KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t"

Átírás

1 Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8.

2 Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg: Többet s jobba törődjetek velük Mert eljö majd a ap, amikor mi is felövük Bródy Jáos Előszó 3 Az egészséges evelés véd 4 A szeretet kimutatása 6 A vita megegedése 7 Meghallgatás 8 A határok kijelölése 9 Az öállóság biztosítása 10 Az érzések kimutatása 12 Közös idő 13 Bátorítás 14 Segítség a családokak 15 A kiadváy megjeleését támogatta Kiadváyukkal em újabb evelési elveket szereték bemutati, vagy bárkit bármire megtaítai. Csupá bátorítai szereték az olvasót, hogy a sikeres együttműködés érdekébe éháy egyszerű, de hatékoy alapszabályt fogadjo meg, és, ha jóak látja, alkalmazzo is. Ezek a szabályok segíthetek abba, hogy gyermeküket miél egészségesebbé evelhessük. A szülői szeretetbe és evelésbe rejlő erő által egészségessé, a szevedélybetegségekkel szembe pedig elleállóbbá. Mide szülő és gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó felőtt azt szereté, hogy a rábízott gyerekek életvidám, felelős és szevedélybetegségektől metes emberek legyeek. Mi kell a gyerekekek ahhoz, hogy felelősségteljes felőttekké váljaak? Milye képességeket kell elsajátítaiuk ahhoz, hogy az életbe jól boldogulhassaak, és megtaulhassák az élvezeti szerek helyes fogyasztását és/vagy elutasítását? Ezzel a kiadváyal a mideapok izgalmas evelési kihívásaihoz szereték segítséget és támogatást yújtai, hogy gyermekeiket felkészíthessék az életre. Éli és e visszaéli. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatáak letölthető kiadváyai a szevedélybetegség és a kezelés témakörébe szülőkek, hozzátartozókak is: Alkohol Drog Gyerekrajzok a függőségekről Szerecsejáték Iteretfüggőség

3 Az egészséges evelés véd a szevedélybetegségekkel szembe Egy gyereket feleveli ayit jelet, mit lehetővé tei számára, hogy képes legye élkülük éli. Erest Legouvè Ugye ha egy gyerek beleesik a vízbe, és em tud úszi, azoal utáa ugruk, hogy mielőbb kihúzzuk a vízből. Ezutá több lehetőségük adódik: Soha többet em egedjük víz közelébe. Szerzük számára egy úszógumit. Megtaítjuk úszi. Miél előbb megtaítuk egy gyereket úszi, aál több ideje lesz arra, hogy tökéletesítse tudását, hogy egyszer akár veszélyes vizekből is kimethesse magát. Soha em késő megtauli úszi! Az élet yugodt vizei mellett örvéyekre is számítauk kell. Napota örvéylik körülöttük számtala csábítás: reklámok, tévé, számítógép, mobiltelefo, iteret, alkohol, ikoti, illegális drogok, és még sorolhaták. A félelmetes sebességgel fejlődő techika és média számos előye mellett magával hozta azt a veszélyt is, hogy a felőttek egyre ehezebbe képesek kapcsolatot tartai a gyerekekkel és a fiatalokkal. A evelők legfotosabb feladata lehetővé tei, hogy a fiatalok elsajátíthassák azokat a készségeket, melyekkel képesek leszek átjuti az élet folyójá eléjük kerülő zuhatagoko. A felőttek által közvetített egészséges életre való alkalmasság a legjobb megelőzési eszköze a szevedélybetegségekek. A gyerekek elsősorba a felőttektől taulak. Kik a példaképeik? A szüleik, a rokoaik, a barátaik, a pedagógusaik, a köyvek és a média szereplői. De a velük együtt élő felőttek példája a legfotosabb a számukra. Az ő viselkedésük meghatározó jeletőségű a gyerekek fejlődése szempotjából. Ha egy gyerek megfelelő, egészséges szeretetet és figyelmet kap, megtaulja, hogy szabado kimutathatja az érzelmeit. Az ilye gyerek agyobb valószíűséggel fogja óvi testi-lelki egészségét is. A gyerekek számára agyo fotos, hogy világos határokkal találkozzaak, ahogy az is, hogy megtauljaak küzdei. Ugyaakkor meg kell éliük az életkorukak megfelelő szabadságot, öállóságot is. Így leszek képesek az élet adta megpróbáltatásokkal szembeszálli, és a ehéz helyzeteket elviseli ahelyett, hogy szevedélybetegségekbe meeküléek. Sokkal agyobb öbizalommal idul az életbe az a gyerek, aki átélheti a számára fotos személyektől, hogy időt száak rá, és bátorítják őt kezdeméyezéseibe. A evelés izgalmas, eleve folyamat. Bár éha fárasztó és stresszel is jár, örömtelivé tehető. Egészséges eveléssel a világ többet kap a gyerekektől, és a gyerekek többet kapak a világtól. Az életre evelés sokszor olya követelméyeket támaszt a szülők elé, amiek bizoy em midig köyű megfeleli: A szülők sokszor elképesztő meyiségű evelési taácsot kapak a szakemberektől, a rokooktól. Nem csoda, ha ez öveli beük a bizoytalaságot, bár többségük megérzései alapjá jól tudja, mi az, ami a legléyegesebb gyermekéek. A következő yolc téma összefoglalja az egészséges evelés legléyegesebb ismertetőjegyeit. a szeretet kimutatása a vita megegedése meghallgatás a határok kijelölése az öállóság biztosítása az érzések kimutatása közös idő bátorítás

4 Egy gyerekek szeretetet adi ayit jelet, mit elfogadi őt olyaak, amilye, és ki is fejezi az iráta érzett szeretetüket. A szeretet megélése élkülözhetetle a gyerekek és fiatalok biztoságáak és öbizalmáak kialakulásához. A szeretet által leszek képesek arra, hogy félelem élkül megismerhessék ömagukat: erősségeiket és gyegeségeiket is. Néha mégis ehéz kimutati a szeretetüket. Hogya is működik a szeretet odaajádékozása? A szeretet kimutatása A szeretet kimutatásáak legközvetleebb formája a testi közelség, a melegség, az érités. Egy ölelésből, egy gyegéd simogatásból, egy kedves tekitetből, fiom odabújásból vagy barátságos hátba veregetésből mide gyerek azoal érzi, hogy szeretik. Miél idősebb a gyerek, aál fotosabbak leszek számára a támogatás más formái is. De a tizeévesek is szívese hagyják magukat megöleli. Még akkor is, ha közbe az éritést már ikább másál keresik. Mi mutatja meg legikább a szülői szeretetet? A gyerekre szát idő, az érdeklődés, a vigasztalás, a támogatás. Modja el gyermekéek, hogy agyo szereti őt, és hogy büszke rá a teljesítméyétől függetleül is. De vigyázat! A szeretet kimutatása em jeleti azt, hogy a felőtt e biztosíthatá alkalmakét a saját yugalmát, vagy a gyerekek e tilthatá meg azt, amit szükségesek tart. A vita megegedése Vita mide családba előfordul. Ilyekor bizoy éha még a hagerő is megemelkedhet. Vita közbe a gyerekek fotos szociális készségeket gyakorolak. Kiálli saját magukért, emet modai, a feszültségeket elviseli, mások szükségleteit felismeri, meggyőzi, egedi, kompromisszumokat keresi, megbocsátai, s aztá újra és újra megegyezi. A vitatkozást meg kell tauli. Az egészséges viták által megoldhatókká válhatak a kofliktusok, ahelyett, hogy még több feszültség keletkeze. De ehhez szükség va éháy szabályra: Ne legyeek tabutémák. A gyerekekek is meg kell egedi, hogy kimutathassák egatív érzéseiket, elleszevüket, haragjukat vagy dühüket aélkül, hogy ezért bütetést kapáak. Egy felőtt midig föléybe va egy vitába. Ezért a gyerekeket emcsak szavakkal vagy az erőszak külöböző formáival lehet megbátai, haem azzal is, ha a kéréseiket em vesszük komolya. Amíg egy vitába valaki em haragszik a másikra, addig két ellekező ézet is megállhat egymás mellett. Ezáltal lehet gyakoroli a toleraciát gyerekek és felőttek egyarát. Ne lépjeek közbe azoal a felőttek, amikor a gyerekek veszekszeek. De ha a gyegébbikkel szembe valaki egyértelműe tisztességteleül, veszélyese viselkedik, akkor szeretettel, de egyértelmű határozottsággal fel kell szólítaia arra, hogy ezt hagyja abba. A felőttek a legfotosabb példaképek. A gyerekek abból taulhatak legikább, ha megélhetik, ahogya a szüleik tiszteletteljes módo képesek egymással vitázi. Mide gyerek szeved a családba törtéő parázs veszekedésektől, az erőszakos vitatkozástól, a sértő szidalmazásoktól. Jól teszik a felőttek, ha a gyerek koráak megfelelő módo elmagyarázzák, hogy mi is törtét a vita közbe. De óvakodjaak attól, hogy valamelyikük felé befolyásolják őt! Ugyaígy fotos kifejezi azt, hogy hogya szabad vitázi, és azt is, hogya lehet újra megegyezi. Vigyázat! Előfordulhat, hogy egy megfeeklett, elakadt vitáál a szülők a maguk oldalára állítják gyereküket. A családi viták utá még lefekvés előtt meg kell bocsátai egymásak! Ne yugodjék le a ap haragotok felett. (Ef 4,27)

5 A határok kijelölése Meghallgatás Meghallgati ayit jelet: valakiek figyelmet ajádékozi, a kéréseit figyelembe vei. A serdülőkek külööse agy szükségük va a felőttek yitottságára. Nap mit ap új, addig ismeretle élméyekkel találkozak, s közbe el kell igazodiuk, és meg kell találiuk a helyüket a világba. Mide családba, mideap meg kell teremtei az alkalmat a beszélgetésre. Lehet ez akár a közös vacsoráál lezajló családi koferecia, vagy a gyerekek esti lefekvési rítusáál törtéő beszélgetés. Nem midig köyű meghallgati. Az alábbi dolgok segíthetek: A szülők egyik legfotosabb feladata, ugyaakkor a evelés legagyobb kihívása határokat kijelöli a gyerekek számára, majd azokat a határokat következetese be is tartati. A gyerekek és a fiatalok született mesterek abba, hogy szüleik következetességét, kitartását, türelmét, yugalmát próbára tegyék. A gyerekek számára a határok élkülözhetetleek. A jól és ésszerűe kijelölt határok megvédik őket az ottho és a külvilág veszélyeitől. Az értelmes és világos szabályok teremtik meg a gyerekek biztoságát. Sokszor ehéz szembeszálli a szülőkek gyermekeik akaratával. De hosszú távo a szülőkek és a gyerekekek is sokkal jobb, ha tudják, hol vaak a határaik. A határok kijelöléséhez bizoyos játékszabályokra va szükség: A határokat világosa, egyértelműe kell kijelöli. A felőttekek potosa tudiuk kell, miért állítaak fel egy bizoyos szabályt. Az idősebb gyerekek köyebbe megértik az utasításokat vagy a tiltásokat, ha a felőttek elmagyarázzák azok okát is. Néha olya szóbeli iformációkat kapuk, amelyeket már rögtö az elejé em értük meg, vagy em értük velük egyet. Ilyekor egedjük, hogy végigmodhassa a másik! A túl gyors, hirtele megjegyzések vagy taácsok em segítik a megértést, meghallgatást. A gyerekek abból érzik meg, hogy komolya veszik őket, ha a szüleik velük együtt keresik a problémáik megoldásait. Aak érdekébe, hogy e alakulhassaak ki korá félreértések, érdemes kölcsööse megbizoyosodi arról, vajo megértettük-e azt, ami elhagzott. Azt modtad, hogy...? Jól értettem, hogy...? Jó beszélgetés em jöhet létre zavaró, figyelemelterelő körülméyek között. Tehát tv-t, számítógépet kikapcsoli, a telefo pedig csegje csak yugodta! Ha a gyerek túl körülméyese meséli el az élméyeit, a szülő yugodta megállíthatja a szóáradatot. Segítheti összefoglali modaivalója léyegét. A többyire csedes gyereket célszerű bátorítai, segítei, hogy megszólaljo, külööse akkor, ha a szokásosál is hallgatagabb. Ehhez persze időre és türelemre va szükség. Ha a szabályt lefektettük, akkor saját magukak is aszerit kell élük. Ez persze em jeleti azt, hogy ayáak vagy apáak is a kicsivel együtt ágyba kellee bújia az esti mese utá. De például a redszeres esti fogmosás jó példát adhat a gyerekek számára. Semmi értelme olya szabályokat felállítai, amelyek icseek betartva. A következetes magatartás viszot biztoságot ad, ezefelül pedig azt az érzést adja a gyerekekek, hogy komolya veszik őket

6 Ha a gyerekek átlépik a felállított határokat, akkor a szülőkek rövid idő belül, egyértelműe és egységese kell fellépiük. A gyerekek potosa tudják, mit tehetek és mit em, amikor aya és apa a léyeges potokba egyetértve, és mit, ha eltérő módo evelek. Azoos és hasoló módo megkövetelt feltételeket szabályokat és korlátokat köyebb betartai. Ha a szabályok eltérőek, akkor a gyerekek (is!) megpróbálják megtaláli a kiskaput, ahol kibújhatak alóluk, Ez pedig bizoytalaságot és családi viszályt szül. Néha em elegedő csupá egy egyértelmű em, vagy egy határozott figyelmeztetés. Sokszor va szükség az adott helyzethez igazodó következetes itézkedésekre is. Az ésszerű következméyeket, így akár a bütetéseket, helyreállító feladatokat is köyebbe megértik, elfogadják és teljesítik a gyerekek. A szülőkek is be kell tartaiuk a evelés célszerű határait. Az erőszak mide formája elítéledő. A verése kívül idetartozik a lelki erőszak és a szeretetteljes godoskodás megvoása is. Nics szabály kivétel élkül. Nem jeleti a evelés végét, ha egy szabályt meg kell szüteti. Idővel a szabály elveszítheti az értelmét, vagy egyszerűe egy új, megváltozott helyzetbe már ics rá többet szükség. A gyerekek em veszítik el azoal a szülői evelés iráti tiszteletüket akkor, ha például egyszer tovább maradhatak fe. Az öállóság biztosítása A gyerekekek szükségük va öállóságra, szabad mozgástérre, amelyet saját maguk tölthetek ki. Évről évre egyre öállóbbak leszek. Megtaulak egyedül ei, egyedül haszáli a WC-t, hosszabb ideig távol lei a szüleiktől, a zsebpézükből kijöi, és még sok midet. Az egyéiség kibotakozásához, az öbizalom és a felelősség gyakorlásához elegedhetetle az öállóság megélése. Hogy e legye olya ehéz a választás egedés és korlátozás között, godoljaak a következőkre: Az öállóságot is tauli kell. A láyok és fiúk a családi hétközapokból taulak legtöbbet. Akiek megadatik, hogy a szülei mideapos tevékeységeibe folyamatosa beleláthasso, és abba részt is vehesse, hamarosa egyedül fogja bögészi a térképet, javítai a kerékpárját... A gyerekek lépésről lépésre taulják meg, hogya bájaak öállóságukkal. Az első osztályos számára jobb, ha hetete kap egy kis zsebpézt, míg a fiatal már jól boldogul a saját folyószámlájával, amire a szülők havota meghatározott összeget utalak át zsebpéz gyaát, esetleg az iskolai dolgokra, vagy ruházkodásra is. Adhatuk biztoságot yújtó segítséget a gyerekek az újfajta öállóság kipróbáláshoz. Például, ha tizeegy éves gyermekük először utazik egyedül a másik városrészbe lakó barátjához vagy barátőjéhez, egy mide eshetőségre ála lévő mobiltelefo biztoságot ad midekiek. Az ízlés geerációkét változik. Modhaták úgy is: ízlések és geerációk külöbözőek. A hobbik, a hajviselet vagy a barátok megválasztásába alapjába véve döthetek a gyerekek egyedül. Egésze addig, amíg választásukkal a szülői szabályokat em hágják át. Természetese a toleraciáak is vaak határai. Ha például a serdülő doháyozi kezd, az egésze biztosa em a fejlődését szolgálja. Serdülőkorba a legtöbb fiatal egyszercsak agy öállóságot kezd követeli magáak. Az addig szelíd gyerek is fellázad a szülői követelméyek elle. Ez az az idő, amikor meg kell szerezie azt a tapasztalatot, hogy ics öállóság határok élkül. A szülőkek segíteiük kell gyerekeiket, hogy megtalálhassák saját útjukat, és felőtté válhassaak

7 Az érzések kimutatása Az érzelmek a szeretet, az öröm, a szomorúság, a fájdalom, a harag a családi élet velejárói. Mide gyerek máskét mutatja ki az érzelmeit. Va, aki odabújással igyekszik kimutati szeretetét, és va, aki szívesebbe fest egy képet a szeretett személyek. A gyerekek fejlődéséek agyo fotos eleme, hogy megtaulják felismeri és kezeli érzelmeiket. Eek érdekébe: A gyerekekek meg kell egedi, hogy kimutathassák érzelmeiket, a pozitívakat és a egatívakat egyarát. Fotos, hogy mide gyerek a maga módjá mutathassa ki az érzelmeit, akár csedese, akár hagosa teszi azt. Elmúltak azok az idők, amikor a fiúkak em volt szabad síriuk, vagy a láyokak hagosa hízelegiük. Természetes, hogy a szülők éha helyteleítik a gyerekek érzelemkitöréseit. Nyugodta megkérhetjük a kicsiket is, hogy agyobb öuralommal viselkedjeek. De a gyerekekek tudiuk kell, hogy em az érzelmeiket, haem a viselkedésüket helyteleítjük. Vegyük komolya gyermekeik érzelmeit. Ők még em képesek kisebb vagy agyobb katasztrófáikat úgy átvészeli, mit általába a felőttek. Törekedjük arra, hogy miél higgadtabba kezeljük érzelmeiket. Vaak olya láyok és fiúk, akik szívesebbe magukba tartják azt, amit érezek. De ha az ö gyermeke túlságosa is szótla, yomott hagulatú, akkor igyekezze megtaláli viselkedéséek az okát. Azokak a gyerekekek is jólesik éha kiöteiük a szívüket, akik általába ikább visszafogotta fejezik ki érzéseiket. Közös idő Játszai, beszélgeti, olvasi, a világot együtt felfedezi a gyerekek a családi együttlétekből, közös tevékeységekből taulak a legtöbbet. A közöse eltöltött idő erősíti meg legikább szülő és gyermek kapcsolatát. A legtöbb gyerek és fiatal agyo szereté, ha szülei több értékes időt tölteéek velük. Hogya lehet ezt megvalósítai? A közös időtöltés em feltétleül jelet drága tevékeységeket. A gyerekek ige agyra értékelik a családi kirádulásokat (például az állatkertbe), vagy a közös kerékpározást, esetleg kerékpártúrát. A közös hobbi agyszerű alkalmakat biztosít a szabadidő közös eltöltésére. A gyerekek a hétközapokba is igéylik a rájuk szát időt és figyelmet. A kellemest a haszossal összekötve lehet együtt végezi az otthoi házi mukákat is. Ami, ha em terhes kötelességkét foguk fel, lehet akár élvezetes is. Sok családak sikerül egy időre teljese kikapcsoli az időzabálókat : a tv-t, a playstatiot, a számítógépet. A felszabaduló órák sok remek ötlettel, elfoglaltsággal tölthetők meg. Mások érzelmeiek megtapasztalásából is tauluk. Éppe ezért a szülők is kimutathatják a gyerekükkel kapcsolatos elleérzéseiket, és korukak megfelelő módo el is magyarázhatják azokat. Amúgy sem lehet őket becsapi. Félelmet kelt a gyerekekbe, ha érzik, hogy va valami a levegőbe, de a felőttek em avatják be őket. A szülők, akárcsak a gyerekek, em képesek mide esetbe visszatartai hirtele dühkitöréseiket. Csak e maradjo el utáa a bocsáatkérés. Szerecsés az a gyermek, akit szülei korá megtaítaak bocsáatot kéri. Akár a szülő is tudjo gyermekétől bocsáatot kéri, ha megbátotta. Ezzel életre szóló jó példát mutat eki. A beismert hiba em a gyegeség jele. A szülőkek mideekelőtt akkor kell időt, figyelmet fordítaiuk gyerekeikre, amikor azokak szükségük va rá. Amikor a házi feladat már megit külööse ehéz, vagy a bicikli felmodta a szolgálatot. A rítusok mit például a lefekvés előtti esti mese agyo fotosak a gyerekekek. Igaz, hogy talá időigéyesek, de ez a ráfordítás sokszorosa megtérül. Ne legye lelkifurdalásuk azokak a szülőkek, akik mukahelyi kötelezettségeik miatt kevesebb időt tölthetek a családjukkal. Határozzák el, hogy a redelkezésre álló órákat értelmese és közöse fogják eltöltei

8 Bátorítás A serdülőkek hatalmas meyiségű bátorságra és öbizalomra va szükségük az új készségek elsajátításához, akárcsak a kötelezettségek lépésről lépésre törtéő felvállalásához. Fokozatosa taulak meg felelősséget vállali és kiálli ömagukért. Meg kell tauliuk, hogya érvéyesíthetik ömagukat, és azt is, hogy e hagyják köyedé elbizoytalaítai magukat másoktól. Bátorságukat és öbizalmukat legikább két dolog fejleszti: az elvégzett feladataik, tetteik utá érzett elégedettség, és az, ahogya mások elismerik a teljesítméyüket. Miképpe bátoríthatják a szülők gyermekeiket? A gyerekek (s persze a felőttek is) arra vágyak, hogy e teljesítméyeik miatt, haem ömagukért szeressék őket. Nagyo gyorsa képesek elbizoytalaodi. A bátorításra, ösztözésre óriási szükségük va. A felőttekek ezt midig szem előtt kell tartaiuk. Segítség a családokak Seki sem tökéletes! A tökéletes apa vagy a hibátla aya rémálom a gyerekek számára. A em tökéletes családokak kitartást és bátorságot kíváuk. A legjobb szülők is elérkezek olykor-olykor saját határaikhoz. Nekik is szükségük va valakire, aki meghallgatja, bátorítja és segíti őket. A gyermekevelés és a szevedélybetegség-megelőzés témaköre agyo sokrétű. Az aktuális kérdések, problémák és azok megoldása ráadásul függ a gyerekek korától is. Ö sem tudhat midet. Tájékozódjo, szerezze be a megfelelő iformációkat, hogy miél kevésbé kellje aggodalmaskodia. A holapo is talál haszos tájékoztató ayagokat. A bátorság megszerzéséhez sikerélméyekre va szükség. Amikor a gyerekek új dolgokkal próbálkozak, hibázhatak. Ez pedig horzsolásokkal, apróbb balesetekkel is járhat. Az apróbb feladatok, mukák teljesítése közbe és az egyszerű felelősségvállalások által leszek egyre bátrabbak a gyerekek. Amikor taácstalaá válik, és úgy érzi, elérte tudásáak, türelméek határait, keresse olya embereket, akikre számíthat. Nics egyedül. A barátok, rokook, a családsegítő és szevedélybetegeket kezelő itézméyek szívese segíteek A gyerekekek dicséretre va szükségük. Ne midig csak egy bizoyos teljesítméy elérésével lehesse érdemeket szerezi. Néha már az erőfeszítés ömagába is megérdemli a dicséretet. Csak valóba elismerésre méltó helyzetbe szabad dicséri, máskülöbe a dicséret értékét veszítheti. Apró segítségekkel megelőzhetjük a gyerekek fölösleges frusztrációját. Például célszerű az apróságokak olya ruhát vásároli, amit képesek köye egyedül is felvei. Azok a felőttek, akik megegedik, hogy hibázzo a gyermekük, a maguk hibáit is köyebbe elfogadják. Adjo magáak éha egy kis szabadságot, piheje meg olykor a evelés hétközapjai között. Sokszor akár csak éháy óra távolság is segíthet visszaszerezi a szükséges ledületet és higgadtságot. A határozott szülők gyermekei maguk is határozottak leszek. Végezetül íme a evelés receptje: Végy egy rész egészséges, józa észt, egy jó csipetyi humort, és fűszerezd azt szíved hagjával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálata 2005 óta működtet holapot a szevedélybetegségek problémakörébe, ahol az aktuális iformációko, letölthető kiadváyoko túl megtalálhatja számos segítő itézméy elérhetőségét is. Aoim es taácsadás:

9 Kimodható sorozatukak ebbe a számába (8.) szülők, evelők számára gyűjtöttük össze a evelés yolc fotos szempotját. Egészségese eveli, jó kapcsolatba lei, őrizi, elegedi, bölcse szereti. Így lehetek gyermekeik erősek, életrevalóak, a kihívásokra és a veszélyekre felkészültek. A szeretet kimutatása A vita megegedése Meghallgatás A határok kijelölése Az öállóság biztosítása Az érzések kimutatása Közös idő Bátorítás Mide a családba kezdődik. A szevedélybetegségek megelőzése is. Az Acht Sache, die Erziehug stark mache c. kiadváy alapjá Kiadja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felelős kiadó: Győri Dai Lajos Fordítás, szerkesztés, tördelés: Frakó Adrás Nyomdai mukák: Folprit Kft

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek XXV. évfolyam, 5. szám 2015. február 12. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 2 3 Népegészségügy Ifluezafigyelés, iskolai felvilágosítás, lakossági paaszok kezelése, mezák elleõrzése. Sajtótájékoztató

Részletesebben

Várjuk véleményét, javaslatait

Várjuk véleményét, javaslatait XIII. évfolyam 9. szám 2005. szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat. FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat

KIMONDHATÓ.?! 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat. FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat Mi a függôség? Kábítószer-függôséget okoz-e az egyszeri drogfogyasztás? Minden drog függôséget okoz?

Részletesebben

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE?

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? Útmutató szülők és gyermekgondozók számára www.ogyei.hu www.gyermekbantalmazas.hu Miért állítottuk össze ezt az útmutatót? Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV 1 MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV Ez a kézikönyv a szülőknek és minden felnőttnek szól, akik tenni szeretnének a gyermekek közötti erőszak csökkentéséért KIADÓ: UNICЕF Bеlgrád, Szerb Köztársaság

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t KIMONDHATÓ.?! Számítógép Játékgép Szerencsejáték

Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t KIMONDHATÓ.?! Számítógép Játékgép Szerencsejáték Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t KIMONDHATÓ.?! Számítógép Játékgép Szerencsejáték 4. 2 Miért játszunk? játszunk? Mertvágyunkakikapcsolódásra,aszabadságra,az

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t A visszaesés és megelőzése KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 6. Visszaesés Ennyi idő, küzdelem, szenvedés után újra inni, (drogozni,

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben