Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa"

Átírás

1 Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk vnnk ellentmondásos érzései evvel z lklomml kpcsoltbn. A hgyomány szerint ugynis ez z év leggyászosbb npj, lerombolt Szentélyeket sirtják ezen npon. Időszámításunk előtt 586bn pusztult el z Első Templom bbiloniik keze áltl, és időszámításunk szerint 70-ben ugynezen npon rombolták le Második Templomot rómik. Később más történelmi ktsztrófák is ezen npon történtek, például zsidók kiűzetése Angliából 1290-ben és Spnyolországból 1492-ben. Jom Kipur mellett ez z z ünnep, mit teljes, huszonöt órás böjttel ülnek meg. Ugynzok tevékenységek tiltottk mindkét ünnepen: evés, ivás, fürdés, szexuális élet és bőrcipők viselése. A tórtnulás is tiltott, mert z hgyomány szerint örömöt okoz. Nplementekor esti (mááriv) imávl kezdődik szertrtás, mjd lejnolássl felolvssák z Échát, Sirlmk könyvét. A földön ülve, cipő nélkül, gyertyfényben, nigunokt énekelve trtják ezt megemlékező rituálét. Végül gyászénekeket énekelnek, kinot-ot, s ezzel fejezik be szertrtást. Miért vezetnénk Slombn? be ezt szokást Szim Tis Beáv gyönyörű, ugynkkor ellentmondásos ünnep. A legtöbb reform és liberális zsingógábn nem ülik meg. Sjnáltos módon, hiszen minden modern imkönyvben vn leglább egy rövid szertrtás erre z lklomr. Miért vn bennünk ez ngy ellenállás? Véleményem szerint ngyon sokunk tévesen kizárólg Templom sirtásávl kpcsolj össze ezt z ünnepet. Ugynkkor bűneink hngozttás is sokkbn ellenállást kelt. Az ünnep középpontjábn zonbn nem csupán egy bizonyos történelmi esemény áll. Még kkor sem, h Sirlmk könyve z Első Templom lerombolásánk lklmából íródott. Véleményem szerint Tis Beáv, beleértve Sirlmk könyvét, történelem és zsidó nép viszonyáról szól. Imákt és szent könyvet olvsv keressük szerepünket történelem lkításábn. Őseink történeteit és gyászát kuttv megérthetjük tehetetlenségünket, vlmint felelősségünket sorsunk formálásábn. A zsidók évszázdokon át politiki és történelmi vlóság felismerése helyett Isten büntetésének értelmezték sorscspásokt. Történelmi ktsztrófák, és különösen Soá után zonbn sokn veszítették el hitüket egy mindenhtó istenségben. Így poszt-soá zsidó filozófi visszfordult z Isteni Jelenlét hiányánk vgy törékenységének kblisztikus gondoltához. Isten eszerint tehetetlenül nézte történteket és velünk együtt sírt és szenvedett koncentrációs táborokbn. Azonbn sokunkbn megmrdtk megválszolhttln kérdések. Hol vn z Örökkévló rettenet idején? Miért vn gonoszság földön, és miért szenvednek sokn jó emberek közül? Mennyire lkíthtjuk sorsunkt jelen politiki és történelmi helyzetben? E kérdések Tis Beáv kérdései is egyben. A történelmi helyzet tudtosítás, fájdlom átélése és önvizsgált nélkül nem érhetjük el boldogság állpotát. Az ünnep folymt így fájdlom átélésén át ktrzishoz trt. Egy hgyomány szerint messiás ezen npon fog születni, mint hmvkból újjászülető főnixmdár. Szeretnénk, h minél többen megosztnánk egymássl z ünneppel kpcsoltos érzéseinket. Erre július 24-én, kábálát sábát istentisztelet után lesz mód. A beszélgetés után néhány nigunt és dlt fogunk tnulni rákövetkező héten levő lklomr. Tis Beáv estéje július 29-én, szerd este lesz. 19:30-tól kezdődően midrásokt és más szövegeket tnulunk, hogy jobbn megértsük z ünnep lényegét. 21:00-kor hgyományos esti istentiszteletet z Éch felolvsás, és kinot éneklése követi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre z új és különleges lklomr. Rdvánszki Péter FIGYELEM! Tis beávi progrmunkt mgánlkáson trtjuk. A helyszínről további információt Rdvánszki Péteről kphtnk z érdeklődők, személyesen július 24-i kábálát sábát istentisztelet után trtndó beszélgetés és dltnulás lklmávl, telefonon es számon, vgy e-milben címen.

2 Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány Szerkesztőség: Szerkesztő: Budi Miklós Szkmi konzulens: Kelemen Ktlin , Honlp: Rdvánszki Gábor Írásokt elektronikus formábn szerkesztő emilcímén, kézirtbn Szim Slom levelezési címén, vgy z irodán keresztül fogdunk és várunk. Következő lpzárt ugusztus 2-án! Köszönet Köszönetet mondunk progrmvezetőinek: z idei szrvsi tábor Kelemen Ktánk z istentiszteletek és szombt délutáni siúr vezetéséért; Rákosi Évánk, Kelemen Ktánk, Sós Ktink és Orosz Eszternek vezetéséért; sokszínű gyerekprogrmok Szegő Dórink, és Fekete Dnónk z ifjúsági progrmokért; Ritter Andreánk és Zenti Ágink szórkozttó szombt esti játékért; Rdvánszki Gábornk sokk igényére ráérző elnöki fórumért; Gub Yvettnek kézműveskedés vezetéséért; Dudás Ktánk jógáért; Szim Slom Progresszív Zsidó Hitközség Szim Slom Egyesület Rbbi: Kelemen Ktlin , Tiszteletbeli elnökök: Jeffrey Rose, Ernest Bello Elnök: Rdvánszki Gábor Vezetőség: Budi Miklós, Gárdos Berndett, Gub Gergő, László Klári, Rákosi Év Gzdsági vezető: Jesse Weil Ügyvezető: Szbdos Judit Levelezési cím: 1125 Bp., György A. u. 19/A Tel./Fx/Üzenet: E-mil: Web: Budi Miklósnk vezetéséért; z istentiszteletek zenei Gárdos Berndettnek és Budi Miklósnk táborbn sjnos elmrdt, de később tórkörös társság ngy örömére megtrtott szimbólumworkshopért. Ngy köszönet illeti zokt is, kik szervezőmunkávl vgy helyszíni háttérmunkávl járultk hozzá tábor sikeréhez: Szbdos Jucit, tábor főszervezőjét, ki idén is fntsztikus könnyedséggel és eredményesen végezte ezt szerteágzó és emberpróbáló munkát; Kovács Editet, Köves Ktit, Rtkó Icát és Villányi Mártit, rituális bizottság tgjit, kik Rákosi Év betnításávl és támogtásávl mint smeszek debütáltk, és példszerűen készítették elő z istentiszteleteket; rikkncsunkt, Krcsi Dávidot; Rdvánszki Gábort, ezúttl fotós minőségében. A n gy é rde kl ődé s re te ki nte tte l köz öl jü k s z rvs i tá bor b n m e gis m e r t Egyesületi dószám: Egyesületi HUF száml: UniCredit Bnk Egyesületi USD száml: UniCredit Bnk DUDÁS KATA jógokttó Hitközségi techniki szám: 1373 Hitközségi HUF száml: UniCredit Bnk Hitközségi USD száml: UniCredit Bnk e lé rhe tős é ge it: k tl i n gyl ok konyhj.hu / gyl o kk onyhj.hu Irodvezető: Szbdos Judit Titkárság: V. kerület, Tüköry u. 3., II. emelet Irodi órák: hétfő, csütörtök: kedd: szerd: péntek: Teljes gyógyulást kívánunk Bürg Jutkánk. Oneg Sábát koordinátor telefon: Mielőbbi felépülést László Ferinek! R'fuá Slémá 2

3 Szim Slom lbum Szrvs 2009 Szóbn rengeteg visszjelzést kptunk z idei szrvsi csládi táborról, írásbn (cikk formájábn) keveset, ám nnál becsesebbeket. Ezekkel és néhány fotóvl írjuk be kollektív emlékezetünkbe z év legsábátbb sábátját. Tudják fejből: Hámóci lechem... Ifjúsági szksz - splendid isoltion És mi tudjuk már fejből?

4 Ennyi év után is tudunk még meglepetést okozni egymásnk. Ferbrengen... N persze. Köves Kti: Egy pillnt Szombt reggeli progrm: 8 órkor medittív istentisztelet Bét Dávid zsingóg mellett, vgy rossz idő esetén bent. Tekintsük ezt Shrit első felvonásánk, szól behrngozás. Életemben már sokféle istentiszteleten vettem részt, kíváncsiságom htártln, jómgm kissé tmáskodó vgyok medittivitás érdemét illetően. Szóvl, reggel korábbn kelek, mint ébrednék, így kicsit morgós-álmosn kilépek még picit szemerkélő esőbe. Mire két perc múlv odérek, már csk párás levegő és fátyolos z ég. A reménykedők mtrcokt rknk le, pokrócokkl terítjük le és felvesszük tllitot. Ktát és Mikit körülüljük. Reggeli imák következnek, dllmok bújnk elő, np kezd tisztábbn sütni. Egyszerre szól z im bennem és körülöttem, körülvesz. Az éget nézem két kis felhő között, felfelé szálló hngok közé mdrk csicsergése, lombok zizegése is belevegyül. A npsütésben levegő párásn rezeg. Bennem és körülöttem is béke vn. Jó lenne így élni zsidóként nem zsidó világbn. Szbd-e bbázás közben tórát tnulni? 4

5 A gyülekezés ház Budi Miklós: Idegen tűz A megérkezés, tlálkozás, szombtfogdás és tivornygynús éjszki dlolás felfűtött öröme szombt reggelre szelídebb állpotnk dt át helyét. Derűs délelőtti istentiszteletek után értünk np tlán legkomolybb, legngyobb elmélyültséget igénylő, egyszersmind legizglmsbb progrmjához, közös tórtnuláshoz. A derűbe pedig, mi tgdás, nyugtlnító érzelmek is vegyültek, mert Tóránk most is igencsk problemtikus szöveget trtogtott nekünk, XXI. százdi zsidóknk, kik ezúttl más vllásokkl vló kpcsolt helyes módjiról gondolkodv nyúltunk vissz hozzá: És vették Áron fii, Nádáb és Abíhu, kiki serpenyőjét és tettek zokb tüzet, tettek reá füstölő szert, és bevittek z Örökkévló színe elé idegen tüzet, mit nem prncsolt nekik. Ekkor kijött tűz z Örökkévló színe elől és megemésztette őket, s meghltk z Örökkévló színe előtt. És mondá Mózes Áronnk: Ez z, mit szólt z Örökkévló, mondván: hozzám közel vlók áltl szentnek bizonyulok és z egész nép előtt dicsőnek bizonyulok. És hllgtott Áron. És szólított Mózes Misáélt és Elczáfánt, Uzziélnek, Áron ngybátyjánk fiit és mondt nekik: Közeledjetek, vigyétek el testvéreiteket szentély színe elől táboron kívülre. Közeledtek és elvitték őket köntöseikben táboron kívülre, mint szólt Mózes. És mondt Mózes Áronnk, meg Eleázárnk és Itámárnk, z ő fiink: Fejeteket ne meztelenítsétek s ruhátokt meg ne szggssátok, hogy meg ne hljtok és z egész községre hrgudnék; de testvéreitek, egész Izrel ház, sirssák meg tüzet, melyet kigyújtott z Örökkévló. A tlálkozás sátránk bejártából pedig ki ne menjetek, nehogy meghljtok, mert z Örökkévló fölkenésének olj vn rjttok. És cselekedtek Mózes szv szerint. (Vájikrá 10:1-7) Mi is volt pontosn két fiú bűne? Mitől idegen z idegen tűz? Tudhtták-e, érthették-e hogy vétkeznek, vgy merő jószándékból cselekedtek, s hláluk ilyenképpen z emberfi számár igzságtln és érthetetlenül súlyos büntetés? Vlóbn meghltk, vgy csk z Örökkévló szolgáltár váltk lklmtlnná, ilyen értelemben hlottá, s kizárttk közösségből, melyet szent szolgáltukkl képviselniük kellett voln z Örökkévló előtt? És miért hllgt Áron, ki máskor beszédes? A fájdlom, gyász, döbbenet, dc, z értetlenség csendje ez? Vgy zé nyomsztó felismerésé, hogy feldt, mit ő és nemzetsége kpott, rettenetesen ngy felelősséggel és kockázttl jár? Miért nem szbd hozzátrtozóiknk meggyászolni két hlottt, s miért kell gyászolni tüzet? Zsrnoki, sját teremtményeinek korlátit és természetét semmibe vevő voln z Örökkévló? Mit jelent szentség, megszenteltetés, és mi köze vn közelséghez, közeledéshez? S mit tnulhtunk szövegből? Létezhet-e nem fundmentlist és nem pologetikus olvst ennek sötét történetnek? Levonhtunk-e belőle bármilyen pozitív konklúziót?

6 A Tór biztos válszok helyett inkább kérdések láncoltához vezet minket. (Nem is csod, h siúr tervezett második része, mely történeti áttekintést dott voln judizmusnk más vllásokhoz, különösen kereszténységhez és z iszlámhoz fűződő, változó kpcsoltáról, más lklomr mrdt.) Válszkísérleteink, hol tlálkoznk régi idők ngy biblimgyrázóink válszivl, hol új szempontokt hoznk be z ősi szövegel vló végtelen párbeszédbe. Olykor mgunk is úgy érezzük, hogy történet kézenfekvő, de számunkr vissztetsző fundmentlist értelmezése melytől csk egy lépés z, hogy z Áron vétkező fiit elemésztő tűzben z isteni büntetésként értelmezett holokuszt előképét lássuk nem enged teret más olvstoknk. A szöveggel folyttott vgy kétórás közös birkózás mégsem hiábvló. Kérdező, kételkedő, felháborodó, újr kérdező, igent és nemet mondó mindnnyiunkr tekintve értjük meg, hogy (reform-) zsidóságunk e birkózás mg; szöveggel vló évezredes párbeszéd fenntrtás, hogy Tór tükrében lássuk meg sját rcunkt. Meg ne lökd z sztlt 1, 2 Noé bárkáj 1, 2 6

7 Művészeti nevelés Táborvezető pjtás Emncipált férfik Csládi életre nevelés Mondjátok utánm: A jóg nem bálványimádás. Sábát menuchá

8 Ők biztosn értik Jövőre ugynitt, veletek HETISZAKASZOK július 18. Mátot, Bámidbár 30:2-32:42 Mászé, Bámidbár 33:1-36:13 Áv hó megáldás július 25. Devrim, Devrim 1:1-3:22 ugusztus 1. Váetchánán, Devrim 3:23-7:11 ugusztus 8. Ékev, Devrim 7:12-11:25 ugusztus 15. Reé, Devrim 11:26-16:17 Elul hó megáldás ugusztus 22. Softim, Devrim 16:18-21:9 ugusztus 29. Ki técé, Devrim 21:10-25:19 8

9 SZIM SALOM PROGRAMNAPTÁR 2009 július-ugusztus/ 5769 tmmuz-áv Rendezvényeinket BÁLINT HÁZBAN (VI. ker., Révy u. 16) trtjuk. H egy rendezvény nem ott lesz, z dott progrm mellett feltüntetjük. Tel.: Emil: július 17. péntek július 24 péntek Készülődés Tisá beávr beszélgetéssel, dltnulássl július 29. szerd 19:30-22:30 Tisá beáv lásd cikk z 1. oldlon FIGYELEM! Nem Bálint Házbn trtjuk! A helyszínről Rdvánszki Péternél lehet érdeklődni: július 31. péntek ugusztus 7. péntek ugusztus 14.péntek ugusztus 21.péntek ugusztus 28.péntek

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es