A mintavétel szakszerűtlenségeinek hatása a monitoring-statisztikákra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mintavétel szakszerűtlenségeinek hatása a monitoring-statisztikákra"

Átírás

1 A mintavétel szakszerűtlenségeinek hatása a monitoring-statisztikákra Vörös Zsuzsanna NÉBIH RFI tervezési referens április 17.

2 Egy kis felmérés nem kor Következtetések: 1. a jelenlevők nemi megoszlása: 2. a jelenlevők átlagos életkora:

3 Milyen a statisztika? Churchill: Én csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítottam. Öreg igazság: Van kis hazugság, van nagy hazugság, és van statisztika.

4 Milyen a statisztika? George Horace Gallup : az esedékes elnökválasztáson a Literary Digest című hetilap a republikánus Alfred Landon, míg Gallup a végül győztes demokrata Franklin Delano Roosevelt sikerét jelezte előre. A Literary Digest a szokásos módszerrel tízmillió "szavazólapot" küldött szét, amelyekből kétmillió érkezett vissza. Gallup ezzel szemben egy keresztmetszetet adó lakossági mintával dolgozott: 3 ezer embert, de férfiakat és nőket arányosan "szondáztak" meg, interjúkat készítettek, valamint figyelembe vették az iskolázottságot és az anyagi körülményeket is.

5 Y Matematikai összefoglaló Emlékezzünk! Mi a mintavétel? Az alapsokaság nem mindegyik tagját vizsgáljuk, hanem véletlenszerűen kiemelünk belőle néhányat (n elemű minta), ezeket vizsgálva következtetünk az alapsokaság jellemző paramétereire (valószínűségi változó dimenziói). A reprezentatív módszer elmélete a valószínűség-számítás törvényein, más szóval a véletlen tömegjelenségek törvényein nyugszik. Ezért követelmény, hogy az alapsokaság, a szó szoros értelmében sokaság legyen, tehát nagyszámú egységet foglaljon magában. X

6 Emlékezzünk! Mekkora legyen a minta? 300 ezer élelmiszeripari vállalkozás, kb. 220 milliárd tétel évente mindez az élelmiszerláncban A minta nagysága a mintából nyerhető adatok pontosságára és megbízhatóságára van hatással, ezért a minta nagyságát mindig az szabja meg, hogy a populáció vizsgált jellemzőjét milyen pontossággal és megbízhatósággal (megbízhatósági intervallummal és szignifikancia-szinttel) akarjuk megkapni. A minta nagysága független az alapsokaság terjedelmétől táblázatokban n értéke. A minta nagysága az adatfelvétel pontosságával és megbízhatóságával van összefüggésben.

7 Az ismérvelosztás várható értékei A hiba nagysága (%) 10% vagy 90% 20% vagy 80% 30% vagy 70% 40% vagy 60% 50% 0, , , , Vissza

8 Emlékezzünk! Szignifikancia-szint: A próbafüggvény kritikus tartományba esésének valószínűsége. Megbízhatósági intervallum (konfidencia-intervallum): Valószínűségi intervallum, adott szignifikancia-szinten a becsült változó alsó és felső korlátja. A konfidencia-intervallum intervallum értékű becslést ad egy paraméterre, amely valószínűleg ezek közé a korlátok közé esik. Az α paraméter egy előzetesen megadott értékére a becsült paraméter 1-α valószínűséggel esik az intervallumba. Ezt az 1-α szintet sokszor százalékban adják meg; például 95% tipikus.

9 Y Emlékezzünk! Konfidencia-intervallum 95 %-os szignifikancia-szint mellett 99 %-os szignifikancia-szint mellett Számítása: ismeretlen szórású normál eloszlásra Student t eloszlásfüggvénnyel X

10 Konf. int. (%) Különböző mintanagyságokhoz tartozó konfidencia intervallumok ( + %) Mintanagy ság fõben

11 Emlékezzünk! Milyen legyen a minta? Reprezentatív a minta, ha a minta és az alapsokaság, amiből vettük, ugyanazt az eloszlást követi. A minta reprezentativitása nem a minta-elemszám, hanem a minta kiválasztás módszerének függvénye. Milyen statisztikai következtetéseket tudunk levonni a minta alapján? - leírást, - analízissel az alapsokaság jellemzőit írjuk le, - jóslással következtetünk további jellemzőkre.

12 Emlékezzünk! Mitől lesz jó egy következtetés? - reprezentatív a minta; - jól illeszkedő hozzárendelt empirikus eloszlásfüggvény, - az illeszkedés hibájának megadása.

13 A mintavételezés hibái általában Alapvető hibák: nem reprezentatív a minta, (túl kicsi a minta, nem random a mintavételezés), a következtetésekhez nincsenek becslések a bizonytalansági tényezőkre, hibákra; nem definiáltak előre a lehetséges mintavételi hiba nagysága, a megbízhatósági szintje és a konfidencia intervallumok. Csak random mintavétel esetében következtethetünk a populációra!

14 A mintavétel hibáinak típusai az elsőfajú hibák és bekövetkezésük valószínűsége a másodfajú hibák és bekövetkezésük valószínűsége a nullhipotézis igaz a nullhipotézis hamis a nullhipotézist elfogadjuk Helyes döntés másodfajú hiba a nullhipotézist elvetjük elsőfajú hiba Helyes döntés

15 A mintavételezés hibáinak statisztikai következményei megnő az adott szignifikancia-szinten a konfidencia-intervallum nagysága adott megbízhatósági intervallum mellett lecsökken a szignifikancia-szint nagysága megnő az első- és másodfajú hibák előfordulásának valószínűsége. A bevezető mintavétel hibája: - A teremben x átlagéletkorú férfiak ülnek: igaz, ha a megállapításhoz megadjuk, hogy - 5 elemű mintát vettünk az alapsokaságból, - és hogy az ehhez tartozó hiba - a Δ 2 = 1/n képlettel becsülve: 45%. Kapcsoló

16 A monitoring mintavétel céljai Cél: a populációt minél jobban leíró statisztikákat (statisztikai válto- zókat) meghatározni, azaz statisztikai változókkal leírni az adott populációt, illetve megadni azt, hogy az állításaink milyen biztonsággal igazak. Ezek az adatok szolgálnak később a kockázatbecslések alapjaként. A vizsgált populációból kiválasztunk bizonyos számú vizsgálati egységet, amiket ténylegesen is megvizsgálunk, ezek alkotják a mintát. Rétegezett mintavétel (egylépcsős mintavétel): - a sokaság adott ismérvek szerint csoportokba van rendezve, - majd egyszerű véletlen mintát veszünk a csoportokból. A fentiek csak a monitoring célú mintavételek kis részére igaz. Bár nincs rögzített arány, de később kb. 25% lesz az ilyen, véletlenszerű, és 75% a kockázatalapú mintavétel - önkényes kiválasztással, azaz a felvételt végző személy szakmai ismereteire támaszkodva választják ki a mintát.

17 A Hivatalok mintavételezési hibáinak okai A mintaszámok és a véletlenszerű kiválasztás - gazdasági, - logisztikai, - munkaszervezési okokból felülíródnak.

18 A hibák statisztikai következményei Mi történik, ha a tervezettnél kevesebb mintát veszünk? Mi történik, ha nem az előírt hónapban vesszük a mintát? Mi történik, ha nem az előírt élelmiszerlánc-pozícióban vesszük a mintát? Mi történik, ha előre tudja a megmintázandó, hogy mintát vesznek tőle? élelmiszer-áruházláncok problematikája

19 A hibák statisztikai következményei Mi történik, ha a tervezettnél kevesebb mintát veszünk? pozitivitás pozitivitás pozitivitás pozitivitás > a hiba megnő, a megbízhatósági intervallum szélesedik

20 A hibák statisztikai következményei Mi történik, ha nem az előírt hónapban vesszük a mintát? pozitivitás pozitivitás pozitivitás pozitivitás > a hiba megnő, a megbízhatósági intervallum szélesedik

21 A hibák statisztikai következményei Mi történik, ha nem az előírt élelmiszerlánc-pozícióban vesszük a mintát? pozitivitás tejgazdaság kiskereskedő nagykereskedő nem lesz reprezentatív a mintánk

22 A hibák statisztikai következményei Mi történik, ha előre tudja a megmintázandó, hogy mintát vesznek tőle? élelmiszer-áruházláncok problematikája nem lesz reprezentatív a mintánk

23 A monitoring mintavétel céljainak veszélyeztetése a hibák által hibás következtetések a magyar mezőgazdaság állapotáról; hibás kockázatbecslések monitoring-tervek; rosszabb pozíciók a nemzetközi piacokon; rossz stratégiai irányok kijelölése; gazdasági, politikai, társadalmi feszültségek keltése.

24 Összefoglalás Egy monitoring mintavétel akkor teljesíti az elvárásokat, ha - reprezentatív jól jellemzi az alapsokaságot, - kiszámítható (megbecsülhető) az állítások igazságtartalma azaz a hibák valószínűsége; Ezért nem szabad: - a terveket szabadon felülbírálni, - a nehézségeket a szakszerűség rovására megoldani.

25 Felhasznált irodalom Dr. Dukáti Ferenc: Termékek megfelelőségének matematikai statisztikai ellenőrzése (BME Továbbképző Intézete) Kehl Dániel dr. Rappai Gábor: Mintaelemszám tervezése Likertskálát alkalmazó lekérdezésekben (Statisztikai Szemle, 84. évfolyam 9. szám) Lehota József : Marketingkutatás az agrárgazdaságban (Mezőgazda Kiadó) Szelezsán János: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (LSI Oktatóközpont)

26 Köszönöm a figyelmüket!

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

Biometria: Statisztikai módszerek alkalmazása a biológiában

Biometria: Statisztikai módszerek alkalmazása a biológiában Biometria: Statisztikai módszerek alkalmazása a biológiában Statisztika alkalmazási területei: Adatok ellenőrzése, értelmezése, ábrázolása, Jellemző paraméterek származtatása Valószínűség hozzárendelése

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Biostatisztika és alkalmazásai

Biostatisztika és alkalmazásai 2013. szeptember 25. Tartalom 1 Mi a statisztika? 2 A statisztika alapfogalmai 3 Deskriptív statisztika A deskriptív statisztikáról általában Egyváltozós elemzés, minőségi változó Egyváltozós elemzés,

Részletesebben

A százalékarányok pontossága

A százalékarányok pontossága 21. fejezet A százalékarányok pontossága Az ilyesfajta problémák megoldásánál az a fő dolog, hogy képesek legyünk visszafelé okoskodni. Igen hasznos képesség ez, és nagyon is könnyű, csak az emberek nemigen

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 8. rész: Statisztikai eszköztár: Alapfokú statisztikai ismeretek Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Nyolcadik rész Statisztikai eszköztár: Alapfokú statisztikai

Részletesebben

EMPIRIKUS PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATOK OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA. Csíkos Csaba MTA-SZTE, Képességkutató Csoport, Neveléstudományi Tanszék

EMPIRIKUS PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATOK OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA. Csíkos Csaba MTA-SZTE, Képességkutató Csoport, Neveléstudományi Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 104. évf.. szám 183 01. (004) EMPIRIKUS PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATOK OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA Csíkos Csaba MTA-SZTE, Képességkutató Csoport, Neveléstudományi Tanszék A pedagógiai

Részletesebben

Kovács Tünde: A kutatás alapjai Gyakorlati útmutató

Kovács Tünde: A kutatás alapjai Gyakorlati útmutató TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 47. Kovács Tünde: A kutatás alapjai Gyakorlati útmutató EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Kovács Tünde Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 9. rész: Mintavétel a gyakorlatban Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Kilencedik rész Mintavétel a gyakorlatban Tartalomjegyzék

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BOZSONYI KÁROLY, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ (főszerkesztő), DR. JÓZAN PÉTER, DR.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: KÓPHÁZI DÁNIEL 2011.

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: KÓPHÁZI DÁNIEL 2011. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: KÓPHÁZI DÁNIEL 2011. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA INTÉZET A POLITIKAI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK MEGBÍZHATÓSÁGA TÉMAVEZETŐ TANÁR: DARÓCZI GERGELY

Részletesebben

A rétegzett mintavételrõl

A rétegzett mintavételrõl Tanulmányok A rétegzett mintavételrõl Galambosné Tiszberger Mónika, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegédje Email: tiszbergerm@ktk.pte.hu A mintavételes eljárások gyakorlati alkalmazása elképzelhetetlen

Részletesebben

Kehl Dániel DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Kehl Dániel DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA Kehl Dániel Mintaelemszám tervezés Likert-skálás lekérdezések esetén klasszikus és bayesi keretek között DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Statisztika 2000 Molnár D. László

Statisztika 2000 Molnár D. László Statisztika 000 Molnár D. László Tartalom Megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet... Hatásvizsgálatok logikai háttere... 6 Hatásvizsgálatok típusai:... 6 Félig-kísérletek... 8 Érvényesség... 9 A belső

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Mintavételen alapuló becslések hibáinak kezelése különös tekintettel a nemválaszolás okozta problémákra

Mintavételen alapuló becslések hibáinak kezelése különös tekintettel a nemválaszolás okozta problémákra Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Szilágyi Roland Mintavételen alapuló becslések hibáinak kezelése különös tekintettel a nemválaszolás okozta problémákra

Részletesebben

KVANTITATÍV MÓDSZEREK

KVANTITATÍV MÓDSZEREK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet KVANTITATÍV MÓDSZEREK Példatár megoldásokkal Dr. Kövesi János Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest

Részletesebben

Ahogy az USA-ban mérnek

Ahogy az USA-ban mérnek Ahogy az USA-ban mérnek A 2008-as amerikai elnökválasztást megelőző közvéleménykutatások eredményei, tendenciák, érdekességek Készítette: Rémai Dániel 2008. december 5. Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Huzsvai László. STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások

Huzsvai László. STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások Huzsvai László STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások SENECA BOOKS 2012 Szerkesztő: Huzsvai László Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

STATISZTIKA Mezőgazdászok részére

STATISZTIKA Mezőgazdászok részére Huzsvai László STATISZTIKA Mezőgazdászok részére Debrecen 2011 SENECA BOOKS Szerkesztő: Huzsvai László Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HÁMORI GÁBOR Kaposvári Egyetem 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: PROF. DR. Kerekes Sándor MTA Doktora Témavezető:

Részletesebben

1. KUTATÁSMÓDSZERTANI ALAPOK

1. KUTATÁSMÓDSZERTANI ALAPOK 1. KUTATÁSMÓDSZERTANI ALAPOK Ebben a fejezetben célunk az, hogy képet adjunk arról a nehéz, sokszor kényes folyamatról, melynek eredményeképp egy felvetődő kérdésből tudományosan vizsgálható probléma,

Részletesebben

A kockázat mint látens fogalom 1

A kockázat mint látens fogalom 1 011. TIZEDIK ÉVFOLYAM 4. SZÁM 349 KOVÁCS ERZSÉBET A kockázat mint látens fogalom 1 A kockázat statisztikai értelemben közvetlenül nem mérhető, azaz látens fogalom éppen úgy, mint a gazdasági fejlettség,

Részletesebben

9.3. Külkereskedelmi statisztika...77 9.4. Pénzügystatisztika, az államháztartás információs rendszere...77 9.5. Agrárstatisztikai információs

9.3. Külkereskedelmi statisztika...77 9.4. Pénzügystatisztika, az államháztartás információs rendszere...77 9.5. Agrárstatisztikai információs Kovács Péter Statisztikai alapismeretek Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4. A STATISZTIKA ALAPFOGALMAI...5.. A statisztika tárgy, tudományági besorolása...5.. Alapfogalmak...6.3. A statisztikai munka fázisai...8.4.

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Budapest, 2008. augusztus

Budapest, 2008. augusztus KUTATÁSI JELENTÉS Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest, 2008. augusztus Készült a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Sporttudományos kutatás. Rekreáció MsC képzés Testnevelő tanár Msc képzés

Sporttudományos kutatás. Rekreáció MsC képzés Testnevelő tanár Msc képzés Sporttudományos kutatás Rekreáció MsC képzés Testnevelő tanár Msc képzés (Sport)tudományos kutatás ~ A törvényszerűségek és összefüggések felderítésére, meghatározására irányuló tevékenység. ~ Célja adatok

Részletesebben

kritikus érték(ek) (critical value).

kritikus érték(ek) (critical value). Hipotézisvizsgálatok (hypothesis testing) A statisztikának egyik célja lehet a populáció tulajdonságainak, ismeretlen paramétereinek a becslése. A másik tipikus cél: valamely elmélet, hipotézis empirikus

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A sztochasztikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Statisztika Tanszék tamas.ferenci@medstat.hu 2013. november 29. 2 Tartalomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelítései 5 1.1. Az idősor

Részletesebben