BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE"

Átírás

1

2 BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Melléklet AKTUALIZÁLVA MELLÉKLET Budakalász Város Településszerkezeti Terve Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti Szakági Munkarész Tartalom: Változatlan tartalommal Budakalász Város Településszerkezeti Terve Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti Szakági Munkarész Kiegészítő lapok a 2013-as változtatási szándékoknak megfelelő pontosításokról Tartalom: a pontosítást igénylő lapok, illetve fejezetek a 2013-as változtatási szándékok szerint készítette: ARCHEOSZTRÁDA Kft. készítette: FŐBER Zrt., Urban-Lis Stúdió Kft DECEMBER

3 BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ Megrendelő: FŐBER ZRT 1075 BUDAPEST, RUMBACH S. U. 14. Készítette: az ARCHEOSZTRÁDA Kft Budapest, Etele út Tel.: , Fax: megbízásából: dr. Tankó Károly 2064 Csabdi, Szabadság út 56. Tel.: , szakértői engedély sz.: OKM 289-5/2008 Budapest, április 12.

4 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 2 TARTALOM I. A tanulmány tárgya II. Törvényi környezet II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb jogszabályok II.2. A régészeti lelőhellyel érintett területeken követendő eljárások, jogok és kötelezettségek III. Az örökségvédelmi értékek állapota és a változtatási szándékok hatáselemzése (4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények) 1. Vizsgálat a) Történeti leírás és a régészeti örökség b) Természeti táj és tájhasználat c, e, f) Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek f) Védettségek g) Az örökségi értékek elemzése h) Területhasználat és terület állapota a kulturális örökség összefüggésrendszerében. 2. Változtatási szándékok a) Településhálózati és tájhasználati változás b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás c) Infrastrukturális változás d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 3. Hatáselemzés a, b, c) Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei e, f, g, h, i) Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek j) Folyamatok iránya és visszafordíthatósága k) Kárenyhítés lehetősége és költsége 4. Összefoglalás 5. Nyilatkozat Térkép - a lelőhelyek jelölésével és KÖH nyilvántartási számuk feltüntetésével.

5 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 3 I. A tanulmány tárgya Budakalász Önkormányzatának megbízásából a település Szabályozási és Szerkezeti Tervének módosítását a FŐBER ZRt készíti. Ehhez a évi LXIV. tv. 66. (2) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, amely a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 5. (2) bekezdés értelmében, és az évi LXXVIII. tv. 9. (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen tanulmány Budakalász település teljes közigazgatási területét vizsgálva készült. A jelen munkát (azaz a jelen tanulmány részét és egészét) a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem illeti meg. A tanulmány sokszorosítása, átdolgozása, az abból való idézés, vagy bármely más formában történő felhasználása csak az Archeosztráda kft. és a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A szerzői jog megsértése büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A vagyoni jogok kizárólagos jogosultja az Archeosztráda Kft. A tanulmányt annak megrendelője csak a szerződésben meghatározott célra jogosult felhasználni. A tanulmányt a szerződéstől eltérő szolgáltatás, vagy újabb hatásvizsgálat részeként való felhasználása csak a szerzői jogok birtokosainak írásos hozzájárulásával lehetséges. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti lelőhelyekre és a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy harmadik fél számára való továbbadása csak a 17/2002. (VI.21.) NKÖM rendelet 7., valamint a 47/2001. (III.27.) Kormányrendeletben szabályozott módon az Archeosztráda kft., továbbá a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült!

6 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 4 II. Törvényi környezet II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb jogszabályok: évi LXXXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény módosításáról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről évi CXL. törvény (különösen a ) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és kunhalmok néven itt védett tájelemként szereplő lelőhelyekre) évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, november 16- án elfogadott Egyezmény kihirdetéséről évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, évi május hó 14. napján kelt nemzetközi Egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről 362/2008. (XII.31.) Kormányrendelet a régészeti lelőhelyek és régészeti védőövezetek, valamint az azonosításukhoz szükséges és a védettségükre vonatkozó adatok közzétételéről. 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról 47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 196/1996. (XII. 22.) Kormányrendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 161/1998.(IX.30.) Kormányrendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat létrehozásáról és működéséről; továbbá a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet módosításáról 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet örökségvédelmi hatástanulmányról 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet kulturális örökség hatósági nyilvántartásáról 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól

7 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 5 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról (módosította a 13/2000 (VII. 11.) NKÖM rendelet) 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 15/1998. (III. 31.) MKM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról BTK (az évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről) vonatkozó paragrafusai: háborús fosztogatás 160. bűnös hadviselés 216. a műemlékek megrongálása 216/A. a kulturális javak megrongálása 216/B. visszaélés kulturális javakkal 312. csempészet és vámorgazdaság 316. lopás 317. sikkasztás 324. rongálás 325. jogtalan eltulajdonítás 326. orgazdaság. 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről vonatkozó paragrafusai: 144. régészeti szabálysértés 145. kulturális javak engedély nélküli másolása 146. kulturális javakkal kapcsolatos kötelességek elmulasztása Általában a évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei, illetve mindezek utóbbi években történt módosításai alapján kell eljárni. Mindezek alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni: 1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 3. régészeti érdekű területek.

8 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 6 II.2. A régészeti lelőhellyel érintett területeken követendő eljárások, jogok és kötelezettségek 1.) Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek esetében: évi LXXXIX. tv. 26. (1)-(2) bekezdés A KÖH hatósági engedélye szükséges védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató, vagy a terület jellegét megváltoztató, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. A KÖH határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) foglaltakat kell követni és betartani. 2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: évi LXIV. tv. 11. A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak évi LXXXIX. tv. 26. (3)-(4) bekezdés Régészeti lelőhelyek és régészeti védőövezetek esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el az alábbi kivételekkel. A évi LXXXIX. tv. 26. (1)-(2) bekezdés értelmében a 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkálatokhoz, illetve minden egyéb, az örökségi elemek jellegét és megjelenését érintő munkavégzéshez amennyiben más hatóság engedélyéhez ez nincs kötve a KÖH hatósági engedélye szükséges évi LXXXIX. tv. 28. Kérelemre a KÖH köteles a majdani a hatósági vagy szakhatósági engedélyének feltételeiről előzetesen nyilatkozni. Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt, vagy annak megkezdésekor a Hivatal előzetes nyilatkozatát kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz évi LXXXIX. tv. 8. (1)-(2) A földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. Ennek részeként ha a KÖH nem rendelkezik másként a lelőhelyen először próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően, bizonyos esetekben, a KÖH régészeti megfigyelést írhat elő évi LXIV. tv. 22. és 23. ; 27/2001 NKÖM rendelet 14., 21/2007 OKM rendelet 14/B A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A beruházó nyilatkozni köteles, hogy a beruházás nagyberuházásnak számít-e (minden nettó 500 millió forintot meghaladó, továbbá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Vásárhelyi Terv koordinátor szerveinek kezelésében a nettó 100 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás). Ez a nyilatkozat valamint az

9 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 7 örökségvédelmi hatástanulmány az építésügyi hatósági, illetve az örökségvédelmi hatósági eljárásban a Hivatalhoz benyújtott kérelem hivatalos melléklete. A 21/2007 OKM rendeletben meghatározott nagyberuházások esetében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat országos illetékességgel és feladatellátási kötelezettséggel működő intézmény. Egyéb esetben a régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező megyei múzeum, amely Budakalász esetében a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. A szerződés érvényességéhez a KÖH jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a régészeti feltárások végzésére jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerződő felek ebben megállapodnak. A feltárásra jogosult intézményeket a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 2. sorolja fel. Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti védelem megindítására, illetve annak megvalósulása esetén kisajátítás kezdeményezésére. A évi LXXXIX. tv. 9. értelmében a régészeti lelőhelyen kívül végzett földmunka során előkerülő régészeti jelenségek feltárására a évi LXIV. tv. 22. (3) bekezdésében foglalt feltételekkel szerződés köthető (vagyis a beruházás mentő feltárással történő szükségszerű ideiglenes fennakadása elkerülhető, illetve annak ideje csökkenthető, ha a beruházó a feltárást önszántából megfinanszírozza) évi LXIV. tv ; 191/2001 Kormányrendelet, ill évi LXXXIX. tv. 37. (1) A védelem alatt álló kulturális örökségi elemekben (védett vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyek) vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, megrongálása, vagy veszélyeztetése büntetendő cselekmény: örökségvédelmi bírság kiszabásával jár, ill. bizonyos esetekben e cselekedet a BTK hatálya alá esik. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig terjedhet, míg védett lelőhelyek esetében e tétel elérheti a 250 millió forintot is. BTK-ba ütköző cselekedet pénzbírsággal, vagy legfeljebb 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. 3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében: évi LXXXIX. tv pont Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. Így ide kell sorolni minden talajbolygatással járó tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is feladatot kaphat évi LXIV. tv. 24. és 25. ; 18/2001 NKÖM rendelet 15. Amennyiben ezeken a nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a

10 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 8 területileg illetékes múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni évi LXIV. tv. 26. ; 18/2001 NKÖM rendelet 16. A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik). 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet A Hivatal a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez lényegében a már ismert lelőhelyek esetében a nagyobb felületet érintő, 1ha területet vagy 500m 2 épület-alapterületet meghaladó méretű, illetve bizonyos nyomvonalas létesítményekre, vízügyi létesítményekre, bányatelkekre és tereprendezésre vonatkozó beruházásokra érvényes bármely területen. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak. A évi LXIV. törvény 66. (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete. Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

11 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 9 III. Az örökségvédelmi értékek állapota és a változtatási szándékok hatáselemzése (A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények) 1. Vizsgálat 1.a. Történeti leírás és régészeti örökség Budakalász régészeti emlékekben igen gazdag. Határában a kőkortól kezdve szinte minden régészeti kultúra leletei megtalálhatók. Világszenzációnak számít az 1953-ban a kavicsbánya területén előkerült kis edény, a budakalászi kocsi, amely az eddig ismert legkorábbi kocsiábrázolás. A középkori Kaloz, Kalwz, Kalaz falu a azonosító számú Belterület lelőhellyel azonosítható. A település történetére kevés írásos adatunk van ben Megyer szomszédságában a Kalez nemzetséget említik ben a Baracska nembéli Hippolit ürömi és Kualuz-i (in valle Kualuz) szőlőjét a baracskai monostornak adományozta. Kaluzi Sándor ban Margit szentté-avatási perében tanúskodott től a XIV. század folyamán a Kaluzi nemesek több birtok és peres ügyben is szerepeltek. A falu első említése 1324-ből ismert, majd az 1355-ös és 1367-es határjárásokban szerepel. Templomáról ból van elsőként adatunk ben Kaloz, 1482-ben Kalaz néven említik az oklevelek ben Lendvai Bánfy Miklós szerzett itt részeket Kovács István budai polgártól ben az óbudai apácáknak volt itt birtokuk. Az évi adólajstromban, a budai szandzsákban törököktől lakott faluként szerepel és évi jövedelmét 1000 akcsére becsülték. Kalász később valószínűleg elnéptelenedett, mivel az 1609-es és 1632-es összeírásokban már pusztaként szerepel ben a már újratelepült falut rácok lakták. A török kiűzése után a helység népessége a betelepítések által jelentékenyen megnőtt ben 40 egész úrbértelket írtak itt össze. Magyarország Régészeti Topográfiájának (továbbiakban MRT) XIII. 1 kötete részletesen tárgyalja a Budakalász területéről ismert régészeti emlékeket. A kötet megjelenését megelőző szisztematikus terepbejárás óta a település közigazgatási területén átfogó régészeti kutatás nem történt, ezért ma is elsősorban erre a munkára támaszkodhatunk. Ennek megfelelően a jelen tanulmány az MRT alapján, a későbbi kutatási eredményeket és a KÖH lelőhely-nyilvántartásában szereplő adatokat felhasználva készült. Az MRT kötete felment bennünket a település általános régészeti ismertetése alól, de azt meg kell jegyezni, hogy a kiváló földrajzi adottságokkal rendelkező település a XIX. század óta múzeumokba került leletek és a XX. századi kutatásoknak köszönhetően a régészeti szempontból gazdag helységek közé tartozik. Az eddig nyilvántartott régészeti lelőhelyek a településre alkalmas területeken viszonylag sűrűn helyezkednek el. Ezek közül számos, a ma már beépített belterületen található, illetve néhány lelet pontos előkerülési helye ismeretlen. A már ismert lelőhelyek mellett a jövőben továbbiak napvilágra kerülése is számítani lehet, illetve a már nyilvántartott lelőhelyek kiterjedése az újabb adatok tükrében módosulhat. Tekintve például, hogy a temetők helyét a terepbejárásos lelőhelylokalizációval általában kimutatni nem lehet, ezért felfedezésük csak a jövőbeni földmunkáktól várható.

12 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 10 1.b-e. Természeti táj és tájhasználat, Településkép és utcaképek, Településszerkezet és területhasználat, Településkarakter Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti hatáselemzésének. 1.f. Védettségek (régészeti) Az azonosító számú, Dunai-Kisföldek nevű országos jelentőségű, miniszteri rendelettel kiemelten védetté nyilvánított régészeti lelőhely. Az azonosító számú, Kálvária nevű területi jelentőségű, miniszteri rendelettel fokozottan védetté nyilvánított régészeti lelőhely. A azonosító számú, Luppa csárda (Bolhavár): római őrtorony miniszteri rendelettel fokozottan védetté nyilvánított régészeti lelőhely. 1.g. Az örökségi értékek elemzése A település közigazgatási területe a történelem legtöbb időszakában lakott volt. A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, vagyis a pontos kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján jelenleg az azonosított lelőhelyekkel érintett területek az alábbiak (lelőhelyenként a helyrajzi számok). (Lényeges kiemelni, hogy az itt megadott helyrajzi számok azonosítása a rendelkezésünkre bocsátott térképek alapján történt. Ezért a helyrajzi számok meglétét, aktualitását, változását minden hivatalos eljárás esetén ellenőrizni javasolt, mivel ennek elmaradása veszélyeztetheti a régészeti örökség elemeinek megőrzését.)

13 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 11 A régészeti lelőhelyek listája: LSZAM AZONSÍTÓ NÉV HRSZ TLSZAM XKOOR YKOOR JELENSÉG Ezüsthegyi kőfejtő Nem lokalizálható Bizonytalan jellegű lelet, rézkor Nem lokalizálható Ismeretlen lelőhely, Telepnyom, urnasíros kultúra Nem lokalizálható Bizonytalan jellegű lelet, urnasíros kultúra Nem lokalizálható Ismeretlen lelőhely, Éremlelet, római kor Nem lokalizálható Bizonytalan jellegű lelet, római kor Nem lokalizálható Bizonytalan jellegű lelet, Árpád-kor Pap László földje Nem lokalizálható Ismeretlen lelőhely, Temető, vaskor Duna sétány 8. Nem lokalizálható Ismeretlen lelőhely, Telepnyom, bronzkor Felszabadulás útja , 602, 603, 604/1-2, 605/1-6, 606/7-14, 606/23-24, 607/2-3, 608/1-2, 608/12, 1237, 3534/14, 3563/4, 3563/9, 3565/2, 3567, 3568/1, 3570/1-2, 3570/ Prekobrdo 3545, 3546, 3547/1-2, 3547/5, 3547/7, 3547/11-14, 3547/17, 3547/22-23, 3547/ Csajerszka 0194/11, 0194/17, 0199/3, 1861/3, Telepnyom, harang alakú edények kultúrája, keleti Hallstatt-kultúra, kelta, honfoglalás kor Telepnyom, keleti Hallstatt-kultúra Telep, római kor, avar kor, Árpád-

14 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához /19, 4105 kor Pusztatemplom 4157, Bizonytalan jellegű lelet, újkőkor, kostolaci csoport, Sír, harang alakú edények kultúrája, urnasíros kultúra, Őrtorony, római kor, Sírkő, római kor, Telepnyom, késő középkor Luppa-csárda 0223/ Temető, badeni kultúra, keleti Hallstatt-kultúra Dolina 058/14, 058/25, 0131/ Épület, római kor Hajmanica 058/ Épület, római kor Dunai-Kis-földek 0189/ Út, Mérföldkő, római kor Tangazdaság 0194/5, 0194/11, 0194/14, 0194/17, 0194/22, 0195/2, 0195/4-5, 0196/2, 0196/4-5, 0199/3, 200/1, 0200/3-5, 201, 0205/7, 0205/9, 0206/3-5, 0206/7-9, 0206/10, 0208/5, 0208/7-15, 0209/1-3, 0209/5-11, 0209/15-16, 0209/22, 0209/33-36, 0209/44, 0209/47, 0209/58, 0209/60-68, 0209/71-72, 0209/76-86, 0209/89-91, 0209/93-94, 0209/99-101, 0209/103, 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 209/174, 0209/ ,0209/ , 0209/ , 0209/193, 0209/ , 0209/ , 0209/ / , 0209/ , 0209/251, 0209/ Telep, Temető, harang alakú edények kultúrája, Telep, kelta, római kor, Temető, rézkor, nagyrévi kultúra, népvándorlás kor, középkor, Éremlelet, római kor,

15 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához Luppa csárda (Bolhavár) 256, 0209/ , 0209/263, 0209/ , 0209/ , 0210/2-4, 0211/2-10, 0211/12-14, 0211/17, 0214/3, 1759/1, 1861/9, 1861/12-13, 1861/19, , 2036/1-3, , 2042/1, 2047, 2050, , 2056, , 2071, 2073/1-2, , , , , ,2299/2-3, 2285/2-3, 2286/1-2, 2287/2-4, , 2292/2,4, , 2301, 2302/2-3, 2307/1, 3-4, 2308, 2310/5-6, 2312, 2313/1, 2314/1, , 4100/7-39, 4100/48, 4100/50, 4101/1, , 0231/1, 0231/3, 0231/4, 0231/5, 0231/6, Őrtorony, római kor Dunai-Kis-földek 0226/5, 0226/ Út, Mérföldkő, római kor Transzformátorh áz 0206/10, 0222, 4155, Sír, urnasíros kultúra Dunai-Kisföldek 0226/5, 0226/ Temető, késő avar kor Gyógynövényipa ri Kutató Intézet Belterület 4, 303, , 477/9-10, , , , , , 528/1-2, 536/1-2, , , , 553, 554/2-3, , , 563, , 578, 581/1, 581/3, 582/1, 583/2, 0214/5, 0218/ Sír, kora avar kor, Szórványlelet, római kor Telepnyom, népvándorlás kortelepülés, középkor Diófa utca / Sír, késő Árpádkor

16 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához Kálvária 2431, 2438/ Éremlelet, Árpádkor, Templom, középkor, Temető, középkor, Berdó - Kőbánya 08/2-4, 08/9-13, 08/17-23, 08/25, 08/27-28, 3236, 3237, 3238, 3240, 3243/2, 3244/2-3, 3245, 3246, 3247/3, 3248, 3249/5-7, 3252/5-6, Bánya, római kor Tavan felett 685/1-2, 686/ Sír, ludanicei csoport Batsányi János utca Poljána-dűlő 200/3-4 (korábban: 040, 044/2) 2252/ Kincslelet, késő középkor Nem régészeti jelenség, késő középkor /24. lelőhely KÖH nyilvántartási adatok alapján nem lokalizálható Szórványlelet, kelta, Árpád-kor, késő középkor Zöld-barlang KÖH nyilvántartási adatok alapján nem lokalizálható Szórványlelet, ludanicei csoport, vatyai kultúra, kelta, római kor, késő középkor, Idősek Otthona 0135/2, 0135/48, Település, őskor, vaskor, középkor Kilátó utca Telep, újkőkor, Temető, középkor 29 Római limesút 0200/3, 0200/4, 0205/3, 0205/4, 0205/7, 0205/9, 0214/ Pomáz, Tavan, Szencso Szentedre, Duna mellett Budakalász 690/1-2, 691 Budakalász 0206/10, 0226/6, 0232/3 Római kori út

17 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 15 A régészeti lelőhelyek részletes ismertetése és hatásvizsgálata 1) Budakalász, Erdőhát utca és Pomázi út (korábban Felszabadulás útja 2.) KÖH azonosító: Hrsz: 601, 602, 603, 604/1-2, 605/1-6, 606/7-14, 606/23-24, 607/2-3, 608/1-2, 608/12, 1237, 3534/14, 3563/4, 3563/9, 3565/2, 3567, 3568/1, 3570/1-2, 3570/10 Jelenlegi állapot: Beépített lakóövezet. Tervezett beavatkozás: Nincs változás, a lakó és a településközponti és temető területhasználat távlatban változatlan. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (beépített lakóterület) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

18 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 16

19 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 17 2) Budakalász, Prekobrdo KÖH azonosító: Hrsz: 3545, 3546, 3547/1-2, 3547/5, 3547/7, 3547/11-14, 3547/17, 3547/22-23, 3547/27-28 Jelenlegi állapot: Részben beépített, de főként még mezőgazdaságilag művelt lakóövezet. Tervezett beavatkozás: Távlatban lakóterületi fejlesztés várható. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely lakóövezeti besorolású, de még jórészt beépítetlen területén a jövőben megvalósuló építkezések súlyosan veszélyeztetik a lelőhely még érintetlen vagy kevéssé bolygatott részeit. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető.

20 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 18

21 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 19 3) Budakalász, Csajerszka KÖH azonosító: Hrsz: 0194/11, 0194/17, 0199/3, 1861/3, 1861/19, 4105 Jelenlegi állapot: Részben beépített. Tervezett beavatkozás: Távlatban kereskedelmi, gazdasági fejlesztés várható. Hatáselemzés: A jövőben megvalósuló építkezések súlyosan veszélyeztetik a lelőhely még érintetlen vagy kevéssé bolygatott részeit. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető.

22 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 20

23 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 21 4) Budakalász, Pusztatemplom KÖH azonosító: Hrsz: 4157 Jelenlegi állapot: Részben beépített, elhanyagolt ingatlan. Tervezett beavatkozás: Az üdülő területhasználatban változás nem várható. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (üdülőövezet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a régészeti lelőhely még jórészt beépítetlen területén a jövőben megvalósulható építkezések súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető.

24 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 22

25 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 23 7) Budakalász, Luppa-csárda KÖH azonosító: Hrsz: 0223/6 Jelenlegi állapot: Elfedett szeméttelep. Tervezett beavatkozás: Rekreációs funkciójú fejlesztési terület, beépítése csak távlatban várható. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén a jövőben megvalósuló építkezések súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető.

26 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 24

27 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 25 8) Budakalász, Dolina KÖH azonosító: Hrsz: 058/14, 058/25, 0131/23-35 Jelenlegi állapot: Mezőgazdaságilag hasznosított terület (főként gyep és bozót). Tervezett beavatkozás: Nincs tervezett változtatás. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területének jelenlegi hasznosítása megfelelően biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését.

28 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 26 9) Budakalász, Hajmanica KÖH azonosító: Hrsz: 058/18 Jelenlegi állapot: Mezőgazdaságilag hasznosított terület (főként gyep és bozót). Tervezett beavatkozás: Nincs tervezett változtatás. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területének jelenlegi hasznosítása megfelelően biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését.

29 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 27

30 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 28 11) Budakalász, Dunai-Kis-földek KÖH azonosító: Hrsz: 0189/ Jelenlegi állapot: Gyep. Tervezett beavatkozás: A Luppa-tó térségének fejlesztése csak távlatban várható, ahol rekreációs célú fejlesztés van előirányozva. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén tervezett fejlesztések megvalósításához kapcsolódó földmunkák súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után, illetve kisebb beavatkozások esetén régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

31 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 29

32 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 30 12) Budakalász, Tangazdaság KÖH azonosító: Hrsz: 0194/5, 0194/11, 0194/14, 0194/17, 0194/22, 0195/2, 0195/4-5, 0196/2, 0196/4-5, 0199/3, 200/1, 0200/3-5, 201, 0205/7, 0205/9, 0206/3-5, 0206/7-9, 0206/10, 0208/5, 0208/7-15, 0209/1-3, 0209/5-11, 0209/15-16, 0209/22, 0209/33-36, 0209/44, 0209/47, 0209/58, 0209/60-68, 0209/71-72, 0209/76-86, 0209/89-91, 0209/93-94, 0209/99-101, 0209/103, 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 0209/ , 209/174, 0209/ ,0209/ , 0209/ , 0209/193, 0209/ , 0209/ , 0209/ / , 0209/ , 0209/251, 0209/ , 0209/ , 0209/263, 0209/ , 0209/ , 0210/2-4, 0211/2-10, 0211/12-14, 0211/17, 0214/3, 1759/1, 1861/9, 1861/12-13, 1861/19, , 2036/1-3, , 2042/1, 2047, 2050, , 2056, , 2071, 2073/1-2, , , , , ,2299/2-3, 2285/2-3, 2286/1-2, 2287/2-4, , 2292/2,4, , 2301, 2302/2-3, 2307/1, 3-4, 2308, 2310/5-6, 2312, 2313/1, 2314/1, , 4100/7-39, 4100/48, 4100/50, 4101/1, Jelenlegi állapot: Lakóterület, kereskedelmi terület, mezőgazdasági terület, gyep, árvízvédelmi töltés, üdülőterület és szilárd burkolatú út. Tervezett beavatkozás: A nagykiterjedésű régészeti lelőhelyet a Luppa-tó térségének távlatos fejlesztése, valamint az M0 autópálya továbbvezetése, és a tervezett szennyvíztisztító is érinti. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén tervezett fejlesztések megvalósításához kapcsolódó földmunkák súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után, illetve kisebb beavatkozások esetén régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

33 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 31

34 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 32

35 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 33 13) Budakalász, Luppa csárda (Bolhavár) Miniszteri rendelettel fokozottan védetté nyilvánított régészeti lelőhely. KÖH azonosító: Hrsz: 0231/1, 0231/3, 0231/4, 0231/5, 0231/6. Jelenlegi állapot: Gyep és ártéri erdő. Tervezett beavatkozás: A Luppa-tó térségének távlati fejlesztése érinti a lelőhelyet, a kijelölt sportfunkciójú területfelhasználás nem változik. Hatáselemzés: Nincs a területet érintő változás. Az őrtorony bemutatásának lehetőségét a szabályozás biztosítja.

36 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 34

37 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 35 14) Budakalász, Dunai-Kis-földek KÖH azonosító: Hrsz: 0226/5, 0226/6 Jelenlegi állapot: Füves gyep. Tervezett beavatkozás: A Luppa-tó rekultivációja, és a Luppa-tó térségének távlatos fejlesztése érinti a lelőhelyet. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén tervezett fejlesztések megvalósításához kapcsolódó földmunkák súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után, illetve kisebb beavatkozások esetén régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

38 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 36

39 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 37 15) Budakalász, Transzformátorház KÖH azonosító: Hrsz: 0206/10, 0222, 4155 Jelenlegi állapot: Gát és környéke. Tervezett beavatkozás: A Luppa-tó térségének távlatos fejlesztése érinti a lelőhelyet. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén tervezett fejlesztések megvalósításához kapcsolódó földmunkák súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után, illetve kisebb beavatkozások esetén régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

40 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 38

41 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 39 16) Budakalász, Dunai-Kisföldek Miniszteri rendelettel fokozottan védetté nyilvánított régészeti lelőhely. KÖH azonosító: Hrsz: 0226/5, 0226/6 Jelenlegi állapot: Zöldterület és részben beépített terület. Tervezett beavatkozás: A Luppa-tó térségének távlatos fejlesztése érinti a lelőhelyet. A lelőhely jelentős része közparkként kerül kialakításra. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén tervezett fejlesztések megvalósításához kapcsolódó földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

42 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 40

43 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 41 17) Budakalász, Gyógynövényipari Kutató Intézet KÖH azonosító: Hrsz: 0214/5, 0218/1 Jelenlegi állapot: Kertészet és részben beépített üzemi terület. Tervezett beavatkozás: A Luppa-tó térségének távlatos fejlesztése érinti a lelőhelyet, ugyanakkor itt az elképzelés nem irányoz elő változást. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (kísérleti kertészet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

44 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 42

45 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 43 18) Budakalász, Belterület KÖH azonosító: Hrsz: 4, 303, , 477/9-10, , , , , , 528/1-2, 536/1-2, , , , 553, 554/2-3, , , 563, , 578, 581/1, 581/3, 582/1, 583/2 Jelenlegi állapot: Beépített belterület. Tervezett beavatkozás: Nincs változtatási szándék, de a Petőfi tér átalakítása, Damjanich utca áthelyezése érinti a lelőhely szélét. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (beépített lakóövezet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. A Damjanich utca áthelyezése során a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

46 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 44

47 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 45 19) Budakalász, Diófa utca 17. KÖH azonosító: Hrsz: 165/1 Jelenlegi állapot: Családi házas lakóingatlan. Tervezett beavatkozás: Nincs változtatási szándék. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (beépített lakóövezet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

48 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 46

49 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 47 20) Budakalász, Kálvária Miniszteri rendelettel fokozottan védetté nyilvánított régészeti lelőhely. KÖH azonosító: Hrsz: 2431, 2438/3 Jelenlegi állapot: Zöldterület. Akácossal körülvett füves gyep. Tervezett beavatkozás: Nincs tervezett változtatás. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területének jelenlegi hasznosítása megfelelően biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését.

50 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 48

51 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 49 21) Budakalász, Berdó Kőbánya és Ezüsthegyi kőfejtő KÖH azonosító: 10029, Hrsz: 08/2-4, 08/9-13, 08/17-23, 08/25, 08/27-28, 3236, 3237, 3238, 3240, 3243/2, 3244/2-3, 3245, 3246, 3247/3, 3248, 3249/5-7, 3252/5-6 Jelenlegi állapot: Kőfejtő és részben beépített kiskertes övezet. Tervezett beavatkozás: A területen településközponti és üdülő területi területfelhasználás kijelölését rögzíti a TSZT. A régészeti lelőhelyeket az M0 alagútban tervezett nyomvonala is érinti. Hatáselemzés: A jelenlegi bányaudvaron belül régészeti lelet előkerülése nem valószínű. A bánya rekultiválásra került. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a régészeti lelőhely területén bárminemű anyagnyerés és földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

52 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 50

53 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 51 22) Budakalász, Tavan felett KÖH azonosító: Hrsz: 685/1-2, 686/7-11 Jelenlegi állapot: Beépített lakóövezet. Tervezett beavatkozás: Területfelhasználási változás nem érinti a lelőhelyet. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (beépített lakóövezet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

54 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 52

55 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 53 23) Budakalász, Batsányi János utca 5. KÖH azonosító: Hrsz: 2251/2 Jelenlegi állapot: Beépített lakóövezet. Tervezett beavatkozás: Változás nem érinti a lelőhelyet. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (beépített lakóövezet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

56 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 54

57 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 55 24) Budakalász, Poljána-dűlő KÖH azonosító: Hrsz: 200/3-4 (korábban: 040, 044/2) Jelenlegi állapot: Füves gyep. Tervezett beavatkozás: A lelőhelyet a Megyeri híd építése érintette, az M0 továbbépítése érintheti majd, illetve várhatóan az út melletti védőerdő telepítés fogja érinteni. Hatáselemzés: A régészeti lelőhely területén út építéséhez kapcsolódó földmunkák súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető. A régészeti lelőhelynek az útépítés által nem érintett területének jelenlegi és zöldterületként tervezett hasznosítása megfelelően biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését.

58 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 56

59 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 57 25) Budakalász, 3/24. lelőhely KÖH azonosító: A KÖH nyilvántartási adatok alapján nem lokalizálható. 26) Budakalász, Zöld-barlang KÖH azonosító: A KÖH nyilvántartási adatok alapján nem lokalizálható.

60 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 58 27) Budakalász, Idősek Otthona KÖH azonosító: Hrsz: 0135/2, 0135/48, 4106 Jelenlegi állapot: Részben beépített, részben mezőgazdaságilag művelt terület. Tervezett beavatkozás: Az intézményi területhasználat nem változik. Hatáselemzés: Amennyiben a területen bővítési, építési tevékenységre kerül sor az a lelőhely még érintetlen és kevéssé bolygatott részeit veszélyezteti. A törvény értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a leletek szakszerű megmentése érdekében, a jövőben bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag a földmunkával érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető.

61 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 59

62 Régészeti hatástanulmány Budakalász TSZT és SZT módosításához 60 28) Budakalász, Kilátó utca 29. KÖH azonosító: Hrsz: 261 Jelenlegi állapot: Beépített lakóingatlan. Tervezett beavatkozás: Nincs tervezett változtatás. Hatáselemzés: A mostanra kialakult állapot (beépített lakóövezet) fenntartása biztosítja a lelőhely jelen állapotában való megőrzését. Ugyanakkor a jövőben bármilyen földmunkával járó változtatás pusztulással fenyegeti a lelőhely még érintetlen, vagy kevéssé bolygatott részeit. Ezt megelőzendő a régészeti lelőhely területén földmunka kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a tervek függvényében meghatározott szakfelügyelet mellett, vagy régészeti kutatást (próbafeltárás, megelőző feltárás) követően végezhető.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÖH Kemeneshögyész Község Településrendezési Terve KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY K E M E N E S H Ö G Y É S Z VESZPRÉM MEGYE 2006. MÁRCIUS-ÁPRILIS Tartalomjegyzék Kemeneshögyész. Bevezető. 2-12.

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

Nagyszentjános Településrendezési terv

Nagyszentjános Településrendezési terv Nagyszentjános Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Vágner Zsolt régész 2009. június 12. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Nagyszentjános település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23.

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK A nemzeti erõforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás:

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010.

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. AKTUALIZÁLVA 2013. KÉSZÜLT: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL GENERÁLTERVEZŐ FŐBER ZRT. NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu

Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu Napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. április 28. Előterjesztést készítette és előterjeszti: Bahil Emilné dr./buzgó

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala a HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

2007. november egyeztetési anyag

2007. november egyeztetési anyag BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezet Archeo-Art Bt. 2119 Pécel, Csíktarcsa u. 8. - E-mail:

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek 3. Érd MJV területére készülõ Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat Étv. 9. (3) bek. szerinti véleményezése 12-1561/13/2009. sz. levélre érkezett

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 29. szám 2357 III. Kormányrendeletek A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról 2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. NOVEMBER 13. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató

Hivatali Tájékoztató 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 II. évfolyam Tartalom Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató a nemzeti

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. -ának (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010. január) Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. 1 ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben