A Parking Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE"

Átírás

1 Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft ÉVI ÜZLETI TERVE ápriis Budapest 1054 Budapest, Bajcsy-Zsiinszky Ln 36-.JR. teefn:

2 Megnevezés Parking Kft évi üzeti terv!.negyedév ezer Ft Frgam Parkás- Egyéb Közvetett Páyázat KKKR technika gazdáskdás üzemetetés hónap A Befektetett eszközök i Immateriáis javak ' Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B Frgóeszközök Készetek Követeések Ertékpapirk. IV. Pénzeszközök c Aktfv időbe e!határásk Eszközök összesen D Saját töke Jegyzert töke Ebbő: visszavásárt tuajdni részesedés névértéken. Jegyzett, de még be nem fizetett töke( )!. Töketartaék IV Eredménytartaék v. Lekötött tartaék VI. Ertékeési tartaék VII. Máreg szarinti eredmény E. Cétartaékk F. Köteezettségek Hátrasrt köteezettségek. Hsszú ejératú köteezettségek \11 Rövid ejáratú köcsönök Köteezettségek éruszátásbó és szgáttatásbó!!f4 (szé\\ítók) /8 Egyéb rövid ejáratú köteezettségek G. PasszJv időbeh e!határásk Frrásk összesen j Frgam-. Parkás- Egyéb Egyáb 2011: Megnev~é., Közvetett Páyázat KKKR technika :. gazdáskdás üzemetetés eszámás* hónap L Ertékesítés nettó árbevétee ( ) a Aktivát saj8.t tejesítmények értéke (±03+04). Egyéb bevéteek IV..AnyagjeegU ráfrdításk ( ) V. Szeméyi jeegű réfrdításk ( ) VI. Ertékcsökkenési eíris immateriáis javak Ertékcsökkenési eírás VII. Egyéb ráfrdtésk Üzemi (Oz!eti) tevékenység eredménye (1±!!+!!1- IV- V V! A.,VII) _, V!!. Pénzügyi műveetek bevéteei ( ) IX. Pénzügyi műveetek ráfrdításai (18+19±20+21) Pénzügyi moveetek eredménye (VIi-!X) c. Szkáss váakzási eredmény (±A±B) X. Rendkiv.!i bevéteek O XI. Rendkívű!i ráfrdításk D. Rendkivüi eredmény (X XI) E. Adózás eőtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési köteezertség F. Adóztt eredmény (±E XII) G. Máreg szerinti eredmény {±F+22-23) fejesztési cé!u végeges pénzeszköz átadás eszámása.,., Ft. ~ t Egyéb. Egyéb Közvetett Páyázat KKKR 20~~"~~03.!chnka ~ j ~ z: 2"15 - ~~. - ömen Kö<Vet '' ''" ':~".: te""' " t. 42,20% 52,71% 3,71% 1,38% 0,01% 0,00% !948! ezer Ft ',.,,, Egyéb bevéte, ' 'átadás _"

3 Parking Kft. 201 i. évi üzeti terv. negyedév A. i' Megnevezés Közvetett tehnka Eg~~b.. ; ; Páyázat KKKR ezer Ft,. IV. c Akt!> dt í. ' O ~ rv;: VI!. E. F. ajátóke ~ H."ú "ámtú Rö>d ejémtú kö"önök HÖ>id ;! j! (száftók) ! IV..,.,... ' ''í~ V. S<eméyje~10>11+12) VI ecée-. e ja>ok ;i eírás VII. Egyéb 1 ' "''.. ;, 1: ~ Pa<kás-, ~ Páyázat KKKR '?''~- ""'Ft hóap A. i V-VI-VII) Ji. kbevétee (18+-19±20+21 'énzigy ' >(Vii IX) 1 I±A±B) ''i ""i "" "" ~ ~1244 t:. -Megnevezés "'ad"' Anyagjeegű ráfrdtásk ( ) Szeméyi jeegű ráfrdításk ( ) Ertékcsökkenési eírás- immateriáis javak Ertékcsökkenési eírás Egyéb ráfrd!tásk PénzOgyi müveetek bevétee ( ) PénzOgyi müveetek ráfrdtásai (18+19'!:20+21) Rendkívüi bevéteek Rendkivüi ré.frdtásk Adófizetési köteezettség Közveten kötségek összesen Közvetett kötségek fesztása az áandó közveten kötségek arányában Közvetett kötségek.. Frgamtechnika ,20% '" Parkásgazdáskdás ,71% Egyéb Páyázat O zemejtetés ,71% 1,38% KKKR 14 O 14 0,01% ' ezer Ft Egyéb eszámás hónap ,00% Árbevéte, Egyéb bevéte, Aktivát saját tejesjtmény KOMPENZACI TEVEKENYSEGEK EREDMENYE

4 Parking Kft évi üzeti terv L negyedév KOmtett t"hnk Pcká i Egyéb Páyá"t KKKR i j, ''".! IS játtók.! "'" ! j J'!. "ii ~! 1206 '" Megnevezés... i.:. Közvetett Frgam. technika Parkás. gazdáskdás Egyéb üzemetetés Páyázat KKKR """ Egyéb ; eszámás hónap Ak!Jvát ~! t Ji ' VII : ii 734 '(1± IV v. VI VII) Ii.! "''"'"" D E.! 1 1.edm~y (±F 22-23) ''"'' g.. '. Megnevezés "Hi Közvetett Frgamtechnika "'" "806 Parkás Egyéb gazdáskdás Uzemetetés "" Páyázat KKKR Egyéb 9640 '" D 18:46 ""Ft hónap j -~ 1 "ee! ráf1. i ~írás n " í n, ~" '"'"'' "''"'" kö"'"'".. 42,7 52,71% 0.01% 9 64< '"' 0,00% ''''"' '"'' '"', Ev b bvé!&t, Ak!Mtt a nc c """ "" C 236

5 A,, Megnevezés p arking Kft. 201 í. évi üzeti terv IV. negyedév Közvetett t.. Egyéb_ thnka Páyázat KKKR em Ft hónap '1"'' Tácgyi mközók pénzgyi mközdk D >ick c Aktiv időbe ~ "' jsajét tőke i _ Jegyzert töke Ebbó It tuajdn! ' gyze1 'még be nem fizetert töke 1-1 i _3_ii >tartaték i. Méceg sz cinti !893 HmOietáratú Rövid ejáratú kösönök 1550 ". i -;: ~tartaék i: ~ /8 IFareásk ív id( ~r " 343_~1 ~ 1 "115 '" Megnevezés i Frgam- Parkás- Egyéb Egyéb Közvetett Páyázat KKKR technika gazdáskdás üzemetetés eszámás* hónap ' Értékesítés nettó árbevétee (01 +02) Aktivát saját tejesítmények értéke (±03+04) " Egyéb bevéteek Q. Anyagjeegű ráfrdításk ( ) Szeméyi jeegű rbfrd':tásk ( ) VI Ertékcsdkkertésí eírás* immateriáis javak Értékcsökkenési eírás Q Egyéb réfrdításk Üzemi (Oz!eti) tevékenység eredménye (!±U+t! IV- v. VI VU) J ' VIi Pénzügyi művefetek bevéteei ( ) IX. Pénzügyi műveetek ráfrditásai (18+19±20+21) 'Pénz.gy múveetek eredménye (VII! IX) Szkáss váakzási eredmény (±A±B) x Rendkívüi bevéteek XI. Rendkívüi ráfrdításk. Rendkivüt eredmény (X-XI) Adózás eőtti eredmény (±C±D) Adófizetés'! köteezettség '130 F. Adóztt eredmény (±E-XH) J a 261 G. Méreg szarinti eredmény (±F+22-23) a 261. fejesztési céu végeges pénzeszköz átadás eszámása Megnevezés Közvetett ezer Ft ezer Ft Frgam- Parkás- Egyéb Egyéb KKKR technika gazdáskdás üzemetetés Páyázat eszámás~ hónap Anyagjeegű ráfrdításk ( ) Szeméyi jeegű réfrdtásk ( ) Ériékcsökkenési eírás- immateriáis javak Értékcsókkenés eírás Egyéb ráfrdításk Pénzúgyi műveetek bevéteei ( ) Pénzügyi műveetek ráfrditásai (18+19±20+21) Q Rendkívüi bevéteek Q Rendkívüi ráfrdításk Adófizetési köteezettség Közveten kötségek összesen Közvetett kótségek fesztása az áandó közveten kötségek aránybban 42,20% 52,71% 3,71%1 1,38% 0,01% 0,00% Közvetett kötségek i Árbevéte, Egyéb bevéte, Aktivát saját tejestmény KOMPENZACI TEVEKENYSEGEK EREDMENYE a 261

6 A Parking Kft évre tervezett beruházásai MEGNEVEZÉS Beruházás 2011.év ejrási időszak Eszámt ÉCS Eszamt ÉCS Eszámt ÉCS Eszámt ÉCS 2í11. év év év év. da

7 Tátsa~águnk céja egy szerethetó, és éhetőbb fővárs étrehzása\ Küidetésünk: a mdern vársi közekedési ku.túra megterem tése. PARKING KFT. ÜZLETITERV A Parking Kft ÉVI ÜZLETI TERVE ápriis Budapest 1054 Budapest, Baicsy-Zsiinszky út teefn:

8 2011. ÉVI ÜZLETI TERV P \RKING KFT. Tartamjegyzék VEZETÓI ÖSSZEFOGL\LÓ... 4 A PARKING KFT. KÖZSZOLGALTATASI KERET ÉS ÉVES SZERZÓDÉSE MÁRCIUS 31-TÓL HATALYOS, A CÉG KÖZSZOLGALTATASI TEVÉKENYSÉGÉHEZ I<:.APCSOLÖDÓ INDOKOLT KÖLTSÉGEK KOMPENZACI ó JOGCÍMÉN TÖKrÉNÖ MEGTÉRÍTÉSÉn BIZTOSÍTJA, TARSASAGUNK EZEN TÚLMENÖEN OLYAN ÜZLETI TEVFXENYSÉ.GET NEM I<ÍVÁN VÉGEZNI ÉS NEM IS VÉGEZHET, AMELY TOVABEI PÉNZÜGYI KOCKÁ.ZATOT REJTENE 1\IAGABAN, EZALTAL A TARSASA G KIEGYENStLYOZOTT ÉS BIZTONSAGOS GAZDÁLKODAST FOLYTAT ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBEVEENDÖ PR.EiviiSSZAK, PEREMFELTÉTELEK... 9 TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ FÖBB ÜZENETEK BERUHAZÁSOK A PARKING KFT. A ÉVI TERVEZETT BERLHAZASAIT AZ ALÍ..BBI TABLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN: A FŐBB B ERDHAZASOK AZ ALABBI CÉLOK..A.T SZOLGALJAI<:.: EMBERI ERŐFORRAS GAZDÁLKODAS KOCK.c\.ZATOK A társaság jövőbeni gazdákdására vnatkzó kckázatk... S FORGALOMTECHNIKAI KÖZSZOLGÁLTATÁ$ BUDAPEST TEHERFORGALMI STRATÉGIA JA ÖSSZTÖMEG KORLÜOZOTI ÉS VÉDETT ÖVEZETEK BEHAJTÁS! HOZZAÁRULÁSAT ELLENÖRZO KAMERA RENDSZER PARKOLÁS-GAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTAT ÁS BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK KOSSUTH TÉR- MÉLYGAMZSFEJLESZTÉS AZ ARPAD-HÍD LE-IAJTÓJA ALATTI HANGARBAN PARKOLÓHÁZ LÉTESÍTÉSÉNEK VIZSGAL\TA..., A PARKING KFT. FINANSZÍROZÁSSAL ÉS EU PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEINEK BESZÁMOLÓI A PARKING KFT. TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ TERÜLETEI A JOGI IGAZGATÖSÁG TEVÉKE'YSf~GEI..., A KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSAC TEVÉKENYSÉGEI

9 2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT. A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG TEVÉKEI'NSÉ.GEI EMBERI ERÓFORR.,\S GAZDÁLKODÁS LÉTSZÁMFEJLESZTÉS A ÉVBEN BÉRGAZDÁLKODÁS A ÉVBEN MINÓSÉGIRÁNxÍTÁS IG EGÉSZÍTÉS AZ ÜZLETI TERVHEZ

10 2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKINGKFL VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Parking Kft. Közszgátatási Keret és Éves szerződése március 31-tő hatáys, a cég közszgátatásí tevékenységéhez kapcsódó indkt kötségek kmpenzácíó jgcímén történő megtérítését biztsítja, Társaságunk ezen túmenően yan üzeti tevékenységet nem kíván végezní és nem is végezhet, amey tvábbi pénzügyi kckázawt rejtene magában, ezáta a társaság kiegyensúyztt és biztnságs gazdákdást fytat. A évi üzeti terv készítése srán figyeembe vett tényezők a következők: 1. A Kózszgátatásí Keret:szerződésben rögzített feadatk, 2. A Parking Kft. áta végzett kózszgátatási tevékenységekbő reaizáható bevéte és kmpenzációigény egyensúyának fenntartása, 3. A Frgamtechnikaí ietve Parkás-gazdákdási teriieten a es évben megkezdett tevékenységek fvtatása 4. Európai Jníós frrásbó megvaósut P+ R parkók üzemetetése 5. A BÖP Kft-tő új tevékenységként átvett feszíni közterüeti várakzóhey üzemetetése január 3-tó, majd az újnnan kíaakítandó fővársi ruajdnü Útvnanévő fizető várakzóhey iizemetetése júius -tő 6. Az eőkészítés aatt évő feadatk ( teherfrgama t eenőrző kamerarendszer, nine hzzájáruás kiadást ehetövé tevő fejesztések) fytatását a évben figyeembe vettük 7. Megszűnő feadatk, tevékenységek (Szeméyfrgami Behajtásí Rendszer, méygarázsfejesztések, BuBi azaz a Közásségi Kerékpárs Közekedési Rendszer,) 8. Beruházási sarkpntk A Közszgátatási Keretszerződésben rögzített feadatk A Parking Kft ápriis 1-i hatáya Közszgáati Keretszerződést kötött a BFFH-va. A keretszerződésben nevesített F rgamtechníkaí ietve Parkás-gazdákdási közszgátatási feadatk jövő évi tervezése srán számtunk a napi üzemszerűen végzett feadatk fytatásáva A parkás-gazdákdási közszgátatás te:rüetén a évben mind a Fővárs áta reaizáható bevéteek, mínd a feadat eátásáhz szükséges étszám és a tevékenység kmpenzáció igénye jeentősen etér a évtő, tekintette arra, hgy Társaságunk január 3-tó megkezdi közterüeti parkás-gazdákdási tevékenységét. Bruttó bevéte! 2010.év 2011.év eft i ef t Kmpenzáció igény (bruttó) ef t i eft Létszám 36 fő t 84 fő' Mínt vaamennyi terüeten, úgy A P+ R parkók üzemetetésének tekintetében nagy hangsúyt fekterunk a kötséghatéknyság növeésére. Parkó autmatizáásí prgramunk keretében a 4

11 2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKIN G KFT. egnagybb kötségeemet, az eő erős őrzést tudjuk kivátani, amint a szükséges technikai fejeszrések ekészütek. A Parking Kft. áta végzett közszgátatási tevékenységekbő reaizáható bevéte és kmpenzációigény egyensúyának fenntartása A Parking Kft. eeget téve a Fővársi Önkrmányzat evárásának, a évre vnatkzó üzeti te.rvét úgy áittta össze, hgy a F óvársró igényendő Eőirányztt Kmpenzációjának és a Fővárs nevében beszedhetó bevéteének mértéke köze egyenó összegű egyen. Ez aznban hsszabb távn nem fenntartható, mive a cég fejódésének és ez áta a feadatk megkövetet szintű evégzésének gátjává váhat. Jeentős kötsé!,'111egtakaritás úgy ''t eérhető, hgy az eredeti üzeti tervbő kikerüt a Szeméyfrgami Behajtási Rendszer eőkészítésének kötsége, ami eft összegben szerepet krábbi tervünkben. Jeen eóterjesztésben nem számunk tvábbá a Közösségi Kerékpárs Kéziekedési Rendszer eókészítéséve kapcsats kötségekke és a prjekthez kapcsódó tervezett törzstőke emeéssej sem. Ezen prjektek más szervezet keretén beü kerünek várhatóan megvaósításra. Tvábbá, a krábban az üzeti terv készítéséné a tervezés srán, a krábbi évnek megfeeően tartaékkeret képzésére kerüt sr, mey a kötséghatéknyság érdekében törésre kerüt. Ezen feü, a évi beruházásk finanszírzására a Tuajdnstó kaptt végeges, vissza nem térítendő, fejesztési céú pénzeszköz átadására számít a Parking Kft. Az üzeti tervben ezze a ehetőségge számva jeentósen csökkent az Eóirányztt Kmpenzáció mértéke, mive kamatfizetési köteezettség így nem á fenn, vaamint a évre tervezett bernházásk kapcsán nem kerüt eszámásra az eszközök értékcsökkenésének összege az Eőirányztt Kmpenzációban. Az új (2011. évi) beruházásk értékcsökkenése az indkt kötségek között kiruntatásta kerüt, ugyanekkr ugyanezen összeg az Éves Szerzódés 2. számú meédetében taáható Kmpenzációszámitás tábázatban, a kötségmegtérüések srn kerüt beáitásra, iy módn megfeeő mértékben csökkenrve az Eőirányztt Kmpenzáció mértékét. Itt fe ke hívni a figyehnet arra, hgy a beruházásk amrtizációjának kötségmegtétűésként vaó kezeése ~vagyis a kmpenzációbó vaó kikerüése- yan frráshiányt generá, ami nem biztsítja az eszközök pótását, cseréjét ietve feújítását. Ezek frrására a évben kizáróag az ésszerű nyereség és a krábban beszerzésre kerüt, közszgátatási struktúrában eszámható eszközök értékcsökkenésének összege nyújthat fedezetet. A Frgamtechnikai ietve Parkás-gazdákdási terüeten a 2010-es évben megkezdett tevékenységek fytatása 201 L évben tvábbra is a Parking Kft fytatja a 3 darab Órzött, fizető P+ R parkó, (Hűvösvógy 78 féróhey, Újpesr-Várskapu 120 féróhey, Kőbánya-ICispest 150 féróhey), vaamint a Margitszigeti 31 O féróheyes parkó üzemetetését. Ez kiegészü a F óvársi Önkrmányzat tuajdnában áó, a IL ketűeti Sziágyi Erzsébet fasr Pázsit utca és Házmán utca közérti szakaszán (Budagyöngye bevásáróközpnt eótti parkó) taáható 32 várakzóhey üzemetetésével évben meghatárzó frgamtechnikai feadat a védett és össztömeg krátztt övezetekbe történó behajtisi hzzájáruásk kiadása, a feadat evégzéséhez eengedheteten az 5

12 2011. ÉVICZLETI TERV PARKING KFT. ügyfészg:íati.irda működtetése. A kiaakíttt teherfrgaírni övezeteket jeöő jezéstábák frgamtechnikai terveinek ekészíttetése, kiheyeztetése és üzemetetése is társaságunk közsz!gátatási feadatainak része. Európai Uniós frrásbó megvaósut P+ R parkók üzemetetése 201 O. évben uniós frrásk fehasznáásáva ekészüt és á tadtt 6 P+ R parkók üzemetetési feadatáva szükséges bőviteni a parkás-gazdákdás tevékenységét, tecintette arra, hgy az uniós frrás igénybevéteekr 5 éves üzemetetési köteezettséget váat a Par<ing Kft. A közszg:ítatási keretszerződés pntjában fgatak szerint egyéb, tehát nem közszgátatási feadatt a Társaság csak adwr végezhet, ha az nem veszteséges. Ennek az evárásnak megfeeni díjmentesen igénybe vehetó parkók esetén nem ehetséges, igy ha a Par<ing Kft nem kapja meg az üzemetetéshez szükséges frráskat, a fent emhtett kk miatt kényteen esz az üzemeterést fefüggeszteni. A végső cé az, hgy e parkók üzemetetése is a közszg:ítatási tevékenységek közé kerüjenek besrásra, módsítva a Parting Kft Közszgáati Keretszerződését. (Ehhez szükséges, hgy a Fóvárs jgaapt szerezzen a terüetek tuajdnsaitó a Parking Kft. feé történő hasznáatba adásra. Amennyiben a cé addíg is a parkók üzemetetése, annak kötségeit addig is a F óvársnak szükséges biztsítania a Társaság részre. Erre vnatkzóan javast, hgy az üzemetetés évi kötségeit tuajdnsi minőségében biztsítsa a Tuajdns a Társaságnak, eenkezés esetben a parkók üzemetetését nem tudja váani. A tervek szerint ez bruttó Ft. A I. féévében fehnerüó kötségek fedezetére e Ft ezen összegű törzstőke emeés útján kaptt frrássa szám a Társaság. A BÖP Kft-tő új tevékenységként átvett 2,500 feszíni közterüeti várakzóhey üzemetetése január 3-tó, majd az újnnan Iciaakítandó fővársi tuajdnú útvnan évő fizető várakzóhey üzemetetése júius 1-tő A Fóvársi Közgyűés /201 O. (III. 31.) sz. döntéseinek megfeeően 2011-ben szintén a Társaság parkás-gazdákdási feadata, 2010.december 31-ig a BÖP Kft. áta üzemetetett fóvársi tuajdnú díjkötees várakzóheyek, ietve a jeeneg várakzási övezetben évő, de parkás üzemeterésbe be nem vnt várakzóheyek üzemetetése. Ennek megfeeően a Fóvársi Közgyűés 567/2010. (III. 31.) sz. Főv. I<gy. határzatáva rende<ezett a 984/ f. 27.) sz. Fóv. Kgy. határzat visszavnásáró. A fizetés parkásba bevnt, de még üzemetetés aatt nem áó terüetek tekintetében az üzemetetési tevékenység megkezdésére akkr kerühet sr, ha az egységesitési szándékra is tekintette a terüetre sikerü a megfeeés módn beszerezni a szükséges eszközöket, meynek időigényére tekintette az üzeti terv júius -i üzemkezdéssej szám. A közterüeti parkás II. üteméhez kapcsódó működési kötségeket a Társaság a parkás-gazdákdási közszgátatási tevékenység Vátzó kötségei között mutatja b. Ez az új tevékenység mind Kmpenzáció igényét, mind pedíg a F óvárs áta reaiz:íbató bevéteeit, mind a szükséges szeméyi ámány étszámát tekintve messze meghaiadja a parkás-gazdákdási közszgátatás eóző évben jeemzés vumenét. 6

13 2011. ÉVI ÜZLETITERV P i\rking KFT. A közterüeti parkás imánvi étszámvátzását az aábbi tábázat mutatja: Mind az eőkészítési feadatk, tnind az üzemetetés működtetési fvamatainak kiaakítása srán törekedrunk a működtetés fyamatainak kötséghatékny kiaakítására, a már megévő tevékenységekke vaó szinergiák kihasznáására (ügyfészgáat) és a 2011-re kiaakíttt kötség-eszámási rendszeren keresztü biztsítani kivánjuk azk transzparens eszámhatóságát, fyamats kntrját. Eőkészítés aatt évő feadatk A napi feadatk meett évben yan "prjekt" szintű feadatk megvaósitását terveztük, ameyeket jeemzőerr már a 201 O. évben megkezdtünk Ez aó kivéte a behajtási hzzájáruásk n-ine kiadásának eőkészítése, tney a következő évben is feadatunkat képezi ben kerü sr mínd az eőkészítési, mínd a megvaósírási feadatk végrehajtására, a1n1 magában fgaja a rendszer kiépítését, teszteését és akahnazásba véteét is. A prjektszintű feadatk jeemzője, hgy az eőkészítési fázisban jeentős kötségráfrdítássa járnak, de már ebben a fázisban a Fővársi Önkrmányzat számára társadahni és közérzetjavító jeentősége és haszna van, reaizáható bevéte aznban csak később, a megvaósírási fázistó kezdve jeenik meg. 7

14 2011. ÉYI C:ZLETI TERV PARKING KFT. Megszűn.ő feadatk, tevékenységek A Parking Kft. a 201 O. év et megeőzően jeentős munkát fektetett ehetséges közterüeten kivüi parkó kapacitás-fejeszrések vizsgáatiba. Jeeneg nem képezik a közszgátatási keretszerződés aapján feadatunkat e méygarázs fejesztési ehetőségekke kapcsats tevékenységek és a krdináció srán az a döntés szüetett, hgy ezekhez kapcsódó eőkészítő, krdináó tevékenységet társaságunk nem fg végezni. Szeméyfrgami Behajtási Rendszer megvaósíthatósági tanumányáva. es stratégiai környezeti vizsgáatáva kapcsats feadatk evégzése eredetieg szerepet a Társaság üzeti tervében. Aznban a krdináció srán az a döntés szüetett, hgy a feadat végrehajtását a Fővársi Önk.rmányzat nem a Parking Kft-tő rendei meg. Ennek megfeeően a feadatt és annak kötségeit az üzeti terv nem tartamazza. Fehívjuk aznban a döntéshzók figyemét, hgy a megkezdett fyamatk tvábbviteérő gndskdni ke, küönös tekintette a ehetséges páyázati frrás igénybevéteére, hiszen ez a várs számára jeentős megtnkarítást jeenthet az eőkészítési kötségek tekintetében. /\ évben, tekintette a Fővársi Közgyűés január 31-i döntésére, és a BI<J<.-va történt egyeztetésen ehangzttakra, a Közösségi Kerékpárs Közekedési Rendszer (<:I<I<R) prjekt kapcsán eőkészítési, beszerzési feadatk eátásáva az üzeti terv nem száml A későbbi közreműködés fetéteei a BI:CK- va egyezterésre kerünek. Amennyiben J " ezeknek hatása esz az üzeti tervre, a módsíttt te.rvet a Közgyűés eé fgja terjeszteni a Társaság. Beruházási sarkpntk A Társaság 2011-ben összesen 156,3 MFt fejesztést tervez megvaósitani. A közterűeü parkás IL ütemének megvaósitását szgáó beruházásk a március 23-i Közgyűési döntés énejinében kikerütek a Társaság üzeti tervéből A megvaósítandó beruházásk az aábbi cékat szgáják: e A Társaság megnövekedett feadatainak végzése srán az adminisztrációs feadatk is jeentősen megnőttek, ez szükségessé teszi egy ügyvitei rendszer bevezetését, mey nemcsak megkönnyiti a fyamatkat, hsszú távn kötséghatéknyabb is; $ A Parking Kft. jeenegi üzemetetésében áó 3 P+ R parkó és a Margitsziget piaci aapn múködő parkók krszeriisítésére, vaamint az év másdik feében pedig tejes autmatizáásáva számunk; $ J\ frgamtechnikai beruházásk aatt többek között a behajtási hzzájáruásk kiadását támgató szaftver fejesztését ér~ük több szempntból Esősrban az nine hzzájáruás kindás miatt eengedheteten a szftver fejesztése, vaamint a társaság ügyvitei-, és később a parkási tevékenységet támgató szaftverre is szükséges, hgy kmmunikáni tudjn, így e fejesztéseket is végre ke hajtanunk; 8

15 2011. f:v ÜZLETI TERV PARKIN G KFT. $ A humánerőfrráshz kapcsódó beruházásk között az új munkaváaókhz kapcsódó, munkaámásk kiaakitásának kiadásait tartamazza; Az eőzetes egyeztetések aapján, az üzeti terv készítéséné a Társaság azza számt, hgy a 201 J. évi beruházásk a tuajdns áta n1íjrtt végeges, vissza nem térítendő, fejesztési céú pénzeszköz átadás keretében kerünek finanszírzásra. A tejes beruházási összeg AFA tartnmának csak egy részét, 20 miió Ft-t szükséges tagi köcsön frmájában biztsitania a Tuajdnsnak, a tőke összegének decemberi visszafizetése meett. A Kmpenzáció számítás évi metdikája következtében az új beruházásk értékcsökkenésének összege beáírásra kerüt az indkt kötségek közé, ugyanakkr ugyanezen összeget kimurattuk az Éves Szerződés 2. számú meéderében szerepő Kmpenzációs tábázat kötségmegtérüések sran, iv módn csök<entve az Eőirányztt Kmpenzáció mértékét. Fehívjuk a figyemet arra, hgy beruházásk amrtizációjának kötségmegtérüésként vaó kezeése - vagyis a kmpenzáeióbó vaó kikerüése - yan frráshiányt generá, ami nem biztsítja az eszközök jövőbeni pótását, cseréjét ietve feújítását, az eszközökke vaó hatékny gazdákdást. Ezek frrására a évben kizáróag az ésszerü nyereség és a krábban beszerzésre kerüt, közszgátatási struktúrában eszámható eszközök értékcsökkenésének összege nyújthat fedezetet, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBEVEENDŐ PREMISSZÁK, PEREMFELTÉTELEK 1. Létszám, bérgazdákdás A évi üzeti terv készítéséné, a étszámfejesztés és bérgazdákdás teeintetében az aábbi aapevek érvényesütek: e A szükséges teriieteken étszámbővítést eszközötünk a fyamats 11U11Őség1 feadatvégzés érdekében. Ennek megfeeően a 201 O. évi étszámadatkhz képest jeentős növekedés figyehető meg, ennek egfőbb ka a jeentős szeméyi ámányt igényő közterüeti parkási tevékenység megkezdése; e e A bérek tekintetében még infációkövető emeéssei sem számtunk, bérfejesztést nem tervezünk; Az üzeti terv készitéséné feüvizsgátuk az eredetieg tervezett ámányi étszámt, biznys feadatvégzés kikerüésének megfeeően (pl SZBR, méygarázsfejesztések eőkészítése) csökkentettük a feveendő munkaváaók étszámát. Ezen feü, a kötséghatéknyság növeése érdekében a Társaság áta üzemetetett P+ R parkékban a évben az éőerős munkavégzést a rendszerek autmatizáására kivánjuk ecseréni; 9

16 201 L ÉVI ÜZLETI TERV PARYJNG KFT. G Fenntartjuk a rugamas humánerőfrrás gazdákdási gyakratunkat, töreksziink a szinergiák kiaknázására; A évre vnatkzóan vizsgájuk annak ehetőségét, hgy rniyen aternatív munkavégzési ehetőségek akamazhatók a T ársaságná, mint pédáu: részmunkaidős munkaváaó akamazása távmunka keretében történó munkavégzés megvátztt munkaképességűek akamazása 2. Üzemetetési kötségek tervezése *.'\ Parking Kft któberérő új teepheyen végzi tevékenységét. Az irda béreti díjának fizetési köteezettsége EUR-ban kerüt meghatárzásra a szerződésben. A P óvárssa vaó összhang megteremtése érdekében az üzeti tervben az Önkrmányzatná is premisszaként meghatárztt jövő évi EURO árfyamma számtunk. (280Ft/EURO); Az üzemetetési kötségek jövő évi tervezéséné részben figyeembevétere kerütek a megévő szerződésámányban megfgamaztt fetéte!rendszerek; részben megtörtént azk feüvizsgáata ietve kivátása (ásd: beső könyveés); A működési fyamatk évi egységesítésétő, azk ptimaizáásáró gyrsabb, kötséghatéknyabb, ügyfé<özpntú működést várunk; évben új tejesítményirányítási rendszert vezetiink be, mey biztsítja a vezetői döntések hatékny támgatását, a vezetői infrmációk megfeeő idtíben vaó rendekezésre áását; Az IT megdásk fejesztése mind az üzeti, mind az iránvítás terüetén növei a hatéknyságt és jeentős kötségmegtakarítást generáhat; e A 201 O. évhez képest a többetfeadatk kötségnövekménye es a megnövekedett szeméyi ámányhz kapcsódó beszerzések és eszközök karbantartási, üzemetetési kötségei szintén beáításta kerüt; A Parking Kft. áta üzemetett P+ R parejók és a Margitsziget piaci aapn működő parkó feújítása, rendszerének krszerűsítése szükséges. Ezen fejesztések<e már a 201 O-es évben is terveztünk, de sajns finanszírzási frrás hiányában a beruházásk nem vaósuhattak meg. Az üzemetetés kötséghatéknyságának növeése- és az éőerős munkavégzés hibáinak csökkentése érdekében a nevezett parejók tejes autmatizáását terveztük. Ennek megfeeően a rendszerek üzemképes induását követően egy 2 hónaps átáási időszak után a kötségek közii az őrzés-védés kötsége kikerü t; e J een üzeti terv készítésekr a P óvársi Önkrmányzat Közbeszerzési Ü gy sztáyának ááspntja szermt az Európai Uniós frrásbó megvaósut P+ R parkók 10

17 2011. f:vi ÜZLETI TERV Pi\RKNG KFT'. üzemetetése nem közszgátatási tevékenység, mert a terüet, me!yen e.ieyezkednek nem fővársi tuajdn. Tvábbra is fenntartjuk azn ááspntunkat, miszerint maga a tevékenység a közszgátatás, mey nem függhet a terüet tuajdnvisznyától J eeneg a kiaakíttt pa:tkók a páyázatban ietve a Támgatási Szerződésben eőírtak ietve váatak aapján ingyenesen vehetők igénybe. Ez aznban ebben a frmában hátránys, egyrészt tuive ezen P+ R parkók üzemetetése, mint egyéb tevékenység, veszteséges, másrészt, amennyiben egyéb tevékenység marad, úgy a Parking Kft. meg ke, hgy fizesse a prjekt megvaósítása srán eddig visszaigényet áfa-t (a tevékenységhez bevéte nem pársu, az AFA nem evnható) és más frrást ke biztsítania e kötségek fedezetére. Megkerestük a XVII. és XXII, Kerüeti Önkrmányzatkat kezdeményezve, hgy kössenek a Parring Kft-ve közszgátatási szerződést ezen feadatk eátására. A Kerüeti Önkrmányzatk arró tájékztatták Társaságunkat, hgy nem á szándékukban iyen megáapdás megkötése. Ezen indkk miatt javasjuk a prjekt P+ R parkóinak üzemetetését a közszgátatási keretszerződésbe, vaamint az éves közszgátatási szerződésbe is közszgátatásként beemeni. Amennyiben ez nem ehetséges, úgy döntés szükséges arra vnatkzóan, hgy az éves üzemetetési kötségek fedezetére a Tuajdns biztsítsn frrást a Társaságnak. Az üzeti terv készítéséné a szükséges összeg 50% -s mértékében a törzstőke emeéséve számtunk. Ennek tervezett összege e Ft, mey tartamazza a terüeteken dgzó karbantartó vnatkzó szeméyi jeegű ráfrdításait, a parkók közveten működési, üzemetetési kötségeit, vaamint az eszámási struktúrábó adódó közvetett kötségek aránys részét; * Száítóinkat ah ehet, újra versenyeztetjük, működésünk kötséghatéknyságának egyik zágát az ár-érték aránys beszerzésekben átjuk 3. Beruházás, finanszírzás A 2011 évre tervezett beruházásk megvaósításáhz a szükséges frrásk biztsítása eengedheteten. A Parking Kft. a közszgátatási szerződésének eszámási struktúrájábó vaamint a szerződés megszüntetésekr bekövetkező eszámási szabáyzás hiányábó adódóan fmanszírzást nyújtó hiteintézeteknek efgadható biztsitékat nem tud nyújtani, banki fmanszírzás kapcsán a tuajdns tvábbi köteezettségváaására, akár kezességváaására enne szükséges. Aznban a krábbi tapasztaatk aapján a Fő várs e tvábbi köteezettséget nem váaja. A fentiekre vaó tekintette a beruházásk frrásának fedezetét a tuajdns áta nyújttt szükséges pénzeszköz biztsíthatja. Az üzeti terv készítéséné, azza a krdináció srán fevázt megdássa számtunk, amey szerint a Tuajdns a beruházásk megvaósításáhz szükséges frrást végeges, vissza nem térítendő, fejesztési céú pénzeszköz átadás keretében biztsítja. Az áfa finanszírzás meghatárzásáná a beruházásk időbei femerüése aapján meghatárztuk az áfa csúcst, vagyis az időszaki egnagybb finanszírzási igényt és csak azt kérjük tagi köcsön frmájában J

18 2011. Í:\VT ÜZLETI TERV P i\rking KFT. biztsitani. Ezen knstrukció esetén nemcsak aacsnyabb kötségszinten, hanem a közszgátatási eszámási struktúráhz rugamasabban ieszkedő fmanszirzási frma kiaakítására enne ehetőség. TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ FŐBB ÜZENETEK A közszgátatási szerződés szabáyzása szerint a Társaság közszgátatási feadatainak eátása érdekében az adtt tevékenységbő származó nettó árbevéte (<:mpenzáció) 49%-s mértékéig vehet igénybe küső közremúködőt. Ezt a fetétet üzeti tervünk tejesíti. Az eőírt szabáynak vaó megfeeőség vizsgáati eredményét a következő tábázat tartamazza: IGENYBEVETT KOZRBI/I UKOOOK VIZSGALA TA KOZSZOLGAL T A T ASI TEI/ÉKENYSÉGENKÉNT é évi nettó év Index Tevékenység megnevzése kmpenzáció igény~evtt_ közreműködő/ mértéke (Ft) közremuködk 1 kmpenzáció ' értéke (Ft) Frgamtechnikai köz szaigáitatá ,5% Parkás-gazdákdási közsz!g, ,5% Osszesen Terveink szerínt a parkás-gazdákdási közszgátatásbó a fővárs számára reaizáható nettó árbevéte a évben Ft, a frgamtechnikai közszgátatásbó beszedhető nettó árbevéte Ft. Tehát, a közszgátatási tevékenységekbő201 L év srán a Fővársi Önkrmánvzat áta reaizábatö árbevéte nettó ,- Ft, azaz bruttó ,- Ft. A Társaság tejes kmpenzáció igénye bruttó ,- Ft. Fő cékitűzések: hatékny humánerőfrrás gazdákdás szinergiák kiaknázása kötséghatéknyság ár-érték aránys beszerzések 12

19 2011. É.VLÜZLEfiTERV P ARI<IN G KFT. BERUHÁZÁSOK A Parking Kft. a évi tervezett beruházásait az aábbi tábázat fgaja össze röviden: A főbb beruházásk az aábbi cékat szgáják: A Társaság megnövekedett feadatainak végzése srán az adminisztrációs feadatk is jeentősen megnőttek, ez szük:ségessé teszi egy yan ügyvitei rendszer bevezetését, me!y nemcsak megkönnyíti a fyamatkat, hanem hsszú távn kötséghatéknyabb IS. $ A Társaság a jeenegi üzemetetésében áó 3 őrzött, fizető P+ R parkó és a margitszigeti parkó krszerűsítéséve, vaamint az év másdik feében pedig azk tejes autmatizáásáva számt. i\ frgamtechnikai beruházásk aatt többek között a behajtási hzzájáruásk kiadását támgató szftver fejesztését ke érteni. Esősrban az nine hzzájáruás kiadás miatt eengedheteten a szftver fejesztése, vaamint a társaság ügyvitei-, és később a parkási tevékenységet támgató szaftverre IS szükséges, hgy kmmunikáni tudjn, így e fejesztéseket is végre ke hajtani. A humánerőfrráshz kapcsódó beruházásk az új munkaváaókhz kapcsódó, munkaámásk kiaakitásának kötségeit tartamazza; Az eőzetes egyeztetések aapjáu, az üzeti terv készítéséné azza számtunk, hgy a évi beruházásk a tuajdns áta nyújttt végeges, vissza nem térítendő, fejesztési céú pénzeszköz átadás keretében kerünek f111anszírzásra. A beruházási ÁFA csak egy részének, azaz 20 miió Ft-nak tagi köcsön f.rmájában vaó finanszírzására van szükség a tőke összegének decemberi visszafizetése meett. )'ez új beruházásk értékcsökkenésének összege beáitásta kerűt az indkt kötségek közé, ugyanakkr ugyanezen összeget kimutattuk az Éves Szerződés 2. számú meéketében szerepő Kmpenzációs tábázat kötségmegtérűések srán, iy módn megfeeő mértékben csökkentve az Eőirányztt Kmpenzáció mértékét. Itt fe ke hívni a figyemet arra, hgy beruházásk amrtizációjának kötségmegtérüésként vaó kezeése -vagyis a kmpenzációbó vaó kikerüése- yan frráshiányt generá, ami nem biztsítja az eszközök pótását, cseréjét ietve feújítását. 13

20 201 L ÉVI ÜZLETI TERV PARKIN G KFT. EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS Létszám A munkaerő- és a bérgazdákdás kereteit évben is az üzeti tervben meghatárzásra kerüő cék megvaósítása és a feadatk tejesítése határzza meg. A társaság az emberi erőfrrás gazdákdást a végrehajtandó feadatk maximáis színvnan történő eátásána< szem eőtt tartása meett végzi. A étszám aakuását összefgava az aábbi tábázat mutatja: étszám (fő) év! ! Létszám (fő) A 201 O-es évhez képest a szeméyi ámányunk 167 %-s növekedését prgnsztizájuk A fenti tábázatban szerepő, időrő-időre történő főbb étszámvátzását az aábbiak kzzák: 2011 januárjátó a Parking Kft. uzemeteti a krábban BÖP Kft. áta üzemetett, fővársi tuajdnú várakzóheyeket. E tevékenységhez kapcsódóan a megfeeő ámányi étszám eső Ütemének fevéteére kerü sr 201 O decemberében; Terveink szer.int 2011 júiusátó induhat a közterüeti parkás II. ütemében tervezett üzemetetés, ehhez tvábbi munkaváaók fevétee szükséges; A krábbiakban a Társaságná a beső kmring rendszert aapvetően a Társaság szabáyzási rendszere (SZMSZ, ügyvezetői ut,~sításk, FEB ügyrend, Javadahnazási Szabáyzat.. stb.)biztsíttta. A régi székheyen a terüeti sajátsságkbó adódóan nem vt ehetőség arra vnatkzóan, hgy a kntring rendszert szeméyi fetéteek megétéve támgassuk; 14

21 2011. ÉWT ÜZLETI TERV P J\RKIN G KFT. * A krábbi években a Társaság könyveését küső cég végezte, szintén az új irdába vaó késői kötözés miatt a beső könyveés csak 2011, január 01-tő induhat.. A gazdasági igazgatáságn ennek szeméyi fetéteeit teremtettük meg a étszámbővítésse; * A frgamtechnikai közszgátatás keretében végzett behajtási hzzájáruásk kiadása kapcsán az ügyfeek hzzájáruás kivátási szkásai megvátztak A gazdasági váság hatására, vaamint a rendeet módsítása kapcsán megjeent újabb ehetőségek miatt az ügyfeek jbban preferáják a rövidebb iciőszakra szóó hzzájáruáskat. Ennek hatására az ü~'yfdek száma jeentősen megnövekedett, így szükségessé v:ít tvábbi szakemberek fevétee; Bérgazdákdás A évi üzeti tervben, az eddigi gyakrattó etérően, a bérgazdákdás tekintetében nem terveztünk az infáció mértékének megfeeő bérfejesztéssel A bérek és juttatásk nmináisan a 201 O. évi szinten maradtak. i\ tevékenység bővüés niatt szükséges étszámbővitések es etén a megévő bérstruktú.tábó indutunk ki. A 201 O-es évben a munkaváaók bérének fejesztése srán a kedvezménves adózású béren feüi juttatási eemek adótartamát a munk:ítató átváata. Ezt a gyakratt évben is fenn kivánjuk tartani, meyet az üzeti terv számaiban figyeembe vettünk. KOCKÁZATOK A évi terv megvaósítása srán az aábbi kckázatkka ke számni. I. A Fővársi Önkrmányzat feadatkat deegát a Parking Kft-hez. Ezen feadatk evégzéséhez szükséges beruházásk evégzéséhez Parking Kft. frrássa nem rendekezik. Frrás biztsítására két módn van ehetőség: 1. tuajdnsi tőkejuttatás ( törzstőke emeés, tagi köcsön, stb.) 2. piaci fmanszí:rzási frrásk Jeen piaci körümények között és Parking Kft. vagyni struktúráját figyeembe veve pmc1 fmanszírzás igénybe vétee nem ehetséges, ezért a tevékenységek megkezdéséhez szükséges pénzeszközök biztsítása csak tuajdnsi tőkejuttatássa ehetséges. IL Közterüeti parkás esetén az eszközök átvétee a BÖP Kft.-tő csak az egyes üzemetetési teriietekre jutó parkójegy-kiadó autmaták száma arányában történik. Ez determinája a közterüeti parkás teriiietén aznnai beszerzések megvaósítását. A fényképezök beszerzése nem jeent prbiémát, visznt január 3-áig a tejes üzemvire1ez szükséges PDA eszközszükséget biztsításáhz a Parking Kft. részére átadásra kerüő 4 db PDA-n feü 15

22 2011. É,VI C'ZLETI TERV PARKING KFL tvábbi 12 db beszerzése vát szükségessé, meynek finanszírzására vnatkzó döntés csak a évi kmpenzáció eszámást követően kerü meghzatara. GAZDÁLKODÁSI KÖRJ.'\fYEZET Viággazdaság A viággazdaság a eső negyedévi méypnt után 2010-ben - bár hatamas feszütségekke, regináis küönbségekke és efeé mutató kckázatkka, de - kikapaszkdtt a gbáis krizisből A GDP összességében ebben az évben 4,5 százaékka nőhet, ami megközeiti a kétezres évek közepének magas szintjét. A munkanéküi.régi ráta tavayi fyamats rmása 2010 eső hónapjaiban megtrpant, a nyár eejétő pedig száms rszágban javut a mun1merő-piaci heyzet. A termeés és munkapiac méypntja és feépüése között kb. egy éves etódás mutatható ki 201 O-ben a váságban magasra szökött áástaanság enyhe javuása várható. Az erőtejesebb dinarnikájú (6,8%-s) fetörekvő rszágk körében a knjun1ttúra árhúzó hatásának eredményeként az infáció gyrsabban emekedik (átagsan 6%-ka), mint a fejett gazdaságkban, ah a mérséketebb ütemű éénküés (2,6%-s) meett a még mindig magas kapacitás-kihasznáatanság és a jó ehrgnyztt int1ációs várakzásk kán 1,5 százaéks fgyasztói árdráguás prgnsztizáható. A magyar gazdaság átaáns jeuemzőí A magyar gazdaságban a recesszió a fejett viághz képest negyedéves késésse, másdik negyedévében érte e a méypntját - a kiigazítatan adatk szerint Ugyancsak hzzájuk mérten mintegy fééves késésse hagytuk magunk mögött 201 O-ben a visszaesés időszakát A kanigáatan adatk aapján az eső féévben 0,5 százaéks GDP-gyarapdás mutatkztt, ami jóva emaradt az unió átagától.az adó- és járuékcsökkenrések kedvezó növekedési hatása a beszűküt beső piaci körűmények közt nagyn nehezen tudtak érvényre jutni. A bá::;tartásk jógyas::;tása a mút évi 7 százaéks zuhanás után ebben az esztendéiben tvább csökken. Annak eenére is, hgy a tavayi reákereset -esés se! szemben idén - főként a szeméyi jövedeemadózás szabáyainak vátzása nymán - a reábérek két százaékt meghaadó mértékben emekednek A munkaerőpiac brús kiátásai ugyanis csak nagyn assan szanak, a fgákztatttak számának visszaesése ugyan mérsék1ődött, de a munkanéküiség rátája magasabbra szökött. A munkanéküiségi ráta 11,2%-n tetőzött a tavassza, éves átags mértéke 10,8% ehet az idén. A háztartásk GDP aránys nettó megtakarításai a tavayi 3,3 százaékró 4 százaék föé emekedtek A beső piac tehát a részben a fehamzás daáró, de a fgyasztás feő kifejezetten eenösztönzést kaptt 2010-ben. A évi áamháztartáji fyamatkat két krmány is aákíttta. Mindkét kabinet cseekvési ehetőségeit bekrátzta a knvergencia prgramban meghatárztt 3,8 százaéks, GDP!6

23 2011. ÉVI CZIETI TERV PJ\RKING KFT. aránys deficitcé befektetők áta evárt tartásának követeménye. Az Orbán-krmány eőször a hiánycé feazításáva próbákztt, majd Brüssze és a piack határztt "nem"-je után efgadta a megszabtt mértéket. Intézkedéseive kb. 70 miiárd frintta maga is hzzájárut a bevéteek csökkenéséhez, de megszritó épései ~ ha maradéktaanu tejesünek - kb. 300 miiárd frintta csökkenthetik a deficitet. Ajógyas'(tói árs'ijnt- az erős keresieri krát eenére is- nagybb mértékben emekedik a éviné eső hónapjaiban még mérsékődött az aapkamat, ápriista 5,25 százaiékra csökken, amit esőrendűen a befektetői bizam megerősödése támaszttt aá. Az év végi infáció mcssze emaradt az év közepén adtt, az áfa- és jövedéki adóemeések eőtti 8%-s prgnózisktó, ami hzzájárut az ev másdi< feét jeemz,) nagyarányú mnetáris pitikai enyhitésbez. Az infáció mértéke az eőrejezések szerint 2010 év végére 2,6%-ra csökken átagban 3,8%-ra. Bát az év eső hónapjaiban fennát a görög váság tvatef)edésének veszéye és a frint infációja átmenetieg megerősödött, a kamatvágásk pedág fytatódtak, a pénz- és tőkepiack mégis pzitivan ítéték meg a magyarrszági heyzetet. Az euró frintátjó!yama az eső negyedévben igen stabi maradt, jeemzően a közötti sávban mzgtt. A pénzpiaci turbuenciákat csak a 29 pnts akcióterv csiapíttta e, de az árfyam nem tért vissza krábbi szintjére Megítéésünk szerint a jövő évi kötségvetési törvény benyújtásáva mérsékődő biznytaanság megszűnése kissé stabiizáhatja a frintt, de az év végére még 282 frits árfyamt prgnsztizáunk az euróva, 229 frintt a dárra és 220 frint kö1üit a svájci frankka szemben. Gazdasági eőrejezés évre A GKI Gazdaságkutató Zrt. eőrejezése szeúnt a 2011, évi gazdasági növekedés fetéteei a krábban gndtná vaamive rsszabbak A küső kereset növekedési ii.teme az ideihez képest assu, miközben a befödi kereset csak assan éénkül A növekedés a évi 1 százaék után 2011-ben 2,5 százaék körüi, exprt- és beruházás-rientát esz. Az :ihamháztartás hiánya 3 százaék körüire csökken, A. hazai gazdasági szerepé5k ugyan a krábbiná skka ptimistábbak, a váhágt túéó cégek pénzügyi heyzete stabiizáódi..:, dc az dkexüheteten kötségvetési szigr az áan:i kereset aakulását és a bankk hiteezési aktivitásá" krátzza. A fgyasztói keresjer szinte stagná. -- igaz négyévnyi v_issz::-jesés után n1ár a szerény etnckedés is nagy vátzás -, az üzcó betuházúsk. fóeg néhány expttrienrát: ci:ghcz kapcsódóak A gazdas{g fejódése rövidtávn kedvezóbben aaku, rnint az ktábban várta a ne.mzeti bank, hiszen februárban 111ég 0,2 százaéks gazdasági \'Ísszaesésse szá1ntak 201 O-re, az UJ jeentésben erre az évre 0,9 százaéks, jöv6re 3,2 százaéks, 2012-fe 3,9 szúzaéks CJ)P növekedést pmgnsznzának. A keresetek évi aakuása jeentősen féigg a krmány áta bejeemett "egykucss, csaádi adózás" tényeges tarramátó Cs ÜtemezésétőL A reákeresetek \rárhatúan 3 százaék erneikednek (az 4 százaék utún). /\ nyugdíjak csak az ínfációt követik, s fctehet6.eg ~ 17

24 201). É,VI ÜZLETI TERV PARKIN G KFT. csajádtámgatásk is csak rnc-gór:--:ik tc~íérté.küket. ~.1\z idei év harnaadik negyedévéhen 3,8, a negyedikben 4,1 százaéks infáció várható, amey dsií negyedévében 3,4 százaékra, a másdikban pedig 3,0 százaiékra csökker1, majd a hannadik negyedévben éri e a 2,8 százaéks mé!ypntt - á a Magyar Nemzei Bank (MNB) szerdán kiadtt infációs jeentésében A fgh1kztac2.s ne1n bóvü. i. gy a rcá1jövedccn1 a reábérekné sn:ét kevésbé, kórbeü 1,~) százaékka emekedik. Mive a hitetöresztés terhei az idei átaghz kéest emeíkednek, a c vásárt fgyasztás csak százaékza, a tejes akssági fgyasztás 0,5 százaékka. etnekedik. 0.-röveksz.ik v isznt a aksság inegrakaritás hajandósága Ou~nyszere), ezt a nóvc.,:-v f) hirdtöresztés meiett a hitee_khez vaó nehezebb hzzájutás és a biznytaan jöv6 miatri takaréksság tnagyarázza. / brurtó n1egtakarírási tá ta 5 százaiékra nés, a nen:ó 5 sz~ízaék kóri.i éxtéken n1arad. A munkanéküiségi rát~ a é,r] 11,5 százaéks,ítagrój 201 J--re 11 s?.ázaékra Jneg;y' e. i\ ne1n.zetközi piack áta jó fgajtt évi kötségvetés és az egyensúy meetti hsszabb távú eköteezettséget is de_mnstráó knvergencia-prgram esetén assan erősódnj kezdhet az rszág, s ezze a frint iránti bizacnn. Az irfyarn éves fltagban 270 frint/ euró körü esz (hasnk)an az idei L féévthez). A társaság jövőbeni gazdákdására vnatkzó kckázatk A Társaság 2010-ben tevékenységeihez kapcsódóan számttev6 pénzügyi jeegű kckázatta nem számunk. A társaság 201 O. ápriis -ve éetbeépett Közszgátatási Keret és Éves szerződése, a cég mű<ödéséhez kapcsódó indkt kötségek kmpenzáció jgeimén történ6 megtérítését biztsítja, Társaságunk pedig yan tevékenységet nem végez, amey tvábbi pénzügy kckázatt rejtene, ezáta a társaság kiegyensúyztt és biztnságs gazdákdást fytat. A társaság 2 db saját gépjárművére vett igénybe deviza aapú finanszírzást, ezen ügyetek miatt ehanyagható mértékű deviza-árfyam kckázata merü fe. A gazdasági váság kzta recesszió és kereset csökkenés természetesen a behajtási és várakzási hzzájáruáskbó befyó bevéteek visszaesésébő is átszik, de a következő évre az e6z6ekben már ismertetett prgnsztizáció aapján a gazdasági feendüés, ietve a hatéknyabbá váó eenőrzés nymán várhatjuk ennek heyreáását is. Ugyanezt mutatja a piaci aapn működtetett parkóink üzemetetésébő szánnazó bevéteek v1sszaesése 1s. 18

25 2011. ÉW ÜZLETI TERV Pi\RKfNG KFT. FORGALOMTECHNIKAI KÖZSZOLGÁLL'iTÁS BUDAPEST TEHERFORGALMI STRATÉGIÁJA A évben efgadtt, tiz éves Közszgátatási Keretszerződésünk értebnében a Frg"!mtechnikai feiadatk közé tartzik a frgam krátztt övezetek adminisztrációs teendőinek eátása, az ejárás srán jeentkező kerüeti egyeztetések ebnyítása, ügyfé észrevéteek kezeése, és tvábbítása a Fővársi Önkrmányzat Közekedési Ügysztáya fdé; stratégiai kérdések kidgzása vagy kidgztatása. A kiaakíttt teherfrgami övezeteket jeöő jezőtábák frgamtechnikai terveinek ekészíttetése, Iciheyeztetése és üzemetetése is társaságunk prfját képezi. i\. city-gisztimi tevékenység aiapjaihz kapcsódó kncentrát rakdóheyek kezeése ugyancsak társaságunk feadata. A fentiekbő eredően jó átszik, hgy tevékenységünk nem csák a napi perativ feadatkta terjed Ici, hanem igyekszünk hatéknyarr részt venni a fővársi közekedést érintő stratégiai kérdésekben is. Ezen endüetességünket igyekeztük egyeztetni a Fővársi Önkrmányzat Közekedési Ügysztáyáva szeprember és któber hónapkban, amikr is több, ehanyaghatatan közekedési prjekt javasatt ajánttunk figyemébe a évre vnatkzóan. Néhányat emítenénk azkbó, ameyeket nem támgattt a Közekedési Ügysztáy a jövő évre vnatkzóan: city-gisztikai terüetek és a vársi árueátás aapjait meghatárzó vársi, és várshatár menti depnáó heyek kiaakítására vnatkzó stratégia ciahkitása; tébetgépjárművek krdn menti kikérdezéses fehnérése, meyre az ehnút húsz! ~vben nem kerüt sr. Aáspntunk szerint a közekedés terüetén vannak, és esznek is yan terüetek, meyekné a Fővárs Vezetésének éen ke jámi, iránykat meg ke mutatni a társadami szerepők számára - törekedve ezze, hgy a küönböző érdekek (gazdasági szerepők, környezetvédemi civi szervezetek, akssági érdekek) közötti összhangt miné jbban megteremtse. Iyen épés vt évben a Budapesti Teherfrgami Stratégia közgyűési efgadása is. A közút túztt terheése erősen ránymja Budapesten és környékén a béyegét a környezeti kárk fkzats növekedésére, mey een a heyi civi szervezetek, és aksság egyre több energiáva igyekeznek titakzni - statisztikai adatk tükrében - tejesen jgsan. A Teherfrga.1ni Stratégia aapjait 1975-ben a Fővársi Száítási Tanács tette e, mey az rszág nagy száitmányzói társaságaibó deegát szakemberekbő épút fe (Ván, BKV, MAV... stb.). A várs közúti fejődését követően, 2003-tó jeentkezett egyre nagybb intenzitássa eginkább a kerüetek részérő a tehergépjárművek kititása a aktt terüetekról Ezen kezdeményezéseket a Fővársi Önkrmányzat jóváhagyta rendszerint - skszr az immár átaakut Fővársi Száítási Tanácsadó Kft. (tvábbiakban: FSZT) nem tetszése eenére is év fyamán aznban yan mértékűvé vát a tehergépjármű szabáyzás a kerüetek áta bevezetett, nem összehangt közúti szabáyzásk miatt, hgy a Fő vársi Önknnányzat épésheyzetbe kényszerüt. A behajtási hzzájáruásk addigi adminisztrációs teendőit megbízáss szerződési keretek között eátó FSZT-ve megszüntette addigi kapcsatát, és közszgátatási szerződés keretében megbízta az új ügyvezetéssei megbíztt Parking Szervező, Fejesztő és Tanácsadó Kft-t, hgy ássa e az adminisztrációs teendőket, i. aakítsn ki egész Budapestre 19

26 20!1. ÉVI ÜZLETI TERV PAJUGNG KFf, vnatkzóan egy egységes tehergépjátmű szabáyzási rendszert, A köze húsz éves szaanai tapasztaatta rendekező FSZT munkaváaókat átvéve és a FÓMTERV Tervező Mérnöki Irda együttműködéséve készüt e 2008, év tavaszára a Budapesti Teherfrgami Stratégia, meyet már 2007, év harn1adk negyedévétő megeő zetek, majd az ekészütét követően hsszan ehúzódtak a civi-, szaanai- és fuvarzói egyeztetésee 2008, év végén megszüető, a teherfrgam szaháyzásáró szóó rendekezést gyakratiag a jgszabáy szövegszerű megfgamazásáig egyeztettük a tíz egnagybb fuvarzó érdekképviseeti szervezetével (Fuvarzó Váakzók Országs Szövetsége, Magánváakzók Nemzetközi Fuvarzó Ipartestüete (NiT Hungary), Budapesti Kereskedemi és Ipari Kamara Ipari Tagzat, Közúri Közekedési Váakzásk Szövetsége, Közüti Fuvarzók Érdekvédeméért Nnprfit Kft,, Váakzók és Munkátatók Országs Szövetsége, Budapesti Kereskedemi és Ipari Kamara, Ván Egyesiiés, Betnszövetség, Mag;;ar Közúri Fuvarzók Egyesüete) Egy iyen nagy hrderejű épés esetén szaanai ááspntunk, hgy eengedheteten a kiaakíttt rendszer - a bevezetést követő 3 éven beüi - feüvizsgáata, természetesen bevnva a szakmai szervezeteket is, Ennek érdekében társaságunk saját szakmai ámánnya igyekszik e feüvizsgáatt megejteni, A. tanumány ekészítésének aapjait természetesen a statisztikai adatk nyújtják, meyek egy részét aváakzó bevnásáva tudjuk csak eátni Iyen: Keresztmetszeti frgamszámáás, Környezet-egészségügyi hatásvizsgáat A két tanumány ekészítése szrs kapcsatban á ugyan egymássa, aznban mégts eváasztható egységet képeznek önmagukban S, ezért a 201 O, év srán igyekszik társaságunk a szükséges beszerzési ejáráskat efytatni- természetesen a 2010, évben efgadtt üzeti terv aapján, i\znban várható, hgy a tanumányk készítői csak 2011, év srán fgják eszáitani a dkumentációkat, ezért eengedheteten ennek tervezése, A tejes feüvizsgáat ekészütét követően kiemeten fntsnak tartjuk, hgy a Fővársi Önkrmányzat szakmai ügysztáyi és a várs V ezetése is megismerje a dkumentációt, és egyeztetését követően jóváhagyás eenében meginduhassn annak szakmai-, civi-, és fuvarzói érdeitképviseeti szervezeti egyeztetése, Az egyeztetés srzatt követően javast a végeges tanumánybó egy idegen nyevű összefgaót készíttetni, vaamint ha övezeti módsítás jeentkezik, átvezetni azt a gyakratba jgszabáy módsitás révén, A vársszintű teherfrgam szabáyzás esetében szakmai ááspntunk szerint eengedheteten, hgy a vársba be- és az nnan kivezető útháózati eemeken megjeenjenek az eőjező tábák a tehergépjárművek vezetői részére abban az esetben is, ha az a nem fővársi önkrmányzati kezeésben vannak Kiemeten fnts, hgy ezt hangsúyzzuk, ugyanis napjainkban azért nem kerütek ki ezen útszakaszkra az eőjező tábák, mert nem sikerü megegyeznie a Fővársi Önkrmányzatnak és a Nemzeti Fejesztési Minisztériumnak, mint az emített útháózati eemeket üzemetető szervezetek feettes szervének, hgy a kibeyezést követően k:i feeős azk üzemetetéséére S bár társaságunk rende<ezik a közút kezeők hzzájániásáva a tábák kibeyezésére vnatkzóan, még sem 20

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ü ö í ő ü ü ü ő ő ő ű ő ö ü ő ü ü ö ű ő ö ő ő ő ő ü í ö ü ő ő ő ö í ú ő ü ő ü ő ö í ő ö ő ű ő ü ú ő ü ü ő ő ö ő ü ő ú ü ü ő ő ö í ö ü ő ő ö í ö ö ö ő ö ő ő ü ö ő í ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö ő í ő ű ü ö ö ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ó á í á á ő ű á á ö ű á ó í ő á ő í á ó á í í Í á ő ű á á ő á ö í ő á á á á á ó ö ó á ó á ó ó ó ö á á ö ű á ó í ö í á á É ő ö íí á ö í á á ö á ó ő ó ö á á á á ö á ő á ó á ö í á ó ü ó á ó ö á ó ű ö í ü

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

É Á Á Á Á ü É Á É É ö ü ő ü ö ö ö ú ő í ü ü í í Á í ö ő ő ö í ő ű ö ő ö ö í ű ú ő ú ü ö ö ü ö ö ü ő í ő ő ő ö í ő í ü ű Ö Ö ú Ó í í ü ö ö ú Ó ö Ő ú ö ú ö ő ő ö ö ú ü ö ö ú ö ő ő Ó ú ú ú ő ú Ö ő ö ö ü ű

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Á í Á É í ü ő ö ö ó ó ó ö ó ő ő ö í ó ő ő ő ó í Á í ü ő í ó ő í ő ő ő ő ű ő ú ó ő í ő ő ó ó ő ó ü ó ö ő ő í ő ő ö ő ő í ő ő í ő í ű ő ó ü ő í ő í ő í ü ü í ő ő ö ö ü ó ú ó ú ű ő ö ö í í ú ű ö í ő ű ő Ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

í ö ö Ó Ö ü ü őíö ö ú ü í ö Í ő ő ö Á Í ü ö ö ö ő Á ö Ö Í ű ü ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ü ö ö ő ő Íő ő í ő ö ö ú ö ö ö í ü ő ö ő ő ö í ő ö ö ö Í ő ö ő ő ö í ő Í ő ö Ú ő ú ö ö ő Í ö ö ü ő ő í ö ő ö ő í ő ü ő

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ö ö ö É É í ü ü ő ő Á ü ű ő í ú ű í Ü ű ö ö ö í ü ü ő ü ő ü ő ő ö ú ö ő í í í ö ö ő ű ő í í ű ü ő ü ö ö ü ö ö ő í ű í ö Ű ő ü ő ő ü ö ö ő ü ü ő ő ű í ű ü ü ö ő ú ü ő ü ö ö ú ö ő í í ö ö ö ő ő ö í ű ű í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

Á Á Ő É ö ő ő í ő ő ő ő ö Ü ö ő ű ő ő ö ö ü ú ő ő ő ő ő í í ő ú í í ő Á í ű í ú ő ő í ő ő ő ő ö í ú í ú ő ú ű ö ö ő ő ö ö í ő ő ő ü ö í í í ő ö ö ű í ő ő ő ö ő í í ő í ö ő ő ő ú ő í ő ő í ő ő í ő ő ő ő

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

Á ö ö Á ó ü É ó ö í ü í ó ó ö í ü ü ö í ö ó ó ó ö ú í í í í í ó ö ó ö ö Ö ö ó ü ü ó í ü ó í ü ó Á ó ó í ú ü ó ó ö ü ü ö ü í ü ó ó ö ó ó í ó ó ó ü ö ó ö ö ö ü ü ó ó ü ö í ü ü ü ü ó ó ü ó ü í ü ó ó ü ö ó

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben