steremtés Török Marianna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "steremtés Török Marianna"

Átírás

1 Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna

2 Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) Török Marianna

3 Jegyzet, segédet Diák és eektronikus segédetek etöthetők esznek az ETR-bő

4 Számonk monkérés teszt kérdés + 1 kifejtős, munkaidő 60 perc Értékeés a kettő átaga. Javítani írásban ehet. Megajánott jegy szerezhető házi feadatta (3-5 odaas eemző dogozat megadott témában)

5 Tematika Ötet; Páyázatírási technikák megvaósíthatósági tanumány; forrás keresése; Bíráási foyamat; eszámoások, beszámoók; páyázat figyeés; páyázat feépítése. egyéb forrásteremtések.

6 Projektmenedzsment

7 Feadattípusok Rutinmunka Improvizáás Projekt!?

8 Rutinmunka Foyamatosság Ismétődés Nagy sorozatok Optimaizáás Rugamatan termeési eszközök Éetcikus Pédák rutinfeadatokra TV összeszereése Tégagyártás Titkársági munka

9 Improvizáás Vátozó heyzetekre adott gyors váaszok Néhány megáapodás Nincsenek szabáyok és ejárások Egyedi heyzetekben hasznos, amikor nincsenek viágos céok, eszközök vagy körümények Pédák az improvizáásra Szerencsétenség bekövetkeztekor szakmai segítség heyett önmagunkon vaó segítés Hirteen szakmai probéma azonnai megodási ötete Az eső nap az iskoában => Ejárások, rutin kiaakuásához vezet

10 Hogyan közek zeítünk meg egy feadatot? RUTINMUNKA Ismétődő Hatékony Fokozatosan javuó Kézben tartott Rendszerszerű Biztos Viágos egyedi korátok közé szorított eredménye viágos progresszív IMPROVIZÁLÁS Egyedi Rugamas és köteten Innovatív Nem kézben tartott Kaotikus Idegesítő Eredménye ismereten

11 Projektszerű megköze zeítés Egyszeri jeemzői Prototípus vagy kis sorozatok Az optimáis szint aatt maradó és rugamas termeési eszközök Időben korátozott Vaamey cét kíván eérni Korátozott források Az eredmény meett eköteezett ügyfé

12 A projekt jeemzői Jó definiát és dokumentát céok eérésére szogá Konkrét végterméket produká Kihatássa van a cég méregére Vátozást hoz Nem mindennapos váaati tevékenység Egyedi (sohasem ismétődik) Adott kezdő-és befejező dátuma van Erőforrásokat haszná Eőre meghatározható kötségekke jár Gyakran igénye új módszereket, technoógiákat Átaában már tegnap e keett vona kezdeni

13 A projektszerű működés s probémái A projektekke járó fő probémák: Tovább tart a tervezettné Drágább Nem viágos A vátozás nincs kézben tartva Az emberek nem akarnak részt venni benne Nem viágos, hogyan oszanak meg a feadatok, a feeősségi körök és kompetenciák A végeredmény nem kieégítő Ezért: A tapasztaatok aapján kifejesztettek egy rendszerjeegű munkamódszert, projektmenedzsment néven

14 Projektmenedzsment Egy kitűzött cé meghatározott idő- és/vagy kötség kereten beüi eéréséhez szükséges feadatok és az azok végrehajtásához fehasznáható erőforrások megtervezése és menedzseése.

15 A projekt foyamata 1. Igény femerüése és pontosítása 2. Megáapodás a céokban 3. Projekt team megaakítása 4. Megbízás a projektterv ekészítésére 5. A projektfoyamat megtervezése 6. Kötség- és időterv 7. Kockázateemzés 8. Kommunikációs terv ekészítése 9. Terv efogadása 10. Megvaósítás 11. Monitoring és kontroing 12. Értékeés

16 A projekt sikerességének nyoc oka 1. A szervezeti struktúra megfeeő a projekt-munkacsoport számára 2. A munkacsoport részt vesz a tervezésben 3. A munkacsoport eköteezett az ütemterv kiaakítására 4. A munkacsoport eköteezett egy reáis kötségvetés ekészítésére 5. A projekt köré megfeeő háózatot terveznek, és nem engedik, hogy a projekt kezdete és vége maga a projektterv egyen 6. A munkacsoport kihasznája a szervezet bürokráciája, poitikái és ejárásai áta nyújtott ehetőségeket, nem pedig eenük dogozik 7. A munkacsoport speciáis és reáis projekt-cékitűzéseket fogad e 8. A megcézott közösséget a projekt kezdetétő bevonják

17 A projekt bukásának nyoc oka 1. Nem megfeeő hatáskör 2. A munkacsoport keő bevonása és megaapozott tervezés hiánya 3. A munkacsoportot nem vonják be, ha probéma merü fe 4. Nem megfeeő kommunikációs készségek 5. Nem megfeeő gyakorati készségek 6. Nem megfeeő adminisztrációs készségek 7. Irreáis időbeni ütemezés 8. Nem viágos (közös) céok

18 A projekt megvaósítása sa Mive? Kive? Mikor? Ho? Hogyan?

19 Projektmenedzsment fogamak A projekt céjainak eéréséhez szükséges munka mérfödkövekre, fázisokra és feadatokra bontható; a feadat egy konkrét kezdeti és befejezési dátumma jeemezhető tevékenység a fázis több összetartozó feadat együttese; a mérfödkő a projekt vaamey jeentős részének ezárása (iyen p. egy végtermék ekészüte); mint iyen, akamas a projekt eőrehaadásának vizsgáatára (DOKUMENTUM!!!);

20 Projektmenedzsment fogamak 2. Az erőforrások tényeges munkája vagy fehasznáása révén kerünek végrehajtásra a feadatok A munkavégző erőforrások (szeméyek vagy berendezések) az idejüket ádozzák a feadatok tejesítéséhez; Az anyagi erőforrások fehasznáásra kerünek a munka során.

21 Esemény tervezési metodika A projektvezetők kedvenc mértani aakzata tartaom Bármeyik tényező módo-sítása érinti a másik kettőt ugyanaz a cé ugyanannyi erőforrássa nem vaósít-ható meg rövidebb idő aatt Gyakori megodás: az egyiket rögzítjük, csökkentett cé ugyanannyi erőforrássa rövidebb idő aatt is megvaósítható idő erőforrások

22 Eszközök áttekintése A hagyományos eszköztárának (Gantt diagram, háódiagram, kritikus út módszer) bemutatása Péda: piackutatás végrehajtása Sorszám Feadat Időtartam Eőzmények 1 Kérdőív v ekész szítésese 2 Teefonos kutatás 3 Postai kutatás 4 Webes kutatás 5 Eredmények kiért rtékeése 2 nap - 2 nap 1 10 nap 1 5 nap 1 2 nap 2, 3, 4

23 Gantt diagram Sávdiagram (Bar Charts) néven is ismert A feadatok hosszának és az idővonaon efogat heyének ábrázoására szogá viszonyag kevés feadat áttekintésére akamas kérdőív ekészítése teefonos kutatás postai kutatás webes kutatás eredmények kiértékeése

24 Háódiagram PERT* (Program Evauation and Review Technique) diagram néven is ismert eredet: a Poaris rakéták száítására képes tengeraattjárók fejesztési projektje A projekt feadatainak egymáshoz vaó viszonyát ábrázoó megodás segít a módosítások következményeinek femérésében * A projektek optimaizáásához hasznát ún. PERT eemzés a feadatok pesszimista, reaisztikus és optimista időigényének statisztikai eemzése.

25 Háódiagram Kérdőív ekészítése 2 nap Teefonos kutatás 2 nap Eredmények kiértékeése 2nap Postai kutatás 10 nap Webes kutatás 5nap

26 Kritikus út t módszerm CPM (Critica Path Method) vagy CPA (Critica Path Anaysis) néven ismert eredet: oajipari projektek tapasztaatai A kritikus út azoknak a feadatoknak az összessége, ameyek a projekt időtartamát tényegesen befoyásoják fontos, ha a projekt túépi a tervezett hosszúságot Meghatározása: a háódiagram oda- és visszafeé történő végigjárásáva

27 Kritikus út t módszerm egkorábbi kezdés + feadat időtartama = egkorábbi befejezés feadat neve feadat időtartama egkésőbbi kezdés feadat időtartama = - egkésőbbi befejezés

28 Kritikus út t módszerm Kérdőív ekészítése 2 Teefonos kutatás 2 Eredmények kiértékeése Kritikus feadatok: aho nem nyerünk időt Nem kritikus feadatok: toogathatók az időben 2 12 Postai kutatás Webes kutatás Jemagyarázat odafeé (a későbbi dátum számít) visszafeé (a korábbi dátum számít)

29 Tartaékok eemzése Idő tartaék I kérdőív ekészítése Teefonos és webes kutatás postai kutatás eredmények kiértékeése

30 Tartaékok eemzése Idő tartaék II. kérdőív ekészítése postai kutatás webes és teefonos kutatás eredmények kiértékeése

31 Tartaékok eemzése Erőforrás tartaék Az idő és erőforrás-tartaék kiterjesztése kérdőív ekészítése Teefonos és webes kutatás postai kutatás eredmények kiértékeése

32 Projekt cikus menedzsment Project Cyce Management (PCM) 90-es évek eeje EU, de EU-n kívü is Cé: Közösségi projektek tervezése, irányítása minőségének és ezze a közösségi programok hatékonyságának javítása

33 6 küönbk nböző cikus eem Lényeges tuajdonsága az az agoritmus, hogy az egyes szakaszai progresszívak, azaz az új szakaszhoz csak az eőző szakasz tejesítése után ehet sikeresen hozzákezdeni.

34 Programozás: Reeváns megvaósíthatósági keretprogram kiaakítása; Benne konkrét részprojekteket ehet kijeöni, eőkészíteni; Ezek, mint prioritások mentén kidogozzák a megfeeő stratégiákat (figyeembe veszik a mútbei tapasztaatokat, és azok tanuságait); Technikai kucseem: ogikai keretmátrix (probéma eemzés, céok meghatározása, stratégia eőzetes eemzése, mindezek egységbe integráása);

35 Azonosítás: Egyes részprojektek meghatározása (heyzeteemzés-átviágítás, résztvevőkke vaó konzutáció) Adott probéma kezeésének megviágítása Döntéshozata Váasztás is: adott feadat végrehajtásának meyik módját, aternatíváját ke kidogozásra eőkészíteni

36 Minőség: Operatív projekttervek eőkészítése (kidogozás) Megvaósíthatóság eőrejezése, fenntarthatóság értékeése (cézott eredmény meghozza e a várt eőnyöket) Minősítő jeeg: ezek aapján dönteni ke arró, hogy készüjön e formáis projektterv, finanszírozási terv

37 Finanszírozás: Pénzügyieg eemzik a javasatot Jóváhagyása esetén rendekeznek a szükséges források odaítéésérő Küső finanszírozókka egyeztetés Végrehajtás: Projekt beindítása, megvaósítása Szükség ehet: szakértők, más résztvevők bevonására Menet közben foyamatos eenőrzés (eőrehaadás) Szükség esetén javasat az etéréshez

38 Kiértékeés: Átfogó szinten Pénzügyi következmények együttes feméréséve Esetenként szükség ehet közbenső átfogó értékeésre (ha ez ényeges tanuságokat tartamaz az egész projektre) Eenőrzés: Végső: egész projektre Közben is ke

39 PCM Vaós igényekre koncentrának Mindvégig figyeemme egyenek az eredmények fenntarthatóságának szempontjaira Tervezést és végrehajtást egységes adminisztratív rendszerve fogaják Megteremthető a megfeeő eenőrzés és feüvizsgáat Egyérteművé és áttekinthetővé teszi a projektet, ami áta jobb értékeést és monitorozást tesz ehetővé

40 Technikai módszertani m összetevők SWOT anaízis Logikai keretmátrix Indikátorok, mérőszámok Döntési fa

41 SWOT anaízis Egy jó áttekinthető, tábázatos formában írjuk e az adott gazdákodó egység, projekt, szervezet, váakozás heyzetét egy adott pianatra vonatkozik; áttekinthető képet ad az eőreátó, körütekintő tervezés fontos eszköze 4 rész Feső sor: szervezet beső jeemzői (erősségek, gyengesége) (munkaerő, szervezet, rendszerek, kommunikáció, termékek, termeés, pénzügyek, megbízhatóság, tudás) Asó: küső környezet, ami nem befoyásoható (ehetőség, veszéy) (piac, technoógia, gazdaság, társadaom, törvényhozás, ökoógia) Szabad öteteés, brainstorming Érdemes újra és újra ekészíteni

42 Probémafa Ok-okozati összefüggésekbe heyezi a probémákat Eőször azonosítja a probémákat Viszonyok fetárása után feépít egy probémafát Érdemes figyeembe venni az érintettek véeményét (interjú, femérés, statisztika, brainstorming-probéma gyűjtésre, SWOT is segíthet) Hierarchikus sorrend (ok-okozati összefüggések vizsgáatáva) Femerüt probémákat értékeni ke, eheyezni a hierarchiában. Ha A probéma B probéma oka, akkor B aá heyezzük e, ha következménye, akkor B föé kerü, ha sem nem oka, sem nem következménye, akkor meé kerü. Legfontosabb, ami miatt a projektbe kezdtünk Eredmény: fa-struktúra, több ágra bomik szét, tetején a egfőbb probéma

43 Hátrányos heyzetű kistérs rség probémaf mafája

44 Céfa Jövőbei pozitív heyzet, emiatt a heyzet miatt jött étre a projektünk Probémafa minden egyes negatív eemét átfordítjuk pozitívba Ok-okozat heyett az eszköz-eredmény ogika a meghatározó Céoknak mérhetőnek, konkrétnak, reáisnak, megfoghatónak ke ennie Ezek a céok szintén egymásra épünek (asó szintű céok megvaósuása esetén a fesőbb szinten évők is megvaósunak) Céfa meyik részét kívánjuk megvaósítani ezután ogikai keretmátrix Így a konkrét céunk feett eheyezkedő cé esz az átfogó vagy távati cé, aatta évők pedig az eredményeink, ameyek eéréséhez tevékenységeket ke evégeznünk Szükséges ehet: szintek számának csökkentése, kapcsoódó céok csoportosítása, erőforrás eemzés

45 Hátrányos heyzetű kistérs rségek céfája

46 Érintettek eemzése EU-ban szinte evárás a partnerség. A kooperációva megvaósuó projektek eőnyei: információszerzést tesznek ehetővé, többfée szaktudás egyesítésére adnak ehetőséget, innováció, ötetek forrásaként szogának, új átásmódot, más megközeítést biztosítanak, visszajezést tesznek ehetővé saját munkájukró, ehetőséget nyújtanak megrendeések, új feadatok és források megszerzésére.

47 Érintettek: közvetenü érintett a céok eérésében Befoyásoják a projekt megvaósítását Eseteg részt vesznek a projektben, vagy kedvezményezettjei Információt ke gyűjtenünk, hogy fe tudjuk mérni céjaikat (megvizsgáni erős, gyenge pontjaikat, stratégiájukat, eemezni ke visekedésüket cseekvési terv (bevonásukró, kompenzáásukró)) Bevonásukka a projekt tovább javítható, támogatás szerezhető a küönböző érdekcsoportoktó

48 Partnerek: Szűkebb kör Projekt megvaósuása során tényegesen együttműködnek Projekt sikeréhez hozzájárunak anyagi és nem anyagi forrásokka Kiépítése nehéz feadat, miné nagyobb a partneri együttműködés köre, anná bonyoutabb és nagyobb energiát kíván az egyeztetés. Hatékony: foyamatos, köcsönös információcseréve, döntések eőkészítésében együttműködve a heyi gazdasági és társadami szféra szerepőive, bizaomma. Beső (tényegesen részt vesz, vezető ke (feeősség)), küső (evi támogató, de sokat segít a megvaósításban)

49 Logikai keretmátrix trix (ogframe) az eemzési és tervezési foyamat végső eredménye összefogaja az egyes tevékenységek, eredmények, céok és cékitűzések közötti ogikai kapcsoatot gondokodást segítő eszköznek tartják dinamikus módszerként segíti a projekttervezők munkáját, segítségéve eenőrizni ehet a projektek beső ogikáját, a céjainkat viágosan meg tudjuk határozni átaa, és be tudjuk soroni a hierarchikus rendszerbe. Fehívja a figyemet a projekt megvaósításához kapcsoódó kockázatok, eőfetéteezések szerepére is. Az eőrehaadás nyomon követése érdekében számszerűen mérhető mutatókat (indikátorokat) és ezek információs forrását is meghatározza.

50 Logikai keretmátrix trix feépítése

51 Vertikáis szempont:ok-okozati összefüggéseket és a egfontosabb fetéteezéseket azonosíthatjuk a köztük évő kapcsoatta együtt. Horizontáisan a projekt hatásait és az azok eenőrzésére szogáó (erő)forrásokat tudjuk femérni. A ogframe mátrixnak van egy aapvető oszopa, az eső oszop, amey a céokig vezető hatásmechanizmust írja e (ezt nevezik beavatkozási ogikának is). A céok pontos meghatározásában segítséget nyújt a már bemutatott probémafa és céfa. Az eső oszop egfeső részébe az átfogó vagy távati céok kerünek, ameyek stratégiai szintűek, ezek eéréséhez a projekt önmagában nem eegendő, szükséges további hasonó projekteket is megvaósítani, ietve küönböző küső fetéteeknek is tejesüniük ke. A következő szinten taáhatóak a projekt céok, ameyeket a projekt megvaósításáva közvetenü e akarunk érni. Adott projektnek csak egy konkrét céja van. A következő szintre kerünek az eredmények, ameyek a projektben megvaósut tevékenységek során jönnek étre (outputok). A egasó sorba a tevékenységek kerünek. Ezek azok a épések, cseekvési akciók, ameyek az eredmények étrejöttéhez vezetnek.

52 Ráirányítja a figyemet a küső tényezők, fetéteezések, kockázatok szerepére is egy projektben. (A projekt sikere sajnos sokszor eginkább ezeken a tényezőkön múik.) A ogikai keretmátrixban minden egyes céhoz, eredményhez tartozik oyan eőfetevés, fetéteezés, ameynek be ke következnie ahhoz, hogy azt a cét eérhessük. A egasó szinten taáható eőfetevések oyan fetéteek, ameyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt tevékenységei eindujanak (céhierarchia egasó szintje). Az adott projekt csak akkor tudja céjait eérni, ha a vee egyszinten fetüntetett fetéteek tejesünek, és így tovább az egész modeben. Amikor ezeket a fetéteeket megfogamazzuk, akkor a modebe mindig a pozitív kijeentést írjuk be, vagyis a kívánt heyzetet tüntessük fe. Ezeket a kockázatokat érdemes egyenként méregeni, vajon mennyire tudnánk mégis befoyásoni őket? Nem ehetne eseteg oyan tevékenységeket indítani, ameyek hozzájárunának a bekövetkezésükhöz? Ha ez nem ehet, érdemes átgondoni, hogy nem tú kockázatos e a projekt.

53 Logframe beső tartama

54 Indikátorok, mutatók Mutatók céja: sikerüt e tejesíteni a kitűzött céokat Segítség a projekt nyomonkövetésére, monitoringja során.

55 Indikátorok 4 kategóri riája A egfeső sorban a második oszop tetején a hatásmutatók vannak, ameyek a közvetenü és hosszú távon eérhető következményeket írják e. Ezek megvaósuása természetesen mindig függ a projekten kívü áó tényezőktő is. A következő sorban az eredménymutatók vannak, ameyek a projekt azonnai és közveten hatásait szemétetik. Ezek ehetnek akár pénzügyi mutatók vagy fizikai mutatók is. A következő sorban taáhatók a kimenet vagy outputmutatók, ameyek a közveten eredményeket fejezik ki, átaában fizikai indikátorra. Az asó sorba a forrás vagy input-mutatók kerünek. Ezek a projekt kötségvetésének eemeit írják e.

56 Indikátorok követemk veteményei (SMART kritériumrendszer) riumrendszer) Specifikusak (specific): Ez azt jeenti, hogy arra a jeemzőre vonatkozik az indikátor, amihez hozzárendetük. (hitees és zajmentes, részetes képet adjon a cékitűzés megvaósuásáró). Mérhetőek (measurabe): Minden indikátorhoz számértéket ke tudni hozzárendeni Eérhetőek, rendekezésre ának (avaiabe/achievabe): adott mutatóra vonatkozó információt vaaho e ehessen érni, hozzá ehessen férni. Méregeni: az indikátor értékének megszerzésére ráfordított energiát, időt, pénzt és az információ hasznosságát. Reevánsak (reevant): közvetenü kapcsoódnia ke azokhoz a céokhoz, ameyeket a fejesztés során megfogamaztunk. Tehát fontos és hasznos információt ke hordoznia magában. Megbízhatóak (reiabe): az indikátor a tényeges áapotokat mutassa be, ezáta hitees és megbízható egyen. Aktuáisak (timey): Egyértemű időhorizontta ke rendekeznie a mutatónak, ietve tudnunk ke azt is, hogy a céértéket miyen időtávon akarjuk megvaósítani. Aapvető evárás az információ frissessége

57 Indikátor (QQTTP) (informáci ció tartamára ra vonatkozó követemények) Mennyiség (quantity): az indikátor áta eírt vátozás mennyiségben kifejezve; Minőség (quaity): a eírt jeemző ehető egpontosabb definiáása szükséges; Idő (time): meyik időszakban vot a vátozás, hogyan aakut az idő múásáva; Cécsoport (target group): pontos cécsoportot szükséges meghatározni a projekthez kapcsoódóan; Hey (pace): a mutatónak jeentést ke adnia az adott jeemző térbei, födrajzi eheyezkedésérő is

58 Stratégiai céhoz c kapcsoódó hatásindik sindikátor ehet: vásáróerő növekedése éetszínvona növekedése Szerkezetvátás hatékonyság javuása fogakoztatási képesség Jövedeemnövekedés innovációképesség növekedése mutipikáció

59 Projektcéhoz kapcsoódó eredmény indikátor ehet új tevékenységek száma (db) kötségcsökkenés (Ft, %) forgaomnövekedés (%) ismeretbővüés, képességjavuás a cécsoport vaahány %-ában kapacitásnövekedés (%) Minőségjavuás menetidő csökkenés (perc, %)

60 Outputhoz kapcsoódó indikátor ehet képzésen (vagy rendezvényen) résztvevők száma (fő) tanumányok (témáinak) száma (db) beszerzett eszköz száma (db, típus) megépüt objektum nagysága (m, m2, m3)

61 Logframe kitöt tésének heyes sorrendje

62 Kitöt tés s ogikája Az eső épés, hogy ki ke töteni az eső oszopban a céokat fentrő efeé haadva. Ezáta megkapjuk a projekt cérendszerét. Majd a fetétezések, kockázatok (negyedik) oszopát tötjük fe információva. Végü az asó sorbó kiinduva vízszintesen haadva kitötjük a hiányzó rubikákat, eőször mindig az indikátorokat, majd pedig azok forrását tüntetjük fe.

63 Péda: képzk pzési projekt

64 Nyertünk, mi törtt rténik? Szerződéskötés Még eáhatunk iyenkor, bár ezt nem nézik jó szemme Szerződés módosítás Aapadat vátozás (projekt cé nem vátozhat) Nem visszamenő hatáyú Kötségek átcsoportosítása 10 %-ig

65 Eenőrz rzés, monitoring Monitoring: A monitoring a források, az eredmények és a tejesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres vizsgáata, amey a központi kötségvetésbő, nemzetközi segéybő, vagy támogatásbó ietve az EU áta nyújtott támogatásokka végrehajtandó programok eredményes, tervszerű és hatékony megvaósítása érdekében történik. A monitoring kiterjed annak vizsgáatára is, hogy a programok megvaósítása megfeet-e azoknak a cékitűzéseknek, ameyek a támogatás enyerését ehetővé tették. Pénzügyi: kapott támogatás fehasznáásának szabáyszerűsége, váat munka evégzése Tervek és tényadatok egyezősége, projekt hatása a gazdaságra, terüetfejesztésre. Összehasonítja a küönböző terüetekrő származó információkat, eemzi az etéréseket. Függeten szakértők

66 Monitoring, eenőrz rzés, értékeés Együtt emegetjük őket, fejesztési si éetcikusban jó j eküöníthet thetők

67 Kedvezményezett feadatai a projekt monitoring végrehajtv grehajtása során Eőrehaadási jeentések készítése Információszogátatás és dokumentumokba vaó betekintés biztosítása heyszíni átogatások akamáva Együttműködés a Közreműködő Szervezetekke, a projekt ebonyoításáva kapcsoatos javasataik, iránymutatásaik figyeembevétee

68 Eőrehaad rehaadási jeentés Negyedévente, egkésőbb a jeentések eadásának határidejéig Ha hiányos-hiánypótás Részei: formai (tejesítési beszámoó) Szakmai beszámoó Pénzügyi beszámoó Projektek cécsoportjára von. Statisztikai adatapok (indikátorok)

69 Jeentéshez csatoandó dokumentumok A megvaósítás eső jeentésének meéketeként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető cékitűzések tejesüésérő (indikátorok) Az eőrehaadást igazoó dokumentumok (p. beruházás fotói, kiadvány egy pédánya, tanfoyam jeenéti ívének másoata, stb.) A (szükség esetén) efoytatott közbeszerzési ejárás dokumentumai (csak az ejárás efoytatását követő eső projekt jeentéshez szükséges benyújtani) Beszáító áta közbeszerzési szabáyok aapján szogátatandó garanciák, biztosítékok iratanyagának egy eredeti és kettő másoati pédánya A tájékoztatássa és nyivánosságga kapcsoatos köteezettségek tejesítését igazoó dokumentumok (p. pakátró vagy tábáró, rendezvényrő készített fénykép, kiadvány) egy pédánya

70 Eőrehaad rehaadási jeentés s pénzp nzügyi részeir Fizetési kéreem Száma-összesítő, számák, egyéb számvitei bizonyatok (továbbiakban száma) eredeti pédánya, a számák eenértékének kifizetését igazoó iratok a vonatkozó szerződések, megrendeők a számákka igazot kötségek jogosutságát tanúsító efogadó nyiatkozat (szogátatás esetén), átvétei igazoás (beszerzés esetén), műszaki eenőri igazoás 50 miió forint feetti odaítét támogatás esetén a zárójeentésse együtt beküdött utosó Fizetési kéreemhez a projekt vizsgáata aapján kiáított könyvvizsgáói igazoás

71 Meéketk ketként csatoandó számák hiteesített másoatai megkötött szerződések másoatai kifizetéseket igazoó bankszámakivonatok másoatai kifizetéseket igazoó pénztárbizonyatok másoatai egyéb bizonyatok tábázat a projekt keretében kötött szerződésekrő tábázat a monitoring időszak aatti beszerzésekrő

72 Heyszíni szeme Heyzetfetáró-preventív monitoring átogatás Foyamatkövető monitoring átogatás Rendkívüi monitoring átogatás Záró monitoring átogatás

73 Támogatás s megérkez rkezése A kedvezményezettek kifizetett számáikat, vagy azonos bizonyító értékű számvitei dokumentumaikat benyújtják a közreműködő szervezetnek. A kedvezményezett feeős a kötségek pontosságának és jogosutságának projekt szintű igazoásáért. A közreműködő szervezet fogadja és eenőrzi a számákat, ietve igazoja a köteesség jogosutságot. Az igazot számák aapján a közreműködő szervezet összeáítja és benyújtja a kifizetésekhez szükséges hazai és EU forrás biztosítására vonatkozó kéremet az Irányító Hatóságnak. Az Irányító Hatóság átutaási megbízása aapján a Magyar Áamkincstár átutaja a nemzeti társfinanszírozást az IH központi kötségvetési számájáró az adott intézkedés ebonyoítási számájára. Ezze egyidejűeg az IH továbbítja a Kifizető Hatósághoz EU támogatásra vonatkozó kéremét. Az Irányító Hatóságok áta benyújtott EU támogatás átutaási kéreem aapján a Kifizető Hatóság átutaási megbízást ad a Magyar Áamkincstár részére, hogy az EU hozzájáruást a KH OP számájáró az adott intézkedés ebonyoítási számájára utaja. A közreműködő szervezet átutaási megbízása aapján a Magyar Áamkincstár az adott intézkedés ebonyoítási számájáró átutaja a kedvezményezettnek az őt megiető nemzeti és EU támogatást

74 projektfinanszíroz rozás Kötségtípusok: (páyázat függő) eszámoható közveten kötségek eszámoható közvetett kötségek (rezsi) eőre nem atott kiadasok (5 % tartaék) nem eszámoható kötségek

75 Eszámoható kötségek Közvetenü kapcsoódik a projekthez A támogatási szerződésnek megfee Megfee a kötséghatékonyság aapevének Femerüése igazoható Mértéke a piaci árnak megfeeő Emberi erőforrásokka kapcsoatos kötségek Beszerzések (építés, eszköz, szogátatások) Egyéb (kis értékű) beszerzések (100e Ft) Adminisztratív, menedzsment kötségek (max.%) Rezsi kötségek (max. %)- Számításokka ke aátámasztani!

76 Nem eszámoható kötségek A visszaigényehető ÁFA es egyéb adók Pénzügyi műveetek díja Megfeeő hozzáadott érték néküi aváakozói szerződések Eseteges jövőbeni veszteségre, adósságra, kamattartozásra ehatárot cétartaék Átvátási veszteség Ajándék, reprezentáció

77 Közbeszerzés Meghatározott tárgyú és értékű beszerzések megvaósítása érdekében efoytatott ejárások (közbeszerzési ejárás), ameyeket meghatározott szervezetek ajánatkérőként köteesek efoytatni, visszterhes szerződések megkötése céjábó. A közbeszerzés tehát a küönfée szogátatások és fogyasztási cikkek kötségvetési szervek áta történő beszerzését jeenti. Ezen beszerzések közös jeemzője, hogy a finanszírozás közpénzekbő történik és sokszor igen jeentős értékűek a megrendeések. Közbeszerzésrő akkor beszéünk, amikor közüeti beszerzők (esősorban kormány, önkormányzatok) bizonyos megrendeéseinek közpénzbő történő tejesítéséve nem egy bizonyos váaatot bíznak meg, hanem közbeszerzési páyázatot írnak ki. Ezze egyrészt hozzájuthatnak a egocsóbb, ietve a gazdaságiag egkedvezőbb ajánathoz, másrészt a közpénzek fehasznáását is átáthatóbbá, eenőrizhetőbbé teszik.

78 A) Támogatások (hazai + EU társfinanszírozás) B) Saját hozzájáruások 1. Természetbeni hozzajaruasok (ingatan) 2. Pénzbei saját források Egyéb támogatások kizáróag a BM sajáterı kiegészítı támogatása Partnerek befizetései, hozzájáruásai Hiteek Sajáterık (szamapenzek) Egyeb forras (p. tagi hite)

79 Küső - hiteek (rovid, hosszu ejaratu) - partnerek sajat forrasa - profitorientat szervezetek bevonasa (PPP) - egyeb forrasok bevonasa (faktoraas) - penzugyi izing: payazatna csak zart vegő ehet

80 Beső sajat erı tuajdonosi hite tagi kocson

81 Sajat erı es sajat forras kuonbsege Sajat erı: a payazo sajat, a projekt megvaositasahoz rendekezesre ao penzeszkoze = szamapenz Sajat forras: a payazo ata a tamogatott projekthez biztositott forras, ameybe az aamhaztartas arendszereibı nyujtott tamogatas nem szamithato be:

82 A közbeszerzési ejárás aapesetben nyít, meghívásos ietőeg tárgyaásos (hirdetménnye vagy hirdetmény nékü) ejárás ehet. Ezeket egészíti ki a többi ejárási forma, nevezetesen a versenypárbeszéd, a keretmegáapodásos ejárás, az egyszerűsített ejárás, a gyorsított ejárás, a koncessziós ejárások, vaamint a tervpáyázati ejárás. Meghívásos vagy tárgyaásos ejárásra csak akkor kerühet sor, ha azt a törvény megengedi. A nyít és a meghívásos ejárásban az ajánatkérő az ajánati fehívásban meghatározza az ajánattétei határidőt, az ajánatok ebíráásának szempontjait és időpontját. Az ajánatkérő az ajánati fehívásban ietve a részetes szerződési fetéteeket tartamazó dokumentációban meghatározott fetéteekhez, az ajánattevő pedig az ajánatához kötve van.

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése 49 Termopasztikus poioefin, esõsorban PE- és PP-huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola A projekt ciklus menedzsment (PCM) A projekt ciklus menedzsmentet az Európai Bizottság vezette

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben