ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI"

Átírás

1 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008

2 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő: Ráskai Éva (A kézirat lezárva: január) ISBN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármely (papír, elektronikus stb.) adatrendszerben való tárolása a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS! 2

3 ELŐSZÓ Az adózási kézikönyvek sorozat keretében 2008-ban is megjelentetjük a A TÁSADALOMBIZTOSATÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI című kiadványunkat, hiszen e témáról szóló könyvünk legutóbbi megjelentetése óta a jogszabályokban számos változás történt. Kiadványunk tartalmazza a járulékfizetés, az egészségügyi hozzájárulás évben hatályos szabályait, valamint az egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozó ismereteket is. Ez utóbbi témakörön belül a gyakorlatban különösen a pénzbeli ellátások összegének számítása okozza a legtöbb gondot, ezért ez kiemelt jelentőséget kapott a mű összeállításakor. A témával kapcsolatos legfontosabb szabályok ismertetését a szerzők olvasmányos érthető módon foglalták össze, példákkal is bemutatva azok gyakorlati alkalmazását. Reméljük, hogy kiadványunkkal hathatós segítséget tudunk gyújtani az e területen dolgozó szakemberek számára. A KIADÓ 3

4 4 TARTALOM A) FEJEZET Biztosítás és járulékfizetés Pár szó a társadalombiztosításról A társadalombiztosítás bevételei A társadalombiztosítási jogviszony jellemzői, szabályozása Foglalkoztató A biztosítottak köre Munkavégzéshez kapcsolódó biztosítottak Munkaviszonyban állók A szövetkezet tagja A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló Álláskeresők Vállalkozáshoz kapcsolódóan biztosítottak: A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó Feltételhez kötött biztosítottak Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők Választott tisztségviselők A mezőgazdasági őstermelő A magánszemély biztosítása Egyházi személyek Azok az időtartamok, amikor szünetel, illetve azok a személyek, akikre nem terjed ki a biztosítás Szünetel a biztosítás Nem terjed ki a biztosítás Belföldi, külföldi Nemzetközi egyezmények, az EU Magyar szovjet szociálpolitikai egyezmény Jugoszláv magyar szociálpolitikai egyezmény Magyar kanadai szociális biztonsági egyezmény Magyar Köztársaság Québec kormánya közötti szociális biztonsági megállapodás Magyar horvát szociális biztonsági egyezmény...45

5 6.3.7 Magyar koreai szociális biztonsági egyezmény A Közösségi jogalkalmazás Kizárólag egy tagállamban történő munkavégzés Kiküldetés Két vagy több tagállamban történő foglalkoztatás Az ellátások fedezete A járulékok mértéke A társadalombiztosítási járulék, a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot nem képező jövedelem A foglalkoztató járulékfizetési kötelezettsége A foglalkoztatott nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék fizetése Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék fizetésének alakulása az egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszony esetén Speciális járulékfizetési szabályok Az álláskeresési támogatások utáni társadalombiztosítási járulékfizetés A Gyet, Gyes, Gyed, munkarehabilitációs díj, rehabilitációs járadék és az ápolási díj utáni járulékfizetés Saját jogú nyugdíjban részesülő személyek járulékfizetése Az egyházi személyek utáni járulékfizetés Fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak további jogviszonya Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Felszolgálási díj, borravaló START-kártyák Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás A magánnyugdíj-rendszer keretében fizetendő tagdíj Tagságra kötelezett pályakezdő Magánnyugdíj-pénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó A tagsági jogviszony keletkezése Magánnyugdíjpénztári tagdíj Nem saját biztosítottnak juttatott jövedelem A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Főfoglalkozású társas vállalkozók utáni járulékok A heti 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszony melletti társas vállalkozók utáni járulékfizetés

6 8.3 A közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok melletti társas vállalkozás utáni járulékfizetés szabályai A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó utáni járulékfizetés Többes vállalkozói jogviszonyra vonatkozó szabályok Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Az egyéni vállalkozók csoportosítása Főfoglalkozású egyéni vállalkozók járulékfizetése Az egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó járulékfizetése Nappali tagozaton folytatott tanulmányok melletti egyéni vállalkozó járulékfizetése Egyidejűleg egyéni és társas vállalkozó járulékfizetése A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók járulékfizetése Kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetése Egyszerűsített vállalkozói adózást választó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: Főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó Mellékfoglalkozású evás egyéni vállalkozó Kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Hétmillió forintot meghaladó bevétellel rendelkező, valamint a kezdőnek minősülő mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Hétmillió forintot meg nem haladó bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Magasabb összeg vállalása Azok az időtartamok, amelyekre nem kell járulékot fizetni Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Megállapodás nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére Megállapodás egészségügyi szolgáltatás szerzésére Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyek Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek Nyilvántartás A foglalkoztató nyilvántartási kötelezettsége Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartólap Arányos szolgálati idő számítása A biztosítottak bejelentése

7 14. A járulékok megállapítása, bevallása megfizetése A járulékok megállapítása A járulékok bevallása A járulékok megfizetése B) FEJEZET Az egészségügyi hozzájárulás A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás A kifizetőt terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást A magánszemély 14 százalékos egészségügyi hozzájárulása: A százalékos egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség felső határa eljárási szabályok Tételes egészségügyi hozzájárulás A tételes egészségügyi hozzájárulás fizetését megalapozó jogviszonyok A tételes egészségügyi hozzájárulás összege Nem kell a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni Az egyidejűleg fennálló többes jogviszony alapján fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás szabályai A kifizető igazolási kötelezettsége Az egészségügyi hozzájárulás megállapítása és megfizetése Az egészségügyi hozzájárulás bevallása C) FEJEZET A kötelező egészségbiztosítás ellátásai közé tartozó ellátások, a jogosultak köre I. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Térítésmentesen és térítéses formában igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre Utazási költségtérítés Egészségügyi szolgáltatás külföldön Uniós tagállamokban igénybevett költségek megtérítése Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele nemzetközi egyezményes országokban Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele a harmadik országokban Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való igény érvényesítése Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös rendelkezések

8 II. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSA A betegszabadság intézménye A táppénz A táppénzre jogosultság Alapfeltételei, szabályai Bedolgozók táppénzre jogosultságának további feltételei Keresőképtelenség A táppénzre jogosultság időtartama Folyamatos biztosítási idő biztosításban töltött idők összeszámítása az unióban Táppénzelőzmény Tanulók táppénzre jogosultsága Gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülő személy jogosultsága Gyermekápolási táppénz A táppénz mértéke A táppénz folyósítása A táppénz folyósítás korlátozása A táppénz folyósítás megszüntetése Értesítés a táppénzfolyósítás lejártáról Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások A táppénz összege Az irányadó időszak és a figyelembe vehető jövedelmek meghatározása A táppénz összegének kiszámítása Uniós szabályok Táppénzre jogosultság Keresőképtelenség igazolása A táppénz mértéke Az ellátások összege A közszférában dolgozók részére járó 13. Havi illetmény kifizetésének új szabályaival összefüggő pénzbeli ellátások megállapítása Naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált biztosított táppénzének megállapítása Levonás a táppénzből Terhességi-gyermekágyi segély Szülési szabadság időtartamának megállapítása Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság feltételei A terhességi gyermekágyi segély folyósításának korlátozása

9 3.4 A terhességi-gyermekágyi segély összege Egyéni és társas vállalkozó terhességi gyermekágyi segélyének összege Bedolgozó terhességi gyermekágyi segélye Levonás a terhességi gyermekágyi segélyből Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási díjra jogosultság Nem jár a gyermekgondozási díj Bedolgozó gyermekgondozási díjra jogosultsága A gyermekgondozási díj összege Levonás a gyermekgondozási díjból A foglalkoztató által kiállítandó dokumentumok Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról A jövedelemigazolás Táppénz-hozzájárulás megállapítása Baleseti táppénz Üzemi baleset fogalma Munkabaleset Baleseti táppénzre való jogosultság Baleseti táppénz összege A közszférában dolgozók részére járó 13. havi illetmény kifizetésének új szabályaival összefüggő baleseti táppénz megállapítása Megtérítési kötelezettség Betegség, anyaság és baleset esetére járó pénzbeli ellátások iránti igény

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben