Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nonprofit szervezeti menedzsment területek"

Átírás

1 XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Nonprofit szervezeti menedzsment területek A szervezeti átvilágítás és fejlesztés elsıdleges területei A nonprofit szervezet cél szerinti tevékenységének szervezeti hátterét biztosító munka alapvetıen hat un. szervezeti menedzsment területre koncentrál. Az egyes területek fejlesztése azt az általános célt szolgálja, hogy a szervezeti mőködés minél eredményesebben és hatékonyabban szolgálja a szervezet cél szerinti tevékenységét. 1. Pénzügyi tervezés és pénzügyi menedzsment Cél: a szervezetben dolgozók értsék meg az elszámoltathatóság és átláthatóság pénzügyi feltételeit, a társadalmi és hatósági elvárások jelentıségét, szerepét. Kiemelten fontos, hogy a szakterületen dolgozó munkatársak legyenek birtokában a szervezet mőködtetéséhez nélkülözhetetlen gazdasági és pénzügyi ismereteknek, és hogy legalább alapvetı pénzügyi tervezési feladatokat el tudjanak végezni (a fejlesztés modell értékő konkrét segítségnyújtásban is megnyilvánulhat). Nonprofit szervezetek gazdálkodásának jogszabályi háttere Pénzügyi vezetés és felelısségek Szervezeti bevételi struktúra tervezése Szervezeti költségvetés készítése Cash flow tervezés Likviditásmenedzsment alapjai Pénzügyi fenntarthatóság kritériumai Pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése Átláthatóság és elszámoltathatóság kritériumai Közhasznúsági jelentés készítése 2. Forrásteremtés Cél: átfogó kép kialakítása a szervezet mőködéséhez nélkülözhetetlen források megszerzésének lehetıségeirıl, a forrásteremtés során használható módszerek és technikák alkalmazásáról. Kiemelten fontos, hogy a fejlesztett szervezetben dolgozók megértsék a hatékony forrásteremtéshez szükséges partneri személet összetevıit, és képesek legyenek közvetíteni is azokat. Forrásteremtés háttere, adományozói kapcsolatok Forrástérkép Dokumentumtár Forrásteremtési adatbázis

3 Forrásteremtési technikák az üzleti, állami és magán szférából, kiemelten: o Pályázatírási ismeretek, technikák o Egyéni (magán) adományok győjtése o 1%-os kampány szervezése o Eseményszervezés, adománygyőjtı rendezvények Kapcsolattartás az adományozóval Saját bevételek generálása Etikai megfontolások Jogi és adózási vonatkozások 3. Emberi erıforrás gazdálkodás és önkéntes-menedzsment Cél: a fejlesztett szervezet vezetıi értsék meg az emberi erıforrásokkal való gazdálkodás és a tudatos tervezés szükségességét. Kiemelten fontos, hogy képesek legyenek a civil értékek és a professzionális mőködés egyensúlyát megteremteni, a felmerülı konfliktusokat és egyéni elvárásokat, ambíciókat kezelni, illetve olyan munkakörülményeket és feltételeket teremteni, amely a szervezet céljait szolgálja. Szervezeti értékek és alapelvek Vezetés és döntéshozatal a szervezetben Szervezeti struktúra, felelısségkörök Munkakörök, kompetenciák Munkaerı felvétel és elbocsátás Motiválás, bevonás, elkötelezés Értékelés, visszajelzés Jutalmazás, szankcionálás Munkaerı képzése, készség és attitőd fejlesztése Munkavégzés körülményei Önkéntes-szervezés Munkáltatás és önkéntesek foglakoztatásának szabályai Tudatos szervezetépítés 4. Szervezeti kommunikáció (külsı és belsı pr) Cél: a fejlesztett szervezetben dolgozók értsék meg a folyamatos, tervezett kommunikáció szerepét a szervezeti arculat kialakításában és képesek legyenek a szervezeti kultúrának megfelelı kommunikációs stratégia kidolgozására és megjelenítésére. Kiemelten fontos, hogy megértsék a szervezeten belüli kommunikáció, együttmőködés és a kifelé irányuló kommunikálás egymásra hatását. Szervezeti kultúra elemzése Belsı kommunikáció célja Kommunikációs eszközök és technikák a szervezeten belül

4 Belsı pr rendszere Kommunikáció külsı célcsoportjai Üzenettartalom kidolgozása Kommunikációs eszközök, technikák a kifelé irányuló kommunikációban Médiakapcsolatok Ügyfél-kapcsolatok Vizuális arculat kialakítása A kommunikáció hatékonyságának mérése 5. Program- és szolgáltatásfejlesztés, marketing; a cél szerinti tevékenység. minıségmenedzsmentje Cél: a fejlesztett szervezetben dolgozók értsék meg a nonprofit piaci mőködés sajátosságait és a minıségi szemlélet, gondolkodásmód szerepét, legyenek képesek a programok és szolgáltatások tervezésére és fejlesztési irányainak kijelölésére, sajátítsák el az általános és a speciálisan nonprofit marketing elveket és technikákat. Értsék meg a projektszerő gondolkodás és tervezés lényegét, alkalmazásának szempontjait és technikáit. Ismerkedjenek meg a cél szerinti tevékenység minıségbiztosításának alapvetı eszközeivel, váljanak képessé az alapvetı eszközök alkalmazására. Nonprofit kettıs piac mőködése Klienskapcsolatok Szükséglet- és igényelemzés Környezetelemzés, megvalósíthatóság Piackutatás, piacszegmentálás Termék- és szolgáltatásfejlesztés 4+3P (marketing mix) Marketingkommunikáció (általános és társadalmi célú) Program- és szolgáltatásértékelés, visszacsatolás Projekttervezés és vezetés Minıségbiztosítás és minıségfejlesztés 6. Adminisztráció, dokumentálás, számvitel, jogszerőség; a szervezeti mőködés minıségmenedzsmentje Cél: a fejlesztett szervezetben dolgozók értsék meg az általános adminisztráció és a projekt dokumentálás szerepét, jelentıségét. Legyenek képesek kiválasztani/kifejleszteni és bevezetni a szervezetüknek megfelelı adminisztrációs rendszert és dokumentációs struktúrát. Sajátítsák el a minıségi szemléletet a szervezeti mőködés tekintetében. Általános, irodai adminisztrációs feladatok, struktúrák, eszközök Projekt dokumentáció támogatása szervezeti oldalról

5 Legális (jogszerő) keretek biztosítása Számviteli elvek, eszközök Munkáltatással összefüggı adminisztráció Közhasznúsági dokumentáció és jelentés Szervezeti hatékonyság és eredményesség mérése/fejlesztése Minıségbiztosítási rendszer kialakítása, fejlesztése, mőködtetése Fontos megemlíteni két további, speciális menedzsment szakterületet, melyek áthatják és koherensé teszik a fent felsorolt hat mőködési területen folyó munkát. Ez a két szakterület az átfogó tervezési, irányítási és vezetési funkciókat jeleníti meg, összefogja, átgondolttá és terv szerintivé teszi a szervezet mőködését, továbbá összehangolja azt a szervezet cél szerinti tevékenységével. A két szakterültet: 7. Stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment 8. Irányítás (irányító testületi munka) és operatív vezetés (ügyvezetés)

XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL. a Társadalmi Megújulás Operatív Program XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

5 Részletes stratégia

5 Részletes stratégia 5 Részletes stratégia 5.1 Világos célok, erős szervezet o Egységes és világos célok, a hálózati működést szolgáló szervezeti felépítés 0 5.1.1 Célok: Egy érdekvédelmi szervezet számára nincs fontosabb

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Civil szervezetek és a menedzsment

Civil szervezetek és a menedzsment Civil szervezetek és a menedzsment Bár ritkán gondolunk erre, bizonyos: mindennapi életünk elképzelhetetlen lenne civil szervezetek nélkül. Civil szervezeteknek olyan társadalmi és gazdasági szervezeteket

Részletesebben

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) szakmai terve 2015-ben

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) szakmai terve 2015-ben A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) szakmai terve 2015-ben Az Alapítvány átfogó célja, a már működő szervezetek minőségi változási folyamataihoz nyújtott szakmai segítség, illetve a kezdő szervezetek

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

2007. december. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

2007. december. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Irányelvek és útmutató a horizontális célokhoz érvényesítéséhez a finanszírozási mechanizmusok által támogatott projektekben az EGT Finanszírozási Mechanizmushoz és a Norvég Finanszírozási Mechanizmushoz

Részletesebben

SZAKMAI TERV 2014. Stratégiai irányok 2013-2016

SZAKMAI TERV 2014. Stratégiai irányok 2013-2016 SZAKMAI TERV 2014 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) az alábbi szakmai célkitűzések mentén folytatja tevékenységét, biztosítja szolgáltatásait Az Alapítvány átfogó célja, a már működő szervezetek

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Sorszám:.. FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához 2005. július A kutatás az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Nemzeti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA SZOLNOKI FOISKOLA MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA 2010 STRATÉGIAI ÉS MINOSÉGMENEDZSMENT KÖZPONT Tartalom 1 Bevezeto 4 2 A 2007-ben megfogalmazott Minoségfejlesztési program fo célkituzései 4

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben