AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár"

Átírás

1 AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola Magyar Tudomány Napja

2 Tartalom Bevezetés Fogalom behatárolás Az alkalmazást gyorsító tényezık A kommunikáció piaci szereplıi Koordinációs területek Folyamat koordinációs modell Szervezeti és termék/szolgáltatás szintő kommunikáció Kommunikációs eszközök rendszere Az integrált kommunikáció alkalmazása ellen ható tényezık Javaslatok a korlátok lebontására Összegzés Magyar Tudomány Napja

3 Bevezetés A kommunikáció felelıssége a múlt és a jelen eseményeinek követése, valósághő, tárgyilagos közvetítése és a jövı fejlıdésének gyorsítása. A társadalom tagjai, közösségei, szervezetei lehetnek információt létrehozók, kibocsátók, közvetítık, befogadók és visszajelzık egyaránt. Az integrált kommunikáció tanulmányozásának és gyakorlati megvalósításának a fejlett társadalmi, gazdasági viszonyokkal rendelkezı országokban már egyre szélesebb körben elterjedı gyakorlata van. Kutatókat, oktatókat, szakembereket, tanácsadókat foglalkoztatja a leghatásosabb, leghatékonyabb kommunikáció megvalósítása. Magyar Tudomány Napja

4 Fogalom behatárolás Fejlıdés pre-paradigma szakasza több maghatározás, de széles körben elismert egységes tartalmi meghatározás nincs! Kiemelés a meghatározások közül: Az integrált kommunikáció a szervezetek belsı és külsı irányú szervezeti és termék/szolgáltatás szintő kommunikációs folyamatainak, fázisainak, üzeneteinek, eszközeinek, módszereinek térben és idıben összehangolt rendszere. Magyar Tudomány Napja

5 Az alkalmazást gyorsító tényezık Márkaépítés törzsvásárlók körében márkahőség erısítés, potenciális célcsoportoknál kipróbálásra késztetés és márkahőség kiépítés Gazdaságosság Piaci környezet és feltételek változása piaci telítettség, piaci jóllakottság, érdektelenség, igény differenciálódás, márka kicserélhetıség, helyettesítés, erısödı verseny, információ túlterheltség, Globalizáció Technológiai haladás Magyar Tudomány Napja

6 A kommunikáció piaci szereplıi A kommunikáció üzenet alkotásában és közvetítésében részt vevı szervezetek Megrendelık Kommunikációs ügynökségek Üzenetközvetítık: médiumok, események Piackutatók Tanácsadók Kiegészítı szolgáltatást nyújtók A kommunikációs üzenetek befogadói: a társadalom tagjai, szervezetei Magyar Tudomány Napja

7 Koordinációs területek Szervezeti és marketing stratégiával való összhang Szervezeti egységek közötti belsı információ áramlás és kommunikáció Külsı irányú kommunikáció koordinációja A marketing-mix P1, P2, P3 eszközeivel való koordináció KOORDINÁCIÓS TERÜLETEK Kommunikációs eszközök alkalmazási folyamatainak, fázisainak idıbeni, térbeni koordinációja Belsı és külsı irányú kommunikáció összhangja Szervezeti és termék/szolgáltatás szintő kommunikáció koordinációja Média koordináció Magyar Tudomány Napja

8 Folyamat koordinációs modell Ki koordinál? Kutatás, elemzés Tervezés MEGRENDELİ Stratégiai tervezés - Briefing: MEGRENDELİ Operatív tervezés: KOMM.ÜGYNÖKSÉG M E G R E N vagy K O M M U N I K Á C I Ó S Megvalósítás Értékelés KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG MEGRENDELİ D E L İ Ü G Y N Ö K S É G Magyar Tudomány Napja

9 Szervezeti és termék/szolgáltatás szintő kommunikáció A márkaépítés szervezeti szinten és termék/szolgáltatás szinten - feladatmegosztás keretében - valósul meg: szervezeti szinten szervezeti kommunikáció (CC), termék/szolgáltatás szinten marketingkommunikáció (MC); A CC és a MC között kölcsönös függıség: intézkedések (cél meghatározás, hangsúly kijelölése, tartalom, forma, stílus stb.) között kompatibilitás, intézkedések hatása tekintetében szinergia biztosítandó. Magyar Tudomány Napja

10 Kommunikációs eszközök rendszere, osztályozása Arculati eszközök Hagyományos kommunikációs eszközök Public Relations eszköztár Egyéb BtL eszközök Új elektronikus, e-üzleti eszközök Magyar Tudomány Napja

11 Az integrált kommunikáció alkalmazása ellen ható tényezık Ismeret hiány, stratégiai szemléletmód hiánya, félelem a változásoktól, szervezeti felépítési korlátok, beosztási egoizmus, parciális érdekek, decentralizált döntési jogkörök téves értelmezése, alacsony színvonalú belsı információcsere, egyértelmő szabályok, irányelvek hiánya, CPR és MPR/PPR szintő jogkörök, feladatok tisztázatlansága, beszerzési és értékesítési adatbázisok folyamatos karbantartásának és fejlesztésének hiánya, funkció-specialisták által hozandó közös döntések hiánya, koordinált vezetés, irányítás hiánya, komplex teljesítménymérés hiánya. Magyar Tudomány Napja

12 Javaslatok a korlátok lebontására Integrált kommunikációra vonatkozó ismeretbıvítés elsıdlegesen a megrendelıknél: kommunikációs ügynökség, kommunikációs tanácsadó, felsıoktatási intézmény bevonásával; Szervezeti felépítés - önállóság: kommunikációval foglalkozó szervezeti egységek egymáshoz való viszonya, SzMSz tartalom - belsı szabályok, decentralizált önállóság (=felelısség+költségvetés) újragondolása; A szervezeti és a termék/szolgáltatás szintő kommunikációs tevékenység konzekvens szervezeti szétválasztása és koordinált mőködtetésének megvalósítása. Humán erıforrásoknál CSAPATJÁTÉKOSOK alkalmazása. Teljesítmény-mérési rendszer továbbfejlesztése. Koordinációs tevékenység magasabb színvonalú mőködtetése. Magyar Tudomány Napja

13 Összegzés Az integrált kommunikáció a szervezetek kommunikációs aktivitásainak összehangolt mőködtetése. Alkalmazása mellett számos érv szól, azonban széleskörő alkalmazását több tényezı gátolja. A siker feltétele a kommunikációra vonatkozó szervezeten belüli együttmőködés koordinált továbbfejlesztése. Magyar Tudomány Napja

14 Köszönöm megtisztelı figyelmüket! Magyar Tudomány Napja

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

A 1214/2002 (XII.28) Sz. Kormányhatározat rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia megalkotásáról.

A 1214/2002 (XII.28) Sz. Kormányhatározat rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia megalkotásáról. A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység,

A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység, A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvetı célja fogyasztói igények kielégítése nyereség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének,

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK VÁLLALATI ÉS PROJEKT SZINTEN

AZ INNOVÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK VÁLLALATI ÉS PROJEKT SZINTEN AZ INNOVÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK VÁLLALATI ÉS PROJEKT SZINTEN 1. BEVEZETÉS Dr. Piskóti István 1, Dr. Nagy Szabolcs 2, Dr. Molnár László 3 egyetemi docens 1, egyetemi docens 2, egyetemi adjunktus 3 Miskolci

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF)

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) Együttmőködı partner: A fenntartható fejlıdés eléréséhez szükséges európai kompetenciák fejlesztése Development of European competencies for Sustainability Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) (offline

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

Az együttmőködés kényszere

Az együttmőködés kényszere Az együttmőködés kényszere A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának közös kutatása Kutatásvezetı: Knausz

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 1. Bevezetés A 2004. májusi EU tagság elıkészítı szakaszai több éven keresztül zajlottak. Át kellett gondolni, hogy mik lehetnek

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben