Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete"

Átírás

1 M FELDTOK számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja, véleményezi, intézkedéseket hoz és azokat ellenőrzi Közreműködik az egyéb szervezet stratégiájának kialakításában, részt vesz a szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában Közreműködik az egyéb szervezet alapszabályának (alapító okiratának) és egyéb belső szabályzatainak elkészítésében nonprofit szektor sajátosságait, a közfeladatok ellátásában kialakult munkamegosztást ismerve látja el feladatát Definiálja az egyes szervezeteket a gazdálkodásukra 8 vonatkozó sajátos jogszabályi előírások alapján lkalmazza az egyéb szervezetek, közhasznú szervezetek alapításához, működéséhez és megszűnéséhez kapcsolódó sajátos jogszabályi 9 előírásokat Figyelemmel kíséri a civil szervezetek és az Európai 10 Unió kapcsolatát, pályázati, elszámolási rendszerét 11 datot szolgáltat az arra jogosult szerveknek Kialakítja és fenntartja a kapcsolatot a számviteli és 12 ellenőrzési munkaterülettel Forrásteremtő technikákat alkalmaz (feltérképezi a Nemzeti Civil lapprogram és egyéb hazai és külföldi források pályázatait), részt vesz az adományszerzési 13 munkában lkalmazza az adott gazdasági környezetben a vonatkozó adójogi szabályokat, részt vesz az adókkal kapcsolatos elszámolások, bevallások összeállításában Részt vesz az egyéb szervezet vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatellátásában Közreműködik az egyéb szervezet alap-, közhasznú, 16 illetve cél szerinti tevékenységének ellátásában 17 lkalmazza a közbeszerzési törvény előírásait 1

2 Részt vesz az egyéb szervezet által létrehozott szervezetek alapításában, figyelemmel kíséri azok működését, az alapítóval való kapcsolatát Átlátja a helyi önkormányzatokkal és egyéb költségvetési szervekkel való kapcsolatrendszert Ellátja az állami és önkormányzati költségvetésből kapott támogatás igénylését, tájékozódik a pályázataival kapcsolatos tudnivalókról, elszámolásáról, és gondoskodik a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról ISMERETEK 4 közfeladat fogalma, ellátásának rendszere B 5 z egyéb szervezet jellemzői, fajtái 6 közhasznú szervezetek típusai B 7 közfeladatok jellemzői, közhasznú minősítés feltételei B 8 közhasznú jogállás megszerzésének feltételei B 9 z egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete B 10 z egyéb szervezet alapításának jogi feltételei 11 z egyéb szervezet alapításának tárgyi és személyi feltételei 12 z alapításra, működésre vonatkozó előírások jogszabályi háttere, az optimális szervezettípus kiválasztásának kritériumai 13 z alapító okirat, az alapszabály tartalma 14 z alaptevékenység, a cél szerinti tevékenység, a közhasznú tevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység 15 z egyéb szervezet működése, gazdálkodása 16 közhasznú szervezet működése és gazdálkodása 17 közhasznú szervezetet megillető kedvezmények 18 civil szektorra vonatkozó EU szabályrendszer, és azok hatásai az egyéb szervezetre 19 z Európai Uniós források felhasználásának szabályai 20 belső és külső adatszolgáltatási követelmények 21 számvitel és ellenőrzés. z egyéb szervezetre vonatkozó adójogszabályok 22 Együttműködés az érdekegyeztetésben B 23 gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség 24 fejlesztési források biztosításának lehetőségei, pályázati rendszer 2

3 25 Nemzeti Civil lap pályázati rendszere 26 z önkormányzati, a központi költségvetési, a normatív támogatási rendszer 27 közcélú adománygyűjtés szabályai 28 Hosszú és rövid távú tervek 29 vagyonkezelés szabályozása 30 kincstári finanszírozási rendszer 31 Likviditás az 32 Nyilvánosság, átláthatóság KÉSZSÉGEK 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 5 Jogszabály-alkalmazás készsége 4 6 Szakmai kommunikáció 4 MÓDSZER KOMP. 4 Logikus gondolkodás 5 Problémafeltárás és -megoldás 6 Hibaelhárítás 7 Ismeretek helyén való alkalmazása 8 Ellenőrzőképesség 9 Rendszerekben való gondolkodás SZEMÉLYES KOMP. 4 Döntésképesség 5 Rugalmasság 6 Megbízhatóság 7 Felelősségtudat 8 Precizitás TÁRSS KOMP. 4 Nyelvhelyesség 5 Kapcsolatteremtő készség 6 Visszacsatolási készség 7 dekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége 3

4 2. szakmai vizsga részei: VIZSG x. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: hozzárendelt 1. vizsgafeladat: a PM által kiadott feladatlap alapján hozzárendelt je hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 300 perc hozzárendelt 2 hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gazdasági és pénzügyi ismeretek az egyéb szervezeteknél számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján hozzárendelt je hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: hozzárendelt 3. vizsgafeladat: hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: hozzárendelt 4. vizsgafeladat: hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: hozzárendelt 5. vizsgafeladat: hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 4

5 hozzárendelt 6. vizsgafeladat: hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 5