19 A évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása és a évi tervezett képzések _ 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19 A 2008. évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása és a 2009. évi tervezett képzések _ 19"

Átírás

1 III. évfolyam 2 3 Az Alkotmánybíróság év folyamán hozott döntéseinek tematikus összefoglalója _ 3 A fás szárú növények védelméről 4 Az Alkotmánybíróság 611/B/2000. AB számú határozata és a közterület-felügyelet helyi szabályozása 7 A vásárokról és piacokról szóló jogszabály felülvizsgálata 9 12 Járművezetési jogosultság igazolása a vezetői engedély cseréjére irányuló közlekedési igazgatási eljárás idején 12 Az alvállalkozói teljesítés értékének megállapítása a helyi iparűzési adóbevallásban 12 Mit jelent a felszólítás megtörténtének igazolása a hulladékszállítási díj adók módjára történő behajtásakor? 14 Illetékmentesség, költségmentes eljárások az okmányirodai ügyintézés területén az Igazságügyi Hivatal és az Okmányirodák kapcsolata 16 Összefoglaló tájékoztató a Pénzügyminisztérium áprilisi tájékoztatóiban foglaltakról A évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása és a évi tervezett képzések _ A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról szóló 73/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletről 23 Az aktív korúak ellátásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Jegyzői változások Békés megyében (2009. március 19-től április 22-ig) 27

2 Bevezető Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! Bízom benne, hogy Hivatalunk Tájékoztatójának korábbi számaiban megjelent szakmai anyagok hasznos segítséget nyújtottak munkája során. A Tájékoztató jelen számában továbbra is aktuális témákat, jogszabályváltozásokat emeltünk ki, illetve fel kívánjuk hívni a figyelmet az aktuális feladatokra, határidőkre. Munkatársaim összefoglalót készítettek az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendeletalkotást érintő évi határozataiból, mely a Hivatal honlapján ( érhető el. A fák védelméről szóló Korm. rendelet deregulációja következtében új szabályozás, a fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendelet lépett hatályba az év elején. Ismertetjük az új rendelkezések lényeges elemeit, illetve a hozzájuk kapcsolódó helyi jogalkotási feladatokat. Segítséget kívánunk nyújtani a helyi rendeletalkotási gyakorlathoz, továbbá a helyi rendeletek végrehajtásához, melynek során egy nemrégiben megjelent közterület-felügyelettel kapcsolatos alkotmánybírósági határozat lényegét mutatjuk be, illetve felhívjuk a figyelmet a vásárokról és piacokról szóló harmonizált Korm. rendelet kapcsán felmerülő helyi jogalkotás lényeges körülményeire. Tájékoztatást adunk a vezetői engedély cseréje esetén a járművezetési jogosultság igazolására vonatkozó jogszabály-módosításról, illetve jogértelmezést teszünk közzé az alvállalkozói teljesítés értékének megállapításáról a helyi iparűzési adóbevallásban, valamint a hulladékszállítási díj adók módjára történő behajtásakor felmerülő a felszólítás megtörténtének igazolása feltételről. Jelen Tájékoztatónkban is fel kívánjuk hívni a figyelmet a Pénzügyminisztérium gépjárműadót érintő közleményeire, melyet az elsőfokú adóhatóságoknak is közvetlenül megküldtek. Beszámolunk a évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtásáról, valamint tájékoztatást adunk a évi tervezett képzésekről. A szociális tárgykörben egy új jogszabályt, a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról szóló Korm. rendeletet mutatjuk be, illetve tájékoztatást teszünk közzé az aktív korúak ellátásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. Remélem, hogy a Tájékoztató témakörei felkeltik érdeklődését és segítik tevékenységét. Szeged, május 11. Dr. Siket Judit hivatalvezető 2

3 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói Az Alkotmánybíróság év folyamán hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az alkotmányos rend és az Alkotmányban biztosított alapjogok őreként munkálkodó Testület tevékenységének középpontjában a jogszabályok alkotmányosságának utólagos felülvizsgálata áll. Határozataiban ad iránymutatást azon alkotmányos követelményekről, melyeknek a különböző szintű jogalkotásnak meg kell felelniük, így a helyi önkormányzatok által megalkotott normák megszületésében résztvevők számára is elengedhetetlen az Alkotmánybíróság döntéseinek ismerete. Immár hagyománynak is tekinthető a Kecskeméti Kirendeltség Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Osztályának, illetve jogelődjének több évre visszanyúló gyakorlata, mellyel az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati jogalkotást érintő döntéseiről kívánunk ismeretekkel szolgálni. Ez alkalommal a év folyamán született alkotmánybírósági határozatok áttekintésére ad módot összefoglalónk, melynek keretében ismét az önkormányzati rendeletalkotás meglehetősen széles spektrumát átfogó kérdéskörökben kaphatnak támpontot az érdeklődők. A több mint 50 alkotmánybírósági határozatot az alábbi tárgykörök szerint rendeztük csokorba: 1. Közszolgáltatás 1.1. Ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés díja 1.2. Hulladékgazdálkodás 1.3. Köztemető 2. Közterület-használat, parkolás 2.1. Közterület igénybevétele 2.2. Parkolás 3. Épített környezet 3.1. Helyi építési szabályzat 3.2. Út- és közműépítési beruházáshoz való hozzájárulás 3.3. Tilalom, elővásárlási jog 3.4. Változtatási tilalom 4. Környezetvédelem, állattartás 4.1. Zajvédelem 4.2. Állattartás 5. Helyi adó 6. Önkormányzatiság 6.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 6.2. Névhasználat 7. Köztisztviselői juttatás 8. Egyéb tárgyban hozott határozatok 8.1. Egészségügyi ellátási körzet 8.2. Vásár, fürdőhelyi rendtartás 8.3. Üzletek nyitvatartása 3

4 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói Az összefoglaló terjedelmi okok miatt a hivatal honlapján ( a Hivatali Tájékoztatók menüpont alatt érhető el. Készítette: Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Osztály Kecskeméti Kirendeltség A fás szárú növények védelméről Az október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének b) pontja alapján január 1- jén hatályát vesztette a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet. Ugyanezen a napon lépett hatályba a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). Az Ötv. 16. felhatalmazása alapján mint helyi társadalmi viszonyt több képviselőtestület helyi rendeletben szabályozta már korábban a zöld felületek, illetőleg a fák, növények védelmét. Az új szabályozás több alapvető változást hozott. 1. A kormányrendelet az eddigieknél szélesebb tárgyi és területi hatállyal rendelkezik. 2. A jelenlegi szabályozás kiemelten, hangsúlyosabban foglakozik a közterületen történő növénytelepítéssel, a közterületen álló fás szárú növények védelmével, de rendelkezéseket tartalmaz a korábbiaktól eltérően minden ingatlantulajdonosra. 3. Egyes vonatkozásokban módosult a jegyzői feladat- és hatáskör, illetve ehhez kapcsolódóan a tulajdonos, használó kötelezettsége. 1./ A kormányrendelet szabályozási tárgykörébe a fák mellett a zöldfelületek ugyancsak hasznos részét képező cserjék is beletartoznak. A korábbi szabályozás felsorolást adott a területi hatály tekintetében: csak meghatározott belterületi és külterületi faállománnyal borított földrészlet tartozott a hatálya alá. A hatályos szabályozás kiterjed minden olyan fás szárú növényre, amely nem esik az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény hatálya alá. A kormányrendelet az irányadó továbbá eltérő rendelkezés hiányában a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény és a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseivel érintett fás szárú növények esetében is. 2./ A korábbiakhoz képest új tartalmi elem a minden ingatlantulajdonosra, vagyonkezelőre, használóra vonatkozó előírás: a fás szárú növények telepítésére, fenntartására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok meghatározása. Többek között elvárás, hogy a tulajdonosok már a fa ültetésénél legyenek tekintettel a másik ingatlan rendeltetésszerű használati igényére. Így már a telepítésnél megelőzhetőek a későbbi esetleges szomszédjogi viták. 4

5 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói Telepítés: Fás szárú növény telepítése nem veszélyeztetheti az emberi életet és egészséget, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója (a továbbiakban együtt: használó) a mellékletben meghatározott inváziós fajú fás szárú növény telepítése, pótlása esetén köteles a növény továbbterjedésének megakadályozására. A közutak melletti fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, amennyiben annak környezeti feltételei adottak. A fás szárú növények fenntartása, kezelése: A korábbi szabályozás csupán az ingatlanon lévő növények fenntartását írta elő a tulajdonos, használó kötelezettségeként, míg a kormányrendelet már a szakszerű kezelésről és a szükség szerinti pótlásáról is rendelkezik. A közterületen történő közművezeték elhelyezése, javítása, felújítása esetén biztosítani kell a fás szárú növények védelmét, a kormányrendelet a szakszerű védelem kritériumait is meghatározza. 3./ A jegyző, pontosabban az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének új hatásköre, hogy a tulajdonost, használót a fenntartási-, kezelési feladatok, a telepítési előírások teljesítésére kötelezheti. Változás történt a közterületen álló fás szárú növények kivágása és pótlása tekintetében is. Az új rendelet továbbra is szabályozza a kivágás és a pótlás kérdését a közterületen, azonban a bejelentési kötelezettséget engedély iránti kérelem váltotta fel. Az eljárási szabályok változása a közterületen lévő növényzet hatékonyabb védelmét kívánja előmozdítani. A fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző hatáskörébe került a kivágás engedélyezése. Rögzítésre kerültek az engedély iránti kérelem tartalmi elemei, valamint a kivágás megtiltásának kötelező esetei. Ezek a következők: ha a pótlás nem biztosított, ha a kivágás helyett megoldható a növény áttelepítése is, vagy ha a kivágás természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. A Ket. 71. (2) bekezdéséhez igazodva a kormányrendelet 6. (4) bekezdésében megjelenik a hallgatás beleegyezés intézménye is, ha a jegyző a kérelemről 90 napon belül nem dönt. Más eljárási szabályok vonatkoznak a település belterületén található fás szárú növények élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágásának eseteire. Ilyenkor a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül be kell jelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására felszólítja, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el. Ha a rendelkezésre jogosult az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, illetve balesetveszélyes fás szárú növény kivágásáról, illetve eltávolításáról határidőn belül nem gondoskodik, a jegyző intézkedik a szükséges munkák elrendeléséről. A közterületen kivágott fát 1 éven belül pótolni kell, cserje esetében pedig 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. Ha a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. 5

6 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. (8. (4) bekezdés) A jegyző új feladata továbbá a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén az ügyféli jogok biztosítása céljából az értesítés 3 napon belüli hirdetményi, illetve honlapon való közzététele. A kormányrendelet e szabályozása felvet néhány gondolatot. Például: Honnan tudja a jegyző, hogy melyek ezek a fák? Véleményünk szerint a képviselőtestület ebben az esetben is élhet az Ötv án alapuló felhatalmazással. A jegyzői feladatellátásra kihatással van továbbá a szabálysértési tényállás módosulása is. A fentiek alapján is indokolt a helyi rendelet áttekintése. Az áttekintéshez, felülvizsgálathoz további tájékoztatásként bemutatjuk a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kvt.) rendelkezésein alapuló rendeletalkotási lehetőségeket a kormányrendelet előírásaira figyelemmel. A kormányrendelet kivágásra és a pótlásra előírt szabályai nem vonatkoznak a magánterületen lévő fás szárú növényekre, ugyanakkor a Kvt ának újonnan megállapított (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok képviselő-testülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. A települések tehát a helyi környezeti adottságok, illetve a zöldfelület nagyságának ismeretében a fás szárú növények kivágását önkormányzati rendelet megalkotásával magánterületen is korlátozhatják, valamint rögzíthetik a pótlás kötelezettségét, módját (pl. mennyi időn belül kell pótolni a kivágott növényt, hány darab és milyen fajtájú facsemetékkel kell pótolni az értékesebb, nagyobb lombkoronájú és így több CO 2 -t megkötő fákat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy körültekintő szabályozást igényel a tulajdonjog korlátozása. Tekintve, hogy itt két alapjog ütközik egymással: a tulajdonjog és az egészséges környezethez való jog. Az Alkotmánybíróság 29/1995. (V. 25.) AB határozata elvi segítséget nyújthat a tulajdonjog korlátozhatóságának mértéke és módja tekintetében. A jegyzői hatáskörök bemutatása során már említett kompenzációs intézkedés is szabályozható a helyi rendeletben. Kompenzációs intézkedésnek minősül például a kivágott fa értékének az önkormányzat általános, vagy akár erre a célra létrehozott környezetvédelmi alapjába való megfizettetése. Az alapba befolyt pénzt környezetvédelmi célokra kell felhasználni. (Kvt. 58. (4) bekezdése) Kérdésként merülhet fel a kivágott fák értéke meghatározásának módja. Sajnos gyakran túl alacsonyan, tűzifa értéken állapítják meg azt, holott az élő fa értéke ennek a sokszorosa. Az elpusztított növények tényleges ára megfizettetésének már több önkormányzat által is alkalmazott korszerű eszköze a Radó- Párkányi-féle módszer, amely lehetővé teszi, hogy a fák forintban kifejezett értéke sokkal jobban kifejezze azok valódi értékét. (Tájékoztatásként jelzem, hogy a módszert a kertészmérnöki felsőfokú oktatási képzés során a szakemberek megismerik. A módszer egy továbbfejlesztett változata megtalálható a Budapesti Corvinus Egyetem honlapján Jászainé dr. Párkányi Ildikó publikációjaként a oldalon.) Közérdekből nyilvános adatnak minősül és ezért a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést hirdetményi úton, valamint ha a település ilyennel rendelkezik a település hivatalos honlapján is közzéteszi a külön jogszabályban meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Véleményünk szerint 6

7 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói az Ötv a alapján a képviselő-testület rendeletet alkothat a település jellegét meghatározó növényzet, fasorok, természetvédelmi oltalom alá nem tartozó ritkaságok, növényzet, jelleg megőrzéséről, melyek esetében a jegyző a hirdetményi úton való közzétételt köteles alkalmazni. A kormányrendelet hatálybalépésével párhuzamosan módosult az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) is. Az eddig hatályban lévő tilos fakivágás tényállását felváltotta január 1-jétől a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése tényállás, amely az új kormányrendelet címére és a kibővített tárgyi hatályra figyelemmel került megállapításra. (Korm. rendelet 19. ) A fás szárú növények jogellenes kivágásán túl szankcionálja a telepítésre, fenntartásra és kezelésre vonatkozó kötelezettség be nem tartását is. A kiszabható pénzbírság összege az újonnan megállapított telepítésre, fenntartásra és kezelésre vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése esetén 50 ezer Ft-ig, míg a jogellenes kivágás esetében az eddigi 20 ezer Ft helyett 100 ezer Ft-ig terjedhet. Figyelemmel a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 169. (2) bekezdésére, a Korm. rendelet ismertetett tényállásai a helyi rendeletben nem ismételhetők meg, illetve azok esetében nem lehet irányadó a törvény 16. (2) bekezdése. ( Az önkormányzati rendelet harmincezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. ) Amennyiben az önkormányzat él a magánterületeken álló fás szárú növényekre vonatkozó rendeletalkotási lehetőséggel, tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. Ha önkormányzati szabálysértési tényállást is meg kíván állapítani erre, figyelemmel kell lenni arra, hogy a helyi rendeletben a Korm. rendelet 19. -ában meghatározott magatartásokon kívüli cselekményeket lehet szabálysértéssé nyilvánítani, mely esetekben a pénzbírság legmagasabb összege 30 ezer Ft. A meglévő rendeletek felülvizsgálatának szükségességéhez kapcsolódóan kiemelést érdemel továbbá, hogy a jogszabályváltozás esetenként a településrendezési tervek településszerkezeti részét is érintheti, miután a fák és cserjék telepítésének szabályai, valamint az egyes fák, fás területek védetté nyilvánítását célzó javaslatok a településszerkezet munkarészében is megjelenhetnek. Amennyiben ezeknek építésügyi következményei is vannak, a HÉSZ módosítása is indokolt lehet. A településrendezési terv módosításával felmerülő költségek körültekintő szabályozást igényelnek a döntéshozók részéről. Készítette: Dr. Vékony Emília Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Osztály Kecskeméti Kirendeltség Az Alkotmánybíróság 611/B/2000. AB számú határozata és a közterület-felügyelet helyi szabályozása Az Alkotmánybíróság 611/B/2000. AB számú, március 16-án kelt határozatában a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény (Kftv.) 20. (1) bekezdése, valamint 23. (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló 7

8 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói indítványt vizsgálta. Az alábbiakban az Alkotmánybíróság határozatának lényegét mutatjuk be azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk az állampolgárok által többször kifogásolt közterület-felügyelettel kapcsolatos helyi rendeletalkotási gyakorlathoz, továbbá a helyi rendeletek végrehajtásához. A Kftv. indítvánnyal támadott rendelkezései: 20. (1) Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett, illetve a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó jármű balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig a felügyelő az önkormányzat rendelete alapján kerékbilincset alkalmazhat. 23. (1) A felügyelő eljárására ha jogszabály másként nem rendelkezik az ügy jellegétől függően az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Alkotmánybíróság több korábbi határozatában foglalkozott a kerékbilincs alkalmazásának alkotmányosságával. Az 1256/H/1996. AB határozat (a továbbiakban: Abh.) a helyi önkormányzatok közúthasználatot érintő szabályozási jogosultságával összefüggésben állapította meg, hogy a kerékbilincs alkalmazása a gépjármű tulajdonos (üzemben tartó) gépjármű-használati jogát érinti annyiban, amennyiben a jármű közúti forgalomba való aktív visszatérését ideiglenesen korlátozza. Az Alkotmánybíróság szerint a kerékbilincs alkalmazásának előírása és a tulajdonjog részjogosítványainak korlátozása csak akkor eredményezik a tulajdonhoz való jog, mint alapjog alkotmányellenes korlátozását, ha a korlátozás súlya a korlátozással elérni kívánt célhoz képest aránytalan. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a közúti forgalomba való visszatérést csak feltételesen és időlegesen korlátozó kerékbilincs alkalmazásának előírása nem tekinthető aránytalan korlátozásnak. (ABH 1996, 789.) A Kftv. 20. (1) bekezdése, amely a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 45. (2) bekezdésének megfelelően szabályozza a kerékbilincs közterület-felügyelő általi alkalmazását, azzal, hogy a közterület-felügyelő csak a helyi önkormányzat erre vonatkozó felhatalmazása alapján élhet ezzel az eszközzel. Ezzel a Kftv. az Rtv.-től eltérően a helyi önkormányzatok képviselő-testületének döntési körébe utalja, hogy a közterület-felügyelőt felhatalmazzák-e a kerékbilincs alkalmazására. A helyi önkormányzat rendeletben állapíthatja meg a parkolóhelyek használatának rendjét és díját. Az Abh. rámutatott: A várakozás (parkolás) a közúti közlekedés folyamatában megnyilvánuló esemény. Része, szükséges eleme a közlekedésnek. A gépjármű vezetője azonban a parkolóhely elfoglalásával egyidejűleg hallgatólagosan tudomásul veszi, [ a helyi önkormányzat rendeletében] normatív formában meghatározott, a parkolóhelyeken pedig jelzőtáblán közölt hátrányt, miszerint a jelzett feltételek szerint a közterület-felügyelet a gépjárműre kerékbilincset szerel. (ABH 1996, 789, 795.) A Kftv. 20. (1) bekezdése a felhatalmazást biztosítja a helyi önkormányzatok képviselőtestületei számára egy olyan kérdésben, amelyet az Alkotmánybíróság a helyi közügyek körébe tartozónak minősített. Az Alkotmánybíróság szerint a Kftv. 20. (1) bekezdése tekintetében nem állapítható meg a tulajdonhoz való jog mint alapjog alkotmányellenes korlátozása. A kerékbilincs alkalmazása ugyanis csak feltételes és időleges korlátozást eredményez a tulajdonjog egyik részjogosítványa (használat) vonatkozásában, ezért az Alkotmány 13. (1) bekezdését nem sérti a Kftv. 20. (1) bekezdése. 8

9 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói A kerékbilincs alkalmazásának feltétele, hogy a szabálytalanul várakozó gépjármű balesetveszélyt nem jelent, illetve a forgalmat nem akadályozza. E két feltétel azt biztosítja, hogy a közterület-felügyelő a közlekedési helyzet mérlegelésével a helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a megfelelő eszközt tudja alkalmazni. A kerékbilincs alkalmazását kizáró két feltétel azt szolgálja, hogy a közlekedés biztonságát alapvetően veszélyeztető helyzetet az alkalmazott közlekedésrendészeti intézkedés ne tartsa fenn. Ezekben az esetekben az elszállítás intézkedés alkalmazására ad felhatalmazást a Kftv. (a rendőri szerv értesítésével). A kerékbilincs vagy az elszállítás intézkedés alkalmazása a szabálytalan várakozással a közlekedés rendjében, biztonságában, folyamatosságában, okozott akadályoztatás súlyával áll arányban. A kerékbilincs alkalmazása és az Alkotmány 13. (1) bekezdése között nem állapítható meg alkotmányos összefüggés, így az Alkotmánybíróság ezt az indítványi kérelmet elutasította. Az indítványozó szerint a Kftv. 23. (1) bekezdése eltérést enged az államigazgatási eljárás vagyis a Kftv. alkalmazásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (: Ket.) és a szabálysértési eljárás általános szabályainak vagyis a szabálysértésekről szóló LXIX. törvény alkalmazásától, ami alkotmányellenes. A Kftv. 23. (1) bekezdése nem ad a közterület-felügyelőnek felhatalmazást a törvényi szabályoktól való eltérésre, hanem a jogalkotót hatalmazza fel arra, hogy jogszabályban a Kftv.-től eltérően rendezze bizonyos ügyek vonatkozásában a közterület-felügyelő eljárásának szabályait. Önkormányzati rendeletben a közterület-felügyelő eljárásának szabályait csak a magasabb szintű jogszabályok keretei között lehet megállapítani. Például a Ket. ügyintézési határidőt szabályozó 33. -a szerint rövidebb határidőt bármely jogszabály megállapíthat így önkormányzati rendelet is, hosszabbat csak törvény vagy kormányrendelet. Az indítványozó a Kftv. 23. (1) bekezdését az Alkotmány 35. (2) bekezdésével, 37. (3) bekezdésével, valamint az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésével is alkotmányellenesnek vélte, de az Alkotmánybíróság az indítványt ebben a részében is elutasította. Fenti okokra tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt teljes egészében elutasította. Összeállította: Dr. Szöllősi Zsolt Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Osztály Kecskeméti Kirendeltség A vásárokról és piacokról szóló jogszabály felülvizsgálata A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséhez kapcsolódóan évben a helyi önkormányzatok fontos feladata az irányelvvel érintett beazonosított önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, az irányelvvel való összhang biztosítása. A helyi rendeletek felülvizsgálatának több esetben feltétele a magasabb szintű jogszabályok harmonizálása. 9

10 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói A korábbi adatszolgáltatások során érintett rendeletként került megjelölésre a vásár-, piac tartásáról szóló helyi rendelet. Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a központi joganyag irányelvnek való megfeleltetése megtörtént. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet mely hatályon kívül helyezte a 35/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletet a Magyar Közlöny évi 30. számában került kihirdetésre. Az új kormányrendelet április 12-én lépett hatályba. A Kormányrendelet több vonatkozásban is új helyzetet teremt. A figyelemfelhívás során három területet érintünk: 1. hatósági hatáskör telepítése 2. a fenntartó feladatai 3. helyi rendeleti szabályozások. 1.) Hatósági hatáskör telepítése A korábban hatályos szabályozás szerint vásárt, piacot az tarthatott fenn, az rendezhetett, akit a vásár-, piac helye szerint illetékes település jegyzője nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételre kérelem alapján került sor. A rendelkezésünkre álló ismeretek szerint a régió több piac-vásártartásról szóló helyi rendeletében a települési önkormányzat került megjelölésre a piac tulajdonosa és fenntartójaként. Azonban az önkormányzatok fenntartóként való nyilvántartásba vétele nem gyakori. A hatályos Kormányrendelet nyilvántartásba vétel helyett engedélyezési eljárásról rendelkezik. Az engedélyt a vásár-, piac fenntartójának kérelmére a kereskedelmi hatóságként eljáró kistérségi székhely település jegyzője adja meg. A kistérségi székhely jegyzőjének feladata, hatásköre többek között: a nyilvántartott adatok módosítása, az engedély visszavonása, a piac-vásár bezárása, a nyilvántartásból való törlés, a nyitvatartási idő engedélyezése, a kormányrendeletben foglalt feltételek meglétének ellenőrzése. A kistérségi székhely jegyzője a vásár-, piac helye szerint illetékes jegyzővel közli a Kormányrendelet alapján hozott határozatát. 2.) A fenntartó feladatai A korábbi szabályozás a vásár-, piac rendezője és fenntartója körében külön nevesítette a helyi önkormányzatot. A hatályos Kormányrendelet nem tesz különbséget fenntartó és fenntartó, üzemeltető és üzemeltető között. A Kormányrendelet 4. (7) bekezdése, 9. (6) bekezdése és 10. (4) bekezdése kifejezetten a fenntartó számára állapít meg feladatot. Ezek: a jegyző értesítése a nyilvántartás egyes adataiban történt változásról, a vásár- és piac megszűnését követően gondoskodik a terület eredeti környezeti állapotának visszaállításáról, továbbá a Kormányrendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül a már működő és nyilvántartásba vett piac-, vásár esetében eleget tesz az abban foglalt feltételeknek. A 10. (4) bekezdés alapján hogy pontosan milyen kötelezettsége van a fenntartónak, milyen feltételeknek kell eleget tenni, az értelmezési kérdéseket vet fel. Az értelmezési kérdésekben állást foglalni a jogalkotó a legilletékesebb. Így e helyen csupán javaslattal élünk a fenti rendelkezés végrehajtására. Természetesen egyéb értelmezéseknek és következtetéseknek is lehet/van létjogosultsága. 10

11 Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály tájékoztatói Az új Kormányrendelet nem rendelkezik arról, hogy a korábbi szabályozás alapján készült nyilvántartást a települési jegyző adja át a kistérségi székhely település jegyzőjének. Azonban a korábbi nyilvántartás és az új szabályozás szerinti nyilvántartás adatai nem teljesen azonosak. Az új bővebb, a fenntartóra és a piac beazonosítására alkalmas több adatot tartalmaz. E körülményekre és a 10. (4) bekezdés rendelkezésére tekintettel talán célszerű, ha a piacot, vásárt fenntartó és üzemeltető, vagy csak fenntartó önkormányzat a Kormányrendelet szerinti határidőben megküldi a 4. (3) és (6) bekezdés adatait a kistérségi székhely település jegyzője számára nyilvántartás céljából. 3.) Helyi rendeleti szabályozások A vásár-, piac tartásáról szóló helyi rendeleteket a képviselő-testületek az Ötv. 16. felhatalmazása alapján alkották. A helyi rendeletekben gyakran került szabályozásra az üzemeltető, rendező feladata, a piac-, vásár rendje körében a nyitvatartás, helyfoglalás, díjak, az árusítók személye és az áruk köre. E tárgykörökben a Kormányrendelet több előírást is tartalmaz. Egyértelműen, pontosan meghatározza az üzemeltető feladatait. Kimondja az üzemeltető felelősségét, a piac, vásár rendjének közzétételi módját. Részletezi a piacon-, vásáron folytatható kereskedelmi, egyéb tevékenységeket és azok végzésének feltételeit. Ily módon szükséges a helyi rendeletek felülvizsgálata, esetenként egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése, megvizsgálandó a szabályozást igénylő helyi társadalmi viszony. Kiemelt figyelmet célszerű fordítani a helyi rendelet azon rendelkezéseire, amelyekben a képviselő-testület a piac-, vásár területén árusító, tevékenységet folytató személyek és áruk, szolgáltatások körét szabályozza. A Kormányrendelet rendelkezéseinek önkormányzati rendeletben való megismétlése szükségtelen, részleges átvétele a jogbiztonság sérelmét okozhatja. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 36. (2) bekezdésének rendelkezését, valamint a 67/2006. (XI. 29.) AB határozatot is. Segítséget jelenthet továbbá az Önkormányzati Tájékoztató májusi számában közzétett módszertani segédanyag az irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatok végrehajtásához. (elérhető az ÖM honlapján: és a évi 3. számában (elérhető hivatalunk honlapján: a k menüpont alatt) adott tájékoztatás. A felülvizsgálat során alkotandó rendeletet jogharmonizációs záradékkal kell ellátni. A jogharmonizációs záradékban a képviselő-testület azt mondja ki, hogy a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Készítette: Dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Osztály Kecskeméti Kirendeltség 11

12 Hatósági Főosztály tájékoztatói Járművezetési jogosultság igazolása a vezetői engedély cseréjére irányuló közlekedési igazgatási eljárás idején Gyakori problémát jelentett a gépjárművezetők körében, hogy a vezetői engedélyük egészségügyi érvényességének lejárta miatt kérelmükre indult eljárás idején nem vezethettek mindaddig, amíg új vezetői engedélyüket kézhez nem kapták. A rendőrség ugyanis az okmányiroda által a vezetői engedély cseréjére irányuló eljárásban elektronikus úton kiállított adatlapot jogszabályi felhatalmazás hiányában nem fogadhatta el annak ellenére, hogy abból az ügyfél személyazonossága, járművezetési jogosultsága önmagában megállapítható volt. Ezt a problémát oldotta meg a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) április 1-jétől hatályos módosítása. A R. 2. (2) bekezdésének új szabálya értelmében a Magyar Köztársaság területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az ügyfél által együttesen bemutatott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap, a vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás kezdeményezését követően az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig. A fentiek értelmében a járművezető az intézkedő rendőr előtt vezetési jogosultságát a lejárt vezetői engedélyével és a kérelem adatlappal együttesen igazolhatja, annak benyújtásától számított 60 napig. Kérjük a körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzatok jegyzőit, hogy a vezetési jogosultság igazolásának új szabályáról az ügyfeleket a helyileg szokásos módon tájékoztassák, arra a vezetői engedélyük cseréjét kérelmező gépjárművezetők figyelmét az eljárásban külön hívják fel. Készítette: Dr. Molnár László Hatósági Főosztály Az alvállalkozói teljesítés értékének megállapítása a helyi iparűzési adóbevallásban Az elsőfokú adóhatóságok ellenőrzési gyakorlatában több alkalommal felmerült a helyi iparűzési adó alapjának meghatározása során az alvállalkozói teljesítés értékének mint adóalapot csökkentő tételnek a meghatározása. 12

13 Hatósági Főosztály tájékoztatói A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 35. szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A Htv. 39. (1) bekezdése alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. A Htv pontja értelmében a közvetített szolgáltatások értékéhez sorolandó a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, melynek végzése során az adóalany mind a megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti, írásban kötött, vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a 36. pont szerinti eladott áruk beszerzési értékeként vagy a 37. pont szerinti anyagköltségként vagy a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként a nettó árbevételt nem csökkentette. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 389. értelmében vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles. A 391. (2) bekezdés értelmében vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Htv pontjának értelmezése szerint alvállalkozói teljesítésként olyan háromszereplős teljesítésről van szó, ahol megrendelő a fővállalkozótól várja a szerződés teljesítését, a fővállalkozó pedig ezen szerződéses kötelezettségének részben az alvállalkozóval kötött szerződés alvállalkozói teljesítésével tesz eleget. Azt, hogy egy adott közreműködőnek kifizetett ellenérték alvállalkozói teljesítés értékének, és így adóalap csökkentő tételnek minősül-e, mindig az adott szerződések tartalma és azok minősítése szerint kell megítélni. Az adózónak mint fővállalkozónak a két, írásban megkötött vállalkozási szerződés mellett eseti, írásbeli megbízásokkal, teljesítésigazolásokkal és ezekkel összhangban álló számlákkal lehet igazolnia az alvállalkozási teljesítés értékét, mellyel a helyi iparűzési adó alapját csökkenteni szeretné. Egy konkrét ügyben iparűzési adó ellenőrzése során az adóhatóság adóhiányt állapított meg az adózó terhére. Az eljárás során az adózó arra hivatkozott, hogy az általa gyártott termékek vevőivel mint viszonteladókkal kötött szállítási szerződésekkel összefüggésben vevői a termékek értékesítését elősegítő marketingszolgáltatásokat nyújtanak a részére, melyek költségei alvállalkozói teljesítmény értékének minősülnek, így azzal az adó alapját csökkenteni lehet. Az általa gyártott termékek vevőivel kötött szállítási szerződések melletti jogviszony, melyben a vevő bizonyos marketingszolgáltatásokat nyújt az adózónak, nem tekinthető ilyen teljesítménynek, a jogviszony ugyanis hiányos: csak az alvállalkozó és a fővállalkozó szerepel benne, a megrendelő nem. Mivel a konkrét jogviszonyban az adózó nem tudta igazolni a harmadik féllel, a megrendelővel fennálló írásbeli szerződéses kapcsolatát, a felülvizsgálati eljárás során a megyei bíróság nem tartotta megalapozottnak az alvállalkozói teljesítmény értékének elszámolását a nettó árbevétel terhére. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani az alvállalkozói teljesítmények értékének megítélésére: hárompólusú jogviszony megrendelő-adóalany-alvállalkozó 13

14 Hatósági Főosztály tájékoztatói megfelelő igazolása, és az alvállalkozói teljesítmény igazolt továbbszámlázása esetén lehet csak jogszerűen elszámoltnak tekinteni az alvállalkozói teljesítés értékét mint adóalap csökkentő tételt. Készítette: Dr. Kovács Anita Hatósági Főosztály Mit jelent a felszólítás megtörténtének igazolása a hulladékszállítási díj adók módjára történő behajtásakor? A évi 7-8. számában jelent meg a hulladékszállítási díj adók módjára történő behajtásával kapcsolatban kifejtett jogi okfejtésünk, amelynek egyes részeivel az egyik Bács-Kiskun megyei közszolgáltató nem értett egyet. A közszolgáltató által felvetett problémát a vonatkozó jogszabályhelyekkel egybevetettük, és annak eredményéről tájékoztattuk a közszolgáltatót. Ezen tájékoztatásunk rövidített formáját az elsőfokú adóhatóságok jogalkalmazásának segítése érdekében az alábbiakban ismertetjük. A vitatott jogszabályhelyek a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 26. (1)-(3) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. [Hgt. 26. (1) bekezdése] A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. [Hgt. 26. (2) bekezdése] A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi. [Hgt. 26. (3) bekezdése] Álláspontunk szerint akkor van mód a tartozás adók módjára történő behajtására, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy a felhívást az érintett félnek szabályszerűen kézbesítették, és a felszólítás eredménytelen volt. A közszolgáltató szerint a Hgt. 26. (3) bekezdésében meghatározott azon követelmény, miszerint a felszólítás megtörténtét igazolni kell, nem foglalja magában azt a többletelemet, hogy a felszólítást kézhezvételének megtörténtét is igazolniuk kellene. Véleménye szerint a Hgt. 26. (3) bekezdésében előírt feltétel már azzal teljesül, ha a közszolgáltató a felszólítás kiküldését igazolja, illetve megkísérli a kézbesítését függetlenül attól, hogy azt az adós átveszi vagy sem. Úgy vélte, hogy a jogalkotó szándéka nem irányulhatott arra, hogy a 14

15 Hatósági Főosztály tájékoztatói közszolgáltatót a másik fél felróható (sok esetben szándékos) mulasztása miatt jogsérelem érje. A vita köztünk abban állt, hogy mit kell tennie, illetve igazolnia a közszolgáltatónak az adók módjára történő behajtás szabályszerű kezdeményezése előtt. Ehhez az idézett jogszabályhelyek értelmezése szerint azt kell a közszolgáltatónak igazolni, hogy a felszólítás megtörtént, és azt, hogy ez eredménytelen volt. A Hgt. fogalom-meghatározást nem tartalmaz arra nézve, hogy mit kell/lehet eredménytelen felszólítás alatt érteni. Ezért azt a jogalkalmazónak kell kiöltenie tartalommal, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 161. (2) bekezdésében írtakra is. A felszólítás eredménytelensége megállapítását nem vizsgálhatjuk a felszólítás megtörténte igazolása nélkül. Nem vitatott, hogy a közszolgáltatónak fel kell szólítania a szolgáltatást igénybevevőt, de az a szolgáltató által már igen, hogy ezt illetve ennek eredményét igazolniuk kell. Álláspontunk szerint ezen két kitétel együttes megtörténtének igazolása után van mód a tartozás adók módjára történő behajtása iránti intézkedésre. Ez pedig nem történhet másképp, mint az adós személy igazolt felszólítása dokumentálásával. A felszólítás kézbesítése bármilyen módon történhet (személyesen, levél útján stb.), de azt, hogy a tartozással bíró személyt szabályszerűen (helyes név, lakcím stb. megjelölésével) felszólították, a közszolgáltatónak kell igazolnia. Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában nem lehet eltekinteni az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 161. (2) bekezdésében írt valamennyi tartalmi követelmény teljesítésétől. A megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérő és a fizetésre kötelezett azonosításához szükséges adatokat, a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő határozat (végzés) számát, jogerőre emelkedésének időpontját, a teljesítési határidőt, a tartozás összegét és esetleges járulékait, valamint annak a jogszabálynak a pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi. Jelen esetben nem klasszikus értelemben vett hatósági döntés végrehajtásáról van szó, hanem egy szolgáltatás kötelező igénybevételén alapuló hulladékszállítási díj adók módjára történő behajtásáról. Ettől függetlenül egyértelműnek kell lennie annak, hogy a tartozás esedékes (quasi jogerős) és annak, hogy a teljesítési határidő eredménytelenül telt el. Ezeknek a feltételeknek a teljesüléséről nézetünk szerint sem tekinthet el a jegyző. Ha a közszolgáltató által az adósnak küldött felszólítás a címzett a küldeményt nem kereste jelzéssel érkezik vissza, mivel ezen küldemény nem minősül hivatalos iratnak a postáról szóló évi CI. törvény pontja értelmében annak kézbesítési vélelmét nem állapíthatja meg (ellentétben a hivatalos iratok feladására jogosult szervekkel), ezért továbbra is az a véleményünk, hogy az ilyen jelzéssel visszaérkező iratok nem tekinthetők szabályszerűen kézbesítettnek. Figyelemmel a szolgáltató okfejtésére, különbséget lehet tenni azonban a nem kereste és az átvételt megtagadta jelzéssel visszaérkező iratok között abból a szempontból, hogy míg az, aki az irat átvételét megtagadja, rosszhiszeműnek minősül, addig az, aki a küldeményt nem keresi, lehet mind jó-, mind rosszhiszemű. A korábbi tájékoztatónkban kizárólag a nem kereste felirattal visszaküldött iratokról volt szó. Figyelembe véve a közszolgáltató érveit és gazdasági érdekeit, nem tartjuk kizártnak, hogy a küldemény átvételét megtagadta jelzéssel 15

16 Hatósági Főosztály tájékoztatói visszaérkező, szabályszerűen kézbesített küldemény esetében figyelemmel a címzett rosszhiszeműségére, azt eredménytelen felszólításként lehessen kezelni. A évi 7-8. számában a hulladékszállításai díj adók módjára történő behajtásáról közzétett álláspontunkat a fenti pontosítással fenntartjuk, és kérjük, hogy a jegyzők a megkeresés alapján történő behajtás iránt tett intézkedéseik előtt a jogerőre emelkedés időpontjának megfelelő, a szemétszállítási díjtartozás megfizetésére felszólító levél kézbesítése napjának megismerése s ha más hiányosságokat tapasztalnak, annak érdekében szólítsák fel a behajtást kérő közszolgáltató szervezetet a megkeresés pontosítására, az Art (2) bekezdésében említett valamennyi adat közlésére. (Pl. a Hgt.-ben előírt 3 napon belüli fizetési felszólítás adós általi igazolt átvétele, illetve a felszólítás eredménytelensége fennáll-e.) Álláspontunk szerint amennyiben a feltételek nem állnak fenn, és a megkeresés pontosítása nem vezetett eredményre, a jegyző a jogszabályi feltételek hiányában törvényes végrehajtási intézkedést nem tehet. Hangsúlyozzuk, hogy a fenti jogértelmezésünk nem tekinthető jogszabálynak, így annak alkalmazása nem kötelező, minden jogalkalmazó saját szakmai hozzáértése és felelőssége szerint jár el az ilyen és hasonló ügyekben. Készítette: Dr. Dora Szilvia Hatósági Osztály Kecskeméti Kirendeltség Illetékmentesség, költségmentes eljárások az okmányirodai ügyintézés területén az Igazságügyi Hivatal és az Okmányirodák kapcsolata Az Igazságügyi Hivatal viszonylag fiatal szervezet, január 1-jétől lett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium integrált, államigazgatási szerve. Az országos illetékességű szervezeti egysége a Központi Igazságügyi Hivatal, területi szervezeti egységként működnek a megyei (fővárosi) igazságügyi hivatalok. Hozzá tartozik: a pártfogó felügyelői tevékenység, a jogi segítségnyújtás, az áldozatsegítés, a kárpótlási feladatok, a lobbitevékenységgel kapcsolatos feladatok, valamint a büntetőjogi közvetítői tevékenység. Törvényi hátterét a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény alapozza meg. A törvény célja: a társadalmi szolidaritás és méltányosság elvei alapján a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmének enyhítése. A Hivatal feladatai: tájékoztatás, érdekérvényesítés elősegítése, szakjogászi segítségnyújtás, azonnali pénzügyi segély, állami kárenyhítés. Az okmányirodák az áldozatvédelemi munkatársak jelzése, megkeresése során kerülnek kapcsolatba az Igazságügyi Hivatallal, elsősorban akkor, ha a bűncselekmény áldozata, a bűncselekmény elkövetése során, vagy azzal összefüggésben elvesztette okmányait. 16

17 Hatósági Főosztály tájékoztatói A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmenetesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (4) bekezdése alapján Az ügyfél a kérelmében a jövedelemigazoláson (nyugdíjon) túl további olyan körülményeket tárhat fel, melyek alapján az eljáró hatóság a 4. és 5. -ban foglaltaktól függetlenül a 6. -ban foglaltaknak megfelelően költségmentességben részesítheti. 4. (1) Költségmentességet lehet engedélyezni, ha az ügyfél a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik. (2) Költségmentességben lehet részesíteni jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül azt a felet is, aki a kérelem benyújtásakor a) aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, b) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, c) hajléktalan személy, d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult. (3) A költségmentesség engedélyezése szempontjából az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel esetében figyelmen kívül kell hagyni az ötven százalékos tulajdoni hányadot el nem érő, és a kétmillió forint becsült forgalmi értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében. 5. (1) Különösen indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető, illetve részleges költségmentességet lehet engedélyezni továbbá, ha az ügyfél a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik. (2) A részleges költségmentesség engedélyezése szempontjából az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel esetében figyelmen kívül kell hagyni a hárommillió forint becsült forgalmi értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében. (3) A 4. és 5. esetében az ingatlannal kapcsolatos feltételekre vonatkozóan ha az nem ellentétes a hatóság által ismert, vagy a köztudomású tényekkel az ügyfél nyilatkozata az irányadó. 6. Kivételes esetben az ügyfélnek a 3. (4) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján költségmentesség engedélyezhető akkor is, ha a 4. és 5. -ban foglalt feltételek nem, vagy csak részben állnak fenn, de az eljáró hatóság az ügyfél egyéb, különös méltánylást érdemlő körülményeinek (katasztrófahelyzet, betegség, egyéb vis maior események stb.) figyelembevételével megállapítja, hogy az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett. Fentiek alapján tehát kivételes esetben, az ügyfél nyilatkozata alapján költségmentességet lehet engedélyezni akkor is, ha a R. 4. és 5. -aiban foglalt feltételek nem állnak fenn, de a hatóság méltányolja az ügyfél egyéb, különös méltánylást érdemlő körülményeit is, úgymint a vis maior események. 17

18 Hatósági Főosztály tájékoztatói Az okmányirodák munkáját segíti, hogy a Megyei Igazságügyi Hivatalok Áldozatsegítő Szolgálatai ilyen esetekben kiállítanak egy áldozati státuszról szóló hatósági bizonyítványt, amely segít a tényállás tisztázásában. Az illetékmentességről pedig a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény 17. -a rendelkezik. Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél helyett a fordítás és tolmácsolás költségét a célelőirányzat terhére az áldozatsegítő szolgálat viseli. Készítette: Molnárné dr. Tarkovács Márta Hatósági Osztály Békéscsabai Kirendeltség Összefoglaló tájékoztató a Pénzügyminisztérium áprilisi tájékoztatóiban foglaltakról A PM Illetékek és Önkormányzati Adók Főosztálya által Hivatalunkhoz megküldött tájékoztatójában foglaltakat, melyeket az elsőfokú adóhatóságoknak is megküldtek, az alábbiakban összefoglaló jelleggel ismertetjük. A gépjármű adóztatást érintő változás, hogy a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek után megfizetett gépjárműadó 35 %-ának megfelelő összegű támogatás nyújtásáról szóló 203/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet nem lép hatályba. Amennyiben az ilyen járművek utáni gépjárműadó alanyai a megfizetett adó 35 %-ának visszatérítésére irányuló kérelmet nyújtanak be, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 30. c) pontja alapján április 1. napjától hatályos az a változás, miszerint a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 9. (4) bekezdése alapján az egy évi adótételt meghaladó gépjárműadó tartozás esetén nemcsak a tulajdonos adóalany, hanem az üzembentartó adóalany vonatkozásában is kezdeményezheti az adóhatóság a gépjármű forgalomból való kivonását, a 35/2000. (XI. 30.) BM. rendelet 88. (1) bekezdés a) pontja alapján. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által évre átadott adatállomány tartalmazta a forgalomból fiktív, vagy hatósági fiktív kivont járműveket is, melyek évtől nem tartoznak a Gjt. hatálya alá, így az ilyen járművek után adómegállapításnak sem lehet helye. A minisztérium javasolja, hogy amennyiben ilyen járművekre vonatkozóan az adóhatóság korábban adómegállapító határozatot adott ki, azt saját hatáskörben vonja vissza, és nyilvántartásában a korábbi előírást törölje. Összeállította: Dr. Kovács Anita Hatósági Főosztály 18

19 Koordinációs és Szervezési Főosztály tájékoztatói A évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása és a évi tervezett képzések évi Éves Továbbképzési Terv végrehajtása A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a tervkészítésre kötelezett szerveknek minden évben tervet kell készíteniük, melyben a helyi önkormányzatok és a saját köztisztviselői igényét, valamint a Kormány irányelvét kell figyelembe venniük. Az évek során a továbbképzések tekintetében elsősorban a kiemelt főirányhoz tartozó képzések lebonyolítását részesítettük előnyben (vezetőképzés, nyelvi képzés), melyekre központi program állt rendelkezésre, azonban ezek mellett igazodva a közvetlenül a munkavégzés hatékonyságát segítő szakmai képzési igényekhez is folyamatosan terveztünk ágazati képzéseket is. A Hivatal évi Éves Képzési Tervének, szakmai programjainak összeállításánál, illetve a évi továbbképzési célok meghatározásánál az igényfelmérések után régiós viszonylatban előtérbe helyeztük (az elmúlt években jórészt mellőzött) az ágazati, szakmai képzéseket és a távoktatás jellegű nyelvi képzéseket, a megyei igények alapján a közigazgatási hatósági eljárási, az általános jogalkotási programok, a számítógép kezelői (ECDL) oktatások szervezését. Az ágazati-szakmai továbbképzések tekintetében az önkormányzati adóigazgatás, birtokvédelem, az üzletek, a belkereskedelem, a telephely engedélyezés, az önkormányzati gazdálkodás témáinak feldolgozási igénye volt a legjellemzőbb az ellenőrzések, észrevételezések tapasztalatait, a jogi szabályozás változásait is figyelembe véve. Az elmúlt években kiemelkedő szerepet kapott továbbá a Közigazgatási eljárások c. kötelező program, melynek keretében év között 4775 fő köztisztviselő képzésére került sor és az idei törvénymódosítás után újabb nagy számú jelentkezővel számolunk. A évi fejezeti kezelésű előirányzatból az alábbiakban felsorolt képzések kerültek tervezésre, melyekre céltámogatást igényeltünk. A tervezett képzések jóváhagyásra kerültek a kért támogatási összeggel. A képzésekre a tényleges jelentkezés összegyűjtése után a tervezett létszámnál többen jelentkeztek örömmel vették, hogy a napi munka végzéséhez szükséges ismereteket nyújtó képzéseket állítottunk be. Régióközpont - Szeged A program megnevezése A tervezett létszám Résztvevői létszám 1 A jegyző hatósági eljárásai az üzletműködés, a belkereskedelmi tevékenység folytatása és a telephely-engedélyezés folyamatában 2 Önkormányzati gazdálkodás elméleti és

20 Koordinációs és Szervezési Főosztály tájékoztatói gyakorlati kérdései 3 Jogi szabályozás és rendszere az önkormányzati adóigazgatásban A jegyző birtokvédelmi szabályai E-learning angol, német idegen nyelvi Összesen: Kecskeméti Kirendeltség A program megnevezése A tervezett létszám Résztvevői létszám 1 Közigazgatási eljárások hatósági ügyintézők részére Általános jogalkotási ismeretek Önkormányzati gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései Informatikai képzés (ECDL Start) Összesen: Békéscsabai Kirendeltség A program megnevezése A tervezett létszám Résztvevői létszám 1 A jegyző hatósági eljárásai az üzletműködés, a belkereskedelmi tevékenység folytatása és a telephely-engedélyezés folyamatában 2 Önkormányzati gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései A települési önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális igazgatási feladatok a vonatkozó jogszabályok tükrében 3 Jogi szabályozás és rendszere az önkormányzati adóigazgatásban A jegyző birtokvédelmi szabályai E-learning angol, német idegen nyelvi Összesen: A korábbi évek gyakorlatát követve ez évben is készítettünk hallgatói elégedettségi kérdőíves felmérést. A kérdőívek kiértékelése után megállapítható, hogy a évi Éves Képzési Terv 20

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet - 1-346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének 25. pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

27 Tájékoztató a hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos adatváltozások átvezetéséről 27

27 Tájékoztató a hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos adatváltozások átvezetéséről 27 III. évfolyam 2 3 A belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról szóló aktuális tájékoztató 3 A közcélú foglalkoztatásról 4 A polgármesteri hivatalok működését meghatározó belső

Részletesebben

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről.

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató az Mötv.

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

Szabadtéri tüzek megelőzése

Szabadtéri tüzek megelőzése Szabadtéri tüzek megelőzése Az egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően napról napra többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezek során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 I. évfolyam 3 4 A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 14 A bírósági keresetlevelek felterjesztése 14 Tájékoztató a falusi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 14/2014. (V.12.) és a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 14/2014. (V.12.) és a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel) Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-695/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-695/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-695/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46 III. évfolyam 2 3 Aktuális feladatok 3 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosításai 6 Az önkormányzatok által alapítható kitüntetésekre vonatkozó jogi szabályozás módosulása 14 A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É PVISELŐ-TESTÜ L E T É N EK 30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 30/2003.(XII.15.) számú rendelete a köztisztaságról

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 2. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 2. szám III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18901. számú törvényjavaslat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról Előadó: Dr. Bozóki András nemzeti kulturális örökség minisztere Budapest, 2005. december

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-3084/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-3084/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-3084/2014. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A panaszos Gyula-Városerdőn

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A panaszos azért

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Általános

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály tájékoztatói Munkaerő-piaci helyzetkép (Csongrád megye 2015. december)... 29

Foglalkoztatási Főosztály tájékoztatói Munkaerő-piaci helyzetkép (Csongrád megye 2015. december)... 29 Köszöntő... 2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály tájékoztatói Változtak a sertések jelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok... 3 Ebek tartós láncon tartásának tilalma...

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 7. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 7. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-429/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-429/2016. Az eljárás megindulása Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-429/2016. számú ügyben 1 Előadó: dr. Garaguly István A panaszos

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a nyíregyházi Őzdomb lakókert

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k,

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 1. Melléklet Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

f) bírságot szabhat ki.

f) bírságot szabhat ki. 1. Az Infotv. 3. (1) bekezdés 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. május 21. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2006. (XII. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról az azt módosító 52/2008.

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT AZOK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE- IRŐL Báta Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/1999. (VI. 10.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Téglási András * Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témájú írással tiszteleghetek Lenkovics Barnabás professzor úr,

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010. január) Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. 1 ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Görbe László állattartási és mezőgazdasági ügyintéző Tisztelt

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

1. Mit kell tartalmaznia a közterület-használatról szóló rendelet fogalommeghatározásának?

1. Mit kell tartalmaznia a közterület-használatról szóló rendelet fogalommeghatározásának? 1. Mit kell tartalmaznia a közterület-használatról szóló rendelet fogalommeghatározásának? Az Alkotmánybíróság határozatában rámutatott a közterületnek tehát a törvény által pontosan meghatározott fogalmi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7718/2013. számú ügyben (kapcsolódó ügy: AJB-5479/2013. és AJB-1052/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7718/2013. számú ügyben (kapcsolódó ügy: AJB-5479/2013. és AJB-1052/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7718/2013. számú ügyben (kapcsolódó ügy: AJB-5479/2013. és AJB-1052/2014.) Az eljárás megindítása Előadók: dr. Dezső Adrienn dr. Ottrok Viktória A panaszos

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Módosító rendeletek: - 12/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet, - 1 - Ózd város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 206/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a fák és fás szárú

Részletesebben

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Diósdi Adózó!

Tájékoztató. Tisztelt Diósdi Adózó! Tájékoztató Tisztelt Diósdi Adózó! Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015.(X.28.) önkormányzati rendelettel megalkotta az új építmény és telekadóról szóló rendeletét. A rendelet alapvető

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről 1 Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, összesen: 10 oldal Ügyszám: 1350/B/2009 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Lenkovics Barnabás Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 1350/B/2009. AB határozat ABH oldalszáma: 2010/2225

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

HATÁROZAT. 334.125- Ft. azaz háromszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint. kötelezem.

HATÁROZAT. 334.125- Ft. azaz háromszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint. kötelezem. Iktatószám: 9953-4/2015. Előadó Konrád Erik dr. Agyaki Diána Tárgy: Keszü Község Önkormányzat hulladékgazdálkodási bírsága KÜJ: 100152032 HATÁROZAT Keszü Község Önkormányzatát (7668 Keszü, Petőfi S. u.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. és engedélyezem a veszélyes tevékenység folytatását, az alábbi kikötésekkel:

H A T Á R O Z A T. és engedélyezem a veszélyes tevékenység folytatását, az alábbi kikötésekkel: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4101 Fax: (06-1)469-4102

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes: 2010.12.16. Alsózsolca Város Képviselő-testületének 31/2002./XII.28./ sz. önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Prof. Dr. Szabó Máté Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. (postacím:1387 Budapest Pf. 40.) Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa!

Prof. Dr. Szabó Máté Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. (postacím:1387 Budapest Pf. 40.) Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa! Prof. Dr. Szabó Máté Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. (postacím:1387 Budapest Pf. 40.) Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa! A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben