finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet."

Átírás

1 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti különbözetet. Ezt fogdtuk el szindikátusi szerződésben. H r s á n v i István: Nem merem város költségvetését. Molnár úr lényegében zokt kérdéseket tette fel, melyre már részben válszt dtm. Hogy ezzel város jobb helyzetbe kerüle, vgy sem? Nem tudom. Tessék eldönteni, hogy erre fejlesztésre szüksége vne városnk? H igen, kkor jobb helyzetbe kerül város. Ez lehetőség, mellyel élni lehet. Meg kell fizetni, de itt kerül felhsználásr. Tránszky úr kérdésére, hogy meghívott szkember miért jelent meg, válszom: tudom. Én erről tudtm. Igz, hogy Mki kollégám 3 npig távol volt egy konferencián, de bárki bárhov hívott válllti képvelőket név szerint, kkor még mindig, mindenhov elment olyn személy, ki helyben feltett kérdésekre válszolni tudott. F z e k s István: Mit hozott konkrétn Várplotánk tvlyi elfogdott ktérségi vízár erre kérdésemre kérnék válszt. Mindzt, mit z előbb szóbeli kiegészítésében elmondott igzgtó úr, zz mi megvlósult Várplotán. A településekre meg lett nevesítve z mortizáció. Ősinek volt nevesített mortizációj, de ez z idén 632,5 eft, Berhidánk eft, Ppkeszinek eft stb. Ngyságrendben kebbek voltk, mint hogy várploti, mely itt, Várplotán került felhsználásr. A tervezési költségeinket víz, szennyvíz vonlán Bkonykrszt Rt fizette ki ebből z összegből. J á m b o r Attil: Tztelt Képvelőtestület! Én zokhoz trtozom, kik társság meglkulásához hozzáj árultk. Jvsltom: 3. pont ltti szövegezésben jvsolt árt március 1től fogdjuk el. Az, hogy március 1től december 31ig történjen z ármegállpítás jó, mert ez 1/12ed résszel növekszik. Egy társság folymtos működéséhez szükséges ármegállpító tárgylásinkt minden évben kb ugynilyen időpontbn tudjuk megtárylni, ezért megállpított ár ne 10 hónpos növelt ármegállpítást trtlmzzon, h 1 évest, s z érvényességi htáridő március 1től következő év március 1ig szóljon. Ezeket módosításokt el tudje fogdni társság? H r s á n v i István: Most március 1től március 1ig volt díj megállpítv. Egyetértek Képvelő úrrl.

2 20 Nincs benne rendeletben, hogy meddig vn érvényben ez z ár, de szindikátusi szerződés szerint "míg kezdeményeznek új árt". B á t o r Antl: r érvényes üzleti terv vne? H r s á n v i István: Nincs. Amíg elfogdott vízdíj nincs, ddig lehet tervezni. B á t o r Antl: A Pénzügyi, Ellenőrző, Vgyongzdálkodási és Ellátásszervezési Bizottság tárgyláskor z itt leírt dtok vlósságából indult ki. Hiányoltuk, hogy szerepel z nygbn ngy tételű bér, mikor ngyon sok k dolgot trtlmz. Nincs benne, hogy mit kívánnk tenni bérrel kpcsoltbn, csupán, hogy létszámcsökkentést szeretnének végrehjtni. A költségoldlt meg kell nevezni, hogy bevételi oldlll egálbn legyen. A költségoldlon nincsenek konkrét felsorolások. A vízárnál kellene tudni, hogy milyen lehetőség vn, milyen kihtássl lesz z energi áremelés, milyen költségmegtkrítás lehet, mennyi nyereséget szeretnének? Ebben z nygbn ez szerepel. Vn egy ngyon mgs vízár, de tudjuk látámsztni, hogy ezt miért kellett meglépni. így kételyek bennünk felmerültek. Ebből 24 tgú testületből ezt sokn tudják ezért foglmztunk ennyi kérdést, s most, hogy mennyi bérszínvonluk, milyen emelést terveznek? Ne felejetsük el, hogy ezeknél z összegeknél fjlgos növelésről vn szó. B á t o r Antl: Mki úr bizottságunk ülésén elmondt, hogy ez kb 24 % növekedést jelent. Ne vezessünk senkit félre! Fjlgos számokt osztunk egymássl, melynek bszolút érték z eredménye. B á t o r Antl: Amit Mki úr elmondott, zt bele kellett voln venni z nygb. A Vízműnek mennyi volt z évi árbevétele, milyen költségvonztokkl számolnk? Ezt szerencsés lett voln z nygb belevenni. Jó dtokt szolgálttnk, de vnnk olynok, melyeket mi értettünk meg. Hrsányi úr mondt, hogy z áremelés úgy vn, hogy gondoltuk. H 1995ben zt mondtuk voln, hogy jnuár 1től érvényesítjük z árkt, kevesebb összeg jött voln ki, minth ezt március 1től emeljük. Szám szerint tvlyi év 10 hónpos díj áthúzódott erre z évre jnuár 1től htároztln időre kell ezt fizetni, míg Önök

3 21 kezdeményezik z új ármegállpítást. Mi mgsbb összeget fizetünk így jnuárfebruár hónpbn, ezért hozt bizottságunk zt jvsltot, hogy csk 10 hónpr számolt ki díjt, s ezt jvsolt elfogdásr Képvelőtestületnek. L e s z k o v s z k i Tibor: Az l.sz. tábláztbn z ívóvízszolgálttás fjlgos költsége Ft/m3 dimenzióbn vn. H ilyen számot osztok egy másikkl, kkor indexet kpunk, pedig bérnövekményt. H főre vontkozó szám vn, kkor z muttj %os növekedést %os bérnövekmény nincs tervezve ez belső muttó. B á t o r Antl: Mi megértettük, hogy ez szám zt jelenti, de Mki úr ezt mondt. Mivel értünk Bkonykrszt nyelvén, ezt célszerű lett voln leírni én csupán erről beszéltem. H r s á n v i István: Köszönjük, hogy zt tételezték fel Képvelő urk, hogy vlóságos dtokt szolgáltttunk. Ez z érdekünk. H összehsonlítást végzünk zokkl, kik döntéselőnyben voltk, mivel z előző 4 évben itt ültek, úgy éreztük, hogy ez z nyg elég betekintést d z Rt életébe, számokkl látámsztv működését, elképzelését. Sjnálom, hogy bizonyos részkérdésekben ezt sikerült elérni. Pár sort h kptunk voln Képvelő Urktól, kkor zt fel tudtuk voln válllni, hogy kérdéseikre írásbn válszolunk, ígérem, hogy ezt figyelembe fogjuk venni, s későbbi előterjesztésünket ennek megfelelően fogjuk elkészíteni. Itt díjemelési jvslttl kell élnünk. Más tevékenységet végzünk, ebből kell élnünk. A bérgzdálkodássl kpcsoltbn beírtuk 20 %os emelést. Egy sorrl lejjebb 34 %os indexszám szerepel. Egy bizonyos átcsoportosítás történt várploti képvelők kezdeményezésére. Összességében számok zonbn változtk. Béfejlesztésre vízügyi dolgozók szkszervezete 24 %ot jvsolt, míg másik szkszervezet Lig 19,5 %ot. A tervben z előterjesztésbe 20 % került be zzl, hogy h meglesznek díjk, kkor kerülhet ez megvlósításr. Mit kívánunk még tenni? Az intézkedési tervből sok minden kiderülhet. Részletesen ki lehetett voln fejteni ennek minden egyes pontját. Az 5 Ft zt jelentette, hogy mintegy 50 millió Fttl kellett csökkenteni két igzgtóság közötti költségeket. Ekkor készült z intézkedési terv. H ez megvlósul, kkor tudjuk teljesíteni, mit most jánlottunk, s kkor tudunk nullszldóról indulni jövő évben. Dr. N g y László: Az árelemek kimuttásánál szereplő 67,80 Fttl számolv z első két hónp vontkozásábn 2,80 Ft különbség. H zt döntenénk, hogy ez legyen vízdíj, zz 10 hónpr fogdhánk el ez összbevétel szempontjából hány millió Ft kiesést jelentene ez z Rtnek?

4 22 Mint vezérigzgtó úrtól elhngzott, ez 5,6 millió Ft kiesést jelentene. Ez csk Várplotát érinti. H r s á n v i István: Igz, hogy többszörösen kitértünk már erre, de mét elmondom: ez zt jelenti, hogy z mortizációs hánydról z itteni Képvelőtestület dönt, tehát ezt érinti z árkülönbözet. 5,6 millió Fttl lesz kebb várploti bevétel. Dr. Ncrv László: Az mortizáció változtlnul hgyás mellett mennyi válllt bevétele? órkor megérkezett Dr.Dncsó Mári Év képvelőnő. Létszám: 23 fő. H r s á n v i István: Mint mondtm, z árhtósági jogkörben szerepel, hogy szolgálttás költségeit meg kell téríteni. A különbözetet fizeti meg senki, mert szerződésben z vn, hogy z ártól vló eltérést csk település jvsolhtj. Ez mennyég innen esik ki, tudom többi elemmel összekeverni z mortizációs költséget zsebből kell kidni ezt z összeget. Vgy más helyről beteszik ezt különbözetet, vgy z mortizációvl fizetik meg. Elfogdtuk szindikátusi szerződést és z lpító okirtot. Az előterjesztés 5. oldlán szerepel, hogy z mortizáció 13 Ft. Az összes indokolt fedezetet nekünk kell állni. F z e k s István: A 13 Ftos mortizációt senki vittt. H utlás történik rá, hogy h z összeget elfogdjuk, z mit jelent, megértettem voln. Ezért mondtm, hogy így teljes ez z nyg. T r á n s z k v László: Vne rr elképzelés, hogy z mortizációs költséget mire kívánják fordítni? H r s á n v i István: Dr.Ngy László úrnk jvslom, hogy 9.b pontot nézze m e g. Fzeks úrnk mondom, hogy mit mondott, z h területi árr vontkozott, igz vn. T r á n s z k v László: Nem k pénz 37 millió Ft. Az elmúlt évben elkészítettük Várplot rekonstrukciós tnulmánytervét. Ez lpján készül Bántpuszti vízmű tnulmányterve, z egész vízbázé. Új fővezeték építése, vlmint tnulmánytervben megjelent többi terv végrehjtás, mely több százezer Ft volt.

5 23 B á t o r Antl: Mi tehetnénke olyn jvsltot Önök felé Hrsányi úr, hogy mivel szolgálttás árát emelni kell, Önök pontosbb dtokkl rendelkeznek mjd később, hogy ezeket módosítni lehessen, zz dljárváltozássl éljenek később testület felé? Most elfogdunk egy vlmivel kebb áremelést, s z év hátrlévő részében Önök egy újbb jvslttl előállnánk pontos dtok meretében. Az Önök terve most lpozz meg ezt vízárt. H r s á n v i István: Számbvettük várhtó költséglkulást. Ez meg vn lpozv. Az előterjesztés z igzgtóság sztlár került. Ők ebben z illetékesek. Ebbe bárki belenézhet. Vn egy költséglkulás, mely szerint állpítottuk meg mostni árt. Mindig lesz olyn, mi feltételeken lpul. Hvont lehet árt módosítni, mert kkor hogyn tervezzünk előre, h tudjuk, hogy ezen két hónp múlv mét változttunk? J á m b o r Attil: Ngyon köszönöm, hogy Hrsányi úr elfogdt 12 hvi árképzést. Ezek szerint 45.sz. tábláztbn fogllt árk vízdíjnál 67,80 Ft, illetve szennyvíznél 46,83 Ft jnuárjától ezzel z árrl el tudom fogdni jvsltot, tehát z "AM vriáció elfogdását jvslom jnuár 1i bevezetéssel. El tudjáke fogdni, hogy 67,80 Ft és 70,60 Ft közötti különbség, illetve 46,83 Ft és 49,40 Ft közötti különbség között lenne ármegállpítás, zz z 1997es ármegállpítás lpjár 4.5 változt szolgáljon lpul? Amennyire most elfogdjuk z mortizációs kulcsot, zzl z összeggel hosszbb távr kell számolni. Az mortizáció feletti részt meg kell fizetni. J á m b o r Attil: Akkor "B" vriációt támogtom, de ez 12 hónpi árklkuláción lpul. A különbséget fogdjuk el. A gzdsági év jnuár 1től december 31ig trt. Itt most zárom témát, s óráig szünetet rendelek el. S z ü n e t órától óráig Vámosi Tibor és Dr.Bkonyi Csill képvelő elment. Létszám: 21 fő. F 1 u s s v Sándor: Hölgyeim és Urim! Az z érzésem, hogy z előző hosszú vit bból félreértésből dódik, melyek múlt héten még ben

6 24 munkáltk. Többen felfedezni vélték z esetleges vszmenőleges burkolt áremelést. Ez Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére le lett tztázv. Hozott testület tvly egy döntést, mikor fogdt el Bkony Erőműnek burkolt áremelési jvsltát, s többen szinonimnk éreztük ezzel ezt z nygot. A távhődíjknál rendeletünk trtlmz ársémát. Ebben költségelemeket tglljuk. Rendeletünk számszerűen két dolgot trtlmz: z l.sz. mellékletben két számot semmi utlás nincs rendeletben z ár összetételére. Ez ngyon fontos. Mi most tuljdonosi jogkörünkben járunk el, bár zok vgyunk, h ármegállpító jogkörünkben. Semmi egyéb rendeletünkben szerepel. Hogy miért vszmenőleges htályú z ár? Az ezévi összes költséget Vízmű elosztj, mivel február végén vgyunk, két hónpi lcsonybb ár mellett következő 10 hónpr mgsbbt állpít meg. Akkor lenne z ármegállpítás vszmenőleges, h 67,80 Ftot jnuár 1től állpítnánk meg. Ezt lkosságtól be kellene hjtni. Ez vlóbn törvénysértő lenne. A félreértést feloldj hllgtólgos megoldás Vízművel, hogy z évi árt ez évben fogjuk megállpítni november, vgy december hónpbn, s jnuár 1től már fog ez félreértés mételten felmerülni. Felmrült, hogy z mortizációs érték mgs. A jpán progrm beindulás után kevesebb figyelmet tud mjd Vízmű hálóztr fordítni, bár ezt fel kellene hozni egy jobb szintre. Előtte most meglévő hálóztot egy jobb szintre kell felhozni, mivel most cstornávl rendelkező lkások fizetni fogják kiépítendő cstorndíjt. 46 %os cstorndíjemelés történik, s ezért z ár most ugrik mgsr, következő években vzonylg lcsonyn fog emelkedni. Jeleznék vlmit: mostni rendeletünknél mikor újr megállpítjuk htósági árt, kezdeményezni fogom ennek módosítását. Nem hzem, hogy sokáig trthtó lesz mostni rendelet 3.prgrfus 2. pontj. Jelenleg egy csládi ház teljes mennyégben megfizeti vízmennyég után cstorndíjt. H ezt mgsbb szintű jogszbály kdályozz, kezdeményezni fogom, hogy vlmilyen klkulált szám lpján nyári időszkbn felhsznált vízmennyégnek csk bizonyos hánydát kelljen megfizetni. Most már nincs mód változttásr. Kérem, hogy erre Vízmű készüljön fel, h mód vn rá. Felhívom figyelmet z ármegállpítássl kpcsoltbn rr, hogy olynb ne menjünk bele, hogy esetlegesen nekünk, z önkormányztnk kelljen kipótolni z összeget Vízmű felé, melynek mi tuljdonosi vgyunk. Köszönöm, ennyit szerettem voln mondni. B á t o r Antl: Vsz kell, hogy térjek Flussy képvelőtársm megállpításár, hogy ez burkolt áremelés. Konkrétn h 1995ben jnuár 1től állpítjuk meg vízárt, 51,Ft lett voln z ár, s ez év jnuárfebruárjábn ennyit fizettünk voln. Ekkor jogos lett voln, hogy 7 0,60 Ftos árt kérjék. Ez így történt. Mi ez év jnuárjábn, februárjábn vszmenőlegesen megemelt árt fizettük, ezért ez törvényes. A veszteséget hogy pótolni kell? Hol vn 2,Ft különbözet?

7 25 Hogy nyereséget vlhány Ftos ár dj? A gzdálkodásnk vn egy másik oldl : bevétel és kidási oldl. H tervezett ár mgsbb, kkor nincsen meg bevételi oldlon z összeg. Én költségekben tudok gondolkodni: hogy csökkenhetnek, illetve növekedhetnek. Mi elfogdhtjuk ezt z árt, s mi vn, h mégsem jön be tervezett összeg? De kijöhet végén egy ngy nyereség. A csökkentett árjánlt hozht ngyobb nyereséget. Gondokodni kell költségek csökkentésének lehetőségében. Jó Vízmű előterjesztése, de sjnálom, hogy képvelőtársim csk úgy tudnk gondolkodni, hogy vízár fedezete nyereségnek. Ez számomr érthető. Dr. S z i l á g y i Tibor: 1995ben rjtm kívül két képvelőtársm kpott megbízást, hogy vizsgáljuk meg, hogy Bkonykrszt Rtben miként tudunk résztvenni, illetve milyen beruházást fogunk végrehjtni. Ez z árrendszer erre lehetőséget biztosít. A mgs mortizáció, melyet sokn vittnk, fedezet rr, hogy beruházásinkt, hiteleinket tudjuk fedezni. Vlóbn Flussy úr elmondt, hogy sokt beszéltünk rról, hogy mennyivel csökkentsük vízárt. Ez háztrtásonként 20 m3 hvi fogysztás esetén 20 Ftos csökkentés. Nem tudom, hogy megérie ez vit, hogy ennyi időt fordítunk erre. Fogdjuk el z előterjesztést, mert biztosíték rr, hogy le tudj vezetni vízügyi elvárásunkt, s felvett hiteleinket mjd fedezni tudjuk. A jpán hitelkonstrukciónk feltétele, hogy le tudj fedezni z önkormányzt sját részt. A Bkonykrszt Rtnek kell megelőlegezni zt részt, mellyel elindul z egész beruházási progrm. Erre gondolni kell. Köszönöm. F z e k s István: Módosult mondnivlóm, mert többen el mondták válszt. Nem véletlenül kérdeztem rá rr, hogy táblázt vlós számokt trtlmze. Nem értettem, hogy 13 Ftos mortizációs költség miért 13 Ft. Én burkolt áremelésként értelmeztem jvsolt díjt. Ez tnulság, hogy ez testület közgzdászokból áll. H utlás történik erre, kkor ezt z eredményt érte voln el z előterjesztés, s elmrdt voln másfél órás vit. Kérném Bkonykrszt Rt képvelőit, hogy legközelebbi előterjesztésük mgyrul megfoglmzv, egyértelműbb legyen. M o l n á r László: Nem volt hszontln sok kérdés, bár bizottságokbn mg módján mindenki végigjárt z ármegállpítást. Számomr még mindig vnnk nyitott kérdések: pl. Flussy úrnk némely felvetésével egyetértek, némellyel vittkoznék. Változtlnul állítom, hogy z évre megállpított vízdíj december 31ig volt érvényes, melyet lkosság már megfizetett. Ngyon nehéz helyzetben vgyunk, mert z ívóvízszolgálttás kötelező önkormányzti feldt. A lkosság teherbíróképességét pedig már merjük. Mindenki igyekszik mg módján tkrékoskodni, megspórolni költségeit, s z helyzet lkul ki, hogy

8 26 kötelező szolgálttásnál volumen csökken, fjlgos költség megmrd, illetve növekszik. Ez végsőkig fokozhtó. A szolgálttónk kell olyn lépéseket tenni, mivel elősegíti, hogy ez folymt megállíthtó legyen. Az mortizációvl kpcsoltbn: járhtó z, mi z előterjesztésben szerepel. Nekünk olyn htósági ármegállpításunk vn, pl, hol buszdíjt támogttuk, mivel érintette z egész lkosságot. Megkérdeztem, hogy mire fordítndó z mortizáció. Elfogdhttln, hogy kik több éve cstorndíjt, vízdíjt fizetnek, z új szolgálttásért, mit pluszbn kpnk meg, egységesen fizessenek, míg zok, kik gázprogrmb befizettek, fizetnek kommunál dót év lemrdását ilyen gyors ütemben célszerű behozni, mivel befizetési morál csökkenni fog, s lehetetlenebb állpot lkul ki, mint egy enyhébb ármegállpítássl. Végig kellene gondolni kötelező szolgálttást ellátndó cégeknek trendeket, mert versenyszférábn dolgozó cég jelentheti ki, hogy fogysztó fizesse ki z összes árt. A versenyszférábn milyen lépést tesznek zért, hogy terméket megvegyék? Az eredeti előterjesztést elfogdni így tudom. L e s z k o v s z k i Tibor: Nem értem, mi problém kommunál dó befizetésével? M o l n á r László: A kommunál dóvl kpcsoltbn z évi C. törvény 1. prgrfus vontkozik, mely leírj, hogy milyen célr állpítják meg kommunál dót. Most ez nincs megállpítv. H most beszedjük kommunál dót, kkor zok, kik közműhozzájárulást befizették, mentesülnek kommunál dó fizetése lól, míg kik már eddig megfizették lkás vételárébn közmű hsználtát, z mortizációt stb, zoknk fizetniük kell. Tehát kiknek ez szolgálttásuk megvn, zok fizetnek, míg kik vlójábn később veszik igénybe, fognk fizetni. Ebben látok ránytlnságot. T ö r z s ö k Károly: Bátor és Molnár űr hivtkozott márciusi ármegállpításr. Ez bbn z esetben lenne igz, h kmtmentes kmt még érvényben lenne, s rárkódn vszmenőleges htályú összegre plusz megemelkedett %. Adott költségből vszfele számolnk, előre! F 1 u s s v Sándor: Molnár úr jelezte, hogy sok órát fogllkozott z nyggl. Hogy lejárt htárideje nnk z árnk, melyről szólt, s csk december 31ig trt, ez igz jnuár 1én lkottunk ebben először rendeletet. Az z ár, mit kkor megálllpítottunk, ddig volt érvényes, míg testület z új rendelet lpján új mellékletet állpít meg. Ez htáridőre szólt, h htáridő nélkül. A rendelet semmi utlást trtlmz htáridőre. H most testület állpít meg új htósági árt, továbbr érvényben lesz z előző ár, csk irrcionál z z ár, mit eddig állpítottunk meg. Ezért egyrészt szbályszerű és érvényes ez z ár, s nincs vszmenőlegesség.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Fagor beépíthetõ mosogatógép

Fagor beépíthetõ mosogatógép 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05. 12:46 Pge 2 H A S Z N Á L A T I 2LF-065 IT Ú T M U T A T Ó Fgor beépíthetõ mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05.

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE

KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE Kilm Mono Kilm Mono CTC Kilm Mono CTCZ Kilm Duplex Kilm Duplex CTC Kilm Duplex CTCZ TERMÉKSKÁLA Szekunder kör Kódszám Kilm Mono

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok Órvázltok: Mtemtik 2. rtományintegrálok Brth Ferenc zegedi udományegyetem, Elméleti Fiziki nszék készültség: April 23, 23 http://www.jte.u-szeged.hu/ brthf/oktts.htm) ontents 1. A kettős integrál 1 1.1.

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben