Alfa Laval lemeztechnológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alfa Laval lemeztechnológia"

Átírás

1 Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá téteét tûzzük ki céu újra és újra. Váaatunk viágszerte több mint száz országban dogozik együtt ügyfeeinkke az évonaban maradásért. Afa Lava emeztechnoógia A hangsúy az optimaizááson van Eérhetôségeink Afa Lava Kft Budapest, Bocskai út Te.: 06 (1) Fax: 06 (1) PPM00063EN 0308

2 Az Afa Lava üzeti tevékenységének egyik fô céja, hogy oyan technoógiát és megodásokat biztosítson Ügyfeei számára, ameyek hosszú távon segítik a kucsfontosságú ipari foyamatok optimaizáását. Szinte vaamennyi ipari foyamatban szerepet kap a fûtés, ietve hûtés, ezért természetes, hogy az Afa Lava kiemeten fogakozik a hôtechnoógiai megodásokka. Afa Lava Lemeztechnoógia 3

3 Optimáis hôenergia-hasznosítás A fûtési és hûtési foyamatok során a egtöbb megtakarítást az eredményezheti, ha a rendszeren beü már rendekezésre áó hôenergiát hasznájuk fe újra aheyett, hogy kötséges küsô hôenergia-forrást vennénk igénybe. A hôátadás során két küönbözô hômérséketû anyag kerü egymás közeébe, így az egyik femeegíti vagy ehûti a másikat. Ez azt jeenti, hogy a rendszeren beüi energia ameynek árát egyszer már megfizettük egyszerûen átkerühet a foyamat egy másik részébe, aho nagyobb hatást képes kifejteni. Ezze pénzt és energiát takaríthatunk meg, továbbá csökkenthetjük a termeési foyamat átaános környezetre gyakorot hatását. Csak az ezen a terüeten mûködô egnagyobb és egjobb váaatok rendekeznek eegendô erôforrássa és szaktudássa ahhoz, hogy mindenre kiterjedô hôcseréô megodásokat nyújtsanak. Az Afa Lava mint ezen váaatok egyike optimáis hôátadási technoógiákat kíná az Ön részére. Hôátadási technoógiák a váasztás Mindent egybevéve, a hagyományos megodást a nagyméretû csöves hôcseréôk jeentik, ameyekné vaamive egyszerûbbek a kisméretû spirá hôcseréôk. A kompakt és korszerû megodást azonban a emezes hôcseréôk kínáják, ényegesen jobb hôhatásfokka és fejesztési ehetôségekke. Az Afa Lava ezért esôsorban a emezes hôcseréô technoógiára összpontosít. Eoszási terüet A emezes hôcseréô egy sor vékony, huámosított emezbô á. Ezek ehetnek tömítettek vagy hegesztettek (eseteg ezek kombinációja) függôen attó, hogy miyen foyadékok kezeésére fogják hasznáni, ietve attó, mennyire fontos, hogy a berendezés utóag bármiyen okbó szétszedhetô egyen. A emezeket egy merev keretben úgy nyomják össze, hogy az áramási csatornák párhuzamosan heyezkedjenek e. Az egyik közeg a páratan, a másik a páros számú csatornákban áramik. Az optimáis hôátadás A emezes hôcseréôk kiaakítása optimaizája a hôátadást, mive a huámosított emezek biztosítják a egnagyobb feüetet, ameyen keresztü a hô az egyik gáznemû anyagbó vagy foyadékbó a másikra átvezethetô. A jeentôs hôátadási feüet biztosítása meett a emezes hôcseréôk átaában viszonyag kompakt méretûek. Az Afa Lava Compaboc berendezése pédáu a jeeneg kapható berendezések közü az egyik egkisebb, a hagyományos hôcseréôk heyigényének mindössze kb. 20%-át fogaja e. A csatornák kiaakítása mive minden foyadék átáramotatható rajtuk biztosítja a maximáis turbuenciát is. Ennek eredményeképpen a közegek közötti hôátadás maximáis hatékonyságga történik. Napjaink emeztechnoógiája Az új konstrukciók egyenetesebb eoszást és magasabb tervezési nyomást tesznek ehetôvé. Hôátadási zóna Kiemet jeentôségû a kívánt nyomásesésnek megfeeô nagyobb turbuencia étrehozása szempontjábó. Bemeneti torkoat Kis nyomásesésre, vaamint az erózió-megeôzés érdekében kis sebességûre tervezték. Mûködési ev A emez tetején és aján eheyezkedô terüet feeôs azért, hogy a foyadék egyenetesen, a emez tejes széességén eoszojon, kiküszöböve ezáta a hot tereket. Ez a modern Támasztó oszop Támasztó áb Vezetô rúd Feszítô anya Eenôrzô abak Rúgós aátét Görgôs összeáítás Összeszorító csavar berendezéseken aho a bemenet és kimenet függôegesen egy sorban heyezkedik e a könnyebb csôszereés érdekében bonyoutabb. Az Afa Lava konstrukciói tejes foyadékeoszást tesznek ehetôvé még a egszéesebb emezen is. Mozgatható hátap Tömítés Lemezköteg Fôtartórúd Csapágyház Védôburkoat T-csavar Borítás Keretáb 4 Afa Lava Lemeztechnoógia Afa Lava Lemeztechnoógia 5

4 A küönbség a besôben rejik A emezes hôcseréô kerete 6 Corporate Afa Lava Brochure Lemeztechnoógia 8 Kívürô minden emezes hôcseréô hasonóan néz ki. A küönbség beü a emezek kiaakításában és az akamazott tömítési technoógiában van. Az Afa Lava a emezes hôcseréôk egnagyobb gyártója a viágon. Ezen berendezések esetében oyan tervezési és gyártási ejárásokat akamazunk, ameyek a maguk kategóriájában megehetôsen egyszerûek: a emezek összepréseése egy épésben történik ez nagyobb egyenetességet, kevesebb fizikai erôt, vékonyabb emezeket és hatékonyabb hôátadást eredményez; az eosztási terüet kivitee szabadamazott a hôátadási terüet maximáis kihasznáását, az áramás során a nagyobb turbuenciát, optimáis foyadékeosztást, nagyobb tervezési nyomást és a erakódások minimaizáását eredményezi; hôcseréôink ameyek gyakoratiag az összes üzemi eôírásnak megfeenek optimáis tejesítményt biztosítanak. Hegesztett A tejesen hegesztett emezek 350 C (650 F) hômérséketig és 40 bar (625 psig) nyomásig akamazhatók. Ragasztott tömítés Amennyiben az üzemi körümények a tömítés megduzzadását okozhatják, a ragasztott tömítések küönösen a gyakori megbontások esetében fokozott biztonságot nyújtanak. Ezeket a szervizeés során nem ke kicseréni. Kemencében kezet epoxiragasztónk sziárdan megköti a tömítést, amey így nem váik e. Ragasztómentes tömítés A ragasztómentes tömítések ehetôvé teszik a tömítés gyors és egyszerû heyszíni cseréjét. Az Afa Lava emezes hôcseréôi az aábbi típusokba sorohatók: tömített vagy hegesztett (vagy ezek kombinációja), gondosan váasztott tömítések és ragasztó fehasznáásáva; egyfázisú foyadék-foyadék, vagy kétfázisú gáz-foyadékakamazásokhoz, kondenzátorként, epároogtató berendezésként vagy gôzfejesztôként; küönbözô hômérséketen vagy nyomás aatt, vaamint etérô tisztaságú, viszkozitású és sziárdanyag/rosttartamú foyadékokhoz; kettô az egyben egység, amive a hômérséketprofi és az áramás az egyedi igényeknek megfeeôen szabáyozható; szinte bármey környezethez a egagresszívabb és a egszennyezôbb p. nukeáris energiaipar és tengeri fúrótornyokon történô akamazásoktó kezdve, a finom itaok és éemiszerek fedogozásáig. No Shift 5 pontos fém-fém beáítási rendszer A emezek pontosan és könnyedén eheyezhetôk a nyitás és zárás során Esôrendû tömítést garantá Javítja a megbízhatóságot a tömítés kiyukadásáva szemben Meghosszabbítja a tömítés éettartamát Nincs odairányú emozduás A védôburkoat megfee az OSHA-eôírásoknak Könnyen nyitható, könnyen zárható összeszorító rendszer A kis nyomatékú csapágytok és a rugós aátétek könnyû nyitást és zárást tesznek ehetôvé Egyszerû, egyszeméyes mûködtetés Nincs szükség speciáis szerszámra A hengeret menetek kiküszöböik a fedörzsöést és bemaródást A csavarkötésû konstrukció (nincsenek hegesztett akatrészek) ehetôvé teszi a heyszíni összeszereést és a késôbbi bôvítést Rozsdamentes acé görgôsoros összeáítás a nyitás megkönnyítése és a fôtartórúd kopásának ekerüése érdekében Fôtartórúd Rozsdamentes acé profi a emezek mozgathatóságának megkönnyítése érdekében 5 pontos vezetô rendszer Erôsítés néküi robusztus kivite Egyenetes emeznyomást biztosít Megakadáyozza a emezek egörbüését vagy ehajását Kiváó tömítettséget biztosít Megnövei a tömítés éettartamát Keretszabványok ASME, U - és UM - ávány PED/CE-je Csavarkötésû konstrukció (nincsenek hegesztett részek), amey ehetôvé teszi a heyszíni összeszereést és a késôbbi bôvítést A csatakozások rozsdamentes acébó és titánbó készünek Emeôfüek vagy emeôyukak a biztonságos és könnyû emeés érdekében T-csavarra megerôsített csatakozás, amey ehetôvé teszi a fokozott csôterheést Az egyjáratú berendezésekné: az összes csatakozás egy keretemezen van, ami ehetôvé teszi a csövek megbontása néküi karbantartást Maximáis tervezési nyomás: egfejebb 30 bar (450 psig). Tervezési hômérséket: egfejebb 180 C (350 F) és egaább 50 C ( 58 F). Horony a csavarok biztonságos rögzítéséhez A megerôsítés néküi vastagabb keretfedeek miatt kevesebb feszítôcsavarra van szükség és könnyebb a nyitás/zárás A többjáratú berendezésekné: vakkarimák és kémeôfedeek is kaphatók Kiváó csavarzáró rendszer Padóhoz rögzíthetô csavarozott ábak a fokozott stabiitás érdekében

5 Lemezfejesztések Diabon Graphite nemfémes Egybeovasztott grafit és fuor mûanyag összetéteéné fogva eená a sósavva, az AC 3 vegyüette és egyéb korróziót okozó anyagokka szemben. A hagyományos grafitta szemben a Diabon F nem porózus vagy áteresztô. A kezeés és hasznáat során nem reped meg és nem törik. Szées csatornájú emez A csatakozási pontok néküi emez, 12 mm-es csatornákka ideáis megodás a rostokat vagy szemcsés anyagokat tartamazó foyadékok esetében. Minden csatornát úgy terveztünk, hogy a csatakozásokná megakadáyozza a sziárd anyagok átszivárgását. Lemezes kondenzátor A hagyományos, nagyméretû berendezéseket kompakt emezes kondenzátorok vátják fe. A nagy térfogatú párához kiaakított csatakozások, a speciáis emezkonstrukció, az aszimmetrikus emezhézag biztosítják az optimáis hôátadást és a minimaizát nyomáscsökkenést, akamassá téve a berendezést a kondenzáásra. Dupafaú emez Összepréset és a csatakozásná ézerre összehegesztett emezekbô á. Oyan akamazásokhoz készüt, aho a katasztrófa ekerüése érdekében fokozott biztonságga ke megakadáyozni az összekeveredést. Az egyik emez meghibásodása, kívüre foyást eredményez. A második fa az egyedi higiéniai eôírások szerinti kettôs védemet biztosít a közegek között. Hegesztett-tömített emez A hegesztett csatornák magas nyomástartomány meett is ehetôvé teszik az agresszív, magas hômérséketû foyadékok emezes hôcseréôben történô kezeését. A hegesztett odaon minimáis a tömítés igénybevétee. Hegesztett csatorna agresszív foyadékokhoz Tömített csatorna a hûtött közeghez Lemezes epároogtató Kompakt méretük és gazdaságosságuk miatt a hagyományos, nagyméretû és kötséges vékonyfim-berendezéseket a emezes epároogtatók/kondenzátorok vátják fe. Méy csatornái, nagyméretû kiömônyíásai és a ézerhegesztés ehetôvé teszik a vákuum- és kisnyomású bepárást és kondenzáást mind a vizes, mind a szerves rendszerekné. Periférikus hegesztés Feed Vapour Conce Steam Conde 8 Afa Lava Lemeztechnoógia Afa Lava Lemeztechnoógia 9

6 Az Afa Lava-eôny A maximáis profit eéréséhez, a modern iparágakban eengedheteten, hogy a küönbözô közegek hûtési és fûtési foyamatait jeemezze: a precizitás az aacsony üzemetetési kötségek a maximáis megbízhazóság a minimáis energiafehasznáás a környezetbarát megodás. 10 Afa Lava Lemeztechnoógia Az Afa Lava emezes hôcseréôi a következôket biztosítják megrendeôink számára: Fokozzák a tejesítményt és a kapacitást Az Afa Lava emezes hôcseréôi kimondottan kompakt méretûek. Rendkívü kicsi heyigényük miatt gyakran a hagyományos berendezések méretének mindössze kb. 20%-át fogaják e, így az új berendezések még korátozott heyre is beépíthetôk, a megévô technoógia tejesítményének és kapacitásának fokozása céjábó. Sokka nagyobb rugamasságot és méretezhetôséget tesznek ehetôvé Az Afa Lava vaamennyi emezes hôcseréôje oyan konstrukcióva rendekezik, ameynek veejárója a rugamasság. A emezek száma és mûszaki jeemzôi egyszerûen növehetôk, csökkenthetôk vagy módosíthatók az idôk során vátozó kapacitáshoz igazodva. Ez kevesebb tôkeekötést jeent a jeegzetes berendezésekhez képest. Zökkenômentes mûködést biztosít Az Afa Lava emezes hôcseréôive végzett foyamatok egyszerûbben eenôrizhetôk, és sokka aacsonyabb az energiaszükségetük. Mive az áramás foyamán ényegesen nagyobb a szabáyozott turbuencia, a hagyományos megodásokhoz képest sokka kisebb a szennyezôdések erakódásának veszéye. Ezenkívü kisebb a vibráció, az igénybevéte és az anyagefáradás. Mérsékeik a karbantartási, szervizeési és tisztítási kötségeket Az Afa Lava emezes hôcseréôi gyökeres vátozásokat idézhetnek eô megrendeôink karbantartási és szervizeési programjaiban, vaamint az ezekke járó áásidôben. Ezeket a berendezéseket sokka nagyobb turbuencia és ényegesen jobb áramási rendszer jeemzi, mint a csôköteges hôcseréôket. Ez biztosítja a sokka nagyobb hôátadási hatékonyságot, a kevesebb erakódó szennyezôdést és gyakoratiag kiküszöböi a korróziót vagy eróziót. Ennek eredményeképpen kevesebb és sokka gyorsabban evégezhetô eenôrzésre, vaamint tisztításra van szükség. Ezenkívü az Afa Lava berendezései ehetôvé teszik, hogy a tisztítás vagy emezcsere mindig a heyszínen, az egység fizikai emozdítása nékü történhessen. Oyan berendezéseket vásárojanak, ameyek jeentôs kötségmegtakarítást eredményeznek Az Afa Lava emezes hôcseréôinek kivitee rendkívü kompakt. Oyan berendezések esetében, ameyek gyártásakor küöneges fémekre, speciáis ötvözetekre, vagy az agresszív közegek kezeésére szogáó egyéb kötséges komponensekre van szükség, jeentôs megtakarítás érhetô e a beszerzési kötségekben. A kis méretnek és súynak köszönhetôen aacsonyak az instaációs kötségek, a nagy hôátadási hatékonyság pedig a berendezés tejes éettartama aatt kisebb üzemetetési kötséget igénye. Ezenkívü a hagyományos berendezésekke összehasonítva a kevesebb karbantartási igény szintén jeentôsen csökkenti a szervizeési kötségeket. Minimáis környezetre gyakorot hatás A környezetre gyakorot hatás egyre kritikusabb tényezôvé váik. Az Afa Lava emezes hôcseréôive jeentôsen csökkenthetjük ezt a hatást. Az Afa Lava technoógiája maximáis hôhasznosítást biztosít, így a kevesebb hûtô- és fûtôközeg fehasznáásáva hozzájáru megrendeôink ipari tevékenységének hosszú távú szociopoitikai efogadhatóságához. Magukban hordozzák a jövôbeni technoógiai fejesztés ehetôségét A csôköteges hôcseréôk jó mûködnek, viszont üzemetetésük kötséges, nehézkes és tuajdonképpen korszerûten. Az Afa Lava emezes hôcseréôi ugyanoyan jónak bizonyutak, pusz eônyük, hogy aacsonyabb instaációs-, mûködési- és szervizeési kötségeik meett jóva kedvezôbb tôkebefektetést kínának, ráadásu gyakoratiag korátanu fejeszthetôk a fehasznáó ipari foyamat vátozó igényeinek megfeeôen. Az Afa Lava emezes hôcseréôi kezeni tudják a foyamatosan bôvüô hômérséket- és nyomástartományokat, vaamint a nagyobb viszkozitású és magasabb rosttartamú foyadékokat. Kibôvítik a ehetôségeket Az Afa Lava emezes hôcseréô technoógiájáva kibôvünek a foyamatokban rejô ehetôségek: merôben új megodások vának ehetôvé (pédáu egy kondenzátor és egy másodhûtô egyeten egységben kombináható) kiegészítô technoógia, pédáu hômérséket-megszorítás vezethetô be ehetôvé teszik küöneges fémek fehasznáását viszonyag aacsony kötségek meett, így a emezes hôcseréôket még ió-, ietve erôsen korrodáódó anyagokhoz is hasznáhatjuk. Afa Lava Lemeztechnoógia 11

7 Kihozni a egtöbbet Pontos hôátadás Közei hôfoképcsôk Vaódi eenáram mérése A keresztezô hômérséketek kezeésének képessége 80 90%-ka kisebb ûrtartaom A versenyeônyt és a tiszta hasznot mindig növei az, ha a egtöbbet hozzuk ki abbó, amink van. Az Afa Lava emezes hôcseréôi ezen feü ehetôvé teszik, hogy berendezéseink fehasznáói úttörôk ehessenek. Megrendeôink számára biztosítjuk, hogy: növejék viszonyag aacsony kötségek meett a rendekezésükre áó hôátadási kapacitást jobban eenôrizhessék a hôátadási foyamatot/hômérséketi profit a káros túfûtés ekerüése meett javítsák termékeik minôségét a feüeti fûtés/hûtés jobb szabáyozásáva a jobb kondenzációnak köszönhetôen növejék a termeés voumenét. Jövôbeni cékitûzések a emezes hôcseréô technoógiában Az Afa Lava éen jár a emezes hôcseréôk terén végzett kutatásfejesztésben. Gyakorati tapasztaatunk szerint az ekövetkezô években további fejôdés figyehetô majd meg az aábbi terüeteken: energiatakarékossági intézkedések nagyobb hômérséketés nyomástartományban is mûködôképes berendezések éetcikus-kötségek (LCC) még inkább ipari jeegû akamazások több céú berendezések szabványosított megeôzô karbantartás a berendezés fizikai emozdítása nékü végezhetô szervizeés. Aacsonyabb összkötség Kis tôkebefektetés Aacsonyabb instaációs kötségek Kevesebb karbantartási kiadás Minimáis üzemeési kötségek Nagy megbízhatóság Kevesebb erakódás Kevesebb igénybevéte, kopás és korrózió Finommechanikai/ézerhegesztés Minimáis energia-fehasznáás Maximáis hôfehasznáás Aacsonyabb energiakötségek Kisebb hôátadó feüet Környezetbarát megodás Minimáis energia-fehasznáás, maximáis hatásfoyamat meett Kevesebb tisztítás Kevesebb anyagfehasznáás a gyártás során Aacsonyabb éetcikuskötségek (LCC) 12 Afa Lava Lemeztechnoógia Afa Lava Lemeztechnoógia 13

8 A tejes váaszték Ha az Afa Lavató vásáronak, többek között azt az eônyt is évezhetik, hogy egyedüáó termék- és technoógiakínáatbó váaszthatnak. Az Afa Lava bármey hôátadási igény támasztotta evárásnak képes megfeeni, és vaamennyi Afa Lava berendezés mögött ott á Nonstop Performance szervizkoncepciónk, amey biztosítja: minden foyamat maximáis hatékonyságát a maximáis mûködési idôt a minimáis karbantartási és szervizeési kötségeket. AfaRex Hegesztett emezes hôcseréô Tömítés néküi, magas hômérséketen, magas nyomáson mûködô kompakt emezes hôcseréô. Lézerhegesztett. A kétdimenziós hegesztés csökkenti a hôtáguás miatt eôforduó anyagkifáradást. Compaboc Hegesztett emezes hôcseréô Sokodaú foyadék-foyadék hôcseréô, hôvisszanyerô, gôzfejesztô, kondenzátor, epároogtató és gôzfûtô készüék. Keményforrasztott berendezések A réz- vagy nikkeforrasztás akamazásáva néküözhetôk a tömítések. Ezek a kompakt hôcseréôk tökéetes megodást nyújtanak a kis vagy keretre szeret akamazásokná. Higiénikus megodások Frontine TM Tejtermékek, söripari termékek, itaok és nagy viszkozitású termékek pasztörizáására és átaános hûtésére/meegítésére. Baseine Tejtermékek, söripari termékek és nagy viszkozitású termékek átaános hûtésére/meegítésére, vaamint néhány akamazásná ezek pasztörizáására. AfaVap emezes epároogtató Nagy tejesítményt igényô epároogtató akamazásokhoz készüt és kitûnôen akamazható nagy viszkozitású foyadékok kezeéséné. Speciáis emezszerkezette készü a cefre epároogtatásához. AfaCond emezes kondenzátor A hagyományos, nagyméretû berendezéseket kompakt emezes kondenzátorok vátják fe. A nagy térfogatú párához tervezett csatakozások, a speciáis emezkonstrukció, az aszimmetrikus emeztávoság a hôátadás optimaizáása és a nyomáscsökkenés minimaizáása érdekében akamassá teszik a berendezést a kondenzáásra. 14 Afa Lava Lemeztechnoógia Afa Lava Lemeztechnoógia 15

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

olvo FE-jének testre szabása.

olvo FE-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FE-jének V testre szabása. Üdvözi Önt a Vovo FE a korátan ehetőségek teherautója. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítmé nyezési tasítások (VBI) megkönnyítik járműve eőkészítését

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kondenzátum-előkészítés AQUAMAT sorozat

Kondenzátum-előkészítés AQUAMAT sorozat Kondenzátum-eőkészítés max. 100 kompresszor száítási tejesítményig Csökkenti a kötségeket! A kondenzátum eőkészítése kifizetődik Az egyre szigorúbb környezetvédemi eőírások miatt a kompresszoráomásokbó

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések Az üvegiparban akamazott hőcseréő berendezések A távozó nagy hőmérséketű füstgáz hőtartamának hasznosítása céjábó akamazzák. A füstgáz entapiájáva az égésevegő eőmeegítve: csökken a füstgázokka távozó

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése 49 Termopasztikus poioefin, esõsorban PE- és PP-huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE DESZTILLÁCIÓ 63 7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE A desztiáció foyadékeegyek akotórészeinek eváasztása az eegy részeges egőzöögtetéséve és az eküönített (átaában

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec

Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec StoCretec StoCretec Betonjavítás, heyreáítás / Feüetvédeem Termékkataógus Betonjavítás, heyreáítás Feüetvédeem StoCretec Tudatosan építeni A jeen kiadványban közötek mai tudásunknak feenek meg, sokéves

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA P ÉS R PROFILON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYEDÉNYES FAJOKRA Csiha Csia Sopron 4 Doktori Iskoa:

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel!

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel! Tisztet Ovasó!...fogjunk végre õszintén kezet, s ne mindig csak néhányan, hanem vaahára többen.. Széchenyi Mindenki feeõs Magyarországért, nemcsak azért, mert kevesen vagyunk a nagy nemzetek is így tartják.

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

Termékválaszték és műszaki adatok

Termékválaszték és műszaki adatok Termékváaszték és műszaki adatok Ø 60 mm Ø 60 mm termoz CS 8 Típus Cikkszám Engedéy ETA Dübe Dübe nomináis Furat átmérő Min. rögzítési méység Feüeti síkba szereés Süyesztett szereés Behajtás Tányér-Ø Min.

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

Perpeto játszóeszközök

Perpeto játszóeszközök Perpeto játszóeszközök C S Ú C S M I N Ô S É G Û M A G Y A R J Á T S Z Ó T E R E K Perpeto játszóeszköz csaád A Perpeto játszóeszköz csaádot azza a céa hoztuk étre, hogy hazai aternatívát kínájon a küfödrô

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell.

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell. A PROFI srzat még többet kíná: EcTech az aacsnyabb fgyasztásért és nagybb tejesítményért tvábbi 8 LE a Pwer Pus-sza a vátómű knfigurációs ehetősége A STEYR SK3 kabin eérhető aacsny kiviteben is a jbb kiátás,

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK Dr. Vad János: Ipari égehnika BMEGEÁTMOD3 1 5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK 5.1. Konsrkió 5.1. ábra. Az Áramásan Tanszék áa kiejesze nagy veőávoságú axiáveniáor prooípsa emezapáos járókerékke és ompa

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben