T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft."

Átírás

1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: ; Fax: ; plan.hu Győr Rendezési terv módosítás Keleti elkerülő út rendezési tervbe való beillesztése 1. ütem (AUDI elkerülő déli körforgalmától az M1 autópályáig) SZTM Msz: ELŐLAP Felelős vezetőtervező: Németh Gyula TT Segédtervező: Tóth Csaba Közlekedéstervező: Miklósi Attila K1d-1/ Tájtervező: Pintér Gabriella TK T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

2 TARTALOMJEGYZÉK MŐSZAKI LEÍRÁSOK 1) MÓDOSULÓ TERÜLET LEÍRÁSA 1.1) Tervezési terület általános leírása 1.2) Tervezett módosítás célja, várható hatása 2) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1) Illeszkedés a térségi területrendezési tervekhez Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv 2.2) Közműfejlesztési javaslat 2.3) Tájrendezés és környezetalakítás 2.4) Távközlési munkarész 2.5) Közlekedésfejlesztési javaslat 2.6) Környezetvédelmi munkarész JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK HATÁROZATTERVEZET TSZTM SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS M 1: SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK RENDELETTERVEZET SZTM SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS M 1: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

3 1) MÓDOSULÓ TERÜLETEK 1.1) TERVEZÉSI TERÜLET ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA A 2013/2010. sz. Kormány határozat döntött a Győr keleti elkerülő (M1 autópálya 14. sz. főút között) sz. főút - állami beruházás keretében történő megvalósításáról. A 81. és 14. sz. főutak Győr Megyei Jogú Várost elkerülő összekötésének gondolata nem újkeletű. Korábbi tervekben a kapcsolat - mint M81 gyorsforgalmi út - már szerepelt, de rövid időre az elképzelés elvetésre került. Győr keleti elkerülője a közlekedésért felelős tárca elképzeléseiben jelenleg újra szerepel. A főúti elkerülő út építésének fő célja az ipari park bővítéséből eredő forgalmi problémák enyhítése, a baleseti adatok várható csökkenése, az ipari park jobb kiszolgálása, egyszerűbb és gyorsabb elérése, a városon belüli konfliktuspontok csökkentése, emellett a környezeti hatások, elsősorban a városi lakosságot érő légszennyező anyag- és zajterhelés csökkentése. A 81. sz. főút és 14. sz. főutak között 813. sz. főúti számozással kezdődött meg a főút tervezése, a GYŐR KELETI ELKERÜLŐ ÚT FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TANULMÁNYTERV 2012 áprilisában készült el, amely a tervezett elkerülő utat különálló, önállóan is működőképes építési szakaszokra bontotta és a szakaszok több változatát vizsgálta decemberében elkészült az út Környezeti hatástanulmánya (C-TERV Kft. és SENEX Kft.), amely a fenti tanulmány tervben vizsgált útszakaszokat kiegészítette, így több nyomvonalat vizsgált, ami alapján a javasolt elkerülő út vonalvezetése 1. ábrán pirossal jelölt nyomvonalon alakult ki. 1. sz. ábra: 813. sz. főút nyomvonalváltozatai Forrás: KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (C-Terv Kft. és Senex Kft., december) Jelen rendezési tervi módosításban az 1. ütem, azaz az AUDI új elkerülő déli körforgalmától az M1-es autópályáig tartó szakasz szabályozásának korrekciója történik meg. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

4 A tervezési terület Győr városától dél keletre kezdődik az M1 autópálya Győrszentiváni lehajtójánál. Az autópálya két oldalán lévő le- és felhajtó ágak (10487, és jelű csomóponti ágak) a sz. összekötő út a , illetve km szelvényében lévő osztályozósávos csomópontokba csatlakoznak. Az országos összekötő út az autópálya felett külön szintben halad át. A km szelvényben 4. ágként egy önkormányzati út csatlakozik, mely a jelenleg fejlesztés alatt lévő beruházási területet fűzi rá a közúthálózatra. Az országos közút itt véget ér, innen Győr, Tatai útja folytatódik. A közút mellett nagyközép nyomású gázvezeték, illetve középfeszültségű elektromos kábel húzódik. A tervezett főút a Tati útból kiválva kerül majd kiépítésre követve a meglévő északnyugat dél-kelet irányú földúthálózatot. Ez a nyomvonal éri el a Tibormajori kiépített helyi utat, mely az AUDI logisztikai parkjához vezet. Az útkereszteződéstől délre mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. Ezen a szakaszon a tervezési szakasz keresztez több nagyfeszültségű elektromos légvezetéket, illetve nagynyomású gázvezetéket is. A Tibormajori útnál az elmúlt években történő kiépítésnek megfelelően több közművezeték (közvilágítás, gáz, víz, szennyvíz, távközlés, elektromos földkábel) is keresztezésre kerül. Az útcsatlakozástól északra jelenleg még mezőgazdasági művelésű területen halad a tervezési terület és éri el az 1. sz. vasútvonal két vágányát, illetve attól délre egy iparvágányt, és északra egy használaton kívüli iparvágányt. Ezek keresztezése külön szintben fog megvalósulni. A vasútvonalak keresztezését követően ismét mezőgazdasági területen halad a nyomvonal és éri el a Szentiváni főcsatornát, majd azt követően a Váci út meglévő nyomvonalát. A közút mellett több közművezeték is található. A Váci úttól északra mezőgazdasági területen halad tovább a nyomvonal a kiépített déli körforgalom déli ágáig. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

5 A Szentiváni csatorna és a meglévő körforgalom közötti szakasztól keletre található Győrszentiván városrész családi házas lakóövezete. A tervezett főút osztályba sorolását a Megrendelő a tervezési szerződésben rögzítette, a többi út esetében az egyeztetéseken elhangzottak alapján történt az osztályba sorolás: Tervezett út Tervezési osztály/hálózati funkció Környezeti körülmény Tervezési sebesség 813. sz. főút K.IV. A 90 km/h sz. összekötő út K.V. A 90 km/h Tatai út K.V. B 70 km/h Tibormajori út K.V. C 50 km/h Helyi földút K.VI km/h 1.2) TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSA A módosítás célja az elkerülő út szabályozási tervbe való beillesztése. A módosítás hatására elkezdődhet a útterületek kisajátítása, ezután megkezdődhet az út és a hozzá kapcsolódó műtárgyak kivitelezése, építése. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

6 2) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1) ILLESZKEDÉS A TÉRSÉGI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKHEZ Az új nyomvonal beillesztése az OTrT-be és a GYMS Megyei Területrendezési Tervbe megtörtént. A megye térségi szerkezeti tervéről szóló településre és környékére vonatkozó része: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

7 2) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

8 3) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 4) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: 5) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

9 6) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete: 7) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: 8) Együtt tervezhető térségek övezete: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

10 9) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete: 10) Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete: 11) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

11 12) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: 13) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete: 14) Történeti települési terület övezete: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

12 15) Rendszeresen belvízjárta terület övezete, nagyvízi meder övezete: 16) Földtani veszélyforrás területének övezete: 17) Vízeróziónak kitett terület övezete: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

13 18) Széleróziónak kitett terület övezete: Győr közigazgatási területén érintett megyei övezetek: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 13/A. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 13/B. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 14/A. (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 16/A. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

14 Együtt tervezhető térségek övezete 16/B. (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. (2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 16/C. (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni. (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Magterület övezete 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. (6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Ökológiai folyosó övezete 18. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Pufferterület övezete 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

15 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 19/A. Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 20. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 22/A. (1) Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. (2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. (3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. (4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. Történeti települési terület övezete 22/B. (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét - foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településképvédelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Rendszeresen belvíz járta terület övezete 23. A rendszeresen belvíz járta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. Nagyvizi meder övezete 24. Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Vízeróziónak kitett terület övezete 26. Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti. Széleróziónak kitett terület övezete 27. Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti. A tervezett módosítás a megyei területrendezési terv elhatározásaival nem ellentétes. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

16 2.2) KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT Vízelevezetés, csatornázás: A tervezett út vasúttól délre lévő része egy nagyobb (~3,9 km 2 ) kiterjedésű vízgyűjtő terület határán helyezkedik el. Ennek megfelelően vízrajzi szempontból nem vágja szét a vízgyűjtőt, hanem annak csak bizonyos részeit rekeszti le gátként, amely vizek így a vízelvezető rendszerben jelennek meg. Befogadó vízfolyás nincs ezért a vízmennyiség helyben tározása lehetséges. A tervezett főút, valamint csatlakozó útjainak vízelvezetését nyílt árokkal valósul meg. Egyetlen befogadó vízfolyás a területen a Szentiváni csatorna, amely kapacitása nem megfelelő, illetve a terepi adottságok miatt nincs is rá mód, hogy nagyobb szakaszról vizet vezessünk be. Továbbiakban a fennmaradó szakaszokon a vizek helyben tározását terveztük, ahol már nem jellemző nagyobb külső vízgyűjtők terhelése. A területen két tározó épül: hasznos tározótérfogatuk~6000 m 3, ill m 3 A tervezett út Tibormajori úti körforgalma és Váci M. úti átépítés érinti a Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő vízvezetéket, amelynek egy szakaszon kiváltása szükséges. Szennyvízelvezetés: A Tibormajori úti körforgalom területén meglévő, D200 KG-PVC gravitációs szennyvízvezeték halad. A kezelő Pannon-Víz Zrt. adatszolgáltatása alapján a vezeték jelenlegi mélysége 1-1,1 m. Az út építésével ez a takarás jelentősen növekszik, ezért a Kezelővel tartott egyeztetés nyomán az a megállapodás született, hogy a vezeték maradhat a jelenlegi nyomvonalán, az útépítés miatt az érintett aknák szintbe helyezésével. Gázvezeték: A tervezett beavatkozás érinti az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. és az FGSZ Zrt. kezelésében lévő földgázvezetékeket. 2.3) TÁJRENDEZÉS ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS 1. Indoklás Miért indokolt a meglévő rendezési terv módosítása e területen? Kormányhatározat döntése Az ipari park jobb kiszolgálása Győr belső úthálózatát tehermentesítse 2. Tájvizsgálat A terület elhelyezkedése Alapadatok, domborzati viszonyok, talajtani és vízrajzi adottságok, helyi klíma Élővilág, növényvilág és állatvilág Területfelhasználási változások - útvonalvezetés Tájhasználatra gyakorolt hatás Tájképre gyakorolt hatás 3. Tájértékelés Tájhasznosítási konfliktusok 4. Tájrendezési javaslatok T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

17 Funkcionális Vizuális esztétikai 1. Indoklás A 2013/2010. sz. Kormány határozat döntött a Győr keleti elkerülő út (M1 autópálya sz. főút között) EU beruházás keretében történő megvalósításáról. A projekt megvalósítása érdekében hatástanulmány készült, mely az M1 autópálya illetve a 81. sz. főút és a 14. sz. főút közötti területen vizsgált egy 2 x 1 sávos, II. rendű főút kialakításának lehetőségét. A hatástanulmány kidolgozása során több nyomvonal vizsgálata történt meg, melyek közül több körülmény figyelembevételével került kiválasztásra a megvalósítás tárgyát képező útvonal. Ezen jóváhagyott út nyomvonala három szakaszra tagolt, (I., II. és III. szakasz) ahol az egyes szakaszok önállóan működőképes egységet alkotnak. A jelen vizsgálat tárgyát a I./ C szakasz képezi, mely a 81.sz főúttól a D-i körforgalmi csomópontig tart. Az út hossza 3539,26 m. A tárgyi szakasz Győr közigazgatási területét érinti ezért annak hatályos rendezési tervét a nyomvonalnak megfelelően kiigazítani, módosítani kell. A Győri ipari park szerepköre a térség gazdasági életében egyre meghatározóbb. Versenyképessége, hosszú távú fenntarthatósága nagymértékben függ elérhetőségének minőségétől. Közvetlen autópálya és vasúti kapcsolattal bír ugyan, elhelyezkedését figyelembe véve viszont megállapítható, hogy elérhetőségi hálójából hiányzik az észak déli elem. E hiányosságot hivatott pótolni a tervezett másodrendű, 2x1 sávos főút. A térség észak- déli összeköttetésének biztosítása mellett tehermentesíti Győr belső úthálózatát az ipari parkba irányuló forgalom alól. Az ipari park közvetlen elérésétől az utak tehermentesítésén túl a városon belüli torlódások megszűnése a balesetek csökkenése, továbbá az ipari parkban lévő munkahelyek gyorsabb és biztonságosabb megközelítése várható. 2.Tájvizsgálat A vizsgált terület a vasúttól délre fekvő területeket foglalja magába. Sík területen helyezkedik el, enyhe lejtőkkel tagolva, melyen több vízfolyás és árok található. A területre főként a nagy kiterjedésű szántók a jellemzők. A tájat itt-ott kisebb kiterjedésű erdőfoltok tarkítják. A szántók és utak mentén, valamint a vízfolyások mentén elvétve fasorok, ligetes fás képződmények találhatók. A fasorok legtöbbször akácosok, hasonlóan a néhány kisebb erdőfolthoz, de előfordul néhol nemesített nyár, rezgő nyár, ostorfa, mezei juhar és hazai nyárfajok is. Cserjét alig találni a területen, a lágyszárú szint is fajszegény, gyomos. Állatvilága csekély, kizárólag a mezőgazdasági kultúrához kötődő, közönséges, elterjedt állatok élnek a területen. A szántók zöme gyér fásítottságuk miatt széleróziónak kitett. Egy adott táj szerkezetét és használatát annak természeti és művi adottságai határozzák meg. Akármelyikük megváltoztatásával változik annak szerkezete és ez által használatának módja is. A vizsgált táj szerkezetét idáig a nagy kiterjedésű szántók uralták, melyek közt megjelentek az utak és a légvezetékek nyomvonalai, hátterükben pedig az ipari park épületei. A változás a tervezett út nyomvonalát és annak közvetlen környékét érinti, ahol megszűnik a tájhasznosítás jelenlegi formája, helyette közlekedési terület lesz. A tervezett út nyomvonala a sz. ök. úttól a D-i körforgalmi csomópontig tart. Elhagyva a 8136 j. út nyomvonalát egy meglévő földút nyomvonala mellett halad északra a Logisztikai Park feltáró útjáig, melyet szintben keresztezi, majd egy nagy sugarú jobb ívvel fordul a vasút felé. A vasutat külön szintben keresztezi. A vasúti T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

18 keresztezés után a győrszentiváni bekötő utat külön szintű keresztezéssel érinti. A Váci Mihály utcai kereszteződés után a bevágásban lévő D-i körforgalomhoz csatlakozik. Tájhasználatra gyakorolt hatás A tervezett út új elemként jelenik meg a tájban. Nyomvonala főként sík területen halad, ezért csak enyhe lejtők és bevágások kísérik, melyek a lankás terület domborzatát számottevően nem változtatják meg. Keresztülszeli viszont a szántókat, melyek hasznosítása ez által megváltozik. Művi voltából fakadóan megváltozik a terület biológiai aktivitás értéke is. Megállapítható tehát, hogy a beruházás biológiai aktivitás értékcsökkenéssel jár. A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján kiszámított biológiai aktivitás érték különbözet, mely az új és a kiinduló állapot közötti különbséget számszerűsíti, egy meghatározott nagyságú növénytelepítést előirányoz elő. A növénytakaró pótlása főként az út nyomvonala mentén indokolt, mely elősegíti az út tájba illesztését, takar és véd ahol szükséges. Megfelelő hatás elérése érdekében törekedni kell a növénytelepítés mind három szintjének alkalmazására (gyep, cserje, fa). Tájképre gyakorolt hatás Az elkerülő út, jellegéből adódóan uralni fogja a környezetét. Megváltoztatja a táj jellegét. A mostani táj arculatát meghatározó nagytáblás szántók uralma megszűnik. Meghatározó szereppel inkább a művi létesítmények bírnak majd. Egy alapvetően sík területen a legnagyobb változást a táj képében a hidak jelentik, mivel kiemelkednek a terepből. Kialakításuk során ezért nagy figyelmet kell szentelni a tájba illesztés szempontjaira. Kiemelkedésük okán a tájkép eddig ismeretlen látványát tárják fel. Igaz ez a felszínen haladó útszakasz legmagasabb pontjára is (földút nyomvonala), ahol kitűnő rálátás nyílik az ipari park épületegyüttesére, ahol egy pihenő kialakítása javasolt. A talajfelszínhez közeli útszakaszoknál törekedni kell az útvezetést is elősegítő útmenti fásításokra, melyek egyben a tájképi egység megteremtésének leghatékonyabb eszközei. 3.Tájértékelés Az előzetes hatástanulmányok alapján a megvalósítás szempontjából a tárgyi terület bizonyult a legalkalmasabbnak. Tájalkalmassági szempontból is elmondható, hogy a terület a célra alkalmas, mivel: a védendő területektől távol van, az út elsősorban ipari és mezőgazdasági területeken vezet kiemelkedően jó természetességű élőhely nem található rajta zömében sík, kisebb lankákkal művi létesítményei a nagyfeszültségű villamos vezetékek és az ipari park épületeinek sora a beruházást nem befolyásolják. Meglévő és várható tájhasználati konfliktusok: A tervezett nyomvonal jelenlegi tájhasználati konfliktusai illegális hulladéklerakások az utak mentén az útmenti növényállomány elgyomosodása utak forgalma talajdegradáció A beruházást követően várható tájhasználati konfliktusok. a tájképben új művi elem megjelenése közlekedés fény és zaj hatásai az összefüggő területek szétszabdalása T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

19 megváltozott domborzati és vízelvezetési talajviszonyok a csomópont környezetében várható zajhatások 4.Tájrendezési javaslatok Az út többnyire kismértékű bevágásban, illetve töltésen megy, ezért ezeken a szakaszokon kevésbé zavaró a látványa. A tervezett műtárgyak, hidak jelentik a táj képében a legnagyobb mértékű változást. Ezért kialakításuknál, valamint a csomópontok kialakításánál törekedni kell a tájbaillesztésre, valamint az új táji adottságok kiaknázására. A rálátás élményének elősegítésére pihenő kiépítésével javasolt, a közműellátás pedig földalatti kábelekkel történő kialakítással. A vizuális esztétikai tájbaillesztés, valamint a biológiai aktív felületek pótlásának leghatékonyabb eszköze a növénytelepítés. Egységesíti a tájat, eltakarja és rekultiválja a tájsebeket, segíti a vonalvezetést. Javítja a klímaviszonyokat és egyben a tájhasználati konfliktusok megszüntetésének hatásos eszköze. A meglévő és várható konfliktusok feloldására egyaránt alkalmas. Alkalmas az útmenti növényállomány felújítására, valamint pótlására a biológiailag aktív területek pótlásaként. Az útpálya fenntartásával ezek karbantartásának biztosítása. A közlekedés fény és zaj hatásainak csökkentésére. A megváltozott terep és vízelvezetési talajviszonyok korrigálására. A terület feltárásával az illegális hulladéklerakások megszüntetésére. Az útvonal kísérőnövényzettel való betelepítése elősegíti annak optikai vonalvezetését. Megvédi a szomszédságában lévő szántókat a széleróziótól. Elősegíti az ökofolyosó kialakulását, a kis állatok megtelepedését. A lakóterületek szomszédságában kialakított véderdők pedig közömbösítik a közlekedésből eredő szennyezések hatását. 2.4) TÁVKÖZLÉSI MUNKARÉSZ A kiváltó nyomvonalakat mindenütt az út kisajátítási határain belül terveztük. Dózsamajor ellátásának földalatti és léges hálózatát azonos nyomvonalon vezetett földalatti hálózattal váltjuk ki. A kiváltó nyomvonal az iparvágányt keresztező meglévő kábelzsáknál végződik N1-es szekrényben. Onnét a meglévő földkábel megmarad. Tibormajor ellátását a egyrészt a nemrég átadott és dokumentált optikai nyomvonal N2-08 és N2-09 típusú szekrényeinek, a körforgalmú csomóponton kívülre helyezésével oldjuk meg. Ezzel az eredetivel azonos csőszámú nyomvonalat a körforgalmon kívül, de az út kisajátítási határain belül vezetjük. A körforgalmon kívül eső, de az útépítéssel érintett rézvezetőjű földkábeleket az úttest és árok alatt védelemmel látjuk el, és a későbbi magassági adatok birtokában szűkség esetén mélyebbre helyezzük. A Tatai út M1-es autópálya keresztezésnél üzemen kívüli rézkábel van, ami a körforgalom és az új nyomvonalú úttest alá esik. A körforgalmak között üres LPE40-es csövet terveztünk, az autópálya keresztezésével megszakító létesítmények nélkül, hogy a nyomvonal későbbi felhasználása - ezen a szakaszon - építés nélkül biztosítható legyen 2.5) KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT Az úttervezés részét képezte az M1 autópálya Győrszentiváni csomópontjában a sz. ök. úttal alkotott csatlakozások átépítése körforgalmú csomópontokká. Ezen T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

20 körforgalmakba a csatlakozó jelenlegi (Önkormányzati), illetve távlati (Pér elkerülő) ágak beépítése. Az új főútvonalon körforgalmú csomópont kiépítése a Tatai út felé, illetve a Tibormajori út keresztezésénél. Majd ezt követően külön szintbeni keresztezése a Budapest-Hegyeshalom 1. sz. vasútvonalnak, illetve a mellette lévő iparvágányoknak. Győrszentiván területén külön szintű keresztezése a Váci útnak és a tervezett főút bekötése a Győr keleti iparterületek körüljárást biztosító közutak kiépített déli körforgalmába. A tervezés kapcsán két híd műtárgy került tervezésre. Továbbá Győrszentiván Váci út korrekciója, illetve a Váci út és a Győrszentiván déli bekötőút közötti közúti kapcsolat tervezése alkotta a szükséges szakági (vízelvezetés, környezetrendezés, közműkiváltás, stb.) tervezésekkel a teljes úttervezési feladatot. A helyszínrajzi vonalvezetést a szabályozási vonalak, illetve az elhelyezkedő közművek földfelszíni létesítményei, míg a magassági vonalvezetést a talajvíz szintek, illetve a vasútvonal külön szintű keresztezése határozta meg. A csomópontok helyzetét a meglévő csomópontok, illetve meglévő közúthálózati elemek jelölték ki. A tervezési helyszín síkvidéki jellegű, így nagyobb hossz-esésű szakasz nem került tervezésre (kivéve vasút külön szintű keresztezése). A tervezett főút jellemzően töltésen került tervezésre, melynek mértéke átlagosan 1,0-2,0 m. A vasúti keresztezést megelőzően, illetve azt követően viszont a töltés magassága megközelíti a 13,0 m-t. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

21 2.6) RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ Nagy Andrea Előzetes dokumentációja (2012, projekt kód: K081.11) alapján A tervezett keleti elkerülő út első ütemét két régészeti lelőhely érinti: Győrszentiván Révhegyi tag összevont lelőhely és Győrszentiván Másod osztály IV. (57613 KÖH) lelőhely. 1. Győrszentiván, Révhegyi tag, összevont lelőhely Meglehetősen nagy kiterjedésű, intenzíven jelentkező lelőhely, mely a győrszentiváni iparvasúttól délre kezdődik és a tervezett beruházás kmsz.-től a kmsz.-ig elhúzódik egészen a Győrszentiván, Másodosztály területéig. Keresztezi a Váci M. út, a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal, majd a Tibormajori út is keresztülhalad rajta. Kiterjedése a felszínen gyűjtött és bemért leletanyag szóródása alapján került meghatározásra, 2300 m x 750 m. Az előkerült leletanyag: őskori, római kori, Árpádkori, középkori kerámiatöredékek, római tegulák, római pénzérmék, terra sigillata töredékek. A következő lelőhelyekből áll: - Győrszentiván, Révhegyi tag, augusztus 16-án Szőke Béla és Mithay Sándor kiszállásakor a Révhegyi-tagtól 1 km-re őskori, római, középkori kerámiatöredékeket gyűjtöttek egy kisebb dombon Forrás: XJM RA T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

22 - Győrszentiván, Váci M. u.-vasút között A lelőhelyet egy terepbejárás során Takács Károly azonosította 2010-ben, amikor bronzkori, kora vaskori leletanyagot gyűjtött. A lelőhely Győrszentiván keleti szélén, a Váci Mihály utcától délre, egy kelet-nyugati irányú kiemelkedésen fekszik, mely déli szélét a vasútvonal határolja. A leletanyag a vasútvonal közelében került elő intenzívebben. A lelőhely egy részét megsemmisítette a közeli felhagyott homokbánya, de tovább kelet felé, a bányán túl is kerülnek elő kerámiatöredékek. Forrás: Takács Károly: Örökségvédelmi Hatástanulmány, Régészet, Győr, Ipari Park Bővítése. Győr, Győrszentiván, Első osztály III., Takács Károly terepbejárása során került elő a lelőhely. Győrszentivántól DNy-ra, a vasút és a 81. sz főút között fekszik, egy kisebb-nagyobb dombokkal tagolt síkságon. Változó intenzitással őskori és Árpád-kori kerámiatöredékeket gyűjtött. A lelőhely É-i szélének lehatárolása bizonytalan, Ny-ÉNy felé folytatódik egy kisebb kiemelkedés felé. Forrás: Takács Károly: Örökségvédelmi Hatástanulmány, Régészet, Győr, Ipari Park Bővítése. Győr, Győrszentiván, Első osztály 2006-ban Losonczi Máté egy helyszíni szemle során lokalizálta a lelőhelyet. A felszínen kevés Árpád-kori edénytöredéket gyűjtött, de a megfigyelést a kukorica nehezítette. Forrás: XJM, RA Győr-Győrszentiván, Első osztály I., KÖH Takács Károly 2007-ben egy szélerőmű parkhoz készített hatástanulmánya kapcsán járt a lelőhelyen szórványosan középkori edénytöredékeket gyűjtött. A lelőhely a Tiborháza-major felé vezető aszfaltúttól északra, sík szántóföldön terül el. Forrás: XJM RA (Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány, Régészeti szakterületi rész, Győrszentiván-Szélerőműpark, Takács Károly, április 29.) - Győrszentiván, Másod osztály III., KÖH Takács Károly terepbejárása során került elő a lelőhely. A felszínen sűrűn jelentkeztek római kerámiatöredékek. Legintenzívebb része egy kisebb kidomborodáson helyezkedik el, itt számos tegula-, imbrextöredék és terméskődarabok is előkerültek. Ezek egy 120x150 m-es területen koncentrálódnak. Takács Károly ez alapján egy római villaépületet feltételez itt. Forrás: XJM RA (Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány, Régészeti szakterületi rész, Győrszentiván-Szélerőműpark, Takács Károly, április 29.) Több korszakhoz köthető településmaradványok előkerülésére kell számítani, épített örökségi elemek várhatóak. 2. Győrszentiván, Másod osztály IV. (57613 KÖH) Takács Károly terepbejárása során került elő a lelőhely. A Győrszentiván, Révhegyitag összevont lelőhelytől délre, egy szemétteleptől északra, a Másodosztály-dűlő délnyugati szélén helyezkedik el, szórványosan kerültek elő római kerámiatöredékek. A nyomvonalat az I/C szakaszon kmsz. között érinti. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

23 A áprilisi terepbejárás során a lelőhelyet a korábban regisztráltnál nagyobb kiterjedésben lokalizáltuk. Kevésbé intenzíven jelentkező, kis kiterjedésű középkori lelőhely. A felszínen a leletanyagot egy 120 x 210 m nagyságú területen gyűjtöttük. Forrás:. XJM RA (Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány, Régészeti szakterületi rész, Győrszentiván-Szélerőműpark, Takács Károly, április 29.) Római kori településmaradványok előkerülése várható. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fax: 96/ ;

Fejér megye területrendezési tervér l

Fejér megye területrendezési tervér l Fejér Megye Közgy lése 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete Fejér megye területrendezési tervér l A Fejér Megyei Önkormányzat Közgy lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. (1)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására Magyar Kerékpárosklub 2007. december 1 1. Elıszó A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. KPM-BM együttes rendelet jelenleg

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat Tabajd Község Településszerkezeti Terve elızetes véleményezésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

polgármester városi főépítész Tárgy:

polgármester városi főépítész Tárgy: Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Általánosságban elmondható, hogy a jelen véleményezés

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Kecskemét város közigazgatási területére

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Kecskemét város közigazgatási területére Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Kecskemét város közigazgatási területére Kecskemét intézkedési tervek Műszaki dokumentációja Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

GYŐRTELEK ELKERÜLŐ SZAKASZ

GYŐRTELEK ELKERÜLŐ SZAKASZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ GYŐRTELEK ELKERÜLŐ SZAKASZ Az UNITEF ZRT. megrendelésére készítette: A 2015 2015 1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 1.1. Az ERD

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA 8.4 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 8.4.1 Közlekedési vizsgálat a) A város helyzete és kapcsolatai a térségben Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el.

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT SZENTENDRE VÁROS OMV BENZÍNKÚTTAL SZEMBENI TERÜLET SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK OMV BENZINKÚTTAL SZEMBENI TERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA 2014. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY I. kötet: Helyzetfeltárás, helyzetértékelés EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 BEVEZETÉS A FINA

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki. Baja Város Önkormányzatának 40/1999. (XI.5.) Ktr. sz. rendelete a városrész nevek, közterület nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Baja

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM)

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon 2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Folyamatos 3 sávos (2+1 / 1+2)

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 15. 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Velence város Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 A jelzőlámpás irányítás

1 A jelzőlámpás irányítás 1 A jelzőlámpás irányítás 21 A jelzőlámpák egyezményes jelrendszer segítségével időben választják szét a csomópontban azonos területen haladni kívánó járműveket, gyalogosokat. (e-ut 03.03.31 A jelzőlámpás

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben