Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csorvási Híradó. 10 éves együttműködési megállapodás ünneplése"

Átírás

1 KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM 10 éves együttműködési megállpodás ünneplése ugusztus 28. Csorvás életében két okból is történelmi. Ezen npon települések polgármesterei, csorvási Szilágyi Menyhért és diószegi Somogyi Kornél láírták z együttműködés kezdetét, s ezen npon kezdődött meg települések közötti sokrétű és színes munk. Csorvás és Diószeg városok z előzetes tárgylások és z ddigi kulturális kpcsolt erősítése érdekében ugusztus 28án láírták z együttműködési megállpodást zzl szándékkl, hogy kultúr, sport, turisztik területén, vlmint gzdsági együttműködést is figyelembe véve megtöltse eredményes munkávl közös kpcsoltot. Továbbá két ország közös céljánk érdekében nemzetek együttélése során kultúr, trdíció és z identitás ápolv legyen. Az elmúlt tíz év során mindkét településen, különböző területeken megvlósultk megállpodás célji. Nem csk ppíron létezett z együttműködés. Az önkormányztok közös gondolkodás, kulturális csoportok, sportolók, fitl, idősebb csoportok is szerveztek tlálkozókt. Kölcsönös üdülések és tlálkozások szervezése során számos bráti kpcsolt jött létre. Ngyon jó brátságok lkultk ki egyes csládok között is. A mi npig is ellátogtnk egymáshoz és közös progrmokt szerveznek. Elsősorbn kultúr z, mi két település közötti együttműködés erőssége. Minden évben kölcsönös részvétel kulturális progrmokon erősítette z emberi kpcsoltokt. Civil szervezetek is ugyn úgy együttműködnek. Ngyon intenzív z együttműködés horgász egyesület, nyugdíjs klub és fitlok között. A tűzoltók, citer együttesek is erősítették két település hírnevét. A Csorvási Szlovákok Egyesületének tgji, vlmint Kisebbségi Önkormányzt is megtett nnk érdekében mindent, hogy nyelv ápolás és z identitás megerősítése mindkét településen erősödjön. A Csemdok és Pro Urbe, vlmint Szlovák Kisebbségi Önkormányzt és Csorvásik Bráti Társság kölcsönös látogtások során számos eredményt értek el különböző területeken. Közös progrmok, kölcsönös látogtások gzdsági együttműködést is erősítették. Örömmel tölt el, hogy sikerült kiszélesíteni kulturális kpcsoltokon kívül két település lkosi közötti kölcsönös látogtásokt minden évben. A látogtások megmuttták zt, hogy úgy kulturális csoportok, gyermekek és minden generáció jól érzik mgukt mindkét településen. Számos emléket őriznek. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjk mindenkinek, ki z elmúlt tíz év során segítette munkánkt. Oslv 10. výroči podpísni dohody o spolupráci 28. ugust 1999 s Čorváš dostl do dejín, to spoň z dvoch príčin: v tento deň strostovi obce Čorváš slovenského Sládkovičov, Menyhért Szilágyi Kornel Somogyi podpísli dohodu o spolupráci, v tento deň zčínl 10 ročná, veľmi frebná pestrá prác. Obce Čorváš Sládkovičovo n záklde predchádzjúcich rokovní ndvizných kultúrnych stykov, dň 28. ugust 1999, podpísli Dohodu o spolupráci v oblsti kultúry, športu, spoločenských stykov, turistiky, hospodárskej spolupráce v oblsti plneni spoločných cieľov oboch štátov spolužiti národnostných menšín, zchovávni ich identity, kultúry trdícií. Počs uplynulého desťroči jednotlivé oblsti dohody boli nplnené skutkmi z oboch strán. Dohod existovl nie len n ppieri. Orgnizovli s prvidelné stretnuti smosprávnych orgánov, kultúrnych folklórnych skupín, skupín mldších strších športovcov, stretnuti mládeže. Spoločne s orgnizovli rekrečné pobyty obyvteľov združených obcí, le počs uplynulých rokov spolupráce s vytvorili veľmi dobré priteľské vzťhy medzi jednotlivými rodinmi oboch obcí, ktoré s prvidelne nvštevujú uskutočňujú spoločné progrmy. Njsilnejším putom, ktoré spáj družobné obce, s stl kultúr. Kultúr menšín le j štátotvorných národov s prticipuje n všetkých spoločných kciách počs celého rok, rok čo rok po celú dobu spolupráce. Civilné orgnizácie oboch obcí tkisto spoluprcujú. Npríkld veľmi bohtá je spoluprác medzi rybárskymi, dôchodcovskými mládežníckymi orgnizácimi. Požirníci le j citerová skupin posilnil povesť obidvoch obcí. Členovi Spolku čorvášskych Slovákov tk ko j menšinová smospráv vykonli v záujme Remélem, következő tíz év is hsonlón mozglms és ochrny menšinových jzykov, posilneni identity élményekkel gzdgon fog eltelni. Szívből kívánom v oboch osdách veľ. Zo Sládkovičov spolky Csemdok, Pro Urbe z Čorváš slovenská menšinová mgmnk és mindnyájuknk.

2 2. oldl smospráv, Zväz priteľov obce Csorvás tiež úzko spoluprcovli mli veľmi pekné výsledky n rôznych polich. Spoločné progrmy, vzájoné návštevy j hospodársku spoluprácu posilnili. Potešením je že došlo k rozšíreniu kultúrnych stykov, ko j k vzájomnej návšteve obyvteľov obidvoch osád, ktoré s konli kždý rok. Ukázlo s, že návštevy orgnizácií, kultúrnych spolkov, ko zbližujú deti všetky generácie. Kždý má krásne zážitky, vždy s cítili u toho druhého veľmi dobre. Dovoľte mi vysloviť vďku kždému, kto počs uplynulého desťroči nám pomáhl v nšej spolupráci. Dúfm, že nsledujúcich desť rokov budú približne tké rušné bohté n zážitky, ko predošlé obdobie. Preto uplynú určite veľmi rýchlo. Zo srdc si to želám želám to j všetkým nám. Gyimesiné Hugyik Erzsébet 60 esztendő után A Csorvási I. sz. Állmi Áltlános Iskol képen láthtó m is fitlos egykori tnulói z es tnévben fejezték be z áltlános iskol 8. osztályát ugusztus 8án 60 esztendő elteltével köszöntötték egymást zon z osztálytlálkozón, mely igen ritk település életében. A tlálkozór hozták mgukkl zt z EMLÉKLAPOT, mellyel 1949ben elindultk rögös úton. Érdemes idézni, hogy z kkori stílusbn hogyn foglmzták meg gondoltikt: Nehéz elválnunk, mert iskolánk újjáépítéséért folyttott eredményes hrcunk, munkversenyek nemes küzdelmei, vlmint diákélet sokszor feledhetetlenül víg percei 4 év ltt egybekovácsoltk bennünket. A szeretet erős száli fűznek egymáshoz és iskolánkhoz, hol munk megbecsülésére, s közösségi érzésre neveltek bennünket. Legyünk büszkék rr, hogy mi vgyunk csorvási I. sz. Állmi Áltlános Iskol első kirjzott nyolcdikosi, s egyben z országépítés, szebb, boldogbb jövő letéteményesei. Ne feledkezzünk meg iskolánkról, áldoztos lelkű nevelőinkről, különösen szeretett igzgtónkról és osztályfőnökünkről A stílus m szoktln, de gondoltok igzk. A 60 évvel ezelőtt kirjzott nyolcdikosok kiváló szkemberekként, gondos szülőkként igzi letéteményesként hurcolták z országépítés terheit, példát muttv mi fitloknk is. Kedves ifjú szívű egykori diákok! Ünnepeljenek még sokszor egészségben, szeretetben, emlékezve zokr szép diákévekre, melyek 60 év után is összehozták Önöket. Szilágyi Menyhért Polgármester Ki pletykál? Széles csorvási htár, mgm leszek benne betyár, mégsem leszek Bkos ktonáj! Ismétli, dúdolj, mgánk, z korosbb ember, ki, hozzávetőlegesen, Kismjor és Rudolfmjor htárán álldogál, szemlélődik, emlékezik, mint nnk idején, 60s évek elején, leszerelés után. Akkor még közeliek voltk ktondolgok. Vlmi prücök lehetett közte és z illusztris hdngy között, s váltott ki ezt nótát, de tény, tisztnek sikerült mgát eléggé megutálttni. Tlán, ezért nem válllt leszereléskor tovább szolgáltot lárendeltként kiskton. Szeretett cikizni szkszprncsnok, nnyir, hogy több évtized után sem törlődött ki z emléke z gyvelő szürke állományából. Pedig seregben több, feledhetetlen, példásn ktonás, ngy tudású, egyben emberséges feljebbvlór, elöljárór is gondoltk, felidézve neveiket, volt ktontárskkl. Viszont, civilben, vissznézni, mégis kellemesebb, közben átélni szbdságot, mint most is, nyugdíjsként, mikor z emlékezet már ngyobb területeket fog át. Ami, nem egyszer észrevehető, hézgosbb is. Selejtez z idegrendszer. Járt erre többször, gyermek korábn szülőkkel, útbn kiscsorvási rokonokhoz. Szépek voltk keresztszülőknél eltöltött npok. Játszottk rokon gyerekekkel, Hugivl, Bátyóvl. Keresztny kíséretében elmentek z Almádymjorb, fürödtek medencében, tóbn, úszttták kutyát is, irigyelték, nem merül el vízben. Gyűjtötték gyékény buzogányit z érprton, szívogtták z éles nád ejtette fájó sebeiket. Így jár, ki sárkányt kr készíteni. Itták frissen fejt tejet, ették finom csirke vgy glmbpprikást, után túrós lepényt. Aztán, legény fejjel, mikor már kiismerte mgát tnyák között, jött segíteni munkábn disznóvágáskor, köszöntőt mondni névnpokon, krácsonykor, újévkor, s látogtób, ktonruhábn, szbdság lklmávl. Itt, hol kisvsút Rudolfmjor felé fordul, jól át lehetett tekinteni tnyvilágot, de már, némelyiknek, csk helyét, nevét keresi. Blr volt Koszntny, sok, vidám kisgyerekkel. Jobbr, dűlő elején, Trkó bácsi állított meg. Megnézte rjt z egyenruhát lposn, elmondt, ő is teljesített szolgáltot, z oroszok bejövetele előtt. Az út másik vége felé lkott Ignác bácsi, hogy mondt, németesen, Alfréd Ignác

3 3. oldl Povdevcsek. Ő osztrák volt, Vorlbergben született, svájci htárhoz közel. A háború ltt, Jászberénytől nem messze, egy tnyábn levetette német egyenruhát, gzdáknál dolgozott évekig, itt is, ott is. Vándorolt, megállpodott, hol munkát, szállást kpott, s nem kérdezték, honnn jön. Évek múltávl, Csorvásr került. Gzdáknál, mjd tszben tlált megélhetést. Sok év után, ünnepség keretében, tnácsházán megkpt mgyr állmpolgárságot. Bizlmsn zonbn elmondt: Hzmegyek még egyszer! Végül csorvási föld fogdt be, dott végső nyughelyet. A Telefonosdűlő srkán élt csládjávl, mindig éber Kczkó bácsi. H éjjel ugtott kutyáj, zseblámpát vett elő, világított, figyelte, ki jár erre? Jól ismerte tnítónőt, Ssvári Mrgit nénit, mesélt ról. Ő mjorbn tnított, szerette z itteni gyerekeket. Tlán 1948bn, beteg lett, ngyon megviselte z édespj elvesztése, ki belehlt z órás műhelye állmosításáb. Orosházár költözött, szppnfőző mellett lkott. A vsúton túl, Szőlőben. Ott tlálkozott lklom dtán, vásárló, cserélő csorvásikkl. Nyugdíj mellett tnítgtott, tlán 60s évek közepén hunyt el. A Telefonos másik oldlán állt Sznopek, Mczák, kissé messzebb Mns tny, s kóbor Szbó bácsi otthon. Ő, rgdvány nevét zért kpt, mert hol itt, hol Kondoroson trtózkodott, kóborolt. Mind két htárbn volt tnyáj. Ezt hsznált ki tsz szervezéskor. H látt közeledni z gitátorokt, kivezette z istállóból lovát, mint befordultk, hs lá cspott. A ló megugrott, vágttott, Kondoros irányáb. Elszldt, megyek után! Fképnél hgyt közös gzdság szervezőit. Végül, mégis láírt belépést. Közel Gyomiúthoz, jvított cipőket, csizmákt, mesterük, Fehér bácsi. Különben ezen z úton vonultk erre z oroszok 44ben. Keresték köves utt, mert térképük szerint, itt mkdám burkoltúnk kell lenni. Az igz, tlán 1938bn feltöltötték, de munk bbn mrdt, pénzt elvitte háború. Már, hogy mesélték. Aztán Fehér kocsm, tovább hldv Popovics főjegyző tnyáj, távolbb z iskol, kör, miből tsz irod lett. Beljebb, míg állt, kereszték tnyáj. S bizony, még jó pár. Ide jött, hívták 1963 februárjánk elején. Üzenték, feltétlenül jöjjön ki! Várják! Igyekezett, biztosn fontos. A tnyán, konyháb lépve meglepődött. Azt hittük, már nem jössz! fedte meg, tettetett zsörtölődéssel keresztnyj. H már itt vgy, zért éppen bejöhetsz, de vissz is fordulhtsz!! Ezen jót derültek, összecsókolództk csláddl. Kbátozz le, djtok néki egy széket, mert még elviszi z álmunkt! Akkor meg mi lesz velünk estére? Nevettek z ötleten, átdt z édesnyj áltl küldött csomgot, kedvesen vidámn társlogtk Később kiderült jókedv ok. Zárszámdás vn, most elfogdhtón fizet tsz! Este vcsor körben! Vihetünk vendéget! Eljössz te is! Ott helyed! Jól esett hllni vidámság okát, zt, hogy hívják, osztozzon z örömükben. Dél táján ebéd, mjd, Akkor hogy vgytok? Beszélgetés csládtgokkl, ngypávl, pávl, unoktestvérekkel. Viszont, meglepő volt, Hugi, délután, felnőttesen, kezelésbe vette. Okított z itteni szokásokr. H körhöz érünk, ne csk z ismerősöknek köszönj! Itt, sokn tudják, hogy hozzánk trtozol! Elvárják! A legényekkel fogj kezet! A lányokt, fitlsszonyokt ne bámuld meg, mindenkinek vn párj, nem veszik jó néven. Vcsor után tánc lesz, mjd megmondom, kit kérhetsz fel! Menysszonyt, fitlsszonyt ne próbálj! Úgy sem megy el, te mrdsz szégyenben! És tisztességesen táncolj, ne ugrálj összevissz! Itt nem szeretik bohóckodást! Trtsd be z illemet, lányt nem hozhtod hírbe! A lábdon bkncs? A Bátyus d egy félcipőt! Nem merül el hóbn, trktor letpost!ennyi eligzítás után már várt tlálkozást rég nem látott kiscsorvásikkl. Közeledett z este, mikor elindultk. Látszott, több irányból jönnek, tgok, meghívottk, sokn. Széles, ngy htár, Cukros, Szenes, egészen Szénásig. Az érkezők köszöntötték egymást, férfik kezet nyújtottk, váltottk néhány szót. Bent ngyteremben terített sztlok. Helyet tláltk, nézelődtek, keresték közelebbi ismerősöket, integettek egymásnk. Megtelt terem, z elnök köszöntötte megjelenteket. Rövid beszédet mondott, végül jó étvágyt kívánt. A Csorvásról vló Gyurovszki István és bndáj kézbe vette hegedűt, vonót, zeneszó mellett bevonultk felszolgálók. Bográcsos mrhpörkölt, igzán jól sikerült. Bátyus hozt bort, Ap szólt: Egészségünkre! Kezdett lkulni jókedv, mikor zenekr rázendített: Most kezdődik tánc!! Hugi nézelődött, mjd hirtelen szólt: Azt kislányt felkérheted! Azt brnát! Szemével egy sztl felé intett. Od nézett, megállpított, ismeri csládot, de lánnyl még nem tlálkozott. Viszont, h küldik, nem ijed meg egy kis tánctól, és, főleg, hogy látt, egy csinos, szép brnától! Köszönt, felkérte, bemuttkozott, járták csárdást, tngót, keringőt, hogy többiek. Tud táncolni, állpított meg mgábn. Több szám után szünetet trtott zenekr. Leültek egy üres sztlhoz, nem trtott illőnek, hogy helyre vigye, zt gondolnák, kellemetlen társság. A lány kedves volt, jól lehetett vele beszélgetni. Tláltk több közös, szórkozttó témát, de hirtelen zvr támdt teremben. Egy kis csoportot kituszkoltk z jtón, keresztpjához egy fitlember sietett, szólt, gyorsn kimentek teremből. Mjd Bátyus is. Elnézést kért kislánytól, megnézi, mi történik csládtgokkl, követte kiármlókt. Kint vártln kép fogdt. A kör előtt, egy trktor vájt keréknyombn feküdt, hnytt, egy férfi, térdelt rjt egy másik, ki öklözte, verte száját, tisztességesen! Nézte küzdelmet, mjd mellé lépett z unoktestvére: Te hol voltál? Bent, teremben. Táncoltm, mjd beszélgettem kislánnyl! Azt mondták, téged vernek! Látod, hogy itt vgyok! Közben keresztpj széttolt bámészkodókt, leemelte z

4 4. oldl öklözőt. Mit csinálsz? Leszámolok! Lezárom z ügyet! Többet nem fog hzudozni! Azzl öklözött tovább! A nykát zért engedd el! Megfulld! Nem kár érte! válszolt hrcisn, elhelyezve egy ütést, kivételesen jobb szem lá. De lecsuknk mitt! Még egy búcsúököl: Ezt ne feledd! s vége mszek ügyzáró rendezvénynek. A nézőközönséggel visszsétáltk terembe. Bent kereste kislányt, elmondt mi történt. Vlhogy zonbn lecsendesedett hngult, főleg, mert keresztny kidt z utsítást: Indulunk! Visszkísérte szép, csinos brnát helyére, megköszönte táncot, elbúcsúzott, rokonitól, z ismerősöktől is. Kint csípett február elejei hideg, ropogott hó, nem volt ngyon sötét. Átmentek játszótéren, hzfelé vették z irányt. A keresztpjához lépett. Ezek, ott z előbb, miért verekedtek? kérdezte. Tudj csud! hngzott tömör válsz. Mjd Hugi sodródott melléje. N, tetszik kislány? Úgy hngzott, minth nyiltkoztot várn. Szép, csinos, beszédje lpján okos is! De nem ismerem közelebbről! A kondorosi htárból vló, ngyon rendes csládból! Ap munktárs ángyikájánk lány. Jó, hogy felkérted, nem untkozott, elmondhtj, volt táncos. És megtisztelted csládot. Nem árult petrezselymet, Kiscsorváson! H gondolod, szólhtok neki, nincs udvrlój! Hirtelen megértette: Ezért kellett feltétlen kijönni! Tláltk egy ígéretes kislányt! Nősíteni krják! Nem rossz gondolt. Biztosn jó feleség lenne! De tnyához értek, beszélgetés bbmrdt, keresztny beosztott, ki, hol lszik, ztán: Jó éjszkát! Másnp ngypávl beszélgetett, több mindenről. Kíváncsi lett véleményére: Kik verekedtek, miért, mi z ok? Hugink miért fontos közvetítés? A válsz rövid, egyértelmű! Tudod, itt, Kiscsorváson, legyen z netán férfiember, vgy kár sszonyszemély, nem pletykál! Amúgy mi újság flubn? Otthon? Megértette, ez z ügy nem tém, z emberek személyes dolg, Csorvásnk ezen részén, nem trtozik másr! Nem szokás közhírré tenni! Úgy is viselkednek, s zt el is várják! Aki megsérti, zon keresztül néznek, kerülik társságát. /Vgy megöklözik?/ Délben ebéd, mjd keresztnyj csomgjávl kezében, délután: Viszontlátásr! Gyere minél hmrább! Útközben nézelődött, látogtás emlékével, szépnek látt htárt is. Márciusbn zonbn munkhelye iskoláb küldte, mjd áthelyezték városb, így nősülésre nem gondolhtott, sjnos, elszállt egy lehetőség. Mégis, nnyi év után, szívesen gondol hjdn volt történetekre, htárbéli ismerősökre, szép, csinos, okos brn kislányr, jó táncosr, m már biztosn ngymmár. NgyPál Andor Rendőrségi bemuttó, gumivár, lovglás röviden és tömören ez 2009es Szbdidőtábor, melyet idén már kilencedik lklomml rendeztünk meg június között. Az idei tábor helyszínt illetően rendkívüli volt. A korábbiktól eltérően ugynis nem z István király úti hnem z Arny János utci áltlános iskol udvrán vertünk tábort. A hét folymán három cspt versengett pontokért és heti elsőségért: 51es körzet, Micimckó és Rosszcsontok. A csptok összetétele vegyes volt, óvodások és iskolások közösen vetélkedtek. A hét elején z időjárás kicsit megtréfált minket, de gyerekek ennek ellenére is ngyon jól érezték mgukt. A heti progrm igen zsúfolt volt. Hétfőn táborlkók nevet dtk csptuknk, cstkiáltást írtk, mjd kezdetét vette heti versengés. Délután bűvész vrázsolt el minket látványos produkciójávl. A hét második npján helyi rendőrőrs két körzeti megbízottj Molnár László és Vrg Blázs trtott elődást helyes közlekedésről. A rögtönzött tnór után gyerekek beülhettek járőrutób, felvehették golyóálló mellényt, megfújhtták szondát. Szerdán délelőtt ovisok és iskolások egyránt érdeklődve hllgtták védőnők elődását káros szokásokról és z elsősegélynyújtásról. Ezt később gykorltbn ki is próbálhtták. Délután templom előtti lezárt útszkszon Seres István gépjárművezető okttó vezetésével kerékpáros vetélkedőn mérték össze képességeiket csptok. A csütörtöki np igen zsúfolt volt. Délelőtt gylog mentünk ki z Eszter tnyár. Itt minden gyerek lovgolhtott, megnézhette háziálltokt, játszhtott z udvrbn. Délutánr zonbn délelőtti fárdtság elmúlt, mert egészen hzmenetelig ugrálhttk gumivárbn. A hét utolsó npján gylogtúrár mentünk Homokbányához. Mjd elérkezett tábori hét fénypontj z éjszki porty és tábortűz. A csptok zseblámpávl és térképpel kezükben vágtk neki három állomásból álló túránk. Miután minden gyerek visszért z Új iskol udvrár, meggyújtottuk tüzet és kört lkotv énekeltük táborbn tnult dlokt. Jövőre kerek évfordulót ünnepel Szbdidőtábor, 10 éves lesz. A jubileumi tábort reményeink szerint már egy megújult és korszerű iskol udvrán állíthtjuk fel. Az zonbn biztos, hogy z évfordulóhoz méltón z egész héten progrmok sokság várj mjd z érdeklődőket. A hét utolsó npján pedig fergeteges bulivl ünnepeljük születésnpost! A 2009es Szbdidőtáborhoz nyújtott támogtást köszönjük COOPnk CBAnk Kenyérgyárnk és z Építőmester Bt.nek Végezetül pedig szeretném megköszönni szülőknek zt, hogy nygilg hozzájárultk gyermekük trtlms, egy heti táborozásához. A táborozók nevében: Kocsisné Popol Ágnes

5 5. oldl ÉRETTSÉGI CSORVÁSON májusjúnius hónpjábn zjlott Báthori István Középiskol és Szkiskol Csorvási Tgintézményében z érettségi vizsg. Hllgtóink ngyon készültek z érettségire, mindent meg is tettek sikeres vizsg érdekében. A vizsgbizottság elnöke nyitó értekezleten Mdách Imre szvivl buzdított tnulókt: Mondottm, ember: küzdj és bízv bízzál!. A küzdelemnek meg is lett z eredménye: 30n vették át június 24én középszintű érettségi bizonyítványukt. Joggl büszkék rá, hiszen ngyon sokt dolgoztk érte. A 12.A osztály tnulói szkmunkások, főleg kereskedelemben, szolgálttásbn és z egészségügyben dolgoznk. Szorglms, jó osztályközösséget lkottk, kitrtásukkl példát mutttk z őket követő évfolymoknk. Pozitív volt z osztály célrtörő mgtrtás, tnuláshoz vló viszony, hogy fársztó npi munk után is rendszeresen iskoláb jártk, felkészültek tnórákr, beszámolókr, vizsgákr. Több hllgtó munkhelyének megőrzése függött z érettségi bizonyítvány megszerzésétől, s ez tény még inkább ösztönözte őket tnulásr. Tisztábn voltk zzl, hogy m már z érettségi z áltlános műveltség feltétele. A szktnárok lelkiismeretes munkájánk köszönhetően hllgtók megszerették tnulást, többen is jelezték továbbtnulási szándékukt főiskolán vgy érettségihez kötött szkképzésen. Az érettségi eredményük bizonyítj, hogy z iskolánkb ngyon különböző lpokkl beirtkozó tnulóknk sikerült tudásbeli hiányosságikt bepótolni, egymáshoz felzárkózni. Folymtosn segítették egymást, igényelték felzárkózttó, gykorló órákt. A siker mindenkié, de néhány tnuló kiemelkedően sikeres volt, őket vizsgbizottság dicséretben részesítette: Belák Anikó, Seresné Sztmári Ildikó, Szbó László, Vági Ádám. Köszönet illeti Csorvás Város Önkormányztánk Képviselőtestületét, Báthori István Középiskol és Szkközépiskolát, és SZILTOP Nonprofit Kht.t, kik biztosították itt helyben lehetőséget tnulásr; köszönet tnároknk, kik nemcsk tudást dtk át, de emberséget, megértést is tnulhttk tőlük. És köszönet illeti hllgtók csládját is, kiknek szeretetére, türelmére is szükség volt z évek folymán. Érdekes véletlen, hogy Csorváson éppen 40 éve, 1969ben érettségizett gimnázium első osztály, kik szeptember 12ére szerveznek tlálkozót. Iskolánkbn ez volt z első érettségi vizsg, érthető, hogy ngyon fontosnk trtottuk z eredményes részvételt, hiszen szeretnénk jövőben is újbb évfolymokt indítni. Környékünkön is sok nehéz körülmények között élő fitl, kiknek mi intézményünkben nyílik lehetősége továbbtnulásr, z érettségi bizonyítvány megszerzésére. Mczák Mári tgintézmény vezető ÉRETTSÉGIZZEN VAGY SZEREZZEN SZAKMÁT ESTI TAGOZATON CSORVÁSON! A Báthori István Középiskol és Szkiskol Beirtkozási időpontok: Csorvási Tgintézménye felvételt hirdet 2009/2010. tnévre, felnőttek számár esti tgoztú gimnáziumi és július szkközépiskoli okttásr ugusztus ugusztus Pótbeirtkozás: szeptember Válszthtó OKJs szkképesítések: Logisztiki ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Pénzügyiszámviteli ügyintéző Gzdsági informtikus Műszki informtikus A beirtkozás helye: Csorvás, Petőfi u. 12. (Új iskol emeletén) További felvilágosítást kérni z telefonszámokon lehet: lábbi vgy

6 6. oldl SZOCIÁLIS NYÁRI ÉTKEZTETÉS GAZDANAPI BEHARANGOZÓ Idén, immár 8. lklomml kerül megrendezésre már ngy hgyománnyl rendelkező Csorvási Gzdnp, szeptember 1112én. Pénteken már jól megszokott és igen közkedvelt tökfrgás, tökös felvonulás és tvlyi évhez hsonlón fosztókázás teszi színessé progrmot. Szombton várvvárt fogthjtó verseny kerül megrendezésre, melynek szüneteiben lovs bemuttók lesznek. Ezen kívül hgyományőrzés, vetélkedő, gyermek népi játékok teszik még izglmsbbá és érdekesebbé npot. Az eddigi pozitív visszjelzéseknek köszönhetően, idén újr lesz flvédő kiállítás, melyhez bemuttni szánt drbok bejelentését várj Győri Istvánné, Csorvás, Kton u. ½, telefon: 66/ Amennyiben felkeltette érdeklődését z lábbi progrmterv, z előző évek rendezvényeiről képek megtekinthetők, z Egyesületünk honlpján: Szeretettel várunk minden érdeklődőt, és mivel ezen rendezvény nem szponzorok áltl támogtott, hnem csorvási lkosság összefogásából született. Így mind nygi, mind tárgybeli hozzájárulását örömmel fogdjuk. Az dományokt gyűjti: Gergelyné Fülöp Iboly, minden np délután 1318 ór között Rákóczi u. 39. szám ltt (Rendőrség mellett) telefon: A Fogászton Dr. Bárány Mgdoln Köszönjük, hogy idén ismét közös erővel, Mindnnyiunk örömére, újr megvlósul Dr. Orgován István Gzdnp! Ifj. Bárány László gyámügyi ügyintéző vezetőségi tg Települési önkormányztunk ez évben is állmi hozzájárulást igényelhetett és igényelt szociálisn rászorult gyermekek nyári étkeztetéséhez. Az önkormányzt válllt nyári étkeztetésre meghtározott időszkbn folymtosn npi egyszeri meleg étel biztosítását, illetve melyik szülőknél rr merült fel igény, ott hideg élelmiszer csomg formájábn támogttuk z rr rászoruló csládokt. A szociális célú gyermekétkeztetés fedezetét jelentő állmi hozzájárulássl rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és z lcsony jövedelmű csládból szármzó gyermekek jutottk npi egyszeri étkezéshez. Az igényeket gyermekjóléti szolgált közreműködésével mértük fel. Első lépcsőben 79 cslád kpott összesen 92 dgot, mjd nyár folymán még további kpcitás felhsználásr kptunk lehetőséget, és ezáltl további 18 cslád 20 gyermeke számár tudtuk biztosítni szociális étkeztetést. Ily módon összességében július 15. npjától ugusztus 31. npjáig 112 gyermek kpott és kp jelenleg is támogtást. A támogtás egy npr fordíthtó összege 370, Ft/fő, összesen Ft ilyen irányú támogtásbn részesültünk. Megemlítendő még, hogy Mgyr Ökumenikus Szeretetszolgálttl évek ót jó kpcsoltot ápolunk, és köszönettel veszünk tőlük minden segítséget. Ez évben május 27én z ő feljánlásuk jóvoltából osztottunk ki 300 rászoruló csorvási csládnk szárz élelmiszer csomgot. Az idén elbllgott diákok névsor 8.A O. főnök: Kovács Irén Bbinyecz Leil Gjdács Krisztin Jkb Inez Jonovics Pál Klyucsik Dániel Kun Zoltán Lipták Alexndr Mngru László Márt Dávid Mitykó Krisztián Órás Gergő Plotás Ádám Slgvárdi Norbert Szbó Rék Szbó Zsnett Uhrin István György Vrg Hjnlk Zsingor Mgdoln Heller Zsolt Hetényi Tíme Kis Vivien Kitti Koszn Bence Kovács Alex 8.B O. Főnök: Kovács Zoltán Mnsáné Mkr Mári László Bettin Bkos Tmás Lukács Kálmán Brnyi Szbolcs László Mglóczky Renát Béres Dór Mjor Alexndr Bogár Edin Németh Viktor Boll Zoltán Pogonyi Nór Brun Tmás. Rácz Tmás Albert Csvnyák József Péter Slk Róbert Csjáki Anikó Szbó Zsuzsnn Fekete János Uhrin Dávid Várdy Enikő Akikre büszkék vgyunk: Gjdács Krisztin Németh Viktor

7 7. oldl MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves csládját, ismerőseit ugusztus 20án Állmlpító Szent István királyunk ünnepén rendezendő ünnepi progrmokr. Progrm: 9 ór: Kiállítások megnyitój Békés Megyei Képzőművészek Egyesületének kiállítás Művelődési Ház glériájábn 10 év képekben: Csorvás Diószeg testvértelepülési együttműködés képes dokumentációi színházteremben 10 ór: Ünnepi képviselőtestületi ülés A csorvási és diószegi képviselőtestületek tlálkozój bból z lklomból, hogy 10 esztendeje írtuk lá testvértelepülési megállpodást ór: A Csorvási Szlovákok Egyesülete áltl dományozott tábl vtás 10 éves együttműködés emlékére 17 ór: Kenyérszentelés rómi ktolikus templombn 18 ór: Ünnepi műsor Szbdság téren : A csorvási mtőr népzenei együttesek műsor : A diószegi vendégek verses, zenés, énekes műsor 1945: Vrg Zoltán önkormányzti miniszter ünnepi köszöntője 20 ór: A Csorvási Ifjúsági Zenekr és Mjorette csoport elődás 21 ór: AD Stúdió szórkozttó műsor 22 ór: Tűzijáték Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Szilágyi Menyhért polgármester

8 8. oldl A CSORVÁSI SK. NB I/BS NŐI KÉZILABDA CSAPATÁNAK 2009/2010. ÉVI BAJNOKSÁG ŐSZI MENETRENDJE Ford. Időpont vsárnp szombt szombt szombt szombt vsárnp szombt szombt szombt vsárnp szombt szombt szombt Felnőtt kezdés 16,00 ór 18,00 ór 16,00 ór 14,30 ór Ifjúsági kezdés 18,00 ór 16,00 ór 18,00 ór 12,30 ór Csptok CSORVÁS GYÖNGYÖSI FKK HAJDÚNÁNÁS CSORVÁS CSORVÁS GYULA BŐCS CSORVÁS CSORVÁS BP. SPARTACUS OROSHÁZA CSORVÁS CSORVÁS SZEGED TÖKÖL CSORVÁS CSORVÁS CSÖMÖR FTC II. CSORVÁS CSORVÁSINÁRCS BUGYI ÚJBUDACSORVÁS CSORVÁS FŐGÁZGÁZMŰVEK A hzi mérkőzések helye: Békéscsb 2 sz. Iskol Sportcsrnok Indulási idő 11,00 ór 10,00 ór 14,45 ór 11,00 ór 08,30 ór Kézilbd szkosztály A CSORVÁS SK LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 2009/2010. ÉVI BAJNOKSÁG ŐSZI MENETRENDJE Ford Időpont szombt ór szombt ór szombt ór vsárnp ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór szombt ór Csptok CsorvásSrkd FüzesgyrmtCsorvás CsorvásKöröstrcs KétegyházCsorvás CsorvásBékésszentndrás DombegyházCsorvás CsorvásKszper DévványCsorvás CsorvásMgyrbánhegyes MezőkovácsházCsorvás CsorvásÚjkígyós CsorvásTótkomlós NgyszénásCsorvás CsorvásMedgyesegyház DobozCsorvás SrkdCsorvás CsorvásFüzesgyrmt Az ifjúsági mérkőzés két órávl felnőtt mérkőzés előtt kezdődik. Anykönyvi hírek Születések: Buruzs Szilárd és Gáspár Tünde fi Szilárd Richárd Frks Sándor és Szbó Gyöngyi fi Sándor Rómeó Hlász László és Cséke Erzsébet leány Anett Adél Hudák Blázs és Bíró Szilvi fi Rómeó Keresztes Csb és Szigeti Anit fi Dominik Zsdony Zsolt és Zoltán Annmári leány Annmári Hlálesetek: Bencsik András (1925), Bús István (1923), Erdélyi József (1923), Gécs János (1925), Gyrmti Béláné (Búzás Erzsébet 1924), Hlász Kálmán István (1944), Jkucs János (1934), Mocsári Miklós (1930), Nyári Antlné (Kerekes Erzsébet 1933), Prj Pál (1941), Seres Ferenc (1923), Szbdos Mihályné (Tóth Mári 1939), Szbó László Gyul (1949), Szli Sándor (1959), Tóth Imréné (Fzeks Etelk Jolán 1928), Viczián Jánosné (Ppp Gizell Gbriell 1943),

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA 4. ugusztus., péntek PAFCPÉCS ugusztus., PÉNTEK, 9 ÓRA PANCHO ARÉNA Dnilovics Gohér Hudák Mkri Az OTP Bnk Lig. fordulójábn negyedszer lép pályár Puskás Akdémi FC z áprilisbn átdott Pncho Arénábn, hol első

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra.

Patent. FüZeSaBOny VÁROS és térségének lapja. I. évfolyam 3. szám 2015. július. Pályázati siker régi álom vált valóra. Szívünk délutánj Dr. Czurig István krdiológus professzor - Füzesbony város díszpolgár - mgángyűjteményéből rendeztek kiállítást Közösségi Házbn. Mindegyik lkotás z emberi szívet ábrázolt. Búcsú z lm Mtertől

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

A kormány első munkaülése

A kormány első munkaülése A kormány első munkülése A román kormány szombton megtrtott első munkülését. Az ülésen jelen levő Ion Iliescu, Nemzeti Megmentési Front Tnácsánk elnöke utlt zokr főbb feldtokr, melyek ebben z időszkbn

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft TWR fénycstorn bruttó 105 232 Ft TWR 0K10 2010 Fénycstorn Egy lámp, melyben Np villnykörte Beépítésre kész csomgbn Ablktln helyiségekbe Kb. 6 m²-t világít meg Fénye egy izzó 13-szoros* A fény 98%-át továbbítj

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

Fagor beépíthetõ mosogatógép

Fagor beépíthetõ mosogatógép 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05. 12:46 Pge 2 H A S Z N Á L A T I 2LF-065 IT Ú T M U T A T Ó Fgor beépíthetõ mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05.

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

KISMAROS] KIKIÁLTÓ. A IflsMAROs] ÖNKORMÁMZAT HIVATALOS LAPJA. ALAPÍWA 1991.BEN ;KIsMAROsKÖZsncÖlxorulÁuyZATA Elérhetóségek Postcím: 2623 : Kismos Község Önkormányzt Kismos, Kossuth Ljos utc Honlp: Kismros,

Részletesebben