játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)"

Átírás

1

2 A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö R Ö K M Á R I A T A R J Á N T A M Á S Boldog születésnpot! (1) SZILÁDI JÁNOS Jegyzetek szovjet bemutt ókról (5) MOLNÁR - GÁL PÉTER Színházi holmi (12) AL M ÁSI MIKLÓS Mosoly - slfrokbn (16) Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , KOLT AI T A M Á S A vidékiesség képei (17) BÖSZÖRMÉNYI KATALIN Még egyszer z Ördögök díszletéről (20) NÁNAY ISTVÁN Lengyel drámák - vendégrendezőkkel (23) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hirlpüzleteiben és Post Központi Hírlpirodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, fél évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 12,- Ft Külföldön terjeszti Kultúr" Könyv- és Hírlp Külkereskedelmi Válllt, H Budpest. Postfiók 149 Indexszám: fórum műhely GÁBOR ISTVÁN Orfeum z lvilágbn (26) BÁNYAI GÁBOR Két Gloster (28) PÓR ANNA Újr Béjrt (30) MALONYAY DEZSŐ Önálló lkotó-e színházi rendező? (33) FÖLDES ANNA A mgyr drám vitájáról - szenvedélyek nélkül (34) DERSI T A M Á S Beszélgetés Németh László színházáról (36) Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás világszínház PÁLYI ANDRÁS Hogyn olvssunk klsszikusokt? (39) IGLÓDI IST VÁN A Spektkel, Volksbühne és Benno Besson (42) Felelős vezető: Soproni Bél vezérigzgtó rcok és mszkok SAÁD KATALIN A földbirtokos, kereskedő, házmester: Jordán Tmás (45) A c í ml p o n : A hídépítési jelenet B e r e m é n y i - K e r n - M r t o n - Rd n ó t i : H r mincé ve s vgyok című el ődásából, Vígszínház (Iklády László felv. ) A hátsó borítón: Njmányi László színpdképe Kruczkowski A szbdság első npj című drámájánk kposvári elődásához ( Fábi án József f el v. ) szemle RÉVY ESZT ER A Hlotti beszédtől vezércikkig (46) FERENCZ GYŐZŐ Orosz László: Kt on József-könyve" (48)

3 játékszín TARJÁN TAMÁS Boldog születésnpot! A Hrmincéves vgyok Vígszínházbn Az ünnep mindenkor kiváló lklm lehet drámánk (hiszen: már régi görögök is..."), de, híján lévén konfliktusnk (h vlóbn ünnep), nem lehet tárgy drámánk. Ezenkívül: ünnepekben, évfordulókbn, jubileumokbn gzdg ország vgyunk. Ünnepeinket fény rgyogj be, de tpd hozzájuk rutinszerű kultusz is; spontán fölszbdultság helyett pedig hivtlost", kötelezőt" szimtoló gynkvás. Joggl: ünnepi tpsztltink felemásk bn egy egész éven át kerestük százötven esztendeje született Petőfit - megtláltuk-e? Idén bizonyár keresni fogják József Attilát - április 11-én volt 'hetvenedik születésnpj -, s remélhetőleg több siker-rel; de nem járul-e mjd z ünnepléshez z egészségtelen kmpányjelleg? Az idei, forrdlms évfordulókt s Károlyi Mihályr, József Attilár vló emlékezést sűrítő tvsz különösen próbár teszi ünneplő készségünket és kedvünket. S mind között legszebb, ám legkényesebb feldt is legngyobbról: felszbdulásunk hrmincdik évfordulójáról megemlékezni. A Vígszínház ünnepi produkcióját, Hrmincéves vgyok című dokumentummusiclt izgtott kíváncsiság - de nem sikert remélő bizlom kísérte z előkészületi munkák során. Bevllottn ktuális kötődésű drbról vn szó - gynús. Nemcsk lklm, hnem - h sjátos áttételeken keresztül - tárgy is z ünnep; ggsztó. Mit várhtunk? Drám helyett képzelt riportot 1944/45-ről; esetleg jó zenét. Az elődás, rácáfolv minden előzetes tmáskodásr, meglehetősen szürke pesti színházi évd legszínesebb, öröm-teli eseménye lett. Nem korszkos remekművet jándékoz - de igzolj hitünket z ünnepben. És bizlmunkt színjátszásbn. Történelem Huszonht éves vgyok - zz már mjdnem hrminc; Vígszínház z egyes szám első személyű címmel tehát engem: hrminc éve szbd Mgyrországgl ngyjából egyidős fitl embert ünnepel. Elsősorbn engem. De lehetnék negyvenht vgy hetvenht éves - vendég volnék, teljes jogú vendég kkor is születésnpi sztlnál. Az elő-dás egyik legngyobb erénye ugynis, hogy noh következetesen válllj egyetlen nemzedék szemléletét, nem kevésbé érdekes jóvl ifjbbk vgy jóvl idősebbek számár sem. Nemcsk II. világháború utolsó és felszbdulás első éveinek néhány eseménye jelenik meg színpdon, hnem hozzájuk vló viszony is. E viszony egyfelől - z ntifsiszt ellenállók hős- és háborús bűnösök gztetteinek megítélésében - életkortól függetlenül minden nézőnél zonos; másfelől - hrminc év előtti heroikus idők és mi hétköz-npok összevetését illetően - élesen különböző. Egységet teremt - de táborokt is szervez z elődás. A Hrminc-éves vgyok lpvető meghtározój dinmikus történelmiség. Előzetes nyiltkoztokból, újságcikkekből tudjuk, hogy drb ötlete Mrton Lászlótól szármzik, s hogy megvlósításnk sokötletű és sokműfjú Kern András és Rdnóti Zsuzs drmturg társságábn vágott neki. Dokumentumok bőséggel álltk rendelkezésre - de kiderült, hogy csk dokumentumokból nem születhet önálló lélegzésű drám. Ekkor vonták be munkáb Bereményi Géz írót, kinek dolg tárgyi nyg egységes lánccá fűzése, mese" megteremtése lett. Erre feldtr Bereményit szemel-ni ki lehető legszerencsésebb válsztás volt. A Hrmincéves vgyok nem kis részben zért lehetett drám és zért lehetett történelmi (hbár természete-sen nem történelmi drám!), mert Bereményi történelemszemlélete sjátosn drámi. Mit jelent ez? A fitl író eddigi egyetlen kötetének fülszövegén ezt írt: (Gyerekkorombn) egy hdi-rokknt vsárnponként kivitt Kerepesi temetőbe, és itt minden egyes lklomml leköptük Görgey sírját. " Furcs, kiszolgálttott, groteszk tlálkozás történelemmel. Egymondtos idézet egy későbbi interjúból: Számomr történelem z ngyobb rendszer, melyben meg tudom vizsgálni mi problémákt..." Ez már történelem tudtos, lkotó válllás - mindig jelen érdekében. A történelmi események világos fejű átgondolás és groteszk átrendezése szoros egységet lkot Bereményi munkái bn. Bizonyságul elég erre finomn áttételes Károlyi-novelláj (címe természetesen: Történelem), versírói közreműködése Jncsó Miklós több filmjében, vgy Cseh Tmás jól ismert dlihoz írott tuctnyi szöveg ". A föntebb mondottkkl nem célom Bereményit lkotótársi fölé emelni - hbár z írói munkábn vló főszerepét nem lehet kétségbe vonni (jelzi ezt színlp is). Bereményi z 'idő fölbontásától szenilis visszemlékezésig, filozofikus mélységű szójátéktól z egyetlen csttnór épített viccig minden eszközt fölhsznál. A Mrton László, Kern András és Rdnóti Zsuzs áltl remek érzékkel kiválsztott és jól csoportosított ' dokumentumokt áltlábn átkölti - tehát részben meg is szünteti. Így dokumentumkonfliktus mellett fiktív drámi konfliktust is teremt; dokumentum kiváltott ktrzist műlkotás ktrtikus élményével fokozz. Szövegkönyve " vibráló, síkjit váltogtó, ruglms lpnyg; pompásn játszhtó, lig meghtározhtó műfjú színpdi lkotás. Egyenrngú lkotótársi közül Mrton László látvány megszervezésével, Kern András nyilván legkülönfélébb leleményekkel, Rdnóti Zsuzs drmturg céltudtos fegyelmével gzdgított tovább - lkott immár színházzá drbot. Apám meséli... Szívélyes és kitárulkozó elődás ezt szerkezete kristálytiszt és jól áttekinthető, kiugrón remek epizódji vlóbn kiugrók és eltéveszthetetlenek; épp így egyértelműen szembetűnő néhány fogytékosság, vitthtó pont is. Az első és z utolsó jelenet: Boldog születésnpot" kívánó nyitány és kenyérdl " fináléj mozikszerűen előlegezi, illetve összefogllj látottkt. E két pillér ' közé z pám meséli " - motívum feszít hidt. Apám meséli, és csodálkozik, hogy nem értem.. - kezdik újr és újr szereplők; pám meséli - kimondtlnul is ez bújkál vlmennyi, múltt idéző, szép komolyságú játékuk mögött. Apám mesélt h egyáltlán vn pám, s h egyáltlán mesél. Apám meséli --és nem kevésbé csodálkozik, h ért e m... Az elődás lkotói, szereplői egy egész nemzedék nevében bizonyítnk: mi hrmincéveseknek igenis vn érzékük hgyomány iránt. Szinte szemérmes tisztelettel, olykor egy-egy könny-

4 Boldog születésnpot - Hrmincéves vgyok elődásánk egyik jelnete Vígszínházbn cseppet sem rejtő pátosszl nézik-hllgtják, s játsszák-élik zután újr z előző generáció hősi erőfeszítéseit. Főleg sötétebb tónusú, háború eseményeit megidéző első részben tlálhtni megrendítően - igen, megrendítően - szép, s rendezői és színészi munkát illetően is remekbe formált példáit ennek. A Petschuer Attil,,rekviem" kívánkozik z élre: ez z epizód z olimpii bjnok vívó, mindenütt - még munktáborbn is - népszerű, bohém ember viszonylg kevéssé ismert trgikus sorsát eleveníti meg. A záróképben gyújtott mécsesek vlmivel hlványbb lobogásúk, mert itt nem egy vlóságos (és költőien megjelenített) emberi sorssl szembesülünk, csupán mártírjink szomorún hosszú névsorávl, Pesti Brnbástól Brun Éváig. Az pám meséli " - motívum múlt és jelen egybekpcsolódáskor teljesedhetik ki leginkább: mikor egy hrminc év előtti személy vgy tett új minőség-ként él tovább, megőrizve egykori trtlmit is. Alig egyperces villnás: hogyn prlmenter Osztpenko kpitányból z Osztpenko lesz. Az orvul meggyilkolt felszbdító hősből - szobor, ki mégis utóstopr leső fitlok gyűrűjében él eleven életet, látv, hogy áldozt nem volt hiábvló (természetesen még kkor sem, h Bltonr lázs izglomml készülődők közül legfeljebb minden ezredik gondol rr várkozás psszív perceiben, ki is volt ez z lig hrmincévesen meghlt kton). Vérszegény ifjk vigyázzállás lehetne csk z elődás, h komoly emlékezés nosztlgiájához és pátoszához nem járuln szemtelen, szertelen játékosság, történelem megcsipkedése ". Mrx gyonidézett mondás ismét vlósággá válik: ezen színpdon egy-szer szinte sírv, máskor mjdhogynem féktelen nevetéssel búcsúzttják történelmet; s két véglet kényes egyen-súly soh nem billen föl. Pontr ellenpont, komorbb ep i zódr föllélegeztetően vidám jelenet következik mindig Hrmincéves vgyokbn; s z pám meséli " is kiegészül ezzel: pámnk mesélem". A következőkben erről lesz még szó; világosbb árnyltú - már felszbdult Mgyrországot idéző - második rész egyik szélvésztempójú jelenetét zonbn itt kell említenünk. Az érettségi tlálkozó " ugyn-is újbb elemmel bővül: pámt mesélem". Három klndregényre vló izglms esemény zsúfolódik itt néhány percbe kis Unger jóvoltából; és viccek, poénok, jellempródiák is m körülbelül kétszer hrmincéves pákról. Az érettségi tlálkozó" kevés híján bukássl" végződik. A bet-betéteket szerző Presser Gábor és szövegíró Admis Ann Mi is leszünk szenilisek"-refrénű dlll túllőnek célon, s főleg szöveg hjszálnyir vn ttól, hogy ide nem illő túlzott hrsányságb, sőt ízléstelenségbe csússzék. Bár-mennyire igz lehet is refrénbe fogllt állítás - egyként bánthtj jelen és jövő szeniliseit", s itt ligh vn szükség rá. Az pám meséli " egyetlen tárgyi emléke, mit z 1945 után született fitlok mguk is láthttk, ismerhettek: Kossuthhíd. A második rész hídépítési jelenete kétségtelenül z elődás legmrdndóbb egysége, különösen kkor, h munkásszínjátszó-pródiát és zenéjében, szövegében is kitűnően sikerült, ngyszerűen elődott kenyérdlt" is hozzávesszük. A Hrmincéves vgyok itt már vlóbn mind hrminc évre tekint z első egy-kettőn keresztül; itt válik igzán történelmivé szó eredeti értelmében is. A hídépítés kpcsán említett - m egyre gykrbbn fölbukknó - Kőműves Kelemen-motívum lényegében z utolsó három évtized lp-mgtrtásformáját villntj fel. Prodisztikus formábn - de történelmi jelentőségének kijáró súllyl esik szó munkás-prszt szövetségről, s egyetlen szójáték, nyelvbotlás révén e szövetség olykori tgdhttln diszhrmóniáiról is. Végül himnikus kenyérdl " mindent összegez: múltt és jelent, ünnepi tisztelgést és kmszpimszkodást, dokumentumot és fikciót. Érvényét veszti z pám meséli " és z pámnk mesélem", hogy átdj helyét mind-nyájunk közös vllomásánk. Bjcsy-Zsilinszky '75 A Hrmincéves vgyok egyik előzményének - hsonló műfj, lényegé-ben zonos lkotógárd okán - Képzelt ripo rt... tekinthető. A közös témkör és rokon jelleg Pesti Színház-bn játszott A holtk hllgtás című dokumentumdrámához is köti dr-bot. Ám h mindenképp elődjét keresem, kkor leginkább egy mgyr filmmel látom hsonltosnk. A Petőfi '73-ml. Épp ilyen válllkozás volt z. Alklm és tárgy is z ünnep, Petőfi-év-forduló. Módszere: történelmi és líri

5 dokumentumok ötvözése kitlált szituációkkl. A szöveg fegyvertárs ott is: zene. S végül cél: tisztázni viszonyunkt Petőfihez, 1848/49-hez, forrdlomhoz; és tisztázni mi forrdlmi lehetőségeinket. A Petőfi ' 73-t z gyöngítette, hogy z utóbbi feldtot, legngyobbt rosszul, nem eléggé hitelesen oldott meg. A film betétjeként néhány értelmes gimnzist elmondt sját véleményét, s kiderült, mit mindnyájn tudunk: hiányzik ngy, hősi, romntikus, z egész embert kívánó - forrdlmi cselekvés. Az eddigiekből tlán már láthtó, hogy Hrmincéves vgyok számos ponton trt rokonságot filmmel (bár ngyon vlószínű, hogy ez csládi kötelék" z lkotóknk eszükbe sem jutott - véletlenül sem vlmiféle átvételről vn tehát szó). Nyilvánvló, hogy színpdon nincs mód - ellentétben filmmel - sját ", helyben foglmzódó, minden este spontán vélemény formálásár; ám felszbdulás körüli ngy eseményekhez vló viszonyt tisztázni kellett, s zt is: milyen mi hrminc-évesek kedve, közérzete, cselekvéslehetősége. Két lpvetően eltérő történelmi szituációt kockáztos összefüggésbe hozni egymássl - de h mértékkel teszik, tnulságos. A Hrmincéves vgyok lkotóink e tekintetben is szinte mindig sikerült megtlálniuk helyes rányt. Kiváló például z én zt játszom, hogy követnek"-jelenet. Az p, ki mesélt" tlán röpcédulákkl zsebében ment végig z utcán, hátr-hátr-tekingetve. A fiú most, ki z pánk (páknk) mesél", képzeleg: gynús lkok követik, egérutt kell nyernie Víg-színház környéki átjáróházkbn - hiszen egy kiló húst, egy cipőpertlit mindenképp el kell jutttni kijelölt hely-re - z otthonáb... Igzi, nekünk vló feldt vlhogy nemigen vn - ez drb fitljink summázt is korunktól (ítéletük hsonlít tehát z említett filmbeli gimnzistákér) - ünneprontókká mégsem válnk. Kritikájuk nem áltlánosságbn mrdó, hnem legtöbb esetben konkrét; s nemcsk z pákt", z idősebbeket bírálják ( Mg most volt Jpánbn, mg ne ugráljon, mjd h idősebb lesz, bizonyíthtj tehetségét, de h sokt ugrál, kkor ligh megy még egyszer külföldre " - ngyjából így), h-nem önmgukt is ( Fegyelmit kérek mgm ellen, mert olyn munkáért fogdtm el dicséretet, melyet félgőzzel is el tudtm végezni"). Természetesen színdrb fitlji egy pillntig sem kívánják vissz háborús időket - de z újjáépítés hősi idő-szkát már igen; s mindenképp fehéret feketétől elválsztó, áttekinthető kort. Akkor minden tiszt volt" - mondták gimnzisták 1848-ról; kkor minden tiszt volt " - mondják hrmincévesek születésük ködbevesző éveiről. S ez már bizony leegyszerűsítés, még h trtlmz is igzságot. Bármily htásos is, hmis ez gondoltsor: József Attil sját embertelen kor ellen tiltkozott - m szerencsére egész más kor - de nincs is József Attil. Az ilyesfjt leegyszerűsítés ellen lighnem mg költő tiltkozn elsőként. De, ismétlem, hibák itt is eltörpülnek z erények mellett. S mindenképp Petschuer Attil jelenete (Blázsovits Ljos és Thi Tóth László) jó, hogy mondjuk Bjcsy-Zsilinszky Endre - vgy neves és névtelen mártír-társi - előlépve történelemkönyvek sokszor untkozv átpörgetett lpjiról, tetteikkel irigyelt példát, hősies tisztességükkel etiki, útmuttást dhtnk. Önzetlen színház - kollektív színház A Hrmincéves vgyoknk kdnk gyöngébb, fárdtbb pillnti, de ezeket szinte észre sem vesszük ( kritikus is inkább csk kötelességből, nem szívesen), mert ezt z elődást öröm nézni. Ugynis nem kétséges, örömmel készítették, lkotó közösségben. S nem lehet tudni kár csk z eddig kiemelt részletekről sem teljes biztonsággl, hogy végül is kinek munkáját (kiknek munkáját) dicsérik elsősorbn? A rendező, Mrton László primátusát persze mégsem lehet eltgdni. Mrton nem ötletpárádévl káprázttj cl

6 Érettségi tlálkozó Hrmincéves vgyok elődásábn (Iklády László felvételei ) nézőt, hnem z események céltudtos megszervezésével. Nem törekszik mindenáron vló eredetiségre, pontosbbn: eredetieskedésre; hol lehet, folyttj Képzelt riporttl megkezdett utt, s bátrn merít mestereitől is. Nemcsk cselekmény előterében álló szereplőkre fordított fokozott figyelmet, de háttér-re ", z éppen psszívkr is. Az önzetlen színház" - kollektív lkotás jelszvát Mrton dt ki; ez lett mintegy Hrmincéves vgyok lkotóink, szereplőinek rs poeticáj. Az elv helyességében csöppnyi kétségünk sem lehet, hiszen remekül kmtozott már most is. Tlán nnyit: későbbiekben mert remélhetőleg lesznek későbbiek! még jobb lenne, h író, rendező, tervező, zeneszerző, színész és mindenki más legjobb energiái nem ugynzokr jelenetekre sűrűsödnének, s nem egyszerre következnék be mindenkinél megfárdás is. Tehát: h sjátosn interferálnánk" z lkotó erők - nem kioltv, hnem folytonosn erősítve egymást. A drb közreműködőinek és életre segítőinek névsorát, sjnos, lehetetlenség fölsorolni. A színlp Szirmi Rezső-nek 1946-bn, háborús bűnösökkel folyttott pszichonlitikus beszélgetéseit, és Szilágyi János mi rádióinterjúit jelöli meg lpnygul - de különféle dokumentumokkl kpcsoltbn leglább tuctnyi kiváló szkember nyújtott segítséget, pártfogást - élen Krsi Elek történész szkértővel. A színpdi mozgásokt - Mrton László rendezői koreográffiáj mellett - Györgyflvy Ktlin, Gessler György, vlmint Pintér Tmás lkított ki. Fehér Miklós hlványn Képzelt riportr is emlékeztető (ez nem bj, sőt jó), egyszerű díszleteket tervezett; különféle leplek-kel, szőnyegekkel teremt teret és tárgyt. Jánoskúti Márt kitlált tizenkilenc különféle frmerndrágot, s mindegyikhez olyn inget, mellényt, kbátot, mely közelítően már jellemzi is z egy-egy színész áltl eljátszott több figurát. Így meghtározó például tetőtől tlpig fehér, fekete vgy zöld öltözék. Presser Gábor és Admis Ann szerzeményei jelentős részt érdemelnek z elődás sikeréből - de ezúttl dlok nem illeszkednek olyn szervesen mű-be, mint Déry-dptáció esetében. Presser minth nem tudott voln dönteni: hsonlítsnk vgy éppenséggel eltérjenek dlok Képzelt riportbn megszeretett hngzástól; Admis versei néh széthullók, keveset mondók. Persze, semmi kétség: sláger lesz legtöbb, s nem is érdemtelenül. (A bet-számo-kt z Apostol-együttes dt elő.) A folytonosn új és új feldtokt megoldó színészekről írni végképpen nehéz. Elsősorbn z együttest - z önzetlen és jól dolgozó kollektívát kell dicsérnünk: mozgáskultúrájukt (fejlődött Képzelt riport ót!), énekhngjukt, rögtönzési készségüket, jókedvüket - zt, hogy felszbdultn dják át mgukt színészmesterség örömének. Tlán nem igzságtlnság közösséggel szemben, h néhányukt külön is említjük. Kern András z elődás centrális figuráj, ötlet-, mók-, játékmestere, show-mn-je. Nemcsk z érettségi lklmávl, áltlábn máskor is szinte köréje rendeződnek többiek. Blázsovits Ljos Petschuernek, Horthynk és pszichonlitikusnk kölcsönözte fehérruhás elegnciáját, s mindhárom szerepben képes volt egyé-ni színeket is fölvillntni. Épp így Thi Tóth László is - tlpig zöldben, Szálsi és egy mi fitl bőrébe bújv. Lukács Sándor izzó, robbnó fekete ember - játssz bár háborús bűnös Kun pátert vgy jpán út értelmetlenségén rágódó fitlt. Kovács István Osztpenko-szobr: remeklés. A főiskolás Hegedűs Géz - hídépítő kicsi" emberként - egy kulcsfontosságú jelenet energikus, tehetséges irányítój tudott lenni. A női szereplők közül Kútvölgyi Erzsébet emelkedett ki - ezúttl főleg ngyszerű éneklésével. (A színésznők-kel egyébként meglehetősen mostohán bántk drb írói, igen kevés lehetőséget jutttv nekik.) Befejezésül egy közhelyszerű - de leglább minden szvábn igz kijelentés: Vígszínház fitl művészei ngyon szép színházi jándékot tettek z ünne p i sztlr. Grtulálunk! Vígszínház: Hrmincéves vgyok Írták: Bereményi Géz, Kern András, Mrton László, Rdnóti Zsuzs, zene: Presser Gábor, versszöveg: Admis Ann, rendezte: Mrton László, díszlet: Fehér Miklós, jelmez: Jánuskúti Márt. Szereplők: Andi Györgyi, Blázs Péter, Blázsovits Ljos, Kern András, Kovács István, Kútvölgyi Erzsébet, Lukács Sándor, Ngy Gábor, Sörös Sándor, Szombthy Gyul, Thi Tóth László, Venczel Ver, Bánflvi Ági f. h., Bordán Irén f. h., Hegedűs Géz f. h., Kertes Zsuzs, Ppp Anikó, Soproni Ági f. h., Tkács Ktlin f. h. Közreműködik: Apostol-együttes.

7 SZILÁDI JÁNOS Jegyzetek szovjet bemuttókról Elég egy futó pillntást vetni színházi plkátokr, műsorfüzetekre, hogy bizonyítv lássuk: színházinkbn megszporodtk szovjet drámák bemuttói. Éveket kell visszlpoznunk emlékezetünkben", h mi helyzethez hsonlót keresünk, olyt, mikor szinte minden színház műsorán szerepelt szovjet drám. A színházi felfedező kedv újbóli fellángolás bemuttók ok? Az új színházi sikerek törtek át Moszkvából, Leningrádból mi színpdinkr is? Vgy belső művészi okok rejlenek mélyben, gondolv rr például, hogy sjátos rendezői törekvések éreztek szövetségest szovjet művekben? Mind-ezek z okok, h nem is egyenlő súllyl, szerepet játszhttk és játszottk is bemuttókbn - nem utolsósorbn bbn, hogy z dott színház épp zt drámát muttt be, melyet bemuttott. Az áltlánosbb, meghtározó ok zonbn nem ez, hnem ngy ünnep, felszbdulás hrmincdik évforduló-j, mely előtt színházk ezekkel művekkel, produkciókkl kívántk tisztelegni S mguk, színházművészet eszközeivel krták emelni z ünnep társdlmi rngját, gzdgítni emberi, művészi trtlmát. Ebből szempontból vizsgálv már csk számszerűségében is rngos bemuttósort, z első megállpítás z, hogy bemuttók jórészt nélkülözték - tegyük mindjárt hozzá: szerencsére - z egy időben oly divtos külső s így trtlmtln ünnepélyességet, mely nem trtlmábn, nem művészi lkotás, produkció gondolti, művészi erejében, esztétiki értékességében vélte megtlálni z ünneplés igzi lényegét, hnem válllkozás, válllás puszt tényében. (Csk zárójelben, de elhgyhttln megjegyzés: z lkotók és kritik közötti feszültségnek nem egy esetben ez téves megközelítés volt z ok. Eg y szerűen zért, mert miközben z lkotóműhelyek válllkozás tényének el-ismerését várták - vgy épp: követelték - kritikától, sértődötten vették tudomásul, hogy kritik válllkozás és teljesítés összhngjár törekedve elemezte produkciókt - s ezek z elemzések, krv-krtln is felfedték zokt formális mozzntokt, melyek külsőséges ünnepélyesség mögött rejlettek.) Azokból bemuttókból, melyekről következőkben szó esik (de nyugodt szívvel érezhetjük ideillőnek zokt is, melyekkel ez cikk különböző okokból nem fogllkozht) ez formális teljesítés hiányzik ". A produkciók szervesen épülnek z dott színház áltlános törekvésébe, z dott rendező szuverén lkotói világáb, művészi törekvései körébe. S hogy ez így lehet, bbn fontos szerepet játszik z ünnepi bemuttók műsorpolitiki koncepciójánk lkulás. Egyrészt zzl, hogy ezek bemuttók z évd egészében jelentkeztek és jelentkeznek, s ez htásukt ngymértékben emeli. Másrészt, míg régebben z évfordulókt szinte kizárólg forrdlmi temtikájú művekkel ünnepelték, s ez bizonyos egyhngúságot eredményezett, most válogtás sokkl színesebb volt. Csehov Három nővér című drámáját három színház muttt be. Három Gorkij-drámát - Jegor Bulicsov és többiek Brbárok, Nyrlók - láthtott közönség Pesten (Nemzeti Szín-ház, Vígszínház, Mdách Színház). Grigorij Gorin A gyújtogtó című példáztát kecskeméti Kelemen László Szín-pd, Alekszndr Kopkov Arnyelefánt című sztirikus játékát Szolnoki Szigligeti Színház muttt be. Szovjet bemuttó volt Pécsi Nemzeti Színházbn (Rozov: Kényes helyzet), Kposvári Csiky Gergely Színházbn (Dosztojevszkij: Ördögök) és Debreceni Csokoni Színházbn is (Osztrovszkij : Vihr) Leonov Hztérés című drámáját József Attil Színház, Szuhovo-Kobilin Rszpljujev ngy npj című művét pedig Huszonötödik Színház játszott. Már ez kurt felsorolás is érzékelteti, hogy z évd szovjet bemuttói közt egyránt helyet kptk történelmi, társdlmi forrdlomról közvetlenül szó-ló művek, s zok, melyek közvetetten ábrázolják egy emberibb világ, z emberi kiteljesedés, önmegvlósítás történelmi ügyét igzul szolgáló társdlmi rend megszületésének szükségességét. És ez így vn jól, mert z ünnep, szbdság, szocilist társdlmi rend megszületésének ünnepe nem csupán úgy és zért ünnep, mert szovjet hdsereg felszbdított' hzánkt, hnem zért is, mert ezzel történelmi lehetőséget teremtett, olyn történelmi lehetőséget, melynek vlór váltását m már hrmincéves építőmunk, hrc és küzdelem igzolj. E két rendkívül fontos mozznt kiemelése zonbn nem feledtetheti bemuttósorozt nevezzük így - kérdője-les pontját. Néhány évvel ezelőtt még megcsillnt nnk reménye, hogy mgyr színházk szovjet drámirodlom kiemelkedő új lkotásit még felfedezés pillntábn" ismertetik meg mgyr nézőkkel is; gondoljunk Zorin vgy Rdzinszkij műveinek gyors mű-sorr tűzésére. Ezt reményt nem váltották be színházink. Az említett bemuttósoroztbn hngsúly most klsszikusokon vn. Új drám bemuttottk között mindössze kettő tlálhtó: Rozov évekkel ezelőtt írt vígjáték és Gorin drbj. Ez megtorpnás drbkuttási, felfedezési kedv hnytlásából szármzik. Megszüntetése sem igényel mást, mint drmturgok, fordítók szervezettebb tevékenységét, és esetleg m még jórészt egyéni kezdeményezéseken lpuló drbkuttás szervezeti összefogásánk megteremtését. A még színesebb, még gzdgbb és trtlmsbb bemuttóknk ez is egyik, ngyon fontos feltétele. Három Gorkij-bemuttó Pesten 1905, 1905 és A három évszám három drámát jelent. Brbárok, Nyrlók, Jegor Bulicsov és többiek. A három drám pedig z 1974/75-ös évd három pesti premierjét. Színháznként: Víg-színház, Mdách Színház, Nemzeti Szín-ház. A színházi esemény - három Gorkijpremier egy évdbn, egy városbn - ritk pillnt. Nem csupán zért, mert három Gorkij-bemuttó már önmgábn is színházi csemege, de mert három drám elődás Horvi István, Ádám Ottó és Mjor Tmás rendezése - érdekes körképet kínál rr nézve is, hogy z elmúlt évek színházi eseményei hogyn befolyásolták (vgy épp nem befolyásolták) Gorkijművek színpdi interpretációját. Minden jelentős drámíró művészete köré z idő, rendezések szporodó szám egyfjt hgyományt lkít ki. Olyn rendezői hgyományt, mely z dott drámíró műveinek színpdi újrteremtéséhez jó és rossz rendezői konvenciókt, írott és írtln törvényszerű-

8 Jelenet Gorkij: Jegor Bulicsov című drámájából (Nemzeti Színház) ségeket teremt. Ez hgyomány ugyn többnyire lig megfoghtó, ténybelileg lig kimutthtó (z egyes lkotások vontkozásábn rádásul még ngyon eltérő is lehet), de jelenlétét, befolyásoló htását lehetetlen tgdni. Akkor is, h z új rendezés ehhez hgyományhoz igzodik (mi nem feltétlenül jelent utánzást, másolást, hisz kilkult eszközöket szuverén módon is lehet hsználni, lklmzni), és kkor is, h ttól eltér - ez esetben épp szembenállás, szkítás jelenti negtív kpcsoltot. Horvi István, Ádám Ottó és Mjor Tmás rendezése ebből szempontból ígérkezik legérdekesebbnek. Eredményeiben és problémáibn egyránt. Ezért elemzésünkben is ezt z egyet-len szempontot érvényesítjük. A Gorkij-művek rendezői hgyományát három elődás közül leginkább Mjor Tmás Jegor Bulicsov és többiekrendezése követi. Nem véletlenül és nem szolgi módon ben írt Gorkij Jegor Bulicsov és többiek című drámáját, kkor, mikor már eldőlt ki kit győz le " történelmi kérdése, s z világ, melyet drám megidéz, visszvonhttlnul múlté. De Gorkijt mint írót, mint gondolkodót nem is nnyir z bizonyos világ izgtt, nem z késztette, kényszerítette mű megírásár, hnem megtett történelmi út drámi ábrázolás. Annk z útnk művészi felvázolás, mely egyszerre jelentette polgári osztály elerőtlenedését, htlom megtrtásár, gykorlásár vló képtelenségét és vele egyidőben munkástömegek erősödő hrcát, mjd győzelmét. A válllt művészi feldtot Gorkij két drámábn oldott meg. A Jegor Bulicsov és többiek februári forrdlomig, Dosztyigjev és többiek pedig z októberi forrdlomig rjzolj meg hősei sorsát. A Jegor Bulicsov és többiek cselekménytörténete z első világháború utolsó időszkábn játszódik. Központi lkj gzdg kereskedő, Jegor Bulicsov, z egyetlen, ki nem hsználj ki háborús konjunktúrát, hogy htlms vgyonát még htlmsbbr növelje. Máskor ő sem mulsztná el z lklmt, de most Jegor Bulicsov nem pénzért, nem vgyonért küzd, hnem z életéért: hlálosn beteg, májrákj vn. De élni kr. Önmgáért, z éle-tért is, de legfőképpen zért, mert lát-j, tudj, miféle hd készül átvenni z örökséget. Felesége, lány és nnk férje; póp, z pátnő - csup értéktelen semmi-ember fenekedik vgyonr, htlomr, hogy megkprintv kitúrják belőle zokt, kiket Jegor Bulicsov szeret: Surát, törvénytelen lányát, kedvesét Glfirát, szolgálólányt és Tytyint, Zvoncov unoköccsét., H meghl, htlom zok kezébe kerül, kiket joggl gyűlölt, utált. Jegor Bulicsov - Gorkij semmi kétséget nem támszt ez iránt - úr volt jvából. Ngy htlmú, hrácsoló, csellel, rvszsággl pénzt, vgyont szerző. Alkját mégis rokonszenvesnek érezzük. Nem csupán zért, mert egy hlálos beteg utolsó npjit látjuk, hnem mert Jegor Bulicsov mg is szembefordul zzl világgl, melyhez egész életében trtozott. Más utcábn élek, mint hová vló vgyok... Hrminc évig éltem idegenekkel" - mondj. Késői felisme-rés ez Jegor Bulicsov meghl, és htlom zok kezébe kerül, kik ellen utolsó npjibn már ő is lázdt. Ezt korszkot, cári Oroszország birtokosink utolsó óráit és forrdlmi erők felkészülését végső rohmr már másik drám, Dosztyigjev és többiek ábrázolj. A Jegor Bulicsov és többiek tehát történelmi drám. Művészi módon zt történelmi folymtot tükrözi, mikor z urlkodó osztály egyre inkább lklmtlnná válik htlom gykorlásár, és z elnyomottk egyre erőteljesebben tiltkoznk ellene. Mjor Tmás újbb rendezése ben is ő rendezte z elődást, mely egyben mű mgyrországi bemuttój is volt - drámánk ezt történetiségét őrzi. Nem szó nturlist értelmében. Színészvezetésében, színpdi szituációk rendezői kibontásábn, z elődás hngeffektusibn egyránt érződik némi tudtos megbillentés, színpdi, szín-házi relizmus olyn rendezői lklmzás, mely nturlizmusnk z árnyékát sem vllj társánk. Pergő, felfokozott ritmusú elődás ez,

9 S tlán éppen ebből fkdnk megoldtlnsági is. Leginkább z, hogy Jegor Bulicsovot körülvevő emberi világ rjz elmosódottbb szükségesnél. Összhtásábn produkció világosn rjzolj elénk ezt minden tekintetben csökkent értékű társságot, mely hmrosn mg lesz htlom, de z egyes figurákból érezhetően hiányzik pontosbb kimunkáltság. Vissztérő " rendezés Ádám Ottóé is Mdách Színházbn. Másfél évtizede, hogy Ádám Ottó először rendezte meg Nyrlókt. Most újr vissztért műhöz. Miért? A kérdés jogos, mert Ádám Ottó tudtosbbn építkező lkotó nnál, semhogy véletlent gynítsuk jelenség mögött. Gorkij 19o5-ben írt Nyrlókt. Hősei, szereplői értelmiségiek. M úgy mondnánk: népből jött értelmiségiek. Olyn emberek, kik még személyes élményeikben hordozzák nem értelmiségi lét gykrn keserves tpsztltit. Hová trtoznk? Milyen célok éltetik őket? A történet tnulság szerint legtöbbjük elvesztette kpcsoltát zzl társdlmi osztállyl, melyből kiemelkedett, s melynek képviselete egyetlen történelmi feldtuk lehetne. Élni krnk. Jól élni. Cskhogy ez jól élés " embertelen, céltln vegetálásr kényszeríti őket. Mégis, drám utolsó jelenetében, mikor bekövetkezik nyílt szkítás történelmi küldetést válllók és z rról lemondók között, Szuszlov ideológiává foglmzz senkire nem tekintő önös érdeket. Az Szuszlov válllj ennek nyílt kimondását, ki ezzel mg hzug, embertelen életét ideologizálj " meg. Az, hogy felesége - ő teremtette sját képmásár - léptennyomon megcslj, z, hogy tervei lpján épülő ház, mert ngyobb hszonért elspórolt szükséges nygokt, összeomlott, és munkások hlt meg: mindez most felmentést nyer egy hmis, hzug ideológi nevében. Cskhogy nem mindenki válllj ezt z ideológiát. Vrvr Mihjlovn, Visz és Mrj Lvovn nyíltn szembefordulnk Szuszlovvl - és zzl világgl is, melyet Szuszlov képvisel. A Jegor Bulicsov és többiek elődásábn egy pontosn, szépen berendezett lkás díszlet. H tárgyiságábn nem teljesen is, de hngultábn, stilizáltságábn mindenképpen korhű Jegor Bulicsov ház Nemzeti Színház színpdán. Ádám Ottó nyrlój már csk mestergerendát örökíti át Mdách Színház színpdár. Ez htlms, házt megtrtó gerend áll z lnt zj-ló történet felett, mozdultlnságábn is lebegve, lezuhnásr készen, mint vlmi óriási, nygb öntött jelkép. A korhűség jelenléte Mjor Tmásnál történetiség rendezői válllásár rímel. A jelzéssé bsztrhálás Ádám Ottónál produkció mi hngsúlyit segíti. A Nyrlók, elődás m, most, Mdách Színházbn nem egyszerűen százdelő Oroszországát idézi meg nézőinek. Amit z imént úgy foglmztunk, hogy népből jött értelmiség: z már is érvényes. Nem közvetlenül, nem műtörténeti behtároltságát meg-bontón, hnem zon belül mrdv, de ott ngyon is hngsúlyosn. Ádám Ottó rendezésének kiérlelt pontosságát dicséri, hogy ezt kettősséget töretlenül képes megvlósítni z elődásbn. S ebben legfőbb rendezői eszköze produkció líri, hngulti egységesítése. A csendek és zjok, kimondások és z elhllgtások rímeltetése, belső kpcsoltrendszerének rendezői kimunkálás, késleltetés, fokozás váltogtás zok z eszközök ", melyekkel Ádám Ottó leginkább él - és melyek révén mű gondoltiságánk mi hngsúlyit teremti meg. De mást is. A Nyrlók befejező jelenetsor z ddig sem túl heves árdású cselekmény-sort egyszerűen megállítj. Az álló-képpé merevülő drám veszélyét is így és ezzel oldj fel Ádám Ottó. Azzl, hogy kimondott és kimondtln - de színészi játékbn jól érzékeltetett - emberi drámák olyn robbnási pontjává képes átváltozttni ezt jelenetet is, hogy ezzel belső mozgássl, drámisággl tölti fel. A drám utolsó részének színpdi újrteremtése rendezői brvúr. Azon, színházinkbn ritkán láthtó pillntok egyike, mikor z elődás, rendezés - vgyis színházi lkotás - drám mint irodlmi lkotás fölé emelkedik, s önnön esztétikumát sugározttj át drámáb. Ebből z elismerésből nem von le semmit sem, h ugynkkor megjegyezzük, hogy produkció kiteljesítetlenebb mozznti befejezéssel függnek össze. Azzl, hogy minden ezt végső robbnást készíti elő, és z elő-készítés jegyében helyenként hlkbb, visszfogottbb z elődás, mint mennyire történés indokolj, hogy z utolsó összecspást megelőző összeütközések rendezői hngszerelése lágybb, mint Gorkij: Nyrlók Mdách Színházbn (Cs. Németh Ljos, Ppp János, Schütz Il, Szly Edit)

10 Szegedi Erik (Ngyezsd) és Próki István (Rendőrfőnök) Vígszínház Brbárok című elődásábn (Iklády László felvételei) mennyi drámiságot ezek szituációk fölkínálnk. (Itt kell megjegyeznem, hogy bár művészi jelenségek leírásábn sok z zonosság megállpításim és Szántó Erik cikkének megállpítási között Nyrlók - inkognitóbn, SZÍNHÁZ szám -, kritik végkövetkeztetéseivel, értékítéleteivel mgm részéről nem értek egyet.) Mjor Tmás - hogy előbbi gondoltunkt folytssuk - nem kívánt elszkdni kortól, történetiségtől, Ádám Ottó pedig Gorkijtól. Horvi István újbb rendezése - Brbárok - viszont kérdésessé teszi mindkettőt. Színhelye, melyben történet életre kel előttünk, puszt bsztrkció. Vendégművész, D- vid Borovszkij tervezte ezt zöld flból fonódó, szövődő látomást, mely történelmi, emberi konkrétumitól megfosztv mint önálló művészi minőség már önmgábn is produkció gondoltiságánk hordozój. Zárt htárú, önző, kicsinyesen önző világ z, melyben Brbárok szereplői élnek. Vlmi újt, vlmi mást két távolról érkező mérnök, Cserkun és Cignov hoz. De új-e vlóbn z, mit ők hoznk? Olyn új, mely változttni képes z emberek életén? Nem. A történet zt igzolj, hogy Cserkun és Cignov képviselte világ technik mgsrendűségével emelkedik z itt élők, vdk világ fölé. Ez zonbn kevés. Ettől z emberi élet sem jobb, sem szebb, sem trtlmsbb nem lesz. Legfeljebb trtlmtlnság konkrét módji változnk, mg trtlmtlnság nem. Gris, Redozubov polgármester fi ugynolyn hngyéletet él ezen-túl is, csk éppen z iszákosság nevében, mint eddig. De még veszélyesebb Cser-kun tevékenysége. Cignov életunt iszákos, ki nem hirdet semmit, Cserkun viszont önmg ürességét trtlms látsztokb krj öltöztetni. Ideig-óráig sikerrel. A leleplezés, rádöbbenés trgédiát okoz: Ngyezsd nem tudj elviselni Cserkun árulását, és öngyilkos lesz. A Brbárok - vígszínházi premier mű mgyrországi bemuttój is - ugyncsk 19o5-ben íródott, és erőteljes rokonvonásokt mutt Nyrlókkl. Cserkun ugynúgy népből jött értelmiség", mint Nyrlók hősei. Csk míg Nyrlók z értelmiségen belül mrdv mintegy drámi keresztmetszetet d erről rétegről - mű népi szereplői csk kommentálják, minősítik cselekedeteiket, életüket -, ddig Br-bárok z elmrdott, változttásr váró társdlom és z értelmiség viszonyáról, kpcsoltáról d művészi elemzést. Gorkij ítélete kemény, kegyetlen mindkét esetben. De bizttó, reményt dó is. Ép zzl, hogy látj és látttj, hogy legjobbk megtlálják z utt, zt történelmi küldetést, mit ők tudnk, mit nekik kell képviselniük társdlombn. Szuverén rendezés Horvi Istváné, következetes, részleteket is egyetlen művészi egységbe fogó. Alpmozznt nnk kétségtelen drámtörténeti ténynek produkciószervező elvvé törté-nő emelése, h o g y Gorkij drámáir Csehov művészete jelentős htássl volt. A csehovi htás ilyen fölfokozott kiemelése nem öncélú. A mű gondolti hngsúlyit ez csehovi megközelítés úgy rendezi át, hogy zok Horvi István rendezői élményét töretlenül szervesítik produkcióbn. Más kérdés, hogy ez rendezői mód szinte átminősíti Gorkij művét, kiszkítj drámíró Gorkij életművének egészéből, megszünteti művek közötti kpcsoltot, fejlődést. Színészek, lkítások Lehetetlen feldt lenne most három produkció mjd félszáz szereplőjét sorr venni. A hosszdlms és unlms felsorolás helyett elégedjünk most meg egykét áltlános megjegyzéssel.

11 Először is z együttesjáték, z együttesteljesítmény. Színházkritikánkbn z együttesjáték elemzése - és értékelése hovtovább szinte kizárólgos módon vidéki színházk produkcióihoz kötődik. Ebből viszont könnyen lkulht ki z megtévesztő látszt, minth ez csk Budpesten kívül lklmzhtó mérce lenne. Ez persze nem igz. Mint hogy z sem igz, hogy jól komponált együttesjátékr csk vidéki színházkbn lenne szükség - ellensúlyozndó társult belső egyenetlenségeit. Az együttesjáték lpján vizsgálv z elődásokt, számomr legmeggyőzőbb Ádám Ottó produkciój. A belső kohézió nem tűnik túl mélynek és szilárdnk, de szerepek, sorsok, lkítások rendezői rendszere érezhetően és következetesen vlósul meg z elődásbn. Ez rendezői egységteremtés, mely - képletesen szólv mint egy htlms, különböző szólmokból egyetlen dllmot formáló kórust kezeli, vezényeli szereplőket - ott munkál Brbárok elődásábn is. (Gondoljunk itt most csk z első jelenet kimunkált "dllm-világár".) A produkció első részében még eredményes rendezői törekvés zonbn második részben elhlványul, el-tűnik. A Brbárokbn eltűnik, Jegor Bulicsov és többiek elődásábn jó-részt meg sem születik. Tévedés ne essék, z együttesi játék így jelzett hiány nem zt jelenti, hogy Mjor Tmás rendezésében mindenki zt csinál, mit kr ". Szó sincs ról. A jelenetek, drámi szituációk rendezői kibontásábn ott él és érvényesül rendezői értelmezés. Ami többnyire elmrdt: produkció egészét átsugárzó rendezői szerepegyeztetés", z lkítások egyéni színeinek ngyobb összehngolás, közös építés válllásánk meggyőzőbb ereje. Másodszor: színészi játék és rendezői koncepció. Érdekes és érdemes lenne egyszer lposbb elemzés tárgyává tenni, hogy z dott rendezői koncepció (vgy épp z eltérő rendezői koncepciók) hogyn és miként befolyásolj, módosítj színészi játékot. A most elemzett három produkció kpcsán zt z áltlános megállpítást tehetjük, hogy z eltérő rendezői megközelítések színészi játékbn is vissztükröződnek. A Jegor Bulicsov és többiek történetiségtisztelő lphngult egy kevésbé stilizált játékmódot eredményezett, melyben mozgás, gesz-tus, hngképzés mindennpok termé- szetes ízeit hordozt. A Nyrlók már stilizáltbb világot állít elénk - színészi játékbn is. A csend, hllgtás, z elhllgtás és szünet drmturgii értékű szerepeltetése olyn kusztiki feltételeket teremtett, melyben megváltozott kimondott szó ereje, htás - s ezt produkció szereplői htásosn építették játékukb. A Brbárok Horvi István áltl kilkított rendezői élménye zzl következménnyel is járt, hgy szereplők egy része figurépítkezés hgyományosbb formáit követi, míg mások - mert sorsuk megmuttásár nincs lehetőségük - eleve stilizációs feldtok megoldásár kényszerülnek. Történetek, sorsok - történelem Ennek három drámánk - Dosztojevszkij Ördögök, A. Kopkov Arnyelefánt, G. Gorin A gyújtogtó - látszólg semmi köze egymáshoz, h csk keletkezések, megírások idejét tekintjük. Dosztojevszkij 1872-ben írt életműve egyik legvittottbb lkotását, z Ördögök című regényét Alekszndr Kopkov, kinek nevét csk legutóbbi évek-ben ismertük meg - posztumusz drám-kötetét 1964-ben dták ki Szovjet-unióbn ben írt z Arnyelefántot. Es hogy kettes szám rímelésénél" mrdjunk, Grigorij Gorin drámáj, A gyújtogtó 1972-ben keletkezett. De nemcsk z évszámok, művek keletkezési ideje perel kritiki összevonássl. Ellenkezni látsznk mguk művek is. Egy megtörtént eset képezte z Ördögök cselekménylpját november 21-én Moszkv mellett megöltek egy Ivnov nevű egyetemi hllgtót. A gyilkosságot Ivnov diáktársi, egy titkos politiki szervezet tgji követték el. Amikor rendőrségi nyomozás befejeződött, és gynúsítottkt bíróság elé állították, több mint nyolcvn fitl került vádlottk pdjár. Ők lkották zt szervezetet melyet vezetője Genngyij Nyecsjev Nemzetközi Munkásszövetség nevét bitorolv - Moszkvábn és Pétervárott szervezett. Dosztojevszkij nem ismerte z esemény konkrét körülményeit, és ismeret-lenek voltk számár z esemény szereplői is. Nem is kuttott, nem is nyomozott utánuk. Őt nem ez z eset érdekelte. A konkrét történet, mit z újságok hírdási juttttk el hozzá, csk kiindulópontul szolgált műhöz, mely ben sját elméletét, nézetrendszerét öltöztette művészi lkotásb. Dosztojevszkij úgy ítélte, hogy polgári individulizmus és forrdlmi rcionlizmus egyként idegen z orosz embertől, z orosz lelkiségtől. Mindkét törekvés - ellentétei ellenére is - zonos bbn, hogy istent krj vlmi mássl felváltni és olyn teóriák, ideológiák kidolgozásár törekszik, melyek z bszolút szbdság jegyében fölmentik z embert bűn és bűntudt gyötrelme lól. Ezeknek z orosz lkttól idegen eszméknek behtolás Orosz-országb, Dosztojevszkij szerint, trgikus következményekkel jár - s ezt z Ördögök történetével krj igzolni. Genngyij Nyecsjev szervezkedése egy árttln élet hlálát követelte. Az Ördögök félresikltott emberi életek drámi tblójává, emberi életek pusztulásánk megrendítő víziójává formálj. z egyszeri történetet. Ivn Stovot ő Ivnov lteregój műben - megülik, Nyikolj Sztvrogin öngyilkos lesz, Mrj Lebjdkinát megölik, Kirillov ön-gyilkos lesz, Liz Drozdov felbőszült tömeg áldoztául esik. A pusztulás, emberi életek, emberi értékek pusztulásánk pokliptikus méretű látomás z Ördögök.. Es nem minden lp nélkül. Dosztojevszkij ítéletét z orosz lélektől, embertől idegen eszméktől " visszvonhttlnul megcáfolt történelem, de Dosztojevszkij művészi ngyság bbn is tetten érhető, hogy z lpvetően téves szemléleti orientáltság ellenére műveiben z emberi, társ-dlmi vlóság olyn tükrözése is bennfogllttik, mely komoly figyelmeztető volt mindenki számár. Az Ördögök-ben például z immorlitás szbdságánk" rendkívüli. veszélyessége jelenti ezt tgdhttln vlóságnygot. Egészen más tájr, más emberek közé és egy másik világb invitálj nézőit A. Kopkov drámáj. Az építőmunkásból lett drámíró ki ktonként hlt meg z ostromlott Leningrádbn, 1942-ben, irodlmi példképének Szuhovo-Kobilint tekintette. A művészi rokonság - kár csk z Arnyelefántot tekintve is felismerhető, de nem jobbn és nem mélyebben, mint mennyire z Arnyelefánt (és Kopkov egész művészete) szerves része' nnk z új, szocilist irodlomnk, művészetnek, mely húszs-hrmincs években keletkezett, s melynek ngyszerű eredményeit csk z utóbbi évtizedben ismerjük meg (és fel) igzán.

12 Az Arnyelefánt sztirizáló, krikírozó hngvételében és mély humánumábn vlóbn ott munkál ngy előd, de ott munkál z közös szellemiség is, mely Mjkovszkij és Bulgkov műveiben is egyként vn jelen, s mely Gldkov és Szerfimovics regényét Cement, Vsárdt - is áthtj. Ez közös szellemiség nyomorbn, pusztításbn és pusztulásbn megszülető új társdlom rendíthetetlen hite, hogy szenvedéssel, vérrel, hlálll kivívott történelmi lehetőség boldogító emberi vlósággá válik. Ezt hirdetik, képviselik művek: sugárzó reményt, töretlen hitet. És erről szól z Arnyelefánt is. Kis eldugott, elhgyott flubn játszódik történet. Hőse - h lehet egyáltlán így nevezni - Mocslkin, helybeli kolhoz tgj, ki nem megy rtni, s kiért most elnökkel z élen jön z egész tgság. De Mocslkin nincs. Megszökött, elbujdosott? Senki se tudj. Végre megkerül. Titokbn surrn be sját házáb, minth tolvj lenne. Ok vn rá. Mocslkin kincset tlált: egy egész rny-elefántot. Most ztán búsulht. Mit csináljon ő szovjet rendszerben egy rnyelefánttl? Akkor, nem is olyn régen, bezzeg jól jött voln: élete végéig úr lehetne z árából. De most? Ad-j kolhoznk? Szökjön vele Amerikáb? Mocslkin búsul és lkoskodik. Megpróbálj elrejteni kincset, s mi-kor ez nem sikerül, kkor felszáll fi gyártott léghjón, hogy Amerikáb megy. Mégse megy. Ráébred, hogy ez, mi itt vn, z z ő élete. Az rnyelefánt, kincs csk véletlen - többi z z ő munkájánk, hrcánk eredménye. Ezért jön vissz. Ezt válllni és folyttni. A hrmdik drám - G. Gorin A gyújtogtó - premierje lig három éve volt Szovjetunióbn, ngy sikerrel. Több mint negyven színház muttt be drbot. Új drám hát A gyújtogtó, válsztott témájábn zonbn minth ez vinne legmesszebbre z időben. A világ hét csodáj közt trtották számon Artemisz templomát, melyet állítólg egy Herosztrtész nevő férfi gyújtott fel - hogy így tegyen szert hlhttlnságr. Grigorij Gorin, ki 1940-ben született, és orvosból lett drámíró, s kinek Arknovvl közösen írt drb-ját Világrszóló lkodlmt 1967-ben televízió, 1969-ben Déryné Színház muttt be, ezt z ókori történetet dolgozz fel drámájábn. A gyújtogtó zonbn nem történelmi drám, hnem gonoszság, z embertelenség könnyen fertőző rgályánk művészi látlelete - és z ellenszer keresése, kuttás. Herosztrtészt tette elkövetése után börtönbe zárják, és első felháborodásábn mindenki fejét követeli. A törvényesség zonbn időt követel tett ki-vizsgálásár, és z idő, várkozás nem z igzság kiderítését szolgálj, hnem ellenkezőleg: módot és lehetőséget d bűn szövetkezésére. Herosztrtész ügyes gonosztevő. Pénzzel, jó szóvl, csellel, fortéllyl tábort szervez mg köré, egy-re bővülőt, egyre erősebbet. Börtönben ül, törvény szerint hlál vár rá, de lssn ő irányítj z egész országot. Végül mégis elbukik. Kleon, főbíró nem tántorul el z igzságtól, s krddl, melyet történést kommentáló mi személytől kp, legyőzi Herosztrtészt. A három drám - három önálló, szuverén világ. Különbségeik, eltéréseik - h csk jelzésszerűen érinthettük is - egyértelműek. Ami három elődásbn közös, z rendezői megközelítés. Az, hogy Ascher Tmás (Dosztojevszkij Ördögök, Kposvári Csiky Gergely Szín-ház), Vlló Péter (A. Kopkov Arny-elefánt, Szolnoki Szigligeti Színház) és Blogh Géz (G. Gorin A gyújtogtó, kecskeméti Kelemen László Színpd) művek mi érvényességét keresi, kutt-j és állítj produkció gondoltiságánk középpontjáb. Nem sértőn, nem durván. A történetiség, mint megjelenési form sértetlenül érvényesül produkciókbn: z Ördögök múlt százdi körülhtároltság kétségbevonhttlnul érvényesül tárgyi környezetben is (díszlet, jelmez) és z elődás tmoszférájábn is. Ugynez érvényes z Arnyelefántr is. Sőt itt tlán még részletezőbb, még prólékosbb újrteremtésben. És ez munkál A gyújtogtó elő-dásábn is, hol látszólg prdox módon nem z egy konkrét történeti korhoz vló hűség, hnem jelentől vló elszkdás, produkció időtlenné növesztett lebegtetése teremti meg történetiség érvényességét. A három rendezésben kiemelés, konkrét történelmi korból vló kiszkítás helyett megtrtás és megtrtáson belül z elmozdítás zonosság z urlkodó, jellemző. Az Ördögök kpcsán utltunk rr, hogy Dosztojevszkij zseniálisn ismerte fel z immorlitás szbdságánk következményeit", zt, hogy z egyén felelőtlenné növesztett szbdság milyen trgikus veszélyhelyzetet teremthet társdlom számár. H más-más elő-jellel is, de z egyén, z emberi személyiség ezen kiemelése irányított előbb Cmus, mjd Andrzej Wjd figyelmét műre. És ez dj kposvári produkció, Ascher Tmás rendezésének mi érvényességét is. Kitűnő rendezői kompozíciós készség jellemzi Ascher Tmás rendezését. Atmoszférteremtő ereje tlán legátütőbb nemzedéktársi közül. Ahol időnként némi bizonytlnság érződik, z történetiség és miság pontosbb össze-hngolás. (Az összeesküvők tnácskozásábn például meglehetősen felszínes miság urlkodik el.) Míg Ascher Tmás jelzésekkel, egy-egy jól megválsztott bútorrl teremti meg történés különböző színhelyeit és történeti hitelességét, Vlló Péter már-már nturlisztikus prólékossággl tör ugynrr. A színpdr építi Mocslkin házát, kerítést, z udvrt, s h lehetne, tlán még kertet is. Jelmezei is kor-hűek, korhűen szegényesek". Ez z prólékosság zonbn nem nehezíti el z elődást. Sőt, minth csk ellenpontozná fergeteges tempót. Az Arnyelefánt szocilizmus gyermekkorát idézi, zt tág lélegzetű kort, mikor százdos rbságból ocsúdók először néznek szét gzd szemével világbn. Niv, romntikus és sztirikus mű egyszerre z Arnyelefánt. Sztirikus keménység, élesség és vlmi romltln kmszbáj lüktet benne. Vlló Péter rendezésében z bizonyos elmozdítás úgy érvényesül, hogy produkció hngsúlyit sztirikus mozzntokr helyezi. Ez z ránymódosítás, h nem is rekeszti ki, elhlványítj történet kmszos báját. A vllomás, szocilizmus válllásánk szép emberi hitele ebben rendezői megközelítésben sem szenved csorbát, de vllomás környezete - épp sztíri kiélezettség mitt keményebb lesz. A gyújtogtó elődásábn, Blogh Géz rendezésében színhely újbb változáson megy keresztül: nem színhely többé, hnem porond. Kör lkú, körül-járhtó csupsz emelvény, mely korszempontból - éppúgy meghtározhttln, mint mg történet. Mg történet? Igen. A gyújtogtó - eredeti címén Zbity Gerosztrt!, vgyis Felejtsük el Herosztrtészt! - csk példánk, művészi ürügynek tekinti z ókori eseményt. S ezt z utt válsztj Blogh Géz rendezése is, sugárzott kortlnságávl is, és zzl is, hogy nem törté-

13 netet, hnem egy sjátos elemzést állít színpdr. Nem sorsokt, nem jellemeket kr teremteni, hnem egy esetet imitál vitlpnk, mjd erre építi rá vitát, bűn, rossz szövetkezés gyors terjedésének és z ellene vívhtó hrc módjink komolybb megbeszélését. Jórészt sikerrel. Sikerrel, mert túlktulizálás veszedelmét elkerülve Blogh Géz egy másfjt, trtlmsbb, mélyebb drámisággl tölti fel játékot. Ennek eszköze drám gondolti lpvetésének tiszt értelmezése, kör lkú emelvény megkoreogrfált bejátszás, kört metsző járások s kör szélén, illetve körön kívül, de kört követő ellentétes járások drámi erő-térré vtó rendezői hsznált. Ebben tudtosn csupszr, eszköztelenre vetkőztetett világbn minden mozdult, minden gesztus megkülönböztetett jelentőséggel bír. Az elődás ritmus is. És ez, produkció ritmiki képletének kidolgozás, érvényesítése Blogh Géz rendezésének hlványbb mozznt. A ritmusváltások dúsító htás, hngsúlyteremtő ereje lehetséges és szükséges szint ltt mrd. Jelmezek, rcok, álrcok Az elemzett három elődásbn nincsenek brvúros színészi lkítások, ki-emelkedő ngy egyéni áriák ". Mégis, ez három elődás - nem sok z, mi még hátrvn z évdból, te-hát nyugodtn mondhtjuk színészi szempontból is z évd legjobbji közé trtozik. Hogyn? Úgy, hogy ezek z elődások eleve nem ngy színészi egyéniségek szikrázó erejére épülnek, hnem közös, megszervezett, válllt és teljesített együttesi játék emelő erejére. Ettől jók. Ettől izglmsk. Ettől művésziek. Az együttesjáték mgsrendű esztétikum. Önálló, szuverén érték. Hogy jelentőségét elsőrendűen vidéken lkotó együttesek ismerték fel: összefügg dott lehetőségeikkel. De nem el-ismerésre méltó-e hátrányos helyzetet esztétiki előnnyé formálni? Az Ördögök kposvári elődásánk huszonnyolc szereplője vn. A színház teljes színészi gárdáj hrmincnégy fő. Ki lehet osztni hrmincnégy színész között huszonhét szerepet - egy vendég-művész lép fel produkcióbn - úgy, hogy kár csk leglpvetőbb szerep- osztási szempontok is érvényesíthetők legyenek? Látszólg ligh. És itt lép be z bizonyos együttes-játék. Annk közös, nem is színvonlnk, hnem színész- erőtérnek " kilkítás nem könnyű feldt! -, melyben legjobbk kicsit visszfogv, ngyobb feldtokr pedig most készülők legtöbbet dv formálnk meg egy olyn áltlános művészi közeget, melyben mű töretlenül képes megjelenni. Az együttesjáték fokozott követelményeket állít rendező és színész elé. Az egyéniségről nem, de z egyénieskedésről le kell mondni mindenkinek. A szigorú játékfegyelem, megnövekedett pontosság lpvető követelmény. És olykor z áldozthoztl is. De megéri. Ezek z elődások is bizonyítják, hogy megéri. Nincs terünk z egyéni lkítások elemzésére, de megkerülhetetlen néhány említése: Iványi József hmiskás, vártln, ngy lehetőségtől megtántorodó, de végül mégis nehezebbet, z emberit vállló Mocslkinj, Koós Olg kotlóstermészetű, szálfkeménységű Márfáj Kopkov Arnyelefántjábn. Az operettből drámáb átváltó, s igz emberi mélységeket lkítássá eme-lő Brnyi László játék Thiszphernész Kopkov: Ar nyelefánt című sztirikus játék Szolnoki Szigligeti Színház elődásábn ( Iványi József, Koós Olg, Ivánk Csb, Hor váth Péter, Szbó Ildi kó és Kür tös István) (Ngy Zsolt felv.)

14 szerepében, z egyre sokszínűbbé váló Szkács Eszter pontos játék bűnös esendőségű Klementin megformálásábn, és fitl színésznemzedék egyik ngy ígéretévé váló Trokán Péter fegyelmezett lkítás Herosztrtész szerepében - G. Gorin drámájánk elő-dásábn. És említeni kell Olsvszky Év mívesen formált Vrvr Sztvrogináját, Vjd László emberi mélységeket terem-tő Ivn Stovját és Pogány Judit, Breznyik Péter kitűnő játékát is z Ördögök elődásábn. Korunk hőse? Abból z lpnygból, mit Viktor Rozov, Pécsi Nemzeti Színházbn bemuttott Kényes helyzet című vígjáték lptémájául válsztott, kár drám is lehetett voln. Nem is fokozt, árnylt kérdése z egész. H Viktor nem úgy fogdj kisemmizését tlálmány hsznából, hogy fogdj. (Mármint, hogy zonnl nekikezd dolgozni tlálmány továbbfejlesztésén.) H brátj, Anton nem úgy hrcol közös igzukért, hogy hrcol, h... De nem érdemes folytt-ni sort. Nem, mert Rozov nem társ-dlmi drámát írt, hnem vígjátékot. Olyt, melyik ugyn bármely pillntbn drámáb válthtn, de mely helyzetek, jellemek kis túlpörgetése, krikírozás mitt mégis mindvégig víg-játék mrd. Nem igzán multságos, nem igzán kcgttó vígjáték, de víg-játék. A Kényes helyzetet - eredeti címén: Szituáció bn muttták be Moszkvábn. (A Mlj Bronnj Színházbn Efrosz rendezte z elődást.) A siker ellenére drb nem trtozik Rozov legjobb lkotási közé. Az első felvonás egy hgyományos vígjáték bő expozíciójánk tűnik, második felvonás pedig egy erőteljes társdlmi drám írói vázltként ht. A kettő szervesítése, összeolvsztás, miből trtlms ne-vetés megszülethetne, ezúttl elmrd. A művészi megformálás vitthttln gyengéi ellenére Rozov lkotás izglms kérdést jelez: Kényes helyzet művészi kísérleteknek bból sorából ered, mely korunk hősét keresi, kutt-j. Viktor munk, z lkotás megszállottj. Jogos nygi hszn érdekében egy lépést sem tesz. Nem érdemes, véli, de nemcsk véli, mondj is, mert futkosássl eltöltött idő z lkotástól szkítj el. Igz vn? Anton példáj őt igzolj. Anton belehjszolódik z igzság keresésébe. Bele is fárd, fel is dj. Rozov vígjátékát Nógrádi Róbert rendezte, hitelesen, mű csorbíttln színpdi újrteremtését válllv legfőbb feldtként. Korunkbn, melyet z önálló rendezői művészet korszkánk is szokás nevezni, minth hitelét látszn veszíteni z ilyen szerény" rendezői progrm. Sőt, nem egyszer minth gynú is övezné. Oktlnul, jogtlnul. A rendezői művészet szuverenitását nem z igzolj, h rendező mindenáron mást kr egy drámávl elmondni, mint mit drámíró képvisel. A rendezői művészet szuverenitását művészi gondolt következetes egysége dj, s nnk színpdi formánk megtlálás, mely ezt gondoltiságot leghtékonybbn, legmgsbb művészi szinten képes megjeleníteni. Az így értelmezett rendezői szuverenitásb viszont z egyetértés is beletrtozik, drámíró és rendező olyn szerencsés tlálkozás, mikor mű legteljesebb színpdi újrlkotás z lkotó művészi feldt. Gondos, z elődás ívét vígjáték már említett belső törései ellenére is jól megrjzoló rendezés Nógrádi Róberté. Az első rész hrsánybb lehetőségeit - hogy összhngot teremtsen megkomoruló második felvonássl - csk mértékkel hsználj ki. Kár, hogy ritmus-váltások, gyorsítások és lssítások élénkségnövelő erejét lig-lig építette bele produkciób. És végül - mint eddig is - néhány szót színészi lkításokról. A Kényes helyzet kiemelkedő lkításélménye Lbncz Borbál Poli nénijáték: emberi, mosolyogttó, meghtó. Összefogllás helyett A bevezetőben szóltunk zokról z áltlános vonásokról, melyek z évd szovjet bemuttóit jellemzik. Megerősítésként is, és fentiekben elemzett hét produkció tnulságként is, egyet említsünk újr. Azt, hogy ezek szovjet bemuttók színházi lkotófolymt természetes és szerves részei. Eredményei nem külön eredmények, hnem egy folymtos munk, egy sokoldlú lkotói folymt örömteli eredményei. Bukási nem külön kudrcok, hnem egy áltlánosbb megtorpnás vgy kisiklás következményei. Egyszóvl: életünk, munkánk részei. MOLNÁR GÁL PÉTER Színházi holmi Kszb Ann hlál Sohsem olyn fontos tlán siker, mint pály végén. Fitl színészt elrontht, ellustítht gyors fölkpottság. Idős színésznek zonbn létszükséglet: bizonyíték, kárpótlás, igzolás. Annk szorító érzésnek enyhítése, mit életét többnyire színháznk dó művész érez: mrd-e utánm vlmi, hiszen múló esttel z is véget ér, mit csináltm?! Kszb Annát pályáj végén érte színészélete legngyobb sikere. Sőt: pályáj befejezése után. Örkény István Mcskjátékánk szolnoki bemuttóján és siker következtében Pesti Színházbn is ő vendégszerepelte Cs. Bruckner Adelid Wgner-énekesnőt. Alombéli rémségként jelent meg. Nem külseje volt ijesztő. Az csupán elképesztett bennünket gránátosi szálsságávl. A rémség belőle szkdt föl: z irigy öregségnek féltékenységét értette meg nézőivel, zt z állpotot, mikor világ beszűkül már körülötte, és csupán egyetlen dologr tudj pzrolni beszárdt szeretetét. Rózsszín, steppelt pongyolájábn hjdni Wgner-lt meghökkentette nézőteret. Elrgdttottn dicsértük jelmeztervezőjét, míg meg nem tudtuk: jelmeze nem színpdi kosztüm, bármily jellemző is - z idős színésznő sját ruhtárából öltöztette föl utolsó, ngy szerepét. A slfrok nászútjár készült, mikor egy gzdg kereskedő megkérte vidéki színésznő kezét, és boldogító igen után elutzott vele Kolozsvárr. A már nem ifjú férj vonton szívrohmot kpott, s z özvegy, frissiben vrrtott ruháivl együtt hztért színésznének. Nem pletykálnánk el most Kszb Ann hlálkor néhi trgikomikus házssági klndot, h nem vág-n egybe történetecske Cs. Bruckner Adelid figurájávl. Azonosítottuk lssnként színésznőt szereppel, s nem minden jogosultság nélkül, hiszen Kszb Ann nem Örkény csvros iróniájú, intellektuális szerepein növekedett színésszé, hnem klsszikus szerepekben szvlt végig mgyr hz vidéki színpdit, hogy egy kurt bu-

15 dpesti trtózkodás kivételével vidéké legyen művészete. S klsszikus szerepek soroztos lkítój egy groteszk szerep tökéletesnél is több, költői meó lkotásávl, színészéletének szinte utol-só pillnti után futott be mgyr színháztörténet lpjir, hogy most már ott legyen zok között, kik mgyr drám sikeréért egész életük és színészi működésük tpsztltit egyetlen szerepbe ömlesztve, csodáltosn ellobbnó fénnyel hgyják el színpdot örökre. Egy levél jnuár 21-ével keltezetten levelet kptm Szolnokról, Kszb Annától. Írásánk személyemre vontkozó sorit elhgyv, ideírom önéletrjzát. Már 9 éves korombn, édes drág nyám felszentelt mgyr színjátszásnk, egy kis cirokseprűvel verve meztelen fenekemet, miközben én ordítottm, hogy úgyis komógyiás leszek. Anyám pedig kibált - miközben verte fenekem»nejé Pnni Komógyi - mjd dok én neked komógyiát«. (Én nép gyermeke vgyok, és Jászárokszálláson így mondták komédiát: komógyi.) Különben 1919-ben, Tnácsköztársság ltt vizsgáztm z Akdémi 40 tgú zsürije előtt mint Rózshegyi Kálmán Filmiskol és Rákosi Szidi Színi-iskol növendéke. A zsüri tgji Hegedüs Gyul, Pethes Imre, Csortos Gyul, Ódry Árpád és még sok más kiváló, él-vonlbeli művész volt. A Kméliás hölgyből vizsgáztm ngyon sikeresen bn Krdos Géz szerződtetett Debreceni Csokoni Színház hősnőjének. Debrecenben csk két hónpig játszottm, mert kkor férjhez mentem, férjem nem engedett színpdr, így pályám 3 évre megszkdt novemberében Csortos Gyul vitt vissz színpdr; Beöthy László Molnár Ferenc: Vörös mlom című drbjánk Mim főszerepét bízt rám Drvs Lili megbetegedése mitt. A 40. elődástól vettem át szerepet és játszottm 75-ig bn - 2 évi mgyr színházi tgságom után - Szegedre szerződtem, és innentől kezdve egyfolytábn, meg-szkítás nélkül, 50 évig játszottm. Jnovics Jenő dr. kolozsvári Mgyr Színházánk hősnőjeként bejártm egész Erdélyt és Székelyföldet. Prtnereim voltk: Beregi Oszkár, Táry Ferenc, Kszb Ann emlékezetes lkítás Cs. Bruckner Adelid szerepében (MTI fotó) Földényi László és még sok más kiváló mgyr színész. Ezután következett Csehszlováki, Kssától Pozsonyig - legnehezebb időkben, z első világháború után. Vidéknek is legjobb, legkiválóbb színészekre vn szüksége. Mindnnyin innen indultunk, és kicsiszolv, mint briliáns, jöttünk vissz gyönyörű fővárosunkb. " Eddig levél nyilvánosságr trtozó része, mit kötelességemnek trtok hozzátétel nélkül közvetíteni. Hlálfej z Operettben Suk Sándor mint Styx z lvilágbn, Offenbch operettjében, mielőtt elénekelné kupléját, bevezető zenére előhúz derekán viselt, flittertől csillogó kis klpdobozszerűségből egy királyi koronát. S koron folyttódik. Vele jön egy emberi kopony. Suk-Styx kezében ezzel fölkoronázott hlálfejjel énekli el híres betétet: Voltm király Beóciábn, Htlms, fényes ngy király. Mint egy operett-hmlet, tenyerén nem Yorick koponyájávl, hnem sját hjdni fejének csontjivl elmélkedik htlm elmúltáról. Nem nélkülöz minden pimszságot ez színházi pillnt. Egy kopony z operettben. Hmleti képzettársítások Offenbchnál. A hlál vigyor víg pezsgés közben. S mint minden igzi, ngy tréf: csk kkor jó, h veszedelmes, h kockázttl jár - ez is merész, bukáskísértő pimszéri. A derűs könnyelműség közepén egy mindenről megfeledkezés céljir üzemeltetett intézményben - h látványbn is, de megpendíteni z elmúlás témáját - kockáztos. Voltképp: sértés. Mgsrendű becspás. Mást dni, mint mit kérnek. Összetettebbet, zvrb ejtőbbet kínálni sim élvezetnél: veszedelmes tlálmány, néző könnyen sértődik és megbosszulj mgát. De vgy edzettebbek már nézők, megviseltebb ízlésűek, sok tortúrán keresztüliskolázott tűrőképességük, vgy észre sem 'veszik fnyr fintort, zt látják, mit krnk látni, és mi becsepegtetne egy kétkedőbb, több húrú humort: zt z észrevétlen trtományáb utsítják. Igz, nem mindenki veszi észre z offenbchi orcátlnságot, hogy időn-ként megszóll Gluck Orfeusz is városi zenetnár motívumábn. És bevl-

16 lom, nem tudnám mgmtól, h könyvben nem olvstm voln, hogy Styx Jnkó szóbn forgó kupléjából Händel Messiásánk hegedűmotívumit fülelték ki tudós zenészek. Anton Henseler viszont zt bizonygtj, hogy kölni dómbn ismerősen hngzó Rjn-menti Mári-ének tér vissz Styx dlábn, összeszövetkezve zsingógdllmokkl. Ilyen zenetörténeti háttérrel egyáltlán nem idegen megjelenő kopony ezen forrdlmi frivolságát jórészt elkopttott, jórészt elveszített operettszínpdon. A kopony elővonásánk és mélázv tenyéren trtásánk rendezői ötlete zonbn inkább indokolhtó zenebográszásnál színpdi helyzettel. Styx hlott király. Dl z lvilágbn hngzik el. Az ötletnek érződő frivol fricsk nem tlálékony játékdísz, hnem drámi helyzetet kibontó, jelentős cselekmény-trtozék. Most, ezen z Offenbch-színpdon fordul elő először, hogy vlósággá válik pokol, megteremtődik túl-világ színpdi relitás. Nem viccelik szét szituációt, hnem tréf mélyére világít helyzetnek, és megjeleníti Styx megkétszereződését. Látjuk vlóságos, színész formált). Styxet. Aki nem igzi: csupán csk árnyék. Szellem. Kárhozott lélek. És tenyerében megjelenik önmg nygi mrdvány: csontváz feje. Ennyi mrdt hjdn-híres urlkodóból. S vjon mélttlnul sodródott ide hmleti töprenkedő póz, fontoskodáse szegény Yorickról szólni? Vjon nem ugynzt testesíti meg játék operettfekvésben, mint hmleti koponymonológ? Tiszteletlenség összevetni Shkespere-t és Offenbch Jkbot? Természetesen: tiszteletlenség. De gondolkodni már önmgábn tiszteletlenség, nem elfogdni már kigondolt és megtnított tételeket, egymás mellé állítni illetlen párhuzmokt: mérhetetlen tiszteletlenség. De mgát Offenbchot ez tiszteletlenség élteti m is. Nem görög isteneknek III. Npóleon korár úszttás, mitológi és frnci köz-élet csiklndós párhuzm mert járts-e z operettnéző oly mértékben mitológiábn, hogy sértve érezné ízlését és eszményeit földre cibáló párhuzmtól? -, hnem zene szemtelen gondolti biztosítnk hlhttlnságot z Orfeusz z lvilágbn című operettnek. Zol, ki színikritikusnk sem volt csekélység, Nn elején terjengős élvezettel írj le z operett bemuttójánk estéjét, közönséget, színházi hn gultot és z elődást, meghökkenéseket, z átforrósodó levegőt, z elődás erotikáját és tudós kritikusoknál érzékenyebben - mert érzékeikkel - látó közönség ráhibázását mű értékborzoló forrdlmiságár, fölforgtó fitlosságár, hlálll és htlmsokkl cicázó kján büszkeségére. Nyitány Vontkoznk leírottk z Orfeusz z lvilágbn nyitányár. Azz: z Operettszínházbn Bogár Richárd megtáncosított nyitányr. Vámos László rendező táncospntomimikus előjátéknk fogj föl zenei bevezetést. S megjelenik színpdi orfeumközegben vendégsereg, sétfikáló, tolls hivtásos hölgyekkel és kéjsóvár klndkeresőkkel. Ez látvánnyá tett nyitány most nemcsk jelmeztervező tgdhttlnul színes képzeletét muttj be, és továbblép nnál, hogy operettenumerációt trtson, szemrevételezve és szemrevételeztetve színház szemkáprázttásr szolgáló erőit. Még csk nem is egy ötlet csilln fel megkoreogrfált nyitánybn: hnem egy szemlélet jelenik meg táncbn, mozgásbn, ritmusbn, dinmikábn és képszerűségben. Már csoporttáncok közben is vlmi vdság, kényelmetlen érzéseket keltő sziljság söpör végig színpdon, és ez több kánkán megédesültsége ltt is borzlmkt hordozó egészséges és rebellis trágárságánál. A férfik úgy nyúlnk női lábk után, fölhevült nők úgy kpszkodnk prtnereikbe, hogy megborzdv vesszük észre: itt többről mesél színpd egy kellemetes szórkozásnál. A leplezetlenné vált vágyk nyerseségével és vdságávl tláljuk szembe mgunkt z édeskésen cikornyás keretben. S mikor szepréábrázolás elmrdhttln figurájként szín-re lép virágáruslány és mdáchi kávéházi hegedűs ( Mért bánsz így művészettel, ember? "), kkor gúnyosn szemérmetlen gesztusokt látunk. A két fitlt vlósággl széttépik z orfeum vendégei. A hegedűsről leszggtják felsőruháit, és ott áll megcsúfolt művészet jégerlsóbn, virágáruslányt idős ktontisztek és tisztes frkkokb bújttott polgári szórkozók fosztják meg ruháitól. És nemcsk mohó férfikezeket látunk, hnem görcsösen türelmetlen sszonyok csoportj veszi üldözőbe hegedűst. (Ne feledjük: Orfeuszt, mond szerint fölgerjedt trák sszonyok szggtták szét.) Mindnnk bájnk és kellemnek, gráciánk és fehér szerelemnek megcsúfolásávl tláljuk szembe mgunkt nyitánybn, miért z operett még m is olyn elndlító és nnyir blzsmnk hsznált kábítóműfj. A bécsi operett után műfj tökéletesen elveszítette erotikáját. Igz, cselekmény közép-pontjábn mindig szerelem áll tém-ként. Mégis, hogyn detektívregényben gyilkosságot soh nem érzékeljük egy emberi élet elmúlásként, nem vlóságos hlálesetet látunk, olvsunk: csupán egy kcérn játékos lehetőséget hlálesetekkel; így késői operett is száműzte z erotikát színpdáról. A szerelem csupán egy férfi és egy nő szín-pdi képletére redukálódik. Legfeljebb két férfi és egy nő. Két nő és egy férfi. Két nő, két férfi. Operettben több változt nincs, de nemcsk külterjességben, hnem belterjességben sincs változt: meglát, megszeret, viszontszeretik, féltékenykedik, szkítni kr, megházsodik. Ennyit tud bécsi operett cezúráj után z operetttörténelem nyújtni szerelemről nézőinek, és ez kínált lklmssá teszi műfjt kiskorúk színházb vitelére is. Holott frnci ngyoperett lázdó korszkábn egyáltlán nem látszott illedelmes műfjnk. Nemcsk szemtelen politiki utlási okán, hnem zért sem, mert htlmsságoknál kitrtóbb htlmkt kérdőjelezett meg: z erkölcsi biztonságot és néhány erkölcsi eszményt tett színpdán viszonylgossá. Megbotránkozttó nyíltsággl ábrázolt férfi-nő kpcsoltot olyn korbn, mikor tények helyett csinos szvk igyekeztek elleplezni vlóságot. Plebejusi és lázdó erotik volt z operett sjátj, szemben polgár ál-szemérmes fülledtségével. Ez z erotik kezdeteiben nem csinos szórkozt-tóipri árucikk volt, hnem értékfölforgtó, indultosn szilj, támdó hrgú ábrázolásmód. Egy mgát idillinek álcázó vlóságnk pökhendien szembemuttott egy zilált és gyönyörökben gyötrődő, keservesen fájdlms szerelmes világot. Mindez megbotránkozttó lehetett, mert minél erkölcstelenebb egy társdlom, nnál álszentebb, nnál inkább csinos ábrázolásokt követel mgánk, és mind kevésbé bírj elviselni konvenciótlnságot. H minden iskoláslánynk legszívesebben szoknyáj lá nyúln z erkölcscsősz, nnál inkább követeli hosszú szokny divtját, és hrcol érte, hogy ne villnjnk elő női bokák.

17 Biberch hlál Amennyire visszemlékezni tudok legelső színpdi Bánk bánomr, Márkus László rendezte elődásr: Biberchot színpd mélyén szúrják le. Amikor már kilépett színről, kkor nyúl után Ottó tőre. S nyitott jtón át fordul vissz megsebzett lovg - meghlni. Biberch most színpd jobb oldlán, elöl, mjdnem rivld előtt kpj hlálos szúrást hátáb. Ottó elfut, ledöfött ritter színen mrd. Megtántorul. De nem látszik hlálosnk seb. Előrejön, igz, ingtg léptekkel. Sokt edzett, kóbor kton ez, nem először sebesítik meg, és állj fájdlmt. Leül, tovább bölcselkedik. S bár mozdultlnságábn tétov ingás, bizonytln remegés érződik: épen és sértetlenül ül előttünk. Hirtelen elfelejtjük előtnulmányinkt, feledjük, hogy ismerjük drbot, szereplők sorsát. Úgy tűnik föl, minth Biberch megmenekült voln. Most mjd továbbáll. Új szolgáltb szegődik, és megkísérli szerencséjét máshol megkovácsolni. Fnyrbbn kezdi újr reménytelen krrierjét. S ekkor Őze Ljos Biberchj fölrúgj lábit, és egy sut mozdulttl kipenderül helyéből. Földre esik. És tudjuk: vége már. Olyn, mint egy szkácsnő levágt csirke: elmetszett torokkl tovfut, hogy mjd egy nevetséges rángássl kimúljon, de előtte még holtábn is továbbéljen egy kicsit. Az okos és elmés és nemtelen Biberchot bárgyú csirkeként mészárolj le Ottó. Még szenvtelennek kíván látszni lovg, elrejti fájdlmát, kínjit és rettegését, de már utolérte bárgyú végzete. A hlált csk színpdon kell megindokolni. Az életben nem kell ügyelni rr, miként hlunk meg: szépen-e vgy csúnyán (csk rr kell ügyelnünk, hogy lehetőleg elkerüljük z idő előtti befejezést). A színpdon zonbn meg kell teremteni hlál pillntánk esztétikáját, mert szépség, formáb öntés teszi hihetővé, hogy szerep vlóbn pályáj végére ért. Nemcsk tetszetős muttvány jelenik meg szépen szerkesztett színpdi hlálbn: hnem színész gondolti is hlálról. Mit és mennyit ismer ról, beletrtozott-e tnulmányib, fogllkozott-e vele, átvet-te-e: mindez kiviláglik bból, miként hl meg színpdon. És nnyi dilettáns hlál, nnyi szépelgő égbe révedés, nnyi megittsultn felhőkbe pillntó hlál után végre egy szép hlált látunk, Styx (Suk Sándor) hlálfejjel z Orfeusz z lvilágbn operettszínházi elődásábn Kálli Ferenc z Igzoltln ősz című Kopányi György-drámábn, Kton József Színház (Iklády László felvételei )

18 egy megrendítő hlált, egy trgikus hlált. És vele hlunk nézőtéren, mert helyettünk hl meg színpdon. Az Öreg hlál Kiélezett, brvúros hlál helyett hlkmozdultú hlált kpunk Kálli Ferenctől Kton József Színház színpdán, Kopányi György Igzoltln ősz című drbjábn. A szivárgó npsütésben be-bugyolált lábbl ücsörög. Jószerével nem tudni: ébren vn vgy luszik. Gyors mozdulttl odkp felesége öléhez, szokny ernyőjében elültetendő mgok vnnk. Ujji földbe tervezett növény-mgokt krják megmorzsolni? Vgy z sszony kezét krj megfogni? De sem szeretett nő kezét nem simogtj meg, sem z elvetni vlót nem veszi kezébe. Nem mozdul többé. Hlott. Ennek szép színpdi ellvásnk szinte tudt lá rejtett ingerlő jelképessége vn. Az góni egyetlen rángás löki át z sszonyi ölbe kezet, de nem ez nturlist elem htározz meg Kálli szín-pdi meghlását, hnem gesztus jelképessége: hogy meg krj köszönni z együtt töltött éveket, hogy folyttni krj kertészkedését; tvsz jön: dolgozni kell, h termést már nem élvezheti is. Költőien logikus befejezése ez egy mesterien és ihletetten mgából fölgerjesztett és megteremtett ngy lkításnk. Kálli z Igzoltln ősz színpdán olyn, mint egy ngy értékű, csiszolt gyémánt - fogllt nélkül. Egyetlen prányi mozdult, szemérmes átnyúlás krosszék krfáján zért olyn megrendítő, mert minden, mi előtte vn: éppen z ellenkezőjére irányul. A legveszedelmesebb, leghláltelibb pillntokbn is z életre gondol, és kiegyensúlyozott derűvel, mjdnem mesebeli biztonsággl, növényi nyuglomml od sem hederít hlálr. Nem hős, nem hláltmegvetően bátor: tlán csk képzeletszegény, tlán csk ismeri kertje ritmusát, tvszi föltámdását és őszi ellvását, minden évben újr-induló dolgozását sejteknek. Éppen, mert nnyir nem következik előzményeiből, mert nnyir meglepően hirtelen és előkészítetlen ez meghlás, zért döbbent meg minket: színpdilg csk nnyir, mennyire egy kedves ember hlálhíréről vlmely vártln értesülés, színészileg zonbn z átgondolt és finomn megvlósított természetesség puh szépségével, szemérmes egyszerűségével, ALMÁSI MIKLÓS Mosoly - slfrokbn Gyurkovics Tibor: Csók-cslád Nem nőtt jelentős produkcióvá ez kísérlet. Pedig furcsán groteszk ötletével leglább fél órár mgávl rgd. Az élet mondj színpd - finom fésűvel kócolj z emberek idegszálit. A ngy megrázkódttásokt még csk el tudnánk viselni, de egy elgurult inggomb vgy rosszkor benyitó nyós vértolulást okoz. Rádásul z emberek, kik ezekbe bnális próságokb bonyolódv tipródnk, végtelenül multságosk, h sikerül éppen meglesni gesztusikt. Mjdnem olynok, mint z elmebetegek. Tikkjeik vnnk, monomániáik, egyre csk mondják mgukét... Ezt jelenséget ngyítj fel z író, minden kis glibán boldogn elidőzve, végigélvezve minden kis veszekedés nyelvi fondorltát. Mert ennek csládnk meg sem kottynt z p elvesztése, temetés kálváriáj. Annál inkább megviseli idegeiket, hogy ebben kis lkásbn levegő helyett csk egymást szív-htják be megsoksodott rokonok. Minth z Adáshibábn már láttm voln ezt kpkodó, groteszk cslád-főt, legfeljebb kkor még jobb körülmények között folyt civódás. Gyurkovics zzl toldj meg ezt modellt, hogy köznpiság tikkjeinek humorát prádés nyelvi csomgolásbn tállj - meddig bírj lendülettel. Mikor ez lendület kimerül, vlmi szentimentális felhőbe mártj civódásokt és megfárdt lkokt. Ettől Csók-cslád még kár trgikomédi is lehetne. Persze trgédi nélkül. A pp ugynis már rég hlott, és kis cslád legfeljebb zon erőlködik néh, hogy cirkuszik között olykor ellágyulhsson vlmi érthetetlen próságon. Aztán mindig bejön vlki: pp, ki temetés helyett inkább lábtörésével trktálj hllgtóit; egy kislány, ki csk zöld cédulár tudná kifizetni z SZTKsegélyt - ki tudj, miért éppen zöldre? Smu bácsi, ki hlott ngypp cigrettáit kedveli - tlán mert z rny dóznivl együtt zsebre lehet vágni őket... Aztán lányok is összekeve- rednek: vlhogy mindnyájn ennek szerencsétlen Gyulánk kezét krják fogni, z sem bj, h egyszerre... Bolond világ ez: értelmetlen, mint minden bnlitás. Gyurkovics sem kr ról többet mondni. Értelmet sem kr keresni benne. Ez vn... A bnlitás tehát főszereplő. Ennyiben nem is lehetne kivetnivlónk. Nemcsk Szkonyi dolgozik ebből z nygból, hnem Ionescótól kezdve Peter Hndkéig modern drámírás is. Igy még tém is levegőben vn". Mégis, z itt láthtó köznpiságnk vlhogy nincs mélységélessége: csk fel-szín mrd, bármily mesterien vn - leglábbis z elején - drmtizálv. Mint-h rossz végén fogt voln meg bnális élethelyzeteket: önmg előtt trlszolt el z utt mélyebb humor és emberábrázolás előtt. Mert mikor tisztelendő úr elmeséli blesetét, és gyászolók od se figyelve csk helyeselnek küszöbből kiálló szögnek - lábtörés okánk - (nnyir el vnnk fogllv bjikkl), kkor itt vége is vn z nekdotánk: tisztelendő úr története nem folytt-htó, ez így humoros, h egyáltlán még multságosnk lehet nevezni ezt groteszk erőlködést. De ez után z nekdot után egy újbb sztorink kell következni, mert néző már ezt várj: nem rr kíváncsi, mire vezet át ez sztori, milyen mélyebb" jelenségre utl. Ennek történetesdinek ilyen közbenjáró " szerkezete vn, önmg ismétlésére kényszerít, és nem tud kitörni célb vett, de elfelejtett mélyebb rétegek felé. Nem tud önmgánál több lenni. Ugyn-kkor, néző egy idő után megunj, hogy mindig csk ilyen kicsinyes történeteket, veszekedéseket hlljon, s már vlmi mást szeretne látni, de kkor drb begörcsöl ", képtelen kilépni ebből körből. A bnlitás önmgát trt-j fenn, s nem engedi el foglyul ejtett nézőt. Ebben szerkezetben zonbn nem-csk egy drmturgii modell gyengeségét ismerhetjük fel: bnlitássl szemben elfogllt írói ttitűd változását is. Régebben bnlitás ngy társdlmi kérdések és szenvedélyek kdály volt, z író hrgudott rá, nézőt hívt ítélkező társul. Még z Adáshibábn is megjelenik ngy dolgok groteszk-szimbolikus jelzése Krisztus-lkbn, hogy látni lehessen pusztulását csládi élet, televízió bnlitásábn. Itt már önmgáért él bnlitás, és z emberek,

19 KOLTAI TAMÁS A vidékiesség képei Motívumok Ascher Tmás rendezéseiben Az Ördögök Az ny (Bull Elm) megtlált sárg notesszel és visszkpott kbáttl Csók-cslád elődásábn, Pesti Színház (Iklády László felv.) bár idegesek, zért jól érzik mgukt ebben kicsinyes világbn, nem hiányznk nekik z úgynevezett ngy kérdések, és voltképp örülnek, hogy nem idegesítik őket társdlmi lelkiismeret egykor olyn fontos dolgivl. Gyurkovics ezt pszichózist jeleníti meg, de úgy, hogy kicsit sját szemléletébe is belopkodik ez z öröm: végre nem kell ngy kérdéseket számon kérni z emberektől és nézőktől. Nem kell erőltetettnek lenni. Csk z bj, hogy tiszt bnlitás is erőltetett, mint hogy ennek z elődásnk lnyhuló tmoszféráj is muttj: közepén elfárdunk. Kpás Dezső rendezése nem tud versenyt futni szöveggel. Ezt szó szerint kell érteni: Gyurkovics - mint mondtm, drb első részében - olyn dilógust tlál ki, melyben ketten-hármn mondnk el, dobnk össze inkább - egy mondtot. A mm elkezdi, fiú vlmi mássl folyttj, és végül vlmelyik betévedt látogtó fejezi be - természetesen egészen más értelműre fcsrv z eredeti mondtot. Ez dilógusform zonbn csk úgy érvényesülhet, h pttog, pereg, h fel vn gyorsítv tempó, s h z értelem kifordítás véletlennek tudhtó be. A színpdon zonbn nnál inkább egy didktikus értelmezésmgyráztot hllunk, minth rr törekednének, hogy néző esetleg nem érti jól szöveget, és ezért lssbbn kellene mondni mondt-foszlányokt. A rendező viszont jól érezte, hogy drb szentimentális légkö- rét nem kell komolyn venni: negyvenéves gyerekek" szomorúság csk olyn frissítő dlbetét egy prózi szövegben. Az elődás műfji közegét ismét Tomnek Nándor jelenléte teremti meg. Nem csinál semmi különöset. Csk tehetetlenkedik, csk od áll" - és már-is érezzük zt groteszknél kevesebb, humorosnál több, furcs tmoszférát, mi figuráját és drb hngultát jellemzi. Tábori Nór jó prtnerének bizonyult, megtnult z értelmetlenséggel játszni képes hisztérikus szellemességet, mi Gyurkovics figuráink lp-hngj. Bull Elm lssn építi fel ngymm tikkjeiből egy szánnivló öregsszony hűvös, de mégis megkpó lkját. Ljos, másik sikeres fiú szerepében Benkő Gyul erőtlenül játssz el sikerektől elgyengült férfit. Egri Márt néhány ugribugri riposztj kevés szünetjel. Fehér Miklós elkopttott szobbelsője - helyes földrjzi érzékkel - kilencedik kerületi enteriőremlékeket ébreszt nézőben, s ezzel fogj keretbe ezt z átlgnál nem jobb komédiát. Gyurkovics Tibor: Csók-cslád (Pesti Színház) Rendezte: Kpás Dezső, díszlet: Fehér Miklós, jelmez: Jánoskúti Márt, drmturg: Rdnóti Zsuzs. Szereplők: Bull Elm, Tomnek Nándor, Tábori Nór, Benkő Gyul, Egri Ktlin f. h., Frks Antl, Egri Márt, Greguss Zoltán m. v., Földi Teri, Pethes Sándor, Gálfi László f. h. cselekménye egy kisvárosbn játszódik. Ebben kisvárosbn, mint Lukács György rámutt, Péter-váron élő Sztvrogin z iránydó. A htlms regényfolymbn miliőnek nincs különösebb jelentősége. Annk drmtizálásnk, melyet Albert Cmus dptációjából Andrzej Wjd fejlesz-tett tovább, és melyet Kposváron is bemutttk, z egyik leleménye, hogy cselekményt kiviszi z utcár. A kisváros levegője beárd színpdr. Puer Gyul mcskkövei, áttetsző horizontj vonuló felhőkkel és egy kopár élőf rárjzolódó sziluettjével, z időnként nekieredő eső mcskkövek közti vályúkbn megülő tócsákkl - ez még z újnturlizmus htás is lehetne. De Puer z utcár szürrelist látomásként ráhelyez egy brokká stilizált szlongrnitúrát, semmibe állított két-szárnys jtóvl. Bizrr látvány jön lét-re. A szürke és fekete különféle árnyltib öltöztetett szereplők megelevenedett tusrjzként mozognk világos háttér előtti Kissé mereven is, hogy megőrizzék egyensúlyukt bizonytln járásr késztető mcskköveken. A htás pontosn tükrözi zt meggondolást, mellyel Wjd indokolt Ördögökdptációjánk különösségét. Megrgdott krkterek pompás gyülekezete. Nekem úgy tűnik föl, hogy ezeknek z embereknek drámáj, kiket Dosztojevszkij rettentő feszültség és téboly pillntábn mrkolt meg, fontosbb könyvben, mint zok z intellektuális természetű polémiák, melyek beleszövődtek z nygáb. A néző zért jön színházb, hogy lásson vlmit, és nem zért, hogy szellemi spekulációkbn vegyen részt." Az utolsó mondt kár Ascher Tmás rendezői mottój is lehetne. A látványszínház híve. De nem z operi felvonulást vgy dekortív térkompozíciókt kedveli, hnem z olyn vizulitást, melyben kép nem szkd el gondolti trtlomtól. Az Ördögök színpdánk szürke-fekete figurái: árnylkok. Egy mrionettszínházt működtet rendező, melyben

20 szereplők egy felsőbb krtnk engedelmeskednek. Ez tökéletesen megfelel Dosztojevszkij szellemének és z Ördögök szerkezetének, melyben minden szál Sztvrogin kezében fut össze. Ő mozgtj többiek cselekedeteit, z ő gyábn születnek meg zok kísérletek, melyek egybemossák jó és rossz foglmát, és melyeket részben ő mg hjt végre, részben - démoni htlmánk bűvöletében mások végeznek el helyette. De Sztvrogin kposvári elődásbn mg is mrionettfigur. Reviczky Gábor lárvrcot visel, pontosn úgy, hogyn regényben leírják. A démoniság sugárzás zonbn hiányzik játékából. Egy idő után megértjük, hogy ez nem véletlen. Krimi mcskköveken Ascher lefokozz z Ördögök szereplőit. Nem érez gyűlöletet irántuk, mint Dosztojevszkij. Egyáltlán nem érez szenvedélyt, legfeljebb kján egykedvűséget. Bizrr történetnek látj zt, mi megesik velük. Hátborzongtó kriminek. Ő mg zonbn kívül mrd rjt. Ez nem trtozik mnpság divtos eljárások közé. Könnyebb lenne ktulizálni regényt, de kevéssé éreznénk tisztességes dolognk z újbloldliság kritikáját ráhúzni cselekményre, mint hogy sohsem volt tisztességes z Ördögökkel érvelni forrdlomml szemben. Amit Dosztojevszkij forrdlom kritikájánk szánt, z ténylegesen for- rdlom eltorzításánk kritikáj volt. A Nyecsájev-Pjotr Verhovenszkij-féle gondolkodás bármennyire egybevág is látsztr mi ultrrdikálisok némely elméletével, ez hsonlóság meglehetősen felszínes. Legfőképpen zért, mert dosztojevszkiji figuráknál z elméleteknek sokkl inkább filozófii, semmint politiki színezete vn. (Nem véletlen, hogy kirillovi szbdságfoglom, mely egyenes úton vezet z öngyilkossághoz, csknem változtlnul z egzisztencilizmusbn jelenik meg. Ennél-fogv még kevésbé véletlen, hogy z Ördögöket éppen Cmus drmtizált először - zoknk szellemi spekulációknk jegyében, melyeket Wjd z említett idézet tnúság szerint megtgdott.) De egyben eltér Wjdától z elődás. Nem rettentő feszültség és téboly pillntábn" rgdj meg történet szereplőit, inkább groteszk tehetetlenségük és kínos vergődésük perceiben. Jellemző különbség például, hogy míg Wjdánál kíni és jpán színházból átvett fekete csuklyás lkok végezték z átdíszletezést, ddig Aschernél micispkás utci suhncok, kétes egyének benyomását keltő, füttyöngető sziluettek. Wjd csuklyási, kik keleti színház trdíciói szerint láthttlnok, tovább növelhették játékstílus fölfokozott szélsőségeiből szármzó dosztojevszkiji misztikát. Ascher rendezésében nincs misztik. Stílus inkább tárgyilgos, Liz és Sztyepn Verhovenszkij tlálkozás z esőben (Kun Vilmos, Pogány Judit és Rdics Gyul) kposvári Csiky Gergely Színház Ördögök-elődásábn (Fábián József felv.) füttyöngető suhnci pedig vlósággl kültelki rndlírozássá profnizálják történetet. A gyűlés kulcsjelenet. Szbályos pmflet, melyet bohóc" Pjotr Verhovenszkij hívott össze, hogy Stovot provokálj. A kivágott nyelvű Cicerókról, kiszúrt szemű Kopernikuszokról, megkövezett Shkespere-ekről szóló elmélet": műveltség és tehetség színvonlánk leszállítását tervező sigljovizmus mint egy elmekórtni teóri pródiáj jelenik meg. A gyűlés részt-vevői monomániás rögeszméket hjtogtnk, és egymást sem értik. Sztvrogin pedig kívülálló gúnyos fölényével szemléli őket. A kisszerűség kisebb-ngyobb mértékben minden figurár érvényes - még mgár Sztvroginr is. Kérdés, hogy nem szűnik-e meg ezáltl szereplők veszélyessége, nem korcsosul-e el történet? Végül is z Ördögök cselekménye zt biblii példbeszédet jeleníti meg, melyet Sztyepn Verhovenszkij olvstt fel mgánk démonok megszállt és vesztébe rohnó disznócsordáról. Ezek megszállottk regény, illetve drám szereplői, kik gyilkossággl és öngyilkossággl pusztítják el mgukt és egymást. A regény gzdgságát, szövevényesen kibontott sorsok motivációit nem kérhetjük számon z átdolgozáson. Az Ördögöknek körülbelül húsz főszereplője vn, és közülük Stovnk például szín-drbbn körülbelül húsz sor jut. Wjd úgy hidlt át ezt z ellentmondást, hogy totális színház eszközeivel, elektronikusn megsokszorozott hnghtásokkl és színészi játék belső erejével színpdi stressz-állpotot hozott létre. Ascher álláspontj kritiki. Számár történet kihűlt, de ez nem jelenti zt, hogy elvesztette veszélyességét. Az intenzív totlitás wjdi eszménye helyett némi távolságtrtássl sját józnbb gondolkodását követi, és így képes fölfedezni lejátszódó eset groteszk trgikomikumát. Az önfeláldozás, szerelem és hlál ebben z összefüggésben nem meg-rendítő. Liz tiszt oddás egy lucskos szobábn fogvcogttón sivár, szánlms félreértéssé válik. Stovot beijedt emberkorcsok ölik meg; gyilkosságot ügyetlenül, kpkodv, szkszerűtlenül" hjtják végre. Kirillov öngyilkosságát sokkoló feszültség kíséri: szekrényébe zárkózik, és fölerősödő jóglégzését

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 7. N O V E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. világszínház

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 8 4. N O V E M B E R TARTALOM FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5)

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5) TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 3. J Ú N I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka?

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka? A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM VII. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 4. OKTÓBER F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben