Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló"

Átírás

1 Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó

2 Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés Cécsoport Akamazott szimbóumok Biztonsági útmutató 2. Fehatamazott szeméy Megfeeő hasznáat Figyemeztetés nem megfeeő hasznáat esetére Átaános biztonsági eőírások CE megfeeőség SIL megfeeőség Biztonsági utasítások Ex akamazásokhoz Gyártói nyiatkozat Környezetvédemi eőírások Termék eírás 3. Feépítés Működési ev Üzemetetés Tároás és száítás Beszereés 4. Átaános utasítások Beszereési utasítás Tápfeszütség bekötése 5. A bekötés eőkészítése Csatakoztatás Egykamrás ház bekötése Üzembeheyezés 6. Átaános információk Működtető eemek Üzemmódok Karbantartás és hibajavítás 7. Karbantartás Hibakeresés A készüék javítása VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

3 Tartaomjegyzék 8 Leszereés 8. Leszereési ejárás Ártamatanítás Meéket 9. Műszaki adatok Méretek Jogi szabáyozás Védjegyek Kiegészítő dokumentációk Információ: A küönfée vátozatokhoz további kiegészítő dokumentációk ának rendekezésre. Ezeket a "Termék eírás" című fejezetben taája meg. Kezeési útmutatók a tartozékokhoz és a tartaék akatrészekhez Tipp: A VEGASWING 63 biztonságos teepítéséhez és üzemetetéséhez további tartozékok és akatrészek ának rendekezésre. Az ezekre vonatkozó dokumentációk a következők: "Küönáó készüékház - VEGASWING" Kezeési útmutató "VEGAWING Serie 60 eektronika" Kezeési útmutató "VEGASWING 63 rögzítő csavarzat" Kezeési útmutató VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 3

4 Kezeési útmutató à Kezeési útmutató. Rendetetés A kezeési útmutató tartamazza mindazon szükséges információkat ameyek a készüék teepítéséhez, csatakoztatásához, üzembeheyezéséhez és karbantartásához szükségesek. Kérjük ezért, hogy ezt a kezeési útmutatót az üzembeheyezés eőtt figyemesen ovassa végig, és tegye eérhetővé a fehasznáók számára..2 Cécsoport A kezeési útmutató szakképzett fehasznáók számára készüt. Az útmutatóban eírtakat csak szakképzett szeméy végezheti e..3 Akamazott szimbóumok Információ, tipp, megjegyzés Ez a szimbóum hasznos információkat jeö. Figyeem: Ez a szimbóum oyan heyzetekre hívja fe a figyemet, ameyek figyemen kívü hagyása zavarokat és / vagy hibás működést okozhatnak. Figyemeztetés: Ez a szimbóum oyan veszéyheyzetekre hívja fe a figyemet, ameyek figyemen kívü hagyása sérüést okozhat a kezeőben és / vagy a készüékben. Veszéy: Ez a szimbóum oyan veszéyheyzetekre hívja fe a figyemet, ameyek figyemen kívü hagyása komoy sérüést okozhat a kezeőben és / vagy súyos meghibásodást a készüékben. Ex akamazás Ez a szimbóum azokat a speciáis utasításokat jezi, ameyek az Ex akamazásbó következnek. Lista Ez a szimbóum oyan fesoroást jeö, ameyek eemei nem egymásbó következő sorrendben követik egymást. Műveet Ez a szimbóum egy egyszeri műveetet jeö. 4 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

5 Kezeési útmutató Sorrend Az eö szerepő szám egy ejárás épéseinek sorrendjét jeöi. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 5

6 Biztonsági útmutató 2 Biztonsági útmutató 2. Fehatamazott szeméy A kezeési útmutatóban megadott tevékenységeket csak szakképzett és a fehasznáó áta fehatamazott szakember végezheti. A készüékke végzett munka során az eőírt szeméyi védőfeszereések hasznáata köteező. 2.2 Megfeeő hasznáat A VEGASWING 63 egy szintkapcsoó készüék. A készüék akamazási terüetérő a "Készüék eírása" című részben taá részetes információkat. 2.3 Figyemeztetés nem megfeeő hasznáat esetére Nem megfeeő vagy heyteen hasznáat akamazástó függően károkat, zavarokat okozhat a készüékhez kapcsoódó egyéb készüékekben, rendszerekben is. 2.4 Átaános biztonsági eőírások A készüék megfee az eőírt műszaki rendeeteknek, szabványoknak. A fehasznáónak figyeembe ke venni a jeen kezeési útmutatóban eírt biztonsági eőírásokat, vaamint az adott országban érvényes speciáis biztonsági és baeset megeőzési eőírásokat. A készüéket csak műszakiag kifogástaan áapotban, megfeeő üzemi körümények között szabad hasznáni, meyekért az üzemetető a feeős. Az üzemetető a fentieken túmenően feeős azért is, hogy a mindenkori üzemetetési körümények feejenek meg a mindenkor aktuáis rendeeteknek, szabványoknak, eőírásoknak. 2.5 CE megfeeőség A VEGASWING 63 készüék CE-konform és megfee az EMVG (89/336/EWG) és NSR (73/23/EWG) eőírásainak, továbbá kieégíti a NAMUR NE 2 követeményeket. Az akamazott szabványok az aábbiak: 6 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

7 EMVG: - Emisszió EN 6326/A: 998 (Kasse B) - Immisszió EN 6326: 997/A: 998 NSR: EN 600-: SIL megfeeőség Biztonsági útmutató A VEGASWING 63 készüék kieégíti az IEC 6508 ietve IEC 65 eőírásokat. További információk a "VEGASWING Serie 60" Biztonsági útmutatóban taáhatók. 2.7 Biztonsági utasítások Ex akamazásokhoz Robbanásveszéyes zónában történő fehasznáás esetén egyen tekintette az Ex akamazás egyedi eőírásaira. Ezek a "Kezeési útmutató" részét képezik, és minden Ex kiviteű készüékhez csatojuk. 2.8 Gyártói nyiatkozat A VEGASWING 63 készüék az EN /2004, 5.2.3, c pont aapján zóna 2 veszéyességi terüeten akamazható. A fehasznáónak az aábbi dokumentációkban megadottakat figyeembe ke venni és be ke tartania: A jeen "Kezeési útmutató" A jeen "Gyártói nyiatkozat" A környezetre vonatkozó eőírásokat A készüék maximáis feüeti hőmérséket emekedése üzem közben 65 K. (Építőeem a készüékben) 70 C (58 F) környezeti és 70 C (58 F) közeg hőmérséket esetén a készüék max. üzemi hőmérsékete 35 C (275 F). Robbanásveszéyes övezetben történő akamazásra vonatkozó eőírások: Csak a megadott viamos paramétereknek megfeeően üzemetesse a készüéket. A tápfeszütségre vonatkozó adatokat megtaája a "Műszaki adatok" fejezetben Csak úgy teepítse és üzemetesse a készüéket, hogy eektrosztatikus fetötődésbő eredő gyújtóforrás ne ketkezhessen. A kivitető függő műanyag akotórészek (csatakozás, készüékház, érzékeő borítás, stb.) eektromosan nem vezető műanyagbó készünek. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 7

8 Biztonsági útmutató Ügyejen arra, hogy a készüékház és a fedé közötti tömítés ép egyen, és megfeeően feküdjön fe a feüetre. Aaposan húzza meg a készüék fedeét. Győződjön meg arró, hogy nem forduhat eő a égtérben robbanóképes közeg a készüék körü, amikor azt nyitott készüékfedée üzemeteti (p. beüzemeéskor) Gondoskodjon a kábebevezetés tömítettségérő. A kábe küső átmérője meg ke feejen a tömszeence áta meghatározott átmérőnek. Aaposan húzza meg a tömszeencét. A nem hasznát kábebevezetéseket zárja e Úgy teepítse a készüéket, hogy az ne érintkezzen sem a berendezés faáva, sem más beső részéve. Vegye figyeembe a berendezésben évő közeg esetegesen huámzó feszínébő eredő hatásokat. A készüék feüeti hőmérsékete nem haadhatja meg a környezetre vonatkozó gyuadási hőmérséketet. Ezeket az üzemi körüményeket oyan szeméynek ke eenőriznie aki az EN szabvány aapján erre jogosut. 2.9 Környezetvédemi eőírások Környezetünk megóvása egyike a egfontosabb köteezettségeinknek, ezért cégünk bevezette a környezetvédemi rendszerét, meynek céja a környezetünk megóvása és a környezetvédeem foyamatos fejesztése. Környezetirányítási rendszerünk DIN EN ISO 400 szerint tanúsítva. Kérjük segítsen nekünk ebben, és egyen figyeemme az aábbi fejezetekben eírtakra: Csomagoás, tároás és száítás Ártamatanítás 8 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

9 Termék eírás 3 Termék eírás 3. Feépítés Száítási terjedeem Részegységek A száítási terjedeem az aábbiakbó á: VEGASWING 63 szintkapcsoó Dokumentációk - A jeen "Kezeési útmutató" - "Funkcionáis biztonság az IEC 6508, ietve az IEC 65 (SIL) aapján" Biztonsági útmutató - "Dugós csatakozó" Leírás (opcionáis) - "Biztonsági utasítások Ex akamazásokhoz" (Ex kivite esetén) - Szükség esetén további bizonyatok A VEGASWING 63 az aábbi eemekbő á Készüék fedé Készüék ház az eektronikáva Foyamat csatakozás rezgőviáva 2 3 Akamazási terüet. ábra: VEGASWING 63 műanyag házza Készüék fedé 2 Készüék ház az eektronikáva 3 Foyamat csatakozás 3.2 Működési ev A VEGASWING 63 egy rezgőviás szintkapcsoó. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 9

10 Termék eírás Az ipar összes terüetén hasznáható készüék, amey jeemzően küönfée foyadékokhoz ett kifejesztve. Tipikus akamazás a tútötés és szárazonfutás védeem. A rezgővia akamazható küönfée tartáyokban, technoógiai készüékekben. Az egyszerű és robosztus mérőrendszerének köszönhetően a VEGASWING 63 készüék gyakoratiag függeten a foyadék fizikai és kémiai tuajdonságaitó. A készüék még erős küső rezgések, vátakozó szint, turbuenciák, égbuborékok ietve hab képződés esetén is üzemképes. Működés eenőrzés A VEGASWING 63 eektronikai moduja foyamatosan végzi az aábbi öneenőrzéseket: A rezgővia erős korrozióját, károsodását A rezgés megszűnését Piezo egység szakadása Az egyik megadott hiba feépése, vagy feszütségkimaradás esetén a kimenetek az eőre meghatározott áapotba kerünek, ietve a feszütségmentes kapcsoó nyit. (Biztonsági áapot) Működési aapev Tápeátás A piezoeektromos even működő rezgővia a saját kb. 200 Hz rezonancia frekvenciáján rezeg. A piezo mechanikusan rögzített és hősokk een védett. Amikor a via közegge érintkezik a rezgési frekvencia megvátozik. Ezt a vátozást aakítja át az eektronikai modu a megfeeő kimeneti jeé. A VEGASWING 63 kompakt műszer, azaz küső jefedogozó nékü is akamazható. Az integrát eektronika fedogozza a mért jeet és ebbő egy kapcsoójeet áít eő. Ennek a kapcsoójenek a fehasznáásáva közvetenü üzemetethető egy csatakoztatott berendezés (p. figyemeztető rendszer, PLC, szivattyú, stb.) A tápfeszütségge kapcsoatos műszaki adatokat a "Műszaki adatok" fejezetben taája a "Meéket" részben 3.3 Üzemetetés A VEGASWING 63 kapcsoási áapota zárt készüék fedée is átható. Aap beáításban a készüék >0,7 g/cm³ (0.025 bs/in³) sűrűségű közeg érzékeésére akamas, de enné kisebb értékre is beáítható. Az eektronikai modu a következő kijező és beáító eemeket tartamazza: 0 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

11 Termék eírás A kapcsoási áapotok kijezésére szogáó eenőrző ámpa (zöd / piros) DIL kapcsoó az érzékenység átkapcsoásához Üzemmód váasztó kapcsoó (A/B) 3.4 Tároás és száítás Csomagoás Tároási és száítási hőmérséket Az Ön műszerét a száítás során csomagoás védi. A csomagoás a DIN EN 2480 szabványnak megfeeően normá terheéseket képes a száítás során eviseni. Az aapkiépítésű műszerek csomagoása környezetbarát, újrahasznosítható kartonpapírbó készüt. Ezen túmenően a szenzor még egy további ABS védőborításban van. A speciáis vátozatokhoz PE hab vagy PE fóia csomagoás is hasznáatos. Kérjük a csomagoóanyagot egy újrahasznosítássa fogakozó cégen keresztü semmisítse meg. A tároási és száítási hőmérséketet ásd a " Meéket - Műszaki adatok - Környezeti fetéteek" fejezetben Reatív páratartaom % VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

12 Beszereés 4 Beszereés 4. Átaános utasítások Kapcsoási pont A VEGASWING 63 készüék bármiyen heyzetben beépíthető a technoógiai berendezésbe. Figyejen azonban arra, hogy a kapcsoási pont a kivánt magasságba kerüjön. A rezgővia odaán egy jezés taáható, amey aapbeáításban vízre vonatkozik.(ekkor a DIL váasztókapcsoó áása: >= 0,7 g/cm³) A VEGASWING 63 beépítéskor ügyejen arra, hogy a jeöés a kivánt magasságba kerüjön. Vegye figyeembe, hogy etérő közegsűrűség esetén a kapcsoási pont etoódik. Amennyiben a közegsűrűség <0,7 g/cm³ (0.025 bs/in³) és >0,5 g/cm³ (0.08 bs/in³) közé esik, úgy áítsa a kapcsoót a >= 0,5 g/cm³ áásba. Ügyejen arra, hogy a >0,45 g/cm³ (0.06 bs/in³) sűrűségű habokat a készüék érzékei és kapcsoási parancsot ad. Ez szárazonfutás védeem esetén ehet küönösen fontos ábra: Függőeges beépítés Kapcsoási pont kb. 3 mm (0.5 in) 2 Kapcsoási pont kisebb sűrűség esetén 3 Kapcsoási pont nagyobb sűrűség esetén 4 Kapcsoási pont kb. 27 mm (.06 in) 2 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

13 Beszereés 3. ábra: Vízszintes beépítés Kapcsoási pont 2 4. ábra: Vízszintes beépítés (javasot beépítési mód erakódó közeg esetén) Kapcsoási pont 2 Jeöés a menet feetti részen, ietve a karimán Karimás kivite esetén a via áását a karimán évő yukak határozzák meg. 5. ábra: Via áás karimás kivitené Nedvesség Hasznája a javasot kábeeket (ásd a "Tápfeszütség bekötése" című fejezetben) és megfeeően húzza meg a kábebevezetéseket. A VEGASWING 63 számára további védemet biztosíthat a nedvesség behatoása een, amennyiben a kábet auró vezeti be. Így az eső és a kondenzvíz efoyhat. Ez főként a kütéri feszereésre, párás, nedves heyiségekben történő VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 3

14 Beszereés akamazásokkor (aho p.: tisztítási foyamatok esetén nedvesség várható), ietve a hűtött / fűtött készüékekre történő feszereés esetén fontos. 6. ábra: A nedvesség behatoása eeni védekezés Száítás Nyomás / vákuum Kezeés A VEGASWING 63 készüéket ne fogja meg a rezgő részné, mert ez a műszerben a saját súya miatt kárt okozhat. Küönös tekintette igaz ez a karimás, ietve a hosszabbított vátozatokra. A védőkupakot csak közvetenü a beépítés eőtt távoítsa e. A túnyomás, ietve vákuum aatt évő berendezéseket a készüék technoógiai csatakozásáná tömíteni ke. Beépítés eőtt eenőrizze, hogy a tömítés megfee-e a közeg hőmérséketének és anyagának. A készüéken megengedhető maximáis nyomás a "Műszaki adatok" fejezetben a "Meéket" részben, ietve a készüéken eheyezett adattábán taáható. A vibrációs szintkapcsoó egy mérőműszer, és ennek megfeeően ke bánni vee. A rezgő rész meghajítása, sérüése a készüék meghibásodását okozza. Figyemeztetés: Tios a készüéket a házáná fogva becsavarni, mert ez károsíthatja a ház mechanikai kiaakítását. A becsavaráshoz hasznája a menet feetti hatszögetű részt. 4 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

15 Beszereés 4.2 Beszereési utasítás Hegeszthető csonkok A VEGASWING 63 készüék csatakozó menete meghatározott heyzetben á a viához képest. Ez azt jeenti, hogy a betekerést követően VEGASWING 63 készüék viája mindig ugyan abba az irányba á. Ezért a VEGASWING 63 készüékke száított tömítést ne távoítsa e. Ha a gyáriag opcióként rendehető hegeszthető csonkot hasznája, akkor a tömítés nem szükséges, mert a csonkban eőre beheyezett O- gyűrű taáható. Legyen tekintette arra, hogy ez a hegeszthető csonk a bevonatot készüék vátozatokhoz nem megfeeő. Csavarja be a VEGASWING 63 készüéket a hegeszthető csonkba. Jeöje meg a via áását jező pont heyzetét a hegeszthető csonkon. Vegye ki a VEGASWING 63 készüéket és a tömítést a csonkbó. Hegessze be a csonkot a jeöésse fefeé a technoógiai berendezésbe, ietve csővezeték esetén foyásirányba. 7. ábra: Jeöés a csonkon Jeöés Lerakódó közeg Vízszintes beépítési heyzet esetén ügyejen arra, hogy a viák heyzete függőeges egyen, mert ezze csökkentheti a vián a erakódás ehetőségét. Menetes kivite esetén a viák áapotát a jezésrő tudja megáapítani. Amikor a hatszögetű rész eéri a tömítést, még kb. /2 forduatot tud tekerni a meneten. Ez eég a javasot beépítési heyzet eéréséhez. Karimás kivite esetén a via áását a karimán évő yukak határozzák meg. Ragadós, tapadós közegekné - a erakódás ekerüése érdekében - ehetőség szeirnt szabadon áóan építse be a készüéket. Kerüje e ezért a vízszintes beépítést. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 5

16 Beszereés Beömő közeg Amennyiben a VEGASWING 63 készüéket a betötő vezeték, tötő nyíás közeébe teepíti, úgy tötéskor hibás kapcsoási jeet adhat ki a készüék. Ezért a VEGASWING 63 készüéket oyan heyre teepítse, aho nem aakuhatnak ki iyen jeegű zavaró hatások. Ez minden készüék vátozatra - de küönösen a hosszú todószárra rendekező típusokra - érvényes. 8. ábra: Beömő közeg Áramások Annak érdekében, hogy a VEGASWING 63 készüék rezgő viája miné kisebb eenáást okozzon a foyadék áramásában, ezért cészerű a viát a foyadék áramás irányáva párhuzamosan beépíteni. Keverős készüékek A technoógiai berendezésbe épített keverők, ietve más küső rezgések következtében eőforduhat, hogy a VEGASWING 63 szintkapcsoó erős odairányú erőhatásnak van kitéve. Emiatt nagy benyúási hossz esetén vizsgája meg annak ehetőségét, hogy a hosszabbítás heyett nem ehetséges-e a technoógiai berendezésen más heyre heyezni a készüéket. Extrém küső rázkódások, vibrációk, ietve kerverők működése és fuidizáás következtében a technoógiai készüékben kiaakuó turbuenciák, áramások a VEGA- SWING 63 hosszabító rúdját rezonancia-rezgésbe tudják hozni. Ez a feső hegesztési varratná nem kívánt mértékű terheést jeent. Amennyiben nem megodható a rövidebb készüék beépítése és mindenképpen szükséges a hosszabbító akamazása, akkor ennek védeme érdekében aakítson ki egy védőcsövet, vagy rögzítse a hosszabbító szárat a rezgő rész feett. 6 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

17 Beszereés Ez érvényes az Ex akamazások esetén is. Ügyejen arra, hogy a rögzítés ne hajítsa meg a hosszabbító szárat, és semmiképpen se érjen hozzá a rezgő részhez. 9. ábra: A VEGASWING 63 odairányú rögzítése VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 7

18 Tápfeszütség bekötése 5 Tápfeszütség bekötése 5. A bekötés eőkészítése Figyemeztetés a biztonsági eőírásokra Biztonsági utasítások Ex akamazáshoz Tápfeszütség kiváasztása Csatakozóvezeték kiváasztása Mindig tartsa szem eőtt a következő biztonsági eőírásokat: Csak a tápfeszütség kikapcsoását követően végezze e a bekötést Robbanásveszéyes övezetben történő teepítés esetén tartsa be a vonatkozó szabványokat, rendeeteket mind a jeen készüék, mind a kapcsoódó áramkörök tekintetében. A tápfeszütség bekötését az aábbi ábrák aapján végezze e. A SWE60C eektronikai modu. védemi osztáyba tartozik. A védemi osztáy eőírásaibó következően a kábe védővezetőjét a beső födeőkapocsba be ke kötni. Ehhez vegye figyeembe az átaános eőírásokat is. A VEGASWING 63 készüéket kösse össze a technoógiai berendezésse (PA), ietve műanyag berendezés esetén a egközeebbi födeési pontta. Ehhez a készüék küső odaán a tömszeencék meett taá egy födeő csatakozót. Ez az összekötés az eektrosztatikus fetötődések evezetésére szogá. Ex akamazásná a robbanásveszéyes terüetekre vonatkozó eőírások a mérvadók. A tápfeszütségge kapcsoatos műszaki adatokat a "Műszaki adatok" fejezetben taája a "Meéket" részben A VEGASWING 63 készüéket hagyományos kör keresztmetszetű kábee kösse be. A megfeeő tömítést 5 9 mm ( in) átmérőjű kábeek hasznáatáva ehet eérni. Amennyiben más méretű, ietve formájú kábet haszná, úgy cseréje ki a tömszeence tömítését, vagy magát a tömszeencét. Amennyiben a VEGASWING 63 készüéket robbanásveszéyes terüeten hasznája, úgy akamazza a megfeeő védettségű tömszeencét. 8 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

19 Tápfeszütség bekötése Csatakozókábe Ex akamazáshoz Ex akamazás esetén akamazza a megfeeő kábeeket. 5.2 Csatakoztatás Robbanásveszéyes terüeten történő akamazás esetén, a készüékház fedeét csak akkor vegye e, ha nincs jeen robbanásveszéyes közeg a környező evegőben. Az aábbiak szerint járjon e: Csavarozza e a készüék fedeét 2 Lazítsa meg a tömszeencét 3 A csatakozó kábet kb. 0 cm (4 in) hosszban bontsa ki a köpenybő, majd kb. cm (0.4 in) hosszban csupaszítsa meg 4 Dugja be a kábet a tömszeencén keresztü a készüékbe 5 Csavarhúzóva azítsa meg a sorkapcsokat 6 Heyezze be a vezetékeket 7 Húzza meg a sorkapcsokat 8 Óvatosan húzza meg a vezetékeket, ezze eenőrizze a bekötést 9 Húzza meg a tömszeencét. A tömítésnek a kábet tejesen körü ke zárnia 0 Csavarozza vissza a fedeet A viamos bekötés ezze kész. 5.3 Egykamrás ház bekötése A következő ábrák egyaránt vonatkoznak a nem Ex és az EEx d vátozatokra is. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 9

20 Tápfeszütség bekötése Készüék ház ábra: Egykamrás ház vátozatok Műanyag (EEx d esetén nem akamazható) 2 Auminium 3 Rozsdamentes acé (EEx d esetén nem akamazható) 4 Levegő szűrő égnyomás kiegyenítéshez (EEx d esetén hiányzik) Eektronika és csatakozótér 5 SW E60C V A C /DC max 4 00m A + L L N N A B 0,5 g / cm 3 0,7 g / cm Bekötési rajz. ábra: Egykamrás ház eektronika és csatakozótér Kontro ámpa 2 DIL kapcsoó az üzemmód kiváasztásához 3 DIL kapcsoó az érzékenység kiváasztásához 4 Födeő sorkapocs 5 Csatakozó sorkapcsok Azt javasojuk, hogy a VEGASWING 63 készüéket szintkapcsoás, hiba, tápfeszütség kimaradás esetére nyitó kontaktusra kösse be. (Biztonsági áapot) Az érintkező néküi kapcsoót mindig nyugami áapotban ábrázojuk. A műszer reék, érintkezők, mágnesszeepek, kürtök közveten vezérésére hasznáatos. Nem szabad csatakoztatott terheés nékü üzemetetni, mert az eektronika tönkremehet. Nem akamazható közvetenü PLC bementre kötve. 20 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

21 Tápfeszütség bekötése A készüék beső árama a terheés kikapcsoását követően átmenetieg ma aá csökken, ezze biztosítva azt, hogy az eektronika biztosan ki tudjon kapcsoni. Amennyiben VEGASWING 63 készüéket egy WHG eőírásoknak megfeeő tútötés védemi rendszer részeként kívánja hasznáni, úgy vegye figyeembe a vonatkozó átaános eőírásokat is. 2 AC DC L N ábra: Egykamrás ház bekötése VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 2

22 Üzembeheyezés 6 Üzembeheyezés 6. Átaános információk A zárójeben megadott számok a követő ábra megjeöései. Funkció / feépítés Műanyag házas kivite esetén a kapcsoási áapot jező ámpa zárt fedé esetén is átható. A készüék gyáriag >0,7 g/cm³ (0.025 bs/in³) sűrűségű közegekre van beáítva. Kisebb sűrűségű anyagok esetén átkapcsoható >0,5 g/cm³ (0.08 bs/ in³) értékre. Az eektronikai modu a következő kijező és beáító eemeket tartamazza: Kontro ámpa () DIL kapcsoó az üzemmód kiváasztásához - A/B (2) DIL kapcsoó az érzékenység átkapcsoásához (3) Megjegyzés: A VEGASWING 63 készüéket teszteéshez mindig merítse foyadékba, és ne kézze eenőrizze a kapcsoást, mert ez a VEGASWING 63 meghibásodását eredményezheti. 6.2 Működtető eemek ábra: SWE60C eeketronikai modu - kontaktus mentes kapcsoó Kontro ámpa (LED) 2 DIL kapcsoó az üzemmód kiváasztásához 3 DIL kapcsoó az érzékenység átkapcsoásához 22 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

23 Üzembeheyezés Kontro ámpa () Üzemmód átkapcsoás (2) Érzékenység átkapcsoó (3) A kapcsoási áapotok kijezésére szogáó eenőrző ámpa zöd = kapcsoó zárva piros = kapcsoó nyitva viogó piros = hiba Az üzemmód váasztó kapcsoóva (min./max.) tudja a kimenet áapotát vátoztatni. A kivánt üzemmód az "Üzemmódok" tábázat segítségéve váasztható ki. (Max. - maximum érzékeés / tútötés védeem, Min. - minimum érzékeés / szárazonfutás védeem.) Ezze a DIL kapcsoóva (3) a 0,5 és 0,7 g/cm³ (0.08 és bs/in³) közötti sűrűségű foyadékok esetén tudja beáítani a kapcsoási pontot. A készüék gyáriag beáított kapcsoási értéke >0,7 g/cm³ (0.025 bs/in³) sűrűségű anyagokra van beáítva. Enné kisebb sűrűségű foyadékok esetén a kapcsoót áítsa át a >0,5 g/cm³ (0.08 bs/in³) áásba. A gyáriag beáított kapcsoási pont a vízre vonatkozik, sűrűség: g/cm³ (0.036 bs/in³). Az etérő sűrűség, beépítési heyzet a kapcsoási pont etoódását eredményezheti. Ügyejen arra, hogy a >0,45 g/cm³ (0.06 bs/in³) sűrűségű habokat a készüék érzékei és kapcsoási parancsot ad. Ez szárazonfutás védeem esetén ehet küönösen fontos. 6.3 Üzemmódok A következő tábázat a beáított üzemmód és a szint függvényében ad áttekintést a reék áapotáró. "A" üzemmód Tútötés védeem Foyadék Kapcsoási áapot Kontro ámpa 2 "A" üzemmód Tútötés védeem kapcsoó zárva zöd 2 "B" üzemmód Szárazonfutás védeem kapcsoó nyitva 2 kapcsoó zárva VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 23 piros zöd

24 Üzembeheyezés "B" üzemmód Szárazonfutás védeem Foyadék Kapcsoási áapot 2 Kontro ámpa Tápfeszütség kimaradás (Üzemmód "A"/"B") közömbös kapcsoó nyitva 2 piros kapcsoó nyitva Zavar közömbös 2 kapcsoó nyitva viogó piros 24 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

25 Karbantartás és hibajavítás 7 Karbantartás és hibajavítás 7. Karbantartás A VEGASWING 63 normá fehasznáási körümények között nem igénye karbantartást. 7.2 Hibakeresés Hibaokok Hibakeresés 24 órás Service-Hotine A VEGASWING 63 készüék maximáis megbizhatóságot nyújt. Mindezek eenére üzem közben hibák éphetnek fe. Ez a hiba az aábbi okok miatt éphet fe: Érzékeő Foyamat Tápeátás Jefedogozás Az eső teendő a kimeneti je eenőrzése. Sok esetben a hibaok így meghatározható, és a hiba kijavítható. Amennyiben a fenti épés mégsem enne sikeres, úgy sürgős esetben hívja a VEGA Service-Hotine-t a teefonszámon, vagy munkaidőben a Datcon Kft.-t, a jeen gépkönyv hátodaán megadott eérhetőségeken. A forródrótos segítség a hét minden napján éjje - nappa rendekezésre á. Mive ez a szogátatás az egész viágra kiterjed, a támogatás csak ango nyeven érhető e. A szogátatás díjmentes, csak a szokásos teefon kötség terhei a hívót. Kapcsoási je eenőrzése? A VEGASWING 63 jeez, pedig nem érintkezik a közegge (tútötés védeem)? A VEGASWING 63 készüék nem jeez, pedig érintkezik a közegge (szárazonfutás védeem) Tápfeszütség tú aacsony à Eenőrizze a tápfeszütséget Eektronika hiba à Kapcsoja át az üzemmód (min./max.) kapcsoót. Ha ekkor a készüék átkapcso, akkor a készüék vaószinűeg mechanikaiag sérüt. Ha visszakapcsoja az üzemmódot a megfeeő áásba és a hiba továbbra is fenná, akkor a készüéket szervizbe ke küdenie. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 25

26 Karbantartás és hibajavítás à Kapcsoja át az üzemmód (min./max.) kapcsoót. Ha ekkor a készüék nem kapcso át, akkor vaószínűeg az eektronika hibásodott meg. Cseréje azt ki, vagy küdje a készüéket szervízbe. à Eenőrizze, hogy van-e erakódás a rezgő részen. Ha van akkor távoítsa azt e. Kedvezőten a beszereési hey à Szereje a készüéket oyan heyre aho nincsen hottér, vagy nem képződhet égbuborék Rossz üzemmód à Áítsa be a megfeeő üzemmódot: max.: túfoyás védeem, min.: szárazonfutás védeem. A bekötést a nyugami áram evének megfeeően végezze e.? A kontro ámpa pirosan viog Az eektronika hibát jeez à Cseréje ki az eektronikai modut, vagy küdje szervízbe a készüéket.? Az eenőrző ámpa fevátva zöden és pirosan viog A készüék meghibásodott à Cseréje ki az eektronikai modut, vagy küdje szervízbe a készüéket. 7.3 A készüék javítása Ha a készüék javítása váik szükségessé, akkor a következők szerint járjon e: A internet odaunk "Downoads - Formuare und Zertifikate - Reparaturformuar" heyérő tötse e a javítási űrapot. (23 KB) Nagymértékben segít nekünk azza, hogy a javítást gyorsan evégezhessük. Műszerenként egy nyomtatványt tötsön ki Tisztítsa meg a műszert és megfeeő védeemme eátva csomagoja be Csatoja a kitötött űrapot és eseteg egy biztonsági adatapot a készüékhez 26 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

27 Karbantartás és hibajavítás Kérjük vegye fe a kapcsoatot a Datcon Kft.-ve, a VEGA magyarországi képvieőjéve. Az eérhetőségeket megtaája a odaon az "Unternehmen - VEGA wetweit" részben, ietve a jeen gépkönyv hátsó borítóján. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 27

28 Leszereés 8 Leszereés 8. Leszereési ejárás Figyemeztetés: Leszereés eőtt gondojon a vészéyes technoógiai körüményekre, úgymint: nyomás, magas hőmérséket, agresszív, ietve mérgező közegek, stb. Vegye figyeembe a "Teepítés" és "Tápfeszütség bekötése" című fejezetekben megadottakat, majd végezze e az ott eírtakat fordított sorrendben. Robbanásveszéyes terüeten történő akamazás esetén, a készüékház fedeét csak akkor vegye e, ha nincs jeen robbanásveszéyes közeg a környező evegőben. 8.2 Ártamatanítás A készüék szakosodott újrahasznosító társaságok áta újra fehasznáható anyagokbó á. Az eektronikai rész könnyen eváasztható és szintén újrahasznosítható. WEEE - direktíva (2002/96/EG) A készüékre nem vonatkozik a WEEE 2002/96/EG direktíva és a megfeeő nemzeti szabvány. Továbbítsa a készüéket egy szakosodott újrahasznosító céghez és ne dobja a kommunáis szemétgyűjtőbe. A megfeeő ártamatanítás akamazásáva ekerühetők az emberekre és a környezetre kifejtett kedvezőten hatások, és biztosítható a hasznos nyersanyagok újrahasznosítása. Anyagok: ásd a "Műszaki adatok" fejezetben Amennyiben nem tudja a készüéket megfeeően ártamatanítani, úgy kérjük épjen kapcsoatba veünk. 28 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

29 Meéket 9 Meéket 9. Műszaki adatok Átaános adatok 36L megfee az.4404 vagy.4435 anyagoknak Közegge érintkező anyagok - Foyamat csatakozás - menet 36L, Hasteoy C4 (2.4602) - Foyamat csatakozás - karima 36L, Hasteoy C4 anyagga futtatott 36L, 36L - ECTFE bevonatta, 36L - PFA bevonatta - Tömítés Kingersi C Rezgővia 36L, Hasteoy C4 (2.460) - Hosszabbító cső ø 2,3 mm (0.84 in) 36L, Hasteoy C4 (2.460), 36L - ECTFE bevonatta, 36L - PFA bevonatta Közegge nem érintkező anyagok - Készüék ház PBT műanyag, porszórt auminium, vagy 36L - Készüékház és fedé közötti tömítés NBR (36L ház), Siikon (műanyag és auminium ház) - Készüék ház fedéen évő indikátor abak - Födeő sorkapocs 36L - Hőmérséketi közdarab (opcionáis) 36L PMMA (Makroon) - Gáztömör átvezetés (opcionáis) 36L/üveg Érzékeő hossz (L) - 36L, (Hasteoy C4) mm ( in) - 36L - ECTFE bevonatta mm ( in) - 36L - PFA bevonatta mm ( in) Tömeg - Műanyag ház 760 g (27 oz) - Auminium ház 70 g (4 oz) - Rozsdamentes acé ház 530 g (54 oz) - Hosszabbító szár kb. 920 g/m (0 oz/ft) Bevonat vastagság - ECTFE kb. 0,5 mm (0.02 in) - PFA kb. 0,5 mm (0.02 in) VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 29

30 Meéket Feüeti érdesség - Aap R a ca. 3 µm (.8-4 in) - Éemiszeripari kivite (3A) R a <0,8 µm (3.5-5 in) - Éemiszeripari kivite (3A) R a <0,3 µm (.8-5 in) Foyamat csatakozás - Menet G¾ A, ¾ NPT, G A, NPT - Karima DIN DN 25 -tő, ANSI " -tó - Éemiszeripari csatakozás Csőcsatakozó: DN 40 PN 40, Tri-Camp ", Tri-Camp ½" PN 0, Konus DN 25 PN 40, Tuchenhagen DN 50 PN 0 Gáz tömített átvezetés (opcionáis) - Tömítetenség <0-6 mbar /s - Nyomásáóság PN 64 - Éemiszeripari csatakozás Csőcsatakozó: DN 40 PN 40, Tri-Camp ", Tri-Camp ½" PN 0, Konus DN 25 PN 40, Tuchenhagen DN 50 PN 0 Kimenet Kimenet Kontaktus mentes kapcsoó Üzemmódok (átkapcsoható) - A Maximum figyeés / tútötés védeem - B Minimum figyeés / szárazonfutás védeem Mérési pontosság (EN szerint) Referencia fetéteek és befoyásoó tényezők az EN szerint - Környezeti hőmérséket C ( F) - Reatív páratartaom % - Légnyomás mbar/86 06 kpa ( psi) - Közeghőmérséket C ( F) - Közegsűrűség g/cm³ (0.036 bs/in³) (víz) - Közegviszkozitás mpa s - Hozzáadódó nyomás 0 kpa - Beépítés függőegesen feürő - Sűrűség váasztó kapcsoó >0,7 g/cm³ 30 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

31 Meéket Mérési pontosság Mérési etérés ± mm (±0.04 in) Közeghőmérséket hatása a kapcsoási pontra 4 0 ( 25/64") 8 ( 5/6") 3 6 ( 5/64") 4 ( 5/32") 2 ( 5/64") 0-2 (-5/64") -4 (-5/32") 2-6 (-5/64") -8 (-5/6") -0 (-25/64") 0 C (32 F) 50 C (22 F) 00 C (22 F) 50 C (302 F) 200 C (392 F) 250 C (482 F) 30. ábra: Közeghőmérséket hatása a kapcsoási pontra Kapcsoási pont etoódása mm (in) 2 Közeghőmérséket C ( F) 3 Kapcsoási pont referencia fetéteekné 4 Rezgővia VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 3

32 Meéket Közegsűrűség hatása a kapcsoási pontra 6 0 ( 25/64") 8 ( 5/6") 6 ( 5/64") 4 ( 5/32") 5 2 ( 5/64") 0-2 (-5/64") -4 (-5/32") -6 (-5/64") (-5/6") -0 (-25/64") 0,6 (0,022) 0,8 (0,029) (0,036),2 (0,043),4 (0,05),6 (0,058),8 (0,065) 2 (0,072) 2,2 (0,079) 2,4 (0,087) 3. ábra: Közegsűrűség hatása a kapcsoási pontra Kapcsoási pont etoódása mm (in) 2 Közegsűrűség g/cm³ (b/in³) 3 Kapcsoóáás 0,5 g/cm³ (0.08 b/in³) 4 Kapcsoóáás 0,7 g/cm³ (0.025 b/in³) 5 Kapcsoási pont referencia fetéteekné 6 Rezgővia 32 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

33 Meéket Közegnyomás hatása a kapcsoási pontra 4 0 ( 25/64") 8 ( 5/6") 3 6 ( 5/64") 4 ( 5/32") 2 ( 5/64") 0-2 (-5/64") -4 (-5/32") 2-6 (-5/64") -8 (-5/6") -0 (-25/64") 2 (74,) 25 (362,6) 38 (55,) 5 (739,7) 64 (928,2) 32. ábra: Közegnyomás hatása a kapcsoási pontra Kapcsoási pont etoódása mm (in) 2 Közegnyomás bar (psi) 3 Kapcsoási pont referencia fetéteekné 4 Rezgővia Ismétési képesség Hiszterézis Kapcsoási késetetés Mérési frekvencia Környezeti fetéteek Környezeti hőmérséket a készüékházon Tároási és száítási hőmérséket 0, mm (0.004 in) b. 2 mm (0.08 in) függőeges beépítésné kb. 500 ms (be/ki) kb. 200 Hz C ( F) C ( F) Közeg adatok Paraméter Közegnyomás VEGASWING 63 36L/Hasteoy C4 (2.460) Foyadék szintkapcsoása A csatakozástó függően - 64 bar ( psi) ásd a következő tábázatot C ( F) VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 33

34 Meéket Közeghőmérséket a karimán, ietve meneten opcionáis hőmérséketi közdarabba - VEGASWING 63 36L/Hasteoy C C ( F) - VEGASWING 63 ECTFE bevonatta C ( F) - VEGASWING 63 PFA bevonatta C ( F) 2 70 C (58 F) 3 40 C (04 F) 0 C (32 F) -50 C (-58 F) -40 C (-40 F) 50 C (22 F) 00 C (22 F) 50 C (302 F) 200 C (392 F) 250 C (482 F) 33. ábra: Környezeti hőmérséket - közeghőmérséket Közeghőmérséket C ( F) 2 Környezeti hőmérséket C ( F) 3 Hőmérséket tartomány közdarabba 64 (928) 40 (580) 20 (290) -50 C (-58 F) - (-4,5) 0 C (32 F) 50 C (22 F) 00 C (22 F) 50 C (302 F) 200 C (392 F) 250 C (482 F) ábra: Közeghőmérséket - közegnyomás 0,7 g/cm³ kapcsoó áásná Közegnyomás bar (psi) 2 Közeghőmérséket C ( F) 34 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

35 Meéket 64 (928) 40 (580) 20 (290) -50 C (-58 F) - (-4,5) 0 C (32 F) 50 C (22 F) 00 C (22 F) 50 C (302 F) 200 C (392 F) 250 C (482 F) ábra: Közeghőmérséket - közegnyomás 0,5 g/cm³ kapcsoó áásná Közegnyomás bar (psi) 2 Közeghőmérséket C ( F) Viszkozitás - dinamikus 0, mpa s (sűrűség: ) Sűrűség Mechanikai adatok 0,7 2,5 g/cm³ ( bs/in³); 0,5 2,5 g/cm³ ( bs/in³) átkapcsoható Tömszeence / csatakozó (kivitető függően) - Egykamrás ház x M20x,5 tömszeence (kábe ø 5 9 mm), x M20x,5 vakdugó vagy: x ½ NPT tömszeence, x ½ NPT vakdugó Sorkapcsok Működtető eemek vagy: x M2x csatakozó, x M20x,5 vakdugó Max. vezeték keresztmetszet:,5 mm² ( in²) Üzemmód váasztó kapcsoó - A Maximum figyeés / tútötés védeem - B Minimum figyeés / szárazonfutás védeem Sűrűség átkapcsoó - 0,5 0,5 2,5 g/cm³ ( oz/in³) - 0,7 0,7 2,5 g/cm³ ( oz/in³) VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 35

36 Meéket Tápfeszütség Tápfeszütség Saját fogyasztás Terheő áram - Min. 0 ma V AC, 50/60 Hz, V DC kb. 3 ma (terheésen keresztü) - Max. 400 ma (ha I> 300 ma akkor a környezeti hőmérséket max. 60 C) max. 4 A 40 ms ideig (nem WHG specifikus) Védettségi besoroás Védettség IP 66/IP 67 Túfeszütségi csoport III Védemi osztáy I Tanúsítványok ) WHG szerinti tútötés védeem ATEX II G /2G, 2G EEx ia IIC T6 ATEX II /2G, 2G EEx d IIC T6 2) FM (NI) CL I, DIV 2, GP ABCD FM (XP) CL I, DIV, GP ABCD (DIP) CL II, III, DIV, GP EFG 3) Hajózási tanúsítványok ) Az Ex akamazások etérő adatait ásd a küön "Biztonsági útmutatóban" 2) Auminium házza 3) Auminium házza 36 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

37 Meéket 9.2 Méretek VEGASWING 63 69mm (2 23/ 32") ø77mm (3 / 32") 69mm (2 23/ 32") ø77mm (3 / 32") 6mm (4 9/ 6") ø84mm (3 5/ 6") M20x,5/ ½ NPT 2mm (4 3/32") M20x,5/ ½ NPT 7mm (4 39/64") M20x,5/ ½ NPT 6mm (4 9/6") M20x, ábra: Készüék ház vátozatok Műanyag ház 2 Rozsdamentes acé ház 3 Auminium ház VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 37

38 Meéket VEGASWING 63 8,5 mm (47/64") 32 (G3/ 4 A, 3/ 4 "NPT) 4 (GA, "NPT) G3/ 4 A, 3/ 4 "NPT GA, "NPT 36 mm ( 27/64") 57 mm (2 /4") L mm (7 /64") L L L L 7 50 mm ( 3/32") ø 33,7 mm ( 2/ 64 ") 9 mm (3/4") 34 mm ( /32") ábra: VEGASWING 63 Menet 2 Tri-Camp 3 Konus DN 25 4 Csőcsatakozó DN 40 5 Karima 6 Gáztömör kivite 7 Hőmérséket adapter L Az érzékeő hosszakat ásd a "Műszaki adatok" fejezetben 38 VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó

39 Meéket 9.3 Jogi szabáyozás VEGA product ines are goba protected by industria property rights. Further information see Ony in U.S.A.: Further information see patent abe at the sensor housing. VEGA Produktfamiien sind wetweit geschützt durch gewerbiche Schutzrechte. Nähere Informationen unter Les ignes de produits VEGA sont gobaement protégées par des droits de propriété inteectuee. Pour pus d'informations, on pourra se référer au site VEGA ineas de productos están protegidas por os derechos en e campo de a propiedad industria. Para mayor información revise a pagina web Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте VEGA 系 列 产 品 在 全 球 享 有 知 识 产 权 保 护 进 一 步 信 息 请 参 见 网 站 < 9.4 Védjegyek Minden fehasznát márkanév, továbbá a kereskedemi és váaati nevek azok jogos tuajdonosának / szerzőjének a tuajdonát képezik. VEGASWING 63 - Kontaktus mentes kapcsoó 39

40 VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein Schitach Germany Te Fax E-Mai: DATCON IPARI ELEKTRONIKAI KFT. Fogarasi út ép 48 BUDAPEST Te. () Fax () E-Mai: ISO 900 A száítási terjedeem, a megadott adatok, a berendezés fehasznáási és akamazási körüményei megfeenek a jeen gépkönyv készítésekor rendekezésre áó egjobb tudásunknak. VEGA Grieshaber KG, Schitach/Germany 2007 A gyártó a vátoztatás jogát fenntartja

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

SC-250. Áramlásmérő. meister. strömungstechnik. gmbh. Működési paraméterek. Alkalmazási terület. Mérési tartományok. Működési elv.

SC-250. Áramlásmérő. meister. strömungstechnik. gmbh. Működési paraméterek. Alkalmazási terület. Mérési tartományok. Működési elv. SC-250 Áramlásmérő Alkalmazási terület Működési paraméterek Működési elv Üzemi nyomás max.: lásd. 2. oldal Lebegő testes mérési elv Viszkózitás max.: 10 cp Alkalmazás Vízkezelés Vegyipar Élelmiszeripar

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

OPTIKAI KIJELZŐ BILLENŐLAMELLÁS SZINTJELZŐ SZINTMÉRŐK

OPTIKAI KIJELZŐ BILLENŐLAMELLÁS SZINTJELZŐ SZINTMÉRŐK OPTIKAI KIJELZŐ BILLENŐLAMELLÁS SZINTJELZŐ SZINTMÉRŐK M I N D I G A F E L NIVOFLIP BILLENŐLAMELLÁS (BYPASS) SZINTJELZŐK JELLEMZÔK ALKALMAZÁSOK Távolról is jól látható optikai kijelzés 500-5500 mm csonktávolság

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L NIVOCONT R REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Hosszabbítás 20 m-ig Állítható érzékenység Közeghőmérséklet 10 C-ig Univerzális

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

0,1 MM FELBONTÁS SZINTTÁVADÓK MAGNETOSTRIKCIÓS SZINTTÁVADÓK

0,1 MM FELBONTÁS SZINTTÁVADÓK MAGNETOSTRIKCIÓS SZINTTÁVADÓK 0,1 MM FELBONTÁS SZINTTÁVADÓK MAGNETOSTRIKCIÓS SZINTTÁVADÓK M I N D I G A F NIVOTRA CK M A GN ET O S T RI KC I Ó S S Z I NTTÁ V A D Ó K JELLEMZŐK ALKALMAZÁSOK Jövedéki törvény szerinti elszámolási mérés

Részletesebben

Nr. 3500 Univerzális megfúróbilincs Nr. 3502 Univerzális megfúróbilincs AC. 3502 a.c. csőre. öntöttvas, acél és azbesztcement csövekhez, ivóvízre

Nr. 3500 Univerzális megfúróbilincs Nr. 3502 Univerzális megfúróbilincs AC. 3502 a.c. csőre. öntöttvas, acél és azbesztcement csövekhez, ivóvízre Univerzáis megfúróbiincs, vakbiincs Univerzáis megfúróbiincs, vakbiincs 30 32 a.c. csőre 3510 univerzáis megfúróbiincs menetes csatakozássa 3512 3530 vakbiincs a.c. csőre Konstrukció jeemzők: 1" 1½" 2"

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

DT9541. Környezeti hőmérséklet érzékelő. Kezelési útmutató

DT9541. Környezeti hőmérséklet érzékelő. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklet érzékelő Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Motorok lezáró csappantyúkhoz

Motorok lezáró csappantyúkhoz , X X testregistrierung Motorok lezáró csappantyúkhoz Nyit/zár típusú motorok Csappantyúk nyitásához, zárásához és lezárásához légkondicionáló rendszerekben Motorok AK vagy AKK típusú lezáró csappantyúkhoz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Magyar. Kezelési utasítás 818658 02. NRS 1 7 Szintkapcsoló

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Magyar. Kezelési utasítás 818658 02. NRS 1 7 Szintkapcsoló GESTRA Steam Systems NRS 1 7 HU Magyar Kezelési utasítás 818658 02 NRS 1 7 Szintkapcsoló 1 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek...4 ATEX (Atmospère

Részletesebben

Hûtésben és fûtésben is nagyszerû

Hûtésben és fûtésben is nagyszerû Hûtésben és fûtésben is nagyszerû Ipari és c o mfort akamazásokra Foyadékhûtõ Fan coi 2006 Áttekintés Daikin Foyadékhûtõ Program Az ipari és komfort hûtés szées tartománya Ventiátor típus Típus Oda Eheyezés

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól E - F frekvenciaváltó gépkönyv Érvényes: 2006. júliustól P Köszönjük Önnek, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. által gyártott frekvenciaváltót választotta. A gépkönyv biztosítja az Ön számára a frekvenciaváltó

Részletesebben

NRG 16-51 NRG 17-51 NRG 19-51

NRG 16-51 NRG 17-51 NRG 19-51 GESTRA Steam Systems NRG 16-51 NRG 17-51 NRG 19-51 HU Magyar Kezelési utasítás 819105-01 Szintérzékelő elektródák NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51 1 Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű

Részletesebben

Megfúró- és javítóbilincsek

Megfúró- és javítóbilincsek Univerzális megfúróbilincs, vakbilincs Rend.szám 3500 acél, öntöttvas csőre 3502 a.c. csőre 3510 acél, öntöttvas csőre 3512 a.c. csőre Kivitel univerzális megfúróbilincs menetes csatlakozással univerzális

Részletesebben

2016 Induljon. a víz! Szivattyúk

2016 Induljon. a víz! Szivattyúk 2016 Induljon a víz! Szivattyúk Mindig a megfelelő szivattyút! Áttekintés a szivattyúfajtákról. A GARDENA Önnek és ügyfeleinek széleskörű választékot kínál a szivattyúk terén; a nagy teljesítményű, de

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

T 8350 HU. állítószelepek átviteli elemei a pneumatikus állítószelepeknek az adott berendezések követelményeinek megfelelõ hozzáillesztésére.

T 8350 HU. állítószelepek átviteli elemei a pneumatikus állítószelepeknek az adott berendezések követelményeinek megfelelõ hozzáillesztésére. Pozícionálók Határérték-jeladók Mágnesszelepek Helyzetátalakítók Helyzetjelzõk Kiegészítõ készülékek Kiválasztás és alkalmazás Kiadás 1998. március Áttekintés A pozícionálók, helyzetátalakítók, határérték-jeladók,

Részletesebben

2.3 oldal 23 2.3. Kézi működtetésű szelepek

2.3 oldal 23 2.3. Kézi működtetésű szelepek 2.3 oldal 23 2.3 Kézi működtetésű szelepek oldal 8 A HAFNER szelepek jellemzői 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek Tartalomjegyzék oldal 3 2.1.1 3/2-es szelepek 10 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 11 2.1.1.2

Részletesebben

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26 21. Magyar. Kezelési utasítás 818962-00. Szintérzékelő elektróda NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26 21. Magyar. Kezelési utasítás 818962-00. Szintérzékelő elektróda NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26 21 HU Magyar Kezelési utasítás 818962-00 Szintérzékelő elektróda NRG 26-21 Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági útmutató...4

Részletesebben

KAS-26-os sorozat Kapacitív érzékelők

KAS-26-os sorozat Kapacitív érzékelők KAS-26-os sorozat Kapacitív érzékelők 2 Registrier-Nr.: 1327-01 Minden adásvételre a legújabb kiadású "ZVEI villamosipari termékek és szolgáltatások általános értékesítési és szállítási feltételei" érvényesek,

Részletesebben

G É P K Ö N Y V. Hegesztett házas sarokszűrők Típus: KF-25L KF-40L KF-50L KF-80L KF-100L KF-150L

G É P K Ö N Y V. Hegesztett házas sarokszűrők Típus: KF-25L KF-40L KF-50L KF-80L KF-100L KF-150L Kód: 726-0000.04g G É P K Ö N Y V Hegesztett házas sarokszűrők Típus: KF-25L KF-40L KF-50L KF-80L KF-100L KF-150L Készült: 2002.05.07. TARTALOMJEGYZÉK I. kötet 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

GÁZELLÁTÓ SZERELVÉNYEK ÉS RENDSZEREK. Spectrolab plus. Spectrolab Plus Laboratóriumi gázelvételi szerelvények

GÁZELLÁTÓ SZERELVÉNYEK ÉS RENDSZEREK. Spectrolab plus. Spectrolab Plus Laboratóriumi gázelvételi szerelvények Spectrolab plus Spectrolab Plus Laboratóriumi gázelvételi szerelvények Spectrolab plus - Áttekintés Alapegység GG típus 5. oldal Alapegység beépített elzáró szeleppel, nyomásszabályozóval és nyomásmérôvel;

Részletesebben

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV

Honeywell VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS TARTALOMJEGYZÉK UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK GÉPKÖNYV UNIVERZÁLIS GÁZSZELEPEK VE4000 SOROZAT A OSZTÁLYÚ GÁZSZELEPEK ALKALMAZÁS GÉPKÖNYV Az A osztályú gázszelepek gáznemű, nem szilárd halmazállapotú anyagok kapcsolására és szabályozására használhatók, gázzal

Részletesebben

KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ. ( N és NC típus )

KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ. ( N és NC típus ) KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ ( N és NC típus ) Műszerkönyv Gyártó : PLT, Budapest N-távadó termékdokumentáció oldal :15/3 T A R T A L O M J E G Y Z É K old. 1. A műszer rendeltetése... 4 2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Merülő hőmérsékletszabályozó

Merülő hőmérsékletszabályozó 3 333 Synco 100 erülő hőmérsékletszabályozó 2db DC 0 kimenettel RLE162 erülő típusú vízoldali hőmérsékletszabályozó fűtési és hűtési rendszerekhez Kompakt kivitel, 2 db analóg DC 0 szabályozó kimenet fűtéshez

Részletesebben

Távadók páratartalom, hőmérséklet, differenciál nyomás és légsebesség mérésére

Távadók páratartalom, hőmérséklet, differenciál nyomás és légsebesség mérésére A jövő elkötelezettje Távadók páratartalom, hőmérséklet, differenciál nyomás és légsebesség mérésére testo 6920 testo 6621 testo 6681 testo 6682 EX testo 6351 testo 6383 04/00 09/98 NPL Megbízhatóság és

Részletesebben

Nyomástávadó. SITRANS P Compact (7MF8010) Használati utasítás

Nyomástávadó. SITRANS P Compact (7MF8010) Használati utasítás Nyomástávadó SITRANS P Compact (7MF8010) Használati utasítás Tartalomjegyzék Ismertető... 3 Főbb jellemzők... 3 Működési elv... 3 Telepítés, beüzemelés... 4 Null-pont beállítás... 5 Méretek... 6 Technológiai

Részletesebben

Termosztatikus szelepek radiátor csatlakozó rendszerekkel

Termosztatikus szelepek radiátor csatlakozó rendszerekkel Multilux Termosztatikus szelepek radiátor csatlakozó rendszerekkel Multilux termosztatikus szeleptest kétpont ú fűtőtestekhez egy-és kétcsöves rendszerekben IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek & szelepek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 9 Nyomáskiegyenlített 1) háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 9 Nyomáskiegyenlített 1) háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 9 Nyomáskiegyenlített 1) háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Alkalmazás Hőmérséklet-szabályozó keverő- vagy elosztószeleppel,

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Leírás A szelepek kialakítása olyan, hogy kombinálhatók az AMV(E) 335, AMV(E) 435 vagy az AMV(E) 438 SU szelepmozgató

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér. SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér

SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér. SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér Beépítési utasítás 2007/08-as kiadás SITRANS F US SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér (MID tanúsítvánnyal h mennyiség méréshez) [ ] Technical Documentation (handbooks,

Részletesebben

Segédenergia nélküli nyomásszabályozó. Univerzális nyomáscsökkentő Típus 41-23

Segédenergia nélküli nyomásszabályozó. Univerzális nyomáscsökkentő Típus 41-23 Segédenergia nélküli nyomásszabályozó Univerzális nyomáscsökkentő Típus 41-23 Alkalmazás Nyomásszabályozók 5 mbar... 28 bar alapjelre Szelepek DN 15...100 névleges átmérővel Névleges nyomás PN 16 40 Folyadékokra,

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Leírás A VRG szelepek minőségi, költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

HART PROFIBUS. EchoTREK ULTRAHANGOS SZINTTÁVADÓK

HART PROFIBUS. EchoTREK ULTRAHANGOS SZINTTÁVADÓK HR PROIUS EchoREK ULRHNGOS SZINÁVDÓK M I N D I G E L S Ô S Z I N E N S Z I N M É R Ô K E c h o R E K S Z I N Á V D Ó K Ô JELLEMZÔK Max. 25 m méréstávolság, digitális kommunikáció Jelfogó kimenet szabályozó

Részletesebben

V2000 Design Thera Design Sorozat - TRV Szelep

V2000 Design Thera Design Sorozat - TRV Szelep V2000 Design Thera Design Sorozat - TRV Szelep EXTRA MINŐSÉGŰ KIVITEL DESIGN RADIÁTOROKHOZ TERMÉK LEÍRÁS Sarok Jobb tér sarok Egyenes Bal tér sarok Kialakítás A design termosztatikus radiátor szeleptest

Részletesebben

SIL. BIANCA - Pillangószelep NA 32-900. Leírás. Gyártmányismertető

SIL. BIANCA - Pillangószelep NA 32-900. Leírás. Gyártmányismertető Leírás Centrikus pillangószelep plastomer bevonattal. Felhasználási terület: Zárási és szabályozási feladatokra korrozív és agresszív közegekre, valamint tisztatéri alkalmazásokra. Gyártmányismertető Ház

Részletesebben

Szelepek, szivattyúk és szűrők

Szelepek, szivattyúk és szűrők Szelepek, szivattyúk és szűrők VF Automatika Kft. Köszöntő Tisztelt Partnerünk! Cégünket 2002-ben azzal a céllal alapítottuk, hogy minőségi automatika elemek forgalmazásával és az ahhoz kapcsolódó terméktámogatással

Részletesebben

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55

AME 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz AME 55 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok s Működtető fesz. Rendelési szám mûszaki adatok 55 24 V~ 082H022 Az AME 55 szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL vagy VFS 2 szelepekhez használjuk

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GZD01 Bevezetés Mivel a metán gáz könnyebb a levegőnél, ezért a szoba felső részén gyűlik össze, így a készüléket célszerű a 2. ábrán látható helyere telepíteni. A folyékony autógáz

Részletesebben

Rosemount 0065/0185 érzékelőszerelvény. Rövid szerelési útmutató 00825-0218-2654, BB változat 2014. június

Rosemount 0065/0185 érzékelőszerelvény. Rövid szerelési útmutató 00825-0218-2654, BB változat 2014. június Rosemount 0065/0185 érzékelőszerelvény 00825-0218-2654, BB változat MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 0065 és 0185 érzékelőkhöz nyújt általános útmutatásokat. Nem tartalmaz utasítást a konfigurálással,

Részletesebben

Szerelési közdarab. Nr. 9810

Szerelési közdarab. Nr. 9810 Szerelési közdarab Nr. 9810 Konstrukciós jellemzők Karimás idom, amely lehetővé teszi a csőrendszerek hosszanti irányú távolságának kompenzálását Egyszerű össze- és szétszerelés A rudak végig menetesek,

Részletesebben

Termékismertető RKE-2 típusú többlamellás füstcsappantyú. Az európai előírások szerinti CE- megfelelőség. Légtechnika, tűzvédelem magas fokon!

Termékismertető RKE-2 típusú többlamellás füstcsappantyú. Az európai előírások szerinti CE- megfelelőség. Légtechnika, tűzvédelem magas fokon! Termékismertető RKE-2 típusú többlamellás füstcsappantyú Az európai előírások szerinti CE- megfelelőség Légtechnika, tűzvédelem magas fokon! Tartalomjegyzék Általános jellemzők Bevezetés...3 Alapvető jellemzők...3

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

Dräger Polytron 8700 Telepített gázérzékelő (PIR 7000)

Dräger Polytron 8700 Telepített gázérzékelő (PIR 7000) Dräger Polytron 8700 Telepített gázérzékelő (PIR 7000) Gyúlékony gázok és gőzök gyors, megbízható és költséghatékony kimutatására a környezeti levegőben: az új, innovatív IR szenzort, driftmentes és ellenálló

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

Térfogatáram szabályozó (PN 25) AVQ - beépítés a visszatérõ vagy elõremenõ ágba

Térfogatáram szabályozó (PN 25) AVQ - beépítés a visszatérõ vagy elõremenõ ágba Adatlap Térfogatáram szabályozó (PN 25) AVQ - beépítés a visszatérõ vagy elõremenõ ágba Leírás Az AVQ egy segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú

Tűzvédelmi csappantyú Beépítési és kezelési útmutató HU/hu Tűzvédelmi csappantyú FKS-EU típus Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP / FKS-EU / DE / 00 Minden munkakezdés előtt olvassa el az utasítást! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Részletesebben

SAX.. Elektromotoros szelepmozgató szelepekhez ACVATIX. 20 mm szelepszár elmozdulással

SAX.. Elektromotoros szelepmozgató szelepekhez ACVATIX. 20 mm szelepszár elmozdulással s 4 501 ACVATIX Elektromotoros szelepmozgató szelepekhez SAX.. 20 mm szelepszár elmozdulással SAX31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlőjel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérlőjel SAX81..

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann M.Dreier

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

GRUNDFOS ALLDOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK DMX 221. Adagolószivattyú. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS ALLDOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK DMX 221. Adagolószivattyú. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS ALLDOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK DMX 1 Adagolószivattyú Szerelési és üzemeltetési utasítás Konformitási nyilatkozat Mi, a Grundfos Alldos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az DMX 1 termékek,

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben