steremtés Török Marianna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "steremtés Török Marianna"

Átírás

1 Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna

2 Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) Török Marianna

3 Jegyzet, segédet Diák és eektronikus segédetek etöthetők esznek az ETR-bő

4 Számonk monkérés teszt kérdés + 1 kifejtős, munkaidő 60 perc Értékeés a kettő átaga. Javítani írásban ehet. Megajánott jegy szerezhető házi feadatta (3-5 odaas eemző dogozat megadott témában)

5 Tematika Ötet; Páyázatírási technikák megvaósíthatósági tanumány; forrás keresése; Bíráási foyamat; eszámoások, beszámoók; páyázat figyeés; páyázat feépítése. egyéb forrásteremtések.

6 Projektmenedzsment

7 Feadattípusok Rutinmunka Improvizáás Projekt!?

8 Rutinmunka Foyamatosság Ismétődés Nagy sorozatok Optimaizáás Rugamatan termeési eszközök Éetcikus Pédák rutinfeadatokra TV összeszereése Tégagyártás Titkársági munka

9 Improvizáás Vátozó heyzetekre adott gyors váaszok Néhány megáapodás Nincsenek szabáyok és ejárások Egyedi heyzetekben hasznos, amikor nincsenek viágos céok, eszközök vagy körümények Pédák az improvizáásra Szerencsétenség bekövetkeztekor szakmai segítség heyett önmagunkon vaó segítés Hirteen szakmai probéma azonnai megodási ötete Az eső nap az iskoában => Ejárások, rutin kiaakuásához vezet

10 Hogyan közek zeítünk meg egy feadatot? RUTINMUNKA Ismétődő Hatékony Fokozatosan javuó Kézben tartott Rendszerszerű Biztos Viágos egyedi korátok közé szorított eredménye viágos progresszív IMPROVIZÁLÁS Egyedi Rugamas és köteten Innovatív Nem kézben tartott Kaotikus Idegesítő Eredménye ismereten

11 Projektszerű megköze zeítés Egyszeri jeemzői Prototípus vagy kis sorozatok Az optimáis szint aatt maradó és rugamas termeési eszközök Időben korátozott Vaamey cét kíván eérni Korátozott források Az eredmény meett eköteezett ügyfé

12 A projekt jeemzői Jó definiát és dokumentát céok eérésére szogá Konkrét végterméket produká Kihatássa van a cég méregére Vátozást hoz Nem mindennapos váaati tevékenység Egyedi (sohasem ismétődik) Adott kezdő-és befejező dátuma van Erőforrásokat haszná Eőre meghatározható kötségekke jár Gyakran igénye új módszereket, technoógiákat Átaában már tegnap e keett vona kezdeni

13 A projektszerű működés s probémái A projektekke járó fő probémák: Tovább tart a tervezettné Drágább Nem viágos A vátozás nincs kézben tartva Az emberek nem akarnak részt venni benne Nem viágos, hogyan oszanak meg a feadatok, a feeősségi körök és kompetenciák A végeredmény nem kieégítő Ezért: A tapasztaatok aapján kifejesztettek egy rendszerjeegű munkamódszert, projektmenedzsment néven

14 Projektmenedzsment Egy kitűzött cé meghatározott idő- és/vagy kötség kereten beüi eéréséhez szükséges feadatok és az azok végrehajtásához fehasznáható erőforrások megtervezése és menedzseése.

15 A projekt foyamata 1. Igény femerüése és pontosítása 2. Megáapodás a céokban 3. Projekt team megaakítása 4. Megbízás a projektterv ekészítésére 5. A projektfoyamat megtervezése 6. Kötség- és időterv 7. Kockázateemzés 8. Kommunikációs terv ekészítése 9. Terv efogadása 10. Megvaósítás 11. Monitoring és kontroing 12. Értékeés

16 A projekt sikerességének nyoc oka 1. A szervezeti struktúra megfeeő a projekt-munkacsoport számára 2. A munkacsoport részt vesz a tervezésben 3. A munkacsoport eköteezett az ütemterv kiaakítására 4. A munkacsoport eköteezett egy reáis kötségvetés ekészítésére 5. A projekt köré megfeeő háózatot terveznek, és nem engedik, hogy a projekt kezdete és vége maga a projektterv egyen 6. A munkacsoport kihasznája a szervezet bürokráciája, poitikái és ejárásai áta nyújtott ehetőségeket, nem pedig eenük dogozik 7. A munkacsoport speciáis és reáis projekt-cékitűzéseket fogad e 8. A megcézott közösséget a projekt kezdetétő bevonják

17 A projekt bukásának nyoc oka 1. Nem megfeeő hatáskör 2. A munkacsoport keő bevonása és megaapozott tervezés hiánya 3. A munkacsoportot nem vonják be, ha probéma merü fe 4. Nem megfeeő kommunikációs készségek 5. Nem megfeeő gyakorati készségek 6. Nem megfeeő adminisztrációs készségek 7. Irreáis időbeni ütemezés 8. Nem viágos (közös) céok

18 A projekt megvaósítása sa Mive? Kive? Mikor? Ho? Hogyan?

19 Projektmenedzsment fogamak A projekt céjainak eéréséhez szükséges munka mérfödkövekre, fázisokra és feadatokra bontható; a feadat egy konkrét kezdeti és befejezési dátumma jeemezhető tevékenység a fázis több összetartozó feadat együttese; a mérfödkő a projekt vaamey jeentős részének ezárása (iyen p. egy végtermék ekészüte); mint iyen, akamas a projekt eőrehaadásának vizsgáatára (DOKUMENTUM!!!);

20 Projektmenedzsment fogamak 2. Az erőforrások tényeges munkája vagy fehasznáása révén kerünek végrehajtásra a feadatok A munkavégző erőforrások (szeméyek vagy berendezések) az idejüket ádozzák a feadatok tejesítéséhez; Az anyagi erőforrások fehasznáásra kerünek a munka során.

21 Esemény tervezési metodika A projektvezetők kedvenc mértani aakzata tartaom Bármeyik tényező módo-sítása érinti a másik kettőt ugyanaz a cé ugyanannyi erőforrássa nem vaósít-ható meg rövidebb idő aatt Gyakori megodás: az egyiket rögzítjük, csökkentett cé ugyanannyi erőforrássa rövidebb idő aatt is megvaósítható idő erőforrások

22 Eszközök áttekintése A hagyományos eszköztárának (Gantt diagram, háódiagram, kritikus út módszer) bemutatása Péda: piackutatás végrehajtása Sorszám Feadat Időtartam Eőzmények 1 Kérdőív v ekész szítésese 2 Teefonos kutatás 3 Postai kutatás 4 Webes kutatás 5 Eredmények kiért rtékeése 2 nap - 2 nap 1 10 nap 1 5 nap 1 2 nap 2, 3, 4

23 Gantt diagram Sávdiagram (Bar Charts) néven is ismert A feadatok hosszának és az idővonaon efogat heyének ábrázoására szogá viszonyag kevés feadat áttekintésére akamas kérdőív ekészítése teefonos kutatás postai kutatás webes kutatás eredmények kiértékeése

24 Háódiagram PERT* (Program Evauation and Review Technique) diagram néven is ismert eredet: a Poaris rakéták száítására képes tengeraattjárók fejesztési projektje A projekt feadatainak egymáshoz vaó viszonyát ábrázoó megodás segít a módosítások következményeinek femérésében * A projektek optimaizáásához hasznát ún. PERT eemzés a feadatok pesszimista, reaisztikus és optimista időigényének statisztikai eemzése.

25 Háódiagram Kérdőív ekészítése 2 nap Teefonos kutatás 2 nap Eredmények kiértékeése 2nap Postai kutatás 10 nap Webes kutatás 5nap

26 Kritikus út t módszerm CPM (Critica Path Method) vagy CPA (Critica Path Anaysis) néven ismert eredet: oajipari projektek tapasztaatai A kritikus út azoknak a feadatoknak az összessége, ameyek a projekt időtartamát tényegesen befoyásoják fontos, ha a projekt túépi a tervezett hosszúságot Meghatározása: a háódiagram oda- és visszafeé történő végigjárásáva

27 Kritikus út t módszerm egkorábbi kezdés + feadat időtartama = egkorábbi befejezés feadat neve feadat időtartama egkésőbbi kezdés feadat időtartama = - egkésőbbi befejezés

28 Kritikus út t módszerm Kérdőív ekészítése 2 Teefonos kutatás 2 Eredmények kiértékeése Kritikus feadatok: aho nem nyerünk időt Nem kritikus feadatok: toogathatók az időben 2 12 Postai kutatás Webes kutatás Jemagyarázat odafeé (a későbbi dátum számít) visszafeé (a korábbi dátum számít)

29 Tartaékok eemzése Idő tartaék I kérdőív ekészítése Teefonos és webes kutatás postai kutatás eredmények kiértékeése

30 Tartaékok eemzése Idő tartaék II. kérdőív ekészítése postai kutatás webes és teefonos kutatás eredmények kiértékeése

31 Tartaékok eemzése Erőforrás tartaék Az idő és erőforrás-tartaék kiterjesztése kérdőív ekészítése Teefonos és webes kutatás postai kutatás eredmények kiértékeése

32 Projekt cikus menedzsment Project Cyce Management (PCM) 90-es évek eeje EU, de EU-n kívü is Cé: Közösségi projektek tervezése, irányítása minőségének és ezze a közösségi programok hatékonyságának javítása

33 6 küönbk nböző cikus eem Lényeges tuajdonsága az az agoritmus, hogy az egyes szakaszai progresszívak, azaz az új szakaszhoz csak az eőző szakasz tejesítése után ehet sikeresen hozzákezdeni.

34 Programozás: Reeváns megvaósíthatósági keretprogram kiaakítása; Benne konkrét részprojekteket ehet kijeöni, eőkészíteni; Ezek, mint prioritások mentén kidogozzák a megfeeő stratégiákat (figyeembe veszik a mútbei tapasztaatokat, és azok tanuságait); Technikai kucseem: ogikai keretmátrix (probéma eemzés, céok meghatározása, stratégia eőzetes eemzése, mindezek egységbe integráása);

35 Azonosítás: Egyes részprojektek meghatározása (heyzeteemzés-átviágítás, résztvevőkke vaó konzutáció) Adott probéma kezeésének megviágítása Döntéshozata Váasztás is: adott feadat végrehajtásának meyik módját, aternatíváját ke kidogozásra eőkészíteni

36 Minőség: Operatív projekttervek eőkészítése (kidogozás) Megvaósíthatóság eőrejezése, fenntarthatóság értékeése (cézott eredmény meghozza e a várt eőnyöket) Minősítő jeeg: ezek aapján dönteni ke arró, hogy készüjön e formáis projektterv, finanszírozási terv

37 Finanszírozás: Pénzügyieg eemzik a javasatot Jóváhagyása esetén rendekeznek a szükséges források odaítéésérő Küső finanszírozókka egyeztetés Végrehajtás: Projekt beindítása, megvaósítása Szükség ehet: szakértők, más résztvevők bevonására Menet közben foyamatos eenőrzés (eőrehaadás) Szükség esetén javasat az etéréshez

38 Kiértékeés: Átfogó szinten Pénzügyi következmények együttes feméréséve Esetenként szükség ehet közbenső átfogó értékeésre (ha ez ényeges tanuságokat tartamaz az egész projektre) Eenőrzés: Végső: egész projektre Közben is ke

39 PCM Vaós igényekre koncentrának Mindvégig figyeemme egyenek az eredmények fenntarthatóságának szempontjaira Tervezést és végrehajtást egységes adminisztratív rendszerve fogaják Megteremthető a megfeeő eenőrzés és feüvizsgáat Egyérteművé és áttekinthetővé teszi a projektet, ami áta jobb értékeést és monitorozást tesz ehetővé

40 Technikai módszertani m összetevők SWOT anaízis Logikai keretmátrix Indikátorok, mérőszámok Döntési fa

41 SWOT anaízis Egy jó áttekinthető, tábázatos formában írjuk e az adott gazdákodó egység, projekt, szervezet, váakozás heyzetét egy adott pianatra vonatkozik; áttekinthető képet ad az eőreátó, körütekintő tervezés fontos eszköze 4 rész Feső sor: szervezet beső jeemzői (erősségek, gyengesége) (munkaerő, szervezet, rendszerek, kommunikáció, termékek, termeés, pénzügyek, megbízhatóság, tudás) Asó: küső környezet, ami nem befoyásoható (ehetőség, veszéy) (piac, technoógia, gazdaság, társadaom, törvényhozás, ökoógia) Szabad öteteés, brainstorming Érdemes újra és újra ekészíteni

42 Probémafa Ok-okozati összefüggésekbe heyezi a probémákat Eőször azonosítja a probémákat Viszonyok fetárása után feépít egy probémafát Érdemes figyeembe venni az érintettek véeményét (interjú, femérés, statisztika, brainstorming-probéma gyűjtésre, SWOT is segíthet) Hierarchikus sorrend (ok-okozati összefüggések vizsgáatáva) Femerüt probémákat értékeni ke, eheyezni a hierarchiában. Ha A probéma B probéma oka, akkor B aá heyezzük e, ha következménye, akkor B föé kerü, ha sem nem oka, sem nem következménye, akkor meé kerü. Legfontosabb, ami miatt a projektbe kezdtünk Eredmény: fa-struktúra, több ágra bomik szét, tetején a egfőbb probéma

43 Hátrányos heyzetű kistérs rség probémaf mafája

44 Céfa Jövőbei pozitív heyzet, emiatt a heyzet miatt jött étre a projektünk Probémafa minden egyes negatív eemét átfordítjuk pozitívba Ok-okozat heyett az eszköz-eredmény ogika a meghatározó Céoknak mérhetőnek, konkrétnak, reáisnak, megfoghatónak ke ennie Ezek a céok szintén egymásra épünek (asó szintű céok megvaósuása esetén a fesőbb szinten évők is megvaósunak) Céfa meyik részét kívánjuk megvaósítani ezután ogikai keretmátrix Így a konkrét céunk feett eheyezkedő cé esz az átfogó vagy távati cé, aatta évők pedig az eredményeink, ameyek eéréséhez tevékenységeket ke evégeznünk Szükséges ehet: szintek számának csökkentése, kapcsoódó céok csoportosítása, erőforrás eemzés

45 Hátrányos heyzetű kistérs rségek céfája

46 Érintettek eemzése EU-ban szinte evárás a partnerség. A kooperációva megvaósuó projektek eőnyei: információszerzést tesznek ehetővé, többfée szaktudás egyesítésére adnak ehetőséget, innováció, ötetek forrásaként szogának, új átásmódot, más megközeítést biztosítanak, visszajezést tesznek ehetővé saját munkájukró, ehetőséget nyújtanak megrendeések, új feadatok és források megszerzésére.

47 Érintettek: közvetenü érintett a céok eérésében Befoyásoják a projekt megvaósítását Eseteg részt vesznek a projektben, vagy kedvezményezettjei Információt ke gyűjtenünk, hogy fe tudjuk mérni céjaikat (megvizsgáni erős, gyenge pontjaikat, stratégiájukat, eemezni ke visekedésüket cseekvési terv (bevonásukró, kompenzáásukró)) Bevonásukka a projekt tovább javítható, támogatás szerezhető a küönböző érdekcsoportoktó

48 Partnerek: Szűkebb kör Projekt megvaósuása során tényegesen együttműködnek Projekt sikeréhez hozzájárunak anyagi és nem anyagi forrásokka Kiépítése nehéz feadat, miné nagyobb a partneri együttműködés köre, anná bonyoutabb és nagyobb energiát kíván az egyeztetés. Hatékony: foyamatos, köcsönös információcseréve, döntések eőkészítésében együttműködve a heyi gazdasági és társadami szféra szerepőive, bizaomma. Beső (tényegesen részt vesz, vezető ke (feeősség)), küső (evi támogató, de sokat segít a megvaósításban)

49 Logikai keretmátrix trix (ogframe) az eemzési és tervezési foyamat végső eredménye összefogaja az egyes tevékenységek, eredmények, céok és cékitűzések közötti ogikai kapcsoatot gondokodást segítő eszköznek tartják dinamikus módszerként segíti a projekttervezők munkáját, segítségéve eenőrizni ehet a projektek beső ogikáját, a céjainkat viágosan meg tudjuk határozni átaa, és be tudjuk soroni a hierarchikus rendszerbe. Fehívja a figyemet a projekt megvaósításához kapcsoódó kockázatok, eőfetéteezések szerepére is. Az eőrehaadás nyomon követése érdekében számszerűen mérhető mutatókat (indikátorokat) és ezek információs forrását is meghatározza.

50 Logikai keretmátrix trix feépítése

51 Vertikáis szempont:ok-okozati összefüggéseket és a egfontosabb fetéteezéseket azonosíthatjuk a köztük évő kapcsoatta együtt. Horizontáisan a projekt hatásait és az azok eenőrzésére szogáó (erő)forrásokat tudjuk femérni. A ogframe mátrixnak van egy aapvető oszopa, az eső oszop, amey a céokig vezető hatásmechanizmust írja e (ezt nevezik beavatkozási ogikának is). A céok pontos meghatározásában segítséget nyújt a már bemutatott probémafa és céfa. Az eső oszop egfeső részébe az átfogó vagy távati céok kerünek, ameyek stratégiai szintűek, ezek eéréséhez a projekt önmagában nem eegendő, szükséges további hasonó projekteket is megvaósítani, ietve küönböző küső fetéteeknek is tejesüniük ke. A következő szinten taáhatóak a projekt céok, ameyeket a projekt megvaósításáva közvetenü e akarunk érni. Adott projektnek csak egy konkrét céja van. A következő szintre kerünek az eredmények, ameyek a projektben megvaósut tevékenységek során jönnek étre (outputok). A egasó sorba a tevékenységek kerünek. Ezek azok a épések, cseekvési akciók, ameyek az eredmények étrejöttéhez vezetnek.

52 Ráirányítja a figyemet a küső tényezők, fetéteezések, kockázatok szerepére is egy projektben. (A projekt sikere sajnos sokszor eginkább ezeken a tényezőkön múik.) A ogikai keretmátrixban minden egyes céhoz, eredményhez tartozik oyan eőfetevés, fetéteezés, ameynek be ke következnie ahhoz, hogy azt a cét eérhessük. A egasó szinten taáható eőfetevések oyan fetéteek, ameyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt tevékenységei eindujanak (céhierarchia egasó szintje). Az adott projekt csak akkor tudja céjait eérni, ha a vee egyszinten fetüntetett fetéteek tejesünek, és így tovább az egész modeben. Amikor ezeket a fetéteeket megfogamazzuk, akkor a modebe mindig a pozitív kijeentést írjuk be, vagyis a kívánt heyzetet tüntessük fe. Ezeket a kockázatokat érdemes egyenként méregeni, vajon mennyire tudnánk mégis befoyásoni őket? Nem ehetne eseteg oyan tevékenységeket indítani, ameyek hozzájárunának a bekövetkezésükhöz? Ha ez nem ehet, érdemes átgondoni, hogy nem tú kockázatos e a projekt.

53 Logframe beső tartama

54 Indikátorok, mutatók Mutatók céja: sikerüt e tejesíteni a kitűzött céokat Segítség a projekt nyomonkövetésére, monitoringja során.

55 Indikátorok 4 kategóri riája A egfeső sorban a második oszop tetején a hatásmutatók vannak, ameyek a közvetenü és hosszú távon eérhető következményeket írják e. Ezek megvaósuása természetesen mindig függ a projekten kívü áó tényezőktő is. A következő sorban az eredménymutatók vannak, ameyek a projekt azonnai és közveten hatásait szemétetik. Ezek ehetnek akár pénzügyi mutatók vagy fizikai mutatók is. A következő sorban taáhatók a kimenet vagy outputmutatók, ameyek a közveten eredményeket fejezik ki, átaában fizikai indikátorra. Az asó sorba a forrás vagy input-mutatók kerünek. Ezek a projekt kötségvetésének eemeit írják e.

56 Indikátorok követemk veteményei (SMART kritériumrendszer) riumrendszer) Specifikusak (specific): Ez azt jeenti, hogy arra a jeemzőre vonatkozik az indikátor, amihez hozzárendetük. (hitees és zajmentes, részetes képet adjon a cékitűzés megvaósuásáró). Mérhetőek (measurabe): Minden indikátorhoz számértéket ke tudni hozzárendeni Eérhetőek, rendekezésre ának (avaiabe/achievabe): adott mutatóra vonatkozó információt vaaho e ehessen érni, hozzá ehessen férni. Méregeni: az indikátor értékének megszerzésére ráfordított energiát, időt, pénzt és az információ hasznosságát. Reevánsak (reevant): közvetenü kapcsoódnia ke azokhoz a céokhoz, ameyeket a fejesztés során megfogamaztunk. Tehát fontos és hasznos információt ke hordoznia magában. Megbízhatóak (reiabe): az indikátor a tényeges áapotokat mutassa be, ezáta hitees és megbízható egyen. Aktuáisak (timey): Egyértemű időhorizontta ke rendekeznie a mutatónak, ietve tudnunk ke azt is, hogy a céértéket miyen időtávon akarjuk megvaósítani. Aapvető evárás az információ frissessége

57 Indikátor (QQTTP) (informáci ció tartamára ra vonatkozó követemények) Mennyiség (quantity): az indikátor áta eírt vátozás mennyiségben kifejezve; Minőség (quaity): a eírt jeemző ehető egpontosabb definiáása szükséges; Idő (time): meyik időszakban vot a vátozás, hogyan aakut az idő múásáva; Cécsoport (target group): pontos cécsoportot szükséges meghatározni a projekthez kapcsoódóan; Hey (pace): a mutatónak jeentést ke adnia az adott jeemző térbei, födrajzi eheyezkedésérő is

58 Stratégiai céhoz c kapcsoódó hatásindik sindikátor ehet: vásáróerő növekedése éetszínvona növekedése Szerkezetvátás hatékonyság javuása fogakoztatási képesség Jövedeemnövekedés innovációképesség növekedése mutipikáció

59 Projektcéhoz kapcsoódó eredmény indikátor ehet új tevékenységek száma (db) kötségcsökkenés (Ft, %) forgaomnövekedés (%) ismeretbővüés, képességjavuás a cécsoport vaahány %-ában kapacitásnövekedés (%) Minőségjavuás menetidő csökkenés (perc, %)

60 Outputhoz kapcsoódó indikátor ehet képzésen (vagy rendezvényen) résztvevők száma (fő) tanumányok (témáinak) száma (db) beszerzett eszköz száma (db, típus) megépüt objektum nagysága (m, m2, m3)

61 Logframe kitöt tésének heyes sorrendje

62 Kitöt tés s ogikája Az eső épés, hogy ki ke töteni az eső oszopban a céokat fentrő efeé haadva. Ezáta megkapjuk a projekt cérendszerét. Majd a fetétezések, kockázatok (negyedik) oszopát tötjük fe információva. Végü az asó sorbó kiinduva vízszintesen haadva kitötjük a hiányzó rubikákat, eőször mindig az indikátorokat, majd pedig azok forrását tüntetjük fe.

63 Péda: képzk pzési projekt

64 Nyertünk, mi törtt rténik? Szerződéskötés Még eáhatunk iyenkor, bár ezt nem nézik jó szemme Szerződés módosítás Aapadat vátozás (projekt cé nem vátozhat) Nem visszamenő hatáyú Kötségek átcsoportosítása 10 %-ig

65 Eenőrz rzés, monitoring Monitoring: A monitoring a források, az eredmények és a tejesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres vizsgáata, amey a központi kötségvetésbő, nemzetközi segéybő, vagy támogatásbó ietve az EU áta nyújtott támogatásokka végrehajtandó programok eredményes, tervszerű és hatékony megvaósítása érdekében történik. A monitoring kiterjed annak vizsgáatára is, hogy a programok megvaósítása megfeet-e azoknak a cékitűzéseknek, ameyek a támogatás enyerését ehetővé tették. Pénzügyi: kapott támogatás fehasznáásának szabáyszerűsége, váat munka evégzése Tervek és tényadatok egyezősége, projekt hatása a gazdaságra, terüetfejesztésre. Összehasonítja a küönböző terüetekrő származó információkat, eemzi az etéréseket. Függeten szakértők

66 Monitoring, eenőrz rzés, értékeés Együtt emegetjük őket, fejesztési si éetcikusban jó j eküöníthet thetők

67 Kedvezményezett feadatai a projekt monitoring végrehajtv grehajtása során Eőrehaadási jeentések készítése Információszogátatás és dokumentumokba vaó betekintés biztosítása heyszíni átogatások akamáva Együttműködés a Közreműködő Szervezetekke, a projekt ebonyoításáva kapcsoatos javasataik, iránymutatásaik figyeembevétee

68 Eőrehaad rehaadási jeentés Negyedévente, egkésőbb a jeentések eadásának határidejéig Ha hiányos-hiánypótás Részei: formai (tejesítési beszámoó) Szakmai beszámoó Pénzügyi beszámoó Projektek cécsoportjára von. Statisztikai adatapok (indikátorok)

69 Jeentéshez csatoandó dokumentumok A megvaósítás eső jeentésének meéketeként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető cékitűzések tejesüésérő (indikátorok) Az eőrehaadást igazoó dokumentumok (p. beruházás fotói, kiadvány egy pédánya, tanfoyam jeenéti ívének másoata, stb.) A (szükség esetén) efoytatott közbeszerzési ejárás dokumentumai (csak az ejárás efoytatását követő eső projekt jeentéshez szükséges benyújtani) Beszáító áta közbeszerzési szabáyok aapján szogátatandó garanciák, biztosítékok iratanyagának egy eredeti és kettő másoati pédánya A tájékoztatássa és nyivánosságga kapcsoatos köteezettségek tejesítését igazoó dokumentumok (p. pakátró vagy tábáró, rendezvényrő készített fénykép, kiadvány) egy pédánya

70 Eőrehaad rehaadási jeentés s pénzp nzügyi részeir Fizetési kéreem Száma-összesítő, számák, egyéb számvitei bizonyatok (továbbiakban száma) eredeti pédánya, a számák eenértékének kifizetését igazoó iratok a vonatkozó szerződések, megrendeők a számákka igazot kötségek jogosutságát tanúsító efogadó nyiatkozat (szogátatás esetén), átvétei igazoás (beszerzés esetén), műszaki eenőri igazoás 50 miió forint feetti odaítét támogatás esetén a zárójeentésse együtt beküdött utosó Fizetési kéreemhez a projekt vizsgáata aapján kiáított könyvvizsgáói igazoás

71 Meéketk ketként csatoandó számák hiteesített másoatai megkötött szerződések másoatai kifizetéseket igazoó bankszámakivonatok másoatai kifizetéseket igazoó pénztárbizonyatok másoatai egyéb bizonyatok tábázat a projekt keretében kötött szerződésekrő tábázat a monitoring időszak aatti beszerzésekrő

72 Heyszíni szeme Heyzetfetáró-preventív monitoring átogatás Foyamatkövető monitoring átogatás Rendkívüi monitoring átogatás Záró monitoring átogatás

73 Támogatás s megérkez rkezése A kedvezményezettek kifizetett számáikat, vagy azonos bizonyító értékű számvitei dokumentumaikat benyújtják a közreműködő szervezetnek. A kedvezményezett feeős a kötségek pontosságának és jogosutságának projekt szintű igazoásáért. A közreműködő szervezet fogadja és eenőrzi a számákat, ietve igazoja a köteesség jogosutságot. Az igazot számák aapján a közreműködő szervezet összeáítja és benyújtja a kifizetésekhez szükséges hazai és EU forrás biztosítására vonatkozó kéremet az Irányító Hatóságnak. Az Irányító Hatóság átutaási megbízása aapján a Magyar Áamkincstár átutaja a nemzeti társfinanszírozást az IH központi kötségvetési számájáró az adott intézkedés ebonyoítási számájára. Ezze egyidejűeg az IH továbbítja a Kifizető Hatósághoz EU támogatásra vonatkozó kéremét. Az Irányító Hatóságok áta benyújtott EU támogatás átutaási kéreem aapján a Kifizető Hatóság átutaási megbízást ad a Magyar Áamkincstár részére, hogy az EU hozzájáruást a KH OP számájáró az adott intézkedés ebonyoítási számájára utaja. A közreműködő szervezet átutaási megbízása aapján a Magyar Áamkincstár az adott intézkedés ebonyoítási számájáró átutaja a kedvezményezettnek az őt megiető nemzeti és EU támogatást

74 projektfinanszíroz rozás Kötségtípusok: (páyázat függő) eszámoható közveten kötségek eszámoható közvetett kötségek (rezsi) eőre nem atott kiadasok (5 % tartaék) nem eszámoható kötségek

75 Eszámoható kötségek Közvetenü kapcsoódik a projekthez A támogatási szerződésnek megfee Megfee a kötséghatékonyság aapevének Femerüése igazoható Mértéke a piaci árnak megfeeő Emberi erőforrásokka kapcsoatos kötségek Beszerzések (építés, eszköz, szogátatások) Egyéb (kis értékű) beszerzések (100e Ft) Adminisztratív, menedzsment kötségek (max.%) Rezsi kötségek (max. %)- Számításokka ke aátámasztani!

76 Nem eszámoható kötségek A visszaigényehető ÁFA es egyéb adók Pénzügyi műveetek díja Megfeeő hozzáadott érték néküi aváakozói szerződések Eseteges jövőbeni veszteségre, adósságra, kamattartozásra ehatárot cétartaék Átvátási veszteség Ajándék, reprezentáció

77 Közbeszerzés Meghatározott tárgyú és értékű beszerzések megvaósítása érdekében efoytatott ejárások (közbeszerzési ejárás), ameyeket meghatározott szervezetek ajánatkérőként köteesek efoytatni, visszterhes szerződések megkötése céjábó. A közbeszerzés tehát a küönfée szogátatások és fogyasztási cikkek kötségvetési szervek áta történő beszerzését jeenti. Ezen beszerzések közös jeemzője, hogy a finanszírozás közpénzekbő történik és sokszor igen jeentős értékűek a megrendeések. Közbeszerzésrő akkor beszéünk, amikor közüeti beszerzők (esősorban kormány, önkormányzatok) bizonyos megrendeéseinek közpénzbő történő tejesítéséve nem egy bizonyos váaatot bíznak meg, hanem közbeszerzési páyázatot írnak ki. Ezze egyrészt hozzájuthatnak a egocsóbb, ietve a gazdaságiag egkedvezőbb ajánathoz, másrészt a közpénzek fehasznáását is átáthatóbbá, eenőrizhetőbbé teszik.

78 A) Támogatások (hazai + EU társfinanszírozás) B) Saját hozzájáruások 1. Természetbeni hozzajaruasok (ingatan) 2. Pénzbei saját források Egyéb támogatások kizáróag a BM sajáterı kiegészítı támogatása Partnerek befizetései, hozzájáruásai Hiteek Sajáterık (szamapenzek) Egyeb forras (p. tagi hite)

79 Küső - hiteek (rovid, hosszu ejaratu) - partnerek sajat forrasa - profitorientat szervezetek bevonasa (PPP) - egyeb forrasok bevonasa (faktoraas) - penzugyi izing: payazatna csak zart vegő ehet

80 Beső sajat erı tuajdonosi hite tagi kocson

81 Sajat erı es sajat forras kuonbsege Sajat erı: a payazo sajat, a projekt megvaositasahoz rendekezesre ao penzeszkoze = szamapenz Sajat forras: a payazo ata a tamogatott projekthez biztositott forras, ameybe az aamhaztartas arendszereibı nyujtott tamogatas nem szamithato be:

82 A közbeszerzési ejárás aapesetben nyít, meghívásos ietőeg tárgyaásos (hirdetménnye vagy hirdetmény nékü) ejárás ehet. Ezeket egészíti ki a többi ejárási forma, nevezetesen a versenypárbeszéd, a keretmegáapodásos ejárás, az egyszerűsített ejárás, a gyorsított ejárás, a koncessziós ejárások, vaamint a tervpáyázati ejárás. Meghívásos vagy tárgyaásos ejárásra csak akkor kerühet sor, ha azt a törvény megengedi. A nyít és a meghívásos ejárásban az ajánatkérő az ajánati fehívásban meghatározza az ajánattétei határidőt, az ajánatok ebíráásának szempontjait és időpontját. Az ajánatkérő az ajánati fehívásban ietve a részetes szerződési fetéteeket tartamazó dokumentációban meghatározott fetéteekhez, az ajánattevő pedig az ajánatához kötve van.

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben