6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Elsőbbségi (prioritásos) sor"

Átírás

1 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe a prioritásos jobok feldolgozása is hasoló elv alapjá törtéik. Keressük azt az adatszerkezetet, amelybe az elsőbbségi sor típus tárolása hatékoy módo lehetséges. Ez azt jeleti, hogy szereték, ha az elsőbbségi sor műveleteit a lehető leggyorsabba tudák végrehajtai. Jó lee olya struktúrát találi, amelybe a beérkező beteg elhelyezése, illetve az ellátásra következő pácies kiválasztása (együttese miél rövidebb időt vee igéybe. (Milye elredezésbe ültessük le őket a váróterembe? A válasz em triviális, általába egy kezdő em is ismeri, oha a veremről, sorról már tudja, hogy hogya ézek ki.) 6.. ADT Az egyszerűség kedvéért a P prioritásos sor típusba csak az egyes elemek prioritását tesszük be, az elemet magát em. Így a sorba csak N-beli elemek vaak.. Műveletek Eze műveletek elevezése más köyvekből Empty: P Üres Create IsEmpty: P L Üres? Empty? Isert: P N P Sorba Equeue Max: P N Első Prior / Első Elem MaxPrior DelMax: P P N Sorból Serve / Dequeue. Megszorítások: D Max = D DelMax = P \ {Empty} 3. Axiómák: p P-re, N. IsEmpty(Empty) vagy p = Empty IsEmpty(p). IsEmpty(p) p = Empty 3. IsEmpty(Isert(p,) 4. Max(p) = DelMax(p), ahol a -es idex a pár második kompoesét jelzi. 5. Isert(DelMax(p)) = p 6. IsEmpty(DelMax(p) ) Max(p) Max(DelMax(p) ) 7. Max(p) DelMax(Isert(p,) = p Max(Isert(p,) = 8. < Max(p) Max(Isert(p,) = Max(p) 9. DelMax(Isert(Empty,) = (Empty, 0. Max(Isert(Empty,) = Megjegyzés: A axiómákál feltettük, hogy IsEmpty(p).

2 6.. ADS és reprezetációs szit A két potot együtt tárgyaljuk, ugyais meg kell vizsgáli, hogy milye reprezetációval tudjuk leghatékoyabbá tei a típus műveleteit. A külöböző megvalósítási módok pedig külöböző szerkezeti tulajdoságokat eredméyezek, melyekkel az ADS-szit foglalkozik. A következőkbe láti fogjuk, hogy bármely megvalósítást is választjuk, az Empty és IsEmpty műveletek Θ() hatékoyságúak, ezért midig csak a többi művelet hatékoyságát vizsgáljuk.. Megvalósítás: Redezetle tömbbe kerülek az elemek, pl. a beírás sorredjébe. ) ) k max = k jelzi a midekori elemszámot. Az egyes típusműveletek hatékoysága (T( az összehasolítások számát jelöli): Isert (A[..],t): Ha a tömb ics tele, akkor k értékét öveljük -el, A[k] értékét t-re állítjuk. T( = Θ(). Max (A[..]): Ha a sor em üres, akkor egy MaxKer-rel megoldható a feladat. T( = = Θ(. DelMax (A[..]): A maximális és egybe törledő elem megkeresése az előzőek alapjá törtéik. Ha i a legagyobb elem idexe, akkor a törléshez A[i] megkapja A[k] értékét, k értéke pedig -el csökke. T( = Θ(. Isert (A[..],t) Max (A[..]) DelMax (A[..]) k = k := k + A[k] := t MaxKer (A[..k],i) Retur(A[i]) MaxKer (A[..k],i) t := A[i] A[i] := A[k] k := k Retur(t) Megjegyzés: Ha T( em korlátozódik az összehasolítások számára, haem általába végrehajtási időt jelöl, a feti agyságredek akkor is jók. Javítás: Nem evezhetjük új megvalósítási módak az alábbiakat, az előzőhez képest csak új változót vezetük be: maxh maxh midig a maximális elem idexe (helye)

3 Az így módosított stuktogramok: Isert (A[..],t) Max (A[..]) DelMax (A[..]) H I B A k = k := k + A[k] := t t > A[maxh] maxh := k SKIP Retur(A[maxh]) H I B A t := A[maxh] A[maxh] := A[k] k := k MaxKer (A[..k],maxh) Retur(t) A műveletigéyek: Isert: változatlaul T( = Θ(), mivel maxh karbatartása itt egyetle (feltételes) értékadással megoldható. Max: T( = Θ(), itt tehát javítottuk! DelMax: T( = Θ(, mert a (eleve megjelölt) maximum törlése utá a maxh karbatartásához újra végre kell hajtai egy MaxKer-t.. Megvalósítás: Redezett tömbbe helyezzük el az elemeket. A maximális elem midig az utolsó. Haszáljuk ki azt, hogy egy redezett tömbbe egy elemet logaritmikus (=biáris) kereséssel lehet megtaláli. Ha a keresett elem ics a tömbbe, akkor a logaritmikus keresés jelzi ezt és ebbe az esetbe a keresés idexeiek végső helyzete alapjá meg lehet modai, hogy hol lee a keresett elem helye (HF!). Oda be is szúrhatjuk az elemet, ha a tőle jobbra lévőket eggyel jobbra léptetjük. Az alábbi LogKer (A[..k],t,i) tehát úgy működik, hogy ha a t elem ics A[..k]-ba, akkor az i idex értéke jelzi, hogy hol lee a helye, azaz hová kell beszúri. Isert (A[..],t) Max (A[..]) DelMax (A[..]) k = LogKer (A[..k],t,i) j := k j i A[j+] := A[j] Retur(A[k]) t := A[k] k := k Retur(t) j := j A[i] := t k := k +

4 Megjegyzés: Ez a speciális Isert már egy javítási kísérlet eredméye ahhoz a változathoz képest, amely lieárisa keresi meg a beszúrás helyét. A műveletigéyekre térve, itt az Isert miatt MT(-et, vagy AT(-et kell számoluk. A logaritmikus keresés átlagos összehasolítás száma kb. log, tehát agyságredbe log, a léptetés pedig átlagosa k/ elemre voatkozik, ahol k a tömb aktuális elemszáma, ami pedig átlagos esetbe /-ek vehető. A léptetések várható száma így kb. /4, ami agyságredbe lieáris. Isert: Max: AT( = Θ(log + Θ( = Θ(. MT( = Θ( (yilvávalóa T( = Θ(). DelMax: T( = Θ(). Az Isert és a DelMax műveletek hatékoyságára pot fordított eredméyt kaptuk, mit az előző reprezetációba. Ez a második ábrázolás érezhetőe kevesebbet dolgozik, de agyságredbe ics köztük külöbség. 3. Megvalósítás: Egy kupac tulajdoságú fát töltük fel az elemekkel. A kupac (heap) egy olya majdem teljes, balra tömörített biáris fa (tehát az utolsó szit jobb oldaláról esetleg hiáyozhatak elemek), amelybe mide belső elem agyobb, vagy egyelő, mit a gyermekei. De a számítástechikai megvalósítás ebbe az esetbe sem lesz poiteres, ajálott a fát szitfolytoosa egy tömbbe raki. (Jegyezzük meg: a heap-et midig tömbbe ábrázoljuk, em pedig poiterese!) Ha az eredetileg meglévő kapcsolatokat lácokét behúzzuk a vektor egyes elemei között, akkor láthatjuk, hogy a tömb sem em redezetle, sem em teljese redezett, haem egy bizoyos kompromisszumos részbe redezettség áll fe: az elemek az egyes lácok meté redezettek, mivel csökkeő sorozatokat alkotak. max Az egyes típusműveleteket itt csak ituitív szite adjuk meg, potos megírásukra később kerül sor (lásd: kupacredezés / heap sort). Isert: Az új csúcs beszúrásával meg kell tartauk a kupac tulajdoságot, ezért az új csúcs az utolsó sorba, balról az első üres helyre, vagy ha az utolsó sor teljes, akkor egy új sor bal szélére kerül. De még redbe kell hozi a csúcsok értékeiek viszoyát, tehát elemcseréket végzük alulról a gyökér felé haladva a megfelelő élsorozato (tömbél a megfelelő láco, ameddig szükséges. Nézzük eek működését az alábbi kupaco, ha a 5-ös értéket szúrjuk be:

5 A műveletigáy ekkor átlagos ill. legrosszabb esetbe is a fa magasságával lesz egy agyságredbe, ami elemű fa esetébe log. Tehát AT( = MT( = Θ(log. Max: Ebbe az esetbe csak kiolvassuk a gyökérbe lévő értéket. DelMax: A gyökérbe lévő értéket kiolvassuk, majd a szitfolytoos bejárás sorá utolsókét bejárt (jobb alsó) értéket rakjuk a gyökérbe, az utolsó csúcs kitörlődik. A kupac tulajdoság megtartása érdekébe a gyökérbe került értéket elemcserékkel lesüllyesztjük (midig a agyobb gyerekkel cserélve) a megfelelő helyre. Az alábbi kupaco láthatjuk eek működését: A műveletigéy itt is a fa magasságával aráyos: AT( = MT( = Θ(log

6 Foglaljuk össze egy hatékoysági táblázatba a külöböző megvalósítások jellemzőit: Redezetle tömb. Redezetle tömb. Redezett tömb Kupac Isert Θ() Θ() Θ(log + Θ( = Θ( Θ(log DelMax Θ( Θ( Θ() Θ( log Max Θ( Θ() Θ() Θ() A Max műveletre a javítás utá már midhárom reprezetációba kostas lépésszámot kaptuk. A két fotosabb művelet az Isert és a DelMax a kupac reprezetációba kiegyesúlyozott módo hatékoyabb, mit az első kettőbe. Ezt akkor látjuk igazá, ha egy olya művelet sorozatot hajtuk végre, amelybe vegyese szerepel beszúrás és a maximum törlése A prioritásos sor felhaszálása redezésre Találtuk egy agyo egyszerű és talá meglepő algoritmust, amely az említett két műveletet egyelő számba hajtja végre működése sorá. RedPrior (s) Empty (p) s ε Read (s,x) Isert (p,x) IsEmpty (p) DelMax (p,x) Write (x) Az eljárás az s szekveciális iputról beolvasott értékeket sorba beteszi egy (kezdetbe üres) elsőbbségi sorba. Azutá pedig sorba kiveszi az elemeket az elsőbbségi sorból. A kiírt sorozat yílvá redezett lesz! Ez a redezés mide bizoyal meglepő, hisze ics bee egymásba ágyazott ciklus. Eek az a magyarázata, hogy az algoritmus szitjé el va takarva előlük a felhaszált adatszerkezet megvalósításáak módja. (Érdekes HF és vizsgakérdés aak a meggodolása, hogy milye redező algoritmust kapuk az egyes reprezetációk eseté!) Elemezzük most eek az algoritmusak a műveletigéyét midhárom reprezetáció eseté! Eek sorá a bevezetett műveletek egész sorát vesszük számba, ezáltal úgyevezett amortizációs elemzést hajtuk végre. Mivel csak agyságredekkel foguk számoli, midegy, hogy az összehasolítások maximális vagy átlagos számát határozzuk meg, hisze a két meyiség midig azoos agyságredű. Az alábbi elemzés alapjá joggal modhatjuk, hogy az elsőbbségi sorak kupaccal megvalósítása hatékoyabb a másik két ábrázolási módál!

7 Reprezetációtól függetleül igaz, hogy MT ( = T Empty + MT Isert ( + k = MT DelMax ( és AT(-re is hasoló összefüggés igaz. Számítsuk ki a feti kifejezés agyságredjét a három reprezetációba.. Redezetle tömb. Redezett tömb 3. Kupacos ábrázolás MT( = Θ() + Θ() + Θ( = Θ( MT( = Θ() + Θ( + Θ() = Θ( MT ( = Θ() + Θ(log + log log Azt állítjuk, hogy eek az összegzések az eredméye agyságredbe azaz: MT( = Θ( log. ) ) log -es, Bizoyítás: A kiszámítadó összeget, mit a log x függvéy beírt téglalapjaiak területösszegét, tekitsük itegrál közelítő összegek. Ekkor + + log + log log log x dx = l x dx = l = + x l x x = ( + )l( + ) ( + ) +,44 l l l = log = Θ( log [ ] [ ] = log +

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

Programozási Módszertan definíciók, stb.

Programozási Módszertan definíciók, stb. Programozási Módszertan definíciók, stb. 1. Bevezetés Egy adat típusát az adat által felvehető lehetséges értékek halmaza (típusérték halmaz, TÉH), és az ezen értelmezett műveletek (típusműveletek) együttesen

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

ADATSZERKEZETEK (VEREM, SOR)

ADATSZERKEZETEK (VEREM, SOR) ADATSZERKEZETEK (VEREM, SOR) 1. ADATSZERKEZET FOGALMA Az adatszerkezet egymással kapcsolatban álló adatok összessége, amelyen meghatározott, az adatszerkezetre jellemző műveletek végezhetők el. Az adatok

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben