Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Rendır Akadémia (CEPOL)"

Átírás

1 Európai Redır Akadémia (CEPOL) Jauár 29.

2 Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.) alapjá hozták létre hálózat formájába. A hálózat tagjai azok az országos kiképzı közpotok, amelyek a redvédelmi vezetık képzésével és továbbképzésével foglalkozak. Az Európai Uió Taácsáak Határozata (2005. szeptember 20.) alapjá a CEPOL jauár 1-tıl EU-s itézméy lett. Általáos célkitőzések: támogatás yújtása az EU tagállamok redvédelmi szervei vezetı beosztású tisztjei továbbképzéséhez, elsısorba a bőmegelızés, szervezett bőözés ellei küzdelem, közredvédelem és közbiztoság fetartása területé. Kokrét célok: A tagállamok emzeti redırségi redszereirıl, szervezeteirıl és az EU- belüli határoko átyúló redırségi együttmőködésrıl szóló ismeretek elmélyítése Nemzetközi és Uiós jogi okmáyokról szóló ismeretek övelése (pl. Europol, Eurojust). Megfelelı képzés biztosítása a demokratikus jogok tiszteletbe tartásáról és külööse a védelem jogáról.

3 Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (II.) Fı feladatai: Tafolyamok a redvédelmi szervek vezetı beosztású tisztjei számára. Részvétel redıri középvezetık, a végrehajtást közvetleül iráyító redıri vezetık és a végrehajtói állomáy képzésére iráyuló programok elıkészítésébe A legjobb tapasztalatok és kutatási eredméyek terjesztése Képzés biztosítása az EU tagállamok redırségei em katoai jellegő (polgári) válságkezeléséhez. Képzés kidolgozása, biztosítása a tagjelölt országok redvédelmi szervei részére Elektroikus taulási (képzési) hálózat kifejlesztése a szükséges biztosági itézkedések beiktatásával A szükséges (idege) yelvtudás megszerzéséek lehetıvé tétele vezetı beosztású tisztek számára

4 Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL szervezeti felépítése CEPOL Vezetıtestület CEPOL Titkárság CEPOL E-Net Stratégiai Bizottság Pézügyi és és Admiisztrációs Bizottság Éves Programtervezı Bizottság Képzési és és kutatási Bizottság Külkapcsolati Bizottság Közös tatervek kidolgozásáért felelıs mukacsoport Taulási mukacsoport Kutatási és és tudomáy mukacsoport Egyes tatervek szeriti alcsoportok Kutatási Kutatási és és tudomáyos tudomáyos összekötık összekötık ülése ülése SEPE, SEPEB alcsoport

5 Európai Redır Akadémia (CEPOL) CEPOL tafolyamok fıbb témakörei Bőügyi (általáos és specifikus) ismeretek Határo átyúló (szervezett) bőözés Bőügyi szakértıi szemiáriumok Pézügyi bőcselekméyek Közösségi redıri muka Közredvédelem Redvédelmi együttmőködés Vezetéselmélet Képzés és képzési követelméyek Admiisztrációs ismeretek

6 Európai Redır Akadémia (CEPOL) Részvétel CEPOL szemiáriumoko Összes tafolyam Magyarország részt vett Tafolyamok külföldö/ Mo szemiárium 37 / szemiárium 47 / szemiárium 52 / szemiárium 61 / szemiárium 80 / szemiárium 84 / szemiárium 68 / 2

7 Statisztika 2009 Összese 56 szemiáriumo vettük részt tavaly, ebbıl több szemiáriumo két fıvel. Kiutazások (/fı): ORFK 44 alkalommal RTF 7 alkalommal IRM (IRM, NOPVK, Okt. Fıig.) 9 alkalommal VPOP 3 alkalommal Legfıbb Ügyészség 3 alkalommal 3 szemiáriumra küldtük ki 1-1 fı oktatót, támogató országkét (ESDC szemiárium, Koferecia Amerikával, Koferecia Európai Szomszédos Országaival, )

8 Magyarországo redezett CEPOL szemiáriumok, kofereciák, csoportülések (2009) március Közlekedésbiztoság és bőügyi elleırzés itegrált projektek emzetközi összehasolítása 20 résztvevı, támogató ország Fraciaország, Spayolország júius Vezetıképzés és változáskezelés 19 résztvevı, támogató ország Holladia, Legyelország szeptember CEPOL Csereprogram yitókoferecia 102 résztvevı október RSWG összekötık ülése, EU tagországok

9 CEPOL magyar csoporttagok Képzési és Kutatási Bizottság: dr. Kiss Rita, RTF Külügyi Kapcsolatok Mukacsoport: Dr. Boda József r. ddtb., IRM NOPVK AGIS Referecia Csoport elöke: Dr. Boda József r. ddtb, IRM NOPVK Taulási Mukacsoport Dr. Molár Zsolt, r. alezredes, IRM Kutatási és Tudomáyos Bizottság: Bodoyi Iloa, RTF Redıri Agol Szakyelv fejlesztésére kialakult mukacsoport: Borszéki Judit, RTF Közös Tatervi Mukacsoport Európai Redıri Együttmőködés, oktatási szakértı: Kovács Gábor r. ezredes, RTF CEPOL Tudomáyos és Kutatási koordiátor: Dr. Kiss Rita, RTF CEPOL E- Net koordiátor: Mátyás Attila r. alezredes, IRM NOPVK

10 CEPOL EUROMED (MEDA I. / II.) program Célja: A mediterrá térség országaival való jobb együttmőködés kialakítása A MEDA I. program Május 31-é fejezıdött be; A MEDA II. program évbe idul és folytatódik a 2008-ba és 2009-be Célországok: Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordáia, Libao, Málta, Marokkó, Paleszti Hatóság, Szíria, Tuézia, Törökország MEDA II. moduljai: Emberkereskedelem és embercsempészés; Drogcsempészet, Fegyvercsempészet, Gazdasági bőcselekméyek ellei harc; Terrorizmus ellei harc és megelızés. Segítségyújtás formái: kiképzık kiképzése; redıri kiképzés emzetközi együttmőködési hálózatáak kiépítése; szakértık cseréje MEDA II leboyolítása: tájékoztató ülések és taulmáyi látogatások, biztoságos weboldal elkészítése 2008 júliusába az IRM NOPVK 5 apos szemiáriumot szervezett az embercsempészés modul keretébe a feti országok résztvevıiek

11 Európai Redır Akadémia (CEPOL) CEPOL Redıri Felsıvezetıi Csereprogram (I.) Cél: CEPOL által szervezett csereprogram redıri felsıvezetık és oktatók részére. Növeli a emzeti redırségek ismeretét az EU- belül a más tagállamok és a határoko átyúló redırségi együttmőködés, valamit a emzetközi és az EUs szabályok teré. Megfelelı képzés yújtása a demokratikus garaciák figyelembe vételével Résztvevık: Redvédelmi felsıvezetık és a redvédelmi felsıoktatási itézméyek mukatársai. A várható létszám 180 fı. (2008-ba Magyarország 3-3 oktatót és résztvevıt biztosított, és 5 alkalommal boyolított le vedégfogadást) 20 tagország 4 fı a CEPOL titkárságo mőködı Projekt Csoportba és 1 fı újságíró, aki a záró koferecia utá köyv formájába írja meg a tapasztalatokat. 20 fı Nemzeti Koordiátor.

12 Európai Redır Akadémia (CEPOL) CEPOL Redıri Felsıvezetıi Csereprogram (II.) CEPOL által szervezedı csereprogram redıri felsıvezetık és oktatók részére. A program ajálott témakörei a résztvevı csereparterek részére: 2007-be: Másság és radikalizmus, Emberkereskedelem ba: Terrorizmus ellei küzdelem, Kábítószer-kereskedelem, Gyermekporográfia az Iterete, Pézmosás 2009/10-be Szervezett bőözés, Közösségi Redırség A program ajálott témakörei a taárok részére: 2007-be: Taulási köryezet 2008-ba: Redıri vezetés és iráyítás 2009/10-be Taulási köryezet Záró szemiárium 2007: Magyarország Nyitó szemiárium 2008: Magyarország Záró szemiárium 2008: Litváia Nyitó szemiárium : Magyarország

13 Európai Redır Akadémia (CEPOL) CEPOL Közös Tatervek 1. A Közös Tatervek célja, hogy a külöbözı témaköröket illetıe ajálásokat fogalmazzo meg a redıri képzésre tekitettel, Európai Uiós megközelítésbe Az egyes országok ezeket az ajálásokat a saját szükségleteikek megfelelıe alakíthatják a redıri képzés sorá A Közös Tatervek kialakításáak legfotosabb célja, hogy bevezetésükkel a redıri képzésbe és továbbképzésbe széles hallgatósággal ismertessék meg a emzetközi gyakorlatot

14 CEPOL Közös Tatervek 2. EUROPOL Európai Redıri együttmőködés Ati-terrorizmus Redıri etika és korrupció ellei harc Családo belüli erıszak (I-II. folyamatba) Emberkereskedelem Pézmosás kidolgozó mukacsoport tagja: Fiore Adrás r. ıragy, ORFK Polgári válságkezelés (folyamatba) Másságkezelés kidolgozó mukacsoport tagja: Makula György r. ıragy, BRFK (folyamatba) Kábítószer kereskedelem (folyamatba)

15 E-Learig A redıri együttmőködés képzés és továbbképzés javítására a CEPOL létrehozta az u. E- Net (elektroikus hálózat) redszerét. Ez a hálózat a CEPOL holapból, az E-köyvtárból (csak olvasható), és vitafórumból áll (bıvebbe: ) 2008-tól kíváják kibıvítei a külöbözı dokumetumok hozzáféréséek, kezeléséek, és közös feldolgozásáak mukaterületével, létrehozva egy elektroikus taulási (E-Learig) felületet

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszaival együtt

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Akadémia válaszaival együtt ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

A schengeni integráció negyedszázada és jövıje 1

A schengeni integráció negyedszázada és jövıje 1 A schengeni integráció negyedszázada és jövıje Dr. Sallai János nyá. határır ezredes fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Társadalomtudományi Tanszék A schengeni integráció negyedszázada és jövıje

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 1. Bevezetés A 2004. májusi EU tagság elıkészítı szakaszai több éven keresztül zajlottak. Át kellett gondolni, hogy mik lehetnek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

JOZEF BALGA A KÖLCSÖNÖS BŐNÜGYI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉBEN. Bevezetés

JOZEF BALGA A KÖLCSÖNÖS BŐNÜGYI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉBEN. Bevezetés JOZEF BALGA A KÖLCSÖNÖS BŐNÜGYI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉBEN Bevezetés Az ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata 1948-ban, valamint az ENSZ közgyőlése által elfogadott Polgári és Politikai

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE ADATLAP Név: Székhely: TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1123, BUDAPEST, GYİRI ÚT 6/B. Bírósági nyilvántartási szám 14 PK. 60403/2002/1

Részletesebben

BÖKÖNYI ISTVÁN. A magyar rendészettudomány önálló tárgya

BÖKÖNYI ISTVÁN. A magyar rendészettudomány önálló tárgya BÖKÖNYI ISTVÁN MAGYARORSZÁG NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA, AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA, A MEGÚJULÓ MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS HATÁS A A RENDÉSZETTUDOMÁNYRA Amikor megkaptam a megtisztelı

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben

A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség

A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 29 BIZTONSÁGPOLITIKA 29 Ligetvári-Takács Krisztina A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség A mediterrán régió és a Közel-Kelet országai geopolitikai

Részletesebben

Várjuk véleményét, javaslatait

Várjuk véleményét, javaslatait XIII. évfolyam 9. szám 2005. szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Magyar Controlling Egyesület

Magyar Controlling Egyesület Magyar Controlling Egyesület Kik vagyunk A Magyar Controlling Egyesület mindazon magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények által létrehozott és mőködtetett civil szervezet, akik és amelyek fontosnak

Részletesebben