Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment"

Átírás

1 Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület Sz/EEM (Personell/Human Resource Management) : a személyes és szervezeti célok egyidejő maximalizálására tervezett programok, funkciók, tevékenységek összessége

2 Az emberi erıforrás menedzsment Feladata olyan rendszerek létrehozása, mőködtetése és fejlesztése, melyek biztosítják az alkalmazás kereteit, kezdve az alkalmazott beléptetésétıl (toborzás, kiválasztás) az alkalmazott és a szervezet kapcsolatain át (jutalmazás, értékelés, fejlesztés, munkavállalói szervezetek, fegyelmi ügyek), a szervezetbıl való kiválásig (nyugdíjazás, kilépés, leépítés, elbocsátás) Menedzsment azon funkciója, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvetı erıforrásával foglalkozik, amelynek célja, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében. Miért szükséges különbséget tenni a nemzetközi és a hazai EEM között?. A munkaerıpiacok eltérı jellegőek Eltérı a munkaerı színvonala, képzettsége, ára. A nemzeti jelleg szerepe Hazai vagy nemzetközi környezetet elınyben részesítı alkalmazottak?. A nemzetközi mobilitás Jogi, kulturális, gazdasági szempont Kiválasztás, képzés, ösztönzés, kiküldetés más mint otthon 4. Kommunikáció AV-LV között nyelvezete, tartalma Fordítás nehézségei Helyi nyelv ismerte elıny

3 Miért szükséges különbséget tenni a nemzetközi és a hazai EEM között? 5. Ellenırzés, irányítás, vezetıi gyakorlat Több országgal, kultúrával foglalkozni Vezetı kiválasztása? Helyi igényeknek megfelelı vezetési stílus és gyakorlat Különbözı nemzeti kultúrákban szerzett jártasság elınye egy vezetınek Külföldön önálló (törzskar nélküli) döntéshozatal LV kisebb mint AV menedzserek generalisták, mintsem specialisták, külsı kapcsolatok ápolása (kormány, ÖK, hatóságok) Milyen sajátosságai vannak a nemzetközi környezetben mőködı vállalatok emberi erıforrás menedzselésének?. Komplexebb, több tényezı figyelembevételét igényli mint a hazai EEM. Egyes tevékenységeket ki kell egészíteni a nemzetközi tevékenység sajátos igényei szerint (pl. alkalmazott családjának ismerete). Külföldiek fejlettebb emberi erıforrás menedzselési munkát folytatnak (hatékonyak a munkateljesítmények, kommunikáció, újonnan felvettek betanítása, karriermenedzsment hazaiak inkább kollektív szerzıdéssel, sztrájkokkal kapcsolatos feladatokra koncentráltak) 4. EEM modellje nem uniformizálható az AV gyakorlatát hozzá kell igazítani a LV gazdasági, jogi, politikai viszonyaihoz

4 NEEM sajátosságai Az NEEM tárgykörébe leggyakrabban sorolt funkciók: Külföldi kiküldöttek Bérezés, ösztönzés Munkaügyi kapcsolatok Képzés Személyzetbiztosítás Kommunikáció Tervezés Motiváció, teljesítménymenedzsment.az NEEM szervezete. Centralizált modell. Decentralizált modell 4

5 A NEEM funkciói nemzetközi vállalatoknál Tevékenységek Tervezés (EEM stratégia) Toborzás Ösztönzés (fizetések, juttatások) Személyzetfejlesztés Munkaügyi kapcsolatok Teljesítménymenedzsment Karriertervezés Programok Kiválasztás Betanítás Tanácsadás Munkaköri leírás Munkakör-értékelés 4 - Központ Helyi vállalat =csekély, 5 = döntı 4. A NEEM kulcsterületei. Stratégia és tervezés EEM-stratégiát integrálni az üzleti strtaégiájával - elısegíteni a célok, törekvések realizálását Nemzetköziesedés oka és forrása befolyásolja Zöldmezıs beruházás: gyorsan, nagy tömegő munkaerı, helyi piacról kulcsmenedzserek AV /. LV Vállalatfelvásárlás, összeolvadás: integráció új szervzetnek megfelelı menedzsergárda kialakítása, ill. megtartása költsége(!!) Nemzetköziesedés kihívásai: a menedzserek képesek-e megbírkózni a nemzetközi mőködés kihívásaival? célország munkaerıpiacának és foglalkoztatási jogszabályainak ismerete 5

6 Az NEEM kulcsterületei..) Munkakörelemzés és munkaköri leírás Észak-Amerika, Európa elterjedt Ázsia, latinok: kevés figyelmet csapatjátékos.) Erıforrás-biztosítás Helyiek (home-country citizens) és külföldi kiküldöttek (expatriots) Globalizáció elısegíti a helyiek kulcspozícióba jutását, de felgyorsítja a mobilitást is Külföldi kiküldöttek drágábbak. Év a hazai alapbér x (magasabb bér, repjegy, költözés, stb ) A külföldi ill. hazai alkalmazottak alkalmazásának elınyei Külföldi menedzserek, munkavállalók alkalmazásának elınyei Mőszaki és vezetıi tapasztalatok Elısegíti az AV és az LV közötti kapcsolattartást. A külföldiek jelenléte elınyös a TNC arculatának. A külföldi menedzserek megbízása része a fejlesztési programnak, elısegíti a vezetıi döntéshozatalt. A hazaiak (helyiek) alkalmazásának elınyei Fizetése általában jóval alacsonyabb, Nem kell saját kultúrkörnyezetükhöz alkalmazkodni. Helyi alkalmazottaknál az elıléptetés elvei nem különböznek más vállalatokétól. Nincs szükség munkavállalási engedélyre. Egyenlı e 6

7 Milyen kompetenciákkal rendelkezik egy jó nemzetközi menedzser? Munkakörhöz kapcsolódó jellemzık Az új szituáció okozta stresszel szembeni tőrıképesség Jó kultúraközi kommunikációs és nyelvi készségek Flexibilitás és nyitottság más kultúrák felé A házastárs karrierszituációja és személyes tulajdonságai (nyitottság, flexibiltás, stressztőrés) A külföldi megbízatás élvezete Hogyan találjuk meg a jó nemzetközi menedzsert??? Jelentkezık felkutatására, toborzására és kiválasztására globális alapot kell használni! A toborzás Toborzási modellek: Etnocentrikus: anyaországbelieket Policentrikus: célországbelieket Regiocentrikus Geocentrikus: egész világra Érett szervezetek: etno- vagy regiocentrikus, innovatívak a geocentrikus felé mozdulnak Toborzási módszerek, eszközök specialitásai: Hirdetésben a technikák és a média kulturális sajátosságokhoz illesztése: tartalom, szóhasználat, stílus Internet: tág merítési bázis, viszonylag olcsón 7

8 A külföldi kiküldetés fıbb szakaszai. ) Kiválasztás. ) Elıkészítés Képzés, kolóniák, iskolák. ) Kiküldetés Teljesítménymenedzsment, bérezés 4. ) Visszatérés Újabb kiküldetésre Központban foglalkoztatás Kilépés, elbocsátás Pénzügyi szempontok, Elıléptetések, Kiküldetés és a karrier 4. Javadalmazás, ösztönzés Kevés külföldi- egyedi Nagy számú ösztönzés általános szabályozása féle modell: Célországbeli Anyaországbeli Létfenntartási vagy mérlegelvő leggyakoribb Sokba kerül csak kulcsmunkakörökben Ösztönzési csomag: Alapbér a döntı elem megállapításához munkaköri értékelés Teljesítményhez kapcsolódó Nem pénzbeni juttatások 8

9 5. Teljesítménymenedzsment Teljesítményértékelés a menedzsment szerves része Kultúránként eltérı ( Ki értékel? Milyen motivációból? Objektív vs. Szubjektív, Gyakoriság? Jutalmazás?) Külföldi kiküldöttek értékelésénél figyelembeveendı szempontok: Eltérı megbízatási nehézségi szintek (Kína vs. USA) Több forrás (mőködési ország fontosabb, mint AV) Ha anyaországbeli értékel kérjen segítséget a mőködési országból! 6. Személyzetfejlesztés Eltérı képzettségi szint, kultúra, nyelv vállalaton belüli képzési programok Cél: Közös elınyt formálni a különbözıségekbıl Közösen használt munkanyelv kialakítása Írásos és szóbeli kommunikáció stílusának és csatornáinak formalizálódása Csoportépítés és a csoportba kerülés elveinek és módszereienk intézményesülése A kommunikáció és a tárgyalás eszköztárának fejlıdése A szervezeti kultúra változása a nemzeti értékek elfogadásával 9

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing Nemzetközi marketing Nemzetközi vállalati mőködés és stratégiák HJF- Nemzetközi szakirány, levelezı tagozat Dr. Juhász Krisztina 2010. április 0. A nemzetközi marketing szükségességérıl A nemzetközi marketing

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban

Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József 2011. Budapest Gödöllı 2012. november 20. Budapest Bevezetı gondolatok

Részletesebben

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A tudás és a nemzetközi tudásháló szerepe egy régió iparának fejlıdésében 2

A tudás és a nemzetközi tudásháló szerepe egy régió iparának fejlıdésében 2 Hoványi Gábor 1 A tudás és a nemzetközi tudásháló szerepe egy régió iparának fejlıdésében 2 A kétféle kutatás-fejlesztés Napjainkban egyre jobban szétválik a kétféle kutatás-fejlesztés: a fıként régmúlt

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS P O Ó R J Ó Z S E F NEMZETKÖZIESEDÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN Az értekezés tézisei B u d a p e s t 2 0 1 2. T A R T A L O M 1 BEVEZETÉS... 1 1.1 A KUTATÁSI FELADAT

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben