steremtés Török Marianna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "steremtés Török Marianna"

Átírás

1 Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna

2 Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) Török Marianna

3 Jegyzet, segédet Diák és eektronikus segédetek etöthetők esznek az ETR-bő

4 Számonk monkérés teszt kérdés + 1 kifejtős, munkaidő 60 perc Értékeés a kettő átaga. Javítani írásban ehet. Megajánott jegy szerezhető házi feadatta (csoportosan a projektterv egy-egy részetét kidogozva egy váasztott témában)

5 Tematika Ötet; megvaósíthatósági tanumány; Páyázatírási technikák, közbeszerzés aapjai, forrás keresése; monitoring, páyázat figyeés; páyázat feépítése. eszámoások, beszámoók, egyéb forrásteremtések.

6 Projektszerű megköze zeítés Egyszeri jeemzői Prototípus vagy kis sorozatok Az optimáis szint aatt maradó és rugamas termeési eszközök Időben korátozott Vaamey cét kíván eérni Korátozott források Az eredmény meett eköteezett ügyfé

7 A projekt jeemzői Jó definiát és dokumentát céok eérésére szogá Konkrét végterméket produká Kihatássa van a cég méregére Vátozást hoz Nem mindennapos váaati tevékenység Egyedi (sohasem ismétődik) Adott kezdő-és befejező dátuma van Erőforrásokat haszná Eőre meghatározható kötségekke jár Gyakran igénye új módszereket, technoógiákat Átaában már tegnap e keett vona kezdeni

8 Projektmenedzsment Egy kitűzött cé meghatározott idő- és/vagy kötség kereten beüi eéréséhez szükséges feadatok és az azok végrehajtásához fehasznáható erőforrások megtervezése és menedzseése.

9 Ötet projekt Viágos stratégia, céok, prioritások Jeenegi heyzet SWOT A megvaósítás várható hatásai, eredmények Projekt iesztése a páyázatokhoz, vaamint az EU evárásokhoz Partnerek Kötségterv ütemterv Projektmenedzsment megtervezése

10 Projekt ötet Brainstorming A csoport rövid idő aatt hozhat étre sok ötetet egy probéma megodására, a probéma okának federítésére. 5-7 fő, kb. 15 percig ad öteteket. fejeszti a nyitott gondokodást mindenkit megmozgat

11 Ötet megvaósíthat thatóság Eméeti ehetőségek? Miyen tudásokra van szükség? Rendekezésre áás, ennek kötsége? Miyen egyéb eszköz, erőforrás szükséges a megvaósításhoz? Miyen szervezeti beső fetéteek szükségesek?

12 Megvaósíthat thatóság g 2. Szükséges környezeti fetéteek rendekezésre ának e? Jogszabáyi háttér tőünk függeten tényező Eég e a víz a Dunában? környezet visekedése 200-as vérnyomású ember emberi tényező

13 Megvaósíthat thatóság g 3. Finanszírozhatóság Kötségterv Időterv Kockázateemzés Piac femérés, versenytársak figyeése

14 Megvaósíthat thatósági tanumány ny SZÜKSÉGLET ELEMZÉSE, LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK A PROBLÉMA BEMUTATÁSA Szükséget eemzése Lehetséges aternatívák Kereset-kínáat eemzése Jeeneg étező struktúrák A PROBLÉMA KEZELÉSÉT CÉLZÓ LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK

15 1. A PROJEKT BEMUTATÁSA A PROJEKT HÁTTERÉNEK, KONTEXTUSÁNAK, KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSE A projekt eőzményeinek, hátterének bemutatása A projekt környezetének bemutatása kapcsoódás az EU-s, nemzeti és regionáis fejesztési eképzeésekhez A projekt tágabb környezetének bemutatása (régió, kistérség) gazdasági-társadami szempontbó A projekt szűkebb gazdasági-társadami környezetének bemutatása A projekt közveten heyszínének bemutatása, indokása A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA A projekt adatai, Az érintettek bemutatása Partnerség és együttműködés bemutatása, A projekt cérendszere A projekt eemei, a projekt keretében végrehajtandó konkrét tevékenységek, indikátorok A projekt megvaósítási mechanizmusa A végrehajtás ütemterve

16 2. PÉNZP NZÜGYI ELEMZÉS KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE BEVÉTELEK ELEMZÉSE KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE Cash-fow eemzés A projekt kötséghatékonysága FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

17 3. KOCKÁZATELEMZ ZATELEMZÉS KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE KOCKÁZATOK KEZELÉSE KOCKÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA 4. GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSOK VIZSGÁLATA

18 Megvaósíthat thatósági tanumány ny Mit? Mikorra? Hogyan?

19 Forrás s keresése se Páyázat, hite, ízing, befektető

20 Páyázat: Aapfogamak Páyázat kiírója a gazdaságfejesztés egy terüetének céjait és prioritását rögzíti, majd ehhez forrásokat rende. A páyázati kiírásban a gazdaság szerepőinek nyújt támogatási ehetőséget az átauk megfogamazott projektek végrehajtásában. A páyázat önmagában egy dokumentum, egy kéreem, amit azza a céa készítünk, hogy projektünkhöz anyagi forrásokat szerezzünk Tender: A tender kiírója a tenderkiírásban a megvaósításra kéri fe a gazdaság szerepőit. A potenciáis szerepők közü váasztja ki egy eőre kiaakított szempontrendszer aapján a eginkább megfeeő jeentkezőt. A kiíró eőzetesen meghatározza a gazdaságfejesztés céjait, prioritását, a projektet, majd ezek megvaósításához kereteket rende hozzá. Nyít tender (nyivános meghirdetés, bárki) Zárt tender (csak meghatározott kör páyázhat (meghívásos, istás)

21 Eőminősítési páyázat: A tender és a páyázat közötti átmeneti forma. Ennek során a kiíró rögzít az eküönített forrás céját és a prioritásokat. A páyázat beadását azonban megeőzi egy úgynevezett eőminősítési szakasz, meyben a kiíró kiváasztja a eginkább támogatandó projekteket, és csak ezek számára ajánja fe a páyázati szakasz második részében a páyázás ehetőségét. Vissza nem térítendő páyázat: A vissza nem térítendő páyázat ényege az, hogy kiírója oyan forrást biztosít a nyertes páyázó részére, meye szemben nem á fenn semmiyen teher, azt nem terhei visszafizetési köteezettség. Visszatérítendő páyázat: Ezen páyázati forma esetében a nyújtott támogatást egy meghatározott határidőn beü, a meghatározott fetéteek meett vissza ke fizetni. Kamattámogatást nyújtó páyázatok: Ez a páyázati forma igen hasonít a visszatérítendő páyázatokhoz. A küönbség abban á, hogy a páyázatok végeredménye egy kedvező kamatozású hite esz. Lízing, faktoring stb.

22 Páyázat Ötet megvaósíthatósági tanumány páyázat keresés Miként ehet a eggyorsabban? Amennyiben ismerjük a páyázat kiíróját, annak a szervezetnek a saját honapján nagy vaószínűségge meg fogjuk taáni a keresett páyázatot. Gyűjtő-portáok - Páyázat figyeők - Szervezetek honapjai

23 Minisztériumok GKM: PM OM BM Hazai páyázatok; EU-s páyázatok; NATO páyázatok; Iparjogvédemi páyázatok; Taámányok és szabadamak Exporthiteek kedvezményes finanszírozása; Megvátozott munkaképességűek fogakoztatása; Önkormányzati páyázatok egy része Közoktatási páyázatok; Fesőoktatási páyázatok; Nemzetközi páyázatok; Szakképzési páyázatok Heyi önkormányzatok EU fejesztések saját forrásai; Bűnmegeőzési programok; Menekütügyi aap; Szakvizsgák; Eséyegyenőségez kapcsoódó páyázati kiírások

24 Minisztériumok 2. NKÖM KÖVIM FVM ICSSZEM Képzőművészet páyázatok; Mozi és fim; Önkormányzatok kuturáis páyázatai Zöd forrás páyázatok; Környezet és társadaom; Kohéziós aapok Mezőgazdasági páyázatok; Haászati ágazat; Fiata gazdákodók; Vadgazdákodás; Erdősítés; Birtokösszevonás Kuturáis páyázatok; Ösztöndíjak; Roma páyázatok

25 További szervezetek Regionáis fejesztési tanács (régiók erősödése, források intenzívebb fehasznáása terüeti korát) Megyei terüetfejesztési tanácsok Egyes teepüések egyedi kiírásai Aapítványok, egyesüetek (speciáis téma)

26 Páyázat figyeés Magyar EU-s Gyűjtő portáok Eupayazat.ap.hu Projektek.ap.hu

27 Páyázatok éetútja tja (ÚMFT)( Páyázati dokumentáció (páyázat eőkészítő munkacsoport dogozza ki fő szabáy: benyújtott páyázatoknak összehasoníthatóknak, azonos szempontrendszer aapján értékehetőnek ke enniük) Páyázatok kiírása (páyázati dokumentáció aapján írja ki az Irányító Hatóság a Közreműködő Szervezetek szakmai támogatásáva Páyázati fehívás Páyázati útmutató, benne az értékeés szempontrendszere Páyázati formanyomtatvány és meéketei Minta a támogatási szerződésbő

28 A megfeeő páyázati kiírás s kiváaszt asztásasa A páyázat kiírása és a páyázati útmutató rengeteg a páyázati ehetőség kiváasztását meghatározó információt tartamaz. A páyázati kiírást és az útmutató eovasása Információgyűjtés: páyázó szeméyére, a páyázat és a támogatás módjára és a páyázatot kiíró evárásaira vonatkozó információ A páyázati kiírásban taáható információk aapján a egtöbb esetben már e ehet dönteni, hogy a ehetőség céjainknak és erőforrásainknak miyen mértékben fee meg. Képesek eszünk-e az adott projektet végigvinni, erőforrásaink eegendőek esznek-e hozzá.

29 A páyp yázati kiírás Minden páyázat más-más követeményeket támaszt a páyázók eé. A páyázati kiírás tartama nem kötött. A páyázat témakörétő és a kiírótó is függ, hogy az adott páyázat mit tartamaz. Köteező eemek: Páyázat céja: A sikeres páyázat aapvető fetétee, hogy a végrehajtandó projekt beieszthető egyen a páyáztató áta megfogamazott cérendszerbe. Páyázók köre: váakozási forma, dogozói étszám, nettó árbevéte, méreg főösszeg Pénzügyi fetéteek: vissza nem térítendő, visszatérítendő, kamattámogatás; Önrész; Eszámoható kötségek, finanszírozás ütemére vonatkozó irányevek. Támogatás mértéke: eszámoható nettó kötségek aapján, százaékos értékben meghatározva; maximáis igényehető értékben meghatározva. Eőfinanszírozás, utófinanszírozás.

30 Köteező eemek foyt. Beadási határidő: adott dátumig postabéyegzőve eátva vagy adott dátumig beérkezett megjeöésse Beadás módja: pédányszám; hiteesítési mód; páyázat címe, azonosítója, jeigéje; posta vagy szeméyesen Főszabáyként emondható, hogy a páyázatokat számítógéppe vagy más nyomdai eszközze kitötve, hiánytaanu a meéketekke együtt, tartami és terjedemi, minden odat szignáva, egy csomagban ezárva és sértetenü ke benyújtani. Páyázat nyeve: magyar, idegen nyev (hivataos iratok hiteesített fordítása) Páyázati díj: adott összeg; százaékos Kizáró okok: formai (késedeem); tartami (csőd, feszámoási ejárás, hamis adatszogátatás )

31 Páyázatok értékeése Formai, adminisztratív megfeeés eenőrzése Páyázati kiírás és a páyázatához meéket, étezését, tevékenységét igazoó okiratok aapján jogosut-e páyázni Formanyomtatvány, eőírt mód, pédányszám Köteező részeket kitötötte e, csatota e a köteező meéketeket Szakmai-pénzügyi értékeés Értékeő tábázat aapján (pénzügyi terv megaapozottságát kiemeten vizsgáják)

32 Jóváhagyás Szakmai értékeő szakértők véeményének figyeembe véteéve az értékeő bizottság hoz döntést, majd megfogamazza javasatát, meyet az összes dokumentumma eküd jóváhagyásra az Irányító Hatóságnak (vezetője hagyja jóvá) Szerződéskötés IH értesíti a páyázót Közreműködési Szervezet eőkészíti a szerződést, eküdi IH-nak jóvá hagyásra KSZ intézi tovább az aáírást

33 Páyázatok tartami eemei A páyázatírás önmagában véve a formai részek kitötését, összeáítását jeenti. A formai részek adatainak kitötése kevesebb munkát igénye mint a páyázat aapját képező projekt gondos megtervezése. Azonban azt is figyeembe ke vennünk, hogy a szükséges igazoások és nyiatkozatok beszerzése időigényes feadat. A projekt és a páyázat fogama nem keverhető össze, és a projekttervezés és a páyázatírás sorrendje sem cseréhető fe. Egy páyázat szükséges tartami eemeit mindig maga a páyázat határozza meg. Azonban van néhány oyan kritérium aminek minden páyázatnak meg ke feenie.

34 A projekt Meghatározott céok eérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat A projekt étrehozása A projekt megfogamazása A projekt kidogozása A projekt eőzetes értékeése A projektte kapcsoatos tárgyaások és döntések A projekt megvaósítása A projekt megvaósítása és nyomon követése A projekt értékeése A projekt ezárása és értékeése, az eredmények terjesztése

35 Partnerség g eve Hiányzó szakérteem egyetemek, kutatóintézetek, küső tanácsadók Forrásaokáció bank, befektetők Stratégiai együttműködés Együttműködési megáapodások és szerződések a jövőre vonatkozóan

36 Az üzeti terv Az üzeti terven keresztü tudja a bíráó (bíráóbizottság) edönteni, hogy a megvaósítandó projekt bevátja-e a hozzáfűzött reményeket. Idő és munkaigényes feadat. Egyes részei egyérteműen következnek a páyázati kiírásbó, viszont számos oyan, a gyakoratban többször háttérbe szoruó része is van meyek ekészítése kiemeheti páyázatunkat. Az üzeti terv a megvaósítandó projekthez ke, hogy igazodjon. Ha üzeti tervet készítünk, képzejük magunkat a bíráó heyzetébe, aki nem ismeri a váakozásunkat, sem szeméyünket. Ki ke térnünk arra is, hogy a páyázó szempontjábó miyen következményei ennének, ha nem kapná meg a szükséges támogatást. (munkahey eépítés, versenyképesség evesztése)

37 Az üzeti terv részei: r A váakozás bemutatása, ágazati eemzés, a váakozás jeenegi tevékenységének bemutatása, a fejesztési cé és az átaa várhatóan eért eredmények ismertetése, a fejesztés részetes eírása, értékesítési ehetőségek bemutatása (marketing/értékesítési terv), pénzügyi terv (a fejesztés pénzügyi megvaósíthatóságának bemutatása), a fejesztés erős és gyenge pontjai, ietve a gazdákodás környezetének hatásai.

38 A váakozás bemutatása: céja, hogy a bíráó képet akothasson a páyázó cég vagy szeméy vagyoni heyzetérő, eköteezettségeirő és szeméyes fekészütségérő. Az ágazati eemzés: a váakozás üzeti környezetét, azon beü is annak az iparágnak a rövid bemutatását hivatott eősegíteni, meyben a váakozás működik. Esőkén mindenképpen cészerű az ágazati trendeket és kiátásokat eemeznünk, ehetőség szerint 3-5 év időintervaumban. (oka nyomon követés). Az ágazati eemzés mindig magában fogaja a versenytársak eemzését, a piaci ehetőségek és korátok vizsgáatát, vaamint az ágazati eőrejezések bemutatását is. A váakozás jeenegi tevékenységeinek bemutatása: jeemezni váakozásának tevékenységét, az értékesítési fetéteeit és a fehasznát technoógiákat. figyemet ke szenteni az értékesítési csatornák és a hosszú távú partnerek bemutatásának. Szintén ebben a fejezetben ke kitérni a közemút a váakozás szempontjábó ényeges történéseire.

39 A fejesztési cé és az átaa várhatóan eért eredményeinek ismertetése: beadott projekt miyen fejesztést foga magában. Itt ke ismertetni a projekt céját és tartamát. egyérteműen kiderüjenek a projekt fő mennyiségi és minőségi paraméterei, komponensei, a projekt jeegére a projekt megfee-e egyátaán a páyázati kiírásnak? Miként ieszkedik az a váakozás stratégiájába, és miyen hatást gyakoro a projekt (megvaósuása esetén) a termék minőségre, eőáítási kötségre, jövedemezőségre, termékszerkezetre. A projekt megvaósuása esetén miyen eőnyökhöz juttatja a páyázót a versenytársakka szemben. A technoógiai kérdésekre is ki ke térnünk (a projektben működtetni, beszerezni kívánt technoógia mennyire korszerű, és az megfee-e az EU jogszabáyainak, eőírásainak)

40 A fejesztés részetes műszaki eírása: miért szükséges, ietve miyen hatást fejt ki a megvaósítandó projekt. A projekt technikai, műszaki paramétereit ke részetesen bemutatni. Az értékesítési ehetőségek bemutatása: miyen értékesítési csatornákka rendekezünk jeeneg, és a projekt eseteges megvaósuása esetén hogyan módosunak az értékesítési ehetőségek. Pénzügyi terv (a fejesztés pénzügyi megvaósíthatóságának bemutatása): egyrészt konkrét fejesztés pénzügyi fedezetét biztosító kimutatás, másrészt a fejesztés az egész szervezetre gyakorot hatását. A fejesztés forrásait összefogaó pénzügyi terv viszonyag egyszerű, arra szorítkozik, hogy a rendekezésre áó és a páyázatta enyerni kívánt források miyen módon biztosítják a fejesztés megvaósuását. eredménykimutatás/ eredményterv és a méregterv rendkívü fontos (gazdasági eredményeink becsését ke evégeznünk öt évre eőre)

41 Eredményterv/eredménykimutatás: részetesen tartamazza a bevéteeket, kiadásokat és a keetkező eredményt éves szinten. Az eredménytervhez kapcsoódóan minden esetben meg ke határozni a páyázott fejesztés megtérüési idejét. A méreg egy adott áapot összevont tömör eírása. Tartamazza a páyázó vagyonát és ezek forrásait. A méregtervnek összhangban ke ennie az eredménytervve. A méregné pozitív megítéés aá esik, ha a befektetett eszközök forrása biztosított a saját tőkébő és a hosszúejáratú köteezettségekbő. A tervet szintén átagosan a fejesztés megvaósuását követő 5 évre ke ekészíteni. Termeési terv: A termeési terv téteesen tartamazza a termet áruk, vagy nyújtott szogátatások mennyiségét, és azok egységárat. E termeési tervet ke ekészíteni a projektidőtartamára és a megvaósuást követő 5 évre. Cash-fow terv: Céja a fejesztés megvaósításához szükséges eszközök foyamatos rendekezésre áásának biztosítása.

42 A fejesztés erős és gyenge pontjainak bemutatása: SWOT Humánerőforrás terv: feeős szeméyeknek a kiváasztása, akik a projekt során feeősségge tartoznak az egyes foyamatok, eredmények és cseekedetek tervszerű megvaósításáért. A humánerőforrás terv kiaakításáná fontos: A feeősségi körök meghatározása és eosztása Munkacsoportok étrehozása A feeős szeméyek kiváasztásáná ügyenünk ke a: Szakmai kompetenciákra Kommunikációs és együttműködési készségekre Vezetői készségekre Gyakorati tapasztaatokra

43 Cseekvési terv időütemezésse: projekt egészét átható mikor és mit tervezet. A céok eéréséhez szükséges tevékenységek konkrét meghatározása Kucsfeadatok kijeöése, majd azok afeadatokra történő febontása Az egyes tevékenységek időbei és ogikai kapcsoatainak megáapítása Szakaszhatárok és munkacsomagok kijeöése Az egyes tevékenységek evégzéséhez szükséges szakérteem meghatározása Feeősök kijeöése A cseekvési tervnek tartamaznia ke a kiinduó áapotot és az eérendő cét. Pontosan meg ke határoznunk a céok eéréséhez szükséges tevékenységeket. A céokhoz erőforrásokat (emberi és pénzügyi) ke rendenünk. Időben is ütemeznünk ke az egyes tevékenységeket.

44 A környezeti hatástanumány céja a projekt természeti környezetre gyakorot hatásainak kimutatása. A gazdasági hatástanumány céja a projekt a szervezet hosszú távú működésére gyakorot hatásának bemutatása. A fogakoztatási hatástanumány céja a szervezet projekt átai munkaerő megtartási és fejesztési ehetőségeinek bemutatása. A megvaósuó projekt nem eredményezhet ebocsátásokat. A megtérüési tanumány céja a projekt megtérüésének és az átaa generát gazdasági eredmények bemutatása.

45 Páyázat összetéteetee Kísérő evé Páyázati adatap (érdekődés feketése) Címap (páyázat címe, szervezet neve, adatai, képviseő adatai, benyújtás dátuma, páyázott tevékenység időtartama, kért támogatás, páyázat összefogaása (ki, mit, miért, mikor hogyan? Páyázó bemutatása, probéma fevetése, megodásra tett javasat, konkrét tevékenység, akamazandó módszerek Projektterv Köteező meéketek

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG VZSGÁLATOK A VSEGRÁD-HEGYSÉG, ' RAGADOZ6MADARAN* Írta: S O M, O G Y ' (Budapest) P É T E R, Az emberi környezet és a természeti értékek védeme ma már az egész viágon napirenden szerepő probéma. A technikai

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben