Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban"

Átírás

1 Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József Budapest Gödöllı november 20. Budapest

2 Bevezetı gondolatok (1) Aki ma nincs ott Kínában az nem is globális cég DE, mi van Kelet-Európával és hazánkkal 1

3 Bevezetı gondolatok (2) Magyarországon és Kelet-Európában 1988-tól kezdve tömegesen jelentek meg a nagy nemzetközi cégek leányvállalatai hazánkban. A közvetlen tıkeberuházások kiemelkedı motorjai ezek a vállalatok, melyek helye és szerepe az eltelt 25 év alatt nagyon sokat módosult. Ez az új helyzet új tudást kíván, és annak megértését, hogy az embereket hogyan irányítják, fejlesztik, koordinálják a nemzetközi vállalatoknál hazánkban. Az elıadás keretében bepillantást nyerhetnek a Magyarországon és Kelet-Európában megtelepülı nemzetközi vállalatok leányvállalatainak HR- funkcióiba és gyakorlati alkalmazásaiba, valamint mindezek történeti fejlıdésébe. 2

4 Tıkebeáramlás a világon - FDI (milliárd USD) Unctad World Insvestment Report 2010, (2011) 2010 óta újra növekszik az FDI a világon, a a legutóbbi féléves adatok újra 8%-os csökkenést jeleznek (UNCTAD, 2012) 3

5 Tıkebeáramlás - FDI (milliárd USD) Kelet-Európa ,9 147, ,7 58,7 99,1 69,3 70, ,7 4,2 6 5,6 17,2 16,3 17,9 21,2 23,9 25,1 23,2 27,1 27,1 Kelet-Európai országok relatíve sokkal többet profitáltak a globalizációból, mint mások a válság elıtt (Spiegel, 2009) 4

6 FDI volumene Kelet-Európa egyes országaiban (millió dollár) ( ) Sorszám Országok * becslés 1. Bulgária Csehország Észtország Horvátország * 5. Magyarország Lettország Litvánia Lengyelország Románia Szlovákia Szlovénia Összesen Forrás: UNCTAD (2012): World Investment Report 2012-Towards a New Generation of Investment Policies. United Nations, Geneva.p

7 A különbözı nemzetek vállalatainak korszakai MNV-ék fejlıdési periódusok Feltörekvı MNV-ék Európai MNV-ék Japán MNV-ék Amerikai MNV-ék Évek Jelen - jövı 6

8 Kelet-európai telephely választás okai EU tagság Olcsó erıforrások Nagyobb rugalmasság EU szervezetek Olcsó fizikai munkaerı Olcsó tudásmunkás Szolgáltató központok Tudásalapú tevékenységek Termelési teljesítmény Munkaintenzív tevékenységek Napjaink 7

9 Foglalkoztatás és FDI (1) Elınyök tıkebeáramlás új munkahelyek Hátrányok helyi iparok elsorvasztása tıke repatriálás új technológiák nemzetközi cégek globális hatalma új menedzsment módszerek 8

10 Foglalkoztatás és az FDI (2) Az FDI közvetlen és közvetett hatásai a foglalkoztatásra Hatások Közvetlen Közvetett Pozitív Negatív Pozitív Negatív Mennyiségi Az új FDI új A cégfelvásárlás Multiplikátor Az import létezı munkahelyeket gyakran együtt hatás nyomán új cégeket generálhat járhat munkahelyek munkahelyek kapcsolhat ki racionalizálásával és keletkezhetnek a megszüntetésével beszállítóknál Minıségi Magasabb bér és Új toborzási és A legjobb Erodálhatják a magasabb kiválasztás gyakorlatok helyi cégek termelékenység módszerek nem alkalmazása bérezési kívánatos hatásai hatással van a gyakorlatát helyi cégekre Helyi Új és jobb Növelheti a Új beszállítókat Ha nem helyi munkahelyek a regionális vonzhat az FDI beszállítókat munkanélküliség egyenlıtlenségeket régióba alkalmaznak, által sújtott akkor csökken a vidéken helyiek lehetısége UNCTAD (1994): World Investment Report 1994: Transnational Corporations Employment and the Workplace. United Nations, Geneva. p.vi. 9

11 Foglalkoztatás és az FDI (3) A nemzetközi vállalatok által foglalkoztatottak aránya a világ különbözı országaiban Foglalkoztatottak Sorszám Ország Mérés éve Külföldiek által foglalkoztatottak száma (fı) Összes magán szektorban foglalkoztatottak (fı) Összes százalékában (%) >20% 1. Írország * * 50,6% 2. Szlovákia ,0% 3. Magyarország ,4% 4. Észtország ,6% 5. Csehország ,9% 6. Lengyelország ,8% Szlovákia, Magyarország Csehország 7. Bulgária ,6% 8. Horvátország ,0% 9.. Finnország ** ,5% 10. Románia ,5% 11. Szerbia ,5% 12. Szlovénia ,0% 13. Németország ,3% 14. Ausztria ,1% 8%< Fejlett országokban 15. USA ,9% 16. Kína ,2% Megjegyzés: * Ipar és szolgáltatások, **Csak a többségi tulajdonú leányvállalatokra vonatkozik 10

12 Eset GE-Tungsram átalakulása számokban (foglalkoztatás és árbevétel) 11

13 HR rendszerek befolyásolói Globalizáció Válság és kilábalás demográfiai helyzet, gazdasági fejlettség, munkajogi szabályozás, a munkaerı piac, a nemzeti kultúra Ösztönzés Kiválasztás TÉR Fejlesztés Kommunikáció Kilépés stratégia, szervezeti méret, szervezeti kultúra, tulajdonos, technológia stb. Modern menedzsmentelméletek 12

14 Kutatási modellünk Mandátum Cég céljai o Export-import o Franchise és licenc o Képviselet o Vegyesvállalat o Teljes tulajdonú cég Belépési eszközök Korai belépı Késıi belépı Stratégia-controlling Marketing IT és Kommunikáció HRM K+F Log. Oper. Értéke. M 5, M 4, M 3, M 2, M 1 o Piacszerzés o Forrásbiztosítás o Diverzifikáció o Innováció Cégjellemzık Stratégia Méret Cégkultúra Eredet Cégfejlıdési fázisok 1. Privatizáció 2. MVN belépése 3. Átalakulás és tanulás 4. Gazdasági visszaesés 5. Maradás 6. Válság és kilábalás HR-változók Külföldiek és helyiek Lokalizáció Kp. és a helyi HR kapcsolata Különbözı HRterületek Létszám és HR HR-szerepek és kompetenciák Külsı szolgáltatók Tudástranszfer a HRben 13

15 HR részleg HR létszám országonkénti százalékos megoszlása (%) (2009) (n=279) HR létszám Észtország Horvátország Lengyelország Magyarország Románia Szlovákia Szerbia Összes Nincs 8,1% 10,0% 6,4% 5,3% 7,7% 0,0% 0,0% 5,5% ,9% 60,0% 34,6% 30,7% 46,2% 68,2% 50,0% 40,8% ,5% 20,0% 33,3% 20,0% 7,7% 13,6% 20,0% 22,0% ,2% 10,0% 11,5% 14,7% 0,0% 13,6% 15,0% 12,9% >20 16,2% 0,0% 14,1% 29,3% 38,5% 4,5% 15,0% 18,8% Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A típikus HR létszám 1-5 fı, ami korrelál más Cranet eredményekkel 14

16 HR részleg HR hatékonyság (összlétszám/hr létszám) ( ) Összlétszám/ HR létszám Magyarország Kelet-Európa (7 ország átlaga) A válság idején egy HR-es kevesebb dolgozót szolgál ki 15

17 HR munka jellemzıi, kulcsmutatói Az éves képzési keret összköltségen belüli aránya A felmérés a Cranet globális világátlag feletti értékeket mutat 70% 60% 50% 40% 30% 20% Ceeirt (HU) Cranet (globális) 10% 0% 1% alatt 1-3% 4% fölött Változás: Sokan kevesebbet, míg kevesen többet költenek rá 16

18 A HR részleg mőködése A központi HR szervezet szerepkörei Leggyakoribb szerepek Kevésbé jellemzı szerepek 17

19 A HR részleg mőködése Sikert hozó HR-vezetıi kompetenciák Személyes hitelesség Változásmenedzsment Üzleti ismeretek Gyors döntéshozatal Csapatmunka Stratégiai hozzájárulás HR szolgáltatások Idegennyelv Tudásmegosztás HRMS 18

20 A HR részleg mőködése A HR gyakorlatok kialakítása a válaszadók többsége olyan közös döntés eredményének tartja, melyben a végsı döntés inkább a helyi vezetıké, amit jellemzıen a HR-részleggel történı konzultáció alapján hoznak meg 19

21 Kiküldöttek A külföldiek jellemzıi 2009: 40%-nál nincs külföldi expat 2004: 26%-nál nem dolgozott expat* 20

22 Záró gondolatok (1) Deskriptív statisztikai elemzésekkel igazoltuk, többek között, hogy nem csökkent jelentısen a vizsgált cégeknél a válság ellenére az állandó létszám, viszont a kölcsönzött, szerzıdéses dolgozók esetében ez már nem mondható el, még inkább csökkent - a mintaként említhetı 2004-es magyarországi felmérésünkhöz képest egy HR szakemberre jutó dolgozói létszám, jelentıs, kedvezıtlen magas fluktuációs értékeket (30-40%) tudtunk kimutatni zöldmezıs módon alapított délkelet ázsiai (pl. japán, délkoreai) és gyors étteremi láncok esetében a foglalkoztatottak derékhadát a képzett éves alkalmazottak alkotják 21

23 Záró gondolatok (2) Kereszttábla elemzésekkel igazoltuk, hogy a cégek mandátuma/értékláncban betöltött szerepük (M1,,M5)nagyban befolyásolja leányvállalatok vizsgált HR jellemzıit. cégek eredetével összefüggésben nem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni, de az ázsiai (japán és dél-koreai) résztvevık esetében nagyobb expat létszámokat azonosítottunk. más kutatásokhoz hasonlóan a leányvállalatok nagysága hat a HR részleg és az expat létszám nagyságára. a többi alhipotézisnél nem tudtunk statisztikai összefüggést kimutatni. 22

24 Köszönjük a figyelmüket! 23

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? Bevezetés TAKSÁS BALÁZS

MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? Bevezetés TAKSÁS BALÁZS VÉDELEM GAZDASÁGTAN TAKSÁS BALÁZS MERRE TOVÁBB EURÓPA? EUROPE: WHICH IS THE WRIGHT DIRECTION? A közgazdászok és a politikusok is egyetértenek abban, hogy Európa elıtt két nagy kihívás áll: sikeresen helytállni

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db)

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db) Kutatási összefoglaló Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon Írta és szerkesztette: Fertetics Mandy Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZİ INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége

Részletesebben

SALLAI JÁNOS A GLOBALIZÁCIÓ RENDÉSZETI KIHÍVÁSAI

SALLAI JÁNOS A GLOBALIZÁCIÓ RENDÉSZETI KIHÍVÁSAI SALLAI JÁNOS A GLOBALIZÁCIÓ RENDÉSZETI KIHÍVÁSAI Hajt az idı gyorsan - rendes útján eljár Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; (Arany János: Toldi Estéje) Mára egyértelmően világossá vált, hogy

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Háttéranyag Sajtótájékoztató, 2013. május 22. Délkelet-Európa és az elvándorlás az eddigi SEEMIG elemzések alapján A délkelet-európai térség az európai,

Részletesebben

Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre

Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre Czakó Erzsébet egyetemi adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdaságtan tanszék Az Egyesült Államok

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben