FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008."

Átírás

1 HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK Elıadó: Kiss Erika Budapest, május 22. 1/15

2 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG A versenyképes HR: Stratégiai partner és döntéshozó Magas szakmai minıségben szolgáltat és támogat Folyamatos eszköz- és módszertan-fejlesztı HR szakértıbıl üzleti szakemberré kell válnia Szinergiában az üzleti folyamatokkal 2/15

3 HR STRATÉGIA CÉLJA: A társasági stratégiai célok (bevételek növelése, teljesítmény- és ügyfélorientált kultúra, mőködési kiválóság és hatékonyság) elérésének támogatása, tartóssá tétele, azaz a piacképességhez szükséges kompetenciák biztosítása. Fİ FELADATA: Az üzleti stratégia megvalósítása érdekében a megfelelı számú, összetételő, képzettségő, motivált és elkötelezett és együttmőködı munkaerı biztosítása. 3/15

4 HR SZERVEZET FELÉPÍTÉSE Humánerıforrásgazdálkodási Igazgatóság Humán Erıforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Humánerıforrás Fıigazgatóság Humánerıforrás-fejlesztési Igazgatóság Humánerıforrásfejlesztési Osztály Személyzeti Osztály T Á R S A S Á G I R Á N Y Í T Á S Jóléti Szolgáltató Iroda Képzésfejlesztésikiválasztási Iroda Logisztikaigazdálkodási Iroda Oktatási Központ Képzési Iroda Humán Erıforrás Szolgáltató Központ Területi Humán Erıforrás Irodák S Z O L G Á L T A T Á S 4/15

5 A HUMÁN SZERVEZET MŐKÖDÉSI MODELLJE Társaságirányítási szint Humán stratégia, irányelvek, humán rendszerek fejlesztése, szabályozás, tervezés, monitoring, érdekegyeztetés, HR változásmenedzselés Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szint Postahelyek munkaügyesei Standard és speciális szolgáltatások Igényjelzés, visszacsatolás Igénybevevık Humán szolgáltatások minıségbiztosítási rendszere 5/15

6 A HR STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA /15

7 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA KIMELT FÓKUSZOK létszám-optimalizálás hatékony erıforrás-allokáció ESZKÖZÖK: belsı munkaerıpiac átképzések minıségi cserék outplacement program komplex HR támogató programok AKTÍV ÉRTÉKESÍTİ MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA (ösztönzési rendszer, kiválasztás, munkakör, képzés) MUNKAERİ MEGTARTÓ PROGRAMOK (karrier és tehetségmenedzselés, kulcsmunkakörben foglalkoztatottak kiemelt kezelése) 7/15

8 BÉREZÉSI RENDSZER A versenyképes bérezés és kompenzációs csomagok rendszerét a Társaság eredményes üzleti teljesítménye biztosíthatja. Bérfelzárkóztatási program (2003-tól) tudatos lépések a versenyképes bérek nyújtása érdekében Bérszerkezet átalakítása alapbér és mozgó bér arányának megváltozatása ösztönzık szerkezetének optimalizálása egyéni teljesítmények mérése 8/15

9 KOMPENZÁCIÓS RENDSZER A szociális és jóléti juttatások rendszere hozzájárul a munkavállalók biztonságérzetének, szociális szükségleteinek és az egészségmegırzésükre irányuló törekvéseik megvalósulásához, ugyanakkor erısíti a munkáltató iránti elkötelezettséget és a munkavállalói elégedettséget. Kompenzációs rendszer VBKJ választható juttatások rugalmasabbá tétele értékálló üdültetési rendszer biztosítása (magasabb színvonalú szolgáltatás, elérhetı áron) segélyezési rendszer mőködtetése lakáskölcsön 9/15

10 KÉPZÉS VERSENYKÉPES SZERVEZETI TUDÁS Szakmai képzések termékismeret bıvítése tananyagtartalmak felülvizsgálata az értékesítés- és ügyfél-orientáció hangsúlyossá tétele Munkaköralapú képesség- és készségfejlesztések arányának növelése Munkaidıalap-kímélı módszerek alkalmazása papíralapú távoktatás elektronikus tanulás elterjesztése Szervezeti tudásbázis kiépítése tudásmenedzsment Kiemelt célcsoportok képzési programja vezetıfejlesztések (coaching, mentoring) Partnerség Éve kiemelt célcsoportok 10/15

11 KÉPZÉS VERSENYKÉPES SZERVEZETI TUDÁS PARTNERSÉG ÉVE = partneri viszonyok erısítése az üzleti sikeresség érdekében KIEMELT KÉPZÉSEK SZAKTUDÁSFEJLESZTÉS (termékismeret, eladástechnika) KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (12 kompetencia) POSTAVEZETİK POSTAHELYI VEZETİK FIX PONTÚ ÉRTÉKESÍTİK ON-LINE KEZELİK TANÁCSADÓK KISVÁLLALKOZÓI ÜGYFÉLKAPCSOLATI MTS. 250 fı 850 fı 3000 fı 1300 fı 350 fı 40 fı 11/15

12 VÁLLALATI KULTÚRA FORMÁLÁSA HR VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS A postai liberalizációra és a versenyképesség megırzésére történı felkészülés megerısítése érdekében cél: a feltárt postai hagyományok és értékek ötvözése a jövıbeni kívánatos kultúra elvárásaival, valamint ennek szervezeti kommunikációja, és a mindennapok cselekvéseiben történı megjelenése. A kívánatos kultúra értékeinek definiálása és elfogadtatása célkitőzésekkel történı munkavállalói azonosulás elkötelezettség személyes szerep- és felelısségvállalás 12/15

13 VÁLLALATI KULTÚRA FORMÁLÁSA HR VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS Kultúraváltási folyamatok továbbvitele nagypostákra vonatkozóan a jelenlegi mőködés és kultúra feltárása és megértése szubkultúrák (irányítás, front-office, back-office, kézbesítés) vizsgálata és az eltérések elemzése a sikeres és hatékony mőködés kulcstényezıinek azonosítása fejlesztési irányok és megoldási javaslatok kidolgozása szakmai irányok, ajánlások megfogalmazása az Oktatási Központ által indítandó fejlesztési programokhoz KOMPLEX HUMÁN VÁLTOZÁSKEZELÉSI PROGRAMOK (hálózatmodernizáció támogatása) 13/15

14 HR RENDSZERFEJLESZTÉSEK Karriermenedzsment programok Vezetı-utánpótlás központi képzési program 32 fı Tehetségbank egyéni fejlesztési programok 17 fı Belsı Értékelı Központ továbbfejlesztési team-ek BÉK marketing Beválásvizsgálat BÉK módszertan bıvítése HR minıségbiztosítás Investor in People díj megerısítése HR hatékonyság folyamatoptimalizálás 14/15

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 15/15

Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014)

Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014) HR-Megoldások a XXI. Században fókuszban a közszféra és a magánszféra 2014. December 2. Budapest Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1

Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1 Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában HR menedzsment hozzájárulása az üzleti eredményhez. Stratégiafókuszált szervezet kialakítása a HR szemszögéből. Veréb Elemér ügyvezető PROVICE Üzleti és Informatikai

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Business marketing menedzsment 11. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Business marketing menedzsment 11. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Belső kommunikáció Business marketing menedzsment 11. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 A belső kommunikáció feladatköre 2 A céghez tartozás érzésének (company feeling) kialakítása,

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Magyar Posta. Éves jelentés 2010

Magyar Posta. Éves jelentés 2010 Magyar Posta Éves jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR POSTA ZRT. BEMUTATÁSA 2 A POSTA JÖVÔKÉPE 4 1. ÁLTALÁNOS ÜZLETI CÉLKITÛZÉSEK FEJLESZTÉSEK 8 2. LEVÉLPOSTAI SZOLGÁLTATÁSOK 12 3. HÍRLAPTERJESZTÉS

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben