Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon"

Átírás

1 Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik 2. Életkori sajátosságok a felnőttoktatásban. A hatvan éven felüliek életvezetési és tanulási folyamatai (saját kutatás 3. Speciális célcsoportok és a velük való foglalkozás lehetőségei 4. Képzési lehetőségek, időskorúak oktatási lehetőségei valamely európai országban 5. Két vállalat minőségirányítási gyakorlatának összehasonlítása 6. Munkaerő-toborzás a két világháború közötti Magyarországon 7. Felnőttképzési szolgáltatások egy nagyobb településen 8. Hátrányos helyzetűek képzésének lehetőségei valamely nyugat-európai országban. (idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával) 9. A nők helyzete és szerepe a továbbképzésben és felnőttkori tanulásban (egy nagyobb településen, statisztikai elemzésekkel). 10. Valamely európai ország felnőttképzési rendszere (idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával) Csendesné Dr. Cseri Kinga 1. Női és férfi szerepelvárások a munka világában 2. Etikai kódexek Magyarországon 3. Erkölcsi értékek a munka világában Dr. Chaudhuri Sujit 1. Vállalati HR rendszer átfogó elemzése (elemei, eszközei, folyamatai, érvényesülési mozgástere. HR mint Business Partner és a CRM. 2. Üzletviteli (menedzsment) tanácsadás Európában es hazánkban. HR tanácsadás helye és szerepe a vállalati versenyképesség fokozásában. 3. KKV ill. nagyvállalatok - önkormányzati vagy államigazgatási ill. költségvetési szervezetnon profit szervezetek humánpolitikának főbb elemei és gyakorlatánál elemzése. 4. Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment a multinacionális szervezetek gyakorlatában. Egy vagy több HR funkció átfogó elemzése két lehetőség közül: toborzás kiválasztás leépítés + személyzetfejlesztés vagy teljesítménymenedzselés + javadalmazási és juttatási rendszer 1

2 Dr. Élő Gábor 1. A személyzeti marketing új eszközei valamely gazdasági szervezetben vagy intézményben 2. Human kontrolling szerepe a nagyvállalatoknál 3. Human menedzsment on-line eszközei 4. Közösségi terek szerepe a munkaerőpiacra 5. Integrált marketingkommunikáció a human menedzsmentben 6. Mind mapping alkalmazási lehetőségei a közvetlen tanácsadási munkában 7. Mind mapping eszközök bevezetése a tanácsadási munkába 8. Adatbányászat alkalmazása értéknövelt szolgáltatások kialakítására 9. Szövegbányászat új lehetőségei 10. Nagy adatbázisok információtechnológiai problémái Kántor András 1. Felmérési és elemzési technikák a vállalkozási személyügyi tanácsadás során. 2. Minőségbiztosítás a tanácsadói szervezetekben és a tanácsadási folyamatokban. 3. Az emberi erőforrás tanácsadás jogi és etikai, minősítési követelményei az EU-ban. 4. A krízis tanácsadás és a vállalkozás rendkívüli helyzetei, az interim menedzserek szerepei. 5. A testreszabott képzési technikák és a szervezetfejlesztés, a tervező-képző tanácsadók funkciói. 6. A tanácsadás sajátosságai a mikro és kis vállalkozások növekedési problémáinak megoldása során. 7. Non-profit szervezetek tanácsadási sajátosságai, specialisták és generalisták. 8. Változások és változtatások a felsőoktatásban között, ezek hatásai. 9. A közötti válság hatásai a munkaerő piaci szereplőkre. Dr. Mészáros Attila 1. Az időskorúak életminőségének javításának lehetősége Magyarországon 2. Felnőttek tanulásának, tanításának új, korszerű módszerei 3. Az idősek képzésének komparatív összehasonlítása 4. Konfliktuskezelés és kommunikáció az emberi erőforrás tanácsadásnál 5. Munkahelyi konfliktusok kezelése - a munkaügyi konfliktusok kezelésének néhány sajátossága 2

3 Muhovitsné Ujvári Klára 1. A munkamotiváció és a megelégedettség pszichológiai vizsgálata a gazdasági szervezetekben 2. A vezetői szerephez való viszony értékorientációs háttere 3. Az emberi tényezők szerepe a vezetésben 4. A munkahelyi személyes függés vizsgálata 5. A szervezeti kultúra vizsgálata és a szervezeti légkört javító lépések 6. Szervezetek kommunikációs stratégiája 7. Mobbing áldozatok életútjának vizsgálata 8. Alkalmazott szociálpszichológiai jelenségek vizsgálata a tanácsadó munkában 9. A benyomás kialakításának folyamata 10. A munkához kapcsolódó attitűdök és értékek vizsgálata 11. Három generáció életútja és értékorientációi 12. Az előítéletek és sztereotípiák empirikus vizsgálata 13. Egy munkahelyi csoport szociálpszichológiai jelenségeinek vizsgálata 14. Konfliktusok és konfliktusmegoldó stratégiák vizsgálata pályakezdő fiatalok körében Orossné Török Sarolta 1. Pályaorientáció pályaválasztás a éves fiatalok esetében 2. Foglalkozás dinasztiák a családi hagyományok ereje és szerepe a pályaidentifikációban 3. Fiatal felnőttek pályabizonytalanságainak oka és következménye a 21. század elején 4. A megváltozott munkaképességűek problematikája esélyeik a munka világában 5. Különleges szakmák különleges emberek; esetelemzések Dr. Pongrácz Attila 1. Tanácsadási módszerek összehasonlító vizsgálata 2. A humánerőforrás gazdálkodás szempontjai, lehetőségei és problémái az egyházi fenntartású oktatási, kulturális és szociális intézményekben 3. Pályaorientáció szolgáltatások eredményességi vizsgálata egy konkrét szolgáltató esetében 4. A pályaorientáció elmélete és gyakorlata az EU-ban, más európai országokban, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban (megfelelő szintű nyelvtudás szükséges) 5. A pályaorientáció hazai és nemzetközi tendenciái napjainkban 6. Pályázati és fejlesztési források a humánerőforrás témakörében az EU országaiban 7. A humánerőforrás-fejlesztés lehetőségei a határon túli magyar közösségekben 3

4 Dr. Remsei Sándor 1. A humánerőforrás, mint termelési tényező közgazdasági értelmezése. 2. A vállalat és a munkapiac kapcsolatrendszerének közgazdasági elemzése. Dr. Szretykó György 1. Az Európai Unió és/vagy valamelyik tagállama munkaerőpiacának vagy foglalkoztatáspolitikájának jellemző vonásai 2. Regionális, kistérségi, települési foglalkoztatás (egy konkrét régió, kistérség vagy település példája 3. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdő fiatalok, nők, idősek, romák, fogyatékosok) a munkaerőpiacon 4. Érdekegyeztetés, participáció, kollektív tárgyalások (egy konkrét cég vagy intézmény példája lapján) 5. Stratégiai tervezés és vezetés (egy konkrét gazdasági szervezet vagy közintézmény példája 6. Vállalatfejlesztési és irányítási filozófiák és módszerek (egy konkrét vállalat/vállalkozás példája 7. Egy multinacionális vagy egy hazai cég humánstratégiája 8. A tanácsadó szervezetek menedzselése (egy konkrét tanácsadó cég példája 9. A tanácsadási marketing gyakorlata és módszerei (egy konkrét tanácsadó cég példája 10. A tanácsadó szervezetek típusai és jellemző vonásai (összehasonlító elemzés vagy egy konkrét tanácsadó cég példája 11. Emberi erőforrás menedzsment globális vállalatoknál (egy multinacionális cég példája 12. Emberi erőforrás menedzsment tudásalapú szervezetekben (egy konkrét cég példája 13. Emberi erőforrás menedzsment kis- és középvállalatoknál (egy konkrét vállalat/vállalkozás példája 14. Emberi erőforrás tervezés (egy cég, intézmény vagy ágazat példája 15. Munkakörelemzés és tervezés (egy cég, intézmény vagy ágazat példája 16. Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés (egy cég, intézmény vagy ágazat példája 17. Munkakör-értékelés (egy cég, intézmény vagy ágazat példája 18. Ösztönzési rendszerek (egy cég, intézmény vagy ágazat példája 19. Teljesítményértékelés (egy cég intézmény vagy ágazat példája 20. Valamelyik közép-kelet-európai ország emberi erőforrás menedzsmentjének jellemző vonásai 4

5 Fontos tudnivalók Azok a hallgatók, akik a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterében kezdték meg tanulmányaikat, április 30-ig választhatnak diplomadolgozati témát és konzulenst. Aki ezt követően szeretne új témát és konzulenst választani, szeptember 30-ig teheti meg. Azok a hallgatók, akik a 2009/2010-es tanév keresztfélévében (februárban) kezdték meg tanulmányaikat, október 30-ig választhatnak diplomadolgozati témát és konzulenst. Aki ezt követően szeretne új témát és konzulenst választani, október 30-ig van rá lehetősége. A konzulenssel való találkozás során meg kell állapodni a diplomadolgozat témakörében, és alá kell íratni a diplomadolgozat-választó formanyomtatványt. Ezt követően a nyomtatványt le kell adni a Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszék titkárságán (Győr, Liszt Ferenc utca szoba), Rosta Péternének. Leadási határidő: A Kar Naptári Terve alapján (megtalálható a Kar honlapján az Oktatás/Határidők menüpont alatt) A diplomadolgozat tartalmi, formai és módszertani követelményeit az Útmutató tartalmazza, amit a honlapon megtalálnak. Az útmutató minden konzulens és hallgató számára kötelező érvényű. Győr, február 10. Dr. Szretykó György tanszékvezető, egyetemi docens 5

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Szakmai program. a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésének. 2010-2014 közötti időszakára. Készítette: Acsai N. Ferenc. Székesfehérvár, 2009-10-25

Szakmai program. a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésének. 2010-2014 közötti időszakára. Készítette: Acsai N. Ferenc. Székesfehérvár, 2009-10-25 Szakmai program a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésének 2010-2014 közötti időszakára Készítette: Acsai N. Ferenc Székesfehérvár, 2009-10-25 A következő, 2010-2014 közötti igazgatói ciklus az utolsó

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSER Feladatok

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy részvételével megjelent szakkönyvek és tankönyv bemutatása

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy részvételével megjelent szakkönyvek és tankönyv bemutatása A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy részvételével megjelent szakkönyvek és tankönyv bemutatása Szakkönyvek bemutatása Gábor Juhász Péter Garai (2007):

Részletesebben