JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének."

Átírás

1 JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306.

2 A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III. Kötségvetési Eenőrzési Igazgatósága Bihary Zsigmond igazgató Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné igazgatóheyettes Az üsszef ogaó jeentést készítette: Baázs Andrásné Az eenőrzést végezték: számvevő tanácsos Baázs Andrásné dr. Benkő János Csontasné Kiss Margit Csóri Györgyné Eötvös Magdona Gömöri József Nagyné Lunger Éva Papp Sándor Pásztor Katain Révész János Robák Perenené Szíjánó Károy Temesváry Mikós dr. Soymár Károyné számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő küső tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos munkatárs

3 TARTALOMJEGYZÉK OLDAL BEVEZETÉS.... KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK... 3 II. Ri:SZLETES 1\IEGÁLLAPÍTASOK... 9 AZ ALAPÍTVÁNYOK LÉTREHOZÁSA ÉS ANNAK JOGI KERETEI A ALAPíTVÁNYOK J. Az aapítványi működés, gazdákodás jogi, vagyoni, szervezeti fe/téteei. szabáyozo/sága..... O 2. Az aapítványokhoz rendet áami vagyonna vaó gazdákodás Az aapítványi céú bevéteek Az aapítványi adókedvezmény Az aapítványok és aapítók. támogatások közöti kapcsoat Az aapítványok tevékenységének eenőrzése B. KöZALAPÍTVÁNYOK.. ~3 J. A közaapítvánnyá aakuás heyzete A működés, gazdákodás jogi, vagyoni, szervezeti fe/téteei, szabáyozotsága.... ~5 3. Az aapítványi céú bevéteekfehasznáása Meéketek,. I. Heyszínen eenőrzött aapítványok 2. A Magyar Köztársaság Konnánya áta, ietve részvéteéve aapitott közaapítványok néhány adata 3/A Beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok 3/B. Beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok 3/C. A beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok 4. A vizsgát aapítványok terüeti megoszás szerint 5. A vizsgát aapítványok az aapítás éve szerint 6. A vizsgát aapítványok jeemzöi 7. A vizsgát aapítványok száma terüeti megoszás és hatáskör szcrint 8. Az aapítványok aapító okirat szerinti fehatamazása az aapítványi vagyon fehasznáására 9. Váakozások O. Az aapítványok gazdákodásának jeemző i I. I I. Az aapítványok gazdákodásának jeemző i II. 12. A vizsgát aapítványok szabáyowttsága I 3. Letározás 14. Az aapítványok vagyana 15. Az aapítványok vagyana terüeti megoszás szerint 16. Aapításhoz adott aapítói vagyon I 7. Eszközök és források

4 Eszközök és források (közaapitványok) Eszközök és források (áami forrásbó aiapított aapítványok) Eszközök és források (áami forrásbó támogatott aapitv-..nyok) Az aapítványok megoszása az évi saját tőke nagyságaszerint Eszámot értékvcsztések Eszámot értékvcsztések (közaapítványok) Eszámot értékvesztések (áami forrásbó aapitott aapítványok) Az aapítványok összesített pénzügyi adatai és bcruházásai A közaapi\ányok összesitett pénzügyi adatai és bernházasai Áami forrásbó aapitott aapítványok összesített pénzügyi adatai és beruház.ásai Az áami forrásbó támogatott aapítványok összesitett pénzügyi adatai és beruház.ásai!992. évben adott támogatások (adományok)!993. évben adott támogatások (adományok)!994. évben adott támogatások (adományok) Adókedvezmény igénybevéteére jogosító igazoások kiadására adott APEH engedéyek. Adókedvezmény igénybevéteére jogosító igazoások kiadására adott APEH engedéyek. Kapott és adott támogatások, adományok Kapott és adott támogatások, adományok (közaapitványok) Kapott és adott támogatások, adományok (áami forrásbó aapított aapítványok) Kapott és adott támogatások, adományok (áami forrásbó támogatott aapítványok) Az aapítványi források jeemző fehasznáási módja Tájékoztató adatok az aapítványok fóbb aapítványi céokra fordított kötségeirő Tájékoztató adatok az aapítványok föbb aapítványi céokra fordított kötségeirő (közaapitványok) Tájékoztató adatok az aapítványok fóbb aapítványi céokra forditott kötségeirő (áami forrásbó aaptott aapítványok) Tájékoztató adatok az aapítványok fóbb aapítványi céokra forditott kötségeirő (áami forrásbó támogatott aapítványok) A kötségvetési normativ támogatás és fehasznáása!992. évben A kötségvetési normativ támogatás és fehasznáása!993. évben A kötségvetési normativ támogatás és fehasznáása!994. évben Kötségvetési normatív támogatásban részesitett aapítványok áta tejesitett feadatmutaták!992. évben Kötségvetési normativ támogatásban részesitett aapítványok áta tejesitett feadatmutaték!993. évben Kötségvetési normatív támogatásban részesitett aapítványok áta tejesitett feadatmutaték évben Munkaügyi adatok (közaapitványok) Munkaügyi adatok (áami forrásbó aapitott aapítványok) Az aapítványok eenőrzése évben adott támogatások és eszámotatásuk

5 . AU..AMI SZA\IVEVŐSZÉK ' /1995/96. Témaszám: 267. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapitványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő Bevezetés Az aapítvány a civi szféra jogintézményeként működő, tartós és közérdekü céra étrehozott vagyontömeg. Önáó jogi szeméy, amey vagyonáva önáóan rendekezik. Kezeője - képviseője - az aapító áta kijeöt kezeő szerv. Az aapítvány aapító okiratának érvényességéhez annak bírósági nyivántartásba vétee szükséges, az aapítvány a bírósági nyivántartásba vétee nyeri e jogi szeméyiségét. Az aapítványok müködése feett az ügyészség törvényességi feügyeetet gyakoro. Az Áami Számvevőszék az évi XXXVIII: törvény 2. (5} aapján eenőrzi az aapítványokná az áami kötségvetésbő juttatott támogatás fehasznáását. Az aapítvány egyik váfaja a közaapítvány, meynek aapítói!, ietve a közérdekű céokon beü a tevékenységé a Ptk. küön is meghatározta: "A közaapitvány oyan aapítvány, ameyet az Országgyűés, a Kormány, vaamint a heyi önkormányzat képviseő testüete közfeadat eátásának foyamatos biztosítása céjábó hoz étre." Közfeadatnak az az áami vagy heyi önkormányzati feadat minősü, ameynek eátásáró -jogszabáy aapján - az áamnak vagy az önkormányzatnak ke gondoskodnia. A közaapitvány étrehozása nem érinti az áamnak, ietve az önkormányzatnak a feadat eátására vonatkozó köteezettségét. A közaapítvány aapító okiratát és gazdákodásának egfontosabb adatait nyivánosságra ke hozni. A közaapítványok gazdákodásának törvényességé és cészerűségét - a heyi önkormányzat képviseötestüete áta aapított közaapítvány kivéteéve - az Áami Számvevőszék eenőrzi, a Ptk. 74/G. (8) bekezdése aapján. Az Áami Számvevőszék!994-ben a központi kötségvetési szervekné eenőrizte az aapítványi céú áami pénz- és vagyon juttatások szabáyszerűségét. Jeen vizsgáatunk ehhez kapcsoódóan- az!989. évi XXXVIII. törvény 2. (5) és a Ptk. 74/G. (8} bekezdésekben fogatak aapján - az aapítványok körében eenőrizte a juttatott áami

6 pénzek és vagyon fehasznáását, müködtetését, figyeemme egyben a Kormánynak a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz)aapítvány eenőrzését kezdeményező fekérésére. A vizsgáat céja az vot, hogy értékeje az aapítványoknak juttatott áami vagyon megőrzésének. hasznosításának heyzetét; az átadott áami vagyon és támogatás aapítványi céoknak és törvényi eőírásoknak megfeeő fehasznáását; a közaapítvánnyá aakuás heyzetét; a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági (Köz)aapítványná a gazdákodás törvényességé és cészerüségét, figyeemme az ÁSZ évi eenőrzésének megáapításaira. Tanúsítvány formájában 399- az eőző vizsgáat szerint a központi kötségvetési szervek áta aapított, ietve között támogatott - aapítványt kívántunk beszámoitatni a juttatott áami pénz és vagyon fehasznáásáról 328 aapítvány adatai érkeztek vissza. és ebbő 308 aapítvány adatai votak értékehetök és fedogozhatók. 71 aapítvány nem küdte vissza a tanúsítványokat, közüük "címzett ismereten" jezésse kézbesítheteten vot 24, ietve nem váaszot 47. A beérkezett és fedogozásra nem kerüt 20 aapítvány nem vaotta be a kapott áami támogatást. A hiányos adatszogátatás eenére femérésünk az között adott áami támogatás 99%-ára kiterjedt. A beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok nevét és az adott támogatást a 3. sz. meéket tartamazza, ezek az aapítványok a beszámoási köteezettség aá tartozó aapítványok 23%-át teszik ki. Megáapításaink a tanúsítványok formájában beszámotatott 308 aapítvány számítógépes fedogozássa összegzett adatain (4-52. sz. meéket), vaamint aapítványná (. sz. meéket) foytatott heyszíni eenőrzés tapasztaatain aapunak és az áami forrásbó aapított vagy támogatott aapítványokra átaánosíthatók. Vizsgáatunk a bejegyzett aapítványok mintegy 3%-át érintette, az átauk reaizát bevéte viszont eéri az összes aapítvány bevéteének 30%-át. Aapító okirat szerint a vizsgát aapítványok induó vagyona 21,6 Mrd Ft vot, saját tökéjük pedig végén meghaadta a 35,8 Mrd Ft-ot. Az induó vagyonbó 15,5 Mrd Ft-ot a központi kötségvetés, 2,7 Mrd Ft-ot az egészben vagy részben áami tuajdonban áó gazdasági társaságok, 1,5 Mrd Ft-ot pedig az egészben vagy részben áami tuajdonban áó pénzintézetek adtak között - megaakuásukat követően - ezek az aapítványok további 28,4 Mrd Ft áami támogatást (tárgyi eszköz, készpénz) kaptak, ezen beü a központi kötségvetésbő 26,9 Mrd Ft-ot, az egészben vagy részben áami tuajdonban áó gazdasági társaságoktó 0,5 Mrd Ft-ot, a pénzintézetektő pedig Mrd Ft-ot. A fedogozásra kerüt aapítványi kör összesen 48 Mrd Ft áami támogatást kapott végéig, ebbő az átadott ingatanok nyivántartási értéke 9,1 Mrd Ft, az átadott készpénz összege pedig 35,2 Mrd Ft vot. A vizsgát aapítványok közü 14 közaapítvány (ietve jogeődje), 154 áami forrásbó aapított és 140 áami forrásbó támogatott aapítvány vot. Többségüket (84%) között aapították (5. sz. meéket), csaknem mindegyiket nyitott 2

7 aapitványként, határozat!:1n időtartamra. Az aapítványok 63%-ának a székheye Budapest (4. sz. meékíet). Nemzetközi hatáskörű feadatokat 23%-uk, országos feadatokat 45%-uk át e, viszonyiag csekéy (15%) azoknak az áami forrásbó aapított vagy támogatott aapitványoknak a száma, ameyeknek csak egy teepüésre, vagy akókörzetre terjed ki a tevékenysége (6., 7. sz. meéket). Az eenőrzés az évek közöti idöszakra irányut, a közaapítványok megaakuását végéig vizsgátuk. Megáapításainkat a jeentésben fogatuk össze, meynek. sz. fuggeéke a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz}Aiapitvány, 2. sz. fuggeéke a heyszínen v1zsgát többi aapitvány eenőrzési tapasztaatait küön-küön tartamazza.. Következtetések, javasatok Az aapitvány jogintézményének újbói étrehozását követően, a Ptk évi módositása után magánkezdeményezésre tízezerné több aapitvány étesüt, zömme M Ft aatti vagyonrendeéssel Az etet idöszakban az aapítvány, mint jogintézmény hasznosnak bizonyut. Tevékenységükke eőmozdítottak több, anyagi eszközze szükösen vagy szükösebben eátott közcé tejesítését, feéesztették és társadamiag egyre inkább eismertté teszik az önkéntes adakozást és ádozatváaást Ugyanakkor az aapítványok tevékenysége nem vot mentes az egyéni haszonszerzési szándékoktól A tapasztat viszszaéések, ügyeskedések az egyedi károkozáson tú az aapítványt, mint intézményt is kikezdik, a pogárok bizamatanná váhatnak adományuk cészerinti fehasznáásában. a támogatásra meghirdetett cé vaódiságában. Ezért is küönösen fontos a jogi, gazdas:ígi szabáyozás újbói áttekintése, kiegészítése, pontosítása. Az átaunk vizsgát aapítványok az összes aapítványt tekintve nem tipikusak. Vagyonuk túnyomó többsége nem a civi szféra, hanem az áam kincstári, ietve váakozási vagyonábó származik. Ez a vagyontömeg - mintegy 35,8 Mrd Ft - az aapítványok szűk körére koncentráódik. A vagyonkoncentrációra jeemző, hogy az aapítványok saját tő kéjének!/3-áva ( 12, Mrd Ft) két aapitvány rendekezik, towibbi 1/3-át (11,7 Mrd Ft) hat aapítvány birtokoja, a fennmaradó 1/3 rész háromszáz aapitvány között, hasonóan aránytaanu oszik meg. A központi kötségvetési szervek aapítói közreműködéséve - femérésünk szerint aapitvány étesüt, esősorban között. Köztük oyanok is taáhatók, meyek óriási ingatanvagyon és rendszeres kötségvetési támogatás juttatásáva korábban áami keretben eátott feadatokat vettek át azza a céa, hogy az aapítv:ínyok nyitottabb működése, a szakmai nyivánosság fokozottabb bevonása révén igazságosabb egyen a forráseosztás és feadat-támogatás. 3

8 Rendszeres vagy eseti központi kötségvetési támogatásban - osszesen 28,4 Mrd Ft-ban az aapítványok mintegy 3%-a ré5zesüt közöt A központi kötségvetésbő biztositott pénzeszközök jórészt korábban is a támogatott aapítványi céoknak megfeeő terüeten kerütek fehasznáásra. Jeemző, hogy ebben az aapítványi körben a civi szféra a foyamatos működéshez - a többi aapítványhoz képest - aacsonyabb mértékben járut hozzá. A vizsgát aapítványok nem áami forrásbó mintegy 12 Mrd Ft támogatáshoz jutottak, ennek köze fee küfödrö származott. Az eddig etet idöszak nem igazota vissza azt a várakozást, hogy ezek az aapítványok sikeresen mozgósítani és koncentráni tudják az áami támogatáson kivüi anyagi eszközöket. Müködésük biztonsága egyérteműen a központi kötségvetési támogatás nagyságátó és rendszerességétő függ. Az áami támogatásnak aig 5%-a jut ei paiyázatok útjan az aapítványokhoz, egnagyobb részüket átaános cémegjeöéssei (vagy anékü), eszámoási köteezettség nékü kapják, így a támogatók a cé szerint1, takarékos fehasznáás befoyásoásának egyik eghatékonyabb eszközétő fosz~ák meg magukat. Az egyedi kormányhatározatokka adományozott támogatások zömét a kormány között konkrét cé megjeöése vagy eszámoási köteezettség eőírása nékü juttatta az aapítványoknak. A kuratóriumok egy részének gyenge, ietve kifogásoható tejesítménye vagy közömbössége is közrejátszik abban, hogy az áami támogatás szakszerű, pártatan és hatékony fehasznáása jeeneg még nem kieégitő. Az aapítványok aapítványi céú tevékenységeik közü a vizsgat három évben egtöbbet a kutúráis feadatokra, az oktatásra, a kutatásra, a határon túi magyarságga kapcsoatos feadatokra és üdüésre fordítottak. Osszegszerűségben egkevésbé támogatott terüetnek az áampogári jogok védeme, a menekütek segítése, a poitikai, továbbá a vaás- és hitéeti tevékenység minösíthető. Több aapítványná tapasztaható, hogy háttérbe szoru az aapító áta megjeöt céok többsége, az aapító okiratban megjeöt céok közü egyet-kettőt kiemenek, másokat tejesen meőznek az aapítványi források fehasznáásánál Az aapítványi céoknak megfeeően egjobban azok az aapítványok müködnek, ameyek kiadásaik nagyobb hányadát páyázati rendszer müködtetéséve tejesítik, ietve ameyek közfeadatát az átauk fenntartott intézmény végzi. Az aapítványokná végzett heyszini eenőrzés és a tanúsítványok ú~án történt beszámoitatás aapján a vagyonkezeéssei és gazdákodássa, az áami támogatás fehasznáásáva kapcsoatos tapasztaataink többségükben negatívak. Az aapítványok- főeg a közaapítványok-jeentős része az aapítványi cé tejesítése érdekében tejes vagyonát fehasznáhatja, így tartós müködésük a rendszeres támogatás függvénye. Az aapítványok tartós, határozatan idejű müködésének igazi garanciája az oyan mértékü vagyontömeg enne, ameynek hozama vagy hasznáata révén az aapítványi céok tejesíthetők. Ez a fetéte ma még csak az aapítványok töredékéné 4

9 biztosított, jeentős vátozásra- figyeemme a gazdasági reaitásokra- még hosszútávon is csekéy ehetőség van. Az aapítványok egy része - jeentős áami támogatás fehasznáásáva - közérdekűnek nem minősíthető gazdasági tevékenységet végez, ráadásu befektetéseik jövedemezősége kétséges vagy egyenesen veszteséges. A kapott vagyont vátozatos módszerekke és eredményekke kísérik meg gyarapítani. A tapasztat vagyonvesztések, a hozam néküi befektetések, a kétséges visszatérüésű köcsönök, a veszteséges váakozási tevékenységek azt mutatják, hogy a kuratóriumok többségének szakmai fekészütségét, üzeti tapasztaatát messze meghaadják a vagyon érdemi kezeésének feadatai. Sajnáatosan vot rá eset, hogy a kuratóriumok egyes tisztségviseői és akamazottai, továbbá a támogatók az aapítványok hátrányára igyekeztek szeméyes jövedemüket gyarapítani, üzeti hasznukat növeni. A kuratóriumok szeméyi összetéteükben inkább a rendekezésükre áó forrásoknak az aapítványi céok szerinti fehasznáására, feosztására képesek. Néhány nagy- a Kormány áta aapított- aapítvány jeenegi súyos működési zavara az aapításkor ekövetett hiányosságokra is visszavezethető: rendezeten vagyont kaptak túzottan heterogén cérendszerhez, finanszírozás uk átmeneti, vagy a céok tejesitéséhez nem eégséges. Az esietett aapitói döntések az aapítványok nyivántanásba véteének ehúzódásához, tisztázatan jogi heyzetek kiaakuásához is vezettek. Az aapítványok köze egyharmad részében a kuratóriumok nem átták e megfeeően az aapító áta rájuk bízott feadatot: nem készítettek kötségvetést, nem tárgyaták meg az éves munkáró szóó beszámoót, az aapítvány vagyonának kezeése, a fontos döntések a kuratórium hatáskörébő iránymutatás és eenőrzés nékü az enök vagy a munkaszervezet kezébe kerütek. Az aapítványok szabáyozottsága gyenge, több, mint feének nem vot semmiyen beső szabáyzata. Harmadukná efogadhatatan a számvitei munka színvonaa, nem tanották be maradéktaanu a számvitei törvény aapeveit, a méregek egy része nem rögzítette az aapítvány tejes - esetenként több miiárd Ft-os - ingatanvagyonát, az aapítványi vagyon forrásait. A számvitei munka hiányosságaiban a jogi szabáyozás gyengeségei is közrejátszanak: nem egyérteműen értemezhetőek egyes fogamak, a beszámoó rendszer a kis aapítványok tevékenységéhez tú bonyout, a nagy aapítványokéhoz viszont eegyszerűsített, kevés a kinyerhető információ. Az aapítványok egy részéné nem tartották be a pénzügyi rend és bizonyati fegyeem aapvető normáit. A gazdákodási muasztásokat oykor jogosuatan egyéni haszonszerzés is motiváta, eőfordut, hogy ezek szeméyi összeférhetetenségen aapuó üzeti kapcsoatokra épütek. 5

10 Komoy hiányosságak tapasztahatók a vagyonvédeemben. Az aapítványok 40%-a megaakuása óta még egyszer sem etározott, a végrehajtott etározások egy részének megbízhatósága erősen kétséges. A közaapítvány jogintézményének bevezetése a nagy vagyontömeget birtokó, a Kormány, ietve a fejezetek aapítói közreműködéséve étrehozott és áami közfeadatot is eátó aapítványokat egy, ma már esetegesnek minösíthetö könimény szerint osztotta közaapítványokra és aapítványokra, nevezetesen azza, hogy maga a Kormány vot-e az aapító, vagy az aapításra a tevékenység szerint ietékes minisztert utasította. Az aapítás tényét, az aapítványnak rendet vagyon nagyságát és összetéteét ez esetben is a Kormany döntötte e. A jeenegi szabáyozás szerint a nem közaapítványnak minösüö, de áami közfeadatokat eátó, foyamatos kötségvetési támogatásra szoruó aapítványok kuratóriumainak jóváhagyó döntése nékü nem ehetséges a közaapítván nyá átaakítás, miközben esetenként az egy miiárd Ft-ot is meghaadó, vot kincstári vagyont - az aapító okiratok hiányosságai miatt - e kuratóriumok korátozás nékü fehasznáhatják, akár a tejes vagyon feééséig. A vizsgáat tapasztaataszerint a Kormány több- átaakítássaétrejött vagy újonnan aapított - közaapítvány áami közfeadatát jogszabáya nem támasztotta aá, vagy a közfeadat nem eég pontosan körühatárot és konkrét. Az átaakuássa étrejött egyes közaapítványokná a kapott vagyon kezeése súyos gondokat okoz, részben kedvezőten szerkezete, részben a jogeőd aapítványok kuratóriumaínak súyos muasztásai miatt. A közaapítványok étrehozását motiváó gazdasági szándék- a civi szféra bevonása a közfeadatok finanszírozásába- az eddig etet időszakban - az aapítványokéhoz hasonóan- nem tejesüt. Átaánosan kimondható, hogy a közaapítványok többsége rendszeres kötségvetési támogatás nékü működésképteen. Az aapító erre irányuó köteezettségváaását az aapító okiratok nem mindegyike tartamazza. Ezért :1 közaapítványok támogatását törvényben cészerű garantáni, a támogatás tervezésének rendjét pedig az áamháztartási törvényben ke szabáyozni. A közaapítványok kuratóriumainak egy részében meghatározó szerepet kaptak miniszterek, vezető köztisztviseők és közakamazottak, így a döntésekben a széesebb szakmai közvéemény nem keően érvényesü. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz)aapítvány (NGYIA) 5 éves működése során nem tudott megfeeni az aapító okiratban fogat feadatoknak, céoknak, nem tudott integráódni az országos ifjúságpoitikai rendszerbe. Ebben szerepet játszott, hogy az aapítványt rendezeten vagyonna, instabi és beszűküő finanszírozássa, túzottan heterogén cérendszerre aapították Az évek közötti idöszakban az NGYIA vagyongazdákodása, működése és aapítványi tevékenysége nem stabiizáódott, működése 1995-re eehetetenüt A fizetésképteenség kiaakuásához a sza- 6

11 báytaanu, a feeőtenü és nagy voumenben végzett váakozási és hiteezési tevékenység vezetett. Az NGYIA szabáyozása és szervezeteinek működése nem vot megfeeő. Üzeti koncepció, gazdasági számítások, a kötségvetés aakuásáva kapcsoatos ismeretek hiányában a koratórium nem vot vaódi gazdája az aapítványnak. Az NGYIA a vagyonvédeem eemi feadatait sem tejesítette, méregei nem hiteesek. Mindezekben közrejátszott az is, hogy az évi számvevőszéki eenőrzés megáapításait a szükséges érdemi intézkedések nem követték, azok nagyobb részt emaradtak. Az eenőrzés megáapításai aapján javasojuk. A Kormánynak ) Készítse eő az aapitványokró szóó törvényjavasatot a következök figyeembevéteéve: a) kizárja az aapító és az aapító áta irányított, feügyet szervezetek eső számú vezetőinek részvéteét a központi kötségvetési szervek áta aapitott (köz}aapitványok koratóriumaiban és munkaszervezeteiben; b) közaapitványnak minösiti a kizáróag központi kötségvetési szervek áta aapított, áami közfeadatot eátó aapítványokat; c) az aapítványnak rendet vagyontömeg biztonságos megőrzése érdekében megtitja a nem aapítványi céú köcsönök foyósitásának ehetöségét, az aapítványok átmenetieg vagy tartósan szabad pénzeszközeit csak tartós bankbetétben, vagy áamiag garantát értékpapírok befektetésébe engedéyezi, az aapítványok részesedést (részvényt, törzsbetétet, üzetrész!, vagyoni betéte) csak aapító okiratukban meghatározott közérdekű céjaik eátásának biztosítására étrehozott gazdasági társaságokban szerezhetnek; közaapítványok esetében az aapító okiratban rögzített fehatamazás és eőírt fetéteek tejesitéséve; d) az áami támogatás fehasznáásáná a közérdekű feadatok közöt korátozza, ietve kizárja a gazdasági tevékenység egyes konkrét formáit (befektetési céú tevékenység}, a közaapítványok áami közfeadatainá a váakozásokhoz nyújtott anyagi támogatásokat; e) az aapítványok kuratóriumi tagjainak feeösségén beü küön szabáyazza a koratórium tisztségviseöinek és a képviseeire jogosutak fokozott feeősségét, az ehhez tartozó jogokka együtt; f) részetesen meghatározza a közaapítványok köteezően nyivánosságra hozandó adatainak tartamát ( méreg, támogatott tevékenységek, szervezetek, szeméyek megnevezése, a támogatás céja és összege, stb.). 2) Kezdeményezze az áamháztartási törvény módosítását a közaapítványok nem nmmatív támogatásának garantáása és tervezési rendjének szabáyozása érdekében. 3) Az aapítványok éves beszámoójának készítését és könywezetési köteezettségét szabáyozó 8/1996. (1.24.} és a gazdákodási rendjét szabáyozó 115/1992. (Y1.~3 ) Kormányrendeetek módositásáva az aapítványok széesebb körére (p. 50 M Ft-ot meghaadó bevétet reaizáó aapítványok) terjessze ki a kettős könyvvite akamazá- 7

12 sának köteezettségét. Az egyszerűsített beszámoó és méreg meé az aapítványi bevéteek és kiadások és az ebbő származó tökevátozás több információt tartamazó rendszerét írja eő. Egyérteműen határozza meg a bevéteként, ietve tökevátozásként kezet támogatások körét. A közaapítványok számvitei és gazdákodási szabáyait, beszámoók rendszerét hozza összhangba a központi kötségvetési szervek szabáyozásáva úgy, hogy a gazdákodásban a kuratóriumok feeőssége ne korátozódjon, de a pénzügyi fegyeem erősödjék. 4) Vaamennyi közaapítvány áami közfeadatát jogszabáyokban, pontosan körühatárotan szabáyozza. Az aapító okiratokban fetárt hiányosságokat az aapító okiratok módosításáva szüntesse meg. 5) Tekintse át a közaapítványoknak és a központi kötségvetési szervek aapítói közremüködéséve aapított aapítványoknak rendet ingatanvagyont és kezdeményezze az aapító okiratok módosítását a tartós működéshez szükséges, esősorban a történemi jeentőségű épüetek törzsvagyanná nyivánításának érdekében. 6) Gondoskodjon arró, hogy a központi kötségvetési szervek az aapitói közremüködésükke étrejött aapítványok aapítói okiratainak módositásáva feügyeö bizottságo! vagy okevees könyvvizsgáó! rendejenek ki a kuratóriumok tevékenységének rendszeres eenőrzésére, vizsgáják feü és szükség szerint módosíttassák az aapítványok Szervezeti és Működési Szabáyzatát. 7) Aapítói jogát érvényesítve tegyen intézkedést a törvénysértöen vagy szabáytaanu működö aapítványok kuratóriumai vagy egyes tisztségviseői, tagjai visszahívására és erre szóítsa fe a fejezeteket, központi kötségvetési szerveket is. 8) Intézkedjék az aapítványoknak juttatott támogatások cé- és rendetetésszerinti fehasznáására vonatkozó köteezettség eőírásáró és a kapcsoatos eszámoási rend kidogozásáró. Gondoskodjon arró, hogy áami támogatást csak oyan aapítványok kapjanak, ameyek működése törvényes, számvitei-pénzügyi tevékenységük megfeeő, korábbi eszámoási köteezettségüknek kifogástaanu eeget tettek. 9) Köteezze az érintett központi kötségvetési szerveket arra, hogy - számoitassák be azokat az aapítványokat, ameyek nem tejesítették az áami támogatássa kapcsoatos eszámoási köteezettségüket az Áami Számvevöszéknek; - azokná az aapítványokná, ameyek beszámotatása "címzett ismereten" jezés miatt meghiúsut, tárják fe a számukra juttatott kötségvetési támogatás sorsát; - szükség szerint végezzenek heyszíni eenőrzést és ezek megáapításai aapján indokot esetekben intézkedjenek a támogatás visszafizettetése és a további áami támogatásbó vaó kizárásuk érdekében. O/a. szabáyozza az ifjúságpoitikáva kapcsoatos feadatokat, jog- és hatásköröket, ehhez kapcsoódóan aakítsa ki az NGYIA céjait, feadatait. Az!995. évi LXIV. törvény áta eőírt aapító okirat módosításáva érvényesítse a számvevöszéki vizsgáat tapasztaatait, küönös tekintette az aapítványi cérendszert meghatározó prioritások szűkítésére, az ifjúsági céok eőtérbe heyezésére, a feadatokka összhangban áó szervezet kiaakítására, az NGYIA finanszírozására, a kuratórium, a feügyeő bizottság működésére, feeősségére, figyeemme a váságheyzet megodásáva kapcsoatos feadatokra is. 8

13 O b. Az ifjúsági közvagyon védeme érdekében intézkedj en, hogy az NGYIA az Átaános Értékforgami Bank hitebő származó köteezettségeinek mieöbbi megodására, eseteges küsö források fekutatására és bevonására is figyeemme, dogozzon ki javasatot. Az Igazságügyi Minisztériumnak: Biztosítsa a közaapítványok eküönített nyivántartását és a nyivánosság számára az adatszogátatást, szükség eseén az aapítványok nyivántartásának ügyvitei szabáyairó szóó 15/1994. (IX.28.) IM rendeette módosított 12/1990. (V.I3.) IM rendeet további m ó d os í tás á va.. ' Az eenőrzött (beszámotatott) aapítványok kuratóriumainak: Intézkedjenek a fetárt szabáytaanságok, hiányosságak megszüntetése, beső szabáyzataik szükség szerinti kiegészítése, módosítása és ezek maradéktaan betartása, és mindezek miatt a szeméyi feeősség tisztázása és érvényesitése érdekében.. Részetes megáapítások Az aapítványok étrehozása és annak jogi keretei A magyar jogrendszerben a Ptk-t módosító évi. sz. törvényerejű rendeette nyerte vissza étjogosutságát az aapítvány jogintézménye. Korábban a Ptk. u~:,>yanis az aapítvány-rendeést közérdekü céú köteezettségváaásnak, ietve közérdekű meghagyásnak tekintette. Az évi. sz. törvényerejű rendeet ehetövé tette, hogy magánszeméyek, jogi szeméyek és- az évi XCII. törvény aapján -jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaságok tartós, közérdekü céra aapítványt hozzanak étre. Az aapítványban egy vagyontömeg váik meghatározott céok eérése érdekében önáóvá, meynek kezeését az aapítótó függetenü működő szervezet átja e. Az évi I. törvény megszüntette az aapítványok áamigazgatási feügyeetét, azok nyivántartásba véteére és megszüntetésére bírósági, feügyeetérc pedig ügyészségi hatáskört áapított meg. Az évi XCII. törvény megteremtette a közaapítvány intézményét is. Közaapítványt az Országgyűés, a Kormány, vaamint a heyi önkormányzat képviseö testiiete hozhat étre közfeadat foyamatos eátása céjábó. A közérdekű és tartós cé kizáróag oyan áami vagy önkormányzati feadat eátása ehet, ameyrő jogszabáy (törvény vagy kormányrendeet) szerint az áamnak vagy a heyi önkormányzatnak ke 9

14 gondoskodnia. A közaapitvány a közfeadat eátását az áam vagy az önkormányzat érdekében, de a saját nevében szervezi. A jogi szabáyozás azonban nem minden tekintetben igazodott megfeeöen a vátozásokhoz, ietve az azokka összefuggö céokhoz. Az aapítványok étrehozásában, a közaa pitvánnyá aakuásban, a vagyon működtetésében, a támogatások fehasznáásában, a könyvvezetésben tapasztat anomáiák kiaakuásához hozzájárut a hiányos, eentmondásos jogi szabáyozás is. A. Aapítványok 1. Az aapítványi müködés, gazdákodás jogi, vagyoni, szarvezeti fetéteei, szabáyozottsága.. Az aapítványok a bírósági nyivántartásba vétee vának jogi szeméyé, az aapító okirat érvényességéhez is a bírósági nyivántartásba véte szükséges. Az aapító okiratok egy része nem fee meg a Ptk. aapítványokra vonatkozó eőírásainak, ietve módositásainak (!993. évi XCII. törvény) konzekvenciáit az aapító okiratok egy részéné nem vezették keresztü. A Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Aapítvány 1990-bcn nyivántartásba vett aapító okiratát a Ptk. módositása után nem vátoztatták meg.!993- ban készüt ugyan egy módosítás-tervezet, de nem terjesztették a Kormány eé a kisebbségekrő készüő törvény várható módositása miatt. A Csehszovákiai Magyar Kutúráért Aapítvány aapító okiratát 1990-ben vette nyivántartásba a biróság, meyben az aapítvány megszüntetéséhez kapcsoódóan a jeeneg hatáyos Ptk-va eentétes téteek szerepenek: "Ha az aapitvány bármiyen okbó megszünik, s a kuratórium másképp nem rendekezik, akkor az aapitvány vagyonát a hasonó céú Bethen Aapítványra, ietve ha ez nem étezne, az aapítvány vagyonát az aapító és a csatakozók között, hozzájáruásuk arányában fe ke osztani." Eő fordut azonban oyan eset is, hogy a bíróság az aapitói döntést megeőzően már nyivántartásba vette az aapítványt. (A Hungária Teevizió Aapítványt a Fővárosi Bíróság két nappa azeőtt vette nyivántartásba, mieőtt megaakuásáró a Kormány döntött vona.) Az aapítványok egy része már a bírósági nyivántartásba véte eőtt működni kezdett, a kuratóríumok a vagyont érintő döntéseket hoztak, köteezettségeket váatak, jóehet az aapítvány még nem vot jogi szeméy és az aapító okirat még nem vot érvényes. Ezekné az aapitványokná a bírósági nyivántartásba véte ehúzódásának oka a hiányosan benyújtott bejegyzési kéreem vagy az aapító okiratta szemben támasztott törvényességi kifogás vot. 10

15 Hat hónappa a bírósági nyivántartásba véte eőtt kezdte meg müködését a Grassakovich Kastéy Aapítvány 1993-ban. A bíróság részben hiánypótás. részben törvénycsségi észrevéteek miatt a bejegyzési kéremet visszaadta, módositásra szorut a Kormány áta korábban jóváhagyott és nyivánosságra hozott aapító okirat is. A kijavitott és módosított aapító okiratot figyemen kívü iagyva a kuratórium a bírósági nyivántartásba vétet követően is az eredeti, érvénytcen aapító okirat szerint dogozott ( eenjegyzési jog, aáírási jog gyakorása). A bírósági nyivántartásba véte után az aapító az aapítványt nem vonhatja VIssza. A törvényi szabáyozás eenére eőfordut, hogy az aapító fe kívánta számoni aapítói státusát, az aapító okiratban tett vagyonfeajánás visszavonásáva együtt. Az 1990-ben étesüt "Ipar a korszerü mérnökképzésért" Aapítvány egyik aapítója, a Közekedési, Hírközési és Építésügyi Minisztérium (KHÉM) vot. A KHÉM egyik jogutóda, a Közekedési, Hírközési és Vízügyi Minisztérium 1992-ben ki akart váni az aapítók közü, de ez a bírósági áásfogaás szerint nem vot ehetséges. A KHÉM építésügyi feadatai a Környezetvédemi és Tcrüetfejesztési Minisztériumhoz, ipari érdeketségű építészeti feadatai az c szaktc rüetet megiető KMFA forrássa együtt az Ipari és Kereskedemi Minisztériumhoz kerütek. A KHÉM jogutód tárcái 50 M Ft aapítói vagyonna tartoznak az aapítványnak, meyet az érintettek tárgyaássa kívánnak rendezni. A Környezetvédemi és Terüetfejesztési Minisztérium az aapító okiratban feajánott,-agyon! csak részben adta át, 7 M Ft-os tartozásábó!994. évben 2 M Ft-ot töresztett Az aapítvány hosszú távon kiegyensúyozott rnűködésének fetéteeirő az aapítók az aapító okirat körütekintő összeáításáva, az aapítványi céok pontos meghatározásáva, az aapítványnak rendet vagyon megfeeő összetéteéve gondoskodhatnak. A heyszínen is eenőrzött néhány nagy- a Kormány áta aapított- aapítvány miíködési zavarainak egy része az aapításkor ekövetett hiányosságokra is visszavezeti! e tő: rendezeten vagyon, átmeneti és nem biztonságos finanszírozás, túzottan heterogén cérendszer. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Aapítványt a Kormány 1989-ben rendezeten vagyonna, instabi fmanszírozássa aapította. Az júiusában kibocsátott rnódosított aapító okirat prioritások néküi cérendszert határozott meg. Az öszszetett feadatrendszer kötséges és az ifjúsági céokat háttérbe szorító müködést eredményezett. (Részetesen az. sz. fuggeékben.) A Hungária Teevízió Aapítvány számára az aapító okiratban és más kormányhatározatokban irreáisan rövid határidöket jeöt meg a Kormány a műhodas TV sugárzásra, így a étesítés és müködtetés anyagi, pénzügyi fetéteei csak a kiséreti adás után, fokozatosan és részegesen teremtődtek meg. Az aapítvány csak 1994"ben kapta meg a rnüsorsugárzási engedéyt. Az aapító nem biztosította az aapító okiratban és annak módosításában rögzített szeméyi és szcrvezeti fetéteeket.

16 Az aapítók- aapító okiratban rögzített- rendekezése szerint az aapítványi cé tejesítése érdekében a vizsgát aapítványok 44%-a a tejes vagyonát, 37%-a azt részben (jeemzően a vagyon 0%-a aatti mértékben) fehasznáhatja. Mindössze 54 aapítvány (18%) jogosut csak az aapítványi vagyon tőkéje hozamának fehasznáására (8. sz. meéket). Ez utóbbi vagyonfehasznáási mód tekinthető az aapítványok tartós, határozatan idejű működése igazi garanciájának. Az 54 aapitvány közü 37 az áami forrásbó aapitott aapitvány, 16 pedig a magánaapítók áta aapitott aapitvány. Induó vagyonuk összesen 1,5 Mrd Ft vot, ebbő csaknem Mrd Ft az ingatanok és a vagyoni értékű jogok összege. A működésük során kapott támogatások, adományok következtében végérc saját tökéjük 2,4 Mrd Ft-ra nőtt. Az aapítványok 10%-a (31 aapítvány) foytatott 1994-ben váakozási tevékenységet, meyek közü csak 8 rendekezett e céra eküönített vagyonna (9. sz. meéket). Néhány aapítványná érzékehető, hogy esődegesen gazdasági tevékenységet - nem ritkán veszteségge - végez, amey a Legfesöbb Bíróság iránymutató gyakorata szennt nem közérdekű tevékenység. Az áami forrásbó aapitott aaptványok közü kiemekedően magas (89 M Ft) a Pro Rekreatione Aapítvány váakozásra eküönített vagyona, mcy az!994. évi saját tökéjének 54o/o-át teszi ki. Az aapítványt 1989-bcn a Környezctvédemi és Vizgazdákodási, vaamint a Mezögazdasági és Ecmczésügyi Minisztérium 4-4 M Ft készpénzze, továbbá áami tuajdonú gazdasági társaságok 56,9 M Ft ingó és ingatan vagyonna és 25 M Ft készpénzze aapítottak. Az aapitvány céja a Veencei tó partján oyan étesítmény étrehozása és müködtetése, aho "ehetövé váik az üdüökörzet ökoógiai egyensúyának fenntartását eőmozdító tevékenység, az emberek szabadidejének hasznos etötése, átaában az ember rekreációja, egészségének rehabiitációja". Az aapitvány feadata továbbá a környezetvédemi, turisztikai, oktató anyanyevi táborok és sporttáborok szcrvczésc a befödi és határon kívüi ifjúság részére, továbbá a mozgáskorátozottak támogatása. Az aapitvány váakozási tevékenysége évi kötségeinek csaknem 80o/o-át tette ki közöt összesen 10,5 M Ft vesztcséget okozott. Mive az aapítvány ingatanvagyonának reá értéke a könyv szerinti értéket meghaadja, vagyona piaci értéken számova gyarapodott. A nem áami forrásbó aapított aapítványok közü kiemekedik a PRIMOM Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Váakozáséénkítő Aapítvány 38 M Ft összegű váakozásra eküönített vagyona (az évi saját töke 17%-a), mcyc az aapítvány közöt összesen 4 M Ft veszteséget reaizát bcn a váakozási céú kötségének összes kötségen beüi aránya 40% vot Az aapító az aapítvány sorsára a kezeő kijeöéséve vagy visszavonásáva ehet befoyással A vizsgát körben az aapítók kezeő szervként kuratóriumot hoztak étre, ami az aapítvány egfőbb döntéshozó szerve, megaakuását követően az aapítótó függetenü ke működnie.!2

17 A csatakozó szervezetek egy része is igényt tartott arra, hogy kurátor deeg<iásáva befoyásoja az aapítvány tevékenységét, kezdeményezésükre 4ó aapitványba összesen 93 kurátor kerüt be. Ezt a gyakoratot köze egyforma (8-8%) arányban ehetett tapasztani vaamennyi aapítvány-csoportnál A kuratóriumok étszáma jeemzöen O fó aatti, mindössze 5 aapítványná haadják meg a 20 fót ( 0. sz. meéket). A kuratóriumok visszahívásának eszközéve az aapítók nem minden szükséges esetben étek., vagy nem étek megfeeően. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Aapítványná a Kormány, mint aapító egy é\ ig nem nevezett ki az aapitvány kuratóriumának éére cnoköt, e= tartósitotta és súyosbította a kiaakut szervezeti és pénzügyi váságot és a jogszabáveenes működést. A törvényes működés fetéteei!994. júniusa-!995. júiusa közöt nem votak biztositva.!995. márciusátó két kuratóriuma is vot az aapitványnak, de az egyik már nem működott, a másik még nem vot jogképes. Az aapítók a vizsgát években 58 aapítványtó növekvő arányban hívtak vissza kuratóriumi tagokat: ban a visszahívás a kuratóriumi tagok 2%-át érintette, míg 1994-ben csaknem 6%-át. Jeemzőbb, hogy a kurátorok mondtak e tisztségükrő! között 143 aapítványná növekvő (3-5% közötti) arányban.!994-ben a közaapítványok jogeőd aapítványainá a kurátorok 9%-a, az áami forrásbó aapitott aapitványokná a Irurátorak 6%-a, a nem áami forrásbó aapított aapítványok kuratorainak 4%-a mondott e tisztségéről Nem érvényesüt maradéktaanu az a követemény, hogy az aapító nem gyakorohat döntő befoyást a kuratórium tevékenységére, esetenként az aapító kuratóriumi részvéteének aránya meghatározó vot. Az 1956-os Tudományos Aapítványt az!956-os Magyar Forradaom Tonénetének Dokumentációs és Kutatóintézete aapította. A hat tagú kuratóriumbó 4 fó az intézet küönböző szintü vezetője vot, így az aapító döntő befoyást tudott gyakoroni az aapítvány tevékenységére. Az éves kötségvetés, a szöveges beszámoó, az egyszerűsített beszámoó vagy méreg efogadásáva kapcsoatos adatok azt jezik, hogy a vizsgát aapítványok köze harmadában a kuratóriumok nem átják e megfeeően az aapító áta rájuk ruházott feadatot, nem kezeik keő feeősségge az aapítványi vagyont, közömbösek az aapítványi céok megvaósításában. A kuratóriumok egy része nem vesz részt az aapítványi vagyont érintő döntések meghozataában: kuratóriumi döntés nékü kerüt sor az aapítványok 14%-ában aapitványi céú kifizetésekre, 6%-ukná pénzügyi befektetésre, három aapítvanyni pedig az aapítványi vagyon eidegenítésére. A kuratóriumok 1/3-át a kész tényekrő utóag, 2-3%-ukat utóag, de csak részegesen tájékoztatják, 17-18%-uk azonban egyátaán nem szerez tudomást a hatáskörét csorbító döntésekrő (!O. sz. meéket).!3

18 A vagyon kezeésébő származó jövedeem, a befoyt támogatás aapítványi céok szerinti, ceszerű és megfontot fehasznáása érdekében éves kötségvetés készítésére az aapító okiratok többnyire köteezik a kuratóriumokat. Az aapítványok ugyan növekvő arányban, de a kívántná szűkebb körben készítettek éves kötségvetést: 1992-ben 43%-uk, 1993-ban 40%-uk,!994-ben 48%-uk kuratórium áta jóváhagyott kötségvetés aapján átta e a feadatokat ( O. sz. meéket). Az éves munka értékeését, az aapítványi céok tejesüésének eemzését a kuratóriumok többsége evégezte, nagyobb arányban, mint a kötségvetés készítését: 1992-ben 60%-uk, 1993-ban 62%-uk,!994-ben 64%-uk eemezte az év ezártáva az aapítvány tevékenységé ( O. sz. meéket). A kuratóriumok az egyszerűsített beszámoó vagy egyszerűsített méreg készítéséve és efogadásáva számonak e a rájuk bízott vagyonnal Figyeemre métó, hogy 1992-ben és 1993-ban a beszámoók, ietve méregek 22%-át, 1994-ben 19%-át nem hagyta jóvá a kuratórium, esősorban eőterjesztés hiányában (10. sz. meéket). A kuratóriumok 60-70%-a évente csak két akaomma tartott üést, havonta aig 4 %-uk. A kuratóriumi üések és a határozatok adminisztrációja többnyire hiányos vot, a határozatokat nem fogamazták meg egyérteműen, ritkán jeötek meg határidőt és feeőst, a végrehajtásró szóó beszámoitatás emaradt vagy feüetes vot (. sz. meéket) Az aapítvány működése részetes szabáyainak (Szervezeti és Működési Szabáyzat - SZMSZ) kidogozását az aapítók többnyire a kuratóriumokra bízták azza, hogy az csak hozzájáruásukka, jóváhagyásukka váik érvényessé. A vizsgát aapítványok 55o/o-a rendekezett közepén SZMSZ-sze (ügyrendde) (!O. sz. meéket). Tapasztaataink sze ri nt az SZMSZ-ek j eentös része hiányos, gyakran eentétes az aapító okirat rendekezéseive: nem tartamazzák p. az aapítvány gazdákodásának tejeskörű szabáyozását, eenjegyzés néküi köteezettségváaást engedéyeznek, a kuratórium döntési jogosutságát és feeösségé csökkentve érdemi döntési jogokka ruházták fe a munkaszervezetet. Az aapítók egy része- jóehet az aapító okiratban fenntartotta magának a jogot- sokszor éve ki g késekedett az SZMSZ jóváhagyásáva. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Aapítvány SZMSZ-e nem tartamazta az aapítvány gazdákodásának tejeskörű szabáyozását. A Grassakovich Kastéy, az 1956-os Tudományos Aapítvány és a Hungária Teevízió Aapítvány aapítványként vaó tejes müködése során nem rendekezett aapító áta jóváhagyott SZMSZ-sze. 14

19 Az aapítványok gazd;íikodási ügyviteének beső ~Labáyozot!sága igen heterogén ( 12. sz. meéket). A szabáyzatok fajtái, tartama, a szabáyozandó gazdasági foyamatok bonyoutsága természetesen igen nagy mértékben fugg az aapitvány vagyonának, pénzforgamának nagyságátó, de a egkisebb aapítványná is minimáis követeményként ke áítani a gazdákodási-pénzkezeési szabáyzat kidogozását. A vizsgát aapítványok 54%-a azonban nem rendekezik semmiyen beső gazdákodási szabáyzatta Az aapítványok éves beszámoójának készítését és könywezetési köteezettségét a vizsgát idöszakban a 157/1992. (XII.4.) Korm. rendeet, gazdákodási rendjét a 115/1992. (VII.23.) Korm. rendeet szabáyozta. A jogszabáyi köteezettséget meghaadóan több aapítvány váasztotta az egyszerűsített méreg készítési köteezettség heyett az egyszerűsített beszámoó készítését. A vizsgáaba bevont aapítványok közü évben kettős könyvvitere és egyszerűsitett beszámoó készítésére csak 8 aapitvány vot köteezett. Ezek az aapítványok 1994-ben!.838 M Ft bevétet (15,9%) értek e, ezen beü 517,7 M Ft-ot (28,2%) váakozási, E Ft-ot (71,8%) az aapítványi tevékenységből Ezze szemben 95 aapitvány (30%) kettős könyvvitee szervezte meg számviteét, ne!,'yedrészük azonban úgy, hogy nem rendekezett a számviteét megaapozó számarenddel Az aapítványok mintegy harmadáná efogadhatatan a számvitei munka színvonaa, amit a heyszíni eenörzések is megerösítettek. Nem ritkán a számvitei, pénzügyi rend és a bizonyati fegyeem normáit is megsértették ' A Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Aapítványná a gazdákodási. utaványozási jogkör nem vot mcgfceöen szabáyozott. A banki és pénztári bizonyatok egy része nem feet meg a szabáyszerüségi követeményeknek. többek közöt nem tartamazták a köteezettségváaás, tejesítés, a kifizetési intézkedés eőirt keékeit A Grassakovich Kastéy Aapítvány számára a bírósági nyivántartásba véte követő 6 hónap késésse kértek adószámot és hiteesitették a napófőkönyvet A gazdasági eseményeket visszamenően, pótóag rögzíették. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Aapítványná a munkafoyamatba épitett pénztáreenőrzés nem funkcionát, több miió Ft-os téteeket készpénzben fizettek ki. A kiviteezöi számákat feüetesen eenőrizték, e nem végzett tejesítményeket is kifizettek A számákhoz szerzödéseket, tejesítményigazoásokat gyakran nem csatotak. Az igazot számák nagy része hibás, sok a javítás, hiányzik a kiáió szerveze neve. A Hungária Teevízió Aapítványná a megbízásokban fogat feadatok tejesitésének igazoása sokszor emaradt, a ejesiés néhány esetben kétséges, vagy peres ejárás tárgya. A megbizási szerzödések egy része nem fec meg a tartami és 15

20 formai követeményeknek. A kedvezöbb adózás miatt - szabáytaanu - ösztöm!!j szcrzödést kötöttek megbízási szerzödés heyett. Vot oyan megbízási szcrzödés, ameybő a megbízás tárgya nem derüt ki. Gyakran nem érvényesüt a számvitei törvényben eőírt tejesség, vaódiság és következetesség eve. Eőfordut, hogy aapítványok a méregvaódiság, tejesség evét sértve nem, vagy az aapító okirattó etérően szerepetették méregükben az aapítótó kapott nagyértékű ingatanvagyon!, ietve hasznáati jogot, a méregadatok pontatanok votak, azokat anaitikus nyivántartás nem támasztotta aá. A M ú vészet i és Szabadmúveódési Aapítvány aapító okirata szerint megkapta a Vörösmarty tér. sz. aatti ingatan tuajdonjogát,5 Mrd Ft becsüt értékben, a Pesti Vigadó (Vigadó tér 2. sz.) történemi épüetének hasznáati jogát - érték megjeöése nékü - vaamint M Ft pénzt, mint törzsvagyon!, továbbá a Pesti Vigadó 0,5 M Ft könyv szerinti értékű ingó vagyo nat. és é\1 támogatisként 533,2 M Ft-<Jt. Az aapító okirat vagyonrendeéséve szemben az aapítvány és évi méregében mindössze M Ft induó vagyont tüntetett fe, a kapott induó vagyon egy - kisebbik - részét tőkevátozásként mutatta ki. Az aapítvány nyitó méregében - mey az aapító Müveődési és Közoktatási Minisztérium közremükődéséve készüt - a Vörösmarty tér. sz. aatti épüet ' E Ft könyv szerinti értékben kerüt fetüntetésre. Az ingatant május 31-én apportáták a Vigadó Irodaház Kft-be, ez időpontban nyivántartási értéke E Ft vot. Az ingatan apport összege (épüet E FL teek E Ft) E Ft, meyet az aapítvány évi mérege - heyesen - befektetett pénzügyi eszközként mutat ki. A Vigadó tér 2. sz. épüet hasznáati jogát az évi méreg E Ft értékben, de heyteenü nem az immateriáis javak között, hanem tárgyi eszközkén t tartamazza. Az aapítvány évi méregét okevees könyvvizsgáó, kijeöt igazságügyi könyvszakértő taniesos záradékota, mey szerint "az éves beszámoót a szám vitei törvényben és az ataános számvitei evekben fogatak szerint áítottik öszsze, az éves beszámoó a váakozó vagyoni, pénzügyi és jövedemi heyzetérő megbízható és vaós képet ad". Az etérések eredetérő, etérések módjáró egyeztetések foytak a minisztérium és az aapítvány között. A Magyar Kutúra Aapítvány számára az aapító okirat értékmegjeöés nékü aapítványi vagyonként adta - többek közöt - a Szentháromság tér 6. sz. aatti ingatan 3/5 tuajdoni hányadát, meyre tuajdonjogát január 19-én a Fővárosi Kerüetek Födhivataa bejegyezte. Az ingatan értékét az aapítvány méregei nem tartamazzák, évben ugyanis nem, évben pedig csak E Ft értékű tárgyi eszközt mutattak ki a méregben. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Aapitványná évben 28 db ingatant saját hatiskörben feértéketek, ezáta tárgyi eszközcik értéke 783,8 M Ft-ró 2.711,4 M Ft-ra növekedett. A számviterő szóó!991. évi XVIII. törvény vizsgát időszakban hatiyos eőírása (41. ) nem adott ehetőséget az eszközök feértékeésére. A méregbcn szerepő vagyonérték töredékét tudták anaitikus., ' 16

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró. -~-..,. 1992. június 96. A vizsgáatot végezte: dr.majorosné dr. Locskai Noémi Németh Béáné tanácsos tanácsos

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben