A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerkesztő. Tartalomjegyzék:"

Átírás

1 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást; vlmint hogy jobbn megismerjük zokt z embereket, kikkel egy gyülekezetbe járunk. Ez úton is szeretnék megkérni minden tesót, hogy h vn vlmilyen jó ötlete zzl kpcsoltbn, hogy mi jelenjen meg z újságbn, ne hbozzon megkeresni minket, hiszen ez z újság rólunk szól és bárki leírhtj benne gondoltit! Előreláthtólg úgy tervezzük, hogy z újság kéthvont fog megjelenni; de ddig is, míg elkészül következő szám, íme, itt vn megújult első szám! A szerkesztő Trtlomjegyzék: Gergely László ~ Interjú Brn János ~ Versek... 6 Kocsi Krisztin és Gombos Györgyné ~ Bizonyságok Szbó Sándor ~ Pünkösd Jézustól Szeretettel Tuljdonképpen hálás vgyok Pál Anikó ~ Mese Pál Anikó ~ Rejtvény Hirdetések

2 TZS: Nővéred is megtért? GL: Igen, igen. Ő és lány is megtért, bemerítkeztek és egy bptist közösség tgji. Riport Gergely Lászlóvl Ugrósdy Mrinn: Kezdjük először is legelején: hol és mikor születtél? Gergely László: Budpesten 1953-bn, ugusztus 31-én. születtem UM: Milyen végzettséged? UM: Milyen csládbn? iskoláb jártál; mi GL: Budpesten jártm iskolákb és szkmunkásképzőt végeztem. Szkmám szerint mechniki műszerész vgyok, de vn még két kisebb végzettségem is: kzánfűtő és trgonckezelő képesítést kptm. GL: Tuljdonképpen bptist csládbn. Édespám még fitlon Erdélyből jött át és itt ismerte meg édesnyámt. Én már itt születtem és vn egy nővérem, ki három évvel idősebb, mint én. Egyszerű prolicslád voltunk, pám dolgozó ember volt, nyám szintúgy. UM: A szkmádhoz elhelyezkedned? Török Zsuzsnn: A hittől messze voltk? illően sikerült GL: Igen, Medicorbn és z Orionbn dolgoztm, mint műszerész. Mindig szerettem szerelni. Kicsi korombn szétszedtem és összerktm mindent, kisutótól kezdve játék mozdonyig, mjd zok újr működtek. GL: Édespám egy kicsit messze volt hittől, de édesnyám, mivel bptist csládból szármzott és z édespj bptist gyülekezetben dolgozott, volt neki szolgált: zenélt, kottákt írt és Békehírnöknél közölt cikkeket. Édespám egy kicsit elirányított és felemás igát vett fel édesnyám. Én és nővérem félig bptist, félig világi nevelést kptunk. A mg mindenesetre ott volt szívünkben és biztos vgyok benne, hogy ngypám és z egész cslád sokt imádkozott értünk. Vlószínűleg ennek ngy htás volt. Um: Mesélted, hogy iskol gondnok is voltál. Hogyn jött z munkád? GL: Amikor édesnyám meghlt, édespám szerzett nekem egy gondnoki állást, hol szolgálti lkást is kptm. Amikor jött rendszerváltás, fölmondtk és zót lbérletben élek. -2-

3 UM: Mi helyzet csládoddl? szellemvilágbn és tett ról, hogy megkeserítsen. Én ngyon furcsálltm, hogy mi ez változás, mi beállt otthon. A válás után lbérletbe kerültem és Istenben vló hit dott igzán erőt. GL: Egy lányom és két fim vn, de házsságimról most nem szeretnék beszélni. UM: Ezt megértjük. Akkor mesélj rról, hogyn tértél meg! UM: Mikor kezdtél el gyülekezetbe járni és hová? GL: Amikor még iskolgondnok voltm, tlálkoztm egy hitgyülis emberrel. Elkezdtem vele beszélgetni és egy-két np múlv dott egy ngy Károli-féle Bibliát, mi mivel állv nem fért el szekrényemen, ott feküdt vgy három évig. Amikor elkerültem z iskolából, kzánfűtőként dolgoztm és ott ngyon sok időm volt olvsni. Abbn z időben s o k t f o g l l koztm ufókkl. Ufó mgzinokt é s t e r m é s z e t g yógyász újságokt olvstm. Az egyik ufó lpbn z állt, hogy Ezékiel prófétánk ufó élménye volt. Azon nyombn fogtm Bibliát, hogy én ezt kiolvsom, mert biztos sok más ufós élmény is vn benne, mi érdekes lehet. Amikor Mózes 2. és 3. könyvéhez jutottm, elkezdtem kidobálni z ufó újságokt. Kezdtem egyre jobbn hinni és megtérni. Az egészben z volt negtív, hogy legelső np reggel senki sem tudt, hogy elhoztm otthonról Bibliát és mégis mikor este hzmentem, már nem volt helyem csládbn. Mindnnyin ellenségesen fogdtk. Úgy tűnik, Sátán már érezte, hogy megmozdult vlmi GL: 1995-ben Budpesten, Jim Snders Amerikából jött misszionárius gyülekezetébe, Krisztus Szeretete Egyházb. Od jártm öt és fél évig. UM: Hogy kerültél Jimhez? GL: A természetgyógyászoknál volt egy nő, ki zt mondt, hogy vn egy gyülekezet, hol kézrátételes gyógyítás vn. Ez felkeltette z érdeklődésemet, hogy milyen izglms lehet ez! Ő vitt el Jim gyülekezetébe. Már z előcsrnokbn éreztem, hogy itt vlmi vn, vlmi ngy erő, mi átfogj z embert. Ott szüle t t e m ú j j á és vízben is megkeresztelkedtem. Jártm Márinosztrár börtönszolgáltr is. Aztán egyre jobbn muttt z Úr, hogy jöjjek el bból gyülekezetből. UM: Pontosn miért is jöttél el? GL: Azért, mert szolgálti jándékomt nem fogdták el. Egyszer egy sszony zt mondt nekem, hogy én nem vgyok prófét és ebben gyülekezetben nem is lehetek soh z. Ez seb sokáig bennem mrdt. Sokáig -3-

4 forgott bennem ez mondt é s e z bizonytlnságbn trtott, még kkor is, mikor ide kerültem. Most már viszont tudomásul veszem, hogy prófét vgyok. Már nem érdekel z ördög száj! Amikor eljöttem, sokáig semmilyen gyülekezetbe nem jártm így ztán sjnos világ felé fordultm. műszkot, hogy zokbn z időpontokbn szbd legyek, vgy szbdságot vettem ki. Úgy éreztem, hogy ide el kell jönnöm máskor is. Azót itt vgyok ebben gyülekezetben. UM: Akkor érdemes volt zt filmklubot megtrtni, egy emberért is. GL: Igen, meg Brnbásnk is érdemes volt od eljönnie hozzánk dolgozni. TZs: Az z idő, m ikor nem jártál gyülekezetbe, mennyiben segített téged? TZs: Hogy jött képbe prófétálás? GL: A sebek behegedtek. Azok sebek, mik nem Istentől jött támdások voltk. Aztán egyre jobbn szomjztm. A vége felé kértem Istent, hogy most már hozzon elém egy gyülekezetet, mert már kezdett hiányozni egy hitközösség. GL: Igén keresztül. Még mi npig is z szó, hogy PRÓFÉTA kiugrik Bibliából. Olyn élesen világít számomr ez szó, mint egy neonreklám. Még h újságbn látom vlhol, vgy h mondják, kkor is zonnl úgy érzem, minth nevemen szólítnánk. Ez z elhívás Istentől jött. UM: És rátláltál mi kis gyülekezetünkre. Hogyn kerültél el hozzánk? TZs: Mennyit fejlődött szolgáltod, miót itt vgy? GL: Úgy, hogy Brnbás eljött hozzánk dolgozni TEVA-b. Ngyon hmr összebrátkoztunk. Örültem, hogy jött egy újjászületett hívő ember. Sokt beszélgettünk és ő mondt, hogy látt, hogy nekem milyen jándékom vn. Honnn tudod, hogy nekem milyen j á n d é k o m v n? kérdeztem. Azt mondt, hogy látszik rjtm. Azt is ő mondt, hogy vn egy filmklub gyülekezetük szervezésében. Én bbn z időben még ngyon szerettem filmeket. Annk érdekében, hogy elmehessek filmklubr, úgy intéztem munkhelyen próféti GL: Úgy érzem, hogy lámplázm ngymértékben csökkent. Az Úr előre megmuttj, hogyn szeretné, h megtenném z utsításit, de még így is sok minden olyt mutt, mit nem csinálok meg, mert még bátortln vgyok. TZs: A prófétánk tiszt életűnek kell lennie, sokt kell imádkozni. Ebben hogy tudsz engedelmeskedni z Úrnk? GL: Hát igen. Nem iszom, nem dohányzom, nincs brátnőm. S o k t imádkozom és megköszönöm z Úrnk -4-

5 z áldásit. Imádkozom kkor is, h egy nehéz np után fárdtn, kicsit letörve segítségét, támogtását kér e m. A l i g várom, hogy hzérjek és otthon tudjk nyugodtn imádkozni. TZs: Egyre Istenhez? közelebb érzed TZs: Azót Isten meg is áldott ezért. GL: Igen, vnnk próbák, ez tény, de nem bántm meg, hogy ezt kpcsoltot megszüntettem. TZs: Milyen most egyedül? mgd GL: Nyugodt, békés z életem, én ngyon jól elvgyok. GL: Sjnos nem, jobbn kellene közelednem Hozzá, még többet kellene tnulnom, z igével fogllkoznom, tnításokt hllgtnom. TZs: Isten felé küldtél olyn jeleket, hogy szeretnél egy feleséget? GL: Mg kérés nincs igzán szívemen, de h z Úr elém hozn egy h o z z á m i l l ő társt és kölcsönösen megkedvelnénk egymást, nem mondnám zt, hogy nem. TZs: Vn még egy tém, miről jó lenne beszélnünk. Amikor idejöttél, egy nem túl tiszt kpcsoltbn voltál. Ennek miért lett vége? H nem szeretnéd, természetesen nem kell ról beszélnünk. UM: Egyszer említetted, hogy volt egy o l y n i d őszk z életedben, mikor egyfjt ngytkrítást végeztél lkásodbn. Hogy is volt ez? GL: Szívesen beszélek ról, mert örülök, h o g y g y őztesen jöttem ki belől e. A hölggyel interneten ismerkedtem meg. Ő Szigetújflun lkik két lányávl. Én el is vettem voln feleségül, de ő nem krt ideköltözni Gödöllőre. Én pedig nem krtm eljönni sem munkhelyemről, sem gyülekezetből, így ztán zt mondtm, hogy vessünk véget kpcsoltnk. GL: Igen, mikor nem jártm még gyülekezetbe összeszedtem olyn DVDket és másolt szoftvereket, melyek nem voltk legálisk. Több sztyor CD-t, DVD-t dobtm ki. UM: Megvetted után szoftvereket? GL. Igen. Isten rr vezetett, jogtiszt progrmokt hsználjk. TZs: Isten hogy engedte meg neked ezt prázn kpcsoltot? Nem tiltkozott? hogy UM: Vn még vlmi szíveden, mit még el szeretnél mondni? GL: Volt bennem mindig egy kis háborúság. Nem is volt igzán áldás kpcsoltunkon, tlán e mitt is. Aztán úgy döntöttem, hogy szkítunk és jobb így. GL: Mivel én prófét vgyok, zt szeretném, hogy mi gyülekezetünkben Gödöllőn és z egész Omegábn is még -5-

6 többen kilépjenek és kkor egymást is tudnánk erősíteni. Aki szívén érzi, hogy ilyen jándék vn, de nem mer kilépni, zoknk fel kellene fejleszteni, gerjeszteni z jándékát. Itt gondolok fitlokr, sőt gyerekekre is. Muttott z Úr gyerekeket, kik hmrosn prófétálni fognk. TZs: Akkor örültél, prófétiskol, igz? mikor jött tudjnk rólm, z k e l l, h o g y rendszeresen odmenjek, részt vegyek ezeken z összejöveteleken és így megismerjenek engem és z jándékomt is. A képzéseket fel kellene egy kicsit élénkíteni és z embereknek el kellene menniük, mert képzés meg vn hirdetve. A testvérek bátortlnok, de én rr buzdítnám őket, hogy bátrbbn lépjenek ki! GL. Igen, pedig először nem értettem minek ez z iskol. Azót látom, hogy ennek más útj nincsen. Ahhoz, hogy vezetők ( mint például Süveges Imre) UM: Köszönjük riportot. Békesség neked Behunyom szemem Békesség neked kedves testvérem! Le ne térj z útról, Behunyom szemem, Menj egyenesen! kitárom szívem. Tiéd vgyok Urm, Békesség neked kedves testvérem! Te vgy z én fejedelmem: A sátán ne kísértsen meg, Erős legyen te hited! Megismertetted velem z igzságot, Hozzád is szólok, Megdorgálsz engem, h hibázok. Te, ki vágykozol! Benned élni Urm nekem Húzd el függönyt, ngy öröm minden npjimon. Nyisd ki szíved blkát, Te vgy Urm z én pásztorom. Engedd be Jézust szívek doktorát! Brn János -6-

7 fájdlom. Ngy nehezen elmentem dolgozni és munkhelyemen z egyik kollegnőm még jobbn megerősítette zt képet, mit sátán muttott. Ő is járt már így, két hét nykmerevítő és injekciók. Még jobbn el kezdett fájni nykm. Aztán zt mondtm, hogy velem ez nem fog megtörténni, mert én zt hiszem el, mit Isten mondott, hogy Jézus ezt fájdlmt elhordozt. Közben beszéltem Anitávl is. Ngyon sírtm és SMS-ezett tesóknk, hogy imádkozznk értem. Aztán zt éreztem, hogy tűz égeti nykmt és Isten ott vn és gyógyít. Kicsit később felhívott Brnbás, hogy kpott egy képet, hogy Isten keze rjtm vn és érezni fogom, hogy gyógyulok. Ez pontosn így is történt. A np végére már csk nnyir fájt nykm, minth jól elludtm voln. Másnp és zót sem jött vissz. Kocsi Krisztin A 24 órás dicsőítés előtt három nppl ngyon náthás voltm és be volt dugulv z orrom, fülem és z egész fejem. Azt sem tudtm, hogy fogok énekelni. Vsárnp délután z lklmon Isten jelenléte nnyir ott volt, hogy meggyógyultm dicsőítés végére. Tlán nem sikerült még ennyire átdnom mgm Istennek, miót énekelek. Ez sátánnk ngyon nem tetszet, mert mikor mentünk hz és nyúltm kbátomért egy ideg becsípőd ö t t nykmbn. Éjszk is lig tudtm ludni és zon gondolkodtm, hogy nem fogok tudni bemenni dolgozni. A sátán felvonulttt előttem nykmerevítőt, z injekciókt és reggel 5 percem volt eldönteni, hogy bemenjek-e dolgozni, vgy itt szenvedjek tovább z ágymbn. Azt z igét olvstm, hogy Jézus fájdlminkt mgár vette (..). Azt gondoltm, h ezt most nem hiszem el, olyn, minth zt mondnám, hogy ez erre helyzetre nem igz. Gombos Györgyné, Zsuzsó Jézus mondj: Az Isten szeretet. A világ tele vn emberi gonoszsággl. Nem tudunk önzetlenül segíteni, nem tudunk feltétel nélkül szeretni, h világ szerint krunk élni. Jézus zért jött földre, hogy megmenthessen bennünket z ő vére áltl, megváltson bennünket és újjá teremtsen. Ez Krisztusnk átdott élet tesz képessé rr, hogy feltétel nélkül tudjk szeretni, el tudjm fogdni mások Amikor mentem meginni reggeli kávémt és tettem fel kristálycukrot polcr gerincem közepéig belenyilllt -7-

8 gyengeségeit, tudjk örülni és hálát dni minden egyes npért és mindzért, mi zon npon történt. Amikor testem erőtlen, kkor egyre inkább érzem zt, hogy milyen ngy kegyelem, hogy még ezen földön élek. Isten különböző módon muttj meg minden áldott np z ő szeretetét. A testi erőtlenségemben például rámuttott rr, hogy ne sját erőtlenségemmel fogllkozzk, tudjk hálát dni zért, mit már elvégzett z életemben. Adott nekem egy szerető férjet, ki türelmével és szeretetével tud vezetni és tnácsolni minden áldott np. H nem lenne bennem z z isteni szeretet, mellyel Jézus lehjolt hozzám, nem biztos, hogy minden esetben tudnék láztos mrdni. Az láztosság pedig z egyik legfontosbb szbály hívő életnek, mert láztosság nélkül nem tud Isten Szent Lelke munkálkodni bennünk és nem tudj elvetni szívünkben z Igét. hnem A külső vgy belső ínség és hrc idején, mikor úgy tűnik nincs kiút, reménykedve várd segítség és szbdulás óráját. Boldogok zok, kik türelmesen várnk, mert várkozásuk örömet eredményez. Akik kitrtnk, már itt Földön is megtpsztlják, hogy reménység nem szégyenít meg. A Mennyben pedig átélik teljességet. Istn soh nem okoz cslódást benne bízóknk. M. Bsile Schlink -8-

9 kpcsoltunk és így részesülhetünk minden áldásbn. Ebben korszkbn Isten gyermekeinek ngy kiváltság, hogy bennünk lkozó Szellem tnít meg minket z Aty krtánk és gondoltink megismerésére ( teljes Igzságr). Tehát nem c s u p á n kegyelmi jándékot nyert emberi e s z k ö z ö k ( postol, tnító, prófét, evngélist, pásztor) áltl tnít és oktt minket, hnem közvetlenül bennünk lkozó Szelleme áltl. Tehát Krisztus követő keresztényi növekedés folymán, egyre kevésbé vn szükség z jándékok áltli segítségre, mert z Atyánk Szellem áltli megismerése és vezetése közvetlenné teszi kpcsoltot és feldtink elvégzését. Ez pártln dolog egyedül ebben korszkbn történik. Így Isten Szelleme lesz Igéjének mgyrázój. Legyen tehát z Ő mgyrázt minden emberi bibli tnítás végső iránydój és zsinórmértéke. PÜNKÖSD A Szellem Törvénye felől nézve Róm. 8,2 : mivel z élet Lelkének törvénye megszbdított téged Krisztus Jézusbn bűn és hlál törvényétől. Szeretettel köszöntöm gyülekezetet z újr indult gyülekezeti újságunkbn. A b b n megtiszteltetésben részesültem z új főszerkesztőnk prncs áltl, hogy olyn egyszerű témábn írjk röviden, mely témávl egész könyvtárk teltek már meg. Remélem sikerülni fog röviden, mivel egy bizonyos szemszögből vizsgáljuk pünkösdi kérdést. Egy különleges világ korszkbn élünk, mely Szent Szellem korszk. Sjnost ezt csk zon kevesek tudják, kik befogdták Őt, sőt ezen belül is zok l á t j k e n n e k igzi jelentőségét, kik Mit mondnk Isten kijelentései Szent Szellemről: vlóságos npi kpcsoltbn vnnk Vele, k i k m e g e n g e d i k, hogy z életük MINDEN területét irányíthss. Ugynis csk így lehet bárki számár teljes bizonyosságot szerezni rról, hogy z első pünkösdkor mekkor ngy z 1/ A Szent Szellem isteni személy : Apcs 5:3-4; Máté 28:19; 2Kor 13:13; Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, z Isten szeretete é s Szentlélek közössége legyen mindnyájtokkl! A Szent Szellemmel vló kpcsolton nyugszik z Atyávl vló 2/ A Szent Szellem örökkévló: Zsid 9:14; kkor Krisztus vére, ki örökkévló Lélek áltl önmgát áldozt fel árttlnul j á n d é k o t, l e h e tőséget emberiség. kpott -9-

10 z Istennek, mennyivel inkább megtisztítj lelkiismeretünket holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk z élő Istennek. Mgsságos ereje árnyékoz be téged, ezért születendőt is Szentnek nevezik mjd, Isten Fiánk.«6/ A Szent Szellem bölcs: Ézs 11:2; 40:1314; 1 Kor 12:8; Ján 14:26; 16:13; Mert némelyik Lélek áltl bölcsesség igéjét kpt, másik z ismeret igéjét, ugynzon Lélek áltl. 3/ A Szent Szellem mindenhol jelen vn: Zsolt 139:7-13; Hov menjek lelked elől? Orcád elől hov fussk? H mennybe szállnék, ott vgy, h holtk hzájábn feküdnék le, te ott is ott vgy. H hjnl szárnyir kelnék, és tenger túlsó végén lknék, kezed ott is elérne, jobbod megrgdn engem. H zt gondolnám, hogy elnyel sötétség, é s éjszkává lesz körülöttem világosság: sötétség nem lenne elég sötét neked, z éjszk világos lenne, mint nppl, sötétség pedig olyn, mint világosság. Te lkottd veséimet, te formáltál nyám méhében. 7/A Szent Szellem Szentírás szerzője: 2Pét 1:21; 2Tim 3:16; A teljes Írás Istentől ihletett, és hsznos tnításr, feddésre, megjobbításr, z igzságbn vló nevelésre. 8/A Szent Szellem kijelenti Isten dolgit: 1Kor 2,10-13; Nekünk pedig kinyiltkozttt Isten Lélek áltl; mert Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg z emberek közül zt, mi z emberben vn? Egyedül z emberi lélek, mely benne lkik. Ugynígy zt sem ismerheti senki, mi Istenben vn, csk Isten Lelke. Mi pedig nem világ lelkét kptuk, hnem z Istenből vló Lelket, hogy megismerjük mindzt, mit Isten jándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből t n u l t 4/A Szent Szellem mindentudó: 1Kor 2:10; Nekünk pedig kinyiltkozttt Isten Lélek áltl; mert Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. A bővített fordítás szerint: Előttünk zonbn Isten feltárt, kijelentette z Ő Szelleme áltl, mert Szellem mindent szorglmsn kikutt, meglát és vizsgál, behtolv Isten rejtett,mélységes titkib és bepillntv Isten terveibe,kihllgtjn tnácsát és feltárj,mi el vn rejtve z ember szemei előtt. szvkkl, hnem Lélektől jött tnítássl, lelki dolgokt lelki embereknek mgyrázv. 5/ A Szent Szellem mindenre képes: Róm 15:19, -8:11; Luk 1:35; Az ngyl így válszolt neki:»a Szentlélek száll reád, és 9/A Szent Szellem kijelenti Krisztust: Jn 16,14; Ő engem fog dicsőíteni, mert z enyémből merít, és zt jelenti ki nektek

11 10/A Szent Szellem kijelenti jövő; Jn 16:13; Apcs 21:11; Luk 2:26 Azt kijelentést kpt Szentlélektől, hogy nem hl meg ddig, míg meg nem látj z Úr Krisztusát. kizárólg Szent Szellem vezetésével élhetünk győztes, üdvösséget dó életet. Pál imáját gödöllői és pécsi gyülekezetre értelmezve kívánok mindenkinek áldott Pünkösdi ünneplést. Ef 1,15-23: Én tehát, miután hllottm z Úr Jézusb vetett hitetekről és bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát dok értetek, mikor megemlékezem róltok imádságimbn; és kérem, hogy mi Urunk Jézus Krisztus Istene, dicsőség Atyj dj meg nektek bölcsesség és kinyiltkozttás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosíts meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gzdg z ő örökségének dicsősége szentek között, és milyen mérhetetlenül n g y z ő htlm rjtunk, hívőkön. Minthogy htlmánk ezzel z erejével munkálkodik Krisztusbn, m i u t á n feltámsztott őt hlálból, és jobbjár ültette mennyekben, feljebb minden méltóságnál és htlmsságnál, minden erőnél és urlomnál, sőt minden névnél is, 11/A Szent Szellem emlékezteti hívőt Krisztus beszédére: Jn 14,26 A Pártfogó pedig, Szentlélek, kit z én nevemben küld z Aty, ő tnít mjd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttt mindent, mit én mondtm nektek. 12/A Szent Szellem elvezet minden igzságr: Jn 1 6, 1 3 mikor zonbn eljön ő, z igzság Lelke, elvezet titeket teljes igzságr; mert nem önmgától szól, hnem zokt mondj, miket hll, 13/A Szent Szellem suglmzás z Írás minden szv: 1Kor 2:13 (bővített) Mi ezeket z igzságokt nem tudós emberi szvk áltl jelentjük ki, szvkkl, melyeket emberi bölcsesség tnít, hnem melyeket Szent Szellem tnít, szellemi igzságokt, szellemi formákb öntve, szellemi embereknek szellemieket nyújtv zoknk, kikben Szent Szellem lkozik. Arr kérem Atyánkt, hogy irányits figyelmünket még jobbn Szent Szellem munkájár, és indítson nponként háldásr mindnnyiunkt ezért csodáltos jándékáért. Vlmint rr kérem, hogy folymtos személyes megtpsztlásink legyenek vele, mert melyet segítségül hívnk, nemcsk ebben világbn, hnem z eljövendőben is.»az ő lábi lá vetett mindent«, és őt tette mindenek felett vló főv é z egyházbn, mely z ő teste, és teljessége nnk, ki teljessé tesz mindent mindenekben. Szeretettel: A Pásztor

12 - 12 -

13 - A mosni- meg vslnivlóért, mert zt jelenti, hogy vn ruhám. Tuljdonképpen hálás vgyok... - Az esti fárdtságért és izomlázért, mert zt jelenti, hogy tudtm keményen dolgozni. - A lányomért, ki zért pnszkodik, hogy mosogtni kell, mert ez zt jelenti, hogy itthon vn és nem z utcán kóborol. - Hogy meghllom h jnlbn z ór csengetését, mert zt jelenti, hogy élek. - A feleségemért, ki zt mondj csk szendvics lesz m vcsorár, mert z estét velem tölti itthon, és nem vlki mássl. - És végül sok telefonhívásért, mert zt jelenti, hogy vn csládom és sok brátom, kik szeretnek engem és gondolnk rám. - Az dókért, melyeket ki kell fizessek, mert zt jelenti, hogy lklmzott vgyok, vn munkhelyem. - A tkrításért egy buli után, mert zt jelenti, hogy brátimml tölthettem egy estét. - A ruhákért, melyek egy kicsit szűkek, mert vn elég ennivlóm. - Az árnyékomért, mert kint lehetek npfényben. - Hogy nyírhtom füvet, pucolhtom z blkot, jvíthtom cstornát, mert zt jelenti, hogy vn házm. - A prkoló helyért prkoló legmesszibb pontján, mert ez zt jelenti, hogy tudok járni és még utóm is vn. - A ngy fűtés számláért, mert zt jelenti, hogy melegben voltm. - Hogy templombn mögöttem ülő hölgy flsul énekel, mert zt jelenti, hogy hllok

14 Mese rók - Kérlek, könyörülj rjtm! Hgyd meg z életemet könyörgött kétségbeesetten. Az oroszlánbőrbe öltözött szmár Az egész erdőben teljes volt felfordulás, mikor z álruhás szmár megjelent. Rémületükben mjmok egyik fáról másikr ugrálv menekültek és z erdei nyulk is hnytt-homlok futottk lejtőn. Egy npon szmár egy csomgot tlált z úton. Nyombn felbontott. Legngyobb meglepetésére egy oroszlán bőre volt benne. A szmár megörült neki, és gyorsn fel is öltötte, miközben így szólt mgábn: - Ez igzán remek! Most pedig még jobbn rájuk ijesztek z oroszlánüvöltéssel- mondt, s zzl el is üvöltötte mgát. Azz csk gondolt, mert z ő üvöltése nem volt egyéb, mint egy félreérthetetlen iá-iá-iá. - Óh, hisz ez csodáltos! Épp ilyesmire vágytm! - s közeli tó vizében meg is csodált mgát. A megtévesztett álltok mind felkpták fejüket. Oroszlán lettem! Most ztán megmuttom mindenkinek, hogy velem nem jó gúnyolódni. -Figyeljetek csk! De hiszen ez nem is oroszlánüvöltés, hnem egy oroszlánbőrbe bújt szmár hngj kiáltott fel mosómedve. S ezzel, szmár ngyokt lépve, büszkén vonult be z erdőbe. Elsőnek vddisznó pillntott meg. Így történt, hogy z erdő felbőszült állti leleplezték z oroszlánbőrbe öltözött szmrt. - Or-or-oroszlán!! - ddogt vdkn. Ijedtében egyenesen egy fánk rohnt és ájultn zuhnt földre. Tnulság: Idegen gúny csk ddig tkr, míg szólásr nem nyitod szádt! - Hát ez ngyszerű! - állpított meg elégedetten szmár. Aiszóposz Nem sokkl ezután rókávl tlálkozott, ki félelmében mjd kővé dermedt. -Igen tisztelt oroszlán, milyen tiszteletet prncsoló sörényed! - hízelkedett

15 Rejtvény Kedves Testvérem! képet vágni dolgokhoz. Ne szégyelld ezt Isten előtt, Ő kkor is szeret, h toppon vgy, és kkor is ugynúgy szeret, h pdlón vgy! Jézus z ilyen helyzetre zt mondj, egyet kell csk tenned (mi feldvány megfejtése), é s Ő megnyugtt, megerősít, leveszi terhed és továbbsegít. Biztosn vn, hogy Neked is segítségre vn szükséged. Esetleg úgy érzed, nem ért meg igzán senki. Vlmi kérdésre keresel válszt, vgy éppen bűn terhel. Tlán Te is voltál túl fárdt, túlterhelt, nyugtln, mikor legszívesebben zt mondnád, elég volt, hgyjnk békén, nincs erőm már jó

16 1. Erősen illtozó nyg, melyet gyntából vgy fűszerekből készítettek, hogy istentiszteleti lklmkon elégessék. (Mózes 2. könyve 30:34.) Egyben jelképezi hívők imádságit is. (Jelenések könyve 5:8. Egyszerű fordítás) 2. Más szóvl: Tízprncsolt, melyet Mózesen keresztül dott Isten. Összefogllj, mit kíván Isten z Ő népétől. 3. Ne gyűjtsetek mgtoknk kincseket földön, hol moly és rozsd megemészti, és hol -ok kiássák és ellopják, hnem gyűjtsetek mgtoknk kincseket mennyben..mert hol kincsed vn, ott lesz szíved is. (Máté evngélium 6:19 21.) 4. Melyik legfőbb z összes prncsolt közül? Szeresd z Urt, te Istenedet szívedből, lelkedből, elmédből és erődből Szeresd felebrátodt, mint mgdt. (Márk evngélium 12:28 31.) 5. Bélsccr király lkomájánk termében egy titokztos írás jelent meg flon. Annk egyik szv nnyit jelent: megmérettél (pontosn: megmért téged mérlegen, és könnyűnek tlált (Dániel könyve 5.) 6. Izráel egyik puszti szálláshelye, hol z Úr tüze néhány zúgolódó embert megemésztett. (Mózes 4. könyve 11:1 3.) 7. Állndó hű kísérője és társ Pál postolnk. Az efézusi gyülekezet elöljárój. Kiszbdult fogságból. (Zsidókhoz írt levél 13:23.) 8. Kin utódj, Lámek fi, ki gykorlott volt vs- és fémfeldolgozásbn. (Mózes 1. könyve 4:22.) 9. Ábrhám pj, bálványimádó volt. Ábrhámml Háránb költözött, és ott hlt meg 205 évesen. (Mózes 1. könyve 11:31-32.) 10.Más szóvl: szövetség, végrendelet. (Az Ó- és Újszövetségben fogllt biblii könyvek) 11. Mcedóni főváros, Kr.e. 332-ben Cssnder (Ngy Sándor egyik tisztje) lpított. Pál postol hozt el ide z evngéliumot, és lett itt keresztény gyülekezet. (Apostolok cselekedetei 17:1 4.) 12. Más szóvl: csípő. Kezet vlkinek csípője lá tenni, különlegesen ünnepélyes mozdult volt, egy ígéret vgy eskü megerősítésére. (Mózes 1. könyve 24:2.9, 47:29. Károli Gáspár biblifordításbn) 13. Cilíci főváros tudományos és művészeti központ, Pál postol szülőváros. (Apostolok cselekedetei 21:39, 22:3.) 14. A jövedelmünk tíz százlék, mit hálából Istennek dunk vissz, z Ő munkájár. Már Mózes előtt előfordult. (Pl.: Ábrhámnál Mózes 1. könyve 14:20., Jákobnál Mózes 1. könyve 28:22., Mózes törvényében Mózes 3. könyve 27:30 33.) 15. Egy zsidó férfi, ki Jósu főpp fejére koronát helyezett. (Zkriás könyve 6:9 15.) Ugynez neve egy mmonit férfink, ki szembeszegült Nehémiássl. (Nehémiás könyve 2:19 20.) 16. Elsősorbn kecskebőrből készült zsákféleség bor, tej és víz tárolásár. (Mózes 1. könyve 21:14.)

17 Bby boom Szeretet Lángj Gyülekezetben! március 24.: Fekete Áron; 51cm, 3060g április 03.: Reményi Donát; 58cm, 4320g február 22.: Vd Levente; 48cm, 2960g Fekete Áron Áldás Áldott legyen gyermek Amely most megszületett! Ölelje át életét szeretet H felcseperedik, ne sokt sírjon, Inkább örüljön, mint szomorkodjon! Áldott legyen gyermek Amely most megszületett Ölelje át életét szeretet. Tlálj meg z Urt, én zt kívánom, Ezáltl élete teljessé váljon! Reményi Donát Brn János A hónp bemerítkezője április 06.: Prunner Anit hite vllomásár é s b űnei bocsántár lámerítkezett pesti Omeg Gyülekezetben. Vd Levente

18 HÁLÓZATI KÖZÖS ALKALMAINK (2008bn) TINI VALAMINT DICSŐÍTŐ ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR május 11. (egész npos) szeptember 14. október 19. december ugusztus : A Tini-, és Dicsőítő tábor Ngyvisnyón. IZRAELI ÚTRÓL Mint már jeleztük, idén is 50 fős csoportot indítunk szeptembert között Az irányár ,- HUF mi változht NŐI KONFERENCIA Á p r i l i s 2 6. : Ngykőrösön ismét női konferenci lesz. Elő d ó : G e r t r u d Rothcker Németországból. KONCERTEK m á j u s 1 1. : Örömmel tudtjuk, hogy világ keresztyén színterének egyik legjobb elő zenekr, texsi SALVADOR B u d p e s t e n, Petőfi Csrnokbn lép fel. HÁLÓZATI PIKNIK M á j u s 1. : Hálózti Piknik lesz XVIII. kerületi Nemes utci játszótér és közprkbn. június : Soul & Gospel Fesztivál A Westend tetőkertjén. Nyitónpon fellép: Hillsong London (UK) Mtt Redmn (UK) Zárónpon fellép: Yfridy (UK) Judy Biley (GER) Pintér Bél, Pintér Bél és Csemeték további fellépők: Noel Richrds (UK) Breeze Gospel (NL-USA) Golgot Gospel Kórus, Rontó Kitty. NYÍTOTT PRÓFÉTAI ALKALOM m á j u s 3. : Ráki Tmás trt elődást próféti mentoráláson Porcelán utcábn. m á j u s 1 7. : Jon Plmerrl lesz ismét próféti tnítás Pesterzsébeten. ISMÉT 24 ÓRÁS DICSŐÍTÉS m á j u s 2 4. : A porcelán utcábn ismét megrendezésre kerül felekezetközi 24 órás dicsőítés Szeráf Művészeti Csoport vezetésével

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2007. feruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2007. feruár 1. 14:00 ór A 2 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Ügyelj megfelelő iőeosztásr és

Részletesebben

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN SZÉPEN

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN SZÉPEN Édesapám nagyon figyelt arra annakidején, hogy átvegyek tõle bizonyos stílusjegyeket, amelyek csak rá voltak jellemzõek, mert úgy érezte, így viszem tovább igazán a hagyományt DOLGOZNI CSK PONTOSN SZÉPEN

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben