EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK"

Átírás

1 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM

2 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma, a HM Zrínyi Kommunikációs Szogátató Kht. támogatásáva. Feeõs kiadó: A szerkesztõbizottság enöke: A szerkesztõbizottság tagjai: Fõszerkesztõ: Lapigazgató: Szerkesztõ: Mûszaki szerkesztõ: A szerkesztõség címe: Terjesztés: Korsós Tamás Paánkai Tibor Bagó Eszter, Baázs Péter, Baogh András, Barabás Mikós, Baráth Etee, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Gottfried Péter, Ham Tamás, Hefter József, Horváth Gyua, Hörcsik Richárd, Inotai András, Iván Gábor, Kádár Béa, Kassai Róbert, Kazatsay Zotán, Levende Ádám, Lõrincz Lajos, Magyar Ferenc, Nyers Rezsõ, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda Lászó, Vargha Ágnes Forgács Imre Buyovszky Csia Tóth Judit Lányi György Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Teefon: , , Horváthné Stramszky Márta, Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetõk az Országgyûési Könyvtárban, vaamint a Küügyminisztérium honapján ( Kiadványaink menüpont). A kiadványcsaád borítón átható embémája Szutor Zsot akotása. Nyomdai eõkészítés: Omigraf Kft. Nyomdai kiviteezés: Pharma Press Kft. ISSN ISBN

3 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 2007

4 Tartaom A) Mi vátozik a schengeni acquis tejes körû akamazásáva? I. Eõképek az egyszerûbb határátépéshez II. A szabadság, a biztonság és a jog térségévé vááshoz vezetõ út III. Az EU bõvítése és az átmeneti megodások B) Schengen és a szomszédság I. A schengeni övezet és a jószomszédi kapcsoatok II. A schengeni övezet kiterjesztésének hatása a határrégiók kapcsoatára II.1. Jogi kompetenciák II.2. Támogatási programok III. A schengeni rendszer és a határ menti kapcsoatok összehangoása C) Schengen gyakorati mûködésérõ I. Szeméyi kategóriák a schengeni határeenõrzésben II. A határátépés és a schengeni vízumkiadás szabáyozása III. Európai pogárként a határokon át IV. Határforgaom-eenõrzés közúti, vasúti, vízi határátkeõheyeken, repüõtereken V. Határrendészeti eenõrzés az ország méységében VI. Okmányok, autók adatai és a SIS VII. Határon átnyúó rendészeti együttmûködés VIII. A határeenõrzés ideigenes visszaáítása a besõ határokon IX. A Schengen Aap fehasznáása és a modernizáció X. Az adatkezeés és az adatvédeem Eddig megjeent az Európai Mûheytanumányok sorozatban

5 3 A) Mi vátozik a schengeni acquis tejes körû akamazásáva? Kvantumugrásnak nevezte az osztrák küügyminiszter a schengeni övezet kibõvítését a közép- és keet-európai EU-tagországokka. Ursua Passnik a keet-nyugati párbeszéd fórumaként Bécsben megaakított Emberi Tudományok Intézete (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) fennáásának 25. évforduóján, november 10-én mondott beszédet. Ott, aho egykor a vasfüggöny húzódott, aig hat hét múva többé nem esz határeenõrzés szögezte e. Emékeztetett arra, hogy júius 27-én Horn Gyua és Aois Mock, akkori magyar, ietve osztrák küügyminiszter együtt vágta e a vasfüggönyt jeképezõ drótkerítést. Semmi sem teheti érzékehetõbbé az utóbbi évtizedekben ezajott korszakos vátozásokat, mint a besõ határok feszámoása. A schengeni csatakozás méyreható átaakuást hoz, esõsorban a szomszédos országokban éõ emberek számára. Az új Európa étrejötte, az eváasztó vonaak ebontása békés úton ment végbe. Az érintett áamok az EU segítségéve aaposan fekészütek a kiszéesítésre, és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket. 1 I. Eőképek az egyszerűbb határátépéshez Mi is ez a kvantumugrás? Mi vezetett idáig? A skandináv áamok 1952-ben ehatározták, hogy feszámoják közös határaik mentén a határforgaomeenõrzést március 22-én az Északi Tanács tagáamaiban (Dánia, Izand, Svédország, Norvégia, 1. ábra. EU (Schengen) küsõ és besõ határai 1 (2007. nov. 12.)

6 4 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM Finnország) étrejött az Egységes Északi Munkaerõpiac. A szerzõdés biztosította a fesorot országok áampogárainak, hogy engedéy nékü dogozhassanak egymás terüetén. Ugyanezen a napon aáírtak egy másik szerzõdést is az Északi Útevé Unió 2 étrehozásáró, meynek értemében útevé vagy szeméyazonosító igazovány femutatása nékü ehet átépni a régió besõ határait. A skandináv áamokhoz hasonóan, az 1958-as Beneux Gazdasági Unióró szóó szerzõdés aapján a Beneux áamok is feszámoták 3 a közös áamhatárokon áthaadó határforgaom eenõrzését. A szeméyek szabad mozgását (mint az aapvetõ szabadságjogok 4 egyikét) a mai Európai Unió aapítói az évi Római Szerzõdés aáírásakor dekaráták. A hosszú ideig csak gazdasági integrációban gondokodó szerzõdõ feek azonban nem tettek határozott épéseket a fenti cé gyakorati megvaósítása érdekében. A gazdasági integráció sikereinek köszönhetõen a Közös Piac tagáamainak gazdasága beindut, aminek eredményeként az éetszínvona számottevõen emekedett, és a teher-, vaamint a gépjármûpark a többszörösére hízott. Egyre inkább kiéezõdött a piacokért foytatott küzdeem, és ennek során hátrányként jeentkezett, amikor a fuvarozóknak több határon rövidebb-hosszabb ideig keett várakozniuk az enyúó határ- és vámvizsgáat miatt. Emiatt esetenként késve jutott az áru a fehasznáóhoz, ennek viszont negatív anyagi következményei ettek (kötbérfizetésre köteezés, piacvesztés, sõt romó éemiszer esetén eõfordut, hogy egész kamionnyi árut keett kidobni). A szeméygépjármûvek számának növekedéséve párhuzamosan ényegesen több nyugat-európai pogár kerekedett fe szabadsága idején, hogy küfödön pihenjen. Következmény: dugók az autópáyákon és órákig várakozó autók sokasága a határok eõtt a szabadságoási idõszakokban. Komoy gondot okozott a pogárok napi éetéhez eengedhetetenü szükséges biztonság garantáása, ameyet a viágháborúk ezárását követõen a terrorizmus fenyegetett és fenyeget ma is. A nemzetközi terrorizmus, a szervezett bûnözés határokat nem ismerõ terjedése a XX. század második feében nagy kihívás vot a nyugat-európai áamoknak. 5 A nemzeti hatóságok nem votak képesek megfeeõen kezeni a kérdést, nemzetközi együttmûködésre vot tehát szükség. Tovább nehezítette a heyzetet, hogy az Interpo tevékenységére is sokszor a tehetetenség vot jeemzõ. Ezért 1976 júniusában, az Európai Tanács határozatára, az Európai Poitikai Együttmûködés keretén beü étrehoztak egy fórumot, ameynek feadata ett a nemzetközi terrorizmus eeni küzdeem. E döntés eredményeként szüetett meg a TREVI-csoport (Terrorism, Radicaism, Extrémism, Vioance Internationae terrorizmus, radikaizmus, extrémizmus, nemzetközi erõszak) júniusában az Európai Tanács a Fontainebeau-i Nyiatkozatban megfogamazta az utas- és áruforgaom határeenõrzésének és vámeenõrzésének etörését a besõ határokon. Ugyanekkor az Európai Tanács egy ad hoc bizottságot hozott étre a Pogárok Európája névve (Adonino-bizottság). Ez a bizottság egyrészt egy útevéunió ehetõségét vizsgáta meg, ameynek céja az vot, hogy az EK-útevek birtokosai szabadabban mozoghassanak, egészen a besõ határon történõ szeméyeenõrzés fokozatos megszüntetéséig. Másrészt fetérképezte azt, hogy a tagáamok pogárainak közösségi pogárként miyen jogokat ehetne biztosítani júiusában Hemut Koh német kanceár és Francois Mitterrand francia áamfõ Saarbrückenben aáírta az esõ biateráis megáapodást, ameyben a Franciaország és az NSZK közötti határszakaszon a szeméyforgaom megkönnyítésérõ döntöttek. Még ugyanebben az évben a Beneux áamok is bejeentették csatakozási szándékukat. A szeméyek szabad mozgásának gyakorati megvaósuásában döntõ szerepet játszott egy kis, határ menti teepüésen ezajott esemény: június 14-én a Mose foyó partján, a uxemburgi Schengen városában Franciaország, Németország és a Beneux áamok átfogó megáapodást 7 írtak aá. Ezt követ- 2 A megáapodás szerint azonban bármeyik aáíró tagáam idõközben véetenszerûen útevé-eenõrzést tarthat, ietve akár fé évre is viszszaáíthatja a határforgaom eenõrzését. A gyakorat szerint csak egy akaomma, 1970-ben kerüt erre sor a norvég-svéd határon. 3 A határforgaom-eenõrzés visszaáításának ehetõségét a Beneux áamokban is fenntartották, de nem étek vee. Erre csak az egyezmény gyakorati hatáybaépését követõen, 2000-ben kerüt sor. Ugyanakkor Hoandia 1976 óta akamaz a határterüeteken mobi határeenõrzõ egységeket. 4 A négy aapvetõ szabadságforma: az átaános szeméyek szabad áramása (Európai Közösség Rendekezése 18. cikkey); a munkaváaók szabad áramása (Európai Közösség Rendekezése 39. cikkey); a szogátatások szabad áramása (Európai Közösség Rendekezése 49. cikkey); a eteepedés szabadsága (Európai Közösség Rendekezése 43. cikkey). 5 Finszter Géza: A rendészet eméete. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzeti Kiadó Kft Az embercsempészet és az eene foytatott tevékenység a Magyar Köztársaság Határõrségéné (tanumány) Szerzõk: Engi E. Grónás J. dr. Gubicza J. Jószai J. Oajos L. dr. Sándor V. Szõke I. Tóthné dr. Demus M. Zsigovits L. Budapest, Kiadja: Határõrség Országos Parancsnoksága 7

7 MI VÁLTOZIK A SCHENGENI ACQUIS TELJES KÖRŰ ALKALMAZÁSÁVAL? 5 te június 19-én a Schengeni Végrehajtási Egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) 8, s az aáíró tagok köre kiegészüt Spanyoországga és Portugáiáva. A Schengeni Megáapodás (a továbbiakban: megáapodás) evi jeentõségû, és a következõ fõbb cékitûzéseket igyekszik megvaósítani: A szeméyforgaomban június 25-tõ a rendõri és vámszervek megáítás nékü, egyszerû szemrevéteezésse eenõrzik a közös határon, csökkentett sebességge áthaadó turista jármûveket. Szúrópróbaszerûen azonban aaposabb eenõrzést is végezhetnek. A vizuáis eenõrzés megkönnyítése érdekében az EU-áampogárok egaább nyoc centiméter átmérõjû, zöd korongot ragaszthatnak a gépjármû szévédõjére. A közös határokon a ehetõ egrövidebbre csökkentik a várakozási idõt a hivatásos közúti szeméyszáítás eenõrzése során. Összevont határforgaom-eenõrzést vaósítanak meg december 31-ig az egymás meett mûködõ nemzeti eenõrzõ pontokon. A közös határokon a kishatárforgaomra jogosutak részére ehetõvé teszik, hogy a határt a kijeöt határátkeõheyen kívü és a nyitvatartási idõn tú is átéphessék. A feek a egrövidebb idõn beü ha ehetséges, december 31-ig egymáshoz közeítik vízumpoitikájukat a határeenõrzés megkönnyítése, ietõeg a bevándorás és a biztonság terén keetkezhetõ negatív következmények megeõzése végett. A feek köteezettséget váanak arra, hogy saját terüetükön határozottan feépnek a kábítószerek titott forgamazása een és összehangoják drogeenes tevékenységüket. A feek tovább erõsítik az együttmûködést a vám- és rendõri szervek között, többek között a bûnözés, küönösen a titott kábítószer- és fegyverkereskedeem eeni harcban, a szeméyek jogeenes beépése és tartózkodása, az adó- és vámcsaás, vaamint a csempészet eeni küzdeemben. Ennek érdekében, besõ jogszabáyaik megtartásáva az információcsere javítására és erõsítésére törekednek. Nemzeti jogszabáyaik keretében javítják a köcsönös segítségnyújtást a jogeenes tõkemozgások eeni feépésben. A közúti áruszáítás megkönnyítése érdekében a közös határokon júius 1-jétõ meõzik a rendszeres eenõrzéseket, azok heyébe a szúrópróbaszerû eenõrzés ép. A hatáyban évõ engedéyezési rendszereket és száítási okmányokat egyszerûsítik, könnyítik, összehangoják. A feek oyan megodások kiaakítására törekednek, ameyek ehetõvé teszik a közös határon a vasúti száítmányok várakozási idejének csökkentését és eenõrzésének megkönnyítését. Összehangoják a közös határokon a foyami forgamat eenõrzõ vámhivataok nyitvatartási idejét, tevékenységét. A Schengeni Megáapodás aáírását követte a Végrehajtási Egyezmény kidogozása, majd 1990-ben aáírása, 1995-ben pedig a gyakorati hatáybaépése. Az egyezmény terjedemében és tartamában bõvebb, mint a megáapodás, és a következõ terüeteken fogamazza meg a végrehajtás szabáyait: aapfogamak, meghatározások; az eenõrzések megszüntetése a besõ határokon és a szeméyek mozgása; a besõ határok átépése; a küsõ határok átépése; vízumok; a küfödiek közekedési fetéteei; tartózkodási engedéyek és beéptetési tiaom; kiegyenítõ intézkedések; a menedék iránti kéreem ebíráásának feadatai; rendészet és biztonság; rendészeti szervek közötti együttmûködés 9 ; bûnügyi jogsegéy; a ne bis in idem evének akamazása; kiadatás; A korábbi egyezményfordításokban Rendõrség és biztonság, ietve Rendõri együttmûködés szerepe, de mive ez nem fee meg a tényeges tartaomnak és a kormány áta efogadott 2328/2004. (XII. 21.) kormányhatározatnak, a Schengeni Akciótervben is már a tartamának megfeeõ kifejezések vannak, így mi is ezt hasznájuk.

8 6 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM Jeöések: EU (korábban EK) tag C) III. 26. Schengen éetbe ép Nem EU-tag Schengen-tag Speciáis, egyodaú, átmeneti áapot (Svájc) Már aáírta (ásd nyí) a SchVE-hez vaó csatakozást, de az még nem épett hatáyba VI X. 3. Németország egysüéséve Új tagáam, jövõbei Schengen-tag (~2007) XI XI. A) VI. 14. A Schengeni Megáapodás aáírásakor D) V. 1. Az Amszterdami Szerzõdés hatáybaépésekor XII IV. B) VI. 19. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény aáírásakor E) V. 1. Az EU egutóbbi bõvítésekor 2. ábra. Schengenföd aakuása

9 MI VÁLTOZIK A SCHENGENI ACQUIS TELJES KÖRŰ ALKALMAZÁSÁVAL? 7 büntetõ ítéetek végrehajtásának átadása; kábítószerek; õfegyverek és õszerek; a Schengeni Információs Rendszer; a Schengeni Információs Rendszer mûködtetése és hasznáata; a szeméyes jeegû adatok védeme és az adatok biztonsága a Schengeni Információs Rendszerben; a Schengeni Információs Rendszer kötségeinek feosztása; áruszáítás és áruforgaom; a szeméyes adatok védeme; a Végrehajtó Bizottság. A schengeni foyamat kezdetben az EU öt tagáamát érintette, de foytatódott az integrációs szeméyek szabad áramásának megvaósítása ben hatáyba épett az Egységes Európai Okmány (EEO), amey a Közösség tevékenységét új terüetekre terjesztette ki, ugyanakkor egységes, besõ határok néküi térség étrehozását irányozta eõ, aho az áruk, a szeméyek, a szogátatások és a tõke szabad mozgása biztosított. A foyamat csúcsa, hogy november 1-jén hatáyba épett az Európai Unióró szóó Maastrichti Szerzõdés harmadik piére, a be- és igazságügyi együttmûködés. Ennek az aábbiak a fõ terüetei: 10 menekütügyi poitika; tagáamok küsõ határainak eenõrzése; bevándorási poitika és harmadik országok áampogáraiva kapcsoatos (beutazásukka, tartózkodásukka, bevándorásukka, csaádegyesítésükke, eteepedésükke, munkaváaásukka összefüggõ, idegenrendészeti jeegû) kérdések; kábítószer eeni küzdeem; nemzetközi csaások eeni küzdeem; igazságügyi együttmûködés pogári jogi ügyekben; igazságügyi együttmûködés büntetõügyekben; vámügyi együttmûködés; rendõrségi együttmûködés a terrorizmus, a kábítószer-kereskedeem és a nemzetközi bûnözés egyéb formái een, ietve azok megeõzése céjábó. A Végrehajtási Egyezménnye összehasonítva jó átható, hogy tartamiag sok az átfedés. A Maastrichti Szerzõdés hatáybaépését követõen Európában bekövetkezett események (dészáv váság), ietve a harmadik piér kormányközi együttmûködésen aapuó tevékenysége eassította a be- és igazságügyi terüet fejõdését. Ez a foyamat a kiencvenes évek második feében fegyorsut, és az Amszterdami Szerzõdés hatáybaépése (1999. május 1.) nagy áttörést hozott. Beemete a tejes schengeni jogi anyagot 11 az EU keretei közé. A Tanács határozatainak értemében a kormányközi együttmûködésen aapuó harmadik piérben (EU-szerzõdés VI. címe) maradtak a rendõrségi együttmûködés (megáapodás cikk), a bûnügyi jogsegéy ( cikk), a kettõs büntethetõség ekerüésének megeõzése (egyezmény cikk), az eítét vagy büntetõjogiag üdözött szeméyek kiadatása és átadása (egyezmény cikk), a kábítószer-bûnözés eeni küzdeem (egyezmény 71., 72., 75. cikk), az adatvédeem (egyezmény cikk) jogaapjai. Ezze szemben az egyezmény központi kérdéseit a határeenõrzést a küsõ határokon (3 8. cikk), a beutazási és vízumjog egységesítését (9 27. cikk), jogaapját a kibõvített EK-szerzõdés új, IV. címében rögzítették. Az egyezmény menedékjogi rendekezéseit ( cikkek) a Dubini Egyezmény az Amszterdami Szerzõdés hatáybaépése eõtt hatáyon kívü heyezte, ezért a Tanács azoknak nem keresett Európa-jogi aapokat. 12 II. A szabadság, a biztonság és a jog térségévé vááshoz vezető út Az Amszterdami Szerzõdés hatáybaépését követõen az EU-enökségek a szabadság, a biztonság és a jog térségének megteremtésén fáradoztak. Az október án megtartott tamperei Európai Tanács az Amszterdami Szerzõdésben fogat cékitûzések megvaósítására poitikai irányeveket és prio- 10 Horváth Zotán: Kézikönyv az Európai Unióró 5. átdogozott, bõvített kiadás. Kiadta: Magyar Országgyûés Az EK Hivataos Lapja L sorozat 239, száma, 19. és köv. odaak. 12 Európai Uniós Fogaomtár. Átaános kifejezések. Kiadja: Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, ISBN

10 8 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM ritásokat határozott meg ápriis 30-ig konkrét határidõket rögzítõ jogakotási programot fektetett e a térség központinak számító terüetein. Ezek a terüetek a következõk: közös menekütügyi és migrációs poitika; európai jogi térség; az Unió egészére kiterjedõ bûnüdözés; a be- és igazságügyi kérdések bevonása a küpoitikába. A tamperei csúcson megáapították, hogy a szabadság, a biztonság és a jog térségének megteremtése horderejét tekintve a Besõ Piac és a közös pénz étrejöttéhez hasonítható. 13 Ezenkívü a migráció szempontjábó a következõ fõ témákat jeöték meg: a migrációnak a maga kompexitásában történõ kezeése, ennek keretében (a poitikai, az emberi jogok és a gazdasági fejesztés terén is) együttmûködés a kibocsátó és tranzitországokka; az Európai Unió terüetén egáisan tartózkodó, harmadik országbei áampogárok integrációja; a tagáamok egáis migrációra vonatkozó szabáyainak összehangoása; a kibocsátó és tranzitországokka együttmûködve információs kampányok fejesztése a egáis bevándorási ehetõségekrõ, vaamint az emberkereskedeem megeõzése céjábó; közös poitika továbbfejesztése a vízumokka és a hamis okmányokka kapcsoatban, beeértve a harmadik országok terüetén mûködõ konzuátusok közötti együttmûködést; hatékony feépés az embercsempészés, ietve vaamennyi, az iegáis migránsok heyzetét kihasznáó kizsákmányoó tevékenység een, súyos büntetések akamazása az ekövetõkke, résztvevõkke szemben; szorosabb együttmûködés és technikai segítségnyújtás kiaakítása a tagáamok határõrizeti szervei között, ameybe sürgõsen be ke vonni a csatakozni kívánó áamokat is; a csatakozni kívánó áamoknak tejes egészében meg ke vaósítaniuk a schengeni acquis-ban fogat evárásokat, a eendõ küsõ határokat eenõrzõ áamoknak hatékony határõrizetet ke kiaakítaniuk speciáisan kiképzett, hivatásos áomány akamazásáva; a tagáamoknak hatékony segítséget ke nyújtaniuk a kibocsátó és a tranzitországok számára az önkéntes hazatérés eõsegítésére és az embercsempészés eeni megfeeõ feépés érdekében; visszafogadási egyezményeket ke kötni az Európai Közösség és a harmadik országok között, megfontoandó továbbá (a Közösségen beüi) ún. visszafogadási szabáyok bevezetése. 14 Az Európai Tanács seviai, nizzai és thesszaoniki üésén tovább méyítették a poitikai terüeten foytatott együttmûködést. Közüük is kiemekedik az EU tízes bõvítésére összehívott nizzai csúcs. A szabadság, a biztonság és a jog térségének megteremtését cézó események sorában kiemekedõ jeentõségû vot az Aapjogi Charta efogadása, ietõeg ünnepéyes dekaráció formájában szerzõdésekhez csatoása. A Nizzai Szerzõdésnek a harmadik piért (ekkor már csak a büntetõügyekben foytatott rendõrségi, igazságügyi és vámügyi együttmûködést fogata magában) érintõ reformjai a következõk votak: a bûnüdözésért feeõs tagáami szervek munkájának koordináására, a bûnügyi nyomozás megkönnyítésére étrehozott egység, az Eurojust (European Judicia Cooperation Unit Európai Igazságügyi Együttmûködési Egység) primér jogi beiesztése az EU-szerzõdésbe, továbbá a megerõsített együttmûködés szabáyainak rugamasabbá tétee. 15 A foyamat következõ áomása a aekeni csúcs vot, 16 ameyre rányomta béyegét a szeptember 11-i, egyesüt áamokbei terrorista merényet. A taákozón az Unió bõvítési fekészítésérõ és a Konvent feáításáró döntöttek, megvonták a tamperei jogakotási program féidõs méregét, és megáapították, hogy a tervezett cékitûzések nem tejesütek maradéktaanu. Ez a nemzeti vívmányok eszánt védemére, a hiányzó közös poitikai akaratra és a szerzõdések aapvetõ hiányosságaira vezethetõ vissza. A aekeni Európai Tanács ugyanakkor megerõsítette a Tamperében rögzített köteezettséget, és határozott épéseket tett az egyes terüeteken tapasztat késések behozása érdekében. A június i Európai Tanács kérésének megfeeõen, az Enökség, a Bizottságga együttmûködve, ekészítette a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesüésén aapuó térségre vonatkozó többéves program tervezetét Hágai program; a szabadság, a biztonság és a jog érvényesüésének erõ- 13 Tóth Árpádné Dr. Masika Edit: Esõ értékeés a szabadság, biztonság, jog európai térségének az európai akotmányozás során körvonaazódó reformjáró, Európai Unió Határrendõrsége c. A/0013/2003. sz. OKTK kutatás, p Tamperétõ Hágáig, Beügyi együttmûködés az Európai Unióban Beügyminisztérium 15 Uo december 15.

11 MI VÁLTOZIK A SCHENGENI ACQUIS TELJES KÖRŰ ALKALMAZÁSÁVAL? 9 sítése az Európai Unióban címme, ameyet az Európai Tanács november 5-i üésén efogadott. A program a Bizottság feadatáu szabta, hogy 2005-ben akciótervet dogozzon ki. A hágai program céja az Unió és tagáamai közös képességeinek javítása az aapvetõ jogok, a minimáis ejárásjogi biztosítékok és a jogérvényesítési ehetõség biztosítása terén; a migrációs huámok szabáyozása és az Unió küsõ határainak eenõrzése, vaamint a határokon átnyúó szervezett bûnözés eeni küzdeem és a terrorizmus fenyegetésének kiküszöböése; az Europoban (European Poice Office Európai Rendõrségi Hivata) 17 és az Eurojustban 18 rejõ ehetõségek kiaknázása. A hágai program fõ cékitûzései a következõk: A szabadság erõsítése (uniós pogárság; menekütügyi, migrációs és határpoitika; Közös Európai Menekütügyi Rendszer; egáis migráció; iegáis munkaváaás eeni küzdeem; harmadik országok áampogárai beieszkedésének eõsegítése; a menekütügy és a migráció küsõ dimenziói; kapcsoatok harmadik országokka; partnerség a származási országokka és régiókka; partnerség a tranzitországokka és -régiókka; kitooncoási és visszafogadási poitika; a migrációs foyamatok kezeése; határeenõrzés és küzdeem az iegáis bevándorás een; biometrikus azonosítók és információs rendszerek; vízumpoitika). A biztonság megerõsítése (információcsere hatékonyabbá tétee; terrorizmus eeni feépés; rendészeti szervek közötti együttmûködés 19 ; a hátáron átnyúó hatású váságok; katasztrófák eeni védeem; gyakorati együttmûködés; bûnmegeõzés; szervezett bûnözés; korrupció eeni küzdeem; európai kábítószer-stratégia). A jog érvényesüésének megerõsítése (az Európai Bíróság; bizaomépítés és köcsönös bizaom; igazságügyi együttmûködés büntetõügyekben; köcsönös eismerés; jogszabáyok közeítése; az Eurojust; igazságügyi együttmûködés pogári ügyekben; a határokon átnyúó pogári jogi ejárások megkönnyítése; a bírósági határozatok köcsönös eismerése; az együttmûködés megerõsítése; az uniós jogszabáyok koherenciájának biztosítása és e jogszabáyok minõségének javítása; nemzetközi jogrend). A program kidogozása során maximáisan figyeembe vették az európai akotmányszerzõdés tervezetében megfogamazottakat. Az eképzeések kidogozását sürgõssé tették a szeptember 11-i egyesüt áamokbei és a március 11-i madridi terrortámadások. III. Az EU bővítése és az átmeneti megodások A schengeni integráció foyamatában ényeges vátozást hozott az EU keeti bõvítése. A kibõvüt Unió vaamennyi pogárának szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz vaó joga az uniós áampogárságga járó aapvetõ jog. Ezze összhangban az Európai Tanács fekéri a Bizottságot, hogy amennyiben szükséges, ban nyújtson be jeentést a Tanács és az Európai Parament részére, oyan intézkedésekre vonatkozó javasatok kíséretében, ameyek az uniós áampogárok számára hasonó fetéteek között teszik ehetõvé az Európai Unión beüi mozgást, mint amiyeneket a küönbözõ tagáamok áampogárai éveznek a saját országukban vaó heyvátoztatás vagy tartózkodási heyvátoztatás során a közösségi jog aapeveive összhangban. 20 A bõvítésse az EU-migrációt ietõen is vátozás következett be. 21 A korábbi 15 tagáam meett az újabb 12 csatakozó nemcsak tranzit-, hanem céországgá is váhat. A jövõben vaamennyi reeváns, migrációs tevékenységge összefüggõ információ gyûjtése, eemzése és hatékony fehasznáása, cseréje kucsfontosságú. A hágai programban rögzítették, hogy a menekütügyre, a migrációra és a határokra vonatkozó közös poitika kidogozásának második szakasza május 1-jén kezdõdött e. E foya- 17 Az február 7-én étrejött Európai Unióró szóó szerzõdésben megáapodtak a tagáamok az Európai Rendõrségi Hivata (Europo) feáításáró. Az Európai Tanács október 29-i határozata értemében az Europo székheye a hoandiai Hága városa ett, aho október 1-jétõ gyakoratiag is megkezdhette tevékenységét. Az Europo munkáját Európa egyik egkorszerûbb informatikai eszközparkja támogatja. Magyarország szeptember 1-jétõ tejes jogú tagja az Europonak. Ezze az Europo tagjainak száma 22-re nõtt. 18 A tamperei EU-csúcson hozott döntés értemében, a Tanács február 28-i határozata aapján áították fe az Eurojustot, meynek tagjai az egyes tagáamok ügyészei, bírói vagy hasonó kompetenciáva bíró rendõrtisztjei. Tevékenységét Hágában kezdte meg. 19 Ha következetesek vagyunk a Schengeni Végrehajtási Egyezményné eírtakra, akkor itt is rendészeti szervek közötti együttmûködést ke írni, és nem rendõrit. 20 Hágai program; a szabadság, a biztonság és a jog érvényesüésének erõsítése az Európai Unióban EiT Brüssze, október 27. p Szabó A. Ferenc: A migráció történemi és biztonságpoitikai jeentõsége az EU-bõvítés tükrében. Budapest, Kiadja: Stratégiai és Védemi Kutató Hivata. Védemi Tanumányok kétnyevû kiadvány No.39.

12 10 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM matnak a szoidaritáson, a métányos hatáskörmegosztáson, a feeõsség igazságos eosztásán (ide értve a pénzügyi vonatkozásokat is), vaamint a tagáamok közötti szorosabb gyakorati együttmûködésen ke aapunia: technikai segítségnyújtáson, képzésen és információcserén, vaamint a rendekezések megfeeõ és idõben történõ végrehajtásának és akamazásának eenõrzésén csakúgy, mint a jogszabáyok harmonizációján. A Közös Európai Menekütügyi Rendszer második terüetén is új szakasz kezdõdött e, ameynek céja a közös menekütügyi ejárás, vaamint a menedékjogot nyert, ietve kiegészítõ védeemben részesüt szeméyek számára biztosított egységes jogáás étrehozása. A tervek között szerepet az Európai Menekütügyi Aap (EMA) étrehozása a 2005 és 2010 közötti idõszakban. 22 Az EU tagáamaiban tapasztaható eöregedési foyamat kezeésében, továbbá az európai tudásaapú gazdaság megerõsítésében és a gazdasági fejõdés eõsegítésében a egáis migráció fontos szerepet játszhat, hozzájáruva a isszaboni stratégia végrehajtásához. A munkaváaás ehetõségének megáapítása ugyan nemzeti ügy, de a meneküt- és migrációs kérdés nemzetközi probéma. E terüeten az EU poitikájának céja, hogy tejes partnerségi kapcsoat keretében, és szükség esetén a megevõ közösségi pénzaapok fehasznáásáva segítséget nyújtson a harmadik országoknak a következõkre irányuó erõfeszítéseikben: migrációkezeés és a menekütvédeem képességének javítása, az iegáis bevándorás megakadáyozása és az eene vaó küzdeem, a migráció jogszerû módjainak eõmozdítása, a menekütheyzet megodása, a határeenõrzési képesség javítása, az okmányok biztonságának megerõsítése és a kitooncoás probémájának kezeése. 23 A migráció kezeésében és a terrorizmus megeõzésében nagy szerepet kap a biometrikus 24 azonosítók bevezetése, akamazása, pédáu az úteveek kiadásakor. A hágai program részeként az Európai Tanács fekéri a Tanácsot, hogy vizsgája meg az EU információs rendszereinek az iegáis bevándorás kezeésében és a határeenõrzés javításában eért hatékonyságának és köcsönös átjárhatóságának, vaamint ezen rendszerek irányításának maximaizáását, a Schengeni Információs Rendszer (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az EURODAC közötti köcsönös átjárhatóságró szóó, 2005 során közzéteendõ bizottsági közemény aapján, figyeembe véve a bûnüdözési céok és az egyének aapvetõ jogainak védeme közti heyes egyensúy megtaáásának szükségességét. Ezze párhuzamosan a vízumpoitikát is fejeszteni ke. A fejesztés érdekében az Európai Tanács: fekérte a Bizottságot, hogy esõ épésként tegyen javasatot a szükséges módosításokra a vízumpoitikák további megerõsítése érdekében, és 2005-ben nyújtson be javasatot a közös igényési központok étrehozásáró, vaamint vizsgája feü a Közös Konzui Utasítást, és egkésõbb 2006 eejéig terjessze eõ a megfeeõ javasatot; hangsúyozta a Vízuminformációs Rendszer gyors bevezetésének fontosságát, az afanumerikus adatok és fényképek 2006 végéig, a biometria 2007 végéig történõ beiesztését; fekérte a Bizottságot, hogy haadéktaanu nyújtsa be a VIS végrehajtásáva kapcsoatban efogadott idõtartam tiszteetben tartásához szükséges javasatot; fekérte a Bizottságot, hogy foytassa erõfeszítéseit annak érdekében, hogy vaamennyi tagáam pogárai rövid távú tartózkodásra jogosító vízum nékü utazhassanak vaamennyi oyan harmadik országba, ameynek áampogárai vízum nékü utazhatnak az EU-ba. 25 A hágai foyamat részeként, a hozzáférhetõség eve aapján január 1-jétõ megvátozik a bûnüdözési információk cseréje. Ez azt jeenti, hogy az Unió egész terüetén, amennyiben egy bûnüdözési tisztviseõnek az egyik tagáamban információra van szüksége, megkaphatja egy másik tagáambó, és a 22 Az EMA mûködése több szakaszra bontható. Az EMA I januárjátó 2004 decemberéig mûködött. Az EMA II és 2007 év közötti idõszakra vonatkozott, míg az EMA III. mint az ún. Szoidaritás Keretprogram egyik aapja 2008-tó veszi majd kezdetét, és az Unió kötségvetési cikusának megfeeõen, 2013-ig tart. 23 Saai János: Az áamhatárok. Vátozó viág; ISBN ; Press Pubica Kiadó, COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 5399/05 VISA 13 COMIX 35 Integration of biometric identifiers into the uniform format for visa stickers and residence permits for third country nationas 25 Hágai program; a szabadság, a biztonság és a jog érvényesüésének erõsítése az Európai Unióban EiT Brüssze, október 27. p Fetéteek: az információcserére kizáróag jogi feadatok végrehajtása céjábó kerühet sor; a kicseréendõ adatok sértetenségét biztosítani ke; az adatok titkosságát a csere vaamennyi szakaszában és azt követõen is biztosítani ke; védemet ke biztosítani az információforrások számára, és biztosítani ke az adatokhoz vaó hozzáférés egységes szabáyainak, vaamint az egységes technikai szabáyoknak az akamazását; biztosítani ke az adatvédeem tiszteetben tartásának feügyeetét, és az információcserét megeõzõ és követõ megfeeõ eenõrzést; az egyéneket meg ke védeni az adatokka vaó visszaééstõ, ietve joguk van a heyteen adatok heyesbítését kérni.

13 MI VÁLTOZIK A SCHENGENI ACQUIS TELJES KÖRŰ ALKALMAZÁSÁVAL? 11 másik tagáam azon bûnüdözési ügynöksége, ameynek a szóban forgó információ birtokában van, a kérvényezett céra rendekezésre fogja bocsátani, figyeembe véve az adott áamban zajó vizsgáatok követeményeit. Az EU kiemeten kezei a terrorizmus eeni küzdemet. 27 A fõ feadatok: a tagáamok hírszerzési és biztonsági szogáatai nemcsak saját biztonságukat érintõ fenyegetések een épnek fe, hanem szükség esetén a többi tagáam besõ biztonságának védemében is; az egyik tagáam rendekezésére áó, más tagáamok besõ biztonságát fenyegetõ információt azonna a másik hatóság tudomására ke hozni; a terrorista fenyegetésekke kapcsoatban áó szeméyek és áruk esetében a tagáamok biztosítják, hogy azok határátépése miatt ne történjen fennakadás a feügyeetükben. 28 A terrorizmus és a határon átnyúó, súyos bûncseekmények eeni küzdeemben fokozni ke az Europo és az Eurojust együttmûködését. Ehhez a tagáamoknak biztosítaniuk ke, hogy az információk ejussanak az Europohoz. A bûnmegeõzés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesüésén aapuó térség étrehozására irányuó munka eengedheteten része. Ezért az Uniónak a jövõben hatékony eszközre van szüksége ahhoz, hogy támogassa a bûncseekmények megeõzésére irányuó tagáami erõfeszítéseket. E cébó az európai bûnmegeõzési háózatot hivatásossá ke tenni és meg ke erõsíteni. Mive a megeõzés szées terüetre terjed ki, aapvetõen azokra az intézkedésekre és prioritásokra ke összpontosítani, ameyek a tagáamok számára a eghasznosabbak. Az európai bûnmegeõzési háózat szakérteméve és tudásáva támogatja a Tanácsot és a Bizottságot a hatékony bûnmegeõzési poitikák kidogozásában. Az Európai Tanács a kábítószer-probéma megeõzésére, a segítségnyújtásra és a kábítószer-függõségbõ vaó rehabiitációra heyezi a fõ hangsúyt. A es európai drogstratégiát a 2004 decemberében üésezett Európai Tanács efogadta, és beiesztette a programba. A szabadság, biztonság és jog térségének megerõsítése érdekében további erõfeszítéseket ke tenni az igazságszogátatás és az igazságügyi együttmûködés megkönnyítésére, továbbá a köcsönös eismerésre. 29 Ebben a foyamatban kiemet fontosságú, hogy az európai országok között húzódó határok ne jeentsenek többé akadáyt a pogári jogi ügyek rendezésében sem. Bár a prümi szerzõdés, ameyet Ausztria, Begium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hoandia és Spanyoország kötött 2005-ben, nem része a Schengeni Megáapodásnak (Nagy-Britannia és Írország nem járut hozzá), mégis megkerüheteten. A prümi egyezmény, azaz az együttmûködés céja: a terrorizmus veszéyét szem eõtt tartva: a nemzetközi együttmûködés eméyítése, küönösen az információcsere terüetén. Ennek megfeeõen a szerzõdés aáírói aktív együttmûködési szerepet váanak, hogy a ehetõ eghatékonyabban tudjanak kooperáni a terrorizmus, a nemzetközi bûnözés és az iegáis migráció eeni küzdeemre vonatkozó információcsere terüetén. Mindezek közü is a terrorizmus eeni feépés á a határon átnyúó rendészeti, biztonsági együttmûködés centrumában. A prümi kezdeményezés egy foyamatot indított e, ameynek már hazánk is részben részese. Ezért fontos áttekinteni a prümi megáapodás fõbb terüeteit. Ezek a következõk: Információ és adat átadása bûncseekmények megakadáyozása és nagy rendezvényekke kapcsoatos veszéyek ehárítása céjábó (DNA-profiok összehasonítása és optimaizáása; a nemzeti ujjenyomat-adatok kicseréésének megkönnyítése és meggyorsítása; információ- és adatcsere nagyszabású rendezvényekke összefüggésben). Terrorista cseekmények megakadáyozását cézó intézkedések, küönösen megfeeõ információk átadása útján. Együttmûködés a égi biztonsági kísérõk ki- és továbbképzéséve, feszereéséve és bevetéséve kapcsoatosan. Az iegáis migráció eeni küzdemet szogáó intézkedések (dokumentum-szakértõk küdése a közös heyzetjeentések aapján, és szoros együttmûködés bevetésükné, közös visszatooncoási intézkedések). 27 Stauber Péter: Az Európai Unió terroreenes poitikája a madridi merényetek óta márc márc. Rendészeti Szeme, 4/2007: Hágai program; a szabadság, a biztonság és a jog érvényesüésének erõsítése az Európai Unióban EiT Brüssze, október 27. p Tóthné dr. Demus Mária: Az áamhatár rendjének jogi védeme az EU-hoz vaó csatakozás tükrében. PhD koncepció (Nemzetvédemi Doktorandorum)

14 12 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM A rendõrségi együttmûködés más formái (a rendõrségi együttmûködés közös bevetési formái, a szerzõdési partnerek közös határának átépése saját tisztviseõ áta, sürgõsség esetén, segítségnyújtás nagyszabású rendezvényekné, katasztrófákná vagy súyos baesetekné, vaamint együttmûködés kéreemre). Adatvédeem szeméyi adatok cseréjéné 30. A prümi egyezmény keretében foytatott integráció a bebiztonsági együttmûködés új megodását jeenti, ugyanakkor a schengeni integrációhoz hasonóan aboratóriumi keretek között a szabadság, biztonság és jog térségének aránytaan fejõdését vonhatja maga után. A szorosabb schengeni együttmûködés szándékát jezi, hogy az Európai Parament és a Tanács határozatot hozott a Schengeni Kódex és a Vízumkódex kiadásáró, ameyeknek közös aapeeme a közös vízumpoitika és a besõ határeenõrzés néküi Európa kiaakítása. Az új tagáamok EU-tagsága ugyanakkor nem jeentett azonna tejes jogú schengeni tagságot, ezért május 1-je után egy átmeneti idõszak következett, amey a szeméyek szabad áramása terüetén sajátosan aakut. Az új tagáamok pogárai szabadon utazhatnak a kibõvüt Európai Unió terüetén, megszûnt a vámeenõrzés, ugyanakkor a csatakozási szerzõdés az átmeneti szabáyozások sorát idézte eõ (többek között hétéves terv a munkaváaók szabad akóheyváasztásának jogairó). A csatakozó országok átvették a schengeni vívmányokat, de azok akamazására csak részben kerüt sor. Az átmenetiség része, hogy a besõ határokon, az uniós szabáyoknak megfeeõen, a szomszédos határeenõrzõ szervekke összehangot, közös, ún. egymegáásos eenõrzést vezettek be azokon az átkeõkön, aho az infrastruktúra ezt ehetõvé tette. Ez azt jeenti, hogy a határon átkeõket csak egyszer áítják meg eenõrzés céjábó. A keeti bõvítés következtében május 1-jéve Magyarország az Európai Unió küsõ határországává vát. Az európai integráció révén feértékeõdnek Magyarország keeti és déi szomszédai, vaamint az EU-va érintkezõ határrégiók szerepe a gazdasági, társadami fejõdésben és a nemzetközi stabiitás megteremtésében. Az emút évtizedben az Unió küsõ határaiva szomszédos országok tekintetében az EU egsikeresebb poitikai eszköze a tagság ígérete vot. A Kárpát-medencében évõ Magyarország hét országga határos. A szomszédos országok közü Ausztria 1995 óta az Európai Unió tagja, Szovákia és Szovénia 2004-ben, Románia 2007-ben ett az EU tagáama. Déi szomszédaink közü Horvátországga 2005 októberében kezdõdtek e a tárgyaások, és az Európai Unióhoz vaó csatakozás perspektívájáva rendekezik Szerbia is, miután 2007 júniusában újraindutak a tárgyaások a Stabiizációs és Társuási Megáapodásró. Az EU a keeti és a déi, uniós perspektíváva nem rendekezõ szomszédos országok számára hívta éetre 2004-ben az Európai Szomszédságpoitikát. 31 Az európai integráció ehetõségének hiányában, az Unió a Magyarországga határos Ukrajnáva az eméyüt együttmûködés poitikájára törekszik. A határ menti együttmûködések további fejõdésére és a határ menti kapcsoatok ápoására jeentõs kihatássa esz a schengeni határok bevezetése. Magyarország december 21-tõ (ietõeg a égtér tekintetében március végétõ) váik a schengeni térség tejes jogú tagjává. A magyar áampogárok számára a tejes jogú tagság azt jeenti majd, hogy határeenõrzés nékü, bármikor és bárho tehát nem csak a korábbi kijeöt határátkeõheyeken átéphetik majd a besõ határokat, amennyiben más schengeni országokba utaznak be. A schengeni együttmûködés etérõ módon fogja befoyásoni kapcsoatainkat a határon túi magyarságga, attó függõen, hogy szomszédaink tagjai-e a schengeni térségnek. Az ún. schengeni övezet tó 24 tagot foga majd magában, 32 szomszédaink közü Ausztria, Szovákia, vaamint Szovénia tartozik közéjük. Továbbra is fennmarad a határeenõrzés a schengeni övezeten kívüi öt EU-országban, 33 köztük Romániában. Ez a határ menti együttmûködések szempontjábó azért fontos, mert január 1. óta Ro- 30 Prümi egyezmény: 31 Communication from the Commission. European Neighbourhood Poicy. Strategy Paper. Commission of the European Communities, Brusses, COM (2004) 373 fina 32 Az Európai Unió 27 tagja közü 22 országot (Ausztriát, Begiumot, Csehországot, Dániát, Észtországot, Finnországot, Franciaországot, Görögországot, Hoandiát, Lengyeországot, Lettországot, Litvániát, Luxemburgot, Magyarországot, Mátát, Németországot, Oaszországot, Portugáiát, Spanyoországot, Szovákiát, Szovéniát és Svédországot), vaamint Norvégiát és Izandot. 33 Bugáriába, Ciprusra, az Egyesüt Kiráyságba, Írországba és Romániába, vaamint a schengeni tagjeöt Svájcba történõ be- és kiutazás esetén.

15 MI VÁLTOZIK A SCHENGENI ACQUIS TELJES KÖRŰ ALKALMAZÁSÁVAL? 13 Várhatóan 2008-tó megszûnõ eenõrzés Románia tejes jogú schengeni taggá váásáva Küsõ határ Forrás: mánia is tejes jogú EU-tagáam, ugyanakkor a szeméyek szabad mozgása szempontjábó közös határunk még küsõ határnak minõsü, ami az euroregionáis együttmûködések akadáyozó tényezõje ehet. Magyarország szárazfödi határszakaszai közü december 22-tõ: besõ határnak minõsü, és ezért megszûnik a határeenõrzés a magyar-osztrák, a magyar-szovák és a magyar-szovén határszakaszon; küsõ határnak minõsü, és ezért vátozatan marad a határeenõrzés rendje a magyar-ukrán, 3. ábra. Magyarország határai a schengeni övezet aapján a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát szakaszon; 34 a schengeni szabáyok ugyanakkor ehetõvé teszik, hogy vaamey tagáam indokot esetben, korátozott idõtartamban, az Európai Bizottságnak eõzetesen küdött értesítést követõen, ideigenesen visszaáítsa a határeenõrzést (ásd késõbb). A Nyugat-Bakán országai számára ajánott Stabiizációs és Társuási Foyamat, vaamint az Európai Szomszédságpoitika azt a cét szogája, hogy az EU-t vee baráti viszonyban áó országok gyûrûje vegye körü. Az Unió kü- és biztonságpoitikájának e cékitûzése Magyarország számára kiemeten fontos, hisz közvetenü érinti határ menti kapcsoatainkat. A cékitûzések megvaósításában fonrtos szerep háru a Magyarországon az emút évtizedben auró megszervezõdött eurorégiókra, ameyek szubnacionáis keretet adnak a nemzetpoitikai szerepváaás céjainak megvaósításához. A schengeni határok bevezetése azonban a küsõ határok vonatkozásában tovább akadáyozhatja az együttmûködések intenzitását. Ezért számoni ehet azza, hogy a schengeni határok miatt átmenetieg újbó megerõsödik a határok eváasztó szerepe, ami kihatássa esz az uniós küsõ határok mentén fekvõ keeti és déi szomszédainkka fennáó szomszédsági kapcsoatok aakuására. A határon túi magyarságot a schengeni együttmûködés nem azonos mértékben érinti. Magyarország évi EU-csatakozását követõen a kisebbségpoitika új dimenzióba kerüt: a schengeni övezet küsõ határaink mentén húzódása oyan nemzetpoitikai kihívásokat vet fe, mint a vízumpoitika, vagy harmadik országok pogárainak beutazása az Unió terüetére. A magyar szomszédságpoitikának szembe ke néznie a nem EU-tag áamokban éõ magyarok probémáiva fetet0723.pdf

16 14 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM B) Schengen és a szomszédság A tanumány e fejezetében azt próbájuk meg vázoni, 35 hogy miyen hatássa esz Magyarország schengeni övezeti tagsága a besõ és a küsõ határokon formáódó, határon átnyúó együttmûködések intézményesüésére, az euroregionáis stratégiai partnerségek megvaósuására. A kutatás aapjáu egy kérdõíves femérés és az eurorégiók vezetõive készüt interjúk szogátak, ameyekke arra kerestük a váaszt, hogy a schengeni határok miyen szerepet játszanak a Magyarország határai mentén az emút két évtizedben megaakut együttmûködési formák mûködésében. I. A schengeni övezet és a jószomszédi kapcsoatok A jószomszédi kapcsoatoknak fetéteei a központi kormányok közti biateráis megáapodások, az intenzívebb poitikai párbeszéd és a szorosabb gazdasági, kereskedemi, be- és igazságügyi együttmûködés étrehozása. Ugyanakkor az átfogó szomszédságpoitika a határ menti poitikák hatékonyabbá téteéve újabb ehetõségeket kínáhat a kapcsoatok javítására. Az EU küsõ határai mentén eheyezkedõ határrégiókat a korábbi eszigetet heyzetükbõ kapcsoataik éénkítéséve ehet kimozdítani. Magyarország eõsegítheti a jószomszédi kapcsoatok fejõdését a küsõ határterüetek szomszédos országokka vaó együttmûködésének támogatásáva, gazdasági-társadami fejõdésük eõsegítéséve, a határrégiók gazdasági és szociáis kohéziójának, versenyképességének a növeéséve. Magyarország Európa-poitikai stratégiájában, a magyar szomszédságpoitikában kiemet figyemet kapott a határon túi magyarság érdekeit szogáó oyan közös európai aapértékek képviseete, mint a demokrácia, a jogáamiság, az emberi jogok, a kisebbséghez tartozók jogai. A magyar kormány szomszédsági és nemzetpoitikai stratégiájának sikeréhez azonban eengedheteten Horvátország, Szerbia és Ukrajna központi kormányának együttmûködés iránti eköteezettsége is. Mindezek a kihívások az áami szint meett szorosabb együttmûködést tesznek szükségessé a Magyarország keeti és déi határai mentén taáható régiókka. Az euroregionáis együttmûködések szubnacionáis keretet adnak a schengeni határok kedvezõten hatásainak eküzdéséhez azza, hogy az eurorégiók a poitikai, a gazdasági, vaamint a társadami és a kuturáis együttmûködés új formáit jeentik a határok mentén, és segítenek széesebb társadami aapokra heyezni a párbeszédet. Az eurorégiók azért is kerünek napjainkban egyre inkább a figyeem középpontjába, mert a határ menti együttmûködések egeredményesebb formái a födrajziag, történemieg, ökoógiaiag, etnikaiag, gazdaságiag eváasztott terüetek között a gazdaságfejesztés, a szociáis ügyek, az oktatás, a kutúra, a sport, a turizmus, az infrastruktúra stb. fejesztése terén. Lehetõvé teszik a korábban összetartozó régiók, megyék természetes vonzáskörzetének megteremtését, a perifériáis heyzetben evõ határrégiók fezárkóztatását, a magyarakta terüetekke vaó, küönbözõ szintû és formájú, határon átnyúó és határ menti fejesztési és együttmûködési kapcsoatok megerõsítését. A határ menti kezdeményezések fejõdését azonban már eddig is számos kü- és bepoitikai, gazdasági, nemzetiségi, kuturáis konfiktus akadáyozhatta. A kormányok szerepváaása ezért néküözheteten egy sor terüeten: a kormányzás európai modejének megfeeõ új hatami rendszer kiaakításában, a heyi önkormányzás megerõsítésében és a decentraizát kormányzás méyítésében, a gazdasági tevékenység átátható szabáyozásában és a korrupció eeni küzdeemben, a poitikai stabiitás biztosításában, a befödi és a küfödi befektetõk jogainak védemében, s a civi társadaom jogainak megerõsítésében a kormányzás vaamennyi terüetén. A decentraizát párbeszéd keretei között étrejövõ heyi és regionáis partnerségek eõsegíthetik a békés egymás meett éést, a gazdasági, társadami fejõdést és a demokratikus átaakuást, a határ menti terüetek biztonságának megteremtését. A szubnacionáis szintû euroregionáis együttmûködések ezért hozzáadott értéket jeentenek a nemzeti szintû intézkedésekhez, keretet adnak a magyar-magyar kapcsoatok szorosabbra fûzéséhez, a heyi szinteken megfogamazódó kezdeményezések, együttmûködési céok megvaósításához. Az euroregionáis partnerségi stratégiai program cérendszere a küsõ határok mentén hozzájáru a jószomszédi kapcsoatok térségi fetéteeinek megaapozásához. 35 A határ menti együttmûködések jogi és közigazgatási háttere, az együttmûködések továbbfejesztésének ehetõségei c. T sz. OTKA-kutatás részeként a Magyarország határai mentén étrejött eurorégiók vizsgáata a Küügyminisztérium évi nyivántartása aapján történt.

17 SCHENGEN ÉS A SZOMSZÉDSÁG 15 A szomszédos áamok határ menti együttmûködései bottom-up, azaz auró fefeé épüõ jeegük következtében: segítenek a nemzeti határok áta eváasztott terüetek etnikai közösségei közötti kapcsoatok harmonikus fejõdésében; hozzájárunak a tartós béke, az etnikai és más háborúktó mentes, stabi térség megteremtéséhez, a poitikai, etnikai és kuturáis kapcsoatok sokszínûségéhez; a szektoráis kapcsoatok aakításának eszközei, megerõsítik a szociáis kohéziót és a határ menti akosság köcsönös megértését; eõsegítik, hogy a térség országai közösen éphessenek fe oyan, az EU biztonságára is veszéyt jeentõ közös fenyegetések een, mint a szervezett bûnözés, az iegáis bevándorás és a csempészet küönbözõ formái; erõsítik a horizontáis partnerségeket az önkormányzatok, a nem kormányzati szervek, a civi társadaom és a gazdasági éet szerepõi közötti együttmûködés révén; a terüeti közösségek és hatóságok a szubszidiariás eve aapján a vertikáis partnerségek kiaakításáva hozzájárunak a heyi önkormányzatok, a civi szervezetek és az üzeti éet szerepõinek közeedéséhez a határok mentén. A határterüetek közötti szorosabb együttmûködés eõsegítése oyan cékitûzés, amey ösztönözheti a gazdasági tevékenységet a periférikus régiókban, a megfeeõ jogi és intézményi háttér megteremtéséve, s ezze a befektetõk térségbe vonzásáva fepörgetheti a heyi gazdaság fejõdését, ezze is hozzájáruva az érintett országok átaános gazdasági növekedéséhez. II. A schengeni övezet kiterjesztésének hatása a határrégiók kapcsoatára II. 1. Jogi kompetenciák A szervezett bûnözés, az iegáis bevándorás, a szomszédos országokban kiaakut konfiktusok átterjedésének megeõzése érdekében a schengeni övezet kiterjesztése hozzájáru a szabadságon, a biztonságon és az igazságosságon aapuó térség kitejesedéséhez, egyútta a küsõ határok hatékony védeméhez. A schengeni határok negatív hatásai a határon átnyúó kapcsoatok, a nemzetiségi és a gazdasági-társadami kapcsoatok fejesztéséve enyhíthetõk. Az eurorégiók háózatának étrejötte a keeti és déi határok mentén az együttmûködni kívánó szomszédos országok és a határon átnyúó kapcsoatok építésében érdeket heyi és terüeti önkormányzatok kapcsoatainak fejesztéséve ösztönözhetõ. A megvátozott küsõ körümények, a schengeni határok okozta akadáyok egyõzése a nemzetpoitikai céok érvényesítése révén nyomatékosítható. A határon túi magyarság érdekeit szogája az (euro)regionáis fejõdés aakítása, a födrajzi, geopoitikai heyzetbõ adódó egyedi ehetõségek kihasznáása szomszédaink irányába. A január 1-jei újabb bõvítés következtében a korábban határokka eváasztott magyarság 95 százaéka ma már az EU terüetén é. Az ekövetkezõ években ezért kiemet figyemet ke fordítani az EU-hoz nem csatakozó Kárpátaja és Vajdaság magyarakta terüeteire. Az EU tagjaként Magyarország céja, hogy hosszabb távon az egész kárpát-medencei magyarság része egyen az Uniónak. Ennek érdekében segíteni ke az EU-n kívü maradt szomszédos országok euro-atanti integrációját. 36 A magyar szomszédságpoitika hatókörébe tartozó országokban sokszor még hiányoznak a megfeeõ jogi és adminisztratív keretek az eurorégiók étrehozásához, ami nehezíti az együttmûködést. Térség-specifikus probéma, hogy a központi kormányok sokszor nem tekintik partnernek a szubnacionáis szintû euroregionáis szervezõdéseket. A egtöbb országban az eurorégiók megaakításához és mûködéséhez szükséges jogi, közigazgatási fetéteek megteremtéséhez eengedheteten a központi kormányzati szándék. Ahhoz, hogy áamközi megáapodás nékü is étrejöjjenek a határ menti programok, a szomszédos országoknak besõ jogrendjükben egyre széesebb feadat- és hatáskörre ke feruházniuk a heyi és terüeti hatóságokat. A Magyarországga szomszédos országok egy részében az önkormányzatok rendekeznek a nemzetközi, határon átnyúó együttmûködések megkötéséhez szükséges kompetenciáva, másho viszont nem. Ezért a regionáis kooperációk a nemzeti központi kormányok gyámkodásáva jöhetnek étre, mive a határon átnyúó fejesztések áamközi együttmûködési hatáskörbe tartoznak. A központi kormányok ehet- 36 A kormány Európa-poitika stratégiájának új irányairó és feadatairó. kum.hu

18 16 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM séges további szerepe a határ menti kapcsoatok és az együttmûködési gyakorat erõsítésében, a térségben mûködõ eurorégiók szorosabb partneri kapcsoatainak kiaakításában rejik. Az egyes áamok jogi szabáyozásának ehetõvé keene tennie, hogy a szomszédos országok heyi és regionáis hatóságai egyezményeket kössenek, és jogi szeméyiségge rendekezõ közös testüeteket hozzanak étre a közös stratégiák kiaakítására. A strukturát, határ menti együttmûködések hatékonyabb megszervezése érdekében a tagáamok között fennáó, hátrátató akadáyok ehárítása ugyanakkor európai szintû intézkedést is követe. Az eurorégiók szerepének megerõsödése a nemzetközi kapcsoatokban európai szintû jogszabáyokban is jeentkezik. Az Európa Tanács tevékenysége során nyomást gyakoro a tagáamok központi kormányaira ezen európai szintû jogszabáyok efogadtatását ietõen. E törekvései közü is kiemekedik a Madridi Keretegyezmény 37 (1980), amey a heyi és regionáis önkormányzatok határ menti együttmûködését segíti eõ a egküönbözõbb terüeteken (pédáu regionáis fejesztés, infrastruktúra, kutúra, oktatás, környezetvédeem). A határ menti együttmûködés oyan formáit ajánja, ameyek a heyi és a terüeti közösségek szükségeteihez igazodnak, megnövei a heyi és a terüeti önkormányzatok szerepét a határ menti kapcsoatok aakításában. Magyarország az egyezményt ápriis 6-án aáírta, majd az évi XXV. törvénnye építette be jogrendjébe. Az együttmûködések sikere azonban nagyban függ a szomszédos országok poitikai hozzááásátó és jogi rendszerétõ. Szomszédaink a 90-es évek foyamán csatakoztak a keretegyezményhez, Szerbia kivéteéve, aho az egyezmény hiánya jeentõs mértékben korátozhatja a határ menti kapcsoatokat. A keretegyezmény érdeme, hogy ösztönzi az aáíró országokat a határ menti teepüések és régiók együttmûködési kezdeményezéseinek támogatására, de a terüeti önkormányzatok és közigazgatási szervek megáapodás-kötési jogát a Madridi Keretegyezmény esõ Kiegészítõ Jegyzõkönyvét 38 (1995) aáíró áamok ismerik e. Magyarország nem írta aá, szomszédai közü Szerbia sem írta aá, míg Románia ugyan aáírta, de nem ratifikáta a Kiegészítõ Jegyzõkönyvet. Jogáásukat tekintve a magyar részvétee mûködõ kooperációk sem a besõ, sem a küsõ EUhatáron nem rendekeznek önáó jogi szeméyiségge, így nem eküönüt, önáó közigazgatási egységek, nem köthetnek regionáis szintû megáapodásokat. Mûködésük során a résztvevõ partnerek a saját országuk jogrendszere aapján járnak e. Az együttmûködések feépítését és intézményesütségét tehát nagymértékben befoyásoják a jogi és közigazgatási rendszerek etérései, a központi kormányok áta kötött két- és többodaú megáapodások. Az új kihívásoknak a jövõben a stratégiáva rendekezõ, az intézményesüést váani tudó, regionáis típusú eurorégiók esznek képesek megfeeni. Az eurorégiók jogi státuszának rendezése, a heyi és a regionáis önkormányzatok nemzetközi szerzõdéskötési jogának eismerését biztosító közösségi szintû jogszabáy sokáig hiányzott az Európai Unió jogakotásában. Mive a határ menti együttmûködések fõként a periférián eheyezkedõ, hátrányos heyzetû régiókban éreztetik egerõtejesebben a hatásukat, az európai integráció bõvítése egyre inkább szükségessé tette, hogy magasabb fórumok, uniós intézmények is fogakozzanak ezze a kérdésse. A tagáamok, a regionáis és a heyi hatóságok komoy nehézségekbe ütköztek a határokon átnyúó, a transznacionáis és a régiók közötti együttmûködésben: az intézkedések jogaapja, rendje nemzeti jogonként etér. Ezért megfeeõ, közösségi szintû intézkedésekre vot szükség e nehézségek enyhítése érdekében. Ennek eredményeként szüetett meg az Európai Parament és a Tanács 1082/2006/EK rendeete az európai terüeti együttmûködési csoportosuásró (EGTCrendeet). 39 A rendeet jogi szempontbó is rendkívüi jeentõségge bír, hiszen ebben már egy oyan együttmûködési forma kiaakítására tesz javasatot, amey jogi szeméyiségge rendekezik, és európai terüeti együttmûködési csoportosuás (European Grouping for Territoria Cooperation, EGTC) néven jeenik meg. Ez azt jeenti, hogy a szervezet minden tagáamban a nemzeti jogszabáyok áta a jogi szeméyekre vonatkozóan eismert egkiterjedtebb jogképességge rendekezik; így küönösen ingó és ingatan vagyont május 21-én Madridban ket Európai Keretegyezmény a Terüeti Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttmûködésérõ. 38 Terüeti Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttmûködésérõ szóó Európai Keretegyezmény Kiegészítõ Jegyzõkönyve, aáírásra megnyít: november 9-én, Strasbourgban, a jogi szeméyiségge rendekezõ, határon átnyúó együttmûködési szervezetek aapításának ösztönzésérõ szó; vaamint a Terüeti Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttmûködésérõ szóó Európai Keretegyezmény Kiegészítõ 2. sz. Jegyzõkönyve, aáírásra megnyít: május 5-én, Strasbourgban, eõirányozza a keretegyezmény kiterjesztését a határon átnyúó terüetközi együttmûködésekre. 39 Kihirdetve: Hivataos Lap júius 31. L sorozat

19 SCHENGEN ÉS A SZOMSZÉDSÁG 17 szerezhet vagy idegeníthet e, továbbá ejárhat a bíróság eõtt. 40 Az EGTC-t feruházzák azza a képességge, hogy tagjai vagyis a tagáamok, a regionáis vagy heyi hatóságok nevében ejárjon. A ráruházott feadatokat a tagoknak egy európai terüeti együttmûködési egyezmény keretében ke megáapítaniuk, majd az egyezmény aapján efogadják az EGTC aapokmányait. 41 A nem szabáyozott kérdésekben az EGTC székheye szerinti tagáam jogszabáyai esznek irányadók. 42 A rendeet ehetõségként jeöi meg ezt a szervezeti formát, vagyis az EGCT étrehozása fakutatív. Ez az eszköz kiegészíti a már megévõ, hasonó nemzeti szintû és az Európa Tanács égisze aatt étrejött kezdeményezéseket, tehát megmarad az eurorégiós és a munkaközösségi forma is. Gondot okoz, hogy azon a tagáamok esetében, ameyek nem EU-tagáamokka határosak, de azokka foytatnak együttmûködést, a rendeet nem akamazható, hiszen rájuk közvetenü nem vonatkoznak az EU jogi eszközei, így õket ietõen továbbra is az Európa Tanács Madridi Keretegyezménye esz az irányadó jogszabáy. A rendeetben szabáyozott jogi eszköz csak a besõ határok mentén jeent önáó jogi szeméyiségge rendekezõ formát, így gondot okoz a megfeeõ intézményesüt struktúra kiaakítása a küsõ határokon. A csoportosuás étrehozását ehetõvé tevõ közösségi intézkedés efogadása azonban nem zárja ki, hogy harmadik országok jogaanyai részt vegyenek az e rendeetnek megfeeõen megaaku csoportosuásban, amennyiben a harmadik ország jogszabáyai vagy a tagáamok és harmadik országok közötti megáapodások azt ehetõvé teszik. 43 Az igazi megújuás az EGTC feáításáva történhet a határaink mentén, mive az irányító hatóság és a közös technikai titkárság feeõsségének átruházásáva a csoportosuás vána az operatív program irányításának feeõsévé. Ez eõsegítheti a koordinát fejesztési programok megvaósítását is. II. 2. Támogatási programok Az euroregionáis együttmûködések céjait nagymértékben meghatározzák a fejesztések támogatására szogáó pénzügyi források. A határ menti együttmûködések új fejesztési forrásokat tárhatnak fe a határ mindkét odaán. Ezt azért is fontos hangsúyozni, mert sokszor a pénzügyi decentraizáció vagy a megfeeõ pénzügyi támogatások hiánya miatt nem mûködõképesek az együttmûködések, mive nem rendekeznek a szociáis és gazdasági fejõdéshez szükséges heyi kapacitássa. A jövõben ezért eengedheteten forrásszerzõ képességük javítása a határon átnyúó térségi fejesztési programok kidogozása és megvaósítása során, s ezen keresztü a térségi gazdasági, társadami és poitikai kohézió erõsítése. A határ menti térségek együttmûködése ma már nemcsak nemzeti, hanem európai szintû érdek is, hisz gazdasági-társadami kiegyenítõ szerepük következtében megerõsítik a gazdasági és szociáis kohéziót a besõ és a küsõ határ menti térségekben, s ezze hozzájárunak az európai kohéziós poitika céjainak megvaósuásához. Az Európai Unió 2007-tõ 2013-ig tartó programozási idõszakában a határ menti együttmûködések szerepe és jeentõsége megfogamazódik, hiszen Európa jövõjének aakításában meghatározó szerepet játszanak a határ- és a határ menti régiók. Az Európai Unió 2007 és 2013 között 684 miió euróva támogatja a Magyarországot érintõ, határon átnyúó együttmûködési programokat. Ezek céja a határ menti megyék összefogásának, a közös gazdasági és szociáis kapcsoatoknak a szorosabbra fûzése. A 2007-tõ kezdõdõ kötségvetési idõszakban az INTERREG közösségi kezdeményezést fevátó új program jeent meg a kohéziós poitika harmadik cékitûzéseként: az európai terüeti együttmûködés (European Territoria Cooperation, ETC). Ennek céja, hogy a közös heyi és regionáis kezdeményezések révén tovább erõsödjön a határokon átnyúó együttmûködés, az integrát terüetfejesztést eõsegítõ intézkedéseknek köszönhetõen pedig a transznacionáis és interregionáis kooperáció. E programok keretében kizáróag oyan eképzeések juthatnak uniós forrásokhoz, ameyek vaóban határon átnyúó fejesztéseket, együttmûködéseket szogának. 44 A támogatások esõsorban a határok eváasztó jeegének csökkentését, a határon átnyúó infrastruktúrák fejesztését, ietve a határ menti közösségek kapcsoatainak /2006/EK az Európai Parament és a Tanács rendeete az európai terüeti együttmûködési csoport (EGTC) étrehozásáró. 1. cikk (3) /2006/EK az Európai Parament és a Tanács rendeete az európai terüeti együttmûködési csoport (EGTC) étrehozásáró cikk /2006/EK az Európai Parament és a Tanács rendeete az európai terüeti együttmûködési csoport (EGTC) étrehozásáró. 1A. cikk (2) /2006/EK az Európai Parament és a Tanács rendeete az európai terüeti együttmûködési csoport (EGTC) étrehozásáró 159. cikk (3) bek. 44 A cékitûzés keretén beü magyar részvétee 6 határ menti kétodaú, 2 transznacionáis (közép- és dékeet-európai) és 4 interregionáis (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program kerü kidogozásra. A cékitûzésben rendekezésre áó források feosztása: határ menti együttmûködési programok: 73,86%, transznacionáis térség: 20,95%, interregionáis együttmûködés: 5,19%.

20 18 EURÓPAI MŰHELYTANULMÁNYOK 113. SZÁM 1. tábázat. Határon átnyúó uniós fejesztési programok, Együttmûködési támogatás Program Forrás (euró) Európai terüeti együttmûködés Magyarország-Szovénia Magyarország-Románia Magyarország-Ausztria Magyarország-Szovénia Eõcsatakozási Segítségnyújtási Eszköz (IPA) Magyarország-Szerbia Magyarország-Horvátország Európai Szomszédsági Partnerségi Eszköz (ENPI) Magyarország-Ukrajna-Szovákia-Románia Összesen Forrás: erõsítését céozzák. Magyarország partnerei: Ausztria, Románia, Szovákia és Szovénia. Önáó csoportot képeznek az EU küsõ határai mentén taáható azon országok, ameyek csatakozási tárgyaásokat foytatnak Brüsszee (pédáu Horvátország), ietõeg ameyek taggá váásáva középtávon számoni ehet (pédáu Szerbia). A kapcsoatok szorosabbra fûzését ezen országok esetében az ún. Eõcsatakozási Segítségnyújtási Eszközbõ (Instrument for Pre-Accession Assistence, IPA) támogatja az Unió. A terüeti együttmûködések harmadik csoportja azon országok feé irányu, ameyek várhatóan tartósan az EU-n kívü maradnak (pédáu Ukrajna). Ekerüendõ, hogy az új küsõ határok méy poitikaigazdasági váasztóvonaként húzódjanak végig a kontinensen, az EU az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközbõ (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI) támogatja a küsõ határokon átnyúó együttmûködési programokat (1. tábázat). 45 A határ menti együttmûködések nemzeti stratégiája részeként, a központi kormányoknak meg ke jeöniük azokat a támogatási formákat, ameyekke segíteni tudják a határrégiókat annak érdekében, hogy miné több határ menti projektekben vegyenek részt. Mindez küönösen fontos a keeti határok és déi határrégiók esetében. A határrégiók jó kiegészíthetik a heyi és regionáis tervezést és cseekvést, vaamint az európai fejesztési eképzeéseket, és a határon átnyúó regionáis fejõdés húzóerõi ehetnek. A határ menti térségek fejesztésének ehetséges módja ma már a határ menti kapcsoatok építése, a határon átnyúó regionáis fejesztési tervek integráása a nemzeti fejesztésbe. A hatékonyabb végrehajtás érdekében a regionáis fejesztési és regionáis poitikai intézkedéseket ezért be ke építeni a határ menti regionáis fejesztési koncepciókba és operatív programokba. A határrégiók probémáinak megodása érdekében szükség van tehát az európai, nemzeti, regionáis és heyi döntéshozók együttmûködésére. A nyitott terüetpoitika megvaósítása érdekében a magyar Országos Terüetfejesztési Koncepcióban a fejesztési prioritások között szerepe a határ menti terüetek együttmûködésének javítása. 46 A határon átnyúó regionáis fejesztési modeek kidogozása és azok integráása a nemzeti fejesztésbe a többszintû terüetbeosztásnak megfeeõen küönbözõ szinteken vaósuhat meg: testvérteepüési kapcsoatokban (teepüési önkormányzatok, többcéú kistérségi társuások, terüetfejesztési önkormányzati társuások stb.); terüeti kapcsoatokban (megyék, regionáis fejesztési ügynökségek) között, eurorégiók vagy munkaközösségek formájában. A magyar részvétee mûködõ, határon átnyúó együttmûködések szerkezetüket, kiterjedésüket és a résztvevõi körüket tekintve igen vátozatos képet mutatnak (2. tábázat). Aapvetõen három szervezeti modet mutatunk be: egyrészt az országos részvétee tevékenykedõ nagyregionáis, inkább munkaközösség formát ötõ kooperációkra jeemzõ struktúrát, másrészt a regionáis (megye NUTS 3, régió NUTS 2), harmadrészt a okáis (kistérség NUTS 4, teepüés NUTS 5) szintû euroregionáis együttmûködések intézményi feépítését 47, meyek hátterében jó mûködõ önkormányzati kapcsoatok, teepüések közötti és kistérségi kooperációk vannak Országos Terüetfejesztési Koncepció június 6. Magyar Terüet- és Regionáis Fejesztési hivata. 50. o. 47 Lásd bõvebben: Európai Tükör, júius-augusztus és szeptember, Soós Edit Fejes Zsuzsanna: A határon átnyúó együttmûködések intézményesütsége Magyarországon. 48 Az együttmûködések szervezetének eemzése empirikus módszerre történt, kérdõíves femérésre és méyinterjúkra épüt, az együttmûködéseket aapvetõen megküönböztetve azáta, hogy küsõ vagy besõ EU-határon aakutak ki.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel!

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel! Tisztet Ovasó!...fogjunk végre õszintén kezet, s ne mindig csak néhányan, hanem vaahára többen.. Széchenyi Mindenki feeõs Magyarországért, nemcsak azért, mert kevesen vagyunk a nagy nemzetek is így tartják.

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben