BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel"

Átírás

1 ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Szent Lászó Pébániatempom behatoás eeni védemi rendszere sok évve ezeőtt kerüt kiépítésre, amey azóta eavut. Indokot és szükséges a korszerűsítése és bővítése. A heyszíni femérés során igény merüt fe a tempom hátsó terüetének /otár mögött: sekrestye, virágozó stb./ a két beáratta együtti, az otár környékének, vaamint a főbeáratnak és a két toronyfeáratnak a további védeme. Fevetődött az otár és kereszteőmedence körüi védeem kiépítése, amey akkor eez, ha vaaki az így kiaakított kordon mögé hato az otár megközeítése céábó a tempomtér nyitva tartásakor. E terüet védeme - tekintette arra, hogy a7: oszopokon semmiyen vezetékes kiépítés nem ehetséges - csak speciáis eszközökke odható meg. Az e cét szogáó vezeték néküi mozgásérzékeők rádióeekke továbbíták, mad kábeerr keresztü uttaták e a riasztást a központhoz. Ez a védeem eegébő fakadóan nagyobb kötségeket igénye, mint az eőzőekben vázot eszközhasznáat. Erre a védeemre vonatkozik a 2. sz. áraánat. A Szent Lászó Pébániatempom épüete önkormányzati tuadonban van, vaamint tekintette annak egyediségére és műeméki védettségére avasom a képviseő-testüetnek, hogy önkormányzati forrásbó biztosítsa az épüet korszeru, fokozott védemét biztosító behatoás eeni rendszerének kiépítését. Az áraánatok aapán kerüön méregeésre, mey rendszer kiépítése indokot és finanszírozható. Meékeve: mindkét aánat műszaki dokumentációa és részetes áraánata.

2 HATÁROZATI AVASLAT:. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete hozzááru, hogy önkormányzati forrásbó kerüön feúításra, korszerűsítésre és bővítésre az önkormányzat tuadonában évő Szent Lászó Pébániatempom épüetének védemi és behatoás-ező rendszere az áraánatot tevő BOHUS SECURITY kiviteezésében. Határidő: únius 30. Feeős: Kovács Róbert pogármester V égrehatásért feeős: Hegedűs Károy mb. egyző Végrehatás eőkészítéséért feeős: Szarvasi Ákos főo;ztáyvezető Batek Miháyné főosztáyvezető 2. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az áraánatban szerepő. sz. vátozat kiépítését kívána megvaósítani bruttó ,- forint értékben, meynek forrása... B Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az áraánatban szerepő fokozott behatoás-védeemme eátott 2. sz. vátozat kiépítését kívána megvaósítani bruttó ,- forint értékben, meynek forrása... Határidő: únius 30. Feeős: Kovács Róbert pogármester V égrehatásért feeős: Hegedűs Károy mb. egyző V égrehatás eőkészítéséért feeős: Szarvasi Ákos főosztáyvezető Batek Miháyné főosztáyvezető 3. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete fekéri a pogármestert a munka evégzésének megrendeésére, vaamint a szerződés megkötésére. Határidő: 20. ápriis O. Kovács Róbert pogármester Feeős: V égrehatásért feeős: V égrehatás eőkészítéséért feeős: V égrehatás eőkészítéséért feeős: Hegedűs Károy mb. egyző Szarvasi Ákos főosztáyvezető Batek Miháyné főosztáyvezető B u d a p es t, február 18. Kovács Törvényességi szempontbó átta: L Hegedűs K~y mb. e g y~b

3 Szent Lászó Téri Tempom épüetének védemére tervezett behatoásező rendszer Áraánat B>AI'fSf L\ER. t. 44. TEL., FAX: MOBIL: \'WW.BOHUSSECtRIT.HU ---

4 Kőbányai Önkormányzat Pogármesteri Hivata Hegedűs Károy megbízott egyző úr részére Budapest Szent Lászó tér Budapest, 20. anuár 27. Leveünk ee: R4395/2011. Tisztet egyző Úr! Szent Lászó Téri Tempom épüetének védemére tervezett behatoásező rendszer Áraánat Kérem, engede meg, hogy megtiszteő fekérésének eeget téve a Kőbányai Szent Lászó téri Tempom épüetének védemére tervezett riasztórendszerre vonatkozóan az aábbi áraánatot tegyem: Az épüetben működö rendszer egy eavut, sok évve ezeőtt, a Muti Aarm áta teepített MAGNUMALERT típusú riasztórendszer, 6 zónabemenettet A központi egység nem bővíthető és a eeneg eginkább hasznáatos Contact ID formátumú kommunikációra sem akamas. Ennek fényében mindenképp szükséges ecseréni egy korszerű, bővíthető, egaább 32 zónás központra. Aánuk az ismert PARADOX áta gyártott, 48 zónáig bővíthető EVO 48 riasztóközpont akamazását, kék fényű, esztétikus, érintőgombos LCD kezeővet K656 LCD bientyúzet A heyszíni femérés során közötek aapán igény van a hátsó résznek (otár mögött: sekrestye, virágozó stb.), a két beáratáva együtt, továbbá az otár környezetének és a főbeárat, vaamint a két toronyfeáratnak evédésére. A főbeárat körü van kerítve egy aranyszínű ráccsa (2.5-3 m magas), ameyen beü csak meghatározott időben tartózkodhatnak a átogatók, a rácsig viszont a tempom nyitvatartásának egész idee aatt bemehetnek. Így szükség van egy eektronikus hévédeem kiaakítására a rács közveten környezetében, ameyik ezi, ha vaaki átmászott azon. A egkézenfekvőbb és kötségkíméöbb megodás három mozgásérzékeő akamazása, a ráccsa párhuzamos átómezőve, meyek a főbeárati ató partícióátó függetenek és küön SWAN 1000 ki/bekapcsohatóak. eeneg is taáhatóak, a központhoz hasonó korú érzékeök a rács mentén, de a kapott információk szerint nem működnek megbízhatóan, ami nem csoda, hiszen egyszerű, átaános környezetben hasznáható régi eszközökrő van szó. A tempom beső tere nagyon magas és ezért huzatos, csak néha fefűtött --- }()96 BUDAI'EST HALLER TEL., FAX: !40 MOIIIL:

5 .~ I5HUS ''o ~ { '\ ~ ' f'\ ' környezet, ezért ide a kombinát érzékeők (infra- és mikrohuámos tartományban is működő) teepítése avasot. A régi kiáások kábeeit fehasznáuk, az eőzetes mérések aapán nem sérütek az évek során. A főbeárati atón mármost is működik egy nyitásérzékeő, meyet beintegráunk az ú rendszerbe. Feszereünk egy 90 fokos mozgásérzékeőt is enné a beáratná, mey csak északa aktív. A főbeárat obb és baodaán taáható toronyfeáratok is védendők, meybő az egyik a karzatra vezet, aho hangosító berendezések is heyt kaptak. A másik feáratot csak atónyitás-érzékeőve átuk e, a karzatra vezetőt viszont atónyitás- és mozgásérzékeőve is, vaamint egy bientyűzette, meynek segítségéve kibekapcsoható ez a beárat, a tempom többi részétő függetenü. A vezetékezés itt rendkívü nehéz feadat, a faak esztétikus eege miatt (stukatúr stb.). Az otár közveten környezetét egy, ugyancsak kombinát, de nagyobb teesítményű BOSCH márkáú mozgásérzékeőve fedük e. A többi érzékeő (9 mozgás- és kettő nyitás-) a hátsó részt és a két beáratát védi, aho taáható többek között a sekrestye, virágozó, urnatemető stb. Ide kerü feszereésre az ú riasztóközpont is, vaamint a betéri szirénák és hangezők A régi rendszer kötéri szirénáa működőképes, ezért nem szükséges úat teepíteni, ami csak rontana a tempom esztétikus e egén. Az összes megévő nyitásérzékeőt beintegráuk az ú rendszerbe (p. tempomtér odasó beárati atói). Két bientyűzet szükséges, egy anná a hátsó beáratná, aho mad történik a tempom nyitása-zárása, egy pedig a fentebb emített toronyfeáratná, annak küön ki/bekapcsoására. A fenti rendszerkonfiguráció az. meéketben taáható árkakuáció tárgyát képezi. Femerüt még egy igény, éspedig a fentihez hasonó hévédeem kiaakitására az otár és kereszteőmedence körü is, küön partícióként, amey egy kézze kibekapcsoható zümmer segítségéve eez a sekrestyében, ha vaaki a tervezett kordon mögé hato be, az otár megközeítése céábó, a tempomtér nyitvatartási idee aatt, mikor a hátsó rács körüi védeem ki van kapcsova. A kiemeit terüetet körüvevő oszopokon semmiyen vezetékezés nem ehetséges, ezért itt csak vezetéknéküi technoógia akamazható. Hosszabb keresés és teszteés során megtaátuk azt a rádiós arendszert-típust, amey megbízhatóan teesíti a kért feadatot, a fent eírt, érzékeés szempontábó zavartees környezetben is. DUEVI vezetéknéküi dupa PIR eemes mozqásérzékeő Az eszközök egy orosz, régebben haditechnikában akamazott technoógia iszensze aapán készütek, két, irányítható érzékeőeem beépítéséve minden egyes mozgásérzékeőbe. A tápeátást az eszközökbe heyezett 9 V -os eem biztosíta, egaább egy évig, meyet ternerüését követően cseréünk. Az összesen 6 db vezetéknéküi mozgásérzékeő két vevőhöz csatakozik, meyek fogadák a rádióeeket és kábeen keresztü euttaták a riasztóközpont bemeneteire BmAI'EST HALLER TEL, FAX: :1() NI.OIIL: \\'WW.BOHSSECRITY.H ---

6 Ez a hévédeem, rádiós eegébő fakadóan nagyobb kötséget képez, ezért küön meéketbe fogatuk (2. meéket) a fentive azonos, de bővebb, két hévédeemme működő riasztórendszer árkakuációát Ietékteen szeméyek behatoása a védett terüetekre, vagy a rendszerek szabotáására (hatástaanítására) irányuó kíséret riasztást vát ki, éesített rendszerné, ekkor megszóa két betéri hangező és a megévő kötéri akkumuátoros hangező, amey a pébánia feé néz, és ezáta az ott tartózkodó szeméyek számára is haható. A központ ezze egyidőben feveszi a kapcsoatot, korszerű és gyors GPRS -es csatornán, a távfeügyeeti központta, aho megeenik a riasztást okozó, aktivát zóna száma. A riasztórendszer szünetmentes tápeátása a központi, 7 Ah -ás, vaamint a hozzáadott segédtáp 18 Ah -ás akkumuátoráva történik, így egy eseteges háózati feszütség kimaradás után is kb. 24 óráig működőképes marad. A mozgás védett terüeten beü, vaamint eseteges riasztás csökkenti ezt az időtartamot. A háózati feszütség megszűnését a központ ezi a távfeügyeet feé, így a szeméyzet időben intézkedhet. A riasztót egy GPRS átezőve átuk e, amey gyors, korszerű és biztonságos kommunikációt biztosít a távfeügyeettet A rendszert minden további kötség nékü, már a szereés befeeztéve bekötük a távfeügyeeti központunkba. A rendszerhez szükséges vezetékeket a ehetőségek szerint a már megévő, faba épített védőcsövekben, tégaburkoat fúgáában, ietve aho ez ekerüheteten, faon kívü heyezzük e, kábecsatornában. A rendszer teepítéséve kapcsoatos áraink március 31. -ig érvényesek. A eenegi értéket tartósan meghaadó devizaárfoyam (Ft/EU) befoyásohata az áraánatban eírt árakat is. Eőforduhat, hogy a szereés idee aatt akamasabb eszközt taáunk egy-egy heyiségbe, mint ami az aánatban szerepe (p. fai érzékeő heyett mennyezeti, stb.). Ezért nem zárható ki, hogy más típust szereünk fe egy iyen heyen, ami természetesen a rendszer végösszeget nem növei BtiAI'EST H:\LLH. U. 44. TEL., FAX: MOIIIL:

7 Eátási garancia: A Hungária biztosítóná megkötött feeősségbiztosításunk kitered mind a biztonságtechnikai rendszerek teepítésére, mind pedig beavatkozó egységge működtetett távfeügyeeti tevékenységünkre. Az átaunk teepített behatoásező központ, kezeők, bővítők, vezetékes érzékeők szerepeinek a MABISZ nyivántartásában, azokteepítéséta MABISZ aánások és eőírások figyeembevéteéve végezzük, azonban a riasztórendszer összességében nem tekinthető MABISZ áta eismert részeges vagy teeskörű eektronikus védemi rendszemek (ehhez sokka több érzékeő teepítése szükséges). ótáás: Az átaunk teepített rendszereernekre és az egyéb, tőünk megvásárot és beszeret berendezésekre, vaamint az átaunk végzett munkára év ótáást biztosítunk, mey a teepítés heyszínén érvényesíthető ingyenes kiszáással Amennyiben aánatunk enyerte tetszését, úgy a továbbiakban az auírott a 06/ teefonszámon á szíves rendekezésére a további részetek egyeztetésére. Budapest, 20. anuár 27. Tiszteette: -- ( Sarnoia Sebestyén Aex Viamosmémök i>a'est HALLER TEL., fa-x: MOIIL:

8 Szent Lászó Pébánia Budapest, X. ker., Szent Lászó tér an Meéket Leveünk száma: R4395/2011 Tárgy: Áraánat Hárompartíciós behatoásező rendszer teepítése a Tempomépüet beáratainak, hátsó részének, otárának védemére, főbeárat körüi hévédeemme ''. ). "., \ Termék neve Leírás Menny Menny egys Központ bientyűzet érzékeők 1 hang~ és fényezők tartozékok ~,;:.c: ;h;;,;; ~ ;,.. ;;,,;;;;,. Egység ár,,,,,",c!' """" '"'" ~-,;o>;')_, ;:,~,; "",'M~,;:> '~,1 "'' \>';'< v'',';t.,{,,.,~<r><' 'r"í~> '~' ' Paradox riasztóközpont, 8 bemenet, max. 192, 8 partíció, 1024 Osszesen PARADOX EVO 48 napóbeegyzés, LCD kezeőve 1 db 39125Ft 39125Ft K656 Paradox LCD kezeő, érintőgombos 2 db Ft Ft APR-ZX8 Zónabövítő, 8 zónás (dupázva 16) 1 db Ft Ft PARdoboz Központdoboz 2 db Ft Ft PS TRAFÓ Transzformátor riasztóközponthoz, 230V/45V AC,50Hz,21VA 2 db Ft Ft SA TEL 3 A-es tápegység, transzformátorra, 17Ah-ás akkunak SATELAPS-30 hey, beépített microprocesszoros tötő, 2 LED, hangezés 1 db 20019Ft 20019Ft feszütség kimaradáskor, 2 inf. OC kimenet DW 12V 7,OAh Zseés akkumuátor, 12V 7,0Ah 2 db Ft Ft DW 12V 18,0Ah Zseés akkumuátor, 12V 18,0Ah 1 db Ft Ft T1 Szabotázskapcsoó 2 db 975 Ft Ft GPRSALARM GPRS átátszó CID átezésre, teefonvona szimuáció riasztóközpont feé, távoró kanfiguráható 1 db 35 OOO Ft 35 OOO Ft CROW SWAN 1 OOO Kombinát mozgásérzékeő (infra+ radar), áítható érzékenységű 7 db Ft Ft Kétencsés ipari kombinát mozgásérzékeő (infra és radaros), BOSCH ISM 18W 16x2m max.terüet, burkot eektronika 1 db Ft Ft CROWSWAN Passzív dua mozgásérzékeő, 15 m x 90 érzékeési terüet 7 db Ft Ft Snodi Mozgásérzékeőkonzo 15 db 290 Ft Ft SC-570 Nyitásérzékeő szabotázsvédett dobozban 4 db Ft Ft STIM-1209 Betéri sziréna, hangszórós fehér doboz 2 db Ft Ft PS40 Piezós betéri sziréna 1 db 1 105Ft 1 105Ft Összesen Ft Esközök összesen szereési anyagok (csatornák, vezetékek, dobozok stb.) Munkadí Ft 30 OOO Ft 120 OOO Ft BI>A'IST HALLER. \, 44. TEL., fax: +36 2H-4H40 MO: \VWW.IOH\SSECURITY.HU ----

9 ep :~~PHP,S.---- Szent Lászó Pébánia Budapest, X. ker., Szent Lászó tér an Meéket Leveünk száma: R4395/2011 Tárgy: Áraánat Négypartíciós behatoásező rendszer teepítése a Tempomépüet beáratainak, hátsó részének, otárának védemére, dupa hévédeemme (főbeárat és otár körü) Termék neve Leírás! ' '! Menn Menny Y egys Egység ár " '~,,,_.,.,,,,, "'''- ' ~,\,) ',\;/ f, " ~-- r Paradox riasztóközpont, 8 bemenet, max. 192, 8 partíció, 1024 PARADOX EVO 48 napóbeegyzés, LCD kezeöve 1 db 39125Ft K656 Paradox LCD kezeő, érintőgombos 2 db Ft APR-ZX8 Zónabövítö, 8 zónás (dupázva 16) 1 db Ft PARdoboz Központdoboz 2 db Ft PS TRAFÓ Transzformátor riasztóközponthoz, 230V/45V AC,50Hz,21VA 2 db Ft SA TEL 3 A-es tápegység, transzformátorra, 17Ah-ás akkunak SATELAPS-30 hey, beépített microprocesszoros tötö, 2 LED, hangezés 1 db 20019Ft feszütség kimaradáskor, 2 inf. OC kimenet DW 12V 7,OAh Zseés akkumuátor, 12V 7,0Ah 2 db Ft DW 12V 18,0Ah Zseés akkumuátor, 12V 18,0Ah 1 db Ft T1 Szabotázskapcsoó 2 db 975 Ft GPRSALARM GPRS átátszó CID átezésre, teefonvona szimuáció riasztóközpont feé, távoró kanfiguráható 1 db 35 OOO Ft CROW SWAN 1000 Kombinát mozgásérzékeö (infra + radar), áitható érzékenységű 7 db Ft Kétencsés ipari kombinát mozgásérzékeö (infra és radaros), BOSCH ISM 18W 16x2m max.terüet, burkot eektronika 1 db Ft CROWSWAN Passzív dua mozgásérzékeö, 15 m " go érzékeési terüet 7 db Ft Snodi Mozgásérzékeökonzo 15 db 290 Ft SC-570 Nyitásérzékeő szabotázsvédett dobozban 4 db Ft STIM-1209 Betéri sziréna, hangszórós fehér doboz 2 db Ft P 540 Piezós betéri sziréna 1 db 1 105Ft Otár körüi RADOS hévédeem.küi;niezésse,, :t:':<~::' :Hv>:. \\ :.::: : ;;f,\i ::.:i:i.;,::.. :1:r~\c:::.,;.;;1 ';~: ::- DUEVIRX Rádiós vevő 2 db 21 OOO Ft DUEVITX Rádiós kotéri mozgsáérzékeö 6 db 21 OOO Ft APR3-ZX.4 + doboz Zónabövítö, 4 zónás (dupázva 8}, szabotászvédett dobozban 1 db Ft IEsközök- összesen szereési anyagok (csatornák, vezetékek, dobozak stb.) IMunkadí összesen összesen,,, ' ' r','! ;~.,.,, ' 39125Ft Ft Ft Ft Ft 20019Ft Ft Ft Ft 35 OOO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 105Ft,..,~;;)" 'i;{;.; ' "- '"''" 42 OOO Ft 126 OOO Ft Ft Ft Ft 33 OOO Ft 140 OOO Ft BAI'EST HALER TEL., FAX: S.t0 MOIIIL:

10 ) 1

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Készült: 2014.02.21 15:32

Készült: 2014.02.21 15:32 Eemi kötségvetés Készüt: 2014.02.21 15:32 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak,

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

AMAX panel 2100 EN. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód

AMAX panel 2100 EN. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN AMAX panel 2100 EN www.boschsecrity.h Az AMAX panel 2100 EN behatolásjelző rendszer lakóépületek, illetve kis- és közepes vállalkozások védelméhez használható.

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

6 x 2,8 mm AGYAS LÁNCKEREKEK 04B - 1 DIN 8187 - ISO/R 606. Osztás 6,0 Bels szélesség 2,8 Görg átmér 4,0

6 x 2,8 mm AGYAS LÁNCKEREKEK 04B - 1 DIN 8187 - ISO/R 606. Osztás 6,0 Bels szélesség 2,8 Görg átmér 4,0 6 x 2,8 04B 1 6,0 2,8 4,0 6,0 0,7 2,6 h 2 h 3 Anyaga: St 50 192 Kód d D 8 18,0 15,67 PS 02008 9,8 5 10 9 19,9 17,54 PS 02009 11,5 5 10 10 21,7 19,42 PS 02010 13 6 10 11 23,6 21,30 PS 02011 14 6 10 12 25,4

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

Előterjesztés. a Bársonyvirág utcai játszótér, és a Bihari utca-balkán utcai lakótelepen lévő játszótér. terveiről

Előterjesztés. a Bársonyvirág utcai játszótér, és a Bihari utca-balkán utcai lakótelepen lévő játszótér. terveiről Budapest hínír.~ X. kerüet Kí:íbán~ ai Önknrn:{nyrat Képvisd6-tcstüct iíésc Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere... 7.1MJ Y i 2.AA T 20 Jú 7. B ~1:J ;1fj1~.st~ ~,,...,... ~........,,...,,.,.,

Részletesebben

Hûtésben és fûtésben is nagyszerû

Hûtésben és fûtésben is nagyszerû Hûtésben és fûtésben is nagyszerû Ipari és c o mfort akamazásokra Foyadékhûtõ Fan coi 2006 Áttekintés Daikin Foyadékhûtõ Program Az ipari és komfort hûtés szées tartománya Ventiátor típus Típus Oda Eheyezés

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9 3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 HU DF-629TS + OUT9 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Soha ne nyissa ki a készülék

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szent László Plébániatemplom. és bővítésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat a Szent László Plébániatemplom. és bővítésére. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javasat a Szent Lászó Pébániatempom behatoás-jező rendszerének feújítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Szent Lászó Pébániatempom behatoás eeni védemi rendszere sok

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll.

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll. Kimenet o o 20 ma - RÓZSA SÁNDOR VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK. (RÁDIÓVEVÖKÉSZÜLÉKEK) MAGYAR HONVf:DELMI SPORTSZÖVET800 1964 MAGYAR HONVIi:DELMI SPORTSZOVETS~G TARTALOMJEGYZ~K 82. szém Rózsa Séndor

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 4078-10-4/20080320 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2008. március 20. 2013. március 31. vizsgálat helye: gyártó: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

Új Legmagasabb Biztonsági fokú tűz- és vagyonvédelmi, ipari távfelügyeleti rendszer. SA-Multicom, SA-Com, SA-GSMALL Kommunikátorok

Új Legmagasabb Biztonsági fokú tűz- és vagyonvédelmi, ipari távfelügyeleti rendszer. SA-Multicom, SA-Com, SA-GSMALL Kommunikátorok Új Legmagasabb Biztonsági fokú tűz- és vagyonvédelmi, ipari távfelügyeleti rendszer SA-Multicom, SA-Com, SA-GSMALL Kommunikátorok Eset tanulmány Másfél éve elszaporodtak azon esetek Pécsen, hogy a betörők

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 17. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

4-20 zónáig bővíthető riasztóközpont

4-20 zónáig bővíthető riasztóközpont 4-20 zónáig bővíthető riasztóközpont A központ főbb alkótóelemei: Rádiós nyitásérzékelő Passzív infra mozgásérzékelő Kombinált mozgásérzékelő Belétir sziréna, Kültéri sziréna Zónabővítő modul(ok) Rádiós

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Mágnesesség, elektrodinamika

Mágnesesség, elektrodinamika Mánesessé, eektrodinamika Máneses aapjeenséek: Eyes vasércek, pédáu manetit (Fe 3 O 4 ) képesek apró vasdarabokat maukhoz vonzani. máneses test és a vasdarab között mindi vonzó a köcsönhatás. z iyen máneseket

Részletesebben

K E R Á M I A K F T.

K E R Á M I A K F T. K E R Á M I A K F T. A MAT Kerámia Kft Magyarország egyik legnagyobb kályhacsempe gyártója. Gyártóüzemünk Magyarszombatfán található, ahol évszázados hagyománya van a kerámiagyártásnak. Termékeinket teljes

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés Nyomás és vízszintérzékelők, távadók, szabályzók, elektronikák Telephely: 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel/Fax: (1) 233-21-67 Honlap: www.erzekelo.hu E-mail: erzekelo@upcmail.hu GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő

Részletesebben

RIASZTÓRENDSZER FOGALOMTÁR

RIASZTÓRENDSZER FOGALOMTÁR Állapotjelzés: Behatolásjelző rendszer: Csendes élesítés: Élesítés: Érzékelési tartomány: Érzékelők: A távfelügyeletre kötött behatolásjelző rendszer jelzése a hálózati feszültség kimaradásáról, és adott

Részletesebben

DVComp Bt. Viszonteladói árlista

DVComp Bt. Viszonteladói árlista DVComp Bt. Viszonteladói árlista Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig Típus Leírás Lista ár (nettó) Lista ár (bruttó) DVC-CV-L669 450 TV soros felbontás Varifokális objektív: 4-9mm OSD menü (nyomógombok

Részletesebben

=... =...e exponenciális alakú a felírása. komplex számok nagyságai és x tengellyel bezárt szögei. Feladat: z1z 2

=... =...e exponenciális alakú a felírása. komplex számok nagyságai és x tengellyel bezárt szögei. Feladat: z1z 2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaso eyetem aapépésben (BS épésben) éstvevı ménöhaató sámáa (0) Matemata aapo A eméet édése öött seepehetne

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

R2T2. Műszaki leírás 1.0. Készítette: Forrai Attila. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

R2T2. Műszaki leírás 1.0. Készítette: Forrai Attila. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. R2T2 Műszaki leírás 1.0 Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web: www.rubin.hu

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

000000 (lásd szekció [800] a 41. oldalon)

000000 (lásd szekció [800] a 41. oldalon) 48-zónás Digiplex központ (DGP-848) Programozói útmutató Szoftver verzió 4.13 DGP-641BL/RB programozói útmutatóval DGP-848 Alapértelmezett telepítőkód 000000 (lásd szekció [800] a 41. oldalon) Alapértelmezett

Részletesebben

2040 Budaörs, Károly király utca 90. Tel/Fax: +36.23.414.816 Weblap: tellsystem.eu E-mail: info@tellsystem.eu

2040 Budaörs, Károly király utca 90. Tel/Fax: +36.23.414.816 Weblap: tellsystem.eu E-mail: info@tellsystem.eu 2040 Budaörs, Károly király utca 90. Tel/Fax: +36.23.414.816 Weblap: tellsystem.eu E-mail: info@tellsystem.eu EasyCon GSM Szoftver Miniatűr GSM kommunikátor (6 x 3 cm) 2 kontaktus vezérelt bemenet 1 db

Részletesebben

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

Általunk forgalmazott és telepített eszközök:

Általunk forgalmazott és telepített eszközök: Általunk forgalmazott és telepített eszközök: Az általunk forgalmazott és telepített eszközök MABISZ és BM OKF engedéllyel rendelkeznek, valamint megfelelnek a hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek.

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELAATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY α. Feadat: Az iert é záított adatokka atározzuk eg: a, Az eekedéi eenááa zebeni vonóerıt b, Az eez zükége

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó ó ő ő ó ö ő ő ű ó ú ö ó ó ő ó ü ó ó ő ó ó ő ó ü ó ő ő ő ó ő ő ö ó ó ó ö ö ü ö Á Á Ó ü ó ö ó ő ó ő ő Á É Á Ó ű ü ö ó ő ó ú ÉÉ ó ú ő ö ó ó ó ó ó ö ö ő ü ó ö ö ü ó ű ö ó ó ó ó ú ó ü ó ó ö ó

Részletesebben

É É É ü É ó ó É ű ó ÉÉ ó É ó É É ó É ü ó ó Ó ű ó ó ó ó ü É ü ű ó É É É É ü ü ó ó ó ü É ó É ó É ó ó ó ü ü ü ü ó ü ü ü ü ó ű ű É Í Ó Ü Ö ó ó ó Ó ó ü ü ü ű ó ü ü ű ü ü ó ü ű ü ó ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ó ó ű

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

ű Ő ű Ü Ü Ü ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú Ü Ő ű Ö ű Ü ű Ö ű Ú ű ű Ű É É ű ű ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű É Ű É Ü Ü Ú É É ű ű ű Ü ű É É Ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű ű Ö É Ó É É É Ü

Részletesebben

Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása

Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása Általános leírás: A készülék általános célú GSM alapú távjelző modul, amely bemeneti indítójel (pl. infravörös mozgásérzékelő) hatására képes SMS

Részletesebben

Spectra Központok. Spectra kezelők. Spectra modulok

Spectra Központok. Spectra kezelők. Spectra modulok kosp4000szett3 kosp4000szett Spectra SP 4000 4/8+2, max. 32 zónás központ (2 partíció, 32 kód, StayD), Mg10Led kezelő kosp65szett Spectra SP 65 központ, K10H kezelő, fémdoboz (205 x 255) kosp5500szett

Részletesebben

PowerSeries Neo Újgenerációs DSC központcsalád

PowerSeries Neo Újgenerációs DSC központcsalád PowerSeries Neo Újgenerációs DSC központcsalád Magyarország 1 Tartalomjegyzék Központ, billentyűzet és modulok Power NEO sorozatú központok... 5 PowerG vezeték nélküli adó-vevő... 7 PowerG vezeték nélküli

Részletesebben

Egyéni házi feladat. Az építés fázisai:

Egyéni házi feladat. Az építés fázisai: Mérnöki ngyétesítmények megvósítás BME Építéskiviteezési Tnszék Egyéni házi fedt Egy tö évtizede működő ipri prk dott részén új csrnok -épüet építését tervezik. A tervezett épüet egy egfeje kétszintes,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben