gfejlesztési si Konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gfejlesztési si Konferencia"

Átírás

1 Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged,

2 BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ PROJEKT ( ) A DA-RIÜ Khe március 24-én nyerte el a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázata alapján a Regionális Innovációs Ügynökség címet. A projekt célja, hogy megbízható regionális koordinátor, tervezı, szervezı és szolgáltató egységként segítse a RIS végrehajtását, a K+F+I szereplık és az ipar együttmőködését, a KKV-k fejlıdését, a technológia transzfert és szellemi tulajdon hasznosulását, valamint az innovatív szereplık jól strukturált hálózatainak kialakulását.

3 KÖZVETLEN CÉLOKC - Koordinátor és hídképzı intézményként részvétel a regionális innovációs intézményrendszerek és hálózatainak mőködtetésében; - a regionális innovációs stratégiai tervezés összefogása; - az innováció menedzsment-, iparjogvédelmi, technológia-transzfer és tudás intenzív vállalkozásfejlesztési tevékenységek koordinálása; - az innovációval kapcsolatos forrásigény nyomon követése és megfelelı kommunikációja, a forrásokat mőködtetı szervezetek megfelelı szintő informálása; - nemzetközi programokon való részvétel bátorítása; - az innovációval összefüggı képzések szervezése; és - az 1. RIÜ által elért eredmények továbbvitele és fejlesztése.

4 KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK - a gazdaságilag hasznosítható innovációs eredmények azon kritikus tömegének biztosítása, amely elégséges a befektetıi érdeklıdés felkeltésére és hosszú távú fenntartására; - a preinkubáció, az inkubáció, a magvetı tıkebefektetés és az alternatív start-up finanszírozási formák, továbbá vállalkozói készségfejlesztés olyan optimális struktúrájának a kialakítása, ami szilárd alapot képez az egyetemek, kutatóintézetek és ipari fejlesztık szinergetikus együttmőködésén alapuló klaszterek és science parkok mőködéséhez; - az innováció menedzsment világszintő legjobb gyakorlatával lépést tartani képes, a partnerek mőködését folyamatosan segítı integrátor központ mőködésének elıkészítése és - az innováció menedzsmentnek a II Nemzeti Fejlesztési Tervhez és annak Pólus programjához való tökéletes illeszkedésének a biztosítása.

5 FELADATAINK - K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése - kis és középvállalkozások (KKV) fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése - a regionális innovációs intézményrendszer mőködésének segítése - kapcsolattartás az ágazat fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, az innovációt támogató - szervezetekkel és a többi regionális innovációs ügynökséggel - az innovációval kapcsolatos regionális adatbázis létrehozása és - szakértıi hálózat kialakítása

6 VÉGREHAJTÁS Feladatainkat az alábbiakban ismertetett struktúra szerint valósítjuk meg: - Regionális Innovációs Stratégiai Tervezés - Innováció menedzsment koordináció - Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés - Innovációs adatbázis menedzsment - Forrásigény menedzsment, koordináció - Nemzetközi programok - Minıségbiztosítási rendszer bevezetése és mőködtetése

7 Innováció menedzsment koordináció I. Szellemi tulajdon tanácsadási tevékenység koordináció A RIÜ Khe. szakértıi adatbázisban cégeket illetve szakértıket tart nyilván a szellemi tulajdon menedzsmentje területén, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadási igényeket közvetít, a szellemi tulajdon menedzsmentjével kapcsolatos oktatást, képzést szervez illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos alapszintő tanácsadási tevékenységet folytat. Technológia-transzfer tanácsadási tevékenység koordináció A technológia-transzfer területén ez kiegészül azzal, hogy tájékoztatást is nyújtunk belföldi és külföldi szakmai eseményekrıl, technológia bróker rendezvényekrıl, továbbá szervezzük a régiónak az ezeken való megjelenését. Start-up vállalkozások menedzsmentje A RIÜ start-up vállalkozások menedzsmentje során elsıként start-up/spin-off operatív program kidolgozására kerül sor, majd a projektfejlesztı mőhelyekbıl kipörgı ötletek tudás intenzív vállalkozások formájában történı hasznosításának elısegítésére alapszintő tanácsadás nyújtásával. Fontos feladatunknak tekintjük a projektgenerálási és projektfejlesztési mőhelyek továbbfejlesztését; ennek keretében projektfelmérı interjúk készülnek, pályázati információs napokra kerül sor illetve különféle statisztikai elemzések készülnek a régió innovációs projektötleteirıl.

8 Innováció menedzsment koordináció II. Projektgenerálás illetve a klasztermenedzsment A projektgenerálás során elızetes felmérés készül a projektötletek pénzügyi-gazdasági környezetérıl, mőszaki és technológiai paramétereirıl, humánerıforrásáról, a fejlesztés költségeirıl, ágazati besorolásáról, továbbá információgyőjtés történik a projektgazda kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeinek készültségi szintjérıl, iparjogvédelmi helyzetérıl és forrásigényérıl, annak érdekében, hogy minél több jó ötlet valósulhasson meg a régióban. A projektgenerálás keretében projektfelmérı interjúk illetve különféle statisztikai elemzések készülnek a régió innovációs projektötleteirıl, melyek eredménye beépül a régió innovációs stratégiájába is. A klasztermenedzsment részfeladat során a RIÜ kapcsolatot tart fenn a létezı klaszterekkel illetve segíti a klaszterek szervezıdését, és klaszterfejlesztı mőhelyeket alakít ki létezı és kialakítandó klaszterek számára. Projektfejlesztés A DA-RIÜ Khe. ún. Projektfejlesztı Mőhelyt mőködtet, mely a korábbi regionális innovációs ügynökség projektfejlesztı mőhelyének a továbbfejlesztése. A projektfejlesztı tevékenység során a projektek gazdáinak különféle területeken szakértıi tanácsadás nyújtására kerül sor a projektjeik megvalósításához. A projektek fejlesztésére elsısorban a következı területeken kerülhet sor: iparjogvédelem, szervezetfejlesztés, technológia-transzfer és pályázati finanszírozás. A Projektfejlesztı Mőhely továbbá elısegíti a projektötletek tudás-intenzív vállalkozások formájában történı megvalósulását is. Oktatás-képzés program Az innovációs ismeretek terjedésének elısegítésére, egy- és háromnapos képzéseket, illetve az aktuális igényekre építı információs napokat rendezünk a regionális innovációs láncolat szereplıi részére.

9 -kommunikációs stratégia Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés - célcsoportok: fejlesztési szervezetek, országos hatáskörő közigazgatás, üzleti szolgáltatók, hídképzı intézmények, egyéb RIÜ-k, kamarák, szakmai szervezetek, felsıoktatási intézmények, innovatív vállalkozások, start-up vállalkozások. - Infopont irodák

10 Forrásigény menedzsment, koordináció - primer illetve szekunder adatgyőjtés a régióban felmerülı forrásigényekrıl -az adatok feldolgozása, elemzése és az elemzésekbıl szakmai anyagok, javaslatok készítése - a felmért igények beépítése a RIÜ által felújított Regionális Innovációs Stratégiába.

11 KÖSZÖNÖM M A FIGYELMET!

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Szeged, 2011 A stratégia A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti mőködésének támogatása címő RIU_07- DA_RIU07 azonosítószámú pályázati

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 1. TÉMATERÜLET Gazdaságfejlesztés; befektetés-ösztönzés; KKV-politika; innovációs és foglalkoztatási,

Részletesebben

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA)

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) A PERIA egy együttműködési projekt a regionális hatóságok és a regionális innovációs ügynökségek között a következő célokkal: tapasztalatok

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 Tartalomjegyzék 1) A DDRIÜ Nonprofit Kft. megalakításának háttere és céljai... 3 2) Vezetői összefoglaló... 4 3) A DDRIÜ

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból. Hantos Zoltán. vezetı tanácsadó. ValDeal Csoport

Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból. Hantos Zoltán. vezetı tanácsadó. ValDeal Csoport Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból Hantos Zoltán vezetı tanácsadó ValDeal Csoport A magyar élelmiszeripar innovációs lehetıségei konferencia Debrecen, 2009. május 14. Tartalom Szellemi termék-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu E-gazdaság/IT stratégia 2008 MKIK IT/ e-gazdaság stratégia 2008-2013 I. A stratégia célja: Tágabb értelemben a hazai vállalkozások bekapcsolása az információs

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Új eszközök és szolgáltatások a vállalati innováció ösztönzésére

Új eszközök és szolgáltatások a vállalati innováció ösztönzésére Új eszközök és szolgáltatások a vállalati innováció ösztönzésére Dr. habil. Imre József egyetemi magántanár főosztályvezető Innovációs Főosztály 2013. március 30. Közös cél: a valódi innováció Direct-Line

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

Magyar Controlling Egyesület

Magyar Controlling Egyesület Magyar Controlling Egyesület Kik vagyunk A Magyar Controlling Egyesület mindazon magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények által létrehozott és mőködtetett civil szervezet, akik és amelyek fontosnak

Részletesebben

Innovációs szótár és tudástár

Innovációs szótár és tudástár Innovációs szótár és tudástár Fogalom A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása Alapkutatás Alkalmazott kutatás Benchmarking Beruházás Biotechnológia Canberra kézikönyv Célzott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL Készítette: Ipari Parkok Egyesület Rakusz Lajos 2007. szeptember T A R T A L O J M J E G Y Z É K

Részletesebben