A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL"

Átírás

1 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus keretei között, lakói szabad autoóm választópolgárok, akik élek is egyesülési jogukkal, gazdaságába a szabad piac viszoyai a meghatározók. Két éve az Európai Uió tagja, ilye módo azoba már emcsak haszoélvezõje aak, hogy a világ modhati aposabb oldalá helyezkedik el, de polgáraiak, szervezõdéseiek egybe kötelezettsége is va az õket körülvevõ szûkebb-tágabb értelembe vett társadalmi és köryezeti világgal szembe. A Kurt Lewi Alapítváy az elmúlt év sorá számos iterjút készített kis- és középvállalatok képviselõivel, civil szervezetek vezetõivel, illetve olya multiacioális cégek magyarországi leáyvállalataiak pr- és marketigvezetõivel, amelyek valamilye módo elkötelezettek modják magukat a társadalmi felelõsségvállalás ügye, rövide a CSR (corporate social resposibility) mellett. A cél em pusztá az iformációgyûjtés volt, hisze már elérhetõk magas szívoalú vizsgálatok az országba is (Deák et al., 2006; Kreatív Olie, 2006; Prime Europe, 2005), haem aak feltárása, milye módo lehet mozgósítai a kis- és középvállalkozásokat, a civileket, valamit a médiát e tére. A vizsgálódás célja a külöbözõ szektorok együttmûködésébõl származó kölcsöös elõyök megfogalmazása és egy késõbbi kokrét projekt kereteiek megfogalmazása is volt. CIVIL SZEMLE 2007/1 5

2 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 6 A profitorietált cégek azért jöttek és jöek létre, hogy ayagi haszot termeljeek tulajdoosaik számára. A jelelegi jogszabályok alapjá 1 az a kötelességük, hogy a rájuk voatkozó törvéyeket és redelkezéseket betartsák, például adót fizesseek. Ezzel a cégek le is tudták a társadalommal szembei kötelezettségeiket. A mid többek által képviselt (posztmoder) szemlélet alapjá azoba a cégek felelõssége kiterjed arra a természeti és társadalmi köryezetre, amelybe mûködek, amely számára szolgáltatak, s amely léyegébe lehetõvé teszi azt, hogy egyáltalá létezzeek. A»szerzési ösztöek«,»yereségvágyak«, a lehetõleg magas pézyereség szádékáak ömagába véve semmi köze a kapitalizmushoz. [...] A korlátla szerzési ösztö a legkevésbé sem azoos a kapitalizmussal, még kevésbé aak»szellemével«. A kapitalizmus egyeest azoos lehet eek az irracioális ösztöek a megfékezésével, vagy legalábbis racioális mérsékelésével. írta a múlt század elejé a szociológia klasszikusa, Max Weber. (Weber, 1995:11 12) A társadalmilag felelõs vállalkozás tehát az eddigi gyakorlattal elletétbe em vakrepülés, melyek sorá a vállalt»pilótája«mide társadalmi következméyt figyelme kívül hagyva, maximális sebességgel száguld egyetle cél, a profitmaximalizálás felé fogalmaz apjaik kutatója. (Deák et al., 2006: 9) A késõbbiekbe ejtük még szót a kölcsöösségrõl mit fotos demokratikus értékrõl, mely a felelõsségvállalás egyik alapja. A mai vállalkozások közege a szabad verseye alapuló piacgazdaság és az aak mûködési hátteret adó átlátható bürokrácia, illetve a demokratikusa megválasztott és kotrollálható-leváltható hatalom. A piaci alapú kapitalizmus, a szabad versey csak akkor fetartható, ha aak haszoélvezõi, a cégek is hozzájárulak mûködtetéséhez, s saját jövõjük tervezésekor társadalmi és köryezeti szerepvállalásukról stratégiailag godolkodak. A cégekek felelõsségük va abba, hogy a demokrácia e pusztá jogszabályok kiszáradt csotváza, haem tartalommal megtöltött mûködõ orgaizmus maradjo. Rövide: a demokrácia olya jószág, melyet folyamatosa és aktíva ápoli, godozi, tápláli kell, ez pedig a for profit szervezõelméletileg Az alábbiakba azt szereték bemutati, milye módo va köze a cégvilágak (for profit szektor) a külöbözõ társadalmi és köryezeti ügyekhez, hogya kapcsolódik e kérdéskörhöz a civil szféra, milye módo tud a vállalati és a oprofit szektor egymás segítségére lei. Végül kitérük arra, hogy milye szerepet száhatuk választópolgárkét az államak, ameyibe fotosak tartjuk a cégek, civilek és magászemélyek társadalmi felelõsségvállalását, és hogya jelehet meg midez hétközapi életük egyik meghatározó szegmesébe, a médiába. A szövegbe egyarát szerepelek majd az elméleti megközelítésre utaló részek, a vállalati társadalmi felelõsségvállalás mögötti ideológia ismertetése, valamit a kokrét magyarországi tapasztalatok bemutatása. 1. A cégek felelõssége 6 CIVIL SZEMLE 2007/1

3 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 7 ELMÉLETILEG dések dolga is. Nem kevés azo cégek száma, melyek legalább akkora befolyással (így felelõsséggel) redelkezek, mit a kormáyok. 2 Jó-e az egy cégek, hogy versey va? Természetese a versey veszélyes, a küzdelem fárasztó, abba alul is lehet maradi, ki is lehet szoruli a piacról. Ugyaakkor túl azo, hogy a versey örököse iovációra, újításra készteti a szervezeteket, 3 ami megújulást és értelmet visz a vállalat mideapjaiba, egybe azzal a pozitív hozadékkal jár, hogy a vállalat beszállítói, alvállalkozói is verseybe vaak a cég kegyeiért. Ilye módo biztosított a cég számára a femaradás lehetõsége. Midezzel azt akarjuk modai, hogy a for profit vállalatok számára egyszerre kihívás a versey és egyszerre garacia a miõségre. Ez a versey pedig csak a demokratikus társadalmi beredezkedésû szabadság keretei között valódi. Hogya jeleik meg a gyakorlatba a vállalatok felelõsségvállalása? A társadalmi felelõsségvállalás legprimerebb szitje a szpozoráció vagy az imázscélokat is szolgáló adomáyozás. Ezek a tevékeységek em is igazá tartozak bele a klasszikus értelembe vett CSR kategóriájába. Ilye esetekbe a vállalat em tesz mást, mit külöbözõ sport- és kulturális eseméyeket fiaszíroz, hirdeti magát, illetve összeköti a márkaevet a szpozorált céllal, így a klasszikus zeével a jazz-zel vagy a tõrvívással. Erkölcsileg icse ebbe semmi elítéledõ, szpozorok élkül em lee autóversey, futball vagy köyûzee, de ma már opera sem léteze. A második szit a jótékoykodás, melyet folytathat a vállalat csedbe, a sajtó kizárásával, és folytathat megfelelõ médiamegjeleéssel. Tapasztalat, hogy Magyarországo a legagyobb vállalatok, külööse a külföldi (fõleg agolszász) tulajdoú cégek építik bele stratégiájukba az adomáyozást. Megfigyelhetõ azoba, hogy egyrészt korátsem midegyikük felkészült a agyszámú adomáykérelem megfelelõ meedzselésére, a visszajelzésre. Másrészt még azo cégek adomáyozási stratégiája is zavarosak modható, tudatos és stratégiai jellegû belsõ CSR-t követ. Tömeges elbocsátások (leépítések) emcsak gazdasági recesszió idejé vagy a cég piaci lemaradásakor fordulak elõ, haem egy-egy jeletõsebb techológiai újítás bevezetésekor is: agyo sok ember mukája válhat feleslegessé. Létezek ma már olya magyar agyvállalatok, melyek az elbocsátai szádékozott emberekkel jó elõre közlik a leépítés téyét, s lehetõséget adak számukra az átképzésre, felkészüli a mukaerõpiaco való sikeresebb itegrációra, például megtaítva õket öéletrajzot íri, segíteek ekik külöbözõ készségek (skillek) fejlesztésébe, valamit metálhigiéés támogatást adak számukra. 4 Ezt a tevékeységet evezhetjük belsõ CSR-ek. Amelyik cég csak a külvilág felé mutat elkötelezett felelõsségvállaló magatartást, s így megelégszik az adomáyozási tevékeység látváyossá tehetõ szegmesével, ezzel párhuzamosa viszot saját dolgozóit em emberek, pusztá mukaerõek, humáerõforrásak tekiti, az hosszú távo elveszti hitelességét. Egy idõ utá seki em hisz azo vállalat társadalmi elkötelezettségébe, amelyik csak látváyos társadalmi ügyeket támogat, például em köt bár szerzõdést olya beszállítóval, amelyik gyermekmukát haszál, ám belsõ dolgozóit a végletekig kizsigereli, s em alkalmaz mozgáskorlátozottakat, romákat, szülõképes korba lévõ õket. CIVIL SZEMLE 2007/1 7

4 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 8 ELMÉLETILEG A CSR legmagasabb szitjéek megértéséhez a vállalatra mit emberek együttesére kell tekiteük. (Ligeti, 2006) Képzeljük magukat egy elegás yári állófogadásra, ahol a csillogó díszmedece mellett megterített asztalról egyre tömjük magukba a lazacos falatkákat. És egyszer csak odasettekedik hozzák egy kiéhezett koldus, aki valahogya beszökött a redezvéyre, és kérõe éz rák. Mit teszük ilyekor, mi jut eszükbe? Az emberek egy kisebb része valószíûleg elfordul tõle, és leyom a torká még egy falatot. Pedig adhata eki, mert akkor hozzájárula ahhoz, hogy e haljo éhe. Az emberek egy további csoportja esetleg utilitarista szemléletû, s jól tudja, hogy ha ad, akkor csökketi aak az esélyét, hogy az állófogadásról hazafelé meet valaki rárot, aki az éhségtõl és a élkülözéstõl már jócská lejjebb adta mid öérzetbe, mid erkölcsi és jogi érzék tekitetébe. És mid többe vaak olyaok a cégvilágba is, akik egyszerûe em tudják magukat felhõtleül jól érezi aak tudatába, hogy vaak éhezõ emberek, tovább vive a godolatot: rákbeteg gyerekek, bõrszíük miatt diszkrimiált embertömegek, pusztuló esõerdõk. A 21. század polgára tudatosabbá válik. A vásárlás teré már em csak a termék primer elõyei alapjá válogat, de arra is tekitettel va, hogy aak létrehozása milye köryezeti károsodást okoz, va-e bee gyermekmuka stb. Ugyaez a polgár mukaideje lejártával például egy civil szervezetél végez ökétes mukát. Miért választaá el állampolgári éjét cégvezetõi, for profit iráyítói éjétõl? Egyre kevésbé realitás az, hogy valaki etikusa, filatróp módo éli szabadidejét, ezzel szembe mideféle felelõsségvállalástól metese dolgozik mukahelyé akár vezetõkét, akár beosztottkét. A CSR stratégiai megközelítése a cég által éritettek összességéek érdekeiek harmoizációjáról szól, ezért a vállalatot em lehet kiemeli aak mûködési köryezetébõl. A dötéshozókról feltételezük kell, hogy etikusa godolkodó polgárok, s az általuk iráyított szervezõdés stratégiai iráyvoalaiak kijelölésekor a vállalat által foglalkoztatottak, a vállalatak helyet adó település érdekeit, továbbá adott esetbe a verseytársakkal szembe követedõ etikai ormákat is figyelembe veszi. Függetleül attól, hogy ez rövid távo haszot hajt-e számára. Hogy álluk midezzel idehaza? 2006-os kutatása sorá a Brau ad Parters (Torma, 2006) és a Mediá vezetõ cégek elsõ embereit kérdezte arról, hogy szeritük a CSR hosszú távo pozitív hatással va-e a vállalat bevételeiek övekedésére. A megkérdezettek 63%-a szerit ige, és eleyészõ számba voltak azok, akik szerit em (4%). Az eredméy érdekes vetülete az a 33%, aki em biztos ebbe. Tapasztalatuk az, hogy a magyar agyvállalatok csak abba az esetbe hajlaak a társadalmi felelõsségvállalás stratégiai végiggodolására, ha az elsõ számú vezetõ elkötelezõdik az ügy mellett. Hiába is gyakorol rá yomást a pr-vezetõ vagy a marketiges, esetleg a hr-fõök. Kicsit úgy vaak a magyar agyvállalatok a CSR-rel, hogy jó-jó, tudjuk, hogy ez kell, de még ráérük vele, s csak akkor teszek lépéseket, amikor már lépte-yomo errõl hallaak és olvasak. A cégek midössze két területe modhatók gyegéek a felelõsségvállalás teré: egyrészt icseek megfelelõ társadalmi ismereteik, melyek a problémafeltárást 8 CIVIL SZEMLE 2007/1

5 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 9 ELMÉLETILEG segítheték, másrész em tudják, kihez forduljaak, ha segítei akarak. Ezért va szükségük a vállalatokak olya szervezõdésekre, melyek hidat képezek köztük és a társadalmi probléma, valamit aak megoldása között. E szervezetek pedig szeritük a civilek. A for profit szervezetekek icse megfelelõ meyiségû tudásuk arról, hogy milye társadalmi problémák létezek, azokak mi az oka, és milye megoldásmódokkal orvosolhatók. Erre szolgálak a társadalomtudomáyok, melyek eredméyeit a cégek persze sûrû alkalmazzák elsõ sorba yereségtermelõ tevékeységük segítésére (piackutatás, vezetési iráyok meghatározása, szervezeti kultúra kialakítása, humáerõforrás kezelése). Abba az esetbe, ha már megszületett az a stratégiai elhatározás, hogy az adott vállalat a rákbeteg gyermekek gyógyítása, a hajléktalaok itegrációjáak segítése vagy a köryezetbarát eergiahordozók terjesztése felé fordul majd, em tudják, hogy milye csatoráko keresztül segíthetek. Szükségük va közvetítõkre. Ezt más területeke egyszerûe kiszervezések (outsourcig) modják, vagyis a cég egy feladattal, például iformatikájáak üzemeltetésével és fejlesztésével megbíz egy másik szervezõdést. Hiába áll ki a vállalat megbízottja egy pézes zsákkal a Déli Pályaudvar parkolójába a hajléktala emberek számára adomáyt osztai, a péz valószíûleg gyorsa elfogy, a felmerült társadalmi probléma azoba em. A vállalatok legikább az NGO-ko keresztül építhetek hidat a támogati kívát célcsoport vagy a társadalmi probléma megoldása felé. A civil szervezetek lehetek azok a multiplikátor itézméyek, melyek a leghatékoyabba az õket felkeresõ vagy igéybe vevõ cégek természetbei vagy pézbeli adomáyait a célcsoporthoz. Ige ám, csakhogy a magyar civil szervezetek jeletõs része a cégvilág mérceredszere szerit em szaloképes: em elszámoltatható, eredméyeik eheze vagy legikább sehogya sem mérhetõk, mûködésük em átlátható, ráadásul létezik velük szembe émi idegekedés is éháy jeletéktele, de látváyos botráy miatt. Hozzá kell teük azt is, hogy sajos a oprofit szektorba tevékeykedõk közül em kevese sokkal agyobb elõítélettel és elleszevvel viseltetek a vállalati szférával szembe, mit fordítva. 2. A civilek felelõssége Godolkodj globálisa, cselekedj lokálisa. A stratégiailag godolkodó NGO, a globálisa godolkodó ember felteszi magáak a kérdést: milye világot akarok? Milye jövõt képzelek el? Olyat, ahol a hightech felszereltségû erõdítméyemet legyõzhetetle testõreim védik? Avagy va valami elgodolásom az erõdítméyem falai kívül esõ törtéésekrõl is? Ha ige, akkor elmodható, hogy globálisa godolkozom. Persze fel kell tételezi azt, hogy más is ezt teszi. Ettõl a pottól kezdve pedig már csak a saját hétközapjaimba kell megteem azokat az apró lépéseket, melyek élhetõbb erõddé teszik világukat. CIVIL SZEMLE 2007/1 9

6 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 10 ELMÉLETILEG A civil szervezetek körébe éppe a jövõkép felvázolása, artikulálása szokott problematikus lei. Az jeleti a legagyobb problémát, amikor a civilekek arról kell yilatkoziuk, hogy milye várost, országot, kotiest, világot képzelek el öt vagy húsz év múlva, amely létrejöttéhez értelem szerûe az õ tevékeységük is hozzájárul. A civilek túlyomó többségéek icse stratégiai terve. Így sem támogatóik, sem célcsoportjuk, sem pedig az adó megfelelõ százalékáról redelkezõ állampolgárok em tudják, hogy olya helyre kerül-e a pézük, amelyik hozzájárul a vágyott jövõkép megvalósulásához. Nem kizárólag az egyes civil szervezetek vaak stratégia híjá, haem a civilek által képviselt egy-egy egész szegmes is. Olya dolog persze, hogy civil ügy, ömagába em létezik, tehát az egyik NGO a szegéység elle vagy az esélyegyelõtleségért, a másik a köryezetvédelemért, megit másik a testkultúra fejlesztéséért vagy a boszorkáyok érdekvédelméért küzd. Mi a közös beük? Az, hogy valamiféle állampolgári aktivitást fejezek ki, valamit a világ jobbítását, az élhetõbb köryezet kialakítását a piaci automatizmuso és az állami tevékeysége kívül vagy azoko túl képzelik el. Akármiért is küzdjö egy NGO, társaival vagy verseytársaival mégiscsak létezik közös alapvetés. Az egyik zöld alapítváy például a természetkímélõbb eergiaforrásokért szélkerekek által termelt villamos eergia harcol, míg a másik a madarak védelmébe éppe e szélforgók elle. Mégis: közös zöld stratégia hiáyába egyikük sem tud elegedõe sikeres lei. Mideképpe lehet közös miimumot találiuk, mely társadalmi kommuikációja midegyikük érdeke. Eek pedig jeletõs hatása lehet a természetvédelem ügyéek kommuikációja sorá. Mithogy a készpéz a legdrágább, a külöbözõ NGO-k által képviselt ügyek, célok eléréséhez számtala más segéderõ igéybe vehetõ, kezdve az ökétes alapo dolgozó reklámtervezõktõl, holap-készítõktõl egésze az ötudatos polgárig, aki mideapos aktivitásával em diszkrimiálja a romákat, tudatosa szelektíve gyûjti össze az otthoi hulladékot, köryezetbarát mosószert haszál az adott szervezet vagy szegmes által képviselt ügyet szolgálja. És az autoóm polgár hét végé szemetet szed az erdõbe, yáro ökétese táboroztat rákbeteg gyerekeket, ap közbe viszot például a cégvilágba vállal mukát: beosztott vagy iráyító. Hogya áll a civilek dolga a piaci szektorral? Az modható általáos tapasztalatak, hogy a magyar civil szervezetek még em felkészültek arra, hogy a poteciális vállalati adomáyozás vagy stratégiai együttmûködés elõyeit kiakázzák. Adomáygyûjtésük túlyomó többségébe készpézre szorítkozik, és a megszokott állami, uiós és magáadomáyozói kört látja. Emellett ráadásul az NGO-k mukatársai, vezetõi körébe erõs a gyaakvás a for profit cégekkel szembe, modhati gyaús a haszoszerzés mit fõtevékeység, ami ez témáktól messze vezet egy fotos társadalmi kórtüetre hívja fel a figyelmet: egy piacgazdaságra építõ országba még midig jeletõs az elleérzés a vállalkozóval, a tõkéssel szembe. Tapasztalat, hogy Magyarországo még midig ehezükre esik köszöetet modai. Gyakorta felejtjük el meghívi redezvéyeikre adomáyozóikat, értesítei õket a támogatott program utóéletérõl, de em ritka az sem, hogy a támogatott szervezet em tud elszámoli az adomáyról. 10 CIVIL SZEMLE 2007/1

7 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 11 ELMÉLETILEG Fotos, hogy ezzel együtt a civilek mid agyobb számba próbálják meg felkeresi a vállalatokat, elsõsorba mit adomáyozókat, s szite elhayagolható azo alapítváyok és egyesületek száma, amelyek a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjához kötik megkeresésüket, illetve azo tevékeykedek, hogy e csak õk kapjaak a vállalatoktól, de õk is adhassaak valamit a for profit szervezetekek: jelesül azok CSR-stratégiájáak kidolgozásába való aktív és értõ részvételt vagy éppe a részvétel és az adakozás élméyét az adott cég vezetõiek és mukavállalóiak. A vállalatok megkeresése a legtöbbször készpézes adomáykéréssel törtéik, oha elõyösebb lehete megismeri a cég tevékeységét, filozófiáját, imázselemeit, s eleite aak szolgáltatásaira vagy termékeire pályázi. Ez utóbbiakból ugyais a cégek is köyebb adomáyozi, mit a piaci értékesítés és az adózás utái megmaradó készpézbevételbõl. Ha már létrejött együttmûködés a céggel, akkor sokkal köyebb oa készpézadomáyt szerezi. Milye módo tud a vállalati és a oprofit szektor egymás segítségére lei? Az általába világos szokott lei, hogy a cégvilág mikét lehet a civilek segítségére. Ahogya a fetiekbe írtuk, mid több alapítváy, egyesület ismeri fel a vállalatokkal létrehozott parterségbe rejlõ poteciált. Arról már kevesebb szó esik, miért lehet gyümölcsözõ a cég számára egy oprofit szervezettel való együttmûködés és em feltétleül csak aak támogatása. A civilek által mideekelõtt a vállalatok újabb piachoz juthatak, portfóliójukba beemelhetik az NGO-kkal teljesített közös projekteket, ez pedig sok, számukra kiírt pályázato, közbeszerzésbe jó referecia lehet. Eze túl viszot például a cég mukavállalói körébe övelheti a vállalat iráti lojalitást az a körülméy, hogy mukahelyük civil szervezetekkel együttmûködésbe a legkülöbözõbb társadalmi problémák megoldásá fáradozik. Ilye példa, amikor egy NGO szervezésébe a cég dolgozói egy túlyomó részt hátráyos helyzetû gyerekek által látogatott óvodát meszeltek ki csapatépítés gyaát. A programba talpig meszes volt az ügyvezetõ igazgató is. Az NGO-k olya tére redelkezek behozhatatla elõyel a cégvilággal szembe, amely a szervezeti kultúra és a mukavégzés teré kulcsfotosságú. Ez pedig a motiváció. A cégek sokat kaphatak a civil szervezõdésektõl dolgozóik motivációjáak övelése teré a módszer tekitetébe. Számos NGO vállal kotrollszerepet, s figyeli árgus szemekkel az állam vagy a cégvilág mide lépését (watchdog szervezetek). Kiemelkedõ ezek közül például a Greepeace, mely emcsak figyel, de látváyos akciókkal hívja fel a köz figyelmét egy-egy általa helyteleek tartott itézkedésre vagy lépésre. A média felelõsségérõl szóló részbe szót ejtük rövide hazai példákról is. Az ilye civil szervezetek felelõssége abba áll, hogy olya eseméyekre reagálak, amelyek valóba köryezetkárosítóak, amelyek valóba súlyosa sértik például a hátráyos helyzetû, a kiszolgáltatott emberek, gyerekek jogait. Ha tevékeységükkel elsõdlegese a cégvilággal szembei elleérzéseket övelik, vagy falat emelek a civil és a for profit szektor közé, akkor létük csak rövid távo modható haszosak. S bár mide szervezetek saját szabadsága a jogszabályok adta kereteke belül megfigyeli, kritizáli, pert és tiltakozó akciót idítai, erkölcsi felelõssége va a kialakuló elõítéletek teré. Ahogy CIVIL SZEMLE 2007/1 11

8 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 12 ELMÉLETILEG elvárható egy vállalattól az etikus magatartás, úgy egy civil szervezet is felelõsséggel tartozik egész szektorával szembe. A korábbiakba megemlítettük a kölcsöösségre való képesség szerepéek fotosságát. A mai magyar oktatás még kevéssé képes arra, hogy a diákok számára e képesség kialakulásáak terepet biztosítso. Noha már létezik miisztériumi redelet 5 a pedagógusok körébe a szociális kompeteciák fejlesztésérõl, s eek vitaayagába az oktatás szakértõi kitérek a kölcsöösség, az empátia, a másik helyzetébe való beleilleszkedés képességéek fejlesztésére, külöbözõ kutatások még azt mutatják, hogy eek kialakítása kezdeti stádiumba va. A mai iskola idõszerkezete, térkialakítása, követelméyredszere miatt em képes mások mellett e képesség fejlesztésére. Ezért a civilekek jeletõs szerep és felelõsség jut azo a tére, hogy a pedagógusok és más multiplikátorok olya oktatásszervezési formákat alakítsaak ki, amelyek segítik azt, hogy a diákok megértsék, miért fotos a saját felelõsségvállalásuk, és mi törtéik akkor, ha csak õk sértik meg egyedül a közösség által kialakított ormákat. 3. Az állam felelõssége Az állam a világo mideütt hatalmi téyezõ, s ameddig a moder korba a hatalom összpotosulásáak szite kizárólagos szítere volt, addig a 20. század utolsó harmadába, a posztmoder korba már csak egy a hatalmi közpotok közül, vele párhuzamosa megjeleek a multiacioális cégek, 6 a külööse erõs civil szervezõdések vagy az államok feletti itézméyek (Európai Uió, Nemzetközi Valutaalap). Az állam em pusztá az erõszak moopolizálásáak, a külöbözõ dötéshozói és bírói fukciókat kocetráló itézméye, de maga is egy a szervezetek sokaságába, így szervezeti létébõl következõe saját femaradásáért és fotosságáért küzd. Hagsúlyozzuk, a bee tevékeykedõ kokrét személyek akaratától függetleül is. Egyszerûe ilye a természete. Ebbõl következik az, hogy az államak például em érdeke, hogy a övekedje azo személyi jövedelemadót fizetõk aráya, akik érdembe redelkezek adójuk egy százalékáról, hisze akkor az a péz az állam számára mitegy elveszett, afölött már em diszpoálhat. Még akkor sem érdeke az államak a civil szervezetek gyarapodása az egy százalékokból, ha ez a péz olya NGO-khoz jut el, amelyek az állam által ellátadó feladatokat teljesíteek. Az állam a legrosszabb gazda. Ez kiderül az állam által tulajdoolt termelõ vagy szolgáltató vállalatok mûködéséek és gazdálkodásáak közismert szívoalából eltekitve egy-egy olya közszolgáltatást yújtó cégtõl (közterület-fetartás, városi tömegközlekedés), mely csak kivételes esetbe privatizálható. Hadd hozzuk egy olya példát, mely tipikusak modható a társadalmi felelõsségvállalás, valamit egy jeletõs problémával kapcsolatos figyelemfelkeltés szempotjából, továbbá az utóbbi idõkbe civil körökbe jeletõs port kavart. 586 millió forityi Phare-pézbõl fiaszírozott kezdeméyezés keretébe idította a magyar állam Program Öt 12 CIVIL SZEMLE 2007/1

9 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 13 ELMÉLETILEG éve 7 a romák iráti toleraciafejlesztõ programját, mely a félismertség homályába maradt, oha célja az egyik legégetõbb társadalmi kérdés megoldásáak segítése, a romák ellei diszkrimiáció mérséklése lett vola. A program keretébe legyártott reklámayagok, óriásplakátok, televíziós spotok kétes értékûek abból a szempotból, hogy hosszú távo kifejtik-e a hatásukat, s valóba azt a célt szolgálják, amire létrejöttek. Az ilye programok ráadásul a drága és ehézkes közbeszerzés útjá valósulak meg (ez is), mely eljárásmód apjaikba számos kétséget kelt tisztaságát tekitetve. Az állam társadalmi felelõsségvállalása em az, hogy programokat hajt végre, haem az, hogy ésszerû mértékbe meghagyja az adóforitokat a magászektorba (cégek, magászemélyek), s redelkezéseivel helyzetbe hozza a civil kezdeméyezéseket, adakozásra, ökétes mukára ösztözi az állampolgárt. Fotos lee, hogy a jogszabályi keretek helyes kialakításával teret egedje a cégek társadalmi szerepvállalásáak, a médiumokat pedig e bütesse akkor, ha egy-egy cég jó gyakorlatát bemutatják. A (eo)liberális gazdaság- és társadalom-felfogás alapja, hogy a piac és a piaco vásárló szabad polgárok elredezik a miõség kérdését, az állam feladata pedig az, hogy a szereplõk betartsák a törvéyeket, legfeljebb ayi, hogy az újraelosztás (redisztribúció) csatorái keresztül a hátráyosabb helyzetbe lévõk, a településszerkezet szempotjából elõytele helye élõk esélyegyelõsége biztosítva legye (vagy legalább az esélyegyelõtlesége e legye elviselhetetleül agy). A szabadpiaci versey uralta társadalomba em kizárólag az állam feladata a jóléti újraelosztás. A liberális, ikább az agolszász országokra jellemzõ felfogás szerit miél kevesebbet kell a termelõ szektortól és a magászemélyektõl elvei, ezzel ösztöözve a vállalatokat a magasabb termelékeységre, új mukahelyek teremtésére, valamit a cégeket és a magászemélyeket az adomáyozásra, a jótékoykodásra, illetve új, speciális szempotok szeriti fogyasztásra. Tehát em segélyek és más támogatások yújtásával, kompezációk biztosításával, a közoktatás, az egészségügy, az állami üdülés igyeessé tételével lehet és kell a jólétet öveli, haem olya társadalompolitikával, melyek eredméyekét szélesebbé válik a középosztály (ezzel párhuzamosa jeletékteleé válik a hátráyos helyzetûek aráya), mely képes piaci áro megvásároli a tudást, egészségügyi szolgáltatást, üdülést. Az ideológia kritikusai szerit azoba a szabadság mellett elvész a másik fotos felvilágosodás kori érték, a szolidaritás. Az állam a hagyomáyos felfogás szerit yomást gyakorol a vállalatra, hogy a tevékeysége által keltett egatív hatást (például köryezetszeyezés) miimalizálja, vagy ameyibe az lehetetle, úgy kompezálja azt. E feltételezés mögött az áll, hogy a for profit szektor em akar felelõsségteljes módo cselekedi. E felfogás politikafilozófiai háttere az, hogy az állam azért szakcioál és szabályoz legitim módo, mert a közösség érdekeit képviseli. Ezzel szembe a vállalati társadalmi felelõsségvállalást képviselõk szerit em szabad túlotúl agy autoritást biztosítai a köryezeti vagy esélyegyelõségi problémák kezelése teré az államak, mivel azt is csak emberek, érdekekkel redelkezõ hivatalokok-bürokraták mûködtetik, ezzel CIVIL SZEMLE 2007/1 13

10 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 14 Bad ews is good ews! Azaz csak a katasztrófa, a botráy, a tragédia az igazi hír a szerkesztõk számára. Ha egy emzetközi áruházlác országos véradó akcióprogramot hirdet, Magyarországo elképzelhetetle, hogy bekerüljö vele a hírmûsorokba. Hiába mûködik együtt a véradás ügyéért aktíva tevõ civil szervezettel, hiába bocsátja redelkezésre igyeese a szervezet számára összes áruházáak parkolóját igyeese, hogy az felállíthassa ott sátrát. Nevét megemlítei em lehet, a ézõk és a hatóságok azoal burkolt reklámra gyaakodáak, a kokrét helyszí említése élkül viszot ehézkes ugyebár az érdeklõdõket (társadalomtudatos polgárokat) orietáli, hogy például melyik szupermarket parkolójába keressék a véradósátrat. Ezzel szembe, ha például egeret találak ugyaazo áruházlác polcai eladásra várakozók keyerek egyikébe, a cég jó eséllyel pályázik az összes híradó fõmûsoridejébe való bemutatásra. Az ATV július 18-i esti híradójába bemutatásra került egy olya tütetés, melye kevesebb mit kéttucatyi köryezet- és állatvédõ vett részt. A tütetõk szerit a KFC embertele módo báik az ételek alapayagául szolgáló állatokkal. Vágóképkét egy lerobbat csirketelepet mutatott a csatora, ahol az állatok redkívüli zsúfoltsága látható. Mi marad meg a hírfogyasztóba? A hír akár igaz, akár em, egy kokrét gyorsétterem-lác és a yomorult sorsú csirkékkel zsúfolt telep, o meg az, hogy a KFC körül valamiféle botráy va. Az eseméy egyébkét végül is azért válhatott hírértékûvé, mert a tütetés em kapott egedélyt, és a redõrség megbilicselte a résztvevõket, autóba tuszkolta õket. Talá em is kerülhetett vola televíziós híradásba az eseméy, ha em állt vola redelkezésre az autóba gyömöszölést bemutató mozgóképi ayag. Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) hétmillió foritos bütetést szabott ki az RTL Klub egyik augusztusi Híradójára, 8 mivel a testület burkolt reklámak ítélte a Hégetõ Hoorka Alapítváy pályázatáak ismertetéséél az alapítváy fõ támogatója a Pao GSM szövegrészt. Az idoklás szerit a cég jótékoysági célú tevékeységéek bemutatása alkalmas arra, hogy a ézõket a mobilszolgáltató igéybevételére ösztöözze. Ezzel szembe a televíziócsatora hivatkozva etikai kódexére azt állította, hogy elõ kívája segítei a társadalmi szerepelméletileg szembe el kell fogaduk azt, hogy mid több vállalat ismeri fel a társadalmi-köryezeti problémákat és azt, hogy ezek megoldásáért felelõsséggel tartozak. Eze felül pedig hiszek az autoóm polgárok ökétes és hathatós szervezõdésébe amit mi egyszerûe NGO-ak hívuk, mely parterkét vagy watchdogkét képes a cégvilágot segítei (vagy rákéyszerítei) az etikus, felelõsségvállaló magatartásra. Ugyaakkor az állam em delegálhatja az összes felelõsségi körét külöbözõ for profit és oprofit szervezõdésekek. Az autoóm választópolgárok, rövide a köz felelõssége az, hogy mit tekit a külöbözõ szervezõdések számára ökétes, és mit kötelezõ jellegû felelõsségvállalásak. 4. A médiumok felelõssége 14 CIVIL SZEMLE 2007/1

11 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 15 ELMÉLETILEG vállalásáról való objektív tájékoztatás ügyét, a gazdasági szféra e tére szükséges, felelõsségteljes magatartásáak kialakulását. Az RTL Klub által követett elv, hogy a tízmillió forit feletti adomáyok felajálóit mide esetbe megevezi. Ahogya az egyik multicég marketigvezetõje saját CSR-tevékeységük kommuikációjával kapcsolatba elmodta, már em ébredek fel éjjel arra, hogy em szereplük a híradókba. Ugyaakkor lehetetle helyzet az, hogy a magyar tévécsatoráko keresztül sem mozgósítai, sem egyfajta jó példát bemutati em lehet. Hírszerkesztõk dilemmája, hogy ameyibe például egy multicég egy kórház lélegeztetõ-gép vásárlását támogatja, modjuk tízmillió forit értékbe, arról számot adjo-e. Egyes hírszerkesztõk azzal a hivatkozással utasítják vissza az ilye jellegû megkereséseket, hogy az eseméy volumee miatt aak icse igazi hírértéke, ezzel szembe, ha az egész ország mide kórházáak adomáyozott vola az illetõ cég ilye beredezést, akkor már lee hírérték. Az ilye magatartás hátterébe a bujtatott reklám elkerülése és az ORTT-vel való szembekerülés megelõzése áll. A logika azoba elsõsorba a csatora direkt üzleti érdekei alapszik, hisze a hírérték és a ézettség hosszú távo mideképpe kéz a kézbe járak egymással, ezért válhat hírré például az olya eseméy is, hogy új padamaci-kölyök született a veszprémi állatkertbe. A vállalati társadalmi felelõsségvállalás hosszú távo és közvetve hozzájárulhat a maximális profittermeléshez, célja azoba em elsõdlegese ez, haem az egész társadalom számára az elõyök maximalizálása. Ez pedig valósággá válhat, feltéve, ha mide vállalat törekszik a társadalmi felelõsségvállalásra. A megfelelõe átgodolt CSR-stratégiáak lehetek és vaak közvetle PR- (public relatio) elõyei a cégek számára. A reklámokkal teli világba sok esetbe egyre ehezebb hasoló miõségû és hasoló árú terméket eladi. ( ) Az átlagos fogyasztó egyúttal kritikusabb is a vásárolt termékkel szembe, és figyel arra, hogy a termék fogyasztása milye veszélyekkel járhat, meyire egészséges, sõt sok esetbe még arra is, hogy a termék elõállítása milye társadalmi következméyekkel jár. (Deák et al., 2006:24) Néháy vállalat kifejezette a felelõsségvállalásra alapozza imázsépítését. Így például egy emzetközi kávézóhálózat kifejezette hirdeti a fair trade (méltáyos kereskedelem) értékeit, mely sorá em vásárolak meg gyermekmukával elõállított alapayagokat. Ugyaakkor még egyszer hagsúlyozadó, hogy a felelõsségvállalás, az etikus beszerzés, a köryezettudatos vállalati magatartás em az imázsépítésbe és a marketigstratégiába kamatozik. Természetese a CSR szempotjából em aak marketigértéke a legfotosabb, azoba miél késõbb csatlakozik egy vállalat, õ a veszélye aak, hogy aál kevésbé tudja imázsépítését erre alapozi, hisze a CSR aál elterjedtebbé válik. Visszatérve még a civilekhez. Az NGO-k külsõ kommuikációja agyba azok belsõ kommuikációjá, illetve szervezeti kultúrájá áll vagy bukik, így a külöbözõ NGO-k közlése hosszabb távú stratégia, belsõ viták és az azoko keresztül kialakuló koszezus élkül még agyobb valószíûséggel vész el a reklámzajba, illetve a híráradatba. Az NGO-k túlyomó többsége ma még em redelkezik átfogó stratégiai tervvel, CIVIL SZEMLE 2007/1 15

12 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 16 ELMÉLETILEG olya programmal, mely a belsõ értékek, ehézségek számbavételé, a külsõ köryezet feltérképezésé alapuló megismerési folyamato, a mukatársak által megfogalmazott elvárásoko és célkitûzéseke alapul. Az alapítváyok, egyesületek többyire pályázattól pályázatig élek, emegyszer azok megjeleéséhez igazítják céljaikat és küldetésüket. Midez erõse érezteti hatását külsõ kommuikációjuko is. A civil szervezetek a legkülöbözõbb ügyek mellett szállak síkra, szakemberek kiemelkedõek modják azt a sokszíûséget, melyet például a magyar NGO-k képviselek. A civil szervezetek külsõ kommuikációjáak kettõs fukciója va: egyszerre saját szervezetük reklámja és egyszerre magáé az ügyé. Általába szokás is egyik vagy másik ügyet egy kokrét NGO-hoz köti, midayia tuduk olya ügyet modai, melyet említve rögtö egy kokrét alapítváy vagy egyesület jut az eszükbe. E szervezetekek jeletõs felelõsségük és lehetõségük lehet azo a tére, hogy a társadalmi szereplõk teljes horizotjába godolkodva elérjék, a külöbözõ médiumok vállaljaak föl bizoyos társadalmi problémákat, s szõjék át teljes egészébe kommuikációs stratégiájukat, arculatukat az adott üggyel. Ilye módo a társadalmi sokszíûség ügye apota emcsak harmic másodpercre, haem mûsorról mûsorra, híradós mûsorvezetõtõl egésze a programokat elválasztó arculatelemekig midet áthat. Nagy a reklámzaj. A társadalmi célú üzeetek sem a mögöttük álló civil szervezõdések ayagi lehetõségei, sem pedig jellegzetességeik miatt em alkalmasak arra, hogy külöbözõ reklámblokkokba beszúrva öállóa elérjék a kívát hatást. Alig mérhetõ egy a köryezettudatos ivóvízhaszálatot vagy a migrások iráti befogadóbb attitûdöket hirdetõ félperces reklámspot hatása, mely egy joghurtreklám és egy mobiltarifa-hirdetés között jeleik meg. Hirdetés helyett ikább általáos felelõsségvállalásak kell megjeleie mid a közszolgálati, mid a kereskedelmi csatoráko. A mûsorkészítõk, a legkülöbözõbb társadalmi ügyeket felvállaló szereplõk (NGO-k, cégek, médiumok) stratégiai godolkodásába meg kell jeleie a vállalt ügy hatékoy és mide közlést átható kommuikálhatóságáak. Az 1% csak egy százalék. Az NGO-k kommuikációja jeleleg jobbára a személyi jövedelemadó egy százalékáak gyûjtésére kocetrálódik. Évete egyszer kampáyszerûe megkezdõdik a civil kommuikáció az egy százalékokért. Jó és kevésbé sikerült hirdetések jeleek meg az utcáko és a médiumokba. Ez egyrészt kizárólag a hirdetés (kampáy) tervezését és megjeleését megfizeti és megszervezi tudó szervezetek számára jelet adomáygyûjtési lehetõséget, ami azoba agyobb probléma, hogy soka godolhatják azt, hogy azzal az aktussal letudják felelõsségvállalásukat, hogy beírják a papírra a kedvezméyezett adószámát. Pedig a megoldadó probléma az év egészébe létezik. Így modauk sem kell, em elegedõ az egyszeri adakozás a köryezettudatosságra evelõ szervezet számára, ehelyett a polgárak egész évbe magamagáak is gyakorolia kell a köryezettudatos magatartást, például azzal, hogy köryezetkímélõ felmosószereket vásárol. A társadalmi felelõsségvállalás em merülhet ki ayiba, hogy adóm egy százalékát felajálom egy, az etikai diszkrimiáció elle küzdõ szervezetek, haem magamak 16 CIVIL SZEMLE 2007/1

13 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 17 ELMÉLETILEG is tevõlegese így kell eljárom a hétközapokba, például bizalommal fordulok a roma vállalkozó felé, kiadom a lakásom bérbe kíaiakak stb. Jeletõs szerepe lehet a külöbözõ pr-ügyökségekek abba, hogy az NGO-k külsõ kommuikációja professzioalizálódjo, hogy a külöféle társadalmi ügyek megjeleése elérje a kritikus tömeget. A pr-ügyökségek bevehetik egyik vagy másik NGO-t a portfoliójukba, s bizoyos meyiségû ökétese adott mukaórával szakmai tudásukkal és kapcsolati hálójukkal segíthetik a kiválasztott civil szervezeteket. E pr-ügyökségek mit cégek pedig egybe a CSR zászlóvivõjévé válhatak azzal, hogy felvállalják az adott ügy kommuikációját, s akár egész arculatukat, sõt stratégiájukat eze ügyre építik. Ha a médiumok komolya veszik a társadalmi felelõsségvállalást, akkor eek következméyekét: mideekelõtt em készíteek olya mûsort többet, mit a Bazi agy roma lagzi; programjaikat, hirdetéseiket átszövik a külöbözõ ügyek iráti tudatos üzeetek (például roma, mozgássérült szereplõ a szappaoperába, természetvédelmi, egészségügyi megelõzõ akciók valóságshow-mûsorokba, ilye tárgyú kérdések a vetélkedõkbe); em tekiteek gyaakodva más cégekre (hisze õk maguk is piaci vállalatok), hogy azok jótékoysági és más társadalmi célú üzeetei voltaképpe kizárólag az olcsó promóciót szolgálják; felõttek tekitik közöségüket, s részit a külöbözõ társadalmi problémákat em mit gúy, megvetést tárgyakét, valamit egzotikumkét mutatják be, rövide: em csiálak üzletet más ember yomorából (Hammer, 2004; illetve Jaecskó Murrhardt, 2005); ismételte felõttek tekitik közöségüket, ameyibe tudják azt, hogy hírmûsoraikba az egyik-másik cég által adott támogatás puszta téyéek említése em jelet burkolt reklámot, ha mégis, akkor a mûsorfogyasztó képes lesz átláti a szitá; maguk is a társadalmi felelõsségvállalás ügyéek élére állak azzal, hogy em ódzkodak a jó gyakorlatok bemutatásától. Végül a külöbözõ médiumok saját CSR-tevékeységébe tartozhat a civil szektor aktív segítése akár ökétes mukával is. Talá em elképzelhetetle, hogy szerkesztõségek mukatársai, hírigazgatók, reklámszakemberek megtaítják a civil szervezeteket a média fejével godolkodi, megtaítják õket arra, hogy programjaikat hogya tehetik hírértékûvé, közléseiket érdekessé, fogyaszthatóvá, végül megjeleésüket hitelessé. CIVIL SZEMLE 2007/1 17

14 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 18 ELMÉLETILEG Jegyzetek 1 Európa-szerte vita látszik kibotakozi arról, hogy a vállalati felelõsségvállalás milye mértékbe legye kötelezõ, illetve ökétes jellegû. A szerzõ véleméye az, hogy a kötelezõ jelleg em jelet többet, mit a hatályos jogszabályok betartását, tehát ha valami kötelezõ, akkor em beszélhetük CSRról. Az etikus vállalati magatartás vagy a moder polgári szolidaritás léyege éppe az ökétesség. Miderrõl lásd még Gree Paper (2001). 2 Két példa: ha túl agyra yílik a szegéységi olló, ha a társadalom túlotúl agy háyada válik hátráyos helyzetûvé, a mukaerõpiacról kiszorulttá, a cégek bizoytala közegbe találják magukat. A vállalatokak tehát va dolguk a hátráyos helyzetûek itegrációja teré, a humáerõforrás-fejlesztésbe. Egy másik példa: a cégek ahelyett, hogy a törvéyek módosításáak yílt tárgyalásos útját választaák, sok esetbe az egyéi kijáráso alapuló magáalkukkal próbálják meg a dötéshozókat belátásra bíri. Ez semmiképpe em kedvez a korrupciómetes, yitott jogalkotáso alapuló demokráciáak, s az egyik vállalat ügyessége vagy élelmessége természetese a többiek rovására megy majd. 3 Szádékosa moduk szervezetet. A versey tekitetébe az NGO-k helyzete agyo hasoló a for profit szervezõdésekéhez. Ezt Magyarországo csak kevese ismerték eddig fel, a Kurt Lewi Alapítváy iterjúi alapjá azoba az látszik, hogy a mukájukat professzioális szite szervezõ, a mûködésükrõl stratégiailag godolkodó civil szervezetek vezetõi már e verseyszempotot is beépítik dötéseikbe. 4 Tapasztalataik szerit e tére komoly lehetõségek elé ézek a civilek. A humáerõforrás-fejlesztés, a kutatás és emberi miõségbiztosítás, esélyegyelõség teré a cégek szívese szerzõdek ki feladatokat a területe megbízható (és átlátható mûködésû) oprofit szervezetekkel. 5 15/2006. (IV. 3.) OM-redelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeeti követelméyeirõl, eze belül: 7. A taári szak képzési célja, az elsajátítadó taári kompeteciák. 6 Az Istitute for Policy Studies evû kutatóitézet évi jeletése szerit a világ száz legagyobb gazdasági egysége között több a vállalat, mit az ország. Így Például a Geeral Motors bevétele agyobb, mit Dáia GDP-je, illetve a Royal Dutch-Shellé, mit Veezueláé. Az Fortue Magazi ( ös adatai alapjá a Geeral Motors bevétele ( millió USD) mitegy kétszerese volt tavaly, mit a Magyar GDP Többek között az [origo] tudósítása alapjá (2005. december 7.) teve/ azrtl.html Irodalom Deák Kiga Gyõri Gábor Báro Péter Ágosto László (2006): Több mit üzlet: vállalati társadalmi felelõsségvállalás. Budapest: Demos Magyarország Alapítváy. Gree Paper (2001): Gree Paper Promotig a Europea framework for Corporate Social Resposibility. Europea Commissio. ( Jaecskó Katali Murrhardt Zsóka (2005): Móika, Balázs: a kibeszélõshow-k kulisszatitkai: Ha csiáli lehet. Magyar Naracs, február 3. Kreatív Olie (2006): GfK, Brau & Parters közös projekte dolgozak. Kreatív Olie, május 19. ( Hammer Ferec (2004): Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Médiakutató, tavasz, Kisebbség rovat. Ligeti György (2006): Belátáshiáy. HVG, XXVIII. (20): Prime Europe (2005): CSR kutatás 2005 február. Prime ( Torma Dóra (2006): CSR IN HUNGARY AS SEEN BY EXECUTIVES. ( Weber, Max (1995): A protestás etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest: Cserépfalvi. 18 CIVIL SZEMLE 2007/1

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/32883-9/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúráak megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyitéző: személyes adat Melléklet: a hatósági elleőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON:

KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON: csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 123 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON: AZ ELSÕ 3 ÉV Beedek Gergõ Gosztoyi Gergely Hargitai Herik Magyarországo a redszerváltás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelési Szabályzat Sigma Faktorig Zrt. A Sigma Faktorig Zrt. tevékeységi köre A Sigma Faktorig Zrt. a Cégbíróság által 1999. 05.13-á részvéytársasági formába bejegyzett pézügyi vállalkozás, az

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT,

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 84 A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, DE MÁRA MÁR FELNŐTTÉ VÁLT 20 éves a Zalai Falvakért Egyesület Péterfi Ferec Az alábbi iterjú Szeder-Kummer Máriával

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége Putzer Petra, PhD. PTE Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet CSR történeti fejlődése kezdetben: vállalati

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi kar Vicze Gergely Trazies káosz yitott biliárdasztaloko Msc szakdolgozat Témavezető: Tél Tamás, egyetemi taár Elméleti Fizikai Taszék Budapest, 2012 1 Tartalom

Részletesebben

Mag SySteM. Padlótisztítás

Mag SySteM. Padlótisztítás HU Mag SySteM Padlótisztítás Mag System Kocepció Egy tartó midehez! Ilye még em volt: a Mag System esetébe egy tartóhoz az összes moptípus alkalmazható. Így helybe bármikor kiválasztható az optimális felmosási

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben