43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról"

Átírás

1 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdése alapján az alábbi helyi rendeletet alkotja. A rendelet célja, hogy biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdekeket, meghatározza a települési, az építésügyi, a környezetvédelmi követelményeket, továbbá kijelölje az állattartásra alkalmas, illetve arra nem használható területeket, meghatározza az állattartás céljára szolgáló melléképületek, építmények elhelyezésének feltételeit, rögzítse az állattartással kapcsolatos állategészségügyi, közegészségügyi szabályokat. A rendelet szabályainak alkalmazása során figyelembe kell venni az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásait is. I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 2 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területére. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki vagy amely állatot tart, illetve akinek vagy aminek a tulajdonában, használatában álló ingatlanon állat él. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok (együttesen: állatok) tartására minden olyan ingatlanra, épületre, építményre és melléképítményre, ahol állattartás folyik. 2.. A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, ebbefogó telepre, fegyveres testületek és rendvédelmi szervek állattartására, díszállat-kereskedőre, veszélyes és védett állatokra. (2) 3 (3) 4 1 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz., 22/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet., módosította a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet 3 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 4 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

2 (4) 5 II. fejezet Az állatok tartásának általános szabályai 3. (1) Hódmezővásárhely város területén állatot tartani, hizlalni, tenyészteni (továbbiakban tartani) az egészségügyi, állategészségügyi, élelmiszerekről szóló, építésügyi, környezetvédelmi (levegő- és víztisztasági, zajártalom elkerülése) szabályok betartásával lehet. (2) 6 A rendelet alkalmazása szempontjából Hódmezővásárhely közigazgatási területe az alábbi állattartási övezetekre tagozódik: I. övezet: a Nagy A. J. utca a parkerdő kezdetéig, annak meghosszabbított vonala, Árvíz u., Vajda u., Lázár u., Deák Ferenc u., Petőfi Sándor út, Andrássy út, Kálvin János tér, Szeremlei u., Mátyás u., Kistópart u. eleje és a vasút által bezárt terület. Ezen övezetben állattartásra szolgáló új melléképület megépítésére építési engedély nem adható ki. II. övezet: Hódmezővásárhely belterületi határvonaláig, (kivétel falusias lakóterület) III. övezet: falusias lakóterület. IV. övezet: a helyi építési szabályzatban meghatározott mezőgazdasági tanyás terület. (3) Mártély üdülőterületén tilos a haszonállatok tartása. (4) Tilos állatot közterületen tartani és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos azonnal köteles eltávolítani. 4. (1) 7 (2) 8 (3) E rendeletben szabályozott állattartási ügyekben első fokon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: polgármester) másodfokon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el. (4) Szakhatóságok megállapításai alapján, ha az állattartó a tartással kapcsolatos állategészségügyi, vagy környezetvédelmi feltételeket megszegi, vagy a tartás előfeltételei hiányoznak, a polgármester a tartható állatok számát korlátozhatja, vagy az állattartást eltilthatja, illetve feltételhez kötheti. (5) 9 5. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállat minden olyan állat, amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljára tartanak, illetve tenyésztenek. (2) 10 Haszonállatfajok besorolása: a./ nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér b./kishaszonállatok: juh, kecske, sertés 5 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 6 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 7 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 8 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 9 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 10 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

3 c./ egyéb kisállatok: baromfi félék (tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, sport-, dísz- és húsgalamb), házinyúl, prémes állat (nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc, görény) d./ méhek e./ kedvtelésből tartott állatok (pl. eb, macska, díszállatok) (3) 11 (4) 12 III. fejezet Haszonállat elhelyezésére és állattartó épületekre vonatkozó szabályok 6. (1) Az állattartás céljára szolgáló épület építési jogszabályokban foglaltak alapján létesíthető. Nagy- és kishaszonállatok csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi előírásoknak megfelelő körülmények között, arra alkalmas épületben (istálló, ól) tartható. Haszonállat tartására szolgáló létesítmények (istálló, ól, kifutó, trágyatároló) alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben levő előírások alapján az építési hatóság - új épület létesítéséhez a szükséges engedélyezési eljárás keretében - határozza meg. (2) 13 Az állattartás céljára szolgáló építmények, melléképítmények előírt védőtávolságai: megnevezés szomszédos lakó-és zártkerti pihenő épülettől(m) ásott kúttól (m) fúrt kúttól (m) csatlakozó vízvezetéktől kerti csaptól (m) nagy haszonállat ólja, kifutója kishaszonállat ólja, kifutója kisállatok ólja, kifutója trágyatároló A védőtávolságot az építmények és az állattartásra szolgáló építmények, melléképítmények legközelebbi pontja között, légvonalban kell mérni. E rendelet alkalmazásában építmény az ól és istálló, melléképítmény a kifutó és a trágyatároló. (3) 14 Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és tartására szolgáló épületet, illetve építményt létesíteni kizárólag a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzat előírásai szerint lehetséges. (4) Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 12 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 13 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 14 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 15 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

4 (5) 16 A (2) bekezdésben foglaltak e rendelet hatályba lépését követően irányadóak. A korábbi hatályos jogszabályoknak megfelelően létesített építményekben, illetve a 10 évnél régebbi építményekben is tartható haszonállat. Amennyiben a trágyatárolót a korábbi hatályos jogszabály ok-nak megfelelően létesítették, illetve az 10 évnél régebben épült, a trágyatárolás céljára tovább-ra is használható, feltéve, hogy az állattartás egyéb feltételei fennállnak. 7. (1) 17 Az övezeti besorolások szerint tartható legnagyobb állatlétszám: I. övezet: nagy haszonállat összesen: 2 db kis haszonállat 18 összesen: 4 db kisállatfajok összesen: 50 db II. övezet: nagy haszonállat összesen: 15 db kis haszonállat összesen: 50 db kisállatfajok összesen: 100 db III. övezet: nagy haszonállat összesen: 50 db kis haszonállat összesen: 100 db kisállatfajok összesen: 200 db (2) 19 Tilos kis- és nagy haszonállatot, valamint egyéb kisállatot tartani közintézmények - így különösen iskolák, gyermek, művelődési, szociális, egészségügyi intézmények -, élelmiszerelőállító egységek, élelmiszer áruda, vendéglátóipari egység, strand és uszoda, sporttelep, telepszerűen kiépült többszintes lakóépületek, temetők területén és azok 50 méteres körzetében, kivéve, ha az állattartást a létesítmény védőkörzetében, annak üzemelése előtt már megkezdték, és folyamatosan végzik. (3) 20 (4) (1) 23 A város közigazgatási területének azon állattartói, akiknek az alább felsorolt darabszámú állományuk van, bejelentési kötelezettséggel tartoznak az állategészségügyi hatóság felé. Nagyüzemi állománynak minősül az alábbi állatlétszám: szarvasmarha, bivaly: legalább 50 db ló, szamár, öszvér: legalább 30 db sertés: legalább 100 db juh: legalább 200 db broiler: legalább db galamb, gyöngyös, fürj: legalább 500 db pulyka, lúd, kacsa: legalább db (2) Az állatlétszám meghatározásánál az egy tartási helyen (telepen, udvarban, stb.) az egy tenyésztési ciklusban együttesen tartott állatok számát kell érteni, függetlenül a tulajdonosok, bérben nevelők, vagy hízlalók számától. (3) 24 Az állatszaporulat a tartható állatok számát a választási korig nem érinti. 16 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 17 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 18 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 19 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 20 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 21 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 22 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 23 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 24 Megállapította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

5 IV. fejezet Haszonállattartás állategészségügyi, közegészségügyi, köztisztasági szabályai 10. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket könnyen tisztítható, hézagmentes szilárd burkolattal kell ellátni. Naponta egyszer ki kell takarítani és gondoskodni kell a rendszeres fertőtlenítésről, amelyeket havonta legalább egyszer megfelelő fertőtlenítőszerrel kell elvégezni. Az állattartó a kártékony állatok (legyek, rovarok, rágcsálók) irtásáról köteles gondoskodni. (2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő takarmányozásáról, és gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állat-egészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvosi igénybevételről gondoskodni. (3) 25 Az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti. Az állatok etetésére használt takarmányt és konyhai hulladék higiénikus tárolását biztosítani kell. Az állatok etetéséhez használt kellemetlen szagú takarmányt zárt, illetőleg fedett állapotban kell tárolni. 11. (1) 26 Ha jogszabály szigorúbb tartást nem ír elő, a szerves trágyát zárt, a csurgalékvíz és a trágyalé összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott szerves trágyatárolóban kell tárolni. (2) A tároló beteltével, de legalább évente kétszer - tavasszal és ősszel - a felgyülemlett trágyát ki kell szállítani és a tárolót fertőtleníteni. (3) A város belterületi részén tilos olyan tartástechnológiát alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a trágya szilárd részéhez olyan mennyiségű víz keveredjen, amelyet az már nem tud megkötni (hígtrágyás tartástechnológia), és így folyékony halmazállapotú trágya keletkezik, ami már nem képes a természetes érési folyamaton keresztülmenni. (4). Állattartásból eredő szagártalom csökkentéséről magasba terelt szellőzéssel, védőnövényzet ültetésével, rendszeres takarítással, a trágya mésztejes locsolásával és az alomanyag rendszeres cseréjével az állattartó köteles gondoskodni. 12. (1) 27 Az állattartó a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 46. (1) bekezdésében meghatározottakon kívül elhullott állatot annak elszállításáig köteles elkülönítve, hűvös helyen, letakarva tárolni, majd azt az ATEV telep konténerébe, mint engedélyezett állati hulladékgyűjtő helyre kiszállítani. Nagy haszonállat elhullása esetén köteles e tényről az ATEV-et 12 órán belül elszállítás céljából értesíteni. Az állati hulladék ártalmatlanná tételéről a tulajdonos, ha az ismeretlen, az önkormányzat köteles gondoskodni. Önkormányzat szerződést köt az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.- vel kötelező feladatának ellátására. (2) Az állattartást eltiltó jogerős határozat végrehajtása esetén az állat hatósági úton történő elszállítását, szükség esetén pedig kényszerértékesítését is elrendelheti az állattartást eltiltó hatósági szerv. 25 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 26 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 27 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

6 V. fejezet Méhek tartása (1) Méhcsalád tartásához többlakásos épület esetén valamennyi érintett lakás tulajdonosának vagy használójának (lakásonként egy szavazattal) előzetes hozzájárulása szükséges. (2) Méhcsalád Mártély üdülőterületén nem, míg a többi állattartási övezetben a méhek tartására vonatkozó jogszabályi feltételekkel tartható /15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet / VI.fejezet Veszélyes állatok tartásának szabályai VII.fejezet Galambok tartására vonatkozó szabály 15. (1) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. Társasház, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóház padlásán vagy erkélyén galambot tartani tilos. (2) A mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében, vagy más fontos okból a polgármester - előzetes közhírré tétellel - a galambok kiengedését eltilthatja. (3) A hatóság megtilthatja vagy korlátozhatja a galambok tartását, ha a szomszédos ingatlanokon kárt okoz. (4) 30 A város belterületén galambokat napi egy alkalommal lehet röptetni, versenyidőszakban (áprilistól októberig) napi két alkalommal. (5) 31 Az állattartó köteles lakóházas övezetben az általa tartott galambok a napi röptetés idejének és a verseny kivételével - zárt elhelyezéséről gondoskodni. Ennek be nem tartása esetén, a galambtartás megtiltható. VIII. fejezet A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó rendelkezések 16. (1) A város egész területén a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi állatvédelmi szabályok megtartása mellett minden kedvtelésből tartott állat szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható. (2) Az állattartó köteles gondoskodni azoknak a kedvtelésből tartott állatoknak az elhelyezéséről, amelyeket tovább tartani nem kíván. 28 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 29 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 30 Megállapította a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 31 Megállapította a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

7 (3) Többlakásos épület közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, folyosón kedvtelésből tartott állatot tartani vagy szabadon engedni tilos. (4) 32 A tulajdonos köteles állatát úgy tartani, hogy az: a) a házban vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja b) másnak kárt ne okozzon c) másnak testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse d) a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi, állatvédelmi szempontoknak megfeleljen, a környezetet ne szennyezze e) a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről az állat tartója köteles azonnal eltávolítani. (5) 33 Olyan lakóépületben, amelyben több lakás van, lakásonként - az e bekezdésben foglalt kivétellel - korlátlan létszámú díszállat, illetve egy darab eb és egy darab macska, valamint három hónapos korukig ezek szaporulata tartható. Díszmadarakból és rágcsálókból legfeljebb tíz darab tartható a lakóközösség meghatározott részének hozzájárulása nélkül. Tíz darab feletti létszám esetén a díszállatot tartó személy lakása alatti, feletti és az azonos szinten lakó tulajdonosok vagy használók (lakásonként egy szavazattal) egyszerű többségének írásbeli hozzájárulása szükséges. A lakóépület udvarán az eb tartásához - ideértve a külön használatú udvar-részt is - valamennyi tulajdonostárs vagy lakáshasználó (lakásonként egy szavazattal) írásbeli hozzájárulás szükséges, kivéve, ha az ebtartást már e rendelet hatályba lépése előtt is folytat-ták. (6) Eb, macska és díszállat erkélyen, loggián nem tartható. (7) 34 Három, illetve ennél több lakásos lakóingatlanban az eb tartásához az érintett tulajdonosok vagy használók (lakásonként egy szavazattal) egyszerű többségének írásbeli hozzájárulása szükséges. Három, illetve ennél több lakásos, többszintes lakóingatlanban az eb tartásához az érintett (azonos lépcsőházban lakó, lakásonként egy szavazattal) tulajdonosok vagy használók egyszerű többségének írásbeli hozzájárulása szükséges. E bekezdés hatálya a vakvezető eb tartására nem vonatkozik. (8) Amennyiben iskola, művelődési, szociális, egészségügyi intézmény közvetlen szomszédságában lévő eb a csendet tartósan háborítja és ezzel az érintett intézmény működését zavarja, az eb eltávolítását kell elrendelni. (9) Szakhatósági vélemények alapján - ha annak indoka fennáll - az ebtartás korlátozható, illetve megtiltható. (10) 35 (11) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén az ingatlan (lakás) bejáratán a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni, és kennelben kell tartani. (12) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (13) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, egy ingatlanon belül 3 db eb és 3 db macska valamint 3 hónapig azok szaporulata tartható. 17. (1) Tilos - vakvezető, valamint az alábbi a./ - c./ pont szerinti területet őrző, illetve ott munkát végző eb kivételével - ebet tartani, beengedni: a./ élelmiszer-üzletekbe, vendéglátóhelyekre, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, b./oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési intézmények, gyermekjátszóterek, sportpályák, fürdők, piacok területére, c./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe. (2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 32 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet 33 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 34 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 35 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

8 (3) Közforgalmú tömegközlekedési szolgáltató járművén a szolgáltató érvényben lévő előírása szerint lehet ebet szállítani. (4) 36 (5) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél a szájkosár alkalmazása kötelező. (6) E rendelet alkalmazása szempontjából ebfuttatásnak,minősül a közigazgatási terület kijelölt részén történő ebek szabadon engedése, megfelelő biztonsági intézkedések (szájkosár, nyakörv, stb.) figyelembevételével. (7) 37 Ebet póráz nélkül futtatni a belterület lakott területre eső részén csak a Hódtói városrészben, a Tóalj utca 67. szám alatt lévő zárt telken lehet. (8) Az eb és macska tulajdonosa, illetve az eb vezetésével megbízott személy köteles az állat által közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben okozott szennyeződést azonnal eltávolítani, illetve a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló eszközöket (pl. zacskó, lapát stb.) az eb sétáltatása és futtatása idején magánál tartani. (9) 38 Az ebeket azonosítás céljából egyedi azonosító sorszámmal kell ellátni. A sorszámot a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda nyilvántartása alapján az ebeknek 3 hónapos koruk betöltése után, 90 napon belül meg kell kapniuk, melyről saját költségén az eb tartója vagy tulajdonosa köteles gondoskodni. Egyedi azonosító sorszámmal nem rendelkező ebek közterületen befoghatók IX. fejezet Kóbor állatok begyűjtése (1) E rendelet alkalmazása szempontjából kóborállatnak minősül minden olyan állat, amely Hódmezővásárhely közigazgatási területén, házingatlanon kívül, felügyelet nélkül található. (2) Az ebbefogó a város közigazgatási területén köteles befogni a gazdátlan, kóbor ebeket. Befogás után a városi ebbefogó telepre szállítani és ott őrizni a befogott ebeket. Az ebbefogó köteles megfelelő körülmények között tartani az ebeket, és számukra a szükséges gondoskodást biztosítani. Az ebbefogó köteles az értékesítéssel, ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat ellátni. (3) A befogott ebet tulajdonosa a tulajdonjog igazolása mellett 14 napon belül kiválthatja. A tulajdonjog igazolása oltási könyvvel vagy törzskönyvvel történik. 14 nap elteltét követően a tulajdonjog igazolása nélkül is kiváltható az eb. Az ebbefogó köteles a 14 nap elteltét követően legalább 7 napot várni az állat ártalmatlanítása előtt. Kiváltás csak a felmerült tartási, szállítási, és az esetleges egyéb igazolt költség megtérítését követően lehetséges. A napi tartási költség összege 400,-Ft + ÁFA, amely évente a várható infláció mértékével emelkedik. 36 Hatályon kívül helyezte a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 37 Módosította a 22/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet., módosította a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 38 Hatályon kívül helyezte a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 39 Hatályon kívül helyezte a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 40 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 41 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 42 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 43 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

9 Vegyes és záró rendelkezések (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 3. (3), (4) bekezdés, 10. (1) bekezdés utolsó mondatában, 11. (1), (2), (3), (4) bekezdés, 12. (1) bekezdés, 15. (1), (2) bekezdés, 16. (2), (4), (5), (6), (13) bekezdés 17. (1), (2), (8) bekezdésben foglaltakat megszegi. (2) 45 (2) A 3. (4) bekezdés, 17. (1), (8) bekezdésben felsorolt rendelkezések tetten ért megszegői helyszíni bírsággal sújthatók, melynek összege 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedhet. (3) Ha a tetten ért személy a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vele szemben szabálysértési eljárást kell lefolytatni. (4) A rendelet betartásáról a jegyző gondoskodik (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2. (2), (3), (4) bekezdése, 4. (1), (2), (5) bekezdése, 5. (3), (4) bekezdése, 6. (3) bekezdés második fordulata, (4) bekezdése, 7. (3), (4) bekezdése, 8. -a, 10. (3) bekezdésének azon része, hogy "valamint a sertéstartáshoz használt konyhai hulladék forralásának lehetőségét", 14. -a, 16. (10) bekezdése, 19. -a, 20. -a, 22. (4) bekezdése és 1. számú melléklete hatályukat vesztik. 1. számú melléklet: Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet., a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 45 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. a 7/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 46 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 47 Módosította a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet. 48 Hatályon kívül helyezte a 18/2003. (05.19.) Kgy. sz. rendelet.

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.)

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003. (IX. 11.) számú rendelete az állatok tartásáról (a továbbiakban: Ár.) Módosította: 7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 15/2007.(IX.28.) a 19/2009.(VI.25.) és a 16/2012.(V.29.) Kt. rendelettel)

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól

Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 6/2010. (IV. 28.) r e n d e l e t e az állattartás szabályairól Zalakomár község Önkormányzatának Képviselőtestülete élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE. I. Az állattartás általános szabályai

KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE. I. Az állattartás általános szabályai KIMLE ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2010.(II.12.) ÖK RENDELETE Kimle Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata. 5/2001.(IV.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata. 5/2001.(IV.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata 5/2001.(IV.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (VII. 26.) számú rendelettel módosított, 11/2002. (III. 28.

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (VII. 26.) számú rendelettel módosított, 11/2002. (III. 28. Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / (VII ) számú rendelettel módosított, / (III ) számú rendelete Az állatok tartásáról Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartás helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(II.28.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A helyi állattartás szabályairól Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 1.. /1/ Újudvar Község közigazgatási területén állatot tartani

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012.(XI.15.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012.(XI.15.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012.(XI.15.) és a 7/2012.(IV.10.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2009.(VII.1.) rendelete az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Lovas

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE.

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE. TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 III. FEJEZET: AZ ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE... 3 IV. FEJEZET: AZ EB TARTÁS SZABÁLYAI... 5 V. FEJEZET:

Részletesebben

Képviselő-testületének. 8/2011.(VI.01.) rendelete. Az állattartás helyi szabályairól. Záradék: A rendeletet kihirdettem. Erdőkürt, 2011. május 23.

Képviselő-testületének. 8/2011.(VI.01.) rendelete. Az állattartás helyi szabályairól. Záradék: A rendeletet kihirdettem. Erdőkürt, 2011. május 23. Erdőkürt Községi Önkormányzat 2176. Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 11/2004.(VI.30.) sz. rendelete. AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 11/2004.(VI.30.) sz. rendelete. AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2004.(VI.30.) sz. rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól. Általános rendelkezések Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 7/2004(V.5) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (XI. 29.) rendelete az állatok tartásáról

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (XI. 29.) rendelete az állatok tartásáról Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (XI. 29.) rendelete az állatok tartásáról Bük Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

állattartásról I. Általános rendelkezések

állattartásról I. Általános rendelkezések . Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII. 28.) rendelete állattartásról Legénd község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

2/2008. (II. 26.) számú RENDELETE. az állattartás helyi szabályairól

2/2008. (II. 26.) számú RENDELETE. az állattartás helyi szabályairól Mezıcsát Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2/2008. (II. 26.) számú RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Mezıcsát Város Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselı-testület)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önk. rendeletének felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Kiss Tamás ügyintéző

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8/2001.(VI.27.)számú Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8/2001.(VI.27.)számú Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8/2001.(VI.27.)számú Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól. Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet. az állattartásról. Egységes szerkezetben 4.

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet. az állattartásról. Egységes szerkezetben 4. 54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet az állattartásról Egységes szerkezetben 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÁLLATTARTÁST SZABÁLYOZÓ HELYI RENDELET

AZ ÁLLATTARTÁST SZABÁLYOZÓ HELYI RENDELET 1 számú melléklet a 8/2001.(IV.23.) sz. helyi rendelettel közétett MIKEPÉRCS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ Tárgya: MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2001.(IV.23.) számú AZ ÁLLATTARTÁST SZABÁLYOZÓ HELYI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Kővágótöttös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1991 (X. 8) rendelete. A község környezeti tisztaságának megóvásáról, az állattartásról és a közterületek hasznosításának rendjéről. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1728-4/2012 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról

Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról Hásságy Község Önkormányzatának 8/2000.(XI.28) rendelete az állatok tartásáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2008. (IV.15.) rendelettel. Hásságy Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (VI.30.), 25/2011.(V.31.), 6/2012. (II. 14.), 22/2012. (V. 30.) /az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos településrendezési

Részletesebben

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 5/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 5/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 5/2004. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a környezetvédelemről 1. Általános rész 1. (1) A rendelet célja a községben a köztisztaság, a környezetvédelem

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4..

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4.. Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2004. (IV. 29) sz. rendelete A település környezetvédelméről és használatáról Gáborján Község Önkormányzati képviselőtestülete a környezet védelmének

Részletesebben

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2000.(III.31.)ÖKT. sz. rendelete az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. Módosította a 45/2002.(XII.12.)ÖKT. r.,24/2004.(vi.25.) ÖKT. r.,

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól

Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 59/2004. (X.20.) rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 3/2013. (I.25.) sz. önkormányzati rendelet Vác Város Önkormányzat 27/2000. (X.18.) sz. rendelete az állatok tartásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetben a 2/1999.(I.11.), 8/l999. (V.25.), 5/2000.(II.28.), 2/2001. (II.14.), 11/2001. (VI.29.),

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 5. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állatok

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM ÁRA: 1470 Ft 2008. augusztus 22. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. rész Gárdony Város Önkormányzatának 19/2004. (IV. 28.) többször

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének 16/2004. (IV.29).Ök. sz. rendelete a Szelidi-tó használatának rendjéről, az idényjellegű strandfürdők üzemeltetéséről és környezetvédelméről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1 2 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI..)Kt. sz. rendelete A Környezetvédelemről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzat. POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Balatonszőlős Község Önkormányzat. POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-i ülésére Tárgy: A környezetvédelemről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (V.1.) r e n d e l e t a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben