MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI"

Átírás

1 MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk meg: a determinisztikus és a statisztikus hibát. A determinisztikus hiba nagysága és előjele elvileg meghatározható (ezért ezt a hibafajtát sok esetben korrigálhatjuk). Egészen más a helyzet a statisztikus hiba esetén, amikor a hiba véletlenszerű, tehát nagyságát, de még előjelét sem tudjuk megjósolni. A következőkben a statisztikus hiba kezelésével foglalkozunk. A mérési eredmény a mérési adatok és a hiba nagyságának ismeretében adható meg, a hiba ismerete nélkül a mérési adat önmagában elégtelen információt ad. Statisztikus hiba esetén a mérés hibájához csak valószínűségi értelmezést adhatunk, tehát azt mondjuk, hogy az valódi érték amit az <> várhatóértékkel azonosítunk adott valószínűséggel esik az ún. megbízhatósági (konfidencia) intervallumba: amelynek szokásos rövidebb írásmódja: < < +, () = ±. () Itt a mért adat, pedig a statisztikus hiba. Gyakran használjuk a dimenzió nélküli relatív hibát is, mely a következő formulával adható meg:. (3) A relatív hibát százalékban is megadhatjuk, melynek számértéke a fenti mennyiség százszorosa. Laboratóriumi gyakorlatokon sokszor előfordul, hogy egy olyan fizikai mennyiséget mérünk, melynek értékét irodalmi értékkel vetjük össze. Ebben az esetben az irodalmi értéktől való relatív eltérést használhatjuk mérésünk hibájának jellemzésére: 0 0, (4) ahol 0 az irodalmi érték. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a hiba nem csak a statisztikus, hanem a determinisztikus hibát is tartalmazza! 5

2 A következőkben megmutatjuk, hogyan adhatjuk meg a mérési eredményt a legfontosabb esetekben. A véletlen ingadozások mértékét a szórással jellemezzük és így a mérési eredmény statisztikus hibájának megadásához is a szórást használjuk fel. A mérési eredmények megadásakor két alapvető esetet különböztetünk meg... A σ szórás értéke ismert Ez az eset gyakran előfordul, amikor a mérőműszer okozza a statisztikus hibát, és a műszer gyártója a szórást az adatlapban megadja. Ilyen esettel találkozhatunk, ha pl. tolómérőt vagy mikrométert használunk. A mérési eredmény megadása ekkor a következő alakú: = ± λσ. (5) Itt a mért adat, λ pedig az előírt valószínűségtől függő szám. Ha tudjuk, hogy a statisztikus ingadozás normális eloszlású, akkor λ értékét a következő összefüggés adja meg: λ = F p +, (6) ahol F a [0,] paraméterű normális eloszlás eloszlásfüggvényének inverze, p pedig annak a valószínűsége, hogy a szélességű konfidencia intervallumban található a valódi érték. Mivel λ zárt formulával nem adható meg, értékét általában táblázat segítségével kaphatjuk meg (l. I. táblázat). Megjegyezzük, hogy p helyett szokás az α = p szignifikancia szintet is használni. Tudjuk, hogy <> várhatóértéket jobban közelíti a több mért adatból kiszámított középérték, amely a következő formulával adható meg: = i= i. (7) Természetesen az mért adatból számított középérték is egy véletlenszerűen ingadozó mennyiség, melynek várható értéke szintén <>, szórása viszont az eredeti szórás -ed része. Ebből következően a mérési eredmény megadása több mért adat esetén a következő alakú: = ± λσ. (8) Látható tehát, hogy azonos szignifikanciaszint mellett több mérési adat középértékének kiszámításával csökkenthető a mérés = λσ statisztikai hibája. 6

3 . A szórás értéke ismeretlen Ha a szórás értékét nem ismerjük, akkor az eddigiek szerint nem is adhatnánk meg a mérési eredményt, mivel nem tudjuk megadni a statisztikus hibát. Ebben az esetben a szórás szerepét a korrigált empirikus szórás veszi át, melyet az i mért adatokból számítunk ki a következő formulával: ( ), (9) σ = i = i i i= i= i= λ helyett most a t-eloszlásra utaló t jelölést használva a mérési eredmény megadása a következő alakú: t = ± σ, (0) t szokásos értékeit a II. táblázatban foglaltuk össze. Vegyük észre, hogy a korrigált empirikus szórás definíciójából következően nem adhatjuk meg a mérési eredményt egyetlen mért adat esetén, mert nullával kellene osztanunk. Ez a tény is jól mutatja, hogyha a szórás ismeretlen, egyetlen mért adattal nem adható meg a mérés eredménye. A következőkben összefoglaljuk a mérési eredmény megadását az előzőekben tárgyalt esetekre. Ha a szórás ismert, és egy mért adatunk van: Ha a szórás ismert, és mérési adatunk van: Ha a szórás ismeretlen és mért adatunk van: = ± λσ. () = ± λσ. () t = ± σ. (3) (Fontos: a kiszámolt hibát két vagy három értékes jegyre kell kerekíteni, és a középértéket is ugyanannyi tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni!) Az I. és II. táblázatok segítséget adnak λ és t értékeinek meghatározásához normális eloszlású, véletlenszerű hiba esetére. Megjegyezzük, hogy laboratóriumi gyakorlatainkon leggyakrabban a 0,95 valószínűségi értéket használjuk. 7

4 p α 0,9 0, 0,95 0,05 0,99 0,0 0,995 0,005 0,999 0,00 λ,645,96039,5764, ,9076 I. táblázat: λ értékei a p valószínűség, illetve α = p szignifikanciaszint függvényében normális eloszlás esetére ν p =0,9 α =0, p = 0,95 α = 0,05 p = 0,99 α = 0,0 p = 0,995 α = 0,005 p = 0,999 α = 0,00 6,3370, ,6567 7, ,690 3,9996 4,3064 9,9477 4, , , ,844 5, ,4536, ,383, , , , ,050,5705 4,03 4,7739 6, ,943, ,7074 4,3679 5, ,89453, , ,097 5, ,8595, , ,8350 5, ,83307,65 3,4979 3, , ,793,0930, ,737 3, ,6990,0458, , , ,68487,068,70784, , ,67653,00957,67990, , ,66036,9846,6640,8730 3, ,65507,97597,6099, , ,6554,9795,60070, ,3400 II. táblázat: t értékei a p valószínűség, illetve α = p szignifikanciaszint és az mérési adatok száma, illetve ν = szabadsági fok függvényében t-eloszlás esetére 8

5 Az alábbiakban néhány kidolgozott feladaton keresztül mutatjuk meg a fenti összefüggések alkalmazását.. Tömegmérés adata: m =, kg A szórás ismert, értéke: σ = 0,07 kg Adjuk meg az α = 0,0 szignifikanciaszinthez tartozó mérési eredményt! p = α = 0, 99 λ =, 5764, m = λ σ =, , 07 kg = 0, kg ~ 0, 044 kg, m = 0, kg ± 0044, kg. (4). Az előző feladatban megadott feltételek mellett hány mérési adatot kell gyűjtenünk ahhoz, hogy a mérés hibája 0,0 kg alá csökkenjen? λσ m < < > 0, , kg 00, kg 00, 0. (5), 3. Egy mérést többször elvégezve kaptuk: R = 7,0 Ω, R = 7,9 Ω, R 3 = 7,9 Ω, R 4 = 7, Ω, R 5 = 7,3 Ω. Adjuk meg az α = 0,05 szignifikanciaszinthez tartozó mérési eredményt! Középérték: 7,06 Ω. Korrigált empirikus szórás: 0,0866 Ω. α = 0,05, = 5 (ν = 4) t =, Hiba: t σ ~ 0, 0556 Ω. R = 706, Ω ± 003, Ω. (6) 9

6 . A mérési eredmény megadása közvetett mérés esetén A mérési hiba terjedése Ha ismert egy fizikai mennyiség más fizikai mennyiségektől való q = q(,y,...) függése, akkor,y,... mérésével q mérési eredménye is megadható. Ha az,y,... mennyiségeket kicsi hibával mértük, akkor jó közelítéssel igaz, hogy ahol a felülvonás a középértéket jelöli, és q = q(, y,...), (7) q q q = + y (8) y y,,... y,,... Ez a képlet alkalmas arra, hogy az, y,... fizikai mennyiségek középértékének és hibáinak ismeretében meghatározzuk a származtatott q mennyiség középértékét és hibáját. Egyváltozós függvény esetén a származtatott mennyiség hibáját megadó formula a következőképpen egyszerűsödik: q q = d d. (9) Példa: m = 3, kg ± 0,05 kg, v = 7,3 m/s ± 0, m/s. E = mv, E =? E = mv = 3, 7, 3 J 85, 7649 J. (0) E v E = = m v m, v. () v E = m + mv v = 0

7 4 73, = 005, + ( 373,, ) 0, J, J. 4 Az E kinetikus energia mérési eredménye tehát: E = 85, 76 J ±, 9J. (3) Ajánlott irodalom:. Kemény S. - Deák A.: Mérések tervezése és eredmények értékelése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 993.

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL

MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezető: Csekő

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben