ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS"

Átírás

1 Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos illtát. Orgonák, jázminok, rózsák rr várnk, Hogy köszöntsék velük z édesnyákt. Vdgesztenyefákon délceg gyertyák sor, Lombsátoruk ltt templom félhomály. Bllgó diákok sírós-nevetősen, Szépen feldíszített csokrokkl kezükben. Az kácok mézes fürtöket ringtnk, Éhes méhecskéket lkomár várnk. Tolls kis dlnokok koncertet rendeznek, Fészkeikben pelyhes fiókát etetnek. Végre itt z eső, mely rnyt ér, A felüdült htár gzdg termést ígér. Kikukknt npfény s kristály cseppeken át Látni szivárvány didlkpuját. ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Srkdkeresztúr Község Önkormányztánk Képviselőtestülete április 14-én Okány Község Önkormányztánk Képviselő-testületével együttes ülést trtott, mely ülésen z Okány-Srkdkeresztúr Áltlános Iskol és Óvod intézményfenntrtó társulás évi költségvetésének teljesítése, és Társulási megállpodás módosítás volt npirenden. A képviselőtestületek z intézményfenntrtó tárulás évi módosított költségvetését Ft-tl fogdt el. A Társulási megállpodás módosításár volt szükség, mivel Okány községben gyermeklétszám csökkenő tendenciát mutt, ezért jelenlegi 4 csoportos npközi működését 3 csoportr módosított. Az együttes testületi ülés htároztot fogdott el z okányi tgintézmény állományi létszámár vontkozón. Az okányi tgintézményben július 1. npjávl 4 fő közlklmzotti álláshely megszüntetése válik indokolttá. Ugyn ezen npon, képviselő-testület soron kívüli ülést is trtott, melynek fő npirendje z Okány- Srkdkeresztúr Közokttási Intézményfenntrtó Társulás évi gzdálkodásánk átvilágításáról szóló könyvvizsgálói jelentés ismertetése volt. A könyvvizsgált fő kérdése, hogy működéshez kpott lp normtív mellett z Okányi Önkormányztnk hvont átutlt 2,5-3 millió forint átutlás indokolt volt-e. A jelentés megállpított, hogy kimuttások szerint Srkdkeresztúri Áltlános Iskol és Óvod működtetéséhez indokolt és jogszerű volt gesztor intézmény részére átutlt összeg. A képviselő-testület tgji indítványár zárt ülés keretében polgármesternél kezdeményezték z lpolgármester visszhívását. E tekintetben titkos szvzássl Hunydyné Cserge Mári lpolgármesteri tisztsége április 14. npjávl megszüntetésre került. ****** A április 21-én trtott soros ülésen első npirendi pontként képviselő-testület polgármester lejárt htáridejű htároztokról és két testületi ülés között hozott döntésekről szóló jelentését hllgtták meg.

2 2 Lejárt htáridejű htároztok következők: 78/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület cstlkozott Békés Megye Önkormányzt közös földgáz beszerzésére vontkozó felhíváshoz. A htározt megküldésre, szindikátusi szerződés pedig láírásr került. 79/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület hozzájárult hhoz, hogy Békés Megye Képviselő-testülete cstlkozzon KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-jvító Önkormányzti Társuláshoz. 80/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület elfogdt Közép- Békési Térség Ivóvízminőség-jvító Önkormányzti Társulás, Társulási Megállpodásánk módosítását. A polgármester szándéknyiltkoztról értesítette Társulás Elnökét. 81/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület, mint Közép-Békési Ivóvízminőség-jvító Önkormányzti Társulás tgj hozzájárult hhoz, hogy Társulás Dél-lföldi Ivóvízminőség-jvító Progrm rdi víz átvezetését figyelembe vevő ún. II. változtánk kidolgozás érdekében több társulás áltl meglkítndó társulások konzorciumánk meglkításábn részt vegyen, vlmint z ún. II. változt kidolgozáskor település vízellátását z rdi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszki változtávl kéri megterveztetni. 84/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület Békéscsb Megyei Jogú Város Önkormányzt megkeresése lpján hozzájárult hhoz, hogy Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő és Közép-Békési Regionális Rendszer részének tekintendő vízművek leselejtezésre és lebontásr kerüljenek. Továbbá képviselő-testület vízművek, továbbá korábbn Békési úti körforglom építésének területbiztosításár már leselejtezett, békéscsbi ingtln-nyilvántrtásbn felvett vízmű, vlmint legelő ingtlnokbn meglévő tuljdonrészéről ingyenesen lemondott Békéscsb Megyei Jogú Város jvár. 85/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület hozzájárult Srkd és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállpodásánk módosításához. 91/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület Keresztúr Nevű Települések Tlálkozójávl kpcsoltosn döntött. Felkérte Szilágyi Zoltánt és zenekrát, vlmint Szppnos Gáborné nóténekest, hogy fellépésükkel Srkdkeresztúr községet képviseljék. A testület htározott továbbá bbn is, hogy tlálkozón résztvevők sját költségen vegyenek részt. A képviselőtestület lehetővé tette zt is, hogy tlálkozó szombti npján községből többen vehessenek részt. A tlálkozón vló fellépés lehetőségét Szilágyi Zoltán és zenekr 2 fővel, vlmint Szppnos Gáborné nóténekes tisztelettel elfogdt. A 4 npos rendezvényen megkérdezettek közül 22 fővel vesznek részt, melyből z Eu kvízen 3 fő gyermek és 1 kísérőjük is jelen lesz. Kis csúszássl delegáció létszám, vlmint szükséges információk rákoskeresztúri szervezőknek megküldésre került. A Keresztúri Hírek hsábjin felhívást megjelentettük szombti lehetőségről. 94/2011. (III.28.) számú képviselő-testületi htároztávl képviselő-testület Srkdkeresztúri Református Szociális Központ részére házi segítségnyújtásbn lévő gondozottk részére Ft/dg étkezési térítési díjt állpított meg. A szerződés megkötésére nem került sor, mivel Szociális Központ döntést követő npon jelezte zon szándékát, hogy ebbe z árb fogllv z önkormányzt gépjárműve szállíts ki külterületekre z ebédet. A képviselő-testület kéréstől elhtárolódott, egyöntetű véleményként közölte, hogy kiszállítássl, kedvezmény nélküli Ft/dg árt tudj biztosítni. A két testületi ülés között történt fontosbb események és döntések: április 6. Cséff Románi A HURO projekttel szennyvíztisztító telep létesítésekpcsoltos egyeztetés, és megvlósítás lehetséges lterntíváink megbeszélése. Ugynezen npon, ugynebben z ügyben békéscsbi OTP-vel megbeszélést folytttunk pénzügyi támogtások tekintetében április 13-án Községi Könyvtár épületében flugzdász - működési feltételeinek jvítás érdekében kisebb informtiki fejlesztés végrehjtásár került sor, melynek köszönhetően kisteremben is lehetőség vn internet elérésre. Ennek köszönhetően településen élő mezőgzdsági ágztbn érintettek kiszolgálásán is jvítottunk gondolv itt különböző támogtások igénylésére, mely szinte csk interneten bonyolíthtók le április 16. Srkdkeresztúr vetőmgosztás. A Minden Gyerek Lkjon Jól Alpítvány progrmjához cstlkozott Srkdkeresztúr Község Önkormányzt évben. A progrm kiírásánk megfelelően településen élő leglább kettő vgy több gyermeket nevelő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő csládok kerülhettek támogtásr. Az érdeklődés jónk mondhtó, mivel megszólított 55 csládból 48 cslád megjelent és átvette vetőmg dományt április 21-én, Geszten Srkd és környéke Többcélú Kistérségi Társulás ülése került megtrtásr, hol kitűzött npirendi pontok mellett Srkdi Munkügyi Központ

3 3 tájékozttóját hllgthtták meg. A beszámolót Domokos Zoltán munkügyi központ vezetője trtott. Beszámolt Munkügyi Központ I. negyedéves munkájáról, vlmint tájékozttást dott rr vontkozón, hogy munkügyi központ szervezésében májusi hónpbn kimondottn pálykezdő fitloknk és több éve regisztrált álláskeresőknek állásbörzét trtnk. Ennek tekintetében TÁMOP progrm keretében Eu-s támogtás várhtó z elkövetkező időszkbn. A progrmhoz kpcsolódik még, hogy fogllkozttásb előre láthtón bevonhtók lesznek csökkent munkképességű emberek (rehbosok). Konkrétumot ez ügyben még nem tudott mondni. Autóbuszmegálló káresemény: február 25-én történt Kóny-bolti bleset ügyében biztosítótársság z önkormányzt kezdeményezésére felvette Hivtlunkkl kpcsoltot. Helyszíni szemlét követően káresemény jegyzőkönyvezésre került március 29-én. Az ügy továbbr is folymtbn vn. ***** A képviselő-testület második npirendi pontként z önkormányzt évi költségvetési terv teljesítéséről és z előző évi dóbevétel teljesítéséről szóló beszámolókt tárgylt meg. A évi költségvetésről szóló rendeletben kidási főösszeget Ft-bn, bevételi főösszeget Ft-bn hgyt jóvá képviselő-testület. A évi dóbevételek lkulásáról: ezer forintbn Adónem megnevezése Éves előírás Tényleges Teljesítés % bevétel Kommunális dó ,4 Iprűzési dó ,6 Gépjárműdó ,6 Késedelmi pótlék Ö s s z e s e n : ,2 Adókivetések, dózók köre: I. Gépjárműdó: - Feldolgozott kivetések szám: 475 db - Nem kedvezményes gépjármű 233 db - kedvezményes gépjármű 180 db - m e n t e s gépjármű (mozgáskorl.) 62 db - Gépjármű fjt szerinti csoportosításbn: - személygépjármű: 384 db - tehergépjármű: 21 db - motorkerékpár: 15 db - pótkocsi: 47 db - utánfutó: 8 db Gépjármű összesen: 475 db Gépjármű dózttás módj: - önsúly + rksúly 50 %: 76 db - teljesítmény lpján. 399db II. Kommunális dó: - Feldolgozott kivetések szám: 776 db - Adótárgy jellege: - építmény: 760 db - telek: 16 db - Hsznált típus: - tuljdonos: 772 db - hszonélvező: 1 fő - bérlő: 3 db III. Helyi iprűzési dó: A benyújtott bevllások feldolgozás htáridőre megtörtént évre bevllott dó összege: Ft. Adófizetők köre: ezer forintbn Adóbevllás típus Bevllás sz. db Adó összege Megoszlás % Társságok, ,7 válllkozók Őstermelők ,3 Év közben kezdő bevllás Záró bevllás Ö s s z e s e n : ,0 A képviselő-testület beszámolókt elfogdt. ***** Hrmdik npirendi pontként képviselő-testület település vgyoni helyzetéről, humánerőforrás összetételéről szóló npirendet tárgylt meg. A testület számot kpott főfogllkozású dolgozók iskoli végzettségéről, vlmint tájékozódhttk z önkormányzti vgyon összetételéről (föld, gépek, ingtlnok, tárgyi eszközök). A bejelentések között képviselő-testület fogllkozott július án trtndó flunpi progrmtervezettel. Július 15-én pénteken Gurzó Gábor válllkozó és társi kezdeményezésére ún. Rock Buli megtrtásár kerül sor, melyen fellép helyi kötődésű együttes. Az est sztárvendége Mobilmáni rockzenekr (volt P- Mobil együttes). Július 16-án z elmúlt évek hgyományink megfelelően kerül megrendezésre Flunp, hol z est sztárvendégeként Bódi Guszti és Feketeszemek lép fel. A képviselő-testület döntött folymtbn lévő pályáztok sorsáról. A megnyert pályáztok kiírás, vlmint z önerő biztosítás jelenlegi költségvetés számár ngy terhet okoz, ezért el kellett gondolkodni zon, hogy mely pályáztok megvlósítását támogtj z önkormányzt. Ennek tudtábn képviselő-testület: 1./ Az Integrált Közösségi Szolgálttó Tér kilkítás és működtetése tárgyábn bedott pályázt végrehjtását felfüggeszti.

4 4 2./ A flufejlesztés flumegújítás pályázt végrehjtását z MVH-vl történő egyeztetésig felfüggeszti. 3./ A Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyábn benyújtott pályázt lpján beruházást megkezdi. 4./ A szennyvíztisztító telep építése tárgyábn benyújtott pályázt lpján beruházás megkezdését előkészíti. 5./ Srkd Srkdkeresztúr településeket összekötő kerékpárút építése tárgyábn benyújtott pályázt lpján beruházást megkezdi. 6./ A belvízrendezés tárgyábn benyújtott pályázt lpján beruházás megkezdését előkészíti. 7./ Az Áltlános Iskol felújítás tárgyábn benyújtott pályázt lpján beruházás megkezdését előkészíti. 8./ A sportcsrnok és npközi konyh npkollektoros hsználti melegvíz ellátásánk megvlósítását előkészíti. A képviselő-testület zárt ülésen döntött z új lpolgármester személyéről. A testület titkos szvzássl polgármester jvsltár Megyesi Tibor képviselőt válsztott meg lpolgármesternek. Ezzel egyidejűleg Megyesi Tibor Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöki tisztsége megszűnt. A bizottság új elnöke Brcsi Mrinn, tgji: Hunydyné Cserge Mári és Károlyi Mihályné. kirúgott Snufi-bűvész, furfngos módon megleckézteti cirkuszbn dolgozó volt kollégáit. A humoros történet végén ngy nevettető Nspoly bohóc, kissé együgyű erőművész Lpj, kmu álltidomár Snájdig Snyi, vlmint cirkusz igzgtój Cvekedli doktor kénytelenek belátni, hogy rfinált Snufibűvész túljárt z eszükön. A gyermekek fülig érő szájjl veszik tudomásul, hogy mesében szerencsére minden jór fordul, z igzság és z ész győzedelmeskedik z igzságtlnság és gonoszság felett. A cirkuszi, vásári színes forgtgot, mese zeneszerzői színes, zenei stílusok sokféleségét felsorkozttó dlokkl igyekeznek érzékeltetni. A pályáztnk köszönhetően BIBUCZI Gyermekszínház összesen 220, z áltlános iskoli és óvodi ének-zene okttást kiegészítő elődást, szkköri fogllkozás trtht meg tnév folymán. Hsonló lehetőségekre ngy szükség lenne későbbiekben is. Snufi, művész-bűvész A BIBUCZI Gyermekszínház bemuttój pályázti támogtás segítségével Ebben z évben Srkdkeresztúron is folyttódott BIBUCZI Gyermekszínház öt fogllkozásból álló elődássorozt, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Új Mgyrország Fejlesztési Terv, TÁMOP /10/1. számon meghirdetett, Az csodáltos zene, zok csodáltos hngszerek című nyertes pályáztuknk köszönhetően. A tnév első felében lebonyolított két színházi elődást (Ngyotmondó Tóbiás, Póruljárt krmpusz) és z zt követő beszélgetést, vlmint ffúvós és rézfúvós hngszereket bemuttó interktív koncerteket most két újbb fogllkozás követte. A hngszerbemuttó második részében újbb fúvós, pengetős, húros hngszerekkel tlálkozhttk gyermekek, vidám dlokon keresztül bemuttv és kipróbálv zokt. A mesejátékok sor korábbi szerzők: BIBUCZI együttes -Pete László legújbb drbjávl, Snufi, művész-bűvész című fogllkozásávl folyttódott. A mese Prádé Ngycirkuszbn játszódik, s ngyon jól példázz, hogy z krt és z ész csodát tehet, hiszen cirkuszból igzságtlnul és mondvcsinált okból ÉV HANGJA: Az év hngj Srkdi Kistérségben elnevezésű szvlóverseny döntőjében következő eredmények születtek iskolánk képviseletében: Tóth Dávid 8.o: 1. helyezett Sárosi Vnessz 5.o: 1. helyezett Ngy Eszter 2.o: 3. helyezett Márt Fruzsin 8.o: 4. helyezett Szilágyi Rudolf 3.o: 4. helyezett Kóny Anett 3.o: 6. helyezett Grtulálunk gyerekeknek szép eredményekért és felkészítő tnáriknk, Szekeres Károlynénk, Ngy Sándornénk, Próni Melindánk lelkes munkájukért. Fizibusz: Április 7-én 14 órkor npközi konyh ebédlőjében egy interktív elődást láthttk fizik iránt érdeklődők z ELMŰ-ÉMÁSZ Energi Suli cspt (Tóth Pál) jóvoltából. Kivételes szerencse, hogy ngy leterheltség mellett éppen iskolánkt válsztották helyszínül. Köszönjük konyhánk, hogy helyet dott ennek műsornk és Gombkötő Ljosnénk szervezést.

5 5 eddigi szókincsüket. Zárásként idevrázsoltuk z Oktoberfest hngultát és közös virslizéssel, gyömbérezéssel (sör helyett) koronáztuk meg ezt hetet. Ktsztrófvédelmi vetélkedő Adomány: Iskolánk dományt kpott Mgyr Élelmiszerbnk Egyesülettől: zöldborsó konzerv, joghurt, fgyipor, nápolyi, bébiétel. Április 28-án szbdkígyósi kstélyrkbn került megrendezésre Békés Megyei Ifjúsági Ktsztrófvédelmi Verseny. Öt nyolcdikos tnuló vett részt felkészülésben és megmérettetésben: Fzeks Efrim, Márt Fruzsin, Ptkás Róbert, Tóth Dávid, Szbó Mózes. A gyerekek munkáját segítette Sztncs József és Csotyéné Bráth Erzsébet. A versenyen elméleti és gykorlti feldtok voltk: Német témhét: Első lklomml került megrendezésre iskolánkbn Német hét. Tnulóink megismerkedhettek német nyelvű országok szokásivl, hgyományivl, történelmével, földrjzávl, gsztronómiájávl. Vegyes csptokt lkotv mérték össze nyelvi tudásukt, ismeretüket. Előzetes feldtként plkátot készítettek egy-egy városról, mit néhány mondtbn be is mutttk többieknek. Az országismereti délutánon földrjzi tudásukt mérték össze. A sportdélutánon kipróbálhtták mgukt Bundeslig sztárjiként. A bevonuláshoz megfelelő indulót is kellett válsztniuk. A nyelvi délutánon játékos feldtokkl tették próbár nyúlgátépítés, sérült kimentése veszélyes területről és nnk ellátás, sötét folyosón vló áthldás irányítássl, hulldékszelektálás, tűzoltáshoz vló előkészülés (tömlőgurítás és összeszerelés).

6 6 A gyerekek méltóképpen helytálltk, húsz csptból z előkelő htodik helyen végeztek. Ezúton is grtulálunk nekik és felkészítőiknek. Fizik + verseny március 22-én zjlott le, eredményhirdetése április 28-án volt. Ez verseny Jász-Ngykun-Szolnok megyei iskolák versenye. Az első helyet megszerző tnuló részt vehet z Öveges Verseny országos fordulóján. Két tnulóvl neveztünk: Kellner Nór és Ngy Nelli. Mindketten szépen teljesítettek. Ngy Nelli 4. helyezést ért el. Meg kell említenünk, hogy z első helyezettől (120 pont) Nelli mindössze 3 hibávl, 10 ponttl mrdt le. Öveges József Fizik Verseny A második forduló április 5-én került megrendezésre Békéscsbán Belvárosi Áltlános Iskolábn, melyen mindössze 9 tnuló vett részt megyéből. Ngy Nelli remek teljesítményt nyújtott, eredményéről április 28-án értesültünk. Az ország minden részéről, legkiválóbb iskolákból is jöttek versenyzők (Pl. Fzeks Mihály Fővárosi Gykorló Iskol, Debreceni Református Kollégium Dóczi Gimnázium, Miskolci Földes Ferenc Gimnázium). Nelli z 1. helyezett pontszámánk 68 %- át teljesítette. Ez mindenképpen remek teljesítmény. Hgyományőrző Mtemtik Verseny: Április 20-án Srkdon rendezték meg, melyen iskolánk 5 tnulóvl képviseltette mgát: Képe Tibor, Kóny Vivien, Kellner Nór, Márt Fruzsin, Ngy Nelli. Mindenki szépen dolgozott, Ngy Nelli 2. helyen végzett nyolcdikosok között. Grtulálunk gyerekeknek és felkészítő tnáruknk Gombkötő Ljosnénk mindhárom versenyhez. Júniusi étkezési térítési díjk befizetése: május ig trt. Április 5-én ismét BIBUCI gyermekszínház szórkozttott bennünket, egy zenés elődássl. Az elődás címe: Sunfi, művész bűvész volt. Április 6-án, hgyományokhoz híven, tnító nénik ellátogttk ngy-középső csoportb, hogy megismerkedjenek leendő első osztályosokkl. Megfigyelhették gyerekek játékát, tevékenységét, érdeklődésüket, és ktivitásukt. Vizuális nevelés keretén belül tvszi képet készítettek: vágtk, ppírt gyűrtek, rgsztottk. A tevékenység célj kézügyesség és finommotorik fejlesztése volt. Sokféle tevékenységet végeztek gyerekek délelőtt folymán. Mindenki tlált z érdeklődésének megfelelőt. A gyerekek örültek, hogy megismerhették leendő tnító nénijüket, Szekeresné Erik nénit. Április 13-án Pitypng bábszínház elődását néztük meg. Április 14-én és 15-én húsvéti játszóházt szerveztünk Községi Könyvtárrl közösen, melyre meghívtuk szülőket és ngyszülőket is. Ezúton is szeretnénk megkösz önni Puskásné Julikánk, hogy helyet biztosított számunkr. Húsvéti díszeket készítettünk különféle technikávl: festéssel, szlvét rgsztássl, színes krtonból szlvét,- és tojásgyűrűt készítettünk. Csávásné Horváth Anikó süteménnyel kedveskedett gyerekeknek és felnőtteknek. A fiúk elmondták locsoló verset és meglocsolták lányokt, lányok pedig csoki

7 7 tojássl kedveskedtek nekik. Sikeres volt játszóház megvlósítás, mert céljinkt elértük. Változtos, érdekes ötleteink újszerű élményekhez jutttják gyerekeket, közelebb hozv őket z álltokhoz, meglpozv környezettudtos mgtrtást. Évek ót egyre ngyobb csládok érdeklődése z óvodi rendezvények iránt, melynek ok gyermekközpontú és érdekes, újszerű progrmok bevezetése. Ezek z lklmk erősítik z óvod és cslád kpcsoltát, gyerekek csládtgjihoz vló kötődését, és meglpozz szeretet, és összetrtozás érzését. Lehetőség dódik olyn szociális kompetenciák, mint z együttműködés, társs mgtrtás, lklmzkodó készség, együtt lkotás öröme, tolernci, meglpozásár. Fontos számunkr prtner kpcsoltok ápolás. Vendégeink részesei lehettek egy hngultos délelőttnek, hol jó példáját láthtták nnk, hogy sokn-sokféle csládok, emberek milyen kellemesen tölthetik el együtt z időt. Jó példát muttv rr, hogy flunkbn élő emberek milyen jól tudnk együtt kikpcsolódni, és hsznosn eltölteni néhány kellemes órát. Igyekeztünk z óvodánkb járó gyermekeket ráhngolni Húsvéti ünnepekre, hgyományok ápolásávl, felelevenítésével. Az újszerű és változtos technikák, életkoruknk megfelelő tevékenységek biztosítják számukr sikerélményt. Áprilisbn Fábián Emesééknél voltunk nyuszilesen, hol nyuszikon kívül másfjt álltot is láthttunk: bárányokt, kiscsibéket, tengeri mlcot és vdászgörényt. Ilyésné Esztike is meghívott bennünket bárány,- és nyuszi simogtásr hozzájuk. Mondnunk sem kell, hogy ngy élmény volt minden gyermek számár ez két np. Húsvét előtt, 22-én, z Idősek klubjáb látogttunk el. A fiúk locsoló verset mondtk és meglocsolták mmákt, néniket, z Idősek klubj dolgozóit, ők pedig süteménnyel, csokitojássl üdítővel kínálták meg gyerekeket. Célunk két intézmény közötti kpcsolt erősítése, és tudtosítni gyerekekben, hogy szeressék és tiszteljék z időseket, felnőtteket. Május 6-án szülőkkel együtt egy szép npot töltöttünk el Gyuli városerdő Erdei óvodájábn. Először z óvodás tnösvényen Hjdú Imre gondnok végig vezetett bennünket, közben ngyon sokféle növénnyel megismerkedtünk. Minden növénynek elmondt hsznát is, és olyn dolgokt tudtunk meg egy-egy növényről, mit eddig nem is gondo ltunk. Amikor vissz értünk több mint egy órás kirándulásról, már be volt fűtve kemencébe, és sült finom kenyérlángos. A gyerekek megnézhették, hogy milyen kemence, hogyn sül benne sok finomság. Még énekeltünk is egyet kemence

8 8 mellett: Egyszer volt egy kemence, belebújt kis Bence Miután jól lktunk, játszótéren játszhttk gyerekek. Lehetett mászókázni, libikókázni, focizni, szflt rjzolni Kinek, mihez volt kedve. Eközben már kemencében újr sült vlmi finomság: többféle ízesítésű pizz. Mert jó levegőn megint megéheztünk. Két órkor egy rendhgyó nyák npi ünnepséget trtottunk. Előkerültek szép jándékok, és egy-egy kis verssel, dlll felköszöntöttük z nyukákt és ngymmákt nyák npj lklmából. Ezután ismét egy kis közös játék következett, mjd elfogysztottuk finom pizzát, és négy órkor elindultunk hz. Úgy gondoljuk, hogy egy emlékezetes, kellemes npot töltöttünk el ezen szép helyen. Reméljük, lesz rá lehetőség, hogy megismételjük. gyermekek hngultkeltő műsorrl is kedveskedtek megjelenteknek. Mjd fiúk (kicsit félve) locsolóverset mondtk, és jelképesen meglocsolták lányokt, mit lányok csoki tojássl jutlmztk. Ezután került sor különböz ő tevékenységekre, rgsztottk festettek, így z elmrdhttln tojásfestésre, díszítésre, de készült gipszből, szlvétából húsvéti flikép, jtódísz. Az elkészített lkotásokt mindenki hzvihette. Mindkét délelőtt kelleme- sen, jó hngultbn telt. Az embernek lpvetően jog vn szbdsághoz, egyenlőséghez, és megfelelő életfeltételekhez olyn minőségű környezetben, mely emberhez méltó és egészséges életre d lehetőséget. VÉDD A KÖRNYEZETED! Környezetvédelmi rjzpályázt! Húsvéti Játszóház Április 14-én, csütörtökön, 15-én, pénteken, z óvodások részére játszóház volt Községi Könyvtárbn HÚSVÉT jegyében. A játszóház elején beszéltek húsvétról, húsvéti népszokásokról. Az óvónők és Óvodások részére A pályázt célj: A gyerekek környezet- és természettudtos látásmódjánk kilkítás, fejlesztése. Nevezési feltételek A gyermek mutss meg zt, hogy mivel járul hozzá környezetvédeleméhez, természet, megóvásához! A pálymű címét, z lkotó nevét, életkorát, rjz hátoldlán kérjük feltüntetni. Bedási htáridő: május 23. (hétfő) A beérkezett munkákt zsűri értékeli! Bármilyen technikávl készült lkotásokt elfogdunk. A pályázttl kpcsoltos bővebb információ Községi Könyvtárbn! A bedott rjzokból kiállítás készül!

9 9 A kretív és legötletesebb lkotásokból képeslpot készítünk! Sikeres pályázást, jó munkát! " A világ csk kkor lehet jó és tiszt, h életünk is jó és tiszt " (Vivekánnd) május 6-án 17 óri kezdettel, Szbd Generáció Alpítvány Az egészséges életmód mindennpi életünkben címmel elődást szervezett Községi Könyvtárbn. A Szbd Generáció Alpítvány civil szervezetnek z lpító elnöke Germán János. Az elődást Kökény Tibor egyetemi tnár trtott. Témáj: z egészséges étrend, mindennpi mozgás, étkezés, és z egészséges életmód kilkítás. Az elődáson 55 fő vett részt. Az elődás jó hngultbn és ngy érdeklődéssel telt. Az elődás után hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek z lpítvány 2000,-Ft-os étkezési utlványt osztott szét. Locsolkodás z Idősek Klubjábn Ngy örömmel vártuk április 22-én óvodásinkt. A fiúk meglocsolták mmákt, mindenki elmondt locsoló verset, lányok pedig elkísérték őket. Minden gyereknek piros csokitojássl, üdítővel és sós süteménnyel kedveskedtünk. Szeretnék továbbr is jó kpcsoltot ápolni. Köszönjük z óvod dolgozóink és z óvó néniknek kedveskedést. ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS Május 3-án 3. osztályos gyerekek nyák npi műsorrl köszöntötték z Idősek Klubj mmáit és dolgozóit. Régót trtjuk kpcsoltot z iskolávl és mind z idősek, mind gyerekek már várják tlálkozást. Ngyon szép verseket és dlokt hllottunk tőlük, és meghtódv tpsoltunk gyerekeknek. A szép műsorért cserébe őket is megvendégeltük. Köszönjük nekik, és nem utolsó sorbn felkészítő tnáruknk, Ngy Sándornénk. Idősek Klubj dolgozói és gondozottji továbbr is szétdobálják szemetet. Kérjük lkosságot, hogy szemetet lehetőség szerint kihelyezett személygyűjtőkbe helyezze el. KÖSZÖNJÜK!!! FE LH ÍVÁ S Ingtlnok rendben trtásár! Felhívjuk Lkosság figyelmét, hogy szíveskedjenek lkókörnyezetük rendben trtásár ngyobb figyelmet fordítni. Sjnos zt tpsztljuk, hogy több üresen álló port környezete nincs megfelelően gondozv, nem beszélve zokról portákról, hol még lknk is. Tájékozttásul közöljük, hogy évi III. törvény jnuár 1-jei módosítását követően bérpótló jutttásbn részesülőknek z előzőekben leírtk kötelezően ellátndó feldt. Amennyiben lkókörnyezet elhnygolt, gzos, szeméttel felhlmozott, z esetben BPJ, mint ellátás megszüntetésre kerülhet. Elektroniki hulldék begyűjtése A Polgármesteri Hivtl Trenlux Hungári Kftvel közösen hulldékká vált elektromos és elektroniki hulldékok díjmentes elszállítását szervezi. Ezek lehetnek: - háztrtási kis- és ngy gépek (hűtőberendezések, mosogtó és mosógépek, porszívó, vsló, kenyérpirító), - informtik és távközlés (számítógép (sztli, hordozhtó, nyomttó, telefon, fx, mobiltelefon, másoló berendezések, monitorok) - szórkozttó elektronik, brkácsgépek (televízió, rádió, hifi, erősítő, játékkonzol és trtozéki, fúrógép, fűnyíró, hegesztő berendezések) - világító berendezések (rmtúrák, lámptestek, fénycsövek, izzók) Egyéb elektromos berendezések (elektromos mérőműszerek, termosztátok, elemmel működő berendezések, gyártás során keletkezett elektroniki selejt és minden egyéb elektromos berendezés, mi fent említett ktegóriábn nem tlálhtó meg. Az elszállítás május 20-án, pénteken délelőtt fog megtörténni. Kérjük Lkosságot, hogy ezen időpontig munkidőben szíveskedjenek z ilyen jellegű hulldékikt Polgármesteri Hivtl udvrár beszállítni. Aki szállításról nem tud gondoskodni, z településgzd irodájábn szíveskedjen ez irányú igényét bejelenteni. Békés Megyei Vízművek Zrt. rekonstrukciós munkái Szemeteskukák Az önkormányzt településen megépített kerékpárút mellé több helyen helyezett ki szemétgyűjtőt. Sjnos zt tpsztljuk, hogy nem hsználják z edényeket, hnem Értesítjük Tisztelt Lkosságot, hogy Békés Megyei Vízművek Zrt. z elkövetkező időszkbn, ütemezve végzi községünkben z ivóvíz-hálózti csomópontok rekonstrukciós munkáit. Az ütemterv

10 10 lpján első helyszín Rákóczi út - Petőfi utc srok, hol munkáltok időközben már el is kezdődtek. Második helyszín: Rákóczi út Keleti utc, hrmdik helyszín: Vörösmrty út Liszt F. utc, és végezetül negyedik helyszín: Vörösmrty út Hunydi utc kereszteződése. A tervezet lpján minden helyszínen hozzávetőlegesen egy hetes munkáltok fognk zjlni. Kérjük z érintett területek lkóink türelmét és megértését. Hivtl ügyfélfogdási rendje: Polgármester ügyfélfogdás: hétfő szerd: csütörtök: indokolt esetben ettől eltérhet. Hivtl ügyfélfogdás: hétfő - szerd: csütörtök: péntek: Tájékozttásul közöljük hivtl dolgozóink munkköri beosztását és elérhetőségét: 1. sz. irod: Bkucz Péter polgármester tel: sz. irod: Ilyés Sándor jegyző, tel: sz. irod: Czégény Ljosné ig.főe. titkársági ügyek, népesség-nyilvántrtás, ikttás, hirdetmények, újságszerkesztés, tel: sz. irod: Mundrucz Mrinn pü.főe: költségvetés, nykönyv, Kondorosi Mihályné pü.főe: könyvelés, tel: sz. irod: Sebestyén Mári dó, tel: sz. irod: Lukács Istvánné személyügy, ipr, kereskedelem, válllkozás, tel: sz. irod: Dr. Ruzs Nikolett szociális és gyámügyek, tel: ANYAKÖNYVI HÍREK Hlálesetek: Blogh Imréné (Ptkás Rozáli 1931), Fekete Gáborné (Szppnos Róz 1934), Császti Mihályné (Czégény Zsuzsnn 1921), Ss Sándor (1942), Nyemcsok Jánosné (Bujdosó Mári (1946), Bkos Sándorné (Kovács Zsófi (1934), Prdi András (1934) Születések: Gál László és Lczkó Erzsébet lány Dzsenifer Zsnett, Rostás József és Szitás Hjnlk lány Zsófi S P O R T Lbdrúgás: Srkdkeresztúr Elek 0 : 1 IFI: 1 : 0 Góllövő: Vlki László Kunágot Srkdkeresztúr 1 : 2 Góllövő: Ördögh M, Erdős S. IFI: 2 : 1 Góllövő Puskás Pál Gerl Srkdkeresztúr 1 : 0 IFI: 7 : 1 Góllövő: Molnár M. Srkdkeresztúr Trhos 1 : 2 Góllövő: Erdős S. IFI: 3 : 2 Góllövő: Molnár M. /2/, Horty B. Kszper Srkdkeresztúr 2 : 1 Góllövő: Csige T. IFI: 4 : 1 Góllövő: Molnár M. Srkdkeresztúr Újkígyós 1 : 1 Góllövő: Ördögh M. IFI: 2 : 2 Góllövő: Szbó M., Csige Z. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Mgyr Testvéreink! Az elkövetkező hetekben Jobbik Ifjúsági Tgoztánk első országos kciójánk lebonyolításár kerül sor. Egy olyn kezdeményezésből fogunk hgyományt teremteni, mely mellett minden nemzetben gondolkodó mgyr ember büszkén kiállht. Olyn erdélyi fitloknk gyűjtünk z elkövetkezendő hetekben könyveket és tnszereket, kik legkülönbözőbb okok mitt nem, vgy csk ngyon korlátozottn juthtnk hozzá mgyr nyelvű tnkönyvekhez, szépirodlmi lkotásokhoz, vgy tnuláshoz lpvetően szükséges eszközökhöz. Azt gondoljuk, nem kell különösebben mgyráznunk milyen fontos dolog, hogy htárokon kívül rekedt fitl testvéreink mgyr nyelvű könyvekből tnulhssnk és meríthessenek erőt hhoz, hogy megmrdhssnk mgyrnk egy idegen országbn. A gyűjtés után könyvek először Debrecen városáb kerülnek, mjd onnn június 17- én indul útnk z áltlunk összegyűjtött könyvekkel megrkott teherutó Erdélyországb Wss Albert Emléktúr keretén belül. A gyűjtőkció május 1-jén indul és egy hónpon át fog trtni. Ne feledd, minden egyes könyvre égetően ngy szükség lehet odkint! Juttssunk ki nnyi könyvet htáron, hogy mindenki számár legyen z mgyr, vgy román világossá váljon odát: Gúnyhtár Bennünket nem korlátoz, de elszántságunkt növeli, hogy minden erőnkkel Nemzet egyesítésén kell fárdoznunk! Srkdkeresztúron könyvek ledásávl kpcsoltbn Ppp Anikót kell keresni 30/ s telefonszámon. A könyvek ledásánk helye: Szbdság tér 5. Bjtársi üdvözlettel: Az I. Wss Albert Könyvgyűjtő Akció szervezői

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése

Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM 10 éves együttműködési megállpodás ünneplése 1999. ugusztus 28. Csorvás életében két okból is történelmi. Ezen npon települések polgármesterei, csorvási Szilágyi Menyhért

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra.

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra. Szívünk délutánj Dr. Czurig István krdiológus professzor - Füzesbony város díszpolgár - mgángyűjteményéből rendeztek kiállítást Közösségi Házbn. Mindegyik lkotás z emberi szívet ábrázolt. Búcsú z lm Mtertől

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

Vagyonmérleg-tervezet

Vagyonmérleg-tervezet 3/. sz. melléklet 1 5-1 - 4 1 válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonmérleg-tervezet 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

IV. évfolyam 2.szám 2009/február. Február/2009 ...". _se. vlny. ACsemadok Lekenyei Alapszervezetének VI. FARSANGI BÁLJA

IV. évfolyam 2.szám 2009/február. Február/2009 .... _se. vlny. ACsemadok Lekenyei Alapszervezetének VI. FARSANGI BÁLJA IV. évfolym 2.szám 2009/február IV. roéník 2. éíslo Február/2009...". _se vlny Csemdok Lekenyei lpszervezetének VI. FRSNGI BÁLJ Összefoglló z önkormányzt ülésérol helyi önkormányzt 2009. március 5-én trtott

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam I IT-szolgálttáslpozó T L menedzsment I tnfolym IT-szolgálttásirányítás (lpozó tnfolym) IT Service Mngement (Foundtion Course) Kruth Péter Srkdi-Ngy István ITIF - 1 ITIF - 2 A tnfolym célj 1. Átfogó ismeretek

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben