Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február"

Átírás

1 Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével összefüggô elképzelések Az Ügyfél éve célkitûzéseit támogató képzési programok

2 Posta A MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR Kiadja: a Magyar Posta Zrt. Felelôs kiadó: Dr. Szabó Pál vezérigazgató A szerkesztôbizottság elöke: dr. Oláh László társelöke: Szivi László tagjai: Dömötöré Dr. Ács Katali, Dr. Horváth Sádor, Jambrik Mihály, Képes Adrás, Dr. Lovászi József, Molár Mariaa, Molár Sádor, Padurics Aett, Potykiewicz Tamás, Szarka Imre, Dr. Szebey Botod Felelôs szerkesztô: Biczó Istvá Szerkesztôség címe: Budapest, VII. ker. Lövölde tér 7. telefo/fax száma: címe: Nyomdai elôkészítés és yomtatás: Nyomda Üzemi és Ellátási Csoport Felelôs vezetô: Mészáros Tamás Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Megjeleik egyedévete. ISSN Közlési feltételek: A cikkeket e, illetve floppy kérjük, kéziratot csak kivételes esetbe fogaduk el. Másodközlést em vállaluk. Kéziratokat, rajzokat, fotókat em ôrzük meg és em küldük vissza.

3 JELENLEGI SZÁMUNK SZERZÔI: Szûts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. általáos vezérigazgató-helyettese Rik Éva, a Magyar Posta Zrt. általáos vezérigazgató-helyettes szakmai titkára Kiss Erika, a Magyar Posta Zrt. humá erôforrás fejlesztési igazgató Sum Istvá, a Magyar Posta Zrt. Oktatási Közpot vezetôje dr. Papp Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Humáerôforrás Szolgáltató Közpot vezetôje Reméyi Gyuláé, a Magyar Posta Zrt. Közpoti Humáerôforrás Iroda vezetôje TARTALOM Szerkesztôi elôszó A Magyar Posta HR szakterületéek küldetése A változásra és a változtatásra képes HR szervezet magas szakmai szívoalo, kiváló miôségbe biztosítja szolgáltatásait, együttmûködése és kölcsöös megelégedése alapuló kapcsolatot tart fe külsô és belsô ügyfeleivel. Tevékeységét felelôsséggel végzi a Társaság stratégiai céljaiak megvalósításáért üzleti parterkét és szolgáltatókét egyarát. Értékeik Szakértelem/szaktudás Képesség a változásra és a változtatásra Ügyfélközpotúság Miôségorietáció Üzleti parterség Együttmûködési készség és csapatmuka Lojalitás RIK ÉVA: Fókuszba az Ember PSZE Humá Nap, ovember 14. (összefoglaló) SZÛTS ILDIKÓ: A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása KISS ERIKA: A mukaköri redszer fejlesztésével összefüggô elképzelések SUM ISTVÁN: Az Ügyfél éve célkitûzéseit támogató képzési programok DR. PAPP ILDIKÓ: A Postaparter Program humá aspektusai REMÉNYI GYULÁNÉ: A személyi jövedelemadó, a járulékok és a yugdíjazással összefüggô jogszabályok változása jauár 1-jétôl Fotók: dr. Lovászi József Szerkesztôi elôszó A Postások Szakmai Egyesülete évete 3-4 országos szakmai apot redez. Midegyikek az a célja, hogy segítse a Magyar Posta stratégiai célkitûzéseiek megvalósítását, a Posta moderizálását, fejlôdését. A szakmai apok gyakorlati jeletôsége abba rejlik, hogy segíti az érdeklôdô egyesületi tagokat, szakembereket a szélesebb körû kitekitésbe, elméleti és szakmai tájékozódásba. A szakmai apok szervezôi midig egyegy kiemelt, fotos témára fókuszálva gyûjtik össze az elhagzó elôadásokat. Így törtét ez ovember 14-é is, amikor HR (humá erôforrás) szakmai apot redezett az egyesület. A PSZE felkérésére a Magyar Posta Humá erôforrás szakterületéek vezetôi, szakemberei tartottak értékes elôadásokat. Valameyi elôadás középpotjába az EMBER, a postás dolgozó állt. Folyóiratuk jele számába mit egy tematikus külöszámba a HR szakmai apo elhagzott elôadások szerkesztett változatát tesszük közzé abba a reméybe, hogy a résztvevôk által agy érdeklôdéssel kísért, sikeres szakmai kofereciá elhagzott godolatok, iformációk ezáltal a postai szakemberek újabb, még szélesebb köréhez jutak el. dr. Lovászi József szerkesztô 3

4 RIK ÉVA Tekitsük át rövide a szakmai ap eseméyeit! PSZE HUMÁN SZAKMAI NAP Fókuszba az Ember PSZE Humá Szakmai Nap, ovember ovember 14-é agy létszámba gyûltek össze a Közép-Magyarországi Szállítási Üzem Egressy úti agytermébe midazo szakemberek, PSZE-tagok, akikek az érdeklôdését felkeltette a humá szakterület és a Postások Szakmai Egyesülete által megszervezett szakmai ap. A redezvéy célja elsôsorba az volt, hogy megismertesse az érdeklôdôket a humá szakterület vezetôit és mukatársait foglalkoztató aktuális kérdésékkel, a II. félévét meghatározó programokkal, akciókkal, és midazokkal a humá feladatokkal, amelyek a év elôkészítését célozták. Mit azt Szûts Ildikó általáos vezérigazgató-helyettes asszoy ivitáló meghívójába olvashattuk, az ország egyik legagyobb foglalkoztatójáak, a Rik Éva Magyar Postáak a szakmai és a mideapi életbe is kiemelte fotos az EMBER. Ez az alapgodolat határozta meg a koferecia vezérfoalát, és emiatt lett a redezvéy jelmodata: Fókuszba az ember. A humá szakterület alapfeladata a Posta mukatársaiak szakszerû, gyors és rugalmas kiszolgálása, a Társaság céljaiak megvalósítását szolgáló HR-redszerek fejlesztése és mûködtetése. A humá szakterület vezetôiek és mukatársaiak meggyôzôdése azoba az, hogy a humá szakma jóval több, mit admiisztráció, több mit bérszámfejtés és több mit mégoly hatékoy és rugalmas redszerek mûködtetése. Ezt a többet kíváta a szakterület bemutati eze a redezvéye, betekitést egedve a kiemelt humá programok, akciók részleteibe. Akik em lehettek jele, de érdeklôdek a humá szakterület tevékeységéek aktuális kérdései irát, azok a Posta címû szaklap jele számából tájékozódhatak. Aak érdekébe, hogy a téma iráti érdeklôdést kielégítsük és a szakmai apo elhagzott iformációkat miél szélesebb körbe közkiccsé tegyük, szite valameyi elhagzott elôadás írásbeli változatát olvashatják ebbe a tematikus számba. A résztvevôk aktíva és látható örömmel vettek részt a bemelegítô játékba, amit Ki tud többet a HR-rôl? címmel e sorok írója állított össze, és mit játékvezetô iráyított. A kérdések alapjá kitöltött tesztlapokat a koferecia ideje alatt a szervezôk kiértékelték, így a redezvéy végé sor került az eredméyhirdetésre, és a legjobbak számára a megérdemelt taps mellett yereméyek átadására is sor került. Hogya látják a HR mukatársak magukat, a szakmai mukájukat, és hogya látják ôket a Posta vezetôi/mukatársai? A bemelegítés utá Bokor Attila, az OD-Parter Kft. partertaácsadója, a Corvius Egyetem címzettes docese mutatta be rövide a Magyar Postáál végzett HR Tükör elevezésû Szûts Ildikó megyitja a kofereciát kutatás eredméyét, melyet az éritett felsôvezetôk, valamit a humá szakterület vezetôi egy elemzô ayag keretébe részletese is megismerhettek. Mit azt már több csatorá kommuikálták a stratégiai szakterület vezetôi, a Magyar Posta Zrt. stratégiája köztük a HR stratégia is II. félévébe átvilágításra került. Az átvilágítás eredméyét, a fôbb fókuszpotokat, illetve kiemelte a humá stratégia fôbb elemeit ismertette a résztvevôkkel Jambrik Mihály, stratégai koordiációs igazgató. A stratégiai felülvizsgálat eredméye felsôvezetôi jóváhagyás alatt áll, ezért jele kiadváy ezzel kapcsolatba em tartalmaz részletes iformációkat. Nagyo érdekes és szíes elôadást tartott Szûts Ildikó, általáos vezérigazgatóhelyettes egy olya témáról, ami em biztos, hogy a postai mukatársak körébe mideki számára ismert. A társadalmi felelôsségvállalás témakörébe megismerkedhettük midazokkal a törekvésekkel, programokkal, melyekkel a Magyar Posta is részt kívá vállali a fotos társadalmi kérdésekbe. Napjaikba jeleek meg az ösztözési redszerrel kapcsolatos, ez évre voatkozó utasítások, szabályozások. Eek elôkészítési feladatairól, az ösztözési redszer törtéelmérôl, fôbb elemeirôl kaptuk ízelítôt Potykiewicz Tamás humáerôforrás gazdálkodási igazgató elôadásába. Az elôadásról jele kiadváy em tartalmaz összefoglalót abból az okból, hogy a redezvéye ismertetett elôkészítô mukák lezajlottak, a megjeleô szabályozásokból mideki részletes tájékoztatást kaphat. 4 5

5 RIK ÉVA 2007 az Ügyfél Éve volt. Sum Istvá, az Oktatási Közpot vezetôje elôadásába ismertette az eek jegyébe lezajlott, több ezer mukatársat éritô képzési programot, aak fôbb elemeit, és ami a legfotosabb, eredméyeit, beleértve a mukatársak és a postavezetôk által adott visszaigazolásokat is. A HR redszerek közül miért legfotosabb a mukaköri redszer? Miért fotos a felülvizsgálata, melyek eek legfotosabb elemei, milye változásokra számíthatak a postások 2008 elejétôl? Kiss Erika humáerôforrás fejlesztési igazgató asszoy elôadásából mely a Mukaköri Redszer fejlesztési elképzelései címet viselte mideze kérdésekre választ kaphattuk. A év stratégiailag legfotosabb programja a Moderizációs Program keretébe idított Postaparter Program, melyek legfotosabb célja több mit 1000 posta vállalkozásba törtéô üzemeltetése. A program humá támogatását, aak elemeit, a mukatársak számára kialakított komplex humá támogatási programot ismertette dr. Papp Ildikó, a Humáerôforrás Szolgáltató Közpot vezetôje. Végül Reméyi Gyuláé, a Közpoti Humáerôforrás Szolgáltató Iroda vezetôje olya témába tartott elôadást, amely emcsak mit postás mukavállalókat, haem mit állampolgárokat is éritette az egybegyûlteket, ugyais az adótörvéy és a yugdíjredszer évi változásairól hallhattuk fotos iformációkat. A szervezôk, az elôadók és a résztvevôk jó hagulatba, bár kissé fáradta zárták az érdekes elôadásokba, fotos iformációkba bôvelkedô apot. Midyája reméljük, hogy ezzel a redezvéyel közelebb tudtuk hozi a mukatársakhoz a HR szakterület mideapjait! SZÛTS ILDIKÓ A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A Magyar Posta Zrt. Magyarország legtöbb mukavállalót foglalkoztató társasága. Több, mit 36 ezer kollégák, azok családtagjai, ismerôsei, barátai révé közvetle api kapcsolatba álluk szite mide emberrel. Ez a téy mutatja, mekkora a posta jeletôsége, hatása a magyar társadalom egészére. A társadalmi felelôsségvállalás egyarát jelet társaságo belüli és kívüli mukát. Ez azt jeleti, hogy a Magyar Posta vezetése emcsak mukatársairól kívá godoskodi, haem példamutatóa részét szerete vei a társadalmi feladatok végrehajtásába. Az is fotos, hogy a kollégák azoosuli tudjaak a társaság erkölcsi értékeivel. Az pedig már szerte a világba elterjedt szokássá vált, hogy a agyobb vállalatok az üzleti feladatok elvégzésé túl részt vállalak a szûkebb és tágabb köryezetüket éritô legfotosabb társadalmi feladatok megoldásába. A téma egyre agyobb hagsúlyt kap a emzetközi postai szektorba, sôt már jutalmazzák is a legjobbakat óta adomáyozzák a World Mail Awards, a postaszolgáltatási ágazat CSR (Corporate Social Resposibility Vállalati társadalmi felelôsségvállalás) Oscar-díját az arra érdemesekek. A kitütetést elôször a brit Royal Mail Szûts Ildikó kapta átfogó CSR-stratégiájáért, tavaly pedig a Brazil Posta vehette át az elismerést, mert alacsoy jövedelmûekek yitott majd 5 millió új bakszámlát. Egyéb példákat is láthatuk külföldi verseytársaikál: a Royal Mail és a TNT például gépjármûveik károsayag- kibocsátásáak csökketését tûzte ki célul. A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalási stratégiájáak kidolgozását egy állapotfelmérés elôzte meg. A dokumetum elkészítéséhez a Budapesti Corvius Egyetem szakértôit votuk be. A taulmáyból kiderült, hogy a felelôs godolkodás elemei már régóta jele vaak a posta mideapi életébe. Alapvetôe belülrôl fakadó, segítei akaró szádék és vezetôi stílus jellemzi a meedzsmetet. Az állapotfelmérésbôl azoba az is kitût, hogy az etikus, a köryezettudatos magatartás melletti vezetôi elkötelezettség em eléggé ismert a beosztottak körébe. A dokumetumba az is olvasható, hogy a példamutató társadalmi felelôsségvállalás, és azzal szorosa összekapcsolódó reklám- és kommuikációs muka hatására ôtt az ügyfelek bizalma a posta irát. Ezek alapjá készült el társadalmi felelôsségvállalási stratégiák, amelyet az Igazgatóság elfogadott. A program azt rögzíti, hogy 2007 és 2010 között milye célokat sze- 6 7

6 SZÛTS ILDIKÓ reték megvalósítai. A stratégia két legfotosabb modadója, hogy a Posta godoskodó társaság, illetve, hogy az állami vállalatok között példamutató módo, yereséges mûködés mellett is képes úgy dolgozi, hogy az mid a szûkebb, mid a bôvebb társadalmi köryezete számára is elôyökkel járjo. Elidítottuk az egészséges mukahely programot. Nôgyógyászati, szemészeti és allergiaszûréseket, valamit az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Vöröskereszttel véradásokat szerveztük. Úgy hívtuk sportolásra mukatársaikat, hogy közbe részesei voltuk a rákkutatást támogató, Kaadából idult emzetközi akcióak. Saját pólókba a tavaly 500, idé már 650 mukatársuk futott a Margitszigete, és mitegy 300-a a szegedi postás családi apo. A társaság átvállalta a dolgozók 1500 foritos evezési díját, hogy a péz a hazai rákkutatást szolgálhassa. A Magyar Posta emcsak a legagyobb mukáltató az országba. Társaságukál dolgozik a legtöbb ô mitegy 22 ezer láy és asszoy. Nyilvávaló, hogy társadalmi felelôsségvállalási stratégiákak is elsôsorba a ôk testi-lelki egészségét kell szolgália. Elsôsorba a kistelepüléseke élô láyokra, asszoyokra godolt a Magyar Posta, amikor 2006-ba megvásárolta és útjára idította mobil ôgyógyászati szûrôállomását. A korszerû egészségügyi eszközökkel felszerelt kamio emcsak a postások, haem az aprófalvak láyaiak, asszoyaiak szolgálatába áll. A társaság azt szereté, ha a leveleke, csomagoko kívül a gyógyulás lehetôségét is eljuttathatá az ország legeldugottabb településeire. Két év alatt 8 megye 134 helyszíé 6377 ôgyógyászati szûrést végeztek el. Mide harmadik esetbe pozitív eredméyt kaptak, vagyis gyulladásos, gombás fertôzéses betegség jelei mutatkoztak. 547 kritikus esetet találtak, ami rák elôtti állapotra, illetve rákra utalt. (2007 ôszé Szabolcs, Heves és Komárom megyébe dolgozott a mozgó orvosi redelô, de a szûrés jellegébôl következôe aak adatai a ovember 14-ei redezvéy idôpotjába még em álltak redelkezésre.) Mivel az idejébe felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, elképzelhetô, hogy a kiszûrt láyok és asszoyok éppe a Magyar Postáak köszöhetik egészségüket, életüket. A mellrák ellei küzdelem érdekébe forgalomba bocsátott Aduk a gyógyulásra elevezésû bélyeget Európába elsôkét vette át a Magyar Posta a US Post-tól szeptembere óta 130 ezer ilye bélyeget adott el a társaság. A feláras bélyeg értékesítésébôl 6,5 millió Ft-ot utaltuk át az Országos Okológiai Itézetek. A MAGYAR POSTA TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁSA Az Egészség Hídja Összefogás célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra, a stresszhelyzetek kezelésére, a megfelelô táplálkozásra, a szûrôvizsgálatok fotosságára. A Magyar Posta 2005 óta támogatja az akciót. A társaság emcsak árusítja a mozgalom jelképévé vált rózsaszí karkötôt. Neves közéleti személyiségekkel együtt a postás láyok és asszoyok is részt vettek azo a láchídi sétá, amellyel a szervezôk évek óta a ôgyógyászati szûrôvizsgálatok jeletôségére szereték felhívi a figyelmet. A posta a jövô ügyfeleire, a gyermekekre is odafigyel. Külööse a karácsoyi idôszakba fotosak az olya akciók, mit pl. a Postaagyal. Mide, decemberbe feladott idôgaratált csomag bérmetesítésébôl 30 Ft-ot gyermekéletmetô beredezések vásárlására ajáljuk fel az Országos Metôszolgálatak. A társaság azt szereté, ha már a kicsikbe is kialakula a tudatos, felelôs godolkodás. Ezért hirdettük meg levélíró-, illetve rajzpályázatukat. A levélírókak azt kell papírra vetiük, hogy szeritük mit jelet a toleracia szó. A legsikeresebb mukákat a társaság továbbítja az Egyetemes Postaegyesületek és az UNESCO-ak. A Nyújtsd a kezed! rajzpályázat témája pedig az, hogy mit tehetek ôk, a kicsik elesettebb társaikért. A yertes gyermekrajzból feláras bélyeg készül. Az eladott példáyokból származó pézt szité gyermekéletmetô beredezések vásárlására ajáljuk fel az Országos Metôszolgálatak. Saját mukatársaikért tett erôfeszítéseik em maradak elismerés élkül be írtuk ki az Egyelô elbáás egyelô esély a mukahelye pályázatukat, melyek kereté belül kollegáik bemutathatták sokszíû és befogadó szervezeti egységüket. Társaságuk idé ovemberbe elyerte a Legjobb esélyegyelôségi terv díjat, 2006-ba pedig a Postai Oscar -t (World Mail Awards) hoztuk el emberi erôforrás meedzsmet kategóriába. Köryezetük megóvása em csak saját maguk, de a következô geerációk számára is redkívül fotos. Éppe ezért vezettük be az ISO köryezetiráyítási redszert mukafolyamataikba. Gépjármûparkuk korszerûsítésével mérsékeltük a postai gépkocsik károsayag-kibocsátását. Hulladékgazdálkodásukba már régóta a szelektív gyûjtés elkötelezett hívei vagyuk: em csak a papírt, de a veszélyes hulladékak miôsülô elemeket, cd-ket is elkülöítve gyûjtjük. Az irodaházakba lehetôség va a mûayag palackok összepréselésére. Évete adjuk ki köryezetvédelmi jeletésüket, amelyet idé is Zöld Béka -díjjal jutalmaztak. A Magyar Postáál a társadalmi felelôsségvállalás em üres szólamok halmaza, haem egy godosa kidolgozott stratégia. A meedzsmet mide lehetôséget igyekszik kihaszáli, és valóba godoskodi dolgozóiról úgy, hogy közbe igyekszik szûkebb és tágabb értelembe is a köz javát szolgáli. Így vagyuk méltók a 140 éves múlttal redelkezô Magyar Posta hagyomáyaihoz, és így mutatjuk meg, mikét kell godolkodi egy moder agyvállalat vezetéséek Európába. 8 9

7 KISS ERIKA A MUNKAKÖRI RENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL A MUNKAKÖRI RENDSZER AZ INTEGRÁLT HR RENDSZEREK MÛKÖDTETÉSÉNEK ALAPJA, a mukaköri profil pedig az alábbi humá redszerekek ad iputot: A mukaköri redszer fejlesztésével összefüggô elképzelések Társaságuk mukaköreiek felülvizsgálata és redszerbe foglalása évbe törtét meg, ezt követôe a Magyar Posta Zrt. stabil, karbatartott és aktualizált mukaköri redszerrel redelkezik, melyet külöbözô humá redszerekbe itegrálta kezel. A MUNKAKÖR SZEREP DEFINIÁLÁSA a mukáltató számára fotos, mivel a mukakör a szervezeti struktúra alapegysége, és a mukaköri tartalom meghatározásával világos, egyértelmû elvárásredszert közvetít a mukavállalók felé. A szervezeti célok elérése érdekébe a mukakör tartalma, fukciója, valamit kapcsolatredszere a szervezeti folyamatokat vázolja fel. A MUNKAKÖRI RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉT Társaságukál az alábbiak idokolják: Kiss Erika társasági szitû egységes redszer alkalmazása (mukaköri tartalom és képzettségi követelméyredszer tekitetébe), világos mukaköri célok defiiálása, mukaköri feladatok, felelôsségek, követelméyek meghatározása, jól áttekithetô mukaköri struktúra biztosítása (mukaköri terület, mukakör-család) egységes besorolási redszer mûködtetése (SAP azoosító, FEOR, ágazatközi, illetve foglalkozás-egészségügyi kategóriák stb.), mukajogi feltételekek törtéô megfelelés biztosítása. MUNKAKÖRI STATISZTIKA MUNKAKÖR ÉV VEZETÔI BEOSZTOTTI szitekkel ÖSSZESEN A évtôl társasági szite egységese mûködtetett redszer új típusú követelméyekek kell hogy megfelelje, ezért ez évbe a humá szakterület a szakmai szervezetekkel együtt elvégezte a MUNKAKÖRI RENDSZER TELJESKÖRÛ FELÜLVIZSGÁ- LATÁT az alábbi célok meté: felkészülés a évi liberalizációra, bechmark tapasztalatok elemzése, egyszerûsítési lehetôségek feltárása, a redszer rugalmasságáak övelése, értékesítés-cetrikusság megjeleítése. A MUNKAKÖRI VÁLTOZTATÁSOK ALAPELVEINEK továbbra is a mukakörök társasági szitû egységességéek biztosítását, az egypotos mukaköri redszer-kezelést tekitjük, és a mukaköri redszert itegrációs voatkozásai miatt a HR redszerek alapjakét kezeljük. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG KERETEI elôfeltételek kialakítása o szakmai muka megtervezése o erôforrások biztosítása 10 11

8 KISS ERIKA helyzetelemzés o bechmark tapasztalatok gyûjtése o determiációk vizsgálata o mukakör térkép készítése o képzettségi követelméyredszer vizsgálata o vezetôi mukaköri dokumetumok egyszerûsítési lehetôségei MRK alapelvek / redszermûködtetés felülvizsgálata o a mukaköri struktúra átalakítási lehetôségei o az új típusú mukaköri vázlat (stadard) kialakítása / elkészítése A felülvizsgálati javaslatok megvalósítása o MRK iformatikai fejlesztések biztosítása o érdekképviseleti egyeztetések o szabályozás o a mukaköri redszer változásaiak leképezése új típusú mukaköri vázlat átadása HR redszerek aktualizálása o Kommuikáció DETERMINÁCIÓS VONATKOZÁSKÉNT mide olya törvéyt, szabályozást, techológiai redszert figyelembe vettük, amelyek a mukakörök kialakítását, kezelését meghatározott keretek közé terelik. Determiációs elemkét kezeltük: a Muka Törvéyköyvét o MT (5) mukáltatói tájékoztatási kötelezettség (a mukaköri feladatokról és a mukakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrôl) a Kollektív Szerzôdést o megállapodás: a mukaköri vázlat em része a mukaszerzôdések; o mukakör alapo defiiált megállapodások pl.: mukared, bérpótlékok a mukajogi kozekveciákat o mukavédelmi és mukaügyi felügyelet fô elleôrzési területei o mukaügyi perek tapasztalatai a statisztikai beszámoló redszereket o elkülöítette kezelt mukavállalói csoportok az SAP PA, FEOR feltételeit o mukakörök kezelése A BENCHMARK TAPASZTALATOK GYÛJTÉSÉVEL az volt a céluk, hogy felmérjük a hazai és emzetközi tapasztalatokat a mukakörök kialakítására, leírások kezelésére és az itegrációs gyakorlatokra voatkozóa. HAY GROUP MANAGEMENT TANÁCSADÓK KFT. BENCHMARK ADATAI iformációt szolgáltattak a hálózattal redelkezô pézügyi és biztosítási szektorba jellemzô mukakör-típusokról, a vállalatokál tipizálható mukaköri elevezésekrôl, valamit megismertették a mukaköri felelôsség-mátrixok alkalmazási lehetôségeit (szervezetfejlesztés, elvárásredszer átalakítása, mukakör-értékelés). A szakértôi ayag javaslatot tett a mukaköri redszer 3 évekéti felülvizsgálatára a piackoformitás biztosítása érdekébe. (Megjegyzés: Társaságukál a felülvizsgálat évi redszerességgel megtörtéik.) A MUNKAKÖRI RENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL ORSZÁGOS HUMÁNPOLITIKAI EGYESÜLET (OHE) 23 VÁLLALATI TAGSZERVEZE- TÉRE VONATKOZÓ KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS TAPASZTALATAI alapjá megállapítható, hogy a vezetôi és beosztotti mukakörök egymáshoz viszoyított aráya a szervezet terjedelmével és tagoltságával aráyba meghatározó külöbséget mutat a felmérésbe résztvevôk között. Geeralista és specialista jellegû mukakörök kialakítása egyarát jellemzô. A mukaköri dokumetumok tartalmi elemei agy hasolóságot mutatak. A mukaköri redszerrel foglalkozó HR témafelelôsök száma, illetve a mukaköri dokumetumok elkészítésére fordított idô jeletôs szórást mutatott. NEMZETKÖZI POSTÁK (Dáia, Nagy-Britaia, Portugália, Olaszország) FELVÉTELI (ABLAKOS) MUNKAKÖREI MUNKAKÖRI LEÍRÁSAINAK ELEMZÉSE alapjá megállapítható, hogy a felvételi (ablakos) mukakörök alapvetôe geeralista mukakörök: em válik szét a felvétel és az értékesítés, egy-egy mukaablakál az összes termék és szolgáltatás elérhetô, amelybe beletartozak a postai és baki szolgáltatások, valamit a postai és em postai termékek (pl. irodaszerek, szíházjegy, tömegközlekedési jegy) egyarát. Általába mide postai alkalmazott ismeri a termék- és szolgáltatás-portfoliót, de elôfordul, hogy éháy komplex szolgáltatást csak egy szûk körû, speciális ismeretekkel redelkezô csoport yújt JANUÁR 1-JEI HATÁLLYAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK A mukaköri struktúra változtatása (folyamatalapú mukaköri területek kialakítása / mukakörcsaládok átalakítása) A mukaköri elevezések korszerûsítése, tipizált elevezések alkalmazása Az egy éve belül be em töltött mukakörök megszütetése (szakterületi egyeztetéssel) Képzettségi követelméy-változások o általáos tudás- és ismereti elvárások / általáos követelméyek kiegészítése az értékesítési elvárásokkal, o vállalati gyakorlati idô eltörlése, o vezetôi gyakorlati idô fogalmáak potosítása (iráyítási gyakorlat), o a társasági szakképesítést adó képzések fogalmáak bevezetése. Új típusú mukaköri vázlat alkalmazása o azoosító lap (évre szólóa, mukaköri azoosítókkal), o a mukakör célja defiiálja a mukakör redeltetését, a szervezeti mukamegosztásba elfoglalt helyét, illetve azt, hogy milye hozzáadott értéket képvisel az adott mukafolyamatba, o a feladatok / felelôsségek felsorolás-jellegûek: rövide, tömöre, egyértelmû és közérthetô formába kerülek megfogalmazásra (maximum feladat / felelôsség), o vezetôi mukakörök eseté a mukakör célja és feladatai / felelôsségei az SZMSZ-szel megegyezôe kerülek meghatározásra, o egyértelmû, számo kérhetô elvárásokat, fô a mukakörbe tartozó, tartósa ellátadó feladatokat fogalmaz meg, o képzettségi követelméyek felsorolás-jellegû ismertetése, o a mukaköri vázlatba foglaltak em hatálytalaítják az érvéybe lévô, mukakört éritô utasításokat, 12 13

9 KISS ERIKA o a mukaköri képzettségi követelméyek részletes meghatározását a mukaköri követelméyek meghatározásáról és alkalmazásáról szóló, midekor hatályos belsô szabályozás tartalmazza, o a mukáltató a dokumetummal eleget tesz az MT. 76. (5) bekezdésébe foglalt tájékoztatási kötelezettségéek. TÁMOGATÓ SZABÁLYOZÁSOK MÓDOSÍTÁSA Mukaköri és Besorolási Redszerek Szabályzata (alapdokumetum) (jeleleg hatályos: 2/2007. H-vigh. utasítás), Mukakörök és besorolásuk jegyzéke (2003. évtôl folyamatosa rögzítésre kerülek a mukaköri módosítások) csak elektroikusa érthetô el, Képzettségi Követelméy (18/2006. H-vigh. utasítás), Besorolási Kéziköyv mukaköri vázlatok elektroikus formába törtéô elérhetôsége Kollektív Szerzôdés (KSZ) mukaköralapo meghatározott részei (pl.: pótlékok, mukaidô, stb.), Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SzMSz), Mukahelyi utasítás mukaköri leírás összefüggései (mukahelyi utasításról szóló 33/2006. Ü-vigh. utasítás). A mukaköri redszer teljes körû felülvizsgálata sorá megállapítható, hogy a célkét megfogalmazott elvárások teljesülek. A redszer rugalmassága ô, a tervezett változások egyszerûsítéseket eredméyezek jauárjától a mukaköri leírás helyett új típusú mukaköri vázlat formájába értesül mide mukavállaló az általa betöltött mukakörre voatkozó feladatokról / felelôsségekrôl és a mukakörhöz kapcsolódó képzettségi követelméyekrôl. A szakmai muka ezzel a mukaügyi admiisztrációval még em ér véget, hisze a változások átvezetését a külöbözô HR redszerekbe is biztosítai kell: így például aktualizáli kell a mukaköri kompeteciaprofilokat, biztosítai kell a feladatok / felelôsségek elemzési lehetôségét is. SUM ISTVÁN Az Ügyfél éve célkitûzéseit támogató képzési programok Az Ügyfél éve képzési programsorozat sikerese lezárult. A következôkbe részletesebbe kifejtjük, hogy a külöbözô képzések, tréigek hogya valósultak meg, milye paraméterek és képzési módok meté. Az Ügyfél éve célkitûzése az ügyfelek igéyeiek magasabb szitû kielégítése, megelégedettségük övelése. KÉPZÉSI CÉLCSOPORTOK: 1. Kézbesítôk 2. Fix potú értékesítôk 3. Postahelyi vezetôk 4. Értékesítési kulcsemberek 5. Postavezetôk 1. Kézbesítôi képzés célkitûzése: A mottó úgy fogalmazható meg, hogy a kézbesítôk az ügyfélkezelés elôretolt bástyái. A cél az, hogy a kézbesítôk viselkedése, kommuikációja változzo, így a kiszolgált ügyfelek megelégedettsége ô. A címközvetítés hatékoyságáak javítása is közpoti kérdés a képzés sorá. A kézbesítôket 90 perces mukahelyi felkészítés Sum Istvá sorá készítették fel, melyek kulcseleme a szemléletformálás és ismeretátadás, vagyis a kultúraváltás támogatása volt. A kézbesítôi felkészítés tartalma a szemléletformálás, úgymit a kézbesítôi tevékeység fotossága és a személyközi kapcsolatok szükségessége volt. Másik kulcselem az ismeretátadás volt, melyek sorá a megjeleés, a viselkedés és a személyes fellépés, valamit a szakmai felkészültség volt a fotos. A megszólítás és elutasítás kezelése, a tudatos jövedelemszerzési módszer elsajátítása és az értékesítés hasza (kézbesítôi-, Postai- és ügyfél-szite) is közpoti elemét képzete a képzések. 2. Fix-potú értékesítôk tréigje /FÉT/ Résztvevôk: A és B posták felvételi mukakörbe dolgozó mukatársai mukaköri besorolás szerit: Körzetesített felvevô kézbesítô II.-III. Küldeméyfelvevô I.-IV. Fôpéztáros I.-III

10 SUM ISTVÁN Pézforgalmi ügyitézô I.-III.-IV. Postaforgalmi helyettes I.-II. Postaet ügyfélszolgálati ügyitézô I.-III. Telepostaház kezelô I.-II. Kereskedelmi eladó I. Postavezetô I.-II. A képzés kiscsoportos készségfejlesztô tréig formájába valósult meg, mukaidô kívül 2x6 órába (április-júius; szeptember-október). Tréerek az Oktatási Közpot szaktaárai, tréerei és az értékesítés-támogató mukatársak voltak. A tréig módszertaát az értékesítési folyamathoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati kulcselemek fejlesztése képzete iteraktív, bevoásos techikával, úgymit a legjobb gyakorlatok bemutatása és gyakorlása. A TRÉNING TARTALMA: A fix potú értékesítôk eladástechikáját, kapcsolat-felvételi képességét, paaszkezelését többek között szituációs gyakorlatoko keresztül fejlesztette a program. 3. Postahelyi vezetôk tréigje /PHV/ Az elsô tudatos, célcsoportra szabott képzési program. RÉSZTVEVÔK: Postavezetô-helyettesek Osztályvezetôk Helyi elleôrök A képzés 3 apos készségfejlesztési tréig formájába valósult meg az Oktatási Közpot felkészített tréereiek iráyításával. A tréig célja a külöbözô ösztözési techikák, egyéi tervek kialakításáak, yomo követési lehetôségeiek és a hatékoy visszajelzéshez kapcsolódó módszerek elméleti hátteréek megismerése és gyakorlatoko keresztüli elsajátítása volt. A résztvevôk a program eredméyekét gyakorlatot szerezhettek a hozzájuk tartozó mukatársak hatékoy iráyításába, motiválásába és személyre szabott elleôrzésébe. AZ ÜGYFÉL ÉVE CÉLKITÛZÉSEIT TÁMOGATÓ KÉPZÉSI PROGRAMOK ti helyzetek lehetôségeiek elméleti háttere és szituációs gyakorlatok segítségével törtéô feldolgozása adta. A KULCSEMBEREK KÉPZÉSÉNEK CÉLJAI: 2006-ba: Az ügyfelek kiszolgálása aktív értékesítési folyamattá váljo. Értékesítési techikák fejlesztése a jó gyakorlatok elve alapjá. Kulcsemberek multiplikatív hatásáak biztosítása be: Belsô ügyfélkezelés fejlesztése, segítségyújtás a fix-potú értékesítôkek. Professzioális metori szerepre törtéô felkészítés. A tudás átadásához szükséges kompeteciák fejlesztése. 5. Postavezetôk képzése A képzési sorozat tartalmi szempotból törtéô megkoroázása. RÉSZTVEVÔK: A, B és C postahelyek vezetôi; területileg és iráyított létszám szerit heterogé csoportok. A tréig 2+1 apos pilot képzéssel iduló készségfejlesztési tréig volt, beszerzési eljárás keretébe választott partercég tréereiek közremûködésével. A TRÉNING TARTALMA úgy, mit az értékesítési folyamat átfogó meedzsmetje: az elvárások, célkitûzések világos megfogalmazása, a mukatársaktól elvárt teljesítméyek meghatározása, a sikeres mukavégzés érdekébe a hatékoy motiválás, az ügyfélkapcsolati tevékeység magas szívoalú megvalósításáak támogatása, a postahely belsô kommuikációs csatorájáak kialakítása és mûködtetése értékesítési akció támogatásáak tervezése. A visszajelzések alapjá megállapítható, hogy midegyik résztvevô kör elégedett volt a tréigekkel, képzésekkel, haszosak érezték, és a mideapi mukájuk sorá haszosíthatóak találták. 4. Értékesítési kulcsemberek képzése A évi képzés eredméyeire és a postahelyek vezetôiek támogatására építve. RÉSZTVEVÔK: postavezetôk által delegált mukatársak 3+1 apos készségfejlesztési tréig formájába, beszerzési eljárás keretébe kiválasztott partercég tréereiek közremûködésével jött létre. A tréig célja az volt, hogy a kulcsemberek felismerjék az értékesítési folyamatba résztvevô postahelyi mukatársak támogatási (metorálási) lehetôségeit, és elsajátítsák aak metódusát. A képzés fô vezérfoalát a külöbözô belsô és külsô ügyfélkapcsola

11 DR. PAPP ILDIKÓ A Postaparter Program humá aspektusai 1. Amit a Postaparter Programról tudi kell Mit már mideki számára ismeretes, a liberalizáció kapcsá megszületett az Európai Bizottság dötése, mely szerit a teljes liberalizáció idôpotja december 31. lesz. 11 tagállam köztük Magyarország esetébe a liberalizáció idôpotja december 31. azzal a kikötéssel, hogy a végleges idôpotot az iráyelv hatályba lépését követô 6 hóapo belül közöli kell a Bizottsággal, és ez az idôpot lehet a feti végdátumál korábbi is. Hogy ez mit jelet számukra? Semmi esetre sem az idôyerés és a tétle várakozás illúzióját. Társaságukak felkészülte kell vária a piacyitás idôpotját, fel kell készülie arra, hogy a továbbiakba is az Európai Uió vezetô postai szolgáltatói gyakorlatához illeszkedô hálózati struktúra mellett az állami vagyot hatékoya mûködtetô szolgáltató legye. A emzetközi gyakorlatok, tapasztalatok is azt mutatják, hogy a korszerû postai hálózat mûködtetéséek egyik lehetséges és az Európai Uióba már mûködô módszere a postahelyek vállalkozásba adása, a postai tevékeység vállalkozói formába törtéô mûködtetése. Dr. Papp Ildikó Magyarországo az Európába egyébkét legszigorúbb törvéyi/szabályozási keretek em teszik lehetôvé a szolgáltató potok megszütetését, a tartalékfeltárás lehetôséges eszköze tehát a vállalkozásba adás. A Magyar Posta a Moderizációs Program keretébe több lépésbe megtette azokat a racioalizáló itézkedéseket, melyek megfelelô bázist adak a Postaparter Program bevezetésére. Melyek ezek? 1.Mobil posták bevezetése ( ) 356 járat 947 település teljes körû szolgáltatás 404 újabb települése vált elérhetôvé a postai szolgáltatás címhelyet és embert érit 2.Nyitva tartás szûkítése, postabezárás (2007) 104 agyvárosi posta 3.Postahálózat üzleti poteciál alapjá törtéô besorolása, fiókhálózat tipizálása 4.Jelelegi postaparterek jeleleg 330 postaparter A feti felsorolásból is látható, hogy a Moderizációs Program következô lépése logikusa a jeleleg is mûködô Postaparteri Program továbbfejlesztése, kiterjesztése lehet. Európába a Magyar Posta az egyik, ahol a legmagasabb a saját üzemeltetésû postahelyek aráya (88%). A Postaparter Program alapcélkitûzése, hogy ez az aráy csökkeje. Természetese cél mit, ahogy korábba már megállapításra került az állami vagyo hatékoy mûködtetése, a liberalizáció által kikéyszerített verseyre való felkészülés és em utolsó sorba a lakosság részére a postai szolgáltatásokhoz törtéô változatla, biztoságos hozzáférés biztosítása. A vállalkozásba adás sorá a Posta, mit lehetséges parterekre, számít az ökormáyzatokra a helyi kis- és középvállalkozásokra a jelelegi postai alkalmazottakra, és a jelelegi postaparterekre. Alapvetô kérdés, hogy mely posták leszek éritettek a programba. A Hálózati Igazgatóság által meghatározott postai kör kijelölését alapos szakmai elemzô muka elôzte meg. A Moderizációs Program egyik fotos korábbi lépése, a postahelyek üzleti poteciál alapjá törtéô besorolása adta meg az alapot a postakör meghatározásához. A postatípusokat egyekét gazdaságilag elemezték, ez alapjá a vállalkozásba adadó posták a D típusú postakörbôl kerültek ki. A Program ütemezése kapcsá fotos, hogy a közbeszerzési eljárás elidítására évbe, valamit a vállalkozások idítására várhatóa II. egyedévébe az alábbi égy megyébe kerül sor: Komárom- Esztergom megye Heves megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. Humá Támogató Redszer A POSTAPARTNER PROGRAM HUMÁN ASPEKTUSAI A Postaparter Program feti bemutatásából is látható, és érzékelhetô, hogy a Program stratégiailag kiemelt fotosságú, és a postai mukatársak közül agy létszámot fog közvetleül éritei. Emiatt a humá szervezet fotosak érezte és érzi, hogy egy komplex, több elembôl álló humá támogatási redszert dolgozzo ki és mûködtesse a Program sikeres és hatékoy megvalósítása érdekébe

12 DR. PAPP ILDIKÓ A program elemei: emberi erôforrás kezelése kommuikáció képzési programok kormáyzati támogatások Az emberi erôforrás kezelése Kiemelte foglalkozik a humá szervezet a redes, illetve koregedméyes yugdíjazási lehetôségek vizsgálatával. Az éritett mukatársak közül többekek jelet ez lehetôséget a mukaerôpiacról törtéô kilépéshez. A Posta felsô vezetése egyeztetést kezdeméyezett a törvéyhozó szervekkel a prémiumévek postai mukavállalókra törtéô kiterjesztésére is. A Mukaügyi Közpotokkal és más, agy foglalkoztatókkal törtét kapcsolatfelvétel a mukatársak átképzését, más mukáltatóál törtéô további foglalkoztatását szolgálja. Ugyaezt szolgálja a mukatársak részére kiadott és a legfotosabb mukajogi, gazdasági ismereteket tartalmazó Mukaerô-piaci Kalauz, és az Oktatási Közpot által ajálott mukaerô-piaci képzés. A képzési programo részt vevôk megismerkedhetek többek között mukajogi kérdésekkel, vállalkozás idítása eseté gazdálkodási ismeretekkel, és em utolsósorba lehetôség va iterjútechikák, öéletrajzíró techikák elsajátítására is. A Programba éritett településeke a mukaerô-piaci helyzet figyelembevételével a Társaság ez iráyú támogatása agy segítséget jelet a mukatársak számára. Természetese azokra a mukatársaikra is godoli kell, akikre személyes és szakmai kompeteciájuk alapjá, mit leedô postaparterre számítuk. A postai mukavállalók vállalkozóvá válásáak támogatása, vagy a leedô postaparter általi foglalkoztatásáak ösztözése kiemelt feladat, egyrészt a beszerzési eljárásba megfogalmazott jogi kitételek, másrészt a Programhoz redelet kormáyzati támogatások kapcsá. A támogatáshoz hozzájárul az is, hogy az Oktatási Közpot szervezésébe évbe 220 fô, a Programba jeleleg éritett mukatársuk vett részt OKJ képzésbe, és szerezte meg a kereskedô-boltvezetô végzettséget. Az illetékes mukáltatói jogkörgyakorlókkal való egyeztetés, illetve a mukatársak képzettségéek, mobilitásáak elemzése utá miôségi csere útjá lehetôség va a Magyar Postáál is a továbbfoglalkoztatási lehetôség biztosítására. A mukatársakba meglévô szakmai tudás felhaszálása, a személyes jövôkép biztosítása, a mukaviszoy megszütetések számáak csökketése és em utolsósorba a hatékoy emberi erôforrás gazdálkodás érdekébe jauár 1-jétôl a Társaság vezetése cetralizálja a kiválasztási-felvételi folyamatot, illetve VIG utasítás által szabályozott belsô mukaerôpiacot tervez mûködteti. A felsôfokú állami iskolai végzettséggel redelkezô mukatársak részére tehetség - kezelési- és képzési programot idít a Posta, és személy szerit vizsgálja az éritett mukatársak kapcsá a továbbfoglalkoztatás lehetôségét. A Programról az elsô égy megyébe éritett mukatársakat a belsô kommuikációs terv alapjá a Hálózati Igazgatóság és a humá szakterület mukatársaiból álló ú. mobilcsapato keresztül személyese és részletese tájékoztattuk. A személyes tájékozta- A POSTAPARTNER PROGRAM HUMÁN ASPEKTUSAI tásak agyo jó visszhagja volt, a mukatársak pozitíva értékelték a Posta odafigyelését, godoskodását. A humá szakterület tervei szerit a II. körbe, várhatóa 2008 márciusába is meglátogatják az éritett postákat, ekkor már részletes, személyre szabott jövôkép megbeszélése céljából. A következô személyes találkozásig az éritett kollégák bátra kérhetek mukajogi taácsadást személyese, írásba vagy telefoo a humá terület által létrehozott Személyügyi Támogatási Redszere keresztül. A közvetleül éritett mukatársak részére komplex foglalkoztatási terv készül, mely az érdekképviseletekkel egyeztetve tartalmazza a program kapcsá felmerülô összes mukajogi és mukaviszoyal kapcsolatos kérdést A Program kommuikációja A Program elôkészítését és végrehajtását komplex, több elembôl álló kommuikációs program egészítette ki. A kommuikációs terv felépítése a pozitív fogadtatás érdekébe két fázisból áll: a társadalmi kommuikációból, és a szakmai kommuikációból. A terv legfotosabb üzeetei az alábbiak: az ellátás biztosága és miôsége garatált a változások végrehajtásához megva a szakértelmük a emzeti vállalat verseybe tartásához ics más út a helyi vállalkozásokat helyzetbe hozzuk postai belsô üzeet: üzleti szemlélet erôsítése a mukavállalók részére outplacemet programot kíáluk A program sorá a legváltozatosabb kommuikációs eszközöket, lehetôséget dolgozták ki, és alkalmazzák a szakemberek, em véletleül. A Program sokrétû, agy létszámú társadalmi réteget érit, és végrehajtásához megfelelô politikai- társadalmi támogatásra is szükség va. Az eszközök széles palettáját mutatja az alábbi felsorolás: hirdetési kampáy személyes találkozók tájékoztatók és fórumok levelek kiadváy sajtóeseméy és PR cikkek Iteret CSR akciók Az alábbi célcsoportokkal álltak és állak kapcsolatba a kommuikációs szakemberek: ökormáyzatok, polgármesterek, jegyzôk (külööse éritett településeke) helyi kis- és középvállalkozók országgyûlési képviselôk, frakciók 20 21

13 DR. PAPP ILDIKÓ regioális fejlesztési taácsok megyei és fôvárosi közgyûlések kistérségi társulások gazdasági kamarák és érdekszövetségek (VOSZ, KISOSZ, IPOSZ stb.) ökormáyzati szövetségek éritett települések lakosai közvéleméy (média) éritett posták mukatársai postai vezetôk és mukavállalók Magyar Posta érdekképviseletei jelelegi postaparterek (postai vállalkozók) A kommuikációs program sorá a felvezetési szakaszba 2007 szeptember-októberébe mideki olvashatta, láthatta azokat a kommuikációs kiadváyokat, reklámokat, melyek elsôsorba a posta imázsáak övelését szolgálták. Ugyaebbe a szakaszba került sor a postai mukatársak, vezetôk, érdekképviseletek felé a belsô kommuikációra, valamit a társadalmi-politikai támogatás megszerzése érdekébe folytatott társadalmi egyeztetésre. A közbeszerzési eljárás idítása utá megkezdôdött a pályázati kommuikáció, mely a közbeszerzési szabályok betartása melletti lehetôséggel, eszközzel élve segíti a jeletkezôket a program és a kormáyzati támogatási csomag megismerésére. Az elsô égy megyébe éritett vállalkozások sikeres idítása utá, reméyeik szerit megkezdhetjük az eredméykommuikációt mid a külsô, mid a belsô célcsoportok számára. Eek léyege, hogy visszajelzést, visszacsatolást adjo az elsô szakasz tapasztalatairól, eredméyeirôl, lehetôséget adva ezzel a program további kiterjesztéséek megalapozására Képzési programok Postapartereik, illetve a postai tevékeységet téylegese ellátó valameyi alvállalkozója/alkalmazottja számára a Magyar Posta Zrt. a szolgáltatás miôségéek biztosítása érdekébe megfelelô postai képzettség meglétét írja elô. Postai képzettségek elfogadjuk az OKJ kereté belül megszerzett postai szakképesítést, illetve a Társaság Oktatási Közpotjá keresztül megszerzett belsô, társasági szakképesítést is. Azo postai mukatársaik számára, akik em redelkezek szakképesítéssel, de legalább 2 éves, az egyetemes postai szolgáltatóál megszerzett szakmai gyakorlatuk va, 1 év türelmi idôvel külöbözeti vizsga lehetôséget biztosítuk. A külöbözeti vizsga lehetôséggel ösztöözzük a vállalkozót a postai mukavállaló foglalkoztatására. Azo vállalkozók, illetve alkalmazottjuk számára, akik sem szakmai képesítéssel, sem gyakorlattal em redelkezek, a Társaság Oktatási Közpotja rövid, iráyított öképzés jellegû, megfelelô képzési formájú programot fejleszt ki, mely tadíj befizetése elleébe igéybe vehetô. A Magyar Posta Zrt. által, az elszámolások illetve az iformációáramlás kezelése érdekébe bevezetett webes alapú iformatikai redszer kezeléséek elsajátítása érdeké- A POSTAPARTNER PROGRAM HUMÁN ASPEKTUSAI be is lesz az Oktatási Közpotak képzési ajálata, melyet az éritettek térítésmetese, de kötelezô jelleggel vehetek igéybe. Nagy feladatot jeletett a közbeszerzési eljárás leboyolítására felkért, több mit 100 mukatárs kiválasztása és felkészítése a em köyû szakmai feladatra. A pézügyi, humá, jogi, beszerzési, biztosági, igatlagazdálkodási és hálózati mukatársak kiválasztása megadott szempotredszer alapjá, felkészítésük pedig többlépcsôs, komplex képzési program alapjá törtét és törtéik a továbbiakba is Kormáyzati támogatások A Kormáy és a Magyar Posta Zrt. felsô vezetése mid a postai mukavállalók, mid pedig a lehetséges Postaparterek részére komplex támogatási csomagot állított össze, melyek évi megvalósítására ez évbe elôzetes egyeztetések folyak. A támogatási csomag az elôzetes egyeztetések szerit elôsegíti: a vállalkozói poteciál és stabilitás övelését, a kis- és középvállalkozások támogatását, a vállalkozói kultúraváltást, a településfejlesztést, a mukahely-teremtési lehetôségek övelését, a hatékoy szolgáltatási köryezet kialakítását, illetve a postai mukavállalók új életpályára való állítását. A kormáyzati támogatások elemei egyrészt a Magyar Fejlesztési Bak által yújtott olya kedvezméyes hitelek, melyek lehetôvé teszik a vállalkozó számára a postai szolgáltatások biztosításához szükséges ifrastruktúra megvalósítását. A Szociális és Mukaügyi Miisztérium által biztosított foglalkoztatáspolitikai támogatások, illetve az átképzések a szükséges postai szakismeret megszerzéséek lehetôségével segítik a vállalkozókat a megfelelô képzettségû emberi erôforrás biztosításába. Elemek: MFB Új Magyarországért vállalkozásfejlesztési hitelprogram MFB Új Magyarországért MFB Kisvállalkozói Hitel MFB Új Magyarországért ökormáyzati hitelprogram (ifrastruktúra fejlesztési) Pályamódosító hitelprogram keretébe 3 m Ft hitel a postai mukavállalók számára bármilye vállalkozás alapításához A dolgozók pályamódosításáak elôsegítése (képzési programokba igyees részvétel) Postai mukavállaló foglalkoztatása eseté bér- és járuléktámogatás Öfoglalkoztatóvá válás támogatása vállalkozás alapításához, vagy meglévô vállalkozáshoz törtéô csatlakozáshoz vissza em térítedô juttatás (postai vagy egyéb vállalkozás eseté is) És a végé éháy európai példa képekbe: 22 23

14 DR. PAPP ILDIKÓ REMÉNYI GYULÁNÉ Skócia A személyi jövedelemadó, a járulékok és a yugdíjazással összefüggô jogszabályok változása jauár 1-jétôl Görögország A személyi jövedelemadó változásai Adókulcsok és sávhatárok jauár 1-jétôl a évi két adókulcs em változik, továbbra is 18 és 36 százalék marad. A 18 százalékos sávhatár változatlaul 1 millió 700 ezer forit, 1 millió forittól az adó mértéke 36 százalék. Portugália Ausztria Németország Kávéház a postá, vagy posta a kávéházba? Adójóváírás A jövedelmek egyeletesebb adóterhelése miatt az adójóváírás mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka, legfeljebb havi forit. A teljes összegû adójóváírás évi forit jövedelem alatt érvéyesíthetô, míg az eél több jövedelemmel redelkezôk esetébe a meghaladó jövedelemrész eddigi 18 százaléka helyett 9 százalékával kell csökketei az adójóváírást. Eek eredméyekét a csökkeô mértékû adójóváírás az eddigi forit helyett forit jövedelemhatárig érvéyesíthetô. Az évközbe érvéyesíthetô adójóváírásál figyelembe vehetô jogosultsági határ az adóévre voatkozóa 1 millió 250 ezer forit. Az átalakítás em ériti a legfeljebb évi 1 millió forit (havi 83 ezer forit) bruttó jövedelemmel redel- Reméyi Gyuláé kezôket, míg az eél agyobb jövedelmûekél az adójóváírás összege emelkedik, és ezáltal csökke az adóterhelésük. A kiegészítô adójóváírás megszütetésével egyszerûsödik az adójóváírás redszere. Postaügyökség gázkereskedelemmel Portugália Adómetes természetbei juttatások A természetbei juttatások közül az étkezési hozzájárulás adómetes értékhatára 5 ezer foritról 6 ezer foritra emelkedett a hideg élelmiszer esetébe, a meleg étel esetébe az adómetes értékhatára 10 ezer foritról 12 ezer foritra, az iskolakezdési támogatás adómetes értékhatára 20 ezer foritról a midekori miimálbér 30 százalékára emelkedik

15 REMÉNYI GYULÁNÉ A társadalombiztosítás ellátásaira és a magáyugdíjra jogosultakról, valamit e szolgáltatások fedezetérôl szóló évi LXXX. törvéy módosítása Foglalkoztatót terhelô társadalombiztosítási járulék mértéke A foglalkoztató által fizetedô társadalombiztosítási járulék mértéke továbbra is 29 százalék, ebbôl a yugdíj-biztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási járulék 5 százalék, amelybôl a természetbei egészségbiztosítási járulék 4,5 százalék, a pézbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék. A biztosított által fizetedô yugdíjjárulék mértéke kizárólag a társadalombiztosítási yugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetébe 9,5 százalék, magáyugdíj péztártag esetébe 1,5 százalék magáyugdíj péztári tagdíj továbbra is 8 százalék. Nyugdíjjárulék fizetéséek felsô határa ,- Ft, api ,- Ft. A biztosított által fizetedô egészségbiztosítási járulék mértéke 6 százalék, amelybôl a természetbei egészségbiztosítási járulék mértéke 4 százalék, a pézbeli egészségbiztosítási járulék mértéke 2 százalék. Sajátjogú yugdíjas foglalkoztatott járulékfizetési kötelezettsége A saját jogú yugdíjas foglalkoztatott is 9,5 százalék yugdíjjárulékot és 4 százalék természetbei egészségbiztosítási járulékot fizet. Ameyibe az így foglalkoztatott yugdíjas további 365 ap szolgálati idôt szerez kérelmére a yugdíjas 0,4% mértékû emelést kap, melyek alapja a járulékalapot képezô keresete. Megjegyzem, hogy a törvéymódosítás következtébe a társadalom-biztosítási járulékok mértéke az elôzô évhez viszoyítva változatla, de a yugdíjalapok és az egészségbiztosítási alapok között átcsoportosításra került sor. Többes jogviszoyos foglalkoztatottak járulékfizetési kötelezettségei Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszoy egyidejû feállása eseté továbbra is a járulékalap utá midegyik jogviszoyba meg kell fizeti a társadalombiztosítási járulékot, a yugdíjjárulékot (tagdíjat) és az egészségbiztosítási járulékot. A yugdíjjárulékot (tagdíjat) a aptári év folyamá midaddig meg kell fizeti, amíg a biztosított a foglalkoztatók elôtt em yilatkozik, hogy a yugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékfizetés felsô határáig melyek egy aptári apra jutó összege évbe forit, éves szite ,- forit megfizette. Az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségek továbbra sicse felsô határa. Nyugdíjjárulék fizetési felsôhatár számítása jauár 1-jétôl a járulékfizetési felsôhatár számításáál ismételte figyelme kívül kell hagyi azt az idôtartamot, amelyre a foglalkoztatottak járulékalapot képezô jövedelme em volt. Így külööse ha táppézbe, terhességi-gyermekágyi segélybe, gyermekgodozási díjba részesült, valamit a fizetés, díjazás élküli idôszakot. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKOK ÉS A Pézbeli egészségbiztosítási kötelezettség meteségéek feltétele A biztosítottat em terheli pézbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség a legalább heti 36 órás mukavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló jogviszoya mellett az egyidejûleg feálló további jogviszoyába, valamit a yugdíjas foglalkoztatat, de 4 százalékos mértékû természetbei egészség-biztosítási kötelezettség valameyi foglalkoztatottat terheli a járuléklapos kifizetések figyelembe-vétele alapjá. Kötelezô legkisebb mukabér (miimálbér) és garatált bérmiimum A 316/2005. (XII.. 25.) Kormáy redelet szabályozza a 2008-as gazdasági évre megállapított kötelezô legkisebb mukabért (miimálbér) és garatált bérmiimumot. A feti redelet értelmébe jauár 1-jétôl a havi miimálbér összege forit, személyi alapbér, órabér alkalmazása eseté 397 forit. A jelzett redelkezés értelmébe garatált bérmiimum jauár 1-jétôl december 31-ig: A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetôleg szakképzetséget igéylô mukakörbe foglalkoztatott mukavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garatált bérmiimuma a kötelezô legkisebb mukabér 120%-a, Ft A legalább két év gyakorlati idô eseté a kötelezô legkisebb mukabér 125%-a, ,- Ft Az 50 év feletti mukavállalót garatált bérmiimumkét a kötelezô legkisebb mukabér 125%-a illeti meg, ,- Ft. Részmukaidôs foglalkoztatás eseté a megállapított havi, heti és api bértételt a mukaidô eltérô mértékével aráyosa csökketei kell. Az adózás redjérôl szóló évi XCII. törvéy módosítása Mulasztási bírság-mértékek A jeleleg hatályos mulasztási bírság-mértékek az idôközbe megváltozott értékviszoyok tekitetébe már em jeleteek igazi visszatartó erôt a jogsértések elkövetése tekitetébe. Emiatt megemelték a bírságmértékek felsô határát: magászemély adózók eseté a korábbi 100 ezer foritról 200 ezer foritra, más adózó eseté a korábbi 200 ezer foritról 500 ezer foritra. Új elemkét kerül a szabályok közé a meghatározott téyállások megvalósulása eseté alkalmazadó az adózó személyétôl függetle egységes mértékû bírságmaximum kiszabásáak lehetôsége. E szerit a számla- és yugta-kibocsátási kötelezettség megsértése, be em jeletett alkalmazott foglalkoztatása, továbbá igazolatla eredetû áru forgalmazása eseté egy, az adózó személyétôl függetle, egységes tételû, emelt öszszegû (1 millió foritig terjedô) bírság szabható ki. Ezek a jogsértések ugyais olya mulasztások, amelyek függetleek attól, hogy az adózó adókötelezettségei teljesítéséhez igéybe vesz-e az adójogba jártas szakembert (elletétbe pl. a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével), másrészt ezek a jogsértések a legdurvább és legdirektebb módjai az adóelkerülések, így egyértelmûe a feketegazdaság körébe tartoz

16 REMÉNYI GYULÁNÉ ak. A bírság kiszabásáál ez esetbe is megilleti az adóhatóságot a törvéy által elôírt szempotok szeriti mérlegelés joga és kötelezettsége. Új redelkezés, hogy a számla- és yugtaadási kötelezettség elmulasztása eseté az adózó mellett az alkalmazott felelôsségét is megállapíthatja az adóhatóság. A törvéysértést megvalósító alkalmazottal szembe miimum 10 ezer, maximum 50 ezer forit mulasztási bírság szabható ki. Megemelkedik a hibása beyújtott bevallás eseté kiszabható bírságmaximum, magászemély adózóval szembe a korábbi 10 ezer forit helyett 20 ezer forit, más adózóval szembe 50 ezer forit helyett 100 ezer forit mulasztási bírságot is kiszabhat az adóhatóság. A yugdíjtörvéy változásai A yugdíjszámítás módja jauár 1-jétôl jauár 1-jétôl a yugdíjszámítás alapja a ettó jövedelem, ami azt jeleti, hogy em csak a személyi jövedelemadóval, haem a járulékokkal is (yugdíj, egészségbiztosítási, mukavállalói járulék) csökketik a yugdíjszámítás alapját képezô jövedelmet. További szigorítás, hogy a yugdíj mellett keresô tevékeységbôl származó jövedelem ameyibe meghaladja a tárgyév elsô apjá érvéyes miimálbér tizekétszeresét ( ,- Ft) a yugdíjfolyósítás hivatalból szüetel. Ez a szüeteltetés a jauár 1-jét követôe yugdíjba voulókra voatkozik. A yugdíj folyósításáak szüeteltetését a mukavállalóak írásba kell kéri a NYUFIG-tól. Szolgálati idô Az öregségi yugdíj korhatárt (62 év) megelôzô 10 éve belül lehetôsége va midekiek arra, hogy szolgálati idejét a területileg illetékes yugdíjbiztosítási igazgatóságál összeszámoltassa, és a megállapításról határozatot igéyelje. Az igéyléshez az alábbiak szükségesek: a yugdíjbiztosító külö erre a célra redszeresített igéybejeletôje mukaköyv katoai igazolváy (férfiakál) leckeköyv, diploma szükséges, ameyibe appali tagozato végezte az egyetemet, fôiskolát szakmukás bizoyítváy ha valaki mukaélküli segélybe részesült, eze idôszakról a Mukaügyi Közpot által kiadott határozat 1968 elôtt született gyermek esetébe eredeti születési ayaköyvi kivoat Gyermekkedvezméy A gyermekkedvezméy kizárólag akkor alkalmazható, ha az elôírt szolgálati idôbôl legfeljebb 3 év hiáyzik. Gyermekekét egy év számolható be. Ameyibe a gyermek(ek) tartósa beteg(ek), illetve fogyatékos(ok), úgy a szolgálai idô kedvezméy gyermekekét 1,5 év, de a kedvezméy idôtartama em haladhatja meg a 4,5 évet. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKOK ÉS A A gyermekkedvezméy a férfiakat is megilleti, ha a kiskorú gyermeket legalább 10 éve át saját háztartásába evelte. A gyermekszületés téyét eredeti születési ayaköyvi kivoattal kell igazoli, a gyermekevelés téyérôl pedig a yugdíjmegállapító szervek által kibocsátott formayomtatváyo a kérelmezôek kell yilatkozia. A tartósa beteg, ill. fogyatékos gyermek esetébe még orvosi igazolás csatolása is szükséges. Öregségi yugdíj Az öregségi yugdíj aak állapítható meg, aki a szükséges szolgálati idôt (20 év) megszerezte, és az öregségi yugdíjkorhatárt betöltötte. Az öregségi yugdíjkorhatár a jeleleg érvéyes szabályok szerit 62 év A yugdíj igéyléséhez szükséges yomtatváyok: igéybejeletô öregségi yugdíjhoz határozat a szolgálati idô megállapításáról eredeti születési ayaköyvi kivoat (gyermekkedvezméy igéybe vétele eseté) Elôrehozott öregségi yugdíj A jogszabály lehetôvé teszi az öregségi yugdíjkorhatárál alacsoyabb életkorba is az öregségi yugdíj igéybevételét, ugyais bevezette az elôrehozott öregségi yugdíj, valamit a csökketett összegû elôrehozott öregségi yugdíj itézméyét. Ehhez viszot a teljes yugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idôél jóval magasabb szolgálati idô megszerzése, illetôleg meghatározott életkor betöltése szükséges. E három yugdíjba voulási lehetôség számszerûsített adatait a csatolt táblázatok tartalmazzák. Külö táblázat voatkozik a ôkre és külö táblázat a férfiakra. Születési év Nyugdíjjogosultság Öregségi yugdíjkorhatár Jogosultság éve NÔK Elôrehozott öregségi yugdíj Korhatár Szolgálati idô Jogosultság éve Csökketett összegû elôrehozott öregségi yugd.-hoz szükséges szolg.idô

17 REMÉNYI GYULÁNÉ Születési év Nyugdíjjogosultság Öregségi yugdíjkorhatár Jogosultság éve FÉRFIAK Elôrehozott öregségi yugdíj Korhatár Szolgálati idô Jogosultság éve Csökketett összegû elôrehozott öregségi yugd.-hoz szükséges szolg.idô Csökketett elôrehozott yugdíj feltételei Az életkort tekitve ugyaazok a feltételek, mit az elôrehozott öregségi yugdíjál. Csak aak jár, akiek szolgálati idejébôl legfeljebb öt év hiáyzik. A yugdíj csökketése: Az öregségi yugdíj összegét aak, aki appal rövidebb szolgálati idôvel redelkezik, ayiszor 0,1 százalékkal, appal rövidebb szolgálati idôvel redelkezik, ayiszor 0,2 százalékkal, appal rövidebb szolgálati idôvel redelkezik, ayiszor 0,3 százalékkal, appal rövidebb szolgálati idôvel redelkezik, ayiszor 0,4 százalékkal, appal rövidebb szolgálati idôvel redelkezik, ayiszor 0,5 százalékkal kell csökketei, aháyszor 30 aptári ap hiáyzik az öregségi yugdíjra jogosító korhatár betöltéséhez. Korkedvezméyes yugdíj A korkedvezméy léyege, hogy jeleleg érvéybe levô yugdíjkorhatárhoz képest korábbi életkorba igéybe lehet vei az öregségi yugdíjat. Az igéylôre iráyadó öregségi yugdíj korhatárhoz képest kétévi korkedvezméybe részesül: az a férfi, aki legalább 10, és az a ô, aki legalább 8 éve át korkedvezméyre jogosító mukakörbe, továbbá az, aki legalább 6 éve át egy légköri yomásál agyobb yomású légtérbe dolgozott. A korkedvezméy további 1 1 év a korkedvezméyre jogosító mukakörbe végzett mide újabb 5, ôkél 4 évi, illetôleg A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKOK ÉS A az egy légköri yomásál agyobb yomású légtérbe végzett mide újabb 3 évi muka utá. A korkedvezméyre jogosító mukakörök jegyzékét a 168/1997 (X.6) kormáyredelet tartalmazza. Koregedméyes yugdíj A koregedméyes yugdíjazásra voatkozó postá belüli szabályozást a KSZ és 5. potja tartalmazza: (4) Felszabaduló létszám eseté aál a mukavállalóál, aki legalább 20 éves törzsgárda tagsággal redelkezik, ameyibe öt év vagy eél kevesebb ideje va hátra a rá iráyadó öregségi yugdíjkorhatár eléréséig, kérésére a koregedméyes yugdíjazást biztosítai kell, ameyibe a koregedméyes yugdíjazás költsége em több, mit a mukáltató által törtéô redes felmodás eseté fizetedô felmodási idôre járó átlagkereset, végkielégítés és járulékaik együttes költsége. (5) Felszabaduló létszám eseté a 11. hatálya alá tartozó mukavállalóál, ameyibe kettô év, vagy eél kevesebb ideje va hátra a yugdíjkorhatár eléréséig, kérésére a koregedméyes yugdíjazást biztosítai kell. A koregedméyes yugdíjazást az igéylô írásba felettes vezetôjéél kezdeméyezi és a Ma- A hallgatóság gyar Posta Zrt. általáos vezérigazgató-helyettese egedélyezheti. A koregedméyes yugdíjba részesülô mukavállaló pótlása em lehetséges. Az igéyléshez szolgálati idôt elismerô határozat kell évre voatkozó változások Ha a mukavállaló 62 éves kora elôtt saját jogo yugdíjba részesül, és mellette tovább dolgozik, április 1-jétôl, vagy ökétes vállalással jauár 1-jétôl 8,5% yugdíjjárulékot fizet. A 365.-ik apot követôe saját kérésére formayomtatváyo írásba igéyelheti yugdíjáak újbóli megállapítását. Az emelés mértéke 0,4%, alapja a yugdíjaskét elért bruttó bérbôl kiszámított 1 havi jövedelem. Például: A yugdíjas 1 havi bruttó keresete Ft, mely utá 8,5% yugdíjjárulékot voak: Ft. A 365 ap utá igéyelhetô 0,4%-os saját kérelme alapuló yugdíjemelés mértéke 400 Ft. Feti yugdíjemelés leghamarabb április elsejétôl igéyelhetô, illetve, aki ökétes vállalással jauár elsejétôl megfizette a járulékot már ez év jauár elsejé igéyelhette a yugdíj összegéek újbóli megállapítását

18 REMÉNYI GYULÁNÉ Nyugdíj melletti foglalkoztatás adóterheiek változása jauár 1-jétôl a yugdíj összegéhez hozzá kell adi az egyéb adóköteles jövedelmet. A yugdíj összege utá SZJA kötelezettség ics, azoba a yugdíjjal összevot jövedelmek adóterhét a yugdíj összegre tekitettel kell meghatározi. Fetiek értelmébe az is elôfordulhat, hogy a korábba alacsoyabb adósávba tartozó jövedelme a yugdíj összegével összevota magasabb adósávba kerül évre voatkozó változások Elôrehozott öregségi yugdíj igéybevételéek feltétele a mukaviszoy megszûése (1997. évi LXXX. Tv. 5..) Nyugdíjas mukaviszoyt kizárólag új mukaszerzôdéssel létesíthet évbe megállapított yugdíj eseté ha a yugdíjas mukát vállal kötelezôe szüetelteti kell a yugdíját, kivéve rokkatsági yugdíj. Nem kell szüetelteti a yugdíjat, ha a tárgyévi járulékköteles keresete em haladja meg a miimálbér tizekétszeresét jauár 1-jétôl a yugdíjszámítás szabályai A yugdíj alapjául szolgáló bruttó bérbôl em csak a SZJA kerül levoásra, haem a keresetekbôl levot yugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, mukavállalói járulék tól a yugdíjazás apjáig elért kereseteket az azok megszerzésekor érvéyes szabályok szeriti járulékösszegekkel kell csökketei, ezt az összeget kell csökketei a személyi jövedelemadó voatkozó évi mértékével. A yugdíj mértéke 40 év szolgálati idô felett mide megszerzett év utá 2%-kal emelkedik. Például: évbe 42 év eseté a yugdíj 83%-a a yugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetek 2008-ba ez a mérték 84% évre voatkozó változások (1997. évi LXXXI. Tv (2)) Nyugdíjkorhatár 62. év. A gyermekkedvezméy megszûik. Miimum 20 év szolgálati idô szükséges a yugdíjra való jogosultsághoz. Megszûik a részyugdíj 15 év szolgálati idô utá. Elôrehozott öregségi yugdíjra férfi és ô egyarát 59 éves korba, yugdíj összegéek csökketése élkül 40 év szolgálati idôvel jogosult. Csökketett összegû elôrehozott öregségi yugdíjra az 59. életévét betöltött személy jogosult, aki legalább 37 év szolgálati idôvel redelkezik. Mukaképesség csökkeést éritô módosítás Az Országgyûlés elfogadta a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. tv-t jauár 1-jétôl em a mukaképesség csökkeést vizsgálják, haem a megmaradt mukaképességre épülô rehabilitációra helyezik a hagsúlyt. Teljese új ellátás, az válik erre jogosulttá, akiek egészségkárosodása 50-79%-os, és részére a szakértô rehabilitációt javasol rokkat yugdíj helyett. Összege a rokkat yugdíj 120% -a. Keresô tevékeység a rokkat yugdíjál szigorúbb feltételekkel végezhetô. Idôtartama a rehabilitáció idejére, maximum 3 évre jár. A járadékból yugdíjjárulékot kell fizeti, így szolgálati idôek számít, adózás szempotjából a yugdíjjal esik egy tekitet alá. 32

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Projektalapító okirat. Projektindító dokumentum 30 MB. Projektalapító okirat. Projektindító dokumentum. Projektalapító okirat

Projektalapító okirat. Projektindító dokumentum 30 MB. Projektalapító okirat. Projektindító dokumentum. Projektalapító okirat Projektidító dokumetum INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR Projektalapító okirat Projektidító dokumetum 30 MB Projektalapító okirat Projektidító dokumetum Projektalapító okirat KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A VITAMED PHARMA Kft. (6720 Szeged, Szécheyi tér 2/A fsz. 6., cg.: 06-09-009134, képviseletébe dr. Zoltai Gergely ügyvezető, a továbbiakba: Adatkezelő) a gazdasági tevékeysége

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 030692 Felsőbüki Nagy Pál Gimázium 9330 Kapuvár, Fő tér 25. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett közevelési iformációs redszerbe (KIR) a emzeti közevelésről szóló törvéy végrehajtásáról

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

2. Eljárási szabályok

2. Eljárási szabályok Köröm Község Ökormáyzata Képviselő-testületéek 2 /2015.(II.27.) ökormáyzati redelete a települési támogatás megállapításáak kifizetéséek, folyósításáak, valamit felhaszálása elleőrzéséek szabályairól Köröm

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR Követelméyspecifikáció 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 1 A követelméyspecifikáció szerepe Meghatározza azokat a követelméyeket

Részletesebben

Elektronikus közzétételi lista:

Elektronikus közzétételi lista: Elektroikus közzétételi lista: 2016. 09.30. I. Szervezeti, személyzeti adatok dat Frissítés Megőrzés 1. Elérhetőségi adatok (a hivatalos eve, székhelye, postai címe, telefo- és telefaxszáma, elektroikus

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Szép Istvánné pénzügyi előadó. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Szép Istvánné pénzügyi előadó. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap A Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Szép Istvánné pénzügyi előadó Rendelettervezet Előzetes

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB. Átadás-átvételi dokumentáció. Kálmán Miklós és Rácz József MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB. Átadás-átvételi dokumentáció. Kálmán Miklós és Rácz József MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1 INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB Átadás-átvételi dokumetáció Kálmá Miklós és Rácz József 2018. 02. 22. MMK-Iformatikai projektelleőr képzés 1 Átadás-átvételi dokumetáció 2 Az átadás-átvételi dokumetáció

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 305/2005. (XII. 25.) Korm. redelet a közérdekű adatok elektroikus közzétételére, az egységes közadatkereső redszerre, valamit a közpoti jegyzék adattartalmára, az adatitegrációra voatkozó részletes szabályokról

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 305/2005. (XII. 25.) Korm. redelet a közérdekű adatok elektroikus közzétételére, az egységes közadatkereső redszerre, valamit a közpoti jegyzék adattartalmára, az adatitegrációra voatkozó részletes szabályokról

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Kolónia-stimuláló faktorok (CSF)

Kolónia-stimuláló faktorok (CSF) Kolóia-stimuláló faktorok (CSF) A jogszabályba előirt kötelezettségek alapjá azo biológiai gyógyszer csoportokba ahol már jele va biosimilair készítméy, a biológiai csoportok kialakítása céljából elemzést

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA MUNKAHELYTEREMTÉS- GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 kódszámú felhívás ELŐADÓ: NAGY GÁBOR A PROGRAMRÓL RÖVIDEN Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA CSÉVHARASZTI CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 52) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA CSÉVHARASZTI CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 52) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 033012 CSÉVHARASZTI CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2212 Csévharaszt, Ady Edre utca 52 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett közevelési iformációs redszerbe (KIR) a emzeti közevelésről

Részletesebben

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49.) Dr. Zsinka-Tóth Beáta felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49.) Dr. Zsinka-Tóth Beáta felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Az ügy iktatószáma: KÖ ZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖ ZB ESZER ZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 6-1/882-8594, fax: 6-1/882-8593 Elektroikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu D.43/6/218.

Részletesebben

3. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (4a) bekezdés a) pontjában az a tagok szövegrész helyébe az ahol a tagok szöveg lép.

3. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (4a) bekezdés a) pontjában az a tagok szövegrész helyébe az ahol a tagok szöveg lép. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 230. szám 38717 A Kormáy 483/2017. (XII. 28.) Korm. redelete az európai uiós verseyjogi értelembe vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormáyredeletek módosításáról

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

szakmai folyóirat A munkáltató egyoldalú utasítása a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra

szakmai folyóirat A munkáltató egyoldalú utasítása a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra 2017. augusztus XVIII. évfolyam 8. szám E-MUNKAJOG szakmai folyóirat Tartalom A hóap témája A mukáltató egyoldalú utasítása a mukaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra Aktuális redkívüli időjárás eseté

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Feszty Árpád Általános Iskola 2900 Komárom, Csillag lakótelep Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Feszty Árpád Általános Iskola 2900 Komárom, Csillag lakótelep Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 031823 Feszty Árpád Általáos Iskola 2900 Komárom, Csillag lakótelep 16. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett közevelési iformációs redszerbe (KIR) a emzeti közevelésről szóló törvéy

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 8.

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 8. 035277 Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általáos Iskola és Gimázium 1082 Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 8. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett közevelési iformációs redszerbe

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó!

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó! Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. április p 3. szám p Tisztelt Olvasó! Az Európai Uióba már bevált mitát követve jött létre a Foglalkoztatási paktum létrehozása

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

26. BEAUTY FORUM HUNGARY

26. BEAUTY FORUM HUNGARY 26. BEAUTY FORUM HUNGARY A legagyobb hazai professzioális szépségipari szakkiállítás és vásár Fotó: Shutterstock.com Helyszí: 2017 őszé 26. alkalommal ad radevút Budapeste a Beauty Forum a szépségszakmáak.

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR. Kálmán Miklós és Rácz József. Tervezési dokumentáció Rendszerterv

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR. Kálmán Miklós és Rácz József. Tervezési dokumentáció Rendszerterv INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB Tervezési dokumetáció Redszerterv Kálmá Miklós és Rácz József 2016.10.26. MMK Iformatikai projektelleőr képzés 1 Tervezési dokumetáció Redszerterv Megvalósítási tervek

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben