Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét."

Átírás

1 A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács G- Gőzöőgomb H- Csepptáca (rács aatt) I- Kapszuatartó L- Csészetartó M- beső hangjezés jezi, hogy a gép működik vagy, ha nem megfeeő a működés N- Kábe O- Gőzkar P- Víztartáy Q- gyári szám és egyéb adatot tartamazó tába R- Hangjező:.

2 Hasznos tudnivaók Amikor eektromos eszközt haszná mindig kövesse a biztonsági eőírásokat, ezze csökkentve a tűz, áramütés és egyéb szeméyi sérüés veszéyét. 1. Ovassa e az eőírásokat 2. Ezt a készüéket kizáróag háztartási hasznáatra fejesztették ki, más jeegű hasznáata nem megengedett és veszéyes 3. Húzza ki a konnektort a fabó ha a gépet nem hasznája 4. Ne érintse meg a forró feüeteket. Hasznája a karokat és gombokat. 5. A gépet eszpresszó kávé főzésére és itaok meegítésére fejesztették ki. Fokozottan ügyejen, hogy ekerüje a forrázást a kifoyó forró víz, gőz és a gép nem eőírt hasznáata miatt. 6. A gépet gyermeknek tios hasznánia. 7. Fontos a szüői feügyeet ha közeben gyermek van 8. A gépet csak feeősségtejes fenőtt hasznáhatja 9. A gép csak betéri hasznáatra akamas 10. Áramütés ekerüése érdekében ne heyezze a kábet,gépet vagy dugót vízbe vagy egyéb foyadékba. 11. A gépet csak rendetetésszerűen szabad hasznáni 12. Ne heyezze a gépet eektromos-vagy gáztűzheyre eseteg forró kemencébe 13. A gépet csak akkor kapcsoja be, ha hasznája. Hasznáat után kapcsoja ki, nyomja meg az ON/OFF gombot és húzza ki a kábet a konnektorbó 14. Mieőtt kihúzza akábet a konnektorbó eenőrizze, hogy a ki/be kapcsoó ki van kapcsova. 15. Nem javasot heyettesítő akatrészek hasznáata mive ezek tüzet, áramütést vagy egyéb szeméyi sérüést okozhatnak 16. Húzza ki a kábet a konnektorbó ha nem hasznája vagy tisztítja a gépet. 17. Ne hasznája a gépet ha a kábe vagy a dugó sérüt, vagy a gép meghibásodott. Vigye vissza a gépet oda aho vette, vagy vigye szakszervízbe. 18. A gép zsinórja ne ógjon asztaon vagy puton 19. A készüéket kérjük vízszintes feüetre áítsa 20. A gépet csak oda áítsa, aho feeősségtejes ember átja 21. Ne ógjon a kábe szabadon és ne éríntse a forró feüeteket. A gép beüzemeése Figyemesen ovassa e az utasításokat. Csak oyan heyen áítsa üzembe a készüéket aho a hőmérséket 0 és 40 C fok között van.

3 Eenőrizze, hogy a eektromos áram megfee-e a gép áta eőírtnak, vagyis a gépet csak oyan konnektorba szabad csatakoztatni meynek a minimum tejesítménye 6A ha a feszütség 230V és 12A ha a feszütség 110V Ha a konnektor és a dugó nem kompatibiis a dugót szakemberre ki ke cserétetni A gépet sima feüetre ke heyezni, mosogatótó és csaptó távo A csomagoás etávoítása után győződjön meg, hogy a gép sérüésmentes Gyermek ne játsszon a csomagoóanyagga. A gép tisztítása Áramtaanítsa a gépet Áramtaanítás eőtt győződjön meg, hogy a főkapcsoó ON/OFF ki van kapcsova. Várja meg míg kihű a gép A gépet és a hozzávaókat eőször nedves majd száraz ronggya töröje át. Ne hasznájon maró hatású szereket. Vigyázzon, hogy a gép ne ázzon be i. ne merítse tejesen vagy részegesen vízbe. Meghibásodás Ne hasznája a gépet ha a kábe vagy dugó sérüt, ha a gép hibát jeez vagy a gép vaamiyen formában sérüt. Vigye be a egközeebbi szervizbe. Ha a kábe sérüt, ki ke cseréni. Meghibásodás esetén kapcsoja ki a gépet és ne kíséretezzen a javítássa. Vegye fe a kapcsoatot a hivataos márkaszervizze és kérje eredeti akatrészek hasznáatát. Eenkező esetben a gép nem biztonságos és eveszik a garancia A gép nem megfeeő hasznáata A gép háztartási hasznáatra van kifejesztve. A gyártó nem feeős a nem eőírt hasznáatbó adódó baesetekért Beüzemeés és beindítás Hasznáat eőtt figyemesen ovassa végig a hasznáati útmutatót! Eenőrizze, hogy a kávégép ki van húzva a konnektorbó.

4 Heyezze fe a kapszuatartót a heyére. Vegye ki a víztartáyt, tötse fe friss csapvízze a maximumig. Figyeem: A víztartáyt mindig friss, még iható hőmérséketű vízze tötse fe. Forró víz vagy más foyadék károsíthatja a víztartáyt. Ne hasznája a gépet víz nékü. Heyezze vissza a víztartáyt Győzödjön meg róa, hogy a víztartáy a heyén van! Csatakoztassa a gépet az áramforráshoz. A gép bekapcsoásáró a következő fejezet tájékoztat. Figyeem: Érdemes megtartani az eredeti csomagoást (egaább a garancia idejére), hogy meghibásodás esetén ebben ehessen a gépet a szervízbe száítani! Figyeem: A gép működése közben a főzőfej D, gőzkar O vagy a kapszuatartó fémrészének megérintése égést okazhat A gép ki/be kapcsoása A gép bekapcsoáse eőtt eenőrizze a vízszintet a víztartáyban. Ha szükséges, tötse fe a tartáyt vízze az eőző fejezetben eírtak szerint. Ürítse és töröje ki a csepptácát minden akaomma, mikor fetöti a víztartáyt. A gép bekapcsoásához tartsa nyomva a főkapcsoó gombot, amíg a ámpája ki nem gyuad.

5 A körben a rajzok fokozatosan gyuadnak ki, jeezve, hogy a kazán hogyan meegszik. Néhány perc múva, mikor a gép eéri az üzemi hőfokot, a kávéfőzési ikon fegyuad és egy rövid sipoó hangot ad a készüék. Ha a háromszög ikon fegyuad és a gép szaggatott sípoó hangot ad, nézze a meg a probémák/megodások fejezetet. Figyeem: a gép eső hasznáata eőtt, ietve ha régóta nem vot hasznáva a gép javasojuk, hogy kapszua nékü mossa át a fejet forró vízze párszor. A gép kikapcsoásához tartsa nyomva a főkapcsoó gombot amíg az ikon ámpája ki nem aszik. Nem javasot a gépet kihúzni az áramforrásbó amíg a gép be van kapcsova. Stand-by A gépben van egy automatika beépítve, mey óvja a környezetet és csökkenti az áramfogyasztást, mikor a gép nincs hasznáatban. Ha a gép nincs hasznáatban, 30 perc múva automatikusan kikapcso. 5 percce az automatikus kikapcsoás eőtt a főkapcsoó ekezd viogni. Ha azt szeretné, hogy a gép ne kapcsojon ki, nyomja meg a gombot. Kávékészítés Az X7.1-es kávégépet úgy tervezték, hogy csak Metodo Iperespresso kapszuáva működik.

6 Kávékészítéshez kövesse a következő épéseket: - Fordítsa a kapszuatartót bara és vegye e a főzőfejrő - Heyezze be a kapszuát, ahogy a rajz is mutatja Figyeem: a kapszua könnyen beecsúszik a karba. Ha nem így van, vegye ki a kapszuát és újra heyezze be. Figyeem: a kávé csak néhány másodperc után kezd e kifoyni, miután Ön megnyomta a gombot. - heyezze vissza a kapszuatartó kart a főzőfejre, fordítsa e a kart jobbra amíg be nem kattan. - Eenőrizze, hogy a csésze ikon viágít - Nyomja meg és engedje e a csészeikont. A gép efőzi a programozott hosszúságú kávét. Ha eőbb szeretné a kifoyást eáítani, nyomja meg mégegyszer a csészeikont. Figyeem: a kapszuák 1 adag kávét tartamaznak, nem ehet 2x fehasznáni. A nagyobb biztonság érdekében a gép 1 perc után mindenképpen eá. Kérjük ne feejtse e a cseppfogó tácát rendszeresen tisztítani. Kávémennyiség beáítása Az X7.1 kávégéppe Ön áíthatja be a kívánt kávé hosszúságát: automatikusan vagy manuáisan. Automata mode: A kívánt hosszúság beáítása érdekében a következő épéseket ke követni - heyezzen be egy kapszuát a tartóba és heyezze fe a kapszuatartót - heyezzen egy csészét a kar aá - nyomja meg a kávés csésze ikont és tartsa nyomva míg a kávé eéri a kívánt hosszt. Engedje e a gombot. A gép be ett programozva. Manuáis mode: A kívánt hosszúság beáítása érdekében a következő épéseket ke követni - heyezzen be egy kapszuát a tartóba és heyezze fe a kapszuatartót - heyezzen egy csészét a kar aá

7 - nyomja meg a kávés csésze ikont és tartsa nyomva míg a gép automatikusan befejezi a főzést. Engedje e a gombot. Ezze a programozás töröve ett. Figyeem: Az automata mode-ban is ehetséges kávét főzni a manuáis foyamatot követve: - nyomja meg a gombot 3 másodpercig - nyomja meg a gombot mégegyszer, hogy megájon a gép - ezze nem fogja a kávémennyiséget vátoztatni, ami eőzöeg programozva ett Figyeem: Ha a gép mauais mode-ban főz, a főzés megkezdése után ismét meg ke nyomni a gombot, ha eértük a kívánt kávé mennyiséget. Cappuccino készítés A kávégép rendekezik egy gőzöő karra, mey 1 vagy 2 cappucinohoz eegendő tej gőzöéséhez akamas. A tej gőzöéséhez/habosításához a következő épéseket kövesse: Nyomja meg a gőzöő gombot, gőzőő je fevian a kijező közepén mey mutatja, hogy a gép meegszik a gőzöéshez. Ha a gőzöő gomb kigyuad a gép eérte a gőzöéshez szükséges hőmérséketét és ezt egy sípoó hangga jezi. Heyezzen egy üres gőzöő edényt a gőzöőkar aá és nyomja meg a gőzöő gombot, hogy kiengedje a feeseges vizet. Ha már csak gőz jön a karbó, nyomja meg a gőzgombot. Figyeem: Míg a gép gőzö a gőzgomb viog. A friss hűtőbő kivett tejet öntse bee a tejgőzöő edénybe (ehetőség szerint fém edénybe). Figyeem: optimáis eredmény eéréséhez, öntsön 75 m hűtő hideg tejet a tejgőzöő edénybe és tartsa a gőzkart max. 25 másodpercre a tejbe.

8 Merítse a gőzkart tejesen a tejbe. Nyomja meg a gőzöő gombot és várja meg míg a tej habosodik. Ha eérte a kívánt eredményt nyomja meg ismét a gőzgombot. Minden hasznáat után aaposan e ke tisztítani a gőzöő kart és e ke távoítani a tejmaradványt: Nyomja meg a gőzöőgombot pár másodpercig. Nyomja meg mégegyszer a gőzgombot majd hagyja ehűni. Távoítsa e a küső részt Z és mossa meg foyó víz aatt. Töröje e a beső részt X nedves ruháva Figyeem: A gőzöőkar 2 része mosogatógépben is mosható. Ebben az esetben távoítsa e a beső részt is a gőzkarró. Emosás után heyezze vissza az X részt, majd a Z-t Figyeem: - a gőzze vagy gőzkarra történő közveten érintkezés égést okozhat - ha nem gőzöünk már, a gép 5 perc után automatikusan visszaá a kávéfőzés funkcióra, 1 percce korábban ekezd viogni a gőzöőgomb. Ha tovább akar gőzöni, nyomja meg a gombot. - Míg a gép a gőzöéshez meegszik és ameddig gőzmód-ban van, a kazánban fűtő cikusok foynak és a kapszuatartóbó gőz távozhat így tartsa távo az ujját a főzőegységtő. Forró víz készítése A kávégép gőzöő karja víz meegítésére is akamas. Eenőrízze, hogy a kávé ikon viágít. Kövesse a következő épéseket: Távoítsa e a gőzöő karró a tejmaradékot. Heyezzen egy fémedényt a gőzkar aá.

9 Nyomja meg a gőzgombot egaább 3 másodpercig. A gép forró vizet ad, a gőzgomb gyorsan viog. Nyomja meg a gőzgombot mégegyszer ha eérte a kívánt vízmennyiséget. Kávé készítése gőzöés után Nagyon fontos tudni, hogy nem ehet rögtön gőzöés után kávét főzni, mive a kazánban évő víz tú forró és tönkreteheti a kávé aromáját. Ebbő az okbó kifoyóag a kávéfőzőgomb inaktív addig, míg a kazánban évő víz tú meeg. Ahhoz, hogy újra kávét tudjunk főzni, nyomja meg a kávéfőzőgombot és várjon míg a kávé gomb kigyuad. Amíg a kávégép ehü (kb. 10 perc) a hőmérséketkijezőn a csésze ikon viog. Ha gyorsabban szeretne gőzöés után kávét főzni (kb. 1 perc) kövesse a következő épéseket: Heyezzen egy edényt a gőzöőkar aá. Tartsa nyomva a gőzöőgombot kb. 3 másodpercig. A beprogramozott mennyiségű forróvíz kifoyik. A kifoyás automatikusan eá. Vízkőteenítés A vízkőképződés a géphasznáat természetes veejárója, A kávéfőzőgép egy automatikus programma rendekezik, mey figyei, hogy a gépet mikor ke tisztítani i. vízkőteeníteni.

10 Figyeem: Csak kávégéphez akamas vízkőteenítőt hasznájon és kövesse a ent eírtakat ne pedig a vízkőteenítő szeren eírtakat. Ha a háromszög ikon kezd viogni (2 mp-es időközökke), kövesse a következő épéseket: A gépbe be van építve egy automatikus vizköteenítő program, meynek során megtörténik a gép optimáis tisztítása és vízkő etávoítása. A foyamat eindítása: Nyomja meg egyszerre a csészegombot és a gőzőőjeet szimboizáó gombot egaább 5 másodpercig. A bekapcsoó, a csészegomb és a háromszög ikon ekezd viogni, jeezve, hogy az automatikus vízkőteenítő foyamat ett kiváasztva. - Tötse fe a víztartáyt 1 iter vízze a max. jezésig. - Öntse bee a vízkőteenítő port, várja meg míg feodódik. - Távoítsa e a kapszuát és a kapszuatartót. - Heyezzen egy egaább 1 iteres üres edényt a főzőegység aá - Fordítsa a gőzkart az edény fee, a víz a főzőegységbő és a gőzkarbó is fog foyni. - Nyomja meg a csészegombot A főkapcsoó és a háromszög gomb középen párhuzamosan viog, jeezve, hogy eindut a vízkőteenítés, mey kb. 30 percig tart. A gép automatikusan ekezdi a mosási foyamatot. Az automata vízkőteenítés végén a gép sípoó hangot ad és a csészegomb i. bekapcsoó gomb viog. Iyenkor a gépet még át ke öbíteni, hogy etávoítsuk a vízkőteenítőszert. A épések a következők: - Távoítsa e a víztartáyt, mossa e és újra tötse fe a maximumig friss vízze

11 - ürítse ki a főzőegység aatt évő edényt is, majd tegye vissza. - Heyezze a gőzkart az edénybe, mert ebbő is fog víz foyni. - Nyomja meg a csészegombot. - A főkapcsoó és háromszög párhuzamosan viog, jeezve, hogy eindut az öbítési foyamat. - Az öbítési foyamat végén minden viogó je kiaszik és sipoó hangot ad a gép. - Ürítse ki az edényt, mossa e. Tötse fe a ismét a víztartáyt. A gép újra üzemkész. Figyeem: - Ha a tisztítási foyamat aatt áramszünet ép fe a tejes foyamatot eőrő ke kezdeni. - Ha nem vízkőteenítik a gépet, az ebbő adódó hibákra nem vonatkozik a garancia. Érdemes kávéfőzőkhöz akamas vízkőteenítőszert hasznáni - Ne hasznájon ecetet, sót, sósavat, mert károsíthatja a gépet. Tisztítás és karbantartás A heyes működés és a magas minőségi követemény biztosításához tanácsos a gépet rendszeresen az eőírások aapján tisztítani és karbantartani. A gépet és akatrészeit egaább hetente egyszer ki ke tisztítani. A tartáyban mindig friss vizet tartson. Naponta mossa e a víztartáyt és tötse fe friss vízze. Ne hasznájon agresszív vegyszereket, ethy akohot. Figyeem: ne szárítsa a gépet vagy akatrészeit mikrohuámú sütőben vagy hagyományos sütőben. A gép tisztításakor a következő épéseket ke evégezni: Kapcsoja ki a gépet és a kábet húzza ki a konnektorbó. Vegye ki a víztartáyt és mossa e foyó víz aatt Ürítse ki a kapszuatartót és foyó víz aatt mossa e. - távoítsa e a rácsot és a mossa e meeg vízze - távoítsa e cseppfogó tácát és mossa e meeg vízze

12 - távoítsa e a gőzkar küső részét - távoítsa e a gőzkar beső részét a fémrúdró - a két rész etávoítása után mossuk e őket küön majd heyezzük vissza Műszaki adatok Beső kazán: acé Tartáy: 1 iter Nyomás: 15 bár Eeketromágneses szeep Eektromos kártya a következő funkciókka: automata kávéeáítás nagy érzékenységű hőérzékeés kazán hőmérséket jező vízkőteenítés jező hangjezés automata vízkőteenítő foyamat energiatakarékosság Gőzkar csészemeegítő Nettó súy: 9 kg Feszütség: 230 V, 50Hz(EU)=120V, 60Hz (USA) Áram: 1200 W (EU) = 1200W (USA) Probémák-Megodások Probéma: - A gépet bekapcsota, de nem ég a főkapcsoó ámpa (A). Megodás: - Eenőrizze, hogy csatakoztatva van-e a gép áramforráshoz. Eenőrizze a akásban evő biztosítékokat. Probéma: - A gépbő nem foyik kávé. Megodás: Tötse fe a víztartáyt és bizonyosodjon meg, hogy a tartáy a heyén vane. Vegye ki a kapszuatartókart a heyérő Várja meg amíg a kávécsésze ikon kigyuad.(gép főzésre kész) Tegyen egy csészét a főzőkar aá és nyomj meg a csészegombot. Foyassson pár percig vizet a gépbő

13 Nyomja meg a csészegombot, hogy megáítsa a vizet. Tegyen új kapszuát a karba, heyezze vissza a heyére (E) és próbájon újra kávét készíteni (B). Probéma: / A gőzöőgomb megnyomása után nem jön gőz a gépbő a, eset: Gőz ikon középen viágít, vrja meg míg gőzgomb kigyuad b, eset: Gőz ikon középen nem viágít, nyomja meg a gőzgombot és várja meg míg a gőzgomb kigyuad (meegszik a gép) c eset: vaószínű, etömődött a gőzkar. Kapcsoja ki a gépet, várja meg míg ehü és tisztítsa meg a gőzkart Probéma: Víz foyik a főzőfejbő kávéfőzés közben. Megodás: -Heyezzen egy új kapszuát a karba és próbájon újra főzni. Probéma: -Gyakori sípoás és viogó háromszög. Megodás: - Kapcsoja ki a gépet. - Tötse fe a víztartáyt. - Tegyen egy edényt a gőzöő kar aá és nyomja meg a gőzgombot. - Kapcsoja be a gépet, várjon 10 mp-et amíg a kávécsésze ikon kigyuad. Probéma: háromszög gyorsan viog Megodás: indítson e egy vízkőteenítést Probéma: Víz foyik a gép besejébő. Megodás: Kapcsoja ki a gépet, áramtaanítsa a gépet és hívja a szakszervízt. Ne hasznája a gépet! Probéma: a víz foyik a tartáybó miután fe ett vízze tötve Megodás: ürítse ki a víztartáyt, nyomja a heyére a víztartáyban évő átátszó gumigyűrüt Probéma: kávé csepeg a kapszuábó mieőtt az extrakció eindu. néhány csepp, még normáis. Korátot garancia A garancia nem érvényes ha a gép azért megy tönkre mert: kacium van a gépben vagy nincs vízkőteenítve

14 árameátás más mint a géphez eőírt heyteen, nem eőírás szerinti hasznáat módosítottak a gépen Akkor sem érvényes a garancia ha eőzőeg nem szakszerviz javította. A csepegtetőtácát tios mosogatógépben emosni. A gép körü mindig tartsa szárazon a putot. Ha nem eredeti csomagoásban viszik szervizbe a gépet és útközben megsérü, a garancia nem érvényes rá.

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

FrancisFrancis Y1.1 használati útmutató A gép részei:

FrancisFrancis Y1.1 használati útmutató A gép részei: FrancisFrancis Y1.1 használati útmutató A gép részei: A fedél a kapszulatartó kinyitásához/becsukásához B kapszulatartó rekesz C főzőegység D gyári számot jelző tábla E csészemelegítő F világító érintős

Részletesebben

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS Kérjük ovassa e figyemesen a tejes eírást a termék teepítése eőtt! A heyteen hasznáat vagy hibás csatakozás a vezérés hibás működését eredményezheti, és veszéyt jeenthet a végfehasznáóra!

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

FrancisFrancis Y5 használati útmutató. Amikor elektromos készüléket használ, tartsa be a következő biztonági előírásokat.

FrancisFrancis Y5 használati útmutató. Amikor elektromos készüléket használ, tartsa be a következő biztonági előírásokat. FrancisFrancis Y5 használati útmutató A gép részei: A Fedél a kapszulatartó kinyitásához/becsukásához B Kapszulatartó ( belső ) C Főzőegység D Használt kapszulatartó E Espressos csésze tartó tálca F Bögre

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elektromos mokka kávéfőző

Elektromos mokka kávéfőző DE Bedienungsanleitung Espressokocher Használati útmutató Notice d utilisation Espresso Maker Manual de instrucciones Cafetera expreso Istruzioni per l uso Caffettiera moka elettrica Bedieningshandleiding

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A kávé túl vizes és hideg

A kávé túl vizes és hideg A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁRÓL: Ugyan a készülékek a hatályos európai szabályozási előírásoknak megfelelően készültek, így minden lehetséges veszélyes rész védve van rajta. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket,

Részletesebben

1. Kapszulatartó fedél 2. Érintő képernyős vezérlő panel 3. Adagológombok 4. Főzőegység 5. Csészetartó tálca 6. Csepegtető tálca/használt

1. Kapszulatartó fedél 2. Érintő képernyős vezérlő panel 3. Adagológombok 4. Főzőegység 5. Csészetartó tálca 6. Csepegtető tálca/használt 1. Kapszulatartó fedél 2. Érintő képernyős vezérlő panel 3. Adagológombok 4. Főzőegység 5. Csészetartó tálca 6. Csepegtető tálca/használt kapszulatartó (mozgatható) 7. Vezeték 8. Víztartály (kivehető)

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Használati útmutató gumicukorkészítő géphez

Használati útmutató gumicukorkészítő géphez Használati útmutató gumicukorkészítő géphez Technikai adatok: Feszültség: 220-240V ~ 50Hz Teljesítmény: 40W Köszönjük hogy termékünket választotta. Ez a különlegesség életre szóló élmény marad Önnek és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYLALTGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYLALTGÉP DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYLALTGÉP JÓTÁLLÁS A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez Használati Útmutató VITO 30/50/80-as Olajszűrő készülékhez 1. Biztonsági szabályok 1.1. Személyes Biztonság Soha ne működtesse a készüléket szűrőbetét nélkül! Amikor a készülék működik, ne érjen a mozgó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

O R I O N. OTB-8633/Y Használati útmutató

O R I O N. OTB-8633/Y Használati útmutató O R I O N OTB-8633/Y Használati útmutató Fontos óvintézkedések 1. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasításokat és őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra. 2. Áramütés veszélyét elkerülendő a készülék

Részletesebben

Használati utasítás DM-825 eszpresszó kávéfőző

Használati utasítás DM-825 eszpresszó kávéfőző www.dimarson.co.hu Használati utasítás DM-825 eszpresszó kávéfőző Használat előtt feltétlenül olvassa át a használati utasítást! A KÉSZÜLÉK RENDSZERES VÍZKŐTELENÍTÉST IGÉNYEL! Tájékoztató a használati

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Használati útmutató (1337 Moka Aroma Espresso kávéfőző)

Használati útmutató (1337 Moka Aroma Espresso kávéfőző) Használati útmutató (1337 Moka Aroma Espresso kávéfőző) PROBLÉMÁK LEHETSÉGES OKOK MEGOLDÁSOK Az őrölt kávét tartalmazó Lassan vegye le a szűrőtartót mert a szűrő kimeneti lyukai maradék nyomás kifröccsenést

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Áraink nettó árak az Áfa-t nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fent tartjuk! SAECO VIENNA. Főzőegység henger: Teljesen automata készülék

Áraink nettó árak az Áfa-t nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fent tartjuk! SAECO VIENNA. Főzőegység henger: Teljesen automata készülék FELÚJÍTOTT AUTOMATA KÁVÉGÉPEK 3hónap garanciával Vállaljuk rövid határidővel minden típusú automata kávégép javítását, Szegeden a kiszállás ingyenes. Mindegyik gép bérelhető: 50Ft/adag áron! Ebben az árban

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Használati útmutató (1387 kávéfőző)

Használati útmutató (1387 kávéfőző) Használati útmutató (1387 kávéfőző) Kávé túlfolyás a szűrő gyűrű élein. A kávé nem, vagy túl lassan folyik. A kávé túl vizes és hideg. A gőz kimeneti nyílás az adagoló pálcán eldugult. Valószínűleg túl

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Padló ventilátor

DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Padló ventilátor DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Padló ventilátor JÓTÁLLÁS A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

ELEKTROMOS KUKTA (Multifunkciós modell) HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

ELEKTROMOS KUKTA (Multifunkciós modell) HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ELEKTROMOS KUKTA (Multifunkciós modell) HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Modell: CYWK-5016S (151001 verzió) Tartalomjegyzék: Biztonsági tanácsok... 1 Termékjellemzők... 3 Műszaki paraméterek... 3 Működtetés... 3 Készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

Használati Útmutató. Típus: HM 6209. Espresso Kávéfőző

Használati Útmutató. Típus: HM 6209. Espresso Kávéfőző Használati Útmutató Típus: HM 6209 Espresso Kávéfőző CE A termék használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat! FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 1. Az

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

Használatba vétel előtti tájékoztató

Használatba vétel előtti tájékoztató Használatba vétel előtti tájékoztató - A készüléket használata gyermekek részére 8 éves kor felett lehetséges. Tisztítás és felhasználói karbantartást kizárólag 18 éven felüli személy végezheti. - A készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza az ábrákat mielőtt a készüléket használatba veszi! Importálja és forgalmazza:

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ-GÉP MOD.: CR-282, 284

PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ-GÉP MOD.: CR-282, 284 Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu HASZNÁLATI UTASÍTÁS PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ-GÉP

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

2.) Kösse össze a "c" tömlőt (600mm es, a külső pumpa alkatrészei közt)a pumpa szivattyúját, a vízlágyító "2"csapjával. (6. 7.

2.) Kösse össze a c tömlőt (600mm es, a külső pumpa alkatrészei közt)a pumpa szivattyúját, a vízlágyító 2csapjával. (6. 7. Megjegyzés: A vízlágyító berendezés egy olyan szerkezettel van ellátva, amely elengedhetetlen a megfelelő minőségű espresso kávé elkészítéséhez. Amennyiben Ön nem rendelkezik ilyen mésztelenítő berendezéssel,abbanazesetbenérdemesbeszereltetnie.

Részletesebben

Jura Impressa E50/55 kávéfőző használati utasítása

Jura Impressa E50/55 kávéfőző használati utasítása Jura Impressa E50/55 kávéfőző használati utasítása A gép kezelőszervei 8 7 6 5 4 3 2 1 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Vízmennyiség szabályozó 2. Darált kávé előválasztó 3. Duplakávé-főző gomb 4. Karbantartó

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

KETTLE WK 7280 WK 7280 W MAGYAR

KETTLE WK 7280 WK 7280 W MAGYAR KETTLE WK 7280 WK 7280 W MAGYAR HU B C A D E F G L H K J I 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem

Részletesebben

Használati Útmutató (2705 porszívó és gőz mop)

Használati Útmutató (2705 porszívó és gőz mop) Használati Útmutató (2705 porszívó és gőz mop) Hiba esetén Probléma Okok A bekapcsolást Nincs a készülék jelző lámpa csatlakoztatva a nem világít hálózathoz. Megoldások Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN HELYEZKEDNEK EL. A TÁROLÓ KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ BÁRMILYEN FALI KAZÁNHOZ

A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN HELYEZKEDNEK EL. A TÁROLÓ KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ BÁRMILYEN FALI KAZÁNHOZ 0 ÁLLÓ, FORRÓVIZES INDIREKT TÁROLÓ, BELSŐ CSŐKÍGYÓVAL (FALRA IS SZERELHETŐ) ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY IPX1 VÉDETTSÉG POLIURETÁN HAB SZIGETELÉS A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍPUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M és szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

Használati utasítás. Kávédaráló CM900

Használati utasítás. Kávédaráló CM900 HU Használati utasítás Kávédaráló CM900 Csúsztató retesz Kávébab tartó Kioldó gomb Beállítógyűrű Program gombok On/Off kapcsoló automata funkcióval Kávékartartó Alapvető biztonsági utasítások A készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER HAJKIEGYENESÍTŐ HS-160. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER HAJKIEGYENESÍTŐ HS-160. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER HAJKIEGYENESÍTŐ HS-160 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Mini mosógép

Mini mosógép Mini mosógép 10030788 10030789 10030790 Tisztelt vásárló, gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket. Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Daewoo KOR6N9RR mikrohullámú sütőhöz Digitális kijelző DEFROST POWER CLOCK AUTO COOK KIOLVASZTÁS TELJESÍTMÉNY ÓRA AUTÓMATA FŐZÉS STOP/CLEAR ÁLLJ/TÖRLÉS START/EASY COOK

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER VÍZFORRALÓ JK-915A. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER VÍZFORRALÓ JK-915A. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER VÍZFORRALÓ JK-915A Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Type HD8854 / HD8856 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Type HD8854 / HD8856 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a www.philips.com/welcome oldalon. 15 Magyar Type HD8854 / HD8856 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 15 HU A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

HYD-180i INVERTERES HEGESZTŐ BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HYD-180i INVERTERES HEGESZTŐ BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS HYD-180i INVERTERES HEGESZTŐ BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS Magyarországi kizáróagos forgamazó: Devon Imp-Ex Kft. Garanciáis szerviz és raktár: 1211 Budapest (Csepe Gyárteep) Déi bekötő-út

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben