Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november"

Átírás

1 Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt november

2 I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Hédervár TRT módosítása kapcsán készült a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet alapján. Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem zárható ki. 1. ábra: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Hédervár területén Régészeti örökség A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában Hédervár közigazgatási területén 8 darab azonosított régészeti lelőhely szerepel. A Forster Központ adatszolgáltatásában 4 darab lelőhely (1715, 21431, 24184, 56791) esetében több Archeo-Art Bt. oldal 2

3 lehatárolás is szerepel egy-egy azonosított lelőhelyhez kapcsolva. Az érintett lelőhelyek lehatárolásának egyeztetése alapján lehetőség nyílt a lelőhely lehatárolások egyeztetésére, mely alapján 4 darab lehatárolás archiválását javasoljuk, melyek módosítását kezdeményezzük a Forster Központnál. Ebből adódóan a jelenlegi terven csak a megfelelő poligonok kerülnek megjelenítésre. Hédervár régészeti örökségének bemutatása A település külterületének legkorábbi emlékei az őskorra vezethetőek vissza. A ma már pontosan nem azonosítható Bukrósi-pusztán újkőkorra leletek kerültek elő. A település területéről más őskori, római-kori, vagy népvándorlás-kori lelőhelyet eddig nem ismerünk. 2. ábra: Hédervár ábrázolása Wolfgang Lazius 1556-ban megjelent térképén A település későbbi történetét és az ehhez kapcsolódó régészeti hagyatékot alapvetően a névadó Héderváry családnak köszönhető. A német származású család, melynek alapítója II. Géza uralkodása idején telepedett le Magyarországon a történeti forrásokban 1150-től tűnt fel. Az udvarbíróként szereplő Héder birtoka a Szigetköz alsó részén feküdt, s karrierje csúcsán a nádori címet is elnyerte. Birtokközpontjának székhelye Hédervár, melynek egykori váráról először 1330-ból van adatunk, noha maga a vár már korábban a történeti és régészeti adatok tanúsága szerint legkésőbb a 13. század második felétől állt. A várat később ben Bakics Pál romboltatta, le és tégláinak egy részét elszállíttatta, amint azt a feltárások is alátámasztották. Az Árpád-kori eredetű vár közelében a Szigeten épület fel a 15. században a Héderváry család kényelmesebb új rezidenciájaként szolgáló castellum. A mai kastély felújítása során feltárt castellum a későbbihez hasonlóan már négyezetes, zárt belső udvarral rendelkezett. Az épületet a régi várral együtt 1534-ben Bakics Pál romboltatta le. Annak alapjain épület fel 1549 után a ma álló kastély első periódusa zárt belső udvarral és egy saroktoronnyal. Miután Héderváry István leányát, Katalint, Viczay János feleségül vette feleségül, így ő lett a Héderváry család e birtokának az új ura lett. A Viczay család 1873-ig volt a település földbirtokosa. Viczay Mihály és fia az 1755-ben meginduló átépítés során feltöltötték Archeo-Art Bt. oldal 3

4 a várárkot és nyugat felé bővítették a várat, melynek eredményeként a reneszánsz épületegyüttes barokk kastéllyá alakult át. A középkori település kiterjedése és szerkezete sajnos máig nem tisztázott. A település határából ismert egykori pusztanevek és az ismert középkori településmaradványok azonosítása még nem történt meg, azonban az Árpád-korban létező település volt a Bokrosra-dűlő lelőhelyen talált maradvány, míg a középkori várhoz tartozó váralji település emléke a Zsidódomb közelében került elő. További kiemelt régészeti lelőhely a Kastélyparktól északra fekvő területrész, ami biztosan a késő középkori Hédervár része lehetett. 3. ábra:hédervár középkori emlékei A folyamatosan fejlődő település a késő középkorban és a kora újkorban a prosperált, amit az is mutat, hogy ig, majd ig mezővárosi rangot kapott. Ezt a prosperációt megőrizte a Héderváriakat követő Bakics uralma alatt is, amint azt a fentebb említett építkezések is mutatják. Később a kora újkorban a település szerkezete átalakult, amit pedig a már említett Boldogasszony kápolna alapján; illetve a másik középkori kápolna, a Héderváry László egri püspök által alapított Szent Mihály templom története alapján lehet meghatározni. Az egykori Hédervár történetében fontos szerepet kapott a település középkori plébániatemploma, s a hozzá kapcsolódó templom körüli temető. A Boldogasszony kápolnát az 1634-es jegyzőkönyv által emlegetett plébániatemplomként. A műemléki kutatások tanulsága szerint valamikor a 15. század első felében épülhetett a templom. Az evangélikusoktól 1634 táján visszavett templomot kezdetben változatlan formában használták. Héderváry Katalin igényei szerint az 1679 körül kezdődött a templom átalakítása. A templom ekkor már a városon kívülre került, plébánia rangját Archeo-Art Bt. oldal 4

5 elveszítette. A templom körüli temetőt a században kőfal vett körül, melyet 17. század végén épített Rozália-kápolnával együtt 1790-ben bontottak le. 4. ábra: Hédervár az 1. katonai felmérésen 5. ábra: Hédervár 19. századi kataszteri térképe A Szent Mihály templom szintén középkori eredetű volt, azonban a 17. századra romossá vált épületet 1658 táján Héderváry Katalin felújíttatta körül a templomot tűzvész pusztította, amelyet 1681 után a helyreállítás követett. Újabb nagy átalakításra csak 1785 körül került sor, a templom ekkor nyerte el mai barokk formáját. Az újjáépítést Hédervár településszerkezetének átalakulása tette szükségessé, amelynek során a város északi irányból visszahúzódott a kastély körüli némileg magasabban fekvő területekre. így az addigi plébániatemplom, a Boldogasszony templom a városon kívülre került, amely nyilván számos Archeo-Art Bt. oldal 5

6 kényelmetlenséget okozott a lakosságnak. Ezért kezdeményezhették a kegyúri családnál a város területén belül maradt romos templomépület helyreállítását és a plébánia áthelyezését. A templomban műemléki és régészeti kutatás még nem folyt. Irodalom: Néma Sándor - Smuk Péter: Hédervár. Bp., Száz magyar falu könyvesháza Kht., , [2] p., ill. (Száz magyar falu könyvesháza) 6. ábra: Hédervár Város területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek Archeo-Art Bt. oldal 6

7 II. Régészeti lelőhelyek védelme Nyilvántartott régészeti lelőhely A évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. -a alapján a területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. Országos műemléki védelem A Várkastély (1716), a Boldogasszony Templom (57849) és a Szent Mihály templom (71279) lelőhelyeken található épületek országos műemléki védelem alatt állnak a hozzájuk tartozó műemléki környezettel együtt. III. Hédervár régészeti lelőhelyeinek rövid bemutatása Nr. Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Nyilvántartott helyrajzi szám 1. Hédervár Várkastély 2. Hédervár Zsidó-domb 3. Hédervár Zsidódomb mellett 4. Hédervár Kastélyparktól északra 5. Hédervár Boldogasszony templom 6. Hédervár Meggyesi-dűlő 7. Hédervár Szent Mihály plébániatemplom 8. Hédervár Bokrosra- dűlő 1716 középkor vár 254, 253 kora-újkor kastély középkor vár 261/4, 263, 264, középkor település 260, 269, 273/1, 273/2, 274, 280, 282, 284, 285, 298, 297, 293, 289, 287, 283, 281, 279/2, 276, középkor település 034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/ középkor település 227/4; 367, 368, 379, középkor település 018/1, 018/2, 018/3, 018/ középkor település 1; 4 6, 11; 16/1, 396, 391/1, 2/1, 390/ középkor település 020/15, 020/14, 020/13, 020/12, 020/16, 023/4, 021/5 Archeo-Art Bt. oldal 7

8 1. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Várkastély Lelőhely azonosító száma: 1716 Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 254, 253 Lelőhely típusa: vár, várkastély Lelőhely kora: késő középkor, kora újkor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Országos műemléki védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A község belterületének északnyugati szélén álló Khuen- Héderváry Viczay kastély jelentős középkori előzményekkel rendelkezik. A jelenlegi háromszintes, három saroktornyos, belső udvaros kastély többszörös átépítés nyomait őrzi. A mai kastély műemléki helyreállítása során tárták fel a Héderváry család ún. szigeti castellumának maradványait, mely szintén egy zárt, belső udvaros épületegyüttes volt. Ennek nyomán a korábbi kastély építése az 1400-as évek utolsó részére helyezhető. Az épületet Bakics Pál 1534-ben leromboltatta. Maradványait az 1549 után visszatérő Héderváryak teljesen visszabontották, a törmeléket elegyengették. A helyén egy új reneszánsz, hasonlóan zárt udvaros, egy nagy saroktoronnyal rendelkező várkastélyának építést, a várkapu felett lévő címeres kő tanúsága szerint 1578-ra fejezték be. A történeti adatok szerint 1643-ban Héderváry István a várat az kis kapu felett való épületekkel megújította. A műemléki kutatások során sok bélyeges tégla került elő, köztük több monogrammos és évszámos darab. Egy későbbi bővítés során felépítették a keleti palotaszárnyat, és a védelmet palánkfallal és árokkal is biztosították. A kastély újabb átépítésére a 18. század közepén került sor, a reneszánsz épületegyüttes barokk kastéllyá alakult át. A külső palánkot lebontották, és az árkot betemették. A nyugati fal külső oldalán új kétemeletes palotaszárnyat emeltek, melynek két végén négyszögletes tornyokat húztak fel. A kastély napjainkra maradt tömege, bizonyos belső részletei, a park és a falukép értékes elemei a 18. század derekán induló, évtizedekig tartó építkezéssor eredményeként jöttek létre. Viczay Mihály gyökeresen átalakítatta a reneszánsz erődített kastélyt. A déli oldalon szintén kétemeletes épületszárnyat alakítottak ki, és a korábbi palotaszárnyakat szintén kétemeletessé alakították. Ezt követően a 19. század második felében Khuen-Héderváry Károly romantikus stílusban építtette át, de csakhamar visszaállították korábbi barokk külsejét. A kastély épületében 1983 és 1985 között folyt ásatás és falkutatás Dávid Ferenc és László Csaba irányításával re fejeződött be az Országos Műemléki Felügyelőség vezette helyreállítás. Jelenleg a műemléki védelem alatt álló épületben kastélyszálló működik. Lelőhely kutatása: : Dávid Ferenc-László Csaba ásatása és falkutatása 2003: Aszt Ágnes helyszíni szemléje 2014: Aszt Ágnes helyszíni szemléje Archeo-Art Bt. oldal 8

9 Irodalom, forrás: Aszt Ágnes: Jelentés helyszíni szemléről, Hédervár, Kastélypark, 2014 [LLTK/1500/2014] Aszt Ágnes: Jelentés a Hédervár, Kastély helyszíni szemléről [NyTI-2965/2003] Dávid Ferenc-László Csaba: Hédervár, kastély. Régészeti Füzetek I/37 (1984) 112. Koppány Tibor: Castellumok a késö középkori Magyarországon. In: Castrum Bene 2. Várak a középkorban, 1990, László Csaba: Hédervár. Műemlékek. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára. Budapest László Csaba: Hédervár, kastély. Régészeti Füzetek I/38 (1985) 101.; László Csaba: Hédervár, kastély. Régészeti Füzetek I/39 (1986) László Csaba: A hédervári kastély műemléki felújítása. Arrabona 40. (2002) ; Sedlmayr János: A hédervári kastély helyreállítása (Műemlékvédelem /4) IV ábra: 15. sz-i castellum 8. ábra: sz-i kastély.) 9. ábra: 16. sz-i állapot (Koppány 1990 ) (László 1991) (Sedlmayer 1989) 10. ábra: Kastély légifotója (Civertan) 11. ábra: Kastély jelenlegi állapota Archeo-Art Bt. oldal 9

10 2. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Zsidó-domb Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 261/4, 263, 264, 267. Lelőhely típusa: vár Lelőhely kora: középkor Lelőhely védettsége: Kiemelt védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A lelőhely a Khuen-Héderváry Viczay kastélytól 300 méterre északkeletre fekszik. Az egykor a Hédervár-Darnói-csatorna által övezett mintegy 40 méter átmérőjű szabálytalan kör alakú dombon állt a Héderváry család fallal körülvett, árokkal, sánccal erősített középkori tégla vára. A vár Bakics féle rombolása során a téglafalakat elbontották, az alapozás aljáig. Emiatt a feltárások során már csak az alapozási árkok bolygatott kiszedett nyomát tudták megfigyelni. A vár belső szerkezete és az épületek pontos alaprajza sajnos egyelőre nem ismert. A falat kőalapozású támpillérek is erősítették, míg a körülkerített terület északi részén gazdasági épületek és kemencék maradványai kerültek elő. A középső részen kőalapozású téglaépület voltak, ezek funkcióját azonban a feltáróknak nem sikerült meghatároznia. A domb déli részén a járószintek többszöri megújítását észlelték. A német származású család, melynek alapítója II. Géza uralkodása idején telepedett le Magyarországon a történeti forrásokban 1150-től tűnt fel. Az udvarbíróként szereplő Héder birtoka a Szigetköz alsó részén feküdt, s karrierje csúcsán a nádori címet is elnyerte. Birtokközpontjának székhelye Hédervár, melynek egykori váráról először 1330-ból van adatunk, noha maga a vár már korábban a történeti és régészeti adatok tanúsága szerint legkésőbb a 13. század második felétől állt. A várat később 1534-ben Bakics Pál romboltatta, le és tégláinak egy részét elszállíttatta, amint azt a feltárások is alátámasztották. A lelőhely egy részét erdő fedi, másik része jelenleg hasznosított. A lelőhelyen két alkalommal Pusztai Rezső és Tomka Péter, majd László Csaba végzett rövid ásatást. Több periódust sikerült meghatározniuk, úgy tűnik azonban, mivel a 16. századi elbontása miatt csak egy teljes feltárás sem tisztázhatná a vár építéstörténetét. Lelőhely kutatása: 1980: Pusztai Rezső-Tomka Péter ásatása 1982: Pusztai Rezső ásatása 1985: László Csaba ásatása 2006: Losonczi Máté helyszíni szemléje 2006: Takács Károly helyszíni szemléje 2008: Losonczi Máté helyszíni szemléje Irodalom, forrás: Tomka Péter: Jelentés a Hédervár kiszállásról [XJM Rég. Ad ] Pusztai Rezső - Tomka Péter: Hédervár-Zsidódomb. Régészeti Füzetek I/34 (1981) Pusztai Rezső: Hédervár-Zsidódomb. Régészeti Füzetek I/35 (1982) 118. Archeo-Art Bt. oldal 10

11 László Csaba: Ásatási beszámoló a Hansági Múzeum évi leletmentéseiről. [HMM Rég. Ad ] László Csaba: A hédervári vár. In: Castrum Bene, Várak a 13. században. Gyöngyös, László Csaba: Hédervár. Műemlékek. Tájak Korok - Múzeumok Kiskönyvtára. Budapest, ábra: Az Árpád-kori vár feltárási szelvényei 13. ábra: A Zsidó-domb állapota ma Archeo-Art Bt. oldal 11

12 3. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Zsidódomb mellett Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 260, 269, 273/1, 273/2, 274, 280, 282, 284, 285, 298, 297, 293, 289, 287, 283, 281, 279/2, 276, 275. Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: középkor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A lelőhely a Zsidódombtól északra, a Kossuth Lajos utca telkeinek végében található. Tomka Péter, majd Takács Károly a terepbejárási eredmények alapján a középkori Hédervár település helyeként azonosította az itt megfigyelt régészeti jelenségeket. A középkori település terepbejárás alapján körülhatárolt részének déli oldalát gyeppel borították Takács Károly terepbejárása során. Az ő megfigyelései szerint a lelőhely középső részét egy keskeny telek található, amelyet magas betonkerítéssel vettek körül. Takács Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy a betonkerítés alapozásakor régészeti értékek sérülhettek. Lelőhely kutatása: 1980: Tomka Péter helyszíni szemléje 2006: Takács Károly helyszíni szemléje Irodalom, forrás: Tomka Péter: Jelentés a Hédervár kiszállásról [XJM Rég. Ad ] Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről, Hédervár határa, 2006 [KÖH 600/1782/2007] 4. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Kastélyparktól északra Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/8 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: késő középkor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A lelőhely a kastélyparktól északra található. Az előkerült régészeti leletek alapján Losonczi Máté a késő középkori Hédervár település részeként azonosította az itt megfigyelt jelenségeket. Lelőhely kutatása: 2007: Losonczi Máté helyszíni szemléje Irodalom, forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről. Hédervár, Kastélyparktól É-ra. [KÖH 600/835/2007.] Archeo-Art Bt. oldal 12

13 5. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Boldogasszony templom Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 227/4; 367, 368, 379, , Lelőhely típusa: temető, templom Lelőhely kora: késő középkor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Országos műemléki védelem alatt áll. Lelőhely leírása: Az 1634-es jegyzőkönyv által emlegetett plébániatemplomot a mai Boldogasszony templommal azonosíthatjuk. Az épület máig megőrizte középkori eredetének nyomait: bélletes kapuzatát és csúcsíves ablakainak egy részét. A középtornyos templomot eredetileg egyetlen síkfedésű hajóval, egyenes záródású, boltozott szentéllyel építették valamikor a 15. század első felében. A templom körül, attól keletre állt a település középkori eredetű temetője. Az evangélikusoktól 1634 táján visszavett templomot kezdetben változatlan formában használták. Héderváry Katalin igényei szerint az 1679 körül kezdődött a templom átalakítása. A munkálatok során a templom északi oldalához annak teljes hosszában a lorettói Casa Santa tiszteletére szentelt kápolnát emeltek. 14. ábra: A Nagyboldogasszony templom jelenlegi állapota Módosították a templom nyílásrendszerét is: új ablakokat vágtak és a gótikus kaput áthelyezték a torony nyugati falába. A 17. századi állapotról az 1697-es vizitáció nyújtott a kutatók számára jól vizsgálható képet. A Boldogasszony tiszteletére szentelt templom ekkor már a városon kívülre esett. Ennek hatására a plébánia rangját elveszítette s miséket csupán Mária és Szent Imre herceg ünnepein tartották meg. A templom körüli temetőt a században kőfal vett körül. A kerítésfal keleti Archeo-Art Bt. oldal 13

14 oldalán állt a Rozália-kápolna, melyet valószínűleg Baksay Mihály plébános alapított 1679 körül. A kápolnát a kerítéssel együtt 1790-ben bontották le. A hajdani temető helyén ma füves, ligetes terület van, ahol Takács Károly korábbi tereprendezés, szintsüllyesztés nyomait figyelte meg. A Boldogasszony templom műemléki helyreállítása ben történt, melyet régészeti és műemléki kutatás előzött meg. Lelőhely kutatása: 1989: László Csaba ásatása 2006: Takács Károly helyszíni szemléje Irodalom, forrás: László Csaba: Hédervár - Boldogasszony kápolna. Régészeti Füzetek I/43 (1991) László Csaba - Jámbor Andrea: A hédervári Boldogasszony templom kutatása és helyreállítása. Műemlékvédelem 39. (1995) Bérci László: A lorettói kápolnákról - Hédervár. Műemlékvédelem 39. (1995) László Csaba: Hédervár. Műemlékek. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára. Budapest, 1991.; a szerző helyszíni bejárása. Székely Zoltán: Hédervári barokk-kori szakrális emlékei. Arrabona 40/1 2 (2002) lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Meggyesi-dűlő Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 018/1, 018/2, 018/3, 018/4 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: középkor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely leírása: Takács Károly a területen végzett kutatásai során a községtől északkeletre, a Lipót-Hédervári-csatorna keleti oldalán egy középkori település maradványait figyelte meg. Ez alapján megállapította, hogy a lelőhely területén folyó mezőgazdasági művelés jelentősen károsítja a régészeti emlékeket. Lelőhely kutatása: 2006: Takács Károly helyszíni szemléje Irodalom, forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről, Hédervár határa, 2006 [KÖH 600/1782/2007] Archeo-Art Bt. oldal 14

15 7. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Szent Mihály plébániatemplom Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 1; 4 6, 11; 16/1, 396, 391/1, 2/1, 390/1 Lelőhely típusa: templom Lelőhely kora: középkor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Országos műemléki védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A település központi részén, a Petőfi utcában található Héderváry László egri püspök által alapított Szent Mihály templom mai formájában nem mutat középkori vonásokat. Az évi egyházlátogatási jegyzőkönyvben szereplő Szent Mihály templom minden bizonnyal a mai templom helyén állt. Több adat (1418, 1439; 1441) azt erősíti, hogy a legkorábban a fentebbi Visitatióban említett épület már a 15. században létezett eredetű. A egyik legfontosabb bizonyíték erre a már Ipolyi Arnold által is említett templomban található vörösmárvány keresztelőmedence, amelyen 1439-es évszám áll. A 17. századra romossá vált épületet 1658 táján hozhatta rendbe Héderváry Katalin körül a templomot tűzvész pusztította, amelyet 1681 után a helyreállítás követett. Újabb nagy átalakításra csak 1785 körül került sor, a templom ekkor nyerte el mai barokk formáját. 15. ábra: A Szent Mihály templom jelenlegi állapota Az os bővítéskor rombolták le a sekrestyéből nyíló ún. Halottak Kápolnáját (Szentháromság-kápolna), amelynek bontásából 1658-as évszámot viselő téglák kerültek elő. A kápolna valószínűleg egyidős volt a templommal, s így feltehetően középkori eredetű. Az újjáépítést Hédervár településszerkezetének átalakulása tette szükségessé, amelynek során a város északi irányból visszahúzódott a kastély körüli némileg magasabban fekvő területekre. így az addigi plébániatemplom, a Archeo-Art Bt. oldal 15

16 Boldogasszony templom a városon kívülre került, amely nyilván számos kényelmetlenséget okozott a lakosságnak. Ezért kezdeményezhették a kegyúri családnál a város területén belül maradt romos templomépület helyreállítását és a plébánia áthelyezését. A templomban műemléki és régészeti kutatás még nem folyt. Lelőhely kutatása: 2006: Takács Károly helyszíni szemléje Irodalom, forrás: Székely Zoltán: Hédervár barokk-kori szakrális emlékei. Arrabona 40. (2002) Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről, Hédervár határa, 2006 [KÖH 600/1782/2007] 8. lelőhely Lelőhely neve: Hédervár Bokrosra- dűlő Lelőhely azonosító száma: Lelőhely koordinátái: Lelőhely térképszelvény száma: EOV Lelőhely helyrajzi száma: 020/15, 020/14, 020/13, 020/12, 020/16, 023/4, 021/5 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Árpád-kor Lelőhely védettsége: Nyilvántartott lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A területen Losonczi Máté egy középkori település nyomait találta meg helyszíni szemle során. Elképzelhető, hogy a település azonosítható az írott forrásokban Gomboldus, Zolnok (Szolnok) és Hedreh, vagy Fajsz települések egyikével. Lelőhely kutatása: 2013: Losonczi Máté helyszíni szemléje Irodalom, forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről- Hédervár, Bokrosra- dűlő, 2013 [LLTK/116/2013] Archeo-Art Bt. oldal 16

17 IV. A tervezett módosítási szándékok bemutatása A koncepcióban megfogalmazott területi fejlesztések a következőek a belterület esetében: 1. Lakó területi fejlesztés a község északi részén tervezett a Kossuth utca és a Boldogasszony sor közötti területen (a hatályos szabályozási terv tartalmazza) kb db. telek kialakítására kerülhet sor. 2. Különleges idegenforgalmi, turisztikai övezet a kastélyparktól északra kijelölt fejlesztési terület kb ha. nagyságban (a hatályos szabályozás terv tartalmazza). 3. Különleges mezőgazdasági üzemi fejlesztési terület a Kont-fa melletti 247, 232 hrsz.-ú telkek területe (új fejlesztési területek). 4. A kastély és a kastélypark területe szintén különleges idegenforgalmi, turisztikai terület, országos műemléki védettséggel (a hatályos szabályozási terv tartalmazza). 5. Településközponti vegyes terület a Fő utca kastélyparkkal szembeni déli területe (uradalmi gazdasági épületek, szolgáltató ház, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta épülete), az általános iskola és az óvoda telkei, az önkormányzat épületének telke és a mellette lévő telkek a Fő út mentén (a hatályos szabályozási terv tartalmazza), a Boldogasszony-kápolna telke, a Petőfi utcai templom és környező telkek területei (új fejlesztési területek). A koncepcióban megfogalmazott területi fejlesztések a következőek a külterület esetében: 1. Kereskedelmi-szolgáltató területfejlesztés az 1401-es út Győr felöli bevezető szakaszán, az út mindkét oldalán 0109 és 0107/3 hrsz-ú, a benzinkút környékén (a hatályos szabályozási terv tartalmazza) és a 037/2; 037/5-6 hrsz.-ú az 1401-es út melletti terület, mely kapcsolódik a Darnózseli rendezési tervében jelölt gazdasági területekhez (új fejlesztési terület). 2. Gazdasági-ipari területfejlesztés a Boldogasszony sor belterületről kivezető szakaszán, a meglévő ipari terület mellett a 701/1 és 702 hrsz-ú és a szemközti területek kb. 4 ha, 022/7-12 hrsz-ú területek valamint ugyanezen út (019 hrsz) mellett meglévő 018/6 hrsz-ú iparterület melletti 018/1, 018/3, 018/7 hrsz.-ú területek összesen 13 ha (a hatályos szabályozási terv tartalmazza) 3. Különleges mezőgazdasági-üzemi területek a Vámkerék utcáról nyíló volt mezőgazdasági szövetkezeti major területei kb ha, a Pálvölgyi tanya telkei, a Károly major telkei (új fejlesztési területek). 4. Üdülőházas terület a Kimle felé vezető út melletti bányató telkei (a hatályos szabályozási terv tartalmazza). Archeo-Art Bt. oldal 17

18 5. Különleges sport-szabadidős terület a Mosoni-Duna melletti kijelölt csónakkikötő és szabadstrand területe(új fejlesztési területek), illetve a községi sportpálya jelenlegi területe azsidó-domb mögött (a hatályos szabályozási terv tartalmazza). 6. Különleges egészségügyi-gyógyászati terület a Kimle felé vezető út melletti területeken, kb. 20 ha (059/3, 059/4 hrsz.) (a hatályos szabályozási terv tartalmazza). 7. Különleges közmű terület a szennyvíztisztító telke (a hatályos szabályozási terv tartalmazza). IV. A tervezett módosítási szándékok hatása a régészeti örökségre Régészeti lelőhelyeket érintő módosítási szándékok A tervben szereplő vizsgált módosítási, illetve fejlesztési szándékok jelentős többsége nem érint ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely területét. A tervben szereplő fejlesztések többsége már szerepel a hatályos településszerkezeti és a szabályozási tervekben, csak néhány új kisebb fejlesztési területtel kell számolni. Belterületi fejlesztések. 1. Fejlesztési terület A hatályos szerkezeti tervben is már szereplő tervezett lakóterület nem érint nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 2. Fejlesztési terület A részben már átsorolt, részben új tervezett különleges idegenforgalmi, turisztikai terület nyugati, a hatályos szabályozási tervben még nem szereplő fele érinti a Kastélyparktól északra nevű (nyi 56791) régészeti lelőhely területét. A vélhetően a középkori Hédervár falu területéhez tartozó lelőhely veszélyeztetettségét a későbbi tervezés során figyelembe kell venni és a szükségtelen bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lelőhely érintett részén megelőző feltárást kell végezni a beruházás terhére. 3. Fejlesztési terület A tervezett különleges mezőgazdasági üzemi fejlesztési terület nem érint nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 4. Fejlesztési terület A hatályos szerkezeti és szabályozási tervben szereplő, a kastély és a kastélypark területén tervezett különleges idegenforgalmi terület érinti a középkori castellum és várkastély lelőhelyét. A valós terület felhasználáshoz illeszkedő fejlesztés akkor veszélyeztetheti a lelőhely állapotát, amennyiben annak területén, vagy közvetlen közelében új építési lehetőségeket eredményezne. Ezért a későbbiekben a tervezés során figyelembe kell venni és a szükségtelen bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lelőhely érintett részén megelőző feltárást kell végezni a beruházás terhére. Archeo-Art Bt. oldal 18

19 5. Fejlesztési terület A részben a hatályos szerkezeti és szabályozási tervben szereplő, részben új településközponti vegyes területek közül kettő érinti két középkori eredetű templom nyilvántartott lelőhelyeit (nyi , 71279). A valós terület felhasználáshoz illeszkedő fejlesztés akkor veszélyeztetheti a lelőhely állapotát, amennyiben annak területén, vagy közvetlen közelében új építési lehetőségeket eredményezne. Ezért a későbbiekben a tervezés során figyelembe kell venni és a szükségtelen bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lelőhely érintett részén megelőző feltárást kell végezni a beruházás terhére. Külterületi fejlesztések 1. Fejlesztési terület A hatályos tervben szereplő és az új tervezett kereskedelmi-szolgáltató területek nem érintenek nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 2. Fejlesztési terület A hatályos tervben szereplő gazdasági-ipari területek közül a Boldogasszony sor végén található területek nem érintenek nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. A 018/6 hrsz-ú iparterület melletti, a hatályos tervben is szereplő terület azonban érinti és veszélyeztetheti a Meggyesi-dűlő (Nyi 71275) lelőhely egy-egy részét. Ezt a későbbi tervezés során figyelembe kell venni és a szükségtelen bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lelőhely érintett részén megelőző feltárást kell végezni a beruházás terhére. 3. Fejlesztési terület A tervezett új különleges mezőgazdasági-üzemi területek nem érintenek nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 4. Fejlesztési terület A hatályos tervben szereplő üdülőházas terület nem érint nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 5. Fejlesztési terület A hatályos tervben szereplő különleges sport-szabadidős terület a Zsidó-domb mögött és az új a Mosoni-Duna melletti kijelölt csónakkikötő és szabadstrand nem érintenek nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 6. Fejlesztési terület A hatályos tervben szereplő különleges egészségügyi-gyógyászati terület nem érint nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. 7. Fejlesztési terület A hatályos tervben szereplő különleges közmű terület, szennyvíztisztító nem érint nyilvántartott és más régészeti lelőhelyet. A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében A régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére irányuló eljárásokban a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a Archeo-Art Bt. oldal 19

20 továbbiakban Korm. rendelet) 3. (a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 64. -ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a területileg illetékes Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, mint szakhatóságot meg kell keresni. A Kötv. 11 -a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre való tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell tervezni: A Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhető. Az Kötv. 19. (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Korm. rendelet 4. (3) bekezdésének a) pontja szerint megőrzésük érdekében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházással el kell kerülni, ami nem vonatkozik azok kutatására, illetve bemutatását célzó beruházásokra. A Kötv. 22. (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. Régészeti megfigyelés A Kötv. 22. (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. Próbafeltárás A Kötv. 22. (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert. Teljes felületű feltárás A Kötv. 22. (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha a beruházás történeti városmag területén Archeo-Art Bt. oldal 20

21 valósul meg, továbbá a Kötv. 22. (3) bekezdésének d) pontja szerint ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22. (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. (4) bekezdés és a Kötv. 22. (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. (10) bekezdés írja elő. A beruházó költségviselését a Kötv. 19. (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19. (4) bekezdés értelmében a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza. A Kötv. 22. (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. (3), ). A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23.. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről Korm. rendelet 21. -a rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet a határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetben a Korm. rendelete a alapján kell eljárni. B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. alapján szankcionálják. Archeo-Art Bt. oldal 21

22 V. Összefoglalás Azonosított régészeti lelőhelyek A Hédervár közigazgatási területén összesen 8 darab azonosított, régészeti lelőhely van nyilvántartva. A tervezett módosítások hatásai A tervezett módosítási szándékok többsége nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet. A belterületen az új tervezett különleges idegenforgalmi, turisztikai terület nyugati fele, a kastély és kastélypark, valamint a két templom területét érintő településközpont vegyes területek gyakorolhatnak hatást a lelőhelyek állapotára. A külterületen a Boldogasszony sor folytatásában található meglévő iparterület bővítése érint egy lelőhelyet. VII. Nyilatkozat A Hédervár TRT módosítása kapcsán készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Vágner Zsolt, okleveles régész osz: 459/2002 Dr. Türk Attila régész szakértői szám2.3.1/575-6/2005 Pécel, november 14. Archeo-Art Bt. oldal 22

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Nagyszentjános Településrendezési terv

Nagyszentjános Településrendezési terv Nagyszentjános Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Vágner Zsolt régész 2009. június 12. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Nagyszentjános település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

2007. november egyeztetési anyag

2007. november egyeztetési anyag BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezet Archeo-Art Bt. 2119 Pécel, Csíktarcsa u. 8. - E-mail:

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BABÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BABÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKHÖZ 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 12. melléklet szerinti tartalmi követelményei alapján 2016.

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A 2001, október 8-án hatályba lépett A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban örökségvédelmi) törvény egységesen kezeli a régészetet, a műemlék-

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

Varsány község Településrendezési Tervéhez

Varsány község Településrendezési Tervéhez MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Egy középkori vár építéstörténetének feldolgozása épületrégészeti kutatási módszerek és háromdimenziós dokumentálási eszközök alkalmazásával

Egy középkori vár építéstörténetének feldolgozása épületrégészeti kutatási módszerek és háromdimenziós dokumentálási eszközök alkalmazásával Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció tézisei Rácz Miklós Egy középkori vár építéstörténetének feldolgozása épületrégészeti kutatási módszerek és háromdimenziós dokumentálási

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be.

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be. Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének./2015.(...) önkormányzati rendelete Borzavár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10 /2005.(06.01.) számú önkormányzati

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

Az ásatás és a feldolgozás eredményei

Az ásatás és a feldolgozás eredményei Beszámoló A római provinciális régészetünk egyik nagy adóssága volt és van is a tartomány védelmi rendszerének, a limes-vonalnak a rendszeres és szisztematikus kutatása, valamint a korábbi ásatások eredményeinek

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

BŐSZÉNFA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

BŐSZÉNFA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 BŐSZÉNFA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT DR.KÖLTŐ LÁSZLÓ RÉGÉSZ 2013. MÁJUS 2 ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ készült az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.)

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag

SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag KKT. KKT. 7700 MOHÁCS, HUNYADI JÁNOS U. 10. TEL./FAX: 69/300-487, MOBIL: 30/489-7800 SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS - Egyeztetési anyag Gáll Csaba okleveles építészmérnök vezető

Részletesebben

T P DELMI HATÁSTANULMÁNY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDE GYŐRZÁMOLY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

T P DELMI HATÁSTANULMÁNY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDE GYŐRZÁMOLY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu GYŐRZÁMOLY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÖH Kemeneshögyész Község Településrendezési Terve KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY K E M E N E S H Ö G Y É S Z VESZPRÉM MEGYE 2006. MÁRCIUS-ÁPRILIS Tartalomjegyzék Kemeneshögyész. Bevezető. 2-12.

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma,

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY dr. SzabóTARTÓSZERKEZETI Bálint Kirizsán Imola A BÖGÖZI REFORMÁTUS TEMPLOM KÉRDÉSEI A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY Az Árpád-kori Kaplony nemzetségből származó Károlyi dinasztia egyike a legrégibb ősi A

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület Újkígyósi Turisztikai Egyesület 1 2 Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, és kérem, legyen vendégünk egy újkígyósi barangoláson! Újkígyósi Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult. Egyesületünk célja,

Részletesebben

A TMK Bizottság 2011 évi munkaterve

A TMK Bizottság 2011 évi munkaterve A TMK Bizottság 2011 évi munkaterve - a választási kampány idején beérkezett lakossági kérésekből, a Hivatal Településüzemeltetési Osztályának kiegészítésével. Az alábbi lakossági kívánság-gyűjtemény mennyiségéből,

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja M. Aradi Csilla Molnár István Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon 2014 A prépostság története, kutatása

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

MAGYAREGREGY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA 2015. JÚLIUS

MAGYAREGREGY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA 2015. JÚLIUS MAGYAREGREGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 8-KÉ/2015 2015. JÚLIUS MAGYAREGREGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZAKÉRTŐ: Lovasi Katalin

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben