2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK"

Átírás

1 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2 A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt az Ariston ehozza az Ön otthonába. Összeegyeztethetőe az otthon kényeme és hogy tekintette együnk környezetünkre? Ez az egyszerű kérdés hasonóan egyszerű váaszt kíván: igen. Napjainkban a fűtés a nap energiájáva kipróbát és környezetát technoógia: károsanyagkibocsátásmentes energia, tiszta és kötségkíméő. Hozzájáru a égszennyezés jeentős csökkenéséhez azáta, hogy mérséki az üvegházhatást, meyet részben a hagyományos energiaforrások okoznak. Az Ariston viágszerte éen jár a akások fűtésében, új napkoektoros rendszereive számos sokodaú és könynyen teepíthető megodást kíná minden igényre. Egy Ariston napenergián aapuó fűtőrendszerre Ön megmutatja, hogy szem eőtt tartja saját kényemét és gyermekei jövőbeni jóétét. Megújuó energia, ogikus váasztás A napenergiát hasznosító koektorok áta összegyűjthető napenergia az éghajati viszonyoktó, vaamint az adott hey hosszúsági és széességi koordinátáitó és magassági heyzetétő függ. A napsugárzási értékek a Födközitenger tejes környezetében egész évben ehetővé teszik a napenergiát hasznosító fűtőrendszerek hasznáatát. Magyarországon megfeeőek a fetéteek ezen rendszerekhez. Miért ne hasznánánk ki? 2 3

3 A kényeem Kötségkíméés ma, jeentős eőnyök honap Egy napkoektoros rendszer egy háztartás meegvízszükségetének 70%át kieégíti. Egy négytagú csaád átagos fűtési és meegvíz kötsége az akamazott rendszertő függően és Ft között mozog. A beruházási kiadások megtérüése az akamazott rendszertő függően 5 évre tehető. És ezután minden ingyen van. akotóeemei Napkoektoros rendszerek kötségének megtérüése Ha egy épüetet napenergiát hasznosító rendszerrre szere fe, befektet annak jövőjébe, és az értékét is növei. Ez a épés az épüet energiahatékonyságát is jeentősen megnövei, miközben megújuó energiaforrást részesít eőnyben. Egy másik pozitív tényező is növei az évek során az energiafogyasztás megtakarítását: a napenergiát hasznosító fűtési rendszerek eredményeképpen magasabb tanúsított energiaosztáyba tartozó akások és házak nagyobb értéket képvisenek, amikor az ingatan eadására kerü sor. A nyugaom záoga évonabei márka váasztása Az Ariston a egjobb minőséget garantája, mive a napkoektor rendszer eemeit egytő egyig az Ariston gyártja. Minden egyes összetvő többszörös eenőrzésen megy keresztü, hogy biztosítsák az akotó eemek hibátan működését. 1 Aumínium küső keret 2 Hőszigeteő anyag 3 Primerköri csővezetékek, meyeken átáramik a foyadék (víz és fagyáó). 4 Abszorpciós emez rendkívü szeektív titánoxid bevonatta 5 Nem visszaverő, jégesőbiztos üvegtába Kényeem nappai viágosságná A napenergiát hasznosító fűtési rendszer bevezetése nemcsak energiát takarít meg, hanem egyútta befektetés is a jövőbe: a technoógiára és az új termékek tervezésére irányuó innovációk ehetővé teszik a karbantartási igény csökkentését, a rendszer éettartamának meghosszabbodását és egyszerűbbé teszik a teepítést. +70% energiamegtakarítás Új koektorok Ez a napkoektoros rendszer szíve. A foyadék átáramik a koektoron; miközben azt femeegíti a napenergia, és átadja az összegyűt hőt a indirekt tároóban evő víznek. Ez egy sugárzási apbó á, mey enyei a napenergiát, és amey küöneges kezeést kapott, hogy rendkívü nagy hatékonyságot érjen e a beeső sugárzás enyeése terén. A sugárzási ap egy keretbe van fogava, amey kondenzációmentes, időjárásáó aumínium áványra van heyezve. A kőzetgyapot és ásványgyapot szigeteés határozza meg az Ariston rendszer kiváó tejesítményét. 4 5

4 Rendszertípusok Nem visszaverő, jégesőáó üveg Az Ariston koektorok küönegesen megmunkát, edzett üvegbő készünek, mey átengedi a fényt azonban csak minimáisan veri vissza a beeső napsugarakat. Ezáta csak minimáis energiamennyiség szóródik szét. Az enyet napenergia hasznosuását a prizmás feüet segíti, mey üvegházhatást idéz eő a koektor besejében. Indirekt tároók A kényszerkeringtetéses rendszerbe köthető indirekt tároóink anyaga acé, meyet 850 Con zománcoznak. E hosszú éettartamú tároók vastag poiuretánhab szigeteésse vannak eátva a minimáis energiaveszteség érdekében. A hőt a napkoektorpane és az indirekt tároó között áramó hőszáító foyadék száítja akárcsak a fűtési rendszerekben. A foyadék (víz és giko) a szivattyú segítségéve áramik. Ezen az aapon kétfée napenergiás fűtési rendszert küönböztetünk meg: a gravitációs és a kényszerkeringtetéses rendszereket. Az Ariston Thermo Hungária csak kényszerkeringtetéses rendszereket forgamaz. Kényszerkeringtetés Napenergiát hasznosító fűtési rendszerben nem mindig ehetséges az indirekt tároó küső eheyezése a paneekke együtt. Ezért szükséges egy eektronikus vezérőegységge vezéret keringtető szivattyú. A vezérőegység áandóan figyei a paneek és a vízmeegítő hőmérséketét két érzékeő segítségéve, mey csak akkor heyezi feszütség aá a keringtető szivattyút amikor a paneben evő foyadék meegebb mint az indirekt tároóban evő. A rendszer eheyezésére vagy a tároótartáy és a napkoektor közti távoságra vonatkozóan vannak küöneges követemények. A vezérőegység ELIOS 25 A kényszerkeringtetéses rendszer fontos része az eektronikus vezérőegység, mey érzékeőket haszná az indirekt tároóban évő víz és a koektor hőmérséketének érzékeésére, hogy az aapján működtesse a keringtető szivattyút. Így megnövekszik a rendszer hatékonysága és tejesítményszintje, mive a szivattyú csak akkor működik, amikor szükséges. Az új napkoektorvezérőegység kiemekedő jeemzői: kis mérete, a 19 rendszerkonfiguráció kezeésének ehetősége és kijezője, mey megjeeníti a készüék áapotát és minden esetegesen eőforduó működési hibát. Soar Manager A Soar Manager heyettesíti a vezérőegységet abban az esetben ha a napkoektoros rendszerhez Ariston kazánt csatakoztatnak. Ezáta csökken a rendszer összkötsége. Kényszerkeringetéses rendszerek Fő céterüet: nagyméretű rendszerek háztartási meegvíz eőáításra és heyiségek fűtés rásegítésre. Eőnyök Rugamasság: az indirekt tároó beáítható a ház bármey heyiségébe, a paneeket pedig a maximáis napsugárzásnak megfeeően ke eheyezni. Déi tájoás 7

5 Napenergia integráás Takarékos megodás Integráás egy spiráos tároón keresztük kombi kondenzációs kazánna A napenergiát hasznosító rendszer áta eőmeegített víz a fehasznáás pianatában esz végeges hőmérséketre meegítve úgy, hogy áthaad egy kombikazánon. Ezze a megodássa csak a fehasznáni kívánt vízmennyiséget meegítjük fe. Kényemes megodás Integráás két spiráos tároón keresztü csak fűtő kondenzációs kazánna A napenergia átai meegítésse eőmeegített víz végeges hőmérséketét a tároási fázis közben éri e, egy viamos fűtőbetét vagy egy indirekt tároó segítségéve, mey egy csak meegítésre szogáó vízmeegítő csőkígyójához van csatakoztatva. A hasznáatra kész meegvízkészet ideáis megodás azoknak, akiknek gyorsan van szükségük nagy mennyiségű meegvízre. Segítünk a Napnak A Nap az év foyamán vátozó napi átagos energiamennyiséget biztosít. Ezért míg nyáron képes energiaigényünk 0%át biztosítani azza, hogy a vízkészet hőmérséketét 0 C föé emei, téen nagyjábó az energia 20%át nyújtja, így a víz hőmérsékete nem éri e a háztartási meegvíz szükséges értékét. Ezért az egész évi hasznáható, a napenergiát hasznosító fűtési rendszert egy oyan kondenzációs fűtési rendszerbe ke integráni kombi tároón keresztü mey akkor ép működésbe, amikor a napsugárzás nem eegendő. 8 9

6 Kényszerkeringtetéses rendszerek Kairos Compact csaád (idegen kazánna) Kényszerkeringtetés rendszerek Kairos Premium csaád (Ariston kazánokhoz, Genus és Cas csaád) Kombi kazán EGY CSŐKÍGYÓS KAIROS COMPACT NAPKOLLEKTOROS rendszer akotóeemei (CF1) ARISTON kombi kazán (GENUS és CLAS csaád) EGY CSŐKÍGYÓS KAIROS PREMIUM NAPKOLLEKTOROS rendszer eemei (CF1) FÛtő kazán KÉT CSŐKÍGYÓS KAIROS COMPACT NAPKOLLEKTOROS rendszer akotóeemei (CF2) ARISTON FÛTŐ KAZÁN (GENUS és CLAS csaád) KÉT CSŐKÍGYÓS KAIROS PREMIUM NAPKOLLEKTOROS rendszer eemei (CF2) Rendkívü rugamas megodás (egyeten termékkód) ehetővé teszi a napenergiát hasznosító fűtési rendszer integráását bármiyen kombinát üzemű, vagy csak fűtő kazánhoz. A COMPACT rendszerek kucsrakész megodások és tartamazzák a napkoektoros rendszer összes eemét (koektor, indirekt tároó, szivattyúszerevény, táguási tartáy) vaamint a kazán üzemetetéséhez szükséges összes eemet (eektronikus vezérőegység, motoros tereőszeep és termosztatikus keverőszeep). Az Ariston kombinát üzemű és csak fűtő kazánokhoz (Genus és Cas csaád) akamas megodás egyeten termékkódda ehetővé teszi, hogy drasztikusan ecsökkentse az akatrészeket és az integrát, napenergiát hasznosító fűtési és vízmeegítő rendszer méreteit; a kazán eektronikája közvetenü működteti a napkoektoros rendszert. A PREMIUM rendszerek kucsrakész megodások és tartamazzák a működtetéséhez szükséges akatóeemet (a Soar Manager). Az erendezés részetes rajzai a 34. odaon taáhatók (D és F rajzok). Az erendezés részetes rajzai a odaakon taáhatók (E, G és H rajzok). 11

7 CF1 200/2 TRTT CF2 200/2 TRTT 200 L EGY CSŐKÍGYÓS NAPKOLLEKTOROS rendszer 200 L KÉT CSŐKÍGYÓS NAPKOLLEKTOROS rendszer KÉNYSZERKE RINGTETÉS Taajra rögzíthető Tetőre rögzíthető MEGFELEL 45 SZEMÉLYNEK KAIROS COMPACT: váasztható típusok KAIROS COMPACT CF1 200/2 TR 2 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KAIROS COMPACT CF1 200/2 TT 2 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KOLLEKTORFELÜLET 3, SZELEKTÍV KEZELÉSÛ abszorber 200 L BEVONATOS ACÉL EGY VAGY KÉT C S Ő K Í G Y Ó S I N D I R E K T TÁ R O L Ó S T Í P U S compact vagy premium KAIROS COMPACT CF2 200/2 TR 2 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KAIROS PREMIUM: váasztható típusok KAIROS PREMIUM CF1 200/2 TR 2 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret további koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep KAIROS COMPACT CF2 200/2 TT 2 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KAIROS PREMIUM CF1 200/2 TT 2 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TR 2 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TT 2 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 200 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Tetőre teepíthető keret 2 koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep KAIROS COMPACT NAPKOLLEKTOROS rendszerek PANEL CF1 200/2 TR CF1 200/2 TT CF2 200/2 TR CF2 200/2 TT ROOF SLANT KAIROS PREMIUM NAPKOLLEKTOROS rendszerek CF1 200/2 TR CF1 200/2 TT CF2 200/2 TR CF2 200/2 TT

8 KÉNYSZERKERINGTETÉSES NAPKOLLEKTOROS rendszerek CF1 300/3 TRTT CF2 300/3 TRTT 300 L EGY CSŐKÍGYÓS NAPKOLLEKTOROS rendszer 300 L KÉT CSŐKÍGYÓS NAPKOLLEKTOROS rendszer KÉNYSZERKE RINGTETÉS Taajra rögzíthető Tetőre rögzíthető MEGFELEL 8 SZEMÉLYNEK KAIROS COMPACT: váasztható típusok KAIROS COMPACT CF1 300/3 TR 3 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KAIROS COMPACT CF1 300/3 TT 3 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KOLLEKTORFELÜLET 5,4 SZELEKTÍV KEZELÉSÛ abszorber 300 L BEVONATOS ACÉL EGY VAGY KÉT CSŐKÍGYÓS INDIREKT TÁROLÓS TÍPUS BS compact vagy premium KAIROS COMPACT CF2 300/3 TR 3 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KAIROS PREMIUM: váasztható típusok KAIROS PREMIUM CF1 300/3 TR 3 napkoektor BS1S egy csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep KAIROS PREMIUM CF2 300/3 TR 3 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Taajra rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep KAIROS COMPACT NAPKOLLEKTOROS rendszerek KAIROS COMPACT CF2 300/3 TT 3 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Eios 25 vezérőegység KAIROS PREMIUM CF2 300/3 TT 3 napkoektor BS2S két csőkígyós szoár indirekt tároó 300 Hidrauikus bokk keringető szivattyúva, mikrobuborék eváasztóva és biztnosági szeeppe ( ) Hidrauikus csatakozó egység 1 koektorhoz Hidrauikus csatakozó egység 2 további koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 1 koektorhoz Tetőre rögzíthető tartókeret 2 további koektorhoz 18 es táguási tartáy Szoár vezérőegység ( ) Termosztatikus keverőszeep PANEL ROOF SLANT CF1 300/3 TR CF1 300/3 TT CF2 300/3 TR CF2 300/3 TT KAIROS PREMIUM NAPKOLLEKTOROS rendszerek CF1 300/3 TR CF2 300/3 TR CF2 300/3 TT

9 Tanácsok a váasztáshoz Tartozékok 45 szeméynek Kairos Compact napkoektoros rendszer CF1CF2 200/2 TR/TT KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR Síkcsöves NAPKOLLEKTOR MAGAS ELNYELŐ KÉPESSÉG KŐZETGYAPOT ÉS ÜVEGGYAPOT SZIGETELÉS 8 szeméynek Kairos Compact napkoektoros rendszer CF1CF2 300/3 TR/TT FÉNYELNYELŐ, SZELEKTÍV TITÁNOXID KEZELÉSSEL (% ELNYELÉS, 5% VISz SZAVERÉS) 4 MM ÜVEG, NEM VISSZAVERŐ, JÉGESŐ ÁLLÓ HIDRAULIKUS KÖRÖK VÖRÖSRÉZ CSŐVEL párhuzamos csőkiaakítás ézeres HEGESZTÉS A KÉNYSZERKERINGTETÉSES RENDSZE REKHEZ OPTIMÁLIS MÛKÖDÉSRE TERVEZVE ÉS MÉRETEZVE EN SZERINTI CE ICICM ÁLTAL KIADOTT SOLAR KEYMARK TANÚSÍTVÁNY PICIM MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNY környezetát 45 szeméynek Kairos Premium napkoektoros rendszer CF1CF2 200/2 TR/TT Műszaki adatok Küső méretek Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Visszaverődés Kibocsátás Feüet Enyeő feüet Fajagos hőkapacitás 0 (a feüeten) k1 k2 Toróponti hőmérséket * az adatok a nyíási feüetre vonatkoznak kg % % kj/k KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR 37,8 18 1,02 5 1,828 1,74 17,2 0,74 4,5 0, KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR Kairos Premium napkoektoros rendszer CF1CF2 300/3 TR/TT 8 szeméynek 1 17

10 Tartozékok Tartozékok KAIROS SYS 2.5 NAPKOLLEKTOR NAPKOLLEKTOR NAGY RENDSZEREKHEZ BS1S EGY SPIRÁLOS INDIREKT TÁROLÓ MAGAS ELNYELŐ KÉPESSÉG KŐZETGYAPOT ÉS ÜVEGGYAPOT SZIGETELÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS RÉZ ABSZORBER és HMV TITÁNIOXID KEZELÉSSEL(% ELNYELÉS, 5% VISSZAVERÉS) 4MM ÜVEG, NEM VISSZAVERŐ, JÉGESŐÁLLÓ, EDZETT HIDRAULIKA KÖR RÉZCSÖVEKKEL CSŐKÍGYÓ ALAK FOLYAMATOS ULTRAHANGOS HEGESZTÉS NAGY FÛTÉSI RENDSZERHEZ KIALAKÍTVA ÉS MÉRETEZVE KOLLEKTOR 4 HIDRAULIKA CSATLAKOZÁSSAL A VISSZAVEZETÉSHEZ EGYOLDALI CSATLAKOZÁS (MAX. 5 KOLLEKTOR SORONKÉNT SZEMKÖZTI OLDALAKON, MAX. SORONKÉNT) EN SZERINTI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV KEYMARK SOLAR TANÚSÍTVÁNY ICICM ÁLTAL KIADOTT PICIM MINŐSÉGI BIZONYÍT VÁNY környezetát A tároó védeme egy titán bevonatú beső zománcréteg, meyet 850 Con égettek rá A beső, efeé tartó hőcseréő biztosítja az egyenetes meegvíz adó képességet Recirkuációs pont A feső záró peremrész egybe van építve a magnézium anódda és tartamazza a merüő hüveyt is A készüék odaán 1 es tisztítónyíás taáható Magnézium anód Áítható tartóábak 3 kwos (200as és a 300as modeekhez) vagy kwos (a 400as és az 500as modeekhez) FÛtőspirá készet (opció) Rugamasság a tároókapacitásban Műszaki adatok Küső méretek Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Visszaverődés Kibocsátás Feüet Enyeő feüet Fajagos hőkapacitás 0 (a feüeten) k1 k2 Toróponti hőmérséket * az adatok a nyíási feüetre vonatkoznak kg % % kj/k NAPKOLLEKTOR KAIROS SYS 2.5 KAIROS SYS 2.5 NAPKOLLEKTOR ,2 18 1,28 5 2,39 2,30,5 0,73 3,9 0, Műszaki adatok Küső méretek Ûrtartaom Csőkígyó űrtartaom Csőkígyó hőcseréő feüet HMV készítés mennyisége* ( T=35 K) Fűtés odai áramási vízmennyiség 1 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 3 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 5 m 3 /h Max. enyet tejesítmény* ( T=35 K) Nyomásveszteség Fűtés odai áramási vízmennyiség 1 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 3 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 5 m 3 /h Fűtési idő* ( T=35 K) Fűtés odai áramási vízmennyiség 1 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 3 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 5 m 3 /h Fűtési veszteség Maximáis működési nyomás Nettó tömeg /h /h /h kw m m m min min min kwh / 24h kg *égzsák foyadékhoz 2000 /h áramási sebességné és 80 C hőmérséketen BS1S 200 BS1S 300 BS1S 400 BS1S a b c d e f g h BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S 200 BS1S 300 BS1S 400 BS1S Zárófedé 2 Merüőhüvey 3 Magnézium anód 4 CFC és HCFC mentes poiuretán szigeteés 5 Zárófedé Odasó tisztítónyíás koektorig koektorig Cirkuációs vezeték Ø 3/4 G Fűtési eőremenő Ø 1 G Fűtési visszatérő Ø 1 G Hidegvíz bejövő Ø 1 G Meegvíz kijövő Ø 1 G 18 A tartozékokat ásd a 30. odaon 19

11 Tartozékok Tartozékok BS2S ÁLLÓ INDIREKT TÁROLÓ KETTŐS CSŐKÍGYÓVAL BAC1S 00 BAC1S 800 BAC1S 00 ÁLLÓ NAGY ÛRTARTALMÚ INDIREKT TÁROLÓ CSŐKÍGYÓVAL HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ A tároó védeme egy titán bevonatú beső zománcréteg, meyet 850 Con égettek rá A beső, efeé tartó dupa hőcseréő biztosítja az egyenetes meegvíz adó képességet Recirkuációs szett A feső záró peremrész egybe van építve a magnézium anódda és tartamazza a merüő hüveyt is A készüék odaán 1 es tisztítónyíás taáható (kivéve a 150 iteres mode) Magnézium anód Áítható tartóábak 3 kwos (200as és a 300as modeekhez) vagy kwos (a 400as és az 500as modeekhez) fûtőszá készet (opció) ideáis a hasznáati meegvíz fehasznááshoz ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY KÜLÖNLE GES ZOMÁNCCAL 850 CON 0 vastag küső szigeteés (árban fogat tartozék) MAGNÉZIUM ANÓD Ø 180 MM tisztítónyíás SZOLÁR INTEGRÁCIÓS ACÉL CSŐKÍGYÓ NAGY HŐCSERÉLŐ FELÜLETTEL CSATLAKOZÁSOK HIDEGMELEG VÍZHEZ, recirkuáció, merüőhüvey nagy űrtartaom Műszaki adatok Küső méretek Ûrtartaom Asó csőkígyó űrtartaom Csőkígyó hőcseréő feüet HMV készítés mennyisége* ( T=35 K) Fűtés odai áramási vízmennyiség 1 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 3 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség fevevő 5 m 3 /h Max. tejesítmény* ( T=35 K) Nyomásveszteség Fűtés odai áramási vízmennyiség 1 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 3 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 5 m 3 /h Fefűtési idő* ( T=35 K) Fűtés odai áramási vízmennyiség 1 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 3 m 3 /h Fűtés odai áramási vízmennyiség 5 m 3 /h Fűtési veszteség Maximáis működési nyomás Nettó tömeg t t /h /h /h kw m m m min min min kwh / 24h kg BS2S 200 BS2S 300 BS2S 400 BS2S 500 (1) (1) = asó csőkígyó szoár kör tápegységge (2) = feső csőkígyó *égzsák foyadékhoz 2000 /h áramási sebességné és 80 C hőmérséketen) 190 (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) a b c d e f g h i j BS2S BS2S BS2S BS2S Műszaki adatok Küső méretek Tejes űrtartaom Poiur. hab Küső szigeteés Tej. szigetet magasság Átós méret Tartáy 70 kemény poiuretánhabba Tartáy ágy poiuretánhabba 0 Kemény poiuretán héj 0 Asó szoár spirá csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Tejesítmény Szükséges űrtartaom hőcseréő Kimenő szaniter víz 80 /0 C /45 C (DIN 4708) Nyomásveszteség Tej. kód (DIN 4708) Perem Üres súy Max üzemi nyomás Max üzemi nyomás, fűtővíz Max üzemi hőmérséket ø ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg ºC BAC1S / , 15,7 3 2,7 1, ,7 180/ BAC1S ,9 1, / BAC1S ,8 88 3,8 2, ,3 430/ a b c d e f g h i m n o p BAC1S BAC1S BAC1S BS2S 200 BS2S 300 BS2S 400 BS2S 500 BAC1S 00 BAC1S 800 BAC1S Zárófedé 2 Merüőhüvey 3 Magnézium anód 4 CFC és HCFC mentes poiuretán szigeteés 5 Zárófedé Odasó tisztítónyíás BAC1S 00 BAC1S Cirkuációs vezeték Ø 3/4 G Fűtési eőremenő Ø 1 G Fűtési visszatérő Ø 1 G Hidegvíz bejövő Ø 1 G Meegvíz kijövő Ø 1 G Szoár fűtési rendszer eőremenő Ø 1 G Szoár fűtési rendszer visszatérő Ø 1 G 20 A tartozékokat ásd a 30. odaon A tartozékokat ásd a 30. odaon 21

12 Tartozékok Tartozékok BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 00 ÁLLÓ NAGY ÛRTARTALMÚ INDIREKT TÁROLÓ KETTŐS CSŐKÍGYÓVAL ABONDANCE puffer tároó HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY KÜLÖNLE GES ZOMÁNCCAL 850 C küső szigeteés (0 MM) MAGNÉZIUM ANÓD Ø 180 MM tisztítónyíás KETTŐS ACÉL CSŐKÍGYÓ NAGY HŐCSE RÉLŐ FELÜLETTEL CSATLAKOZÁSOK HIDEGMELEG VÍZHEZ, recirkuáció Akamas nagy rendszerekhez Korróziómentes acébó készüt tároó TITÁN ALAPÚ ZOMÁNCOZÁSSAL 850 CON LEMEZES HŐCSERÉLŐHÖZ KAPCSOLHATÓ RUGALMAS BEVONAT (50 MM PVC) M1 TÛZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY D=1 ELÜLSŐ tisztítónyíás MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TÁMASZTÓLÁBAK VÁLASZTHATÓ VILLAMOS viamos fûtőszá: 30 KW ( 3000 LITER) Ipari étesítmények számára Műszaki adatok Küső méretek BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 00 BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 00 Műszaki adatok Küső méretek ABOND. ABOND ABOND ABOND ABOND. ABOND ABOND ABOND Tejes fűtőtartáy űrtartaom Poiur. hab Küső szigeteés Tej. szigetet magasság Átós méret Tartáy 70 kemény poiuretánhabba Tartáy ágy poiuretánhabba 0 Kemény poiuretán héj 0 Feső spirá gyűjtőcső csőkígyó Asó szoár gyűjtőcső csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Tejesítmény Szükséges űrtartaom hőcseréő (sup/inf) Kimenő szaniter víz 80 /0 C /45 C (DIN 4708) (sup/inf) Nyomásveszteség (sup/inf) Tej. kód (DIN 4708) Perem Üres súy Max üzemi nyomás Max üzemi nyomás, fűtővíz Max üzemi hőmérséket ø ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg ºC / ,9 1, 2/15,7 47/3 2/2,7 1,2/1,5 84/ / , 2,7 2,2,2/1, 40/8 1,7/2,9 1/1,7 52/ / BAC2S , 3,0,2/19,2 40/75 1,7/3,2 1/1,8 52/ / BAC2S 800 a b c d e f g h i m n o p q r s BAC2S Ûrtartaom Tiszta súy kg 31 ABONDANCE ABONDANCE a b c d e f g h ef ABONDANCE M 2 ABONDANCE M M M BAC2S 00 BAC2S Keringtetés Háztartási tápvíz bemenet Meegvíz kimenet r 22 A tartozékokat ásd a 30. odaon A tartozékokat ásd a 30. odaon 23

13 Tartozékok Tartozékok BAI NAGY ÛRTARTALMÚ INDIREKT TÁROLÓ CSŐKÍGYÓVAL BK1S 00 BK1S BK1S 00 BK1S KOMBINÁLT INDIREKT TÁROLÓ CSŐKÍGYÓVAL hasznáati MELEGVÍZ ELLÁTÁSRA/FÛtés rásegítésre HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ Korróziómentes acébó készüt tároó és spirá egység RUGALMAS BEVONAT (50 MM PVC) M1 TÛZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY MAGNÉZIUM ANÓD Ø 1 MM tisztítónyíás VÁLASZTHATÓ INTEGRÁCIÓS KÉSZLETEK: 30 KW ( 3000 L) NAGYÜZEMI VÍZTERMELÉS IPARI HASZ NÁLATRA mûködési nyomás 7 megnövet feüetû hőcseréő spiráok Ipari étesítmények számára KOMBINÁLT INDIREKT TÁROLÓ SZOLÁR INTEG RÁCIÓS CSŐKÍGYÓVAL hasznáati MELEGVÍZ ELLÁTÁSRA ÉS FÛTÉS rásegítésre ZOMÁNCOZOTT ACÉL tartáy hasznáati meegvíz tároására BEÉPÍTETT ANÓDDAL NAGY HŐCSERÉLŐ FELÜLETÛ SZOLÁR CSŐKÍGYÓ A pufferodaon küső szigeteés (0 MM) FELSŐ PEREM CSATLAKOZÁSOKKAL ideáis vegyes rendszerekhez Műszaki adatok Küső méretek BAI BAI 2000 BAI 2500 BAI 3000 BAI BAI 2000 BAI 2500 BAI 3000 Műszaki adatok Küső méretek 00 BK1S BK1S 00 BK1S BK1S 00 BK1S BK1S 00 BK1S BK1S Ûrtartaom Hőcseréő spirá feüet m2 HMV készítés mennyisége /h Maximáis fevevő tejesítmény ( T=35 K) kw Fűtési idő min Nyomás veszteségek m Fűtési veszteség kwh / 24h ,2 BAI , BAI , BAI a b c d e f g h ec M 2 BAI M M M 2 Tejes űrtartaom Háztartási meegvíz tároási kapacitás Fűtővíz űrtartaom Küső szigeteés Tejes magasság szigeteésse Átmérő Tartáy ágy poiuretánna 0 Kemény poiuretán héjak 0 Feső vízhőcseréő aternatív energiához Asó napkoektor csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Enyet tejesítmény Hőcseréő szükséges űrtartama Kimenő fűtővíz 80 /0 C (DIN4708) Nyomásveszteség Tejesítménykód (DIN 4708) Feső perem Üres súy Max üzemi nyomás víz Max üzemi nyomás fűtővíz Max üzemi nyomás fűtővíz A puffertartáy max. üzemi hőmérsékete ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg C ,5 2,2 15,8 3 2,7 1, ,2 / ,5 2,7 2,3 1,8 8 2,9 1, ,5 / ,0 3,0 2,4 18,4 75 3,2 1, ,0 / ,0 3,3 3,7 20,8 8 3,7 2,1 48,0 / a b c e f h i k m n o p q r t BK1S 00/170 BK1S 700/200 BK1S 00/220 BK1S / Cirkuációs vezeték Fűtési eőremenő Hidegvíz bemenet Meegvíz kimenet Fűtési visszatérő 24 A tartozékokat ásd a 30. odaon A tartozékokat ásd a 30. odaon 25

14 Tartozékok Tartozékok BK2S BK2S 00 BK2S BK2S 2000 KOMBINÁLT hasznáati MELEGVÍZ/FÛTÉS INDIREKT TÁROLÓ KETTŐS CSŐKÍGYÓVAL FÛtés rásegítéshez SZOLÁR VEZÉRLŐ EGYSÉG ELIOS 25 VEZÉRLŐEGYSÉG A NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ FÛTÉSI RENDSZER TELJESKÖRÛ KEZELÉSÉHEZ HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ KOMBINÁLT hasznáati MELEGVÍZELLÁ TÁSRA ÉS FÛTÉSRE SZOLGÁLÓ INDIREKT TÁROLÓ SZOLÁR ÉS ALTERNATÍV CSŐKÍ GYÓKKAL ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY hasznáati meegvíz TÁROLÁSÁRA BEÉPÍTETT ANÓDDAL NAGY HŐCSERÉLŐ FELÜLET INTEGRÁCIÓS ACÉL CSŐKÍGYÓ A FÛTŐTARTÁLYON ALTERNATÍV ENERGIA ACÉL CSŐKÍGYÓ A FÛTŐTARTÁLY FELSŐ RÉSZÉN NAGY HŐCSERÉLŐ FELÜLETTEL küső szigeteés (0 MM) FELSŐ PEREM CSATLAKOZÁSOKKAL A HIDEGMELEG VÍZHEZ Vegyes fűtési rendszerekhez és fűtés rásegítésre 19 RENDSZERTÍPUS KONFIGURÁLÁSA AUTOMATA/KÉZI MÛKÖDÉS RENDSZERÖNELLENŐRZÉS LCD KIJELZŐ A KONFIGURÁLT RENDSZEREK GRAFIKUS MEGJELENÍTÉSE A KOLLEKTOR ÉS A TÁROLÓ ÜZEMI HŐ MÉRSÉKLETÉNEK MEGJELENÍTÉSE FAGYÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ 3 PTC 00 hőérzékeőve eátva (2 közvetett tároó, 1 koektor) Program idő rögzítő rendszer 1 db merüőhüveyes érzékeő a nap vezérése Műszaki adatok Küső méretek BK2S 00 BK2S BK2S 2000 BK2S BK2S 00 BK2S BK2S 2000 BK2S Műszaki adatok Küső méretek szoár vezérőegység PTC 00 ÉRZÉKELŐ koektorhoz [50ºC, 200ºC] PTC 00 ÉRZÉKELŐ koektorhoz [50ºC, 1ºC] Tejes űrtartaom Háztartási meegvíz tároási kapacitás Fűtővíz űrtartaom Lágyszigeteés Tejes magasság szigeteésse Átós méret Tartáy ágy poiuretánna 0 Kemény poiuretán héjak 0 Superior vízhőcseréő aternatív energiához Asó napkoektor csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Enyet tejesítmény Hőcseréő szükséges űrtartama Kimenő fűtővíz 80 /0 C (DIN4708) Nyomásveszteség Tejesítménykód (DIN 4708) Feső perem Üres súy Max üzemi nyomás víz Max üzemi nyomás fűtővíz Max üzemi nyomás fűtővíz A puffertartáy max. üzemi hőmérsékete ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg C ,5 2,7 2,3 8,7 3 1,5 0,9 37 4,5 180/ ,0 3,0 2, ,0 1,1 8 5,0 180/ ,0 3,3 3,7 12,1 50 2,2 1,3,0 180/ ,0 3,8 4,4 18,7 72 3,1 1,8 29 8,0 180/ a b c e f h i k m n o p q r t Méretek Viamos fevéte Frekvencia Abszorpció Érzékeőtípus Érzékeő határértékek Rögzítési tartomány Pontosság Febontás Védettség Szé.xMag.xMéys. V Hz VA C C C szoár vezérőegység x8x / % 50 4 Pt 00 / B DIN osztáy / IP 44 NAPKOLLEKTOR ÉRZÉKELŐ HMV ÉRZÉKELŐ BK2S /200 BK2S 00/220 BK2S /330 BK2S 2000/ A tartozékokat ásd a 30. odaon 27

15 Tartozékok Hidrauikus bokk 1540 ALAPMODUL 150 ALAPMODUL ELŐREMENŐ MODUL KASZKÁD MODUL 1540 KASZKÁD MODUL 150 BIZTONSÁGI SZELEP BAR R 1/2 Tartozékok Három utas vátószeep ALKALMAS A KÉTÁLLÁSÚ HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ SZABÁLYOZÁSRA FÜGGETLEN ÉS CENTRALIZÁLT RENDSZEREKBEN Garantája a hőt száító foyadék keringését a szoár körben Aapmodu: a szoár rendszer visszatérő ágába csatakoztatjuk Eőremenő modu: a szoár rendszer eőremenő ágába csatakoztatjuk Kaszkádmodu: a több indirekt tároót tartamazó rendszerek vagy kettős koektoros térben az aap moduhoz kapcsohatók 15/40 vagy 15/0 szivattyúkka kaphatók (15/80 szivattyú tartozékként kapható) maximáis rugamasság a kényszerkeringtetett rendszerekben MÛKÖDTETHETŐ TERMOSZTÁTTAL HŐMÉ RŐVEL VAGY VILLAMOS VEZÉRLŐEGYSÉG GEL ROBUSZTUS ÉS TARTÓSAN MEGBÍZHATÓ IDEÁLIS ALKALMAZÁS HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ KÖRÖKBEN Három utas vátószeep Műszaki adatok ALAP 1540 modu ALAP 150 modu KASZKÁD 1540 modu KASZKÁD 150 modu ELŐREMENŐ modu R 1/2 biztonsági szeep keverőszeep Szivattyú sebességi fokozatok száma Minimáis szivattyúnyomás (T=0 ) Néveges emeési magasság Nyomásmérő Csatakozás a táguási tartáyhoz Max. nyomás Max. hőmérséket Kiegyenítő szeep m /min ALAPEGYSÉG /4 küső menet d. grafikon d. grafikon 21 ALAPEGYSÉG /4 küső menet d. grafikon d. grafikon /4 küső menet d. grafikon d. grafikon 21 mod. KASZKÁD /4 küső menet d. grafikon d. grafikon 21 mod. KASZKÁD /4 küső menet d. grafikon d. grafikon 21 ELŐREM. modu SZOLÁR SZIVATTYÚ 1540 SZOLÁR SZIVATTYÚ 150 SZOLÁR SZIVATTYÚ 1580 szeep R 1/ A KIFOLYÓ VÍZ HŐMÉRSÉKLETÉT ÁLLAN DÓAN AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKKEL AZONOS ÉRTÉKEN TARTJA ELKERÜLI A RENDSZER HASZNÁLATA KÖZBENI TÚLMELEGEDÉST KORLÁTLAN KIMENETI HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSI LEHETŐSÉG 30º ÉS 70ºC KÖZÖTT KÜLÖNLEGES KIALAKÍTÁS megégés ELLEN VÉDETT ESZKÖZZEL VÍZKŐ ÉS KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM KÉT VISSZACSAPÓ SZELEP keverőszeep

16 Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Kód Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Kód SZOLÁR rendszerek KÉNYSZERKERINGTETÉSES COMPACT KAIROS COMPACT CF1 200/2 TR KAIROS COMPACT CF1 200/2 TT KAIROS COMPACT CF2 200/2 TR KAIROS COMPACT CF2 200/2 TT KAIROS COMPACT CF1 300/2 TR KAIROS COMPACT CF1 300/2 TT KAIROS COMPACT CF2 300/2 TR KAIROS COMPACT CF2 300/2 TT KAIROS COMPACT CF1 300/3 TR KAIROS COMPACT CF1 300/3 TT KAIROS COMPACT CF2 300/3 TR KAIROS COMPACT CF2 300/3 TT SZOLÁR rendszerek KÉNYSZERKERINGTETÉSES PREMIUM ARISTON kazánokhoz KAIROS PREMIUM CF1 200/2 TR KAIROS PREMIUM CF1 200/2 TT KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TR KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TT KAIROS PREMIUM CF1 300/2 TR KAIROS PREMIUM CF1 300/2 TT KAIROS PREMIUM CF2 300/2 TR KAIROS PREMIUM CF2 300/2 TT KAIROS PREMIUM CF1 300/3 TR 3023 KAIROS PREMIUM CF1 300/3 TT KAIROS PREMIUM CF2 300/3 TR KAIROS PREMIUM CF2 300/3 TT Síkkoektorok KAIROS CF 2.0 napkoektor KAIROS SYS 2.5 napkoektor SZOLÁR INDIREKT TÁROLÓK néveges ÛRTARTALOM BS1S 150 Egy csőkígyós indirekt tároó BS1S 200 Egy csőkígyós indirekt tároó BS1S 300 Egy csőkígyós indirekt tároó BS1S 400 Egy csőkígyós indirekt tároó BS1S 500 Egy csőkígyós indirekt tároó BS2S 200 Két csőkígyós szoár indirekt tároó BS2S 300 Két csőkígyós szoár indirekt tároó BS2S 400 Két csőkígyós szoár indirekt tároó BS2S 500 Két csőkígyós szoár indirekt tároó BAC1S 00 Nagy űrtartamú indirekt tároó csőkígyóva BAC1S 800 Nagy űrtartamú indirekt tároó csőkígyóva BAC1S 00 Nagy űrtartamú indirekt tároó csőkígyóva BAC2S 00 Nagy űrtartamú indirekt tároó kettős csőkígyóva BAC2S 800 Nagy űrtartamú indirekt tároó kettős csőkígyóva BAC2S 00 Nagy űrtartamú indirekt tároó kettős csőkígyóva BK1S 00/170 Kombinát indirekt tároó BK1S 700/200 Kombinát indirekt tároó BK1S 00/220 Kombinát indirekt tároó BK1S /330 Kombinát indirekt tároó BK2S /200 Kombinát indirekt tároó kettős csőkígyóva BK2S 00/220 Kombinát indirekt tároó kettős csőkígyóva BK2S /330 Kombinát indirekt tároó kettős csőkígyóva BK2S 2000/420 Kombinát indirekt tároó kettős csőkígyóva egy spiráos ipari és puffer tároók ABONDANCE Háztartási víztároó tartáy ABONDANCE 2000 Háztartási víztároó tartáy ABONDANCE 2500 Háztartási víztároó tartáy ABONDANCE 3000 Háztartási víztároó tartáy BAI Egy csőkígyós indirekt tároó ipari BAI 00 Egy csőkígyós indirekt tároó ipari BAI Egy csőkígyós indirekt tároó ipari BAI 2000 Egy csőkígyós indirekt tároó ipari BAI 2500 Egy csőkígyós indirekt tároó ipari 3080 BAI 3000 Egy csőkígyós indirekt tároó ipari VEZÉRLŐ ALKATRÉSZEK ELIOS 25 Szoár vezérőegység Digitáis termosztát hőmérő HIDRAULIKA ALKATRÉSZEK KERINGTETŐ SZERELVÉNYEK Hidrobokk aapmodu Hidrobokk aapmodu Hidrobokk kaszkád modu Hidrobokk kaszkád modu Szivattyúszerevény eőremenő modu Szivattyúszerevény biztonsági szeep R 1/ Szoár szivattyú HIDRAULIKA ALKATRÉSZEK SZELEPSZERELVÉNYEK Termosztatikus keverőszeep Háromutas vátószeep HIDRAULIKA ALKATRÉSZEK CSATLAKOZÁSOK ÉS CSÖVEK Hidrauika csatakoztató készet 1 koektorhoz CF Hidrauika csatakoztató készet bővítéshez CF Hidrauika csatakoztató készet 1 koektorhoz SYS Hidrauika csatakoztató készet további koektorhoz SYS Rozsdamentes acé tetőátmenő csövek HIDRAULIKA ALKATRÉSZEK TARTÁLYOK 18 es táguási tartáy es táguási tartáy es táguási tartáy es táguási tartáy es táguási tartáy HIDRAULIKA ALKATRÉSZEK FAGYÁLLÓ FOLYADÉK Fagyáó foyadék (5 ) SZERKEZETI ALKATRÉSZEK Födi teepítő keret 1 koektorhoz CF Födi teepítő keret 2 koektorhoz CF Födi teepítő keret bővítés 2 koektorhoz CF Tető teepítő keret 1 koektorhoz CF Tető teepítő keret 2 koektorhoz CF Tető teepítő keret bővítés 2 koektorhoz CF Födi teepítő keret 1 koektorhoz SYS Födi teepítő keret 2 koektorhoz SYS Födi teepítő keret 2 koektorhoz SYS Tető teepítő keret 1 koektorhoz SYS Tető teepítő keret 2 koektorhoz SYS Tető teepítő keret 2 koektorhoz SYS Kiegészítő készet födi teepítő keret CN VILLAMOS ALKATRÉSZEK W viamos CNA1Rhez és a CNA2Rhez W viamos BS1Shez 200/ W háromfázisú viamos BS1Shez és a BS2Shez 400/ kw háromfázisú viamos BAI és ABONDANCE indirekt tároókhoz _ kw háromfázisú viamos BAI és ABONDANCE _2500_3000 indirekt tároókhoz HMV PTC Koektor PTC TELEPÍTŐ ESZKÖZÖK Fagyáófoyadékfetötő szivattyú

17 TELEPÍTŐKÉSZLET NAGY MÉRETÛ RENDSZEREKHEZ: TELJES ÚTMUTATÓ Koektorok száma A TELEPÍTÉS TÍPUSA födi teepítő keret 1 koektor 3019 födi teepítő keret 2 koektor 3020 SZERKEZET VÍZCSŐ SZERELVÉNYEK SYS 2.5 KOLLEKTOR CF 2.0 KOLLEKTOR sys 2.5 KOLLEKTOR CF 2.0 KOLLEKTOR födi teepítő keret bővítés 2 koektor 3021 tető teepítő keret 1 koektor 3022 tető teepítő keret 2 koektor 3023 tető teepítő keret bővítés 2 koektor 3024 födi teepítő keret 1 koektor 3011 födi teepítő keret 2 koektor 3012 födi teepítő keret bővítés 2 koektor 3013 tető teepítő keret 1 koektor 3014 tető teepítő keret 2 koektor 3015 tető teepítő keret bővítés 2 koektor 301 hidrauika csatakozási készet 1 koektor 3025 hidrauika csatakozó készet újabb koektorhoz 302 hidrauikus csatakozási készet 1 koektorhoz 3017 hidrauikus csatakozási készet bővítéshez 3018 GLIKOL TÁBLÁZAT MINIMUM KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET / SZÁZALÉK 3 /% 7 /20% 14 /30% 23 /40% 32 /50% 200/2 CF1 víz giko víz giko víz giko víz giko víz giko 12 1, ,5,5 KEVERÉK TARTALOM 13 kényszerkeringtetéses szettek 200/2 CF2 300/2 CF1 300/2 CF2 400/3 CF2 500/4 CF , ,5 14,5 18, ,5 3,5 4,5 5,5, ,5 5,5 5,5 7 8,5 5, , , ,5 14 4, , mes cső CF készet csatakozási mérete 18 mes cső mes cső mes cső 22 5 mes cső 22 mes cső mes cső + 3,5 + 5, , ,5 + 0, ,5 + 0,5, , ,5 + 0,5 + 0,5, , , ,5 + 3,5, , , mes cső ,5 + 3,5 + 4,5 + 4,

18 Rendszer eemek Ariston napkoektor egységekke d Idegen kombi kazán egy spiráos tároóva E Ariston kombi kazán (Genus Premium és Cas Premium) egy spriráos tároóva H Keringtetett rendszer hasznáati meegvízkészítésre és fűtés rásegítésre KOMBI tároóva koektorérzékeő koektorérzékeő napkoektor napkoektor Eios 25 szoár vezérőegység HMV kimenet keverőszeep motoros háromutas szeep HMV érzékeő eőremenő modu visszatérő modu HMV kimenet termosztátos keverő HMV érzékeő eőtemenő modu visszatérő modu hidegvíz bemenet Tároótartáyérzékeő BS1S egy csőkígyós tároótartáy táguási tartáy hidegvíz bemenet tároótartáyérzékeő BS1S egy csőkígyós tároótartáy táguási tartáy Ariston a maximáis eégedettségért F Idegen fűtő kazán két spiráos indirekt tároóva koektorérzékeő Eios 25 szoár vezérőegység napkoektor G Csak fűtő Ariston kazán (Genus Premium System, Genus HP és Cas System) két spiráos tároóva koektorérzékeő napkoektor ARISTON Szerviz a vásárók igényeinek kieégítése érdekében Az Ariston műszaki segítségnyújtó szogáatok kiterjedt háózata az egész országot beháózza annak érdekében, hogy garantátan evégezhetők egyenek a rendkívüi és rendszeres karbantartási tevékenységek, ameyek hatékonyságró és kiváó szakmai fekészütségrő tanúskodnak. Vásáróinkat egy szakértői csoport is segíti az új termékekhez és technoógiákhoz kapcsoódó áandó frissítési foyamatok végrehajtásában. motoros tereőszeep motoros tereőszeep HMV érzékeő eőremenő modu visszatérő modu HMV érzékeő eőremenő modu visszatérő modu HMV kimenet keverőszeep keverőszeep hidegvíz bemenet tároótartáyérzékeő BS2S két csőkígyós tároótartáy táguási tartáy HMV kimenet hidegvíz bemenet tároótartáyérzékeő BS2S két csőkígyós tároótartáy táguási tartáy 34 35

19 Ariston Thermo Group Ariston Thermo Hungária Kft Budapest Hun utca

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK Miért ne fürödne napfényben? Egy napsütötte hely, már több mint 20 éve A jó közérzet, a kényelmes otthon és a tisztább környezet összeegyeztetése: lehet, hogy ez ma még csak trend,

Részletesebben

GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM

GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM kondenzációs fali gázkészülék család Fali kondenzációs kombi kazán LCD monitorral Hőfokszabályzó rendszerek Kód Clima Manager 3318319 (Bus Interface-l, 3318229 együtt

Részletesebben

kondenzációs fali gázkészülék család

kondenzációs fali gázkészülék család kondenzációs fali gázkészülék család GENUS PREMIUM GENUS PREMIUM system genus premium 24-30-3 Fali kondenzációs kombi kazán LCD monitorral Hőfokszabályzó rendszerek Cikkszám multifunkcionális LCD-kijelző

Részletesebben

1.1 3. GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK. Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer

1.1 3. GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK. Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer 3.gener áci ósszol árhasznál at i mel egví zr endszer ek 1.1 3. GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK Grc ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják:

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK ÉS TÁROLÓK

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK ÉS TÁROLÓK NPKOLLEKTOR RENDSZEREK ÉS TÁROLÓK tisztább honap már most ekezdődik Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt az riston ehozza az Ön otthonába Összeegyeztethető-e az otthon

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

ÁRLISTA / 2016/1 ÁRLISTA 2016/1. Érvényes: 2016. 02. 15-től

ÁRLISTA / 2016/1 ÁRLISTA 2016/1. Érvényes: 2016. 02. 15-től ÁRLISTA / 2016/1 ÁRLISTA 2016/1 Érvényes: 2016. 02. 15-től /1 Kondenzációs kazánok Nagy teljesítményű fali kondenzációs kazánok Genus Premium EVO 24 EU 3300704 381 576 Ft Genus Premium EVO HP EU 45KW 3581564

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

ComfortLine kondenzációs falikazánok

ComfortLine kondenzációs falikazánok Műszaki dokumentáció ComfortLine kondenzációs falikazánok CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 ComfortLine kondenzációs falikazánok ComfortLine kondenzációs falikazánok CGB-2 Oldal 3 CGB-2(K) Oldal 4 CSW-120 Oldal

Részletesebben

A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM KOMBINÁLT ÜZEMÛ ÉS FÛTŐ FALI GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD AUTO FUNKCIÓVAL

A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM KOMBINÁLT ÜZEMÛ ÉS FÛTŐ FALI GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD AUTO FUNKCIÓVAL A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM KOMBINÁLT ÜZEMÛ ÉS FÛTŐ FALI GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD AUTO FUNKCIÓVAL A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó kazán Személyreszabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos

Részletesebben

*** KITERJESZTETT GARANCIA ***

*** KITERJESZTETT GARANCIA *** SOFT INVEST ENERGY KFT - 7030 Paks, Tolnai út 24. Hopp Gábor vezérigazgató Tel: +36-20-9689-027 Árlista 2011-07-01-től érvényes ainkat tartalmazza. EUR 275,00 Ft Termékeinkről további információt a www.napkollektorpaks.hu

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL Hangolódj rá a kényelem új formájára Személyre szabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos fogyasztás(legalább

Részletesebben

Legmagasabb minőségi követelmények

Legmagasabb minőségi követelmények BAXI A BAXI a BDR Thermea cégcsoport tagjaként vezető szerepet tölt be az európai fűtéstechnikai piacon. Elismert hagyományokkal rendelkezik a gázkazánok fejlesztésében, gyártásában és a legmagasabb minőségi

Részletesebben

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK Nap-Energy 1075 HU-Budapest Dohany utca 16-18 Nyitva tartás: Iroda H-P: 10-18-ig GSM: +36 30 892 4158 Tel: +36 1 287 8240 Fax: +36 1 287 8241 Email:

Részletesebben

G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció.

G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció. G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció. Mit kínál a kereskedelem? 1. Mélyfúrás 2. Felszíni kollektorok 3. Levegő hőszivattyú 4. Víz kollektorok (talaj/esővíz) Mindegyiknek van

Részletesebben

TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK. 25 éve a magyar piacon!

TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK. 25 éve a magyar piacon! TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK 2015 25 éve a magyar piacon! FŰTÉSI ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY Liter Rajszám Átmérő Magasság Max. nyomás Hőm. Csatlakozás mm mm Rajzszám: 20013 Alkalmazási terület: központi fűtési rendszerekben

Részletesebben

Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások

Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások Levegő-víz hőszivattyú Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások LG Electronics Magyar Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a. www.lg.com/hu LG Magyarország A katalógusban szereplő adatok

Részletesebben

VIESMANN VITOSOLIC. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200.

VIESMANN VITOSOLIC. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200. VIESMANN VITOSOLIC Szolárszabályozók Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 13. fejezet VITOSOLIC 100 Szolárszabályozó max. 1 db fogyasztóhoz

Részletesebben

SAUNIER DUVAL. készülékek** és tartozékok nagykereskedelmi árjegyzéke Érvényes: 2016.02.15- től, visszavonásig

SAUNIER DUVAL. készülékek** és tartozékok nagykereskedelmi árjegyzéke Érvényes: 2016.02.15- től, visszavonásig Kondenzációs fűtő fali készülékek 0010016093 Thelia Condens AS 12-A (H-HU) A 250 000 0010016094 Thelia Condens AS 25-A (H-HU) A 259 000 0010016095 Thelia Condens AS 30-A (H-HU) A 289 000 0010017381 Thema

Részletesebben

THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail.

THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail. THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail.com Trosztel Zsolt ügyvezető, épületgépész vezető tervező Mobil:

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Árlista 2016. kondenzációs falikazánok. szilárdtüzelésű kazánok. napkollektoros rendszerek. tárolók. egyéb rendszerelemek. Fűtésben otthon vagyunk

Árlista 2016. kondenzációs falikazánok. szilárdtüzelésű kazánok. napkollektoros rendszerek. tárolók. egyéb rendszerelemek. Fűtésben otthon vagyunk Érvényes: 2016.04.16-tól visszavonásig 2016 Árlista 2016. 1 2 3 4 5 kondenzációs falikazánok szilárdtüzelésű kazánok napkollektoros rendszerek tárolók egyéb rendszerelemek Termékeinkkel kapcsolatos további

Részletesebben

Roto Energiatetô Passzív védelem helyett aktív energiatermelés

Roto Energiatetô Passzív védelem helyett aktív energiatermelés Roto Energiatetô részletes árlista 2009 Szolárrendszer, photovoltikus áramtermelô rendszer és tetôablak harmonikus egységben 2009 1 2 Roto Energiatetô Passzív védelem helyett aktív energiatermelés Sunroof

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Tartalomjegyzék Cégtörténet.................................................................................. 3 Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók.........................................

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

2016 Termékkatalógus

2016 Termékkatalógus 2016 Termékkatalógus B ERETTA 1950 > 2016 A Beretta története 1950 szeptemberében indult. A vállalat már a kezdeti időszakban kiemelkedett szakértelmével, minőségével és termékeinek megbízhatóságával.

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoro é LPG meghajtáú eenúo targonák 4 pneumatiku gumiabron 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG0CN FD/FG0N FD/FG5N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejeítmén kivétee megtakarítá A GRENDIA mode, a egmagaabb zínvonaú

Részletesebben

SOI széria - 5000 literig

SOI széria - 5000 literig REKT TÁRLÓ 2 CŐKÍGYÓVL széria - 5000 literig ndirekt tároló 2 db fix hőcserélővel használati melegvíz tárolására alkalmas tárolók két fixen behegesztett hőcserélővel. Heizer tárolók 200-5000 liter űrtartalom

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

OZONE vákuumcsöves napkollektor rendszerek Típus Megjegyzés Kép A képek illusztrációk!

OZONE vákuumcsöves napkollektor rendszerek Típus Megjegyzés Kép A képek illusztrációk! OZONE vákuumcsöves hőcsöves napkollektor Felület Csövek száma OZONE SOLAR SCP5820 vákuumcsöves napkollektor OZONE SOLAR SCP5830 vákuumcsöves napkollektor OZONE SOLAR kollektor vákuumcső 58 mm x 1,8 m 1,6

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról 2. - Szent Erzsébet Otthon

Tájékoztató szerződés módosításáról 2. - Szent Erzsébet Otthon Tájékoztató szerződés módosításáról 2. - Szent Erzsébet Otthon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

Napenergia-hasznosítási rendszerek

Napenergia-hasznosítási rendszerek Napenergia-hasznosítási rendszerek 1. Napenergia-hasznosítási rendszerek 2. Termékek - Minőségbiztosítás 3. Napkollektorok 4. Tartályok 5. A szükségletek becslése 6. Szolár Rendszerek - Termoszifon Rendszer

Részletesebben

Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás

Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás Tervezési segédlet Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 74. oldal Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 74. oldal Vaillant

Részletesebben

Nr. 3500 Univerzális megfúróbilincs Nr. 3502 Univerzális megfúróbilincs AC. 3502 a.c. csőre. öntöttvas, acél és azbesztcement csövekhez, ivóvízre

Nr. 3500 Univerzális megfúróbilincs Nr. 3502 Univerzális megfúróbilincs AC. 3502 a.c. csőre. öntöttvas, acél és azbesztcement csövekhez, ivóvízre Univerzáis megfúróbiincs, vakbiincs Univerzáis megfúróbiincs, vakbiincs 30 32 a.c. csőre 3510 univerzáis megfúróbiincs menetes csatakozássa 3512 3530 vakbiincs a.c. csőre Konstrukció jeemzők: 1" 1½" 2"

Részletesebben

II. verzió, lezárva: 2002.01.14.

II. verzió, lezárva: 2002.01.14. II. verzió, lezárva: 2002.01.14. TISZTELT TERVEZŐ, KIVITELEZŐ A Raypak típusú atmoszférikus gázkazánok tervezési segédletének második változatát tartja kezében. Ennek létrehozása azért vált szükségessé,

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

Az Ön Viessmann partnere:

Az Ön Viessmann partnere: Az Ön Viessmann partnere: Viessmann Fûtéstechnika Kft 2054 Törökbálint, Süssen u. 3. Telefon: (23) 334 334 Telefax: (23) 334 339 www.viessmann.hu 9446 378-9 H 1/2008 A mûszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Tároló-vízmelegítő fali készülékekhez 80-300 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 5. és 7. fejezet

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Napkollektoros rendszercsomagok és s azok elemeinek energiacímk sa. HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Napkollektoros rendszercsomagok és s azok elemeinek energiacímk sa. HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. Napkollektoros rendszercsomagok és s azok elemeinek energiacímk mkézése, hatékonys konyságának nak számítása sa Misinkó Sándor megújul juló energia üzletágvezetı HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ErP rendeletek

Részletesebben

182 Önfelszívó szivattyúk 185 Öntöttvas önfelszívó szivattyúk 186 Önfelszívó szivattyú tenger vízhez 187 Centrifugál szivattyúk 195 Speciális

182 Önfelszívó szivattyúk 185 Öntöttvas önfelszívó szivattyúk 186 Önfelszívó szivattyú tenger vízhez 187 Centrifugál szivattyúk 195 Speciális S Z I V A T T Y Ú K 182 Önfelszívó szivattyúk 185 Öntöttvas önfelszívó szivattyúk 186 Önfelszívó szivattyú tenger vízhez 187 Centrifugál szivattyúk 195 Speciális centrifugál szivattyúk tengervízhez 198

Részletesebben

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006 Szerz.mód - Épületenergetikai racionalizálás Tompa Város Intézményeinél" elnevezésű KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Roto Energiatetô 2008 Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek

Roto Energiatetô 2008 Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek Roto Energiatetô 2008 Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek 2008 Roto Sunroof: az energiatetô. A választás lehetôsége: - csak melegvíz elôállításra, - melegvíz és fûtés támogatására,

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1

Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1 Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1 tartalomjegyzék 4 old. R0 6 old. R600 7 old. R400 Az Ariston Thermo Hungária Kft. azok számára javasolja ezen készülékeit, akik olyan kondenzációs

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLIST ÁRLIST ÁRLIST 2015/2016 TRTLOMJEGYZÉK Megnevezés Jellemzők Rendelési kód Nettó listaár Oldal Fali, kondenzációs gázkészülékek 35 kw felett VICTRIX PRO 35 ErP 34,0 kw, tároló előkészítéssel - - 3.025622

Részletesebben

Hidraulikus tartozékok

Hidraulikus tartozékok Hidraulikus tartozékok Csatlakozó kit szolár rendszerhez 3318441 Tartalma: termosztatikus keverőszelep, PCB, NTC kollektor érzékelő, tároló érzékelő szolár oldalra, flexibilis cső 16 Hidraulikus tartozékok

Részletesebben

Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok

Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok Függőleges, vízszintes és tetőbe integrálható síkkollektorok, illetve vákuumcsöves kollektorok Szolár rendszerek Függőleges elrendezésű síkkollektorok

Részletesebben

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz GYÁRTMÁNYISMERTETŐ DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz Tartalomjegyzék oldal 1. Vizsgálati jkv az ÖNORM EN 12975-1 szabvány szerint 2 Általános adatok Napkollektor

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzemű szivattyús fűtő- és kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzemű szivattyús fűtő- és kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez Vara-FÉG Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9, Budapest Fá y utca 2. tel./fax: 06/ 262 747 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzemű szivattyús fűtő- és kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez C-24HE CK-24HE CK-24HE-T

Részletesebben

gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke

gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke Mindig az Ön oldalán Képes árlista 2016/1 gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke 1. Falra szerelhető kombi kondenzációs készülékek 2. 2. Falra szerelhető fűtő kondenzációs készülékek

Részletesebben

Az új generációs vízmelegítő. Ti Shape plus Elektromos fali forróvíz tároló LCD kijelzővel

Az új generációs vízmelegítő. Ti Shape plus Elektromos fali forróvíz tároló LCD kijelzővel Az új generációs vízmelegítő Ti Shape plus Elektromos fali forróvíz tároló LCD kijelzővel Az Aristonnak fontos az Ön véleménye Ezért hallgatunk Önre Minden évben vásárlók milliói választják az Aristont

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Hûtésben és fûtésben is nagyszerû

Hûtésben és fûtésben is nagyszerû Hûtésben és fûtésben is nagyszerû Ipari és c o mfort akamazásokra Foyadékhûtõ Fan coi 2006 Áttekintés Daikin Foyadékhûtõ Program Az ipari és komfort hûtés szées tartománya Ventiátor típus Típus Oda Eheyezés

Részletesebben

gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke

gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke Mindig az Ön oldalán Képes árlista 2016/2 gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke 1. Falra szerelhető kombi kondenzációs készülékek 2. 2. Falra szerelhető fűtő kondenzációs készülékek

Részletesebben

Junkers állókazán kiválasztási segédlet

Junkers állókazán kiválasztási segédlet Junkers állókazán kiválasztási segédlet Az energia nem vész el Okozott már Önnek fejfájást a fûtés-számlája? Amennyiben kérdésünkre igen a válasza, kérjük engedje meg, hogy segítséget nyújtsunk a probléma

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

TERVEZŐI KONFERENCIA

TERVEZŐI KONFERENCIA ESTIA levegő-víz hőszivattyú Előadja: Katona István ESTIA Levegő-víz hőszivattyú Melegvíz ESTIA rendszer Radiátoros fűtés Távirányító Fan-coil Kültéri egység Hydro-egység HMV-tároló Padlófűtés Az egységek

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig A teljességre törekvő megoldás számít WTC-GB gázüzemű kondenzációs

Részletesebben

Napkollektor szabályozó. Tipikus felhasználási területek: Önálló- és félig elkülönített lakóépületekhez Kisebb társasházakhoz Kereskedelmi épületekhez

Napkollektor szabályozó. Tipikus felhasználási területek: Önálló- és félig elkülönített lakóépületekhez Kisebb társasházakhoz Kereskedelmi épületekhez s OE Napkollektor szabályozó RVA78.690 ultifunkcionális napkollektor szabályozó lakóépületekhez- és közintézményekhez szöveges kijelzővel odulációs szivattyú szabályozás az optimális energiafelhasználásért

Részletesebben

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz

Kondenzátum/szennyezett víz/drénvíz cat_drain_c 0_0609_HU.book Page 6 Thursday, July 5, 007 9:0 AM Wilo-DrainLift TMP sorozat leírás Felépítés Csatlakozásra kész, automatikus kapcsolással rendelkez szennyezettvíz-átemel telep az összes szükséges

Részletesebben

Nettó árlista 2016. www.heizer.hu (EUR)

Nettó árlista 2016. www.heizer.hu (EUR) Nettó árlista 2016 (EUR) Indirekt- és puffertárolók,gázüzem melegvíztárolók, elektromos vízmelegít k, kazánok, vízkezelés Áraink az általános forgalmi adót (+27%) nem tartalmazzák. Magyar forintban (HUF)

Részletesebben

2010/4. szám július 5 augusztus 31. A SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS BIODOM 27 PELLET KAZÁN

2010/4. szám július 5 augusztus 31. A SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS BIODOM 27 PELLET KAZÁN 2010/4. szám július 5 augusztus 31. ÉPÜLETGÉPÉSZ UNIÓ A SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS AKCIÓ ÉU központ: 1106 Budapest, Maglódi út 14/B. Tel.: 06 1 236 0938 Fax: 06 1 236 0939 Mobil: 06 20 454 9436 (ÉU-elôfizetésrôl

Részletesebben

PRO-CLEAN. Műszaki leírás. Műszaki adatok. Napkollektoros rétegtároló

PRO-CLEAN. Műszaki leírás. Műszaki adatok. Napkollektoros rétegtároló PRO-CLEAN Termékleírás Műszaki adatok Műszaki leírás Puffertároló max. üzemi nyomása Használati max. üzemi nyomása 3 bar 6 bar Melegvíz-csatlakozó " IG* V4A (Nr..4) Hidegvíz-csatlakozó " IG* V4A (Nr..4)

Részletesebben

Mintakapcsolások - 1.

Mintakapcsolások - 1. Mintakapcsolások - 1. 1. Bevezetés A napenergia aktív hasznosításának néhány, alapvető, mintaértékű rendszerére kívánunk rávilágítani néhány kapcsolási sémával a legegyszerűbbtől, az integrált, több hőforrásos

Részletesebben

RepTár_konyhatechnológia_táj.elj.eredm.

RepTár_konyhatechnológia_táj.elj.eredm. RepTár_konyhatechnológia_táj.elj.eredm. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

9. komplex szerkezet (0,8 / 0,2) 8. komplex szerkezet (1,3 / 0,35) 7. komplex szerkezet (1,6 / 0,45) faelgázosító kazán faelgázosító kazán Fűtés

9. komplex szerkezet (0,8 / 0,2) 8. komplex szerkezet (1,3 / 0,35) 7. komplex szerkezet (1,6 / 0,45) faelgázosító kazán faelgázosító kazán Fűtés CSH- Meglévő családi ház vályog szerkezeti felújítások 4. MELLÉKLET 4. táblázat épületgépészeti felújítás eredeti állapot építőanyag típusa vályogtégla építés ideje előtt méret (m2) emeletek száma belmagasság

Részletesebben

OLAJTÖLTÉS -kézi eszközök- SAMOA 320 400

OLAJTÖLTÉS -kézi eszközök- SAMOA 320 400 OLAJTÖLTÉS -kézi eszközök- SAMOA 320 400 36.080 Ft Hordozható olajkanna kézi pumpával - 17L 144,32 17L-es ovál keresztmetszet tartály. Nagy átmér betölt nyílás. Nagyviszkozitású olajokhoz is alkalmas.

Részletesebben

Nettó árlista 2015. www.heizer.hu (EUR)

Nettó árlista 2015. www.heizer.hu (EUR) Nettó árlista 2015 (EUR) Indirekt- és puffertárolók,gázüzem melegvíztárolók, elektromos vízmelegít k, kazánok, vízkezelés Áraink az általános forgalmi adót (+27%) nem tartalmazzák. Magyar forintban (HUF)

Részletesebben

Engelmann hőmennyiségmérő. Beépítési és működési útmutató

Engelmann hőmennyiségmérő. Beépítési és működési útmutató Engelmann hőmennyiségmérő Beépítési és működési útmutató TARTALOM: 1 ALKALMAZÁSI TERÜLET 2 SZÁLLÍTÁSI TARTALOM 3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 4 AZ ÁTFOLYÁSMÉRŐ TELEPÍTÉSE 5 A HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐK TELEPÍTÉSE 5.1

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

CosmoCELL KOMBI puffer tároló Tartály a tartályban kivitel - KOMBI 2 (1 hőcserélős) - KOMBI 3 (2 hőcserélős)

CosmoCELL KOMBI puffer tároló Tartály a tartályban kivitel - KOMBI 2 (1 hőcserélős) - KOMBI 3 (2 hőcserélős) GC Fűtéstechnika GIENGER - Épületgépészet felsőfokon CosmoCELL KOMBI puffer tároló Tartály a tartályban kivitel - KOMBI 2 (1 hőcserélős) - KOMBI 3 (2 hőcserélős) 09 CosmoCELL KOMBI puffer tároló Hőtermelés

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS

HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS Világunk jövője A hőszivattyú technológiája A NUOS egy termodinamikus ciklust használ, amely arra szolgál, hogy felmelegítse a tartályban levő vizet a termikus csoport

Részletesebben

VIESMANN VITOSOL 100. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 100. Síkkollektorok a napenergia hasznosítására

VIESMANN VITOSOL 100. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 100. Síkkollektorok a napenergia hasznosítására VIESMANN VITOSOL 100 Síkkollektorok a napenergia hasznosítására Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A tárolás helye: Vitotec dosszié, 13. fejezet VITOSOL 100 Típus: SV1 és SH1

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben