Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ"

Átírás

1 Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

2 Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint egy többcéú, sokodaú jármű, amey kiemekedő rugamasságot és eső osztáyú termeékenységet kíná. A városi és a regionáis áruterítés követeményeinek megfeeően könnyen rakodható, és kényemes, tágas munkakörnyezetet biztosít a járművezető számára. Az egyszerű manőverezhetőségre, a fokozott biztonságra és a jó kiátásra összpontosítva a Vovo FE nem ádozza fe a Vovo teherautók egendás erejét és tejesítményét. A Vovo munkatársaként továbbá a sokodaú szogátatások szées kínáata révén annak biztos tudatában dogozhat, hogy a egmagasabb szintű száítási megodást váasztotta. Ezért: Egyszerű birto koni és vezetni. Egy teherautó, amey maximáis rugamas ságot kíná akkor és ott, amikor szüksége van rá. Páratan képességei és vezetési éménye meett Ön szabadon összpon tosíthat a napi feadataira, ránk bízva a fárasztó feadatokat. Erő és mérnöki munka. A számos eérhető konfiguráció jóvotábó a Vovo FE minden, amire szüksége ehet. Az erő és a tejesítmény a technoógia, a sebességvátó és az eektromos rendsze rek részeteire vaó odafigyeésünkbő ered. 2 Kényeem. A vezetőüésben tötött hosszú napokra tervezve. Bármiyenek is a szakmai kötee zettségei, a Vovo FE optimáis kényemet és ergonómiát biztosít, oyan munkaheyet teremtve Önnek, ameyet otthonának hívhat. Leki nyugaom. Vovo szervizeink biztosítják, hogy Ön min dig foytathassa útját, maximáis termeé kenységet kínáva, feeseges kockázatok váaása nékü. Biztonság. A Vovóná büszkék vagyunk arra, hogy odafigyeünk a biztonságra. Teherautóink a egkorszerűbb, egfejettebb rendsze rek segítségéve biztosítják nemcsak az Ön egészségét és jóétét, de megaka dáyozzák a baeseteket, ietve ha mégis bekövetkezne a baj, csökkentik annak következményeit. A hibrid ajánat. Egy profi jármű profik áta tervezve a hibrid V ovo FE-t áruterítő és hua dékszáító akamazásokra fejesztették ki. A környezetvédeem a Vovo aapértékei nek egyike, és büszkék vagyunk arra, hogy munkába átak az eső sorozatgyártású FE Hybrid teherautók.

3 3

4 NAPI FOGYASZTÁSI CIKKEK Eső osztáyú áruterítés. Bármiyen hőmérséket meett. Egy oyan kompetitív üzeti környezetben, mint az áruterítés, megnyugtató, ha egy megbízható járműfottát tudhat a háta mögött. Küönösen akkor, ha érzékeny árut, pédáu fagyasztott termékeket száít. Erős, hathengeres, 250 és 320 óerő közötti tejesítményű D8K motorjáva a Vovo FE csúcstejesítményt nyújt, és tökéetes az áruterítési munkára. A könnyű eső és hátsó tengeyek még nagyobb teherbírást esznek ehetővé. Három fükefeszeretségi csomag váasztható: Distribution, Distribution+ és Vocationa. Fényszórók. Meékhajtás. A Vovo csaádhoz tartozik. Amikor úton van és száít, a Vovo FE haté kony, áítható fényszórói és ködfényszórói biztosítják a jó kiátást, rossz körümények között is. Jeegzetes megjeenésük gon doskodik róa továbbá, hogy mindenki tudja, hogy egy Vovo közeedik. Rakománykezeő berendezése meghajtá sához a teherautóját fe ke szeretni egy pusz meghajtórendszerre egy meék hajtóműve. Egyet vagy többet is feszere het, hogy a motor erejéve küönfée beren dezéseket hajthasson meg. A Vovo FE küönfée meékhajtásokat kíná. Bővebb információk a 32. odaon. A jeegzetes új dizájn, amit a Vovo vas embéma is erősít, a minőség fémjee az utakon. Hiszünk benne, hogy a Vovóva fennáó partneri kapcsoat eőnyös az Ön számára. Örökségünket, miszerint a egmagasabb színvonaú teherautókat gyártjuk, a viág minden táján eismerik. Üdvözöjük a csaádban!. I Shift tehermentesítse a ba ábát! Az I Shift te azt a jeenti a vezetést, hogy efeejtheti a kupungpedát. A Vovo fejett auto matizát fokozatvátási rendszere beépített inteigenciáját fehasznáva mindig a megfeeő fokozatot váasztja ki. Még a egjobb járművezetők szerint is eheteten feümúni automati kus pontosságát. Csak pihenjen. Vagy ha jobban érzi magát, ha Ön irányít, közbeavatkozhat és manuáisan is váthatja a fokozatokat az I Shift te. Öné a váasztás. Bővebb információk az I Shift rő a 31. odaon. 4

5 5

6 KÖNNYEN ÜZEMELTETŐ, KÖNNYEZ VEZETHETŐ Ne bosszankodjon, ne aggódjon. A Vovo Trucks-ná abban hiszünk, hogy Önnek szabadon ke tudnia koncentránia arra, ami szakmai tevékenysége során fontos. Szüksége van teherautója értékes üzemidejére mi biztosítjuk. Fokozhatja tevékenységének termeékenységét sokodaú szogátatási kínáatunk igénybevéteéve. Emeett azon is dogozunk, hogy csökkentsük járművének tejes üzemetetési kötségét. Mindent figyeembe véve a Vovo FE egy rendkívü jövedemező befektetés az Ön és váakozása számára. Rugamas szerződések az Ön igényeire szabva. A Vovo Szervizszerződések kínáatának révén kihasznáhatja az ideáis száítási megodás eőnyeit. Szerződéseink ehetővé teszik annak szabad meghatározását, hogy akkor végezzék e járművének karbantar tását vagy javítását, amikor az szükséges. Ez a rugamasság segít maximáis szin ten tartani a termeékenységet. Bizo nyos feépítmények szintén bevonhatók szerződésébe. 6 Kiemekedő körkörös kiátássa. Teherautója ahogy Ön szeretné. A Vovo FE ehetővé teszi Önnek, hogy heyesen mérje fe a fükéjét övező viágot. A tükrök mérete és stratégiai eheyezése a ehető egjobb körkörös kiátást nyújt ja, míg a kiegészítő abakok tökéetes ráátást biztosítanak járműve közveten környezetére. A Vovóná az Ön igényeihez igazítjuk teherautóinkat. Ha tudatja veünk, hogy mit vár V ovo FE teherautójátó, közvetenü a gyárban ennek megfeeően aakítjuk ki a járművet, a feépítményező számára szük séges rögzítési pontokka és eektromos csatakozókka. Ez a módszer jeentősen csökkenti a száítási időket a feépítmény kiaakításakor, ami azt jeenti, hogy éppen oyan teherautót kap, amiyet szeretne gyorsan.

7 Járműve biztonságban van. A fejett távirányítású riasztórendszer a tovajok eenségévé teszi a Vovo FE-t. Könnyedén működésbe ép, ha nem kívánt vendégek próbáják kinyitni az ajtókat vagy háborgatni a járműveket, így akkor is biztosítja nyugamát, ha vaaho másho tartózkodik. A kompex rendszer, amey megkönnyíti a dogát. A teherautó vaamennyi funkciója egysze rűen a vezetőüésbő vezérehető. A kor szerű, átfogó eektromos rendszer könnyű kezehetőséget és szabáyzást tesz ehe tővé, míg az akamazások a specifikáció során meghatározhatók. Könnyű manőverezhetőség bármerre is járjon. Mert a vezetésnek évezetnek ke ennie. A Vovo FE-ve a egzsúfotabb heyeken is könnyű manőverezni. Ez egy oyan jármű, amey könnyű kormányzást és egyenetes gyorsuást tesz ehetővé, ugyanakkor szá mos eszközt biztosít ahhoz, hogy minden heyzetben segítse Önt a navigáásban. A Vovo FE műszeregységének és műszer faának ekészítése során fontosnak tar tottuk, hogy a józan ész egyszerűségére összpontosítsunk. A műszerek eheyezése és kiaakítása eősegíti, hogy egyeten pi antássa áttekinthetők egyenek, a ehető egjobb ergonómiát kínáva, és ehetővé téve, hogy zökkenőmentesen, ösztönösen vezethessen a egforgamasabb utakon is. Vovo Premium Lease. Ha az Ön számára áruterítő járművének vagy fottájának a ízingeése fee meg, havidíj eenében igénybe veheti a Vovo Premium Lease-t. Egy átfogó csomag á a rendekezésére, amey magában foga mindent, az üzemanyagot és a járműveze tők kötségeit kivéve. Biztosítsa zökkenő mentes tevékenységét! Bővebb informáci ók a Vovo szogátatásairó a 25. odaon. 7

8 VOLVO DÍZELMOTOROK Erő és tejesítmény szükség szerint. Emésség, erő, gyors reakció és kedvesebb a környezethez. A Vovo FE motorjai rugamasságot biztosítanak, ami eengedheteten munkaeszközzé teszi a járművet a városi és regionáis áruszáításhoz. A Vovo FE a egújabb műszaki technoógiák akamazásáva tökéetes hosszú távú befektetést jeent, ha szeretné biztosítani a maximáis üzemidőt és termeékenységet váakozása számára. INDULÁSSEGÍTŐ MOTOR REGENERÁCIÓ KOMPRESSZIÓS FÉK ÉS KIPUFOGÓFÉK A sárdagasztónak is nevezett funkció segít áandó forduatszámot tartani a kiváasztott fokozatban. Ez az opció küönösen hatékony, ha csúszós útfeüeten ke eindunia. A motor és a kipufogógáz-utánkezeő rendszer (EATS) működése során korom és kén gyűik össze az EATS-ben. Ezt természetes kémiai reakciók szabáyozzák a teherautó hasznáata közben. A regenerációs foyamatba csak szé sőséges körümények esetén ke beavatkozni a járművezetőnek átaában nincs szükség beavatkozásra. A D8K motor erőtejes motorfékke rende kezik, amey kíméi a kerékfékeket, egyútta meghosszabbítja a féktárcsák és fékbetétek éettartamát. A Vovo FE kipufogófékke, ietve kompressziós és kipufogófékke is rendehető, ameyek egyaránt hatékony fékezést biztosítanak szükség esetén. EURO 6 A SZERVIZINTERVALLUMOK ÉS A KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZATLANOK VÁLTOZÓ GEOMETRIÁJÚ TURBÓFELTÖLTŐ A szigorú európai károsanyag-kibocsátási szabványok szabáyozzák a dízemotorok áta kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét. A 2014 eejétő érvényes Euro 6-os szabvány jeentős csökkentést ír eő eődjéhez, az Euro 5-höz képest, akár nem kevesebb, mint 75%-ot is. A Vovo Trucks megodása a kihívásra a szeektív kataitikus redukciós technoógia (SCR) továbbfejesztése egy vízhűtéses kipufogógázvisszavezető rendszer (EGR) akamazásáva. A Vovo FE kínáatában szerepő motorok apróékosan az Euro 6 eőírásainak tejesítése érdekében fejesztették ki, a tejesítmény és a nyomaték csökkenése, ietve az üzemanyagfogyasztás növekedése nékü. Mindenki számára eőnyös heyzet. A járművezetők és a környezet számára egyaránt. 8 A Vovo FE tuajdonosainak nem ke járműveik szervizintervauma vagy karbantartási köteezett ségei miatt aggódnia az Euro 6 motorokka és szervizszeméyzette szembeni nagyobb követe ményei eenére sem. Ezek a követemények nem vátoztak. Aacsony forduatszámon a vátozó geometriájú turbófetötő akamazása biztosítja a teherautó nagyobb tejesítményét. Ez ehetővé teszi a motor turbófetötőjének hatásfokának megvátoztatá sát, és eősegíti a apos nyomatékeadást, ietve a szupergyors reakciókat.

9 TELJESÍTMÉNY ADBLUE GYORS REAKCIÓ A D8K motor tejesítményének gyors reakciói tökéetes haszonjár művé teszik a Vovo FE-t. Kérjük, további információért apozzon a 29. odara. A károsanyag-kibocsátás csök kentése érdekében egy küönáó tartáybó AdBue kerü hozzáadásra. Az AdBue a Vovo FE motorjainá a gázoajfogyasztás 5 6%-át teszi ki. A D8K motor minden heyzetben csúcstejesítményt nyújt. Ha szűk manőverezésre van szükség pédá u sűrű városi forgaomban, mindig számíthat a viámgyors reakciókra. KÖZÖS NYOMÓCSÖVES BEFECSKENDEZŐ RENDSZER A nagynyomású eektronikus befecskendezést a közös nyomócsöves rendszer biztosítja, 2000 bar maximáis nyomás meett. FORGATÓNYOMATÉK A D8K motor széesebb, aposabb nyomatékgörbét és jobb reakció kat kíná aacsony forduatszámon pédáu kanyarokban. A egna gyobb nyomaték immár 1200 Nm, ami csökkenti a fokozatvátások szükségességét. KIPUFOGÓGÁZ UTÁNKEZELÉS A D8K motor károsanyag-kibocsátá sát a szeektív kataitikus redukciós rendszer (SCR) és a kipufogógázvisszavezetés (EGR) kombinációja csökkenti. Egy pusz befecskendezőt heyeztek e a kipufogóban, amey a kipufogógázok hatékony további kezeéséhez biztosítja a gázok meg feeő hőmérséketét. MELLÉKHAJTÁS A Vovo FE meékhajtóművei bizto sítják a kiegészítő akamazások vagy a jármű saját rakománykezeő beren dezésének meghajtását. Bővebb információk a 32. odaon. A D8K TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ ERŐ OLAJCSERE A Vovo D8K motor egy tejesen új hathengeres, 8 iteres motor, 250, 280 vagy 320 óerős tejesítmény szintte. Ez nagy tejesítményéve és optimáis aakíthatóságáva töké etesen ieszkedik a Vovo FE-hez. A Vovo FE D8K motorjának átagos oajcsere-intervauma az üzemete tési körüményektő függően kiométer, a Vovo cserespecifi káció (VDS4) minőségi szabvány akamazásáva. 9

10 A SOKOLDALÚ ALVÁZ Aap a sikerhez. A Vovo FE avázának kiaakítása során mérnökeink minden képzeőtehetségüket atba vetették. Az átaános cé egy sokodaú típus megakotása vot, amey szinte bármiyen akamazásra megfee, amit csak teherautó végezhet. Ezután kifejesztettek egy masszív, eenáó avázat, amey mégis könnyű, megbirkózik a nagy terheésekke is, és emeett könnyen testre szabható. Most Ön teheti próbára erőfeszítéseik eredményét. VOLVO FELÉPÍTMÉNYEZÉSI UTASÍTÁSOK A Vovo Feépítményezési Utasítások a viág minden táján dogozó profi feépítményezők igényeit eégítik ki. A rajzok, a járműspecifikációk és az adattábázatok eérhetősége révén ez az esődeges információforrás, mikor V ovo FE avázát az Ön üzeti igényeihez igazítják. 10 SEGÉDTENGELYEK ALVÁZMAGASSÁG Az aváz kétfée magasságban készü (FRAME266 és FRAME300), 7, ietve 8 mm-es vastagságga. Az FE avázakhoz két segédtengeytípus rendehető. A TA-FIXED tengey egy fix segéd tengey szimpa vagy dupa abroncso zássa. A TA-HYDRS egy hidraui kusan kormányzott segédtengey, kizáróag szimpa abroncsozássa. HÁTSÓ TENGELYEK Négy küönböző hátsó tengey ren dehető, küönfée kombinációkban. A tengeyek teherbírása 13 és 23 tonna közötti.

11 FELFÜGGESZTÉS A Vovo FE eső és hátsó tengeyei is küönfée fefüggesztésekke rendehetők. A váasztható fefüg gesztés a tengey teherbírásátó függ. Küönböző kombinációkban rendehetők ég- és aprugós fefüggesztések. TELJESEN ÚJ ALVÁZKIALAKÍTÁS Az Euro 6-nak megfeeően továbbfejesztett avázkiaakítás azt jeenti, hogy a Vovo FE a szi gorúbb károsanyag-kibocsátási követemények eenére is éppen oyan sokodaú, mint korábban. LÉGRUGÓZÁS TENGELYTÁVOLSÁG Az eektronikus vezérőrendszer (ECS) segítségéve működtethető a égrugózás szintszabáyzá sa is, a műszerfaon taáható kapcsoók, ietve a vezérődoboz hasznáatáva. Ez könnyű és gyors rakodást eredményez, a rakodó rámpa magasságátó függetenü. A Vovo FE sorozat a modető és a tengeykiaakítástó függően 3200 és 6800 mm közötti tengeytávosá gokka rendehető. SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK Az aváz hozzáigazítható az oyan speciáis akamazásokhoz, mint a huadékszáítók, a tartáykocsik és a daruk. Az üzemanyagtartá yok és/vagy az AdBue-tartáyok átheyezésre kerünek a kérdéses akamazásnak megfeeően. SZERSZÁMOSLÁDÁK ÜZEMANYAGTARTÁLYOK BELSŐ ALVÁZBETÉT A háromtengeyes járművek aapkivi teben kapnak egy beső avázbe tétet, amey megerősíti az avázat a hátsó tengeyek rögzítésének környékén. A teherautó specifikációjának és küöneges követeményeinek függvényében műanyag, acé vagy aumínium üzemanyagtartáyokka rendehető, 160 és 630 iter közötti térfogatta. A Vovo FE két küönáó szerszá mosádáva feszereve készü egy kisebb 55 iteres, ietve egy nagyobb 125 iteres vátozatta. Ezek tökée tesen akamasak a rakományrögzítő hevederek vagy egyéb feszereések tároására. ELSŐ TENGELYEK A Vovo FE avázakhoz 7,1 8 tonna maximáis teherbírás közötti, gondozásmentes eső tengeyek rendehetők. 11

12 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Egy teherautó, amey jó söpör. Az üzeti igényeinek megfeeő teherautó kiváasztása során mindig femerü, hogy bizonyos részeteket rangsoronia ke, vagy kompromisszumokat ke kötnie. A Vovo FE esetén nincs erre szükség. Az Ön pontos igényeinek megfeeő feépítményt biztosítjuk. Az FE 6 2 merevaváz aacsony zajszintjéve, rendkívü kedvező károsanyag-kibocsátásáva, páratan körkörös kiátásáva és könnyű manőverezhetőségéve tökéetes váasztás huadékszáító akamazásokhoz. A gyakori megáásokat és einduásokat a hathengeres, 8 iteres D8K motor, vaamint az automatikus vagy I Shift sebességvátó könnyíti meg, míg az aacsony füke kényemes, csúszásgátós feépőket akamazó beépést kíná. Egy iyen kényemes fükébő azonban nem is szeretne oyan gyakran kiszáni. Hátsó tengey. A nagy hátsó terheés azt jeent, hogy bíznia ke teherautója fefüggesztésében. A Vovo könnyű hátsó tengeye 13 tonnás teherbírást tesz ehetővé, a égrugózás pedig a ehető egsimább haadást biztosít ja. Bővebb információk a tengeyek váasz tékáró a 32. odaon. 12 Automatikus sebességvátó és I Shift. Ha oyan gyakran ke megánia és eindu nia járművéve, mint a huadék összegyűj tése során, megnyugtató az a tudat, hogy számíthat az automatikus fokozatvátási rendszer segítségére. Az iyen sebesség vátó hasznáata azt jeenti, hogy járműve vezetése során egyszerűen csak arra ke koncentránia, hogy egyik megáási pontró a másikra jusson. Beépés. Ideáis gyakori megáások esetén, amikor be- és kiszá a járműbő. A csúszásgátó feépők és a könnyen eérhető kapaszko dók megkönnyítik a munkáját, még mosto ha időjárási körümények között is. Az ajtók aó részének opciós viágítása ideáis sötét hajnaokon, ietve akonyatkor végzett munkához.

13 13

14 FÜLKEBELSŐ Lépjen be egy kényemesebb munkanapba! A kényemes, ergonomikus tervezésű feépők eengedhetetenek, ha a mindennapos munka gyakori ki- és beszáássa jár. A füke tágas beseje és jó etaát jeemzői nyugodt heyé varázsoják teherautóját, ameyben igazán évezetes a munka. Tekintse meg a Vovo FE fükéjének besejét ameyet az Ön kényemét szem eőtt tartva aakítottunk ki! 14 Tágas fükék. Fükefefüggesztés. Még több tároóhey. A Vovo FE három küönböző tágas fükéve rendehető. A három közü a nappai füke a egkompaktabb kiaakítása, míg a kom fort füke ággya vagy anékü is rendehető. A nagyobb háófüke mindig tartamat ágyat, eegendő heyet kínáva a pihenés hez és a azításhoz. Bővebb információk a 33. odaon. A Vovo FE egkorszerűbb technoógiát akamazó fükefefüggesztése sima utat garantá. Mechanikus fükefefüggesztés eö és hátu csavarrugókka és en géscsiapítókka, ietve tejes égrugós fükefefüggesztés eö és hátu égrugók akamazásáva. Nézzen körü a fükében, és bőséges heyet taáhat dogai tároására. Tároóheyek a műszerfaban. Az ajtókban. A feje föött. Az üések között. Továbbá ehetősége van arra, hogy kívánsága szerint további tároegységeket is rendejen. Beépés. Audió ehetőségek. Kormánykerék. Opcióként épcsőviágítás is rendehető, az ajtó asó keretébe épített ámpa formájá ban. Könnyen eérhető kapaszkodók és két csúszásgátó bevonatta eátott épcsőfok teszi egyszerűvé a rendszeres be-, ietve kiszáást a fükébő. Gyorsabban teik az út, ha zene szó köz ben. Audió ehetőségek szées kínáata rendehető az USB csatakozós CD- és mp3-ejátszótó a rádiós vátozatokig, az Ön kényemét szogáó beépített kihangosítóva, vaamint távirányítóva. Bővebb információk a 34. odaon. A kormánykerék az Ön áta kívánt hey zetbe áítható, átmérője pedig 460 vagy 500 mm.

15 Tejesen új üések. Aacsony beső zajszint. Ergonomikus gondokodás. Az új, ergonomikus üések a egújabb Vovo FE utasterének meghatározó eemei, továbbfejesztett rögzítésekke, vaamint integrát fejtámáva és biztonsági övve. Az új kárpitanyag jobban eená a szen nyeződéseknek. A vezető- és az utasüés egyaránt az Ön igényeinek megfeeően áítható. A maximáis hangszigeteés azt jeenti, hogy a Vovo FE menet közben nyugodt környezetet biztosít, minimáis motor- és gördüési zajja. A füke eosztásának megtervezése során a egfontosabb tartjuk szem eőtt, Önt, a járművezetőt. Ezt nevezzük ergonomikus gondokodásnak. A műszerek és a vátókar stratégiai eheyezésének révén mindent erőfeszítés nékü érhet e és vezérehet. A eggyakrabban hasznát kezeőszervek a kormánykerék közeében taáhatók, egy kissé megkönnyítve a munkáját. DIN rekeszek. Légkondicionáási ehetőségek. A szévédő föött két tároóegység, vaa mint négy DIN rekesz taáható. A DIN rekeszekben kommunikációs rádió vagy tachográf is eheyezhető, de kiegészítő tároóként is hasznáható. A hőmérséketet hatékony kímaberende zés tartja a megfeeő szinten égkondici onáó hasznáatáva vagy anékü. A műszerfa és a középkonzo kiosztása. A műszerfa és a műszeregység kiosztása könnyen eérhetővé teszi az Ön számára a szükséges fontos információkat. A sebes ség, a forduatszám, az üzemanyag- és az oajszintek azonna áthatók, eősegítve útja egyszerű megtervezését. 15

16 A FÜLKE KÜLSEJE Fogtunk vaami jót, és még jobbá tettük. Teherautó-kínáatunk megtervezése és megakotása során szem eőtt tartjuk, hogy a Vovo csaád vaamennyi tagja saját, jeegzetes szeméyiségge rendekezik. A Vovo FE ebbő a szempontbó kiemekedik a tömegbő. Ez egy oyan jármű, amey fokozott magabiztos ságot sugároz, kiegyensúyozott, jó erőben évő megjeenése pedig a egjobb minőségű járművek között jeöi ki a heyét a saját terüetén. Erre az egyedi szeméyiségre egy kortárs új dizájn épü, amey korszerű megjeenést eredményez. A védjeggyé vát V-aakú LED fényszórók az egyik egjobban feismerhető jeemzői a közeedő teherautónak. A Vovo FE mindent figyeembe véve a megküönböztetés jee. Légtereők. Eüső hűtőrács. Opciós tetőabak. A égtereők is eősegítik a égeenáás csökkentését, és kiegészítő égtereő paneek segítségéve még tovább csök kenthető az üzemanyag-fogyasztás. A méhsejt mintázatú eüső hűtőrács hatékonyabb égáramást tesz ehetővé, ami eősegíti a motor hűtését és az utánkezeési foyamatot. Tetőabakot is rendehető üveg vagy fém kiviteben kézi vagy eektromos működtetésse. Legyen büszke arra, hogy egy Vovót vezet. Egy átfogó megodás. Prémium kínáatunk része. Maximáis aakíthatósága és kiemekedő rugamassága révén a Vovo FE tökéetes megodást kíná, ha optimaizáni szeret né tevékenységének termeékenységét. Gondoskodunk róa, hogy pontosan oyan járművet kap, amiyenre szüksége van. Dogozzon akár az építőiparban, az áru terítésben vagy a huadékszáításban, a Vovo FE rendekezésére á a munka evégzésére. A Vovo FE a Vovo prémium teherautó- kínáatának része a rendkívüi Vovo FH16tó a Vovo FMX-ig, az építőipar masszív fenevadjáig. Bármiyen tevékenységet is végezzen, rendekezünk az annak megfeeő teherautóva. A tekintéyt parancsoó vas embéma a Vovo FE-n magasabbra kerüt a jármű eején, közeebb Önhöz, a járművezetőhöz. 16

17 17

18 BIZTONSÁG Az Ön biztonságát szem eőtt tartva kifejesztve. A Vovóná büszkék vagyunk arra, hogy komoyan vesszük a biztonságot. Ez örökségünk része, és beépítettük aapértékeink közé is. Eengedheteten oka ez járműveink foyamatos műszaki fejesztéseinek. A Vovo FE kiemekedő kiátást és fokozott biztonságot kíná a fükében, vaamint innovatív védemi rendszert nyújt. Ez nemcsak az Ön saját biztonságát, hanem az úton évő többi közekedő biztonságát is fokozza. Eektronikus menetstabiizáó (ESP). Az ESP a Vovo FE aapfeszeretségének része. Ez a termékjeemző javítja a jármű biztonságát és iránytartási stabiitását nehéz menetkörümények között. Segít továbbá ekerüni a boruáshoz vezető heyzeteket. Integrát biztonsági övek fokozott ütközésáóságga. A biztonsági öveket az üésekbe integrá ták, és eső osztáyú ütközésáósságga rendekeznek. Fekete és piros színben rendehetők, ez utóbbi a fükén kívürő is jó áthatóvá teszi az öv hasznáatát. 18 Erősített üések és üésrögzítés. Az üések természetesen biztosan rögzü nek a padóhoz, és a maximáis biztonság érdekében a rögzítéseket speciáis erő sítésse átták e. Vaójában az egész FE fükét megerősítették, hogy baeset esetén megvédje Önt. Magátó értetődő, hogy a füke a Vovo vaamennyi ütközési, piér- és töréstesztjét tejesítette. Eüső aáfutásgátó rendszer. A Vovo a többi közekedőt szem eőtt tartva fejesztette ki az aáfutásgátó rendszert. Az eső és a hátsó aáfutásgátó rendszer megakadáyozza, hogy a kisebb járművek a teherautó aá szorujanak ütközés esetén.

19 JOBB KÖRKÖRÖS KILÁTÁS Városi környezetben közekedve étfontosságú, hogy mindig tejes képet kaphasson a környezetérő. Az eektromos mozgatású, opcióként fűtött küső tükrök segítségéve maradéktaanu nyomon követheti környezetét. Manuáis opció szintén rendekezésre á. Színezett, napvédeemme eátott üvegezés opcióként rendehető. Ez csökkenti a füke n apsütés miatti femeegedését. KIEGÉSZÍTŐ ABLAKOK Kiegészítő abakok rendehetők az ajtókba és az odapaneekbe. Ezek küönösen hasznosak szűk heyeken közekedve, míg a hátsó abak ehetővé teszi, hogy szemme tartsa értékes rakományát. HÁROMRÉSZES LÖKHÁRÍTÓ KONCEPCIÓ A Vovo FE innovatív ökhárító koncepciója acé sarokeemeket akamaz, ameyek kiemekedő ütkö zésáóságot biztosítanak. Emeett sérüés esetén könnyebb az egyes eemek cseréje, ami kisebb javítási kötségeket eredményez. 19

20 ÉPÍTŐIPAR Egy fényesebb jövő építése. Ha az építőiparban dogozik, sokodaú járműfottát ke fenntartania. A Vovo FE tökéetesen megfee erre a céra. Éppen oyan jó szogá biencsként, mint betonkeverőként. Egy kis horgos emeőve eátva remekü hasznáható daruként is. A robusztus, mégis agiis Vovo FE a tökéetes mindenes, amey kiváóan akamas akadáyok emozdítására, anyagok eszáítására vagy új városfejesztési feadatok megakotásának eősegítésére. Kiemekedő manőverezőképessége révén minden heyzetben otthon érzi magát. Vovo Feépítményezési utasítások. Amikor megrendei Vovo FE teherautóját, a feépítményező bejeentkezik a Vovo Feépítményezési utasítások adatbázisba, és áthatja teherautója pontos specifikációját. Ezze megkezdődhet teherautójának feépít ményezési munkája, a rendszer áta készí tett rajzok aapján. Ez az intuitív techno ógia jeentősen csökkenti a száítási időt. 20 Új üések. A Vovo FE tejesen új ergonomikus üé sekke készü, ameyek a kormánykerék mögött tötött hosszú napok során is maxi máis kényemet nyújtanak. Az üések az Ön igényei szerint dönthetők és áíthatók, a szőtt szövet kárpitozás pedig eená a szennyeződéseknek ideáis poros környezetben végzett munkához. I Shift. Ergonómia. Háófüke. A Vovo automatizát sebességvátási rend szere oyan szoftvertechnoógiát akamaz, amey biztosítja, hogy a Vovo FE minden menetheyzetben az optimáis sebességi fokozatot hasznája. A rendszer aapszoft vere könnyedén az adott követemények hez igazíthatók két további csomag segít ségéve Áruterítés és építőipar, ietve Gazdaságosság. A Vovo FE műszeregységét és műszerfaát intuitív módon tervezték meg, hogy hasz náatuk során a ehető egmagasabb szintű ergonómiát nyújtsák a járművezetőnek. A műszerfaon évő műszereket úgy heyez ték e, hogy egyeten piantássa tökéetes áttekintést nyújtsanak az üzemadatokró. A eggyakrabban hasznát kezeőszervek a egkönnyebben eérhetőek egyszerű ez. A Vovo FE három küönböző fükeopciót kíná a nappai fükét, a komfort fükét és a háófükét. A háófüke a egtágasabb kivite, amey hosszabb feadatokra is tökéetes, ha a munkavégzéshez maximáis teret, ietve optimáis otthonos kényemet szeretne maga köré. Bővebb információk a tágas fükebesőkrő a odaon.

21 21

22 SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS FÉKRENDSZER Váassza a környezetéhez eginkább iő fokozatot! 22

23 A megfeeő sebességvátó kiváasztása bonyout ehet. Számos körüményt ke figyeembe vennie járművének teherbírását, a mindenkori környezetét, vaamint az evégzendő száítási feadatokat. A Vovo Trucks megodások egész sorát kínája, ami mindig ehetővé teszi az Önnek egmegfeeőbb aternatíva megtaáását. Automatikus/Manuáis. Meékhajtások. Tárcsafékek. A manuáis és az automatikus sebesség vátók közü kiváaszthatja azt, ameyek a eginkább megfee üzemetetési körü ményeinek. A manuáis sebességvátók hat vagy kienc fokozatta készünek, a városi közekedés, ietve a nagy tejesítményt igényő munkavégzés követeményeinek megfeeően. Az automatikus sebességvátó rendkívü hasznos gyakori megáásokka és einduásokka járó feadatok esetén, és küönösen jó iik a Vovo FE D8K motorjához. Vaamennyi sebességvátó kíná meék hajtási ehetőségeket a kiegészítő fesze reések vagy berendezések meghajtására. A Vovo FE küönfée meékhajtásokat kíná. Bővebb információk a 32. odaon. A Vovo FE pneumatikus fékrendszerre rendekezik, az egyenetes fékhatás érde kében eö és hátu egyaránt beső szeő zésű féktárcsákka. Tengeykapcsoók. EBS. A Vovo FE nyomó működésű tengeykap csoójának mérete 395 és 430 mm között vátozik, és egy tárcsát akamaz. Az eektronikusan vezéret fékrendszer bokkoásgátó funkciót is tartamaz, vaa mint gyors fékreakciót biztosít és csökkenti a fékakatrészek kopását. Bízza az I Shift re az erőfeszítéseket! Feejtse e a kupungpedát, és bízza az I Shift re a megfeeő fokozat kiváasztását, így Ön hátradőhet és a forgaomra összpontosíthat. Az I Shift a Vovo eektronikus vezérőegy séget akamazó automatizát fokozatkapcsoási rendszere. A rendszer információkat kap a jármű sebességérő, gyorsuásáró, tömegérő, az út meredekségérő és a szükséges nyo matékró, majd precíziós technoógia akamazásáva pontosan ezeknek megfeeően végzi e a fokozatvátásokat. Az I Shift a motorra is kommuniká, amey a gyors és kényemes automatizát vátás érdekében szabáyozza a forduatszámot, ietve a motorfék tejesítmé nyét. Tejes áttekintéshez apozzon a 31. odara. 23

24 A VOLVO TELJES KÖRŰ AJÁNLATA A tejes száítási megodás. Egy váaati jármű megvásárása fontos hosszú távú befektetést jeent. Ennek egy átgondot, óvatos döntésnek ke ennie, számos küönböző tényező figyeembe véteéve. Miután meghozta ezt a döntést, szabadon ke tudnia saját tevékenységére összpontosítani. Egy Vovo FE megvásárásakor pontosan ezt biztosítjuk Önnek. A Vovo csaádtagjaként kihasznáhatja megodásaink átfogó kínáatának eőnyeit. Bármik is egyenek a kívánamai, biztos ehet venne, hogy van egy tökéetesen megfeeő csomag az Ön számára. Vovo biztosítás. A Vovo biztosítás rendkívü rugamas és átfogó megodást jeent, kiemekedő biztosítási fedezettségge. A megodás ter mészetesen az Ön egyedi üzeti igényeihez szabható. A három aaptípus a következő: 24 Feeősségbiztosítás: fedezi a harmadik fének okozott károkat. Casco biztosítás: fedezi a harmadik féhez nem kapcsoható, saját berendezé seiben keetkezett károkat, pédáu a tűz-, opás- és rongáási károkat. Küönbözeti biztosítás: fedezi a járműre fennáó pénzügyi tartozás és a jármű értéke közötti küönbséget tejes evesz tés esetén. A küönbözeti biztosítás csak a Vovo Financia Services finanszírozási szerződései esetén köthető meg. A biztosítást az Ön Vovo kereskedője nyújtva, tovább egyszerűsítve a teherautó üzemetetését, időt, erőfeszítést és pénzt takarítva meg. Járművezető-továbbképzés. A Vovo Trucks járművezető-továbbképzési programja ehetőséget kíná a jármű vezetőknek képességeik és ismereteik bővítésére, ami fokozott biztonságot és mérséket üzemanyag-fogyasztást eredmé nyez. Ez a kereskedőinkke együttműködve nyújtott szogátatás segíthet az üzeme tetőknek fottájuk termeékenységének növeésében, miközben csökkenti a kocká zatokat, ietve javítja minden egyes Vovo járművezető szeméyi biztonságát.

25 Vovo Premium Lease. Arany Szervizszerződés. Kiterjedt kereskedői háózat. Ha ízingeni szeretné járművét, a Vovo te jes körű ajánatának részeként egy átfogó megodást kínáunk. Ez mindent magában foga az üzemanyagot és a járművezetők kötségeit kivéve mindezt egy havidíj ee nében. Ez a szogátatás megkönnyíti váa kozásának pontos kötségvetés-tervezését. Az Arany Szervizszerződés messzire megy a nyereséges váakozáshoz szükséges üzemidő biztosítása terén. Karbantartás és javítások, proaktív tervezés, a kritikus akatrészek megfigyeése és a jármű csak szükség esetén evégzett szervizeése mindezek együttesen biztosítják tevé kenységének termeékenységét, ietve az Ön nyugamát. A Vovo szogátatásainak céja, hogy az úton tartsák teherautóit bármerre is járjanak. Háózatunk foyamatosan bővü, és viágszerte stratégiai pontokon kiépített szervizétesítményeink biztosítják, hogy Ön a csaád tagjaként soha ne egyen távo az eső osztáyú szogátatásoktó. Fue Advice. Dynafeet/Dynafeet akamazás. Minden csepp számít. A Fue Advice hozzáférést nyújt Önnek üzemanyag-kezeési oktatóinkhoz az üzemanyag-fogyasztás csökkentésének igazi szakértőihez. Minden hónapban rész etes üzemanyag-kimutatást kap a fejő dést cézó, szeméyre szabott javasatokka. További tanácsokat kaphat a kifejezetten e céra rendet hep desken keresztü, vagy épjen be a tooboxba, aho gyakorati tip peket és ösztönzést taá. A Dynafeet a Vovo Trucks fehasznáó barát fottakezeő rendszere. Lehetővé teszi Önnek az üzemanyag-fehasznáás, a vezetési idők, a károsanyag-kibocsátás és a szervizintervaumok vaós idejű meg figyeését bárhonnan, egy intuitív webes feüeten keresztü. A forgaom megterve zése tejes járműfottájának kihasznáásá va maximaizája az erőforrásait, miközben az üzemanyag-fogyasztás csökkentésében is segít. Az adminisztráció egyszerűbbé váik a megévő irodai rendszerekke tör ténő integráció révén. Mindezek céja, hogy hatékonyabbá tegyék üzetmene tét. A Dynafeet a járművezető számára egy rendkívü praktikus akamazásként is eérhető. A Vovo Trucks-ná büszkék vagyunk arra, hogy komoyan vesszük környezetvédemi feeősségünket. Ezért az a fiozófiánk, hogy a járműveink áta efogyasztott üzemanyag minden egyes cseppje számít. Az oyan szogátatások, mint a járműve zető-továbbképzés, a járművek karbantar tása, a forgaomtervező rendszerek és az eemzések együttes akamazása révén céunk annak bemutatása, hogy viszonyag kis épésekke észrevehetően csökkentheti üzemanyag-fogyasztását. Az együttes eredmény éppen annyira kedvező a kör nyezet, mint az Ön zsebe számára. Ovasson részetesebben is a Minden csepp számít kampányró a odaon. 25

olvo FE-jének testre szabása.

olvo FE-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FE-jének V testre szabása. Üdvözi Önt a Vovo FE a korátan ehetőségek teherautója. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítmé nyezési tasítások (VBI) megkönnyítik járműve eőkészítését

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

olvo FMX-ének testreszabása.

olvo FMX-ének testreszabása. specifikációk ovo FMX-ének V testreszabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FMX végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a VBI (Vovo feépítményezési utasítások) megkönnyítik

Részletesebben

D16K motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint D16K750 D16K650 D16K550 D16K550

D16K motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint D16K750 D16K650 D16K550 D16K550 D13k motor euro 6 Teljesítmény/Nyomaték D16K motor euro 6 Teljesítmény/Nyomaték Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint Teljesítmény, LE Nyomaték Nm Teljesítmény,

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ 2 Mi tesz nagyszerűvé egy jó teherautót? A egtöbben taán azt mondanák, hogy a hatékonyság a ényeg. Nagy szó ez, de mit is jeent a gyakoratban? Nos,

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A jármű rendszerének áttekintése

A jármű rendszerének áttekintése Vlv FE Hybrid vlv fe hybrid A jármű rendszerének áttekintése D7F mtr - Eur 5 Dízelmtr párhuzams hibrid rendszerrel Nymaték 3 2 1 1/min 1. Elektrms mtr 2. Dízelmtr 3. Hibrid üzemmód Összehasnlítás D7F Specifikáció

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

Volvo 7900 Hybrid. Jobb üzlet a zöldebb városok számára

Volvo 7900 Hybrid. Jobb üzlet a zöldebb városok számára Volvo 7900 Hybrid Jobb üzlet a zöldebb városok számára A Volvo 7900 Hybrid sorozat új szintre emeli a zöld hatékonyságot, messze az Euro 6 követelmények fölé. A leghatékonyabb üzemű és legmegbízhatóbb

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli Az én árnyékoómat a SELVE vezéri Javíthatunk éetminõségén? Napeemes szé-, és fényérzékeõ az árnyékoó védeméért és hosszú éettartamáért Programozható faikapcsoó Automatikusan mûködteti az árnyékoókat Miért

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

RENAULT PREMIUM DISTRIBUTION

RENAULT PREMIUM DISTRIBUTION RENAULT TRUCKS DELIVER RENAULT PREMIUM DISTRIBUTION www.renault-trucks.hu KÖNNYÍTSE MEG A HÉTKÖZNAPOKAT! A Renault Premium Distribution remek teljesítményt és kimagasló vezetési kényelmet kínál az új,

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Már 2 469 000 Ft-tól 3 karbantartással, kedvezményes finanszírozással

Már 2 469 000 Ft-tól 3 karbantartással, kedvezményes finanszírozással Már 2 469 000 Ft-tó 3 karbantartássa, kedvezményes finanszírozássa 2013 GYŐZTESE KISAUTÓK ÚJ NISSAN MICRA Az inteigens kucs oyan rendszer, mey magátó érzékei a kucsot az autó megközeítésekor, és ehetővé

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

D13k motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motorfordulatszám 1/min. Legnagyobb nyomaték. Legnagyobb nyomaték

D13k motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motorfordulatszám 1/min. Legnagyobb nyomaték. Legnagyobb nyomaték 2 hajtásánc D11k motor euro 6 Dk motor euro 6 Tejesítmény/Nyomaték Tejesítmény/Nyomaték Nettó tejesítmény EC 582/2011 Nettó tejesítmény EC 582/2011 Tejesítmény, LE Nyomaték Nm Nyomaték Nm 5 5 530 530 500

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell.

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell. A PROFI srzat még többet kíná: EcTech az aacsnyabb fgyasztásért és nagybb tejesítményért tvábbi 8 LE a Pwer Pus-sza a vátómű knfigurációs ehetősége A STEYR SK3 kabin eérhető aacsny kiviteben is a jbb kiátás,

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok ÚJ CITROËN C4 Picasso Külső méretek 2016. Július ÚJ CITROËN Grand C4 Picasso Külső méretek 2016. Július CITROËN C4 Picasso Műszaki adatok C4 Picasso THP 16

Részletesebben

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok 2016. július ÚJ CITROËN C4 Picasso Külső méretek 2016. Július CITROËN C4 Picasso Műszaki adatok 2016. július C4 Picasso THP 16 EAT6 C4 Picasso BlueHDi 100

Részletesebben

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július C4 Picasso és műszaki adatok 2016. július ÚJ CITROËN Külső méretek 2016. Július CITROËN Műszaki adatok 2016. július C4 Picasso THP 165 EAT6 C4 Picasso BlueHDi 100 S&S BlueHDi 120 S&S BlueHDi BlueHDi BlueHDi

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T Stop & Start rendszerrel. Kombinált (liter/100 km) 5,5 4,5 4,9. Városi (liter/100 km) 6,6 5,3 5,8

1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T Stop & Start rendszerrel. Kombinált (liter/100 km) 5,5 4,5 4,9. Városi (liter/100 km) 6,6 5,3 5,8 Urban Cruiser Műszaki adatok KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 6 M/T Stop & Start rendszerrel Fogyasztás (utoljára a 2004/3 rendelettel módosított 80/1268 EU direktíva alapján) Kombinált (liter/100 km) 5,5 4,5 4,9

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek Szabáyozók és mérőeemek indab szabáyozók és mérőeemek Tartaom Szabáyozók és mérőeemek Standard szabáyozó kézi Szabáyozó DRU... DIRU... Ezáró DSU... DTU... DTMU/DTWU... motoros eőkészítés eektromos agy

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Üdvözöljük a fedélzeten!

Üdvözöljük a fedélzeten! Üdvözöljük a fedélzeten! Méltán képviseli az Ön vállalkozását Ismerje meg a Scania Touringot! Erőteljesen megformált külsejével arra tervezték ezt a sokoldalú autóbuszt, hogy megfeleljen a különjárati

Részletesebben

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR ÚJ NISSAN MICRA AKCIÓSAN MÁR THM: 2,5% 2 699 000 Ft-tó 1 MINDENKINEK 2 KEDVEZMÉNYES KÉSZLETAJÁNLATOKÉRT TÁGAS TÉR Az autó betere tágasabb, mint vaaha, vaamint új anyagokka és színekke is gazdagabb. PARKOLÓHELY

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

Kirándulni indul a tópartra? Megígérte, hogy segít a barátjának költözködni? Facsemetéket kell elhoznia a kertészetből? Az EVALIA mindenre képes!

Kirándulni indul a tópartra? Megígérte, hogy segít a barátjának költözködni? Facsemetéket kell elhoznia a kertészetből? Az EVALIA mindenre képes! NISSAN EVALIA Kedvezményekről érdeklődjön a márkakereskedéseknél! 5050000 Ft bruttó kezdőártól HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁG Kirándulni indul a tópartra? Megígérte, hogy segít a barátjának költözködni? Facsemetéket

Részletesebben

olvo FM-jének testre szabása.

olvo FM-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FM-jének V testre szabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FM végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a VBI (Vovo feépítményezési utasítások) megkönnyítik

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

A Scania 2011-es kortrijk-i Busworld kiállításon

A Scania 2011-es kortrijk-i Busworld kiállításon Sajtóközlemény A Scania 2011-es kortrijk-i Busworld kiállításon Biatorbágy, 2011. október 20. Négy járművet állít ki a Scania a 6-os pavilonban található 602. számú standon. A Citywide a stílusos városi,

Részletesebben

NISSAN EVALIA. 000 Ft bruttó kezdőártól. 5 év - gond nélkül! 5 év teljeskörű gyártói garancia 1 + 5* Karbantartási Csomag HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁG

NISSAN EVALIA. 000 Ft bruttó kezdőártól. 5 év - gond nélkül! 5 év teljeskörű gyártói garancia 1 + 5* Karbantartási Csomag HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁG NISSAN EVALIA Kedvezményekről érdeklődjön a márkakereskedéseknél! 5 281 000 000 Ft bruttó kezdőártól 5 év - gond nélkül! 5 év teljeskörű gyártói garancia 1 + 5* Karbantartási Csomag HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁG

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2013. február Jumper általános műszaki jellemzők Motor HDi 110 HDi 130 HDi 150 HDi 180 hengerek száma 4 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 2198 2198 2198 2998

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

DIVERSEY Hírlevél 2012. tavasz

DIVERSEY Hírlevél 2012. tavasz DIVERSEY Hírevé 2012. tavasz Tisztet Partnerünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket 2012-ben történt termékbevezetéseinkrő, adagoó rendszereinkrő, TASKI újításainkró és aktuáis akcióinkró. TERMÉKBEVEZETÉSEK

Részletesebben

Mûszaki adatok áttekintése.

Mûszaki adatok áttekintése. Mûszaki adatok áttekintése. Dízelmotorok 2,5 l TDI motor (65 kw) 1 2,5 l TDI motor (80 kw) 1 Keverékképzés/Befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Hengerek

Részletesebben

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA AUTÓBUSZOK Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Átveszi a vezetést a városi versengésben Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él, és a városiasodás folyamata

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

JS50. Útra FEL! www.ligier.hu 02/10/2014 13:49

JS50. Útra FEL! www.ligier.hu 02/10/2014 13:49 JS50 Útra FEL! www.ligier.hu 02/10/2014 13:49 JS50 Szenzációs dizájn Olyan mint a csodálatos olasz temperamentum, agresszív és barátságos egyben. EXE JS 50 JYL.indd 3 Premium kivitelben Modern fényszórók,

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben