A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján"

Átírás

1 Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé, az épülő Tesco áruház területén 2007 őszén két hétig tartó régészeti leletmentést végeztünk. 1 Bonyhád területét napjainkig nem érintették az 1990 óta tartó, a feltárt középkori régészeti emlékek számának robbanásszerű növekedését eredményező infrastrukturális fejlesztéseket megelőző feltárások. Magyarországon 1990 és 2005 között több mint 400 lelőhelyen, nagyjából m 2 -en, közel , X XV. századi objektumot tártak fel. Ez becslések szerint is százmilliós nagyságrendű leletanyagot jelent. 2 Ezzel szemben Bonyhád város középkori történetét a kutatóknak eddig mindössze néhány bizonytalan adatra és többnyire késői, csak a XVIII. századtól szaporodó írásos forrásra kellett alapozniuk. A 2007-ben feltárt nagy mennyiségű leletanyag először szolgál hiteles forrásként az egész térség törökkor előtti történetéhez és a kutatás több mint egy évszázados bizonytalanságai után végre lehetőséget ad a mai település középkori előzménye tényleges helyének meghatározásához. Az előkerült tárgyak, régészeti megfigyelések alapján minden korábbinál pontosabb és hitelesebb képet alkothatunk a középkori Bonyhád kiterjedéséről, mindennapi életéről valamint pusztulásáról. A Tesco áruház építési területén első alkalommal szeptember 19-én tartottunk helyszíni szemlét. Ekkor azonban csak részleges megfigyeléseket lehetett tenni, mivel az építkezés már előrehaladt fázisban volt és az alapozást is már részben elvégezték. Pontosabb megfigyelésekre csak a 6. számú főúttól közvetlenül nyugatra fekvő telekrészen volt lehetőség. A munkaterület keleti szélénél, ahol a domboldalból 1 1,8 méter vastagon távolították el a humuszt és az altalajt, a szelvényfalban jól látszódtak az egykori földbe mélyített objektumok, valamint a különböző rétegek metszetei (2. tábla 1.). A lelőhely kiterjedésének meghatározása, valamint a későbbiekben feltárt jelenségek értékelése során komoly nehézséget jelentett, hogy az épülő áruház teljes területét lehumuszolták és a kialakítandó parkolóhoz az eredeti terepviszonyokat figyelmen Wosinsky kívül hagyva közel Mór vízszintes Múzeum felületet vágtak a domboldal Évkönyve aljába. Így a régészeti 33, kutatás 2011 számára fontos információk jelentős része megsemmisült. Végül mindösszesen m 2 -t tártunk fel, ahol 170 régészeti objektum került elő a tatárjárás és a törökkor közötti időszakból. A beásásokból és az építési területen gyűjtött szórványokból összesen kerámia-, fém-, és üvegtárgy, valamint patics, kő és kőeszköz került nyilvántartásba. 3 A lelőhely kiterjedése és természetföldrajzi adottságai A feltárt terület Bonyhád mai központjával átellenben, a Völgység-patak keleti oldalán a széles, lapos ártér túlsó szélén, a dombok lábánál, közvetlenül a 6. számú főút mellett található. A lelőhely a megkutatott területnél jóval nagyobb, minden irányban továbbterjed, keleti és déli részeit már korábban beépítették, az útépítésekkel megsemmisítették, azonban északi felén még ma is hatalmas szántók találhatók. Ezen a területen kb. 500 m hosszan lehetett római kori és középkori edénytöredékeket találni a szántásban. A terepbejárási adatok, a topográfiai megfigyelések, a különböző térképek ábrázolásai egységesen arra mutatnak, hogy a római kortól kis nyomvonal eltérésekkel a mai napig mindig itt, a Bonyhádi medence keleti szélén, a dombok lábánál haladt a Pécs felé vezető főút. A változó, általában m széles lelőhely északdél irányban pontosan ezen a vonalon húzódik körülbelül 800 m hosszan, az egykori mocsár széle és a dombok lába közötti részen, követve a mai 6. számú főút nyomvonalát. A Völgység fővárosának is nevezett Bonyhád a Dunántúli-dombság keleti részén, a Völgység és a Szekszárdi-dombság találkozásánál fekszik. A Völgység központja az északi irányban nyitott Bonyhádi- 1 A leletmentést a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a leletek restaurálását Haraszti Gabriella és Késmárki Rita végezte. A fotókat Donka Gábor és Csányi Viktor, a rajzokat Haraszti László és Csányi Viktor készítette. A táblákat Hausler Erzsébet állította össze. 2 TAKÁCS A terjedelmi korlátok miatt a csak az objektumokból előkerült leletek leírását adjuk közre. 129

2 medence. Tengerszint feletti magassága m. A tájat gyengén tagolt lösztáblák teszik változatossá, legmélyebb része a Völgység-patak alluviális völgysíkja. A város és a környék legjelentősebb vízfolyása a Völgység-patak, a Duna jobb parti vízrendszeréhez tartozik. 4 A népies nevén Határároknak nevezett patak a XVIII. századi szabályozás előtt mocsarak, bozótosok között szabadon kanyargott a völgyben, néhol még medre sem volt, és eredetileg tölgy-kőris-szil ligeterdők övezték. A löszös dombhátakon az alföldi vegetációhoz hasonlóan az erdei és füves pusztai vegetációk mozaikszerűen váltakoztak. Minden korszakban meghatározó jelentősége volt egy-egy település létrejöttekor a terület védettségének, a víz közelségének, a közlekedési valamint szállítási lehetőségeknek. Az erősen tagolt táj mindenkor kedvező feltételeket biztosított az emberi megtelepedés számára, ezért a Bonyhádi medencében a legtöbb régészeti kultúra és a magyar középkor emlékei megtalálhatók. 5 A feltárt régészeti jelenségek és leletek leírása 6 Kemencék Q007. J1: Kemence sütőfelületének részlete a Q007. számú gödör délnyugati és a Q002. számú gödör északi részén. A kemence sütőfelületét vágta a későbbi, Q007. objektum. A sütőfelület részlete a Q002-es, korábbi objektum betöltésének felső rétegében helyezkedett el. A sütőfelület 3 4 cm vastagon égett át. Palástja nem maradt meg. Átm.: 53 cm, m.: 6 cm. Q014/Q015.: Ovális alakú kemence és nyugati irányban hozzá csatlakozó előtérgödör részlete. A kemence (Q014.) északi és nyugati részét árokásás közben megbolygatták. A kemence sütőfelülete 10 cm vastagon égett át. Palástja nem maradt meg. Betöltése szürke, humuszos, faszenes, hamus, paticsos kevert volt. Az alja felé lejtő oldalú előtérgödör (Q015.) nyugati irányban csatlakozott a kemencéhez, melyet csatornázási árok ásásakor teljesen megsemmisítettek. Átm. (kemence): 114 cm, m. (kemence): 16 cm. Leletek a Q014. objektumrészből: 1. Szürkéssárga, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú, enyhén ívelt oldalú cserépbogrács befelé megvastagodó, Wosinsky szögletes peremtöredékek Mór Múzeum (2 db) (4. tábla 1.). Évkönyve Pá.: cm. 2. Sárgásbarna, 33, foltos, 2011 szürke törésfelületű, kézi korongon készült, homokkal soványított közepes és vastag falú cserépbogrács oldaltöredékek (26 db). 3. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, felhúzott, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású peremtöredéke (4. tábla 5.). Pá.: 26 cm. 4. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, enyhén duzzadt, szögletes peremtöredékek (3 db) (4. tábla 4.). Pá.: 21 cm. 5. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú, tölcséres nyakú fazék kihajló, a nyak felé megvastagodó, enyhén felhúzott, lekerekített, a külső oldalán plasztikus bordával tagolt peremtöredéke (4. tábla 3.). Pá.: 18 cm. 6. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, szalagos keresztmetszetű peremtöredékek (2 db) (4. tábla 2.). Pá.: 13 cm. 7. Kívül sárgásbarna, belül szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 8. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek hullámvonalköteg díszítéssel (2 db). 9. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredékek (4 db). 10. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 11. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (23 db). 12. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (4 db). 13. Kívül szürkésbarna, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú és vastag 4 ÁDÁM 1981, TORMA 2006, 7. 6 A feltárás során minden régészeti objektum, vagy jelenség kapott egy azonosító számot. Annak érdekében, hogy a későbbi számítógépes feldolgozás során elkerüljük az O és a 0 közötti esetleges keveredést a lelőhely neve mellett Q-val jelöltük azokat. Az így kialakított rendszert a feltárás során minden típusú dokumentum esetében alkalmaztuk. 130

3 falú fazék oldaltöredékek (7 db). 14. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (12 db). 15. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 16. Sárgásvörös, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 17. Sárgásvörös, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 18. Szürkésbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított fazék aljtöredékek (2 db). 19. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 20. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). Ltsz.: Leletek a Q015. objektumrészből: 1. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, lekerekített, bordában végződő peremtöredéke (4. tábla 6.). Pá.: 18 cm. 2. Kívül szürke, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vékony falú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 3. Vörösbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 4. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék nyak- és válltöredéke. 5. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 6. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 7. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 8. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 9. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke. Ltsz.: Q091. (2. tábla 2.): Kisméretű, északkelet-délnyugati hossztengelyű, téglalap alakú kemence és délkeleti irányban hozzá csatlakozó előtérgödör. A kemence fala vörösre égett, palástja 25 cm magasan maradt meg. Cserepekkel egyenletesen kirakott sütőfelületének átmérője 60x43 cm, vastagsága 3-4 cm volt. A kemence szűk szájnyílása délkeleti irányban helyezkedett el, itt csatlakozott hozzá a kerek előtérgödör (Q091. J1). Az oldala szabálytalanul lejtős, az alja ívelt volt. Betöltése szürke humusz volt hamuval, paticcsal és faszénnel. Átm.: 120 cm, m.: 80 cm. Leletek: 1. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, közel függőleges állású, lekerekített, bordával tagolt peremtöredéke (17. tábla 9.). Pá.: 17 cm. 2. Vörösbarna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán a nyak felé megvastagodó peremtöredéke (17. tábla 10.). Pá.: 14 cm. 3. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredéke (17. tábla 11.). Pá.: 17 cm. 4. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, megvastagodó, lekerekített peremtöredéke. 5. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 6. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 7. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredékek (3 db). 8. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredékek (4 db). 9. Szürkés vörösbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 10. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (9 db). 11. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 12. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 13. Vörösbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 14. Kívül vörösbarna, belül szürke, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 15. Kívül fekete, belül vörösbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 16. Feketére égett, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 17. Szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). 18. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Ltsz.:

4 Q102.: kerek kemence és nyugati irányban hozzá csatlakozó előtérgödör. A kemence állatjáratokkal erősen bolygatott sütőfelülete vörös foltosra égett, átmérője 140 cm volt. Palástja 1-3 cm vastagon vörösesbarnára égett és 10 cm magasan maradt meg. A kemence szája nyugati irányban helyezkedett el, itt csatlakozott hozzá az előtérgödör. Az előtérgödör oldala a nyugati oldalon lépcsősen az alja felé lejtett, máshol függőleges volt. Alja a kemence szájnyílásához egyenetlenül lejtett. Betöltése szürkésbarna humusz volt paticcsal és faszénnel. Átm.: 110 cm, m.: 28 cm. Leletek: 1. Vörösbarna, foltos, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék felhúzott, szögletes, a külső oldalán éles bordával tagolt peremtöredéke (19. tábla 10.). Pá.: 24 cm. 2. Vörösbarna, foltos, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, tálkaszerűen kiugró, a nyak felé megvastagodó, fedőhornyos peremtöredéke (20. tábla 1.). Pá.: 28 cm. 3. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán a nyak felé megvastagodó, bordával tagolt peremtöredékei (3 db) (20. tábla 3.). Pá.: cm. 4. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elvékonyodó, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredékei (2 db). 5. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, az edény belseje felé tálkaszerűen kiugró, éles bordával tagolt perem- és oldaltöredékek (13 db) (20. tábla 4.). Pá.: cm. 6. Vörösbarna, fekete törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, megvastagodó, vízszintesen levágott, a külső oldalán éles vonalban végződő peremtöredékei (4 db) (20. tábla 5.). Pá.: cm. 7. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, felhúzott, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású, bordában végződő peremtöredéke (20. tábla 2.). Pá.: 15 cm. 8. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású peremtöredéke. 9. Sárgásbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék felhúzott, szögletes peremű töredéke. Pá.: 17 cm. 10. Sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, elvékonyodó, vízszintesen levágott peremtöredékek (2 db). 11. Sárgásszürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredéke. 12. Szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögletes peremtöredéke. 13. Vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögletes peremtöredéke. 14. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló peremtöredéke. 15. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék nyak- és válltöredékek (2 db). 16. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vastag falú fazék nyak- és válltöredéke. 17. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék nyak- és válltöredékek (4 db). 18. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalköteg díszes oldaltöredéke. 19. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 20. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (9 db). 21. Kívül szürke, foltos, belül barna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 22. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 23. Sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (3 db). 24. Kívül szürke, foltos, belül sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 25. Sárgásbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 26. Sötétbarna, kézi korongon készült, apró kaviccsal és durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 27. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 28. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (10 db). 29. Kívül barna, foltos, belül sárgásbarna, foltos, fekete törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 30. Kívül szürkésbarna, belül fekete, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 31. Kívül szürkésbarna, belül sárgásbarna, 132

5 kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 32. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 33. Kívül szürke, belül sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 34. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 35. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 36. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (4 db). 37. Kívül szürke, belül szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 38. Kívül fekete, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 39. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 40. Szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 41. Sárgásbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 42. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 43. Sárgásbarna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 44. Kívül szürke, foltos, belül sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (3 db). Tá.: 9-11 cm. 45. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). 46. Kívül szürkésbarna, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 47. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 48. Szürke, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 49. Vörösbarna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke. 50. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú edény vonaldíszes oldaltöredéke. Ltsz.: Q170.: Kemence maradványa, bolygatott sütőfelület részlete. Pontos alakja és kiterjedése nem volt meghatározható. Leletek: 1. Kívül szürkéssárga, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vízszintesen kihajló, felhúzott, lekerekített, a külső oldalán bordában végződő peremtöredékek (2 db) (24. tábla 12.). 2. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a belső oldalán karcsúsodó lekerekített peremtöredéke. 3. Barna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék nyaktöredéke. 4. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék nyaktöredékek (3 db). 5. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredékek (4 db). 6. Kívül szürkésbarna, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredékek (2 db). 7. Kívül szürke, belül szürkésvörös, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 8. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredékek (9 db). 9. Szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 10. Kívül szürke, foltos, belül szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 11. Szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 12. Szürkésbarna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (2 db). 13. Szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (2 db). 14. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 15. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék oldaltöredékek (10 db). 16. Kívül szürkésbarna, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 17. Kívül szürke, foltos, belül sárga, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 18. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db)

6 Kívül szürkéssárga, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 20. Kívül vörösbarna, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 21. Kívül vörösbarna, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 22. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke kisméretű, kereszt alakú fenékbélyeggel. 23. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 24. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke. Ltsz.: Kutak Q068.: Az alja felé enyhén szűkülő szájú, hengeres falú, ívelt aljú kút. A kútgödörtől délre és nyugatra kb. 50 cm-re 4 cölöplyukat bontottunk ki, melyek a kút kávájához vagy vízemelő-szerkezetéhez tartozhattak (Q067., Q071., Q072., Q077.). Betöltése a felső harmadában erősen paticsos, hamus, faszenes, szürke humusz, az alsó kétharmadában szürkésfekete, agyagfoltos humusz volt paticcsal. Átm.: 160 cm, m.: 254 cm. Leletek: 1. Kívül vörösbarna, belül fekete, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék kihajló, fedőhornyos peremű, éles válltörésű, bekarcolt hullámvonallal és vonalköteggel díszített töredékek (4 db) (13. tábla 11.). Pá.: cm. 2. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, a külső oldalán bordával tagolt peremű, hullámvonaldíszes töredékek (3 db) (13. tábla 13.). Pá.: cm. 3. Vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, ferdén levágott peremtöredéke (14. tábla 6.). Pá.: 14 cm. 4. Sárgásbarna, feketére égett, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék rövid tölcséres nyakú, kihajló, fedőhornyos peremű töredéke a vállán hullámvonal és vonalköteg díszítéssel (14. tábla 4.). Pá.: 14 cm. 5. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, megvastagodó, lekerekített peremtöredékek (2 db) (14. tábla 2.). Pá.: cm. 6. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, fedőhornyos, a külső oldalán megvastagodó peremtöredéke. Pá.: 13 cm. 7. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán megvastagodó peremtöredéke. Pá.: 19 cm. 8. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán megvastagodó peremtöredéke. Pá.: 14 cm. 9. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék, kihajló, felhúzott, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású, bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 15 cm. 10. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, bordával tagolt peremtöredéke. Pá.:15 cm. 11. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék, kihajló, lekerekített, enyhén behúzott peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 12. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, lapos bordával tagolt peremtöredéke (14. tábla 3.). Pá.: 16 cm. 13. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék rövid, tölcséres nyakú, behúzott, lekerekített, a külső oldalán megvastagodó, bordával tagolt peremtöredéke (14. tábla 5.). Pá.: 18 cm. 14. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú, rövid, tölcséres nyakú fazék felhúzott, elkeskenyedő, lekerekített peremtöredéke (13. tábla 12.). Pá.: 14 cm. 15. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, szögletes peremtöredéke (14. tábla 1.). Pá.: 31 cm. 16. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, fedőhornyos peremtöredéke. 17. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék nyaktöredékek (2 db). 18. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek bekarcolt hullámvonal díszítéssel (2 db). 19. Kívül fekete, belül sárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 20. Szürke, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredékek (2 db). 21. Barnás fekete, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 22. Vörösbarna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredéke

7 Sárgásbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 24. Szürkésbarna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 25. Fekete, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 26. Sötétbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 27. Kívül fekete, belül barna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 28. Sötétbarna, feketére égett, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 29. Vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel. 30. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 31. Vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (25 db). 32. Sárgásbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 33. Kívül szürke, belül vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 34. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 35. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (8 db). 36. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (4 db). 37. Sárgásbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék oldaltöredékek (21 db). 38. Kívül fekete, belül szürkésbarna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 39. Szürkésfekete, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 40. Kívül szürkésbarna, belül fekete, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 41. Kívül sárgásbarna, belül fekete, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 42. Vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék ferdén lesimított alj- és oldaltöredéke, csillag alakú fenékbélyeggel (14. tábla 7.). Tá.: 11 cm. 43. Vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Tá.: 8 cm. 44. Sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Tá.: 8 cm. 45. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék aljtöredéke. Tá.: 19 cm. 46. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Tá.: 10 cm. 47. Szürkéssárga, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). Tá.: cm. 48. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Tá.: 13 cm. 49. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke. 50. Szürkésbarna, korongolt, kaviccsal soványított, vastag falú, kúpos fedő töredéke (14. tábla 8.). 51. Vörösbarna, fekete foltos, korongolt, durva szemcséjű csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú, kúpos fedő elvékonyodó, lekerekített peremű töredéke. Pá.: 16 cm. 52. Vörösbarna, homokkal soványított, vastag falú, tál alakú kályhaszem peremtöredéke (14. tábla 9.). 53. Sárgásbarna tapasztás darabok (2 db). 54. Barna, négyszög keresztmetszetű, vasszög töredéke. H.: 3,3 cm. 55. Barna, négyszög keresztmetszetű, vas ár töredéke. H.: 7,7 cm. Ltsz.: Q083.: Nagyméretű, mély, az alja felé szűkülő oldalú kút részlete. Keleti széle a szelvényfal alá húzódott. A kutat nem lehetett teljesen kibontani, ezért az alját nem tudtuk megfigyelni. Betöltése szürke, agyagcsíkos humusz volt helyenként paticcsal. Átm.: 230 cm, m.: 400 cm. Leletek: 1. Kívül vörösbarna, szürke foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék kihajló, az edény belseje felé tálkaszerűen kiugró, fedőhornyos peremű töredékek bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel (7 db) (15. tábla 1.). Pá.: cm. 2. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, megvastagodó, szögletes peremtöredéke. Pá.: 13 cm. 3. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék ívesen felhúzott, vízszintesen levágott peremtöredéke. 4. Kívül vörös, szürke foltos, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, megvastagodó, fedőhornyos 135

8 peremtöredékek (3 db). Pá.: cm. 5. Szürke foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, fedőhornyos peremtöredéke. 6. Kívül szürke, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, ívesen felhúzott, enyhén megvastagodó, lekerekített peremtöredékek (2 db). 7. Sárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, enyhén megvastagodó, kissé szögletes peremtöredéke a belső oldalán hullámvonal díszítéssel. 8. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán megvastagodó, lekerekített peremtöredéke. 9. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögfej keresztmetszetű peremtöredékek (5 db). Pá.: cm. 10. Vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elvékonyodó, lekerekített peremtöredéke. 11. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott peremtöredéke. 12. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredéke. 13. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredéke. 14. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített peremtöredéke. 15. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott peremtöredéke (14. tábla 12.). Pá.: 24 cm. 16. Vörösesszürke, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék rövid, kihajló, vízszintesen levágott peremtöredéke. 17. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, fedőhornyos, a külső oldalán mély barázdával tagolt peremtöredékek (7 db) (15. tábla 4.). Pá.: cm. 18. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék kihajló, enyhén felhúzott, a külső oldalán ívelt peremtöredékek (2 db) (15. tábla 9.). 19. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék enyhén felhúzott, befelé csapott szögletes peremtöredéke (15. tábla 6.). Pá.: 17 cm. 20. Kívül vörösbarna, szürke, foltos, belül fekete, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék enyhén felhúzott, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású peremtöredéke. 21. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán bordával tagolt peremtöredékek (2 db). Pá.: 15 cm. 22. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, lapos bordával tagolt peremtöredéke (14. tábla 11.). Pá.: 17 cm. 23. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék függőleges, vízszintesen levágott, fedőhornyos, éles bordával tagolt peremtöredékek (3 db). Pá.: cm. 24. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalon barázdával tagolt peremtöredékek (2 db). 25. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögfej keresztmetszetű peremtöredékek (2 db). 26. Szürke, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, bordával tagolt peremtöredéke (15. tábla 7.). 27. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, lapos bordával tagolt peremtöredékek (2 db) (14. tábla 10.). Pá.: cm. 28. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredéke. 29. Vörösesszürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, elvékonyodó, vízszintesen levágott, lapos bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 13 cm. 30. Szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, lekerekített szélű peremtöredéke. 31. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredéke. 32. Sárga, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredéke. 33. Kívül szürke, belül vörös, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredéke. 34. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló peremtöredéke a belső oldalán bekarcolt hullámvonal díszítéssel. 35. Kívül szürke, foltos, belül vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék nyak- és válltöredékek (4 db). 36. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, 136

9 homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék nyak- és válltöredékek (2db). 37. Szürkésbarna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék hullámvonaldíszes nyak- és válltöredéke. 38. Kívül sárga, belül szürkéssárga, foltos, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék, sötétbarna sávos festésű oldaltöredéke (15. tábla 3.). 39. Szürkésbarna, gyorskorongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú korsó, barna sávos festésű oldaltöredéke (15. tábla 5.). 40. Szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék fogaskerékdíszes oldaltöredékek (2 db) (15. tábla 10.). 41. Kívül fekete, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék fogaskerékdíszes oldaltöredéke. 42. Barna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 43. Kívül szürkésbarna, belül vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 44. Kívül szürkéssárga, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek bekarcolt hullámvonal és vonaldíszítéssel (2 db) (15. tábla 8.). 45. Szürkésvörös, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek bekarcolt hullámvonal és vonaldíszítéssel (3 db). 46. Szürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke bekarcolt hullámvonaldíszítéssel és vonalköteggel. 47. Kívül szürke, belül szürkésbarna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 48. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredékek (2 db). 49. Kívül szürkésbarna, belül vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 50. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 51. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 52. Szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredékek (2 db). 53. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 54. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék vonalkötegdíszes oldaltöredéke. 55. Szürkésvörös, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 56. Kívül szürke, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 57. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (4 db). 58. Kívül vörösbarna, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék oldaltöredékek (17 db). 59. Kívül vörösbarna, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (19 db). 60. Kívül szürkésbarna, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (3 db). 61. Kívül sárgásbarna, belül szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (19 db). 62. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (18 db). 63. Kívül szürkéssárga, belül sárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (2 db). 64. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (4 db). 65. Kívül szürke, belül szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (16 db). 66. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 67. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (59 db). 68. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 69. Kívül barna, fekete foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 70. Kívül szürkéssárga, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 71. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 72. Szürkésbarna, foltos, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (9 db). 73. Szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (6 db). Tá.: 9-10 cm. 74. Sárgásbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (3 db). Tá.: 11 cm. 75. Kívül szürkéssárga, belül sárga, foltos, kézi korongon készült, apró 137

10 kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Tá.: 13 cm. 76. Kívül szürke, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). Tá.: 10 cm. 77. Kívül szürke, belül vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 78. Szürkésvörös, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (6 db). Tá.: cm. 79. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék aljtöredékek (12 db). 80. kívül szürke, belül szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék aljtöredékek (3 db). 81. Kívül szürke, belül sárgásvörös, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék alj- és oldaltöredéke. 82. Kívül szürke, belül vörösbarna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 83. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék aljtöredéke. 84. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (6 db). 85. Szürkéssárga, foltos, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vastag falú pohár töredéke (15. tábla 16.). Tá.: 5 cm. 86. Vörösbarna, gyorskorongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú edény oldaltöredéke. 87. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú, bordadíszes pohár töredékek (6 db) (15. tábla 2.). Pá.: 9 cm. 88. Szürkéssárga, gyorskorongon készült, finom szemcséjű homokkal soványított, vékony falú pohár kihajló, lekerekített peremtöredéke. 89. Sárga, gyorskorongon készült, finom szemcséjű homokkal soványított, vékony falú pohár bordadíszes oldaltöredéke. 90. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, orsós nyakú korsó széles, hasvonalra támaszkodó szalagformájú füllel, a vállon körbefutó sekélyen bekarcolt vonalköteg díszítéssel. A pereme letörött. (16. tábla 1.) M.: 28 cm, tá.: 11 cm. 91. Fehér, gyorskorongon készült, kaolinos soványítású, közepes falvastagságú, szűk szájú, gyűrűs peremű korsó töredéke. 92. Fehér, gyorskorongon készült, kaolinos soványítású, közepes falvastagság, korsó oldaltöredékek (3 db). 93. Szürke gyorskorongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú hengeres nyakú korsó perem és nyaktöredéke (15. tábla 11.). Pá.: 5 cm. 94. Szürke, gyorskorongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú korsó vonaldíszes oldaltöredékek (4 db). 95. Szürke, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú korsó oldaltöredékek (8 db). 96. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú korsó ovális keresztmetszetű fültöredéke. 97. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú korsó bordadíszes töredéke. 98. Szürke, fekete foltos, korongolt, homokkal soványított, vastag falú, kúpos fedő töredéke (15. tábla 15.). Fá.: 5,5 cm. 99. Szürkéssárga, korongolt, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú, kúpos fedő töredéke (15. tábla 14.). Fá.: 5 cm Szürkésbarna, vörös törésfelületű, korongolt, homokkal soványított, vastag falú, kúpos fedő töredéke Szürkésbarna, foltos, korongolt, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú, kúpos fedő töredéke Szürkésbarna, foltos, korongolt, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú, kúpos fedő lekerekített peremtöredéke (15. tábla 12.). Pá.: 12 cm Szürkésbarna, foltos, korongolt, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fedő oldaltöredéke Szürke, foltos, korongolt, homokkal soványított, közepes falvastagságú, kúpos fedő lekerekített peremtöredéke (15. tábla 13.) Pattintott, háromszög keresztmetszetű kőpenge töredéke Fehér homokkő töredéke Sárga terméskő töredéke Sárgásfehér, gömb alakú kézi őrlőkő Sárgásbarna, vastag tapasztás darab Barnára romlott üvegpalack nyaktöredéke Vas ár töredéke. H: 4,1 cm Vas akasztó, kör keresztmetszetű kampóval és kettő kerek átütéssel (25. tábla 11.). M.: 3,1 cm, sz.: 2,7 cm Vastárgy töredéke. Ltsz.: Q088.: Hengeres falú, ívelt aljú kút. Déli végét árokásás közben megbolygatták. Betöltése szürkésbarna, agyagfoltos humusz volt. Átm.: 150 cm, m.: 291 cm. Leletek: 1. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, fedőhornyos, a külső oldalán lapos bordával tagolt peremtöredéke (16. tábla 2.). Pá.: 20 cm. 2. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán bordával tagolt peremű töredékek (4 db). Pá.: cm. 3. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán enyhén 138

11 visszahajlított peremtöredékek (2 db) (17. tábla 3.). Pá.: cm. 4. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, vastag falú fazék ívelten felhúzott, szögletes peremtöredéke (17. tábla 1.). Pá.: 22 cm. 5. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a nyak felé megvastagodó, lekerekített, fedőhornyos, barázdával tagolt peremtöredéke (17. tábla 7.). Pá.: 18 cm. 6. Sárgásvörös, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán mély barázdával tagolt peremtöredéke (17. tábla 4.). Pá.: 17 cm. 7. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vízszintesen kihajló, szögletes peremtöredéke (17. tábla 5.). Pá.: 18 cm. 8. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, duzzadt, szögletes peremtöredéke. 9. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, a külső oldalán a nyak felé megvastagodó, bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 10. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán megvastagodó peremtöredéke. Pá.: 13 cm. 11. Vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék enyhén kihajló, fedőhornyos peremtöredéke. 12. Sárgásbarna, szürkésbarna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, lekerekített, elvékonyodó peremtöredéke, a külső oldalán a perem alatt sűrű fogaskerék díszítéssel (17. tábla 2.). 13. Szürkésbarna, fekete törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék nyak- és válltöredéke. 14. Szürkésbarna, fekete törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 15. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 16. Kívül sárgásbarna, belül szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 17. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (17 db). 18. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (12 db). 19. Világosszürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 20. Szürkésbarna, sárgásbarna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (8 db). 21. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék oldaltöredékek (8 db). 22. Fekete, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 23. Kívül szürkésbarna, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 24. Kívül fekete, foltos, belül barna, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, egyenetlen falvastagságú fazék oldaltöredéke. 25. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 26. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (2 db). 27. Vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (13 db). 28. Szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (2 db). 29. Szürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 30. Szürkésbarna, foltos, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (3 db) (17. tábla 6.). Tá.: 7-10 cm. 31. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). Tá.: 8-10 cm. 32. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú korsó oldaltöredékek (2 db). 33. Sárgásbarna, foltos, korongolt, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú, kúpos fedő fogógomb töredéke (17. tábla 8.). Fá.: 4 cm. 34. Szürke, foltos, homokkal soványított, egyenetlen falvastagságú, kupa alakú kályhaszem oldaltöredéke. 35. Sárga, lapos homokkő töredéke. Ltsz.: Q113. (2. tábla 3.): Hengeres falú, ívelt aljú kút. Betöltése szürkésbarna humusz volt paticcsal és faszénnel. Átm.: 132 cm, m.: 250 cm. Leletek: 1. Szürkésfekete, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elkeskenyedő, lekerekített peremtöredéke (21. tábla 1.). Pá.: 21 cm. 2. Kívül szürke, belül fekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék vonaldíszes oldaltöredéke

12 Kívül fekete, foltos, belül szürke, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék fogaskerékdíszes oldaltöredékek (4 db) (21. tábla 2.). 4. Kívül szürkésbarna, foltos, belül barna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 5. Kívül szürke, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. Tá.: 10 cm. 6. Vörösbarna, foltos, korongolt, csillámos homokkal soványított, vastag falú, kúpos fedő töredéke. Ltsz.: Q114.: Ovális, tölcséresen szűkülő szájú, hengeres falú, ívelt aljú kút. A kút szája északi irányban kiszélesedett. Betöltése szürkésbarna, agyagfoltos humusz volt helyenként paticcsal és faszénnel. H.: 164 cm, sz.: 150 cm, m.: 239 cm. Leletek: 1. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán csapott peremtöredéke. Pá.: 19 cm. 2. Kívül szürkéssárga, foltos, belül vörösbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, kissé duzzadt, vízszintesen levágott, a külső oldalán csapott, éles bordával tagolt peremtöredékek (8 db) (21. tábla 3.). Pá.: cm. 3. Szürke, vörös foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék függőlegesen felhúzott, szögletes, peremtöredékek (2 db) (21. tábla 7.). Pá.: 17 cm. 4. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán csapott, éles bordával tagolt peremtöredéke. 5. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék függőlegesen felhúzott, lekerekített, a külső oldalán csapott, éles bordában végződő peremtöredékek (3 db) (21. tábla 5.). Pá.: cm. 6. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék nyak- és válltöredéke. 7. Kívül sárgásbarna, foltos, belül sárgásvörös foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék nyak- és válltöredéke. 8. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék vonaldíszes oldaltöredékek (2 db). 9. Vörösbarna, foltos, kézi korongon késszült, csillámos homokkal soványított, vastag falú fazék fogaskerékdíszes oldaltöredéke. 10. Kívül sárgásbarna, szürke foltos, belül vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (23 db). 11. Kívül sárgásbarna, szürke foltos, belül vörös, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (12 db). 12. Kívül szürkésfekete, foltos, belül szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 13. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (4 db). 14. Kívül szürke, foltos, belül vörösbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 15. Kívül szürke, foltos, belül vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 16. Szürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 17. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 18. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 19. Kívül vörösbarna, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 20. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 21. Sárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (2 db). Tá.: cm. 22. Kívül szürkésbarna, foltos, belül sárgásvörös, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredékek (3 db). 23. Sárga, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 24. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 25. Kívül szürkésbarna, belül sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék aljtöredéke. 26. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék aljtöredéke. 27. Sötétszürke, korongolt, grafitos soványítású, vastag falú bécsi fazék oldaltöredéke (21. tábla 4.). 28. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vékony falú, hengeres nyakú korsó, kihajló, felhúzott, lekerekített, éles bordában végződő peremtöredéke (21. tábla 6.). Pá.: 5 cm. 29. Sárga, gyorskorongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú korsó, hornyolt válltöredékek (2 db) (21. tábla 8.). 30. Szürke, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vastag falú korsó oldaltöredéke. Ltsz.:

13 Gödrök Q001.: Tölcséresen szőkülő szájú, hengeres falú, egyenes aljú gödör. Betöltése sötétszürke humusz volt paticcsal és faszénnel. Átm.: 140 cm, m.: 200 cm. Leletek: 1. Barna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 17 cm. 2. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, fedőhornyos peremtöredéke. Pá.:14 cm. 3. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, éles bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 4. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, bordával tagolt peremtöredéke. 5. Szürkésbarna, vörösbarna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék vonaldíszes oldaltöredéke. 6. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes és vastag falú fazék oldaltöredékek (5 db). 7. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 8. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 9. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredéke. 10. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 11. Sárga, szürke foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 12. Szürkésbarna kőpenge töredéke. Ltsz.: Q002.: Sekély, lejtős oldalú, ívelt aljú gödör. Északkeleti részére ráásták a Q007. J1-es kemencét. Betöltése agyagfoltos barna humusz volt, helyenként paticcsal és faszénnel. Átm.: 110 cm, m.: 18 cm. Leletek: 1. Fekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 2. Szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék fogaskerékdíszes oldaltöredéke. 3. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 4. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 5. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 6. Vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 7. Kívül sárga, belül szürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 8. Szürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 9. Szürkéssárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 10. Szürke, feketére égett, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 11. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke. 12. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított korsó ovális keresztmetszetű szalagfül töredéke. 13. Szürke, négyszögletes kézi őrlőkő töredéke. Ltsz.: Q003.: Sekély, az alja felé lépcsősen szűkölő oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése barna agyagos, szürke humuszos, paticsos, hamus kevert volt. H.: 120 cm, sz.: 70 cm, m.: 30 cm. Leletek: 1. Kívül sárga, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal soványított közepes falvastagságú fazék felhúzott, lekerekített, éles bordában végződő peremtöredéke. Pá.: 17 cm. 2. Sárgásfehér, kézi korongon készült, kaviccsal soványított közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott peremtöredéke. 3. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított közepes falvastagságú fazék kihajló, elkeskenyedő, lekerekített peremtöredéke. 4. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögletes peremtöredékek (2 db). Pá.: 14 cm. 5. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elkeskenyedő, lekerekített, horonnyal tagolt peremtöredéke. 6. Szürke, fekete foltos, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elkeskenyedő, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 14 cm. 7. Szürke, fekete foltos, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített peremtöredéke. 8. Szürke, gyorskorongolt, kaviccsal és homokkal soványított fazék tálkaszerűen kiugró, fedőhornyos peremtöredéke a perem külső és belső oldalán zöld, folyatott mázazással. 9. Sárgásszürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú edény nyak- és válltöredéke. 10. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi 141

14 korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke. 11. Szürke és szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú és vékony falú fazék oldaltöredékek (11 db). 12. Kívül szürkésbarna, fekete foltos, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 13. Szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék oldaltöredékek (4 db). 14. Sárga, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 15. Sárga, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 16. Barna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék alj- és oldaltöredéke. 17. Szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 18. Sárgásszürke, gyorskorongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 19. Sárga, gyorskorongon készült, homokkal soványított korsó ovális keresztmetszetű, hajlított, hornyolt, fültöredéke. 20. Sárga, gyorskorongon készített, homokkal soványított, vékony falú pohár, vörös sávos festésű oldaltöredéke. Ltsz.: Q004.: Sekély, az alja felé enyhén lejtő oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, agyagfoltos humusz volt. H.: 103 cm, sz.: 92 cm, m.: 12 cm. Leletek: 1. Sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, kihajló, felhúzott, lekerekített peremű, rövid, tölcséres nyakú, a vállában kiszélesedő, közepes falvastagságú, az oldal és az alj találkozásánál lesimított, aszimmetrikus fazék, spirálisan körbefutó, szabálytalanul benyomott fogaskerék-díszítéssel (3. tábla 1.). Pá.: 19 cm, m.: 25 cm, tá.: 13 cm. 2. Sárga foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, megvastagodó, lekerekített, fedőhornyos peremtöredéke. 3. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék fogaskerék díszes oldaltöredékek (5 db). 4. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 5. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. Ltsz.: Q006.: Függőleges falú, egyenes aljú gödör. Betöltése szürke, agyagfoltos humusz volt helyenként paticcsal és faszénnel. H.: 102 cm, sz.: 72 cm, m.: 69 cm. Leletek: 1. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (2 db). 2. Sárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 3. Szürke, sárga foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). Ltsz.: Q007.: Függőleges falú, egyenes aljú, enyhén szabálytalan alakú gödör. Déli végében egy kemence sütőfelületének részlete került elő, melyet a gödör átvágott. A kemence sütőfelületének a J1-es jelenségszámot adtuk. Betöltése agyaggal kevert sötétbarna humusz volt helyenként paticcsal és faszénnel. H.: 130 cm, sz.: 95 cm, m.: 49 cm. Leletek: 1. Vörösbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék fogaskerék díszes oldaltöredéke. 2. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 3. Szürke és barna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (11 db). 4. Szürke, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vastag falú korsó oldaltöredéke. 5. Barna, pattintott kőpenge. Ltsz.: Q008.: Sekély, az alja felé lejtő oldalú, ívelt aljú gödör. Betöltése szürke, agyagfoltos humusz volt paticcsal és faszénnel. H.: 120 cm, sz.: 103 cm, m.: 13 cm. Leletek: 1. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék nyak- és válltöredéke. 2. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 3. Szürkéssárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék oldaltöredékek (2 db). 4. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 5. Szürke, kézi 142

15 korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 6. Sárgásbarna tapasztás darab. Ltsz.: Q009.: Sekély, ovális, észak-déli hossztengelyű, az alja felé lejtősen szűkülő oldalú, egyenetlen aljú gödör, az északi végében egy függőleges falú, egyenes aljú, erőteljesen lemélyedő, szabálytalan alakú gödörrészlettel. Betöltése barna humusz volt paticcsal, hamuval és faszénnel. H.: 182 cm, sz.: 90 cm, m.: cm. Leletek: 1. Vörösbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögletesen levágott peremtöredéke. 2. Vörösbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 3. Szürke és barna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (4 db). 4. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 5. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 6. Szürke, gyorskorongon készült, homokkal soványított, vastag falú korsó oldaltöredéke. 7. Szürkésfehér kovakő töredéke. Ltsz.: Q010.: Sekély, függőleges falú, enyhén ívelt aljú gödör. Betöltése sárgásbarna agyagos, szürke humuszos, kevert volt helyenként faszénnel. Átm.: 82 cm, m.: 26 cm. Leletek: 1. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, fedőhornyos peremtöredéke. 2. Szürkéssárga, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú, fazék oldaltöredékek (4 db). 3. Sárgásbarna tapasztás darab. Ltsz.: Q011.: Mély, tölcséresen szűkülő szájú, helyenként az alja felé lépcsősen mélyülő oldalú, helyenként közel függőleges falú, egyenetlen aljú, szabálytalan alakú gödör. Betöltése szürke, agyagfoltos humusz volt hamuval és paticcsal. H.: 126 cm, sz.: 115 cm, m.: 71 cm. Leletek: 1. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 2. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, vízszintesen levágott peremtöredéke. 3. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (5 db). 4. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 5. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 6. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. Ltsz.: Q012.: Függőleges falú, egyenetlen aljú gödör. Az északnyugati oldalán egy sekély, 15x20 cm-es, 15 cm mély, az alja felé szűkülő oldalú, ívelt aljú nyúlvánnyal. A gödör alja a déli végéhez egyenetlenül lejtett. Betöltése szürkésbarna, agyagfoltos humusz volt paticcsal és faszénnel. H.: 142 cm, sz.: 126 cm, m.: 100 cm. Leletek: 1. Szürke, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal soványított, közepes falvastagságú, T peremű cserépbogrács töredékek (2 db). Pá.: 25 cm. 2. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elkeskenyedő, bordával tagolt peremtöredékek (2 db). Pá.: 16 cm. 3. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, sekély bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 4. Kívül sárga, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített peremtöredéke. 5. Sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, bordával tagolt peremtöredékek (4 db). Pá.: 17 cm. 6. Szürke, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke hullámvonalköteggel és alatta vonaldíszítéssel. 7. Kívül szürke, belül barna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 8. Kívül szürke, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 9. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes és vastag falú fazék oldaltöredékek (5 db). 10. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (9 db). 11. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, 143

16 vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 12. Sárgásbarna tapasztás darabok (2 db). 13. Szürke, faragott terméskő töredéke. Ltsz.: Q013.: Szabálytalan alakú, egyenetlen oldalú, egyenes aljú gödörrészlet. Keleti széle a szelvényfal alá húzódott. Az oldala a déli és a keleti oldalon függőleges volt, az északi és a nyugati oldalán padka húzódott. Betöltése a felső harmadában szürke humusz volt, az alsó kétharmadában hamus és humuszos rétegek váltakoztak. H.: 165 cm, sz.: 115 cm, m.: 62 cm. Leletek: 1. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú, T peremű cserépbogrács töredéke (3. tábla 3.). Pá.:24 cm. 2. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal erősen soványított, vastag falú fazék kihajló, megvastagodó, lekerekített, fedőhornyos, a külső oldalán függőleges állású peremtöredékek (4 db). Pá.: cm. 3. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal erősen soványított, vastag falú fazék kihajló, kifelé megvastagodó, vízszintesen levágott, peremtöredéke (3. tábla 6.). Pá.: 27 cm. 4. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elvékonyodó, lekerekített, bordával tagolt peremtöredékek (4 db). Pá.: 17 cm. 5. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, enyhén felhúzott, elvékonyodó, lekerekített, éles bordában végződő peremtöredékek (2 db) (3. tábla 4.). Pá.: cm. 6. Kívül szürke, foltos, belül vörös, sárga foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék tölcséres nyakú, kihajló, lekerekített, éles bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 18 cm. 7. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, ferdén levágott peremtöredéke. 8. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék szögfej keresztmetszetű peremtöredéke. Pá.: 15 cm. 9. Sárgásbarna kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elkeskenyedő, lekerekített, peremtöredéke. Pá.: 14 cm. 10. Kívül vörösbarna, belül fekete, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, megvastagodó, lekerekített peremtöredéke a belső oldalán bekarcolt hullámvonal díszítéssel (3. tábla 5). Pá.: 13 cm. 11. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék nyak- és válltöredéke. 12. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (4 db). 13. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (7 db). 14. Szürke, és szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (35 db). 15. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (16 db). 16. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 17. Kívül szürkésfekete, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 18. Sárga, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 19. Kívül szürkésbarna, belül szürke, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 20. Szürkéssárga, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (3 db). 21. Kívül szürke, foltos, belül sárga, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (2 db). 22. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 23. Szürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 24. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított fazék alj- és oldaltöredékek (5 db). Tá.: 9-12 cm. 25. Kívül szürke, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék alj- és oldaltöredéke. 26. Sárgásbarna tapasztás darabok (2 db). 27. Középső nyélállású vaskés, ferde nyéltüskével (25. tábla 5.). H.: 17,3 cm. Ltsz.: Q016.: Észak-déli hossztengelyű, ovális, az alja felé lépcsősen szűkülő oldalú, egyenetlen aljú gödör. Déli széle érintkezett a Q017. számú gödörrel. Betöltése szürke, agyagfoltos humusz volt helyenként paticcsal, faszénnel és hamuval. H.: 141 cm, sz.: 119 cm, m.: 70 cm. Leletek: 1. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, ferdén levágott, lapos bordával tagolt peremtöredékek (2 db) (4. tábla 7.). Pá.: cm. 2. Sárgásbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék felhúzott, duzzadt, lekerekített, bordával tagolt peremtöredékek (3 db). Pá.: 18 cm. 3. Szürke, foltos, kézi korongon készült, 144

17 kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, függőlegesen levágott, éles vonalban végződő peremtöredéke. Pá.: 17 cm. 4. Barna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, bordával tagolt peremtöredékek (3 db). Pá.: 17 cm. 5. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék rövid kihajló, lekerekített peremtöredéke. 6. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék vonaldíszes válltöredéke. 7. Sárga, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék válltöredékek (2 db). 8. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék hullámvonaldíszes oldaltöredéke. 9. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (6 db). 10. Kívül barna, belül szürkésbarna, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 11. Kívül barna, belül fekete, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 12. Szürkésbarna, foltos, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (18 db). 13. Szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredékek (6 db). 14. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 15. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredéke. 16. Sárgásbarna, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, durva szemcséjű homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék oldaltöredéke. 17. Szürke, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékek (3 db). 18. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredékek (2 db). Tá.: 9-11 cm. 19. Kívül szürke, belül sárga, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék aljtöredéke. 20. Szürkésfehér, gyorskorongon készült, kaolinos soványítású, vékony falú pohár bordázott nyaktöredéke. 21. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú cserépbogrács alj- és oldaltöredéke. 22. Sárgásbarna tapasztás darab. 23. Barna kovakő töredéke. Ltsz.: Q017.: Nagyméretű, mély, az alja felé lejtősen szűkülő oldalú, ívelt aljú gödörrészlet. Keleti vége a szelvényfal alá húzódott. Betöltésében szürke humuszos, hamus és paticsos rétegek váltakoztak. H.: 247 cm, sz.: 199 cm, m.: 132 cm. Leletek: 1. Szürke, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, kihajló, vízszintesen levágott, horonnyal tagolt peremű, rövid, tölcséres nyakú, zömök testű, közepes falvastagságú, az oldal és az alj találkozásánál lesimított fazék (5. tábla 1.). Pá.: 19 cm, tá.: 11,5 cm, m.: 27,5 cm. 2. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, kihajló, duzzadt, lekerekített peremű, rövid, tölcséres nyakú, vállában kiszélesedő, közepes falvastagságú, az oldal és az alj találkozásánál lesimított fazék (5. tábla 2.). Pá.: 20 cm, tá.: 12 cm, m.: 22,3 cm. 3. Kívül szürkésbarna, foltos, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, kifelé duzzadt, lapos bordával tagolt peremű töredékek (12 db). Pá.: cm. 4. Kívül vörösbarna, fekete foltos, belül szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék ívesen kihajló, lekerekített, kifelé enyhén duzzadt, lapos bordával tagolt peremű töredékek (12 db) (6. tábla 2.). Pá.: cm. 5. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített peremtöredékek (3 db) (5. tábla 5.). Pá.: 14 cm. 6. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, a külső oldalán mély barázdával tagolt peremű töredékek (2 db). Pá.: cm. 7. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, vastag falú fazék kihajló, vízszintesen levágott, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 23 cm. 8. Kívül vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú, fazék függőlegesen felhúzott, lekerekített, kifelé duzzadt, éles bordában végződő peremtöredéke (5. tábla 8.). 9. Kívül szürkésvörös, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék felhúzott, duzzadt, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású, bordában végződő peremtöredéke. 10. Kívül szürkésvörös, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, duzzadt, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású, éles bordában végződő peremtöredéke. 11. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, lekerekített, a külső oldalán függőleges állású, lapos bordában 145

18 végződő peremtöredéke. Pá.: 17cm. 12. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, szögletes, a külső oldalán függőleges állású, bordában végződő peremtöredékek (5 db). 13. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán lapos bordával tagolt peremtöredékek (2 db). 14. Kívül szürkésbarna, belül vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék kihajló, kifelé csapott, lekerekített, a külső oldalán lapos bordával tagolt peremtöredékek (3 db) (7. tábla 5.). Pá.: 18 cm. 15. Kívül sárgásbarna, szürke foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán lapos bordával tagolt peremtöredékek (2 db). 16. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, enyhén felhúzott, lekerekített, a külső oldalán bordában végződő peremtöredéke. 17. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, enyhén felhúzott, bordában végződő peremtöredéke. 18. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék enyhén felhúzott, lekerekített, éles bordában végződő peremtöredéke. 19. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredékek (4 db) (6. tábla 3.). Pá.: 17 cm. 20. Kívül szürke, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán éles bordával tagolt peremtöredéke. 21. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalán éles bordával tagolt peremtöredékek (6 db). Pá.: cm. 22. Vörösbarna, szürkésbarna foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredéke. 23. Kívül szürke, belül világosszürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, éles bordával tagolt peremtöredékek (3 db). 24. Kívül fekete, belül szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, éles bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 13 cm. 25. Kívül szürke, foltos, belül szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, éles bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 17 cm. 26. Szürke, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, szögletes, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredéke. Pá.: 13 cm. 27. Kívül szürke, belül szürke, foltos, vörös törésfelületű, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, szögletes, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredéke. 28. Kívül barna, szürke foltos, belül szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék tálkaszerűen kiugró, lekerekített, fedőhornyos, bordával tagolt peremtöredékek (2 db). Pá.: 15 cm. 29. Kívül szürkésbarna, belül szürkéssárga, barna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, kifelé duzzadt, vízszintesen levágott, éles bordával tagolt peremtöredékek (3 db) (7. tábla 3.). Pá.: 15 cm. 30. Kívül szürkésbarna, foltos, belül sárgásszürke, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék tálkaszerűen kiugró, lekerekített, fedőhornyos, bordával tagolt peremtöredékek (2 db). Pá.: 20 cm. 31. Kívül sárgás barna, szürke foltos, belül szürke, foltos, szürke törésfelületű, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, tálkaszerűen kiugró, lekerekített, fedőhornyos, a külső oldalán bordával tagolt peremtöredékek (2 db). 32. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, duzzadt, az edény belseje felé csapott peremű töredéke (7. tábla 7.). Pá.: 19 cm. 33. Szürkésbarna, szürke törésfelületű, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott vízszintesen levágott, enyhén duzzadt, bordában végződő peremtöredékek (2 db). Pá.: 19 cm. 34. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített, a külső oldalon mély barázdával tagolt peremtöredékek (2 db) (7. tábla 1.). Pá.: cm. 35. Szürkésbarna, vörösbarna foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék behúzott, lekerekített peremtöredékek (3 db). Pá.: 16 cm. 36. Kívül szürke, foltos, belül szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, megvastagodó, szögletes, a külső oldalán barázdával tagolt peremtöredékek 146

19 (5 db). Pá.: cm. 37. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített, erőteljes bordával tagolt peremtöredéke (7. tábla 6.). Pá.: 18 cm. 38. Sárgásbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú és vastag falú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített, éles bordával tagolt peremtöredékek (4 db). Pá.: cm. 39. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, elvékonyodó, lekerekített, keskeny bordával tagolt peremtöredéke. Pá.: 17 cm. 40. Szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú fazékkihajló, elvékonyodó, lekerekített, mély barázdával tagolt peremtöredékek (2 db). 41. Sárgásbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, a külső oldalán lekerekített, mély barázdával tagolt peremtöredéke. Pá.: 23 cm. 42. Szürkésbarna, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, bordával tagolt peremtöredékek (3 db) (5. tábla 3.). Pá.: cm. 43. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, bordával tagolt fazék peremtöredékek (8 db). Pá.: cm. 44. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék függőlegesen felhúzott, vízszintesen levágott, bordában végződő peremtöredékek (5 db). Pá.: 19 cm. 45. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, apró kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, lekerekített, lapos bordával tagolt peremtöredékek (2 db). Pá.: 21 cm. 46. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, kifelé duzzadt, lekerekített, lapos bordával tagolt peremtöredéke (6. tábla 5.). Pá.: 20 cm. 47. Kívül szürkésbarna, szürke foltos, belül vörösbarna, szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, bordával tagolt peremtöredékek (8 db). 48. Szürkésbarna, belül foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, mély barázdával tagolt peremtöredéke. 49. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített, kifelé csapott, bordával tagolt peremtöredéke. 50. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, vízszintesen levágott, lapos bordával tagolt peremtöredékek (3 db). Pá.: cm. 51. Kívül szürke, foltos, belül barnásszürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék felhúzott, vízszintesen levágott peremtöredékek (2 db). 52. Szürkéssárga, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, kifelé megvastagodó, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 16, 5 cm. 53. Kívül szürkésbarna, szürke foltos, belül vörösbarna, szürke, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kifelé megvastagodó, vízszintesen levágott, lapos bordával tagolt peremtöredékek (6 db) (5. tábla 7.). Pá.: 13 cm. 54. Szürkésbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, az edény belseje felé csapott, fedőhornyos peremtöredékek (5 db). 55. Vörösbarna, szürkésbarna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, kifelé megvastagodó, lekerekített peremtöredékek (13 db). 56. Szürkésbarna, vörösbarna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, vastag falú fazék felhúzott, vízszintesen levágott peremű töredéke. Pá.: 12 cm. 57. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék felhúzott, vízszintesen levágott peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 58. Kívül szürke, foltos, belül vörösbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, vízszintesen levágott, lekerekített peremtöredéke (6. tábla 1.). Pá.: 16 cm. 59. Sárgásbarna, szürke foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, lekerekített peremtöredéke (5. tábla 4.). Pá.: 16 cm. 60. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, kissé szögletes peremtöredéke. 61. Szürkésbarna, barna foltos, kézi korongon készült, kaviccsal és homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék, kihajló, enyhén behúzott, lekerekített peremtöredékek (3 db). 62. Barna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék felhúzott, lekerekített, kifelé csapott, bordával tagolt peremű, hullámvonaldíszes töredékek (5 db) (7. tábla 4.). Pá.: 15 cm. 63. Barnás fekete, barna foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, a külső oldalán visszahajlított, vízszintes peremtöredékek bekarcolt vonalköteg díszítéssel (3 db) (8. tábla 1.). 147

20 Pá.: 18,5 cm. 64. Fekete, barna foltos, vörösbarna törésfelületű, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, a külső oldalán visszahajlított, kissé szögletes perem-, nyak-, és válltöredékek bekarcolt vonalköteg díszítéssel (4 db). Pá.: 17, 5 cm. 65. Fekete, barna foltos, vörösbarna törésfelületű, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék felhúzott, lekerekített, éles vonalban végződő peremű, vonaldíszes töredéke. 66. Szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú és közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék kihajló, közel függőleges állású, lekerekített peremű töredékek bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel (6 db) (8. tábla 3.). Pá.: cm. 67. Barna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, felhúzott, vízszintesen levágott, a külső oldalán megvastagodó peremtöredéke bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel. Pá.: 19 cm. 68. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék függőleges állású, vízszintesen levágott peremtöredékek (2 db). Pá.: 15 cm. 69. Vörösbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék függőlegesen felhúzott, vízszintesen levágott peremtöredéke. 70. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék függőlegesen felhúzott, a belső oldalán karcsúsodó, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 12 cm. 71. Kívül szürkésbarna, foltos, belül sárgásszürke, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, ferdén levágott, befelé csapott peremtöredékek (2 db) (5. tábla 6.). Pá.: 15 cm. 72. Szürkésbarna, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, duzzadt, lekerekített peremtöredéke (5. tábla 9.). Pá.: 13 cm. 73. Kívül szürkésbarna, belül barna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, az edény belseje felé tálkaszerűen kiugró, fedőhornyos peremű töredéke bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel. Pá.: 17,5 cm. 74. Kívül szürkésfekete, belül szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék kihajló, az edény belseje felé tálkaszerűen kiugró, fedőhornyos peremű töredékek bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel (3 db) (8. tábla 2.). Pá.: 18 cm. 75. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék függőlegesen felhúzott, vízszintesen levágott, fedőhornyos peremű, hullámvonaldíszes töredékek (4 db). Pá.: 17 cm. 76. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, vékony falú fazék rövid, tölcséres nyakú, függőleges, vízszintesen levágott, fedőhornyos peremű töredékek bekarcolt vonalköteg díszítéssel (2 db). Pá.: 16 cm. 77. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék függőlegesen felhúzott, vízszintesen levágott, fedőhornyos peremtöredéke. Pá.: 14 cm. 78. Szürkésbarna, fekete foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék vízszintesen levágott, fedőhornyos peremtöredéke bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel. Pá.: 16 cm. 79. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék függőlegesen felhúzott, vízszintesen levágott, fedőhornyos peremű töredékek a perem alsó részén ferdén bevagdalt díszítéssel, valamint a vállon bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel (6 db). Pá.: 17 cm. 80. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú, rövid, tölcséres nyakú fazék felhúzott, elkeskenyedő, lekerekített peremű töredéke bekarcolt hullámvonal és vonalköteg díszítéssel. 81. Szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán visszahajlított, lekerekített peremtöredékek (2 db). Pá.: 18 cm. 82. Szürkésbarna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán visszahajlított, lekerekített peremtöredékek (2 db). 83. Barna, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, ferdén levágott peremtöredéke. 84. Szürkésbarna, szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán enyhén visszahajlított, kissé szögletes peremtöredékek (3 db). 85. Kívül szürke, belül szürkésfekete, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, felhúzott, kissé szögletes peremtöredékek (2 db). 86. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán visszahajlított, lekerekített peremtöredékek (2 db). Pá.: 17 cm. 87. Szürkésbarna, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán visszahajlított, elkeskenyedő, lekerekített peremtöredéke. Pá.: 16 cm. 88. Fekete, szürke, foltos, kézi korongon készült, csillámos homokkal soványított, közepes falvastagságú fazék kihajló, a külső oldalán enyhén visszahajlított, elkeskenyedő, lekerekített peremű, 148

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A Csongrád megyei Szegváron (1. kép 1 2) 1980 tavaszán homokbányászás közben sírok és telepobjektumok kerültek elő.

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn

3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn 3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn KŐHEGYI MIHÁLY VÖRÖS GABRIELLA (Baja, Türr István Múzeum Szentes, Koszta József Múzeum) 1973 áprilisa és 1976 júniusa között Kürti Béla, a Móra

Részletesebben

A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd keltezése a kerámia anyag alapján (déli épületszárny)

A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd keltezése a kerámia anyag alapján (déli épületszárny) Archaeologia Altum Castrum Online A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Ottományi Katalin A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON. - Rózsa Zoltán -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON. - Rózsa Zoltán - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON - Rózsa Zoltán - Az avarok telepeinek emlékanyagát először Farkas Sándor találta meg Csongrádon. 1 Az általa feltárt

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL VAN ÚJ A FÖLD ALATT VÁLOGATÁS A. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL Katalógus 2010. április 16. 2011. március 31. Szkíta kor, 1. vitrin 1. Bögre Szürke színű gyorskorongolt, felhúzott fülű kónikus kis bögre. Ltsz.:

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Az 1955-ben megtartott Régészeti Konferencia összegezte a hazai őskori kutatás állását, rámutatva arra, hogy az utolsó tíz év anyaggyarapodása ellenére

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos Hódi Attila (1976) régésztechnikus, az Iseum Savariense segédmuzeológusa. Kutatási területe az Isis-szentély építési fázisainak régészeti vizsgálata. 2002 óta vesz részt a savariai Iseum kutatásában. Legutóbbi

Részletesebben

Kiadja: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ. Felelős kiadó: Nagy Imre. Szerkesztette: Nagy Vera. Tördelés: Kéry Orsolya

Kiadja: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ. Felelős kiadó: Nagy Imre. Szerkesztette: Nagy Vera. Tördelés: Kéry Orsolya Kiadja: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Felelős kiadó: Nagy Imre Szerkesztette: Nagy Vera Tördelés: Kéry Orsolya A tanulmányokat lektorálta: Herczeg Mihály, Kruzslicz István Gábor, Kulcsár

Részletesebben

A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT

A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT /. Víziváros Buda középkori külvárosai területén, a mai Vízivárosban az elmúlt években több leletmentést, illetve előzetes régészeti

Részletesebben

Archaeologia - Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja.

Archaeologia - Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Tóth Zsolt Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály JELENTÉS a pécsi székesegyház nyugati oldala előtt, a

Részletesebben

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen 2008 Z A L A I M Ú Z E U M 17 65 Száraz Csilla Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen A publikáció leletközlés, a G a l a m b o k - H á r s a s - e r d ő l e l ő h e l y e n folytatott

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása.

II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása. II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása. Komolló község Háromszék vármegye déli részében, Sepsiszentgyörgytől 10 km.-re a Feketeagy jobb partján terül el. A Feketeügy másik partján húzódik a komollói

Részletesebben

Régészeti örökségvédelmi vizsgálat

Régészeti örökségvédelmi vizsgálat Műholdkép a vizsgált területről Régészeti örökségvédelmi vizsgálat Eger, Hajdúhegy városrész 24 sz. főút belterületi határ 0936/2 hrsz-ú út 0943/1 hrsz-ú út által határolt területre 2011. (Hrsz. 0937 0939)

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK A Káloz-kút száraz gödre a peremartoni erdőben, az északi szélesség 47 fok 07' és a keleti hosszúság 18 fok 5' közelében található. A vilonyai dombokon felszínen lévő dolomit karszt

Részletesebben

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata A Ceredi-medence Magyarország egy kevéssé vizsgált határvidéke, mely változatos litológiai, morfológiai viszonyai ellenére mindeddig elkerülte a kutatók

Részletesebben

A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN. Körösfői Zsolt

A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN. Körösfői Zsolt A MAROSSZENTANNA CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI A kultúra délkelet-erdélyi lelőhelyei a nemzetközi, de még a romániai kutatás számára is viszonylag ismeretlenek. Ennek számos oka van, amelyek közül a feltárások

Részletesebben

Egy hipotézis nyomában

Egy hipotézis nyomában A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Petkes Zsolt MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport Egy hipotézis nyomában Avagy a szekszárdi vármegyeháza északi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km)

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km) Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról A szondázó ásatások

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

Werbőczy két Tolna megyei vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében 1

Werbőczy két Tolna megyei vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében 1 SZABÓ GÉZA CSÁNYI VIKTOR Werbőczy két Tolna megyei vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében 1 Az elmúlt két évben Werbőczy István két Tolna megyei vára környékén építkezések, leletbejelentések

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető 2 1.1. Előzmények 2 1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében

Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Varsány község Településrendezési Tervéhez

Varsány község Településrendezési Tervéhez MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA. Takács Károly 1 Füleky György 2

KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA. Takács Károly 1 Füleky György 2 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA Takács Károly 1 Füleky György 2 A Rábaközben 1991 és 1996 között végzett régészeti terepbejárások során sajátos szerkezetű, pusztulófélben

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Gesta XI (2012) 55 88.

Gesta XI (2012) 55 88. Gesta XI (2012) 55 88. FÜZESABONY ÖREGDOMB BRONZKORI TELL-TELEPÜLÉS KŐANYAGA Horváth Tünde a, Szathmári Ildikó b, Farkas-Pető Anna c, Farkas István d, Mihály Judith e a MTA BTK Régészeti Intézete, 1014,

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Összeállította: Kraft János Pécs, 2012. március 2 1. Előzmények, bevezetés Tolna megye területrendezési terve az általános

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 JÓVÁHAGYVA A 179/2005. (VIII. 25.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VIII. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.FEBRUÁR

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. KOMÁROM, ALMÁSFÜZITŐ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONAL FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Szerzők: Déri Lajos - Horváth

Részletesebben

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft.

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft. Karakter 95 Építő és Szakipari Kft. Nyíregyháza N+DL System Kft. Kótaj Kácsor Ferenc Eger Út Finis Kft. Fót Mérték Építészeti Stúdió Kft. Budapest Nóra 97 Kft. Polgár Tiszántúli Református Egyházkerület

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Elsõ kutak 1969-70-ben, bõvítés 1978-79-ben és 1983-84-ben, legújabb kút 12. sz. 1992-ben

Elsõ kutak 1969-70-ben, bõvítés 1978-79-ben és 1983-84-ben, legújabb kút 12. sz. 1992-ben A Duna vízállásának hatása, a Kalocsavíz Kft. Barákai ivóvízbázisán történõ vízkitermelésre, mint minõségi, mint mennyiségi vonatkozásban Tamaskó Dénes Kalocsa Kistérségi Vízmû Barákai Vízbázis Duna folyam

Részletesebben

Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna

Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna 2009. szeptember A füzéri felsővár ciszternájának 2005-ben megkezdett, majd megszakadt kutatási munkáinak folytatását tűztük ki célul, a 2009. szeptember utolsó

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÖH Kemeneshögyész Község Településrendezési Terve KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY K E M E N E S H Ö G Y É S Z VESZPRÉM MEGYE 2006. MÁRCIUS-ÁPRILIS Tartalomjegyzék Kemeneshögyész. Bevezető. 2-12.

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta.

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. FÜZESABONY RÉGÉSZETI LELŐHELYEI Újkőkor (Neolitikum) 1. Pusztaszikszó sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrája leletanyaga. (terepbejárás) 2. Pusztaszikszó

Részletesebben

A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen

A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen A folyó sátra szétszakadt, utolsó levél-ujjak Mélyednek be a nedves partba. Szél fut A barna földön nesztelen. Elköltöztek a nimfák. (T. S.

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Tanulmányok. Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953 1971. 1. Bevezetés

Tanulmányok. Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953 1971. 1. Bevezetés Tanulmányok Eleki Nándor Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953 1971 1. Bevezetés Nyírbátor nemcsak a középkori magyar történelemben játszott fontos szerepet, de a mai Magyarország területén

Részletesebben

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2011. április 15. 2012. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2011. április 15. 2012. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL VAN ÚJ A FÖLD ALATT VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL Katalógus 2011. április 15. 2012. március 31. 1. vitrin, M0 Budapest, XXII. Növény utca 1. Edénytöredék bekarcolt díszítéssel Gömbszelet alakú

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Megemlékez kezés s az 1965. évi árvízről l a kisvízfoly zfolyások mentén Nyugat-dun dunántúli Vízügyi V Igazgatóság Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Sárvár, r, 2015. április 14. oaz országos védvonalakon

Részletesebben

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. Változatai: - kút- és

Részletesebben

A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján

A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján NAGY LÁSZLÓ Százhúsz éve folyik a vita az úgynevezett tűzikutya és holdidol kérdéséről. Mint a legtöbb vallástörténeti vonatkozású régészeti

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KORA ÚJKORI KERÁMIA AZ EGRI FERENCES TEMPLOM TERÜLETÉRŐL -1.

KORA ÚJKORI KERÁMIA AZ EGRI FERENCES TEMPLOM TERÜLETÉRŐL -1. KORA ÚJKORI KERÁMIA AZ EGRI FERENCES TEMPLOM TERÜLETÉRŐL -1. PUSZTAI TAMÁS 1988 tavaszán az egri volt ferences templom altemplomának kialakítása során végzett földmunkák alkalmával 1 jelentős mennyiségű,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Sófalvi András

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Sófalvi András Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Sófalvi András A székelység határvédelme és önvédelme a középkortól a fejedelemség koráig. Várak és más védelmi objektumok

Részletesebben

Szlovákia nyugati térsége. Západná oblasť Slovenska

Szlovákia nyugati térsége. Západná oblasť Slovenska Szlovákia nyugati térsége Západná oblasť Slovenska Szlovákia nyugati-térsége Duna menti-alföld Fekvés A Nyugati térség a kiterjedését és lakosságának a számát tekintve is hazánk legnagyobb térsége. Igen

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Stibrányi Máté MNM-NÖK

Stibrányi Máté MNM-NÖK LELŐHELY-AZONOSÍTÁS A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEMBEN KÖVETELMÉNYEK, LEHETŐSÉGEK, KORLÁTOK Stibrányi Máté MNM-NÖK MAGYARORSZÁG NYILVÁNTARTOTT LELŐHELYEI Régészeti lelőhely: nyilvántartásba vett, [a 2001. évi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Kerámiák archeometriai vizsgálata Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok

Részletesebben

CSEHIMINDSZENT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIATEMPLOM

CSEHIMINDSZENT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIATEMPLOM CSEHIMINDSZENT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIATEMPLOM KERTTÖRTÉNETI KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ Készítette: Hegedüs Eszter okl.tájépítészmérnök, kertépítészeti műemlékvédelem szakirány kulturális örökség menedzser megbízásából

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben

GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN

GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN CSÓKÁS JÁNOS GÁDOR JUDIT GYULAI ÁKOS A felszín alatt elhelyezkedő archeológiai tárgyak fizikai sajátságai eltérnek a környező talajétól. Felszínen végzett

Részletesebben

Intercisa castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása II. zárójelentés Visy Zsolt

Intercisa castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása II. zárójelentés Visy Zsolt Intercisa castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása II. zárójelentés Visy Zsolt Intercisa római kori erődjében a XX. század első évtizedében kezdődtek meg a régészeti kutatások, és azóta

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben