A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció"

Átírás

1 A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció

2 Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/ Bécs Ausztria Koncepció és szerkesztés: Szöveg és fotók: Asszisztens: Grafika: Papír: Nyomtatva: CENTRAL EUROPE Program CENTRAL EUROPE projektek Tom Popper Hermann Kienesberger Biotop (FSC tanúsítványnak megfeeő) június A kiadvány ekészítésekor a CENTRAL EUROPE Program pontos adatközésre törekedett és nem terhei feeősség a küső forrásokbó származó adatokért, technikai jeegű pontatanságokért, tipográfiai vagy más jeegű hibákért. A vonatkozó információk és inkek időközben a Kiadó figyemeztetése nékü megvátozhattak. A sokszorosítás a forrás megnevezéséve engedéyezett. A kiadvány a CENTRAL EUROPE Programon keresztü az Európai Regionáis Fejesztési Aap (ERFA) finanszírozásában készüt.

3

4 Tartaomjegyzék CENTRAL EUROPE A régiók határokon átíveő együttműködése 6 Együttműködés az innováció terüetén ELEMZÉS: Együttműködés az innováció támogatására és a műszaki fejesztésre 12 TECHNOLÓGIATRANSZFER ÉS ÜZLETI INNOVÁCIÓ 14 ACCESS Ágazati megközeítés az innováció ösztönzésére 16 ACT CLEAN Egy tiszta és versenyképes Közép-Európáért 18 AutoNet A gépjárműipar één az innováció 20 CEBBIS A kutatás gazdasági hasznosítása 22 CEEM A KKV-k támogatása a foyamatok környezetbaráttá téteében 24 CENILS Innovatív fény viágítsa meg a piacot! 26 CentraLab A régió innovációs aboratóriummá vaó aakítása 28 Centra Community A aboratórium megnyitása az innováció erősítése érdekében 30 CENTROPE CAPACITY Együttműködés az integrát régió megteremtéséért 32 centrope_tt A kutatás-fejesztésben rejő ehetőségek kiaknázása 34 CERIM A csúcstechnoógia piacra történő bevezetése 36 CusterCOOP A kaszterek támogatása a versenyképesség növeése érdekében 38 CLUSTERS-CORD A kaszterek következő szintre történő emeése 40 CuStrat Az új kaszter koncepciók ösztönzik a fejődő ágazatokat 42 CNCB Heyi kaszterek kiaakítása a gobáis versenyképesség biztosítására 44 C-PLUS Erősebb kaszterek építése a versenyképesség növeésére 46 ESSENCE A nagy versenytársak ogisztikai módszerei a KKV-kné 48 FLAME Az innováció anyagi megközeítése 50 FORT A váakozások támogatása abban, hogy miné többet hozzanak ki az innovációbó 52 FREE Az innováció és a váakozások közötti kapcsoat megteremtése 54 I3SME Innovációs útra áítani több száz KKV-t 56 IDEA A kimagasó képességű munkaerő biztosítja a váaatok versenyképességét 58 INNOTRAIN IT Az IT innovációs fejesztésre történő fehasznáása 60 InoPace Segítségnyújtás a váakozásoknak a fiata innovátorok támogatásában 62 InTraMed-C2C A betegek heyzetére váaszt adó fejesztések 64 LiCEA Segítségnyújtás a KKV-knak az energiafehasznáás mérésében és csökkentésében 66 NANOFORCE Jobb jövő építése a nanotechnoógia akamazásáva 68 PLASTiCE A korszerű műanyagok csökkentik a huadék mennyiségét 70 PRESOURCE Hatékony termeés: többet kevesebbő 72 PROINCOR Az innováció fontossága a kisváakozások versenyképességének megőrzésében 74 SMART FRAME Innovációs együttműködés a váakozások fejesztésére 76 4 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

5 Eőszó Az innováció a regionáis versenyképességet minden szinten támogatja és ösztönzi. Az üzeti viág egyre összetettebbé váása, vaamint a verseny erősödése a váaatokat az innováció irányába fordítja, amey a versenyeőny megszerzésének egyik egbiztosabb módja. Közép-Európában számos régióban továbbra sem á rendekezésre az innovációt támogató stabi keretrendszer, és ez komoy kihívást jeent. A kutatásra és technoógiai fejesztésekre fordított összeg, csakúgy, mint a vidéki szerepők együttműködést szorgamazó kaszterekben vaó részvétee továbbra is megehetősen aacsony szinten mozog. Az innovációs fejesztésekbő vaó részesedéshez a váaatoknak hatékonyabb technoógiai transzferre és készen eérhető pénzügyi forrásokra, vaamint megfeeő üzeti készségekre van szükségük. A CENTRAL EUROPE Program projektjei e kihívásokat hivatottak csökkenteni a regionáis szerepők közötti jobb kapcsoatok kiaakításán keresztü. Míg a centrope_tt projekt (34. od.) pédáu a regionáis innovációt irányító rendszereket javítja, addig a CNCB projekt (44. od.) a kaszterek nemzetközivé váásának ehetőségeit teremti meg, a CuStrat (42. od.) pedig új kaszter-koncepciókat hoz étre az új iparágak támogatásra. Az ACCESS (16. od.) az iparági innovációs potenciát méri fe, a C-PLUS (46. od.) azonban a kaszterek tejesítményének javítását cézó intézkedések bevezetését segíti eő. A CENTRAL EUROPE projektek ugyanakkor ehetővé teszik a kis- és középváakozások számára, hogy éjenek innovációs ehetőségeikke, továbbá eősegítik a kutatási eredmények üzeti ehetőségekre történő átvátását. Ezek oyan innovációs és technoógiai transzfert teszteő eszközök révén vaósunak meg, mint amiyen a CEBBIS projekt (22 od.) vagy a LiCEA project (66. od.). A PROINCOR (74. od.) projekt az innovációs menedzsment terüetén nyújt támogatást a váakozásoknak, az INNOTRAIN IT (60. od.) projekt a emberi erőforrások innovációs foyamatba beágyazásában segít. A CERIM (36. od.) és FORT (52. od.) projektek céja, hogy az innovatív öteteket megfeeő pénzügyi támogatássa párosítsa. Ez a kiadvány a CENTRAL EUROPE Program eddigi történetébe enged betekintést; azt a 31 innovációs projektet mutatja be, meyek 2007 óta közös finanszírozásban zajanak. Reméjük, hogy kiadványunk kiváó aapot képez az eért eredmények megvizsgáására, vaamint arra ösztönzi Önöket, hogy megvizsgáják, mey terüeteken ehetne további fejődést eérni, vaamint miyen irányba indujanak a as programozási időszakban. Christiane Breznik Bécs, A CENTRAL EUROPE Program Irányító Hatósága Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 5

6 CENTRAL EUROPE A régiók határokon átíveő együttműködése Közép-Európa városainak és vidéki régióinak közös a történeme, és hasonóak a társadami és kuturáis jeemvonásaik. A térséget északon a Bati-, déen a Födközi-tenger a határoja, nyugati és keeti határait azonban nehezebb meghatározni. Tejes terüete több mint 1 miió négyzetkiométer, ameyen mintegy 150 miió ember é: 2007 óta ők évezhetik a CENTRAL EUROPE Program nyújtotta nemzetközi együttműködésekbő fakadó eőnyöket. A közös vonások eenére a közép-európai régió mégis annak vátozatosságáva jeemezhető eginkább: jeentős etérések tapasztahatók az éghajati, terüetrendezési, teepüési és gazdasági struktúrákban, vaamint a megközeíthetőség és az ökoógiai kihívások terüetén is. Szintén nagyok a küönbségek a közép-európai poitikaiés közigazgatási rendszerekben, ameyek taán itt a egheterogénebbek az Európai Unióban. Kihívást jeent Európa sokszínűségének miné jobb kihasznáása a terüet fenntartható fejesztése érdekében - a küönböző országok és régiók közötti széeskörű együttműködések növeéséve. CENTRAL EUROPE Program A CENTRAL EUROPE Program szées ehetőséget biztosít a hatóságok, intézmények és váakozások együttműködéséhez a következő 9 közép-európai országban: Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország, Németország, Oaszország, Lengyeország, Szovákia, Szovénia és Ukrajna. 124 projekt társfinanszírozásának biztosításáva a CENTRAL EUROPE Program segítette a heyi és regionáis innováció növeését, a nagyobb fokú akadáymentesítést, a környezet megőrzését, vaamint a régiók versenyképességének és vonzerejének növeését a közép-európai térségben óta a CENTRAL EUROPE Program több mint 230 miió eurót fordított transznacionáis projektekre az aábbi terüeteken: Technoógiatranszfer és üzeti innováció Fenntartható tömegközekedés és ogisztika Környezeti kockázatok kezeése és éghajatvátozás Energiahatékonyság és megújuó energia Demográfiai vátozások és tudásfejesztés Kuturáis örökség és kreatív erőforrások 6 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

7 Program: CENTRAL EUROPE ERFA finanszírozás: 231 miió euró Időtartam: (2015) Weboda: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 7

8 Euró értékű beruházást készítettek eő a CENTRAL EUROPE projektek keretében 22 Euró cent a CENTRAL EUROPE projektek egy főre jutó éves finanszírozási kötsége Partner vesz részt a CENTRAL EUROPE projektek megvaósításában Együttműködés az uniós áampogárokért A CENTRAL EUROPE projektekben küönböző országok érdeketjei közös erőfeszítéseket tesznek azza a céa, hogy a nemzeti határokon sok esetben túnyúó probémákra hatékony megodásokat, ezen keresztü pedig a akosság hétköznapi éetében javuást érjenek e. A femerüő kérdéseket heyi szinten, azaz a küönfée közép-európai régiókban odják meg. A több nemzeten átnyúó együttműködés ehetővé teszi a partnerek számára, hogy a közös munka hozzáadott értékébő profitájanak. Így kizárható a feeseges foyamatismétés, vaamint a nagyobb hatást rövidebb fejesztési idő aatt ehet eérni. kíséreti beruházás és intézkedések pénzeszközök és befektetések támogatásának kibővítése új gazdasági stratégiák akotása a heyi közösségek bevonásáva többszintű hatékonyság-növeés központi beruházások hatékonyságának növeése az uniós irányevek regionáis szinten történő akamazásának támogatása a regionáis háózatok és heyi közösségek bevonása a szakpoitikák minden szinten történő befoyásoása 8 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

9 A nemzeteken átnyúó együttműködések során szerzett értékes tapasztaatokra ke a munkánkat aapoznunk. Számos tényező igazoja, hogy bizonyos kihívásokat nem ehet kizáróag nemzetáami vagy regionáis szinten megodani, hanem határokon átnyúó megközeítésre van szükség. Photo: istockphoto.com / EHStock Johannes Hahn, regionáis poitikáért feeős uniós biztos Hozzájáruás az Európa 2020 stratégiához A CENTRAL EUROPE Programban megvaósuó határokon átnyúó együttműködés méyen az új európai, nemzeti és regionáis stratégiai keretrendszerbe ágyazódik. A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósut számos projekt már jeeneg is hozzájáru az Európa 2020 stratégia cékitűzéseihez, az inteigensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés eősegítése érdekében. Az egymást köcsönösen erősítő céok segítik az EU-t és a tagáamokat abban, hogy jó tejesítsenek a fogakoztatás, a termeékenység és a társadami befogadás terüetén. Az Európa 2020 stratégiában fogat konkrét épések öt terüeten a fogakoztatás, innováció, oktatás, társadami befogadás, vaamint az éghajatvátozás és energia terüetén tűznek ki ambiciózus céokat. A CENTRAL EUROPE Program, vaamint a program hatására egy adott heyszínen megvaósuó határokon átnyúó együttműködések e céok regionáis szinten történő eérésében fontos szerepet tötenek be, jóehet ezek a programok az EU kohéziós poitikára fordítható összkötségvetésnek mindössze 0,07 %-át teszik ki a as időszakban. CENTRAL EUROPE A CENTRAL EUROPE Program a következő, közötti programidőszakban is támogatja a regionáis együttműködést a küönböző közép-európai áamok között. Legutóbb Horvátország csatakozott a programhoz, ameyben Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyeország, Szovákia, vaamint Németország és Oaszország egyes régiói is részt vesznek. Photo: istockphoto.com / Fred Froese A CENTRAL EUROPE Program átaános cékitűzése, hogy határokon átnyúó együttműködés útján úgy vátoztassa meg a közép-európai városokat és régiókat, hogy azokban jobb egyen éni és dogozni. Pontosabban fogamazva a nemzetközi együttműködés eősegítse az oyan inteigens megodások akamazását, ameyek váaszt adnak a regionáis probémákra az aábbi terüeteken: Innováció és tudásmenedzsment Aacsony széndioxid kibocsátású városok és régiók Környezeti erőforrások, kuturáis erőforrások Közekedés és mobiitás A Program az oyan témaköröket, mint a demográfiai vátozások, horizontáisan kezei. A tevékenységek középpontjában nemzetközi szintű, poitikai tanuáson és a megvaósításon aapuó megközeítések ának. Konkrétan, stratégiák és akciótervek megvaósítása, módszerek kifejesztése, teszteése és hasznáatbavétee, nagyobb beruházások eőkészítése, kíséreti akciók beeértve a kíséreti beruházásokat is vaamint oyan tejesítménynöveő intézkedések, mint a képzés is a tevékenységek körébe tartoznak. Részetesebb tájékoztatás taáható az új CENTRAL EUROPE Programró az interneten a címen. Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 9

10 Együttműködés az innováció terüetén a CENTRAL EUROPE Program keretén beü CENTRAL EUROPE SZÁMOKBAN A PROGRAMBAN ÉRINTETT ORSZÁGOK, RÉGIÓK/VÁROSOK ÉS LAKOSSÁG miió akos város & régió 9 ország TÁRSFINANSZÍROZÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT INNOVÁCIÓS PROJEKTEK a hat fő terüet közü innovációs partner vesz részt projekt az innovációs projektekben (a 124-bő) (az 1331-bő) A PROGRAM IDŐTARTAMA A KÖZPÉNZEK OKOS FELHASZNÁLÁSA BEFEKTETETT ÖSSZEG 54 = 23 % miió euró -a 231 miió eurós tejes program kötségvetésnek Lakosonként évi mintegy 0.05 ráfordítássa a program az aábbiakat éri e: miió euró összértékű befektetés jött étre a projekt eredményeképpen áandó miió euró együttműködési háózat a projektek áta eőkészített szüetett jövőbei befektetések 10 Technoógiatranszfer értéke és Üzeti Innováció Közép-Európában 217 heyi kíséreti tevékenység jött étre a projektek keretén beü új munkahey jött étre

11 Projektek 1 menetrend új készségek megszerzésére és munkaheyek teremtésére 4 digitáis menetrend 13 innovációs unió Az EU 2020 kiemet kezdeményezéseihez hozzájáruó projektek száma 5 az energiahatékony Európáért 17 iparpoitika a gobaizáció jegyében inkuzív növekedés KÖZELEBB AZ EURÓPA 2020 CÉKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ A CENTRAL EUROPE Program hozzájáru az Európa 2020 Stratégiában megjeöt törekvések, az inteigens, fenntartható és inkuzív növekedés megvaósításához. A Stratégia európai szinten konkrét cékitűzéseket határoz meg a fogakoztatás, innováció, oktatás, társadami befogadás, az éghajatvátozás és energia terüetén. A CENTRAL EUROPE projektek áta eért eredmények hozzájárunak a fent nevezett céok heyi és regionáis szintű tejesítéséhez. Az EU 2020 prioritásaihoz hozzájáruó projektek száma 1 inteigens növekedés 17 fenntartható növekedés 22 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 11 Adatok: ápriis Design: studioq.at

12 ELEMZÉS: Együttműködés az innováció támogatására és a műszaki fejesztésre Az innováció étfontosságú a versenyképesség megtartásában és a gazdasági növekedés eérésében. Az innovációban úttörő szerepet játszhatnak azok a kutatók, akik oyan kisebb, rugamas váakozásokka együttműködésben dogoznak, ameyek az új gondoatok jövedemezővé téteére törekednek. A CENTRAL EUROPE Program a Technoógiatranszfer és üzeti innováció témakörébe tartozó projektek segítségéve törekszik ezen igények kieégítésére. A as időszakban a CENTRAL EUROPE Program 124 projektje közü 31 tartozott ebbe a kategóriába. Az Inova + áta végzett vizsgáatok szerint a CENTRAL EUROPE Program ezen a témakörbe tartozó projektjei jó kezeik a probémát azáta, hogy erősítik a étfontosságú együttműködést, és hogy segítséget nyújtanak az innovatív váakozásoknak a korátok áttörésében. A vizsgáat megáapította, hogy a projektek hozzájárunak az EU innovációfejesztési cékitűzéseinek megvaósításához, és, azza, hogy nemzetközi keretet teremtenek az az innovációs és üzeti fejesztési együttműködés eőmozdításához, jeentős hozzáadott értéket képvisenek. 12 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

13 Azza, hogy egyedüáó nyít teret képez az innovációpoitikai döntéshozók és közvetítők számára a technoógiatranszferben és az üzeti fejesztésben hasznáható új innovációs megközeítések kifejesztéséhez, megosztásához és kikíséretezéséhez, a CENTRAL EUROPE Program hozzáadott értéket képvise és egyérteműen hiánypótó szerepet játszik az EU poitikai kontextusában. Inova +, Portugáia A 31 technoógiai és innovációs projekt két résztémakörre fogakozott: az Együttműködés a regionáis szerepők közötti szorosabb kapcsoatok kiépítésére aá tartozó projektek a döntéshozók és a megvaósítók közötti közös tanuást és információ-megosztást erősítik. Az Együttműködés az innováció erősítésére a regionáis váakozásokban projektjei közvetenebb formában nyújtanak támogatást a váakozások innovatív képességeinek kitejesítéséhez és az új kutatási eredmények piaci bevezetéséhez. A stratégiai tanuás, mint domináns tevékenység A vizsgáat arra az eredményre jutott, hogy a 31 technoógiatranszferre és üzeti innovációva fogakozó projekt közü 17 a stratégiai tanuásra és üzeti innovációra összpontosít. A vizsgáat megáapította, hogy számos probéma jeentkezik a regionáis szerepők között az innovációs poitika javítását szogáó hatékony együttműködési és tanuási foyamatok megvaósítása során. A döntéshozók heyben a stratégiák és programok hatékonyságának mérése során igényenek támogatást jobb összehasonítási aapok, i. formáis eenőrzési ejárások formájában. Nemzetközi szinten a egjobb gyakoratok megtaáására szogáó módszerekre, és a egjobb gyakoratok megvaósításához nyújtott támogatásra van szükség. A vizsgáat megáapította, hogy a 17 technoógiatranszferre és üzeti innovációra koncentráó projekt eredményes munkát végzett az ezen igények kieégítése érdekében. Iyen támogatást kieégítő minőségben a többi uniós és nemzeti szintű tevékenység nem nyújt. Ami a váakozások, küönösen a KKV-k, közveten támogatását ieti, a vizsgáat megáapította, hogy esősorban a következő tényezők azok, ameyek a váakozásokat akadáyozzák: a forráshiány, az innovációs menedzserek hiánya, az innováció, az innovatív termékek és szogátatások nem kieégítő marketingje, a kutatási képességek hiánya (küönösen a KKV-k esetében), továbbá a kapcsoati háó és együttműködés gyengesége a küső partnerek esetén. A tanumány szerint a projektek segítséget nyújtanak ezeken a terüeteken: vagy specifikusan az adott probémát megcéozva, vagy pedig közös megodás kidogozásáva. A váakozások támogatását cézó 14 innovációorientát projekt között a eggyakoribb tevékenység az innovációmenedzsment, az ismeretek fejesztése vot. Ennek egyik oka, hogy viszonyag egyszerű hatékony képzést tartani nemzetközi szinten. Emeett a 31 technoógiatranszferre és üzeti innovációra koncentráó projekt közü hat projekt kevert fókuszú vot, azaz tevékenységei kiterjedtek mind az innovációpoitikára, mind a váakozások közveten támogatására. A tanumány szerint e két tevékenység kiegészíti egymást, így ésszerű egy-egy projekt keretei között együttesen fogakozni veük. A jövőre nézve a vizsgáat azt javasoja, hogy a CENTRAL EUROPE projektek tartsák a technoógiatranszfert és az üzeti innovációt a fókuszban és, hogy a program pontosabban határozza meg az innovációpoitika, ietve a váakozások közveten támogatásának két résztémáját. Ugyanakkor a tanumány szerint azok a kevert fókuszú projektek, ameyek mindkét résztémát érintik, küönösen eredményesek ehetnek. A tejes tanumány etötéséhez átogasson e a honapra. Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 13

14 Technoógiaitranszfer és üzeti innováció Együttműködés a regionáis szerepők közötti jobb kapcsoatokért Együttműködés a regionáis váakozások innovációs kapacitásának növeésére 14 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

15 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓK Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 15

16 Photo: istockphoto.com / DNY59 Ágazati megközeítés az innováció ösztönzésére A kis- és középváakozások (KKV-k) motorja sok esetben az innováció, küönösen néhány technoógiai ágazatban. A gazdasági recesszió miatt azonban nehéz a KKV-k endüetét fenntartani. Az ACCESS projekt újfajta megközeítésse próbá megodást taáni erre a kihívásra. Oyan ágazatspecifikus megközeítésse é, amey a gazdaságot ösztönző innovációt segíti eő. Az ACCESS projekt három oyan terüetre fókuszá, ameyek jeentős mértékben hozzájárutak az innovációhoz. Ez a három terüet a biotechnoógia, a mechatronika és az éemiszeripar. 8 közép-európai áambó 11 partner dogozik az innovációt segítő projekten annak érdekében, hogy a következő kérdésekre váaszt taájanak: Meyek azok a regionáis innováció-menedzsment eszközök és technoógiák, ameyek javíthatják az innovációs kapacitást? Miyen ehetőségek rejenek az ágazati megközeítésen aapuó innováció-menedzsmentben? A projekt megpróbája az innováció ezen iparágakra gyakorot hatását, a jeeneg megévő innovációt ösztönző módszereket, vaamint az iyen irányú erőfeszítések tényeges eredményeit femérni. Ugyanakkor igyekszik megáapítani azt is, hogy az ágazati szerepőknek az innováció terüetén miyen támogatásra van szükségük. Transznacionáis jeegéné fogva az ACCESS bizonyos ágazatokban az innovációs kapacitás vizsgáatára regionáis szintű tudásauditot képes végrehajtani, így a rendekezésre áó egjobb innováció-menedzsment eszközöket és technoógiákat képes a küönfée ágazatokban az új ötetek bevezetésére akamazni, és azokat a reeváns cécsoportoknak bemutatni. 16 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

17 Photo: istockphoto.com / DNY59 A projekt a nemzeti és regionáis szabáyozó szerveknek, más ágazati érdeketeknek is iránymutatásu szogáhat az innovációt támogató környezet megteremtésében. Janja Kokoj Prošek, a szovén Környezetvédemi és Vidékfejesztési Minisztérium Átfogó Vidékfejesztési és Vidékmegújítási programjának (CCDVR) feeőse 99%-a az EU27 éemiszer-ipari váakozásainak kis- és középváakozás (KKV) 200 heyszíni interjút végeztek az ACCESS kutatói Tudásmegosztás Az ACCESS kucsfontosságúnak tartja, hogy ágazatspecifikus kutatásainak eredményeit megossza az érdeketekke, egyen szó a tanumányozott iparágakban érintett kormányzati szabáyozó szervekrő, kutatókró vagy üzetvezetőkrő. Az összegyűjtött információ birtokában az ACCESS projekt résztvevői egy speciáis Nemzeteken átnyúó Innovációs Menedzsment képzést tartanak, hogy a megszerzett tudást szées körben ismertté tegyék. A képzésben résztvevő szakemberek az ietékes minisztériumokat és más ágazati szerepőket hasznos javasatokka áthatják e az innovációs rendszerek támogatására vonatkozóan. Ezek a szakemberek a biotechnoógiai, mechatronikai és az éemiszer-ipari vezetőknek az innovációs rendszerek fejesztésérő és a későbbiekben bevezetendő támogató intézkedésekrő adnak feviágosítást. A küönböző ágazatokat kutató szakemberek az ACCESS projekt szakértői értékeés rendszerén keresztü ismereteiket megosztották más terüetek szakértőive. Ennek keretén beü egy adott régió innovációs vizsgáatát követően a szakemberek a heyi kormányzati és önkormányzati szerepőkke, az egyetemek és magánkézben évő kutatási intézmények, innovációs és technoógiai közvetítő szervezetek, vaamint magánváakozások képviseőive és kockázati tőke befektetőkke taákoztak eszmecserére. Iyen jeegű regionáis taákozóra három ízben kerüt sor éemiszer-ipari, négy akaomma mechatronikai, és szintén három ízben biotechnoógiai témában. A terepen foytatott iyen és hasonó tevékenységek az innováció támogatásának szisztematikus megközeítését segítik eő. Ezze egy időben a projekt keretén beü számos oyan érdeket is egy asztahoz üt, akik a projekt időtartamán túmutatóan is képesek a további tudásátadást eősegítő együttműködésre. Photo: istockphoto.com / RainerPend 3 kíséreti projektet indított az ACCESS a biotechnoógia, a mechatronika és az éemiszeripar terüetén Projekt: ACCESS ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 17

18 Photo: istockphoto.com / gias Egy tiszta és versenyképes Közép-Európáért Közép-Európa váaatai az ipari és üzeti tevékenység során keetkező bármiyen negatív környezeti hatást jeentős mértékben képesek csökkenteni, ha hozzáférésük van a rendekezésre áó egfejettebb technoógiához. Az ACT CLEAN projekt tisztább termeést eredményező kiterjedt terüeti háózatot hozott étre annak érdekében, hogy a környezetbarátabb működéshez szükséges információva eássa a heyi váakozásokat. Az ACT CLEAN háózat az országos szintű ACT CLEAN kapcsoódási pontok (NCP-k) együttműködésén aapu. Az NCP-k áandó együttműködési struktúrákat és kis- és középváakozásokat támogató szogátatásokat dogoztak ki a zödebb termeési technoógiák és ügyvitei rendszerek fehasznáásának támogatására. Rögös az uniós szabáyozás betartásáig vezető út A tisztább termeés a szennyezés csökkentéséve egyidejű hatékonyságnöveésen tú jogi köteezettséget is jeent. Az uniós irányevek és szabáyozás megköveteik a váakozásoktó, hogy igazodjanak az eőírt környezetvédemi normákhoz, továbbá biztosítsák a környezeti szempontbó hatékony termeési foyamatokat. Sok KKV-nak nincs hozzáférése a más régiókban kifejesztett és bevetett tisztább gyártási technoógiákhoz. Ugyanakkor gyakran a zödebb gyártási technoógiáva rendekező KKV-k sincsenek kapcsoatban a egfontosabb piaci szerepőkke. Az ACT CLEAN ezeket a nehézségeket hivatott orvosoni azáta, hogy a termeési foyamatokat környezetbarátabbá aakító termékeket és szogátatásokat kíná fe a KKV-k számára, ameyek az uniós jogszabáyokhoz vaó igazodást is garantáják. 18 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

19 Photo: istockphoto.com / gias Az ACT CLEAN háózatán keresztü a váaataink a egújabb innovációs kérdésekke ismerkedhettek meg, ameyeket most vizsgáunk meg közeebbrő. Az eco-design koncepciót küönösen érdekesnek taátuk, ennek eredményeképpen már konkrét kezdeményezések szüettek; erre péda a rendszeres váaati képzések bevezetése. Carotta Ranieri, CNA Boogna, Kézművesek és KKV-k Országos Szövetsége szakpoitikai, energetikai, környezetvédemi koordinátor, Oaszország A taákozások közveten támogatást nyújtanak Az ACT CLEAN háózat egy foyamatos iparági workshop sorozatot, vaamint a tisztább termeés témájában egy foyamatos business-to-business képzést hozott étre. Az emút három év során a képzés efedte az energiahatékonyság, a huadékkezeés és a környezetvédemi irányítási rendszerek témaköreit. Ezenfeü a háózat a KKV-k egyedi kívánságainak is eeget tud tenni a tisztább termeésse kapcsoatos bármiyen témában. A tisztább termeés ösztönzése regionáis szinten A projekt kidogozta az ACT CLEAN nemzeteken átnyúó menetrendet, amey a tisztább termeés eősegítésének, fejesztésének és beüzemeésének támogatását szogája. A menetrend cseekvési terve három fő terüetet fed e: a háózatépítési tevékenységek segítése a tisztább gyártási foyamatokka kapcsoatos ismeretek terjesztése a pénzügyi keretrendszer fejesztése A projekt részeként vezette be pédáu a magyarországi Corvinus Egyetem az uniós szabáyozást tartamazó Compex adatbázist, ameyet a szovák Tisztább Termeésért Központ bocsátott rendekezésre. A koncepciót egy egyszerűbb, az ún. Greenex adatbázisra dogozták át oyan interaktív eszközt étrehozva, amey ehetővé teszi a KKV-k számára a rájuk vonatkozó uniós és magyar szabáyozás gyors keresését, vaamint a rendekezések betartásának eenőrzését is. Nem ke a nuáró kezdeni Az ACT CLEAN eszközcsomag összeáításán tú a projekt számos egjobb gyakoratot is beazonosított és közzétett. Az iyen egjobb gyakoratok határokon átnyúó Tisztább Termeési Gyakoratok taákozók keretén beü történő megosztásáva hasznos ismeretek sajátíthatók e. Az egyik iyen egjobb gyakorat egy német céghez fűződik. A váaat kifejesztett egy adszorpciós napkoektoros hűtési technoógiát, amey jóva kevesebb eektromos áramot fogyaszt a hagyományos kímaberendezésekhez képest. A hagyományosan akamazott üvegházhatást erősítő hűtőközeget (a HFC-t) vízze heyettesítették. Téen hőbefúvóként üzeme a berendezés. A technoógiáva biztonságosabb környezetet és jobb energia-hatékonyságot sikerüt eérni, és így közveten megtakarítás reaizáható. Az ACT CLEAN iyen és ehhez hasonó pédákat gyűjtött össze és eemzett, vaamint egy innovációs megodásokat tartamazó közös adatbankot hozott étre a KKV-k számára. A projekt adatbázisába hozzávetőegesen 500 pédát váasztottak ki, és ezeket ismeretterjesztő füzetek formájában és egyéb terjesztési formátumban teszik nyivánossá. A cseekvési terv javasatainak címzettje minden esetben az adott terüetért feeős intézmény. Továbbvezető út Az ACT CLEAN háózat együttműködési mechanizmusa mostanra keőképpen kiaakut és stabi ahhoz, hogy a kezdeti projekt időtartamán tú is éetképes maradjon. A projekt honapja csatakozási feüetként fog a jövőben is szogáni a küönböző közép-európai országok és váakozások között. A cseekvési tervben tett javasatokat érdemes megszíveni, hogy a tisztább termeés keretrendszere Közép-Európában tovább fejődhessen. További tudatosság növeésre van szükség annak érdekében, hogy a KKV-k a tisztább termeési foyamatokró értesüjenek, vaamint a kifejesztett eszközöket megfeeő módon népszerűsítsék és forgamazhassák Ebben az évben szüetett meg a tisztább termeés kifejezés az ENSZ Környezetvédemi Programjának keretén beü Projekt: ACT CLEAN ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 19

20 Photo: istockphoto.com / mattjeacock A gépjárműipar één az innováció Közép-Európa gépjárműiparának a jövőjét eginkább az innováció tudja biztosítani. A progresszív gépjárműgyártók és kutatóintézetek a régió versenyképességét új foyamatok, anyagok és termékek közös fejesztésén keresztü képesek megőrizni. Az AutoNet az innovációs foyamatot a közép-európai és azon túi iparági szerepők közötti egység megteremtéséve gyorsítja fe. Az AutoNet céja egy váaatokbó, kutatóközpontokbó, egyetemekbő, nemzetközi szervezetekbő és áami intézményekbő áó erős háózat étrehozása, amey együttműködik az gépjárműipar küönböző terüetein az innováció eőmozdításában. A projekt az egfőbb ágazati szerepőket mutatja be egymásnak, vaamint patformot teremt az ismeretcserére és az együttműködésre. Az AutoNet eddig három nemzetközi tapasztaatcserét szogáó szemináriumot rendezett meg Nyitrában (Szovákia), Reggio-Emiiában (Oaszország), és Rzeszowban (Lengyeország). Ezeken a taákozókon ehetőség nyít a gépjárműipar innováción és háózati együttműködésen aapuó fejesztésében érdeket 172 résztvevő váakozások képviseői, üzetvezetők, szakpoitikai szakértők és közvetítő szervek bevonásáva tematikus és nyít eszmecserét foytatni. Az AutoNet hosszú távú együttműködést kíván étrehozni a rendekezésére áó eszközökke és a projekt keretén beü megszervezett taákozók révén a gépjárműipar európai szerepői között. 20 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

21 Photo: istockphoto.com / mattjeacock Az EU a viág egnagyobb gépjárműgyártója. Az iparág szakképzett munkaerő hatamas fogakoztatója és éenjáró a tudásszerzés és az innováció terüetén. Meggyőződésem, hogy az AutoNet a közép-európai háózatépítés és együttműködés egyik egkiváóbb eszköze. Andrea Hrčková SIM PLAN projektmenedzser, Szovákia A projekt MatchMaking adatbázisa meggyorsítja és megkönnyíti a partnerek onine fekutatását. Az adatbázis jeeneg több mint 470 bejegyzett szervezetet tartamaz, és ez a szám foyamatosan nő az újonnan csatakozó kis- és középváakozásoknak, kutatássa és fejesztésse fogakozó szervezeteknek, egyetemeknek, és a gépjárműiparban tevékenykedő egyéb szervezeteknek köszönhetően. Az adatbázishoz csatakozni kívánó szervezetek nem kizáróag uniós terüetekrő, hanem erős gépjárműiparra rendekező más országokbó mint Ukrajna, Törökország vagy Oroszország is származhatnak. Annak érdekében, hogy a fehasznáók a ehető egtöbbet tudjanak profitáni az adatbázisbó, az AutoNet 27 képzést tart kienc országban Közép-Európa szerte. 800 résztvevőnek nyít ehetősége arra, hogy eső kézbő tájékozódjon az adatbázisró és annak működésérő. A projekt eősegítette a tényeges együttműködést eredményező szeméyes kapcsoatok kiaakuását 12 MatchMaking rendezvény megszervezésén keresztü, ameybő kienc eseményre az unió terüetén beü, a további háromra pedig Törökországban, Ukrajnában és Oroszországban kerüt sor. 550-en vettek részt ezeken a taákozókon, és hat hosszú távú együttműködési megáapodást írtak aá a gépjárműiparban megvaósítandó innovatív megodások kifejesztésére a taákozók eredményeképpen. amey a versenyképesség és a fenntarthatóság javításán keresztü kívánja az EU gépjárműiparát erősíteni. A projekt zárását követően a MatchMaking adatbázis üzemetetésén és egyéb hatékony erőfeszítéseken keresztü az AutoNet biztosította a további kapcsoatépítési ehetőségeket. 470 bejegyzés a MatchMaking adatbázisban 800 képzett MatchMaking adatbázis fehasznáó kétodaú taákozó a MatchMaking események keretén beü Az AutoNet kiépíti a saját háózatát A gépjárműipar egyes szerepői közötti együttműködés támogatása során maga az AutoNet is tevékeny szerepő, az AUTOCLUSTERS-ze ( pédáu közös szinergiafejesztésben vesz részt. Az AutoNet ugyanakkor számos megáapodást kötött a CLEPA-va (a Gépjárműipari Beszáítók Európai Szövetségéve), amey az iparági beszáítók hivataos képviseetét átja e, vaamint az EASN-na (Európai Gépjárműipari Stratégiai Háózatta), Projekt: AutoNet ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 21

22 Photo: istockphoto.com / Stefan Thamm A kutatás gazdasági hasznosítása Az európai egyetemeken eért tudományos és technoógiai áttörések új és érdekes üzeti ehetőséget kínának a progresszív kis- és középváakozások (KKV-k) számára. A váaatok csak abban az esetben tudnak a egújabb fejesztésekbő hasznot húzni, ha keőképpen értesütek. A CEBBIS projekt az egyetemek és az iparág közötti kommunikáció javításán keresztü kíséri meg a KKV-k körében az innovációt eőmozdítani. A hét közép-európai országban működő kutatási központok és technoógiai parkok partnerségét összefogó CEBBIS-t a kutatók és üzetemberek közötti kommunikációs akadáyok eküzdésére hozták étre. A projekt femérése megmutatta, hogy ezek az akadáyok a kutatók és váakozók közötti megértés hiányábó, az egyetemek vagy tudományos intézetek hiányos támogatási rendszerébő, vaamint a nem megfeeő egyetemi irányítási rendszerekbő adódnak. A CEBBIS a jobb kommunikáció támogatása céjáva szervez workshop- és konferencia sorozatokat, ezen feü pedig ehetővé teszi a régió szakemberei és érdeketjei számára, hogy megosszák egymássa ismereteiket a kommunikáció javításának küönfée módjairó. Tapasztaatcsere A projekt a szeemi tuajdon és innováció témakörében megrendezett Prágai Nyári Konferenciáva indut, ameyen a technoógiai transzfer vezető szakemberein tú az iparág képviseői és kockázati tőkebefektetők is részt vettek. A résztvevők fetérképezték azokat a kihívásokat, ameyek 22 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

23 Photo: istockphoto.com / Stefan Thamm Mostanra már minden résztvevő országban ehetőségünk van a partnerországokban megszerzett tudás hasznosítására. Rendszeres információés tapasztaatcsere foyik az innovációs ismeretek terüetén. A nemzetközi háózat új ehetőséget teremtett az együttműködésre. Stephen Tayor, technoógiai transzferért feeős ügyvezető igazgató AREA Science Park, Trieszt, Oaszország az egyetemek és váakozások hatékony kommunikációját akadáyozzák az új ötetek gazdaságiag sikeres váakozásokká aakításában. A konferencia patformot teremtett a régió küönböző pontjairó érkezett résztvevők számára, hogy a technoógiai transzfer kérdésében megosszák nézeteiket, és oyan tevékenységeket indított e, ameyeket a CEBBIS partnerek az otthoni környezetben foytatni tudnak. A projekt segítségéve étrejött a Stratégiai Technoógiai Ütemterv szogátatás, ameyet az Oaszországban taáható AREA Business Park kíná áami és magánszervezetek számára. A technoógiai ütemterv a tudomány gyakoratba ütetésére szogáó stratégiai megközeítés segítéséve konkrét tervet ehet készíteni az új technoógiák hasznosítására. Az AREA 16 küönböző eszközt fejesztett ki többek között a termék design irányítás, a kereset femérés, a 3D vizuaizáció és az üzeti információk értékeése támogatására. A projekt másik kezdeményezésének keretében a egfőbb heyi és nemzetközi váakozások, vaamint a csehországi Műszaki Egyetem szakértőinek részvéteéve kerekasztabeszégetésre kerüt sor. Az egyetem technoógiai transzferre fogakozó irodája, az Inovacentrum hét beszégetőcsoportot áított össze több mint 200 résztvevőve, aho oyan cégek képvisetették magukat, mint a Siemens, Skoda, Bosch stb. A tudományos és iparági szakemberek között étrejött nyitott eszmecsere hozzájárut a két szektor köcsönös megértéséhez, és számos kereskedemi megrendeést eredményezett. A projektben résztvevő országok Ausztria, Csehország, Lengyeország, Magyarország, Németország, Oaszország és Szovénia számos taákozót és konferenciát tartottak a egjobb gyakoratok megosztására. Az összegyűjtött tudás továbbadása és hasznosítása céjábó a CEBBIS háózat tagjai kapcsoatban maradtak a taákozókat követően is. A CEBBIS projekt résztvevői az egyetem és az iparág közötti eseteges távoságot hidaják át, és a egjobb fejesztések kereskedemi akamazását segítik eő. 5 kompetencia központot hozott étre a CEBBIS a váaati innováció támogatására 16 új eszköz szüetett a technoógiai transzfer segítésére 38 workshopra és szemináriumra kerüt sor az új technoógiák kereskedemi hasznáatának ösztönzésére Projekt: CEBBIS ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 23

24 Photo: istockphoto.com A KKV-k támogatása a foyamatok környezetbaráttá téteében A váakozások, mint a környezetszennyezés jeentős forrásai, nagymértékben csökkenthetik a környezeti terheést, ha tisztábbá teszik termeési foyamataikat. A CEEM projekt áta étrehozott szoftver fehasznáásáva a váakozások maguk képesek beazonosítani hogyan ehet az új technoógiákat fehasznáni arra, hogy javítsák hatékonyságukat és környezeti tejesítményüket. A KKV-k vezetői értékes támogatást kapnak a CEEM-tő abban, hogy optimaizáják a szennyezés csökkentését, a huadékgazdákodást, a hatékony energia- és nyersanyagfehasznáást. Váakozások százai akamazták a projekt áta eőáított eszközt csökkentett kötségigényű, fenntartható, tiszta termeési ejárások bevezetéséhez. A kötségek csökkentéséve és a hatékonyság egyidejű növeéséve ezek a váakozások pédáu szogának a többi számára. A CEEM projektben résztvevő partnerek kifejesztettek, majd onine rendekezésre bocsátottak egy Öko-energiahatékonyság-gazdákodási eszköz (Eco-Energy-Efficiency Management Too, 3EMT) enevezésű szoftvert, ameyet nemcsak az önáó energia-audit evégzésére képteen KKV-k, hanem a nagyváaatok is fehasznáhatnak, hogy ennek segítségéve áttekintést kapjanak az átauk fehasznát energiáró. A 3EMT azt is képes meghatározni, hogy a váakozások hogyan érhetnek e jobb energiahatékonyságot környezetbarát technoógiák beszerzése, ietve termeési és kibocsátási cikusban történő akamazása útján. Az eszköz segítséget nyújt a környezeti probémákka szembeni tudatosság fokozásában még oyan hagyományos iparágak terüetén 24 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

25 Photo: istockphoto.com A CEEM projekt a közép-európai innovatív iparpoitika értékes összetevője, mert segítséget nyújt a váaatoknak a környezeti hatások, az energiafehasznáási gyakorat femérésében és információkat nyújt a hatékonyságnöveéshez. Sergio Bozoneo, Friui Venezia Giuia autonóm tartomány aenöke, Oaszország 80 EU-bei KKV tervezi a következő két évben küönböző forráshatékonysági intézkedések végrehajtását 500 KKV végez zödhatékonysági vizsgáatot a projekt onine eszközének fehasznáásáva is, mint az építőipar, éemiszeripar vagy az autógyártás, és aapjában véve minden oyan közép-európai iparágban, aho erős a környezeti hatás. A CEEM projekt kézzefogható módon járu hozzá Közép-Európa fenntartható gazdasági fejődéséhez azáta, hogy arra ösztönzi a váakozásokat, hogy környezetbarát technoógiákat akamazzanak. A 3EMT teszteését cézó kíséreti fejesztések során a váakozásokat arra kérték, hogy hasznáják ezt az eszközt: rögzítették a váakozás energiafehasznáási, környezetterheési és zöd beruházási adatait egy kérdőív kitötéséve. Az ezekre a kérdésekre adott váaszaikat össze ehet hasonítani a többi váaatéva, és a hatékony anaízis érdekében mindez ágazati, országok szerinti bontásban is evégezhető. Az eszköz továbbá minden váakozás számára testreszabott stratégiát készít, és javasatokat tesz arra, hogy hogyan vaósíthatnak meg környezetbarátabb foyamatokat oyan termeési kötség-csökkentő intézkedések bevezetéséve, mint a beszáítói ánc erövidítése, a széndioxidkibocsátás csökkentése, és a sok huadékot termeő ejárások kiküszöböése. A kíséreti fejesztés eső fázisában 100 váaat hasznáta az eszközt. A projekt rögzítette az esetek eírását. Végü a CEEM projekt összesen több mint 500 KKV-t vont be az eszköz hasznáatába és a hatékonyság femérésébe. Photo: istockphoto.com 100 eseteírás mutatja be, hogy mit tesznek a váakozások az energiahatékonyság fokozása érdekében Poitikai szint A 3EMT szoftver ehetővé teszi a résztvevő cégek heyzetének összehasonítását is ameett, hogy megmutatja az egyes váakozásoknak, hogy hogyan javíthatják a hatékonyságot, és környezeti paramétereiket. Az eszköz áta gyűjtött statisztikai adatok hasznosak a poitikai döntéshozók számára, amikor új, az egész közép-európai régióban harmonizát fenntartható iparpoitikát fejesztenek. Az iyen iparpoitika kiaakításának bátorítása érdekében a 3EMT teszteésében résztvevő 100 eseteírás megvitatására fórumot szerveztek a váakozások, a poitikai döntéshozók és más érdeket feek bevonásáva. A fórum céja, hogy oyan határokon átnyúó stratégiát fejesszenek ki, amey fenntartható termeési foyamatok kiaakítására irányu Közép-Európában. Projekt: CEEM ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 25

26 Photo: Roberto Barnabà Innovatív fény viágítsa meg a piacot! Az innovatív fényforrások (ILS) oyan küönegesen erős mikroszkópok módjára működnek, ameyek új információt szogátatnak az atomokró, moekuákró és arró, hogy hogy ehet azokat manipuáni. Az ILS technoógia sok tekintetben javíthatja az éetünket, bár jeeneg ezt a terüetet csak a kutatók ismerik. A CENILS projekt oyan háózati működést támogat, amey a gyakorati akamazások piacra jutását eősegítve hozzájáruhat ahhoz, hogy a egtöbbet kihozzuk az ILS technoógiábó. Azok az információk, ameyeket az ILS technoógia szogátathat az anyag kiaakuásáró, arró, hogy az anyag hogyan reagá a küső behatásokra, számos innovatív műszaki és tudományos terüeten ígér új akamazási ehetőségeket többek között a bioógia, orvostudomány, nano-eektronika és anyagtudomány terüetén. Az ILS technoógiának heyt adó központok taákozóheyü szogának az aapkutatások, a vezető technoógiák, a magas szintű oktatás és képzés, vaamint az üzeti szektor számára. Iy módon ezek a központok az emberi erőforrások fejesztéséhez kiváó környezetet biztosítanak. A CENILS projekt arra irányu, hogy egyetemek, aboratóriumok és üzeti váakozások nemzetközi háózatának étrehozásáva, kihasznáva az ILS áta kínát ehetőségeket, eősegítse a technoógia közép-európai akamazását és fejesztését. Viágos, hogy jeeneg nem minden közép-európai régió képes kihasznáni az ILS fejesztésébő és fehasznáásábó adódó eséyeket. A régiók közötti iyen etérések akadáyozzák az ILS technoógia tejes körű kiaknázását. A projekt az egyik résztvevő, az Eettra Sincrotrone adatbázisát hasznáta. Ez a konszern már képes ILS fény eőáítására. Az adatbázis azt mutatja, hogy az ILS-se kapcsoatos érdekődés több, mint 26 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

27 Photo: Roberto Barnabà A szabadeektron-ézernek és a szinkrotron-sugárzás fehasznáásának köszönhetően sikerüt tesztenünk az innovatív sugárpozíciómonitorunkban rejő ehetőségeket, és igazoni az átaunk fejesztett irányító szoftver igen rugamas működését. Dr. Augusto Mandei, Nemzeti Műszerkutató, tudományos és makrofizikai terüeti igazgató, Oaszország 90%-a eredt egyetemektő vagy áami intézménytő a egutóbbi 10 évben. Ez arra uta, hogy ezen a terüeten nincs megfeeő kapcsoat az ipar és a kutatók között. Az ipar bevonása Erre tekintette a CENILS projekt egyetemeket, aboratóriumokat és üzeti váakozásokat kapcso be egy nemzetközi háózatba azért, hogy eőmozdítsa a technoógia hatékony akamazását és ésszerű fejesztését Közép- Európában. A projekt azon dogozik, hogy fejessze az összes, a közép-európai régióbó jövő váakozó, kutató, mérnök, technikus, diák és professzor ismereteit és kapcsoatait. Ezek a csoportok két kíséreti tevékenység keretében kapnak képzést oyan éenjáró tudományos eredményekrő, ameyek szoros kapcsoatban vannak az ipari akamazásokka. A projekt hatékonyságának javítása érdekében a CENILS résztvevő partnerei együttműködnek egy, a projekttő függeten, kutatói infrastruktúráva kapcsoatos koherens döntéshozata támogatását szogáó kezdeményezésse (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Photo: Eettra Sincrotrone Trieste az innovatív fényforrások segítségéve áthatóvá tett tárgyak mérete méterben 20 Sugár-időhöz vaó hozzáférési kéremek száma a projektpartnerek aboratóriumi berendezéseiben 10 Az ILS ipari akamazásaira szánt idő százaékos részaránya az egyéb tudományos hasznáat idejéhez viszonyítva Kíséreti tevékenységek A CENILS áta étrehozott kíséreti aprojektek céja az üzeti érdekődés eőmozdítása az ILS két ígéretes akamazása esetében. Az eső iyen aprojekt a FERMI szabadeektronézer áta generát fény tuajdonságainak jeemzését cézó kíséretekke fogakozik. Ezze szemben az vot az evárás, hogy segítséget nyújtson a kutatóknak és váakozóknak abban, hogy kiváasszák a szabadeektron-ézerre vonatkozó eképzeések kifejesztésére eginkább akamas intézményeket Európában. A második kíséreti aprojekt arra irányut, hogy a napeemekben ezajó, a fénynek eektromos árammá vaó átaakuása során ezajó energia-átadási foyamatot tanumányozza magasabb rendű ézer harmonikusok áta generát fény segítségéve. Ez a foyamat, amey egy ILS-t haszná arra, hogy többet tudjunk meg egy tiszta energiát generáó eszközrő, fontos ipari akamazásokban játszhat igen fontos szerepet. Projekt: CENILS ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 27

28 Photo: Janez Kotar A régió innovációs aboratóriummá vaó aakítása A Living Lab (Éő aboratórium) enevezésű megközeítés szerint a viág egy aboratórium, aho a résztvevő partnerek közösen tervezik a társadaom eőtt áó feadatok megodásait. Ez az újfajta együttműködési megközeítés oyan innovatív megodások kiaakítására ösztönöz, ameyek vaóban megfeenek a kedvezményezettek igényeinek. A CentraLab projekt ezt a megközeítést hasznája számos kíséreti kezdeményezés során, eközben pedig oyan ügyekke fogakozik, mint az ökoturizmus, a huadékgazdákodás, a vidékfejesztés vagy az energiakérdés. A CentraLab projekt a Living Lab megközeítést hasznája a egküönbözőbb szakpoitikai terüetek áta igényet infokommunikációs technoógiai megodások tervezése során. A projekt több nemzetközi kísérete tevékenykedik azon, hogy keretet teremtsen oyan innovatív patformok és szogátatások együttműködésben történő tervezéséhez, ameyek közös igényeket hivatottak kieégíteni. A Living Lab kíséreti és együttműködési környezetként működik, és képes bevonni a végfehasznáókat is az új termékek, szogátatások, megodások és üzeti modeek megtervezésébe. Minthogy fehasznáóorientát megközeítésen aapu, a Living Lab mode az infokommunikációs technoógiai fejesztési infrastruktúrát vaós éetbei környezetbe teepíti, így pédáu vidékre vagy akókörzetekbe. A résztvevő emberek, terüetek küöneges tuajdonságai, ismeretei többetérték beépítését teszik ehetővé a végeredményként eőáó innovatív termékekbe, szogátatásokba. 28 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

29 Photo: Janez Kotar Az EU vidékfejesztési forrásainak fehasznáásáva a CentraLab segítséget nyújtott a szóban forgó terüetek fejődéséhez. Pédáu a mi faunkban, az észak-oaszországi Campodennóban ehetővé tette oyan kifejezetten újszerű megodások kipróbáását, amire átaában országos vagy regionáis szinten nincs ehetőség. ajánataikat, ami ehetővé teszi számukra, hogy közösen újszerű turistautakat aakítsanak ki. A patform egyútta azt is eősegíti, hogy az érdeketek közvetenü együttműködjenek és azonnai váaszehetőséget is biztosít. Emeett a fehasznáók megoszthatják, értékehetik és véeményezhetik a patformon megjeenő tartamakat A finn EU enökség ebben az évben vezette be a Living Labs módszerét Európában Daniee Biada, Campodenno pogármestere, Oaszország Kíséreti tevékenységek Kíséreti tevékenységek formájában a CentraLab tíz, a közép-európaiak számára fontos terüette fogakozik: öko-turizmus, energia, mikro-háózatok a KKV-k számára, médiumok és kreativitás, mobiitás, környezetvédeem és oktatás, kímavátozás, huadékgazdákodás, vidékfejesztés és e-egészségügy. Néhány péda kíséreti kezdeményezésekre: Ausztriában: eektromos hajtású autókat tesztetek az aábbi szempontok szerint: fehasznáói közreműködés, innováció a mobiitásban, a megevő eektromos autók hatékony fehasznáása és az innováció támogatása a fenntartható közekedésben. A Cseh Köztársaságban: a környezetvédemi oktatássa szemben támasztott fehasznáói igényeket tartamazó inteigens kataógust fejesztettek ki. Ennek segítségéve az iyen anyagokat fejesztő szervezetek jobban szogáhatják a közjót. Magyarországon: a projekt résztvevői oyan rendszert tesztetek, ameynek keretei között az ökoógiai, gazdasági és áamigazgatási szempontokat összhangba ehet hozni a huadékgazdákodásban. Oaszországban: a heyi közigazgatási szervezetek, a kutatók és a fogyatékka éők szervezetei tesztetek és étrehoztak egy mobiakamazást a fogyatékka éők parkoási kártyáinak eenőrzésére. Lengyeországban: a Kiece-i Technoóiai Park startup váakozásai üzeti ötetekke jeentkező szeméyek közreműködéséve bővítették egy tudásmenedzsment-, erőforrás- és váaati kapcsoati informatikai rendszer funkcionaitását. Szovákiában: egy kíséreti projekt heyi akosokat vont be a vidéki önkormányzatok nehéz pénzügyi heyzetének kezeésébe. A kíséreti tevékenységek céja a pénzügyi heyzet, és ezen keresztü az éetminőség javítása ezeken a teepüéseken, egy hatékony kötségvetéskezeést biztosító eszköztár segítségéve. Szovéniában idegenforgami szogátatók megosztották Photo: GoGorenjska / Aeš Zdešar 10 A Living Lab kíséreti projektek száma 340 A Living Labs szervezetek száma az Európai Living Labs Háózatban Projekt: CentraLab ERFA támogatás: euró Időtartam: Honap: Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában 29

30 Photo: Shutterstock / Franz Meteec A aboratórium megnyitása az innováció erősítése érdekében Az innováció dinamikus és összetett foyamattá vát, és a kutatás továbbterjedt a magánváakozások határain tú. Az üzeti fejesztés ma már nagy mértékben függ a kutatóktó és a vezető, tudásmegosztássa fogakozó cégektő. A Centra Community nyít innovációs patformot teremt az éettudományok terüetén a tudásés technoógiamegosztás eősegítése érdekében. Ezáta éénkíti az üzetiés orvostudományi eőrehaadást. Amikor a tudósok aboratóriumi kíséretet hajtanak végre, keményen ke azon dogozniuk, hogy kiküszöböjék a küső vátozók hatását. Amikor azonban az innováció kerü eőtérbe, egyeten tudós sem képes eenőrizni azt, hogy mi történik a aboratóriumon kívü. Az innováció oyan összetett foyamattá vát, ami túterjed egy-egy váaat befoyási terüetén, hiszen az már nem egy kutatók áta evégzett ineáris ejárás. A nyít innováció tehát éetbevágóan fontos minden oyan cég számára, amey új gondoatok és technoógiák üzeti hasznosítására törekszik. Az üzeti és kutatási partnereknek mindenképp együtt ke működni az új termékek fejesztésében, és az új technoógiáknak a aboratóriumbó a piacra vaó ejuttatásában. Erre tekintette a nyít innováción aapuó megközeítés akamazása a Centra Community projekt egyik kucsfontosságú cékitűzése. A váaatok eőnyre tesznek szert fefedezéseik másokka vaó megosztásábó és a szinergiák kihasznáásábó. A vezető innovátorok képesek egyedü is arra, hogy fontos fefedezéseket tegyenek, azonban amikor átják mások tevékenységét, e tudják kerüni a szükségteen ismétéseket, és hasznot húzhatnak terüetük egkorszerűbb eredményeinek ismeretébő. Emeett a váaatok és a kutatók között hasznos a tudásmegosztás, hiszen a kutatókná van a tudás, a váaatokná pedig a hasznosítás eszköztára. 30 Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Közép-Európában

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13.

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13. CENTRAL EUROPE Program 2007-2013 TRANSENERGY Konferencia Budapest, 2012. szeptember 13. TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében Lubor Jusko JTS CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel!

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel! Tisztet Ovasó!...fogjunk végre õszintén kezet, s ne mindig csak néhányan, hanem vaahára többen.. Széchenyi Mindenki feeõs Magyarországért, nemcsak azért, mert kevesen vagyunk a nagy nemzetek is így tartják.

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden 1 0-1 -2-3 60 120 180 240 300 Mérési idõ, s 7. ábra. A18Karanyötvözetetéréseiamérési idõfüggvényében foyamat gondosabb evégzéséve az ékszerötvözetek esetében oy szigorú pontossági követemények tejesíthetõk,

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben