polgármester városi főépítész Tárgy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "polgármester városi főépítész Tárgy:"

Átírás

1 Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény tér kialakítására Tisztelt Képviselő-testület! A Kazincbarcika ékességét jelentő, a városközpont közvetlen közelében elhelyezkedő közpark rendszer a Liget park és a Völgy park együttese környezetében az utóbbi időszakban több kiemelt városfejlesztési beruházás valósult meg, vagy áll a megvalósítás előtt. Ez a kiemelt figyelem vetette fel a gondolatát annak, hogy a parkok területére és közvetlen környezetükre egységes városfejlesztési koncepció alakuljon ki. Ez a városfejlesztési koncepció összehangoltan, rendszerben, egymásra építve jelenik meg, bár az egyes elemeket különböző beruházók valósítják meg és különböző tervezők tervezték meg. KÖZPARK RENDSZER TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN BETÖLTÖTT SZEREPE A DON BOSCO SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE Fekete vonalak: Meglévő városi forgalmi és gyűjtő utak Piros szaggatott vonalak: A Keleti és Nyugati gyűjtő utak és az Egressy út Építők útja átkötés. A Keleti és a Nyugati gyűjtőút megépült, most fog épülni az. Egressy út Építők útja átkötés. A Nyugati gyűjtőút halad a Polgármesteri Hivatal épülete mögött, innen tárul fel a Völgy és Liget park nyugati térfala a templommal és a tervezett Sportközponttal. Ezen az ábrán látszik tisztán, hogy mennyire hangsúlyos a Völgy park és Liget park, mint településszerkezeti elem Itt kell megemlítenünk továbbá, hogy az Újvárosi Iskolától északra fekvő területen a tervezett út szabályozási szélességének növelése miatt elbontásra kerülő épületek és garázsok helyével növelhető a Völgy park területe, amivel pótolható a Sportközpont számára igénybe vett zöldfelület. A Városközpont Településszerkezetének közlekedési és zöldterületi elemei 1

2 A Jószerencsét út és az Építők útja Kazincbarcika Város városközpontját körbevevő főút gyűrű része. A városközpontba irányuló forgalom jelentős része itt bonyolódik, tehát a Jószerencsét útról feltáruló látvány az egyik legfontosabb városképi elem. Ezért kiemelt városképi szempont az, hogy a kelet felől feltáruló látványt bármilyen épület elhelyezés eltakarja. A Liget és a Völgy park védelme miatt döntött úgy a Képviselőtestület, hogy a DON BOSCO Sportközpontot a Katolikus templom mellé, a parkrendszer nyugati oldalára helyezi el, így a park hangsúlyos hossztengelyes rendszere megmaradt, és a tervezett nyugati térfallal hangsúlyossá is vált A megépült új Nyugati gyűjtőút felőli látvány is városképi jelentőségű, innen tárul fel a templom teljes szépségében, és reményeink szerint az új Sportcsarnok is. Ezek a látvány elemek és a Völgy park Liget park észak-déli irányú tengelyvonala a legfontosabb városszerkezeti elemek, melyekhez jól kapcsolódik majd a jelen előterjesztésünk tárgyát képező beépítési javaslat. A legutóbbi időszak legjelentősebb tervezett beruházásait mutatjuk be az alábbiakban, hogy érzékelhető legyen a parkok környezetének értéknövelő fejlesztése és zöldfelületeinek kiegészítése, pótlása és megújuló rendszere. A DON BOSCO SPORTKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE A Képviselőtestület korábban támogatta és terület értékesítésével elősegítette a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Liget park egy részének beépítésével a Szalézi Rend által építendő Don Bosco Sportközpont megvalósítását. A Sportközpont építésével kapcsolatosan már a területértékesítés és az ezzel kapcsolatos Településrendezési terv módosításának során is felmerült az igény arra, hogy, a zöldfelületek részleges pótlására és rendezésére is kerüljön sor. A Don Bosco Sportközpont építési engedélyezési tervei elkészültek, melyet a településképi vélemény kiadása előtt megtárgyalt Kazincbarcika Város Önkormányzatának Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsa is. A neves építészekből álló zsűri kifejezetten kérte, hogy a Don Bosco Sportközpont környezetrendezésével összhangban kiemelt hangsúlyt kapjanak a kapcsolódó zöldfelületek, illetve javaslatot tettek arra is, hogy a sport és játék funkció az épületen kívül is megjelenjen a környező zöldfelületeken. Megőrzött liget Teraszrendszer Összevont parkoló Részlet a Don Bosco Sportközpont környezetalakítási tervéből Készítette: Torma Sarolta okleveles kert és tájépítész vezető tervező 2

3 Ezzel a városrendezői elvvel összhangban kerültek kidolgozásra a Sportközpont környezetrendezésének elmei, így a Katolikus templommal közösen kiépítendő parkoló, az épület terepre ültetésével kialakult teraszrendszer a Liget park felé, vagy a növényállomány értékes elemeit megőrző kis liget az épület főbejárata előtt. A Tervtanács előírta, hogy a Sportközpont tágabb környezete is kerüljön átgondolásra, és feltételként szabta a Liget parkra vonatkozó fejlesztési tanulmányterv elkészítését is még az építési engedély kiadásához, melyen igazolni lehetett a telken belül hiányzó személygépkocsi parkolók biztosítását. A parkolók megépítésére megállapodás született a Szalézi Rend és az Önkormányzat között. A Szalézi rend vállalta a mintegy 40 parkoló kiépítését a meglévő parkolókhoz kapcsolódóan. A LIGET PARK FEJLESZTÉSI TANULMÁNYTERVE Sétány a parkolók mögött Kelet nyugati irányú bordák Tervezett parkolók. Hamvas Béla sétány Részlet a Liget park fejlesztési tanulmánytervéből Készítette: Dobos Sára okleveles kert és tájépítész vezető tervező A Liget park fejlesztési tanulmányterve teremt összhangot az épület és a tágabb környezete között, valamint hangsúlyozza az észak déli irányban kiépített sétányok fontosságát is, melyek rendszerükben egészen a Mezey István Művészeti Központig haladnak. A sétány Sportközpont előtti szakaszát a korábbiak szerint Hamvas Béláról javasoljuk elnevezni. A Jószerencsét út és a Liget utca közötti közpark látogatottsága várhatóan megnő a jövőben szervezett jelentős sportesemények és a közösségi célokat szolgáló rendezvények által, ezért a park gyalogos feltárása átértékelésre kerül. A Völgy-park és a Liget park teljes területén a legfontosabb közparki feladat a séta, azon a sétányrendszeren, mely a felújított Mezey István Művészeti Központtól indul és érkezik a Liget utcán át a Jószerencsét útig. A sétánynak fontos szervező ereje van a közparki egységeken át haladva, mert ráfűződnek mindazon területhasználatok, melyek a Völgy-park használatát a passzív zöldterületből aktív rekreációs hellyé formálják. A Sportcentrum funkciója, és a rendezvényei által azonban lényegesen megnő az épület többirányú gyalogos feltárásának igénye. Különösen a keleti irányból; a Belvárosból, az Egressy Művelődési Központ és az iskolák felől várható a gyalogos áramlás, melyek nyomvonalait a park területén biztosítani kell. Amíg a völgyi sétány észak-déli irányban tárja fel a területhasználatban gazdagított parkot, az épülethez és a templomhoz vezető gyalogos megközelítések kelet- nyugati irányúak. 3

4 A 2,0 m széles közlekedési nyomvonalak, mint bordák célirányosan, de lágy vonalvezetéssel kapcsolják össze a Tóth Árpád utca és a buszmegállók felől átvezető tervezett járdát, a megnövelt darabszámú parkolósávot a Templom és Sportközpont bejárataival. A terepadottságból adódóan, a völgyet kelet felől kísérő széles rézsűben tereplépcsők biztosítják a szintkülönbségek áthidalását. A nagyobb tömegek befogadására széles felületű, akadálymentes, díszburkolattal ellátott gyalogos nyomvonal a Sportközpont északi oldala előtt és a Jószerencsét út mentén kerül kiépítésre. A közpark javasolt szerkezeti, épített elemei a meglévő terepi adottságok változtatása nélkül látják el feladataikat. Vonalvezetésük követi a meglévő magassági helyzetet és kikerüli a megmaradó faállományt. A MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE Korábban még Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció programján belül megvalósult a volt Újvárosi Iskola rekonstrukciója, mely Mezey István Művészeti Központ néven kulturális és művészeti központként, városi könyvtárként és Gyermekek házaként működik majd. A létesítmény megnyitására a közeljövőben kerül sor. Megvalósult és átadásra került a Nyugati gyűjtőút, mely új településszerkezeti elemként biztosítja a városközpont tehermentesítését és a Völgy park és a vele összefüggő Liget park megközelítését is. A kulturális központ környezete is fejlesztési, rendezési feladatokat vetett fel, nem beszélve arról, hogy a településrendezési tervben is meghatározott kapcsolatot biztosítani szükséges a Nyugati gyűjtőút és az Építők útja között. A Völgy-park, az észak déli irányú tengellyel rendelkező zöldterület területén még 2010-ben megépült egy játszókert 2-8 éves korú gyermekek számára. A csendes parki környezetben elhelyezett játszótér életet vitt a park ennek a részébe. Megépült ban a Völgy-parkot kelet felől, a Belvárost nyugat felől határoló úgynevezett Nyugati gyűjtő út, és átépült, funkciójában is megváltozott a volt Újvárosi iskola is, melynek új funkciója a Mezey István Művészeti Központ. Ez az épület zárja le jelenleg a völgy és a parkrendszer déli oldalát. Az új Művészeti Központ és a parkrendszer kapcsolatát biztosítani kellett, ezért elbontásra került a garázssor, mely elzárta az épületet a közparktól. A NYUGATI GYŰJTŐ UTAT AZ ÉPÍTŐK ÚTJÁVAL ÖSSZEKÖTŐ ÚJ ÚT A garázssor elbontásával párhuzamosan került megtervezésre a Településrendezési tervben is szabályozott, a Nyugati gyűjtő utat az Építők útjával összekötő új gyűjtő út is, melyhez a közparkot kiszolgáló parkolók is kapcsolódnak. Az új gyűjtőút nyomvonalvezetése úgy kerül majd kialakításra, hogy a Völgy és Liget park nyugati oldalán, az Építők útjai lakóházak mögötti területeken átvezetett kiszolgáló út kiépítését is lehetővé tegye. Ez a későbbiekben megtervezendő út biztosítja majd a lakóépületek mögötti elavult egyirányú közlekedésre is nehezen alkalmas út megújítását, mely egyúttal a lakók és a parkot használó közönség számára is további parkolók lehetőségét teremti meg. 4

5 Kapcsolatok a Művészeti központ irányába Tervezett átkötő út Tervezett parkoló sáv az átkötő út mentén Kapcsolat a tervezett kiszolgáló úthoz A tervezett útátkötés és parkolók. Részlet a Völgy park fejlesztési tervéből, Készítette: Dobos Sára okleveles kert és tájépítész vezető tervező Dr Vincze János vezető közlekedéstervező A VÖLGY PARK TERVEZETT FELESZTÉSE Az elsősorban gyermekek és a nagyközönség részére közösségi használatra megújított iskolaépület és a közparki kapcsolat átértékelődött. A Völgy-park déli része a kihelyezet szabadtéri programok számára létrehozott közösségi térré formálható, és teret adhat a játék színtereként több korosztály számára. Így foglalható össze röviden a program. E gondolat fejlődött tovább azzal, hogy adjon helyet a park egy kalandosabb játszótér létesítésére is iskolások, és felnőttek részére, tehát a parkban kapjon teret szinte egész hosszában a sportolás és a szabadidő mozgással eltöltött lehetősége, a pihenő területek mellett. A terveket megelőzően a parkrendszer területére már készült 2007-ben egy engedélyezési terv, mely készítésre került a teljes közpark területére. Ebből a tervből, és a kapcsolódó, a Liget park átértékelődött, a Sportközpont megépítésével megváltozott városszerkezeti jelentőségű átalakítása után körvonalazódott a program a Völgy park területére. A korábbi tervek szerint a Barcika Park Kft megvalósította a Völgy park tervezett gyalogos út rendszerének megújítását a START program keretében, melynek déli oldali és nyugati oldali sétányai kapcsolódnak közvetlenül a mostani fejlesztési elképzelésekhez összhangban a megvalósult Nyugati gyűjtőút kapcsolódó átvezetéseivel, tereplépcsőivel. A Tisztelt Képviselő Testület korábban már biztosított 80 Mft-ot a évi költségvetésben a játszótér bővítésére. A bemutatott terv, illetve koncepció egy sokkal komplexebb fejlesztési elképzelést tartalmaz, ennek a komplex tervnek a megvalósítására a évi pénzmaradványból további 75 Mft-ot biztosított a Képviselő Testület. Ezen túlmenően a rendezvény téren található fedett művészi alkotás kialakítására teszünk 5

6 javaslatot, mely színpad fedésként is jól funkcionál, melyre a 36 Mft-os fedezetet átadjuk a Barcika Art Kft részére fejlesztési támogatásként. A komplex fejlesztési programot az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. 1. A Mezey István Művészeti Központ és parkoló terület közötti kert A kávézó terasz, a kiállító terem és az épület főbejárata közötti gyalogos kapcsolatok biztosítása egy továbbfejlesztett zöldfelületi környezetben. Parkolóhelyek biztosítása az átkötő gyűjtőút mentén. 2. A meglévő játszóhely és tágabb környezetének a területe. Kisgyermekek részére 2-8 éves korig, további játszóhely kialakítása a meglévő sétány, a Mezey István Művészeti Központ épülete és az átkötő gyűjtőútról leágazó feltáró út között. Ügyességet fejlesztő, nagyobb gyermekek számára alkalmas játszóeszközök elhelyezése eszközcserével a meglévő játszóhelyen, és a homokozó terület növelésével, valamint új helyszínek kijelölésével. A meglévő játszóhelyben új eszközök kihelyezése a legkisebbek számára. A Fórum területének bővítése a Völgy-parki fősétány nyomvonalának kijelölése, és a kelet-nyugati irányú gyalogos közlekedés biztosítása az Építők útja és a Belváros között feltöltött terepen. Tervezett játszótér bővítés Tervezett fitnesz játszótér Meglévő játszótér Tervezett játszótér bővítés A meglévő játszótér fejlesztése tervezett új játszóhelyek kialakításával. Részlet a Völgy park fejlesztési tervéből, Készítette: Dobos Sára okleveles kert és tájépítész vezető tervező Fitnesz játszótér kialakítását javasoljuk a gyermek játszótérhez kapcsolódóan a felnőtt korosztály számára. A fitnesz játszótér kialakításának előkészítése és tervezése folyamatban van. A fitnesz játszótér tervezett másik helyszíne kapcsolódik a Völgy parki játszótári fejlesztésekhez, és a kelet nyugati átkötő fő gyalogos útvonalhoz. 6

7 A tervezett helyszínen a fitnesz játszótér kialakításánál különös figyelmet fordítunk arra, hogy a játszóelemek elhelyezésére a növényállomány, az értékes fák megtartása mellett kerüljön sor. Tervezett fitnesz játszótér A fórum kibővítése A tervezett fitnesz játszótér kialakítása Részlet a Völgy park fejlesztési tervéből 3. Kalandjátszótér kialakítása A meglévő 2013-ban leburkolt, a lejtő alján futó fő sétány, gyalogút mellett, az Építők útja számú lakóházakkal párhuzamos lankás rézsűs területen kalandos játszóeszközök kiválasztásával, és kihelyezésével, új játszóhelyszínek létesítésére kerül sor tereprendezett területen. A tervezett kalandjátszótér kialakítása Részlet a Völgy park fejlesztési tervéből Tervezett kaland játszótér A játszóeszközök kiválasztásánál a megszokottól eltérő megjelenés, mint esztétikai elem, valamint a változatos használati éréket nyújtó elemek kiválasztása volt a fő szempont, figyelemmel arra, hogy a berendezések tartóssága és az üzembe helyezéstől számított garanciális idő is fontos elvárás az önkormányzat részéről. 4. A meglévő műhely épület felszámolása és bontása A fejlesztési terület teljessége akkor alakul ki, ha sikerül felszámolni a Völgy park területébe ékelődő műhelyépületet. Ez addig nem lehetséges, ameddig az ott lévő műhelyek elhelyezése nem biztosított. A műhelyek elhelyezésnek biztosítására az előkészítő munka megkezdődött, a helykeresés megindult. 7

8 Amennyiben a műhelyek elhelyezése biztosított, az épületet a Településrendezési terv és a korábbi Képviselő- testületi döntés alapján el kell bontani, a Sportközpont által felhasznált zöldfelületek pótlására. A műhelyhelyén tervezett új játszóhelyek. Részlet a Völgy park fejlesztési tervéből, A VÖLGY PARK FEJLESZTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELEMEI A Völgy park fejlesztéssel érintett területei részben érintettek közművekkel, melyek egyeztetése és kiépítése szerepel a rekonstrukciós tervekben. Lényeges eleme a közmű koncepciónak, hogy a Völgy parkon keresztül haladó nyílt árok zárt rendszerű csapadék csatornába kerül áthelyezésre, bekötve ezzel a rendszerbe egyúttal az ellátatlan városközponti területeket is, valamint teret enged a Völgy park rendezvények megtartására történő előkészítésére. A VÖLGY PARKBAN ELHELYEZENŐ FEDETT RENDEZVÉNYTÉR KIALAKÍ- TÁSA A Völgy park fejlesztésének új eleme a mintegy 20x20 méteres területen elhelyezni kívánt fedett- nyitott rendezvénytér kialakítása. A fedett nyitott rendezvénytér helyszíne a Völgy parkot délről lezáró, a játszótér felé emelkedő, a rendezvénytér számára átalakított, rézsű által szegélyezett plató lenne, mely méltó lezárását adná a Liget-Völgy parkok észak déli irányú tengelyének, mintegy megkoronázva azt. A fedett nyitott rendezvénytér többcélú hasznosítása lehetséges, kapcsolódva a kibővített fórumhoz, részben átvéve annak szerepét. A Mezey István Művészeti Központ külső helyszíneként rendezvények, kiállítások megrendezésére is alkalmas, illetve jól kapcsolható a játszóterek és a Gyermekek Háza funkcióhoz is, mely a Művészeti Központban kapott helyet. A fedett, nyitott rendezvénytér nagyobb rendezvények idején szabadtéri színpad szerepét tölti be, alkalmas koncertek, vagy egyéb kulturális rendezvények befogadására. 8

9 A rendezvénytér kihasználva a terepadottságokat némi kiegészítéssel pontosan arra a magasságra helyezi a fedett- nyitott rendezvényteret, mely a szabadtéri színpad kialakításához amúgy is indokolt lenne és a közönség számára óriási terület áll rendelkezésre a park területén, melynek mind az észak- déli, mind a kelet- nyugati gyalogos kapcsolatai rendelkezésre állnak. Javasolt rézsű vonal A tervezett fedett-nyitott rendezvénytér helyszíne Tekintettel a fedett- nyitott rendezvénytér kiemelt városképi jelentőségére olyan megoldást kerestünk, amely műalkotásként jelenik meg a teljesen egyedi kialakítással, egyúttal illeszkedik a KOLORCITY városi és térségi imázs koncepciójához is. Ezért a Magyarországon már kiváló referenciával rendelkező HELLO WOOD művészcsoportot kerestük meg, akik a évi Budapesti Tavaszi Fesztivál idejére terveztek egy úgynevezett Lepkeház fantázia nevű fedett- nyitott rendezvényteret a Szent István bazilika elé. A művészcsoport egyik országos hírnévre szert tett alkotása Budapesten a Hősök terén elhelyezett BUDAPEST felirat is. Az elképzelés egy hasonló színvonalú együttes elhelyezése lenne Kazincbarcikán is, de természetesen egyedi tervezésben és kialakításban, később eldöntendő formai megoldásokkal. A Kazincbarcikán megjelenő rendezvénytér nem ideiglenes jelleggel, hanem állandó építményként valósulna meg. A lepke forma helyett, ami a Tavaszi fesztiválhoz kötődik egy egyedi, csak Kazincbarcikához kapcsolódó imázs jelenne meg. Jelzés értékkel mellékelünk a Lepkeház megjelenéséről és arculatáról, terveiből néhány képet, hogy a megoldás nagyvonalúságát érzékeltetni tudjuk. 9

10 A fedett nyitott rendezvénytérrel és a kapcsolódó fejlesztésekkel a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő közpark rendszer megújult, közösségépítő funkciókkal rendelkező városi területként szolgálhatja a város lakosságát. A beruházás költsége mintegy nettó 36 millió forintra tehető. A beruházást a Mezey István Művészeti Központ üzemeltetését is ellátó Barcika Art Kft bonyolítaná le. A beruházás költségeinek fedezetét önkormányzatunk fejlesztési támogatásként biztosítja. 10

11 Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését. Kazincbarcika, április 25. Szitka Péter polgármester 11

12 Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (IV.25) határozata a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztése keretében fedett rendezvény tér kialakítására A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület hozzájárul a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park komplex fejlesztése keretében fedett rendezvény tér kialakításához. A fedett rendezvény tér várható költsége ,- Ft, mely összeget átadjuk fejlesztési támogatásként a Barcika Art Kft. részére. Nevezett feladatra a fedezet a 2014.évi költségvetés módosításával elfogadásra került az alábbiak szerint: -A évi költségvetés beruházási feladatain belül a Fő utca homlokzat felújításának támogatására előirányzott összegből E Ft-ból, E Ft. -A évi költségvetés beruházási feladatain belül az egyéb felhalmozási célú kiadásoknál - ÁHT-n kívülre nyújtott támogatások- a Barcika Art Kft.- nek kisbusz beszerzésre előirányzott összegből ( E Ft) E Ft. -A évi pénzmaradványból E Ft Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: szeptember 30 12

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CÍMLAP KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. december hó www.vatikft.hu 06-1/413-0959 1 KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: Dombóvár Város belterületi csomópontjainak forgalombiztonsági felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE MŰALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE MŰALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE MŰALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Kazincbarcikán található lakó- és középületeken tartós műalkotások

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

polgármester városi főépítész

polgármester városi főépítész Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Tájékoztató a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének döntés előkészítő koncepciótervének tervezetéről

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás 2016. 1. AZ ÖTLEPÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására Magyar Kerékpárosklub 2007. december 1 1. Elıszó A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. KPM-BM együttes rendelet jelenleg

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM)

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 1. BEVEZETŐ Jelen dokumentáció Tihany község Önkormányzat kezdeményezésével készülő, a település területére jelenleg hatályos Tihany

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KER. CSEPEL VÁROSKÖZPONT BF jelű Főtér és környezete Akcióterület Megbízó: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Készítette: MaHill Mérnökiroda Kft. Budapest,

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására

Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Lőrincz József ingatlangazdálkodási előadó Lautner Emőke városi főépítész Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Dr. Gór Ildikó fogászati kollegiális vezető fog-és szájbetegségek szakorvosa jogi szakokleveles orvos Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Beszámoló a fogászati

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn A projekt azonosító száma: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 A kivitelezés ideje: 2015. 06. 29. 2015. 10. 26. A kedvezményezett

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított %-a Eredeti

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

A Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiája

A Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiája A Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiája (2009-2014) 2009. - 1 - Tartalom I. Bevezetés 1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 1.1. Alapadatok 1.2. Tagok, célok, feladatok 2. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

kisteherautó Telephely fejlesztése - Árva Csaba, egyéni vállalkozó profilú cég)

kisteherautó Telephely fejlesztése - Árva Csaba, egyéni vállalkozó profilú cég) Helység Cím Leírás Ásotthalom Délvidéki Emlékpark - Amfiteátrum Amfiteátrum, szabadtéri színpad kialakítása Strandfürdő felújítása Medencekorszerűsítés, víztisztító, fűtés, wellness részleg Petőfi Sándor

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac utca 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen 53. számú vrk.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Győri városfejlesztés kérdőjelekkel:

Győri városfejlesztés kérdőjelekkel: Győri városfejlesztés kérdőjelekkel: Néhány gondolat a jövőről, haladásról, 21. századról, emberiségről, turisztikáról, városfejlesztésről egy-két megvalósult projekt kapcsán a győri Dunakapu tér környezetében.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései A tározó általános ismertetése A Magyar Állam tulajdonában, a FETIVIZIG kezelésében van a Nyírség legfiatalabb tározója, a Harangodi víztározó, mely

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben