RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, októer

2 TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT JNG IS VÉGZTT ÉS JÖVŐBN IS VÉGZNDŐ FADATOK VÍZKZÉS, VÍZVZTÉS GYSÉGS MONITORING RNDSZR ÜZMTTÉS UTÓGONDOZÁS, TRÜTKARBANTARTÁS

3 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT Mgyrországon előtt rdioktív nygok kuttás csk forrásvizek rádiumtrtlmávl kpcsoltos kuttásokr terjedt ki. A tényleges kuttás 1947-en indult meg. A mgyr szkemerek kuttótevékenysége lpján vlószínűsíthető volt, hogy Mgyrországon is tlálhtó kitermelésre lklms koncentrációjú uránérc előfordulás en, z uránkuttás érdekéen kormányközi megállpodás lpján, speciális földtni expedíciót szerveztek szovjet szkértők evonásávl. Még ugynezen év nyrán szovjet kuttó szkemerek geológusok és geofizikusok megfelelő modern műszerezettséggel megindították kuttási munkákt. lőször meglévő érc- és szénányák revíziós vizsgáltát végezték el. A következő éven sor került Velencei és Mecsek hegység területeinek átvizsgálásár júliusán Mecsek hegység Jk-hegy D-i előteréen, Kővágószőlős község K-i htárán végzett gmmmérések során jelentős ktivitásokt észleltek permi időszki homokkő összleten. A mecseki lelőhely földtni kuttásánk története ettől z időponttól számíthtó szeptemeréen, mjd 1955 feruárján Kővágószőlőstől D-re eső területen két ngyo méretű kn mélyítését kezdték meg rendszeres földltti kuttás céljáól (I. sz. Bányüzem). A Bkonyán kimuttott nomáliánk tárókkl végzett föld ltti kuttás is kővágószőlősihez hsonló ércrétegek illetve érctestek felfedezéséhez vezetett. (II. sz. Bányüzem). zzel párhuzmosn folyt részletes rdiometrikus terepmérés, geológii és geodézii térképezés. Az uránérc-ányászt és ércfeldolgozás Mecsek-hegységen 1955-en indult szigorú szovjet ellenőrzés mellett. A válllt neve kezdeten Buxitány Válllt volt, mjd en meglkult Pécsi Uránércány Válllt. Az uránérc vegyi feldolgozás Pécsett en kezdődött és ugyneen z éven cég neve Mecseki Ércányászti Vállltr (MÉV) változott. A hetvenes évek folymtosn növekvő termelését követően Mecseki Ércányászti Válllt ányászti tevékenysége pici htások mitt 1980-s éveken veszteségessé vált. A nem gzdságos érctermelés ellenére Kormány 3028/1991. számú htároztávl z uránérc-ányászt folyttás mellett döntött, létrehozt MCSKURÁN Ércányászti Kft.-t. z végezte ányászti és ércfeldolgozási tevékenységet 1997 végéig. zen időszk ltt MÉV feldt korái tevékenységől szármzó környezeti k felszámolás, csökkentése lett. A Kormány 2085/1997. (IV. 3.) számú htároztán döntött mecseki uránérc-ányászt megszüntetéséről, MCSKURÁN Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről és ányezárás, tájrendezés, környezetvédelmi feldtok kiemelt állmi felelősségi kören történő végrehjtásáról év végén minden kitermelési és ércfeldolgozási tevékenységet efejeztek. Az összesen mintegy 65 km 2 ngyságú ánytelkeken 42 éven át végzett uránérc-ányászt és ércfeldolgozás jelentős környezeti kt okozott. A ányászt működése során hozzávetőleg 46 millió tonn kőzetet hoztk felszínre, hsznált rdiológii osztályozás és dúsítási technológi k. 19 millió tonn meddő nygot eredményezett. Összesen 25,8 millió tonn uránércet dolgoztk fel kémii on, eől 7,2 millió tonn lcsony koncentrációjú ércet lúgos perkolációvl. 18,6 millió tonn ércet tová dúsítottk yellow cke -é 3

4 hgyományos svs ércdúsítási eljárássl. A ányászti és ércfeldolgozási tevékenységet követően szennyezések oly mértékűek voltk, hogy evtkozás nélkül visszfordíthttln folymtokt indítottk voln el környezeti elemeken. Az uránérc-ányászti kármentesítési és rekultivációs munkák ánytörvény htály lá trtoznk. zen túlmenően z érvényes rendelkezéseknek megfelelően z uránérc-ányászt ezárás htásvizsgált köteles tevékenység, mely eljárásnk meg kellett előznie ányhtósági engedélyezési eljárást. Az 1996-n elkészült Mecseki uránércányászt megszüntetésének koncepcióterve c. tnulmány minden olyn ojektumr kiterjedt, mely környezeti elemekre htássl vn. A koncepcióterven figyeleme vették nemzetközi gykorltot, vlmint hzi előírásokt. nnek htósági elfogdás lpozt meg htásvizsgált elkészítését. A Mecseki Ércányászti Válllt 1997-en enyújtott Mecseki uránérc-ányászt megszüntetésének környezeti htástnulmányát, melyre Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség kidt /1998. számú Környezetvédelmi ngedélyt. zt követően került sor kármentesítésre, ányezárásr és z ehhez kpcsolódó éves műszki üzemi tervek elkészítésére, melyeket Pécsi Bánykpitányság engedélyezett. A környezeti állpotfelmérés során vizsgálták ányászt és ércfeldolgozás htásit környezeti elemekre. Figyeleme vették rekultivációvl járó környezetterhelést és mérlegelték zt z állpotot, mi kármentesítés nélkül következne e. A htásvizsgáltn megállpították, hogy rekultivációt öt év ltt el kell végezni, melynek kezdete Beruházási Progrm szerint n volt. Az 1998-n kiocsátott Környezetvédelmi ngedély módosítás Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. sz. Htároztávl éven történt. A 2385/1997. (XI. 26.) számú htároztávl (melyet 2006/2001. (I. 17.), 2193/2004. (VII. 29.) és 2122/2006. (VII.11.) számú Kormányhtároztok módosítottk) Kormány kiemelt jelentőségű eruházásként hgyt jóvá mgyrországi uránérc-ányászt megszűnésének rekultivációs feldtiról készített eruházási jvsltot. A környezeti k helyreállításánk irányítását végző ányvállltot (MÉV) elején részvénytárssággá lkították MCSKÉRC Környezetvédelmi Részvénytársság néven. A ányezárásr vontkozó döntést követően z érintett ojektumokról teljes körű leltár készült, mely szám vette z elvégzendő munkákt. A munkák kereteinek meghtározás figyeleme vette nemzetközi gykorltn lklmzott AARA elvet, miszerint z egészségi kockázt és ráfordítás összegét lcsonyn kell trtni. Az uránérc-ányászt felszámolás számos olyn szkmi ismeretet igényelt, mellyel meglévő szkemergárd nem rendelkezett. Az ismeretszerzésnek két j kínálkozott: nemzetközi együttműködés, vgy sját kuttás-fejlesztési tevékenység. A válllt mindkét lehetőséggel élt. gyüttműködést lkított ki Phre-progrmon keresztül, és ekpcsolódott Nemzetközi Atomenergi Ügynökség áltl indított kuttások. progrmokn vló részvétellel lehetőség nyílt rekultivációvl kpcsoltos nemzetközi tpsztltok megismerésére, és z elvult műszerprk felújításár is. A tevékenységet Beruházási Progrmn tíz ún. létesítményi soron, projekten tervezték, melyek következők voltk: 4

5 Földltti létesítmények felhgyás A projekt célj: művelésől kivont ánytérségek felhgyás keretéen gépek, erendezések kiszerelése, ánytérségeket elársztó víz szennyeződésének megelőzése érdekéen z olj- és egyé szennyezettség felszámolás, fejtési üregek feszültségmentesítése. Külszíni létesítmények és területek rekultivációj A projekt célj: Az uránipr áltl szennyezett külszíni ojektumok kármentesítése oly módon, hogy zok utógondozást ne igényeljenek és pici elvek lpján más jellegű ipri tevékenységek végzésére lklmssá váljnk rdiológii htárértékeknek és egyé környezetvédelmi követelményeknek megfelelően. A IV. légkn rekultiváció előtt és után 5

6 Meddőhányók és környezetük rekultivációj A projekt célj: A meddőhányók stilizálás oly módon, hogy táj illesztik, levegőszennyezést tljtkrássl megengedett htárérték ltt trtják, hosszú távú fiziki stilitást növényesítéssel kezelik (minimális krntrtási igényre tervezve), kifolyó vizeket összegyűjtik és tisztítják, vízgyűjtő terület tiszt vizeinek rá-, vgy láfolyását vízrendezéssel kdályozzák meg. A rekultivált III. sz. meddőhányó hulldéktárolóvl Perkolációs domok és környezetük rekultivációj A projekt célj: A Tortyogói vízázisr veszélyt jelentő kőzettárolók átszállítás III. sz. meddőhányór, mjd z zt követő területek tljszennyezésének megszüntetése z előírt htárértékeknek megfelelően, jövőeni krntrtási igény nélkül. 6

7 A Perkoláció I. terület rekultivációt megelőzően és zt követően Zgytározók és környezetük rekultivációj A projekt célj: z uránipr legveszélyese hulldékit efogdó lerkók hosszú távú (tö mint 1000 év), helyen történő stilizálás, különös tekintettel környezetéen tlálhtó Pellérd-Tortyogói vízázisr. A megvlósítási tnulmányok keretéen végzett modellezések, kockázt- és költségelemzések lpján kiválsztott megoldás szerint megfelelő stilizálási mód kivitelezése (lehetőség szerint ehhez II. sz. tározó homokjánk felhsználás). Meg kell állítni továi tljvízszennyezést és z elszivárgó szennyezett oldtokt védő ksor lklmzásávl ki kell szivttyúzni, tisztítni és efogdó egy pontján kiocsátni. A minimális krntrtási igénynek megfelelő megoldásr kell törekedni. 7

8 8

9 Uránipri zgytározók rekultiváció kezdeti szkszán (2001.), és munkák efejezését követően (2010.) Bányvíz kezelése A projekt célj: Az É-i területekről szármzó szennyezett vizek urán- és rádiummentesítése és zok előírásoknk megfelelő, egy ponton történő kiocsátás. A vízkezelés során kivont uránfémet világszványoknk megfelelő kereskedelmi termékként kell értékesíteni, z egyé szilárd hulldékokt III. sz. meddőhányón kell elhelyezni. A vízkezeléshez jelenlegi techniki szintnek megfelelő, költséghtékony, minimális környezetterheléssel járó megoldást kell lklmzni. Villmosenergi hálózt rekonstrukciój A projekt célj: ányezárási eruházási progrm efejezésével ányászt és z ércdúsítás megszűnésével energi fogysztás ngymértéken lecsökken. A fennmrdó környezetvédelmi, és rekultivációs munkák (vízkiemelés, víztisztítás st.) végzéséhez z energi igény egy ngyságrenddel csökkent. Így villmosenergi rendszer veszteségei (trnszformátor és hálózti veszteségek) olyn mértékűek, hogy ezek cseréje volt szükséges. Víz- és cstornhálózt rekonstrukciój A projekt célj: A MÉV III. sz. ányüzeméen végzett felszín közeli ányászti tevékenység közelen lévő települések területén jelentős vízelvonássl járt, mi kutk vizének elpdását eredményezte. nnek pótlásár z 1960-s éveken sját kivitelezési, nem szványos vízvezeték készült, mely rendkívül sok hiávl volt üzemeltethető. A eruházási progrm e vezeték felújításávl, szványossá tételével számolt, mi feltétele nnk, hogy vezeték közüzemi szolgálttó részére üzemeltetésre átdhtó legyen. gyé infrstrukturális szolgálttás A projekt célj: kárelhárítási, ányezárási munkákhoz szükséges energi, vízellátás, sűrített levegőellátás, hőszolgálttás iztosítás. gyé tevékenység A projekt célj: A környezetvédelmi eruházás menedzselése z előkészítés, onyolítás és ellenőrzés minden területén. 9

10 A eruházási progrm jóváhgyás ót ekövetkezett változások mitt Kormány 2001-en eruházás megvlósításánk efejezési htáridejét költségvetési forrás változtlnul hgyás mellett decemer 31.-re módosított és hosszú távú víztisztítási, krntrtási és monitoring feldtok ellátásánk finnszírozását már 2003-tól külön forrásként GKM fejezeten rendelte előirányozni. A eruházás megvlósítás év végéig progrm szerint hldt (elérte 82,5 %-os készültségi fokot), és z ktulizált progrm szerinti forrásiztosítás esetén év végére efejezhető lett voln. Az éves költségvetési törvények zonn eruházás eredetileg tervezett ütemű folyttásához szükséges forrásnál csk jóvl lcsony összegű költségvetési előirányztot iztosítottk, vlmint hosszú távú feldtok ellátásánk finnszírozás is csk 2004-től történt külön költségvetési keretől. A leírtk mitt töször Kormányhtározt módosítás vált szükségessé és szintén szükséges z érvényen levő /1998. sz. Környezetvédelmi ngedély módosítás. A progrm megvlósításár 2122/2006. (VII.11.) sz. Kormányhtároztn meghtározott teljesítési htáridő decemer 31-re változott. A MCSKÉRC Rt június 24-én kötött étválási erződés, vlmint 158/2004. (VI.24.) sz. Alpítói Htároztn foglltk értelméen időközen átlkult. A MCSK- ÖKO Rt.-t Cégíróság szeptemer 30-i dátumml, mint MCSKÉRC Rt.-ől kivált önálló gzdsági társságot ejegyezte. Az ÁPV Rt. döntése és étválási erződés lpján MCSK-ÖKO Rt. feldt továikn mgyrországi uránányák környezeti kárink felszámolás és z ezzel kpcsoltos hosszú távú és egyé tevékenységek, vlmint ányászti jog jogosítottjként kpcsolódó ánytelkekkel összefüggő kötelezettségek végrehjtás. Az ÁPV Rt. 7/2006. (I.26.) sz. Alpítói htároztán vontkozó jogszálynk megfelelően társság nevét MCSK-ÖKO Környezetvédelmi Zárkörűen Működő Részvénytársságr (MCSK-ÖKO Zrt.) módosított. Az elvégzett rekultivációs munkák következők szerint fogllhtók össze: A kármentesítési és rekultivációs munkák ütemezését z ésszerű és gzdságos műszki megoldás kiválsztás htározt meg. A munkák föld ltti létesítmények felhgyásávl kezdődtek el, ezzel párhuzmosn végezték külszíni területeken kármentesítési munkákt, meddőhányók tájrendezését, z épületek kiszerelését és ontását. A Beruházási Progrm első éveien megtörtént perkolációs meddők átszállítás III. sz. meddőhányór, nnk földdel vló tkrás és növényesítése ( ). A zgytározók körül létesített szennyezett vizeket kiemelő védőkutk üzeme helyezésével egyidejűleg megépült e vizek tisztítását szolgáló Kémii Vízkezelő Üzem. A tortyogói vízázis védelme érdekéen tová folyttódott z I. üzemi vízemelés. A ányvíz uránmentesítése céljáól Környezetvédelmi Bázis területén megépült Bányvízkezelő Üzem. lkészült teljes htásterületen szennyezett vizeket összegyűjtő és elvezető egységes vízkezelő rendszer. Megvlósult zgytározók táj illesztése, fedése és növényesítése. A munkáltok htásterületén komplex környezetellenőrzési: hidrogeológii, tljtni, geodinmiki (kőzetmechniki) hálóztot lkítottk ki és üzemeltetik. A Beruházási Progrm efejezését követően sem lehet mgár hgyni rekultivált ojektumokt. A hosszú távú monitoring, z utógondozás, vlmint vízemelésvíztisztítás tö évtizedes feldt. 10

11 2. JNG IS VÉGZTT ÉS JÖVŐBN IS VÉGZNDŐ FADATOK 2.1. VÍZKZÉS, VÍZVZTÉS gységes vízelvezetési és vízkezelő rendszer kilkítás A mecseki uránércányászt működése során z öt mélyművelésű ányáól tö mint 71 millió m 3 ányvíz került kiemelésre. A kiemelt ányvíz jelentős része különöző technológii célokr került felhsználásr (pl. ércfeldolgozás, perkoláció, ányfúrás, zgyszállítás), illetve felesleget felszíni efogdók került kiocsátásr. Az uránércányászt földtni-, vízföldtni környezete efolyásolt működés során szükséges vízgzdálkodást és meghtározz ezárást követően szükségessé váló vízkezelési feldtokt. A kezdeten lcsony oldott rdioktív trtlmú ányvizek koncentráció értéke művelés előrehldtávl fokoztosn megengedett htárérték fölé emelkedett. A kiocsátás előtt gondoskodni kellett vizek tisztításáról, így z érctermeléssel párhuzmosn, fokoztosn fejlődve lkult ki egy vízkezelési technológi. A felhgyást követően még hosszú időn keresztül számolni kell szennyezett vizek megjelenésével, melyet z érvényes előírások értelméen kiocsátás előtt tisztítni kell. Ugynkkor Környezetvédelmi ngedély előírt z egypontú kiocsátás megvlósítását nnk érdekéen, hogy rekultivációs időszk ltt és után keletkező vlmennyi szennyezett vizet ellenőrzött módon lehessen felszíni efogdó vezetni. Hosszú távon kétféle szennyezett víztípussl kell számolni. Az egyik típus z öregségeket kitöltő ányvizek, vlmint meddőhányókon átszivárgó vizek, melyek elsősorn mgs oldott urántrtlomml jellemezhetők. A másik típus z ércfeldolgozási technológiák során különöző szervetlen sókkl szennyezett oldtok trtoznk technológii oldtmrdékok továá zgyterekől felszínltti vizeke kijutott szennyezett vizek melyek főleg mgnézium-szulfátos, nátrium-kloridos szennyezőnyg trtlomml jellemezhetők. Az uránércányászt felhgyását és rekultivációs munkáltok efejezését követően hosszú távon is szükség vn kétféle vízkezelési technológi fenntrtásár. gységes vízelvezető rendszer kilkítás ltt rekultivációs munkáltok ideje ltt és z zt követő időszkn megjelenő szennyezett vizek, úgymint : mgs urántrtlmú ányvizek (I. üzemi vízemelés, és z É-i, K-i ányüzemek, mgs só-, és rádium trtlmú zgytározói szd-, és szivárgó vizek, zgytározók környezetének tljvizeie kikerült, mgs sótrtlmú szennyeződés, meddőhányók lól szivárgó mgs urántrtlmú vizek egységes rendszeren történő elvezetését, kezelését és szályozott módon történő kiocsátását értjük, melynek legfő célj z áltlános környezetvédelmi célokon felül pellérdi- és tortyogói ivóvízázis védelme. A rendszer kilkítás oly módon történt, mely áltl iztosított, hogy környezetre és vízázisr veszélyt jelentő összetételű víz, csk szennyező komponensek jogszályokn előírt htárérték ltti koncentráción kerülhet ki Pécsi víze, mint felszíni efogdó. A en megvlósult rekonstrukció keretéen megoldódott különöző ojektumokól szármzó vizek megfelelő kezelés céljáól történő összegyűjtése, megfelelő 11

12 kezelőműveken történő kezelése mjd és kezelést követően egy ponton Pécsi-víz km szelvényéen felszíni efogdó vló kiocsátás. A kilkított vízelvezetési rendszer működését következő semtikus árán muttjuk e. 12

13 A rekultivációs tevékenység előrehldásávl, z eredeti üzemeltetési szereplő vízilétesítmények funkciói megváltoztk, zok egy része átépítésre, más része elontásr vgy felhgyásr került. Az engedélyezett ipri vízfelhsználások megszűntek. zért volt szükség fentiek lpján kilkított és várhtón hosszú távon üzemelő egységes vízelevezetési rendszer megvlósulás után z üzemeltetési engedély megkérésére. A DD-KTVF / ügyirtszámon z egységes vízelvezetési rendszer tárgyán kidott üzemeltetési engedélye trtlmzz ányüregekől szármzó, illetve ányüregeke vló vízevezetésre, vlmint kiemelt ányvizek kezelésére, elvezetésére és egypontú kiocsátásár kiépített csővezetékek és műtárgyk dtit. Az engedély nem trtlmzz zonn kpcsolódik z egységes rendszerhez z I., II., III. meddőhányók felszíni vizeinek elvezetésére, illetve zgytározó környezetée kikerül szennyezett vizek kármentesítésére és tisztításár (zgytéri kármentesítő rendszer és Kémii Vízkezelő üzem) kilkított rendszereket, melyekre külön vízjogi üzemeltetési engedély került kidásr. Az egységes vízelvezető rendszer ojektumi: Öregségi (volt ányüregől táró szinten kifolyó É-i és K-i tárói vizek) vízgyűjtő kn és gépészeti, mérő erendezései; II. meddőhányó és Bányvíz kezelő üzem közötti csővezeték és knái; Bányvíz kezelő üzem erendezései; I. üzemi tolózár kn és gépészeti erendezései; Nyomáskiegyenlítő kn és gépészeti erendezései; III. meddőhányó ltti S4 nyelők és környezete; Tómeder, iszpgyűjtő, zsilipkmr; III. üzemi- Bányvíz kezelő üzem közötti csővezeték, knák és környezetük; Mérőknák, vízmércék, ukók; Bányvíz kezelő és Kémii Vízkezelő üzem közötti csővezeték és knák; Delt kn és gépészeti, mérő erendezései; 6-os i tolózárkn és gépészeti erendezései; ÉDÜ déli oldli kn és gépészeti erendezései; Kémii vízkezelő üzem erendezései; Pécsi víz vízmérce és elektronikus erendezései; A kiocsátó műtárgy gépészeti és vezérlés-irányítási erendezései. Az láikn z egységes vízelevező rendszerhez kpcsolódó két legfontos ojektum, szennyezett ányvizek, illetve zgytározó környékén elszivárgott tlj és rétegvizek tisztítását végző Bányvízkezelő és Kémii Vízkezelő (eleértve vízkiemelő rendszert is) üzemek működését, legfontos prmétereit és nygmérleg dtit, illetve vízkezelések htékonyság ellenőrzése szempontjáól lényeges egypontú vízkiocsátás műtárgyit muttjuk e. Bányvíz kezelő Üzem Bányvíz vontkozásán két forrássl kell számolni: I. ányüzem üregeiől kiemelésre kerülő és várhtón ugyncsk hossz távon uránmentesítendő vízzel, vlmint z észki ányüzemek üregrendszerének feltelése során monitoring dtok lpján között felszínre jutó mélyszinti ányvízzel, melynek urán trtlm várhtón ugyncsk jelentősen meghldj környezetvédelmi engedély áltl szályozott kiocsátási 13

14 htárértéket. A ányvíz kiemelés közeli tortyogói vízázis védelme céljáól felhgyott I. Bányüzemől, nnk ezárás után is folymtosn történik. Mivel e víz urántrtlm meghldj z előírt kiocsátási htárértéket, (U<2 mg/dm 3 ), kiemelt I. ányüzemi vizet urán mentesíteni kell. A meddőhányók lól kifolyó vizek szervezett összegyűjtése korái évek rekultivációs munkái során megoldódott. Az I. és II. sz. meddőhányó lól kifolyó víz z S-3 fúrólyukon keresztül, III, sz. meddőhányó lól kikerülő víz pedig z S-4 fúrólyukon keresztül jut z I. Bányüzem üregrendszerée, honnn kiemelés és uránmentesítés után kerül ki z egységes rendszeren át efogdó Pécsi-víze. A ányvíz tisztítás z lái technológii egységekől áll: üzemi ánytérségen összegyűlt víz kiemelése 0/6- és 6/11 kná telepített szivttyúk segítségével; A kiemelt víz uránmentesítése: ioncserés technológi lklmzásávl, mely során vízen oldott uránt z nion-cserélő gynt megköti és tisztított víz urántrtlm 1 mg/dm 3 lá csökken; A tisztított víz egységes vízelvezetési rendszere jutttás: z uránmentesített ányvíz csővezetéken, ellenőrzött körülmények között cstlkozik kiegyenlítő kn műtárgyn z egységes vízelvezetési rendszerhez; A gyntán kötött urán elúciój: z elúció folymt szorpció folymtávl ellentétes irányú. Az ioncserélő gyntán megkötődött uránt oldt viszik (elum), zz szilárd gyntáról eltávolítják. nnek legegyszerű módj z, hogy z uránnl telített ioncserélőt mgs koncentrációjú, z ioncserélő gyntán viszonylg jól kötődő niont trtlmzó oldttl érintkeztetik. A mgs urántrtlmú elum feldolgozás: z oldott urnil-kronát komplexet sósvvl ontják meg, ennek következtéen urnil-peroxid vegyület jön létre. A technológián felhsznált segédnygok kezelése. Zgytéri Kémii Vízkezelő Üzem A zgytározók rekultivációjához szorosn kpcsolódik zgyterek környezetéől szervetlen vegyületekkel ngymértéken elszennyeződött tljvíz kiemelése és megfelelő mértékű tisztítás. A kitermelt víz összes oldott nyg trtlm lényegesen meghldj z előírt 2 g/dm 3 értéket, ezért kiocsátás előtt tisztítni kell. Ugyncsk tisztításnk kell lávetni zgyterekől folymtosn képződő szivárgó vizet részleges sómentesítés céljáól. z munk kémii kezelést jelent: részleges sótlnítást mésztej felhsználásávl. A szennyezett vizek optimális kezelése és kezelt vizek egypontú, zárt kiocsátás htósági előírásoknk megfelelően következő fő fázisokon keresztül történik: A tisztítndó szivárgó vizek fogdás. A tisztítndó tlj- és rétegvíz fogdás. Kémii kezelést nem igénylő rétegvíz fogdás és kiocsátás z egypontú kiocsátáson Pécsi víze. ennyezett tlj-, réteg- és szivárgó víz só-mentesítése mésztejes kicsptássl. fázisszétválsztás Dorr-ülepítően. 14

15 A tisztított víz ph eállítás (h szükséges) és kivezetése z egységes vízelvezető ekeverő-mérő knán keresztül z egypontú kiocsátási műtárgyon át Pécsi víze, mint felszíni efogdó. A keletkezett cspdék víztelenítése és deponálás III. meddőhányón kilkított hulldéklerkón. A hulldéklerkó üzemeltetése. Segédnygok fogdás, tárolás, előkészítése és felhsználásr. Összefoglló folymtár 15

16 e / / / sz sz /2 0155/ /2 sz 5 sz 2 sz 2 sz 2 sz 2 sz sz 5 sz sz 2 sz 2 sz 2 sz / /13 sz 5 sz 2 sz sz k sz / /27 e / sz /4 e e / e 1 sz / /5 sz vízm e 1 099/3 sz 4 sz 4 sz /6 0192/ /20 mocs 0192/5 0164/13 l 4 sz / / Gyep /4 0192/1 k 0164/ / / / /4 099/7 sz 4 sz /3 mocs 0164/ /21 099/ / /11 099/6 099/ Gyep 099/15 099/10 098/1 mocs 099/13 099/12 099/ /9 099/17 099/16 099/18 099/ /4 092/4 099/ / /2 0174/2 c mocsár 092/3 üzemi terület l 4 Gyep/l/ d / /2 üzemi ter mocsár 0174/3 091 vá. vá /2 089/3 093/ / töltús / /4 0173/5 089/2 085 e / c mocs. 078 ud 0173/7 ud töltús mocs c /8 094 üzemi terület 094 töltús 0105/4 0173/7 086 üzemi terület / /1 Gyep() mocs. mocsár 071 zgytározó / / /10 078/12 042/30 üzemi terület 078/ /9 0104/1 töltús töltús 042/29 mocs /3 mocs töltús / töltús /2 066/2 042/28 042/ /1 042/33 zgytározó 041/1 040/1 töltús / zgytározó 0124/2 zgytározó 0105/6 töltús 066/ /1 065 közḷ 066/ /2 042/ Hlstó mocs 057/ /2 0105/ /4 061/10 057/9 044/ /5 061/2 061/ /1 042/9 0111/1 zgytározó 0110/2 057/8 061/9 0111/3 zgytározó zgytározó 0111/2 042/8 042/7 0112/5 0112/3 0112/ /18 Gy 057/6 0112/1 042/6 057/ /4 0112/ / / / / / /9 0112/8 0112/7 0112/ / ZÁRTKRT Zk. 0114/4 042/5 0112/19 053/1 057/5 061/8 061/ / Gy 0112/23 k 061/15 Gy Gy 0114/10 042/4 053/2 0114/8 0114/9 Gy 0114/7 0114/6 0116/25 K Gy 042/3 09/4 0114/5 Gy 042/ /1 057/4 09/6 09/ /7 0114/1 061/13 mocs Temet\U /16 09/21 $ $ 058 Gy 0117/1 061/6 061/5 0118/8 059 Gy 057/2 057/3 061/4 0115/ / /9 061/3 $ c 0118/ /11 09/ / / /2 0120/17 Gy /19 09/ / / /6 mocs 09/15 09/14 09/ /1 0126/ / /2 0126/ /4 0128/3 0128/4 0128/ /5 0128/5 0126/6 0126/ /7 0129/ vm / /7 0120/ /14 R 0133/ / /8 R 01 Bt. R / /3 ud 0129/2 0134/5 010 mocs ud 09/17 02 közprk BTRÜT 0126/8 0160/2 R 09/ / / / ud 0134/6 0134/ /9 0138/2 mjor 0138/5 07 töltús mjor 0138/ /7 0133/8 0133/12 ud 0148 ZÁRTKRT Zk. mocs 0133/ / /8 Zgytározók környezetée kikerült tljvízszennyezés megszüntetésének kármentesítő rendszere Az uránércek feldolgozásához kpcsolódón volt Ércdúsító Üzemtől délre Pécsi-víz és Pellérdi-szőlőhegy között két zgytározó létesült, melyeke z ércfeldolgozás mrdékként ót képződő meddőzgy került elhelyezésre mésztejes, késő mészköves és mésztejes semlegesítés után. A kihelyezett meddőzgy átlgosn g/dm 3 össz oldott nyg trtlomml jellemezhető oldott nygot, ill. 68 g/t urán és 12 Bq/g körüli mennyiségű rádium koncentrációvl jellemezhető szilárd nygot trtlmz. A zgyterek szigetelés nélkül épültek, s így meddőzggyl kijutttott technológii oldtok egy része tljvíze szivárgott, ezért környezetüken jelentős mértékű, szervetlen vegyületektől szármzó szennyeződés tlálhtó (nygmérleg lpján vlószínűsíthető, hogy mintegy 18 millió m 3, átlgosn 21 g/dm 3 koncentrációjú oldott vegyületeket trtlmzó technológii oldt szivárgott el). Mivel z ércfeldolgozáshoz kénsvt hsználtk, ezért z oldott vegyületek döntő része szulfátokól, mindenekelőtt mgnézium-szulfától állt. gyé segédnygok felhsználás mitt z oldtok kise mennyiségen kloridokt (ipri só és sósv felhsználás mitt) és nitrátokt (ronónygként hsznált mmónium-nitráttól eredően) is trtlmztk. A zgytározókól kilkításuk ót cspdék terhelés htásár környező tlj és rétegvizeke kijutott mgs sótrtlmú oldtok vissznyerésére lklms legmegfelelő technológi kilkításár vontkozólg már 1995 ót készültek tnulmányok folymtos monitoring eredmények felhsználásávl. A környezetvédelmi engedély pontj értelméen feldt zgyterek áltl okozott szennyezés továterjedésének mérséklése, z ivóvízázis vízminőségének védelme céljáól z elszennyeződött tlj- és rétegvíz egy részének eltávolításávl /7 0226/6 0235/6 0164/3 0226/5 0226/4 0235/5 0226/3 0226/1 V-30/1 V-44/1 V-29/1 0201/ V-16/ U-14/ V-10/1 500 A tljvíz összes oldott nyg V-46/1 trtlm zgyterek térségéen I. félév Arnyosgdányi vízf. V-36/1 V-20/1 Pécsi-víz V-18/1 V-23/1 V-21/1 0104/ V-19/1 ZM Z 097/13 099/24 099/23 097/34 097/36 097/14 098/2 097/35 097/16 097/15 097/19 097/17 097/21 097/37 097/38 097/39 097/18 097/41 H/1 ZC-1 U-09/1 U-10/1 V-24/1 V-22/1 U-12/1 V-35/1 ZF V-32/1 ZA-1 097/40 098/3 097/42 097/23 097/22 097/20 V-25/1 V-07/1 097/43 097/45 097/44 097/33 097/46 097/47 097/48 PÚcsi-víz V-03/1 V-41/1 V-02/ töltÚs ZI XIII/1 ZJ ZI-1 V-05/1Z-1 ZB-1 ZG-1 ZH-1 U-21/1 V-08/1 097/49 097/51 V-01/1 XVIII/1 R-01 R-19 X/1R-13R-14 ZP-01 R-10 R /3 ZK /2 0105/5 R / R-18ZQ-1 R-17 R /9 0108/8 0108/7 0108/5 V-26/1 ZD ZW-1 V-39/ /4 0108/6 0108/3 0108/2 0108/1 042/ /26 042/35 042/21 042/22 042/23 042/24 042/ R-08 ZN-1R-11 R-07 U-17/1 ZM-1 R-12 Z1 U-16/1 V-42/1 057/14 057/13 057/15 042/19 042/20 042/18 042/36 042/11 042/37 C-01 ZC ZU-1 U-20/1 R-03 R-04 ZR-01 ZT-1 042/17 V-28/1 V-38/1 R-05 R-06 ZS-1 042/14 042/ R / /2 042/12 048/ /12 042/10 zgytározó B-01 V-14/1 057/7 U-18/1 ZO-1 V-15/1 V-43/ / / /16 A-01 V-37/1 0116/ / / / / / / / / / / / /1 09/9 09/8 09/7 0116/1 0116/ /3 0116/4 0116/5 0116/6 0116/7 0116/8 0116/ / / /9 0117/2 0116/30 09/12 09/11 V-27/1 P1F5 mg/dm3 0124/1 0129/2 0120/ PÉRD / / A tljvíz összes oldott nyg trtlm zgytározók környezetéen 16

17 A numerikus hidrodinmiki és trnszportmodellezési eredményeket is felhsználó megvlósíthtósági tnulmány vizsgált részletesen lehetséges megoldásokt, mely lpján született döntés drénszivárgó rendszerek és víztermelő kutk kominációjáól álló ktív kármentesítési rendszer kilkításáról. Műszki evtkozási terven jvsolt, DD-KTVF áltl elfogdott és előírt D kármentesítési célállpot htárértékek felszín ltti vízre vontkozttv z láik: Összes oldott nyg trtlom: 2000 mg/l, ulfát trtlom: 500 mg/l en elkészült mentesítő rendszer 1. üteme, melynek keretéen 3 d összesen 2850 fm. 6-9 m mélységű drénszivárgó fl, vlmint 7+7 d ngyátmérőjű tlj- és rétegvíz mentesítő k létesült. A kétéves üzemeltetés eredményei és tpsztlti lpján került sor korán is tervezett II. ütemi fejlesztésének előkészítésére (tervezés), vlmint kivitelezésére, mely szkszolás ok z I. és II. sz. zgytározók között végzett tájrendezési munkáltok voltk. A II. ütemi fejlesztés során 2004-en került sor továi 450 fm-nyi drénszivárgó fl, illetve 12 d tljvíz kármentesítő k kivitelezésére. fázis végső szkszán került korán z I. zgytározón végzett fedési munkáltok mitt eltolódott 3 d I. zgytározóról indított legszennyezette tljvizeket termelő tljvíz mentesítő k (ZP-01, ZQ-01, ZR-01) kivitelezésére. gypontú vízkiocsátás Az egypontú kiocsátás z egységes rendszeren keresztül Pécsi-víz km szelvényéen történik. A környezetvédelmi engedély II.3.7. pontján z egységes vízelvezető és vízkezelő rendszer működtetésére vontkozó előírás szerint efogdó csk olyn mennyiségű és minőségű víz vezethető, mely evezetés htásár vízfolyás fkm-es szelvényéen ( Zóki-híd ) vízminőség fjlgos vezetőképesség kivételével nem hldj meg MI / műszki irányelven rögzített tűrhető (II. osztály) minőségű öntözővízre előírt htárértékeket. Fjlgos vezetőképesség esetén htárérték ezen ponton 2000 S/cm. Fentiek lpján DD-KÖF /1999. ügyirtszámú htározt lpján z észki táróól (jelenleg még nem mentesített) ányvíz kezelő üzemől uránmentesített, vlmint kémii vízkezelő üzemől szármzó részlegesen sótlnított és rádium mentesített vizek keverőknán történő keverése után kiocsátási ponton z lái htárértékeket kell trtni: U term : 2 mg/dm 3, R 226 : 1,1 Bq/dm 3, Összes oldott sótrtlom: mg/dm 3. töi komponensre 9/1001 (III.22.) KöM-KöViM együttes rendeleten szályozott 3. Áltlános vízminőség-vízvédelmi területi ktegóriár előírt htárértékek érvényesek. 17

18 A vízminőség htárértékek iztosítás érdekéen efogdó vezetett vizek mennyiségét torkolti vízmérő műtárgyn mérik, és Pécsi-víz ktuális vízhozm függvényéen szályozzák. zért z egypontú kiocsátás felett Pécsi-víz km szelvényéen vízmérő műtárgy létesült. A erendezések működésének összehngolását és z egypontú vízkiocsátást megfelelő keverőképlet lklmzásávl központi diszpécser egység szályozz. Továi vízkármentesítési tevékenységek: Ércdúsító Üzem területén z érctároló környezetée kikerült tljvízszennyezés megszüntetésére tervezett kármentesítés A kármentesítő rendszer kiépítése 2006 szeptemeréen történt meg. A kármentesítés során szennyezett víztömeget fúrt kutk és mmutszivttyú elven működő ktív vízemeléses technológiávl termelik ki rétegől, folymtos kompresszorozássl. A kármentesítő rendszer lpjként 12 d k kerül kivitelezésre szennyezett tljvíz kitermelése céljáól, melyek z előzetes vizsgáltok szerint egyenként 1,5-2,0 l/perc körüli folymtos vízhozmml termelnek mjd. A kiemelt szennyezett tljvíz tisztítás nyomottágys nioncserélő műgynt segítségével történik, mely technológi megegyezik z I. Bányüzemi víztisztításnál lklmzott módszerrel. A telített gynt regenerálás, kivont urán feldolgozás MCSK-ÖKO Rt. Bányvízkezelő üzeméen történik. A tisztított víz z egységes vízelvezető rendszeren, vlmint z egypontú kiocsátási ponton keresztül Pécsi víze kerül. A műszki evtkozás várhtó időtrtm 4 év. Frici-táró meddőhányóhoz kpcsolódó uránnl szennyezett vizek kármentesítése A ányezárási munkák keretéen került sor Bkony községtől É-r levő Frici táró meddőhányójánk helyen történő tájrendezésére. A meddőhányó lól elfolyó vizeket összesen 105 m, NA 160 perforált műnyg dréncső gyűjti össze és vezeti efogdó Bicsérdi vízfolyás joprti mellékágánk km szelvényée. Az elfolyó vizek rdioelem trtlmát z üzemeltetési engedélyen előírtknk megfelelően hvi gykorisággl kell ellenőrzi, melyről MCSK-ÖKO Zrt. z egységes környezetellenőrzési rendszer éves jelentéséen számol e htóságoknk. A mért dtok 18

19 lpján meddő lól kifolyó víz átlgos mennyisége: 600 l/h (0,17 l/s), mximális urán trtlm: 10 mg/dm 3, mi meghldj efogdó vezethető 2 mg/dm 3 htárértéket. A mért vízminőségi dtok lpján szükséges meddő lól elfolyó vizek urán mentesítése. Vízjogi létesítési engedély lpján helyszínre telepített moil szorpciós oszlopon keresztülvezetve történik z urán kinyerése. A dréncsöveken kifolyó vizeket összefogv, zárt vezetékrendszeren vezetik szorpciós oszlopr, míg szétválsztott nem szennyezett felszíni vizek, egy ukón keresztül kerülnek mellék. A rendszer kilkítás júliusán efejeződött, üzemeltetését z elkövetkező éveken izonyosn folyttni kell. Perkoláció-II. sz. területhez kpcsolódó tljvízszennyezés kármentesítése A perkolációs uránkinyerési eljárást ánytermelvény rdiometrikus osztályozás során képződött lcsony urántrtlmú, ún. gyenge minőségű uránércek hsznosításár fejlesztették ki. Az eljárás lényege n állt, hogy letört kőzetet fóliávl szigetelt területen, medencéken helyezték el, mjd nátrium-kronátot trtlmzó oldttl kezelték olyn módon, hogy z oldtot átszivárogttták m mgs prizmákon. Az átszivárgott oldt regált z uránásványokkl, kőzet egyé ásványivl és e folymtok eredményeként z urán részen kioldódott. Az oldt jutott uránt nioncserélő gyntávl z oldtól kivonták, mjd végső soron z Ércdúsító Üzeme jutttták, hol végtermékké lkították z uránérc feldolgozásánk főfolymtáól nyert urántrtlmú oldtokkl együtt. Az uránmentesített technológii oldtot ismét visszjutttták perkolációs hlmokr. A perkolációs terek felszámolás áthlmozássl történő rekultivációvl történt. A II. perkolációs területen műszki evtkozás tlj tekintetéen sikeres volt. A tljvízen z észlelt szennyeződés perkolációs terek felszámolásávl folymtosn csökkent, mely zt feltételezést erősítette, hogy nincs szükség tljvíz kármentesítésére. A P-II. területén fokoztosn fejlesztett monitoring hálózt 2000-re érte el zt területi kiterjedtséget, ill. fejlettséget, hogy felszín ltti víz állpotát egységesen lehessen jellemezni. Az eltelt tö mint egy évtized folymtos működtetés (és fokoztos fejlesztés) lehetővé teszi lezjló folymtok pontos megértését. Az elmúlt időszk monitoring eredményei lpján elmondhtó, hogy egy viszonylg szűk területen szennyező komponensek csökkenése nem folyttódott. A vízkémii prméterek idősorink elemzése lpján egyértelműen megállpíthtó, hogy szennyező források megszűnte után eltelt mintegy 4 év ltt sem jelentkeztek egyértelműen várt intenzitású jvuló (hígulás) tendenciák. A Perkoláció-II. terület környezetéen lévő szennyezett tljvíz mentesítési koncepciój lpján 6 termelő kól, hozzátrtozó vízgyűjtővezetékől illetve egyé kiegészítő létesítményekől álló rendszer épül ki II. félévéen. A termelőkutk z előzetes vizsgáltok szerint egyenként 20 l/perc körüli folymtos vízhozmml termelhetnek. A termelt szennyezett víz felszín ltt 0,8 m mélyen fektetett Ø 80 mm KP csövön keresztül jut szintmérő kná, mjd z knától Ø 160 mm KP vezetéken keresztül Bányvízkezelő Üzem 500 m 3 -es fogdómedencéjée, hol ekerül tisztítási folymt. A tisztított víz z egységes vízelvezető rendszeren, vlmint z egypontú kiocsátási ponton keresztül Pécsi víze kerül. A műszki evtkozás tervezett időtrtm 4 év. 19

20 GYSÉGS MONITORING RNDSZR ÜZMTTÉS A DD KVF áltl kidott /1998. sz. környezetvédelmi engedély előírási értelméen munkáltok htásterületén komplex környezetellenőrzési hálóztot kellett kilkítni, mely: hidrogeológii-, rdiológii-, tljtni-, geodinmiki- (és kőzetmechniki-), geotechniki monitoringot fogll mgán. A ányezárás, rekultiváció, és felhgyás utáni környezetvédelmi célú működtetés időszkán, tevékenység áltl veszélyeztetett és szennyezett környezeti elemek ellenőrzésének ki kell terjedni levegőre, felszíni és felszín ltti vizekre, tljr és kőzetekre, növényzetre mint htásviselő elemekre. A környezetvédelmi engedélyen előírt feldtok ellenőrzését DD-KTVF-nek enyújtott és z érintett szkhtóságok evonásávl elfogdott éves monitoring tervek lpján végzik; környezetellenőrzés eredményeiről tárgyévet követő március 31-ig enyújtndó éves monitoring jelentések formáján számolnk e. A fokoztosn ővülő, komplexe értelmezési tevékenység tette szükségessé 2001-től kezdődően megfelelő térinformtiki lpokon nyugvó, költség-htékonyn működő gységes Környezetellenőrzési Rendszer kilkítását. Az állndó ellenőrzési feldtok áltlán jól lehtárolhtó területi csoportokr oszthtók. A csoportosítás lpj már évek ót legngyo ázis monitoring pontszámml rendelkező hidrogeológii monitoring progrm volt. Az egységes környezetellenőrzési rendszer ilyen jellegű, ojektumokhoz, ojektumcsoportokhoz köthető ellenőrzési feldtit következő táláztn foglltuk össze. 20

21 gységes környezetellenőrzési rendszer üzemeltetésének feldti Ojektum csoportok Felhgyott ánytérségek üregrendszere Meddőhányók utóellenőrzése Perkolációs területek Üzemi területek utóellenőrzése llenőrzési célok É-i ü. üregrendsz. É-i ü. üregrendsz. körüli depresszió I. ü. előírt depressziój I. meddő II. meddő III. meddő IV. l# m. IV. sz. # m. V. l# meddő V. sz. # m. Frici-táró meddőh. Tótvári m. P-I. P-II.+ I. m. Dinnyeerki I. üzem II. üzem III. üzem IV. ü+ l# V. üzem olgálttó ÉDÜ HIDROGOÓGIA TAAJTAN RADIOMTRIA vízzel vló feltelés és vízminőség ellenőrzése (mf. fúrásokn) depresszió változás és vízminőség ellenőrzése (mf. fúrások-, forrásokn) lefolyó és fkdó vizek, felszín ltti vizek ellenőrzése (mf. fúrások-, övárkok-, vízfolyásokn) felszín ltti vizek ellenőrzése felszín ltti vizek ellenőrzése Végzendő munk szkmi meghtározás Az U-érchez kpcsolódó nehézfémek mennyiségének ellenőrzése Rdiometrii htások vizsgált, z esetleges környezetterhelés mérése Rekultivált meddőhányók rdiológii állpotánk utóellenőrzése Rdiológii környezet-ellenőrzés Rekultivált üzemi területek rdiológii állpotánk utóellenőrzése KŐZTMOZGÁS, GOTCHNIKA A felszínmozgások megfigyelése ánytelek megszüntetésének érdekéen, tömedékelés htékonyságánk ellenőrzése. meddőhányók fedőrétegének geotechniki ellenőrzése 21

22 Ojektum csoportok II. Zgy utóell. I. Zgytározó Zt.-i kárment. I. és II. ütem Vízfolyások ellenőrzése Kiocsátás Üzemi sugárvédelem llenőrzési célok Zgyterek körüli tlj- és rétegvízszennyeződés téreli lkulás, és ennek időeli változás Pécsi-víz Zók Kjdács Zsid ÉDÜ-cst. gypontú kiocsátás BVÜ kémények Vízkezelési cspdék BVÜ, KVÜ, HIDROGOÓGIA TAAJTAN RADIOMTRIA felszín ltti, elfolyó, szivárgó vizek és kilkított depresszió ngyságánk ellenőrzése kitermelt víz ellenőrzése Végzendő munk szkmi meghtározás Rekultivált részek utóellenőrzése; A kiporzás htás még folyó környező tájrendezésnél tljokn és környezetellenőrzési növényeken és sugárvédelmi tevékenység Az U-érchez kpcs. nehézfémek mennyiségi ell. Az U-érchez kpcsolódó nehézfémek mennyiségének ellenőrzése + U koncentr. meght Vízfolyások rdiológii utóellenőrzése A rdioktív kiocsátások nuklidspecifikus ellenőrzése üzemi területek, munkhelyek dozimetrii ellenőrzése KŐZTMOZGÁS, GOTCHNIKA A geotechniki stilitás ellenőrzése Vízkezelési cspdéktároló geotechniki ellenőrzése 22

23 Ojektum csoportok Regionális környezet llenőrzési célok Vízfolyások (felszíni vizek Dráváig) Kővágószőlős, Kővágótőttős, Cserk, Bkony, Pellérd, Arnyosgdány Zók, Bod, Hetvehely, Bükkösd Pellérd-Tortyogói vízázis tág területe HIDROGOÓGIA TAAJTAN RADIOMTRIA hozm és vízminőség ellenőrzés komplex környezetellenőrzés vízminőség ellenőrzés Végzendő munk szkmi meghtározás Az U-érchez kpcsolódó nehézfémek mennyiségének ellenőrzése települések komplex rdiometrii környezetellenőrzése KŐZTMOZGÁS, GOTCHNIKA Regionális prméterek regisztrálás 23

24 Az ellenőrzési feldtok rekultiváció előrehldtávl változtk, változnk. Amíg folyó munkáltok idején ngyo hngsúly z ktuális rekultivációs feldtok szigorú ellenőrzésén volt, úgy munkáltok csökkenésével fokoztosn előtére kerül ázis-, mjd munkáltok efejeztével hosszú távú illetve utóellenőrzési monitoring. A környezetellenőrzési tevékenység következők szerint is csoportosíthtó: Hosszú távú monitoring, vgy Bázis monitoring, mely z egyes ányászti ojektumok környezetéen és teljes htásterületre telepített állndó, tö éven keresztül üzemeltetendő ellenőrzési pontok rendszerét fogllj mgá. Olyn tö éves rendszerességgel végzett tevékenység, melynek eredményeképpen prméterek hosszú távú változás és htárértékek teljesülése figyelemmel kísérhető. ükség esetén (pl. eróziós sérülés, htárérték-túllépés st.) evtkozás történik. Rekultivációs monitoring, melynek feldt z egyes rekultivációs tevékenységek során ekövetkező kiocsátások ellenőrzését szolgálj. csoport trtozó ellenőrzési feldtokt gykrn nem lehet pontosn előre tervezni, így z ellenőrzés vgy meglévő állndó hálózt elemeinek gykori mintázásávl, mérésével, vgy ideiglenes (kiocsátási) pontok evonásávl történik. Kiocsátási monitoring 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet előírásink megfelelően víz, légnemű és szilárd hlmzállpotú nygokr ontv (részletesen, évente külön jelentésen kell megküldeni z érintett htóságoknk). Utóellenőrzés keretéen z egyes egyedi htósági előírásr végzett műszki evtkozások (kármentesítések) ellenőrzését végzik. Az ellenőrzéseket DD-KVF DD- KTVF 33/2000 (III.17.), mjd 219/2004 (VII.17.) Korm. rendelet lpján elvégzett műszki evtkozások záródokumentációir kidott htároztok utóellenőrzésre vontkozó előírásánk teljesítésére végzik. Mivel z ismertetett csoportosítás elsősorn szkmi szempontok szerint történt, területi, földrjzi felosztást figyeleme véve, de izonyos eseteken opertív szempontok figyeleme vétele mitt ettől lehet eltérés, ezért célszerű röviden külön-külön is ismertetni z egyes ellenőrzési szkterületek feldtit. Rdiometrii monitoring A rdiológii monitoring lpvető célj természeti környezet, környező civil lkosság és mgát rekultivációs tevékenységet ellátó dolgozók sugárterhelésének minél pontos megismerése és ezen ismereteken lpuló szályozás, korlátozás. Alpvető követelmény, hogy megismerjük z emissziós források összes lpvető tuljdonságát (szennyezettség elterjedése, mértéke, nuklid-összetétele), szennyezők környezeten vló szétterjedésének, diszperziójánk törvényszerűségeit legfontos (légi, vízi, emer áltli) terjedési vonlon, vlmint z egyes sugárzási komponensek emerre vló htását, z immissziót. A környezeti rdiometrii vizsgáltok kiterjednek levegőre, felszíni és felszín ltti vizekre, tljr, és növényzetre. evegővizsgáltok keretéen meghtározásr kerülnek rdon és omlástermékeinek koncentrációi, szállópor és eroszol koncentrációj és rdoktivitás, kihulló por mennyisége és rdioelem trtlm, gmm dózisteljesítmény. A vízvizsgáltok során meghtározásr kerül z Urán, Rádium koncentráció, esetenként z összes ét ktivitás és természetes rdionuklidok koncentrációj lf- ill. gmmspektrometrii mérés lpján. 24

25 Tlj és növényvizsgáltok esetéen meghtározásr kerül fjlgos ktivitás, természetes és (h vn) mesterséges rdioelem trtlom és rdon exhláció. A kikerülő nygok felületi szennyezettségét lf ktivitás méréssel ellenőrzik. Kiemelt jelentőségű ellenőrzési feldtként vizsgálták/vizsgálják z láikt: perkolációs meddő és zgytározók nygánk mozgtás, szállítás okozt környezeti sugárterhelés ellenőrzése, töek között utomtikus monitoring állomásokkl, hsznosításr kerülő erendezések ellenőrzése, kiocsátott vizek rdioelem trtlmánk ellenőrzése, Rekultivált meddőhányók rdiológii állpotánk utóellenőrzése, üzemi területek munkhelyeinek sugárvédelmi ellenőrzése, szükség esetén személyi dozimetri, települések komplex rdiometrii környezetellenőrzése. Vízföldtni monitoring A hidrogeológii ellenőrzési feldtok következők szerint csoportosíthtók: Vízszint ellenőrzési feldtok ezárt ányüzemek feltelésének nyomon követése és korái vízemeléssel okozott depresszió ellenőrzése; ányüzemek üregrendszeréől szivttyúzott, illetve kifolyó víz szintjének, illetve nyomásánk ellenőrzése; z uránércányászti zgytározók környezetéen működő kármentesítési rendszer depressziós területének ellenőrzése; különöző víztrtók vízszintjének ellenőrzése víztípusok kommunikációjánk vizsgált céljáól, különös tekintettel ánytérségeket mgá foglló kőzetek és kommunális vízellátásn szerepet etöltő vízrendszerek kpcsoltár; egyedi htósági kötelezésre végzett műszki evtkozások htékonyságánk ellenőrzése. Vízhozm ellenőrzési feldtok ányvíz emelési dtok, és grvitációsn kifolyó öregségi vizek hozm-dtink gyűjtése, ellenőrzés; z uránércányászti zgytározók környezetéen működő kármentesítő rendszer áltl kiemelt szennyezett vízmennyiség ellenőrzése, regisztrálás; z egypontú kiocsátáson keresztül távozó víz mennyiségének ellenőrzése; ányászti ojektumokkl érintett felszíni vízfolyások vízhozmánk ellenőrzése; z ideiglenes kiocsátások ellenőrzése; egyedi htósági kötelezésre végzett műszki evtkozások htékonyságánk ellenőrzése. Vízminőség-védelmi feldtok ányászti ojektumok környezetéen tlálhtó, illetve z zt elhgyó felszíni és felszínltti vizek minőségének ellenőrzése; környezetkárosító htások vizsgált, nyomonkövetése (irány, seesség, mérték); rekultivált ojektumok és környezetük htósági kötelezésre végzett utóellenőrzése; rekultivációs munkfolymtok htásink ellenőrzése. 25

26 Környezetföldtni (tljtni) monitoring A Környezetvédelmi ngedély lpján vizsgálni kell z uránérc ányászt és z ércfeldolgozás során érintett mezőgzdsági területeket. A mezőgzdsági művelés ltt álló és jövően is élelmiszertermelés céljár szolgáló területekre ki kell terjeszteni rendszeres tljvédelmi célú ellenőrző vizsgáltokt hosszú távú monitoring keretéen. A Brny Megyei Növényegészségügyi és Tljvédelmi Állomássl egyeztetve 2000-en kilkításr került egy tljtni monitoring terv, mely lpján 2000-től kezdődően minden éven megtörténtek mintázások és elemzések. Az ellenőrzések ngyo kiporzássl érintett területek környezetének vizsgáltár összpontosítnk: zgytározók, ÉDÜ, III. meddőhányó, II. perkoláció és I. meddőhányó környezete. Felszínmozgási monitoring A megfigyelőrendszer feldt egyrészt ányászti tevékenység következtéen fellépő felszínmozgások ellenőrzése, kimuttás nnk érdekéen, hogy ánytelek törlésére irányuló mjdni kérelem szkmi szempontól meglpozottá váljon, másrészt felszínmozgás-ellenőrző rendszer célj z is, hogy z esetleges ánykár peres eljárások során szisztemtikusn üzemelő monitoring dti hosszú távú izonyítékként szolgáljnk. A MCSK-ÖKO Zrt. kőzetmozgási monitoring rendszere funkciój szerint két fő részre oszthtó, melyek üzemeltetésének és fejlesztésének célji következők: Hosszú távú monitoring: A korái uránércányászti tevékenység eredményeként keletkezett, illetve z üregrendszer elársztás áltl kiváltott felszínmozgások folymtos megfigyelése felmerülő ánykár-események minimlizálás érdekéen. A rekultivált ojektumokr htó hosszú távú geodinmiki és eróziós folymtok ngyságánk, időeli lefutásánk megfigyelése és értékelése. Rekultiváció ltti monitoring: gyes rekultivációs tevékenységek tervezéséhez szükséges lpdtok iztosítás. A rekultivációs tevékenységek áltl kiváltott mechniki htások folymtos vizsgált; z esetlegesen szükségessé váló korrekciók gyors megtétele érdekéen. A monitoring rendszer konkrét elemeit htósági, szkhtósági engedélyeztetési folymton keresztül kilkított egyedi tájtervek és z ezek lpján készített éves monitoring tervek trtlmzzák. Az egyedi tervekől kiemelkedő jelentőségű zgytározók rekultivációs tájterve. Az egykori uránérc-ányászti, mintegy 64 km 2 ngyságú ánytelkein elül egyránt tlálhtók települések eépített elterületi zónái, zártkertek és külterületi, mező- és erdőgzdsági hsznosítású ingtlnok. zért, vlmint jelzett eljárási izonytlnság mitt felszínmozgás-ellenőrző rendszer úgy került kilkításr, hogy z kár legszigorú követelményeknek is megfeleljen. Fontos elemei következők: 3D deformációmérő rendszer (észki ányüzemek területe), tos szintezési rendszer (észki ányüzemek területe), Fúrólyuk telepített dőlésmérők (zgytározók környezete), 26

27 GPS mérőhálózt (egész htásterület), Feltömedékelt felszínre lyukdó ányászti létesítmények tömedékszint ellenőrzése. Figyeleme véve Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség áltl októer 15-én kiocsátott Környezetvédelmi ngedély (KÖF /1998) 3.1. pontjánk 14. ekezdéséen, vlmint 4.5. pontn fogllt előírásokt, felsorolt célok megvlósítás érdekéen következő mérések, illetve fejlesztések történtek: Geodinmiki monitoring Alpvetően hosszú távú monitoring jelegű mérési, értelmezési tevékenység, de különösen zgytározók ngy volumenű földmunkái mitt rekultiváció ltti megfigyelőrendszer szerves részét képezi. A MCSK-ÖKO Zrt. zgytározók környezetéen 1999-en telepített 2 d ngy érzékenységű dőlésmérő (melyek pórusvíz nyomás méréssel vnnk kiegészítve) dtink folymtos regisztrálásávl és elemzésével folyttj zgytározók környezetének geodinmiki megfigyelését rekultiváció utáni hosszú távú stilitás vizsgált érdekéen. Deformáció ellenőrző hálózt év folymán z ót működő ányeli deformációs monitoring tpsztltink felhsználásávl kifejlesztésre kerültek z esetleges ánykár-igények szempontjáól veszélyes zónán tlálhtó felszíni létesítmények sttiki állpotánk ellenőrzésére lklms deformáció ellenőrző rendszer hálózt lpvető elemei (telepítési geometri és technológi, z utomtikus dtgyűjtő, illetve működtető szoftver prototípus). A etömedékelt knák felett kiképzett vseton, fedő műtárgykn telepítésre kerültek z egyedileg tervezett, 3D-s ngy érzékenységű (10-6 m/m) deformáció mérő állomások és ezekkel megkezdődtek mérések is. GPS-ponthálózt, geodézii monitoring A ngyo léptékű elsősorn z elársztás következtéen fellépő mozgási folymtok, és zgytározók környezetének hosszú távú stilitását vizsgáló monitorozásnk célszerű módjánk tűnt területen meglévő GPS-ponthálózt kiővítése és évente (két évente), megfelelő pontossággl ismételendő méréssoroztok végzése. A felszínmozgás monitoring rendszert MCSK-ÖKO Zrt éven felülvizsgálttt GOCONSUT 95 Mérnöki Irod Kft.-vel. A felülvizsgált eredményei következők szerint fogllhtók össze: A GPS mérések vontkozásán nem történt előrelépés. zeknél méréseknél mgssági értelmű mérési hi nehezen szoríthtó ±7 mm lá. z mérési eljárás esetünken külszíni utómozgások meghtározásár kevésé lklms mint szintezések. zért lklmzását GOCONSUT 95 Kft. nem jvsolj. A 3D-s mérőhelyeket 2001 nyrától kezdve telepítették, jelenleg 13 d mérőhely működik. nnek mérési eljárásnk pozitívum, hogy idően folymtosn szolgáltt mérési dtokt. Hátrány viszont z, hogy deformációkt mér és ezek deformációk számos tényezőtől (hőmérséklet, tlj nedvességtrtlom, tljfgy st.) szármzhtnk z üregrendszer áltl okozott külszíni mozgásokon kívül. A mérési módszer időszk tpsztlti lpján nem lklms z üregrendszer áltl okozott külszíni mozgások (utómozgások) hiteles kimuttásár. zért módszer lklmzás továikn nem jvsolhtó. 27

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER DINNYBI HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT PÉCSÉPTV STÚDIÓ VÁOSNDZÉS ÉPÍTÉSZT BLSŐ ÉPÍTÉSZT SZATANÁCSADÁS TVZÉS LBONYOLÍTÁS D I N N Y B I TLPÜLÉSNDZÉSI TV HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT észítette PÉCSÉPTV STÚDIÓ 2004-en Vezető

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM Gyors telepítési útmuttó Strt ADS-2100 A készülék üzeme helyezése előtt olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően olvss el ezt Gyors telepítési útmuttót eállítás és telepítés szkszerű elvégzése érdekéen.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben