Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ"

Átírás

1 Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

2 Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint egy többcéú, sokodaú jármű, amey kiemekedő rugamasságot és eső osztáyú termeékenységet kíná. A városi és a regionáis áruterítés követeményeinek megfeeően könnyen rakodható, és kényemes, tágas munkakörnyezetet biztosít a járművezető számára. Az egyszerű manőverezhetőségre, a fokozott biztonságra és a jó kiátásra összpontosítva a Vovo FE nem ádozza fe a Vovo teherautók egendás erejét és tejesítményét. A Vovo munkatársaként továbbá a sokodaú szogátatások szées kínáata révén annak biztos tudatában dogozhat, hogy a egmagasabb szintű száítási megodást váasztotta. Ezért: Egyszerű birto koni és vezetni. Egy teherautó, amey maximáis rugamas ságot kíná akkor és ott, amikor szüksége van rá. Páratan képességei és vezetési éménye meett Ön szabadon összpon tosíthat a napi feadataira, ránk bízva a fárasztó feadatokat. Erő és mérnöki munka. A számos eérhető konfiguráció jóvotábó a Vovo FE minden, amire szüksége ehet. Az erő és a tejesítmény a technoógia, a sebességvátó és az eektromos rendsze rek részeteire vaó odafigyeésünkbő ered. 2 Kényeem. A vezetőüésben tötött hosszú napokra tervezve. Bármiyenek is a szakmai kötee zettségei, a Vovo FE optimáis kényemet és ergonómiát biztosít, oyan munkaheyet teremtve Önnek, ameyet otthonának hívhat. Leki nyugaom. Vovo szervizeink biztosítják, hogy Ön min dig foytathassa útját, maximáis termeé kenységet kínáva, feeseges kockázatok váaása nékü. Biztonság. A Vovóná büszkék vagyunk arra, hogy odafigyeünk a biztonságra. Teherautóink a egkorszerűbb, egfejettebb rendsze rek segítségéve biztosítják nemcsak az Ön egészségét és jóétét, de megaka dáyozzák a baeseteket, ietve ha mégis bekövetkezne a baj, csökkentik annak következményeit. A hibrid ajánat. Egy profi jármű profik áta tervezve a hibrid V ovo FE-t áruterítő és hua dékszáító akamazásokra fejesztették ki. A környezetvédeem a Vovo aapértékei nek egyike, és büszkék vagyunk arra, hogy munkába átak az eső sorozatgyártású FE Hybrid teherautók.

3 3

4 NAPI FOGYASZTÁSI CIKKEK Eső osztáyú áruterítés. Bármiyen hőmérséket meett. Egy oyan kompetitív üzeti környezetben, mint az áruterítés, megnyugtató, ha egy megbízható járműfottát tudhat a háta mögött. Küönösen akkor, ha érzékeny árut, pédáu fagyasztott termékeket száít. Erős, hathengeres, 250 és 320 óerő közötti tejesítményű D8K motorjáva a Vovo FE csúcstejesítményt nyújt, és tökéetes az áruterítési munkára. A könnyű eső és hátsó tengeyek még nagyobb teherbírást esznek ehetővé. Három fükefeszeretségi csomag váasztható: Distribution, Distribution+ és Vocationa. Fényszórók. Meékhajtás. A Vovo csaádhoz tartozik. Amikor úton van és száít, a Vovo FE haté kony, áítható fényszórói és ködfényszórói biztosítják a jó kiátást, rossz körümények között is. Jeegzetes megjeenésük gon doskodik róa továbbá, hogy mindenki tudja, hogy egy Vovo közeedik. Rakománykezeő berendezése meghajtá sához a teherautóját fe ke szeretni egy pusz meghajtórendszerre egy meék hajtóműve. Egyet vagy többet is feszere het, hogy a motor erejéve küönfée beren dezéseket hajthasson meg. A Vovo FE küönfée meékhajtásokat kíná. Bővebb információk a 32. odaon. A jeegzetes új dizájn, amit a Vovo vas embéma is erősít, a minőség fémjee az utakon. Hiszünk benne, hogy a Vovóva fennáó partneri kapcsoat eőnyös az Ön számára. Örökségünket, miszerint a egmagasabb színvonaú teherautókat gyártjuk, a viág minden táján eismerik. Üdvözöjük a csaádban!. I Shift tehermentesítse a ba ábát! Az I Shift te azt a jeenti a vezetést, hogy efeejtheti a kupungpedát. A Vovo fejett auto matizát fokozatvátási rendszere beépített inteigenciáját fehasznáva mindig a megfeeő fokozatot váasztja ki. Még a egjobb járművezetők szerint is eheteten feümúni automati kus pontosságát. Csak pihenjen. Vagy ha jobban érzi magát, ha Ön irányít, közbeavatkozhat és manuáisan is váthatja a fokozatokat az I Shift te. Öné a váasztás. Bővebb információk az I Shift rő a 31. odaon. 4

5 5

6 KÖNNYEN ÜZEMELTETŐ, KÖNNYEZ VEZETHETŐ Ne bosszankodjon, ne aggódjon. A Vovo Trucks-ná abban hiszünk, hogy Önnek szabadon ke tudnia koncentránia arra, ami szakmai tevékenysége során fontos. Szüksége van teherautója értékes üzemidejére mi biztosítjuk. Fokozhatja tevékenységének termeékenységét sokodaú szogátatási kínáatunk igénybevéteéve. Emeett azon is dogozunk, hogy csökkentsük járművének tejes üzemetetési kötségét. Mindent figyeembe véve a Vovo FE egy rendkívü jövedemező befektetés az Ön és váakozása számára. Rugamas szerződések az Ön igényeire szabva. A Vovo Szervizszerződések kínáatának révén kihasznáhatja az ideáis száítási megodás eőnyeit. Szerződéseink ehetővé teszik annak szabad meghatározását, hogy akkor végezzék e járművének karbantar tását vagy javítását, amikor az szükséges. Ez a rugamasság segít maximáis szin ten tartani a termeékenységet. Bizo nyos feépítmények szintén bevonhatók szerződésébe. 6 Kiemekedő körkörös kiátássa. Teherautója ahogy Ön szeretné. A Vovo FE ehetővé teszi Önnek, hogy heyesen mérje fe a fükéjét övező viágot. A tükrök mérete és stratégiai eheyezése a ehető egjobb körkörös kiátást nyújt ja, míg a kiegészítő abakok tökéetes ráátást biztosítanak járműve közveten környezetére. A Vovóná az Ön igényeihez igazítjuk teherautóinkat. Ha tudatja veünk, hogy mit vár V ovo FE teherautójátó, közvetenü a gyárban ennek megfeeően aakítjuk ki a járművet, a feépítményező számára szük séges rögzítési pontokka és eektromos csatakozókka. Ez a módszer jeentősen csökkenti a száítási időket a feépítmény kiaakításakor, ami azt jeenti, hogy éppen oyan teherautót kap, amiyet szeretne gyorsan.

7 Járműve biztonságban van. A fejett távirányítású riasztórendszer a tovajok eenségévé teszi a Vovo FE-t. Könnyedén működésbe ép, ha nem kívánt vendégek próbáják kinyitni az ajtókat vagy háborgatni a járműveket, így akkor is biztosítja nyugamát, ha vaaho másho tartózkodik. A kompex rendszer, amey megkönnyíti a dogát. A teherautó vaamennyi funkciója egysze rűen a vezetőüésbő vezérehető. A kor szerű, átfogó eektromos rendszer könnyű kezehetőséget és szabáyzást tesz ehe tővé, míg az akamazások a specifikáció során meghatározhatók. Könnyű manőverezhetőség bármerre is járjon. Mert a vezetésnek évezetnek ke ennie. A Vovo FE-ve a egzsúfotabb heyeken is könnyű manőverezni. Ez egy oyan jármű, amey könnyű kormányzást és egyenetes gyorsuást tesz ehetővé, ugyanakkor szá mos eszközt biztosít ahhoz, hogy minden heyzetben segítse Önt a navigáásban. A Vovo FE műszeregységének és műszer faának ekészítése során fontosnak tar tottuk, hogy a józan ész egyszerűségére összpontosítsunk. A műszerek eheyezése és kiaakítása eősegíti, hogy egyeten pi antássa áttekinthetők egyenek, a ehető egjobb ergonómiát kínáva, és ehetővé téve, hogy zökkenőmentesen, ösztönösen vezethessen a egforgamasabb utakon is. Vovo Premium Lease. Ha az Ön számára áruterítő járművének vagy fottájának a ízingeése fee meg, havidíj eenében igénybe veheti a Vovo Premium Lease-t. Egy átfogó csomag á a rendekezésére, amey magában foga mindent, az üzemanyagot és a járműveze tők kötségeit kivéve. Biztosítsa zökkenő mentes tevékenységét! Bővebb informáci ók a Vovo szogátatásairó a 25. odaon. 7

8 VOLVO DÍZELMOTOROK Erő és tejesítmény szükség szerint. Emésség, erő, gyors reakció és kedvesebb a környezethez. A Vovo FE motorjai rugamasságot biztosítanak, ami eengedheteten munkaeszközzé teszi a járművet a városi és regionáis áruszáításhoz. A Vovo FE a egújabb műszaki technoógiák akamazásáva tökéetes hosszú távú befektetést jeent, ha szeretné biztosítani a maximáis üzemidőt és termeékenységet váakozása számára. INDULÁSSEGÍTŐ MOTOR REGENERÁCIÓ KOMPRESSZIÓS FÉK ÉS KIPUFOGÓFÉK A sárdagasztónak is nevezett funkció segít áandó forduatszámot tartani a kiváasztott fokozatban. Ez az opció küönösen hatékony, ha csúszós útfeüeten ke eindunia. A motor és a kipufogógáz-utánkezeő rendszer (EATS) működése során korom és kén gyűik össze az EATS-ben. Ezt természetes kémiai reakciók szabáyozzák a teherautó hasznáata közben. A regenerációs foyamatba csak szé sőséges körümények esetén ke beavatkozni a járművezetőnek átaában nincs szükség beavatkozásra. A D8K motor erőtejes motorfékke rende kezik, amey kíméi a kerékfékeket, egyútta meghosszabbítja a féktárcsák és fékbetétek éettartamát. A Vovo FE kipufogófékke, ietve kompressziós és kipufogófékke is rendehető, ameyek egyaránt hatékony fékezést biztosítanak szükség esetén. EURO 6 A SZERVIZINTERVALLUMOK ÉS A KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZATLANOK VÁLTOZÓ GEOMETRIÁJÚ TURBÓFELTÖLTŐ A szigorú európai károsanyag-kibocsátási szabványok szabáyozzák a dízemotorok áta kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét. A 2014 eejétő érvényes Euro 6-os szabvány jeentős csökkentést ír eő eődjéhez, az Euro 5-höz képest, akár nem kevesebb, mint 75%-ot is. A Vovo Trucks megodása a kihívásra a szeektív kataitikus redukciós technoógia (SCR) továbbfejesztése egy vízhűtéses kipufogógázvisszavezető rendszer (EGR) akamazásáva. A Vovo FE kínáatában szerepő motorok apróékosan az Euro 6 eőírásainak tejesítése érdekében fejesztették ki, a tejesítmény és a nyomaték csökkenése, ietve az üzemanyagfogyasztás növekedése nékü. Mindenki számára eőnyös heyzet. A járművezetők és a környezet számára egyaránt. 8 A Vovo FE tuajdonosainak nem ke járműveik szervizintervauma vagy karbantartási köteezett ségei miatt aggódnia az Euro 6 motorokka és szervizszeméyzette szembeni nagyobb követe ményei eenére sem. Ezek a követemények nem vátoztak. Aacsony forduatszámon a vátozó geometriájú turbófetötő akamazása biztosítja a teherautó nagyobb tejesítményét. Ez ehetővé teszi a motor turbófetötőjének hatásfokának megvátoztatá sát, és eősegíti a apos nyomatékeadást, ietve a szupergyors reakciókat.

9 TELJESÍTMÉNY ADBLUE GYORS REAKCIÓ A D8K motor tejesítményének gyors reakciói tökéetes haszonjár művé teszik a Vovo FE-t. Kérjük, további információért apozzon a 29. odara. A károsanyag-kibocsátás csök kentése érdekében egy küönáó tartáybó AdBue kerü hozzáadásra. Az AdBue a Vovo FE motorjainá a gázoajfogyasztás 5 6%-át teszi ki. A D8K motor minden heyzetben csúcstejesítményt nyújt. Ha szűk manőverezésre van szükség pédá u sűrű városi forgaomban, mindig számíthat a viámgyors reakciókra. KÖZÖS NYOMÓCSÖVES BEFECSKENDEZŐ RENDSZER A nagynyomású eektronikus befecskendezést a közös nyomócsöves rendszer biztosítja, 2000 bar maximáis nyomás meett. FORGATÓNYOMATÉK A D8K motor széesebb, aposabb nyomatékgörbét és jobb reakció kat kíná aacsony forduatszámon pédáu kanyarokban. A egna gyobb nyomaték immár 1200 Nm, ami csökkenti a fokozatvátások szükségességét. KIPUFOGÓGÁZ UTÁNKEZELÉS A D8K motor károsanyag-kibocsátá sát a szeektív kataitikus redukciós rendszer (SCR) és a kipufogógázvisszavezetés (EGR) kombinációja csökkenti. Egy pusz befecskendezőt heyeztek e a kipufogóban, amey a kipufogógázok hatékony további kezeéséhez biztosítja a gázok meg feeő hőmérséketét. MELLÉKHAJTÁS A Vovo FE meékhajtóművei bizto sítják a kiegészítő akamazások vagy a jármű saját rakománykezeő beren dezésének meghajtását. Bővebb információk a 32. odaon. A D8K TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ ERŐ OLAJCSERE A Vovo D8K motor egy tejesen új hathengeres, 8 iteres motor, 250, 280 vagy 320 óerős tejesítmény szintte. Ez nagy tejesítményéve és optimáis aakíthatóságáva töké etesen ieszkedik a Vovo FE-hez. A Vovo FE D8K motorjának átagos oajcsere-intervauma az üzemete tési körüményektő függően kiométer, a Vovo cserespecifi káció (VDS4) minőségi szabvány akamazásáva. 9

10 A SOKOLDALÚ ALVÁZ Aap a sikerhez. A Vovo FE avázának kiaakítása során mérnökeink minden képzeőtehetségüket atba vetették. Az átaános cé egy sokodaú típus megakotása vot, amey szinte bármiyen akamazásra megfee, amit csak teherautó végezhet. Ezután kifejesztettek egy masszív, eenáó avázat, amey mégis könnyű, megbirkózik a nagy terheésekke is, és emeett könnyen testre szabható. Most Ön teheti próbára erőfeszítéseik eredményét. VOLVO FELÉPÍTMÉNYEZÉSI UTASÍTÁSOK A Vovo Feépítményezési Utasítások a viág minden táján dogozó profi feépítményezők igényeit eégítik ki. A rajzok, a járműspecifikációk és az adattábázatok eérhetősége révén ez az esődeges információforrás, mikor V ovo FE avázát az Ön üzeti igényeihez igazítják. 10 SEGÉDTENGELYEK ALVÁZMAGASSÁG Az aváz kétfée magasságban készü (FRAME266 és FRAME300), 7, ietve 8 mm-es vastagságga. Az FE avázakhoz két segédtengeytípus rendehető. A TA-FIXED tengey egy fix segéd tengey szimpa vagy dupa abroncso zássa. A TA-HYDRS egy hidraui kusan kormányzott segédtengey, kizáróag szimpa abroncsozássa. HÁTSÓ TENGELYEK Négy küönböző hátsó tengey ren dehető, küönfée kombinációkban. A tengeyek teherbírása 13 és 23 tonna közötti.

11 FELFÜGGESZTÉS A Vovo FE eső és hátsó tengeyei is küönfée fefüggesztésekke rendehetők. A váasztható fefüg gesztés a tengey teherbírásátó függ. Küönböző kombinációkban rendehetők ég- és aprugós fefüggesztések. TELJESEN ÚJ ALVÁZKIALAKÍTÁS Az Euro 6-nak megfeeően továbbfejesztett avázkiaakítás azt jeenti, hogy a Vovo FE a szi gorúbb károsanyag-kibocsátási követemények eenére is éppen oyan sokodaú, mint korábban. LÉGRUGÓZÁS TENGELYTÁVOLSÁG Az eektronikus vezérőrendszer (ECS) segítségéve működtethető a égrugózás szintszabáyzá sa is, a műszerfaon taáható kapcsoók, ietve a vezérődoboz hasznáatáva. Ez könnyű és gyors rakodást eredményez, a rakodó rámpa magasságátó függetenü. A Vovo FE sorozat a modető és a tengeykiaakítástó függően 3200 és 6800 mm közötti tengeytávosá gokka rendehető. SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK Az aváz hozzáigazítható az oyan speciáis akamazásokhoz, mint a huadékszáítók, a tartáykocsik és a daruk. Az üzemanyagtartá yok és/vagy az AdBue-tartáyok átheyezésre kerünek a kérdéses akamazásnak megfeeően. SZERSZÁMOSLÁDÁK ÜZEMANYAGTARTÁLYOK BELSŐ ALVÁZBETÉT A háromtengeyes járművek aapkivi teben kapnak egy beső avázbe tétet, amey megerősíti az avázat a hátsó tengeyek rögzítésének környékén. A teherautó specifikációjának és küöneges követeményeinek függvényében műanyag, acé vagy aumínium üzemanyagtartáyokka rendehető, 160 és 630 iter közötti térfogatta. A Vovo FE két küönáó szerszá mosádáva feszereve készü egy kisebb 55 iteres, ietve egy nagyobb 125 iteres vátozatta. Ezek tökée tesen akamasak a rakományrögzítő hevederek vagy egyéb feszereések tároására. ELSŐ TENGELYEK A Vovo FE avázakhoz 7,1 8 tonna maximáis teherbírás közötti, gondozásmentes eső tengeyek rendehetők. 11

12 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Egy teherautó, amey jó söpör. Az üzeti igényeinek megfeeő teherautó kiváasztása során mindig femerü, hogy bizonyos részeteket rangsoronia ke, vagy kompromisszumokat ke kötnie. A Vovo FE esetén nincs erre szükség. Az Ön pontos igényeinek megfeeő feépítményt biztosítjuk. Az FE 6 2 merevaváz aacsony zajszintjéve, rendkívü kedvező károsanyag-kibocsátásáva, páratan körkörös kiátásáva és könnyű manőverezhetőségéve tökéetes váasztás huadékszáító akamazásokhoz. A gyakori megáásokat és einduásokat a hathengeres, 8 iteres D8K motor, vaamint az automatikus vagy I Shift sebességvátó könnyíti meg, míg az aacsony füke kényemes, csúszásgátós feépőket akamazó beépést kíná. Egy iyen kényemes fükébő azonban nem is szeretne oyan gyakran kiszáni. Hátsó tengey. A nagy hátsó terheés azt jeent, hogy bíznia ke teherautója fefüggesztésében. A Vovo könnyű hátsó tengeye 13 tonnás teherbírást tesz ehetővé, a égrugózás pedig a ehető egsimább haadást biztosít ja. Bővebb információk a tengeyek váasz tékáró a 32. odaon. 12 Automatikus sebességvátó és I Shift. Ha oyan gyakran ke megánia és eindu nia járművéve, mint a huadék összegyűj tése során, megnyugtató az a tudat, hogy számíthat az automatikus fokozatvátási rendszer segítségére. Az iyen sebesség vátó hasznáata azt jeenti, hogy járműve vezetése során egyszerűen csak arra ke koncentránia, hogy egyik megáási pontró a másikra jusson. Beépés. Ideáis gyakori megáások esetén, amikor be- és kiszá a járműbő. A csúszásgátó feépők és a könnyen eérhető kapaszko dók megkönnyítik a munkáját, még mosto ha időjárási körümények között is. Az ajtók aó részének opciós viágítása ideáis sötét hajnaokon, ietve akonyatkor végzett munkához.

13 13

14 FÜLKEBELSŐ Lépjen be egy kényemesebb munkanapba! A kényemes, ergonomikus tervezésű feépők eengedhetetenek, ha a mindennapos munka gyakori ki- és beszáássa jár. A füke tágas beseje és jó etaát jeemzői nyugodt heyé varázsoják teherautóját, ameyben igazán évezetes a munka. Tekintse meg a Vovo FE fükéjének besejét ameyet az Ön kényemét szem eőtt tartva aakítottunk ki! 14 Tágas fükék. Fükefefüggesztés. Még több tároóhey. A Vovo FE három küönböző tágas fükéve rendehető. A három közü a nappai füke a egkompaktabb kiaakítása, míg a kom fort füke ággya vagy anékü is rendehető. A nagyobb háófüke mindig tartamat ágyat, eegendő heyet kínáva a pihenés hez és a azításhoz. Bővebb információk a 33. odaon. A Vovo FE egkorszerűbb technoógiát akamazó fükefefüggesztése sima utat garantá. Mechanikus fükefefüggesztés eö és hátu csavarrugókka és en géscsiapítókka, ietve tejes égrugós fükefefüggesztés eö és hátu égrugók akamazásáva. Nézzen körü a fükében, és bőséges heyet taáhat dogai tároására. Tároóheyek a műszerfaban. Az ajtókban. A feje föött. Az üések között. Továbbá ehetősége van arra, hogy kívánsága szerint további tároegységeket is rendejen. Beépés. Audió ehetőségek. Kormánykerék. Opcióként épcsőviágítás is rendehető, az ajtó asó keretébe épített ámpa formájá ban. Könnyen eérhető kapaszkodók és két csúszásgátó bevonatta eátott épcsőfok teszi egyszerűvé a rendszeres be-, ietve kiszáást a fükébő. Gyorsabban teik az út, ha zene szó köz ben. Audió ehetőségek szées kínáata rendehető az USB csatakozós CD- és mp3-ejátszótó a rádiós vátozatokig, az Ön kényemét szogáó beépített kihangosítóva, vaamint távirányítóva. Bővebb információk a 34. odaon. A kormánykerék az Ön áta kívánt hey zetbe áítható, átmérője pedig 460 vagy 500 mm.

15 Tejesen új üések. Aacsony beső zajszint. Ergonomikus gondokodás. Az új, ergonomikus üések a egújabb Vovo FE utasterének meghatározó eemei, továbbfejesztett rögzítésekke, vaamint integrát fejtámáva és biztonsági övve. Az új kárpitanyag jobban eená a szen nyeződéseknek. A vezető- és az utasüés egyaránt az Ön igényeinek megfeeően áítható. A maximáis hangszigeteés azt jeenti, hogy a Vovo FE menet közben nyugodt környezetet biztosít, minimáis motor- és gördüési zajja. A füke eosztásának megtervezése során a egfontosabb tartjuk szem eőtt, Önt, a járművezetőt. Ezt nevezzük ergonomikus gondokodásnak. A műszerek és a vátókar stratégiai eheyezésének révén mindent erőfeszítés nékü érhet e és vezérehet. A eggyakrabban hasznát kezeőszervek a kormánykerék közeében taáhatók, egy kissé megkönnyítve a munkáját. DIN rekeszek. Légkondicionáási ehetőségek. A szévédő föött két tároóegység, vaa mint négy DIN rekesz taáható. A DIN rekeszekben kommunikációs rádió vagy tachográf is eheyezhető, de kiegészítő tároóként is hasznáható. A hőmérséketet hatékony kímaberende zés tartja a megfeeő szinten égkondici onáó hasznáatáva vagy anékü. A műszerfa és a középkonzo kiosztása. A műszerfa és a műszeregység kiosztása könnyen eérhetővé teszi az Ön számára a szükséges fontos információkat. A sebes ség, a forduatszám, az üzemanyag- és az oajszintek azonna áthatók, eősegítve útja egyszerű megtervezését. 15

16 A FÜLKE KÜLSEJE Fogtunk vaami jót, és még jobbá tettük. Teherautó-kínáatunk megtervezése és megakotása során szem eőtt tartjuk, hogy a Vovo csaád vaamennyi tagja saját, jeegzetes szeméyiségge rendekezik. A Vovo FE ebbő a szempontbó kiemekedik a tömegbő. Ez egy oyan jármű, amey fokozott magabiztos ságot sugároz, kiegyensúyozott, jó erőben évő megjeenése pedig a egjobb minőségű járművek között jeöi ki a heyét a saját terüetén. Erre az egyedi szeméyiségre egy kortárs új dizájn épü, amey korszerű megjeenést eredményez. A védjeggyé vát V-aakú LED fényszórók az egyik egjobban feismerhető jeemzői a közeedő teherautónak. A Vovo FE mindent figyeembe véve a megküönböztetés jee. Légtereők. Eüső hűtőrács. Opciós tetőabak. A égtereők is eősegítik a égeenáás csökkentését, és kiegészítő égtereő paneek segítségéve még tovább csök kenthető az üzemanyag-fogyasztás. A méhsejt mintázatú eüső hűtőrács hatékonyabb égáramást tesz ehetővé, ami eősegíti a motor hűtését és az utánkezeési foyamatot. Tetőabakot is rendehető üveg vagy fém kiviteben kézi vagy eektromos működtetésse. Legyen büszke arra, hogy egy Vovót vezet. Egy átfogó megodás. Prémium kínáatunk része. Maximáis aakíthatósága és kiemekedő rugamassága révén a Vovo FE tökéetes megodást kíná, ha optimaizáni szeret né tevékenységének termeékenységét. Gondoskodunk róa, hogy pontosan oyan járművet kap, amiyenre szüksége van. Dogozzon akár az építőiparban, az áru terítésben vagy a huadékszáításban, a Vovo FE rendekezésére á a munka evégzésére. A Vovo FE a Vovo prémium teherautó- kínáatának része a rendkívüi Vovo FH16tó a Vovo FMX-ig, az építőipar masszív fenevadjáig. Bármiyen tevékenységet is végezzen, rendekezünk az annak megfeeő teherautóva. A tekintéyt parancsoó vas embéma a Vovo FE-n magasabbra kerüt a jármű eején, közeebb Önhöz, a járművezetőhöz. 16

17 17

18 BIZTONSÁG Az Ön biztonságát szem eőtt tartva kifejesztve. A Vovóná büszkék vagyunk arra, hogy komoyan vesszük a biztonságot. Ez örökségünk része, és beépítettük aapértékeink közé is. Eengedheteten oka ez járműveink foyamatos műszaki fejesztéseinek. A Vovo FE kiemekedő kiátást és fokozott biztonságot kíná a fükében, vaamint innovatív védemi rendszert nyújt. Ez nemcsak az Ön saját biztonságát, hanem az úton évő többi közekedő biztonságát is fokozza. Eektronikus menetstabiizáó (ESP). Az ESP a Vovo FE aapfeszeretségének része. Ez a termékjeemző javítja a jármű biztonságát és iránytartási stabiitását nehéz menetkörümények között. Segít továbbá ekerüni a boruáshoz vezető heyzeteket. Integrát biztonsági övek fokozott ütközésáóságga. A biztonsági öveket az üésekbe integrá ták, és eső osztáyú ütközésáósságga rendekeznek. Fekete és piros színben rendehetők, ez utóbbi a fükén kívürő is jó áthatóvá teszi az öv hasznáatát. 18 Erősített üések és üésrögzítés. Az üések természetesen biztosan rögzü nek a padóhoz, és a maximáis biztonság érdekében a rögzítéseket speciáis erő sítésse átták e. Vaójában az egész FE fükét megerősítették, hogy baeset esetén megvédje Önt. Magátó értetődő, hogy a füke a Vovo vaamennyi ütközési, piér- és töréstesztjét tejesítette. Eüső aáfutásgátó rendszer. A Vovo a többi közekedőt szem eőtt tartva fejesztette ki az aáfutásgátó rendszert. Az eső és a hátsó aáfutásgátó rendszer megakadáyozza, hogy a kisebb járművek a teherautó aá szorujanak ütközés esetén.

19 JOBB KÖRKÖRÖS KILÁTÁS Városi környezetben közekedve étfontosságú, hogy mindig tejes képet kaphasson a környezetérő. Az eektromos mozgatású, opcióként fűtött küső tükrök segítségéve maradéktaanu nyomon követheti környezetét. Manuáis opció szintén rendekezésre á. Színezett, napvédeemme eátott üvegezés opcióként rendehető. Ez csökkenti a füke n apsütés miatti femeegedését. KIEGÉSZÍTŐ ABLAKOK Kiegészítő abakok rendehetők az ajtókba és az odapaneekbe. Ezek küönösen hasznosak szűk heyeken közekedve, míg a hátsó abak ehetővé teszi, hogy szemme tartsa értékes rakományát. HÁROMRÉSZES LÖKHÁRÍTÓ KONCEPCIÓ A Vovo FE innovatív ökhárító koncepciója acé sarokeemeket akamaz, ameyek kiemekedő ütkö zésáóságot biztosítanak. Emeett sérüés esetén könnyebb az egyes eemek cseréje, ami kisebb javítási kötségeket eredményez. 19

20 ÉPÍTŐIPAR Egy fényesebb jövő építése. Ha az építőiparban dogozik, sokodaú járműfottát ke fenntartania. A Vovo FE tökéetesen megfee erre a céra. Éppen oyan jó szogá biencsként, mint betonkeverőként. Egy kis horgos emeőve eátva remekü hasznáható daruként is. A robusztus, mégis agiis Vovo FE a tökéetes mindenes, amey kiváóan akamas akadáyok emozdítására, anyagok eszáítására vagy új városfejesztési feadatok megakotásának eősegítésére. Kiemekedő manőverezőképessége révén minden heyzetben otthon érzi magát. Vovo Feépítményezési utasítások. Amikor megrendei Vovo FE teherautóját, a feépítményező bejeentkezik a Vovo Feépítményezési utasítások adatbázisba, és áthatja teherautója pontos specifikációját. Ezze megkezdődhet teherautójának feépít ményezési munkája, a rendszer áta készí tett rajzok aapján. Ez az intuitív techno ógia jeentősen csökkenti a száítási időt. 20 Új üések. A Vovo FE tejesen új ergonomikus üé sekke készü, ameyek a kormánykerék mögött tötött hosszú napok során is maxi máis kényemet nyújtanak. Az üések az Ön igényei szerint dönthetők és áíthatók, a szőtt szövet kárpitozás pedig eená a szennyeződéseknek ideáis poros környezetben végzett munkához. I Shift. Ergonómia. Háófüke. A Vovo automatizát sebességvátási rend szere oyan szoftvertechnoógiát akamaz, amey biztosítja, hogy a Vovo FE minden menetheyzetben az optimáis sebességi fokozatot hasznája. A rendszer aapszoft vere könnyedén az adott követemények hez igazíthatók két további csomag segít ségéve Áruterítés és építőipar, ietve Gazdaságosság. A Vovo FE műszeregységét és műszerfaát intuitív módon tervezték meg, hogy hasz náatuk során a ehető egmagasabb szintű ergonómiát nyújtsák a járművezetőnek. A műszerfaon évő műszereket úgy heyez ték e, hogy egyeten piantássa tökéetes áttekintést nyújtsanak az üzemadatokró. A eggyakrabban hasznát kezeőszervek a egkönnyebben eérhetőek egyszerű ez. A Vovo FE három küönböző fükeopciót kíná a nappai fükét, a komfort fükét és a háófükét. A háófüke a egtágasabb kivite, amey hosszabb feadatokra is tökéetes, ha a munkavégzéshez maximáis teret, ietve optimáis otthonos kényemet szeretne maga köré. Bővebb információk a tágas fükebesőkrő a odaon.

21 21

22 SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS FÉKRENDSZER Váassza a környezetéhez eginkább iő fokozatot! 22

23 A megfeeő sebességvátó kiváasztása bonyout ehet. Számos körüményt ke figyeembe vennie járművének teherbírását, a mindenkori környezetét, vaamint az evégzendő száítási feadatokat. A Vovo Trucks megodások egész sorát kínája, ami mindig ehetővé teszi az Önnek egmegfeeőbb aternatíva megtaáását. Automatikus/Manuáis. Meékhajtások. Tárcsafékek. A manuáis és az automatikus sebesség vátók közü kiváaszthatja azt, ameyek a eginkább megfee üzemetetési körü ményeinek. A manuáis sebességvátók hat vagy kienc fokozatta készünek, a városi közekedés, ietve a nagy tejesítményt igényő munkavégzés követeményeinek megfeeően. Az automatikus sebességvátó rendkívü hasznos gyakori megáásokka és einduásokka járó feadatok esetén, és küönösen jó iik a Vovo FE D8K motorjához. Vaamennyi sebességvátó kíná meék hajtási ehetőségeket a kiegészítő fesze reések vagy berendezések meghajtására. A Vovo FE küönfée meékhajtásokat kíná. Bővebb információk a 32. odaon. A Vovo FE pneumatikus fékrendszerre rendekezik, az egyenetes fékhatás érde kében eö és hátu egyaránt beső szeő zésű féktárcsákka. Tengeykapcsoók. EBS. A Vovo FE nyomó működésű tengeykap csoójának mérete 395 és 430 mm között vátozik, és egy tárcsát akamaz. Az eektronikusan vezéret fékrendszer bokkoásgátó funkciót is tartamaz, vaa mint gyors fékreakciót biztosít és csökkenti a fékakatrészek kopását. Bízza az I Shift re az erőfeszítéseket! Feejtse e a kupungpedát, és bízza az I Shift re a megfeeő fokozat kiváasztását, így Ön hátradőhet és a forgaomra összpontosíthat. Az I Shift a Vovo eektronikus vezérőegy séget akamazó automatizát fokozatkapcsoási rendszere. A rendszer információkat kap a jármű sebességérő, gyorsuásáró, tömegérő, az út meredekségérő és a szükséges nyo matékró, majd precíziós technoógia akamazásáva pontosan ezeknek megfeeően végzi e a fokozatvátásokat. Az I Shift a motorra is kommuniká, amey a gyors és kényemes automatizát vátás érdekében szabáyozza a forduatszámot, ietve a motorfék tejesítmé nyét. Tejes áttekintéshez apozzon a 31. odara. 23

24 A VOLVO TELJES KÖRŰ AJÁNLATA A tejes száítási megodás. Egy váaati jármű megvásárása fontos hosszú távú befektetést jeent. Ennek egy átgondot, óvatos döntésnek ke ennie, számos küönböző tényező figyeembe véteéve. Miután meghozta ezt a döntést, szabadon ke tudnia saját tevékenységére összpontosítani. Egy Vovo FE megvásárásakor pontosan ezt biztosítjuk Önnek. A Vovo csaádtagjaként kihasznáhatja megodásaink átfogó kínáatának eőnyeit. Bármik is egyenek a kívánamai, biztos ehet venne, hogy van egy tökéetesen megfeeő csomag az Ön számára. Vovo biztosítás. A Vovo biztosítás rendkívü rugamas és átfogó megodást jeent, kiemekedő biztosítási fedezettségge. A megodás ter mészetesen az Ön egyedi üzeti igényeihez szabható. A három aaptípus a következő: 24 Feeősségbiztosítás: fedezi a harmadik fének okozott károkat. Casco biztosítás: fedezi a harmadik féhez nem kapcsoható, saját berendezé seiben keetkezett károkat, pédáu a tűz-, opás- és rongáási károkat. Küönbözeti biztosítás: fedezi a járműre fennáó pénzügyi tartozás és a jármű értéke közötti küönbséget tejes evesz tés esetén. A küönbözeti biztosítás csak a Vovo Financia Services finanszírozási szerződései esetén köthető meg. A biztosítást az Ön Vovo kereskedője nyújtva, tovább egyszerűsítve a teherautó üzemetetését, időt, erőfeszítést és pénzt takarítva meg. Járművezető-továbbképzés. A Vovo Trucks járművezető-továbbképzési programja ehetőséget kíná a jármű vezetőknek képességeik és ismereteik bővítésére, ami fokozott biztonságot és mérséket üzemanyag-fogyasztást eredmé nyez. Ez a kereskedőinkke együttműködve nyújtott szogátatás segíthet az üzeme tetőknek fottájuk termeékenységének növeésében, miközben csökkenti a kocká zatokat, ietve javítja minden egyes Vovo járművezető szeméyi biztonságát.

25 Vovo Premium Lease. Arany Szervizszerződés. Kiterjedt kereskedői háózat. Ha ízingeni szeretné járművét, a Vovo te jes körű ajánatának részeként egy átfogó megodást kínáunk. Ez mindent magában foga az üzemanyagot és a járművezetők kötségeit kivéve mindezt egy havidíj ee nében. Ez a szogátatás megkönnyíti váa kozásának pontos kötségvetés-tervezését. Az Arany Szervizszerződés messzire megy a nyereséges váakozáshoz szükséges üzemidő biztosítása terén. Karbantartás és javítások, proaktív tervezés, a kritikus akatrészek megfigyeése és a jármű csak szükség esetén evégzett szervizeése mindezek együttesen biztosítják tevé kenységének termeékenységét, ietve az Ön nyugamát. A Vovo szogátatásainak céja, hogy az úton tartsák teherautóit bármerre is járjanak. Háózatunk foyamatosan bővü, és viágszerte stratégiai pontokon kiépített szervizétesítményeink biztosítják, hogy Ön a csaád tagjaként soha ne egyen távo az eső osztáyú szogátatásoktó. Fue Advice. Dynafeet/Dynafeet akamazás. Minden csepp számít. A Fue Advice hozzáférést nyújt Önnek üzemanyag-kezeési oktatóinkhoz az üzemanyag-fogyasztás csökkentésének igazi szakértőihez. Minden hónapban rész etes üzemanyag-kimutatást kap a fejő dést cézó, szeméyre szabott javasatokka. További tanácsokat kaphat a kifejezetten e céra rendet hep desken keresztü, vagy épjen be a tooboxba, aho gyakorati tip peket és ösztönzést taá. A Dynafeet a Vovo Trucks fehasznáó barát fottakezeő rendszere. Lehetővé teszi Önnek az üzemanyag-fehasznáás, a vezetési idők, a károsanyag-kibocsátás és a szervizintervaumok vaós idejű meg figyeését bárhonnan, egy intuitív webes feüeten keresztü. A forgaom megterve zése tejes járműfottájának kihasznáásá va maximaizája az erőforrásait, miközben az üzemanyag-fogyasztás csökkentésében is segít. Az adminisztráció egyszerűbbé váik a megévő irodai rendszerekke tör ténő integráció révén. Mindezek céja, hogy hatékonyabbá tegyék üzetmene tét. A Dynafeet a járművezető számára egy rendkívü praktikus akamazásként is eérhető. A Vovo Trucks-ná büszkék vagyunk arra, hogy komoyan vesszük környezetvédemi feeősségünket. Ezért az a fiozófiánk, hogy a járműveink áta efogyasztott üzemanyag minden egyes cseppje számít. Az oyan szogátatások, mint a járműve zető-továbbképzés, a járművek karbantar tása, a forgaomtervező rendszerek és az eemzések együttes akamazása révén céunk annak bemutatása, hogy viszonyag kis épésekke észrevehetően csökkentheti üzemanyag-fogyasztását. Az együttes eredmény éppen annyira kedvező a kör nyezet, mint az Ön zsebe számára. Ovasson részetesebben is a Minden csepp számít kampányró a odaon. 25

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh sorozat. volvo fh és volvo fh16 termékkatalógus

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh sorozat. volvo fh és volvo fh16 termékkatalógus Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh sorozat volvo fh és volvo fh16 termékkatalógus A jövő teherautója most még futurisztikusabb. Azt mondják, a nyerő koncepción ne változtass. Mi mégis pontosan ezt

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Élmények biztonságban, szabadon. www.greentravel.hu

Élmények biztonságban, szabadon. www.greentravel.hu Émények biztonságban, szabadon 2010 www.greentrave.hu 2 Tartaomjegyzék NÉV Kategória Város Eátás Irodánk ajánásáva hoteek Gyermekkedvezmény Oda K R É T A MÖVENPICK RESORT & THALASSO CRETE HOTEL 5* Herakion

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR ÚJ NISSAN MICRA AKCIÓSAN MÁR THM: 2,5% 2 699 000 Ft-tó 1 MINDENKINEK 2 KEDVEZMÉNYES KÉSZLETAJÁNLATOKÉRT TÁGAS TÉR Az autó betere tágasabb, mint vaaha, vaamint új anyagokka és színekke is gazdagabb. PARKOLÓHELY

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

140-255. Erő, teljesítmény és hatékonyság díjnyertes gépek a Massey Fergusontól

140-255. Erő, teljesítmény és hatékonyság díjnyertes gépek a Massey Fergusontól LE 7600 140-255 Erő, teljesítmény és hatékonyság díjnyertes gépek a Massey Fergusontól JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ VEZETŐ POZÍCIÓ MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG TÁMOGATÁS BÜSZKESÉG ELKÖTELEZETTSÉG Okkal díjnyertes Az MF

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben