Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai hipotézisvizsgálatok"

Átírás

1 Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy töltőgép megfelelőe va-e beállítva; a cigarettába levő kátráy alatta marad-e az előírt értékekek. Ezekbe az esetekbe azt vizsgáltuk, hogy az adott mita származhat-e egy adott paraméterű sokaságból, illetve, hogy a mita egyik paramétere azoos-e egy elméleti értékkel. A sokaság adott tulajdoságát em mérhetjük le közvetleül, haem csak a sokaságból vett mita alapjá becsülhetjük. A becslés azoba véletle hibákkal terhelt, ezért számszerű eltérés a mitából számított érték (pl. átlag) és az adott érték között em szükségszerűe jeleti azt, hogy a sokaságra jellemző érték is eltér az adott értéktől. Más esetekbe két sokaság valamely paraméterét hasolítjuk össze: két populáció jövedelmi viszoyai azoosak tekithető-e; tovább élek-e a ők, mit a férfiak. Amikor dötést akaruk hozi, feltételezéseket fogalmazuk meg, melyek lehetek igazak vagy hamisak, ezeket hívjuk statisztikai hipotézisekek. Dötésüket a mita alapjá kalkulált érték segítségével tudjuk meghozi. Mivel a mitavételt a véletle befolyásolja, ezek a számolt statisztikai mutatók valószíűségi változók leszek. A statisztikai próbáak evezzük azt az eljárást, amiek a segítségével eldöthetjük, hogy az adott hipotézis elfogadható-e vagy sem. A módszer alkalmazása sorá összehasolítuk két számot: a számított próbastatisztika értékét és egy táblázatbeli (kritikus) értéket. A ullhipotézis a feltételezésük matematikai megfogalmazása. Alakja egyelőség, két érték azoosságát állítja. (Nevét oa kapta, hogy e két érték külöbsége ulla.) Például: a sokaság várható értéke (µ) megegyezik egy előre rögzített értékkel (m 0 ). H 0 : µ m 0. Ezzel szembe álló másik állítás az alteratív hipotézis. Az alteratív hipotézis lehet kétoldali alteratív hipotézis vagy egyoldali alteratív hipotézis. Az előző példáál maradva: Kétoldali alteratív hipotézis: H : µ m 0. Egyoldali alteratív hipotézis: H : µ < m 0 (baloldali) H : µ > m 0 (jobboldali). Megbízhatósági szit (kofidecia szit) (-α) a ullhipotézis elfogadására voatkozó dötés helyességéek valószíűségét fejezi ki, ameyibe a ullhipotézis igaz. A szigifikacia szit (α) a hibás dötés valószíűsége ugyacsak igaz ullhipotézis eseté. Empirikus szigifikacia szit (P érték) aak a valószíűsége, hogy a próbastatisztika a mitából kiszámított értéket veszi fel. Az empirikus szigifikaciával a statisztikai szoftverek alkalmazásáál találkozhatuk. Miél kisebb a P érték, aál agyobb a valószíűsége hogy a H 0 hipotézis hamis. A próbastatisztika értéke a ullhipotézis érvéyességétől, a kritikus érték agysága a megbízhatósági szittől függ. Mivel a mita a véletletől függ, ezért soha em lehetük biztosak abba, hogy a hipotézis igaz vagy sem. A statisztikai dötés sorá kétféle hibát követhetük el. Első fajú hiba (α) eseté a ullhipotézist elutasítjuk, pedig igaz. Az első fajú hiba elkövetéséek valószíűsége a szigifikacia szittel megegyezik. A hiba agysága a szigifikacia szit csökketésével csökkethető. Másodfajú hiba (β) eseté a ullhipotézist elfogadjuk, pedig em igaz. A hiba agysága csökke, ha öveljük a szigifikacia szitet. Ha öveljük a kritikus értéket, akkor az esetek többségébe csökketjük α-t, és egyúttal öveljük β-t. Ha

2 csökketjük a kritikus értéket, akkor β_ csökke, de α ő. Az α-t általába 5%-ak szokás megadi. Eze hibák együttes csökketése csak a mita elemszám övelésével érhető el. H 0 hipotézis Igaz Hamis Elfogadás Helyes következtetés Másodfajú hiba (β) Elvetés Első fajú hiba (α) Helyes következtetés Elfogadási : az az itervallum ahová ha a próbastatisztika értéke kerül, a ullhipotézist elfogadjuk. Kritikus : az az itervallum ahová ha a próbastatisztika értéke kerül, a ullhipotézist elvetjük. Kritikus érték: az a szám, amivel a próbastatisztika értékét összehasolíthatjuk, és döthetük, hogy az elfogadási vagy a kritikus ba esik. Kritikus és elfogadási egyoldali alteratív hipotézis eseté: kritikus elfogadási kritikus α/ -α α/ Kritikus és elfogadási baloldali alteratív hipotézis eseté: kritikus elfogadási α -α Kritikus és elfogadási jobboldali alteratív hipotézis eseté: elfogadási kritikus -α α A statisztikai próba algoritmusa:

3 A kérdés megfogalmazása, a próbastatisztika kiválasztása. A ullhipotézis és az alteratív hipotézis felállítása. A szigifikacia szit (α) megválasztása. A próbastatisztika értékéek kiszámítása. A (táblázatbeli) kritikus érték meghatározása. A dötés meghozatala a ullhipotézis elfogadásáról vagy elvetéséről. A következtetések levoása. Paraméteres statisztikai próbák Ha az eloszlás jellege ismert, és a ullhipotézisük az eloszlás valamely paraméterére voatkozik, paraméteres próbáról, ellekező esetbe emparaméteres próbáról beszélük. A paraméteres próbák alkalmazása omiális és ordiális változóko em ajálott. Középértékekre voatkozó próbák (z-próba; t-próba) Egy mitás próbák: A ullhipotézis a következő lehet: származhatott-e a mita egy adott középértékű sokaságból? z-próba (vagy u próba): Akkor haszáljuk, ha a sokaság ormális eloszlású, az alapsokaság szórása ismert vagy tetszőleges eloszlású sokaság, de a mita elemszám kellőe agy. A próbastatisztika kiszámítása: x µ z, ahol x a mita átlaga, µ a sokaság átlaga, a sokaság szórása, a mita elemszáma. Elfogadási : z < z emp krit t-próba: ormális eloszlású sokasá g eseté haszálható, amikor a szórás em ismert valamit a mita elemszám kicsi ( < 30). x µ t, a szabadsági fok száma: -, ahol s x a mita átlaga, µ a sokasági átlag, s a sokaság becsült szórása, a mita elemszáma. Elfogadási : t < t emp krit Példa: Egy kísérletbe egy új gyógyszer testtömegre gyakorolt hatását szereték leelleőrizi. Egereke tesztelik az új vegyületet. A laboratóriumi populációba geerációról geerációra az

4 egerek adott idős korukra 0 grammosak voltak, tömegük szórása,5 g volt. Feltételezhetjük, hogy az egerek tömege ormális eloszlású µ 0 g átlaggal és,5 g szórással. A vizsgálathoz kiválasztaak egy véletle mitát 0 egeret, és megézik, hogy mekkora lesz az adott korba a tömegük. Azt tapasztalják, hogy a 0 egér átlagosa grammosok lettek. Véletleek vagy a vegyületek köszöhető-e a változás? Felmerül a kérdés, hogy a mitavételezési hibát figyelembe véve a 0 egér tömegéek legalább mekkoráak kell leie ahhoz, hogy az új vegyületet hatásosak lehesse yilváítai. Nullhipotézis: a vegyület em okozott változást. Alteratív hipotézis: a vegyület hatással va a testtömegre. Vagyis: H 0 : µ 0; H : µ 0. Ez egy kétoldali alteratív hipotézis. A hipotézis elfogadásáról vagy elvetéséről egy ismert eloszlású ú. próbastatisztika segítségével dötük. 0 x µ zemp,6,5 0 A dötési szabályuk az, hogy H 0 -t elfogadjuk, ha a z emp kisebb, mit a,5%-hoz tartozó kritikus érték (azaz,96), elutasítjuk, ha z emp meghaladja ezt az értéket. Ez 5%-os szigifikacia szitet jelet, hisze kétoldali alteratív hipotézisük va, hisze,5% esélyt aduk aak, hogy helyteleül dötsük a pozitív effektusról, és,5%-ot aak, hogy helyteleül dötsük a egatív effektusról. Esetükbe z emp < z krit, tehát elfogadhatjuk a ullhipotézist, miszerit a vegyület em okozott változást. Megjegyzés: Mi va akkor, ha em ismerjük a szórást? Nyilvá becslést kell aduk rá. Ha agy mitából becsüljük, akkor feltételezhetjük, hogy a becslés elegedőe potos, és alkalmazhatjuk az eddig leírtakat. Ha a populáció eloszlása ormális, akkor kis mita eseté a t-eloszlás haszálatával korrigálhatjuk a módszert. Eek az lesz a hatása, hogy a kritikus értékek távolabb fogak esi a H 0 -ba feltételezett µ 0 átlagértéktől. Például, ha az egértömegek eseté em ismerjük a szórást, csak becsültük a 0 elemű mitából, és az,5-ek adódott, akkor egyoldali próba eseté a kritikus érték: 0 x µ t emp,6 s,5 0 A t krit. értéket a t-táblázat alapjá határozzuk meg. A szabadsági fok - 9, a szigifikacia szit 0,05. A kritikus értéket a táblázat α/ 0,05 részéél kell keresi a kétoldali alteratív hipotézis miatt. Így t krit.,6. Kétmitás próbák: Előző példákba azt vizsgáltuk, hogy egy új vegyület hatására változak-e az egértömegek az előző geerációk adatai alapjá megállapított, elméleti értékhez képest. Nagyo gyakra azoba em áll redelkezésükre ilye elméleti érték. Ilye esetekbe célszerű egy másik (kotroll) csoporthoz viszoyítauk az eredméyeiket. Szite midig ez az eljárás gyógyszer-hatás vizsgálatál. Gyakra előfordul az is, hogy egyszerűe csak két csoportot (populációt) szereték összehasolítai. Például, szereték megtudi, hogy vajo a doháyosok rövidebb ideig élek-e, mit a em doháyosok, a Holstei-Frízek tejtermelése agyobb-e Németországba, mit áluk A két összehasolítadó csoportak em tudjuk a populáció átlagait, csak a belőlük kiválasztott

5 miták átlagait tudjuk összehasolítai, és azt vizsgáljuk, hogy a kettő szigifikása külöbözik-e. A ullhipotézis a következő lehet: két mita középértéke azoosak tekithető-e? H 0 : x x z-próba: Akkor haszáljuk, ha mid a két sokaság ormális eloszlású, az alapsokaságok szórásai ismertek vagy a miták elemszámai kellőe agyok. x x z + t-próba: Normális eloszlású sokaságok eseté, amikor a szórások em ismertek, de közel azoosak. x x t, a szabadsági fok száma: + - Sp + S p ( ) s + ( ) + Példa: Két halastóból származó halak zsírtartalmát szereték összehasolítai. Az egyik tóból elemű miták va, a mita átlaga 7%, szórása 4%. A másik esetbe 5 elemű mita alapjá az átlagos zsírtartalom 4%, szórása 3%. A számok alapjá úgy tűik, hogy az első tó eseté agyobb a zsírtartalom. Kérdés, hogy ez a külöbség szigifikás-e, vagy csak a mitavételi hiba okozta a külöbséget? Nullhipotézis: ics külöbség a két zsírtartalom között H 0 : µ µ. Alteratív hipotézis: va külöbség a két zsír-tartalom között H : µ µ. Ha a mitáik elég agyok, akkor a mitaátlagok ormális eloszlásúak leszek. (Nem túl agy miták eseté, az egymitás esethez hasolóa, itt is a t-eloszlást kell haszáli a ormális eloszlás helyett.) Mitaátlag Várható értéke Szórása x µ s x µ Ha a miták függetleek, akkor a mitaátlagok külöbsége is ormális eloszlású. Ha a szórásukat ismerjük, akkor x - x várható értéke µ -µ, szórása x eloszlása N(0, (.04) ). +. Példákba x -

6 z emp x x + 0,7 0,4 0, , ,03,886 0,00008 z krit,96 a t eloszlás táblázatáak szabadsági fok sora és α/ 0,05 oszlopából, mivel kétoldali alteratív hipotézisük va. (Ez 5%-os szigifikacia szitet jelet. Esetükbe z emp > z krit, tehát elutasítjuk a ullhipotézist, az eltérés em a véletleek köszöhető. Példa: Egy vizsgálatba arra kerestek választ, hogy vajo a városi vagy a falvakba lakó kismamák maradak-e tovább ottho gyermekeikkel. Egy agyvárosba véletleszerűe 0 kismamát kérdeztek meg, a köryéke levő kisebb településeke pedig 40-et. A városiak átlagosa 6 hóapig, 3 hóap szórással, a falvakba pedig átlagosa 30 hóapig 4 hóap szórással. Szigifikás-e a külöbség a tapasztalt értékek között? Nullhipotézis: H 0 : µ falusi µ városi ; H : µ falusi > µ városi. x x A megoldáshoz a t-próbát alkalmazhatjuk: t, ahol Sp + ( ) s + ( ) s S p és a szabadsági fok száma: S p ( ) s + ( ) t emp + s x x 30 6 Sp + 3, ,945 3,70 A szabadsági fok száma 58, és a 95%-os megbízhatósági szithez t krit,67 érték tartozik. Mivel t emp > t krit, tehát elutasítjuk a ullhipotézist, a kisebb településeke tovább maradtak ottho a kismamák. Páros t-próba Tegyük fel, hogy egy mitá vizsgáljuk valamilye kezelések a hatását. Ilye esetekbe em a mitaátlagokat hasolítjuk össze, haem a kezelés előtti és utái érték külöbségéről állapítjuk meg, hogy szigifikása külöbözik-e ullától. Példa. Egy lázcsillapító gyógyszer hatásosságát vizsgáljuk. A betegek hőmérsékletét kétszer, a lázcsillapító bevétele előtt illetve utá mérjük meg. A mért értékeket és a változást a következő táblázat tartalmazza. Lázcsillapítás Külöbség előtt utá 39, 38,6 0,6 38,7 37,,5 37,9 36,8, 38,8 37,9 0,9

7 39,4 38,, 38, 38,0 0, 38,6 36,9,7 38,8 37,8,0 39,0 37,9, 38,5 37,6 0,9 A hipotéziseket formálisa felírva: H 0 : µ d 0, H : µ d 0. A külöbségek átlaga: d, 0, szórása s d 0,4. Vagyis a ullhipotézis szerit a gyógyszer hatástala. Ettől kezdve midet úgy kell csiáluk, mit az egymitás próba eseté. Ezek szerit az x d mitaátlag eloszlása ormális, várható értéke 0. A szabadsági fok esetükbe - 9, az ehhez és a 95%-os valószíűséghez tartozó t érték,6. Ha igaz a ullhipotézis, akkor t emp < t krit. x µ,0 0 t emp 7,68 s 0,4 0 Ez em teljesül, ezért elutasítjuk a ullhipotézist. Tehát azt modhatjuk, hogy a lázcsillapító gyógyszer hatásos. Szórásokra, variaciákra voatkozó próbák (F-próba.) A t-próba tárgyalásáál már volt arról szó, hogy a próbát másképp kell elvégezi, ha a két sokaság szórása (szóráségyzete) megegyezik, és másképp akkor, ha em. Felmerül a kérdés, hogy hogya lehet eldötei, hogy a szóráségyzetek megegyezek-e. Legye az első, a második populáció variaciája (szóráségyzete). Ekkor a ull- és az alteratív hipotézisek a következők leszek: H 0 :, H :. Ha H 0 igaz, akkor a két populáció szóráségyzetéek háyadosa. Két mita alapjá s becsüljük ezt a háyadost. A becslést F-statisztikáak evezzük, ahol F, és s az első, s s a második mita korrigált tapasztalati szóráségyzete, ahol s > s. Ha ez az F érték elég közel va -hez, akkor azt modhatjuk, hogy az eltérést csupá a véletle mitavételből származó hiba okozta, így elfogadhatjuk a H 0 -t, egyébkét pedig elutasítjuk. Miél agyobbak a mitáik, aál jobba megközelíti a miták szóráségyzete a sokaság szóráségyzetét. Ilye esetekbe az -től csak kis eltérést egedük meg. Ha a mitáik viszoylag kicsik, akkor pedig még agyobb eltérés eseté is elfogadjuk a ullhipotézist. Az is előfordulhat, hogy az egyik mita kicsi, a másik pedig agy. Ebből is kitűik, hogy mid a két mita elemszámától függ, hogy az körüli mekkora itervallumba fogadjuk el a H 0 hipotézist. Az F-statisztika eloszlása külöböző mita elemszámok eseté más és más lesz. Hasolóa a t-statisztikához, itt is a szabadsági fok mutatja meg, hogy melyik F-eloszlást kell választauk. A két mita szabadsági foka ( -, - ), ahol az első mita, pedig a második mita elemszáma. A táblázatokat általába 5%-os szigifikacia szitre közlik a külöböző statisztika köyvek. Példa:

8 A jövedelmek differeciálódásával kapcsolatos felmérés alapjá azt találták hogy egy adott régióba az 000 egyéi vállalkozó adóbevallása alapjá a jövedelmek szórása Ft volt. A következő évbe ugyaitt, egy 5 elemű véletle mita alapjá már 9 00 Ft volt. Igazolható-e statisztikailag a jövedelmek differeciálódásáról szóló elmélet? H 0 :, vagyis a szórások (szóráségyzetek) megegyezek. H :, külöbözőek a szóráségyzetek. s 900 F emp,538, a számláló szabadsági foka 4, a evezőé pedig 999. F s krit, Mivel F emp > F krit így a ullhipotézist elvethetjük, a jövedelmek valóba differeciálódtak. Megállapításukat 95%-os megbízhatósági szite tettük. Felhaszált irodalom Baráth Cs. Ittzés A. Ugrósdy Gy.: Biometria. Mezőgazda Kiadó 996 Kiss A. Maczel J. Pitér L. Varga K.: Statisztikai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságba. Mezőgazdasági Kiadó 983 Kovács Istvá: Statisztika. Szet Istvá Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar jegyzete. Gyögyös 000 Kriszt Varga Keyeres: Általáos statisztika II. Nemzeti taköyvkiadó 997. Fodor Jáos: Biomatematika Meszéa György Zierma Margit: Valószíűségelmélet és matematikai statisztika Közgazdasági és Jogi Köyvkiadó 98 Murray R. Spiegel: Statisztika. Elmélet és gyakorlat. Paem McGraw Hill 995 Szűcs Istvá: Alkalmazott statisztika. Agroiform Kiadó 00

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Baran Sándor. Feladatok a hipotézisvizsgálat

Baran Sándor. Feladatok a hipotézisvizsgálat Baran Sándor Feladatok a hipotézisvizsgálat témaköréből mobidiák könyvtár Baran Sándor Feladatok a hipotézisvizsgálat témaköréből mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István Baran Sándor Debreceni

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Segítség ANOVA feladatok megoldásához

Segítség ANOVA feladatok megoldásához Segítség ANOVA feladatok megoldásához Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy segítsen a feladat megoldójának beleélni magát abba helyzetbe, amibe bele kell magát képzelnie a megoldás során. Továbbá segítséget

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben