KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t"

Átírás

1 Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8.

2 Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg: Többet s jobba törődjetek velük Mert eljö majd a ap, amikor mi is felövük Bródy Jáos Előszó 3 Az egészséges evelés véd 4 A szeretet kimutatása 6 A vita megegedése 7 Meghallgatás 8 A határok kijelölése 9 Az öállóság biztosítása 10 Az érzések kimutatása 12 Közös idő 13 Bátorítás 14 Segítség a családokak 15 A kiadváy megjeleését támogatta Kiadváyukkal em újabb evelési elveket szereték bemutati, vagy bárkit bármire megtaítai. Csupá bátorítai szereték az olvasót, hogy a sikeres együttműködés érdekébe éháy egyszerű, de hatékoy alapszabályt fogadjo meg, és, ha jóak látja, alkalmazzo is. Ezek a szabályok segíthetek abba, hogy gyermeküket miél egészségesebbé evelhessük. A szülői szeretetbe és evelésbe rejlő erő által egészségessé, a szevedélybetegségekkel szembe pedig elleállóbbá. Mide szülő és gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó felőtt azt szereté, hogy a rábízott gyerekek életvidám, felelős és szevedélybetegségektől metes emberek legyeek. Mi kell a gyerekekek ahhoz, hogy felelősségteljes felőttekké váljaak? Milye képességeket kell elsajátítaiuk ahhoz, hogy az életbe jól boldogulhassaak, és megtaulhassák az élvezeti szerek helyes fogyasztását és/vagy elutasítását? Ezzel a kiadváyal a mideapok izgalmas evelési kihívásaihoz szereték segítséget és támogatást yújtai, hogy gyermekeiket felkészíthessék az életre. Éli és e visszaéli. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatáak letölthető kiadváyai a szevedélybetegség és a kezelés témakörébe szülőkek, hozzátartozókak is: Alkohol Drog Gyerekrajzok a függőségekről Szerecsejáték Iteretfüggőség

3 Az egészséges evelés véd a szevedélybetegségekkel szembe Egy gyereket feleveli ayit jelet, mit lehetővé tei számára, hogy képes legye élkülük éli. Erest Legouvè Ugye ha egy gyerek beleesik a vízbe, és em tud úszi, azoal utáa ugruk, hogy mielőbb kihúzzuk a vízből. Ezutá több lehetőségük adódik: Soha többet em egedjük víz közelébe. Szerzük számára egy úszógumit. Megtaítjuk úszi. Miél előbb megtaítuk egy gyereket úszi, aál több ideje lesz arra, hogy tökéletesítse tudását, hogy egyszer akár veszélyes vizekből is kimethesse magát. Soha em késő megtauli úszi! Az élet yugodt vizei mellett örvéyekre is számítauk kell. Napota örvéylik körülöttük számtala csábítás: reklámok, tévé, számítógép, mobiltelefo, iteret, alkohol, ikoti, illegális drogok, és még sorolhaták. A félelmetes sebességgel fejlődő techika és média számos előye mellett magával hozta azt a veszélyt is, hogy a felőttek egyre ehezebbe képesek kapcsolatot tartai a gyerekekkel és a fiatalokkal. A evelők legfotosabb feladata lehetővé tei, hogy a fiatalok elsajátíthassák azokat a készségeket, melyekkel képesek leszek átjuti az élet folyójá eléjük kerülő zuhatagoko. A felőttek által közvetített egészséges életre való alkalmasság a legjobb megelőzési eszköze a szevedélybetegségekek. A gyerekek elsősorba a felőttektől taulak. Kik a példaképeik? A szüleik, a rokoaik, a barátaik, a pedagógusaik, a köyvek és a média szereplői. De a velük együtt élő felőttek példája a legfotosabb a számukra. Az ő viselkedésük meghatározó jeletőségű a gyerekek fejlődése szempotjából. Ha egy gyerek megfelelő, egészséges szeretetet és figyelmet kap, megtaulja, hogy szabado kimutathatja az érzelmeit. Az ilye gyerek agyobb valószíűséggel fogja óvi testi-lelki egészségét is. A gyerekek számára agyo fotos, hogy világos határokkal találkozzaak, ahogy az is, hogy megtauljaak küzdei. Ugyaakkor meg kell éliük az életkorukak megfelelő szabadságot, öállóságot is. Így leszek képesek az élet adta megpróbáltatásokkal szembeszálli, és a ehéz helyzeteket elviseli ahelyett, hogy szevedélybetegségekbe meeküléek. Sokkal agyobb öbizalommal idul az életbe az a gyerek, aki átélheti a számára fotos személyektől, hogy időt száak rá, és bátorítják őt kezdeméyezéseibe. A evelés izgalmas, eleve folyamat. Bár éha fárasztó és stresszel is jár, örömtelivé tehető. Egészséges eveléssel a világ többet kap a gyerekektől, és a gyerekek többet kapak a világtól. Az életre evelés sokszor olya követelméyeket támaszt a szülők elé, amiek bizoy em midig köyű megfeleli: A szülők sokszor elképesztő meyiségű evelési taácsot kapak a szakemberektől, a rokooktól. Nem csoda, ha ez öveli beük a bizoytalaságot, bár többségük megérzései alapjá jól tudja, mi az, ami a legléyegesebb gyermekéek. A következő yolc téma összefoglalja az egészséges evelés legléyegesebb ismertetőjegyeit. a szeretet kimutatása a vita megegedése meghallgatás a határok kijelölése az öállóság biztosítása az érzések kimutatása közös idő bátorítás

4 Egy gyerekek szeretetet adi ayit jelet, mit elfogadi őt olyaak, amilye, és ki is fejezi az iráta érzett szeretetüket. A szeretet megélése élkülözhetetle a gyerekek és fiatalok biztoságáak és öbizalmáak kialakulásához. A szeretet által leszek képesek arra, hogy félelem élkül megismerhessék ömagukat: erősségeiket és gyegeségeiket is. Néha mégis ehéz kimutati a szeretetüket. Hogya is működik a szeretet odaajádékozása? A szeretet kimutatása A szeretet kimutatásáak legközvetleebb formája a testi közelség, a melegség, az érités. Egy ölelésből, egy gyegéd simogatásból, egy kedves tekitetből, fiom odabújásból vagy barátságos hátba veregetésből mide gyerek azoal érzi, hogy szeretik. Miél idősebb a gyerek, aál fotosabbak leszek számára a támogatás más formái is. De a tizeévesek is szívese hagyják magukat megöleli. Még akkor is, ha közbe az éritést már ikább másál keresik. Mi mutatja meg legikább a szülői szeretetet? A gyerekre szát idő, az érdeklődés, a vigasztalás, a támogatás. Modja el gyermekéek, hogy agyo szereti őt, és hogy büszke rá a teljesítméyétől függetleül is. De vigyázat! A szeretet kimutatása em jeleti azt, hogy a felőtt e biztosíthatá alkalmakét a saját yugalmát, vagy a gyerekek e tilthatá meg azt, amit szükségesek tart. A vita megegedése Vita mide családba előfordul. Ilyekor bizoy éha még a hagerő is megemelkedhet. Vita közbe a gyerekek fotos szociális készségeket gyakorolak. Kiálli saját magukért, emet modai, a feszültségeket elviseli, mások szükségleteit felismeri, meggyőzi, egedi, kompromisszumokat keresi, megbocsátai, s aztá újra és újra megegyezi. A vitatkozást meg kell tauli. Az egészséges viták által megoldhatókká válhatak a kofliktusok, ahelyett, hogy még több feszültség keletkeze. De ehhez szükség va éháy szabályra: Ne legyeek tabutémák. A gyerekekek is meg kell egedi, hogy kimutathassák egatív érzéseiket, elleszevüket, haragjukat vagy dühüket aélkül, hogy ezért bütetést kapáak. Egy felőtt midig föléybe va egy vitába. Ezért a gyerekeket emcsak szavakkal vagy az erőszak külöböző formáival lehet megbátai, haem azzal is, ha a kéréseiket em vesszük komolya. Amíg egy vitába valaki em haragszik a másikra, addig két ellekező ézet is megállhat egymás mellett. Ezáltal lehet gyakoroli a toleraciát gyerekek és felőttek egyarát. Ne lépjeek közbe azoal a felőttek, amikor a gyerekek veszekszeek. De ha a gyegébbikkel szembe valaki egyértelműe tisztességteleül, veszélyese viselkedik, akkor szeretettel, de egyértelmű határozottsággal fel kell szólítaia arra, hogy ezt hagyja abba. A felőttek a legfotosabb példaképek. A gyerekek abból taulhatak legikább, ha megélhetik, ahogya a szüleik tiszteletteljes módo képesek egymással vitázi. Mide gyerek szeved a családba törtéő parázs veszekedésektől, az erőszakos vitatkozástól, a sértő szidalmazásoktól. Jól teszik a felőttek, ha a gyerek koráak megfelelő módo elmagyarázzák, hogy mi is törtét a vita közbe. De óvakodjaak attól, hogy valamelyikük felé befolyásolják őt! Ugyaígy fotos kifejezi azt, hogy hogya szabad vitázi, és azt is, hogya lehet újra megegyezi. Vigyázat! Előfordulhat, hogy egy megfeeklett, elakadt vitáál a szülők a maguk oldalára állítják gyereküket. A családi viták utá még lefekvés előtt meg kell bocsátai egymásak! Ne yugodjék le a ap haragotok felett. (Ef 4,27)

5 A határok kijelölése Meghallgatás Meghallgati ayit jelet: valakiek figyelmet ajádékozi, a kéréseit figyelembe vei. A serdülőkek külööse agy szükségük va a felőttek yitottságára. Nap mit ap új, addig ismeretle élméyekkel találkozak, s közbe el kell igazodiuk, és meg kell találiuk a helyüket a világba. Mide családba, mideap meg kell teremtei az alkalmat a beszélgetésre. Lehet ez akár a közös vacsoráál lezajló családi koferecia, vagy a gyerekek esti lefekvési rítusáál törtéő beszélgetés. Nem midig köyű meghallgati. Az alábbi dolgok segíthetek: A szülők egyik legfotosabb feladata, ugyaakkor a evelés legagyobb kihívása határokat kijelöli a gyerekek számára, majd azokat a határokat következetese be is tartati. A gyerekek és a fiatalok született mesterek abba, hogy szüleik következetességét, kitartását, türelmét, yugalmát próbára tegyék. A gyerekek számára a határok élkülözhetetleek. A jól és ésszerűe kijelölt határok megvédik őket az ottho és a külvilág veszélyeitől. Az értelmes és világos szabályok teremtik meg a gyerekek biztoságát. Sokszor ehéz szembeszálli a szülőkek gyermekeik akaratával. De hosszú távo a szülőkek és a gyerekekek is sokkal jobb, ha tudják, hol vaak a határaik. A határok kijelöléséhez bizoyos játékszabályokra va szükség: A határokat világosa, egyértelműe kell kijelöli. A felőttekek potosa tudiuk kell, miért állítaak fel egy bizoyos szabályt. Az idősebb gyerekek köyebbe megértik az utasításokat vagy a tiltásokat, ha a felőttek elmagyarázzák azok okát is. Néha olya szóbeli iformációkat kapuk, amelyeket már rögtö az elejé em értük meg, vagy em értük velük egyet. Ilyekor egedjük, hogy végigmodhassa a másik! A túl gyors, hirtele megjegyzések vagy taácsok em segítik a megértést, meghallgatást. A gyerekek abból érzik meg, hogy komolya veszik őket, ha a szüleik velük együtt keresik a problémáik megoldásait. Aak érdekébe, hogy e alakulhassaak ki korá félreértések, érdemes kölcsööse megbizoyosodi arról, vajo megértettük-e azt, ami elhagzott. Azt modtad, hogy...? Jól értettem, hogy...? Jó beszélgetés em jöhet létre zavaró, figyelemelterelő körülméyek között. Tehát tv-t, számítógépet kikapcsoli, a telefo pedig csegje csak yugodta! Ha a gyerek túl körülméyese meséli el az élméyeit, a szülő yugodta megállíthatja a szóáradatot. Segítheti összefoglali modaivalója léyegét. A többyire csedes gyereket célszerű bátorítai, segítei, hogy megszólaljo, külööse akkor, ha a szokásosál is hallgatagabb. Ehhez persze időre és türelemre va szükség. Ha a szabályt lefektettük, akkor saját magukak is aszerit kell élük. Ez persze em jeleti azt, hogy ayáak vagy apáak is a kicsivel együtt ágyba kellee bújia az esti mese utá. De például a redszeres esti fogmosás jó példát adhat a gyerekek számára. Semmi értelme olya szabályokat felállítai, amelyek icseek betartva. A következetes magatartás viszot biztoságot ad, ezefelül pedig azt az érzést adja a gyerekekek, hogy komolya veszik őket

6 Ha a gyerekek átlépik a felállított határokat, akkor a szülőkek rövid idő belül, egyértelműe és egységese kell fellépiük. A gyerekek potosa tudják, mit tehetek és mit em, amikor aya és apa a léyeges potokba egyetértve, és mit, ha eltérő módo evelek. Azoos és hasoló módo megkövetelt feltételeket szabályokat és korlátokat köyebb betartai. Ha a szabályok eltérőek, akkor a gyerekek (is!) megpróbálják megtaláli a kiskaput, ahol kibújhatak alóluk, Ez pedig bizoytalaságot és családi viszályt szül. Néha em elegedő csupá egy egyértelmű em, vagy egy határozott figyelmeztetés. Sokszor va szükség az adott helyzethez igazodó következetes itézkedésekre is. Az ésszerű következméyeket, így akár a bütetéseket, helyreállító feladatokat is köyebbe megértik, elfogadják és teljesítik a gyerekek. A szülőkek is be kell tartaiuk a evelés célszerű határait. Az erőszak mide formája elítéledő. A verése kívül idetartozik a lelki erőszak és a szeretetteljes godoskodás megvoása is. Nics szabály kivétel élkül. Nem jeleti a evelés végét, ha egy szabályt meg kell szüteti. Idővel a szabály elveszítheti az értelmét, vagy egyszerűe egy új, megváltozott helyzetbe már ics rá többet szükség. A gyerekek em veszítik el azoal a szülői evelés iráti tiszteletüket akkor, ha például egyszer tovább maradhatak fe. Az öállóság biztosítása A gyerekekek szükségük va öállóságra, szabad mozgástérre, amelyet saját maguk tölthetek ki. Évről évre egyre öállóbbak leszek. Megtaulak egyedül ei, egyedül haszáli a WC-t, hosszabb ideig távol lei a szüleiktől, a zsebpézükből kijöi, és még sok midet. Az egyéiség kibotakozásához, az öbizalom és a felelősség gyakorlásához elegedhetetle az öállóság megélése. Hogy e legye olya ehéz a választás egedés és korlátozás között, godoljaak a következőkre: Az öállóságot is tauli kell. A láyok és fiúk a családi hétközapokból taulak legtöbbet. Akiek megadatik, hogy a szülei mideapos tevékeységeibe folyamatosa beleláthasso, és abba részt is vehesse, hamarosa egyedül fogja bögészi a térképet, javítai a kerékpárját... A gyerekek lépésről lépésre taulják meg, hogya bájaak öállóságukkal. Az első osztályos számára jobb, ha hetete kap egy kis zsebpézt, míg a fiatal már jól boldogul a saját folyószámlájával, amire a szülők havota meghatározott összeget utalak át zsebpéz gyaát, esetleg az iskolai dolgokra, vagy ruházkodásra is. Adhatuk biztoságot yújtó segítséget a gyerekek az újfajta öállóság kipróbáláshoz. Például, ha tizeegy éves gyermekük először utazik egyedül a másik városrészbe lakó barátjához vagy barátőjéhez, egy mide eshetőségre ála lévő mobiltelefo biztoságot ad midekiek. Az ízlés geerációkét változik. Modhaták úgy is: ízlések és geerációk külöbözőek. A hobbik, a hajviselet vagy a barátok megválasztásába alapjába véve döthetek a gyerekek egyedül. Egésze addig, amíg választásukkal a szülői szabályokat em hágják át. Természetese a toleraciáak is vaak határai. Ha például a serdülő doháyozi kezd, az egésze biztosa em a fejlődését szolgálja. Serdülőkorba a legtöbb fiatal egyszercsak agy öállóságot kezd követeli magáak. Az addig szelíd gyerek is fellázad a szülői követelméyek elle. Ez az az idő, amikor meg kell szerezie azt a tapasztalatot, hogy ics öállóság határok élkül. A szülőkek segíteiük kell gyerekeiket, hogy megtalálhassák saját útjukat, és felőtté válhassaak

7 Az érzések kimutatása Az érzelmek a szeretet, az öröm, a szomorúság, a fájdalom, a harag a családi élet velejárói. Mide gyerek máskét mutatja ki az érzelmeit. Va, aki odabújással igyekszik kimutati szeretetét, és va, aki szívesebbe fest egy képet a szeretett személyek. A gyerekek fejlődéséek agyo fotos eleme, hogy megtaulják felismeri és kezeli érzelmeiket. Eek érdekébe: A gyerekekek meg kell egedi, hogy kimutathassák érzelmeiket, a pozitívakat és a egatívakat egyarát. Fotos, hogy mide gyerek a maga módjá mutathassa ki az érzelmeit, akár csedese, akár hagosa teszi azt. Elmúltak azok az idők, amikor a fiúkak em volt szabad síriuk, vagy a láyokak hagosa hízelegiük. Természetes, hogy a szülők éha helyteleítik a gyerekek érzelemkitöréseit. Nyugodta megkérhetjük a kicsiket is, hogy agyobb öuralommal viselkedjeek. De a gyerekekek tudiuk kell, hogy em az érzelmeiket, haem a viselkedésüket helyteleítjük. Vegyük komolya gyermekeik érzelmeit. Ők még em képesek kisebb vagy agyobb katasztrófáikat úgy átvészeli, mit általába a felőttek. Törekedjük arra, hogy miél higgadtabba kezeljük érzelmeiket. Vaak olya láyok és fiúk, akik szívesebbe magukba tartják azt, amit érezek. De ha az ö gyermeke túlságosa is szótla, yomott hagulatú, akkor igyekezze megtaláli viselkedéséek az okát. Azokak a gyerekekek is jólesik éha kiöteiük a szívüket, akik általába ikább visszafogotta fejezik ki érzéseiket. Közös idő Játszai, beszélgeti, olvasi, a világot együtt felfedezi a gyerekek a családi együttlétekből, közös tevékeységekből taulak a legtöbbet. A közöse eltöltött idő erősíti meg legikább szülő és gyermek kapcsolatát. A legtöbb gyerek és fiatal agyo szereté, ha szülei több értékes időt tölteéek velük. Hogya lehet ezt megvalósítai? A közös időtöltés em feltétleül jelet drága tevékeységeket. A gyerekek ige agyra értékelik a családi kirádulásokat (például az állatkertbe), vagy a közös kerékpározást, esetleg kerékpártúrát. A közös hobbi agyszerű alkalmakat biztosít a szabadidő közös eltöltésére. A gyerekek a hétközapokba is igéylik a rájuk szát időt és figyelmet. A kellemest a haszossal összekötve lehet együtt végezi az otthoi házi mukákat is. Ami, ha em terhes kötelességkét foguk fel, lehet akár élvezetes is. Sok családak sikerül egy időre teljese kikapcsoli az időzabálókat : a tv-t, a playstatiot, a számítógépet. A felszabaduló órák sok remek ötlettel, elfoglaltsággal tölthetők meg. Mások érzelmeiek megtapasztalásából is tauluk. Éppe ezért a szülők is kimutathatják a gyerekükkel kapcsolatos elleérzéseiket, és korukak megfelelő módo el is magyarázhatják azokat. Amúgy sem lehet őket becsapi. Félelmet kelt a gyerekekbe, ha érzik, hogy va valami a levegőbe, de a felőttek em avatják be őket. A szülők, akárcsak a gyerekek, em képesek mide esetbe visszatartai hirtele dühkitöréseiket. Csak e maradjo el utáa a bocsáatkérés. Szerecsés az a gyermek, akit szülei korá megtaítaak bocsáatot kéri. Akár a szülő is tudjo gyermekétől bocsáatot kéri, ha megbátotta. Ezzel életre szóló jó példát mutat eki. A beismert hiba em a gyegeség jele. A szülőkek mideekelőtt akkor kell időt, figyelmet fordítaiuk gyerekeikre, amikor azokak szükségük va rá. Amikor a házi feladat már megit külööse ehéz, vagy a bicikli felmodta a szolgálatot. A rítusok mit például a lefekvés előtti esti mese agyo fotosak a gyerekekek. Igaz, hogy talá időigéyesek, de ez a ráfordítás sokszorosa megtérül. Ne legye lelkifurdalásuk azokak a szülőkek, akik mukahelyi kötelezettségeik miatt kevesebb időt tölthetek a családjukkal. Határozzák el, hogy a redelkezésre álló órákat értelmese és közöse fogják eltöltei

8 Bátorítás A serdülőkek hatalmas meyiségű bátorságra és öbizalomra va szükségük az új készségek elsajátításához, akárcsak a kötelezettségek lépésről lépésre törtéő felvállalásához. Fokozatosa taulak meg felelősséget vállali és kiálli ömagukért. Meg kell tauliuk, hogya érvéyesíthetik ömagukat, és azt is, hogy e hagyják köyedé elbizoytalaítai magukat másoktól. Bátorságukat és öbizalmukat legikább két dolog fejleszti: az elvégzett feladataik, tetteik utá érzett elégedettség, és az, ahogya mások elismerik a teljesítméyüket. Miképpe bátoríthatják a szülők gyermekeiket? A gyerekek (s persze a felőttek is) arra vágyak, hogy e teljesítméyeik miatt, haem ömagukért szeressék őket. Nagyo gyorsa képesek elbizoytalaodi. A bátorításra, ösztözésre óriási szükségük va. A felőttekek ezt midig szem előtt kell tartaiuk. Segítség a családokak Seki sem tökéletes! A tökéletes apa vagy a hibátla aya rémálom a gyerekek számára. A em tökéletes családokak kitartást és bátorságot kíváuk. A legjobb szülők is elérkezek olykor-olykor saját határaikhoz. Nekik is szükségük va valakire, aki meghallgatja, bátorítja és segíti őket. A gyermekevelés és a szevedélybetegség-megelőzés témaköre agyo sokrétű. Az aktuális kérdések, problémák és azok megoldása ráadásul függ a gyerekek korától is. Ö sem tudhat midet. Tájékozódjo, szerezze be a megfelelő iformációkat, hogy miél kevésbé kellje aggodalmaskodia. A holapo is talál haszos tájékoztató ayagokat. A bátorság megszerzéséhez sikerélméyekre va szükség. Amikor a gyerekek új dolgokkal próbálkozak, hibázhatak. Ez pedig horzsolásokkal, apróbb balesetekkel is járhat. Az apróbb feladatok, mukák teljesítése közbe és az egyszerű felelősségvállalások által leszek egyre bátrabbak a gyerekek. Amikor taácstalaá válik, és úgy érzi, elérte tudásáak, türelméek határait, keresse olya embereket, akikre számíthat. Nics egyedül. A barátok, rokook, a családsegítő és szevedélybetegeket kezelő itézméyek szívese segíteek A gyerekekek dicséretre va szükségük. Ne midig csak egy bizoyos teljesítméy elérésével lehesse érdemeket szerezi. Néha már az erőfeszítés ömagába is megérdemli a dicséretet. Csak valóba elismerésre méltó helyzetbe szabad dicséri, máskülöbe a dicséret értékét veszítheti. Apró segítségekkel megelőzhetjük a gyerekek fölösleges frusztrációját. Például célszerű az apróságokak olya ruhát vásároli, amit képesek köye egyedül is felvei. Azok a felőttek, akik megegedik, hogy hibázzo a gyermekük, a maguk hibáit is köyebbe elfogadják. Adjo magáak éha egy kis szabadságot, piheje meg olykor a evelés hétközapjai között. Sokszor akár csak éháy óra távolság is segíthet visszaszerezi a szükséges ledületet és higgadtságot. A határozott szülők gyermekei maguk is határozottak leszek. Végezetül íme a evelés receptje: Végy egy rész egészséges, józa észt, egy jó csipetyi humort, és fűszerezd azt szíved hagjával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálata 2005 óta működtet holapot a szevedélybetegségek problémakörébe, ahol az aktuális iformációko, letölthető kiadváyoko túl megtalálhatja számos segítő itézméy elérhetőségét is. Aoim es taácsadás:

9 Kimodható sorozatukak ebbe a számába (8.) szülők, evelők számára gyűjtöttük össze a evelés yolc fotos szempotját. Egészségese eveli, jó kapcsolatba lei, őrizi, elegedi, bölcse szereti. Így lehetek gyermekeik erősek, életrevalóak, a kihívásokra és a veszélyekre felkészültek. A szeretet kimutatása A vita megegedése Meghallgatás A határok kijelölése Az öállóság biztosítása Az érzések kimutatása Közös idő Bátorítás Mide a családba kezdődik. A szevedélybetegségek megelőzése is. Az Acht Sache, die Erziehug stark mache c. kiadváy alapjá Kiadja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felelős kiadó: Győri Dai Lajos Fordítás, szerkesztés, tördelés: Frakó Adrás Nyomdai mukák: Folprit Kft

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Véges matematika 1. feladatsor megoldások

Véges matematika 1. feladatsor megoldások Véges matematika 1 feladatsor megoldások 1 Háy olya hosszúságú kockadobás-sorozat va, melybe a csak 1-es és 2-es va; Egymástól függetleül döthetük a külöböző dobások eredméyéről, így a taultak szerit a

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA Adva va külöböző elem Kiválasztuk k darabot Vesszük az összes elemet és sorba rakjuk A kiválasztás sorredje számít A kiválasztás sorredje em számít PERMUTÁCIÓ P matekig.hu Ha

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát,

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia Valószíűségszámítás és statisztika előadás ifo. BSC/B-C szakosokak 6. előadás október 5. Megjegyzések. A tétel feltételei gyegíthetőek: elég, ha a függetle, azoos eloszlású változók várható értéke véges.

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

Eseményalgebra, kombinatorika

Eseményalgebra, kombinatorika Eseméyalgebra, kombiatorika Eseméyalgebra Defiíció. Véletle kísérletek evezük mide olya megfigyelést, melyek több kimeetele lehetséges, és a véletletől függ, (azaz az általuk figyelembevett feltételek

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Készült Az egész élete át tartó taulás lehetőségei értelmi fogyatékossággal élő felőttek számára projekt keretébe Iclusio Europe Az egész élete át tartó taulás

Részletesebben

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám 2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereiek lapja II.évf. 3. szám Kaledárium árcius - Tavaszelő, Böjtmás hava Ébredj, új tavasz jégtörő, sugaras, gallyat gombosító, rügyet rojtosító,

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2005. Ojáuár Igyees 16. évf. 1. sz. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA PROGRAMJA 2005. jauár 22-é szombato 16 órától a mûvelõdési házba Köszötõt modaak és közremûködek:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

2010. október 27 28. A Bátorság Köre. A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kétnapos workshopja

2010. október 27 28. A Bátorság Köre. A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kétnapos workshopja 2010. október 27 28. A Bátorság Köre A kétnapos workshopja 2010. október 27. Előadással egybekötött mesterkurzust tart Dr. Larry Brendtro a Tisztelet Kötelékeinek Helyreállítása nevű módszerről (RAP Response

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Kombinatorika feladatok

Kombinatorika feladatok Kombiatorika feladatok 1. Tüdérországba csak 2 magáhagzót és 2 mássalhagzót haszálak. A szavakba legalább 1 mássalhagzó és legalább 1 magáhagzó va. Háy külöböző hárombetűs szó létezik Tüdérországba, ha

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

3.1. A Poisson-eloszlás

3.1. A Poisson-eloszlás Harmadik fejezet Nevezetes valószíűségi változók Valamely valószíűségi változóhoz kapcsolódó kérdésekre akkor tuduk potos választ adi, ha a változó eloszlása ismert, vagy megközelítőleg ismert. Ebbe a

Részletesebben