ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása"

Átírás

1 unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008. (I.31.) T, 4/2008. (III.6.) T, 8/2009. (VII.24.) T, 5/2010. (VII.27.) T, 6/2010. (X.1.) T, 4/2011. (III.3.) T, 8/2012. (VI.15.) T, rendeletével módosított 6/2002. (VI.24.) T. rendelete helyi építési szályztról (HÉSZ) (egységes szerkezeten módosításokkl) unsziget Önkormányztánk épviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény és z épített környezet védelméről és lkításáról szóló évi LXXVIII. törvény 6. - lpján z lái rendeletet lkotj. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSO A rendelet htály és lklmzás 1. (1) Jelen rendelet htály unsziget település közigzgtási területére terjed ki. (2) A rendelet htály lá trtozó területen területet felhsználni, továá telket lkítni, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átlkítni, ővíteni, felújítni, korszerűsíteni és leontni, elmozdítni, rendeltetést megváltozttni (továikn együtt: építési munkát folyttni) és ezekre htósági engedélyt dni csk - z áltlános érvényű jogszályok rendelkezései, - z Országos Településrendezési és Építési övetelmények (OTÉ), - jelen rendelet és hozzá trtozó szályozási tervek szerint szd. (3) 1 Jelen rendeletet z 1: m-ú Tm-2; és z 1: m-ú Tm-3 szályozási tervlpokkl együtt kell lklmzni (munkszám: 05100), továá z 1: m-ú Tm-2/m szályozási tervlppl együtt kell lklmzni (munkszám: 09082), z 1:1 000 m-ú Tm-4/m szályozási tervlppl együtt kell lklmzni (munkszám: 11014), továá z 1:1 500 m-ú Tm-5/m szályozási tervlppl együtt kell lklmzni (munkszám: 12025). A helyi építési szályzt 2. (1) A szályozási terv jelmgyrázt terület sjátosságink megfelelően, illetve sjátos szályozási jellemzők érvényesítése érdekéen ővíthető. (2) Az lklmzott építési övezetek és övezetek típus szályozási terv lpján ővíthető. 1 Módosított: 8/2009. (VII.24.) t. rendelet Htályos: 2009.VII.24- Módosított: 1/2008. (I.31.) t. rendelet Htályos: 2008.I VII.23. Módosított: 13/2007. (VIII.31.) t. rendelet Htályos: 2007.XI I.30. Módosított: 10/2007. (VIII.9.) t. rendelet Htályos: 2007.VIII IX.1. Módosított: 7/2007. (V.31.) t. rendelet Htályos: 2007.VI VIII.9. Módosított: 4/2011. (III.3.) t. rendelet 1 -. Htályos: 2011.IV VI.15. Módosított: 8/2012. (VI.15.) t. rendelet 1 -. Htályos:

2 A szályozás elemei 3. (1) A szályozási terv elemei kötelezők vgy iránydók (2) I. rendű kötelező szályozási elemek: - közigzgtási htár, - elterületi htár, - eépítésre szánt terület htár, - területfelhsználási egység htár, - szályozási vonl, h különöző területfelhsználási egységet válszt el, - építési övezet, illetve övezet htár, - z övezeti jelnek területfelhsználásr utló jele, - közutk (forglmi utk, gyűjtőutk) nyomvonli és csomópontj, - védőtávolságok, régészeti lelőhely. (3) Az I. rendű kötelező szályozási elemek módosításár csk településszerkezeti terv felülvizsgált és módosítás keretéen kerülhet sor. (4) II. rendű kötelező szályozási elemek - építési hely htár, - tervezett illetve megszűnő telekhtár, - eépítési vonl, (5) A II. rendű kötelező szályozási elemek módosítás leglá töm egészére kiterjedő részletes szályozási terv készítésével, illetve meglévő szályozási terv módosításávl történhet meg. (6) Iránydó szályozási elemek: - tervezett elterületi htárvonlk, - iránydó szályozási vonlk, - telekhtárok (melyek nem kötelező szályozási vonlk egyen), - feltáró-, illetve lkóutk, - közlekedéshez kpcsolódó egyé jelek (utóusz-megállóhely, prkoló), - intézmények, közműlétesítmények jelei (eírások), - megszüntetésre jvsolt telekhtár. (7) Az iránydó szályozási elemek részletes szályozási tervek lpján módosíthtó kivéve h: z dott tömre vontkozó egyé szályozási előírásoknk megfelel, illetve z utk keresztmetszeti elemeinek méretezésével pontosíthtók. Területfelhsználás (1) A település közigzgtási területe építési szempontól: / eépítésre szánt (eépített, továi eépítésre kijelölt), illetőleg / eépítésre nem szánt területként került esorolásr (2) A eépítésre szánt terület építési hsznált szerint lehet: - lkóterület: flusis lkó-, kertvárosis lkó-, - vegyes terület: településközponti vegyes-, - gzdsági terület: kereskedelmi - szolgálttóipri (jelentős mértéken nem zvró htású) gzdsági-, mezőgzdsági frm,- - üdülőterület: hétvégiházs,- üdülőházs, - különleges terület: temetkezési célú,- komplex termálhsznosítás és üdülő, szolgálttó terület (tervlp szerint) (3) Beépítésre nem szánt terület lehet: - közlekedési és közműterület, - zöldterület (közprk, fásított köztér, egyé) - erdőterület: védturisztiki,- gzdsági erdő. - mezőgzdsági terület: áltlános,- legelő-, frm terület. - egyé terület (vízgzdálkodássl összefüggő). 4. BEL- ÉS ÜLTERÜLET

3 5. (1) A település közigzgtási területe területhsznált intenzitásától, illetve jogi állpottól függően terv szerint z lái részekre oszlik:, központi elterület,, egyé elterületek: c, tervezett elterület: fejlesztési területek, d, külterület: meglévő, megmrdó terület. A elterületi htár módosítás 6. (1) Belterülete kell vonni tényleges igények függvényéen, ütemezhetően z lái területrészeket, illetve művelési ágól vló kivonássl (megváltássl) terhelt területek tényleges igények függvényéen, ütemezhetően z lái eépítésre szánt területrészek: (2) 010/7, 010/8, 012/2 hrsz-tól 012/6 hrsz-ig, és 014/14 hrsz-tól 014/33 hrsz-ú területekig lkótelek, és közlekedési kilkításár kijelölt területét (2) A 05/19 hrsz-ú területek kereskedelmi gzdsági és közlekedési terület kilkításánk céljáól, (3) A 05/15,16,17; 066/1 hrsz-tól 066/8 hrsz-ig, 067, és 068/10,11,12 hrsz-ú területeket ipri gzdsági és közlekedési terület kilkítás céljáól, (4) A 060/5, 10,11,12 és 0222/2,3 hrsz-ú területek üdülőházs-; 0197/5 hrsz-ú terület szályozási tervlpon jelölt része hétvégi házs üdülőtelkeinek kilkításávl érintett területsáv, (5) A 010/7, 010/8 és 014/8 hrsz-tól 014/14 hrsz-ú területek termál, üdülő, szolgálttó, zz komplex üdülési egység számár iztosítndó különleges és közlekedési terület, (6) A 014/34 hrsz-ú terület sportpály kilkításánk céljáól, (7) A 061/14,15 hrsz-ú terület gzdsági jellegű mezőgzdsági frm terület kilkításánk céljáól. (8) Nem kell elterülete vonni meglévő iprterületeket, zöldterületeket, vlmint - elterülethez kpcsolódó, de jelenleg is külterületnek számító vízgzdálkodási területeket. (9) A tervezett lkó-, illetve gzdsági-, fejlesztésre előirányzott területeken elterülete vonás előtt területet felhsználni és építési tevékenységet folyttni csk ideiglenes jelleggel lehet. A elterülete vonást követően közen épült épületek ontás kártlnítás nélkül elrendelhető. BEÉPíTÉSRE SZÁNT TERÜLETE RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI Lkóterületek építési övezetei A Szályozási Terven szereplő övezeti jelek jelkulcs: 7. terület rendeltetése eépítés módj legngyo eépítettség % legngyo szintterület sűrűség legngyo építménymgsság. (m) legkise telekterület (m 2 ) legkise telekszélesség (m) legkise zöldfelület (%) Az övezeti jelen -vl jelölt jellemző értékét kilkult állpotr vontkozó előírások lklmzásávl kell meghtározni (1) A lkóterület sjátos építési hsznált szerint lehet:, flusis lkóterület (FL), flusis termál-lkóterület (FLt), kertvárosis lkóterület (EL) (2) A lkóterületek építési övezetekre vló tgolását szályozási terv trtlmzz. (3) A lkóterület jellemzően lcsony lksűrűségű, eépített telekrészhez kpcsolódó, vgy önálló mezőgzdságilg hsznosított kertterülettel is rendelkezik és mely lkóépületen kívül mező- és erdőgzdsági építmények elhelyezésére szolgál. A területen z OTÉ 14. és szerinti építmények helyezhetők el. (4) 2 A flusis lkóterületen (FL) telket lkítni, illetve zt eépíteni z egyes építési övezetekre z láikn megállpított eépítési jellemzőkkel lehet. 2 Módosított: 4/2008. (III.6.) t. rendelet 1. (1) és (2) ekezdései: Htályos: 2008.III.6.

4 FL-O/30/0,5 4,5/900-(16)/40 FL-O/30/0,5 4,5/900-(18)/40 FL-O/30/0,5 4,5/900-()/40 Építménymgsság (m) Telekszélesség (m) oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 900 min. 16 oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 900 min. 18 oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 900 kilkult FL-O/30/0,5 4,5/800-(18)/40 FL-O/30/0,5 4,5/800-()/40 LF-O/30/0,5 4,5/550-(16)/40 Építménymgsság (m) Telekszélesség (m) oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 800 min. 18 oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 800 kilkult oldlhtáron álló mx mx. 4,5 min. 550 min. 16 Lf O/30/0,5 4,5/600-(17)/40 FLt-SZ/30/0,5 4,5/2000/40 Flt-O/30/0,5 4,5/750/50 3 Építménymgsság (m) Telekszélesség (m) Építménymgsság (m) Telekszélesség (m) oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 600 min. 17 Lf-O/30 5,5/900-()/40 Oldlhtáron álló mx. 30 mx. 5,5 min. 900 kilkult szdonálló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min min. 16 Építménymgsság (m) Telekszélesség (m) oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 750 min. 16 min. 50 Lf O/30 4,5/500-k/40 oldlhtáron álló mx mx. 4,5 min. 500 kilkult Az Flt termálflu területen 110/ hrsz-okon kilkuló különleges területtel egy tömen levő telkeken melléképítmény nem helyezhető el. (5) A szályozási tervlpon oldlhtáros eépítési mód egyé előírás meg nem sértése esetén szdon állóvá tehetőek. Az Flt termálflu területen építményt elhelyezni csk 43/2002. h. számú önkormányzti htározt szerint lehet. Az Flt termálflu területen 110/ hrsz-okon kilkuló különleges területtel egy tömen levő telkeken melléképítmény nem helyezhető el.ertvárosis Módosított: 13/2007. (VIII.31.) t. rendelet Htályos: 2007.IX III.5. Módosított: 10/2007. (VIII.9.) t. rendelet Htályos: 2007.VIII VIII.31. Módosított: 7/2007. (V.31.) t. rendelet Htályos: 2007.VI VIII.8. Módosított: 9/2005. (X.14.) t. rendelet 1. (1) ekezdése 3 Megállpított: 8/2012. (VI.15.) t. rendelet Htályos:

5 lkóterületen (EL) telket lkítni, illetve zt eépíteni z egyes építési övezetekre z láikn megállpított eépítési jellemzőkkel lehet: EL-O/30/0,5 4,5/700-(16)/40 EL-O/30/0,5 4,5/700-(20)/40 EL-O/30/0,5 4,5/700-()/40 Építménymgsság (m) Telekterület (m 2 ) Telekszélesség(m) oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 700 min. 16 oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 700 min. 20 oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 700 kilkult A szályozási tervlp oldlhtáron álló eépítési módú területén egyé előírások meg nem sértése esetén szdonállóvá tehetó eépítési mód. (6) A lkóterületen melléképületek közül járműtároló, háztrtási tároló, kiskereskedelmi üzlet, műhely, műterem, pince, présház, állttrtó, gontároló, pjt létesíthető. Az állttrtó épület eépíthető lpterülete telek területének mx. 10%- lehet, eépítettség előírt mértékén elül. Állttrtó épület csk kis hszonállt trtásár építhető, sját szükségletnek megfelelő mértékű álltszámr, helyi önkormányzti rendelet figyelemevételével építhető, melléklet szerinti területeken. (7) A melléképítmények közül kerti építmény, növényház, terepszint ltti építmény, hulldéktároló, kirktszekrény, közműcstlkozó, közműpótló, kemence, tűzrkóhely, jégverem létesíthető. (8) Az oldlkert meghtározásánál 253/1997 orm. rendelet 36.. (2) ek. áltl meghtározott elhelyezési távolságok iztosítndók. ivételt képeznek ez lól zon meglévő () lkótelkek, melyek oldlhtáron álló eépítéssel rendelkeznek. Itt megengedett legkise telekszélesség 14,0 m, z oldlkert ez eseten leglá 4,0 m, és telkeken D-E tűzveszélyességi osztály trtozó I-III. tűzállósági fokoztú (nem éghető nygú külső térelhtároló szerkezetű, flztú, urkoltú, héjztú) építmények helyezhetők el. A, B és C tűzveszélyességi osztály trtozó építmények elhelyezése esetén z építmények közötti tűztávolságot tűzvédelmi szkhtóság eseti előírás lpján kell meghtározni. (9) 4 Megengedett legngyo építménymgsság z újonnn kilkított lkóterületen 4,50 m, illetve már meglévő eseten kilkult mgsság mértékdó. Tetőtér eépíthető. A főépületek leglá 30, legfelje 45 fokos tetőhjlásszöggel, színes, pikkelyes fedéssel építendők. A főépületek utcávl párhuzmos, vgy rr merőleges gerinccel építhetők, utcávl párhuzmos gerinc esetén szomszéd felé oromfl, tűzfl nem építhető Az építési-, és hsználtvételi engedély kidás feltételének közművesítettségi mértéke: ivóvíz, elektromos, szennyvízcstorn kiépítettsége. (10) Az építési övezetek telkein z épületek elhelyezéséhez jelölt építési htárvonlt (építési helyet) kell figyeleme venni; ezek hiányán z OTÉ 35. -ánk vontkozó előírásit kell lklmzni, illetve meglévő eépítéshez kell lklmzkodni Településközponti vegyes területek építési övezetei 8. (1) A község területén vegyes területek sjátos építési hsznált szerint településközponti vegyes terület tlálhtó, mely terület tö önálló rendeltetési egységet mgá foglló, lkó- és olyn helyi települési szintű igzgtási, kereskedelmi, szolgálttó, vendéglátó, egyházi, okttási, egészségügyi, szociális épületek, vlmint sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek lpvetően nincsenek zvró htássl lkófunkciór. A területen z OTÉ 16. és szerinti építmények helyezhetők el. (2) A vegyes területek építési övezetekre vló tgolását szályozási terv trtlmzz. 4 Módosított: 6/2010. (X.1.) t. rendelet 1. (1) ekezdése. Htályos:

6 (3) 5 Településközpont vegyes területen (Vt, Tv) telket lkítni, illetve zt eépíteni z egyes építési övezetekre z láikn megállpított eépítési jellemzőkkel lehet. TV-SZ/40/0,7 7,5/500-()/40 TV-O/40/0,7 6,0/500-()/40 TV-O/30/0,5 4,5/500-()/40 Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) szdonálló mx. 40 mx. 0,7 mx. 7,5 min. 500 kilkult oldlhtáron álló mx. 40 mx. 0,7 mx. 6,0 min. 500 kilkult oldlhtáron álló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 min. 500 kilkult Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) Vt-O/40 6,0/600-16/40 Oldlhtáron álló mx mx. 6,0 min. 600 min. 16 Vtl*-O/40 6,0/600-16/40 Oldlhtáron álló mx mx. 6,0 min. 600 min. 16 * Vtl településközpont vegyes terület, melyen lovssport, lovsturizmus létesítményei is elhelyezhetőek z OTÉ áltl területfelhsználásr megengedettek mellett. (4) A szályozási tervlpon lklmzott tömjelölés sroktelek esetén szdonállóvá módosíthtó, mennyien más előírásokt nem sért.az építési övezeten állttrtási építmény nem helyezhető el. (5) Az építési övezetek telkein z épületek elhelyezéséhez z OTÉ 35. -ánk vontkozó előírásit kell lklmzni, illetve meglévő eépítéshez kell lklmzkodni. (6) A száylozási terven jelölt TVz, településközponti zöld területek megtrtásár törekedni kell. Gzdsági területek építési övezetei 9. (1) A gzdsági terület sjátos építési hsznált szerint lehet:, kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület (G), ipri gzdsági terület (jelentős mértéken nem zvró htású) (IG) c, mezőgzdsági jellegű gzdsági terület (Mg) d, mezőgzdsági jellegű gzdsági-frm terület (Mf) (2) A gzdsági területek építési övezetekre vló tgolását szályozási terv trtlmzz. (3) A kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület elsősorn nem jelentős zvró htású gzdsági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen z OTÉ 19. és szerinti építmények helyezhetők el. (4) A kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület építési telkei z lái tálázt szerinti eépítési jellemzőkkel építhetők e: Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) G-Sz/30/0,6 4,5/2000/40 szdonálló mx. 30 mx. 0,6 mx. 4,5 min G-Sz/50/1,0 7,5/2000/30 szdonálló mx. 50 mx. 1,0 mx. 7,5 min min Módosított: 4/2008. (III.6.) t. rendelet Htályos: 2008.III.6- Módosított: 13/2007. (VIII.31.) t. rendelet Htályos 2007.IX III.5. Módosított: 10/2007. (VIII.9.) t. rendelet Htályos: 2007.VIII VIII.31. Módosított: 7/2007. (V.31.) t. rendelet Htályos: 2007.VI VIII.8.

7 (5) Az ipri gzdsági terület elsősorn környezetüket jelentős mértéken nem zvró ipri, energiszolgálttási és településgzdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál. A területen z OTÉ 20. és szerinti építmények helyezhetők el. (6) Az ipri gzdsági terület építési telkei z lái tálázt szerinti eépítési jellemzőkkel építhetők e: Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) IG-Sz/50/0,8 7,5/5000/30 szdonálló mx. 50 mx. 0,8 mx. 7,5 min min. 30 IG-Sz/50/1,0 7,5/2000/30 szdonálló mx. 50 mx. 1,0 mx. 7,5 min min. 30 (7) Az övezeteken előírt legngyo épületmgsságtól egyedi eseteken h zt technológi megköveteli (pl. kémény, siló st.) z eltérést z építési htóság engedélyezheti. (8) A mezőgzdsági jellegű üzemi gzdsági terület művelésől kivont mjorok, illetve állttrtó telepek területe, melyek elsősorn z állttenyésztéssel, illetve növénytermesztéssel kpcsoltos mezőgzdsági termelés (állttrtás, termékfeldolgozás, tárolás st.) építményeinek elhelyezésére szolgál. Elhelyezhetők még kereskedelmi és szolgálttó létesítmények, továá szolgálti lkás is. (9) A mezőgzdsági jellegű gzdsági terület építési telkeinek eépítési jellemzői: Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) MG -Sz/50/0,8 7,5/5000/30 szdonálló mx. 50 mx. 0,8 mx. 7,5 min min. 30 MF -Sz/15/0,4 5,0/5000/60 szdonálló mx. 15 mx. 0,4 mx. 5,0 min min. 60 Üdülőterületek építési övezetei 10. (1) Az üdülőterület sjátos építési hsznált szerint lehet:, hétvégiházs üdülőterület (HÜ), üdülőházs üdülőterület (ÜÜ) (2) A hétvégiházs üdülőterület lcsony építménymgsságú és legfelje két üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál. A területen z OTÉ és szerinti építmények helyezhetők el. (3) 6 Az hétvégiházs és üdülőházs üdülőterület építési telkeinek eépítési jellemzői: Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) ÜÜ-SZ/20/0,5 5,0/20000/50 szdonálló mx. 20 mx. 0,5 mx. 5,0 min min. 50 (4) Az üdülőterületek építési övezeteien állttrtó épület, vlmint melléképület nem létesíthető. 6 Módosított: 1/2008. (I.31.) t. rendelet Htályos: 2008.I.31-

8 ülönleges területek építési övezetei 11. (1) A különleges terület sjátos hsznált szerint lehet: / temető, illetve kegyeleti rendeltetésű terület / ngy kiterjedésű komplex termál-üdülő-szolgálttó terület,. (2) A különleges területek építési övezetekre vló tgolását szályozási terv trtlmzz. (3) A temető, illetve kegyeleti prk rendeltetésű terület sírhelyek, síremlékek, rvtlozó(k) építményeinek elhelyezésére szolgál (OTÉ 24. ) (4) A termál-üdülő-szolgálttó jellegű területeken egységes építészeti rcult lkítndó ki. (5) 7 A különleges területek építési telkeinek eépítési jellemzői: Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) ÜL-SZ/30/0,8 6,0/1000/50 szdonálló mx. 30 mx. 0,8 mx. 6,0 min min. 50 -SZ/20 5,0/5000/50 szdonálló mx mx. 5,0 min min. 50 é-sz/20 3,5/500-16/50 szdonálló mx mx. 3,5 min. 500 min. 16 min. 50 (6) 8 A különleges (é) területek építési övezetéen legfelje egy üdülőegységes épületek, sport építmények és terület rekreációs jellegével összhngn álló építmények helyezhetőek el Építési övezetek áltlános előírási 12. (1) Az építési övezeteken nem kilkult (még nem vgy jellemzően nem vgy jellemzően nem eépített, illetve átlkításr szánt) területeken telkek kilkításánk, illetve eépítésének szályit vontkozó építési övezeti előírások szerint kell etrtni. (2) Az építési övezeteken már kilkult területeken z (1) ekezdésen hivtkozott előírásoktól z láik szerint lehet eltérni., H telek jelenlegi eépítettsége meghldj z övezetre előírtt, kkor meglévő épület felújíthtó, de sem eépítettség, sem z építménymgsság nem növelhető. H z épület leontásr kerül, telket eépítetlen teleknek kell tekinteni, és z (1) ekezdés előírásit kell lklmzni., H telek jelenlegi területe kise, mint z övezetre előírt (zz kilkíthtó telekterület), kkor telek csk kkor építhető e, h z épület elhelyezésére vontkozó szályok (tűztávolság, oldl-, elő-, és hátsókert méretek) etrthtók. A jelenlegi telekméretek közterületi htárrendezést kivéve tová nem csökkenthetők. c, H telek jelenlegi építményeinek mgsság meghldj z övezetre előírtt, kkor meglévő épület felújíthtó, de átépítés esetén z új épület mgsság nem hldhtj meg szomszédos épületek építménymgsságánk átlgát. d, H telek jelenlegi eépítési módj nem felel meg z övezetre előírtnk, vgy z előírás szerinti eépítési mód szomszédos telken kilkult állpot mitt átépítésnél, vgy új épület elhelyezésénél nem érvényesíthető, kkor z építési htóság meghtározhtj z övezeti előírástól eltérő eépítési módot, telekre vontkozó egyé építési előírások etrtás mellett. (3) Az egyes telkeken z épületek elhelyezésekor szályozási terven jelölt építési hely htárát kell figyeleme venni, ezek hiányán z OTÉ 35. -ánk vontkozó előírásit kell lklmzni. Előkert esetén z utcán kilkult jellemző állpotot kell iránydónk tekinteni. (4) Terepszint ltti építmény telek építési előírásokn meghtározott eépíthető területének 100%-, és telek nem eépíthető (szd) területének 50% ltt létesíthető. (5) Az építési övezetek területén gépjárművek elhelyezésére z OTÉ 42. -ánk előírásit kell lklmzni. (6) A területfelhsználási egységen elül önállón szályozott zöldfelületeken: házikert, védőzöld, közterületi zöld, épület nem létesíthető, egyeeken zöldterületekre vontkozó 14. előírásit kell lklmzni. 7 Módosított: 1/2008. (I.31.) t. rendelet Htályos 2008.I.31- Módosított: 13/2007. (VIII.31.) t. rendelet Htályos: 2007.IX I.30. Módosított: 6/2005. (VI.24.) t. rendelet 1. (1) ekezdése. 8 Megállpított: 1/2008. (I.31.) t. rendelet Htályos: 2008.I.31-

9 BEÉPíTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETE RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI özlekedési és közműterületek 13. (1) A közlekedési és közműterület rendeltetése, illetve hsznált szerint áltlános közlekedési és közműterület () (2) Az áltlános közlekedési és közműterületek övezete közlekedés, közmű és hírközlés céljár kijelölt terület. Az övezeten z OTÉ szerinti építmények helyezhetők el. Zöldterületek övezetei 14. (1) Zöldterület z állndón növényzettel fedett közterület, mely ngyságától, elhelyezkedésétől és kiépítettségétől függően lehet közprk (P), illetve közlekedési területekhez kpcsolódó szélese köztér. (2) A közprk területen z OTÉ 27. (4) ekezdésen felsorolt építmények helyezhetők el, illetve 27. (1)-(3) ekezdés előírásit kell trtlmzni. (3) A külön szályozott területeken z láik szerint kerülhet sor építmény elhelyezésére: P-SZ/10/0,5 4,5/------/80 P-SZ/2/0,2 3,5/------/80 P-SZ/2/0,2 3,5/------/90 P*-SZ/20/0,3 4,5/500-(16)/60 Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) szdonálló mx. 10 mx. 0,5 mx. 4, min. 80 szdonálló mx. 2 mx. 0,2 mx. 3, min. 80 szdonálló mx. 2 mx. 0,2 mx. 3, min. 90 szdonálló mx. 20 mx. 0,3 mx. 4,5 min. 500 min. 16 min. 80 *P: kereskedelmi funkciójú zöldterület, kereskedelmi-, szolgálttó épületek területen elhelyezhetők (4) A közprk területének leglá 80%-át növényzettel fedetten kell kilkítni, illetve fenntrtni. (5) özprk létesítése, rekonstrukciój, zokn építmények elhelyezése csk kertészeti szkvélemény lpján történhet. (6) özprk területén és egyé közterületen fák kivágás, csonkolás csk kkor engedhető meg, h, f egészségi állpot,, lesethárítás, c, közegészségügyi szempontok zt feltétlenül szükségessé teszik. (7) özhsználtú zöldterületként iztosítni kell P jelölésű területek (lásd: szályozási tervlp) körejárhtóságát és gondozott zöldterületi kilkítását. (8) orlátolt közhsználtú zöldterületnek tekintendő településen temető és ővítési területe. A temetően rvtlozó épülete helyezhető el. 9 Erdőterületek övezetei 15. (1) Erdőterület földhivtli nyilvántrtás szerint erdő művelési ágn nyilvántrtott terület. (2) Az erdőterület z építmények elhelyezése szempontjáól: / véderdő (VE), / gzdsági (E) c/ védett erdő (E) (3) Az erdőterületek minimális telekngyság 3 h. (4) A 0-10 h-ig terjedő telekngyságú erdőterületeken építmények elhelyezése nem lehetséges. (5) A szályozási terven védelmi rendeltetéssel szályozott véderdő (VE) területén épület nem létesíthető. Az OTÉ 32. szerinti építmények csk kkor létesíthetők, h z erdőt védelmi rendeltetésének etöltéséen nem zvrják. A Mosoni-Dun prtmenti területén Szigetközi tájvédelmi körzet területée trtozó erdőterületeken (lásd: szályozási terv) építmény elhelyezni csk z illetékes htóságok engedélyével lehet. 9 Módosított: 8/2012. (VI.15.) t. rendelet Htályos:

10 (6) Gzdsági rendeltetésű erdő területén (E) z erdőgzdálkodáshoz és vdgzdálkodáshoz rendeltetésszerűen kpcsolódó építmények helyezhetők el ( területileg illetékes erdészeti htóság előzetes engedélyével) z OTÉ 28. -ánk (4) ekezdéséen előírtknk (0,5%-os eépítettséggel 10 h-t meghldó területngyság esetén)megfelelően. Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) E-SZ/5/0,2 3,5/10 h/-- szdonálló mx. 0, mx. 3,5 min. 10 h Mezőgzdsági övezetek (1) Mezőgzdsági terület z zonos tájjelleg, földhsznált, eépítettség intenzitás, sjátos építési hsznált, továá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint következő területfelhsználási egységeke trtozik: A/ áltlános mezőgzdsági terület (Má), B/ szélerőművek számár vizsgálhtó mezőgzdsági területek (Má-szv), C/ legelő terület (Ml), D/ mezőgzdsági frm (Mf), (2) A mezőgzdsági területek tgozódásánál gondoskodni kell területek tl történő megközelíthetőségének iztosításáról. Zárványterületek nem lkíthtók ki, meglévők feltárásáról gondoskodni kell. (3) Mezőgzdsági területen növénytermesztés és z állttenyésztés, z ezekkel kpcsoltos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgálttás építményei vontkozó előírások lpján helyezhetők el. (4) Mezőgzdsági irtoktest z OTÉ vontkozó előírási lpján létesíthető. (5) Az áltlános mezőgzdsági övezet (Má) z árutermelő növénytermesztés és állttenyésztés céljár szolgáló, és z lterntív energihsznosítás építményeinek elhelyezhetősége szempontjáól viszgálhtó területek. (6) Hgyományos árutermelő övezeten (Má) z OTÉ vontkozó előírási szerint lehet építményeket elhelyezni. (7) Az (Má-szv) lterntív energigzdálkodáshoz igénye vehető területeken művelési ágól z lterntív energigzdálkodáshoz elhelyezett építmények lptestjei áltl elfogllt terület és z építményekhez vezető üzemi utk művelési ágól kivonndók. Az lterntív energigzdálkodás céljár kijelölt területeken z lterntív energigzdálkodási és technológiáól dódó egyé építmények helyezhetők el. (8) Mezőgzdsági legelő területeken (Ml) z OTÉ vontkozó előírási szerint helyezhető el építmény. Egyé területek 17. (1) Az egyé területek vízgzdálkodássl kpcsoltos összefüggő területek (VT) vízfolyások, tvk, tározók vízmedre, vízeszerzési területek és védő területeik, illetve vízmű területek (OTÉ 30. ). (2) Vízgzdálkodási területen vízkárelhárítási, vízgzdálkodási létesítmények, továá vízi sport, strndolás, horgászt közösségi építményei lkíthtók ki vízügyi jogszályok figyelemevételével (3) A Gátőrház és környékére (szályozási tervlp) vontkozón: Építménymgsság (m) Telekszélesség(m) VT-SZ/30/0,5 4,5/-()/40 szdonálló mx. 30 mx. 0,5 mx. 4,5 kilkult kilkult 10 Módosított: 1/2008. (I.31.) t. rendelet Htályos: 2008.I.31-

11 min: 40 EGYÉB ELŐÍRÁSO özlekedési létesítmények 18. (1) A település területén közlekedési célr területet felhsználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csk z OTÉ, htályos jogszályok, vlmint jelen rendelet előírási szerint lehet. (2) A közutk és közterületek számár szályozási terven meghtározott építési területet kell iztosítni. A szályozási szélesség kkor csökkenthető, h z illetékes htóság keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése lpján ehhez hozzájárul. (3) A közhálózt elemei számár z lái szélességű területeket kell iztosítni. /, űjtőutk, jelentőse helyi utk sz. min. 12 m tervezett (őrldmér felé) min 14 m tervezett (Mecsér) min 18 m / Lkóutk Meglévő lkóutk tervezett lkóutk min. 12 m m (4) A szályozási szélességgel meghtározott területsávok mentén létesítményt elhelyezni csk z szályozási szélességének megtrtásávl szd. (5) A szályozási szélességen elül köz létesítményei, erendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. Egyé létesítmény csk község mindenkor htályos közterület-hsználti rendelete, illetve z illetékes ügyi htóság állásfogllás lpján helyezhető el. (6) A szályozási szélessége eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység területsáv kilkításánk várhtó idejét, z épületnek területsávn elfogllt helyét, z épület sjátosságit (eszmei és gzdsági értékét) mérlegelve, z illetékes ügyi htóság állásfogllás lpján engedélyezhető. (7) Az OTÉ 42. (2) ekezdése szerint prkolási igényt telken elül, vgy helyhiány esetéen z OTÉ 42. (10) és (11) ekezdése lpján helyi önkormányzti prkolási rendeleten rögzített feltételekhez kötve 500 m-en elül kell kielégíteni. (8) Üzemnygtöltő állomás külön htástnulmány lpján készíthető elvi építési engedélyezési eljárás keretéen. (9) Új utk és utcák kilkításánál leglá egyoldli fsorok helyét iztosítni kell. Ahol szályozási szélességek és közműdottságok lehetővé teszik, meglévő utcákn is fsorokt kell telepíteni, illetve meglevő fsorokt ki kell egészíteni. Fsortelepítéseknél kerülni kell gyorsn öregedő, szemetelő vgy llergikeltő pollenű, termésű ffjok (pl. nyárk) lklmzását, ültetését. A ffjok kiválsztásánál előnyen kell részesíteni levegőszennyezést tűrő fjokt. (10) 11 A külterületen létesítendő strndterületen gépjárművek elhelyezésére szükséges prkolószám megállpításkor z OTÉ vontkozó előírásink - település, funkció sjátosságiól dódón - 50%-kl csökkentett értékét lehet figyeleme venni. (11) 12 A gépjárművek elhelyezését 250 m-en elül kell iztosítni, területen kerékpártárolást kell megoldni. özműlétesítmények 19. Áltlános előírások (1) A közüzemi közműhálóztokt és közműlétesítményeket közterületen, vgy közmű-üzemeltető telkén elül kell elhelyezni. Ettől eltérő eseten szolglmi jogi ejegyzéssel kell helyet iztosítni. Az 11 Megállpított: 5/2010. (VII.27.) t. rendelet 1. (1) ekezdése. Htályos: Megállpított: 5/2010. (VII.27.) t. rendelet 1. (2) ekezdése. Htályos:

12 elhelyezésnél z OTÉ előírásit, vlmint megfelelő ágzti szványokt és előírásokt e kell trtni. (2) A közműhálóztok és létesítmények ágzti előírások szerinti iztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő eseten szolglmi jogi ejegyzéssel kell területi igényt iztosítni. özművek számár szolglmi jogi ejegyzést csk olyn telekrészre szd ejegyezni, hol építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon elül mindennemű tevékenység csk z illetékes üzemeltető hozzájárulás esetén engedélyezhető. (3) A meglévő közművek egyé építési tevékenység mitt szükségessé váló kiváltáskor, kiváltndó feleslegessé vált közművet fel kell ontni, felhgyott vezeték nem mrdht földen. (4) A település eépített, illetve eépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csk kkor dhtó, h z OTÉ 8. -n rögzített közművesítettség mértéke szerint:, lkóterület esetén flusis övezeten: leglá részleges közműellátás rendelkezésre áll., vegyes területen központi vegyes övezeten: teljes közműellátás rendelkezésre áll. c, gzdsági területen kereskedelmi, szolgálttási övezeten: leglá részleges közműellátás rendelkezésre áll. ipri övezeten: leglá részleges közműellátás rendelkezésre áll. d, üdülőterületen z üdülőterület telkeinek z 50%-ánk eépítéséig közművesítetlen eseten is dhtó építési engedély, h telek feltárását szolgáló közterület már z építési engedély kidásánk időpontján szippntókocsi közlekedésére lklms, továá h villmosenergi-ellátás, z ÁNTSZ áltl is elfogdott egészséges ivóvízellátás iztosíthtó és keletkező szennyvizet szigorún zárt tároló gyűjtik és szippntókocsikkl kijelölt lerkóhelyre szállítttják. hétvégiházs terület telkeinek z 50%-át meghldón részleges közművesítés esetén dhtó építési engedély, h telek feltárását szolgáló közterület már z építési engedély kidásánk időpontján szippntókocsi közlekedésére lklms, továá h villmosenergi-ellátás, vezetékes ivóvízellátás iztosíthtó és keletkező szennyvizet szigorún zárt tároló gyűjtik és szippntókocsikkl kijelölt lerkóhelyre szállítttják. (5) A település eépítésre nem szánt területén, el- és külterületen lkás céljául szolgáló, vgy kereskedelmi, vendéglátási célú, vgy gzdsági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, illetve meglévő épület felsorolt célr történő funkcióváltás csk kkor engedélyezhető, h 9-es ekezdésnek megfelelő egészséges ivóvízellátás és villmosenergi-ellátás, vlmint szennyvízelvezetés 11. ekezdésen eépítésre nem szánt területre vontkozón rögzítetteknek megfelelően iztosíthtó. (6) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) gzdságos területhsználtr figyelmet kell fordítni. Utk ltt közművek elrendezésénél mindig távlti összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyeleme venni. A csk távltn várhtó közmű számár is legkedvező nyomvonl-fektetési helyet szdon kell hgyni, nem szd elépíteni. (7) özművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél településképi megjelenítésre, esztétiki követelmények etrtásár is figyelemmel kell lenni. Vízellátás (8) A vízvezetékek védőtávolság igénye z MSZ 7487-es szványn rögzített előírás szerint iztosítndó. (9) A eépítésre nem szánt el- és külterületen lkás céljául szolgáló, vgy kereskedelmi, vendéglátási célú, vgy szállásférőhelyet nyújtó új épület elhelyezése, illetve megfelelő épület felsorolt célr történő funkcióváltás csk kkor engedélyezhető, h z ÁNTSZ áltl is elfogdott egészséges ivóvízellátás iztosíthtó. (10) A tervezési területen megvlósuló építmények oltóvíz ellátását iztosítni kell. Ennek érdekéen közműves ivóvíz hálóztot 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel htály léptetett Országos Tűzvédelmi Szályzt (OTSZ) szkszin foglltk figyeleme vételével kell kilkítni, illetve oltóvíz tároló medencét kell létesíteni. (11) A vízvezeték hálózt körvezetékes módon kerüljön kiépítésre. (12) A település természetes víz mellett fekszik, vízázis-védelemre megállpított ágzti előírásokt e kell trtni. Az - 123/1997. (VII. 18.) -i ormányrendelet lpján készített, öt- és ötvenéves elérési idő lpján számított - hidrogeológii védőterületre vontkozó előírásokt jvsltánk jóváhgyását követően szályozási terve pontosítv, kötelező elemként kell átvezetni. Vízelvezetés (13) A szennyvizekkel környezetet szennyezni nem szd, ezért:, tlj, tljvíz és rétegvizek védelme érdekéen szennyvizek szikksztás település teljes közigzgtási területén tilos, z még átmenetileg rövid időre sem engedélyezhető.

13 , A nyílt árkokr, ptkr, egyé időszkos, vgy állndó vízfolyás vló szennyvízrákötéseket, vlmint felhgyott kutk történő szennyvíz evezetéseket meg kell szüntetni. c, A településen cstornázott és cstornázásr kerülő utcákn, cstorn kiépítését követően z érintett telkeket közcstornár vló rákötésre ösztönözni kell. d, A település területén foghíjként eépítésre kerülő, jelenleg közcstorn-hálózttl nem rendelkező környezeten fekvő lkótelekre lkóépület építésénél keletkező szennyvizek összegyűjtésére átmenetileg engedélyezhető közműpótló erendezés lklmzás. A közcstorn-hálózt kiépítésével z érintett vlmennyi ingtlnt kötelezni kell cstornár vló rákötésre. e, Új teleklkítássl, tömfeltárássl kilkításr kerülő telkekre és vlmennyi eépített, illetve eépítésre szánt területre jvsolt egyé övezete trtozó épület építésére engedély csk kkor dhtó, h közcstorn-hálóztr közvetlenül, vgy cstornhálózt továépítésével cstlkoztthtó. Hsználtvételi engedély feltétele közcstorn-cstlkozás megléte. f, A település eépítésre szánt területén gzdsági területet kilkítni csk zárt szennyvízhálóztr vló cstlkozási lehetőség rendelkezésre állás esetén szd, ettől eltérni csk kkor lehetséges, h hálózti cstlkozási lehetőség távolság meghldj z 500 m-t, ekkor egyé helyi megoldás lklmzhtó. Egyé megoldásnk tekinthető, h: npi keletkező szennyvíz mennyisége nem hldj meg 10 m 3 -t, kkor engedélyezhető közműpótló erendezés lklmzás. A térség közcstorn-hálóztánk kiépítéséig, szennyvizeket szigorún ellenőrzötten szivárgásmentes szennyvízgyűjtő medencée kell összegyűjteni és szippntókocsivl kijelölt lerkóhelyre szállítni. Amikor közcstorn-hálózt kiépítése gzdsági területet 100 m távolságig megközelíti, z érintett ingtlnokt kötelezni kell közcstornár vló rákötésre. A npi keletkező szennyvíz mennyisége meghldj 10 m 3 -t közcstorn-hálózthoz cstlkozni 200 m-en elül nem t és megfelelő efogdó rendelkezésre áll, kkor keletkező szennyvizek tisztításár engedélyezhető helyen létesítendő szennyvíztisztító kiserendezés lklmzás. A kiserendezés és védőtávolság építési korlátozást nem okozht. A tisztítóerendezéssel zt tisztítási htásfokot kell teljesíteni, mit efogdóhoz igzítv z illetékes VIZIG meghtároz. (14) Válllkozási, gzdsági, ipri területről (lkótelkeken engedélyezett válllkozások esetén is!) kiocsátott szennyvíz szennyezettségének közcstornár vló rákötési előírásoknk meg kell felelni, z ettől eltérő szennyezettségű vizet telken elül létesítendő szennyvízkezeléssel megengedett szennyezettség mértékéig elő kell tisztítni. (15) A VIZIG kezelésű (ngyo árhullámml veszélyeztetett) vízfolyások, tó, tározó mellett m, kise vízfolyások prtéleitől 6-6 m, z önkormányzti kezelésen lévő árkok prtéleitől 3-3 m, már elépített helyeken nyílt árkok krntrtásár z egyik oldlon leglá 3 m, másik oldlon leglá 1m, szélességű sáv krntrtás, illetve árvízi védekezés számár szdon hgyndó. (16) Vízgzdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, horhos st.) egyé célr hsznosítni csk vízjogi létesítési engedély lpján VIZIG engedélyével szd. (17) A település hosszú távú rcultformálását meghtározó cspdékvíz-elvezetési tnulmányterv készítendő 16-os ekezdésen előírtk figyelemevételével. A cspdékvíz-elvezetési tnulmányn rögzítetteket szályozási terve tová kell vezetni. (18) A cspdékvíz elvezetését urkolt utkkl feltárt területen, új vlmennyi eépítésre jvsolt területen nyílt vgy zárt cspdékcstornávl szd engedélyezni. A meglévő eépített, illetve eépítésre szánt területen nyílt árokrendszerű felszíni vízelvezetés korszerűsítésére törekedni kell, jvsolt z utk korszerűsítése lklmávl zárt cspdékvízelvezetési rendszer kiépítése. Hossz távon nyílt árkos cspdékvíz-elvezetési rendszer csk szilárd urkolt nélküli, illetve eépítésre nem szánt területen mrdht fenn. A cspdékvíz élőfolyás történő evezetése előtt hordlékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. A cspdékvíz elvezetését iztosító rendszer szállítóképességét egész végefogdóig ellenőrizni kell minden ngyo (fél h-t meghldó telekterületű) eruházás engedélyezése esetén. A eruházásr építési engedély csk kkor dhtó, h tölet felszíni víz megfelelő iztonsággl továvezethető efogdóig. (19) 20, illetve nnál tö gépkocsit efogdó prkolókt kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy felületén összegyűjthető legyen cspdékvíz, z ne folyhsson közvetlen zöldfelületre. Ezekről ngyo prkolófelületekről és szennyezéssel veszélyeztetett gzdsági területek első jiról összegyűlő cspdékvíz csk hordlék és oljfogó műtárgyon keresztül vezethető cstornhálózt. zöld prkoló létesítése tilos! Villmos energi ellátás (20) A ngyfeszültségű, illetve középfeszültségű 20 kv-os oszlopokr fektetve épített villmoshálóztokról szóló előírásokt, z MSZ 151 sz. szvány szerint, illetve 11/1984 IpM rendeleten rögzített iztonsági övezetét szdon kell hgyni. (21) Esztétiki és területgzdálkodási szempontól urkolt utkkl rendelkező területeken, új eépítésre szánt területen, illetve utk szilárd urkoltánk kiépítésekor új ngy-, közép-, kisfeszültségű, vlmint közvilágítási) villmosenergi-ellátási hálóztot építeni, meglévő hálózt rekonstrukcióját engedélyezni csk földkáeles elhelyezéssel szd. (22) Burkolt nélküli utkkl feltárt területeken, vlmint eépítésre nem szánt területeken villmosenergi-ellátás hálóztink föld feletti vezetése fennmrdht területgzdálkodási okokól, vlmint z utc fásítási és utcorozási lehetőségének iztosításár villmos energi elosztási,

14 közvilágítási és távközlési szdvezetéket közös egyoldli oszlopsorr kell fektetni, melyre egyen közvilágítást szolgáló lámpfejek is elhelyezhetők. (23) Új közvilágítási hálózt létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózt rekonstrukciój során csk energitkrékos lámptestek elhelyezése engedélyezhető. Földgázellátás (24) A települést ellátó ngyközépnyomású vezetékek, gázfogdó, nyomásszályozók helyét és ágzti előírás szerinti iztonsági övezetét szdon kell hgyni. Az érintő tevékenység csk szolgálttó hozzájárulásávl engedélyezhető. A településen elüli gázelosztás jellemzően középnyomáson megoldott, új utcák szályozási szélességét ennek megfelelően kell lkítni. (25) özépnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszályozókt kell elhelyezni. A tervezett gáznyomásszályozók z épületek utci homlokztár nem helyezhetők el. A erendezés telkek előkertjéen, vrán, vgy z épület lárendelte homlokztár szerelhetőek. Távközlés (26) Településrendezési szempontól távközlési hálóztot létesítésekor, illetve rekonstrukciójkor földkáele, illetve lépítménye helyezve föld ltt vezetve kell építeni. Ahol föld feletti vezetés egyenlőre fennmrd területgzdálkodási okokól, vlmint z utc fásítási és utcorozási lehetőségének iztosításár 0,4 kv-os, közvilágítási és távközlési szdvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni. (27) A mikrohullámú összeköttetés iztosításár szükséges, előírt mgssági korlátozás etrtndó. (28) özszolgálti táv- és hírközlési ntennák csk építési engedéllyel helyezhetők el. Táv- és hírközlési ntennák telepítéséhez z engedély kidásánk feltétele, hogy előzetesen városképi és sziluettvizsgált készüljön z önkormányzttl egyeztetett helykijelölési eljárás lefolyttásr kerüljön. örnyezetvédelem 20. (1) Az építmények és hsználtuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek jogszályokn és más htósági előírásokn megállpított terhelési htárértékeket meghldó mértékű káros htást környezetükre. A káros környezeti htás értékét területen már meglévő háttér értékekkel együtt kell figyeleme venni. A terhelési htárértékek zj- és rezgésvédelem, tljvédelem, rdioktivitás, levegő tisztságánk védelme és vízminőség tekintetéen z építési engedély megkérésekor htályos jogszályok lpján kell meghtározni, illetve megkérni. (2) A környezetre jelentős htást gykorló tevékenységekre, eruházásokr 20/2001 (II.14) orm. rendelet lpján környezeti htásvizsgáltot kell készíteni. (3) A területről efogdó vezetett cspdékvíz minősége nem lehet rossz 3/1984 (II.7) OVH rendelkezés 1 mellékletéen előírt VI. területi ktegóri htárértékeinél, illetve cspdékvíz evezetése mitt kilkult környezetterhelés tljn és felszín ltti vizeken nem hldhtj meg 10/2000 (VI.2) ÖM-EÜM-FVM-HVM együttes rendelet B szennyezettségi htárértékeit. (4) özműpótló erendezés cstornázott területen nem tervezhető. A közcstorná vezetendő szennyvizek szennyezőnyg koncentrációj nem lépheti túl 204/2001.(X26).)orm. rendeleten előírt küszöértékeket. Az ipri-gzdsági szervezeteknek jóváhgyott önellenőrzést kell végezniük (5) A elterületen olyn létesítmény nem tervezhető, mely zjvédelmi szempontól védőtávolság etrtását igényli. (Zjvédelmi szempontól 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet i. Az épületen elüli zjterhelési htárértékeket z MSZ , vlmint 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szályozz. A 12/1983. (V. 13.) sz. MT rendelet 4. értelméen tervező feldt zjterhelési htárértékek etrtás, számításokkl történő izonyítás. (6) A 20/2001 (II.14) orm. rendelet szerint környezetre jelentős htást gykorló tevékenységekre előzetes, esetenként részletes htásvizsgáltot kell készíteni. A193/2001. X.19.) orm. rendelet 1.sz. mellékletéen szereplő tevékenységek során z egységes (7) környezethsználti engedélyezési eljárás szályi szerint kell eljárni. (8) Beépítési feltételek, rendeltetésszerű hsználthoz szükséges villmosenergi, ivóvízellátás iztosított,, keletkező szennyvíz és cspdékvíz elvezetése megoldott, c, hsznált során keletkező hulldék elszállítás, ártlmtlnítás iztosított, d, z építmény és tervezett tevékenység nem efolyásolj károsn föld ltti és felszíni vizek mozgását, kiocsátások (szennyvíz, légszennyező nygok, hulldékok) nem károsíthtják környezeti elemeket és z épített környezetet, z emeri egészséget. Föld védelme

15 (9) A közigzgtási területen csk olyn tevékenységek folytthtók, melyek során szennyező és környezetet veszélyeztető nygok nem kerülnek tlj, (10) A termőföld védelmét termőföldről szóló törvény lpján kell iztosítni (1994. évi LV. törvény VI. fejezete) (11) Mezőgzdsági területen tljtni szkvélemény lpján csk z 50/2001 (IV.3) orm. rendelet szerint kezelt szennyvíziszp és tisztított szennyvíz helyezhető el. Az elhelyezési engedélyt 5 évenként meg kell újítni. Termőföldet eruházás céljár csk z indokolt szükségletnek megfelelő legkise mértéken szd igénye venni. A humuszos termőréteg megőrzéséről gondoskodni kell. Vizek védelme (12) A keletkező szennyvizet cstornhálózt kell vezetni 204/2001. (X.26.) orm. rendeleten előírtk szerint. Ahol erre nincs lehetőség, csk szivárgásmentesen kilkított szennyvíztároló engedélyezhető. (13) Tljvízk létesítését unsziget Polgármesteri Hivtl, rétegvízk létesítését z ÉDVIZIG engedélyezheti. (14) Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkiocsátásoknál technológii fegyelem és htárértékek etrtás mellett- vizeket kezelni, tisztítni kell. A felszíni víze cspdékvíz/tisztított szennyvíz csk kkor vezethető, h 203/2001. (X.26) orm.rendelet előírási e vnnk trtv. A ekötések engedély kötelesek. Vízfolyás csk környezetvédelmi htóság áltl htároztn megdott htárértéket nem meghldó vizek vezethetők.ez vontkozik hővel szennyezett evezetésekre is. A meglévő és távlti vízázisok védelmét iztosítni kell (123/1997. (VII. 18.) orm. rendelet). unsziget területe 33/2000 (III.17) orm. rendelet lpján B érzékeny terület. Az intézkedési szennyezettségi htárérték Ci= C1. A htárértékeket 10/2000 (VI.2) ÖM-EÜM-FVM-HVM együttes rendelet trtlmzz. (15) A szennyvízcstorn hálózt kiépülte után háztrtási és ipri szennyvizeket cstornhálózt kell kötni. Szennyvízszikksztás nem, gyűjtése külterületen indokolt eseten engedélyezett. A efogdó kötött szennyvíz minőségének meg kell felelni 4/1984 (II.7) OVH rendelkezés előírásink. (16) A szennyezésre érzékeny helyeken (ánytó) és szennyezésnek kitett területeken (ngyo állttrtó létesítmények) monitoring kutk létesítése jvsolt tljvíz minőségének ellenőrzése céljáól évi kétszeri mintvétellel. (17) A nitrátszennyezés csökkentése érdekéen e kell trtni 49/2001 (IV.3) orm. rendelet előírásit. A trágyát és csurglékot szivárgásmentesen kilkított gyűjtőhelyen kell gyűjteni, kiszórt trágyát mielő e kell forgtni. (18) A tljvíz minőségének megóvás érdekéen ánytó hsznosítás 239/2000 (XII.23) orm. rendelet szerint történjen. A hsznosítás vízjogi engedély köteles. (19) Az élővizek fenntrtási munkáink elvégzéséhez szükséges szélességű prti sávot szdon kell hgyni. (20) Az utk szilárd urkolttl történő ellátásávl egy idően cspdékvíz-elvezetést is meg kell oldni. Levegőtisztság védelme (21) A Szigetközi Tájvédelmi örzet, illetve védelemre tervezett 50 h ngyo területeken levegő szennyezőnyg trtlm nem lépheti túl z ökológii htárértékeket, egyé helyeken z levegőminőségi htárértékeket. Üzemi területeken htárértékeknek telekhtáron kell teljesülniük. (22) Ipri létesítményeknél légszennyező pontforrásokr htárértékeket z lpejelentés után örnyezetvédelmi Felügyelőség htároztn dj meg. (23) Bűzzel járó tevékenység esetén zvró űzhtást z elérhető legjo technik lklmzásávl kell kiküszöölni. (24) Légszennyező tevékenység esetén e kell trtni 21/2001 (II.14) orm. rendelet előírásit levegő védelmével kpcsoltos egyes jogszályokról, illetve nem lépheti túl 14/2001 (V.9) ÖM-EÜM-FVM együttes rendeleten előírt htárértékeket. (25) Hulldékot nyílt téren, illetve háztrtási tüzelőerendezésen égetni tilos. öz, töltés, árok és más vonls létesítmény tengelyétől 100 m-en elül ármely növényzet égetése tilos. Egyé eseteken z égetés csk engedéllyel végeztehő. Zj- és rezgésvédelem (26) Az ipri és szolgálttó tevékenységek zjvédelmi szempontól történő engedélyezése iránti kérelmét z üzeme helyezést megelőzően 30 nppl jegyzőhöz kell enyújtni. (27) Lkó- és üdülőterület, vlmint z okttási, egészségügyi intézmények zjvédelmi szempontól védett területnek minősülnek. (28) A szolgálttó tevékenységet végzők zjterhelési htárértékei 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet 1-4. sz. mellékletéen előírtkkl megegyeznek. (29) A forglom okozt zj és rezgésterhelési, levegőszennyezés csökkentése érdekéen szorglmzni kell községet elkerülő megépítését.

16 Hulldékgzdálkodás (30) Az évi LIII. törvény értelméen törekedni kell keletkezett hulldékok csökkentésére, minél ngyo rányú hsznosításár. Meg kell oldni szelektív hulldékgyűjtést és kommunális hulldék szervesnyg trtlmánk csökkentését. A területi hulldékgzdálkodási terv kihirdetése után-melyen z önkormányzt is részt vesz, el kell készíteni helyi hulldékgzdálkodási tervet. (31) A kommunális hulldékok gyűjtését, szállítását, ártlmtlnítását mindenkor érvényen lévő önkormányzti köztisztsági rendeleten előírtk szerint kell tervezni és végrehjtni, összhngn évi XLIII hulldékgzdálkodási törvénnyel. A település szilárd és folyékony hulldékr vontkozó helyi közszolgálttó kiválsztásáról és közszolgálttási szerződésről 241/2000 (XII.23) orm.rendelet előírásit kell figyeleme venni. (32) A veszélyes hulldékokt z ipri és szolgálttó cégeknek, lkossági veszélyes hulldék egyűjtőknek dec.31-ig 102/1996 (VII.12) orm.rendelet szerint, mjd jn.1-től 98/2001 (VI.15) orm.rendelet szerint kell gyűjteniük, ártlmtlnítniuk. (33) A szippntott szennyvizek ártlmtlnítás z engedélyezett fogdóállomásokon lehetséges. (34) Dögtemető, dögk, szennyvíziszp tároló nem létesíthető. Táj- és természetvédelem 21. (1) Védett természeti területen természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelmét iztosítni kell:, táj krkterét megváltozttó tereprendezés, földmunk nem engedélyezhető,, vízfolyások rendezése, krntrtás, vízmosások megkötése csk természeti és táji értékek károsítás nélkül, táj illő módon természetszerűen történhet. c, nád, vr, gyep, gz, erdészeti és mezőgzdsági hulldék égetése tilos. (2) Védett természeti területen fák kivágás jegyző engedélyével történhet. Fkivágáshoz engedély csk kkor dhtó ki:, h zt f egészségi állpot, vgy, lesetveszély zt feltétlenül szükségessé teszi, c, h tájidegen f- vgy erdőállományok, őshonos f- vgy erdőállomány ültetése mitt történik fkivágás. (3) Védett természeti területen z OTÉ 32. szerinti építmények csk kkor és úgy létesíthetők, hogy természeti értékek fenntrtás iztosíthtó legyen. ulturális örökség védelme 22. (1) A Települési értékvédelem kiterjed: (10) országos műemléki védettségre, (11) helyi védettségre. (2) Az országos műemléki védettség megállpításár vgy visszvonásár mindenkori htályos törvények előírási szerint kell eljárni. (3) Országos védelemen részesülnek jelen prgrfus (2) ekezdése szerinti előírások megtrtásávl területszerkezeti, vlmint szályozási terven jelölt, illetve függeléken is felsorolt ojektumok. (4) Az országos védelem ltt álló területek, illetve ojektumok környezetéen területet felhsználni, építési telket, illetve területet kilkítni és eépíteni csk műemléki htóság hozzájárulásávl, illetve műemlékvédelemre vontkozó mindenkori jogszályok etrtásávl szd. (5) A helyi védelem megállpításár vgy visszvonásár z önkormányzt képviselő-testülete rendeleten dönt. Az egyes védelemre jvsolt ojektumok listájánk módosítás nem jár Helyi Építési Szályzt rendeletének módosításávl. (6) Helyi védelemen részesülnek z (5) ekezdés szerinti előírások megtrtásávl mellékleten is felsorolt helytörténeti, településképi szempontól értéket képviselő építmények (esetleg környezetük), vlmint régészeti leletmentési területek. (7) A védelemen részesített épületen (szkszon) ármilyen evtkozás (építés, felújítás, átlkítás, ontás, funkcióváltozttás), illetve ezekre htósági engedély kidás csk képviselő-testület htározt lpján végezhető. A felújítást, átlkítást z épület (eépítési struktúr) eredeti formvilágánk megfelelően lehet elvégezni. (8) A védett épület csk igen indokolt meglpozott eseten onthtó el. A htóságnk jog vn döntés meglpozottság érdekéen szkértőket evonni. Ezen épületek ontás esetén z épületet fel kell mérni, terveket és fotódokumentációt rchiválni kell. (9) A helyi védettségi értékekről ktsztert kell vezetni, melynek látámsztó nygát fényképes, rjzos és leíró nyg képezi. A ktsztert időszkosn felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítni kell.

17 (10) Helyi védelem lá helyezést vgy nnk megszüntetését minden jogi vgy természetes személy kezdeményezhet, dokumentáció enyújtásávl. (11) Szálysértést követ el, ki védett építészeti értékeken engedély nélkül változttást eszközöl, és törvény dt kereteken elül írsággl sújthtó.

18 Tillmk és korlátozások Tillmk és korlátozások (1) Építési korlátozás lá esnek z lái területek védőtávolság mitt: ) közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán elül 19. szerint, ) egyé környezetszennyező létesítmények védőtávolságán elül 20. szerint, c) üdülőterület 500 m-es környezetéen állttrtó építmény tekintetéen, d) lkóépület z állttrtó telep 300 m-én elül nem létesíthető, e) szélerőművek lkott területtől min. 800 m védőtávolsággl helyezhető el. (2) Építési korlátozás lá egyé szempontok mitt eső területek: ) szályozási terven VE-vel jelölt területek 14. szerint. ) z lái helyrjziszámok kerülnek rögzítésre, mint kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek és különleges mdárvédelmi területek: 030, 053/1, 053/10, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 055, 057, 082/1, 082/3, 082/5, 082/6, 84, 085, 086/1, 086/2, 086/3, 087/1, 087/2, 087/3, 087/4, 089, 092, 093, 094/1, 094/2, 095, 096, 098, 099/1, 99/2, 0102/2, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0151/1, 0151/2, 0161, 0162/2, 0162/3, 0162/4, 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1, 0163/2, 0164, 0169, 0171, 0180, 0181, 0182, 0184/1, 0184/2, 0185, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0187, 0190/10, 0190/2, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0191, 0192, 0205/6, 0216/3, 0217/10, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0218, 0222/2, 222/3, 0222/4, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0223, 0224, ZÁRÓ RENDELEZÉSE 24. (1) Jelen rendelet kihirdetés npján lép htály. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit htály lépést követően z I. fokú htározttl el nem írált, folymtn lévő ügyeken is lklmzni kell. (3) Jelen rendelet htály lépésével egyidejűleg htályát veszti z 1/1992. (I.29.) sz. rendelet unsziget özségrendezési Előírásokról. Lendvi Ivánné polgármester dr. Busáné dr. Fejérvári Andre jegyző unsziget, A rendelet kihirdetve június 24. dr. Busáné dr. Fejérvári Andre jegyző 13 Módosított: 1/2008. (I.31.) t. rendelet Htályos: 2008.I.31-

19 áro k sáv árok erdõ v éd õ v éd vé v éd dõ ár ok ár ok ut c dõ vé li lü e en lk te ás sít fá ken el ül t el áro t ölt és védõerdõsáv k li f dõ vé ás c c Sport pály c c k E c áro r té ás tt m ezelo erv rg T örf o k lü e en lk te L L s ít á E l ás ít közl. vé dõ f k lü e en li áro lk te õ éd iv ás c sít fá en e lü te lk c k járd t ér leme veendõ. lyezéséné l széls õ építé s von l figye Új építm ény elhe k áro dõsáv védõer G er dõ vé ás G ásít i vé dõ f G árok ás ár ok E fá sít dõ sá v áv dõs vé dõ v sá dõ õer li er áro E te lk en e lü 1. számú melléklet unsziget állttrtásr vontkozó előírásihoz: (HÉSZ 7., 8. ) áv dõs õer

20 2. számú melléklet unsziget állttrtásr vontkozó előírásihoz (HÉSZ 7., 8. ): Az állttrtás közegészségügyi és környezet-egészségügyi követelményei: Az álltok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztíthtó, hézgmentes, szilárd urkolttl kell ellátni. Az állttrtó létesítményeket szükség szerint, de leglá npont ki kell tkrítni, rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A keletkezett trágylét megfelelő kpcitású, zárt, szivárgásmentes tljszint ltti trágylé tároló kell elvezetni. A keletkezett trágyát trágygyűjtőe kell helyezni, és szükség szerint megfelelő helyre el kell szállítni. A trágygyűjtőt szilárd urkolttl kell ellátni, és leglá 3 oldlról megfelelő mgsságú, zárt védőflll kell körülvenni. Az állttrtó épületeken és környezetéen rovrok és rágcsálók elszporodását meg kell kdályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. A legyek elszporodásánk megkdályozásánk érdekéen, z állttrtó épületek és környezetük tisztántrtásán túlmenően, keletkezett trágy rendszeres-meleg évszkn (május-októer) leglá hetenként egyszeri, városi településeken hetenként kétszeri elszállításávl kell gondoskodni, z emeri településtől 1 km nél távol levő helyekre. A royler csirke trtásánk feltételei: - zárt állttrtó épület - zárt trágytároló megfelelő ürítéssel - mesterséges szellőztetés, környezetet nem terhelő zjszint kiocsátássl - z állttrtási épületen-szomszéd épület felöli homlokzton-nyílászáró nem lkíthtó ki - z elszívott levegőt meg kell tisztítni, nnk szomszéd felé történő kiocsátás nem megengedett. Amennyien z állttrtó lklmzottkt fogllkoztt, úgy vontkozó munkvédelmi és munkegészségügyi jogszályokt mrdéktlnul köteles etrtni. Alklmzotti részére szociális létesítményt (fekete-fehér rendszerű öltöző, zuhnyzó, WC, étkező,st) Az állttrtó épületek jvsolt védőtávolsági: Álltok számát tekintve z állttrtás lehet: 1) sját szükségletnek megfelelő mértékű, vlmint z Állttrtási Szályztnk megfelelő 2) kislétszámú állttrtó telep 3) ngylétszámú állttrtó telep. Az Állt-egészségügyi Szályzt 1. Számú függelék szerint: Ngylétszámú állttrtó telep: olyn állttrtó telep, melyen z elhelyezhető álltok szám álltfjonként leglá: - 30 ló, vgy - 50 szrvsmrh, vgy juh, kecske, vgy sertés, vgy roiler romfi, vgy kifejlett romfi (tyúkfélék, viziszárnysok, pulyk st), vgy - 50 strucc, vgy - 50 nynyúl és szporult elhelyezését teszi lehetővé. A szályzt szerint ngylétszámú állttrtó telep-figyelemmel z előírások szerinti kiegészítő létesítményekre is-lkóterületen vló elhelyezése nem kívántos. Állttrtás szempontjáól: 1) ngy hszonállt: szrvsmrh, ló, szmár, öszvér 2) hszonállt: sertés, juh, kecske 3) kis hszonállt: romfi, házinyúl, prémes álltfjok Az állttrtási rendelet készítésekor, z állttrtások engedélyezésekor, pnszos ügyek elírálásánál különöző álltfjok és álltlétszámok esetén közegészségügyi szempontól z lái védőtávolságok figyelemevétele jvsolt:

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pécel Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014.(VII.22.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben