A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, Március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március"

Átírás

1 A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit terti die. (P. J.) Definitórium március 28 Csíksomlyó A definitorium tárgylt szób jöhető vizitátorok személyéről. Nyári ferences ifjúsági tlálkozó: szokásos gylogos zrándoklt után lesz. A zrándoklt július 30. este érkezik Csíksomlyór. A tlálkozó július 31-én, csütörtök délben kezdődik, és vsárnp délig trt. Az elnevezése: Kárpát medencei Ferences Ifjúsági Tlálkozó. A definitórium jvsolj szülői tlálkozó megszervezését, mely provincii nyári tlálkozó végén lklms, ugusztus 22 péntek estétől, ugusztus 23-délig. A provincii tlálkozó időpontj ugusztus 20- esti szentmisétől, ugusztus 22. estig. kpcsoltosn, voltk ott szegény gondozó nővérek. Tetszett nekik lehetőség. Somlyón szeretnék kicserélni templom kő pdlóztát. Kérdésként merült fel, hogy most ez-e prioritás. A gyónttóhelyiségek kilkítás is fontos lenne. Körösbány: Vn egy telek rend nevén, mit meg szeretnének vásárolni. Fr. Bonventúr nyár folymán biciklitúrát szervez. Anygi segítséget kért hozzá provinciától. A definitórium támogtj. Fr. Kmill zenét szeretne tnulni Mgyrországon, hol vendég diákként befogdnák. A definitórium támogtj, hogy tnuljon. Fr. Károly támogtást kért és kpott primiciár. A definitórium tárgylt pénzkezelés módjáról. Az egyházmegye rendelkezésére bnkkártyár érkezik fizetés, de ez közösségeink pénzkezelésén nem változtt. A bnkkártyák legyenek z ökonómusnál, ő kezelje zokt Egy szegedi kidó támogtást kért egy kplonyi ferencesekről megjelenő könyv kidásához. Nem tudjuk támogtni. Udvrhelyi templom: definitórium jónk látj templom szentélyében z eredeti festés visszállítását és bátorítj munkáltok folyttását. Kolozsváron újr kell készíteni templom és kolostor fűtését. Déván, telepi templom tetőzetét szeretnék lecserélni. A szent Antl Házzl Következő definitorium: Április 22, Csíksomlyón 1

2 Brssó Szeretet Misszionáriusink templom és kolostor Febr. 22-e és 24-e között Jenő testvér lelki hétvégét trtott Sepsiszentgyörgyi Teréz Any Leányinál fitl cigány fiuk számár. A lelki progrm pénteken délután kezdődött és témáj: Mi, fontosk vgyunk z Isten számár. Ngyon őszinte beszélgetések lkultk. Másnp, szombton, fr. Szilveszter misézet, és bűnbántról, tékozló fiú példbeszédéből kiindulv képekkel látámsztott elmélkedést trtott. Du. pedig keresztúti ájttosság után, egy másik történet lpján beszélgetés következett. Mjd vcsor után közösen megnéztük Az élet szép c. olsz játékfilmet. Vsárnp reggel 10 órkor részt vettünk szentmisén zután pedig közösen kisétáltunk ngy természetbe. Közös ebéddel ért véget lelki hétvége. Február 29 és március 2 között román ifjúsági hittncsoporttl trtottunk egy lelkihétvégét Húsvétr készülőben. Péntek du. utztunk Csíksomlyór. A vendégházbn kptunk szállást Arthur testvér jóvoltából. Péter testvér előkészítette, mit 10 fős csoport ngyon díjzott. Az első dolog, mit tettünk: köszöntöttük Szűz Anyát. Többekre pozitív htást gykorolt, őszintévé és nyílttá tette őket. Az esti közös vcsor után elvégeztük z esti imát (completorium). Másnp két elmélkedési bevezető hngzott el, után pedig egy órás egyéni elmélkedés következet néhány kérdés lpján. Délelőtt Asztrik testvérnél lehetet szentgyónást végezni. Éltek is lehetőséggel. Közös élményt jelentett közös ebédkészítés, rádásul finom is volt. Ebéd után meglátogttuk klrissz nővéreket. Este részt vettünk szent misén, vcsoráztunk, mjd megnéztük Love Story c. játékfilmet, mit egy rövid beszélgetés, mjd z esti im követet. Vsárnp 10/30 -kor részt vettünk szentmisén, tkrítottunk szobákbn és hz utzv, Brssóbn ettünk egy-egy pizzát, zután mindenki öröm teli szívvel tért hz. Tudósító: Jenő testvér Március 5-én, Csíksomlyón volt Ferences Világi Rend sszisztenseinek tlálkozój, melyen jelen volt Leó testvér, mint trtományfőnök és kolozsvári közösség lelkivezetője, Mihály testvér Udvrhelyről, Ferenc testvér vásárhelyi közösség képviseletében, Ervin ty Szárhegyről, Antl testvér Déváról, és Brssóból Szilveszter testvér. Ez tlálkozó z év elején meghirdetett folymtos képzési progrm keretében történt. Szó volt z sszisztens szerepéről világi renden belül, közösségek jelenlegi helyzetéről, és rról, hogy hol trt jelenleg z országos szintű szervezkedés románii FVR csúcs szervének létrehozását illetően. Tudósító: fr. Szilveszter Kismm klub Itt Brssóbn három plébáni vn és egy ferences templomigzgtóság! A plébániáknk megvn kinek-kinek sját területe, sját hívei! Az egyházmegyés ppok szépen, oddássl, hozzáértéssel dolgoznk városbn! 2

3 Mit tehetnek ferences brátok, egy ilyen helyzetben, nélkül, hogy "bekszáljnk" plébániák területére vgy ostob rivlizálásb lennének z tyákkl? Arr következtetésre jutottunk: zokkl kell fogllkoznunk, kikkel nem fogllkoznk plébániákon! Így jött létre kismm klub gondolt! Tpsztljuk, nem könnyű, megszólítni z embereket, de tudjuk, h már egyszer kimozdultk "csigházukból", kkor többi már megy mgától. Így vn ez kismmákkl is! Néh ngy vesződséggel jár felöltöztetni zt gyereket, eljönni vele hidegben, de h már eljöttek, kész ricsj és játék kicsik közt, kismmák pedig beszélgetnek dolgikról, élményeikről, tpsztltikról. Úgy szeretnénk megszervezni, hogy legyenek olyn tlálkozási lklmk, mikor kismmák gyerekek nélkül lesznek, hogy "felszbdultbbn" tudjunk beszélgetni mindrról, mi bennünket éltet! Tesszük ezt, zzl meggyőződéssel, hogy z édesnyáknk ngy htlom vn kezükben, minek fenntrtásábn kicsit besegítünk! Tudósító: Róbert testvér Primici Vjdhunydon Március 30-án Vjdhunydon jelszóként 2 Kor. 19 páli mondtot: Elég neked z én kegyelmem bemutttm z első szentmisét. Ngy Ezt mondtot nem én fedeztem fel ünnep volt, nem is nnyir számomr, Szentírásbn, hnem Gábor és Anklét mint mennyire z ottni híveknek. testvérek, úgy hiszem ppszentelési Jobbn érintett ünnepélyesen megült jelmondtuk is ez volt. mise éhségük. Sokn A jelöltség, noviciátus, szóvá tették, hogy nem tnulmányi évek ltt érzik zt hogy testvérek döbbentettek vsárnpi és rá, hogy milyen hétköznpi mise között mélysége vn ennek ngy különbség lenne. mondtnk. H nem Azt hiszem, hogy ez z ebbe kpszkodtm éhség rányomt voln, kkor m nem bélyeget z egész trtoznék ehhez ünnepségre. provinciához. Ez egyik kötődő pontom A szentmise 11: 00-kor testvérekhez. kezdődött. A bevezető Az ordináriumot, mit gondoltokbn erre z lklomr jeleztem zt, hogy tnultk meg, és mise félek, mert ngy énekeket Dumitrescu felelősség. Emberi Emil, egykori hunydi kántor brátom számítások szerint semmi grnci áltl összeszedett kórus énekelte. nincsen rá, hogy hűséges leszek. Nekem élmény volt, mert tudom, hogy Egyetlen kpszkodó pontom Isten telefonb énekelték dllmot és csk kegyelme. Azért is válsztottm 3

4 Somlyón gykoroltk együtt. A szónokok Ilyés Zsolt gy-fehérvári spirituális és liturgik tnár, és Bátyám voltk. Bátyám csk utolsó pillntbn került elé, mert kit eredetileg kértem lemondt. A szentmise végén szokásos köszönetek hngzottk el. Ez lklomml is megszeretném köszöni gondoskodást: P. Domokosnk, ki felvett Rendbe, mindenkori mgisztereimnek Leó egykori jelölt mgiszternek, Gergely testvérnek egykori novícius mgiszternek, László és Didák testvéreknek szegedi mgisztereimnek, Szbolcs testvére, sebesi mgiszternek. Külön köszönet illeti P. Benedek ty, és Asztrik, egykori Vjdhunydi plébánosokt, kik ápolták és támogtták hivtásomt. Itt is megújítom zt kérést, mit hívekhez intéztem: imáitokt is kérem. Fontos és jó tudni, hogy vlkivel (kkel) im kpcsoltbn vgyok. Erőssé tesz már csk mg tudt is. Bízom benne, hogy bárhová is kerülök életem folymán, testvérek tlálni fognk bennem egy olyn munktárst, kivel h nehezebben is, de tudni fogják építeni Isten Országát. Fr. Jenő újmisés Csíksomlyó Március 29-én csíksomlyói kegytemplombn Dr. Jkubinyi György gyulfehérvári érsek pppá szentelte Fr. Ngy Károly és Fr. Fechet Jenő ferences dikónusokt. A szentelés szertrtásán részt vett Tmás József segédpüspök úr, P. Páll Leó trtományfőnök, P. Mgyr Gergely, mgyrországi Ngysszonyunk provinciánk trtományfőnöke, Oláh Zoltán, gyulfehérvári Teológi rektor. Sok más ferences testvér és egyházmegyés pp koncelebrált szentelő Érsekkel és újonnn felszentelt ppokkl. A résztvevő testvérek szám következő felsorolásbn: Csíksomlyóról 7, Szászsebesről 10, Désről 4, Székelyudvrhelyről 4, Brssóból 3, Déváról 2, Esztelnekről 2, Szárhegyről 1, Kolozsvárról 1 ferences testvér jelent meg z ünneplésen. Szegedről 10 ferences és 15 civil hívő jött el szentelésre. Ezeken kívül még sok egyházmegyés pp és hozzátrtozó volt jelen ngy eseményen. Ppok összlétszám 56 volt, hozzádv két püspököt és két szentelendőt. Az újonnn szentelt ppok hozzátrtozóink létszám: P. Károly részéről 20, és P. Jenő részéről 30 személy volt. Jöttek még hívek Vjdhunydról, Temesvár gyárvárosi templom (volt hunydi) kántor néhány tgú énekkrávl. Ezek töltötték be szertrtáson kántor szerepét, mivel kegytemplom kántor énekkrávl együtt regionális énekkrversenyre volt hivtlos. Még sok más meghtároztln személy is megjelent z ünnepségen, úgy, hogy z ünnepi ebédet 250 személynek szolgálták fel. A templomi szertrtás fönséges volt. A hívek létszám is ngy volt. Ilyen szép ünnepségen ritkán vesznek részt csíki székely híveink. A szentmise után fényképezés és ünnepi ebéd volt. Után eltávozott ki-ki z ő otthonáb lelkében ppszentelés élményének emlékével. A ppszentelést Mári Rádió élőben közvetítette. 4

5 Március 30-án ünnepelte Mári Rádió szerkesztői közössége, Mári Rádió lpításánk második évfordulóját. Ezen lklomból z ünneplésnek első részét csíksomlyói kegytemplombn kívánt megtrtni. Az ünnepséget leírt Hrgit Népének szerkesztője: Tkács Év. Ebben minden benne vn. Azért tehát cstolom z újságcikket. Ünnepelt Mári Rádió Két éve kezdte sugározni dását Mári Rádió. Ebből z lklomból születésnpi ünnepséget, egész npos rendezvénysoroztot trtottk tegnp Csíksomlyón. A kegytemplombn délelőtti szentmise előtt dr. Jkubinyi György érsek és Tmás József segédpüspök köszöntötte szerkesztőket, hllgtókt. A rádió z emberi értelem tlálmány, de Isten domány, mondt Jkubinyi György, ki emlékeztetett rr, hogy 1921-ben indult útjár Vtikáni Rádió. XII. Piusz páp Gábor főngylt jánlott védőszentjéül, zt z ngylt, kit Isten küldött Szűznyához gyermekáldás jó hírével. A nálunk egyházi szolgáltot teljesítő Mári Rádió Szűzny oltlm, védőplástj ltt dolgozik. Jkubinyi érsek kiemelte: politikától és reklámoktól mentesen, csk z evngelizációt szolgálják. Azt kívánt, hogy sokáig szolgálják mindnnyiunk lelki üdvét. Tmás József püspök vllomássl kezdte köszöntőjét: sem ideje, sem lehetősége nincs Mári Rádiót hllgtni, de 93 éves édesnyj be szokott számolni neki z dásokról. Híveitől is tudj: ngy áldás mi ember számár ez rádiódó. Tmás püspök zt kívánt szerkesztőségnek: oddássl, lelkesedéssel végezzék munkájukt. Selymes József ty, Mári Rádió igzgtój utlv rr, hogy tegnp z irglmsság vsárnpját ünnepelte z egyház, hngsúlyozt: rádió életében is fontos z irglmsság, z egyházhoz vló hűség, műsorok elkészítésekor nem sját erejükben bíznk, hnem Isten gondviselésében. Az igzgtó utlt z őket ért támdásokr is. Jkubinyi György érsek szentmise elején szintén z irglmsság fontosságár hívt fel ngy számbn összegyűlt hívek figyelmét, vlmint rr: mikor húsvét nyolcdik npján Szent Tmás meggyőződhetett Krisztus feltámdásáról, jelen volt Szűzny is. M Mári Rádión keresztül ugynzt teszi, mint kkor: fiához vezeti zokt, kik figyelnek rá. A prédikációbn Asztrik ty Isten irglmsságáról, értünk hozott áldoztáról, vlmint rról beszélt, hogy mi életünkben is mennyire fontos z irglmsság gykorlás. A Mári Rádió születésnpi rendezvényei további köszöntőkkel, műsorvezetőkkel szervezett csoportfogllkozásokkl, ünnepi beszédekkel, koncerttel folyttódott. (Tkács Év, Hrgit Népe) Tudósító: József ty Csíksomlyó Gyergyóremete március Közös misszió Ngyszerű tpsztltokkl gzdgodtunk bbn tekintetben, hogy mit is jelent z, h testvérek együtt mennek missziób, és bbn tekintetben is, hogy mennyire fontos különféle rétegek megszólítás: gyerekeket, z iskoláb vló bemenés, tnárokkl vló tlálkozás-fogllkozás, fitlokt, fitl házsokt, nőket, férfikt, h vn temetés (voltk zok is) zokon vló lelkigykorltos megszóllás. És mindezek mellett templomi szolgáltok, szentmisék, prédikációk, gyónttások. És 5

6 ez csk keret: és ezek mellett z észrevétlen kegyelmi htások, mik tlán épp jelenlét mitt is... Isten tudj... Anklét testvér Én is csk megerősítem Anklét testvér szvit: nekem is jó tpsztlt volt z három np S tényleg érdemes ilyesmiben (nemcsk ;-)) gondolkodni. fr. Szbolcs Forrás: Pityu ofm internetes újság Dév Március én Tmás testvér 5 fitlll részvett z Udvrhelyi Ferences Ifjúsági Tlálkozón én jöttek Szegénygondozó nővérek Mgyrországról, megnézni Szent Antl házbn folyó tevékenységet én lelkinp volt, melyet Leó testvér trtott. Részt vettek rjt Szegénygondozó nővérek is én triduum volt telepi plébánián, melyet Márton József brádi plébános trtott. Február-márciusbn lezjlottk jegyes okttások. A lelkinp progrmj:- 14,30-16,00Keresztút szbdbn gyerekekkel és nevelőkkel. -16,30-18,00- Gyónttás: P. Anicét, P. Csb és P. Bernrdin. -16,30kiskápoln újr megáldás, után másfél órás szentségimádás. -18,00ünnepi szentmise, z igét hirdette Fr. Csb. A szentmisére megtelt templom zsúfolásig án Antl és Bernrdin testvérek részt vettek Gyulfehérvári Székesegyházbn z oljszentelési szentmisén :- Pál ty kisegített (?) városi plébánián, ngyszombti liturgiát ő végezte én Tmás, Antl, Bernrdin és Csb testvérek részt vettek Károly és Jenő testvérek ppszentelésén Csíksomlyón. Autóbusz is indult szentelésre hívekkel, 53 személy és zok, kik kisutóvl vgy mikróbusszl mentek, összesen kb. 100 személy vett részt. Hívek mindkét plébániáról voltk án, Jenő testvér primiciáján Tmás és Antl testvérek vettek részt én Dobrán, városi plébáni filiájábn templombúcsú volt. A szentmisén jelen volt Antl, Bernrdin és Anicét ty. Főcelebráns és szónok ifj. Szász János pusztkláni plébános volt :- Antl testvér prédikált Brádon, felkészítőt trtott húsvétr híveknek. - 17:- Bernrdin testvér és Anicét ty klákgyónttáson voltk pusztkláni plébánián. - 19:- Bűnbánti lelkinp volt Szt. Ferenc Alpítványnál. Tudósító: fr. Tmás Néhány sor idézet Csb testvér Pityur irt beszámolójából Virágvsárnpi lelkigykorlt és z erdélyi mgyr ktolikus hírportál elindításávl kpcsoltosn: Kedves Testvérek! Isten kegyelméből szépen megtrtottuk virágvsárnpi lelkigykorltunkt Csíksomlyón. Bátrn mondhtom, számomr is, de úgy láttm, hogy mindenkinek ngy élményt jelentett tlálkozás. Jó volt egyben látni sok olyn embert, ki ngycsládunk gondjit, bjit próbálj hátán hordni szeretettel, jósággl. Ilyen sok támogtónk tlán sosem volt ilyen nyugodt csendes körülmények között egy helyen. Jó volt együtt imádkozni gyermekeinkért, népünkért keresztúton, vgy szentmisét bemuttni Szlvtor kápolnánál Kedves Testvéreim! Az lábbi főpásztori levélből felhtlmzást merítve megküldöm nektek 6

7 hírportál elérhetőségét Főtisztelendő Aty! Kedves Csb Páter! Köszönöm közleményt. Megtekintettem. Minden szempontból ngyon jónk és hsznosnk tlálom. Munktársim is ugynezen véleményen vnnk. Örvendek, hogy ilyesmit kezdeményeztetek. Tisztelettel és sok szeretettel +Jkubinyi György érsek Szeretettel kérlek, hogy segítsetek, hogy egyházunkhoz méltó módon működtessük ezt lelkipásztori segédeszközt Kisebb testvéri szeretettel, Böjte Csb ofm Udvrhely Február 21-én Kájoni János Hrgit Megyei Könyvtár névdó ünnepségén Leonárd ty elődást trtott Kájoni János életének összefogllás címmel. Március 7-9 között z udvrhelyi közösségünk dott otthont z Erdélyi ferences Fitlok tlálkozójánk. (Eferi) Örömünkre kollégistáink közül is heten itt mrdtk erre hétvégére és részt vettek progrmokon. A beszámolójuk szerint jól érezték mgukt, és hsznosnk tlálták z erre szánt időt. Mi sem bántuk meg többlet erőfeszítést. Köszönjük sebesi testvéreknek közös munkát. A ngyböjt idején, Húsvét közeledtével z eddigiekhez képest több helyre is hívtk gyónttni, triduumot trtni. Ebben z időben volt környékbeli templomok szentségimádási npj is. Részt vettünk kis szent Teréz templom szentségimádási npján. Leonárd ty prédikált mlomflvi és korondi szentségimádáson, gyóntttunk Bogárflván. Fr. Mihály Máréflván és Kápolnáson trtott triduumot. Az udvrhelyi templomunkbn is megtrtottuk ngyheti szertrtásokt és hívekkel együtt ünnepeltük húsvétot. Többen kifejezték örömüket, hogy ngypénteken délután háromkor végeztük szertrtást. Ngyszombton egy utóbusznyi mgyrországi vendég növelte résztvevők számát. Húsvét vsárnpján ngyon sokn vettek részt szentmisén, és sokn végezték el szentgyónásukt. Időközben folyttódik templom resturálás. Az blkok ngy részét már kijvították. A mellékoltárokt meszelés mitt lebontották. Mostnr sikerült elszámolnunk Szülőföld Irod fele kuttási munkáltokr nyert pályázttl. A hjó rész kifestése ütemesen hld. A szentély resturálás igényesebb, és költségesebb munk. A kollégiumi élet szokásos mederben folyik. Tudósító: Fr. Mihály Szászsebes 2-án Szbolcs testvér Dévtelepen helyettesített 3-ávl kezdődő héten lelkigykorlt volt teológián, s ezzel együtt tnítási szünet is, mit mi itthon igyekeztünk hsznosn elkölteni: jó idő dt lehetőségeket kihsználv elkezdődött kerti tevékenység is; ennek első lépésében Szászvárosi segítséggel (Szécsényi Sándor) megkultivátoroztuk földet, mjd Albert és Sebestyén irányításávl (s jórészt munkájávl lssn-lssn kezd ez-z belekerülni földbe) 7-9 került sor z ezúttl udvrhelyi téli tlálkozór, hol kb. 80-n fitl vett részt. A sebesi testvérek közül: Bonventúr, Erik, 7

8 Imre, Mrián, Tibor és Szbolcs testvér vett részt. 15-én Albert testvér trtott egy lelki(fél)npot szászvárosi nevelőknek; lelki progrm ltt Imre és Mrián testvérek gondoskodtk z ottlévő gyerekek szórkozttásáról Virágvsárnp ünnepén tvlytól eltérően közösség minden tgj itthon ünnepelt (kivéve Kmill testvért, ki még mindig Budpesten-Szécsényben trtózkodik, s gyógyszerátállításihoz kpcsolódó orvosi vizsgáltok mitt Szent Három npot is ott tölti). A pimpószentelést templom előtt végeztük, ott kint került sor virágok, illetve ruhák leterítésére is. Ngyhétfő és Ngyszerd között fr. Szbolcs, Anklét testvérrel, vezetésével Gyergyóremetén trtott három npos missziót, mi ltt nemcsk templombn trtottk prédikációkt, hnem hittnórákt trtottk (ezáltl z iskolábn tlálkoztk gyerekekkel), temettek (ez egy ngyon jó lehetőség volt olynokkl tlálkozni, kik múgy nem jöttek voln el templomb), tnárokkl volt egy közös beszélgetés, z esti szentmisék után pedig külön tlálkoztk Mári társult tgjivl (nők), fitlokkl, z egyháztnáccsl (férfikkl). A Három Szent Npot igyekeztünk ünnepi módon megtrtni: liturgiát sikerült is eléggé szépen végezni (úgy hogy z ngy piros könyvben elő vn írv, természetesen szem előtt trtv másfjt előírásokt is). A szombt esti feltámdási szertrtáson feltűnő módon sokn voltk (hogy utóbb kiderült nemcsk más felekezetű testvérek, hnem olyn ktolikusok is, kik távolbbi helységekből jöttek, vgy már ngyon rég nem voltk templomb) A Húsvét utáni npokbn, kihsználv z egy hetes tnítási szünetet, Albert és Mrián testvér szülői látogtásr utzott, Bonventúr testvér pedig biciklivel ment Csíksomlyór (előkészíteni, felmérni nyári biciklis túr útvonlát) 28-án Csíksomlyón definitóriumi ülésre került sor, melyre Szbolcs testvér már szerdán elutzott. Vele trtott Imre testvér is, ki közben Remetével készített egy interjút Hírnők számár. március 29-én Csíksomlyón került sor Jenő és Károly testvérek pppá szentelésére. Ezen ngy ünnepen közösség minden tgj részt vett. Itt cstlkozott hozzánk Kmill testvér is, ki novícius testvérekkel jött hz, s most egy ideig itthon is mrd. Másnp, Vjdhunydon volt Jenő testvér primiciáj, hová szintén sikerült kivonulnunk, János ty kivételével, ki itthon plébánii szentmisén trtott frontot. Tudósító: Szbolcs tv 8

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM 10 éves együttműködési megállpodás ünneplése 1999. ugusztus 28. Csorvás életében két okból is történelmi. Ezen npon települések polgármesterei, csorvási Szilágyi Menyhért

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra.

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra. Szívünk délutánj Dr. Czurig István krdiológus professzor - Füzesbony város díszpolgár - mgángyűjteményéből rendeztek kiállítást Közösségi Házbn. Mindegyik lkotás z emberi szívet ábrázolt. Búcsú z lm Mtertől

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben