FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER"

Átírás

1 FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER

2 PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 2004-ben Vezető tervező: Csb Gyul TT Építészet: Béres Gábor Régészet: Dr. Ódor János EVEEZÉSI CÍM: PÉCS, PF. 213 TE/FAX: 72 / , FAX: 72 / E-MAI : MŰTEREM: PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 12.

3 KUTURÁIS ÖRÖKSÉGVÉDEMI HATÁSTANUMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜETI RÉSZ FÁCÁNKERT Készült: Fácánkert településrendezési tervéhez Megrendelő: Pécsépterv Kft. Készítette: Ódor János Gábor november 22.

4 Régészeti htástnulmány Fácánkert község közigzgtási területéről A tnulmány célj Fácánkert Község Önkormányzt jogszbályi előírásoknk megfelelően hosszú távr szóló Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez évi, kulturális örökségvédelemről szóló, XIV. tv. 66. (2) bekezdés lpján kulturális örökségvédelmi htástnulmány szükséges, mely 4/2003. (II. 20) NKÖM rendelet 5. (2) bekezdésértelmében z évi, épített környezet lkításáról és védelméről szóló XXVIII. tv. 9 (3) bekezdése lpján véleményezésre megküldendő tervek kötelező látámsztó munkrésze. A jelen régészeti tnulmány rendelkezésemre bocsátott térképen jelölt területeket fogllj mgáb. Jelen tnulmány szerzői jogokról szóló évi XXVI. tv. lpján szerzői jogvédelem illeti meg. A közölt dtok szerződéstől eltérő célr vló felhsználás, régészeti lelőhelyekre és régészeti érdekű területekre vontkozó dtok nyilvánosságr vgy továbbdás hrmdik fél számár csk szerző engedélyével, 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7., vlmint 47/2001. (II. 27.) Kormányrendelet szbályi szerint történhet. Törvényi környezet A vontkozó htályos jogszbályok és trtlmuk, zz régészettel érintett területeken követendő eljárás, jogok és kötelezettségek. A régészeti lelőhelyekre, régészeti kuttásr és régészeti leletekre vontkozó főbb jogszbályok listáj: évi CX. törvény, különösen múzeumi törvény évi XIV. törvény örökségvédelmi törvény évi 2. törvényerejű rendelet kulturális jvk jogtln átruházásáról 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szbálysértésekről 149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet régészeti örökség védelméről szóló Európi Egyezmény kihirdetéséről 190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet Kulturális Örökségvédelmi Hivtlról 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet örökségvédelmi bírságról 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet kulturális szkértők működési engedélyéről 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet örökségvédelmi hivtl eljárásrendjéről 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet kulturális jvk kiviteli szbályiról 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet régészeti feltárásokról 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet kulturális örökség védetté nyilvánításánk részletes szbályiról 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet kulturális örökség htósági nyilvántrtásáról 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet egyes lelőhelyek védetté nyilvánításáról 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet örökségvédelmi htástnulmányról BTK vontkozó prgrfusi (216/b, 316, 324, 325. ) Áltlábn évi XIV. törvény és végrehjtási rendeletei lpján kell eljárni. Ennek lpján régészeti területeket három ktegóriáb lehet sorolni: 1. fokozottn, vgy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 2. nyilvántrtott régészeti lelőhelyek 3. régészeti érdekű területek.

5 1.) Védett régészeti lelőhelyek esetében: évi XIV. tv. 63. (2) bekezdés ) pont A Kulturális Örökségvédelmi Hivtl (továbbikbn KÖH) engedélye szükséges védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken végzendő, 30 cm mélységet meghldó földmunkávl járó, illetőleg terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változttáshoz, munkáltokhoz. A KÖH htároztánk hiányábn semmilyen munk nem végezhető. Egyéb esetekben KÖH szkhtóságként jár el. Egyebekben mindenben z dott területre régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben ( korábbik esetében htároztbn) foglltkt kell követni és betrtni. 2.) Nyilvántrtott régészeti lelőhelyek esetében: évi XIV. tv. 11. A régészeti lelőhelyek törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk évi XIV. tv. 63. (2) bekezdés ) és (4) bekezdés ) pontji A nyilvántrtott régészeti lelőhelyeken minden eddigi hsználttól eltérő hsznosításhoz, építkezéshez, tlj bolygtásávl járó tevékenység végzéséhez KÖH előzetes (szkhtósági, feltárások esetében htósági) engedélye szükséges évi XIV. tv. 65. (1) bekezdés A régészeti lelőhelyen végzendő, és KÖH htósági, illetve szkhtósági engedélyéhez kötött tevékenységek esetén KÖH - kérelemre - köteles z elvégzendő munkák engedélyezésével kpcsoltos előzetes feltételekről 60 npon belül nyiltkozni (előzetes nyiltkozt). Az engedélyezési eljárási idő hossz mitt célszerű már tervezés előtt KÖH előzetes nyiltkoztát kérni, hogy z dott beruházáshoz, hsznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változttás, hlstó építése, stb.) hozzá fognk-e járulni, és h igen, milyen feltételekkel. Így később megvlósíthttlnnk minősülő fölösleges tervezés, illetve feltárás mitt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kikerülhető, vgy előre számíthtó lesz évi XIV. tv. 22. (1)-(2) bekezdés A földmunkávl járó fejlesztésekkel, beruházásokkl KÖH áltl nyilvántrtott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. H lelőhely elkerülése földmunkávl járó fejlesztés, beruházás költségeit ránytlnul megnövelné, vgy beruházás másutt nem vlósíthtó meg, beruházássl veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni évi XIV. tv. 22. és 23 ; 18/2001 NKÖM rendelet 14. A beruházás feltételeként dott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig beruházót terhelik, mivel z ő érdeke már ismert lelőhely megbolygtás. A régészeti feltárásr vontkozó szerződést beruházónk minden esetben területileg illetékes múzeumml kell megkötnie. Ez áltlábn megyei, egyes területeken helyi (városi) múzeum. A szerződés érvényességéhez KÖH jóváhgyás szükséges. Mgát feltárást bármelyik, régészeti feltárásr jogosult intézmény elvégezheti, mennyiben szerződő felek erről megállpodásr tudnk jutni. A feltárásr jogosult intézményeket 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 2. sorolj fel. Nyilvántrtott régészeti lelőhelyen lelőhely jelenlegi hsználti módját csk kkor kell korlátozni, h nnk folyttásától lelőhely súlyosn károsodht, vgy fennáll megsemmisülés veszélye. Ugynez vontkozik z ott KÖH hozzájárulásávl végzett tevékenységekre is: mennyiben ennek során előre nem tervezhető örökségvédelmi érdek merül fel, vgy nem várt jelenség muttkozik, végzett tevékenységet korlátozni kell. A KÖH-nek munk felfüggesztése esetén lehetősége vn kártérítés fizetésére, vgy régészeti védelem megindításár és kisjátítás kezdeményezésére évi XIV. tv ; 19/2001 Kormányrendelet A régészeti lelőhelyben, vgy leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK htály lá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását

6 eredményezi. A nyilvántrtott régészeti lelőhelyek III. ktegóriáb trtoznk, vgyis bírság kötelezettségszegés vgy károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig terjedhet. 3.) Régészeti érdekű területek, továbbá vlmely tevékenység során bárhol újonnn észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében: évi XIV. tv pont Régészeti érdekű terület vlmennyi terület, természetes vgy mesterséges üreg és vízmedrek zon része, melyen, illetve melyben régészeti lelőhely előkerülése várhtó vgy feltételezhető. Ez lpján ide kell sorolni minden tljbolygtássl járó tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugynzok szbályok vontkoznk, mint beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkl fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásbn helyi önkormányzt is feldtot kp évi XIV. tv. 24. és 25. ; 18/2001 NKÖM rendelet 15. Amennyiben ezeken nem ismert és így hivtlosn nyilván nem trtott régészeti lelőhelyeken régészeti jelenség vgy lelet kerül elő, végzett tevékenységet bb kell hgyni, és helyszín, vgy lelet őrzése mellett értesíteni kell jegyzőt, ki területileg illetékes múzeum és KÖH szkmi bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség felfedezőt, z ingtln tuljdonosát, z építtetőt és kivitelezőt egyránt terheli. A múzeum 24 órán belül írásbn köteles nyiltkozni munk folytthtóságáról. A szükséges bevtkozás költségeit (mennyiben időközben KÖH nem regisztrált lelőhelyet helyszínen) feltárásr jogosult intézmény köteles állni évi XIV. tv. 26. ; 18/2001 NKÖM rendelet 16. A korábbn ismeretlen, régészeti nyilvántrtásbn nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson kívüli felfedezőjét vgy bejelentőjét nygi elismerésben kell részesíteni, mennyiben eleget tett bejelentési kötelezettségének. A nemesfémből készült, vgy drágkövet trtlmzó lelet után kifizetendő pénzjutlom mértékét lelet nemesfém-, illetve drágkőtrtlm npi pici értékének figyelembevételével kell megállpítni. A lelőhelyekben, vgy leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK htály lá esik). 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet A KÖH rendeletben fogllt esetekben és trtlomml örökségvédelmi htástnulmány elkészítéséhez kötheti szkhtósági állásfogllásánk megdását. Ez lényegében már ismert lelőhelyek esetében ngyobb felületet érintő, 1 h területet, vgy 500 m² épület lpterületet meghldó méretű, illetve bizonyos nyomvonls létesítményekre, vízügyi létesítményekre, bánytelkekre és tereprendezésre vontkozó beruházásokr érvényes bármely területen. A tnulmány elkészíttetése beruházót terheli, készítésére nevezett rendeletben feljogosítottk válllkozhtnk. A évi XIV. tv. 66. (2) bekezdés lpján készítendő htástnulmányok trtlmi követelményeit részletesen trtlmzz 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet melléklete. Ugynezen rendelet értelmében htástnulmány régészeti szkterületi részét csk felsőfokú szkirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A htástnulmány készítője jogosultságán túl egyben nyiltkozik is rról, hogy tervezett megoldás megfelel z örökségvédelmi jogszbályoknk és htósági előírásoknk.

7 A 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti trtlmi követelmények: 1. Vizsgált (értékfelmérés).) történeti leírás, régészeti örökség Fácánkert község zon ritk Toln megyei települések soráb trtozik, melynek területéről egyetlen régészeti lelőhelyet sem ismerünk. Ez részben település viszonylg kis htárából, terület kutttlnságából (régészeti topográfi nem volt) és természetföldrjzi helyzetéből dódik. Fácánkert rendkívül fitl település, középkori mgj nincs, 19. százdbn lkult ki. A község Mezőföld déli részének középső, vízmentes területén tlálhtó. Elsősorbn ennek vízhiányos állpotnk köszönhető, hogy régészeti lelőhellyel nem rendelkezik. A szórvány, lelőhelyhez pontosbbn nem köthető tárgyk lpján, Fácánkerten leginkább különböző korú temetőkkel számolhtunk. b.) természet, táj, tájhsznált településhálózt és településszerkezeti összefüggések A település külterületének ngy része szántó. c.) településkép és utcképek Az építészeti-műemléki értékvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. d.) településszerkezet és területhsznált Az építészeti-műemléki értékvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. e.) településkrkter: telekszerkezet és telekhsznált, beépítési mód és épülettípusok Az építészeti-műemléki értékvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. f.)védettségek - régészetileg védett területek: A település közigzgtási htárin belül külön rendeletben fokozottn vgy kiemelten régészetileg védetté nyilvánított lelőhely nem tlálhtó. g.) z örökségi értékek elemzése Fácánkert területén nyilvántrtott régészeti lelőhely egyelőre nincs. h.) területhsznált és területi állpot kulturális örökség összefüggésrendszerében A jelenlegi területhsznált (mezőgzdsági művel, erdőművelés, belterület) régészeti lelőhelyeket nem veszélyezteti. 2. Változtási szándékok.) településhálózti és tájhsználti változás A megismert tervek lpján, község belterületén újbb utc, illetve teleksor kilkításár belterület nyugti felén kerül sor. Ezen kívül elsősorbn meglévő foghíj-telkek beépítésével számolhtunk, ezek zonbn ismert régészeti lelőhelyeket nem érintenek. A külterületi és zártkerti részeken tervezett művelési ágváltásr tervek szerint nem kerül sor. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, úgy ennek örökségvédelemmel kpcsoltos kihtásit szkhtóságként KÖH vizsgálj meg. b.) településszerkezeti, területhsználti és beépítettségi változás A településszerkezeti, területhsználti és beépítettségi változás nem érint ismert régészeti lelőhelyeket.

8 c.) infrstrukturális változás Erre vontkozón nincs dtunk. A várhtó fejlesztések: gáz (rákötések), szennyvíz kiépítése, utk szfltozás, televízió vgy telefon kábel árok ásás, földutk krbntrtás, szfltozás z egyelőre még nem ismert belterületi lelőhelyeket érinthetik. d.) népessség, életmód, társdlom, kultúr változás Erre vontkozón nincs dtunk. 3. Htáselemzés különböző htásterületek kijelölésével (htásvizsgált és jvsltok).) történeti településhálózti következmények Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. b.) természeti, táji htások A régészeti lelőhelyekre új természeti, vgy táji htások nem várhtók. c.) településkép feltárulásánk változási Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. d.) régészeti emlékek feltárhtóságánk, megmrdásánk, bemutthtóságánk vgy pusztulásánk lehetőségei Régészeti szempontból lpvetően fontos, hogy minden olyn esetben, mikor vártlnul régészeti lelet, vgy jelenség kerül elő, Kulturális Örökségvédelmi Hivtlt (KÖH) értesíteni kell, ez utóbbi esetben területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzmosn. Tekintettel zonbn törvényi szbályozásr, mely szerint beruházások esetében szükségessé váló régészeti feltárások költségét beruházónk kell állni, vlmint vártlnul előkerülő lelőhelyek kpcsán szükséges mentő feltárások áltl okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, nem kellően motivált felek mitt gykorltbn továbbr is számolni kell régészeti jelenségek egy jelentős részének dokumentáltln pusztulásávl. Ennek elkerülése érdekében szükséges z előrelátó tervezés, vlmint fejlesztések során régészeti pluszköltségek tervezése. A belterületi, vgy egyéb beépített területrészeken zokz építési munkáltok, melyek tljt 30 cm-nél mélyebben bolygtják (pl. ház-, pince-, vgy kerítéslp ásás, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, építés, stb.) veszélyeztető forrásnk minősülnek, ezért jövőben beépített területeken loklizált lelőhelyek területén z ilyen jellegű bevtkozásokt KÖH előzetes engedélyéhez kötik jogszbályok. A fentiek mellett bármilyen újbb beruházás (pl. lgcsövezés, melioráció, tljlzítás, cstornásás, homok-, gyg-, vgy földbányászás, mgs- vgy mélyépítés, építés, stb.) essen z bel- vgy külterületre, jelentős károkt okozht lelőhelyeken, ezért ezek tevékenységek minden esetben KÖH előzetes szkhtósági engedélyéhez kötöttek. A KÖH sját htáskörében mérlegeli tervezett beruházás és z áltl régészeti örökségben keletkező visszfordíthttln folymtok rányát, viszonyát, mjd jogszbályokkl összhngbn ezek lpján engedélyezi, kikötésekkel (pl. beruházó költségére történő megelőző feltárás vgy régészeti felügyelet elrendelésével) engedélyezi, vgy elutsítj z engedélykérelmet. A szántás különösen mélyszántás z erózióvl kiegészülve folymtos állgromlást okoz külterületen lévő, eddig még nem bezonosított lelőhelyekben. Trtós, több évtizedes ilyen jellegű hsznált során pedig teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken területeken szántóként vló hsználtot, mint z eddigi hsználti módot, z esetek többségében korlátozni ugyn nem szükséges, de jvsolt művelési ág megváltás olynmódon, hogy z

9 lelőhelyek trtós és további romlássl nem járó fennmrdását grntálj. Jvsolt gyep művelési ág és ennek megfelelően füvesítés után kszálóként vgy legelőként vló hsznosítás bevezetésének megfontolás. A gyep, rét, legelő művelések régészeti lelőhelyek állpotánk háboríttln megőrzése szempontjából kifejezetten kedvezőek. Épp ezért törekedni kell lelőhelyek loklizálását követően e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére régészeti lelőhelyeken és környezetükben. A településrendezési tervben jelenleg nem szerepelnek további, különböző célú fejlesztések. A jövőben esetleg felmerülő szándékokkl kpcsoltbn megjegyzendő még, hogy kert, szőlő, vgy gyümölcsös kilkítás, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt jelenthet régészeti lelőhelyekre nézve, ugynis szőlő és kertműveléshez, illetve z erdőgzdálkodáshoz áltlábn kpcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) lelőhelyek részbeni megsemmisülésével járhtnk. E tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. A jelenlegi területhsználtok módosításához ezért jvsolt KÖH előzetes állásfogllásánk beszerzése. Régészeti érdekű terület település közigzgtási területére eső vlmennyi vízfolyás, vgy állóvíz prtszksz, még h ezekben m már nem is tlálhtó víz. Mivel ezeken részeken lelőhelyek megléte vlószínű, loklizációjuk zonbn bizonytln, htások is nehezebben klkulálhtók. Nem tudni például, hogy egy dott területen felszín zért nem trtlmz jelenleg lelőhelyre utló leleteket, mert bolygtás nem érte el eddig z ehhez szükséges mértéket, vgy éppenséggel már teljesen megsemmisítette jelenségeket. A jelen hsználttól ezért eltérni nem kell, jelenségek, vgy leletek észlelése esetén zonbn jogszbályok áltl előírt tennivlókon túl értesíteni kell KÖH regionális irodáját is, hogy loklizáció lpján lelőhelyet fel tudj venni nyilvántrtásb. A lelőhely jellegétől függően további teendőket KÖH tudj mjd meghtározni. A mennyiben ezeken területeken belül zonosítni sikerül konkrét lelőhelyeket, zokr továbbikbn nyilvántrtott régészeti lelőhelyekre vontkozó szbályok és eljárások vontkoznk. Egy-egy ngyobb területet érintő beruházás esetén így esetleg építés (pl. z M6-os nyomvonl), zöldmezős beruházás nyomvonlánk, helyének végleges meghtározását megelőzően célszerű külön htásvizsgált készíttetése. Ez elsősorbn nem roncsoló módszerek (légifotó, terepbejárás, geofiziki felmérés) és szondázó kuttások lklmzásávl lelőhely zonosítás, kiterjedése és jellege viszonylg jól meghtározhtó. A terv véglegesítését megelőzően, sját megrendelésre készített htásvizsgált révén ugynis elkerülhető, hogy terv z engedélyeztetési fázisbn KÖH áltl elutsításr, vgy nem várt mértékben módosításr kerüljön. A htásvizsgált beruházó áltli elkészíttetését ugynkkor KÖH is elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképpen értesíteni kell KÖH illetékes irodáját. Amennyiben lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vgy jelenség, kkor korábbn részletesen leírt jogszbályok szerint kell eljárni. A lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem jvsoljuk régészeti bemuttóhely kilkításár. e.) történeti térbeli rendszerek lkulás Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, hsználti és esztétiki jelentőségének lkulás tájbn, településszerkezetben, épített környezetben, település életében Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek.

10 g.) műemlékek megújításánk és fenntrthtóságánk gzdsági esélyei Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. h.) településkrkter változásánk htási Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. i.) környezeti terhelések és z épített örökség műszki állpotánk összefüggései Az építészeti-műemléki htásvizsgált része, nem tárgy régészeti szkterületi résznek. j.) folymtok irány, visszfordíthtóság A jelenlegi károsn htó folymt (tlj bolygtás) fokoztos állgromlást jelenti lelőhelyek számár. E folymt elméletileg visszfordíthtó, vgy leglább is megállíthtó lenne, h területeken tljművelést már felvázolt módon megváltozttnák. Ehhez helyi dminisztráció (Önkormányzt), szkemberek (KÖH, Megyei Múzeum) és z érintett mgánszemélyek vgy válllkozások konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben folymt megfordíthttlnnk látszik és előbb-utóbb menthetetlenül régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet. k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei A jogszbályok nem írnk elő kárenyhítési vgy ellentételezési kötelezettséget rr z esetre, h terület tuljdonosát z előírásokból vgy jogszbályokból eredő kötelezettségei mitt hátrányok érik. Ugynkkor kárpótlás lehetőségét nem is zárj ki semmi, így ez minden esetben z érintett felek megegyezésétől függ. A régészeti lelőhellyel érintett ingtlnok esetében ingtlnok esetében megvizsgálndó nnk lehetősége, hogy Nemzeti Földlpb vló feljánlásért cserébe onnn másik, zonos értékű ingtln formájábn történjen ellentételezés. Összefoglló Fácánkert község területén ismert és bezonosított régészeti lelőhely nincs. A régészeti érdekű területnek minősülő vízprti részeket leszámítv két ngyobb felületet érintő beruházás érinthet régészeti leleteket. A község nyugti felén telkek kilkításár kerül sor. Fácánkerttől észkr várhtó, hogy megépül z M6-os. Ezeket területeket várhtó földmunkák méretére vló tekintettel régészeti szempontból ellenőrizni kell. Régészeti érintettség és tervezés: A tlj bolygtásávl járó tevékenységek során régészeti szempontból kiemelten vizsgálndó területek áltlábn véve tervezett szfltos utk építésével érintett területek, egyéb beépítésre szánt területek, illetve z erdősíteni vgy vízzel elársztni tervezett földrészletek. Ezeken területeken beruházás tervezése esetén, már tervezés legelején jvsolt KÖH előzetes állásfogllásánk beszerzése. Ebben hivtl nyiltkozni tud rról, hogy z érintett területeken időközben vett-e nyilvántrtásb régészeti lelőhelyet, illetve hogy z dott beruházás megvlósításához hozzá fog-e járulni, illetve h igen, kkor milyen feltételekkel. A KÖH állásfogllásánk kilkításához 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelettel összhngbn elrendelheti örökségvédelmi htástnulmány elkészíttetését. A jelen htástnulmány készítés időpontjábn rendelkezésre álló dtok lpján készült. A település területén időközben előkerülő lelőhelyekről Kulturális

11 Örökségvédelmi Hivtl vezet közhiteles nyilvántrtást. Jvsolt minden tervezett beruházás előtt lelőhellyel vló érintettségről időben meggyőződni. A HÉSZ-be jvsolt szövegrész Régészeti érintettség esetén évi XIV. törvény és hozzá kpcsolódó végrehjtási rendeletek lpján kell elrendelni. A fokozottn vgy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken Kulturális Örökségvédelmi Hivtl htóság. Minden nyilvántrtott régészeti lelőhelyet érintő, tljt bolygtó tevékenység, vlmint művelési ág megváltozttás esetében Kulturális Örökségvédelmi Hivtl előzetes (szkhtósági) engedélye szükséges. A régészeti érdekű területeken tervezett munkáltok esetében Kulturális Örökségvédelmi Hivtlt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még tervezés fázisábn. Minden olyn esetben, mikor lelet, vgy jelenség kerül elő, területileg illetékes múzeumot és Kulturális Örökségvédelmi Hivtlt értesíteni kell. A ngy felületeket érintő beruházások előtt Kulturális Örökségvédelmi Hivtl htásvizsgált készítését írhtj elő. A régészeti örökséget érintő kérdésekben rendezési tervhez készített htástnulmánybn foglltk z iránydók.

12 1. melléklet Fácánkert község ismert régészeti lelőhelyeinek listáj 1. Fácánkert M6 nyomvonl A lelőhely megjelölése: ismeretlen kor. A lelőhely leírás: Fácánkert htáránk észknyugti szélén hld észkkelet-délnyugti iránybn z M6-os utópály nyomvonl. A Fácánkertre eső szkszon sem légifotózás, sem terepbejárás során nem került elő régészeti lelőhely, de nyomvonl terjedelme mitt régészeti érdekű területnek minősül. A lelőhely besorolás: zonosíttln (régészeti érdekű terület). A lelőhely veszélyeztetettsége: utópály építkezés. Hrsz.: 0264/25, 0271/4, 0272/53-54, 0280/2, 0284 ().

13 NYIATKOZAT Alulírott Ódor János Gábor, régész, nyiltkozom, hogy 4/2001 (II. 20.) NKÖM rendelet 6. (1) bekezdés ) pontj szerinti előírásnk megfelelően szerepelek z dott örökségvédelmi területre vontkozó szkértői névjegyzékben, vlmint nevezett jogszbályi hely (2) bekezdésében fogllt előírásnk megfelelően rendelkezem régész szkirányú végzettséggel. Régész diplom szám: 954/96 (ETE BTK) Szkértői engedély szám: Sz-77/2003. (NKÖM) Az áltlm jegyzett örökségvédelmi htástnulmány (Fácánkert), illetve nnk áltlm jegyzett részei z örökségvédelmi jogszbályokkl és htósági előírásokkl összhngbn készültek, tnulmánybn szereplő tervezett megoldásokr vontkozó jvsltok zoknk mindenben megfelelnek november 22. Ódor János Gábor

14 FÁCÁNKERT ISMERT RÉGÉSZETI EŐ勇E勇EI 勇 ül 勇勇 ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

15 ᔗ呗h gj ö és is. ᔗ呗h í s h ész ug i szé é h d ész dé ug i i b z s u óp. sᔗ呗 sz sz s égif óz s s pb j s s ü ᔗ呗 égész i ᔗ呗h d j d i égész i é d ű ü i ᔗ呗sü. l l ᔗ呗h b s s z sí ᔗ呗 égész i é d ű ü ᔗ呗. épí ᔗ呗h szé z ség u óp zés. lő lő

16 É PÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG

17

18 0264/5 0264/4 2/9 kt kt kt kt kt 0152/16 Áltlános Iskol sz. Őrház árok 224/1 148/3 224/2 148/2 árok árok járd 136 kt 0152/ / /1 229/2 230 kt kt /2 222/3 árok kt vsi pálytest árok /2 180/1 181/1 Sportpály Bolt /8 225/1 13/ / / / / / /1 178/ /1 179/ /1 155/2 181/ /2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/ /2 87/ /3 40 2/ / :/ b /1 13/ /5 16/ /7 16/ / / / / /3 Árpád u /2 46/2 46/ /1 48/2 49 József Attil utc b Árpád utc Árpád utc k k k k E. A.váró Zrínyi Miklós utc 4 6 4km FÁCÁNKERT - belterület A VÉDETT OBJEKTUMOK TERÜETI EHEYEZKEDÉSE H1 jelű helyi védett objektum Táncsics Mihály utc H2 jelű helyi védett objektum 14 HT jelű helyi védett terület Kossuth jos utc Hunydi utc 3 Petőfi Sándor utc É c Jóki Mór utc tc

19 FÁCÁNKERT - belterület 2 A VÉDETT OBJEKTUMOK TERÜETI EHEYEZKEDÉSE /2 15 H1 jelű helyi védett objektum H2 jelű helyi védett objektum /2 284/1 285/ /2 283/1 12 k HT jelű helyi védett terület É 281/2 281/ Öreg flusi dűlő 279/2 279/ / / /5 273/4 273/3 273/2 273/

20 11 9 eírás A hgyományos tömegrányokt viselő épületeket egymáshoz képest derékszögben elforgtv helyezték el. Az utcávl párhuzmos gerincű nyeregtetős épület főhomlokztát tornác htárolj / /1 Fácánkert Béke u lkóépület - Helyrjzi szám Védelem fok 280 H2 Béke utc Védett építészeti elemek z épületek tömege 280 Korrekciós jvslt 279/ /1 278 eírás Az utcár merőleges gerincű nyeregtetős lkóépület tornác z utc felől jtóbn záródik. A főhomlokzt eredeti nyílásrendszerét megváltozttták, de z oromzt vkoltdíszei még megtlálhtók k Táncsics M. utc 11. Helyrjzi szám lkóépület - Védelem fok H Védett építészeti elemek A lkóépület tömege, tornáckilkítás, utci homlokztánk vkoltdíszei Táncsics Mihály utc Korrekciós jvslt Az utci homlokzt eredeti formáját régi fényképek vgy nlógiák lpján helyre kell állítni

21 eírás A feltehetőleg lkóépületből kilkított imház utci homlokztán lévő eredeti nyílásokt beflzták, de helyüket jelzésértékűen meghgyták. A ház mellett z udvron fából ácsolt hrngtorony áll /1 155/ Táncsics M. utc 8. Helyrjzi szám imház - Védelem fok H Védett építészeti elemek Az épület tömege, hrngtorony védett k Korrekciós jvslt Táncsics Mihály utc eírás A mgs oszlopr helyezett kőszobor posztmensén z 1828-s évszám olvshtó. A szobor felülete pusztul, felújításr szorul kt 9 12 Árpád utc 38 14/ /1 15 járd Árpád u. 16/3 Árpád utc - József A. u. srok. - lkóépület - Helyrjzi szám Védelem fok 849 H1 Védett építészeti elemek szobor Korrekciós jvslt A szobor felületét fel kell újítni József Attil utc E. 1 A.váró /1 46/

22 0171/6 E 2 E 0272/ /9 0272/7 0272/5 0272/58 b / /1 0249/ /4 0249/11 Gyep 7 /3 0272/2 0261/3 0261/2 b 0249/4 b /6 fácántelep 0260/8 0264/ /4 0264/3 0272/1 0260/2 E Vt. 0260/10 mjor b 0261/4 0260/11 FÁCÁNKERT 0260/9 - külterület Fácánkertpuszt A VÉDETT OBJEKTUMOK TERÜETI EHEYEZKEDÉSE H1 jelű helyi védett objektum H2 jelű helyi védett objektum HT jelű helyi védett terület É 0173 mjor 0260/6 0260/4 f d /9 c üzemi terület Fácánkertpuszt b 0260/12 ud 0261/1 0260/ /5 0225/2 b mjor 0177/9 0177/3 0177/4 0177/5 0177/6 0177/7 0177/8 0171/4 Kovácsházi dűlő E b mjor 0174

23 eírás A Kunffy kstély gzdsági épületeiben szeszgyártáshoz hsznált terményeket tárolták. A hosszn elnyúló épületet nyeregtetővel fedték, homlokztán nyers-tégl felületképzés figyelhető meg. A szegmensíves nyílások fölött előreugrtott téglkeretezés láthtó. A homlokztot függőleges sávok szkszolják, külön érdekessége kerámi bikfej. Az épület födémszerkezetét cél trtószerkezetekkel gyámolított tégl dongsor képezi, kettős öntöttvs oszlopsor látámsztássl, födémszerkezetben termény mozgtásár nyílásokt hgytk. Védett építészeti elemek A gzdsági épület teljes külső megjelenése védett. Korrekciós jvslt A flk felázását meg kell szüntetni, hullámpl fedést hódfrkú cserépfedésre célszerű változttni. 0261/3 0261/4 b mjor 0260/ /6 0260/9 f 0260/4 d 0249/ /9 c üzemi terület 0173 b 0260/12 ud 0261/1 0260/ /4 0225/2 E b 0177/3 0177/4 0177/5 0177/6 0177/7 0177/8 0177/9 mjor /4 mjor b Fácánkertpuszt zon.szám: - istálló, mgtár, Helyrjzi szám Védelem fok 260/ 9 260/13 H /5 Szin, rktár,szeszfőzde.

24 eírás A háromszintes gzdsági épületet nyers-tégl rchitektúr díszíti. Az épület vízszintes tgolásár osztópárkányztokt képeztek ki. A szegmensíves nyílások fölött tégl keretezés láthtó. A fából ácsolt födém és trtószerkezet jó állpotbn láthtó. Az épület közepén csillesor biztosított termények szállítását, osztályozását. A flk felázás z épületen körben megfigyelhető. Védett építészeti elemek A gzdsági épület tömege, teljes külső megjelenése Korrekciós jvslt A flk felázását meg kell szüntetni. 0261/3 0261/4 b mjor 0260/ /6 0260/9 f 0260/4 d 0249/ /9 c üzemi terület 0173 b 0260/12 ud 0261/1 0260/ /4 0225/2 E b 0177/3 0177/4 0177/5 0177/6 0177/7 0177/8 0177/9 mjor /4 mjor b zon.szám: 58,69-83 Fácánkertpuszt Helyrjzi szám - mgtár, rktárép.,irodép - Védelem fok 260/9 /261/4/ H /5 Rktárépület, mezőgzd-i szin Irodépület

25 Vt. eírás A kstély eredetileg Festetics gróf tuljdonát képezte, tőle vásárolt meg hőgyészi zsidó kereskedő Kunffy cslád. A kstély között épült. A prk közepén álló reprezenttív épületet mnzárdtető fedi. A bejárthoz blusztádsoros, íves lépcsősorok vezetnek. Az blkokt, jtókt zslugáterek borítják. A homlokzton különösebb díszítés nem láthtó. A nyugti bejártot oszlopos előtér vezeti fel, mely felett kőbábos ttikmotívum tlálhtó. 0272/3 0272/2 0272/ mjor 0261/3 0261/ b 0261/4 Fácánkertpuszt. - kstély - Helyrjzi szám Védelem fok 260/2 H1 mjor Védett építészeti elemek kstély tömege, teljes külső megjelenése védett. 0260/8 0260/2 f fácántelep E Korrekciós jvslt 0260/ / /6 üz /9 0260/9 0260/4

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER DINNYBI HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT PÉCSÉPTV STÚDIÓ VÁOSNDZÉS ÉPÍTÉSZT BLSŐ ÉPÍTÉSZT SZATANÁCSADÁS TVZÉS LBONYOLÍTÁS D I N N Y B I TLPÜLÉSNDZÉSI TV HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT észítette PÉCSÉPTV STÚDIÓ 2004-en Vezető

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TPÜÉSRNDZÉSI SZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2015 VÉMÉNYZÉSI ANYAG Készült településfejlesztési konepióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrenezési eszközökről, vlmint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS. Szeged, Szentháromság u. 5. sz. alatti. SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet. Elektromos kivitelezési tervdokumentációhoz

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS. Szeged, Szentháromság u. 5. sz. alatti. SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet. Elektromos kivitelezési tervdokumentációhoz KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS hoz Tervező: Szeged, Arny J. u. 7. Tervező: Szeged, Arny J. u. 7. TARTALOMJEGYZÉK hoz Címlp Trtlomjegyzék Tervezői nyiltkozt Elektromos műszki leírás Költségvetés kiírás Elektromos

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben