Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz"

Átírás

1 . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKÉRTŐ SZEGED, AUGUSZTUS 30. Via Antica Bt, 6723 Szeged, Fecske u. 8. Számlaszám: ADÓSZÁM: Tel.: +36/62/ ; +36/20/

2 Bevezetés. Az Örökségvédelmi hatástanulmány tárgya és céljai...2 Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez elvégzett munkafolyamat vázlata.4 Vizsgálat, értékfelmérés: Tájszerkezet, természeti értékek. A kutatásra kijelölt terület földrajzi elhelyezkedése...6 Vizsgálat, értékfelmérés: A kutatásra kijelölt terület általános jellemzése. Természetföldrajzi adottságok...8 Vizsgálat, értékfelmérés: A régészeti bejárás körülményei és az elvégzett munka leírása...11 Vizsgálat, értékfelmérés: A jelentés elkészítéséhez felhasznált adatok és azok forrásai12 Vizsgálat, értékfelmérés: A beruházási terület örökségvédelmi elemei: Műemlékek, műemlék jellegű épületek, helyi jelentőségű épületek és emlékhelyek...12 Vizsgálat, értékfelmérés. A beruházási terület régészeti érintettsége:...13 Vizsgálat, értékfelmérés: Összefoglalás...15 A változtatási szándékok ismertetése...15 Hatáselemzés, és hatáscsökkentés: Az örökségvédelem törvényi háttere...15 A régészeti lelőhelyek védelme, kutatása és az örökségvédelmi érdekek védelme szempontjából alapvető jogszabályok...23 Irodalomjegyzék...25 Képek jegyzéke:...25 Összefoglalás...26 Nyilatkozat

3 BEVEZETÉS. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TÁRGYA ÉS CÉLJAI Jelen hatástanulmány a Novai Környezetvédelmi és Energetikai Bt (6726 Szeged, Magdolna utca 20.) megrendelésére készült a Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz Kiskunmajsa Város Önkormányzata (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.) megbízásából. A 4/2003. (II.20) NKÖM rendelet alapján megkezdett tervezési munkánk célja az, hogy a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV., valamint a évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény előírásainak megfelelően a beruházás által esetlegesen érintett régészeti lelőhelyeket felmérje. Amennyiben a beruházási terület örökségvédelmi érintettségére az engedélyeztetés során fény derül, a felmérésünk alapján a beruházási területen ki lehet jelölni azokat a felületeket, amelyek régészetileg érintettek, és ahol a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni a törvényben előírt megelőző régészeti feltárásokat és a szükséges örökségvédelmi feladatokat. Az örökségvédelmi hatástanulmányt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. -ának (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldött tervek kötelező alátámasztó munkarészeként kell benyújtani. A vizsgált terület a Bács-Kiskun megyében, Kiskunmajsa város külterületének délkeleti felében található. Az Örökségvédelmi hatástanulmány készítését és annak részleteit a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet 4. -a szabályozza. Eszerint az örökségvédelmi hatástanulmány célja, feladata és főbb részei: 1. A beruházási terület által érintett valamennyi kulturális örökségi elem számbavétele és állapotának részletes ismertetése (melynek formája: szöveg, térképi ábrázolás, azonosításra alkalmas adatokkal, táblázatokkal és a régészeti lelőhelyek térképen hasznosítható EOV koordinátáival) 2. A vizsgált területen felgyűjtött kulturális örökségvédelmi-, múzeumi-, levéltári- és helytörténeti adatokat és a régészeti leleteket értékeli, korukat meghatározza 2

4 3. A felmért terület változtatási szándékainak részletes ismertetésével és elemzésével bemutatja és elemzi a tervezett beavatkozás hatásait és kitér a hatást csökkentő megoldásokra 4. A hatástanulmány részletesen bemutatja a változtatási szándékokat, mint pl a beavatkozás tárgya 4.2. a beavatkozás azonosítását szolgáló adatok 4.3. a tervezett beavatkozás célja, indokai 4.4. a hatáselemzés 5. Hatáselemzés 5.1. a beavatkozás előtti állapot, a beavatkozási folyamat és a tervezett állapot elemző értékelése 5.2. a várható hatások leírása 6. Összefoglalás 7. Nyilatkozat Az Örökségvédelmi hatástanulmány a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet ( Az örökségvédelmi hatástanulmányról ) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alábbi egységeket tartalmazza: Valamennyi érintett kulturális örökségi elem (kulturális örökségvédelmi és helytörténeti szakirodalmi adatok, múzeumi, térképi és levéltári adatok, fényképek) számbavétele és állapotának részletes ismertetése, melynek formája: szöveg, térképi ábrázolás, azonosításra alkalmas adatokkal, táblázatokkal és a régészeti lelőhelyek EOV koordinátáival. A hatástanulmány kitér a vizsgált terület történeti leírására és a régészeti örökség, a településszerkezet és településhálózat összefüggéseinek részletes ismertetésére A vizsgált terület régészeti érintettségének teljes körű felmérése érdekében részletes régészeti terepbejárást végez Az irodalmi kutatás és a régészeti terepbejárás során felgyűjtött adatokat és leleteket értékeli, korukat meghatározza Az adattári és irodalmi kutatások nyomán látókörbe került lelőhelyek topográfiai elhelyezkedésének rekonstruálása, a pontos pozicionálás végrehajtása 3

5 A felmért terület változtatási szándékainak részletes ismertetésével és elemzésével bemutatja a tervezett beavatkozás hatásait A vizsgált területen pozícionált lelőhelyek és a beruházás térbeli analízise, a beruházás által érintett lelőhelyek szűrése, adataik illesztése a térinformatikai rendszerbe Az elvégzett kutatást összefoglalja Örökségvédelmi hatástanulmány keretében AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ELVÉGZETT MUNKAFOLYAMAT VÁZLATA 1. Adattári és irodalmi kutatás 1.1. Adattári kutatás: A rendelkezésre álló régészeti adattárak (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása, és a területileg illetékes megyei múzeumok helyi adattárai) vonatkozó információinak feltárása és feldolgozása Irodalmi kutatás: Azon szakfolyóiratok és helyi valamint országos illetékességű napilapok és újságok áttekintése, melyek híreikben régészeti jellegű információkat tartalmazhatnak; vonatkozó adatok feldolgozása. 2. Helyszíni szemlék és komplex topográfiai megfigyelések 2.1. A megbízótól kapott tervezési dokumentáció ismeretében rögzítjük a vizsgált terület pontos határait 2.2. A beruházási terület helyszíni szemléje. Ennek során ki kell térni a vizsgált terület természetföldrajzi állapotának rögzítésére, a vizsgált területen és annak környezetében található nyilvántartott régészeti lelőhelyek földrajzi környezetének elemzésére, illetve a lehetséges régészeti érdekű területek meghatározására. 3. Amennyiben a beruházási terület örökségvédelmi szempontból érintett, úgy a fellelt régészeti lelőhelyek értékelése 3.1. Szakértői jelentés valamennyi felderített lelőhelyre vonatkozóan, a lelőhelyek topográfiai és régészeti szempontú értékelése, a várható jelenségek körének és kiterjedésének meghatározása, feltárási javaslatok megfogalmazása A vizsgált területen található lelőhelyek és leletanyaguk komplex értékelése. Mindezek alapján összefoglaló jelentés, dokumentáció készítése (9/1999. (VII.16.) 4

6 NKÖM rendelet 9. szerinti dokumentációt nyomtatott formában és digitálisan CD-re rögzítve.) az egyes lelőhelyek jelentőségére vonatkozó következtetésekkel A régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása (1:10.000, 1:2000) 3.4. A régészeti lelőhelyek szöveges értékelése. A feldolgozásra kész leletanyag régészeti értékelése és az általuk képviselt kultúrák, korszakok lelőhelyenkénti meghatározása A veszélyeztetett lelőhelyek kiválasztása 3.6. A régészeti érdekű területek kijelölése 4. Örökségvédelmi hatástanulmány A 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek megfelelően az Örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza: 4.1. Valamennyi érintett kulturális örökségi elem (kulturális örökségvédelmi és helytörténeti szakirodalmi adatok, múzeumi, térképi és levéltári adatok, fényképek) számbavétele és állapotának részletes ismertetése A lelőhelyek topográfiai és régészeti szempontú értékelése, a várható jelenségek körének és kiterjedésének meghatározása, feltárási javaslatok megfogalmazása. A terepbejárások nyomán azonosított lelőhelyek és leletanyaguk komplex értékelése A felmért terület változtatási szándékainak ismertetése: a beavatkozás tárgya, beavatkozás célja, a megvalósítás főbb összetevői 4.4. Hatáselemzés: a tervezett beavatkozás előtti állapot, a beavatkozási folyamat és a tervezett állapot elemző értékelése, a várható hatások leírása A megbízás tárgyát képező munkát augusztusában kezdtük el. Elsőként a megbízó által átadott, a térkép segítségével azonosítottuk a helyszínt, majd elvégeztük a beruházási terület régészeti örökségvédelmi érintettségének felmérését. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása alapján meggyőződtünk arról, hogy a tervezett beruházási területen egy régészeti lelőhelyet ismerünk. Az elvégzett munka keretét és nagyságát a tervezett beruházási terület teljes egésze jelentette. 5

7 VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS: TÁJSZERKEZET, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK. A KUTATÁSRA KIJELÖLT TERÜLET FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE Megbízás tárgyát képező beruházási terület Bács-Kiskun megyében, Kiskunmajsa város külterületén, a várostól keltre helyezkedik el a Nagyrét nevű határrészben. A tervezett ipari park a Fehértó-Majsai főcsatorna északi partján található. Keleti szélét a Majsa Szanki csatorna és annak meghosszabbított vonala, nyugati szélét pedig a város lakott részének szélétől keletre méterre húzott egyenes vonal alkotja. A vizsgált terület nagysága 69,7639 ha. Alakja szabálytalan háromszög. A vizsgált terület a következő helyrajzi számokat érinti: 6

8 Helyrajzi szám Terület ha m 2 Művelési ág / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park és út / Kivett ipari park és út / Kivett ipari park és út / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Kivett ipari park / Szántó / Kivett tanya / Kivett út / Kivett út / Kivett út / Kivett út / Kivett út 7

9 VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS: A KUTATÁSRA KIJELÖLT TERÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE. TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK A vizsgált terület a Kiskunság déli harmadában, a Duna-Tisza-közi homokhátságon található. Azonban a tervezett beruházási terület környezetére nem a homokhátságon megszokott, magasabb, hátsági, homokos kép a jellemző, hanem egy mélyebb, alluviális térszín határozza meg a környezetet. Földtani szempontból a Duna-Tisza-közi Kiskunságra a pleisztocén kori futóhomok a jellemző. Morfológiai szempontból ugyancsak a homok a vizsgált terület és környezetének legfontosabb jellemző adottsága. Itt ezen a homokos területen gyakorlatilag eltűnik a víz jelentősége és az életkörülményeket befolyásoló szerepe. A területen egyedüli uralkodóvá a szél szeszélyének kitett homokdombok válnak, illetve a dombok között meghúzódó semlyékes részek. Az Alsó-Kiskunság területén a jégkorszak melletti másik legfontosabb természetalakító tényező a múlt század embere. A jégkorszakban az ős Duna újabb és újabb medret alakított ki, és rakta le újabb hordalékát. Ebben a mozgalmas időszakban alakult az Alsó-Kiskunság mai arculata: a mai Duna-völgy közvetlen közelében lévő termékeny öntéstalajok, majd attól távolabb az itt-ott megmaradt holtágakkal, a homokbuckákkal a közéjük szorult tavakkal, mocsarakkal, lápokkal laposok, turjánok, a selymes füvű rétekkel, a löszös partokon lévő szántóknak való termőföldekkel. Az állandó ÉNy-i széljárás a Duna medrétől nagy távolságra is elhordta a folyó által lerakott homokos hordalékot. Kiskunmajsa környékén többnyire futóhomok talajok alakultak ki, de többféle réti talajtípus és karbonátmaradványos barna erdőtalaj is megtalálható. A vizsgált terület kb. 100 %-a nyílt, összefüggő terepen található. A teljes beruházási terület ma rét legelő hasznosítású. Felületén több száz kubikgödör látható, amelyből arra következtethetünk, hogy talaja agyagos, amely kevéssé alkalmas emberi megtelepedésre. Igen a nagy a valószínűsége annak is, hogy az alacsony fekvése miatt csapadékosabb, vagy belvizes időben áll rajta a víz. 8

10 Mivel a terület nem áll mezőgazdasági művelés alatt, valamint rengeteg kubikgödör található ott, a környékbéliek feltűnően nagy intenzitással hordják oda a háztartási- és építési hulladékot. Az Alföldön megfigyelt történelmi földrajzi és a természetföldrajzi tényezőkről nagy általánosságban megállapítható, hogy elsősorban azokat a helyszíneket jelölik ki emberi megtelepedésre, amelyek mentesek voltak a folyók rendszeres áradásától. Ezek a sziget-szerű kiemelkedések alapozták meg majd minden nagytáj megtelepedésének körülményeit. A vizsgált terület és annak tágabb környezetének egyik legfontosabb vízrajzi tényezője a várost délről övező, nagyfelületű állóvíz vízgyűjtője, amely jól tanulmányozható a II. katonai felmérésen. A II. katonai felmérés térképét vizsgálva megállapítható, hogy városnak ezen részén nincsenek településnyomok. Tény, hogy a mai és a történelmi településszerkezet rendkívül szoros összefüggésben állt a vízrajzi és domborzati adottságokkal. Kiskunmajsa délkeleti határának ez része, a lapos térfelszín miatt sokkal kevésbé lehetett alkalmas az emberi megtelepedésre, mint pl. a város más része. Összességében az valószínűsíthető, hogy a vizsgált terület népesség eltartó mutatója alighanem alacsony lehetett. Ezen adottságok alapján azt lehet feltételezni, hogy a történeti korok emberi számára nem túlságosan kedvező megtelepedési körülményeket biztosítottak. A vizsgált terület településtörténeti összefüggéseit illetően megállapíthatjuk, hogy a II. katonai felmérés sem mutat ezen a részen lakott területeket, sőt egyáltalán nem jelöl rajta tanyákat sem, csak gémeskutakat, azaz jórészt lakatlan pusztaként, állattartásra alkalmas területként volt számontartva. Ez a megállapítás azonban egyaránt érvényes modern korra is. A terület tehát sem a történeti időkben, sem a modern korban nem számított frekventált helynek, azaz szinte alig számolhatunk ott állandó lakossággal. Ez minden valószínűség szerint szoros összefüggésben van a vizsgált terület természetföldrajzi adottságaival. A fentebb bemutatott rész elemek ugyanis összességükben alig, vagy egyáltalán nem voltak vonzóak a tartós megtelepedés szempontjából, azaz a terület népesség eltartó képességének mutatója igen alacsony lehetett. Bár biztosak nem lehetünk abban, hogy ez a néptelenség egyértelműen visszavezethető a régészeti korszakok népsűrűségére is, de ennek igen nagy a valószínűsége. 9

11 Az újkor végéig, a modern életmód megjelenéséig ugyanis a vidéki emberek életet évszázadok alatt alig-alig változott. Természetesen a létfenntartásában, a mezőgazdasági termelésben egyértelmű fejlődés állapítható meg, azonban a hagyományos paraszti életmód kevéssé változott évszázadok és évezredek alatt. Mindebből a régészeti korokra visszakövetkeztetve arra juthatunk, hogy már a természetföldrajzi adottságok alapján is igen kevés régészeti lelőhelyre lehet, lehetett számítani a vizsgált területen. Megelőlegezve a régészeti vizsgálat később bemutatásra kerülő eredményeit, megállapíthatjuk, hogy ez az előfeltevésünk valósnak bizonyult. A vizsgált terület úthálózatának tanulmányozásához elsősorban a II. katonai felmerést hasznosíthatjuk. A térképre tekintve azt látjuk, hogy a vizsgált terület környezetében két nagyobb jelentőségű út található. Az egyik Szeged irányába vezet, a másik pedig Kömpöcön át Kistelekre. Ez a két országút mikro- és makro régiós szempontból is kiemelkedő fontos útként tartható számon. A régészeti lelőhelyek felfedezése és lokalizálás tárgykörben általánosságban elmondható, hogy a hidrológia, domborzati és a településtörténeti viszonyok alapján azt valószínűsítjük, hogy a Magyarországon és különösen az Alföldön a megismert régészeti települések természetes határainak egy részét minden bizonnyal a korabeli felszíni vizek alkották. Ezek a vizek pedig magasabb vízállásnál vagy áradásnál minden valószínűség szerint körbevették a dombhátakat. A vizek állandósága sem a régi korok emberének, sem a mai kor emberének nem tették lehetővé, hogy a magasabb részeken kívüli területeket akárcsak ideiglenes jelleggel is, de lakhelyként hasznosítsák. A régészeti lelőhelyek kiterjedésének meghatározásakor, illetve amikor egy adott terület régészeti érintettségét vizsgáljuk, célszerű tekintettel lennünk a településtörténeti viszonyokra is. Az évszázadok óta helyben élő népesség minden bizonnyal több száz éves tapasztalati tudásán alapul az, hogy hová szabad és érdemes megtelepedni. Ebből a szempontból kiemelt fontossága van annak a ténynek, hogy a majsai lakosság nem népesítette be a vizsgált területet, nyilvánvalóan azért, mert az nem volt erre alkalmas. Összességében azt mondhatjuk, hogy a régészeti lelőhelyek kiterjedésének meghatározásakor használt hagyományos módszerek ma már nem elegendőek a hatékony örökségvédelmi munkák ellátásához. A felszíni leletek gyűjtése mellett a természetföldrajzi 10

12 viszonyokat (vízrajz, domborzat) sokkal nagyobb jelentőséggel kell kezelnünk, mint azt korábban tettük (SZALONTAI WILHELM 2005). Összefoglalva a tervezett beruházási terület természetföldrajzi adottságait azt állapíthatjuk meg, hogy a történeti korok emberi számára kévéssé lehetett alkalmas tartós megtelepedésre. Mindezen adottságok jól alátámaszthatók azzal a ténnyel is, hogy a vizsgált terület környezetében mindössze egy régészeti lelőhely található. A viszonylag kedvezőtlen természetföldrajzi adottságok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy nemcsak tobábbi régészeti lelőhelyek nincsenek, de annak is igen kicsiny a valószínűsége, hogy a vizsgált terület régészeti érdekű területet lokalizáljunk. VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS: A RÉGÉSZETI BEJÁRÁS KÖRÜLMÉNYEI ÉS AZ ELVÉGZETT MUNKA LEÍRÁSA Kiskunmajsa közigazgatási határain belül részletes régészeti terepbejárásra, a határ régészeti feltérképezésére még nem került sor. Ezért indokolt lett volna, hogy mint fejlesztési területet régészeti terepbejárással vizsgáljuk. Azonban a vizsgált terület teljes egészében legelőként van számontartva, amelyen nem lehetett régészeti terepbejárást végezni a növényzet miatt. Ezért a beruházási területen helyszíni szemlét végeztünk, ennek során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházási terület teljes egészében vizsgálható, azon nincs rajta semmilyen beépítés. Ugyanakkor a vizsgált terület természetföldrajzi adottságai, a régészeti lelőhelyek szinte teljes hiánya arra enged következtetni, hogy a régészeti korok emberi számára a terület nem biztosított megfelelő feltételeket, azaz csak minimális számú régészeti lelőhely létével számolhatunk itt. A vizsgált területen belül egy nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, ezért a szemlénk során igyekeztünk ezt beazonosítani. A szemle során tanulmányoztuk a vizsgált terület és környezetének természetföldrajzi adottságait. Igyekeztünk meghatározni azokat a területeket, ahol esetlegesen régészeti leletek vagy régészeti lelőhelyek előkerülésére lehet számítani. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény által bevezetett (7. (14.) bekezdés) kategória szerint Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, 11

13 amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. Tekintettel arra, hogy vizsgált terület alapvetően mélyebb fekvésű a környezeténél, ilyen területet nem sikerült lokalizálnunk a természetföldrajzi adottságok alapján. A helyszíni szemlét augusztusában végeztük el. A szemlézése során a beruházási területet kézi GPS-szel és topográfiai térképekkel azonosítottuk be. Ugyancsak a helyszínen rögzítettük térképen a felszíni vizek ma már kevéssé, megkopottan észlelhető nyomait is. VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS: A JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK ÉS AZOK FORRÁSAI 1. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti lelőhely nyilvántartása: Bács-Kiskun megye 2. Kiskunmajsa városfejlesztési koncepciója és rendezési terve. Készült: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat megbízásából az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Arany János utca 7. szám alatti műtermében. Munkaszám: A régészeti örökségvédelmi fejezete Nagy Dániel régész írta Topográfiai térképek. Méretarány: 1: Történeti térképek: Második Katonai Felmérés: Magyar Királyság (és a Temesi Bánság). Új kiadás. Georeferált. Arcanum Kiadó (DVD) VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS: A BERUHÁZÁSI TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI ELEMEI: MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉK JELLEGŰ ÉPÜLETEK, HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÜLETEK ÉS EMLÉKHELYEK Sem a tervezett beruházási területen, sem pedig annak tágabb környezetében nem ismerünk egyetlen műemléket, vagy helyi jelentőségű emlékhelyet sem. 12

14 VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS. A BERUHÁZÁSI TERÜLET RÉGÉSZETI ÉRINTETTSÉGE: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti lelőhely nyilvántartása szerint a beruházási területről egy régészeti lelőhelyet ismerünk. LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP 1. A lelőhely megjelölése 1. Megye: Bács-Kiskun 2. Város, település neve (Budapesten kerület is): Kiskunmajsa 2. A lelőhely neve(i): Kiskunmajsa, Árendás-földek. KÖH azonosító: A lelőhely pontos helye 1. A térkép(vetület) fajtája: EOV 2. A térképlap száma: A leolvasott koordináták: x (ÉD): y (KNy): A tengerszint feletti magasság z: 5. Helyrajzi szám(ok): 6. Földrajzi leírás (ha szükséges): 7. A helymeghatározás pontossága: 4. A lelőhely kiterjedése 1. A lelőhely hossza: 2. A lelőhely szélessége: 3. A lelőhely iránya: 5. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai Jellege: Kora: temető avar kor 6. A lelőhely állapota: rét, legelő, agyaggödör és illegális szemétlerakó 7. A lelőhely veszélyeztetettsége: ipari park létesítése 8. A lelőhely védettsége: 9. A lelőhely ismertsége: 10. A lelőhelyen végzett tevékenység év tevékenység név megjegyzés 13

15 2008 helyszíni szemle Szalontai Csaba 11. A leleteket befogadó múzeum: 12. A bejelentő neve, munkahelye: Szalontai Csaba, örökségvédelmi szakértő 13. A bejelentés kelte: augusztus 29. Kiskunmajsa, Árendás-földek. KÖH azonosító: (Bács-Kiskun m) A Örökségvédelmi hatástanulmány készítése miatt helyszíni szemlét végeztünk Kiskunmajsa keleti szélén, a tervezett ipari park területén, mely a Nagyrét nevű határrészben található. A tervezett ipari park a Fehértó-Majsai főcsatorna északi partján található. Keleti szélét a Majsa Szanki csatorna és annak meghosszabbított vonala, nyugati szélét pedig a város lakott részének szélétől keletre méterre húzott egyenes vonal alkotja. A vizsgált terület nagysága 69,7639 ha. Alakja szabálytalan háromszög. A város településrendezési tervéhez készített örökségvédelmi fejezetből van tudomásunk a régészeti lelőhely létéről, azonban más információt, mint ami abban található nem ismerünk. A rendelkezésünkre álló adatok szerint Kiskunmajsától 400 m-re K-re, a Marispuszta történelmi emlékhelytől 700 m-re DNy-ra található a Csík Antal által beazonosított lelőhely. A helyszíni szemle során felkerestük a lelőhelyet. A jelzett területen ma egy kb. 100 méter átmérőjű, erősen tagolt agyagödör található. Alját, oldalát benőtte a növényzet és a területének nagy részét illegális szemétkupacok takarják. Semmilyen olyan jelet nem találtunk, amely a lelőhely létére, vagy annak állapotára utalna. A lelőhely korszaka(i): avar kor A helyszíni szemlén részt vett: Szalontai Csaba (Szeged) 14

16 VIZSGÁLAT, ÉRTÉKFELMÉRÉS: ÖSSZEFOGLALÁS 1. A tervezett beruházási területén tehát sem műemléket, sem helyi védettséget élvező építményt nem találtunk. Egy nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint a tervezett beruházás, így megállapítható, hogy a vizsgált terület örökségvédelmi szempontból érintett. 2. Emiatt a tervezett beruházás megvalósulása előtt szükséges az un. megelőző régészeti feltárást elvégezni. A VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK ISMERTETÉSE a) A beavatkozás tárgya: ipar park építése b) A beavatkozás tárgyának azonosítását szolgáló adatok: ipari park terve. c) A tervezett beavatkozás célja, indokoltsága: lásd a beruházási terület részletes szabályozási tervében. d) A kivitelezés során lehet arra számítani, hogy eddig nem ismert, új régészeti lelőhely, vagy leletek kerülnek elő. Ebben az esetben A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény rendelkezéseit kell betartania a beruházónak (részletezve alább). HATÁSELEMZÉS, ÉS HATÁSCSÖKKENTÉS: AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERE A régészeti lelőhelyek a hatályos magyar törvények értelmében általános védelmet élveznek. A törvény szelleme és a védelem logikája szerint a régészeti lelőhelyek épségét meg kell őrizni. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, rendelkezései szerint: 3. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni. 4. (1) A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség védett javainak veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. 15

17 (2) A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. 5. (1) A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára. továbbá 8. (1) A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. (2) A régészeti leletek tulajdonjogáról az állam nevében a nemzeti kulturális örökség minisztere lemondhat régészeti gyűjtőkörrel rendelkező, nem állami fenntartású múzeumok tulajdonosai javára. 9. A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. 10. (1) A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. (2) A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 11. A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Ezen szabályok alapján egy beruházási területen megismert régészeti lelőhelyek esetében a továbbiakban a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, valamint a évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény alapján kell eljárni. A hatályos törvényekben előírt szabályok betartása és betartatása biztosítja a teljes körű, és a régészeti leletek megfelelő védelmét biztosító hatáscsökkentést. Ennek részletezésére a következő fejezetben térünk ki. A törvény a régészeti területeket három nagy csoportba sorolja be: 1. Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely 2. Nyilvántartott régészeti lelőhely 3. Régészeti érdekű területek 16

18 1. Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely A régészeti lelőhelyek törvényi védelmét a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény vezette be és szabályozta először. A jelenleg hatályos örökségvédelmi törvény szabályozása alapján az érintett tulajdonosok ingatlanukat a védett régészeti lelőhelyre való tekintettel, a Kövt. és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló 16/2001 (X. 18.) NKÖM rendelet előírásainak figyelembe vételével használhatják. A Kövt. 13. (1) bekezdése értelmében, a lelőhelyen nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely annak akár részleges állapotromlását eredményezheti. Védett régészeti lelőhely a vizsgált területen nem található. 2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek törvényi védelme A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelmet élveznek, melynek részleteit a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 11., , illetve a évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény szabályozza. Ennek alapján amennyiben a beruházás érinti a nyilvántartott régészeti lelőhely területét megelőző feltárást kell végezni a beruházás megvalósítása előtt évi LXXXIX. törvény 8. : Kötv ának (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). (2) A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a Hivatal eltérő rendelkezésének hiányában - próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően - külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - a Hivatal régészeti megfigyelést írhat elő. 22. (3) A feltárás végzésére jogosult és a beruházó a megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell a feltárás időtartamát és annak teljes költségét. A szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges. A szerződés jóváhagyása során a feltárási engedélyezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Hivatal a jóváhagyásról szóló határozatában a szerződésben előírtakon túl egyéb feltételeket is kiköthet. A szerződés jóváhagyása a feltárás engedélyezését is jelenti. A szerződésre egyebekben a polgári jog szabályai az irányadóak. 17

19 23. (1) A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülési költség 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére, így különösen a régészeti hatástanulmány, próbafeltárás, dokumentálás, elsődleges leletkonzerválás, valamint az elsődleges leletfeldolgozás teljes és a leletelhelyezés rendkívüli költségeit. A feltárást végző intézmény köteles a tényleges felhasználásról elszámolni évi LXXXIX. törvény 9. A Kötv a után a következő 23/A. -sal egészül ki: 23/A. A régészeti örökség védelme és a fejlesztések, beruházások hatékonyabb megvalósítása érdekében a régészeti lelőhelyen kívüli földmunka esetén a régészeti feltárásra a 22. (3) bekezdésében foglalt követelmények szerinti szerződés köthető. 10. A Kötv a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A régészeti emlékek megőrzéséről - a feltárás eredményének, a terület adottságainak, illetőleg a tervezett fejlesztés, beruházás műszaki tartalmának ismeretében - külön jogszabályban meghatározott esetekben a Hivatal az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet. Vagyis a beruházások megvalósulása előtt biztosítani kell a régészeti értékek megfelelő szintű védelmét, és a beruházás megkezdése előtt meg kell kezdeni az ismert régészeti lelőhelyek megelőző feltárását. Rendkívül fontos szempont annak hangsúlyozása, hogy a beruházó megfelelő mennyiségű időt tervezzen a megelőző feltárások elvégzésre. Egy-egy nagyobb léptékű beruházás sok esetben több hektárra is kiterjedhet. Amennyiben a fejlesztési terület jelentős mértékben veszélyezteti a régészeti lelőhely épségét, a megelőző feltárás nagysága is elérheti a több hektáros nagyságot. Nagyobb, nyomvonalas beruházások esetén ez akár egy egész évnyi feltárást is jelenthet. Könnyen belátható tehát, hogy amennyiben a beruházás régészeti lelőhelyet érint, a beruházónak már az előkészítés során biztosítania kell a régészeti leletek megfelelő szintű védelmét, és hónapokkal, esetleg évekkel a beruházás tényleges megkezdése előtt el kell végeztetni a megelőző feltárást. Az idézett törvényi helyből az is egyértelműen kitűnik, hogy a megelőző feltárás teljes költségét a beruházónak kell finanszíroznia. A beruházások megfelelő ütemű megvalósítása érdekében tehát alapvető fontosságú a régészeti lelőhelyek megelőző feltárást célzó ásatás időben való megkezdése és a költségek teljes vállalása. Amennyiben tehát az engedélyeztetési eljárás során a beruházó azzal a 18

20 feltétellel kapja meg a szükséges engedélyeket, hogy az építkezés megkezdése előtt megelőző feltárást kell végezni, hatósági határozatban megtörténik az örökségvédelmi érdekek hatósági védelme. Amennyiben tehát a beruházót határozatban kötelezik az örökségvédelmi előírások betartására, az örökségvédelmi érdekek megfelelő szintű védelme érdekében az alábbi módon kell eljárnia. 1. A beruházó a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatának megfelelően vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes Múzeummal, annak érdekében, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatban foglalt előírásokat közösen hajtsák végre. 2. Amennyiben a beruházás a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet 1. (f) alapján nagyberuházásnak minősül, úgy a rendelet 14/D. (1) alapján a Tv. 22. (3) bekezdésében meghatározott szerződés keretében a régészeti szakszolgálat 1 látja el a régészeti lelőhely törvényben előírt védelmét. 3. A beruházó és a múzeum/szakszolgálat kössenek szerződést a régészeti lelőhely előírt védelmének érdekében. A szerződés tartalmazza 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 14. (3. )alapján: a) feltárás pontos helyét az azonosításra alkalmas adataival és térképi megjelölésével, b) a feltárás tárgyát és módszereit, c) a feltárás felelős vezetőjének nevét, beosztását, munkahelyét, a szakmai munkatársak nevét és szakterületét, d) a leletanyag elhelyezésére vonatkozó javaslatot, e) a becsült költségek folyósításának módját és ütemezését, a tényleges költségekről szóló végleges elszámolás módját és határidejét, illetőleg a beruházó kötelezettségvállalását a tényleges költségek teljes viselésére vonatkozóan, f) a feltárás befejezésének időpontját, valamint g) a szerződés mellékletét képezik a más jogszabályok által előírt, a beruházó által beszerzett engedélyek az ezekben foglalt korlátozásokkal, kitételekkel, illetve amennyiben a Hivatal 1 A továbbiakban: Szakszolgálat 19

21 örökségvédelmi hatástanulmány vagy egyéb vizsgálat készítését rendelte el, annak dokumentációja valamint a 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet 14/F. (4) alapján az alábbiakat: a) a régészeti feltárásért, továbbá a régészeti leletek elsődleges feldolgozásáért felelős vezető nevét, munkahelyét, valamint a szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló okirat megnevezését, számát és kiállítóját, b) a régészeti feltárásban és a régészeti leletek feldolgozásában részt vevő szakmai munkatársak nevét és szakterületét, c) a munka tervezett kezdetét, várható időtartamát és ütemezését, d) a régészeti leleteket befogadó múzeum nyilatkozatát, e) olyan térképet, amelyen a feltárandó terület helyszíne és pontos kiterjedése egyértelműen azonosítható. 4. Ezt követően a Múzeum/Szakszolgálat végezze el a törvény alapján előírt szakszerű feltárási tevékenységet. 5. A feltárások befejezése után a Múzeum/Szakszolgálat írásban nyilatkozzon a munka befejezéséről, majd a beruházó megkezdheti az építkezést. 6. A hatáselemzés és hatáselhárítás összefoglalásaképpen megállapíthatjuk, hogy a fenti eljárás esetén a régészeti lelőhely megkapja a évi LXIV. törvényben előírt, megfelelő szintű védelmet, és ezzel a nyilvántartott régészeti lelőhely és a leletek szakmai jelentősége is megmarad. A évi LXIV. törvény , és a 191/2001. Korm. rendelet, illetve a évi LXXXIX. törvény 37. (1) alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek, vagy az ott található leletek megrongálása vagy veszélyeztetése büntetendő cselekmény, mely örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, illetve súlyos esetekben a cselekedet a Btk. hatálya alá esik. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, és a kiszabható örökségvédelmi bírság, a károkozás mértéke szerint 10 ezer és 25 millió forint között lehet. Védett régészeti lelőhelyek esetében ez a bírság elérheti a 250 millió forintot is. Amennyiben a cselekedet a Btk-ba ütközik, az elkövető pénzbírsággal, vagy legfeljebb 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. 3. Régészeti érdekű terület 20

22 A régészeti érdekű terület törvényi kategóriáját a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, vezette be: 7. (14.) bekezdés szerint Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. A évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény 19. (2) szerint: A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem őrizhetők meg, azokat elsősorban a feltárást végző illetékes múzeumban vagy országos szakmúzeumban kell elhelyezni. Az ilyen területeken előkerülő régészeti leletek esetében a szabályozás szerint úgy kell eljárni, mint a váratlanul előkerülő régészeti leletek esetében. Amennyiben ugyanis az építkezés során új, eddig nem ismert régészeti lelőhely, vagy leletek kerülnek elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény paragrafusának szabályozását kell betartani: Mentő feltárás 24. (1) A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. (2) Ha régészeti feltárás esetén kívül régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a) a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni, b) a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a Hivatal intézkedéséig gondoskodni. (3) Az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. (4) A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni. (5) Az illetékes múzeum köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és a tevékenység folytatásának feltételeiről - a hozzá érkezett bejelentéstől számított - 24 órán belül írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejűleg a Hivatalnak is megküldeni. (6) Amennyiben az illetékes múzeum nyilatkozata alapján a további tevékenység a régészeti emléket, illetőleg az előkerült régészeti leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytatható. 21

23 (7) Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a Hivatalt értesíteni. (8) A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz feltárási engedély nem szükséges. (9) Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a Hivatal ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet. Ennek hiányában a munka folytatható. 25. A mentő feltárást végző múzeum jogosult a leletmentésre fordított költségeinek megtérítésére, amennyiben az állam nem mond le javára a régészeti leletek tulajdonjogáról. A költségek iránti igényt a Hivatalhoz kell benyújtani. 26. A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson kívüli felfedezőjét vagy bejelentőjét anyagi elismerésben kell részesíteni. A leletek és a lelőhelyek váratlan előkerülése esetén a találó bejelentési kötelezettségét a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény mellett a 18/2001. miniszteri rendelet is szabályozza: Bejelentési kötelezettség és anyagi elismerés 16. (1) A régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, illetve lelőhelyet az illetékes múzeum a "Lelőhely-bejelentő adatlap"-on, 8 munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. (2) Régészeti emlék vagy lelet megtalálóját a lelőhely, illetve a lelet tudományos jelentőségével arányos pénzjutalom és elismerő oklevél illeti meg. (3) Nem fizethető ki jutalom a megtalálónak, ha a Tv. 24. (3) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett eleget. Ilyen esetben a jutalom a bejelentőt illeti. (4) A nemesfémből készült, vagy drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendő pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-, illetve drágakőtartalma napi piaci értékének figyelembevételével kell megállapítani. (5) A lelőhely, emlék, lelet tudományos jelentőségével arányos jutalmat a Hivatal állapítja meg. (6) A lelet elhelyezéséről a Hivatal dönt. A hatáselemzés és hatáselhárítás összefoglalásaképpen megállapíthatjuk, hogy a fenti előírások betartása esetén a évi LXIV., valamint annak módosításáról szóló törvényben 22

24 előírt örökségvédelmi feladatok elvégezhetők és ezzel biztosíthatjuk az esetlegesen előkerülő régészeti leletek megfelelő szintű védelmét. A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VÉDELME, KUTATÁSA ÉS AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRDEKEK VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK a évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alapító Okirata (Kulturális Közlöny, április 19.) a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (kunhalmok és földvárak ex lege védelméről évi IV. tv. az államigazgatási eljárás általános szabályairól évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről évi CIX. törvény: a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról A kulturális örökség védelméről szóló különleges jogszabályok,,1954. évi Hágai Egyezmény'' [1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről] 23

25 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi XXXIII. Tv. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 18/2000 (XII. 18) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzék vezetéséről évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 47/2001 (III. 27) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 149/2001 (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 3/2002. ( II. 15. ) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 9/2002. ( IV. 5. ) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI.21.) NKÖM rendelet A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról 4/2003 (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról a Büntető Törvénykönyvről szóló IV. törvény (216. : műemlékek, kulturális javak, megrongálásáról 24

26 218/1999 (XII. 28.) Korm. rendelet 144. : régészeti szabálysértés, 145. : kulturális javak engedély nélküli másolása, 146. : kulturális javakkal kapcsolatos kötelességek elmulasztása 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 201/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról IRODALOMJEGYZÉK CSÁNKI 1890 Csánki D.: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Bp GYŐRFFY 1998 Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest KISS 1988 Kiss L.: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest SZALONTAI SZ. WILHELM 2006 Szalontai Cs.: Sz. Wilhelm G.: Előzetes jelentés egy késő bronzkori település és avar kori temető mentő feltárásáról Szeged-Kiskundorozsmán (M5 Nr. 38., 26/90. lelőhely). MKCsM 2005, Szeged 2006, KÉPEK JEGYZÉKE: 1. kép: A vizsgált terület elhelyezkedése Kiskunmajsa határában 1: kép: A vizsgált terület elhelyezkedése Kiskunmajsa határában a területről ismert régészeti lelőhellyel és vízrajzi rekonstrukcióval 1: kép: A vizsgált terület elhelyezkedése Kiskunmajsa határában a II. Katonai felmérés térképén 1: kép: A vizsgált területre jellemző látkép 5. kép: Kiskunmajsa-Árendás földek régészeti lelőhely látképe 25

27 ÖSSZEFOGLALÁS Jelen hatástanulmány a Novai Környezetvédelmi és Energetikai Bt (6726 Szeged, Magdolna utca 20.) megrendelésére készült a Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz Kiskunmajsa Város Önkormányzata (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.) megbízásából. Az örökségvédelmi hatástanulmány célja és feladata valamennyi érintett kulturális örökségi elem számbavétele és állapotának részletes ismertetése, a felmért terület változtatási szándékainak ismertetése, és hatáselemzése. A kutatásra kijelölt terület Kiskunmajsa közigazgatási határának délkeleti részén helyezkedik el. A kutatásra kijelölt terület teljes egészében vizsgálható volt. A vizsgált területen egy régészeti lelőhelyet ismerünk. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, valamint a évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény értelmében a tervezett beruházás megvalósulása előtt megelőző feltárás elvégzése szükséges. Az Örökségvédelmi hatástanulmány a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem illeti meg. A vagyoni jogok tulajdonosa a Via Antica Bt (6723 Szeged, Fecske u. 8.). Az örökségvédelmi hatástanulmány sokszorosítása, idézése, vagy bármilyen felhasználása csak a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az örökségvédelmi hatástanulmány megrendelője a szerződésben meghatározott célra jogosult felhasználni, de nem jogosult azt átdolgozni, vagy mások részére végzett szolgáltatás vagy mások által készített tanulmány részeként felhasználni. 26

28 NYILATKOZAT Alulírott nyilatkozom, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak a hatósági előírásoknak jelen hatástanulmány készítésére jogosultsággal rendelkezem. A jogosultságot kiállította: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma január 12-án, 387-1/2007 iktató számon. Nyilvántartási számom: Sz-4/2007. Szalontai Csaba régész, örökségvédelmi szakértő Szeged, 6723 Fecske u. 8. Szeged, augusztus

29 Kiskunmajsa kép 1:

30 ! kép 1:10 000

31 ! kép 1:10 000

32 4. kép: kép: A vizsgált területre jellemző látkép 5. kép: Kiskunmajsa-Árendás földek régészeti lelőhely látképe

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése: Megye: Csongrád Település:

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Összeállította: Kraft János Pécs, 2012. március 2 1. Előzmények, bevezetés Tolna megye területrendezési terve az általános

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

19 A 2008. évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása és a 2009. évi tervezett képzések _ 19

19 A 2008. évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása és a 2009. évi tervezett képzések _ 19 III. évfolyam 2 3 Az Alkotmánybíróság 2008. év folyamán hozott döntéseinek tematikus összefoglalója _ 3 A fás szárú növények védelméről 4 Az Alkotmánybíróság 611/B/2000. AB számú határozata és a közterület-felügyelet

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve Dr. Kármán Gabriella A Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport vezetője 2011-ben a megújuló HENT intézkedési tervében

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 29. szám 2357 III. Kormányrendeletek A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A megalapozó vizsgálatot

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Összefoglalás a Cseszmei-víz vízgyűjtő-fejlesztési tanulmánytervének dokumentálásához Készítette: dr. Madarassy László

Összefoglalás a Cseszmei-víz vízgyűjtő-fejlesztési tanulmánytervének dokumentálásához Készítette: dr. Madarassy László A műszaki leírás és készítésének főbb szabályai Összefoglalás a Cseszmei-víz vízgyűjtő-fejlesztési tanulmánytervének dokumentálásához Készítette: dr. Madarassy László Általános szabályok A műszaki leírás

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzatának 16/2008. (X. 11.) önk.sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Község Önkormányzatának 16/2008. (X. 11.) önk.sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Község Önkormányzatának 16/2008. (X. 11.) önk.sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2004. (III. 4.) önk. sz. rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 JÓVÁHAGYVA A 179/2005. (VIII. 25.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VIII. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.FEBRUÁR

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Tisztelt Képviselő-testület! Tárgybani helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI Írta: Bárány Gábor Sopron 2011. Doktori Iskola: Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

Szablyár Péter Örökségvédelmi ismeretek I. Az épület és környezete

Szablyár Péter Örökségvédelmi ismeretek I. Az épület és környezete Szablyár Péter Örökségvédelmi ismeretek I. Az épület és környezete 1. Meglévő épületek 1.1 Műemléki védelem alatt álló épületek 1.2 Helyi védelem alatt álló épületek 1.3 Az épület jellege, adottságai 2.

Részletesebben

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24.

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24. 1 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY Ingatlan címe:, Jellege: Belterület - Kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 4777, 4778, 4779/1, 4781, 4782 Készítette: Szenei Ferenc Készítés dátuma: 2015.11.24.

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PÉCSÉPTERV STÚ DIÓ VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyva az 50/2006 (VI.21.)

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

VÁROSI MÚZEUM ( CSIRIBIRI MÚZEUM )

VÁROSI MÚZEUM ( CSIRIBIRI MÚZEUM ) VERESEGYHÁZ, VÁROSI MÚZEUM ( CSIRIBIRI MÚZEUM ) ELŐZETES ÉPÍTÉSZETI PROGRAMJA TARTALOM AZ ALAPÍTANDÓ MÚZEUM A KORSZERŰ MÚZEUM AZ ÉPÜLET ÉS HELYE A MÚZEUM FUNKCIONÁLIS TÉRSTRUKTÚRÁJA 1. MÚZEUMI (KÖZÖNSÉG)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Máza Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek Jelenlegi állapot ismertetése Őcsény település Tolna megye keleti részén, a Tolnai-Sárköz kistáj

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS TERVE SZJSZT-24/09/1 A Siófoki Városi Bíróság megkeresése A megkereső által feltett kérdések 1. A szakértő testület feladata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 5. szám 2006. március 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2006. (III. 24.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben