Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2"

Átírás

1 Képzési ajánlat tandíjtámogatással február

2 Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány fıs cégektıl a világot behálózó multinacionális vállalatokig, jelentısen átrendezve ezzel a munkaerı-piacot. A szolgáltató szektor erısödésével a piaci verseny is fokozódott, és a szolgáltatások minıségének leginkább fókuszba kerülı mércéje lett a valódi versenyelınyt jelentı emberi erıforrás. A szolgáltató szektorban amiatt is fontos a jó szakember megtalálása és megtartása, mivel jelenleg Magyarországon nincs olyan képzés, amely kifejezetten erre az iparágra képezné a munkaerıt, így a vállalatok maguk gondoskodnak a munkaerı kiképzésérıl, az alapozástól a cég-specifikus ismeretekig, arról nem is beszélve, hogy a stabil, aktív nyelvismeret ezen a területen is a kulcs-kompetenciák közé tartozik. A Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatási munkatárs képzése pontosan ezt a hiányzó területet pótolja azzal, hogy a szolgáltató szektorban elhelyezkedni kívánók vagy az ott dolgozók ismereteit a fenti programmal bıvítik, hangsúlyt helyezve a szakmai gyakorlati elemekre, a magyar és idegen nyelvő kommunikációra, az informatikai képzésre, valamint az operatív mőködés kérdéseire. A Videoton Képzı Központ a Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvánnyal együttmőködésben 2009 ıszétıl országosan Szolgáltatási munkatárs alapképzést indít.

3 A képzési program A képzés célja Az elmúlt évtizedekben a világgazdaságban tapasztalható strukturális átalakulások leginkább a szolgáltatási szektor jelentıs térnyerésében mutatkoztak meg. A szolgáltatási ágazatok további fejlıdéséhez elengedhetetlen a szolgáltatóipar igényeinek megfelelıen képzett szakemberek biztosítása. A szolgáltatási munkatárs képzés célja a szolgáltatóipar legkülönbözıbb ágazataiban foglalkoztatottak, illetve az ott elhelyezkedni kívánók képzése, a minıségi munkavégzéshez szükséges alapvetı kompetenciák és készségek fejlesztése, ezáltal a munkakultúra javítása, a szolgáltatási ágazat igényeinek megfelelı modern szaktudás biztosítása. A képzés eredménye A képzés elvégzésével a magyar munkaerıpiacon olyan munkavállalók jelennek meg, akik a szolgáltatások különbözı ágazataiban az ügyfélkezeléssel kapcsolatos ismeretekben jártasak, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktus- és stresszkezelés területén is felkészültek, és akár egy közép- vagy nagyvállalat, akár speciális nyelvi képzés révén egy multinacionális vállalat szolgáltató egységében hatékonyan, sikeresen foglalkoztathatók. A képzés leírása A szolgáltatási munkatárs alapképzés 850 órás nappali vagy esti képzésben megvalósuló program, módszerét tekintve modulárisan építkezik, mind nyelvi (380 óra), mind szakmai képzést (350 óra) és ehhez kapcsolódó készségfejlesztést magában foglal. A moduláris felépítés alapján integrálja az ágazatspecifikus ismeretek oktatását. A képzés 7 alapmodulból, továbbá szakmai idegen nyelvi képzésbıl, illetve egy kötelezıen választható szolgáltatási ágazatspecifikus modulból áll. Ez utóbbi lehetıvé teszi, hogy a képzés résztvevıje pl. egészségügyi, pénzügyi, kormányzati, IT és üzleti szolgáltatások területén modern szaktudásra tegyen szert. A képzést szolgáltató vállalatnál eltöltött 3 hét szakmai gyakorlat egészíti ki. A szakmai gyakorlat célja a megszerzett elméleti tudás és készségek valós gazdasági környezetben való elmélyítése, továbbfejlesztése, a képzésben résztvevık szakmai készségfejlesztése és munkaerıpiaci vonzerejük növelése. A szakmai gyakorlatba beszámítható a képzés résztvevıjének munkahelyén történı munkavégzése, amennyiben a munkahely és a betöltött munkakör szolgáltatóiparral, szolgáltatási területtel összefüggı, továbbá, ha a munkahely vállalja a szakmai gyakorlat igazolását. A szolgáltatási munkatárs képzésben lehetıség van modulonként elızetes tudás elismerésére. Amennyiben az elızetes tudást felmérı vizsga eredménye eléri vagy meghaladja az adott modul megfelelési szintjét, abban az esetben kérésre a képzésben résztvevı az adott modul elvégzése alól mentesül.

4 - Asszertív - Tárgyalástechnika; - Konfliktus - Stresszkezelés; - Prezentáció; - Interkulturális - Virtuális A képzés moduljai 1. Ügyfélkapcsolati ismeretek: ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok formái és jellemzıi, ügyfélkapcsolati jogi ismeretek, 2. Hatékony kommunikáció: kommunikációs alapismeretek, ügyfélkapcsolati kommunikáció sajátosságai, ügyfél-kommunikáció gyakorlati áttekintése, tárgyalástechnika az ügyfélkapcsolati munkában, vállalati belsı kommunikáció. 3. Infokommunikációs eszközök támogatása a szolgáltatásokban: e-skills nemzetközi munkakörnyezetben, vállalatirányítási rendszerek, ügyfélszolgálat specifikus rendszerek, 4. Ügyviteli, operatív tevékenység: szolgáltató szervezetekben zajló operatív folyamatok és tartalmuk. 5. Operatív mőködést támogató funkciók: HR menedzsment, munkafolyamat menedzsment, minıségmenedzsment. 6. Vállalatirányítás: vállalatok szervezeti felépítése, vállalati kultúra, teljesítménymenedzsment. 7. Idegen nyelvő kommunikáció a szolgáltatásokban: munkahelyi angol nyelv és ágazatspecifikus szaknyelvi ismeretek (a képzésbe történı bekapcsolódás feltétele a min. alapszintő angol nyelvismeret) 8. Iparág specifikus ismeretek: ágazatonként változó tartalommal az alábbi területeken: egészségügy, pénzügy, közigazgatás, IT, üzleti szolgáltatások, számvitel, turizmus, vendéglátás, turizmus, kereskedelem, telekommunikáció, közszolgáltatások és ingatlanügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások. 9. Szakmai gyakorlat: szakmai tapasztalatszerzés valós üzleti környezetben. A képzés az alábbi tréningeket integrálja: kommunikáció; és panaszkezelés; kommunikáció; csapatmunka.

5 - Minimum - Alapszintő - Alapszintő - Elıny A képzéssel megszerezhetı tudás A képzésben résztvevık tudása számos területen bıvül. Egyrészrıl a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges technikai, technológiai környezetet illetıen szereznek magabiztos tudást (pl. készségszinten alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket, képesek ellátni a dokumentum- és információkezelés feladatait), másrészt a szolgáltatásokkal összefüggı vállalati, üzleti és ügyfélkörnyezet terén mozognak majd otthonosan. A sikeresen vizsgázó ismeri és alkalmazza a megfelelı kommunikációs technikákat, képes interkulturális környezetben is hatékony elektronikus vagy személyes kommunikációt folytatni, tud csapatban dolgozni (akár valós, akár virtuális környezetben), átlátja a különbözı típusú vállalatok szervezeti felépítését, munkaszervezetét, ismeri a munkafolyamatokat, az ezeket támogató különbözı szervezeti egységek feladatkörét, ismeri az ügyfélkapcsolati, operatív munkavégzés gyakorlatát, tudja a konfliktusokat kezelni, képes a rugalmas munkakörnyezetben történı munkavégzésre, hatékonyan alkalmazza az idımenedzsment elemeit tevékenysége során, kész az új információk befogadására és elsajátítására, azaz összességében felkészült a feladatok hatékony ellátására a munkaszervezet és munkakultúra ismeretén keresztül. A képzés belépési feltételei középfokú végzettség nyelvtudás angol vagy német nyelven MS Office ismeretek a szolgáltató szektorban szerzett szakmai tapasztalat További információ Kezdési idıpont: február, Várható befejezési idıpont: szeptember Oktatási helyszín: Budapest, Miskolc, Székesfehérvár Idıbeosztás egyéni igények szerint választható: - hétfı-péntek 8:30 14:00 - hétfı-csütörtök 17:00 19:30 és szombat 8:30 16:00 Képzési díj: ,- Ft, amely képzési díjhoz 100% támogatás igényelhetı! Egyéni költségtérítés: ,- Ft (6 havi részletfizetés esetén 7.000,- Ft/hó) Tananyag költség: nyelvkönyv+jegyzetek Jelentkezni a címen, önéletrajz csatolásával lehetséges. A képzéssel kapcsolatban felmerülı kérdései esetén keresse Gácsi Annát a (20) as mobilszámon, vagy a címen. Várjuk jelentkezését! Üdvözlettel, Videoton Képzı Központ

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben

Belső tréner/oktató képzés

Belső tréner/oktató képzés Belső tréner/oktató képzés Oktatás-módszertani továbbképzés 2010. Belső tréner/oktató képzés Az elmúlt egy év során egyértelműen kirajzolódott egy tendencia, amit a gazdasági válság tovább erősített, ez

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban Külgazdaság, L. évf., 2006. november december Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban SZANYI MIKLÓS A mikroelektronika vezérelte mőszaki-gazdasági paradigmaváltás megváltoztatja az alkalmazás, a munkavégzés

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben