Ellenırzési nyomvonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenırzési nyomvonal"

Átírás

1 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk meéketét képezi. jogszbáyheynek vó megfeeés céjábó Röszke Község Önkormányztánk jegyzıje figyeembe véve PM eenırzési nyomvon kikításá közzétett útmuttóját következık htározz meg z eenırzési nyomvon ekészítéséve kpcsotos szbáyokt: 1. z eenırzési nyomvon kpcsotos átános szbáyok 1.1. z eenırzési nyomvon fogm z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv végrehjtási, pénzügyi ebonyoítási és eenırzési foymtink szöveges, vgy tábáztb fogt, i. foymtábrákk szemétetett eírás z eenırzési nyomvon jeentısége z eenırzési nyomvon jeentısége több terüeten is megmuttkozik. Iyen kiemet terüetek: - feeısségi szintek meghtározás, - szervezeten beüi együttmőködés megsziárdítás, erısítése, - szervezeti mőködés eemzése, fetérképezése feeısségi szintek meghtározás z eenırzési nyomvon ejárások együttesét jeenti, s ez pján meghtározásr kerünek z dott foymt trtozó feeısök, vmint z eenırzési pontok. z eenırzési nyomvon pján könnyen meghtározhtók küönbözı szinten áó feeısök, így feeısségi áncok jönnek étre szervezeten beüi együttmőködés megsziárdítás, erısítése z eenırzési nyomvon ekészítéséve szervezeten beüi együttmőködés színvon, eredményessége nı, mive szervezet egyes foymti, tevékenységei feeısök, ietve eenırzési pontok révén kpcsoódnk egymás szervezeti mőködés eemzése, fetérképezése z eenırzési nyomvon jeentıs pozitív htást gykoro szervezet mőködésére, mive kor szervezetben rejı mőködési kockáztok könnyen megtáhtók Feeısség

2 szerv eenırzési nyomvoni kikításáért szerv je trtozik közvetenü feeısségge. szerv jét zonbn nemcsk nyomvon kikításáért, hnem mőködtetéséért, fejesztéséért is feeısség terhei. 2. z eenırzési nyomvonk ekészítési szbáyi 2.1. nyomvonk ekészítésének eıkészüeti fedti z eenırzési nyomvonk gondoskodni ke szerv mőködésének foymtokr osztásáró, zz - fıfoymtok, és - fıfoymtokon beüi részfoymtok meghtározásáró. fı- és részfoymtok Besı eenırzési kézikönyvben kerünek meghtározásr, meyet nyomvon kikítás isméteten át ke tekinteni, szükség be ke vonni besı eenırzésse fogkozó munktárskt is. Csk mőködést tejes egészében átfogó foymtrendszert ehet pu venni z eenırzési nyomvonk kikításáná. besı eenırzési rendszer át meghtározott, és FEUVE rendszerben hsznát foymteírások egyezıségét biztosítni ke, mive két eenırzési rendszer így tudj egymás tevékenységét egjobbn segíteni, támogtni z eenırzési nyomvon rendszere z eenırzési nyomvon hivtkozott jogszbáy pján z ábbi terüetekhez kpcsoódv kerüt meghtározásr: - tervezésse kpcsotos eenırzési nyomvon, - pénzügyi végrehjtáss kpcsotos eenırzési nyomvon, vmint 2.3. z egyes eenırzési nyomvonk trtmi követeményei z eenırzési nyomvonk kikításáná figyeembe ke venni z ábbi trtmi követeményeket. z eenırzési nyomvon trtmzz - sorszámot eegendı fıbb munkfoymtonként megdni, - tevékenység, fedt, munkfoymt - megnevezését, - jogszbáyi pját (ehet központi jogszbáy, ietve besı szbáyzt), - fedteátójánk megnevezését (ide értve z eıkészítıt is),

3 - tevékenységge kpcsotbn eátott eızetes, foymtb épített, vmint utógos eenırzés - módját, eszközét, - fedteátóját, - htáridıt tervezésse kpcsotos eenırzési nyomvon tervezésse kpcsotos eenırzési nyomvon meghtározz tervezéshez kpcsoódó, nnk részeként definiáhtó fıtevékenység megnevezését, így z ábbi kiemet terüeteket: - gzdsági progrm, - kötségvetési koncepció, - kötségvetési tervezés. kiemet fıtevékenységeken beü munkfoymtok kerütek meghtározásr. z egyes tevékenységekhez meghtározásr kerütek 2.3. pont i dtok. tervezésse kpcsotos eenırzési nyomvon - részetes tábáztos ismertetését z 1. számú táb trtmzz pénzügyi végrehjtáss kpcsotos eenırzési nyomvon végrehjtáss kpcsotos eenırzési nyomvon meghtározz végrehjtás kpcsoódó fıfoymtok, tevékenységek megnevezését, így z ábbi kiemet terüeteket: - szbáyztok készítése, ktuizáás, - szeméyi jutttások és étszám-eıirányzt fehsznáás, - doogi kidások eıirányzt fehsznáás, - fehmozási kidások eıirányztánk fehsznáás, - sját bevéteek eıirányzt tejesítése, - ámi támogtás, zájáruás, egyéb központi forrás eıirányzt tejesítése, - fıkönyvi és nitikus könyveés, - bizonyti rend és bizonytkezeés, - házipénztári pénzkezeési tevékenység,

4 - bnkszámforgom kezeési tevékenység, - etározási tevékenység, - seejtezési tevékenység, - pénzgzdákodáss kpcsotos tevékenység (köteezettségváás, utványozás, érvényesítés, eenjegyzés), - vgyongzdákodás, - fé i tevékenység, - i tevékenység. kiemet fıtevékenységeken beü munkfoymtok kerütek meghtározásr 2.3. pont. végrehjtáss kpcsotos konkrét eenırzési nyomvon - részetes tábáztos ismertetését 2. számú táb trtmzz. 3. z eenırzési nyomvon kpcsotos speciáis szbáyok 3.1. szerv je e szbáyzt meéketeként rendekezhet úgy, hogy z eenırzési nyomvonk további pontosításr, ietve részetezésre kerüjenek. E fedt eátás érdekében ütemtervet htározht meg. z ütemtervben meg ke jeöni ez esetben z egyes részfedtokt, htáridıket, vmint feeısöket z eenırzési nyomvonkt 3.1. ponttó függetenü évente egább egy feü ke vizsgáni, meyért szerv je trtozik közveten feeısségge z eenırzési nyomvon kpcsotos ejárásrendet z ejárásrend áírását ke kmzni. Ket:... jegyzı

5 1. számú tábázt tervezésse kpcsotos eenırzési nyomvon Munkfoymt, tevékenység (1) Jogszbáyi p (2) Fedteátó Módj, eszköze 1. progrm - képviseı-testüet gzdsági progrmjánk eıkészítése (1) Önk. tv. (2) Képviseı testüet Eızetes i eenırzés Foymtb épített eenırzés Utógos i eenırzés Megbeszéés Fedt eátój és pogármester Legább progrm készítésenként Módj, eszköze Tervezet megtekintése, konzutáció Fedt eátój és pogármester Fedt tt min. egyszer Módj, eszköze Végeges gzdsági progrm tervezet megtekintése, Fedt eátój Htáridı Htáridı Htáridı ktuáisn - képviseı-testüet gzdsági progrmjánk módosítás, feüvizsgát (1) Önk. tv. (2) Képviseı testüet Megbeszéés és pogármester Cikusonként min. egyszer Tervezet megtekintése, konzutáció és pogármester Fedt tt min. egyszer módosítás tervezet, ietve feüvizsgát eredményének megtekintése, ktuáisn 2. Kötségvetési koncepció - koncepció összeáítás (2) gzdsági Megbeszéés, ietve tárgyév ¾ gzdákodásró szóó tervezet. z önkormányzt bevétei forrásink számbvétee. z eátndó fedtok femérése z intézményekre is kiterjedıen., Koncepció összeáítás Jogszbáyi és besı eıírásokk vó foymtos egyeztetés Foymtos Megbeszéés, konzutáció során nnk, hogy koncepcióbn figyeembe vették-e heyen képzıdı bevéteeket, vmint z ismert köteezettségeket,, pogármester koncepció véeménye ztetése

6 - koncepció véeményeztetése (2) jegyzı - koncepció benyújtás (2 pogármester - koncepció megtárgyás (2 képviseı-testüet 3. Kötségvetési tervezés - tervezet ekészítésére vó eméeti, szkmi fekészüés (2 jegyzı, gzdság - tervezés munkfoymtokr vó ebontás, munkmegosztás (2 jegyzı - tervezésse kpcsotos fedteátásr vontkozó átános szbáyok meghtározás és betrttás (2) jegyzı - kötségvetési rendeet címrendjének kikítás, címrend i tervezés (2 gzdsági - tervezés során eátndó egyeztetési fedtok (2) gzdsági Beszámottás, hogy koncepció véeményeztetése mey szerveket érinti (heyi önkormányzti bizottságok) véeményezett koncepció tervezet benyújtás i Szkmi konzutáció, értekezeten vó részvéte Megbeszéés z egyes tervezési munkfoymtok eátásánk várhtó idıszkiró, és munkmegosztás rendjérı Szóbei utsítás z egyes tervszámok átámsztásánk rendjérı (p. tpsztti dtok, részetes számítások stb. követeménye) Vezetıi beszámottás szóbei Konzutáció z eátndó egyeztetési fedtokró, pogármester Pogármester,, gzdsági, pogármester gzdsági koncepció összeáítás át benyújtás Tervezési munkák Tervezési munkák Tervezési munkák Tervezési munkák Tervezési munkák Beszámottás rró, hogy véeményeztetésre jogosutk megkpták koncepció tervezetet Központi irányevek, útmuttók Egyezetés, szóbei beszámottás, vmint z ekészüt írott nygokb történı betekintés tervezés munkpédányib, pszámításib történı betekintés, tájékozttás kérés tervezési munkák megkezdése során z egyes címrendek kötségvetésébe vó betekintés z egyeztetési fedtok dokumentumink, fejegyzéseinek véeménye ztetés tt egább 1 Dokumentum eenırzés: véeményeket cstoták-e koncepció tervezethez képviseı-testüeti üés jegyzıkönyve pján végeges, jóváhgyott koncepció Foymtos tervezés eméeti szkmi dokumentumi megétének Foymtos Szóbei beszámottás tervezési fedtok eátásánk menetérı, pogármester, gzdsági Foymtos tervezési dokumentáció beeértve vmennyi tervszámot megpozó számítást, nyivántrtást stb. - Foymtos tervezési dokumentáció, kötségvetési rendeettervezet címrend i Legább 1 z egyeztetés foymtánk utóg, rendekezésre áó dokumentumok pján koncepció benyújtás koncepció megtárgy ás Tervezés során Tervezési fedtok Tervezési fedtok Tervezési fedtok Tervezési fedtok

7 - szeméyi jutttások és étszám-eıirányzt tervezése, közszogáti szbáyzt (2) gzdsági, jegyzı - munkdókt terheı járuékok tervezése, közszogáti szbáyzt (2) gzdsági - doogi jeegő kidások tervezése t (2) gzdsági tervezést végzı szeméy szeméyi jutttások tervezésére vontkozó jogszbáyi, ietve besı szbáyozási háttérismereteirı vó tájékozódás, ietve szükséges tájékozttás megdás tervezést végzı szeméy munkdókt terheı járuékok tervezésére vontkozó, - tervezésné kmzndó - jogszbáyi ismereteirı vó tájékozódás, ietve szükséges tájékozttás megdás tervezést végzı szeméy egyes doogi kidásokr vontkozó jogszbáyi (p. áf), besı szbáyozási (munkruh, étkezési kötségtérítés stb.), tervezésné figyeembe veendı egyéb tényezıkke (p. fedtvátozás) kpcsotos ismereteirı vó tájékozódás, ietve szükséges tájékozttás megdás Szeméyi jutttások tervezése munkdók t terheı járuékok tervezése Doogi jeegő kidások tervezése tervezési foymtok szkmi nyomon követése z evégzett munk áttekintéséve, szükség esetén konzutáció tervezési foymtok szkmi nyomon követése z evégzett munk áttekintéséve, szükség esetén konzutáció szeméyi jutttások tervezését végzı bevonásáv tervezési foymtok szkmi nyomon követése z evégzett munk áttekintéséve, szükség esetén konzutáció tervezés tt egább 1 tervezés tt egább 1 tervezés tt egább 1 terüetre vontkozón ekészüt tervezet és z zt megpozó számítások, ietve beszámottás z evégzett fedtró terüetre vontkozón ekészüt tervezet és z zt megpozó számítások, ietve beszámottás z evégzett fedtró terüetre vontkozón ekészüt tervezet és z zt megpozó számítások, ietve beszámottás z evégzett fedtró szeméyi jutttások tervezési fedteát ását munkdók t terheı járuékok tervezési fedteát ását doogi kidások tervezési fedteát ását

8 - jutttások, támogtások tervezése, heyi szociáis rendeet, gyermekvédemi eátásokr vontkozó heyi rendeet (2 gzdsági - beruházások, feújítások és egyéb fehmozási céú kidások, támogtások tervezése (2 gzdsági - sját bevéteek tervezése (2 gzdsági, dóügyi ügyintézı - z ámi támogtások, zájáruások, átvett pénzeszközök tervezése, z ámi támogtások tervezésre vontkozó útmuttók, eirtok, (2) gzdsági - z eızı évi pénzmrdvány tervezése, pénzmrdványr vontkozó besı rendekezések (2) gzdsági Tájékozódás, tervezést végzı szeméy érintett terüetre vontkozó jogszbáyi, besı szbáyozási (beeértve terüetre vontkozó heyi rendeetet is) ismereteirı, vmint szerv tervezésné figyeembe veendı köteezettségváásink Tájékozódás tervezést végzı szeméy érintett terüetre vontkozó ktuáis ismereteirı, z önkormányzt iyen irányú eképzeéseirı, vmint szerv tervezésné figyeembe veendı köteezettségváásink z ismert és várhtó bevétei források, konzutáció foymtbn évı szerzıdésekrı, testüeti eképzeésekrı z egyes források igénybevétei ehetıségeinek szkmi, z eızetes dtszogáttás újr tervezés fetéteeinek szkmi jogszbáyi háttérismeretrı vó beszámottáss terüet tervezése terüet tervezése, pogármester terüet tervezése terüet tervezetése terüet tervezése tervezési foymtok szkmi nyomon követése z evégzett munk áttekintéséve, szükség esetén konzutáció tervezési foymtok szkmi nyomon követése z evégzett munk áttekintéséve, szükség esetén konzutáció, jvst terv vriánsok kidogozásár tervezés foymán munkpédányok, megévı szerzıdésekke, egyéb dokumentumokk vó összevetése tervezési munkpédányok, egyéb dtszogáttások egyeztetése, beszámottás pénzmrdvány tervezésének, számításink tervezés tt egább 1 tervezés tt egább 1 tervezés tt egább 1 tervezés tt egább 1 tervezés tt egább 1 terüetre vontkozón ekészüt tervezet és z zt megpozó számítások, ietve beszámottás z evégzett fedtró terüetre vontkozón ekészüt tervezet és z zt megpozó számítások, ietve beszámottás z evégzett fedtró, tervvriánsok megpozottságánk konzutációv bevéte tervének tervezett dtokró konzutáció bevétei tervek tejes dokumentációjánk, szükség esetén szóbei beszámottás pénzmrdvány tervezését átámsztó számítások terüet tervezési fedteát ását terüet tervezési fedteát ását sját bevéteek tervezése terüet tervezése terüet tervezési fedteát ását

9 - bevétei és kidási eıirányztok egyensúyánk megteremtése, trték és/vgy hite tervezése (2 gzdsági - rendeet-tervezet, központi útmuttók (2) gzdsági - rendeet-tervezetet megpozó információk (2) gzdság - rendeet-tervezet eıterjesztésének (2 gzdsági - z ámháztrtási méregek összeáítás (2) gzdsági - kötségvetési rendeet megtárgyás, jóváhgyás (2) képviseı-testüet Eızetes konczutáció bevétei és kidási eıirányztokró, zok fıösszegeirı, z egyezıség megteremtésének ehetıségeirı Eızetes szkmi konzutáció rendeettervezet trtmáv, formájáv kpcsotos i evárásokró Eızetes megbeszéés testüet át kért információk trtmáró, méységérı vontkozó besı eıírások, p. SZMSZ, és z eıterjesztésse szembeni evárások méregekre vontkozó jogszbáyi, és köteezıen ekészített besı szbáyok, iránymuttás méregek ekészítésére vontkozón képviseı-testüet rendeetet megtárgyó üésére, mint tájékozttást dó szeméy fekészütségének konzutációv, pogármester, (pénzügyi bizottság enöke), pogármester, pogármester, (pénzügyi bizottság enöke) részterüete k tervezését tervszámok kidogozás rendeettervezet ekésztését rendeettervezet ekészítését méregek testüeti üés z egyensúy megteremtésére vontkozó evezetések, munkpok rendeet-tervezet kidogozás során szóbei egyeztetés, ietve fékész nygok, piszkoztok z információk során dokumentumtervezetek, munkpédányok, megbeszéés z eıterjesztés összeáítás közben készüı dokumentációb vó betekintés, ietve szükség esetén konzutáció méregek készítése során munkpédányok, szükség esetén konzutáció fedt bevétei és kidási tt eıirányztok egább 1 egyezıségének z összesített dtokt trtmzó dokumentumok, kimuttások pján rendeettervezetervezet kész rendeet-, összeáítás ietve beszámottás során fedt eátásáró egább 2 z z információk információ során k kész dokumentáció összeáítás tt egább 1 z kész eıterjesztés eıterjeszté, szóbei s beszámottás fedtró közben egább 1 méregek kész méregek, szóbei során tájékozttás kérése egább 2 munk evégzésérı z összesített dtokt trtmzó tervek ekészítését rendeettervezet ekészítését végeges információ ekészítés z eıterjeszté s ekészítését z Áht-s méregek

10 - z eemi kötségvetés megápítás, dokumentációjánk, továbbítás (2 gzdsági, könyveı - kötségvetési dokumentációk megırzése (2 gzdsági, könyveı z eemi kötségvetés trtmi követeményeive kpcsotos szkmi ismeretek fefrissítése konzutációv, tervezési segédnygok áttekintéséve kész dokumentációk kezeésére vontkozó utsítás megdás Eemi kötségveté s összeáítás dokumentá ciók ekészítését z eemi kötségvetés megápítás során munkpédányok Foymtos n z ekészített eemi kötségvetés és jóváhgyott kötségvetési rendeet áttekintéséve dokumentációk tároásánk beszámottáss, ietve kezeés módjánk z eemi kötségveté s ekészítését, de nnk információ s rendszerbe vó továbbítás komsz erően

11 2. számú tábázt pénzügyi végrehjtáss kpcsotos eenırzési nyomvon Munkfoymt, tevékenység (1) Jogszbáyi p (2) Fedteátó Módj, eszköze 1. Szbáyztok, ktuizáás - mőködést megpozó szbáyztok, ktuizáás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete (2) Szerv je, Képviseı-testüet Megbeszéés Legább évente - pénzügyi-gzdákodási terüet kötségvetési végrehjtási szbáyztink, ktuizáás 1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei (2) Szerv je, gzdsági je 2. szeméyi jutttások és étszám eıirányzt fehsznáás - szeméyi jutttások, étszám eıirányzt fehsznáás, és fehsznáás nyomon követése 1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei (2) gzdsági, számvitei ügyintézı Megbeszéés Legább évente fedt eátásáv kpcsotos i evárások kötségveté s jóváhgyás át Tervezet megtekintése, konzutáció Tervezet megtekintése, konzutáció nyivántrtások, kimuttások vezetésének, pdokumentumokk vó egyeztetése Fedt tt min. egyszer Fedt tt min. egyszer Kész szbáyztok megtekintése, eenırzés Kész szbáyztok megtekintése, eenırzés z év nyivántrtások során hvont 1 vezetésérı beszámottás Eızetes i eenırzés Foymtb épített eenırzés Utógos i eenırzés Fedt Htáridı eátój idı Fedt Htár- Fedt Módj, eszköze Módj, eszköze eátój eátój Htáridı ktuáisn ktuáisn egább fé, ietve z kpcsoódv 1 komm

12 - jutom eıirányzt és jutom kifizetése, vmint kifizetett összegek 1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei (2) gzdsági, számvitei ügyintézı - z eıirányzt-fehsznáási terv szeméyi jutttásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvstok kidogozás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, (2) gzdsági terüetre vontkozó jogszbáyi és besı szbáyozási kérdések 3. doogi kidások eıirányztánk fehsznáás - doogi kidások beszerzéséve fedtok, tevékenységek, kpcsotos munkmegosztás szkfedtok és z tevékenységi átuk fehsznát doogi kidások terüetenként, fedtonként, szkfedtonként (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend (2) gzdsági - megrendeések és fehsznáások kezeése, kidási eıirányztok tejesítése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend (2) gzdsági - z eıirányzt-fehsznáási terv doogi kidásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvstok kidogozás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, (2) gzdsági, feeısök meghtározás megrendeések és doogi kidások fehsznáási rendjére vontkozó utsítás kidás, rendszer feáítás Jutom eıirányzt ánk meghtároz ás, ietve fehsznáá s Negyedéve nként min szer, ietve fedtváto záskor 1- szer, ietve fedtváto záskor negyedéven ként min. 1 jutmzás eıirányzt meghtározásánk, vmint kifizetésének nyomon követése, számítások z eıirányztfehsznáási terv szeméyi jutttásokr vontkozó részének, i iránymuttás megdás z eıirányztfehsznáási ütemterv tejesítésének figyeemme kísérése dokumentumok pján fedteátókk vó megbeszéés feáított rendszer és z utsítás nyivántrtásokb vó betekintésse, ietve beszámottáss z eıirányztfehsznáási terv doogi kidásokr vontkozó részének, i iránymuttás megdás z eıirányztfehsznáási ütemterv tejesítésének figyeemme kísérése fıkönyvi kivont pján Eıirányzt vátozttás, ietve jutom kifizetése Hvont 1 Igény Hvi rendszeress égge Hvont 1 terüetre vontkozó nyivántrtások, számítások utógos z eıirányztfehsznáási terv és nnk tejesítésérı vó beszámottás fedtok, tevékenységek, szkfedtok doogi kidásiért feeıs szeméyek szóbei beszámottás végzett tevékenységükrı feeısök beszámottás z eıirányztfehsznáási terv és nnk tejesítésérı vó beszámottás egább fé, ietve z kpcsoódv 1 komm egább fé, ietve z kpcsoódv egább fé, ietve z kpcsoódv egább 2 komm egább fé, kpcsoódv

13 4. fehmozási kidások eıirányztánk fehsznáás - fehmozási kidások fehmozási kidások tejesítéséve tejesítéséve kpcsotos kpcsotbn döntés feeısségi ktegóriák eıkészítésért (eıkkuáció, (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei árjántok), rend, Közbeszerzési szbáyzt döntésért, vmint (2) jegyzı - z eıirányzt-fehsznáási terv fehmozási kidásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvstok kidogozás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, (2) gzdsági 5. sját bevétek eıirányzt tejesítése - sját bevéteek beszedéséve kpcsotos munkmegosztás tevékenységi terüetenként, fedtonként, szkfedtonként (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend, heyi dórendeetek (2) gzdsági, dóügyi ügyintézı, könyveı - béreti díjk beszedése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend (2 számvitei ügyintézı fedtok, tevékenységek, szkfedtok és z átuk beszedendı bevéteek, vmint beszedésse kpcsotos fedtok, feeısök meghtározás megévı szerzıdések, vmint béreti díjkr, fetéteekre vontkozó szbáyozások, bérbedásokk kpcsotos ebonyoítási ejárás meghtározás 1- szer, ietve ngyobb fehmozá si kidás esetén Negyedéve nként min szer, ietve fedtváto záskor 1- szer, ietve szükség esetén fedt eátókk vó megbeszéés, döntéseıkészítés, döntés, és döntés végrehjtás dokumentum tervezeteinek döntés végrehjtásért feeısök meghtározás, vontkozó besı szbáyok z eıirányztfehsznáási terv fehmozási kidásokr vontkozó részének, i iránymuttás megdás z eıirányztfehsznáási ütemterv tejesítésének figyeemme kísérése fıkönyvi kivont pján fedteátókk vó megbeszéés feáított rendszer és z utsítás nyivántrtásokb, béreti szerzıdésekbe vó betekintésse, ietve beszámottáss Szükség Hvont 1 Igény Hvi rendszeress égge beruházási tevékenységrı fedteátók utógos szóbei beszámottás megvósításs kpcsotos dokumentumok párhuzmos áttekintéséve z eıirányztfehsznáási terv és nnk tejesítésérı vó beszámottás fedtok, tevékenységek, szkfedtok bevéteeinek beszedéséért feeıs szeméyek szóbei beszámottás végzett tevékenységükrı feeısök beszámottás, rendekezésre áó dokumentumok egább fé, ietve z kpcsoódv egább fé, kpcsoódv egább fé, ietve z kpcsoódv egább 2 komm

14 - z dóbevéteek beszedése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend, dójogszbáyok, z dók beszedésére, nyivántrtásár vontkozó jogszbáy, heyi dó rendeetek, (2) dóügyi ügyintézı - egyéb, z eızıekben ki nem emet bevéteek (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend (2) számvitei ügyintézı z dóbevéteekke kpcsotos központi, és heyi jogszbáyok (rendeetek), fontosbb vátozásokk kpcsotos konzutáció Bevéte típusonként bevétee kpcsotos ejárási rend, feeısök meghtározás 1- szer, ietve szükség esetén 1- szer, ietve szükség esetén z dózttási foymt figyeemme kísérése, z dóbevások, ietve dókivetések kezeésének, fizetési fegyeem nyomon követése, dóbehjtási intézkedésekre vó utsítás meghtározott ejárási rend betrtásánk nyivántrtásokb, szerzıdésekbe vó betekintésse, ietve beszámottáss z eıirányztfehsznáási ütemterv tejesítésének figyeemme kísérése fıkönyvi kivont pján - z eıirányzt-fehsznáási terv z eıirányztfehsznáási terv sját nként min. Negyedéve bevéteekre vontkozó részének bevéteekre 1 betrtás, módosítási jvstok vontkozó részének, i kidogozás iránymuttás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, megdás (2) gzdsági 6. Ámi támogtásokk, zájáruásokk, egyéb központi forrás eıirányztánk tejesítése - z év közben igényehetı támogtások, zájáruások, egyéb források igényése (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, központi eirtok (2) szerv je, gzdsági je, számvitei ügyintézı, jegyzı - páyáztok (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, központi eirtok, páyázti kiírások, páyáztok eszámoásár vontkozó szbáyok (2) Szerv je, ietve gzdákodási, számvitei ügyintézı, jegyzı z igényésse kpcsotos jogszbáyok, ietve tájékozttó eirtok, továbbá z igényési fetéteek z egyes páyáztok figyeéséve, páyázti eképzeésekke kpcsotos evek, feeısök meghtározás Negyedéve nként min. 1 Hvont min. 1 z igényések rendjének, ietve zok tejesítésének figyeemme kísérése z igényı dokumentumok, vmint támogtást megítéı értesítések pján páyáztokk kpcsotos tevékenység figyeemme kísérése, páyázti jvstok Hvi rendszeress égge Hvi rendszeress égge Hvont 1 Hvont 1 Hvont 1 feeısök beszámottás, rendekezésre áó dokumentumok, fé és idıszkr tervezett, tényeges dóbevéte, vmint hátrékok ; beszámottás feeısök beszámottás, rendekezésre áó dokumentumok z eıirányztfehsznáási terv és nnk tejesítésérı vó beszámottás z ámi támogtás egyeztetı táb, vmint szervné kimuttott dtok egyeztetése, és szóbei beszámottás páyázt tervezeteinek, jóváhgyás, szóbei beszámottás egább 2 komm ( fé és z kpcsoódó n) egább 2 komm egább fé, kpcsoódv egább fé, kpcsoódv Hvont min. 1 komm

15 7. Fıkönyvi és nitikus könyveés - fıkönyvi könyveés (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend, számvitei jogszbáyok (2) könyveı - nitikus könyveés (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend, számvitei jogszbáyok (2) számvitei ügyintézı, dóügyi ügyintézı - fıkönyvi könyveés és z nitikus nyivántrtások közötti kpcsot, fedások (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeete, számvitei rend, számvitei jogszbáyok (2) könyveı, számvitei ügyintézı, dóügyi ügyintézı 8. Bizonyti rend és bizonytkezeés - bizonyti rend 1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, (2) Szerv je, gzdsági je fıkönyvi könyveés dott év sjátosságink, vátozásánk. fıkönyvi szám ábontásokr vó igény meghtározás. fıkönyvi könyveés során munkmegosztás rendjének kikítás, besı htáridık megdás. központi eıírás mitt köteezı, ietve sját besı információigény kieégítése céjábó fontos nitikus nyivántrtások körének, vezetési módjánk dott évre vontkozó meghtározás, z eseteges vátozásokr figyeemfehívás fedások rendjének, besı szbáyozásánk érintettekke vó bizonyti rend dott évi kiemet terüteinek, z eseteges új eemek megtárgyás 1, központi, részetes számkeret -tükör jánás megjeenés ét 1, z dott évi tényeges könyveési munkák megkezdés e 1, tényeges könyveési fedtok 1, tényeges könyveési fedtok fıkönyvi könyveés kikított rendjének betrttás fıkönyvi kivontok és számforgmk eenırzéséve, szükség esetén iránymuttáss z nitikus nyivántrtások kikított rendjének nyivántrtásokb vó betekintésse, zok posság, nprkészsége stb. szempontjábó fedások ekészítésének figyeemme kísérése, fedások számszki bizonyti rend betrtásánk nyomon követése foymtokb vó betekintésbe, ietve szóbei beszámottás Hvont 1 Hvont 1 Fedásonk ént 1 Fedásonk ént 1 fıkönyvi kivontok, tejesítési dtok eıirányzttokk, eıirányztfehsznáási ütemtervve és vó összehsonítás, szóbei beszámottás i tevékenysé gekhez kpcsoódó n, zok Szóbei beszámottás i tevékenysé gekhez kpcsoódó n, zok Szóbei beszámottás i tevékenysé gekhez kpcsoódó n, zok Szóbei beszámottás i tevékenysé gekhez kpcsoódó n, zok

16 - bizonytkezeés (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, bizonyti szbáyzt, bizonyti bum (2) számvitei ügyintézı, könyveı, dóügyi ügyintézı 9. Házipénztári pénzkezeési tevékenység - szerv készpénzforgmánk heyettes, bonyoítás bevétei és kidási pénztárbizonyt pján (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, bizonyti szbáyzt, bizonyti bum, házipénztár és pénzkezeési szbáyzt (2) Pénztáros bizonytkezeés fontosbb terüeteinek, küönös tekintette z új bizonytkezeési terüetekre pénztáros, pénztár ietve pénztáreenır szeméyének feüvizsgát, feeısségi nyitkoztok megétének, összeférhetetenségi heyzetek feodás 10. bnkszámforgom kezeési tevékenység - bnkszámforgom keresztü bonyoítás (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény bnkszám végrehjtási rendeetei, bizonyti szbáyzt, rendekezési bizonyti bum, bnkszámpénz kezeési jogosutságg szbáyzt (2) számvitei ügyintézı nyivántrtási - z utások tejesítése (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, bizonyti szbáyzt, bizonyti bum, bnkszámpénz kezeési szbáyzt (2) számvitei ügyintézı 11. etározási tevékenység - etározásr vontkozó ktuáis szbáyok (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, etározási és etárkészítési szbáyzt (2) Szerv je, gzdsági z bnkszámán bonyoódó forgom során feett bírók, besı és utási rend z utások tejesítési rendje eveinek, vezetendı nyivántrtások trtmánk meghtározás etározáss kpcsotos jogszbáyi eıírások, vátozások 1, tényeges könyveési fedtok 1, ietve szükség 1, ietve szükség 1, ietve szükség 1, ietve szükség bizonytkezeés betrtásánk nyomon követése foymtokb vó betekintésbe, ietve szóbei beszámottás pénztár tevékenységének pénztárnpó, ietve pénztárjeentések pján, szükség esetén rovncs készítése, beszámottás bnkszámforgom bnknpó, ietve bnkszámforgom tétees vizsgátáv z utások rendjének nyivántrtások pján, fizetési feszóítások, késedemes fizetések esetén konzutáció etározásr vó fekészüés során szkmi beszámottás, z kmzndó nyomttványok Hvont 1 Hvont 1 komm Hvont 1 komm Hvont 1 komm Szóbei beszámottás i tevékenysé gekhez kpcsoódó n, zok pénztári tevékenység szóbei beszámottáss bnkszám kezeési tevékenység szóbei beszámottáss Beszámottás bejövı számák utási rendje betrtásáró Letározásr Beszámottás vó fekészüésrı fekészüés során komm 1-2 komm 1-2 komm 1 komm

17 - etározás értékeéséné figyeembe veendı értékeési szbáyok (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, értékeési szbáyzt (2) Szerv je, gzdsági - etározási ütemterv (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, etározási ütemterv (2) gzdsági - etározási tevékenység tényeges végrehjtás (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, etározási és etárkészítési szbáyzt (2) könyveı, számvitei ügyintézı, gzdsági, részben önáó intézmény je - etárfeeıse 12. seejtezési tevékenység - seejtezésre vontkozó ktuáis szbáyok (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, seejtezési szbáyzt (2) Szerv je, gzdsági - seejtezés kezdeményezése (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, seejtezési szbáyzt, vgyongzdákodási szbáyzt, vgyonrendeet (2) részben önáó intézmény je, gzdsági - seejtezési tevékenység tényeges végrehjtás (1) Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, seejtezési szbáyzt (2) könyveı, számvitei ügyintézı, gzdsági, részben önáó intézmény je - etárfeeıse z eszközök és források értékeési szbáyi, és etározási tevékenységre kihtó fedtok etározási ütemterv ekészítéséve kpcsotos fedtok etározási tevékenység fedtok átbeszéése seejtezésse kpcsotos jogszbáyi eıírások, vátozások seejtezés kezdeményezéséve kpcsotos fedtok, jogkörök seejtezési tevékenység fedtok átbeszéése 1, ietve szükség egy, z ütemterv készítése 1, etározás végrehjtás 1, ietve szükség 1, seejtezési kezdemény ezés htáridejét megeızı 3 hónpbn 1, seejtezés végrehjtás z értékeés során szkmi tájékozttás nyújtás és konzutáció fedteátóv készüı ütemterv,, szükség esetén konzutáció etározás végrehjtásánk etározási dokumentumok pján seejtezésre vó fekészüés során szkmi beszámottás, z kmzndó nyomttványok készüı seejtezési kezdeményezések seejtezés végrehjtásánk seejtezési dokumentumok pján Letározásr Beszámottás z vó értékeési fedtok fekészüés eátásáró során 1-2 Letározási ütemterv során 1-2 Letározás végrehjtás tt 1-2 seejtezésre vó fekészüés során 1-2 seejtezési kezdemény e-zés tt 1-2 Seejtezési tevékenysé g tt 1-2 Beszámottás z ekészüt etározási ütemtervrı etározás záró jegyzıkönyvének átvétee, szükség esetén konzutáció Beszámottás fekészüésrı Beszámottás z ekészüt seejtezési kezdeményezésse kpcsotbn eátott fedtokró seejtezési jvst, ejárások stb.,, végeges seejtezési dokumentumok átvétee 1 komm 1 komm 1 komm 1 komm 1 komm Szükség

18 13. Pénzgzdákodáss kpcsotos tevékenység (köteezettségváás, utványozás, érvényesítés, eenjegyzés) - terüetre vontkozó szbáyok Vmennyi jogkör, szbáyok átános Hvont gykorásár pogármester egább 1 érvényesüésének egább 1- jogosutt közös figyeemme kísérése, 2 (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete megbeszéés,, év eején szbáyozásbn évı (2) Szerv je, gzdsági - köteezettségváások bonyoítás (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete, gzdákodási ügyrend (2) pogármester, pogármester - köteezettségváások eenjegyzése (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete, gzdákodási ügyrend, pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás (2) pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás központi és heyi szbáyok, értemezése köteezettségváásr vontkozó eıírások, nyivántrtásokr vontkozó eıírások rögzítése, pontosítás z eenjegyzés köteezı jeegének, körüményeinek, trtmánk, fehtmzott fedteátók tájékozttás, pogármester egább 1, év eején egább 1, év eején értemezési probémák köteezettségváási dokumentumok, egyeztetése más dokumentumokk köteezettségváások eenjegyzése során z eenjegyzés trtmánk megfeeı kontro eátás Eenjegyzı, ietve gzdsági Hvont egább 1-2 Minden köteezettsé gváás esetén Szóbei beszámottás szbáyok betrtásáv kpcsotbn Szóbei beszámottás, ietve köteezettségváások nyivántrtásánk, vmint z eıirányztfehsznáási ütemterv tejesítésének Szóbei beszámottás z eenjegyzési tevékenységge kpcsotbn Szükség Legább fé és kpcsoódv Legább fé és kpcsoódv - tejesítés szkmi igzoás (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete, gzdákodási ügyrend, pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás (2) pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás tejesítés szkmi igzoás menetének, z igzoás szempontjink, vmint módjánk meghtározás, közös értemezés egább 1, év eején tejesítés szkmi igzoás menetébe történı betekintés, beszámottás. tejesítés és köteezettségváás összehsonítás. Fedteátó Hvont 1-2 Foymtos n Szóbei beszámottás szkmi tejesítés igzoásáv kpcsotbn Legább fé és kpcsoódv

19 - érvényesítés (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete, gzdákodási ügyrend, pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás (2) pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás - utványozás (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete, gzdákodási ügyrend, pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás (2) pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás z érvényesítés köteezı jeegének, körüményeinek, trtmánk, fehtmzott fedteátók tájékozttás z utványozásr vontkozó eıírások, fedteátók tájékozttás, pogármester egább 1, év eején egább 1, év eején z érvényesítés menetébe történı betekintés, beszámottás. Fedteátó z érvényesítendı dokumentumok és z érvényesítés pját képezı szkmi igzoás, vmint fedezet megétének, összegszerősége, és ki követeménye betrtásánk z utványozott dokumentumok, egyeztetése más dokumentumokk Hvont 1-2 Foymtos n Hvont egább 1-2 Szóbei beszámottás z érvényesítési tevékenység eátásáv kpcsotbn Legább fé és kpcsoódv Szóbei beszámottás Legább fé és kpcsoódv - utványozás eenjegyzése (1) z Áht., z Áht. végrehjtási rendeete, gzdákodási ügyrend, pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás (2) pénzgzdákodási jogkörök szbáyozás 14. Vgyongzdákodás - vgyon nyivántrtás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeetei, Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, vgyon rendeet, számvitei rend (2) számvitei ügyintézı, - megévı vgyon hsznosítás (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeetei, Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, vgyon rendeet, számvitei rend (2) Képviseı-testüet, szerv je, gzdsági z eenjegyzés köteezı jeegének, körüményeinek, trtmánk, fehtmzott fedteátók tájékozttás vgyonnyivántrtásr vontkozó szbáyok, hsznosítási ehetıségek számbvétee, vontkozó besı szbáyok, feeısök meghtározás egább 1, év eején egább 1, év eején egább 1, év eején z utványok eenjegyzése során z eenjegyzés trtmánk megfeeı kontro eátás. vgyonnyivántrtások b vó betekintés, z egyeztetést dokumentumok ekészíttetése cézó vgyonhsznosításr vontkozó eıírások betrtásánk z egyes hsznosítások során (dokumentumok, ietve beszámottás) Eenjegyzı, ietve gzdsági Minden utványoz ás esetén Legább negyedéve nként Legább negyedéve nként Szóbei beszámottás z eenjegyzési tevékenységge kpcsotbn Szóbei beszámottás, vgyonkimuttások Szóbei beszámottás, vgyonhsznosításs kpcsotos bevéteek és kidások Legább fé és kpcsoódv egyszer, egább kpcsoódv egyszer, egább kpcsoódv

20 - megévı vgyon értékesítése z (1) Áht., Áht. végrehjtási rendeetei, Számvitei törvény, Számvitei törvény végrehjtási rendeetei, vgyon rendeet, számvitei rend (2) Képviseı-testüet, szerv je, gzdsági 15. fé i tevékenység - fé ekészítésére vó fekészüés (1) Áht, Áht. mők. Rendje (2) gzdsági, könyveı - fé fıbb munkfoymtokr vó ebontás, munkmegosztás (2) gzdsági - fé v kpcsotos fedteátásr vontkozó átános szbáyok meghtározás és betrttás (2) jegyzı - kötségvetési rendeet címrendjérı vó tájékozódás, címrend i fé (2) gzdsági - fé során eátndó egyeztetési fedtok (2) gzdsági értékesítésére vontkozó besı szbáyok, értékesítési irányok meghtározás vontkozó jogszbáyok, kidott útmuttók Megbeszéés z egyes fé i munkfoymtok eátásánk várhtó idıszkiró, és munkmegosztás rendjérı Szóbei, ietve írásbei utsítás z egyes eıirányztok trtozó rendjérı (p. z idırányos tejesítéstı vó etérés mgyrázt stb.) Vezetıi beszámottás szóbei Konzutáció z eátndó egyeztetési fedtokró egább 1, év eején fé fé fé i munkák fé munkák fé munkák z értékesítési ejárások figyeemme kísérése, beszámottás fé r vó fekészütségrı tájékozódás, értekezetek Egyeztetés, szóbei beszámottás, vmint z ekészüt írott nygokb történı betekintés fé k munkpédányib, pszámításib történı betekintés, tájékozttás kérés fé i munkák megkezdése során z egyes címrendek tervezetébe vó betekintés z egyeztetési fedtok dokumentumink, fejegyzéseinek vgyon értékesítése fé készítése és során szükségsze rően vgyonvátozásokk kpcsotos számszki és szóbei információ kérés fé i tevékenység során szóbei tájékozódás Foymtos Szóbei beszámottás fé i fedtok eátásánk menetérı Foymtos fé dokumentáció beeértve vmennyi eıirányzt-tejesítést, és idırányos etérést kifejtı, igzoó számítást, nyivántrtást, és szöveges tájékozttást stb. Foymtos fé dokumentációink, htározt, i. rendeettervezet címrendek i összeáításánk Legább 1 z egyeztetés foymtánk utóg, rendekezésre áó dokumentumok pján Legább negyedéve nként fé i tevékenysé g során egább 2-3 komm Fé i fedtok fé i fedtok fé i fedtok fé i fedtok

21 - fé számszki dtink eıkészítése (2) könyveı - fé fıkönyvi kivont címrend is (2) gzdsági, könyveı - fé számszki t (2) könyveı - fé t jóváhgyó testüeti dokumentum (htározt) (2) jegyzı - fé eıterjesztésének összeáítás (2) gzdsági - fé megtárgyás, jóváhgyás (2) képviseı-testüet fé dtszogáttás vódiság érdekében betrtndó szempontok fıkönyvi kivont címrend i ekészítésének könyveési sjátosságok figyeembevéteéve fé számszki címrend i fıkönyvi kivontok fehsznáásáv, z eseteges kritikus pontok jóváhgyó dokumentum ekészítéséve kpcsotos evárások meghtározás, pvetı összefüggések fé eıterjesztéséve kpcsotos evárások, fontosbb pontok tisztázás képviseı-testüet fé t megtárgyó üésére, mint tájékozttást dó szeméy fekészütségének konzutációv fé munkák fıkönyvi kivontok készítése fıkönyvi kivontok készítése számszki ekészítését számszki testüeti üés számszki dtok vódiságánk, fıkönyvi kivont és z egyes számforgmk, szükség könyveés korrekciój címrend i fıkönyvi számításink, eseteges dtgyőjtésének kivontok készüı számszki tervezetekbe vó betekintés dokumentum tervezetbe vó betekintés, konzutáció z eıterjesztés tervezet összeáításkor, címek i Legább fé 1 fıkönyvi kivontok készítése során foymtos n számszki során foymtos n fedteát ás során foymtos n fedteát ás során foymtos n Szóbei beszámottás z dtok vódiság érdekében eátott fedtokró, zok eredményeirı fıkönyvi kivontok számszki k dokumentum tervezet, tájékozttás kérése dokumentum tervezet, tájékozttás kérése fé i fedtok fıkönyvi kivontok ekészítését számszki k tervezet tervezet

22 - fé eemi megápítás, dokumentációjánk, továbbítás (2) gzdsági, könyveı - fé dokumentációk megırzése (2) gzdsági, könyveı 16. z i tevékenység - z ekésztésére vó fekészüés (2) gzdsági, könyveı - z fıbb munkfoymtokr vó ebontás, munkmegosztás (2) gzdsági - z v kpcsotos fedteátásr vontkozó átános szbáyok meghtározás és betrttás (2) jegyzı z eemi trtmi követeményeive kpcsotos szkmi ismeretek fefrissítése konzutációv, ekészítését segítı nygok áttekintéséve kész dokumentációk kezeésére vontkozó utsítás megdás vontkozó jogszbáyok, kidott útmuttók Megbeszéés z egyes zárszámdás kpcsoódó munkfoymtok eátásánk várhtó idıszkiró, és munkmegosztás rendjérı Szóbei, ietve írásbei utsítás z egyes eıirányztok trtozó rendjérı (p. z idırányos tejesítéstı vó etérés mgyrázt stb.) fé eemi összeáítás dokumentá ciók ekészítését z z i munkák fé eemi megápítás során munkpédányok z r vó fekészütségrı tájékozódás, értekezetek Egyezetés, szóbei beszámottás, vmint z ekészüt írott nygokb történı betekintés munkpédányib, pszámításib történı betekintés, tájékozttás kérés Foymtos n készítése és során szükségsze rően z ekészített fé eemi és testüet át jóváhgyott egyeztetése dokumentációk tároásánk beszámottáss, ietve kezeés módjánk i tevékenység során szóbei tájékozódás Foymtos Szóbei beszámottás z i fedtok eátásánk menetérı Foymtos dokumentáció beeértve vmennyi eıirányzt-tejesítést, és idırányos etérést kifejtı, igzoó számítást, nyivántrtást, és szöveges tájékozttást stb. fé eemi ekészítését, de nnk információ s rendszerbe vó továbbítás komsz erően i tevékenysé g során egább 2-3 komm i fedtok i fedtok

23 - kötségvetési rendeet címrendjérı vó tájékozódás, címrend i (2) gzdsági - z során eátndó egyeztetési fedtok (2) gzdsági - z számszki dtink eıkészítése (2) könyveı - pénzmrdvány, és szeméyi jutttások mrdványánk meghtározás (2) könyveı - z fıkönyvi kivont címrend is (2) gzdsági, könyveı - z számszki (2) könyveı, gzdsági Vezetıi beszámottás szóbei Konzutáció z eátndó egyeztetési fedtokró z dtszogáttás vódiság érdekében betrtndó szempontok vontkozó jogszbáyi háttér, vontkozó besı szbáyok, vezetett nyivántrtások, követendı ejárás meghtározás fıkönyvi kivont címrend i ekészítésének könyveési sjátosságok figyeembevéteéve számszki címrend i fıkönyvi kivontok fehsznáásáv, z eseteges kritikus pontok i munkák i munkák i munkák i munkák közben fıkönyvi kivontok készítése fıkönyvi kivontok készítése i munkák megkezdése során z egyes címrendek tervezetébe vó betekintés z egyeztetési fedtok dokumentumink, fejegyzéseinek számszki dtok vódiságánk, fıkönyvi kivont és z egyes számforgmk, szükség könyveés korrekciój pénzmrdványkimuttások tervezetének, z átámsztást szogáó nyivántrtások, fıkönyvi számák címrend i fıkönyvi kivontok számításink, eseteges dtgyőjtésének készüı számszki tervezetekbe vó betekintés, címek i Foymtos dokumentációink, rendeet-tervezet címrendek i összeáításánk Legább 1 Legább 1 készítés közben egább 2 komm fıkönyvi kivontok készítése során foymtos n számszki során foymtos n z egyeztetés foymtánk utóg, rendekezésre áó dokumentumok pján Szóbei beszámottás z dtok vódiság érdekében eátott fedtokró, zok eredményeirı Szóbei beszámottás pénzmrdvány kuásáró, és szeméyi jutttások mrdványánk fehsznáhtóságáró fıkönyvi kivontok számszki k i fedtok i fedtok i fedtok pénzmrd vány kimuttás ekészítését fıkönyvi kivontok ekészítését számszki k

24 - z ámháztrtási méregek összeáítás (2) könyveı, gzdsági - z t jóváhgyó testüeti rendeet (2) gzdsági - z eıterjesztésének összeáítás (2) gzdsági - z megtárgyás, jóváhgyás (2) képviseı-testüet - z eemi megápítás, dokumentációjánk, továbbítás (2) könyveı - z dokumentációk megırzése (2) könyveı, gzdsági méregekre vontkozó jogszbáyi és köteezıen ekészített besı szbáyok, iránymuttás méregek ekészítésére vontkozón jóváhgyó dokumentum ekészítéséve kpcsotos evárások meghtározás, pvetı összefüggések z eıterjesztéséve kpcsotos jogszbáyok, evárások, fontosbb pontok tisztázás képviseı-testüet zárszámdást megtárgyó üésére, mint tájékozttást dó szeméy fekészütségének konzutációv z eemi trtmi követeményeive kpcsotos szkmi ismeretek fefrissítése konzutációv, ekészítését segítı nygok áttekintéséve kész dokumentációk kezeésére vontkozó utsítás megdás méregek számszki ekészítését számszki testüeti üés z eemi összeáítás dokumentá ciók ekészítését méregek készítése során munkpédányok, szükség esetén konzutáció dokumentum tervezetbe vó betekintés, konzutáció z eıterjesztés tervezet összeáításkor z eemi megápítás során munkpédányok méregek készítése során egább 2 fedteát ás során foymtos n fedteát ás során foymtos n Foymtos n kész méregek, szóbei tájékozttás kérés dokumentum tervezet, tájékozttás kérése dokumentum tervezet, tájékozttás kérése z ekészített eemi és testüet át jóváhgyott egyeztetése dokumentációk tároásánk beszámottáss, ietve kezeés módjánk z ÁHT-s méregek tervezet tervezet z eemi ekészítését, de nnk információ s rendszerbe vó továbbítás komsz erően

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egyéni házi feladat. Az építés fázisai:

Egyéni házi feladat. Az építés fázisai: Mérnöki ngyétesítmények megvósítás BME Építéskiviteezési Tnszék Egyéni házi fedt Egy tö évtizede működő ipri prk dott részén új csrnok -épüet építését tervezik. A tervezett épüet egy egfeje kétszintes,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

LKüNK NTERCS LKÁSSZÖV E\-KEZET LPJ 20. évfoym 4.szám 2012 november bejárás eddigí tpsztti. Evek ót foytt z ntercis Lkásszövetkezet úgynevezett dignosztiki bejárást z összes épüetén. Ezze bejáráss, műszki

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

ô ü ä ö ő ó ô ć íó ĺ ł ď ö äť Ó Í Í ü š ĽĽ ĺ ĺ ĺ ĺ Íł Ó Í ĺ ó ł ő Ó ő ő ĺ ł äĺ ľ ĺł ł É ĺ Ó ł ł Í ĺí Ĺ É š Úł í JŐZSEFVÁROS KoZÖSStcI HÁZAK Nonproirt fft. ř i!': ji i i.'y,łiifi I I...i., l'.'1 t.''-..-,t'

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2008. október 29-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben