Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet 1 pld. rendeletek szabálysértési tényállásai Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: április

2 Tisztelt Közgyűlés! Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvényt (továbbiakban: Új Sztv.), mely április 15-én lépett hatályba, ezzel egyidejűleg a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (továbbiakban régi Sztv.), valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Sztv. R.) hatályát veszti. Az Új Sztv. 1. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. A fenti rendelkezés értelmében április 15. napját követően szabálysértési tényállást már csak kizárólag törvényben lehet szabályozni, sem kormányrendelet, sem önkormányzati rendelet szabálysértési tényállást nem állapíthat meg, április 15. napja után önkormányzati rendeletben rögzített szabálysértési tényállás alapján eljárás nem indulhat. Az Új Sztv (2) bekezdése szerint az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Az előterjesztés elkészítésének időpontjában az alábbi felsorolt önkormányzati rendeletek tartalmaznak szabálysértési tényállást: 1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 2. Szeged Város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt települései jelképeiről szóló 25/1998. (VII. 27.) Kgy. rendelet 3. Szeged Város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 4. A közterület elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendelet 5. Az állatok tartásáról szóló 28/1999. (VI. 14.) Kgy. rendelet 6. A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet 7. A közterületen történő dohányzás rendjéről szóló 6/2009. (III. 03.) Kgy. rendelet 8. A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet A törvényi előírás értelmében a csatolt rendelet-tervezetben sor kerül a szabálysértési tényállások május 31. napjával történő hatályon kívül helyezésére. A jelen előterjesztésben 7-es sorszám alatt szereplő, a közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet esetében a teljes rendelet hatályon kívül helyezésére kerül sor, mivel elfogadása a szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv. 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazáson alapult, a rendelet egésze egyetlen szabálysértési tényállás. Ugyanakkor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: új önkormányzati tv.) április 15-én hatályba lépő 51. (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat, és e magatartások elkövetőivel szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el. A törvény szintén április 15-én hatályba lépő 143. (4) bekezdés e) pontja értelmében felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. E lehetőségre tekintettel indokolt vizsgálni, hogy az eddig önkormányzati rendeletben szabálysértési tényállásként megjelenített magatartások közül mely magatartást lehet illetőleg szükséges tiltott, közösség ellenes magatartásként szabályozni.

3 Az előkészítés során az alábbiakban bemutatott módon azt vizsgáltuk, hogy az egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezését követően a tényállásban megfogalmazott magatartásokkal kapcsolatosan akár az új Sztv. vagy más jogszabály alapján van-e lehetőség a magatartás megvalósítójával szembeni fellépésre, vagy az adott terület teljesen szabályozatlan marad: 1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 17. (1) (sírbolt, síremlék állításhoz engedély, bejelentési kötelezettség) 20. (4) (kegyeletnek megfelelő csendes magatartás tanúsítása) Hatályon kívül helyezés esetén új Sztv a alapján csendháborítás tényállás keretében elbírálható. 21. (1) (kegyeleti tárgyak, sírokra ültetett fák, növények, sírok díszítésére szolgáló anyagok beszennyezésének tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén új Sztv a szerinti köztisztasági szabálysértési tényállás keretében elbírálható 21. (2) (sírgondozás kapcsán keletkező hulladék tárolása) Hatályon kívül helyezés esetén új Sztv (2) bekezdése szerinti köztisztasági szabálysértési tényállás keretében elbírálható 21. (3) (síroknál kerítés alkalmazása) 21. (4) (gyertya égetés szabályai) 21. (5) (temető területére kutya bevitelének tilalma). Új Sztv a szerinti veszélyeztetés kutyával tényállás kereteibe nem illeszthető 21. (6) (közízlést sértő virágtartók, díszek, feliratok tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén új Sztv szerinti közerkölcs megsértése szabálysértési tényállás keretében elbírálható főként a felirat tekintetében 23. (1) (temetőbe járművel történő behajtás és közlekedés tilalma) A szabálysértési tényállás hatályon kívül helyezése folytán a rendelkezések többségénél nem marad szabályozás. Bár alig volt e témakörben feljelentés, de a temetők rendjének megőrzése érdekében indokolt /17. (1), 21. (3), (4), (5), 23. / a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása. 2) Szeged Város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt települései jelképeiről szóló 25/1998. (VII. 27.)Kgy. rendelet 18. (1) (engedély nélküli, engedélytől eltérő, nem hiteles, méltóságot sértő név, jelkép használat tilalma)

4 Bár alig volt e témakörben feljelentés, de a név és jelkép használat már kialakult rendjének és méltóságának megőrzése érdekében indokolt a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása. 3) Szeged Város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet 13. (1) (védetté nyilvánított építészeti örökség elemei megsemmisítésének, megrongálásának tilalma). Új Sztv (3) bekezdése szerinti szándékos rongálás tényállás kereteibe nem illeszthető Bár alig volt e témakörben feljelentés, de a helyi építészeti örökség védelmének megőrzése érdekében indokolt a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása. 4) A közterület elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31) Kgy. rendelet 14. (1) (utcanév-, névmagyarázó- és házszámtáblával kapcsolatos előírások, tilalmak) Hatályon kívül helyezése esetén a beszennyezés tekintetében az új Sztv (1) bekezdése a) pontja szerinti köztisztasági szabálysértés keretében elbírálható, azonban a többi cselekmény (elhelyezés megakadályozás, eltávolítás stb.) vonatkozásában nincs egyéb szabályozás Bár alig volt e témakörben feljelentés, de a közterületi táblák rendjének megőrzése érdekében indokolt a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása. 5) Az állatok tartásáról szóló 28/1999. (VI. 14.) Kgy. rendelet 15. (3) a) (közterületen haszonállat legeltetésének tilalma) 15. (3) b) szerinti 12. (1) (közterületen, ingatlanok közös használatú helyiségeiben eb pórázon, szájkosárral történő vezetése) 12. (2) (14 éven aluli személy ebvezetésére vonatkozó tilalom) 13. (1) (eb különböző helyekre bevitelének tilalma), új Sztv (1) bekezdése szerinti veszélyeztetés kutyával tényállásába nem illeszthető 13. (2) (eb élelmiszer szállító járművön szállításának tilalma) 13. (4) bekezdése (ebet szabadon futtatni csak erre kijelölt helyen)

5 Állattartási ügyben sok feljelentés volt, különösen a közterületre kiszabaduló ebek miatt, de póráz és szájkosár használati kötelezettség be nem tartása miatt is. Hatályon kívül helyezés esetén nincs erre vonatkozó szabályozás. A lakosság védelmének biztosítása érdekében indokolt a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása. 6) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2008. (IX. 30) Kgy. rendelet 6. (háztartási munkák végzésének időbeli korlátozása zajvédelmi okból) Hatályon kívül helyezése esetén az új Sztv a szerinti csendháborítás tényállás keretében elbírálható Hatályon kívül helyezés esetén az új Sztv a szerint csendháborítás keretében elbírálható, így a lakosság nyugalma továbbra is biztosítható, ezért nem indokolt a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá történő nyilvánítása. 7) A közterületen történő dohányzás rendjéről szóló 6/2009. (III. 03.) Kgy. rendelet 4. (1) alapján 3. a) (oktatási, kulturális, közművelődési stb. épületek, temetők főbejárat szerinti utcafrontján dohányzási tilalom) Hatályon kívül helyezés esetén nincs egyéb szabályozás, mivel a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. tv. (továbbiakban: nemdohányzók védelméről szóló tv.) 4. (1) bekezdése - a felsorolt közforgalmú intézmények (oktatási, kulturális, közművelődési stb.) bejáratától számított 5 m-es távolságon belüli terület kivételével - nem tartalmaz tilalmat. 3. b) (növényzettel borított zöld sávban dohányzás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén nincs egyéb szabályozás, mivel a nemdohányzók védelméről szóló tv. a felsorolt területekre vonatkozóan nem tartalmaz tilalmat. 3. c) (utcafront előtti úttesten dohányzás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén nincs egyéb szabályozás, mivel a nemdohányzók védelméről szóló tv. a felsorolt területekre vonatkozóan nem tartalmaz tilalmat. 3. d) (játszótereken dohányzás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén a nemdohányzók védelméről szóló tv. 2. (1) bekezdés da) pontja alapján lehet eljárni. 3. e) (vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárata előtt dohányzás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén nincs egyéb szabályozás, mivel a nemdohányzók védelméről szóló tv. a felsorolt területekre vonatkozóan nem tartalmaz tilalmat. 3. f) pontja (köztemetőkben dohányzás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén nincs egyéb szabályozás, mivel a nemdohányzók védelméről szóló tv. a felsorolt területekre vonatkozóan nem tartalmaz tilalmat. 3. g) (tömegközlekedési megállóhelyeken dohányzás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén a nemdohányzók védelméről szóló tv. 2. (1) bekezdés db) pontja alapján lehet eljárni. Az önkormányzati rendelet alapján elsősorban a játszótereken és a tömegközlekedési megállóhelyeken történt dohányzás miatt voltak feljelentések.

6 Hatályon kívül helyezés esetén a nemdohányzók védelméről szóló tv. alapján az önkormányzati rendeletben felsorolt esetek közül a játszóterekre és a tömegközlekedési megállóhelyekre vonatkozik a tilalom. Tekintettel arra, hogy önkormányzati rendeletünk egyetlen szabálysértési tényállás, melynek megalkotására a régi Sztv. felhatalmazása alapján került sor, ezért mindenképpen szükséges a teljes rendelet hatályon kívül helyezése. Hatályon kívül helyezés esetén nem indokolt további szabályozás. A többi esetre (3. a), b), c), e), f)) a hatályon kívül helyezés után nem lesz szabályozás. Az ezen esetekre vonatkozó önkormányzati rendeletben történő szabályozás azonban nem az új önkormányzati törvényben biztosított felhatalmazás alapján történő tiltott, közösségellenes magatartás szabályozása, hanem a nemdohányzók védelméről szóló tv. 2/A -ban foglalt felhatalmazás alapján történő önkormányzati rendeletalkotás. Szükség esetén e kérdésről külön önkormányzati rendelet alkotható. (A szabályozásnál az önkormányzati rendelet nem ütközhet dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó, a nemdohányzók védelméről szóló tv. 4. -ában foglalt rendelkezésekbe. Az önkormányzati rendelet alapján 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot (egészségvédelmi bírság) szabhat ki a közterület-felügyelet. A bírság az önkormányzat bevétele. A tv. 2. (7) bekezdése szerint a dohányzási korlátozással érintett közterületeket szembetűnő módon dohányzást tiltó táblával meg kell jelölni. Ennek anyagi vonzata lehet.) 8) A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 21. (3) a) (ideiglenes zöldség-gyümölcs árusító helyen engedély nélküli, vagy 2 m2-nél nagyobb területen, vagy forgalomból kizárt áru árusítása, vagy bevitele) Hatályon kívül helyezés esetén a Kgy. rendelet 21. (1) bekezdése alapján van lehetőség a szükséges intézkedés (közterület-használat megszüntetésére kötelezés) megtételére. 21. (3) b) (ideiglenes zöldség-gyümölcs árusító helyen árusító takarítási kötelezettsége) Hatályon kívül helyezése esetén a szemetelés az új Sztv (1) bekezdése a) pontja szerinti köztisztasági szabálysértés keretében elbírálható A 21. (3) a) és b) pontjának hatályon kívül helyezése nem indokol további szabályozást 21. (3) c) (közhasznú zöldterületen parkolás tilalma) Hatályon kívül helyezés esetén nincs egyéb szabályozás A szabálysértési feljelentések mintegy egyharmadát a zöldterületen parkolás tette ki. A zöldfelületek további védelme érdekében indokolt a szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítása. 21. (4) (néma koldulás tilalma belvárosban és Mars téren) Hatályon kívül helyezés esetén e cselekmény elbírálására már nem lesz lehetőség, mert mind a régi, mind az új Sztv. a gyermekkel, illetőleg zaklató módon történő koldulást rendelte büntetni. Ugyanakkor a belvárosra és a Mars térre vonatkozó koldulás miatti feljelentések döntő többségében a koldulás zaklató módon valósul meg, ezért az elbírálás nem az önkormányzati, hanem az Sztv. R. alapján történt. Erre tekintettel a hatályon kívül helyezést követően a belvárosi és Mars téri koldulások zöme az új Sztv a alapján továbbra is elbírálható lesz. A feljelentések mintegy további egyharmadát a koldulás tette ki. A néma koldulás hatályon kívül helyezése azonban alapvetően nem szünteti meg a koldulással kapcsolatos szabálysértési eljárások lefolytatását, mivel az esetek döntő többségében az Sztv (2) bekezdésében szabályozott elkövetési mód (pénz átadás céljából emberek leszólítása) is megvalósul, ezért nem indokolt tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítani.

7 21. (4) (utcai zenélés) Hatályon kívül helyezés esetén, amennyiben a zenélés hangos, úgy az új Sztv (1) bekezdése szerinti csendháborítás keretében elbírálható. Az utcai zenélés a feljelentések kis számát tette ki. A lakosság nyugalmának biztosítása érdekében időtartamának és helyének szabályozására továbbiakban is szükség van, ezért indokolt a tiltott területen és időben folytatott utcai zenélés szabálysértés tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítása. 9) A szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való korlátozásáról szóló 33/1992. (XI. 30.) Kgy. rendelet 2. (közterületen, közforgalmú járműveken, lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházaiban, beépítetlen ingatlanokon szeszesital fogyasztási tilalom) A rendelet nem tartalmaz szabálysértési tényállást, de az új Sztv. hatálybalépésével összefüggésben mégis felmerül a szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról szóló 33/1992. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításának a szükségessége. Jelentős ugyanis a Rendőrség által tett, a közterületen szeszesitalt fogyasztók miatti szabálysértési feljelentések száma. A régi Sztv. R. 12. (1) bekezdés a) pontja szerinti szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegését követi el, aki a szeszesital-árusításra vagy a közterületen történő szeszesital-fogyasztásra vonatkozó törvényben, kormányrendeletben illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott tilalmat megszegi. Az új Sztv (1) bekezdés a) pontja is tartalmazza e tényállást, de már csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott tilalmakra vonatkozóan. Ezért az új Sztv április 15-vel történő hatálybalépését követően a közterületi szeszesital fogyasztás miatt nem lesz jogi lehetőség semmilyen szankcionálásra. Nagyon magas a közterületen szeszesitalt fogyasztók száma, ezért közrendvédelmi szempontból indokolt a rendelet módosítása és a felsorolt tilalmak megszegésének tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítása. Az önkormányzati rendeleteinkben megállapított egyes szabálysértési tényállások (temetők rendje, város név- és jelkép használat, helyi építészeti örökség védelme, közterület elnevezése, utcai zenélés) esetében az elmúlt években ugyan alig, illetőleg nem sok esetben került sor szabálysértési feljelentés megtételére, és ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, azonban az e területeken kialakult rend további fenntartása érdekében mégis szükségesnek látjuk e magatartási szabályokat tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítás keretében fenntartani. Az önkormányzati rendeletek másik részénél (állattartás, zöld területen parkolás, közterületen szeszesital-fogyasztás) jelentős mennyiségű a szabálysértési feljelentések száma, ami továbbra is indokolttá teszi ezen cselekményekkel kapcsolatos hatósági fellépés lehetőségét. Az ebek közterületen történő szabadon engedése (kiszökés, kóborolni hagyás) a lakosság számára személyi- és közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyt jelent. A zöld területen parkolás a lakosság széles rétegét érintően évek óta jelentős számú szabálysértési feljelentést és eljárást eredményezett. A város zöld területeinek megóvása szükségessé teszi a továbbiakban tiltott közösségellenes magatartásként történő szabályozását. Ugyanez érvényes a közterületen történő szeszesital-fogyasztásra. Több éve kiemelten sok feljelentés miatt kellett eljárni, ezért e cselekmény szabályozásának fenntartása a lakosság számára közrendvédelmi szempontból mindenképpen indokolt. A fent vázolt, lefolytatott vizsgálat és szempontok alapján indokoltnak tartjuk a 2-5-ig sorszám

8 alatti rendeletekben foglalt szabálysértési tényállások tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítását, illetőleg a 9-es sorszám alatti rendelet e magatartással történő kibővítését, valamint az 1-es, 6-os és 8-as sorszám alatti rendeleteknél a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezését és egy részének tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítását, illetőleg a 7-es sorszám alatti rendelet teljes egészében történő hatályon kívül helyezését. A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzati rendeletekben szabályozott szabálysértésekből átalakított tiltott, közösségellenessé nyilvánított magatartások meghatározását, az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat, a tiltott, közösségellenessé nem nyilvánított szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezését, módosítását. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen! S z e g e d, április 16. Dr. Botka László

9 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése /2012. (...) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tiltott, közösségellenes magatartás fogalma E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül az a magatartás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, amelyet más magasabb szintű jogszabály nem rendel büntetni, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és amelyet e rendelet annak minősít. 2. Értelmező rendelkezések A rendelet alkalmazása szempontjából: a) Közhasználatú zöldterület: közhasználatra szolgáló minden állami vagy önkormányzati tulajdonban álló, részben vagy egészben növényzettel - fűfélék, virág, fás szárú növények - fedett terület, zöldterület funkciójú közterület (pld. közpark, erdő, játszó-, pihenőkert, útburkolat melletti zöld sáv stb.) b) utcai zenész, énekes: utcákon, tereken zenélő, énekelő személy. 3. Köztemetőkre vonatkozó előírások (1) Szeged Megyei Jogú város területén található köztemetőkben sírbolt, síremlék állításához, valamint a temetkezési hely rendelkezési jogosultja által végezhető munkákon kívül egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni az üzemeltetőnek ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. (2) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. (3) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. (4) A temetők területére kutyát bevinni a vakvezető kutyák kivételével tilos. (5) A temetőbe gépjárművel motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. E tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és esetenként a láthatóan idős és beteg személyekre. (6) Engedélyköteles munkavégzés céljából eseti behajtási engedéllyel rendelkezők - a

10 köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően - közlekedhetnek gépjárművel a temetőben. 4. Név- és jelkép használat Szeged város, valamint a csatolt települések címerét, zászlaját, a város nevét megnevezésében vagy egyéb módon tilos engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetőleg nem hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használni. 5. Helyi építészeti örökség védelme Tilos a védetté nyilvánított építészeti örökség elemeit megsemmisíteni, megrongálni. 6. Közterületi táblák védelme (1) Tilos az utcanév-, névmagyarázó tábla elhelyezésének megakadályozása, továbbá tilos az utcanév-, névmagyarázó és házszámtábla gondatlan megrongálása, szövegének megváltoztatása, olvashatatlanná tétele, engedély nélküli eltávolítása. (2) Házszámtábla elkészítése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége. (1) Tilos közterületen haszonállatot legeltetni. 7. Állattartás (2) Közterületen, illetve lakóház közös használatú helyiségeiben, s annak udvarán az ebet biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. Az állatok tartásáról szóló 28/1999. (VI. 14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: állattartási rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott ebeket 6 hónapos kortól, valamint a harapós, vagy támadó természetű ebeket szájkosárral is kötelező ellátni. (3) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelező. (4) Tilos ebet - az őrző, vakvezető, illetve munkakutya feladatot ellátó ebek kivételével - beengedni, bevinni, illetve ott tartani: a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha ott az elhelyezés megfelelő feltételei biztosítottak, b) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba, c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére, d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe e) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, munkásszállás területére, f) játszó utcába, játszó szerek, homokozók területére. (5) Tilos élelmiszert szállító járművön ebet szállítani. (6) Ebet szájkosárral ellátva - szabadon futtatni csak az állattartási rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott területen lehet.

11 8. Közterület-használat zöld területen parkolás, utcai zenélés (1) Gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajtani és azon parkolni tilos. (2) A Tisza Lajos körút páratlan oldala és a Tisza folyó közötti területen - az Aradi vértanúk tere, a Dugonics tér, Széchenyi tér, Móra Ferenc Múzeum előtti park, és a Stefánia park kivételével - tilos az utcai zenélés, énekelés a közterületen. (3) A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 4. (1) bekezdés u) pontja szerinti engedély- és a 4. (2) bekezdés h) pontja szerinti nem engedélyköteles utcai zenélés, énekelés naponta 10 és 21 óra közötti időben végezhető, mely során bármilyen hangosító berendezés, eszköz használata tilos. (4) Tilos este 21 óra és másnap 10 óra közötti időszakban az utcai zenélés, énekelés. 9. Közigazgatási bírság (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg és 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki jelen rendelet 3-8 -aiban foglalt rendelkezéseket megszegi, vagy a tiltást tartalmazó előírásokat nem tartja be. (2) A bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) helyszíni, illetőleg közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az összes körülmény mérlegelése alapján kivételesen a bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható. Ismételt elkövetés esetén figyelmeztetésnek nincs helye. 10. Eljárási szabályok (1) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon Szeged Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője jár el. A kérelmeket, bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodáján lehet előterjeszteni. (2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelők jogosultak. (3) Az eljárás lefolytatására, a bírság behajtására a Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni. 11. Módosító rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való korlátozásáról szóló 33/1992. (XI. 30.) Kgy. rendelete 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, és 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki e rendelet 2. -ában

12 foglalt tilalmat megszegi. (2) A bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) helyszíni, illetőleg közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az összes körülmény mérlegelése alapján kivételesen a bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható. Ismételt elkövetés esetén figyelmeztetésnek nincs helye. (3) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon Szeged Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője jár el. A kérelmeket, bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodáján lehet előterjeszteni. (4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelők jogosultak. (5) Az eljárás lefolytatására, a bírság behajtására Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni. 12. Hatályon kívül helyező rendelkezések Hatályát veszti: a) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendeletének 17. (1) bekezdése, 21. (3), (4), (5) bekezdése, 23. és 25. -a, b) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt települései jelképeiről szóló 25/1998. (VII. 27.) Kgy. rendeletének 18. -a, 20. (3) bekezdése, c) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendeletének 13. -a, d Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendeletének 14. -a, e) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az állatok tartásáról szóló 28/1999. (VI. 14.) Kgy. rendeletének 12. (1), (2) bekezdése, 13. (1), (2), (4) bekezdése és 15. (3) és (5) bekezdése, f) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2008. (IX. 30.) Kgy. rendeletének 6. -a, g) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületen történő dohányzás rendjéről szóló 6/2009. (III. 03.) Kgy. rendelete, h) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendeletének 3. k), o) pontja, 5. (5), (6), (8), (9) bekezdése, 21. (3), (4), (5) bekezdése. 13. Hatályba lépés (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel május 15. napján lép hatályba. (2) E rendelet ai július 1. napján lépnek hatályba.

13 Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE.

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE. TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE... 3 IV. FEJEZET: AZ EB TARTÁS SZABÁLYAI... 5 V. FEJEZET:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 89. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata. 5/2001.(IV.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata. 5/2001.(IV.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata 5/2001.(IV.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1991. /XII.31./ Kgy. sz. rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1991. /XII.31./ Kgy. sz. rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1991. /XII.31./ Kgy. sz. rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek és településrészek

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Törökbálint Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII. 30.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT AZOK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE- IRŐL Báta Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet. a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. május 21. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A temetőkről

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-104/2013. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos

Részletesebben

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról 23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1 A tiltott, közösségellenes magatartásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. (4)

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (VI.30.), 25/2011.(V.31.), 6/2012. (II. 14.), 22/2012. (V. 30.) /az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, ETIKAI, KÖZRENDVÉDELMI és NEMZETISÉGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 15/2007.(IX.28.) a 19/2009.(VI.25.) és a 16/2012.(V.29.) Kt. rendelettel)

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, ETIKAI, KÖZRENDVÉDELMI ÉS NEMZETISÉGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet módosítása

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Balogi Dániel ügyvezető igazgató Ügyiratszám: 103076/2012. Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet módosítása Mellékelt: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2000.(III.31.)ÖKT. sz. rendelete az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. Módosította a 45/2002.(XII.12.)ÖKT. r.,24/2004.(vi.25.) ÖKT. r.,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról Boda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet alkotása a tiltott, közösségellenes magatartásokról,

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdése és a 12. (5) bekezdése szerint ugyanis: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormánp.at Képviselő-testület ülése G/ )GJ?/ ~ ( 7.P1{ Előterjesztés az Önkormányzat közterületeinek rendjével

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Ügyiratszám:

Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Ügyiratszám: Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Tanácsnoki sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2012. (VI. 22.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-5/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.)

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Módosította: 7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2012.(VI. 20.) önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól.

Részletesebben

A SZÉSZ 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A SZÉSZ 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 10/2006. (V. 15.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a temetőkről és temetkezésről

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzatának Képviselőtestülete élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 01/35358-4/2013. Tárgy: Közterület-használat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben